Rønne


Stationshistorie:
Rønne
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 210 - 211
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Rønne

Store Torv 5. Foto 1932.

Pistolstræde 17. Foto ca. 1944.

Aakirkebyvej 27. Foto ca. 1954.

Hugo Ejler Olsen havde mange jern i ilden. Her præsenterer han sammen med stationsleder Ejnar Hansen i Rønne en vogn indrettet til bekæmpelse af fluer. Foto 20. marts 1949.
(I bogen findes disse billeder i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Store Torv 5
Redningsstation
? - 14.7.1931:
Poul Rasch
606Kørsel udført for ZR i regning
Store Torve 5
Brand- og redningsstation
15.7.1931 - 30.4.1933:
Poul Rasch
Povl Andreas Skovgaard
Pistolstræde 15:
Brand- og kranvognsstation
1.5.1933 - 21.8.1933:
Kai Andersen
905
22.8.1933 - 19.8.1936:
Kai Andersen
Herman Hansen var registreret som indehaver, men reelt har driften formentlig været varetaget for ZR's regning
Store Torvegade 49:
Brand- og kranvognsstation
20.8.1936 - 7.1937:
Aage Lyngberg
698Aage Lyngberg
7.1937 - 23.12.1937:
Arne Kruse Hansen
ZR
Pistolstræde 17:
Brand- og kranvognsstation
24.12.1937 - 31.3.1944:
Arne Kruse Hansen
Pistolstræde 17:
Brand- og redningsstation
1.4.1944 - 30.6.1946:
Arne Kruse Hansen
Pistolstræde 17:
Redningsstation / Entreprenørafdeling
1.7.1946 - 30.9.1947:
Arne Kruse Hansen
1.10.1947 - 17.11.1947:
Ejner A. Hansen
Aakirkebyvej 27:
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Fra ca. 1960 opført som distriktskontor på ZR's brevpapir
Ejendom ejet af ZR tinglyst 20.9.1947
18.11.1947 - 5.1954:
Ejner A. Hansen
11.5.1954 - 31.12.1962:
Carlo Lundtoft
Fra ca. 1949
kontortlf. 89
ændres ca. 1954 til 1717
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
St. Torvegade 49
Kontor
15.7.1931 - 14.7.1933:
Povl Andreas Skovgaard
858Se ovenfor
Lille Torv 3
Kontor
15.7.1933 - 19.8.1936:
Peter Adolf Møller
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Lille Torv 16
Ambulancestation
1.5.1933 - 31.3.1944:
Charles Aakjær
Tilkaldt via ZRKørsel udført for ZR i regning

Historie:
ZR blev officielt indviet 15. juli 1931, men en desværre udateret kontrakt med Poul Rasch viser, at ZR allerede inden da havde aftale om at Poul Rasch, der drev Auto-Centralen med bl.a. ambulance og kranvogn, skulle rykke ud til ZR's abonnenter. Den egentlige etablering skete 15. juli 1931, i følge akter om striden mellem Reinholdt Hansen, Hare og Wiboltt uden at Reinholdt Hansen var taget med på råd. Stationen blev drevet for Povl Andreas Skovgaards regning, og han ejede materiellet, der foruden sædvanligt redningsmateriel bestod af en sprøjte i Rønne og en kombineret sprøjte og kranvogn i Østermarie med tilhørende garagebygning og løst materiel. 19. november 1932 pantsatte Skovgaard alt materiellet til gårdejer Herman Hansen, Bækkegaard i Vestermarie, der 22. august 1933 blev anmeldt som ansvarlig indehaver af ZR på Bornholm, formentlig som følge af, at han var indtrådt i pantet. Det må imidlertid antages, at ZR overtog det driftsmæssige ansvar. Først i 1955 afmeldtes Herman Hansen som indehaver, hvilket må have været en fejl. I 1933 ophørte Poul Rasch med at drive forretning, og hans værkfører Kai Andersen oprettede egen virksomhed og overtog ZR, dog ikke ambulancen, der gik til Charles Aakjær, der havde været bus- og ambulancechauffør hos Rasch. I august 1936 ville Aage Lyngberg fra Bornholms Vulkaniseringsanstalt i samarbejde med H. Albrechtsen fra København oprette et konkurrerende Bornholms Redningskorps, i hvilken forbindelse de bl.a. hos Meisner-Jensen havde købt en påhængssprøjte. Det lykkedes imidlertid ZR at intervenere, og 20. august 1936 blev den nye fælles station præsenteret for pressen. Økonomisk ansvarlig var Aage Lyngberg, der blev hjulpet i gang ved at låne ZR's materiel til 1. april 1937. Herman Hansen havde fortsat pant i materiellet. Aage Lyngberg købte Kai Andersen ud for kr. 300,00. Formelt ophørte Kai Andersen dog først pr. 30. september 1936, men han stillede sig også herefter til rådighed for udrykninger, idet kranvognen var hans. Formentlig i juli 1937 gik Aage Lyngberg konkurs, og stationen, herunder sprøjten, blev overtaget af ZR. 1. april 1944 overtog ZR ambulancekørslen på Bornholm, til gengæld mistede man sit brandvæsen ved en reformering af det samlede brandvæsen på Bornholm i 1946. Det var formentlig lidt ufortjent, idet alt tyder på, at ZR gjorde meget for at fastholde sit brandvæsen på øen. 4. marts 1944 meddeler Bornholms Social Demokrat, at ZR havde fordoblet sin pumpekapacitet fra 2000 til 5000 m/l., og at der var bestilt nye slanger, hvoraf det dog kun var lykkedes at få leveret 300 meter. Ved bombningen af Rønne i 1945 blev stationen beskadiget, men heldigvis var materiellet flyttet udenfor byen. En ny station var allerede under opførelse i Storegade 27, men den blev også beskadiget. Nye lokalplaner efter bombningen gjorde, at stationen måtte forblive i Pistolstræde indtil en ny station opført til formålet kunne tages i brug på Aakirkebyvej. Navnlig efter besættelsen fik ZR særdeles godt fat på Bornholm, jf. assistancetallet. Til ZR's store popularitet hørte også, at bornholmerne nød godt af ZR's ambulanceflyvetjeneste, hvis piloter foretog mange risikable flyvninger i dårligt vejr. Alene i 1949 havde ZR udført 32 livsvigtige flyvninger fra Bornholm til Rigshospitalet. Da Falck kom til i 1954, ansatte Falck ZR's leder Ejnar Hansen, hvilket ZR formentlig ikke begræd, for 12. juni 1950 havde man skrevet til ham således: Herr stationsleder E. Hansen Zone-Redningskorpset, Rønne. I henhold til vor telefonsamtale af 9. ds. hvori De meddelte mig at De ikke ønskede at køre med ambulance nr. 25, men ville have en ny ambulance, eller i modsat fald måtte vi ansætte en ny stationsleder på st. Rønne, undlader jeg ikke at meddele, at det vil være betydelig lettere for korpset at sætte en ny stationsleder på stationen end en ny ambulance. Derfor beder jeg Dem venligst skriftligt meddele korpset hvornår De ønsker at fratræde. Med hilsen Zone-Redningskorpset Hovedkontoret. M. Suhr. 17. juni 1955 fik stationen to frømænd: Erik Thorsen og Herman Marcussen. 2. september 1960 overtog ZR pasningen af Rønne Brandvæsens alarm. Til stationen var knyttet en betydelig entreprenørafdeling; i 1962 blev udført 1206 opgaver.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Stationen er udførligt beskrevet i Zone-Redningskorpset på Bornholm. Fra denne bog citeres følgende oplysninger meddelt af Carlo Lundtoft: p. 41.....Eneste kommune der gik over (til Falck), var Svaneke i 1960, hvor man fik både ambulance- og brandtjeneste. Men som Carlo Lundtoft skriver, "det spandt man ikke guld på, Svaneke var og er en pensionistby." Når alle andre kommuner holdt fast, var årsagen bl.a., at Falck tog Zonens stationsleder til leder. Bornholm har jo ø-mentalitet; "man rører ikke noget, der er deres -ustraffet", skrev Carlo Lundtoft, med henvisning til, at Falck havde "taget" Zonens leder. Stadig i følge Carlo Lundtoft øgede Zonen i årene 1954-56 i Rønne sit personale fra 4 til 12 mand. En stor aktivitet i disse år var entreprenørarbejde. Det var transportopgaver for KTAS (kabelruller) og granitværkerne. (Maskintransport). Til disse opgaver havde man to blokvogne på henholdsvis 7 og 30 tons bæreevne. Den første med luftgummihjul, den anden med faste ringe. Således indkørtes i 1957 alene ved disse arbejder over kr. 300.000. For Dansk Røde Kors vedligeholdt Zonen ca. 20 nødhjælpsposter med forbindsstoffer og lignende. Om sommeren, med mange turister på øen, var der megen ambulancekørsel, hvilket medførte, at der ofte måtte trækkes hårdt på dels konerne til telefonpasning, dels frivagter for at klare problemerne. Egne folk skulle jo også have ferie. "Men", fremhævede Carlo Lundtoft, "der var næsten aldrig sure miner. Vi var jo alle i samme båd, mod Falck". Zonen havde en aftale med Rønne Gasværk, der gik ud på, at Zonen uden for normal arbejdstid ca. hver 5. time skulle stille med to mand på værket. De skulle foretage den proces, der kaldtes "at trække fyret", dvs. at overtrykket skulle lukkes ud. Herved opstod en 6-8 meter høj flamme. Den ene mand skulle udføre arbejdet, den anden var "sikkerhedsvagten". Processen var på de fleste andre gasværker automatiseret, men i Rønne altså manuelt udført.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Erik Bech fra Falck udnævnt til administrativ stationsleder og Carlo Lundtoft til teknisk stationsleder indtil 31. juli 1968, hvorefter han udnævntes til stationsleder i Frederiksværk, hvilket han var til sin pensionering 31. marts 1979. 1. februar 1972 blev Erik Jørn Nilsson udnævnt til stationsleder, i 1991 blev han udnævnt til områdeleder, hvilket han var til sin pensionering 31. marts 1995. Driftsleder Alfred Jensen fra Hellerup var tillige driftsleder for Bornholm til sin pensionering 31. december 1977. Karl Aage Grønbech Nielsen blev 1. april 1979 stationsleder i Frederiksværk, hvilket han var til sin pensionering 28. februar 1993. Se også Nexø.

