Efterlysninger vedrørende København
Motiv 999.215. Eksplosionsulykke på Thielesvej 1943. Hvem er den 3. redder fra venstre?
Motiv 13.826: Hvem er redder til venstre?
Motiv 13.823: Maskine opklodses. Hvor og hvem er redderne øverst?
Motiv 9757: Platanvej 1951. Vi søger navn på kvinden i midten
Motiv 11.896: Udstillingsstand 1933. Hvem er mændene ved bordet?
Motiv 11.923: Københavns Havn 1936. Hvem er redder tv?
Motiv 5788: Hvem er redder til venstre?
Motiv 11.587: Jul på Platanvej. Hvem er redderne 4 til højre?
Motiv 11.879: Udstilling ca. 1933. Hvor? Hvem er Zone-folkene?
Motiv 99.015: Færdselsuheld i København. Hvor, hvad, hvem?
Motiv 13322: Måske Københavnske reddere i Randers, men hvem er de?
Motiv 13.537: Fem reddere foran ambulance. Hvem er de første tre fra venstre?
Motiv 9363: København under besættelsen. Hvem er denne redder? Kom han fra Falster?
Motiv 11.578: Københavnske reddere på udflugt ca. 1960. Hvem er redder th?
Motiv 13.539: To reddere ca. 1936. Hvem står til venstre?
Oversvømmelse 1955: Hvem er redderne?
Motiv 11.557: Zonens livredder går ud fra Hornbæk Strand ca. 1935. Hvem er han?
Motiv 7329: Redderne fra København på skovtur 1946. Hvem er de?
Motiv 7957: Personaleskovtur ca. 1946. Hvem er personerne?
Motiv 7656: København ca. 1940. Hvem er redderen?
Motiv 13408: ZR hjælper med at sætte badebro op, formentlig Hornbæk 1940. Hvem er personerne?
Motiv 11566: København efterår 1961. Hvem er denne redder?
København ca. 1946. Hvem er nr. 2, 5 og 6 fra venstre og i hvilken anledning er billedet taget?
Motiv 3925: Platanvej ca. 1952. Hvem er denne redder?
Udklip 1942: Hvem er personerne på billederne?
Motiv 999.652: København 1932. Hvem er redderne?
Motiv 7621: ZR assisterer et tysk fly ca. 1939. Nærmere oplysninger efterlyses.
Motiv 13542: Hvem er denne redder ved lysmaskine?
Oversvømmelse 1955: Hvem er de to reddere th?
Udklip 1950: Hvem er redder til højre?
Motiv 9601: Hvor er billedet taget?
Motiv 7802: Børn fra Grønland køres til Juelsminde ca. 1952. Nærmere oplysninger savnes.
Motiv 7923: Københavnsk holdskovtur ca. 1955. Hvem er nr. 1 og nr. 3 fra venstre.
Motiv 999.179: Ude med Tertia ca. 1940. Hvem er den unge mand tv?
Motiv 5206: Harsdorffsvej ca. 1934. Desværre lidt uskarp men hvem er nr. 3, 7, 8, 9 fra venstre?
Motiv 999.648: København 1932. Hvem er denne redder?
Motiv 99.063: Mandskab på Harsdorffsvej først i 1930'erne. Navne efterlyses.
Motiv 11573: Københavnsk redderudflugt ca. 1960. Hvem er de? Årstal?
Motiv 11576: Københavnsk redderudflugt ca. 1960. Hvem er de?
Motiv 6265: Platanvej ca. 1955. Hvem er redderen og drengen?
Motiv 2260: København 1939/1940. Hvem er personerne?
Motiv 3823: Navn på nr. 8 12 13 14 fra venstre efterlyses
Motiv 1394; Hvem er personerne på dette foto taget i Frederikssund ca. 1937. Nr. 2 er Olaf Larsen, nr. 5 er Otto Pagh fra København. Resten er ukendte.
Motiv 1368: Formentlig foran Jægerspris Slot. Bagest til venstre Olaf Larsen. Hvem er de øvrige?
Motiv 6880: Københavner-udflugt ca. 1948. Navne og sted efterlyses
Motiv 3806: Harsdorffsvej ca. 1934. Hvem er disse reddere?
Motiv 9630: I sweather med spidsbukser Carlo Lundtoft. Navn på øvrige personer, sted, begivenhed, dato efterlyses. Er bilen til højre en Zone-bil?
Motiv 3807: København ca. 1938. Hvem er redder til venstre?
Motiv 8242: København 1953. Hvem er denne redder?
