Regnskab 2000
REGNSKAB ZONE-MUSEETS VENNER 2000


RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:
1999
2000
Kontingent 306 a 100 (239 i 1999)
+ Forudbetalt 1998 / 1999
29.300
11.345
30.600
05.840
Tilbageført fejlbetalt kontingent00.625-
Bladabonnement 12 a 30 (18 i 1999) 00.54000.360
Brand/Redningskorps 8 a 250 (7 i 1999) 01.75002.000
Diverse medlemsbeløb 00.25000.130
Beboerforening 00.846
Gavebeløb kontingent 08.07508.926
Gavebeløb bevaringsfond 14.42003.680
Gavebeløb Falck 05.000
Gavebeløb Unibank 10.000
Salg plakater / postkort 03.28501.000
Momspligtig salg 02.02002.838
Entreindtægt 16.94215.883
Overskud generalforsamling 00.662
Renteindtægter + diverse 00.035,2400.322,49
Indtægter ialt 98.630,2470.954,49
Udgifter:
Drift:
Trykning af Zone-Nyt 12.043,7513.900
Porto Zone-Nyt 04.238,2406.117,61
Kuverter m. tryk 03.57504.126
Girokort 00.691,25
Girogebyrer 00.41200.437
Generalforsamling00.247
Driftsudgifter i alt 20.960,2424.827,61
Støtte:
Afregnet Fonden Redningsteknisk Samling 35.32042.500
Afregnet støtte til bog (1999 Zone-Flyet OY DHYs Venner) 02.50010.000
Afregnet støtte til Zone-station på Nyvang15.000
Afregnet bevaringsfond 28.250
Forsikring af stifter 04.367,0404.367,04
Støttebeløb i alt 70.437,0471.867,04
Udgifter i alt 91.397,2896.694,65
Resultat 07.232,9625.740,16-
BALANCE


Aktiver:
1999
2000
Indestående giro30.046,2714.863,86
Indestående fondskonto23.619,7125.467,67
Indestående obligationsbeholdning25.345,6025.519,20
Tilgode annonce i blad00.625
Aktiver ialt79.636,5865.850,73
Passiver:
Forudbetalt kontingent h.h.v. 1999 / 199805.84012.110
Skyldig bogkonto (1999 skyldig trykomkostning)06.17509.837,75
Passiver ialt12.015,0021.947,75
Egenkapital:
Saldo 1. januar31.612,5467.621,58
Årets resultat07.232,9625.740,16-
Kursgevinst
Udenlandsk overførsel
Renter
Udbytte
00.359,60
00.100,00
00.066,48
00.173,60
00.015,00-
00.374,96
01.488,00
Bevaringsfond passiveret incl. renter28.250
Egenkapital ialt67.621,5843.902,98


©www.zone-redningskorpset.dk, 30. maj 2024