Assistancestatistik:
År1945194619471948194919501951195419551956195719581959196019611962
Antal2751308424463277383640345293561977928475898910.56211.89714.15615.11214.599

Effekter på museet fra stationen:
En omfattende billedsamling fra Arne Kruse Hansen og Carlo Lundtoft, diverse materiel, bl.a. et udrykningshorn samt scrapbøger fra Carlo Lundtofts stationslederperiode samt facadeskilt. Stationens Mercedes 1962 kranvogn eksisterer fortsat.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1957590Ford Thames T. 1957568Katastrofevg. Opel Blitz 1953437
Mercedes 1957596Ford Köln 1960754Personvg. Ford Consul 1956741
Ford Fairline 1960785Mercedes 1962869Pumpe D.K.W. 1938320
Pumpe Ford 1951379
Entreprenørafdeling:Pumpe Hudson 1940399
G.M.C. 1954658Pumpe Pegson 1959711
2 stk. blokvogneintet
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Bornholms Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Bornholm

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Vejledning til udrykningslisten for ZR på Bornholm

Cbu = Civilbeskyttelsesudrykningskolonne - Nex = ZR Nexø - Røn = ZR Rønne - Øma = ZR Østermarie
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014


03 01 1944Pedersker, BjerregårdSkorstensild, Røn
03 01Rønne, Lille TorvStormvejr = reklameskilt reddet, Røn
03 01Snellemark - GrønnegadeFuh, lastbil mod lastbil, Røn
03 01AlmindingenFastkørt lastbil, Røn
06 01Østermarie, RandkløvegårdSkorstensild, Øma
27 01Strålegade 8Minimal ildløs på loftet, Røn + Bv
10 02Pilestræde 10, lejlighedMindre ildløs, Røn + Bv
15 02VestermarieFuh, lastbil kørte i grøften, Røn
06 03Lobbæk, BirkelyAvlsbrugerejendom brandhærget, Røn
06 03ZR RønneBombeværktøj udstationeres hos ZR, -
16 03LøkkegadeIld i loftet over kakkelovn, Røn + Bv
18 03Tornegade - NellikegadeBombeeksplosion raserer bogbinderbutik, Røn
04 04Pedersker, SømarkenLille bindingsværkshus nedbrændt, Røn
08 04Nyker, brugsforeningenIldløs i kedelrummet, storbrand afværget, Røn
11 04Østermarie, StamperegårdSvinestaldens tag brændt, Røn + Nex
21 04Fiskebutik i HafniahusBombeeksplosion, Røn
22 04Rønne, NygadeFuh, hestevogn mod rutebil, Røn
13 05Rønne-egnenSeneste døgn = 13 udrykninger, Røn
27 05Robbedale trinbrætIld i halmstak, Røn
07 07Galløkken, SolvangMindre skovbrand, Røn
19 07St. Torvegade, toglinienIld i bevoksning, Røn + Bv
26 07KastanievejIld i stor flyttevogn, Røn + Bv
29 07Gudhjem, BobbegårdGårdlængerne nedbrændt, Røn + Cbu
01 08Årsballe, BolsterbjergFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Røn
02 08Hasle, BaggårdArb, hånd læderet i hørruskningsmaskine, Røn
09 08Årsballe, Vejlgård17-årig pige angrebet af uvan tyr, Røn
16 08HasleDyreredning, Røn
25 08Absalonsgade 2Ild i vaskerummet, Røn + Bv
29 08Nordskoven (?)Naturbrand, Nex + Bv
30 08GodthåbsvejBombesabotage + ild påsat i bil, Røn + Bv
31 08Østergade - SøndergadeFuh, bil mod bil og et påkørt hus, Røn
07 09Hasle, ØstersøenLokomotiv + 8 tipvogne styrtet i havet, Røn
09 09Boderne, Ll. DuegårdIld i halmstak, fare for 2 gårde, Røn + Nex
11 09Østermarie, Ll. AlmegårdGårdlænge nedbrændt, lynnedslag, Røn + Nex
19 09Klokkegade, vognfabrikStorbrand i fabrikken, Røn + Bv
23 10Brogade, møbelhandelMindre bombeeksplosion, Røn
24 10BølshavnFuh, bil kørt i grøften, Nex
28 10Poulsker, NørregårdArb, håndværker kvæstede et ben, Nex
28 10Dampmøllegade 19Glemt strygejern = ild i bord, Røn + Bv
07 11Klemensker, RosenlyFuh, 74-årig gående mand påkørt af lastbil, Røn
11 11Østerlars, RisenhøjIld i gammel halmstak, Røn
13 11KlemenskerFuh, vogn kørt i grøften, Røn
20 11Gudhjem, LadhammerLastbil i fare for nedstyrtning på losseplads, Røn
20 11BrogadeUng mand sprængt i luften af bombe, Nex
24 11Åkirkeby El-værkArb, faldt 3 m ned, Røn
24 11Snellemark, boghandelBogreol faldt sammen, butiksrude knust, Røn
27 11Rønne LufthavnFlyvemaskine kørte fast i mudderhul, Røn
21 12Nyker, EgeboAvlsbrugerejendom nedbrændt, Røn
29 12Kastanievej 4Ild i lastbil og garage, Røn + Bv
13 01 1945Olsker, RisemøllenArb, fik benet i møllemaskineriet , Røn
15 01KlemenskerKvinde faldt på trappe, Røn
18 01Rønne-egnenSnestorm = flere biler i grøften, Røn
20 01Lille TorvFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet, Røn
01 03Nyker, RisenholmSkorstensild, Røn
21 03Nylars, TophjemArb, 14-årig dreng kørt over af hestevogn, Røn
04 04Store Torv, apoteketStørre tagbrand , Røn + Bv
07 04Nexø, Aasen, bageriBombe ødelagde bagerbutikken, Nex
13 04Rønne HavnFuh, løbskkørsel, hest ramlede mod skibsside, Røn
13 04Nyker ved mejerietFuh, rutebil kørte i grøften , Røn
16 04Ibsker, FuglesangsbakkenIld i halmstak, Nex
16 04Blemmelyng9-årig dreng skoldet under leg, Røn
23 04Aaker, SkadegårdIld i vaskehuset, Røn
23 04Arnager2-årig dreng druknet i branddammen, Røn
26 04Nylars, Kildesgård1 gårdlænge nedbrændt, Røn
22 05Vesetsgade 10Mand faldt og forbrændte sig på ovn, Røn
22 05Åker, BaunegårdArb, faldt ned fra stige, Røn
07 06Rønne Havn2 søsyge kvinder afhentet, Røn
19 06Østerlars, EgelundGårdlænger nedbrændt, Røn
22 06RobbedaleMindre skovbrand, Røn
23 06RønneHåndboldkamp = spiller kom tilskade, Røn
28 06BornholmVoldsom regn = mange vandskader, Røn + Nex
29 06JernbanevejAfdækning af villa, Røn
13 07Bøsthøj MejeriArb, mand forbrændt under opfyring, Røn
25 07Povlsker ved DuegårdNaturbrand, ½ tdr. land afsvedet, Nex + Røn
02 08KlemenskerMejeriet Bjørnedal nedbrændt, Røn + CBU
09 08Povlsker, Ll. KirkebogårdGårdlænger nedbrændt, Nex + Røn
10 08Pedersker BrugsforeningIld i brændselslageret, Nex
14 08Rønne SlagteriArb, fik hånden knust i kødhakkemaskine, Røn
18 08AllévejMindre tagbrand i sommerhus, Røn
23 08HasleMand ramt af lynet og var næsten uskadt, Røn
04 09Østermarie, baneoverskæringFuh, kvinde ramt af toget, # , Nex
09 09RønneLagerbygning nedbrændt, Røn + Bv
10 09Snogebæk, Strandby GårdeArb, mand faldt ned fra høloftet, Nex
10 09Østerlars, AspesgårdIld i halmstak, Røn
12 09Ved RønneVild kvie nedskudt, Røn
21 09Åkirkeby, LauegårdFodermesterhus nedbrændt, Røn
27 09Hasle, VestergadeVådeskudsulykke, Røn
02 10Pedersker, SkadegårdHalmstak + gårdlænger brændt , Nex + Røn
08 10Nexø, BuddegårdSkorstensild, Nex
11 10GadebyFuh, cyklist væltet, # , Nex
11 10Nexø havnReparerede olietanke pumpet fuld af vand, Nex
15 10Vestermarie, MarienlundAvlsbrugerejendom nedbrændt , Røn
31 10Rønne, SnorrebakkenFuh, cyklist væltet, Røn
12 11ØstermarieSkorstensild, Nex
24 11ÅkirkebyFuh, bil i grøften, Nex
28 11Knudsker, KlampegårdSkorstensild, Røn
29 11Knudsker, SnorrebakkenMindre ildløs i villa, Røn
29 11Østermarie, GyldensgårdSkorstensild, Nex
29 11BornholmStormvejr = mange assistancer, Røn + Nex
08 12BornholmVoldsom snefald/fygning = mange assistancer, -
10 12KlemenskerIld i væg ved kakkelovn, Røn
14 12Østerlars, VestergårdLøbsk vindmølle, Røn
29 12Åkirkeby, BaunehøjGårdlænger nedbrændt, Nex + Cbu

