Station Høng - Genstande - Tryksager

TitelDato
Telefontavle ultimo 193511/01/1935
Telefontavle ca. 193701/01/1937
Telefontavle ultimo 193701/01/1937
Telefontavle medio 193801/01/1938
Telefontavle 193901/01/1939
Telefontavle ca. 194201/01/1942
Telefontavle ca. 194301/01/1943
Telefontavle 1946 hvidt papir01/01/1946
Telefontavle Københavns-model 194601/01/1946
Telefontavle 1947 cremegult papir01/01/1947
Telefontavle 1948 hvidt papir01/01/1948
Telefontavle Københavns-model 1948 lidt større udgave01/01/1948
Telefontavle Københavns-model 1949 "normal størrelse"01/01/1949
Skadekort udateret01/01/1950
Kombineret telefontavle og abonnementskontrakt04/15/1951
Telefontavle 1952 cremegult papir01/01/1952
Telefontavle ca. 195301/01/1953
Telefontavle Københavns-model 195301/01/1953
Emballage til og reklame for Skottelys incl. indhold01/01/1954
Telefontavle 5000.3.195403/01/1954
Standard brev til alle stationer om tegning af Auto Udlands Abonnement08/06/1954
Telefontavle 5000.9.195409/01/1954
Telefontavle 5000.10.195410/01/1954
Abonnementstakster 1955 med enkelte rettelser01/01/1955
Blok med almindelige forsikringsbetingelser og abonnementsbetingelser for udlandsabonnement01/01/1955
Telefontavle 2000.2.195502/01/1955
Telefontavle 2000.7.195507/01/1955
Automobilist i Vest Tyskland med AUTOMOBILIST i sort tryk og VEST-TYSKLAND i rødt tryk07/06/1955
Skadekort 20000.8.195508/01/1955
Abonnementstakster December 195512/01/1955
Automobilist i Italien med AUTOMOBILIST i sort tryk og ITALIEN i gult tryk01/01/1956
Automobilist i Norge med AUTOMOBILIST i sort tryk og NORGE i rødt tryk01/01/1956
Automobilist i Schweiz med AUTOMOBILIST i sort tryk og SCHWEIZ i rødt tryk01/01/1956
Telefontavle 2000.1.195601/01/1956
Telefontavle Københavns-model 195601/01/1956
Kuvert 15,5 x 12,5 / Wiboltt /sort tryk08/01/1956
Standard brev fra Wiboltt til alle stationer om hans fødselsdag i 195608/01/1956
Telefontavle 2000.9.195609/01/1956
Telefontavle 5000.10.195610/01/1956
Blok med kvitteringsblanketter for modtaget autohjælp i SOS-tjenesten01/01/1957
KORT med hæfte, der indeholder fortegnelse over byer med Zonens hjælpesteder i Vesttyskland01/01/1957
Kvittering for betaling af kontingent til Zonelederforeningen01/01/1957
Telefontavle Københavns-model 195701/01/1957
Telefontavle 7000.6.195706/01/1957
Udfyldt blanket om SOS-tjeneste07/09/1957
Postkort bekræftelse af opsigelse af abonnement ZR uden streg under "Redningskorpset"09/09/1957
Telefontavle 2000.11.195711/01/1957
Standard brev til alle stationer om benyttelse af KDAK og ZR's SOS Tjeneste11/05/1957
Telefontavle 5000.12.195712/01/1957
Brochure ZR uden Århus: Har De?01/01/1958
Brochure ZR Århus: Har De?01/01/1958
Kuvert 23,5 x 16 / Stempel Abonnementsafdelingen i København / uden tryk01/01/1958
Reklame for tegning af SOS-International abonnement01/01/1958
Standard brev til alle stationer om det nye SOS International abonnement01/01/1958
Standard brev til station om kvittering for fremsendelse af abonnementsbegæringer og taksttabel01/01/1958
Tegningsliste som bilag til standard brev til alle stationer om det nye SOS International abonnement01/01/1958
Zone-sangen ved Zone-ledersammenkomst 29. maj 195805/29/1958
Postkort bekræftelse af opsigelse af abonnement ZR med streg under "Redningskorpset" og med oplysning om forbindskasse.07/15/1958
Bilag til standard brev til alle stationer om "Turist-abonnement"08/08/1958
Standard brev til alle stationer om "Turist-abonnement"08/08/1958
Blanket Clearingkørsel 2000.10.58 udfyldt01/01/1959
Brochure De Har01/01/1959
Svensk Räddningstjänst AB Stationsförteckning 195901/01/1959
Telefontavle 5000.5.195905/01/1959
Sang ved udflugt med Zonelederforeningen til Bangshavepaillionen 28. maj 195905/28/1959
Skadekort 50000.8.195908/01/1959
Standard brev til alle stationer m.v. om at kontoret i København flyttes til Hellerup10/02/1959
Telefontavle 5000.12.195912/01/1959
Blok med tegningsbegæringer Knallertabonnement01/01/1960
Skadekort udateret med firkantet skema på forsiden01/01/1960
Skadekort udateret trykt hos Centraltrykkeriet Nykøbing F01/01/1960
