Forord

1. kapitel:

ForordDette er en ordret gengivelse af boghæftet Zone-Redningskorpset i København under besættelsen, skrevet af Arne Vagn Jensen og udgivet af Zone-Redningskorpsets Museum i Holbæk i november 1994.

Indholdsfortegnelse og registre er ikke medtaget. Billedmaterialet er redigeret i forhold til boghæftet.

Materialet fra nettet må kun videreformidles efter nærmere aftale med Zone-Redningskorpsets Venner, der kan kontaktes på info@zone-redningskorpset.dk.

Boghæftet kan fortsat erhverves ved indbetaling af kr. 123,00 til Zone-Redningskorpsets Venners girokonto 3 58 86 29. Husk at anføre hvad betalingen angår.


1. kapitel

Forord

Når folk forlader arbejdsmarkedet, sker det ofte, at de kaster sig over helt andre udfordringer, end de tidligere har beskæftiget sig med. Det skete også for mit vedkommende; jeg fik lyst til at skrive denne bog.

Jeg er født 1930, og jeg husker 2. verdenskrig og den tyske besættelse. Begivenhederne har fæstnet sig så tydeligt i min bevidsthed, at jeg nu mange år efter har læst næsten al den litteratur, der findes om krigen og besættelsen.

Jeg bemærkede i denne litteratur, at man mange gange nævnte Zonen. Det gamle redningskorps, som blev opkøbt af Falck i 1963. Det nævnes, at Zonen hjalp modstandsbevægelsen på mange måder, og da ingen tidligere har beskæftiget sig med Zonens rolle under 2. verdenskrig og den tyske besættelse, ville jeg gerne prøve at samle trådene.

For at begrænse opgaven har jeg koncentreret mig om Zonen i København, dog med enkelte undtagelser af aktioner ude i provinsen, hvor der deltog personale fra København.

Min første kontakt var Zone-Redningskorpsets Museum i Holbæk, hvor jeg blev meget godt modtaget af museets direktør Frederik Madsen.

Foruden at stille et meget omfattende arkivmateriale til rådighed, skaffede Frederik Madsen mig kontakt til tre tidligere Zone-medarbejdere Alfred Jensen, Frode Olsen og Jørgen Juel Wiboltt.

Desuden har jeg haft telefonsamtaler og korrespondance med den tidligere modstandsmand i Holger Danske, Patrick Schultz, der også foranledigede, at hans bror, David Schultz, skrev en beretning til mig fra sit domicil i Canada.

Politiassistent Viggo Hansen, kendt som Viggo-betjent, har bidraget med oplevelser fra den tid under politiets opløsning, hvor han gjorde tjeneste på Hovedstationen på Platanvej.

Efterhånden som beretningen tog mere og mere form, spurgte jeg et par andre Zone-folk om oplysninger, men desværre ville de ikke medvirke.

Hugo Tegne-Hansen afgik pludseligt ved døden under bogens udarbejdelse, inden jeg nåede at få en samtale med ham.

Bogen fortæller om Zonens organisation i København, og om de mangeartede opgaver, Zonen påtog sig. Bogen giver et indtryk af den hjælp Zonen kunne yde modstandsbevægelsen, og om Zonens indsats under de to luftangreb på København.

At Zonen var involveret i en evakueringsplan af kongen i tilfælde af, at tyskerne ville tage ham som gidsel, er nok nyt for mange. Til udarbejdelse af dette afsnit har jeg fået stor hjælp fra Livgardens historiske Samling v/major Jesper Gram-Andersen.

Beretningerne er bragt i tidsmæssig rækkefølge, dog således, at en påbegyndt beretning er færdiggjort indenfor samme afsnit.

Jeg har bestræbt mig på at nævne så mange navne som muligt. Jeg har gjort det fordi det i virkeligheden er dem, der har æren af de bedrifter, der blev udført i Zonens navn.

Under udarbejdelsen af denne bog har jeg fået stor respekt for Zonens medarbejdere.

De måtte mange gange udføre deres arbejde under yderst vanskelige og farlige forhold, og den direkte hjælp til modstandsbevægelsen blev ofte udført på frivagterne. De interviewede har fortalt mig nøgternt om de begivenheder, de deltog i, uden på nogen måde at fremstille sig som helte eller mænd med nerver af stål. Tværtimod har de indrømmet, at de mange gange var hunderædde.

Under min jagt på oplysninger om Holger Danske og specielt leder af Zonens station i Hellerup (station Østerbro) Christian Kisling, blev jeg under et besøg i Frihedsmuseets arkiv af direktør Esben Kieldbæk gjort opmærksom på, at arkivet var i besidelse af en båndafskrift, indleveret af generalkonsul Vagn Jespersen.

Der var tale om et bånd indtalt af Christian Kisling i begyndelsen af 1970. Her fortæller Christian Kisling om sine oplevelser til børn og børnebørn. Båndet er
afskrevet af én af hans sønner, Frantz Carver, og oversat til dansk af min svigersøn, Mogens Thomasen.

Da Kislings fortælling i nogle tilfælde er forskellig fra mine oplysninger, har jeg valgt at bringe den som et selvstændigt afsnit, som 2. del af bogen, og i forkortet udgave, så den holder sig indenfor bogens rammer. Det er vist første gang Kisling selv fortæller, og det var vel heller ikke hans mening, at dette skulle offentliggøres. Da han i 1955 blev opfordret til at skrive en beretning om sin indsats i Holger Danske til dr.phil. Jørgen Hæstrup, afstod han.

Det er mit håb, at denne bog vil komme til at stå som et minde om Zone-Redningskorpset og dets loyale medarbejdere, samt at den vil indgå som et yderligere bidrag til modstandsbevægelsens historie.

Jeg takker alle der har bidraget med oplysninger, ikke mindst direktør Frederik Madsen, Zone-Museet, Holbæk, der har været en stor hjælp og støtte hele vejen igennem.

August 1994

Arne Vagn Jensen


©www.zone-redningskorpset.dk, 30. maj 2024