11 01 1946Klemensker, ÅrsballegårdIld i 2 halmstakke, Røn
17 01Søndergade - ØstergadeFuh, lastbil mod personbil, Røn
22 01Østermarie, EllebygårdArb, mand sparket af hest, Nex
29 01Hasle, Dania MølleMøllen nedbrændt, Røn
31 01Rønne JernbanestationArb, fik foden i klemme i sporskifte, Røn
04 02Rønne, Fabriksvej 2 BVådeskudsulykke, 16-årig ramte sig selv, # , Røn
18 02BornholmStorm = mange assistancer, Røn + Nex
18 02Rønne sydhavnTag på kølehus blæste af, Røn
20 02Rønne, Åkirkebyvej Fuh, bil mod hestevogn, Røn
26 02Bornholm, snestormSnestorm = mange assistancer, Røn + Nex
28 02Bornholm, ny snestormMange assistancer, Røn + Nex
11 03Snogebæk RedningsstationRedningsøvelse = en mand kvæstet, Nex
23 03BornholmKraftig nedbør = mange oversvømmelser, Røn+Nex
28 03HaslevejFuh, mc væltet, Røn
28 03Rønne, Søndergade 2012-års dreng hængte sig selv under leg, # , Røn
02 04Rønne, NygadeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Røn
03 04KlemenskerKvinde faldt ned fra høloftet , Røn
04 04Årsdale, vandværkshusetIld i skillevæg, Nex
06 04Grødby ved skolenFuh, bil væltede i grøften, Nex
17 04Rønne, HaslevejFuh, ung mand faldt af bil under fart, Røn
20 04Rutsker, ÅhalsegårdMindre tagbrand på staldbygning, Røn
23 04Rønne HavnUdbryderkongen Bernardi død i opvisning, # , Røn
29 04Åker, StålegårdArb, blev ramt af klippestykke på armen , Nex
09 05Olsker, HabbedamsgårdDyreredning, Røn
09 05NylarsFuh, lastbil påkørte et vejtræ, Røn
13 05Nyker, SursænkevejIld i 2 halmstakke, børns leg med ild, Røn
27 05Knusker, SkovsholmIld i halmstak, Røn
29 05Nexø, LangedebyIld i halmstak, barns leg med ild, Nex + Røn
06 06Randkløve SkårKvinde faldt på klipperne, Nex
11 06Almindingen - RønneFuh, lastbil mod vejtræ, 2 børn kvæstet, Røn
21 06BøsthøjFuh, bil kørte i grøften, Nex
21 06Rønne HavnArb, fik jerndæksel over foden på m/s Frem, Røn
24 06NylarsTændte Sct.Hansbål 2 m fra halmstak, Røn
01 07Østermarie ved StamperlundFuh, beruset mc kørte mod bil, Nex
01 07Østermarie, LangensgårdGården nedbrændt, lille piges leg med ild,Røn+ Nex
02 07KlemenskerFuh, 12-årig dreng påkørt af toget, Røn
03 07Balka StrandFuh, lastbil påkørt af toget, Nex
06 07MelstedFuh, kvinde styrtede med cyklen, Nex
08 07Hasle, kulbrudArb, mand kvæstede et knæ, Røn
08 07AlmindingenFuh, cyklist væltet, Røn
11 07Åker, Lille DuegårdArb, mand sparket af hest i brystet, Røn
11 07Olsker, Røvej, RisemøllenUdlænger til møllen nedbrændt, Røn + Cbu
17 07Åkirkeby, HundshaleFuh, bil mod tog, 1 kvæstet, 2 døde # # , Røn-Nex
19 07Østersøen ved GalløkkenUng soldat reddet fra drukning af tililende, Røn
26 07ÅkerMand faldt ned fra kirsebærtræ, Røn
27 07Syd for Arnager Havn19-årig ung mand druknede under badning, Røn
29 07Ypnasted BakkeFuh, bil kørte i grøften, Røn
31 07Rønne kommunes lossepladsArb, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Røn
31 07ØsterlarsDyreredning, Røn
01 08Hasle, kulbrudSelvantændelse i stort kullager, Røn + Cbu
02 08Ved lufthavnenFuh, militærlastbil væltet, Røn
06 08Nylars Brugsforening3-årig dreng faldt i kogende vand, Røn
09 08Rønne, HaslevejFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil, Røn
09 08Rønne SvineslagteriArb, mand kvæstede en fod, Røn
10 08Østermarie, BakkegårdArb, mand faldt ned fra vognlæs, Nex
19 08Hotel JomfrubjergetMand faldt død om på dansegulvet, # , Nex
19 08Nexø - AlmindingenFuh, ZR-ambulance påkørte 3 tyre, Nex
20 08LobbækFeriedreng faldt på trappe, Røn
23 08KlemenskerArb, stanget af ko, Røn
26 08Østermarie - SvanekeFuh, mc mod hestevogn ved Skrehalle, Nex
27 08Rønne HavnSkib med kvæstet passager, Røn
27 08Rønne, StålegadeFuh, løbskkørsel, bil påkørt, 1 person kvæstet, Røn
10 09PistolstrædeSygdom, Røn
20 09BornholmOrkan = mange assistancer, Røn + Nex
27 09Rønne, HaslevejFuh, beruset bilist påkørte 2 cyklister, Røn
28 09Snellemark - GrønnegadeFuh, mc påkørt af bil, Røn
07 10Rønne, HaslevejFuh, cyklist kørte mod telefonpæl, Røn
10 10Almegårds KaserneArb, faldt fra stige og fik varm asfalt over sig, Røn
06 11LandemærketÆldre mand faldt i hjemmet, Røn
05 12Borgmester Nielsens VejFuh, mc påkørte bil, 2 personer kvæstet, Røn
10 12NykerArb, murer faldt 25 m ned fra skorsten, Røn
02 01 1947NykerSprænghætte river 3 fingre af hånd Røn
03 01Helligpeder, Frederiksdal2-længet ejendom nedbrændt Røn
09 01Rønne, StampevejArb, fik træstamme over benet Røn
13 01KlemenskerArb, faldt og brækkede et ben Røn
13 01ØsterlarsDreng brækkede et ben under kælkning Nex
24 01BornholmMange bilassistancer grundet snevejr Røn + Nex
12 02AlmindingenSkiløb = et brækket ben (pt. overført til Kbh) Røn
28 02AlmindingenSkiløb = et brækket ben Røn
28 02LobbækBarselspatient bragt til sygehuset Røn
07 03BornholmVoldsom snestorm, assistancer måtte opgives -
07 03ØsterlarsSygetur varede i 10 timer i snestorm Nex
14 03Strandvejen 571½ -årig dreng drak blomstergødning Røn
21 03Stubbeløkken, stenbrudArb, faldt 8 m ned og fik en sten over sig Røn
25 03BornholmTøbrud = mange oversvømmelser -
08 04BlykobbeFuh, varebil væltet Røn
10 04Nexø - ØstermarieFuh, kvie skubber mand ind i kørende bil Nex
21 04Rønne, teglværkets lergraveRedning af fiskebestanden i lergravene Røn
22 04Søholms FabrikkerArb, fik en stabel kapsler i hovedet Røn
05 05Rønne, RosmandegårdArb, forvalter fik pæl i hovedet Røn
31 05Stubbeløkken, stenbrudArb, blev ramt af klippestykke i brystet Røn
07 06Ibsker, VirkelystDyreredning Nex
23 06Almindingen, HareløkkerFuh, 10-årig dreng påkørt af ukendt bil Røn
25 06Rønne havn, kutteren LilianArb, mand faldt om under madlavning Røn
29 06Rønne Stadion indvietFlere fik hedeslag under indvielsen Røn
03 07AlmegårdskaserneArb, håndværker faldt om # Røn
05 07Rø - Gudhjem, RedningsstienFuh, 15-årig dreng cykler ud over klippekant Røn
07 07Rønne - HasleFuh, bil påkørte mc Røn
09 07HelligdommenFuh, 8-årig dreng væltet med sin cykel Røn
10 07Rønne, Den gule Badeanstalt11-årig åige faldt = et brækket ben Røn
13 07Ekkodalen18-årig dreng styrtet ned fra klippe # Røn
17 07HasleFuh, cyklist væltet Røn
30 07IbskerSoldat ramt af træprojektil under øvelse Nex
31 07RutskerFuh, mc væltet Røn
11 08Østersøen, Balka Strand8-årig dreng druknet # Nex
11 08HasleFuh, cyklist væltet på en større bakke Røn
15 08Lundens Minde (?)Lille dreng faldt og skar sig på mælkeflaske Røn
16 08Nyker, NordholtArb, mand faldt ned fra kornlæs Røn
25 08Åkirkeby, KæmpebroFuh, militærlastbil med 9 mand væltet Røn
28 08Rønne havnMand faldt ved 66-Bådene = et brækket ben Røn
06 09Rønne - AllingeFuh, turistbus kørte i grøften, føreren påvirket Røn
08 09Almegårds KaserneArb, mand faldt ned i udgravning Røn
15 09Østerlars, Grønvang4-årig pige sparket i hovedet af hest Røn
17 09Knudsker, SnorrebakkenFuh, cyklist væltet Røn
18 09Torpedobåden HuitfeldtArb, kvæstet fyrbøder Røn
19 09RønneSkybrud = flere vandfyldte kældre Røn
22 09Rønne sydhavnEksplosion på motorskibet Laila # # # ZR+Bv
26 09KlemenskerSoldat ramt af træprojektil under øvelse Røn
13 10Rønne StadionFodboldkamp = et brækket kraveben Røn
16 10RønneFuh, lille dreng påkørt af bil Røn
16 10Østermarie5-årig pige og fik glasskår i øjnene Røn
18 10Svaneke havnSkibsfører faldt i havnen # Nex
20 10ZR Rønne, Pistolstræde 17Dreng faldt ned fra pæretræ = brækket ben Røn
01 11Rønne, RabekkeværketArb, faldt ned fra stillads Røn
11 11Rønne, Østre SkoleLille dreng faldt i skolegården Røn
12 11BodilskerFuh, bil kørte i dyb grøft Nex
18 11Bornholm, 4 stederFuh, 4 biler kørte i grøften Røn + Nex
20 11SvanekeKat reddet ned fra højt tag Nex
20 11 PoulskerFuh, bil i grøften Nex
27 11Rønne, Lille MadsegadeIldløs i børnehjemmets brændeskur Røn + Bv
27 11Dyreredning Røn
03 12Almegårds KaserneSygdom Røn
03 12Store TorvegadeFuh, cyklist påkørt af militærbil Røn
05 12KlemenskerArb, sparket af hest i ansigtet Røn
06 12Hotel Borgen, JulemesseZR sørgede for oplysning med projektører Røn
09 12Nylars, nær BlemmegårdMindre hus nedbrændt ZR + Rønne Bv
12 12Rønne havn, "Scandinavic"Arb, telegrafist faldt 16 m ned i lastrum Røn
12 12Klemensker BrugsforeningMindre ildløs Røn + Rønne og Allinge BV
13 12Rønne GranitværkArb, faldt 4 m ned fra stige Røn
15 12Lobbæk, smedieTagkonstruktionen brandhærget Røn + Rønne BV
16 12Rønne, HaslevejArb, mand begravet i kloakudgravning Røn
16 12Rønne-egnenFuh, 4 x biler i grøften Røn
17 12Lobbæk, smedieArb, kvæstet under oprydning på brandtomt Røn
18 12Almegårds Kaserne Sygdom Røn
18 12BornholmSnevejr, 23 biler i grøften på en nat Røn + Nex
22 12Nexø ved KoosgårdFuh, bil mod hestevogn, 2 kvæstet Nex
24 12Vestermarie, VestergårdLøbsk vindmølle Røn
31 12Tejn, havneindløbetFiskekutter knust mod havnemole # # # Røn
31 12Østersøen vest for RønneSkibet m/s Iris sprang læk Røn
31 12Rønne, RahbekkeværketMindre ildløs i olieledning ZR + Bv
02 01 1948Søndre LandevejFuh, bil mod bil, Røn
03 01Nellikevej 5Sprængt vandrør, Røn
06 01Knudsker, Holmensgade3-årig pige spiste sovetabletter, Røn
06 01BornholmOrkan = mange stormskader, Røn + Nex
07 01Rø, BrommevejAvlsbrugerejendom nedbrændt, Røn + Cbu
10 01Søndre Allé 37Kælder oversvømmet, Røn
12 01Almegårds KaserneVådeskudsulykke: korporal skudt i hovedet, # , Røn
12 01Nexø-egnenSnevejr = 12 fastkørte biler, Nex
19 01LobbækFuh, personbil ramt af toget i overskæring, Røn
20 01Rønne HavnIld i lastrummet på rutebåden "Frem", Røn + Bv
21 01Østersøen ud for RønneSkydepram kæntret, 2 omkom, # # , Røn
06 02Pedersker, SømarkenStråtækket hus nedbrændt, Nex + Cbu
06 02LobbækKvinde forbrændt af brændende lak, Røn
09 02Hasle, SvalhøjvejFuh, 15-årig dreng løb ud foran bil, Røn
10 02Rønne, HaslevejFuh, cyklende mand svingede ud foran bil, Røn
19 02BornholmSnevejr = 7 assistancer til fastkørte biler, Røn+Nex
23 02Rønne TeglværkArb, 12 m fabriksskorsten styrtede sammen, Røn
24 02Rønne, SøholmSygdom, Røn
25 02Banernes VærkstedArb, fik en finger i maskine, Røn
27 02Rønne StatsskoleGymnastik = 13-årig dreng kvæstet, Røn
28 02Store TorvFuh, cyklist væltet, Røn
16 03RabekkeværketArb, fik fingrene i stenpresse, Røn
22 03LøkkegadeIld i bil, Røn
22 03KlemenskerHus nedbrændt, 2 familier hjemløse, Røn + Cbu
22 03Allinge, BrogårdSkorstensild, Røn + Cbu
23 03StoregadeStormvejr = tag ved at blæse ned, Røn
27 03Rø, TyskerbakkenFuh, fordæk eksploderede = bil væltede, Røn
30 03RandkløveTraktor tabte et baghjul på marken, Nex
30 03Balka StrandBil fastkørt, Nex
03 04Rønne, NørrekåsFuh, liggende mand påkørt af toget, Røn
03 04Knudsker, SolbakkenIld i halmstak, Røn + Bv
10 04Klemensker, EgebjergIld i kyllingemoder, Røn
15 04Rønne InderhavnBeruset svensker faldt over bord, Røn
20 04Lille Madsegade 40Ild i vaskehus, Røn + Bv
24 04Rønne - HasleFuh, cyklist væltet, Røn
27 04RutskerArb, brækkede benet under en harve, Røn
29 04PovlskerDyreredning, Nex
29 04PovlskerFastkørt traktor trukket fri, Nex
29 04ÅkerBrønd med surt vand pumpet tør, Nex
30 04Østerlars, SkovshøjArb, mand sparket i hovedet af hest, Røn
05 05Vang StenhuggeriMindre tagbrand, Røn + Cbu
07 05KnudskerDyreredning, Røn
10 05Nexø, IbskervejArb, mand ramte strømførende ledning, Nex
15 05Rutsker2-årig dreng druknet i lille dam, # , Røn
19 05Ved Sandkås HotelNaturbrand, Røn + Cbu
20 05Rønne, RabekkeværketVægflisesliberiet nedbrændt, Røn + Bv
22 05Rønne, HøjvangGlubsk kæmpehund amok, bed ZR-mand, Røn
24 05Lobbæk, ÅgårdHest faldt og fik jernstang gennem sig, Røn
26 05Rønne HavnArb, mand faldt 4 m ned i skibslasten, Røn
28 05Rønne FlyvepladsArb, væltet omkuld af løbsk tipvogn, Røn
31 05ØstermarieArb, 15-årig dreng sparket af hest i hovedet, Nex
31 05BodilskerPiletræ truede med at vælte ned over hus, Nex
03 06Knudsker, HallebakkenFuh, cyklist væltet, Røn
07 06Ibsker, SmedegårdFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Nex
14 06PovlskerFuh, mc mod bil Nex
15 06LandemærketArb, aksel greb fat i ærme = 1 person kvæstet, Røn
16 06RabekkeværketKvindelig turist faldt 5 m ned i lergrav, Røn
18 06Rønne HavnIndkommet skib sprunget læk, Røn
21 06Årsballe ved BolsterbjergFuh, beruset mc med passager væltede, Røn
21 06TeglkåsDød hest fundet i strandkanten, Røn
28 06Søndergade 29El-badeovn eksploderede, hus raseret, Røn + Bv
1948 FORTSAT
05 07Rønne HovedbanegårdKvinde faldt ind under godsvogn i fart, Røn
09 07Saltuna, bakkeFuh, 17-årig cyklende pige væltet, Nex
09 07AlmindingenFuh, cyklist væltet, Røn
10 07Store TorvegadeFuh, cyklende kvinde påkørt af militærbil, Røn
11 07Allinge14-årig dreng druknet under badning, Røn
12 07NygadeFuh, cyklist væltet, Nex
12 07Badebro ved Fredensborg12-årig dreng brækkede et ben, Røn
13 07Rø, BobbebrødenFuh, kvinde væltede med cyklen, Røn
13 07Store TorvegadeVand i kælderen hos Londoner Herremagasin, Røn
14 07Ved Robbedale TrinbrætFuh, cyklende kvinde ramt af jernrør fra lastbil, Røn
15 07Hasle, ØstersøenMandlig turist druknet under badning, Røn
17 07RønneMor med 2 børn hjulpet til Københavnerbåden, Røn
19 07Østermarie - ØsterlarsFuh, cyklist væltet, Røn
19 07VangMand faldt 3 m ned fra stige, Røn
19 07Kapelvej 65Kvinde faldt ned under vinduespudsning, Røn
20 07GudhjemSygdom, Røn
23 07Olsker, BakkelySkur nedbrændt, drengs leg med ild, Røn + Cbu
24 07BornholmCa. 15 ture pr. dag til havarerede biler, Røn + Nex
24 07HareløkkerneAmbulancevagt ved ridestævne, Røn
27 07GudhjemHavareret bil slæbt væk, Nex
27 07Rønne, Den gule badeanstalt12-årig dreng gled og forslog sig, Røn
27 07Gudhjem, Sand havnemole13-årig dreng, hovedspring på 20 cm vand, Røn
28 07Rø, BobbebrødenFuh, 10-årig dreng væltede med cyklen, Røn
30 07Sankt Mortens Gade10-årig dreng fik hedeslag, Røn
06 08Almegårds KaserneKloakledning brudt sammen = Pumpeopgave, Røn
09 08KlemenskerDyreredning, Røn
11 08Rønne GranitværkArb, mand mistede ringfingeren, Røn
12 08RønneKraftigt regnskyl = nogle vandskader, Røn
14 08Østersøen ud for AntoinetteKajakroer kæntret, Røn
16 08Rønne LufthavnSvævefly landede voldsomt, kvinde kvæstet, Røn
16 08RøbroFuh, bildør sprang op = mand faldt ud, Røn
16 08SnogebækVådeskud = ramt af hagl i ansigtet, Nex
16 08RønneSkybrud = mange assistancer, Røn
17 08BornholmUvejr over øen = mange assistancer, Røn + Nex
21 08AlmindingenHavareret bil slæbt væk, Røn
21 08Povlsker, NordbakkegårdArb, gårdejer styrtet ned fra kornlæs, Røn
23 08Nexø-egnen3 havarerede biler slæbt væk, Nex
23 08Cbu-kolonnenSygdom, Nex
26 08Vestermarie, Pindelykkegård2-årig dreng druknet i mergelgrav, Røn
30 08Østermarie, Hotel ØstermarieSlagsmål, mand stukket ned med kniv, Nex
30 08AlmindingenFuh, ZR ambulance kørte i grøften, Nex - Røn
30 08Knudsker ud for skolenFuh, lille skolepige løb ud foran bil, Røn
02 09Rønne, HaslevejFuh, cyklist væltet, Røn
04 09Rønne, skolegård10-årig dreng brækkede et ben under leg, Røn
06 09Rønne, KrystalgadeVild ko nedskudt, Røn
10 09Rosmandegårds markerFosforbombe eksploderet under pløjning, Røn
13 09Hammeren24-årig mand faldt 8 m ned fra klippe, Røn
14 09NordbornholmKvinde fødte i ZR-ambualncen, Røn
15 09ØstermarieFuh, lillebil væltede rundt på taget, Røn
16 092 vilde kvier undslap indfangning, Røn
18 09BornholmStorm = mange assistancer, Røn + Nex
18 09Rønne Lufthavn, stormvejrArb, mand ramt af nedstyrtet tag, Røn
20 09Jons KapelLig af mand dev i land, Røn
23 09Stubbeløkken, granitbrudFuh, lastvogn faldt 4 m ned ad skrænt, Røn
07 10Vestermarie, TingstedFuh, militær kanontraktor mod bil, Røn
11 10BalkaFuh, bil mod vejtræ, Nex
13 10Pedersker, SømarkenFuh, 3-årig dreng påkørt af brødbil, døde, # , Nex
15 10Østerlars ved kirkenFuh, cyklist væltet, Røn
16 103 km nord for NexøFuh, bil mod vejsten, Nex
17 10Østermarie, Gadeby MejeriFuh, cyklende kvinde påkørt af mc, Nex
17 10ÅkirkebyHavareret vogn slæbt væk, Røn
17 10Rønne HavnSygdom, Røn
21 10Nylars73-årig mand sank død om på vejen, # , Røn
21 10ÅkirkebySkorstensild i bageri, Røn + Bv
23 10BodilskerFuh, lastbil kørte i grøften, Nex
23 10Bornholm, orkanagtig stormMange stormskader over hele øen, Røn + Nex
23 10Hasle, Samsingsgård2 gårdlænger nedbrændt, Røn
26 10Lille MadsesgadeFuh, cyklist mod cyklist, Røn
26 10Rønne, GrønnegadeDreng løb mod holdende bil, Røn
27 10Almegårds KaserneFeltbaneløb = en soldat kvæstet, Røn
27 10Poulsker ved DammegårdFuh, mand faldt ned fra højt halmlæs, Nex
30 10TornbygårdBornholms største piletræ brændt, Røn
01 11HasleKvinde faldt på gaden, Røn
01 11Bornholm3 tilfælde med havarerede biler, Røn
03 11AlmindingenHavareret bil slæbt væk, Røn
10 11Rønne-egnenStormvejr = nogle assistancer, Røn
11 11Rutebåden "Hammershus"Rorgængeren blev syg, Røn
17 11Rønne, HaslevejArb, fik hånd i klemme i transportbånd, Røn
17 11NykerFuh, bil i grøften, Røn
17 11RønneArb, mand fik læderet fingre i en kran, Røn
18 11RønneArb, fik kogende beg over armen, Røn
19 11Ved RønneFuh, beruset bilist køre i grøften, Røn
22 11Ved RøFuh, stjålet bil væltet rundt, Røn
02 12Ved TorneværketFuh, militærlastbil væltet i grøften og brændt, Røn
08 12Ibsker - SvanekeHavareret traktor slæbt til Svaneke, Nex
10 12ÅrsballeFuh, beruset bilist kørte i grøften, Røn
11 12Østermarie, stationsbyenFuh, cyklist væltet, Røn
14 12Rønne HavnSvensk skonnert "Vestern" sprunget læk, Røn
15 12Rønne, HaslevejArb, udgravning styrtede sammen over mand, Røn
15 12Rønne HavnArb, mand kulilteforgiftet i Esso-tankbåd, Røn
15 12BodilskerDyreredning, Nex
17 12Nyker StrandvejKvinde skar sig på glas på Vandmøllekroen, Røn
20 12PovlskerDyreredning, Nex
20 12SvanekeHavareret bil slæbt væk, Nex
21 12Knudsker, HallebakkenIld i lastbil med mælk, ZR + Bv
21 12Rø PlantageHavareret lastbil slæbt væk, Røn
23 12RabekkeværketArb, 71-årig mand ramt af skridende jordklump, Røn
23 12VallingbjergKvinde faldt og brækkede lårbenet, Nex
27 12Ved ÅkirkebyFuh, ild i bil, der kørte i grøften, Røn + Bv
27 12Ved ÅkirkbyOvennævnte bil slæbt til Nexø, Nex
27 12Rønne-egnen i julen22 udrykninger i juledagene, Røn
27 12Rønne, restaurationVand i kælderen, Røn
27 12VestermarieIld i bil, Røn

