Gudhjem


Stationshistorie:
Gudhjem
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark 1. udgave 2000
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 147
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Gudhjem
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Adresse kendes ikke
Brandstation
Primo 1944 - 30.6.1946:
Ukendt
Ukendt (Udeladt)ZR

Historie:
Vi ved med sikkerhed, at ZR som led i en styrkelse af sit brandvæsen på Bornholm stationerede en pumpe i Gudhjem i begyndelsen af 1944, for dels omtaler Bornholms Avis pumpen 3. marts 1944, dels skriver Wiboltt 22. juni 1944 til Udvalget for Anerkendelse af Slukningshjælp i Landkommuner og anmoder om godkendelse af ordningen. Alligevel har det ikke været muligt at få afklaret hverken hvor pumpen stod eller hvem der passede den. Ordningen må antages at være ophørt 30. juni 1946 hvor ZR mistede sit brandvæsen på Bornholm.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Bornholms Museum og Gudhjem Museum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage