Alle genstande
Bøger
Film og lydbånd
Forbindskasse
Legetøj
Materiel
Bilreservedele
Brandslukning
Bugsering / autohjælp / entreprenør
Bygningsdele etc.
Bådtjeneste m.v.
Diverse
Dyreredning
Falck
Flyveambulancetjeneste
Håndværktøj
Patientbefordring
Redningsarbejde
Reko
Skilte / flag
Svensk Räddningstjänst
Udrykningssignaler
Undervisningsmateriel
Vagtstue / administration

Rapportbøger
Reklameartikel
Tryksag
Uniformsgenstand