01 01 1949Store TorvegadeOverfald = mand slået bevidstløs, Røn
05 01Rø, Sdr. StrandvejFuh, bil væltede i 7 m dyb grøft, Røn
06 01BodilskerMotortogets motor brændte, Nex
12 01BornholmGlat føre = adskillige assistancer, Røn + Nex
21 01Østersøen ved HammerenLynæs-Kutter sprang læk, kom ind til Rønne, Røn
24 01Rønne SydhavnSlagsmål på kutter, 1 person kvæstet, Røn
25 01Ved RønneIndfangning af en flok duer, Røn
02 02Rønne, Østergade, nybygningArb, snedker faldt ned i kælder, Røn
08 02Åkirkeby ved KannikegårdFuh, cyklist i klemme under lastvogn, Røn
09 02Nexø, Sverigesvej - AasenFuh, bil mod bil, Nex
10 02Rønne HavnDampe med slagside søgte nødhavn, Røn
14 02Rønne, RosmannegårdUdlængerne nedbrændt, Røn + Bv + Cbu
19 02ÅkirkebyvejIld i brændsel i fyrkælder, Røn + Bv
21 02Ibsker, ÅgårdTræ truede med at vælte ned over stuehus, Nex
24 02Gudhjem - MelstedFuh, cyklist væltet, Røn
24 02AlmegårdskaserneArb, sergent fik sprængstykke i øjet, Røn+ZR Fly
26 02Store Torv - TornegadeStørre tagbrand over 3 forretninger, Røn + Bv
01 03BornholmSnefald = flere kørselsuheld, Røn + Nex
02 03BornholmSnefald = 74 assistancer til kørselsuheld, Røn+Nex
02 03KlemenskerZR-ambulance kørte fast i snedriver, Røn
02 03NykerArb, mand bidt i ansigtet af hest, Røn
03 03ÅkirkebyvejKvinde faldt på glat trappe, Røn
05 03BornholmSneføre = et par kørselsuheld, Røn
07 03BornholmSneføre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
08 03Klemensker, StavsdalSkildvagt dræbt af vådeskud, # , Røn
08 03Store TorvegadeMand sank død om i forretning, Røn
09 03Østersøen, tysk fiskekutterArb, fik taljeblok i hovedet, Nex
10 03BornholmOver 20 diverse udrykninger, Røn + Nex
10 03Rønne SydhavnArb, mistede en finger i en stensaks, Røn
14 03BornholmFlere kørselsuhled og motorhavarier, Røn + Nex
16 03Dampmøllegade Fuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af bil, Røn
23 03Rønne Havn - granitværkTransport af 2 tunge stenknusere, Røn
23 03Rønne GranitbrudArb, fik krantrisse i hovedet, Røn
24 03RabekkeværketSygdom, Røn
25 03PederskeFuh, mc mod bil, mc-føreren dræbt, # , Nex
30 03Snellemark - StampenFlytning af sommerhus, Røn
31 03NexøUbetydelig tagbrand, Nex + Bv
31 03ØstermarieFuh, bil i grøften, Nex
31 03PederskerHavareret bil slæbt væk, Nex
04 04Rønne HavnArb, mand gled under lastning af skib, Røn
13 04Bornholm5 havarerede biler slæbt væk, Røn + Nex
13 04Randkløve6 T flyttevogn kørt fast i mudder, Nex
16 04Bornholm, travle påskedageCa. 40 udrykninger med amb. og kran, Røn + Nex
19 04Balka3-årig pige faldt 7 m ned fra 1. sal, Nex
29 04Rønne HavnSyg tysk fisker indbragt til Rønne, Røn
30 04Store TorvArb, mur faldt ned over arbejdsmand, Røn
06 05Bodilsker, PilevangIld i lade, lynnedslag, Nex + Cbu
07 05Knudsker4-årig dreng skar sig på brødmaskine, Røn
18 05Bodilsker, EngholmDyreredning, Nex
19 05Rønne - ÅkirkebyFuh, bil kørte i grøften, Røn
19 05Rønne Radio, SnorrebakkenRadiostationen brandhærget, Røn + Bv
21 05Rønne, SlagtergadeFuh, 11-årig cyklende dreng ind i holdende bil, Røn
26 05Klemensker, LyngholtDyreredning, Røn
30 05Rønne, Cirkus RabelloIld i staldteltet, Røn + Bv
30 05Gildesbo, HeslegårdFuh, bil i grøften, Røn
01 06Limensgade nær møllenFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af bil, Røn
02 06BornholmMange sygetransporter de seneste dage, Røn+Nex
02 06Rønne-egnenSkybrud = flere kældre med vandskader, Røn
04 06Vestermarie ved EllebygårdeFuh, mc mod vejtræ, Røn
07 06BornholmCa. 40 udrykninger i pinsedagene, Røn + Nex
08 06Hasle, Østersøen, Ørnekul10-årig pige reddet fra drukning, Røn
09 06Åker, BækkedalDyreredning, Nex
10 06Rønne, Søndre AlléFuh, varebil mod vejtræ, Røn
10 06Årsballe, TræbenemølleMøllen og et savværk nedbrændt, Røn + Cbu
14 06Rønne SydhavnFuh, mand ramt af bakkende lastbil, Røn
15 06RobbedaleFuh, lillebil mod vejtræ, Røn
17 06Ibsker, KoesgårdDyreredning, Nex
22 06Magstræde - NørregadeFuh, mc mod bil, Røn
22 06Rønne, Søndre LandevejFuh, mc mod bil, Røn
24 06Nexø HavnArb, fik et læs sten ned over benet, Nex
27 06Nexø, HalleklippenGæst overfaldet af 2 personer, Nex
27 06Almindingen, JomfrubjergetFuh, bil påkørte vejsten, Røn
29 06Hasle, FælledvejVådeskud = 4-årig dreng ramt af salonriffel, Røn
30 06Muleby, BaggårdGlemt strygejern, storbrand undgået, Røn + Bv
1949 FORTSAT


