Indhold


Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 4
Første Del:
Læsevejledning side 5
Forord side 5
Hurtig introduktion til ZR's historie side 7

Anden del:
1. kapitel:
Optakten - perioden 1922 - 1930 side 9
1.1. Den officielle version om hvordan ZR begyndte side 9
1.2. Oprettelsen af Zone-Brand-Vagter side 9
1.3. Zone-Brand-Vagterne i Snertinge og i Eskildstrup side 11
1.4. Skælskør og Slagelse side 12
1.5. Lolland-Falsters Redningskorps side 12
1.6. De Danske Zone-Brand-Vagters Hovedkontorside 12
1.7. Nord- og Nordvestsjællandske Zone-Brand-Vagter side 13
1.8. Wiboltts rolle i forhold til Falck side 13
1.9. Forhandlinger om optagelse i Fællesforbundet 1928 side 14
1.10. Wiboltt udtræder på Lolland-Falster side 14
1.11. 8. Juni 1930 - Zone-Redningskorpset K/S side 15
1.12. Opgøret med Falck side 18

2. kapitel:
Organisation 1930-1962 side 19
2.1. Stationerne side 19
2.1.1. Stationer og henvendelsessteder side 19
2.1.2. Stationsudbygning og stationsformer 20
2.1.3. Zone-konerne side 22
2.1.4. Styringen af stationerne side 22
2.2. En organisation i kaos side 23
2.2.1. Uoverensstemmelser side 25
2.2.2. Opløsning af ZR ? side 25
2.2.3. Elmosesagen 27
2.3. 19. januar 1943 - Reinholdt Hansen dør side 28
2.4. 15. juli 1944 - Zone-Redningskorpset I/S side 29
2.5. 1. januar 1949 - Louise Reinholdt Hansen udtræder 30
2.6. På randen af konkurs ? side 32
2.7. Den døde tid - perioden 1949 - 1957 side 33
2.7.1. Optakt til ét hovedkontor side 33
2.7.2. Pristalsregulering af abonnementerne side 35
2.8. 12. august 1957 - Zone-Redningskorpset A/S side 36
2.9. Perioden som aktieselskab - de gode år 1957 - 1962 side 37
2.9.1. Indledning side 37
2.9.2. Organisation og ledelse side 37
2.9.3. Femmandsgruppen side 38
2.9.4. Hovedkontorets placering side 39
2.9.5. Økonomi side 40
2.9.6. Abonnement side 41
2.10. Optakten til sammenslutningen side 42

3. kapitel:
ZR contra Falck side 43
3.1. Redningskorpsene og pressen side 43
3.1.1. Redningskorpsenes særlige stilling i samfundet side 43
3.1.2. ZR's forhold til pressen side 43
3.1.3. Rivaliseringer mellem Falck og ZR side 45
3.2. Konkurrencen i hverdagen side 47
3.2.1. Falcks syn på ZR side 47
3.2.2. Samarbejdsflader side 48
3.2.3. Kampen om kunderne side 49
3.2.4. Stationsudbygningen side 49
3.2.5. Undergravende virksomhed fra Falcks side side 50
3.3. Sammenslutningen mellem Falck og ZR side 51
3.3.1. Indledning side 51
3.3.2. Forudsætningerne for stiftelsen af ZR 1930 side 51
3.3.3. Tiltag til samarbejde i løbet af 1930'erne side 52
3.3.4. Forholdene under og efter besættelsen side 53
3.3.5. Generationsskifteproblemer i ZR side 53
3.3.6. Samfundets krav side 54
3.3.7. Pontoppidan i Odense side 55
3.3.8. Juniaftalen side 55
3.3.9. Nye stridigheder i ZR side 57
3.3.10. Møde hos Albert Christensen 5. september 1962 side 58
3.3.11. Alt eller intet for Hare side 59
3.3.12. Optakten til Decemberaftalen - det totale aktiesalg side 60
3.3.13. Decemberaftalen side 62
3.4. Efterfølgende forhold side side 65
3.4.1. Indledning side 65
3.4.2. Falcks syn på ZR efter sammenslutningen side 65
3.4.6. Navn og mærke side 66
3.4.7. Personalets forhold side 68

4. kapitel:
Arbejdsvilkår side 69
4.1. Overenskomstforhold side 69
4.1.1. Generelt side 69
4.1.2. På kost og logi i 1930'ernes krisedanmark side 69
4.1.3. Landsoverenskomsten side 70
4.1.4. Indholdet af overenskomsten side 72
4.1.5 Uniformering side 73
4.2. Personaleforening m.v. side 73
4.3. Personalepolitik side 76
4.4. Arbejdsvilkår i øvrigt side 76

5. kapitel:
ZR's søredningstjeneste side 79
5.1. Begyndelsen side 79
5.2. Søaktioner side 80
5.3. Tertias historie side 82
5.4. Politisamarbejde side 84
5.5. Samarbejde med Villy Arp side 85
5.6. Redningsbåden som ledsagebåd for langdistancesvømmere side 85

6. kapitel:
ZR's entreprisebrandvæsen side 87
6.1. Brandvæsen-situationen i Danmark i 1930'erne side 87
6.2. Nederlaget i Baarse side 88
6.3. Forsømmelser side 90
6.3.1. ZR's brandmateriel side 90
6.3.2. Bornholm 91
6.3.3. Krigsforholdene 92
6.3.4. Hillerød 94
6.3.5. Høng / Gørlev og Vejle / Brædstrup side 94
6.3.6. Aarhus side 95
6.4. Økonomi side 95
6.5. ZR's forhold til de kommunale brandvæsener side 96
6.5.1. Frederikssund og Slagelse side 96
6.5.2. Bornholm 97
6.6. Revance for ZR's brandvæsen ? side 97
6.6.1. Randers og Haderslev side 97
6.6.2. Risø side 98
6.6.3. Aarhus side 99
6.7. Konklusioner side 99
6.8. Brandkøretøjer kendt fra vognlister side 100

7. kapitel:
ZR's Flyvetjeneste side 101
7.1. Historie side 101
7.2. ZR's fly 103
7.3. Isflyvningerne ved Kalundborg side 104

Tredje Del:
ZR og Børn side 105
ZR i farver side 109

Fjerde Del:
Stationshistorie side 116
Introduktion til ZR's stationshistorie side 116
ZR's stationer fra A til Aa side 118

Femte Del:
Personregister side 257
Stationsregister side 262

Sjette Del:
Noter til Anden Del side 263
Noter til kapitel 1 side 263
Noter til kapitel 2 side 264
Noter til kapitel 3 side 267
Noter til kapitel 4 side 269
Noter til kapitel 5 side 270
Noter til kapitel 6 side 270
Noter til kapitel 7 side 271
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk


Tilbage