Rettelsesblad


Listen angår opdateres løbende med ny viden.
Seneste opdatering er foretaget 25. juni 2017
Frederik Madsen
Side
1. udg.
2000
Side
Falck-
udgave
2002
Rettelse / ny oplysningKorrekt tekst / ny oplysningKilde
2ISBN 97 981917 1 3ISBN 97 981917 5 6Dansk Bogfortegnelse
14Nederste fotoVognen helt til højre er ikke en Hudson, men en Studebaker.Museet
2626Næstnederste linjeForligsmøde 8. december 1939 skal være 8. december 1938Museet
3232Foto af ChevroletambulancerFoto er taget 20. juni 1950. Bilerne er ikke på vej til København, men derimod på vej fra København til Nykøbing F.Viggo Hansen
3838Billedtekst ZR folk foran ambulancerZonen i danmark, står der på side 38, at Jørgen Pedersen var svigersøn til Vognmand Winther, det er ikke rigtigt. Jørgen Pedersen var gift med Købmand Perregaards datter fra Års i Himmerland , men han var svoger til Vognmand Winther. Jens Isaksen
39Vi har efterlyst personerne på fotoet med kontorpersonalet i Nykøbing F. og fået følgende resultat:Fotoet stammer fra flytningen af kontoret fra Eskildstrup til Nykøbing F. i 1946.
Personerne er:
På skærmen til venstre med cigaret Hans Simonsen
Bagest med kasket stående Leo Vengel Hansen
Under Vengel H, til venstre for fotograf Edith Ehlers
Siddende på vognen øverst til højre med kasket Lillian Rasmussen nu Hydeskov
Siddende på vognen øverst til venstre på skrå Ingeborg Buch
Siddende på skærmen til højre Knud Jespersen
Til venstre med plusfour og slipover Erik Johannes Larsen
Øverst på bilen mellem de to kontordamer Erik Viggo Rasmussen
Bag Hans Simonsen muligvis Laila Koch Nielsen født Larsen
Museet (Resultat af efterlysning i Lolland-Falsters Folketidende)
43Afsnit 3.1.1. 1. linie:
Henvisningen til afsnit 1.1.2.
Skal være henvisning til kapitel 1, afsnit 1.2. (side 8).Museet
4646Foto fra vagtstueKontordamen til højre er ikke Erna Larsen men M. KlitgaardMuseet
65Foto fra RønneMercedes kranvognen er ikke i privat eje; den tilhører Falck-Museet.Falck-Museet
66 Afsnit 3.4.6 Retningslinier for vognlakering blev udsendt 29. maj 1964 og ikke juli 1970Museet.
68 Billedtekster Falck-bilerFotografnavne er byttet om. Foto øverst: Preben Mortensen. Foto nederst: Arne G. Larsen.Aage Christensen
69Foto ambulance og løs medhjælpSupplerende oplysninger: Billedet viser ZR Odder ved Hovedgaard, hvor ZR Horsens havde arrangeret en øvelse omkring 1938/39. Redderen i uniform er Carl Nielsen, og den unge mand er Iver PedersenIver Pedersen
74Fotoserie redningsaktion i AalborgDatering er 12. januar 1962.Museet
79Foto med Buldogs radiostation Det er Otto Pagh til venstre og Kaj Rasmussen til højre.Museet
8187Redningsaktion på ØresundFoto til venstre:
Bagest i uniform A.B. Jensen, yderst til højre i uniform Peter Nissen.
Foto til højre:
I uniform Carlo Lundtoft.
Situation fra 12. marts 1940
Museet
8187Bjærgning af tærskeværkSituation fra 7. august 1942Museet
81Foto fra Nørre SundbyI stationslederuniform er det Carl Østergaard, Brønderslev.Museet. (Resultat af efterlysning i Aalborg Stiftstidende)
88Foto med Studebaker fra EskildstrupDenne vogn kom senere til Slemminge.Museet
89Foto Nakskov Packard:
Ved rattet Ernst Petersen, som makker Knud Peter Frederiksen. Ved flaget Verner Abildgaard.
