Efterlysninger vedrørende Hadsten
Motiv 10.473: Busulykke. Hvad er der sket? Nærmere om tid og sted efterlyses.