Personregister


Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark 1. udgave 2000
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 257
Personregisteret omfatter ikke Reinholdt Hansen, Johannes Hare og Eigil Juel Wiboltt i kapitel 1-7
-
Assistenter, medhjælpere, chauffører, reddere m.v. er under et tituleret reddere
-
I stedet for "Zone-leder" er anvendt betegnelsen "stationsleder"

Registeret omfatter ikke kolofonen og noterne

Abitz, amtsfuldmægtig på Bornholm 97
Abrahamsen, redder i Hillerød og på Amager 156
Adamsen, Åris, stationsleder i Roskilde 207
Adolph, Einar, marinedirektør 78
Albrechtsen, H., oprettede redningskorps på øerne 210
Albrechtsen, Hans Henrik, brandinspektør i Faxe 137
Alrik, Axel, tegner 105
Ammesen, ambulancevognmand i Holstebro 161
Ammitzbøll, Hans Henrik, stationsleder i Farsø 136, 227
Andersen, vognmand i Faxe 137
Andersen, A. Winther , stationsejer i Aalborg 38, 126, 136, 187, 249, 250,
Andersen, Alfred J., fuldmægtig i Odense 198
Andersen, Alfred, vognmand i Præstø 200
Andersen, Anders Peter, ambulancevognmand i Køge 178
Andersen, Carl, stationsleder i Præstø 200
Andersen, Carl Fr., ambulancefører i Nakskov 185
Andersen, Christian, redder i Løgumkloster 182
Andersen, Finn, søn af Niels Andersen, Vejle, redder i Nakskov 71
Andersen, Gunnar, Røde-Kors ambulancefører i Nykøbing S. 192
Andersen, H.P., formand for sognerådsforeningen i Holbæk Amt 160
Andersen, Hans Aage, redder i Odder 197
Andersen, Harald, redaktør i Nykøbing F. 42
Andersen, Henry, stationsleder i Maribo 183, 184
Andersen, Kaj, stationsleder i Rønne 210
Andersen, Kjeld "Fløsum", redder på Platanvej 177
Andersen, Lavra Marie Frederikke, mor til Reinholdt Hansen 9
Andersen, Lilli, svømmer 85
Andersen, Mogens Bull, redder i Helsinge 152, 246
Andersen, Niels, stationsleder i Vejle 68, 237, 238, 239
Andersen, Peter, brøndborer, deltidsbrandmand i Slemminge 14
Andersen, Poul, stationsleder i Høng 165
Andersen, Poul, redder i Kalundborg 170
Andersen, Svend, ambulancevognmand i Hørsholm 166
Andersen, Svend Folkmar, stationsleder i Silkeborg 213
Andersen, T.H., konsul, formand for Fyns Redningskorps A/S 15
Andersen, Thorbjørn, redder i Allborg, Vejle og på Amager 120, 188, 251
Andersen, Valdemar, stationsleder i Rønde 209
Andersen, Aage, stationsleder i Gelsted 142, 143
Andersson, Arno, direktør i Falcks Redningskorps Aarhus A/S 253
Andreasen, Søren Christian, stationsleder i Terndrup 230
Andreasen, Thomas, søn af Søren Christian Andreasen, redder i Terndrup 230
Andreassen, Julius, mekaniker i Ringe 203
Andresen, Carl, overassistent i Esbjerg 130
Anesen, Johannes Mürhmann, redder i Østerbro 245
Arbøl, politimester i Holbæk 161
Arp, Villy, leder af frømandstjenesten 83, 85
Asmussen, Adolf Heinreich, stationsleder i Haderslev 148
Asmussen, Alfred, pilot 104
Asmussen Peter, redder i Allingaabro 119
d´Auchamp, Paul, politimester i Rønne 97
Augustinus, Anton, redder i Odense 56

Balsløw, brandinspektør i Hillerød 94
Bang, Orla, redaktør af Zone-Nyt 42
Battrup, Grethe, ansat på kontoret i København 74
Bech, Bjarne, redder i Viborg, stationsleder i Allingaabro 119
Bech, Erik, stationsleder ved Falck i Rønne 187, 211
Beldring, distriktsbrandinspektør i Næstved 88, 89, 90, 92, 97, 194
Bentzen, Aksel, stationsleder i Kolding 170, 171
Bergh, Jørgen, redder på Amager 120
Bernadotte, Folke, svensk Røde Kors-leder og FN-mægler 101, 103
Bille, Niels Jørgen, kontorchef i København, navnlig beskæftiget med Flyvetjeneste, udlandstjeneste m.v. 24, 30, 36, 74, 98, 201, 225, 246
Birn, Vilhelm, Ford-forhandler i Holstebro 20,161
Bjerregaard, Johannes, mekaniker i Auning 121
Blandebjerg, Niels Juul, stationsleder i Nykøbing F. 189, 190
Blom-Andersen, sekretær i Justitsministeriet 97
Boas, Wilhelm, kontorchef i Indenrigsministeriet 10, 87, 97
Boisen, mekaniker i Fredericia 138
Bokelund, Peter Haugaard, redder i Brønderslev 126
Bodenhoff, Bent, redder på Amager 120
Bonsach von Jessen, Johan Christian, pilot 102, 103
Borberg, Ejnar Juul, politimester i Vordingborg og Stege 223
Borch, C.L., landsretssagfører 66
Borg, Ernst, Dansk Arbejdsmands Forbund 50, 51
Borre, Carl Hilmer, stationsleder i Vordingborg 243, 244
Borup Svendsen, Niels, landsretssagfører i København, advokat for Wiboltt, medlem af bestyrelsen 12, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 40, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67
Brandenburg, Poul redder i Maribo 184
Bredahl, brandchef i Aarhus 94
Bredo, Bjørn, hovedbogholder i Nykøbing F. 30, 190
Bro, Vagn, politimester i Præstø 128
Bruhn, A.E.D., Ford-forhandler i Esbjerg 129
Bruun, Jørgen, redder på Amager og Platanvej120, 177
Buch, Arild, redder i Aarhus, stationsleder i Skanderborg 214, 215
Buch, Ingeborg, kontoransat i Nykøbing F. 39
Bukkehave, Christian, autoforhandler i Svendborg 226
Buus, Hermann, redder i Farsø 135, 136
Bülow, Johan, overpræsident i København 78
Bähncke, familien, Wiboltts bekendte 12
Bøgstrand, Anna, sygeplejerske fra Svendborg 173
Bøtker, Henning, redder i Thorsø 231
Baade, Kristian Marius, stationsleder i Aabenraa 247

Callesen, redder i Aabenraa 247
Carlsen, Ejnar, stationsleder i Faxe Ladeplads 137
Carlsen, H.E.Thorkild S., stationsleder i Thorup 232, 233
Christensen, Albert, landsretssagfører i København, advokat for Falck 55, 58, 59, 62, 66, 67,
Christensen, AnnaTrolle, stationsleder i Grenaa 22, 145
Christensen, Axel V., stationsleder i Grindsted 146
Christensen, Carl, mekaniker i Nykøbing F., stationsleder i Nysted 193, 194, 217
Christensen, Else, ansat på kontoret i København 72
Christensen, Gunnar, stationsleder i Store Heddinge 224
Christensen, H.P., redder i Vejle 79, 238
Christensen, Herluf Trolle, vognmand, stationsleder i Grenaa 145, 201
Christensen, Herman M., Ford-forhandler i Hadsund og Hobro 149, 158
Christensen, Jørgen, stationsleder i Holstebro 161, 162
Christensen, K.K., ansat på kontoret på Madvigs Allé, tidligere ansat i Falck 174
Christensen, K. Hougaard, stationsleder i Vejen 236
Christensen, Knud Valdemar, stationsleder og fuldmægtig i Aarhus 192, 253, 255
Christensen, Leif, tankejer i Nørre Nebel 195
Christensen, Aage, frivillig medhjælper i museet 9, 128, 157, 162, 168, 181, 183, 207, 216, 221, 225, 226, 231, 238
Christiansen, Albert, redder i Slagelse 219
Christiansen, Arnold, redder i Nakskov 71
Christiansen, Christian J., stationsleder i Hundested 232, 233
Christiansen, Eugen,stationsleder i Aalborg 249, 250
Christiansen, Hans, redder i Randers og København 77, 80, 82, 84, 85
Christiansen, Lis, ansat på kontoret i København 74
Christiansen, Louis, stationsleder i Hørsholm 166
Christiansen, Parmo, redder i Skanderborg 49, 76, 215
Christiansen, Svend Aage, redder i Skanderborg 215
Christoffersen, redder i Slagelse 219
Clausen, mekaniker, stationsleder i Holsted 162
Clausen, Harald, stationsleder i Kværndrup 172, 173
Clausen, Helge, stationsleder i Struer 225
Clausen, Verner, redder i Odense 56
Clemmensen, Carl, stationsleder i Nibe og Farsø 136, 187
Colding, Ruschau, inspektør på Falcks station Ørnegaarden 15
Collet, Harald, hofjægermester, medlem af De Danske Redningskorps' Fællesforbunds præsidium 88
Coninck, Louis Charles Frederic de, tidliger ejer af Frederikslund, Holte 137