Motiv 433: Zone-fest i Ballerup omkring 1947. Vi efterlyser navne på personerne, ikke mindst kvinderne, som arbejdede på kontoret eller er ægtefæller.
hvor er billedet taget?
Motiv 6185. Platanvej ca. 1963. Hvem er redder tv?
Motiv 5203: Harsdorffsvej ca. 1933. Hvem er nr. 4, 8 og 13 fra venstre?
Motiv 3051: Repræsentanter i København ca. 1934 fotograferet på Amager. Hvem er de?
Motiv 3733: Hvem er redderen? Hvilken kranvogn er der tale om?
Motiv 3852: Hvem er Zone-manden til højre?
Motiv 3809: Harsdorffsvej ca. 1933. Hvem er nr. 4, 9 og 13 fra venstre?
Motiv 9633:Hvem er nr. 4 fra venstre? Dato, sted, begivenhed efterlyses.
Motiv 9628: Navne fra venstre på nr. 1 samt dato, sted og begivenhed efterlyses
2346: Fremstilling af udstyr til fjernelse af bomber ca. 1943. Hvem er redden?
Motiv 1259: Glostrup ca. 1959. Til venstre redder Gustavsen. Øvrige oplysninger og fornavn efterlyses
Motiv 0820: København ca. 1960. Hvem er redderne i midten og på lejet?
Motiv 6193. Platanvej 1960'erne. Hvem er denne redder?
Motiv 7665: København 1940. Hvem er redderen i midten?
Motiv 0489: Platanvej ca. 1947. Hvem er kvinden?
Motiv 0482: Platanvej 1947. Navn på redder til venstre efterlyses
Motiv 0485: ZR Platanvej på Frederiksberg ca. 1947. Hvem er kvinden nr. 3 og redderen nr. 4 fra venstre
Motiv 0487: Platanvej ca. 1947. Hvem er redderen til venstre?
Motiv 0495: ZR's fodboldhold i København ca. 1947. Hvor er billedet taget? Vi mangler navne på redderne nr. to fra venstre i midterste række og nr. fem fra venstre i bageste række.
Motiv 486: Platanvej 1947. Hvem er redder til venstre og i midten?
Motiv 6910: Bellahøj 1958. Hvem er redderne?
Motiv 6882, desværre uskarpt: Hvem er personerne og hvor er billedet taget?
Motiv 6881: Hvem er kvinden til venstre?
Motiv 0502: Modstanderne til ZR's fodboldhold fra Gentofte, Københavns, Frederiksberg Brandvæsen. Hvem er brandmændene?
Motiv 0494: Zone-ansatte på udflugt ca. 1947. Vi mangler navne på kvinderne - kontoransatte - bortset fra kvinden i midten
Motiv 9763: Platanvej 1955. Fornavn på redder til venstre med efternavn Johansen efterlyses.
Motiv 6876: Hvilket ZR-vognnummer havde denne ombyggede Zone-ambulance som kom fra Næstved? Hvem er redderen?
Motiv 9755: Platanvej 1951: Hvem er kvinden til venstre ansat på kontoret?
Motiv 9756: Platanvej 1951. Vi søger navn på kvinderne - kontoransatte - til højre og til venstre
Motiv 7295: København 1934. Hvem er redderen?
Motiv 7298: Fest i København 1934. Hvem er personerne?
Motiv 7356: Fabrikssabotage i København under besættelsen. Hvilken?
Motiv 7352: København ca. 1935. Hvem er redderen?
Motiv 7341: København ca. 1935. Hvem er redderen?
Motiv 7384: København ca. 1950. Hvem er redderen?
Motiv 10036: Platanvej ca. 1962: Hvem er redderen?
Motiv 9834: Tre Zone-folk afgår til Finland i april 1942. Robert Marx-Jensen, Jack Nielsen og Thorup Jensen. Oplysninger savnes.
Motiv 10.326: Simonsen modtager 10 års tegnet 1949. Hvem overrækker det?
Motiv 10.261: ZR København hjælper ZR Horsens 1944. Hvem er redderen?
Motiv 7595: Silo renses. Hvem er nr. 1 og 5
Motiv 7677: København under besættelsen. Hvem er denne redder?
Motiv 7768: Nødlandet fly. Hvornår? Hvem er reddere til højre?
Motiv 7766: Stort passagerfly nødlandet ved Fuglebjerg. Hvornår? Hvem er redder til venstre?
Motiv 99.151: To reddere i kranvognen ca. 1935. Hvem er redder på passagersæde?