05 07RønneFuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Røn
06 07Gudhjem ved HelligdommenFuh, cyklist væltet, Røn
12 07Østersøen på skibFeriedreng faldt ombord, indbragt til Rønne, Røn
12 07Rønne Havn på skibArb, mand fik et ben i klemme, Røn
13 07BoderneFuh, cyklist væltet, Røn
14 07SnogebækFuh, lille dreng faldt ud af cykelbarnestol, Nex
14 07Nexø - Rønne sygehusPatientoverførsel til Rønne, Nex
14 07Ved NexøDyreredning, Nex
14 07Nexø-egnen2 havarerede biler slæbt væk, Nex
15 07Ved RønneDyreredning, Røn
16 07HareløkkerneFlere biler kørt fast i blød jord, Nex
16 07Ved HareløkkerneFuh, cyklist væltet med barn, Nex
16 07Nexø-egnenEt par havarerede biler slæbt væk, Nex
17 07Almindingen ved BastemoseFuh, bil væltede i grøften, Nex
17 07Nexø-egnenEt par havarerede biler slæbt væk, Nex
18 07Almindingen - ÅrsballeFuh, lastbil i grøften med beruset fører, Røn
18 07Teglkås, KåsbygårdStuehus nedbrændt, Røn + Cbu
18 07Jons Kapel15-årig feriedreng reddet fra nedstyrtning, Røn
18 07Boderne, Østersøen8-årig badende dreng nær druknet, Røn
23 07Bornholms Højskole9-årig pige kvæstet under leg, Røn
23 07Rønne Havn - ?Transport af stor benzintank, Røn
25 07BalkaSygdom, Nex
25 07Snogebæk, feriekoloni2 børn kom tilskade, Nex
25 07StensebyDyreredning, Nex
25 07Ibsker, BrændegårdshavenSygdom, Nex
25 07Balka StrandBil kørt fast i sandet, Nex
26 07AlmindingenHavareret turistbus slæbt til Allinge, Røn
26 07BodilskerHavareret bil slæbt væk, Nex
26 07Klemensker, AarsballevejFuh, lastbil undveg bil og kørte mod tlf.pæl, Røn
28 07ÅkerVed tagreparation = regnvand kom ned i huset, Nex
29 07YpnastedFuh, cyklende kvinde væltede, Nex
29 07Østerlars, StrandbyDyreredning, Røn
30 07Nexø MejeriStørre ildløs, Nex + Bv + Cbu
01 08Ibsker, spejderlejrSpejderdreng fik blindtarmsbetændelse, Nex
01 08Snogebæk, ØstersøenKajakroer kæntrede, blev reddet i land, Nex
01 08Gudhjem "Bobbebrøddan"Fuh, cyklist væltede, Røn
04 08Helletsgård, stenbrudIldløs og eksplosioner i skur, Nex + Cbu
05 08Rønne HavnSyg mand indbragt fra skib, Røn
06 08Kastanievej - Søndre AlléFuh, cyklist påkørt af lastbil, Røn
06 08Rønne7-årig dreng brækkede en arm under leg, Røn
11 08Minestrygeren "Søhesten"Arb, 2 mand kvæstet af lysraket, Røn
12 08Rønne, HøjspændingsværketArb, mand fik bjælke i hovedet, Røn
12 08Borgmester Nielsens VejFuh, mc væltet ved Fabriksvej, Røn
13 08HasleMand overfaldet af sin søn, Røn
15 08RutskerFuh, bil kørte i dyb grøft, Røn
17 08GudhjemSyg pige fra Christiansø sejlet til Gudhjem, Røn
17 08Rønne HavnTransport af 100.000 liters tank, Røn
19 08Fiskekutter, Nexø HavnArb, fisker faldt på dækket, Nex
22 08Lobbæk - NylarsFuh, 2 mc-er væltede samtidig, Røn
24 08Rønne Havn11-årig dreng fik jernplade over sig under leg, Røn
27 08Rønne HavnSynkefærdig fiskekutter kom i havn, Røn
01 09ÅrsdaleSygdom, Nex
02 09Ibsker7-årig dreng sparket i maven under leg, Nex
02 09RabekkeværketArb, blev klemt under væltet traktor, Røn
09 09RabekkeværketKatastrofeøvelse med deltagelse af ZR, Røn
10 09Rønne, Haslevej - LærkevejFuh, militær-jeep endte i have, Røn
12 09Åkirkeby ved VallensgårdFuh, turistbus tabte baghjul under kørsel, Nex
12 09Ibsker, BrændegårdshavenFuh, 8-årig cyklende dreng væltede, Nex
12 09Balka Strand, ØstersøenBadende kvinde reddet fra at drukne, Nex
16 09Nexø, NørregadeArb, fik finger læderet i maskine, Nex
17 09Ved Nexø Havn20-årig badende mand reddet fra drukning, Nex
17 09Dueodde, ØstersøenBadende kvinde reddet fra drukning, Nex
19 09Rø, RøbroFuh, mc mod vejsten, 2 personer kvæstet, Røn
22 09NykerFuh, væltede med hølæs, Røn
27 09Rønne, SmallesundFuh, lastbil kørte ind i godstog, føreren # , Røn
27 09Rønne, HafniahusArb, fik 2 T kedel over den ene fod, Røn
28 09Østerlars, KobbegårdDyreredning, Nex
29 09BalkaLastbil faldt delvist ned i brønd, Nex
29 09RønneÆldre kvinde faldt død om på gaden, # , Røn
29 09Rønne GranitværkArb, mand fik nogle sten ned over benet, Røn
01 10Nyker, BiskopskildeIld i lastbil i garage, Røn + Bv
04 10SnellemarkStormvejr = flere tagsten blæste ned, Røn
07 10Klemensker, DyndegårdGårdlænger nedbrændt, Røn + Bv
11 10Åkirkeby, St. HallegårdGårdlænger nedbrændt, Røn + BV + Cbu
12 10Rønne lufthavnZR forestår nu tænding af landingslysene, Røn
14 10Rønne, Onsbæk83-årig mand fundet liggende død, Røn
14 10Lufthavnen - Rønne HavnStor mobilkran kørte fast i blød rabat, Røn
17 10RønneVild kvie skabte panik i byen, Røn
19 10Rønne, Søndre LandevejFuh, mc kørte i grøften, Røn
22 10Povlsker, KirkebogårdDyreredning, Nex
22 10AlmindingenDyreredning, Røn
22 10Balka, Store KannikegårdArb, telefonmast knækkede = montør faldt ned, Nex
24 10Vest for ÅkirkebyFuh, lastbil kørte ind i godstog, Røn
26 10Almegårds KaserneHåndboldkamp = spiller kvæstede ryggen, Røn
31 10Fuh, cyklist væltede, Røn
01 11Nexø, RyttergårdDyreredning, Nex
02 11Østermarie ved MønstergårdFuh, lastbil kørte i grøften, Nex
04 11Rønne Havn17 T mobilkran trillede i havnen, Røn
11 11Østerlars, AgerbygårdArb, traktor væltede på marken, Røn
11 11ÅkirkebyvejArb, murer faldt 5 m ned fra stillads, Røn
12 11KastanievejFuh, cyklist påkørte parkeret bil, Røn
14 11Årsballe - AlmindingenFuh, cyklist påkørte 71-årig gående mand, Røn
14 11Rønne, HaslevejFuh, 2 cyklister påkørt af militærvogn, # , Røn
17 11Østerlars Fuh, hestevogn kørte i grøften, Nex
19 11Klemensker, Onshøj4-årig dreng sparket i hovedet af hest, Røn
21 11Østermarie, EllebygårdSkorstensild, Nex
24 11Rønne HavnSkib sprunget læk, Røn
24 11Nexø, Elværket - HavnenTransport af udtjente maskiner, Nex
26 11ÅrsdaleFuh, mc kørte ud over skrænt, Nex
28 11Almindingen - RønneFuh, bil kørte ud over 5 m dyb skrænt, Røn
29 11Rønne Havn på skibArb, 15-årig dren slynget rundt af spil, Røn
01 12Tejn ved ElverhøjIld i lastbilmotor under kørsel, Røn + Cbu
05 12RabekkeværketKaolin-oplag skred ud over vej, Røn
06 12VestermarieFuh, ZR-ambulance mod hestekøretøj, Røn
06 12Åker7-årig dreng faldt ned fra stige, Nex
07 12RutskerFuh, cyklende dreng påkørte hestekøretøj, Røn
07 12Åkirkeby, Hans RømersvejÆldre mand faldt i hjemmet , Nex
08 12SnorrebakkenFuh, bil kørte i grøften, Røn
12 12BornholmVoldsom regn = mange oversvømmelser, Røn+Nex
12 12Tingsted Å ved LetholmgårdFuh, broen skyllet væk = bil i åen, Røn
13 12Rønne, Østre SkoleDreng brækkede benet under leg, Røn
13 12PovlskerArb, udhusgavl faldt ned over ung mand, Nex
14 12Rønne, HaslevejFuh, mc mod svingende lastbil, Røn
15 12Nexø-egnenMange forurende brønde pumpet tørre, Nex
23 12RønneByen uden el i 3 timer, ZR ass. med lys, Røn
25 12Rønne, Østre SkoleFlaget ville ikke ned = ZR mand til tops, Røn
30 12Rønne SydhavnFisker forsvundet, muligvis druknet, Røn
30 12Østermarie, Store FrigårdTraktor kørt fast på marken, Røn
01 01 1950Rønne, RosmannegårdIld i halmstakke, fyrværkeri, Røn + Bv
02 01 Nyker ved BlykobbegårdFuh, bil i grøften, Røn
04 01Rønne SydhavnArb, ramt i hovedet af bjælke under losning, Røn
04 01RønneÆldre kvinde faldt på trappe, Røn
05 01BornholmHård frost = flere biler med startproblemer, Røn
09 01Bil kørt fast i sneen, Røn
11 01HaslevejFuh, militærbil mod bil, Røn
12 01Rønne, FabriksvejFuh, bil påkørte en el-mast, Røn
12 01Rønne3-årig dreng ramt af toget, Røn
16 01Nexø, Holms HotelIldløs i køkkenet, Nex + Bv + Cbu
17 01Store TorvegadeFuh, 14-årig cyklende dreng væltede, Røn
18 01Nexø MejeriArb, murer fik mursten i hovedet, Nex
18 01Store TorvegadeFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
21 01Nexø, AasenKvinde faldt på gaden, Nex
30 01ÅkerDyreredning, Nex
31 01Rønne, Bredgade - StoregadeFuh, bil mod lastbil, Røn
01 02Bodilsker, Store HallegårdArb, fik træstamme over benet, Nex
01 02BornholmGlat føre = 3-4 biler i grøften, Røn + Nex
02 02Rønne, inderhavnenLiget af forsvundet fisker fundet, # , Røn
03 02Mejeriet GodthåbArb, mejerist gled på glat gulv, Røn
06 02Smørenge Mindre ildløs i motortog, Røn + Bv
20 02Åløse - ØstermarieFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Nex
27 02BornholmSnefald = flere biler kørt fast og i grøften, Nex + Røn
27 02Rønne GranitværkArb, snedker faldt 4 m ned på betongulv, Røn
28 02Rønne HavnArb, fisker med benbrud landsat, Røn
28 02Nexø-egnenGlat føre = 10 biler i vanskeligheder, Nex
04 03Byledsgade - NørregadeFuh, bil mod lastbil, Røn
06 03RobbedaleArb, mand blev ramt af gren over benet, Røn
20 03VangFuh, cyklist væltede, Røn
25 03TjørnebyArb, mand fik murstykke ned over benet, Nex
27 03Muleby, BaggårdGårdlænger nedbrændt, Røn + Bv
08 04Klemensker, BedegadevejFuh, ung cyklist påkørte lastbil, # , Røn
11 04ØsterlarsFuh, bil rullede ned i dyb grøft, Nex
11 04Bornholm i påsken6 biler med knækkede bagaksler, Røn + Nex
12 04Pedersker, traktørstedIldløs i traktørstedet, Nex + BV
13 04Pedersker, traktørstedTraktørstedet nedbrændt, el-fejl, Nex + Bv
14 04Boderne, barn forsvundet2½-årg dreng gik 4 km alene, Røn + politi
25 04Gadeby SavværkArb, fik planke i maven, Nex
27 04ZahrtmannsvejArb, murer faldt ned fra stillads, Røn
28 04RønneFuh, cyklist mod cyklist, Røn
28 04Nylars, BakkegårdIld i slange til gasflaske, Røn + Bv
29 04Store Torvegade 2613-årig dreng kom i klemme i vareelevator, Røn
01 05Nexø-egnenFlere kørsler med kranvogn og ambulancen, Nex
02 05Nexø, fodboldbaneFodboldkamp = fik knust knæskallen, Nex
06 05Rønne, ZahrtmannsvejArb, tømrer fik bjælke ned over sig, Røn
06 05Rønne, StoregadeFuh, beruset mc påkørte en lysmast, Røn
10 05Årsballe, SkovsholmDyreredning, Røn
11 05Rønne, HaslevejFuh, beruset cyklist væltede, Røn
13 05Østersøen ved Næbbe OddeJolle kæntrede = 2 drenge nær druknet, Røn
15 05Rønne Lufthavn46-årig mand sank død om under arbejdet, # Røn
20 05Pedersker, Store Munkegård4-længet gård nedbrændt, Nex + Cbu
23 05Rønne, SmallesundArb, faldt bevidstløs om under arbejdet, Røn
24 05 Rønne, FabriksvejFuh, mc påkørte dreng på løbehjul, Røn
27 05Ved HasleFuh, cyklist væltede, Røn
06 06Rønne, HaslevejFuh, bil mod bil, Røn
06 06Østerlars, KlippedamArb, mand sparket af hest over benet, Røn
06 06Fuh, beruset bilist kørte i grøften, Røn
07 06Svaneke HavnFuh, herreløs bil rullede ud over slæbestedet, Nex
07 06IbskerTørke = vanding af hørmark, Nex
08 06Rønne LufthavnMindre naturbrand, Røn + Bv
08 06Rønne, manufakturbutikArb, snedker faldt ned gennem taget, Røn
09 06RabækkeværketArb, fik et cementrør ned over foden, Røn
12 06Nexø, Søndre StrandvejKvinde faldt på kældertrappe, Nex
13 06Rønne-egnenTørke = vanding af afgrøder, Røn
14 06Rønne, Kajstræde 881-årig kvinde lå bevidstløs i hjemmet, Røn
16 06LobbækVoldsom oversvømmelse ved pumpestation, Røn
19 06Østerlars, Engvang5 køer i ajlebeholder, Nex
19 06Rønne LufthavnKatastrofe-øvelse, Røn
20 06Nexø HavnFiskekutter indbragte en øvelsestorpedo, Nex
22 06Klemensker, NyholtArb, kvinde væltede med hølæs på mark, Røn
23 06Klemensker ved SplidsgårdFuh, mc mod bil, Røn
23 06Ved Almindingen stationFuh, lastbil mod tog, 1 kvæstet, 1 dræbt, # , Røn
26 06VangMand gled på klippe, Røn
26 06Ved Jons Kapel18-årig dreng beskadigede et øje, Røn
27 06Knudsker, SursænkevejFuh, cyklist væltede, Røn
06 07Saltuna - ØstermarieFuh, bil mod tog, bilføreren dræbt, # , Røn
07 07Årsdale - NexøFuh, mc mod lillebil, 2 personer kvæstet, Nex
10 07Rønne12-årig dreng faldt, i søvne, ud fra 1. sal, Røn
10 07Rønne, MissionshotelletArb, kokken fik elektrisk stød, Røn
11 07Rønne, MissionshotelletArb, ung pige læderede fingre i maskine, Røn
12 07Rønne, ØstergadeMand fik solstik, Røn
12 07Årsballe, BolsterbjergArb, mand fik kævle over benet, Røn
12 07Politistationen - AlmegårdTransport af syg soldat til kasernen, Røn
13 07Rønne, Søndre LandevejFuh, militærbil i grøften, 6 soldater kvæstet, Røn
13 07Rønne60-årig mand sank død om, # , Røn
15 07Rønne HavnFuh, 6-årig dreng ramt af toget, Røn
15 07SorthatSlagsmål = 1 person kvæstet, Røn
17 07Ved ÅkirkebyFuh, lastbil kørte i grøften, Nex
17 07Raghammer Odde - SoseTransport af sommerhus, Røn
21 07Helligdomsklipperne18-årig dreng faldt 25 m ned fra klippe, Røn
22 07SkagelfaldsvejenFuh, 3-årig legende dreng påkørt af bil, Nex
24 07Jons KapelTurist måtte hjælpes ned fra 15 m's højde, Røn
24 07Østerlars, BrommehusArb, mand forgiftet i 10 m dyb brønd, Røn
26 07Pedersker, Lille GadegårdRideøvelser = kvinde faldt af hest, Nex
26 07Bølshavn, Ypnasted-bakkenFuh, cyklende kvinde væltede og omkom, # , Nex
26 07Østersøen, Rønne20-årig mand druknet under badning, # , Røn
27 07Listed ud for Strandstien11-årig pige reddet fra drukning, Nex
27 07Bølshavn, Ypnasted-bakken2. fuh, cyklende kvinde væltede, Nex
28 07Bølshavn, Ypnasted-bakken3. fuh, cyklende kvinde væltede, Nex
28 07Rønne, FabriksvejFuh, beruset cyklist væltede, Røn
29 07Rønne Havn - NørregadeTransport af 1 T tung maskindel, Røn
31 07Østersøen nord for RønneMandslig drev i land (se 26 07), Røn
31 07ArnagerMand bidt af hund under leg, Røn
01 08VangButiksrude knust af sten fra rutebil, Røn
04 08Rønne, Den gule BadeanstaltDreng tilskadekommen under udspring, Røn
04 08Onsbæk12-årig spejder ramte hovedet mod bjælke, Røn
07 08Almindingen, ChristianshøjFuh, hestevogn knust mod toget, Røn
07 08Svaneke Havn15-årig dreng kæntrede og druknede, Nex
08 08Store TorvegadeFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
18 08ØsterlarsFuh, tærskeværk væltede, Røn
19 08Rabækkeværket11-årig dreng kvæstet af truck under leg, Røn
29 08Nexø, MosevejArb, tagtjæring = mand faldt 3 m ned, Nex
29 08Balka, jernbaneoverskæringFuh, varebil påkørt af toget, Nex
31 08Ibsker, BækkegårdFuh, traktor mod vejtræ og i grøften, Nex
02 09Rømersvej, LindesbjerghusFuh, 4-årig cyklende dreng dræbt af lastbil, # , Nex
04 09Rønne, BMS' MotorbaneAmbulancevagt ved motorløb, Røn
06 09Store TorvegadeFuh, lastbil bakkede ind i butiksrude, Røn
09 09Østergade - KattesundetFuh, mc mod cyklist, Røn
11 09Brændegårdshaven5-årig dreng brækkede armen i rutsjebane, Nex
12 09ØsterlarsKatastrofeøvelse, Røn
16 09Haslevej ved RønneFuh, lillebil påkørte holdende bil, Røn
18 091½-årig pige med hjertekramper, Røn
19 09ÅrsdaleFuh, 2 småpiger på én cykel væltede, Nex
22 09Ved RønneFuh, soldat påkørt af militærbil, Røn
26 09Rønne LufthavnSAS "Gorm Viking" kørte fast på startbanen, Røn
27 09Rønne-egnenSkybrud = mange vandskader, Røn
02 10Hallebakken, FrihedsmindeFuh, bil væltede, 19-årig kvinde dræbt, # , Røn
02 10Åbyvej ved BlykobbegårdFuh, mc kørte i grøften, Røn
02 10Absalonsgade 2Mand i bil død af kulilteforgiftning, # , Røn
05 10Rønne SydhavnKatastrofeøvelse på Dampcentralen, Røn
05 10Rønne, AlmindingsvejFuh, 9-årig cyklende pige påkørt af lastbil, Røn
06 10ØsterlarsArb, traktor væltede på mark, Nex
09 10Nexø, LangedebyvejenFuh, cyklist væltede, Nex
19 10Rønne, HaslevejFuh, bil tabte et forhjul under kørsel, Røn
23 10Rønne, StatsskolenElev faldt i frikvarteret, Røn
25 10Rønne, Lille TorvIld i lastbil, Røn + Bv
25 10Rønne - KnudskerFuh, mc mod hestekøretøj, Røn
06 11Nexø Havn, kølehusIld i nyt kølehus, Nex + Bv
07 11SnorrebakkenFuh, løbskkørsel, 1 person lettere kvæstet, Røn
08 11Sankt Mortens GadeEl-svigt = ZR tilbød ass. med nødstrømsanlæg, Røn
08 11Åkirkeby, FårebygårdArb, montør faldt 6 m ned fra el-mast, Nex
11 11Rønne HavnStor tank fyldt med saltvand, trykprøvning, Røn
11 11Knudsker, StavelundFuh, militærbil kørte i grøften med 8 mand, Røn
13 11Nexø, Stenbrudsvej 10Kvinde faldt på kældertrappe, Nex
20 11Bodilsker, Store KirkeboDyreredning, Nex
20 11Rønne GranitværkArb, stenhugger faldt = et brækket ben, Røn
21 11SorthatArb, fik startsving slået over benet, Røn
24 11Bodilsker, Store HallegårdArb, mand sparket af ko over benet, Nex
29 11Rønne, SmallesundArb, murer faldt 5 m ned fra stillads, Røn
01 12KlemenskerArb, elektriker faldt ned fra 6 m høj mast, Røn
05 12Almegårds KaserneArb, udgravning faldt sammen over soldat, Røn
06 12KlemenskerFuh, varebil gled i grøften i glat føre, Røn
07 12AmtssygehusetIld i kimono, Røn + Bv
07 12BornholmGlat føre = flere biler i grøften, Røn + Nex
09 12PovlskerHund og ræv gravet fri af rævegrav, Nex
13 12Rønne, PorcelænsgårdArb, mand fik ben i klemme, Røn
13 12Blykobbe AldersomshjemSygdom, Røn
19 12Østerlars ved RågelundsgårdFuh, cyklist væltede, Røn
19 12Vestermarie, HakkeledgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Røn
19 12Nexø, Damgade - TorvegadeFuh, ZR-kranbil mod bil, Nex
19 12BornholmSnevejr = 16 assistancer til køretøjer, Røn + Nex
19 12Nørrekås BådehavnDreng faldt ned fra bunker = et brækket ben, Røn
21 12Knudsker, Kanegård SkovFuh, hest forspændt vogn faldt i udgravning, Røn
21 12ØsterlarsFuh, cyklist mod cyklist, Røn
21 12Mæby61-årig kvinde ramt af skinnebus, Røn
24-26 12Rønne-egnenSnefald = mange assistancer, Røn
28 12SoseFuh, bil væltede 4 m ned ad skrænt, Røn
28 12BornholmGlat føre = flere kørselsassistancer, Røn + Nex
28 12ØsterlarsHest for hestevogn faldt syg om, Røn
29 12Nexø-egnenGlat føre = flere kørselsassistancer, Nex
02 01 1951Bornholm ved nytåretSneglat = assistance til 37 biler, Røn + Nex
03 01BornholmSneglat = nogle kørselsassistancer, Røn + Nex
05 01Rønne, Landemærket75-årig kvinde stærkt forbrændt, Røn + BV
05 01Bodilsker ved GadebygårdFuh, hest faldt på kørebanen, Nex
06 01Povlsker Højlyng - Rønne9-årig syg pige døde i ambulancen, # , Røn
06 01Svaneke, Ved ParkenVådeskud, 19-årig ramte sig i hovedet, Nex
06 01BodilskerFuh, bil i grøften, Nex
18 01Sursænkevej Fuh, 8-årig cyklende dreng ind i bil, Røn
18 01Østermarie26-årig kvinde fundet druknet i grøft, # , Nex
22 01Rønne, LandemærketArb, mand fik en sten over benet, Røn
22 01NylarsSyg hest på mark, Røn
30 01Klemensker, SæderegårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person omkom, # , Røn
03 02Rønne Havn - StoregadeTransport af rotationspresse, Røn
07 02Nyker, EllebyvejFuh, cyklist væltet i glat føre, Røn
07 02Nylars, SolhøjArb, kvinde skoldet af trykkoger, Røn
16 02Rønne, Nørregade9-årig dreng faldt på rulleskøjter, Røn
16 02Borgmester Nielsens VejIld i arbejdsskur, Røn + Bv
22 02Rønne, Espersens FiletfabrikArb, 24 kvinder kulilteforgiftet, 6 til sygehuset, Røn
24 02NexøDelvis nedtagning af gammel skorsten, Nex
01 03Fuh, cyklist væltede, Røn
02 03Lobbæk, KuregårdDyreredning, Nex
05 03Østersøen, kulbåd CimbriaArb, mand faldt på lejder og døde, # , Røn
05 03MæbyIld i kælderrum, Røn + Bv
05 03Rønne, HaslevejFuh, bil væltede ned ad skrænt, Røn
07 03Rønne HavnFuh, brugsstjålet bil mod husmur, Røn
12 03Brogårdsvej ved BrogårdFuh, bil mod vejsten og i grøften, Røn
12 03KlemenskerFuh, traktor væltede, Røn
12 03Snogebæk2 drenges leg med ild = naturbrand, Nex + Bv
17 03ØsterlarsFuh, cyklende kvinde påkørt af anden cyklist, Røn
19 03BornholmSnefald = 18 kørselsuheld, Røn + Nex
19 03Rønne GranitværkArb, mand begravet under granitblokke, Røn
19 03Rønne HavnArb, mand væltet af kalv under lastning, Røn
29 03BornholmSnefald = adskillige kørselsuheld, Røn + Nex
29 03Snogebæk HavnMand kulilteforgiftet i fiskekutter, omkom, # , Nex
02 04Vang, KaggårdFuh, 4-årig dreng kørt over af lastbil, Røn
03 04Rønne, Magstræde 1Ildløs i bageri, Røn + Bv
06 04Snogebæk5-årig dreng lå på marken med et brækket ben, Nex
07 04Rønne HavnKutteren "Salmoregina" sprang læk, Røn
09 04Nexø, SmedegårdsvejenLille dreng død af sygdom, # , Nex
09 04AlmegårdslejrenFodboldkamp = en spiller kvæstet, Røn
09 04Pingels Allé - ÅkirkebyvejFuh, bil mod bil, Røn
09 04Rønne, HaslevejFuh, fodgænger påkørt af knallert, Røn
10 04Borgmester Nielsens Vej 11070-årig kvinde faldt død om i sin have, # , Røn
16 04Bornholms MaskinfabrikArb, mand slået bevidstløs af maskine, Røn
21 04Rønne stationMand faldt død om på perronen, # , Røn
21 04Østersøen ved SvanekeArb, fisker kvæstet på kutter, Nex
23 04IbskerArb, hest væltede over mand ved skoning, Nex
25 04Bodilsker StenbrudArb, chauffør ramt af tippelad i hovedet, Nex
26 04Rø SavværkIldløs på savværket, Røn + CF Allinge
26 04KlemenskerFuh, bil mod tankbil, Røn
30 04Rønne, HaslevejFuh, brugsstjålet bil påkørte fodgænger, Røn
30 04ÅrsdaleDyreredning, Nex
10 05Balka StrandFlere fastkørte biler i den seneste tid, Nex
11 05Havnegade - GrønnegadeFuh, mc mod lastbil, Nex
11 05Knudsker - RønneFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af bil, Røn
11 05BodilskerFuh, vejtromle kørte i grøften, Nex
16 05BodilskerFuh, cyklist væltede, Nex
23 05Østermarie, Gadeby MølleZR assisterede ved nedrivning af møllen, Nex
28 05Nexø HavnEftersøgning af 18-årig forsvundet fisker, Nex
30 05Svaneke, FrennegårdDyreredning, Nex
01 06NexøFuh, cyklist væltede, Nex
04 06Listed ved VasegårdFuh, kvie på vejen påkørt af bil, Nex
04 06Olsker, BakkelyArb, mand faldt 4 m ned fra stige, Røn
04 06Nexø HavnLiget af forsvundet fisker fundet, # Nex
04 06Åkirkeby, Søndre LandevejFuh, cyklist påkørt af bil og dræbt, # , Nex
06 06Almindingen, stenbrudArb, sprængning = fik hovedet kvæstet, Røn
07 06ØsterlarsArb, mand stanget af tyr i ansigtet, Røn
08 06Nexø, Havnegade56-årig ålborgenser lå bevidstløs på gaden, Nex
11 06Nexø, Grønnegade5-årig dreng brækkede benet under leg, Nex
11 06Robbedale trinbræt2-årig dreng påkørt og dræbt af toget, # , Røn
12 06Rønne, TorvegadeÆldre mand faldt syg om på gaden, Røn
13 06Rønne HavnFuh, 48 kasser sodavand faldt af lastbil i sving, Røn
14 06Hasle - VangFuh, cyklist væltede, Røn
18 06BornholmTordenvejr = mange vandskader, Røn + Nex
18 06Listed16-årig dreng dræbt ved spring fra klippe, #, Nex
19 06Rønne, forretningMand sank død om i forretning, # , Røn
20 06LandemærketArb, stensliber kvæstet af roterende aksel, Røn
21 06Hasle - RønneFuh, bil væltede rundt, Røn
21 06Hotel HelligdommenArb, ung kvinde fik kogende kaffe over sig, Røn
03 07Rønne HavnTorpedobåd indbragte syg orlogsgast, Røn
06 07Hasle - AllingeFuh, cyklist fundet død på kørebanen, # , Røn
07 07Rø, Helligdomsklipperne54-årig mand faldt ned fra Capri-klippen, # , Røn
07 07Rønne, DyrskuepladsenStærk regn = udstillingsgenstande tildækket, Røn
07 07Rønne, Thorkildsvej 195-årig dreng faldt og forskar sig på en flaske, Røn
09 07Rutsker - HasleFuh, ung cyklende pige kørte mod vejtræ, Røn
10 07Pedersker, Store PilegårdDyreredning, Nex
10 07Gudhjem ved Sletten22-årig mand kvæstet ved udspring, Røn
10 07Knudsker ved ÅvangFuh, militær-truck væltede, 4 kvæstede, Røn
10 07Ypnasted, YpnastedbakkenFuh, 20-årig cyklende pige væltede, Røn
11 07Åkirkeby jernbanestationFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af tog, Røn
11 07Vestermarie, TingstedFuh, 4-årig dreng fik benet i cykelforhjul, Røn
12 07Rønne, ÅkirkebyvejMand sank død om under høstarbejde, # , Røn
13 07Nexø, Nordre Strandvej 5Kvinde faldt på gårdsplads, Nex
14 07Stenbrud syd for SvanekeArb, sprængning = mand kvæstet i ansigtet, Nex
16 07Vang, FinnedalenFuh, 9-årig dreng kørt over af lastbil, Røn
16 07Arb, hest sparkede kusken under kørsel, Røn
16 07Ved NexøFuh, mc mod vejtræ, 2 soldater kvæstet, Nex
16 07Rø ved 10 km/stenenFuh, bil mod lastbil, Røn
17 07Åkirkeby El-værkZR transporterede dynamoanker til værket, Røn
18 07Ved SvanekeFuh, cyklist væltede, Nex
21 07Nexø KalkværkArb, mand faldt i grube med læsket kalk, Nex
22 07VestermarieFuh, mc påkørte hestevogn, Røn
23 07Robbedale, motorbaneMc styrtede under væddeløb, Røn
24 07Rønne, StrandvejenFuh, bil kørte i grøften, Røn
26 07Rønne, Vibegård4-årig dreng fik benet i selvbinder, Røn
30 07Østersøen ved Hvideodde11-årig feriedreng druknede, # , Røn
31 07RobbedaleMilitærskydning = kvinde faldt besvimet om, Røn
01 08Rønne HavnVandfyldt båd pumpet tør, Røn
02 08ArnagerVådeskud, mand ramt af salonriffelskud, Røn
03 08Rønne, NørregadeKvinde faldt ned i åben kloakbrønd, Røn
06 08Damgade - SøndergadeFuh, bil mod bil, Røn
08 08Rø Skole12-årig spejderdreng faldt ned over rækværk, Røn
08 08Christiansø4-årig dreng faldt ned fra klippe, Røn
09 08Smallesund - Ll. MadsesgadeFuh, 13-årig cyklende dreng påkørte varebil, Røn
11 08BornholmStorm = adskillige stormskader, Røn + Nex
15 08Rønne HavnBeruset marinesoldat lå 2 timer i vandet, Røn
16 08Hammershus ved Våde OvnNøgent lig drev i land, # , Røn + CF
18 08NykerDreng faldt på landevejen = et brækket ben, Røn
18 08Gudhjemvej ved ToftgårdenFuh, lastbil væltede, 6 kvæstet, 1 dræbt, # , Røn
20 08Rønne, ÅkirkebyvejBidsk hund nedskudt, Røn
25 08Gudhjem, Holkadal10-årig pige faldt ned fra et træ, Røn
27 08SnorrebakkenFuh, 73-årig cyklende kvinde væltede, Røn
30 08Rønne HavnDreng faldt ned fra skur på havnen, Røn
30 08Rønne SydhavnFuh, lastbil kurede ned ad 3 m dyb skrænt, Røn
30 08PederskerFuh, lastbil mod træ og i grøften, Nex
01 09ØstbornholmKraftig regn = mange vandskader, Nex
01 09Pedersker, SlettegårdArb, løbskkørsel på mark, hest blev aflivet, Nex
01 09Rønne HavnArb, jungmand faldt ned i skibslastrummet, Røn
03 09Rønne LufthavnSvævefly styrtet ned fra 50 m's højde, Røn
03 09ÅrsballeFuh, militær-mc mod træ, 2 personer kvæstet, Røn
03 09Rønne, HaslevejFuh, cyklist påkørte lastbil, Røn
07 09Østergade - KirkepladsenFuh, 8-årig cyklende pige påkørte bil, Røn
07 09Rønne, Blykobbe PlantageKvinde fundet liggende livløs, Røn
10 09Østermarie, LyrsbyvejFuh, bil væltede, Nex
11 09Rønne HavnArb, mand i klemme i pakhus, Røn
13 09Rønne, JernbanevejFuh, bakkende rutebil påkørte person, Røn
13 09Rønne, RabækkeværketArb, kvinde kvæstede en fod i maskine, Røn
17 09Pedersker, Søndre LandevejFuh, knallertkører væltede, Nex
21 09Pedersker MejeriMejeriets kran svigtede, Nex
22 09ØstermarieFuh, traktor kørte i grøften, Nex
24 09BalkaKvinde faldt = et brækket ben, Nex
29 09Rønne, AlmindingsvejFuh, beruset mc-fører væltede, Røn
02 10Rønne, ØstergadeFuh, bil mod bil, Røn
04 10SmallesundFuh, beruset mand fundet liggende på gaden, Røn
04 10Rønne TeglværkArb, transportbånd faldt ned over mand, Røn
08 10ÅkirkebyFuh, svensk bil væltede rundt, Nex
09 10Rønne, HaslevejFuh, 4-årig dreng løb ud foran mc, Røn
09 10Østerlars, LøkkegårdIld i halmstak, barns leg med ild, Nex + CF
10 10Rønne, Haslevej, SandegårdGårdlænger nedbrændt, børns leg med ild, Røn+Bv
10 10Ibsker9-årig dreng kvæstede hoften under leg, Nex
11 10Rønne, Silkegade7-årig dreng fik arm i klemme i vridemaskine, Røn
17 10Nyker, YppernegårdArb, daglejer sparket af hest, Røn
22 10ØsterlarsFuh, bil ramte lang træstamme, 4 kvæstet, Røn
23 10Åkirkeby, KlintebovejKvinde faldt = et brækket ben, Røn
25 10Nexø HavnSkorstensbrand på svensk kutter, Nex+Bv+CF
29 10KlemenskerFuh, knallert påkørte bil, Røn
30 10SnorrebakkenFuh, cyklist væltede, Røn
01 11RønneArb, murer faldt ned fra stige, Røn
03 11Østerlars ved RågelundsgårdFuh, cyklist kørte ind i anden cyklist, Røn
05 11Ved NexøFuh, bil væltede, Nex
07 11RabækkeværketIld i en dumper, Røn + Bv
12 11Lundensmindevej1-årig dreng faldt i gryde med kogende vand, Røn
12 11Rønne, Store TorvMarinesoldat overfaldet Røn
14 11ÅkirkebyvejFuh, 6-årig cyklende pige væltede, Røn
17 11LangedebyArb, hånd læderet i fræser, Nex
23 11KlemenskerFuh, cyklist påkørt af bil, Røn
29 11Nexø ved SkyttegårdFuh, kvindelig cyklist væltede, Nex
01 12RønneStormskade på hustag, Røn
03 12Rønne, PorcelænsgårdIld i traktor, Røn + Bv
03 12BornholmStorm = 31 stormskader, Røn + Nex
03 12Rønne, RabækkeværketIld i traktor, Røn + Bv
11 12Rønne, KlippeløkkenArb, fik tung sten over foden, Røn
17 12Almindingen, BastemoseDyreredning, Røn
19 12Østermarie, KirkebogårdArb, mand fik sprængstykker i hovedet, Nex
31 12SorthatIld i større halmstak, Røn + Bv