Dahl, Børge, stationsleder i Viborg 240
Dalby-Christensen, Johannes, stationsleder i Hørsholm 166
Dalby-Christensen, Ove, søn af Johannes Dalby-Christensen,
Hørsholm, stationsleder i Hørsholm 166
Danielsen, Jens, skadelidt i Toksværd 232
Dankjær, Jørgen Rasmussen, redder i Gelsted 142, 143
Daugaard, Frode, gartner, deltidsbrandmand i Brædstrup 125
Degenkolv, Axel, skolechef i Falck 15
Dencker, Frits, autoforhandler i Gilleleje 143
Dich, Carl Marius, stationsleder i Klemensker 170
Dinesen, Christian, stationsleder i Struer 225
Dittmer, bilinspektør i Helsingør 152
Dorset, Sally, journalist, medforfatter til Falcks jubilæumsbog 19815
Duelund, H., konsul, tilknyttet Falck som primusmotor i organiseringen af korpsets privatmarked 10, 18, 47, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 67
Dybdal Nielsen, Otto, stationsleder i Gedser 142
Dyhr-Nielsen, Claus, frivillig medhjælper i museet 84
Dynesen, Carlo, stationsleder i Herning 154, 155

Ebsen, Alfred, borgmester i Maribo 95
Edlefsen, Johannes, redder i Haarslev 167, 168
Egeberg, Arvid Albinius, gift med Annelise Hare, medlem af bestyrelsen 28, 30, 34, 53, 252
Egeberg, Tormod, stationsleder i Farsø 135, 136
Ehlers, Karen Edith, kontoransat i Nykøbing F. 39
Elgaard, Niels, arbejdsminister 102
Ellehammer, Jacob Christian Hansen, opfinder, leverandør af pumper m.v. 92
Elmose, Georg, sekretær for Wiboltt 27, 36, 42, 102, 176, 249
Engberg, brandinspektør i Roskilde 97
Eriksen, Bent, søn af Harald Eriksen, Holbæk 159
Eriksen, Harald, stationsleder i Holbæk 159, 160
Ervø, Jens 43

Falbe-Hansen, Viggo, bestyrelsesformand Falcks Redningskorps København A/S 18, 52
Falck, Harry, søn af Sophus Falck, direktør i Falcks Redningskorps Aarhus A/S 13, 15, 52
Falck, Jørgen, søn af William Falck, direktør i Falck 34, 55
Falck, Mogens, søn af William Falck, direktør i Falck 55, 56, 60, 63, 67, 74, 76, 84, 212
Falck, Rudolph, søn af Sophus Falck, direktør i Falck 13, 15, 18, 20, 43, 144, 173
Falck, Sophus, overdirektør i Falcks Redningskorps 6, 9, 10, 11, 15, 18, 43, 44, 51, 61, 219, 220, 222
Falck, William, søn af Sophus Falck, direktør i Falck 13, 15, 18, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 96
Falck, William Jun., søn af Willian Falck, direktør i Falcks Redningskorps Odense A/S 55, 56,
Falskov, Ulrik, hovedbogholder i Eskildstrup og Nykøbing F. 31, 32, 33, 35, 92, 130
Fehr, Anton, indehaver af Autocentralen i Nyborg 189
Fogh, Jens, Ford-forhandler i Skive 216
Frank, Aage, stationsleder i Haderslev, muligvis identisk med Franch 147, 148
Frank, overlæge ved Livgarden 179
Franch, abonnementstegner, muligvis identisk med Aage Frank 17, 147, 237
Frandsen, Bernhard, stationsleder i Allingaabro 119
Frederik IX, konge 45, 136
Frederiksen, Arne, stationsleder i Brovst 50, 124
Frederiksen, Carl, stationsleder i Skælskør 218
Frederiksen, Doris, ansat på kontoret i København 72
Frederiksen, Knud Peter, redder i Nakskov, stationsleder i Frederikssund 139
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk

Zone-Redningskorpset i Danmark side 258
Frisholt, Stig, overassistent i København og Odense, stationsleder i Aalborg og Vejle 33, 34, 72, 78, 80, 81, 94, 100, 119, 120, 135, 174, 188, 191, 199, 226, 227, 237, 238, 249, 250, 251,
Frost, Hans, stationsleder i Brønderslev 126
Fruensgaard, H., direktør Falcks Redningskorps Aalborg A/S 202, 226, 227
Frøslev, Ib, redder i Nykøbing S., stationsleder i Sorø 160, 193, 222, 223
Fuglsang, Ahlman, stationsleder i Hjørring 157
Fælled, Cæsar, stationsleder i Hjørring, tidligere ansat ved Falck 157

Gammelgaard, Peter, stationsleder i Brønderslev, Farsø, Nørre Snede 38, 125, 126, 136, 196
Gebbel, Mogens, redder i København 69, 70
Georg, Anders, børnebogsforfatter 105
Gideon, Henry, landsretssagfører i Nykøbing S. 193
Gielstrup, redder i Aabenraa 247
Gjerum, Svend Aage, Ford-forhandler i Kalundborg 169
Gleerup, Kesten, Hares veninde, (kronprinsessens) jordemoder 74
Glimberg, Sofus, stationsleder i Østermarie 246
Glistrup, Mogens, landsretssagfører, gift med Borup Svendsens datter Lene 12, 36
Gram, Marius, stationsleder i Gram 144
Granholm, J.C., Ford-forhandler i Hillerød og Helsingør 153, 155
Gravenhorst, E., abonnementstegner i København 17
Gravesen, Ernst Carl Frederik Julius, Ford-forhandler i Dronninglund 128
Grejsen, Christian, stationsleder i Holsted 162
Gullach, Poul, stationsleder Falck i Hjørring 157
Grønbech, Karl Aage, redder i Rønne 54, 211
Guldberg, Frank, redder i Kalundborg 170
Guldberg, Ove, redder i Lemvig 181
Guldbrandsen, brandforsikringsdirektør i Odense 9
Gulmann, F., Reinholdt Hansens læge, Eskildstrup 26
Gyland, O., abonnementstegner i Hjørring/Vendsyssel 157