Jørgen Nielsen
91 Billedtekst væltet sprøjteBilledteksten er forkert, idet det ikke var Brandudvaget, men Brandforsikringsselskaberne der 21. november 1940 havde indgået en overenskomst om iværksættelse af rednings- og beskyttelsesforanstaltninger ved ildebrand, og på baggrund af denne afviste Brandudvalget at gå ind i sagen om tilkaldelse af ZR til brande i Aarhus. Hertil kom de øvrige forhold nævnt i artiklen.Aage Christensen
95Aarhus-beretning / brandslukningAfsnittet er ændret som følge af nye undersøgelserPer Ryolff
98Foto fra HelsingeDet er Laurits Olsen med kasket.Museet
99Foto fra Nykøbing FSprøjten Ford F600 er fra 1956 og ikke 1959Aage Christensen
100Foto af GMCDen kombinerede kranvogn og sprøjte er en GMC 1931 og ikke 1933Museet
100Indledning til kapitel 6.8.Museets tidligste liste er ikke fra 1951, men for så vidt angår sprøjter fra 18. august 1944.
Vognnumre efter det system, der var i brug ved ZR's ophør, blev indført 22. august 1939
Aage Christensen
Arne Vagn Jensen
Museet
100Vognliste sprøjterVogn 84 var også i Næstved.
Vogn 131 var i Torup/Hundested og på Amager.
Vogn 254 var i Frederikssund og Helsinge.
Museet
100Note 44 mangler i noterneSe nedenfor under side 271Arne Vagn Jensen
(Aage Christensen)
105Foto med indvielse af Horsens-stationen 24. februar 1939.Foto er til højre og ikke til venstre.Museet
105111Foto med reddere og fem små kranvogneRedder til venstre hed MadsenJohannes Anesen
117-
118
Generel information om stationssiderne
Tilføjelse:
Alle oplyste postadresser på stationer m.v. er så vidt muligt den nuværende postadresse på den daværende lokalitet.Museet
119Foto fra AllingaabroPersonen helt til højre er ikke Bernhard Frandsen men Peter Asmussen.Anker Asmussen
120Stationsskema AmagerOszadlik forlod Danmark i 1937 og stationen var derfor formentlig uden stationsleder fra 1937-1940 Museet
124130Stationsskema BrovstVestergade 41 er nu Vestergade 76Museet
125Beretning BrædstrupSygehusets ambulance blev ikke totalskadet, kun ødelagt. Den blev overtaget af ZR og fik nr. 199Aage Christensen
125131Beretning BrædstrupM.P. Petersen identisk med Peter Martin PetersenMuseet
126Foto fra BrønderslevTorvegade 6. Fra venstre Jens Nørgaard Jensen og Richard Thomsen. Foto 1946.Museet
126Stationsskema BrønderslevFørste stationsleder hed Carl Østergaard. Omkring 6. september 1942 overtog Jens Henning Østergaard Larsen stationslederposten.Museet (Resultat af efterlysning i Aalborg Stiftstidende) med hjælp fra Københavns Kommunes folkeregister.
126Stationsskema BrønderslevStregen i venstre kolonne i stationsskema for Brønderslev mellem 31.3.1943 og 1.4.1943.Museet
126132Stationsskema BrønderslevN. Jørgensen identisk med Niels Pind JørgensenMuseet
126Stationsskema BrønderslevPeter Gammelgård holdt 30. oktober 1949 for at komme til Farsø.Museet (Resultat af efterlysning i Aalborg Stiftstidende)
126132Stationsskema BrønderslevLeo Lauritsen kom til Brønderslev 1.8.1956Leo Lauritsen
126132Stationsskema BrønderslevAlgade 42 er i dag 122Vilhelm Pedersen
128134Stationsskema ChristiansfeldBrødremeninghedens hotel ligger Lindegade 25Vilhelm Pedersen
129Stationsskema Esbjerg Hjertinggade 15 og Nyhavnsgade 15 er samme lokalitetAage Christensen
129135Vognskema EsbjergVogn 495 skal være 485Museet
132Foto fra kontoret i EskildstrupDet er Helge Hansen der ses i profil siddende bag Hare.Verner Larsen
132138Stationsskema EskildstrupStationen lå i Søndergade 36, ikke Østergade.Allan Bruun
135Farsø-beskrivelsen, 2. linieBuss staves Buus.Hermann Buus' familie
136Stationsskema Farsø
Vognliste Farsø
Jens Isaksen var konstitueret stationsleder fra ca. 1. september 1949 til 1. november 1949, hvor Peter Gammelgaard kom til Farsø.
Formentlig var vogn 650 overført fra Nykøbing F. til Farsø til erstatning for vogn 156 umiddelbart før sammenslutningen.
