Velkommen til Zone-Redningskorpsets Venners historiske
Zone-Database

I Zone-Redningskorpsets Venner har vi en meget stor database med dokumenter, avisudklip, fotos, personoplysninger, historiske beretninger og vognregistreringer, der omhandler Zone-Redningskorpset

Af hensyn både til ophavsrettighedsregler og personbeskyttelsesregler kan vi ikke give offentlig adgang til det hele.

Hvis du søger noget og ikke finder det, kontakt os gerne på
info@zone-redningskorpset.dk eller eventuelt telefon 40 43 02 50.

Hvis du finder fejl eller har supplerende oplysninger, må du også meget gerne kontakte os.

Materialet er tilvejebragt af de frivillige i Historisk Datasektion under Zone-Redningskorpsets Venner. Vi er ikke færdige med at lægge materiale ind. Databasen vokser næsten hver eneste dag med nyt og det vil den gøre i mange år endnu.

Bemærk at materialet - med respekt af tredjemands eventuelle ophavsrettigheder - tilhører Danmarks Tekniske Museum og at det ikke er tilladt at downloade materiale fra siden eller på anden måde gøre brug af materialet. Enhver konstateret overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt uden tøven.

Med venlig hilsen

Frederik Madsen
Formand for Zone-Redningskorpsets Venner


Følgende links har alle adgang til:

1. Stationer efter bynavn

På disse sider kan du se følgende materiale fra databasen sorteret efter station:
 • Generel stationsberetning der stammer fra bogen Zone-Redningskorpset i Danmark opdateret med nyeste viden
 • Efterlysninger om den pågældende station - altså viden vi efterlyser f.eks. om et foto
 • Genstande i samlingen, der kan relateres til den pågældende station


2. Genstande efter gruppe

På disse sider kan du se de genstande Danmarks Tekniske Museum har i Zone-samlingen, sorteret efter gruppe, altså f.eks. legetøj, materiel, reklameartikler.

Adgang til følgende links forudsætter, at du er medlem af Zone-Redningskorpsets Venner:

Adgang til disse sider kræver at du har et brugernavn og et løsen. Det får du hvis du melder dig ind i Zone-Redningskorpsets Venner.

1. Stationer efter bynavn

På disse sider kan du se følgende materiale fra databasen sorteret efter station:
 • Generel stationsberetning der stammer fra bogen Zone-Redningskorpset i Danmark opdateret med nyeste viden
 • Efterlysninger om den pågældende Zone-station - altså viden vi efterlyser f.eks. om et foto
 • Genstande i samlingen, der kan relateres til den pågældende Zone-station
 • Materiale om de vogne, der har været på Zone-stationen


2. Adgang til Zone-Redningskorpsets vognlister

På disse sider kan du få adgang til de oplysninger, vi har om Zone-Redningskorpsets vognpark, sorteret efter Zone-Redningskorpsets vognnumre.

Du kan se:
 • Stationeringer - altså hvor har vognen været placeret
 • Fotos der kan relateres til de enkelte vogne
 • Dokumenter der kan relateres til de enkelte vogne
 • Genstande der kan relateres til de enkelte vogne