02 01
1952
Rønne, beværtningSlagsmål = 1 person kvæstet, Røn
02 01PæretræsdalenFyrværkeri eksploderede i hovedet på mand, Røn
02 01Rutsker, EngegårdIld i stor halmstak, Røn + CF
03 01HasleFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Røn
19 01Pedersker ved Langemyregd.Fuh, brugsstjålet bil forulykkede, Røn
21 01Rønne, KapelvejFuh, cyklist væltede, Røn
28 01Rønne-egnenGlat føre = 8 biler i grøften, Røn
28 01Byledsgade - St. TorvegadeFuh, bil mod bil, Røn
29 01Åkirkeby, AlmindingsvejFuh, militærbil med 24 mand vætede, 1 # , Røn
31 01RabækkeværketArb, mand kvæstede en hånd, Røn
01 02BornholmSnestorm = flere assistancer til køretøjer, Røn+Nex
02 02BornholmGlat føre = mange kørselsassistancer, Røn + Nex
02 02Rønne MissionshotelPrøvealarmering, Røn + Bv
11 02Ved NexøHjemmeværnsmand blev syg under øvelse, Nex
11 02BornholmSnestorm = mange kørselsassistancer, Røn + Nex
11 02Østergade ved KirkepladsenFuh, bil mod cyklist, Røn
11 02Rønne HavnSynkefærdig tysk fiskerkutter i havn, Røn
12 02BornholmGlat føre = 25 kørselsassistancer, Røn + Nex
12 02Almegårds KaserneSyg soldat, Røn
14 02SnogebækFlaskegaseksplosion i hus, 1 person kvæstet, Røn
14 02Nexø HavnArb, fisker fik jernblok i hovedet, Nex
15 02Rønne HavnZR bistod ved losning af 2 frysemaskiner, Røn
21 02Rønne - AllingeBil punkterede, Røn
25 02Nørrekås HavnMotorbåd sank ned på havnens bund, Røn
26 02Rønne Havn Arb, forgiftet fisker indbragt og ført til sygehus,
Røn