Hallund, N.A., politimester i Holstebro 161
Hammerich, Kai, kommandørkaptajn 78
Hanneken, von, Hermann, tysk general 84
Hansen, vognmand i Nyborg 189
Hansen, Albert Eduard, leder af Aarhus Motor Compagni 253
Hansen, Alfred, deltidsbrandmand i Slemminge 221
Hansen, Anton, stationsleder i Nykøbing S. 192
Hansen, Arne Kruse, stationsleder i Rønne 210, 211
Hansen, August Dahlberg , Ford-forhandler i Skælskør, Korsør m.f. 11, 12, 13, 17, 141, 172, 218, 219
Hansen, Axel, tømrer, deltidsbrandmand i Brædstrup 125
Hansen, Bøje, stationsleder i Lillerød 181
Hansen, Carl, søn af Peder Hansen, Roskilde, redder i bl.a. København, Roskilde og Odense 25, 46, 206, 207
Hansen, Christian, forvalter hos Trolle Christensen, redder i Grenaa 145
Hansen, Egon, ansat hos Johannes Jensen i Holsted 162
Hansen, Egon, redder i Horsens 164
Hansen, Ejnar, redder i Ringsted, stationsleder i Rønne 210, 211
Hansen, Elith, redder i København og på Amager 72, 120
Hansen, Erhard, smedemester, deltidsbrandmand i Slemminge 14, 221
Hansen, Erik, redder i Odense 56
Hansen, Erik Lendal, driftsleder i København 174
Hansen, Erna, leder af lønningskontoret i København 72
Hansen, Flemming, redder på Platanvej 177
Hansen, Gunnar "Nu", journalist 245
Hansen, H.P., stationsleder i Vordingborg 243
Hansen, Hans Christian Svane, statsminister 179
Hansen, Hans, stationsleder i Slagelse 12, 13, 17, 92, 218, 219, 220
Hansen, Hans Lohse, søn af Sofus Hansen, Slemminge, stationsleder i Slemminge og Maribo 14, 70, 95, 183, 184, 221
Hansen, Hans Peter, tømrer, far til Johannes Hare 10
Hansen, Helga, ansat på kontoret i København 74
Hansen, Helge, leder af abonnementsafdelingen i Nykøbing F. 132, 190
Hansen, Herdis Lohse, gift med Hans Lohse Hansen 22
Hansen, Henning, redder i København 150
Hansen, Herman, panthaver på Bornholm 210
Hansen, Holger J., stationsleder i Lillerød og Hillerød redder i København 70, 84, 155, 156, 181
Hansen, John Ewald, køber af ZR-fly 103
Hansen, Jørgen Egon, redder i Holbæk 161
Hansen, Jørgen, stationsleder i Holsted 162
Hansen, Kay Rothe, Finlandsfrivillig, stationsleder på Amager 25, 53, 73, 120, 121
Hansen, Knud, stationsleder i Brønderslev 126
Hansen, Knud, stationsleder i Nykøbing M. 191, 192
Hansen, Knud Robert, stationsleder i Køge 178
Hansen, Lauritz, redder i Helsinge 151
Hansen, Leo Vengel, kontoransat i Nykøbing F. 39
Hansen, Louise Reinholdt, gift med Reinholdt Hansen 6, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 51, 53, 72, 73, 94, 132, 163, 184, 216, 217, 245, 253
Hansen, Knud Edvard, Falck-redder i Kolding 67
Hansen, Martinus Holm, stationsleder i Silkeborg 86, 213, 214
Hansen, Niels, Ford-forhandler i Ringkøbing 203
Hansen, Ole, landsretssagfører, advokat for Louise Reinholdt Hansen 36
Hansen, Ole, stationsleder i Køge 178
Hansen, Oluf, abonnementstegner i Aarhus 25
Hansen, Peter, "Peter Enarm", stationsleder i Roskilde 206, 207
Hansen, Rasmus, stationsleder i Nykøbing F. 190
Hansen, Reinholdt, direktør i Eskildstrup, medstifter af ZR 132, 133, 155, 176, 181, 182, 194, 210, 216, 219, 220, 221, 222, 223,228, 232, 249,
Hansen, Rejnholdt, stationsleder i Østermarie 91, 246
Hansen, Sofus, stationsleder i Slemminge 14, 24, 43, 184, 220, 221
Hansen, Svend, borgmester i Næstved 194
Hansen, Svend J., mekaniker i Greve Strand 146
Hansen, Søren, mekaniker i Næstved 194
Hansen, Tage, stationsleder i Hillerød 155
Hansen, Thorkil, redder i Esbønderup 135
Hansen, Thomas, stationsleder i Hundested 232, 233
Hansen, Thorvald, stationsleder i Løgumkloster 182
Hansen, Thorvald, mekaniker i Skagen 214
Hansen, Vagn Lohse, søn af Sofus Hansen, Slemminge, stationsleder i Nykøbing F. og Ringsted 37, 190, 204, 223
Hansen, Valdemar, bror til Sofus Hansen, Slemminge 220
Hansen, Viggo (Betjent), politibetjent, gik 19. september 1944 under jorden som redder i København 177
Hansen, Aage, Ford-forhandler i Nykøbing F. 24, 32
Hanson, Knud, stationsleder i Skanderborg 25, 49, 55, 85, 214, 215
Hare, Annelise, datter af Johannes Hare 9, 53, 54, 133
Hare, Johannes, direktør i Eskildstrup og Nykøbing F.,
medstifter af ZR 123, 129, 130, 132, 133, 146, 154, 155, 162, 163, 167, 168, 175, 176, 180, 184, 186, 190, 191, 196, 198, 201, 207, 212, 213, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 245, 246, 252, 255
Hare, Knud Andreas Hansen, gårdejer, far til Reinholdt Hansen 9
Hare, Mads Olsen, stedfar til Johannes Hare 10
Hedegaard, C., borgmester i Holstebro 161
Heiberg, Ella, skuespiller 199
Henriksen, Poul, stationsleder i Slagelse 219, 220
Henriksen, Willy, redder i Eskildstrup, overassistent i Nykøbing F. 75, 87, 132, 133, 184, 189, 190, 216, 217
Herman, Aage, børnebogsforfatter 105
Hesdorf, Hans, chefpilot 102
Hilker, Georg, redder på Østerbro 244
Him-Jensen, pilot 199
Himmler, Henrich, tysk Reichführer i SS 101
Hjort, Poul, statsautoriseret revisor, København, revisor for ZR 28, 30, 32
Hoffmann, Ejnar K.L., stationsleder i Birkerød 121, 122, 166
Hoffmann, Hans, stationsleder i Birkerød, mekaniker på Platanvej 82, 121, 122
Hofman-Bang, Jørgen, journalist 45, 47
Holm, proprietær ved Sæby 226, 227
Holm, Karl, redder i Odense 56
Holm, Kay, redder på Østerbro 244
Jensen, Svend Hove, stationsleder i Holsted 162
Husfeldt, Erik, professor, dr. med. 179, 180
Husum, Christen, stationsleder i Grenaa 145
Husum, Elly, gift med Christen Husum, Grenaa 145
Hvidt, Harry, stationsleder i Maribo og Randers 183, 200
Lillian Hydeskov, født Rasmusen, kontoransat i Nykøbing F. 39
Højmark, Finn, redder på Platanvej 177
Hørager, Knud, redder i Maribo 184
Høyvald, Einar, finsk generalkonsul 25
Haagen, I., stationsleder ved Falck i Hillerød 155

Ilsvard, Erik, redder i København 24
Isaksen, Jens, konstitueret stationsleder i Farsø 136
Iversen, Jens Arne, vagtmester i Aarhus 255

Jacobsen, Alfred, stationsleder i Taastrup 233
Jacobsen, Børge, redder i Odense 56
Jacobsen, Eva, se Eva Wiboltt
Jacobsen, Hans Valdemar, autoforhandler i Slagelse 219, 220
Jacobsen, Inge, datter af Peder Arild Larsen, Toksværd 232
Jacobsen, Robert, autoforhandler i Ebeltoft 128
Jakobsen, hotelvært i Eskildstrup 224
Jakobsen, Thomas, stationsleder i Sæby 38, 226, 227
Jakobsen, Thyge, overlæge 179
Jelle, Anders, Falck-redder på Bornholm 54
Jensen, efterlyst abonnementstegner i Vejle 238
Jensen, galvanisør i Fredericia 138
Jensen, indehaver af Cykel- og Autoforretning i Kerteminde 170
Jensen, indehaver af automobilværksted i Kolding 171
Jensen, indehaver af autofirma i Skanderborg 214, 215
Jensen, ZR-forpagter i Stege 223
Jensen, Arthur Boas, vagtmester i København 81, 174
Jensen, Alfred, driftsleder i København, medlem af Femmandsgruppen 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 53, 59, 60, 103, 156, 174, 207, 211, 225, 244, 245, 246
Jensen, Arne, søn af Christian Jensen, Baarse 127
Jensen, Arne Vagn, frivillig medhjælper på museet 69, 133, 176, 179, 189, 217
Jensen, Asgar Marius, stationsleder i Varde 236
Jensen, Asta, gift med Alfred Jensen 245
Jensen, Axel, direktør i Falck, leder af korpsets entreprenørafdeling 15
Jensen, Britta, gift med Harry Jensen, Taars 233
Jensen, Bruno, stationsleder i Nørre Snede 195, 196
Jensen, Børge, "Lille Børge", redder i Kalundborg 170
Jensen, Børge, "Store Børge", redder i Kalundborg 170
Jensen, Christian, direktør i Randers 20, 22, 23, 33, 119, 121, 145, 148, 149, 199, 200, 201, 202, 209, 228
Jensen, Christian, stationsleder i Baarse 127
Jensen, Christian, stationsleder i Glumsø 144
Jensen, Egon V., redder i Ikast 169
Jensen, Emil, ambulanceforpagter for Røde Kors i Holbæk 159, 160
Jensen, Frederik, stationsleder i Kværndrup 172
Jensen, fru, gift med Jens Peter Jensen i Næstved 194
Jensen, Jens Funch, stationsleder i Roskilde 207
Jensen, Gunnar, tankejer i Holsted 162
Jensen, H.E., stationsleder i Nakskov 185
Jensen, Hans, mekaniker i Eskildstrup/Nykøbing F. 217
Jensen, Harry Thøgersen, tankejer i Taars 233
Jensen, Helge, mekaniker, stationsleder i Holsted 162
Jensen, Henning Juul, lokalhistoriker i Terndrup 230
Jensen, Henry Thøgersen, tankejer i Taars 233
Jensen, Holger, maskinmester og ambulancechauffør på Sorø Amts Sygehus i Haslev 150
Jensen, Hugo Holm, stationsleder i Holstebro 161, 162
Jensen, Inga, gift med Tage Jensen, Hadsten 148
Jensen, Jens Peter, stationsleder i Næstved 70, 194, 232
Jensen, Johannes, stationsleder i Holsted 162
Jensen, Johannes, stationsleder i Kolding 170, 171
Jensen, John, redder i København 72
Jensen, John Svend Henry Charles Elvin, redder i København 72
Jensen, Karl, stationsleder i Gørlev 147
Jensen, Ketty Lykke, lokalhistoriker på Lolland-Falster 9, 14
Jensen, Kirsten, ansat på kontoret i København 72
Jensen, Knud, redder i Nykøbing F. 71
Jensen, Knud, søn af Christian Jensen, Randers, elev i Odense 77, 199, 201, 202
Jensen, Kristian Kirstein, stationsleder i Ullerslev 234
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 259
Jensen, Mette Marie Sofie, gift med Christian Jensen, Randers 202
Jensen, Poul, søn af Christian Jensen, Randers, redder i Randers, forlod ZR i 1952 og kom til Falck 22
Jensen, Poul Erik, stationsleder i Varde 235, 236
Jensen, Poul Kirstein, søn af Kristian Kirstein Jensen, stationsleder i Ullerslev 234
Jensen, Rogert, stationsleder i Hillerød 155
Jensen, Svend, stationsleder i Høng 147, 165
Jensen, Svend Erik, redder i Struer 225
Jensen, Svend Aage, redder København 138, 171
Jensen, Svend Aage, redder i Aalborg 188
Jensen, Tage, stationsleder i Hadsten 148, 149, 202
Jensen, fru Tage Jensen, Hadsten 148
Jensen, V., direktør for Horsens Motor Compagni 163
Jensen, Viggo, stationsleder i Nørre Alslev 195
Jensen, Vilhelm, Frederiksværk 140
Jeppesen, Johannes, stationsleder i Nørre Snede 196
Jepsen, ejendomsmægler, vurderingsmand for Falck 60
Jepsen, Jens, stationsleder i Grindsted 146, 147
Jessen, Erik, borgmester i Aabenraa 247
Jessen, Hans, tankejer i Bramming 123, 124
Jessen, Olga, gift med Otto Jessen, København 74
Jessen, Otto, chef for abonnementsafdelingen i København 37, 41, 74, 174, 175, 246
Jespersen, Knud, kontoransat i Nykøbing F. 39
Johansen, Ane Louise Petronelle,mor til Johannes Hare 10
Johansen, Børge G., direktør i Falcks Redningskorps 47, 48, 49, 50, 51, 55, 65, 66, 160
Johansen, E., landsretssagfører i Næstved 236
Johansen, J., stationsleder i Helsingør 153
Johansen, Kaj, stationsleder i Høng 165
Johnson, Erik, stationsleder i Kolding 171
Jungersen, Thøger G., Ford-forhandler i Lyngby 174, 182
Justesen, E., Ford-forhandler i Brønderslev 126
Justesen, Jørn, redder i Grenaa, 145
Jürgensen, Jes, overassistent i Aarhus, stationsleder i Horsens 163, 164, 253, 255
Jørgensen, indehaver af automobilværksted i Kolding 171
Jørgensen, Harald, redder i København 72
Jørgensen, Henry, direktør i Falcks Redningskorps Vejle A/S 42, 60, 68
Jørgensen, Ivan, stationsleder i Hillerød og Helsingør, abonnementstegner i flere byer bl.a. Holbæk og Fredericia 138, 153, 155, 156
Jørgensen, Niels Pind, konstitueret stationsleder i Brønderslev, redder i Aalborg 126
Jørgensen, Oscar, redder i Odense 56, 199
Jørgensen, Oscar, stationsleder i Stokkemarke 224
Jørgensen, Jørgen Sejr, gift med Annelise Hare, akkvisitionschef i Nykøbing F. 34, 54, 190
Jørgensen, Sigfred, vognmand i Sdr. Omme 146
Jørgensen, Sigurd, stationsleder i Espergærde 23, 24, 134, 136, 139, 141, 143, 152, 153, 172, 182, 194, 200, 206, 209, 218, 224, 243
Jørgensen, Søren, redder i Aalborg 159, 250
Jørgensen, Viggo, redder og stationsleder i Søllested 18, 228
Jørgensen, Villy, redder i Søllested 228
Jørgensen, Aage, ansat hos Ernst Sørensen, Lyderslev 182
Jørgensen, Aage, redder i Viborg 241

Kammersgaard, Jenny, svømmer 80, 85
Kamp, ZR-forpagter i Stege 223
Karlsen, Aksel, redder i Gelsted 199
Kastberg, J.P., direktør i Falcks Redningskorps Aarhus A/S 50, 55, 168, 226, 253
Kastberg Madsen, Poul, redder i Hobro 158
Kendts, Eduard, overlæge på Terndrup Sygehus 230
Kielstrup, Anton, stationsleder i Sæby 51, 227,
Kisling, Christian, stationsleder i Hellerup, driftsleder i København 80, 82, 174, 244, 245
Kisted, indehaver af cykel- og autoforretning i Kerteminde 170
Kjeldmann, Torben, redder i Frederikssund 73
Kjeldsen, Ib, stationsleder ved Falck i Faxe 212
Kjeldsen, Frode, indehaver af Ebeltoft Sygebil 128
Kjeldsen, Niels Gade, stationsleder i Farsø 187, 188
Kjer, Henny, gift med Carl Hilmer Borre, Vordingborg 243
Kjær, Preben, vagtmester i Glostrup 5, 65, 144
Kjærsgaard, Erik, historiker, leder af Den Gamle By i Aarhus 103
Kjærulff, H.H., leder af henvendelsessted i Aalborg 249
Klint, Elmer, pilot, redder på Amager 120
Klochmann, ambulancevognmand i Vejen 236
Kloster, Lizzie, ansat på kontoret i København 74
Knudsen, Christian, stationsleder i Rønde 38, 209
Knudsen, Fritz, søn af Rasmus Knudsen, Haarby 76, 121, 167
Knudsen, H.V., mekaniker i Kirke Hyllinge 207
Knudsen, Johanne, gift med Rasmus Knudsen, Haarby 22, 167
Knudsen, Jørgen, køber af ZR-fly 103
Knudsen, Mads P., far til Rasmus Knudsen, Haarby 22
Knudsen, Rasmus Harald, stationsleder i Haarby 22, 121, 166, 167, 172
Kofoed, Niels Anker, landbrugsminister 47
Koch, Leo Herman, stationsleder i Nexø 186, 187
Kofoed, Poul, stationsleder i Klemensker 170
Kolbæk, G., redder i Viborg 240
Kolding, Anna, gift med Folmer Kolding, Hadsten 22
Kolding, Folmer, redder i Randers, stationsleder i Hadsten 22, 38, 149
Kolding, Knud, frømand i Viborg 241
Kongsbak,Th., autoforhandler Frederikshavn 139
Kragh Rasmussen, Helge, stationsleder i Herning 38, 154, 155
Kreiberg, Aage, Ford-forhandler i Odder 196
Krieger, Axel, distriktsbrandinspektør i Helsingør 94
Kristensen, læge i Vordingborg 243
Kristensen, K., far til Asta Jensen, gift med Alfred Jensen 34
Kristensen, K.S., Bramming, Ford-forhandler 123
Kristensen, Lars Willemoes Klarskov, redder i Rønnede, stationsleder i Køge 140, 178, 179, 180
Kristensen, N.K., bror til Asta Jensen, gift med Alfred Jensen 34
Kristensen, N.J. Pagter, landsretssagfører i Randers 201
Kristiansen, Henry, overassistent i Randers 159
Kristiansen, K. Guldberg, stationsleder i Thorsø 231
Kristjansen, Karl, stationsleder i Faxe 136, 137
Kristoffersen, F., vognmand i Frederiksværk 140
Krogh, Arthur, stationsleder i Hillerød 155
Krogh, Hans, stationsleder ved Falck i Aabenraa 247
Kronbach, redder i Holbæk 160
Kruse, Carl, leder af henvendelsessted i Odense 197, 198
Kruse Hansen, Arne, stationsleder i Rønne 92
Kuhnmünch S., Ford-forhandler i Thisted 164, 230
Kure, Ole Erik, redder i Østermarie, mekaniker i København, stationsleder i Hillerød 155, 156, 177, 246
Kureer, Niels, Ford-forhandler i Køge 178, 182

