Efterlysninger vedrørende Neksø
Motiv 0730: Neksø ca. 1956. Hvem er Zone-Folkene?
Motiv 4090: Neksø 1947. Hvem er redder til højre?
Motiv 4096: Neksø ca. 1955. Hvem er redderen?
Motiv 93.030: Nexø ca. 1945. Hvem er denne redder?