Motiv 712: Holmen 1951. Hvem er redder til højre der vender sig rundt?
Motiv 10.503: Kontoret på Platanvej under besættelsen. Hvem er personerne?
Motiv 10.503: Kontorpersonale på Platanvej ca. 1943. Hvem er de?
Motiv 10505: Repræsentanter i København ca. 1934 fotograferet på Amager. Hvem er de?
Motiv 11.020: Hvem står ved forskærm?
Motiv 7622: Bellahøj 1959. Hvem er denne redder?
Motiv 1614: Harsdorffsvej ca. 1933. Hvem er redderne?
Motiv 99350: Platanvej ca. 1961. Hvem er de to reddere?
Motiv 11328: Udstilling 1931. Hvem er redderen i uniform til venstre?
Motiv 11.554: Hvem er denne redder? København ca. 1955.
Motiv 11553. Personaleudflugt København med ægtefæller ca. 1950. Navne efterlyses.
Motiv 11.575: 16 reddere på udflugt - navne efterlyses.
Motiv 11.580: Reddere på udflugt ca. 1960. Hvem er de to første?
Motiv 11536: hvem er redderne til venstre?
Motiv 11.555: København ca. 1960. Hvem er denne redder?
Motiv 11537: København 1959. Hvem er redder i hvid skjorte i garage?
Motiv 11570: En finlandsambulance præsenteres januar 1940. Hvem er personerne?
Motiv 11.526: Redder ved flyulykke i Storstrømmen 1939. Kan være fra Eskildstrup eller København. Hvem er han?
Motiv 11549: København ca. 1960. Hvem er redder th?
Motiv 11526: Hvem er nr. 3,4, 5 og sidste mand fra venstre? Hvad er anledningen?
Motiv 11.519: københavn ca. 1955. Hvem er redder til højre?
Motiv 999.752: København ca. 1940. Hvem er redder th?
Udklip 1933. Hvem er person til venstre i civil?
Motiv 11.892: tre Zone-folk på Buldog ca. 1936. Hvem er de?
Motiv 999.650: ambulancevagt i Ganløse 1932. Hvem er personerne?
Motiv 999.659: København 1932. Hvem er redder på båren?
Motiv 999.658: København 1932. Hvem er disse reddere?
Udklip 1954: Hvem er redder th?
Udklip 1954: Hvem er denne redder?
København 1951: Hvem er de to reddere i kedeldragter?
Motiv 13.201: Platanvej 1962. Hvem er redder helt til højre?
Udklip 02.04.1952: Hvem er denne Zone-mand?
Motiv 13.406: Vandskade i Østergade 1950. Hvem er redder tv?
Udklip 5.12.53 København/Sjælland: hvem er disse reddere?
Udklip 1954: Hvem er personerne på billedet?
Udklip 1955: Hvem er redderen til venstre?
Motiv 91.209: Zone-folk på Harsdorffsvej 1933. Hvem er de?
Motiv 13.552: København ca,. 1937. Hvem er redderen?
Motiv 13543: Hvem er disse reddere ved lysmaskine? Desværre uskarpt.
Udklip 1955: Hvem er denne redder?
København 1955. Hvem er redderen?
Motiv 999071: Kastrup 1951. Hvem er redderne?
Motiv 999208. København ca. 1935. Kan disse personer genkendes? Desværre uskarpt.
Motiv 12.575: Reddere foran vogne 1936. Hvem er de?
Udklip 1958: Hvem er ZR-redderen til venstre?
Motiv 999.777. Livredningsdemonstration ca. 1938. Hvem er personerne?
Motiv 91.210: Zone-folk på Harsdorffsvej 1933. Hvem er de?
Motiv 99.646: Platanvej 1958. Hvem er redderne?
Rønnede 1962: reddere fra København hjælper i Rønnede. Hvem er de?
Motiv 999.182: frokostgæster ombord på Tertia. Hvem er de?
Motiv 12658: Hvem er redderne til venstre i billedet og hvor/hvornår er det taget?
Motiv 91226: Reddere i København foran katastrofevogn ca. 1960. Hvem er de?
København 1958: Hvem er denne redder?
Motiv 999.179: Ude med Tertia ca. 1940. Hvem er med foruden bådfører Pagh th?
Motiv 91217: København 1939. Hvem er disse reddere?
Motiv 6911: Platanvej 1958. Hvem er personerne? se supl.opl. /ij.
Motiv 999.945: Platanvej ca. 1939. Hvem er disse reddere?