Ladager Hansen, Grethe, ansat på kontoret i København 74
Ladager Hansen, Inge, ansat på kontoret i København 74
Larsen, grosserer i Kolding 148, 170
Larsen, Erik Johannes, kontoransat i Nykøbing F. 39
Larsen, Erna, ansat på kontoret i København 74, 246
Larsen, Gudmann, stationsleder i Hillerød 155
Larsen, Gunnar, Ford-forhandler i Rønne 32
Larsen, Hans Peter Otto, Ford-forhandler i Rudkøbing 208
Larsen, Johannes, stationsleder i Høng 165
Larsen, Marius, stationsleder i Nibe 187
Larsen, Nora, gift med Olaf Larsen, Frederikssund 140
Larsen, Olaf, stationsleder i Frederikssund 70, 94, 97, 100, 139, 140
Larsen, Peder Arild, stationsleder i Toksværd 232
Larsen, Robert, kontorchef i Falck 15
Larsen, Svend, redder og overassistent i Odense 56, 199
Larsen, Verner, leder af rapportafdelingen i Nykøbing F. 191
Larsen, Villy, redder i København 24
Larsen, Werner, redder i København 46
Lassen, Knud, politimester i Hillerød 94
Lauritsen, Frederik William, stationsleder i Brønderslev og i Hjørring 126, 157
Lauritsen, Leo, redder i Ikast, Sæby, m.f. , stationsleder i Brønderslev 51, 126, 127, 168
Lauritzen, Ejner, stationsleder i Farsø 136
Lauritzen, Harry, redder i Brædstrup 125
Lauritzen, Verner, stationsleder i Silkeborg 213
Lenler-Eriksen, reservelæge i Ringsted 204
Lessel, Lilian, ansat på kontoret i København 74
Levinsen, H., overlæge, formand for Farsø Sygebil 135
Lind, politimester i Skælskør 218
Lindehammer, Dan, søn af Gunnar Lindehammer 72
Lindehammer, Gunnar, akkvisitionschef i København 72, 246
Lindéll, Aage, stationsleder i København 70, 174, 175
Linkamp, Svend, redder i Kalundborg 170
Lippmann, Kai, grosserer, medlem af Falcks bestyrelse 15, 18, 52
Lippmann, Ole, forretningsmand og frihedskæmper 179
Lolle, John, stationsleder i Nykøbing F. 190
Lorenzen, Martin, stationsleder i Esbjerg 48, 129, 130, 131, 228
Lund, fru, gift med Poul L. Lund, Aabenraa 247
Lund, Poul L., stationsleder i Haderslev, Løgumkloster og Aabenraa 55, 147, 148, 182, 247, 248
Lundtoft, Carlo, redder og overassistent i København, stationsleder i Rønne 45, 49, 53, 55, 73, 75, 77, 81, 174, 187, 210, 211, 244, 245
Lundtoft, Sussi, datter af Carlo Lundtoft 104
Lundtoft, Tom, søn af Carlo Lundtoft 104
Lykke, Jens, ansat på kontoret i Eskildstrup, vagtmester i Nykøbing F
Lyngberg, Aage, stationsleder i Rønne 202, 210
Lyngby-Sørensen, Kjeld, førstehjælpsinstruktør, leder af Entreprenørafdelingen i København, stationsleder i Glostrup 45, 105, 119, 144
Lyngby-Sørensen, Knud, søn af Kjeld Lyngby-Sørensen, redder på Amager 120
Lyster, Hans Albert, stationleder i Farsø 136
Løkkegaard, Frederik Eigil, kontorchef i København, medlem af Femmandsgruppen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 55, 58, 59, 60, 74, 153, 246
Løber, Kurt, redder på Platanvej 177
Løje, Poul, redder i Maribo 184
Lønbo, Mogens, redder på Platanvej 177
Lønkær, Harald Arnold, Ford-forhandler i Faaborg 141

Madsen, indehaver af autofirma i Fredericia 138
Madsen, redder i København og Østerbro/Hellerup 105
Madsen, Aksel, statsautoriseret revisor i Nykøbing F. 36, 37, 39, 40, 54
Madsen, Ewald, stationsleder i Varde 236
Madsen, Frederik, direktør for museet 5, 66, 157
Madsen, Hans, brandinspektør i Maribo 95
Madsen, Kirsten, ansat på kontoret i København 72
Madsen, Knud, abonnementstegner og stationsleder i Nakskov 71, 185, 186
Madsen, M.C., brandinspektør og stationsleder i Lemvig 180, 181
Madsen, Mads, stationsleder i Varde 236
Madsen, Svend Rugholm, stationsleder i Løkken 183
Maesgaard Jeppesen, N., mekaniker i Brenderup 124
Magnus, tysk havnekaptajn i Aarhus 254
Maleter, Pal, general i Ungarn 179
Malling, luftværnssekretær, kaptajn i Horsens 93
Mandel Hansen, Morten, historiestuderende 9, 10, 43
Marcussen, Herman, redder i Rønne, frømand 83, 211
Marcussen, Johannes, landsretssagfører i Nykøbing F., advokat for Reinholdt Hansen, Louise Reinholdt Hansen og Hare,
medlem af bestyrelsen 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 252
Marcussen, Poul, overassistent på Platanvej 177
Marcussen, Poul, stationsleder i Nakskov 185
Meisling, karantænelæge i København 79
Michelsen, Egil, højesteretssagfører i København 54
Mikkelsen, amtsrådsmedlem 94
Mikkelsen, Christian, redder i København 48
Mikkelsen, Christian, brandmand Odense Brandvæsen 199
Modal, Axel, stationsleder i Nykøbing M., konstitueret stationsleder i Aalborg 191, 249
Mogensen, J., forretningsfører hos Hermann M. Christensen, Hobro 158
Mogensen, Orla, redder i Rønne 55
Mortensen, trafikflyver 51
Mortensen, Axel, statsautoriseret revisor 28
Mortensen, Aage, overassistent i København, stationsleder på Amager 85, 120
Mortensen, Boye, stationsleder i Nysted 193, 194
Mortensen, Christian, stationsleder i Viborg 240
Mouritzen, ingeniør, motorsagkyndig i Grenaa 145
Mullich, H., redder i København 72
Munk-Petersen, stationsleder i Korsør 172
Myggebier, Erling, redder på Platanvej 177
Møller, Adolf, ansat i Rønne 210
Møller, Hans Gustav, stationsleder i Køge 178
Møller, Harald, brandchef i Aarhus 95
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 260
Møller, Jens Andersen, stationsleder i Thorsø 231
Møller, Kaj, stationsleder i Slagelse 219, 220
Møller, P.E., snedker på Anholt 101
Møller, Peder, ambulancevognmand i Vinderup 242
Møller, Preben, bosat i Eskildstrup 9
Møller-Laustsen, Henry, redder på Amager, fællestillidsmand 68, 71, 120
Maarup, Poul, malermester i Hobro 158