Museet (Resultat af efterlysning i Aalborg Stiftstidende)
138Foto fra Fredericia3. redder fra venstre er Preben Rebsdorff.Preben Rebsdorff
140Foto af ambulanceBilmærket staves Humber SnipeAage Christensen
141Stationsskema Faaborg493 var natnummer og 371 var dagnummerAage Christensen
142GedserI skemaet skal tilføjes, at stationen var bizone til Eskildstrup og Nykøbing F.Museet
142148GedserStationen var i drift i hvert fald til 1954Museet
143GelstedAage Andersen var stationsleder i Bogense til sin pensionering 31. juli 1969Museet
144Vognskema GlostrupFord Thames 1959 vogn 697 skal være Thames Trader. International ambulance skal være 847.Bent Behrendtz
144150Stationsskema GramZR Gram oprettet 1. maj 1936.Museet
145GrenaaStationsskema og tekst:
Villy Christensen rettes til Villy Rasmussen
Østergade 18 og Kannikegade 20 er samme lokalitet.
Herluf Trolle Christensen døde 23.10.1951.
Fru Trolle Christensen hed Anna til fornavn.
Efter sammenlægningen suppleres med følgende: Jørn Justesen blev 1. juli 1987 udnævnt til stationsleder, i perioden 1. november 1991 til 31. december 1997 var han tillige områdeleder. Han blev pensioneret 30. oktober 2000.
Museet
Grenaa Egnsarkiv
Aage Christensen
147153Stationsskema GørlevTjørnehøjvej er retteligen TjørnshøjvejVilhelm Pedersen
148154HaderslevVonsild fratrådte efter eget ønske med udgangen af 1966.Museumsforeningen
149155Billedtekst HadstenDe to reddere er fra venstre Leif Jensen og Tage JensenCarl Johan Torp Jensen
154160Stationsskema HerningHerning åbnet 9. december 1930Modtaget materiale fra Falcks arkiv
154Foto af løs medhjælp i sutskoDen løse medhjælp er Henning PetersenAnker Petersen
155Vogn 129 var i 1960 den ældste vogn i ZRSkal udgå - det var vogn 63 i Nørre AlslevAage Christensen
155
156
Stationsskema Hillerød
Foto side 156 øverst
I.C. Granholm skal være J.C. Granholm
Efter en kort periode hos Arthur Krogh, flyttede stationen i 1935 tilbage til Frederiksværksgade 10, hvor der indtil november 1934 havde været Zone-Brand-Vagt hos Rogert Jensen. Foto ca. 1936. Fra venstre Kaj Petersen, Abrahamsen og Holger J. Hansen.
Tilsvarende konsekvensrettelser i stationsskemaet
Regin Pedersen
Aage Christensen
155161Stationsskema HillerødLinden lå, hvor Slotsgade 38 ligger i dagVilhelm Pedersen
155161Stationsskema HillerødIvan Jørgensen fratrådt 28. maj 1956Museumsforeningen
157163Stationsskema HjørringFrederik Lauritsen kom til Hjørring 1.8.1956Leo Lauritsen
157163BilledtekstAalborgvej 2 skal retteligen være Odinsvej 2Vilhelm Pedersen
158HobroHostrupsvej staves Hostrupvej
Anker Sørensen ansat 1956-1960 og derefter som afløser
Aage Christensen
158164Stationsskema HobroAftale med Herman Christensen ophørt 1. juli 1933. Formentlig ingen station i juli 1933Museet.