Skadekort udateret trykt hos Lolland-Falsters Venstreblads Bogtrykkeri01/01/1960
Telefontavle Københavns-model 196001/01/1960
Postkort bekræftelse af opsigelse af abonnement hos Zone-Redningskorpset A/S01/21/1960
Telefontavle 5000.4.196004/01/1960
Telefontavle 5000.5.196005/01/1960
Blanket Clearingkørsel 5000.8.60 udfyldt med tilhørende rapporter06/01/1960
Udfyldt Opgørelse over benzin- og olieforbrug 2000.6.6006/01/1960
Standard brev til alle stationer m.v. om udlandsabonnement07/04/1960
Telefontavle 10000.8.6008/01/1960
Standard brev til alle stationer m.v. om brystmærke til uniformen09/14/1960
Salut for Zone-konerne11/12/1960
Telefontavle 5000.12.196012/01/1960
Telefontavle 5000.12.1960 Ullerslev tilføjet ved stempeltryk12/01/1960
Telefontavle ny version 1960 / NB: Ingen yderligere registrering i denne serie, se 3398T1ZMZR og 3405T1ZMZR01/01/1961
Telefontavle ny version ca. 1961 uden særligt ambulancenummer i København, uden Hørsholm01/01/1961
Målskema og bestillingsseddel til den nye Zone-kedeldragt01/18/1961
Postkort bekræftelse af opsigelse af abonnement Zone-Redningskorpset A/S og med oplysning om forbindskasse.02/01/1961
Telefontavle 5000.2.196102/01/1961
Udfyldt Tegnings- og afregningsliste 30.000 2 6102/01/1961
Brev til alle stationer der forklarer procedure ved opsigelse02/03/1961
Telefontavle 10000.3.1961 Sorø tilføjet i hånden03/01/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Kalundborg04/14/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Roskilde04/17/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Slagelse04/17/1961
Standard brev til alle stationer m.v. om prisforhøjelser på abonnement05/18/1961
Brev til stationerne vedrørende pristalsregulering af abonnementer05/30/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Kalundborg06/05/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Kalundborg06/06/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Næstved06/06/1961
Brev til inspektører og stationsledere vedrørende varevogne til salg af brandmateriel06/08/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Roskilde06/12/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Kalundborg06/15/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Kalundborg06/16/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Slagelse06/19/1961
Rapportblad bilag til blanket Clearingkørsel - Roskilde06/23/1961
Udrykningsrapport 1961 Nykøbing F.06/29/1961
Følgebrev til landsoverenskomst07/19/1961
Blanket kvittering for udført autoassistance 150.8.6108/01/1961
Telefontavle 10000.8.196108/01/1961
Kuvert 26 x 18 / Nykøbing F. / sort tryk / Clearingkørsel08/08/1961
Standard brev til station om udgåede abonnementer08/23/1961
Instruktionsskrivelse om udfyldning af rapporter08/29/1961
Telefontavle 10000.10.196110/01/1961
En lille vise til damerne ved Zoneleder-foreningens fødselsdagsfest 11. november 196111/12/1961
Sang ved Zonelederforeningens 20 års jubilæum 11. november 196111/12/1961
Kuvert 18,4 x 12 / Nykøbing F / sort tryk11/15/1961
Standard brev til station om at rapport ikke er omfattet af abonnement11/15/1961
Standard brev til alle stationer m.v. om ny forbindskasse11/27/1961
Standard brev til alle stationer m.v. om et nyt Zone-blad12/05/1961
Standard brev til station om lovpligtig ulykkesforsikring12/08/1961
Prisliste brandmateriel12/27/1961
Brochure for SOS International 196201/01/1962
Telefontavle ny version ca. 1962 med særligt ambulancenummer i København, med Hørsholm01/01/1962
Telefontavle 10000.2.196202/01/1962
Telefontavle 10000.7.196202/01/1962
Internt kort om overførsel af abonnement til ny Zone02/13/1962
Telefontavle 10000.4.196204/01/1962
Adressekort ZR A/S Hellerup06/19/1962
Standard brev til alle stationer om SOS International06/19/1962
Standard brev til stationen i Høng om fremsendelse af blanketter til SOS06/19/1962
Officiel meddelelse om juni-aftalen mellem Falck og Zonen incl. fremsendelseskuvert06/20/1962
Bevis for tegning af SOS-International abonnement06/30/1962
Standard brev til alle stationer om årskontingent (abonnementspriser) fra 9. juli 196207/09/1962
Telefontavle 10000.10.196210/01/1962