Neergaard, borgmester i Sæby 226
Neumann, Harald, direktør i Ringsted, medlem af Femmandsgruppen 4, 37, 38, 39, 40, 42, 54, 58, 59, 60, 70, 97, 101, 166, 202, 203, 204, 222
Nicolajsen, Poul, leder i Esrum (Se Esbønderup) 134, 135
Nielsen, karetmager i Nakskov 97
Nielsen, smed i Terndrup 230
Nielsen, stationsleder i Købelev 173
Nielsen, A.A., kæmner i Holsted 162
Nielsen, Anders, gårdejer ved Vordingborg 49
Nielsen, Anders, redder i Hobro 158
Nielsen, Arly, redder i Viborg 239, 240
Nielsen, Britta, gift med Poul Nielsen, Aalbæk 252
Nielsen, Bryde, indehaver af Varehuset "Buldog" 79, 101
Nielsen, Bøje, byggematador 176
Nielsen, Børge, stationsleder i Varde 236
Nielsen, Carl, redder i Odder 69, 197
Nielsen, Carl Georg, redder i Struer 225
Nielsen, Egon, (nu Salo), redder i København 24, 177
Nielsen, Egon, redder i Aabenraa 248
Nielsen, Erik, overassistent i København 35, 53, 105
Nielsen, Erik, søn af vogmand Rasmus Nielsen i Esbønderup 134, 135
Nielsen, Ester, gift med Johannes Nielsen, Rønnede 212
Nielsen, Gerhardt, tankejer i Videbæk 242
Nielsen, H.M., indehaver af Autocentralen i Vejle 237
Nielsen, Helge Worm , redder i Gelsted 142
Nielsen, Henry, stationsleder i Lemvig 180, 181
Nielsen, Henry Svan, redder i Slagelse 219
Nielsen, Holger, oberstløjtnant, opfinder af metode til kunstigt åndedræt 107
Nielsen, Holger, stationsleder i Stege 223, 224
Nielsen, Ingolf, luftkaptajn 104
Nielsen, J.D., stationsleder ved Falck i Hjørring 202
Nielsen, Johannes, redder i Nakskov 71
Nielsen, Johannes, stationsleder i Nyraad 193
Nielsen, Johannes, stationsleder i Rønnede 212
Nielsen, Jørgen, frivillig i museet 9, 97, 173, 217, 239
Nielsen, Kaj, skadelidt i Løve 125
Nielsen, Kaj, stationsleder i Vesterborg 239
Nielsen, Kaj Friis, stationsleder i Hjørring kontorfuldmægtig i Aalborg 157, 159, 249, 251
Nielsen, Karl, konstitueret stationsleder i Brønderslev 126
Nielsen, Karl, stationsleder i Terndrup 230
Nielsen, Laurits, handelsgartner, skadelidt i Brønderslev 126
Nielsen, Marius, Ford-forhandler i Lemvig 180
Nielsen, Morten, stationsleder i Farsø 135, 136
Nielsen, Niels Christian, Ford-forhandler i Grindsted 146
Nielsen, N.K., direktør 78
Nielsen, Niels Peter, politimester i Silkeborg 48
Nielsen, Niels Peter, stationsleder i Stege 223
Nielsen, Orla, redder i København 80, 81
Nielsen, Poul, stationsleder i Aalbæk 251, 252
Nielsen, Rasmus, stationsleder i Esbønderup 134, 135
Nielsen, Rasmus, ambulancevognmand Fredericia 138
Nielsen, Richard, redder på Amager 121
Nielsen, Aage, redder i København, senere ansat i Falck, hvor han blev fællestillidsmand 50, 68, 71, 84, 174, 175
Nilsson, Erik Jørn, redder i Rønne 75, 211
Nissen, Peter List, dykker i København og Østerbro 45, 81, 245
Nordskov Nielsen, Johannes, stationsleder i Kalundborg 57, 64, 169, 170
Notlevsen, Jens Kristian, Ford-forhandler i Hurup 164
Notlevsen, Kirstine, gift med Jens Kristian Notlevsen, Hurup 164
Nørby Johansen, Lars, koncerndirektør i Falck A/S 66
Nørgaard Jensen, Jens, stationsleder i Brønderslev 126
Nørgaard, Niels, stationsleder i Thorsø 231

Ogstrup Nielsen, Erik, assistent ved Falck i Holbæk 66
Olesen, Magnus, Ford-forhandler i Tarm 230
Olesen, Ejnar Martin, stationsleder i Viborg, tidligere ansat ved Falck 240, 241, 242
Olsen, Arne, redder i Østerbro 245
Olsen, Arne Ove, søn af Laurits Olsen, Helsinge, redder i Helsinge, overassistent i København, stationsleder i Helsinge 46, 72, 150, 151, 152
Olsen, Axel, vognmand i Hundested 233
Olsen, Bertha Hartung, redder i København 175
Olsen, Carl, stationsleder i Klemensker 170
Olsen, Frode, søn af Laurits Olsen, Helsinge, redder i Helsinge og Eskildstrup, overassistent i København, stationsleder i Aarhus 38, 49, 68, 69, 82, 90, 98, 99, 100, 121, 122, 150, 151, 177, 206, 216, 253, 255
Olsen, Frode, stationsleder i Høng 165
Olsen, Gerda, gift med Laurits Olsen, Helsinge 22
Olsen, Gudrun, gift med Holger Olsen, stationsleder i Nykøbing S. 22, 192, 193
Olsen, Holger, stationsleder i Nykøbing S. 160, 192
Olsen, Hugo Eiler, redder på Amager, stationsleder i Ringsted, driftsleder i København 42, 72, 84, 119, 174, 176, 204, 211
Olsen, Jørgen, redder i København, Birkerød og Frederikssund, i en periode formand for museet 73
Olsen, Kaj, søn af Laurits Olsen, Helsinge, redder i Helsinge 150, 151
Olsen, Laurits, stationsleder i Helsinge 22, 72, 92, 98, 134, 150, 151
Olsen, Martha, udlejer af grund i Aalbæk 252
Olsen, Mogens, søn af Holger Olsen, redder i Nykøbing S. 193
Olsen, Peter, stationsleder Kalundborg, Røde Kors ambulancefører 169
Olsen, Tage Stubbe, redder i Slagelse 219
Olsen, Verner, søn af Laurits Olsen, Helsinge, redder i Helsinge 150, 151,152
Oszadlik, Poul, redder i København, overassistent på Amager 80, 82, 119, 120, 121, 174
Olthaver Larsen, A., mekaniker i Haslev 149, 150
Olthaver Larsen, Arne, søn af A. Olthaver Larsen, Haslev 149, 150
Overgaard, E.J. stationsleder i Hobro 157, 158
Overgaard, Gunnar, mekaniker i Roslev 207
Ovesen, Rolf, fællestillidsmand i Falck 67