159165Effekter bevaret fra HobroFord Köln 1960 kranvogn, ZR 753Museet
160166Stationsskema HolbækFrederik Ove Frederiksen stationsleder 1.9.1930-14.2.1933. Ejer: Carl Weinreich Museet
160166Stationsskema HolbækKranvognsstation Munkholmvej nedlagt 7. oktober 1954Museet
161167Stationsskema HolstebroStationen oprettes 1. september 1954Museet
162168Stationsskema- og side HolstedSkema og oplysning om start af station omskrevet. Lokalhistorisk Arkiv
163Foto af dyreambulanceMærket på dyreambulancen staves Hotchkiss.Per Ryolf
163169Stationsskema HorsensHorsens åbnet 1. maj 1931
V. Jensen identisk med Waldemar Jensen
Modtaget udklip
Museet
164170Stationsskema HurupHurup åbnet 1. april 1931Modtaget materiale fra Falcks arkiv
169175Stationsskema KalundborgTelefon 466 og 955 fik ZR inden Vestergaard blev stationslederMarius Vestergaard
169175Billedtekst kranvognFoto er fra 1952 og ikke 1947Marius Vestergaard
170KlemenskerStationen blev flyttet til Paul Kofoed 22. maj 1940 som også skemaet viser. Brødteksten oplyser 1944, hvilket er forkert.Museet
171Morris panservogn Panservogn rettes til artilleritraktorAage Christensen
Uffe Mortensen
167173Hårslev stationsskemaStationen lukkede med udgangen af 1939Museet
174 Foto Harsdorffsvej Nr. 3 er H.J. Hansen, nr. 7 er Lyngby-Sørensen, nr. 8 er Frederik Wigh. Regin Pedersen
175Vognskema* betyder at vognen er angivet i vognlisten som reservevogn.Museet
177Billedtekst til foto 4Navnet på redderen der også er nævnt under foto 12 er Finn Højmark.Museet
178184Stationsskema KøgeHuitfeldtsvej/Byggårdsstræde skal retteligen være Ivar Huitfeldtsvej/BygårdsstrædeVilhelm Pedersen
184Foto af UnimogÅrgang er 1957 og ikke 1960Torben Hoyer Hansen
182188Stationsskema LyderslevBygaden 27 skal retteligen være Lyderslev Bygade 27Vilhelm Pedersen
182188Stationsskema LøgumklosterNiels Hansen Petersen stationsleder 1. maj 1957Museumsforeningen
183189Løkken vognskemaDen anførte Chevrolet er ex. ZR 279Museumsforeningen
183Stationsteksten om MariboDet var ikke Marius Peerson, men sønnen Svend Erik Peerson, der oprettede Peersons Redningskorps.Aage Christensen
183189Stationsskema MariboHenry Andersen tiltrådte som stationsleder i Maribo og stationen blev flyttet til Østre Landevej 6 1. februar 1949Museumsforeningen
184Personerne på det øverste foto er fra venstre:(Den første dreng ukendt) Herefter Aage Peerson, Marius Peerson, Poul Brandenburg, Knud Hørager, Alfred Petersen, Svend Erik Peerson og Poul Løje.Svend Erik Peerson
185Foto med Nash 1928 ambulanceHudson 1923 ambulance.Museet
185Beretning fra Nakskov 4. linieDer skal ikke stå "ikke". Stationen blev således så vidt vi kan konstatere drevet for ZR's regning.Museet
185192Effekter på museet: Samlingen er i 2012 forøget med ZR 263.
186-187Beretning om NexøKnud Petersen rettes til Knud Pedersen.
Knud Pedersen blev overassistent i Nexø 1.12.1957 og stationen var således uden stationsleder i november 1957.
Museet
186192Stationsskema NexøStoregade er i dag KøbmagergadeVilhelm Pedersen
188Foto af kranvogn NibeÅrgang 1933 er 1932Uffe Mortensen
190Vognskema Nykøbing F.Der mangler to stk. Mercedes 328: vogn 888 og 889Jørgen Røpke
190Beretning fra Nykøbing F.I slutningen af afsnittet om korpsets historie i Nykøbing F. er nævnt, at der blev et projekt til en brand- og redningsstation ved Grøndalsvej.
Det korrekte vejnavn er Grønsundsvej - som så i øvrigt senere er lavet om til Kringelborg Alle - men stationen blev etableret mens adressen stadig var Grønsundsvej.
Thorkild Jensen
L-F- Folketidende
Nysted
190Vognliste Nykøbing F. Formentlig var vogn 650 overført fra Nykøbing F. til Farsø til erstatning for vogn 156 umiddelbart før sammenslutningen.Museet
193Stationsskema NystedSkift til Carl Christensen skete 7. april 1952Museet
195Beretning Nørre AlslevBrandvagten dækkede også Ønslev-Eskildstrup kommune.