Pagh, Otto, driftsleder i København, tidligere stationsleder ved Falck i Hillerød 44, 79, 80, 101, 174, 176
Peerson, Marius, stationsleder i Maribo 183, 184
Peerson, Svend Erik, søn af Marius Peerson i Maribo 184
Peerson, Aage, redderi Maribo 184
Pedersen, Alfred, vognmand i Frederiksværk 140
Pedersen, Arne Orluf, stationsleder i Brædstrup og Nørre Snede 125, 196
Pedersen, Aksel Bastrup, redder i Thorsø 231
Pedersen, Carl, stationsleder i Odder 196, 197
Pedersen, Hans Peder, stationsleder i Faxe Ladelads 137
Pedersen, Henry, stationsleder i Silkeborg 213
Pedersen, Herluf Bundgaard, redder i Nykøbing M. 192
Pedersen, Jørgen, underdirektør i Aalborg, medlem af Femmandsgruppen 4, 6, 32, 37, 38, 39, 42, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 68, 74, 98, 99, 103, 123, 124, 126, 136, 145, 159, 171, 187, 188, 198, 199, 207, 225, 227, 228, 233, 249, 250, 251, 252, 253
Pedersen, Christian Lind, stationsleder i Nykøbing M. 191, 192
Pedersen, Iver, søn af Carl Pedersen, Odder 69, 197
Pedersen, Knud, stationsleder i Nexø 186, 187
Pedersen, Oluf, redder i Randers 38, 201
Pedersen, Peter, Røde-Kors ambulancefører i Nykøbing S. 192
Pedersen, Robert, stationsleder i Løkken 183
Petersen, kontorchef i Eskildstrup 26, 27
Petersen, indehaver af autofirma i Fredericia 138
Petersen, indehaver af autofirma i Skanderborg 214, 215
Petersen, skadelidt i Skive 216
Petersen, Agnes, gift med Carl Petersen, Nakskov 186
Petersen, Alf, redder på Platanvej 177
Petersen, Alfred, redder i Maribo 184
Petersen, Arne, stationsleder i Grenaa 145
Petersen, Arthur Bernhard, stationsleder i Horsens og Herning 25, 31, 51, 73, 93, 94, 125, 146, 154, 155, 163, 164, 168, 196, 237, 238
Petersen, Asger, stationsleder på Østerbro 244, 245
Petersen, Bent, søn af Niels Hansen Petersen, stationsleder i Løgumkloster 183
Petersen, Bernhardt, autoforhandler i Nykøbing F. 189, 190
Petersen, Carl Alfred, stationsleder i Søllested og Nakskov 16, 185, 227, 228, 239
Petersen, Eiler, sekretær i De Samvirkende Fagforbund 50
Petersen, Ejnar, stationsleder i Esbjerg 129
Petersen, Ejner, søn af Carl Petersen, redder i Søllested 228
Petersen, Erik, stationsleder i Vejle 237
Petersen, Erik Ellis, redder på Amager 120
Petersen, Ernst, søn af Carl Petersen, stationsleder i Nakskov 71, 185, 186
Petersen, Hans Peter, stationsleder i Haderslev 147,148
Petersen, Helge, redder i Gelsted 142
Petersen, Henning, løs medhjælp i Helsingør 154
Petersen, Henrik, redder i Brædstrup 125
Petersen, Henry, stationsleder i Nykøbing S. 192
Petersen, Holger, køber af ZR-fly 103
Petersen, J.H., stationsleder hos Falck i Haderslev 148
Petersen, Johannes, stationsleder i Sorø 222
Petersen, Julius Ahrens, stationsleder i Brædstrup 125
Petersen, Julius, stationsleder i Ruds Vedby 208, 209
Petersen, Kaj, redder i Hillerød, 156
Petersen, Kaj Ove, søn af Carl Petersen i Nakskov, stationsleder i Holbæk 159, 160
Petersen, Knud, stationsleder i Køge 178
Petersen, Knud Børge, redder i Nakskov 71
Petersen, Kr., indehaver af autofirma i Bogense 122, 123
Petersen, Kristian, Ford-forhandler i Middelfart 185
Petersen, M.P., redder i Brædstrup 125
Petersen, Martin Fanø, abonnementstegner i Varde 236, 236
Petersen, N., indehaver af autofirma i Bogense 122, 123
Petersen, Niels Hansen, stationsleder i Løgumkloster 182, 183
Petersen, Osvald, stationsleder i Stokkemarke 224
Petersen, Ove, stationsleder i Helsingør 153, 154
Petersen, P. Chr., arkitekt i Aabenraa 248
Petersen, Per, søn af Niels Hansen Petersen, stationsleder i Løgumkloster 183
Petersen, Robert Storm, tegner 134
Petersen, Steffen, cykelhandler i Assens 121
Petersen, Svend, overassistent i Aarhus, stationsleder i Vejle 25, 237, 238, 254
Petersen, Svend, stationsleder i Fuglebjerg 141,144
Petersen, Valdemar, skadelidt i Slemminge 220
Petersen, Viggo, stationsleder i Gram 144
Petersen, redaktør Sakskøbing Socialdemokrat 43
Petersen, Aage, redder i Randers 159
Philipsen, Aage, Ford-forhandler i Viborg 240
Pilemann, Arnold, ansat i Eskildstrup 23, 200, 224
Pihl, Knud, Falck-redder på Bornholm 49
Pohl Andersen, Bent, redder i København 150
Pontoppidan, E. autoforhandler i Odense 141
Pontoppidan, Aage Aksel, pilot, forpagter på Fyn 38, 55, 56, 68, 123, 142, 166, 167, 172, 198, 199, 234
Poulsen, Henning, overlæge i Aarhus 54
Poulsen, Henning, skadelidt i Toksværd 232
Poulsen, Egon Holten, redder i Holbæk 160
Poulsen, Poul, indehaver af Helsingør Sygetransport, stationsleder iHelsingør 152, 153
Poulsen, Poul, stationsleder i Roskilde 207
Purup, autoforhandler, havde Falcks autohjælp i Skanderborg 214
"Putte", bogsælger på Platanvej 177

Rasmussen, efterlyst abonnementstegner i Vejle 238
Rasmussen, Børge "Flip", ansat på kontoret i Eskildstrup 132
Rasmussen, Børge, redder i Nykøbing F., navnlig beskæftiget med entreprenørarbejde 71
Rasmussen, Egon, redder i København 72
Rasmussen, Erik Viggo, hovedkasserer i Nykøbing F. 39, 190, 191
Rasmussen, Erik Tage Fabricius, bl.a. driftsleder i København, Odense og Aarhus, bror til Hares kone Paula 10, 24, 25, 43, 77, 78, 94, 107, 119, 120, 167, 174, 175, 198, 252, 253, 254, 255
Rasmussen, F.P. stationsleder i Sorø 222
Rasmussen, Georg, redder i Nykøbing F. 71
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 261
Rasmussen, Kaj, redder i Randers, København, og Aalborg senere ansat i Falck i Aalborg 50, 79, 80, 105, 249
Rasmusen, Keld, stationsleder i Kalundborg 169
Rasmussen, Olga, ansat på kontoret i København 74
Rasmussen, Poul, redder i Helsinge 150
Pasmussen, Poul, mekaniker i Skælskør 218, 219
Rasmussen, Poul, Mercedes-forhandler i Hørsholm 166
Rasmussen, Ingeborg Paula Constance, gift med Johannes Hare 10, 15, 23
Rasmussen, Richard, stationsleder i Bogense 123
Rasmussen, Villy, redder i Grenaa 145
Rasmussen, Aage Wamberg, redder i Struer 225
Rasthøj, Poul, dreng i Odense 106
Rasch, Poul, stationsleder i Rønne 210
Ravn, Børge, stationsleder i Hillerød 155, 156
Rebsdorff, Otto, stationsleder i Vamdrup, Kolding og Fredericia 137, 138, 170, 171, 235, 236, 237
Rebsdorff, Preben, søn af Otto Rebsdorff 138
Rechnitzer, Hjalmar, viceadmiral 78
Reedtz-Thott, Otto, baron på Gavnø 97
Refstrup, mekaniker i Skælskør 218, 219
Reinsch, redder i Horsens 51
Reumert, Poul, skuespiller 44
Ring, Alfred, redder i Randers 38, 159
Ringberg, Hj., civildommer i Odense 197
Ritsmer, Ejnar, stationsleder i Esbjerg 129
Romer Andersen, Viggo, redder i Odense 56
Roost, Andreas, Ford-forhandler i Tønder 233
Roost, Franz, Ford-forhandler i Tønder 233
Rosenkrantz, H., baron 132
Rosenmay, Olaf, vognmand i Ribe 203
Rosenmay, Thorvald, søn af Olaf Rosenmay, stationsleder ved Falck i Ribe 203
Rudow, Henry, redder i Ikast 169
Rye, Knud, børnebogsforfatter 105
Ryholt, slagtmester 88
Røn, Bent, redder i Viborg, Aalborg m.f. 74, 123, 127
Rønnest, Carl Christian, stationsleder i Kalundborg 169
Røpke, Kaj Børge, redder og vagtmester i København, stationsleder i Nibe og Vordingborg 68, 70, 77, 120, 159, 187, 188, 243, 244
Rørholm, Jørgen, redder i Struer 225
Rørholm, Niels Christopher, stationsleder i Struer 225
Rørholm, Niels Juul, redder i Struer 225
Rørholm, Ole, redder i Struer 225

Samuelsen, Ansgar, redder i København 150
Schiøtt, Eigil, redder i Randers 159
Schmidt, redder i Aabenraa 247
Schmidt, Andreas, udførte kranvognskørsel for ZR i Glostrup og i Valby 143, 144, 174, 235
Schmidt, Edmund, stationsleder i Aalborg 80, 126, 249
Schmidt, Jørgen, søn af Andreas Schmidt, redder på Amager 120
Schmidt, Marius, abonnementstegner i Hobro 158
Schou, Ejler Andreas, akkvisitionschef i København, stationsleder i Aarhus 45, 53, 191, 252,
Schou, P.E., indehaver af Frederikssund Automobilforretning 139
Schou, Svend, stationsleder i Nexø 186
Schultz, Patrick, gift med Wiboltts datter Gitte, driftsleder i København 53, 174
Schütte, Folmer T.K., stationsleder i Gelsted 142
Schrøder, brandinspektør 97
Schrøder, Børge, redder i Østerbro, Finlandsfrivillig 25, 245
Schønberg, Ib, skuespiller 72, 100
Seierøe, Niels Michael, pilot 102, 103
Sejersen, Ivan, mekanikerlærling, redder i Hobro 158,159
Sillesen, Ford-forhandler i Grindsted 146
Silding, Aage, statsautoriseret revisor i Nykøbing F. 36, 37, 41, 42
Simonsen, Erik, frivillig medhjælper i Nykøbing F. 189
Simonsen, Kaj E., chefpilot 101, 103, 120, 241, 244, 245
Simonsen, Peter, mekaniker i Hjørring 157
Simonsen, Hans, redder i Nykøbing F. 39
Skelmose, Henry, tankejer på Fanø 135
Skelmose, Ronald, søn af Henry Skelmose, Fanø 135
Skipper, Anders, redder og stationsleder i Grenaa 145
Skjærbæk, Hans, stationsleder i Uggerløse 233, 234
Skjærbæk, Carl, søn af Hans Skjærbæk i Uggerløse 234
Skov, Aksel, redder i Hobro 158
Skov, Niels Nielsen, brandinspektør og stationsleder i Esbjerg 129, 180
Skovgaard, Poul Andreas, stationsejer på Bornholm 210
Sode, Anker, redder i Odder 197
Sode, Peder Winther, stationsleder i Nexø 186
Sommer, købmand, reservebrandmand i Terndrup 230
Sommer, Erik H., autoforhandler i Ebeltoft 128
Sparre, Frederik, direktør i Odense og Randers 10, 22, 30, 34, 35, 107, 119, 129,167, 180, 198, 199, 200, 202, 236
Stad, Marius, redder og stationsleder i Hobro 158, 159
Stad, Sigrid, gift med Marius Stad 158, 159
Stage, Jan, forfatter 230
Stauning, Thorvald, statsminister 44, 201, 202
Steensen-Leth, Stensgaard på Nordlangeland 208
Stemann, von, P.C., amtmand i Rønne 97
Stii, Else, ansat på kontoret i Aarhus 254
Stockmar, Siegfried, redder i København 72
Straarup, Peter, direktør i Falcks Redningskorps med ansvar navnlig for brandtjenesten 42, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 97, 98, 212, 248, 254
Suhr, Arne Reinholdt, søn af Marnefried Suhr, ansat på kontoret og som redder i Nykøbing F. 190
Suhr, Ely, niece til Reinholdt Hansen, gift med Marnefrid Suhr 9, 30
Suhr, Marnefrid, driftsleder i Nykøbing F., medlem af Femmandsgruppen 23, 24, 26, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 57, 59, 60, 90, 92, 129, 130, 132, 133,154, 158, 162, 164, 167, 169, 172, 176, 181, 186, 190, 196, 207, 211, 216, 225, 233, 239
Svendsen, overlæge, sekretær i Dansk Røde Kors 101
Søgaard Jørgensen, Aage, stationsleder i Brædstrup redder i Aarhus 125
Søndergaard, Hans, stationsleder i Løgumkloster 182
Søndergaard, Jørgen, stationsleder i Løgumkloster 182, 248
Søndergaard, Knud, søn af Oscar Søndergaard, Viborg 241
Søndergaard, Oscar, stationsleder i Viborg 240, 241, 242
Sørensen, Alfred, stationsleder i Haarslev 167, 168
Sørensen, Anker, redder i Hobro 158, 159
Sørensen, Arne, søn af stationsleder Frode Sørensen Holbæk 160
Sørensen, Carl, vulkanisør i Veksø 239
Sørensen, Edvard, redder i København, gik over til Falck 174, 175
Sørensen, Emil, typograf, interesseret i brand og redning 45
Sørensen, Ernst, stationsleder i Lyderslev 182
Sørensen, Frode, redder i Nykøbing F., stationsleder i Holbæk 36, 63, 68, 70, 159, 160, 161
Sørensen, Knud, Renault-forhandler i Hjørring 157
Sørensen, Marius, stationsleder i Herning 154, 155
Sørensen, Ove Hermann, redder i Aarhus, Finlandsfrivillig 25, 197
Sørensen, Søren K., narkoseoverlæge i Viborg 241
Sørensen, Aage, stationsleder i Nysted 193

Tegne-Hansen, Hugo, redder i København, tidligere ansat under Sophus Falck 24, 48, 119, 120, 143, 244, 245
Thelander, Henry, tegner 57, 61
Thede, H., køber af ZR-fly 103
Them, Finn B., abonnementstegner, tidligere ansat i Falck 45, 101, 197, 198
Thuesen, Erik, frømand i Viborg 241, 242
Titland, Rasmus, redder på Platanvej 177
Thomsen, K., akkvisitionschef i Aarhus 253, 255
Thomsen, Richard, stationsleder i Brønderslev 126
Thomsen, oberst på Bornholm 83
Thorsen, Erik, redder i Rønne, frømand 83, 211
Thorsted, Thorvald, stationsleder i Nykøbing M. 191
Thorsted, Valdemar, stationsleder i Nykøbing M. 191
Thyge, Kaj, redder i Rønne 83
Tingsted, Tage, Falck-redder på Bornholm 49
Tranum, John, faldskærmsudspringer 46
"Trylle Mik", journalist ved Bornholms Tidende 54
Tychsen, Christian, søn af Hans Tychsen, Sønderborg, redder i Sønderborg 229
Tychsen, Erik, søn af Hans Tychsen, Sønderborg, redder i Sønderborg, frømand 83, 85, 229
Tychsen, Hans, stationsleder i Sønderborg 20, 70, 83, 138, 228, 229

Valdal, K. Hansen, søn af H.P. Hansen i Vordingborg, stationsleder i Vordingborg 243
Venningbo, Hans Peter, chefpilot 72, 104
Vestergaard, mekaniker i København 80, 85
Vestergaard Frederiksen, Agathe, gift med Thorvald Vestergaard Frederiksen, Kalundborg 170
Vestergaard Frederiksen, Marius, søn af Thorvald Vestergaard Frederiksen, Kalundborg 104, 170
Vestergaard Frederiksen, Thorvald, stationsleder i Kalundborg 104, 160, 169
Vinding, Povl, brandchef i København 87
Vistoft, Erik, redder og overassistent i Randers 202
Vonsild, Eduard, stationsleder i Christiansfeld, chauffør på de hvide busser under Røde Kors, stationsleder i Haderslev 33, 128, 147, 148
Vonsild, Helga, gift med Eduard Vonsild, Haderslev 148
Vognsvend, Knud, stationsleder ved Falck i Nykøbing F. 190

Warming, Knud, sygehusdirektør 78
Weel, Liva, sanger 199
Wegener, brandinspektør i Rønne 97
Weiland, Gunnar, redder i Eskildstrup, søstersøn til Louise Reinholdt Hansen 132
Weiland, Richard, redder i Eskildstrup, søstersøn til Louise Reinhold Hansen 132
Weinreich, Carl, General-Motors forhandler i Snertinge m.f. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 132, 159, 160, 169, 207, 208, 209, 218, 221, 222, 228, 233, 234
Weinø, overlæge 179
Wellejus, Th., borgmester i Viborg 240
Wensløv, havnefoged i Hellerup 79
Wentzlau, Kaj, redder i Uggerløse 233
Wiboltt, Alfred, far til Eigil Juel Wiboltt 11
Wiboltt, Asta, mor til Eigil Juel Wiboltt 11
Wiboltt, Eigil Juel, direktør i København, medstifter af ZR 132, 140, 141, 144, 147, 153, 154, 155, 156, 160, 163, 169, 188, 172, 174, 175, 180, 184, 191, 201, 207, 208, 212, 218, 219, 222, 223, 225, 233, 238, 245, 246, 250, 252, 254,
Wiboltt, Erik, bror til Eigil Juel Wiboltt, ansat på kontoret i København 51
Wiboltt, Eva, gift med Eigil Juel Wiboltt 11, 66, 74
Wiboltt, Gitte, datter af Eigil Juel Wiboltt 53
Wiboltt, Helene Margrethe, kaldet Grethe, gift med Eigil Juel Wiboltt 11, 15, 23
Wiboltt, Jørgen, søn af Eigil Juel Wiboltt, redder i København, stationsleder i Vejle og Roskilde 53, 85, 94, 207, 204, 207, 213, 237, 238
Wigh, Frederik, udførte kranvognskørsel i København 174, 175
Winther, karruselejer i Haderslev 148
Winther, Ejnar, stationsleder i Gammel Kalvehave 141
Winther, Emil, Dansk Arbejdsmands Forbund 50
Wismer, Børge, skrothandler i Nykøbing F. 216, 217
Wæver, Svend, stationsleder i Haderslev og Aabenraa 147, 148, 247
Wøbbe, efterlyst abonnementstegner i Vejle 238

Øland, vognmand i Helsingør 153
Øland, fru, gift med Øland, Helsingør 153
Ørbæk, L.P., autoforhandler i Frederiksværk 140
Østergaard, Carl, redder i Aalborg og Sønderborg, stationsleder i Brønderslev 81, 126
Østergaard Larsen, Henning, redder i København, stationsleder i Brønderslev 45, 126
Østergaard, Villy, redder i Nibe 187

Aagaard, Harald, Falck-distriktsleder i Nykøbing F. 66
Aakjær, Charles, ambulancevognmand i Rønne 210
Aakjær, Jeppe, digter 196
Aarestrup, Peter, byrådsmedlem i Viborg 240
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dkTilbage