Oprettelsesdato er 6. december 1948
Aage Christensen
195201Stationsskema Nørre NebelStationen oprettet 21.11.1959Museet
196Stationsskema Nørre SnedeStation hos August Petersen oprettet 1. september 1949Museet
196202Stationsskema OdderStation Odder formentlig oprettet efteråret 1938Museet
197204Effekter:Chevrolet Ambulance er ikke længere på Brandværnsmuseet men på Teknisk MuseumMuseet
198Foto ambulance OdenseÅrgang 1942 er 1939 Aage Christensen
Uffe Mortensen
199Beretning OdensePontoppidan fratrådte ikke ved sammenslutningen, men fortsatte til sin pensionering omkring 1967 som driftsleder i Dalum.Museet
200Beretning fra PræstøArnold Pilemands besøg fandt sted 7. februar 1931.Museet
202208Øverste foto fra RandersBilledet er fra 7. februar 1947 og således ikke sprit nye.Aage Christensen + Museet
203209Stationsskema RingkøbingRingkøbing åbnet 9. december 1930
Jens Kr. Hebroe medejer
Modtaget materiale fra Falcks arkiv
208214Stationsskema Ruds VedbyStationen lå i nr. 7Carsten Jensen
209215Stationsskema + beretning RøndeValdemar Andersen overtager 1. maj 1954 og ikke 1952.
Redningsstation fra november 1947, formentlig overtager Chr. Jensen stationen på det tidspunkt.
Da stationen flytter ind hos Valdemar Andersen, ligger den først på Hovedgaden 74. 1. oktober 1958 flytter den til hovedgaden 70.
Valdemar Andersen fratræder hos Falck med udgangen af 1969.
Museet
210216Stationsskema RønneStationen lå 1931 til 1933 Store Torv 5 med udkørsel til Ellekongstrøde. Store Torvegade 15 er forkert.
Kontoradressen 1933 på Lille Torv var nr. 3
Ambulanceadressen 1933 på Lille Torv var nr. 16
Niels Chr. Pihl, Rønne
212Foto med de to kranvogne er forkert. De to vogne på billedet er fra Køge og Stege.Der skulle have været et foto af Rønnedes Volvo-kranvogn.Museet
214Foto med ambulance og kranvognFoto er formentlig fra stationen fik ambulance i 1942Aage Christensen
215Foto af ambulanceDet er ikke en Buick men en Packard 1939 ambulance. Museet
220Fotoet under SlemmingeVognen helt til højre er ikke en Hudson, men en Studebaker.Museet
221Stationsskema SlemmingeEngelstoftevej skal være EngestoftevejAage Christensen
222228Stationsskema SorøSprøjten ankom 26. juni 1928 og var i drift fra 1. juli. Den var stationeret hos Mekaniker M. Geertsen, Saxogade.Museet
225Stationsskema StruerCarl Dinesen skal være Christian DinesenMuseet
225Beretning Struer19. november 1944 skal være 19. september 1944Aage Christensen
225Øverste foto StruerFoto er ikke 1959, men Rørholms afsked med ZR august 1961.
Carl Dinesen ændres til Christian Dinesen.
Dinesen fratrådte 1965.
Museet
225231Vognliste StruerPumpe vogn 684 form. først i Struer efter 1.1.1963Museet
227233Stationsskema SæbyAnton Kielstrup stationsleder fra 1. januar 1951, ikke 1. august 1950Museet
230236Stationsskema TarmTarm åbnet 15. december 1931Modtaget materiale fra Falcks arkiv
236Stationsskema TerndrupTerndrup blev åbnet 13. maj 1943Museet
232238Stationsskema ToksværdToksværd Landevej er i dag Landevejen pr. Holmegaard
233239Beretning TaarsDe to brødre købte i 1960 en kranvogn af ZR - Ford V8 1939 - vogn 159Museumsforeningen
235Beretning fra Valby 3. linie1939 skal være 1929Museet
240Billedtekst Chevrolet-ambulanceSug virkede via motorens indsugningAage Christensen
244Personale i HellerupGeorg Hilker skal være Svend Aage Georg Hilker.Rene Hilker
244Stationsskema Østerbro/HellerupKisling startede i Falck 15. december 1944, hans fratræden i ZR er derfor formentlig 14. december 1944.Museet. Kilde Falcken nr. 4 1944 der udtrykker mishag ved udnævnelsen af Kisling som overassistent i forhold til de øvrige medarbejdere
239245Foto med billedtekst "Ambulanceflyets ankomst"Billedet er fra Kolding. I uniform med ryggen til Otto RebsdorffPreben Rebsdorff
246Foto fra HellerupBilledteksten 1952 er forkert og skal ændres til 1954 eller senere.Aage Christensen
246Beretning Østerbro/Hellerup Efter sammenlægningen suppleres med følgende:Kasserer Erna Larsen blev direktionssekretær i Falck-Huset 1. september 1968. Redder Mogens Bull Andersen fra Helsinge blev 1. september 1971 ansat i EDB-afdelingen som operatør. I 1977 udnævntes han til driftsplanlægger og i 1989 til driftschef. 1. april 1990 blev han "overtaget" af Baltica og ansat i Balticas EDB-afdeling med samme titel.Museet
246252Stationsskema ØstermarieSofus Glimberg slettetMuseet
249Stationsskema AalborgEugen Christiansen omkom 2. august 1943 og ikke 3. august 1943.
Kontoradressen var Danmarksgade 3, telefon 6758
Museet (Resultat af efterlysning i Aalborg Stiftstidende)
Museet
249255Stationskema AalborgEugen Christiansen udnævntes til stationsleder 26. februar 1943.
Jørgen Pedersen blev stationsleder 1.8.1945 og ikke 1.8.1943
Museet
250256Billedtekst med Jørgen Pedersen Redder Søren Jørgensen står til højreLeo Lauritsen
250Billedtekst C.B.U.C.B.U.-betjent skal være C.B.U.-mesterAage Christensen
250256BrødtekstZonen i danmark, står der på side 38, (og side 250) at Jørgen Pedersen var svigersøn til Vognmand Winther, det er ikke rigtigt. Jørgen Pedersen var gift med Købmand Perregaards datter fra Års i Himmerland , men han var svoger til Vognmand Winther.Jens Isaksen
252258Stationsskema AalbækSkagensvej 2 blev taget i brug 11. maj 1960.Museet
253Stationsskema AarhusAf et bestyrelsesmødereferat fremgår, at Schou var opsagt som stationsleder pr. 1. oktober 1948. Schou fortsatte med tegningsarbejde og forlod først Aarhus 27. september 1950.
ZR havde brandvæsen i Aarhus fra 1. april 1940 til udgangen af marts 1949.
MuseetPer Ryolf
255Billedtekst StrandvejenFoto er fra midten af 1940'erne og ikke som angivet 1950'erneAage Christensen
255Billedtekst TandlægehøjskolenBilledet med entreprenørarbejde er ikke fra Tandlægehøjskolen, men fra et nybyggeri i AarhusMuseet
257PersonregisteretOvennævnte rettelser angår også personregisteret. Der er foretaget konsekvensretning i den elektroniske udgave af personregisteret på nettet.Museet
257Personregisteret omfatter ikke Reinholdt Hansen, Johannes Hare og Eigil Juel Wiboltt i kapitel 1-6.Personregisteret omfatter ikke Reinholdt Hansen, Johannes Hare og Eigil Juel Wiboltt i kapitel 1-7.Museet
258Register under Jensen skal tilføjes:Asta Jensen, gift med Alfred Jensen, side 245 .Museet
262StationsregisterOvennævnte rettelser angår også stationsregisteret. Der er foretaget konsekvensretning i den elektroniske udgave af stationsregisteret på nettet.Museet
262Stationsregister
Stationsregisteret omfatter bynavne, hvor ZR har haft station, henvendelsessted, brandvagt eller lignende.
Stationsregister
Stationsregisteret omfatter bynavne, hvor ZR har haft station, henvendelsessted, brandvagt eller lignende.
Registeret omfatter ikke kolofonen og noterne.
Museet
263Note 6A
6A) I følge en personaleforetegnelse i Falcks arkiver blev Wiboltt ansat i Redningskorpset i juni 1922 og i 1928 udnævnt til underdirektør. Dette stemmer dog ikke med, at han i Falcks 20-års beretning fra 1926 står angivet som underdirektør. I KRAKS Blå Bog 1967 er om Wiboltt anført bl.a.: ...selvstændig forretning en gros i London 1919, senere i en årrække ansat i Falcks Redningskorps, fra 1926 som underdir... I museets arkiv findes akter der viser, at Wiboltt var i London 1921, museets arkiv sag 11.2
Museet
266Note 46 OrganisationElmose er fejlagtigt angivet "Ellemose".Museet
270276Note 516. april 1937 skal være 16. juni 1937Museet
271Note 44 brandvæsen44) Jf. samtale med Peter Gammelgaard nævnt under stationsberetning for Brædstrup. Se side 125.Arne Vagn Jensen
(Aage Christensen)


©www.zone-redningskorpset.dk, 25. juni 2024