27 02NørremarkMand faldt syg om og døde på sygehuset, # , Nex
27 02Almindingen, ViskeledhusArb, mand fik træ over sig under fældning, Nex
07 03AlmindingenFuh, lastbil væltede, Røn
10 03TejnFuh, bil mod vejtræ, Røn
11 03Nexø, Søndre StrandvejFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil, Nex
01 04BornholmSnefald = 19 assistancer til køretøjer, Røn + Nex
02 04BølshavnRutebil trukket op ad glat bakke, Nex
03 04Nexø HavnArb, mand kvæstet på østtysk kutter, Nex
04 04SnorrebakkenFuh, lastbil væltede rundt, Røn
05 04Hasle, ØstergadeFuh, 4-årig dreng løb ud foran lastbil, Røn
12 04Rønne, Haslevej, slagteriArb, mand faldt ned fra lastbil ved læsning, Røn
12 04Rønne, StrandvejenFuh, mc mod fodgænger, 3 kvæstet, Røn
18 04Vestermarie8-årig dreng ramt af sav i hovedet, Røn
26 04RabækkeværketArb, fik fingre i rundsav, Røn
26 04Østersøen ud for NexøArb, fisker kvæstet af motors svinghjul, Nex
29 04RønneKvinde fundet bevidstløs på sit værelse, Røn
02 05Rønne, Almindingsvej 78Ild i flaskegasslange i lejlighed, Røn + Bv
05 05Østermarie, SøndergårdArb, mand faldt ned fra hestevogn, Røn
07 05Knudsker, MøllevangenFuh, 4-årig dreng påkørt af bil under leg, Røn
08 05Boderne, ÅgårdArb, hestevogn væltede, 1 person kvæstet, Røn
10 05HelligdomsklipperneKvie faldt 20 m ned og døde, Røn
11 05Rønne Kirkegård11-årig pige fik gravsten ned over sig, # , Røn
12 05Hasle, BåsegårdDyreredning, Røn
12 05AlmindingenFuh, mc væltede, Nex
16 05Knudsker, SnorebakkenFuh, bil mod telefonmast, Røn
16 05Rønne HavnSkib pumpet læns efter grundstødning, Røn
19 05SursænkevejFuh, cyklist påkørt af bil, Røn
23 05Rønne, Knudsvej80-årig mand fundet døende i hjemmet, # , Røn
27 05Hasle, klinkefabrikArtb, mand fik hånden i klemme, Røn
03 06SvanekeFuh, 7-årig dreng klemt mellem bil og rækværk, Nex
03 06Nexø, Asen, Pouls BageriIld i bageriet, Nex + Bv
03 06Østermarie, ÅløseFuh, mc væltede, Nex
07 06Nord for NexøFuh, mc påkørte svingende bil, Nex
10 06Rønne, Møllegade8-årig dreng forskar sig på rude under leg, Røn
13 06RabækkeværketSamariterøvelse med deltagelse af ZR, Røn
14 06Sose, Store BakkegårdDyreredning, Røn
14 06Rønne HavnFuh, lastbil kørte baglæns ned i skibslast, Røn
20 06Sandvig - AllingeFuh, beruset bilist kørte mod el-mast, Røn
21 06Hjortestræde - NørregadeFuh, cyklist mod bil, Nex
22 06Svaneke12-årig dreng ramt i øjet af skud, Nex
23 06Rønne Havn - gasværketTransport af 22 T og 15 m lang gasbeholder, Røn
27 06Almindingen, DyrskueZR opretter midlertidig station ved dyrskuet, Røn
27 06OlskerFuh, mc forulykkede, Røn
28 06Almindingen, DyrskueFlere biler havde startvanskeligheder, Røn
29 06Ved Rønne80-årig kvinde faldt på klipper, Røn
30 06VestermarieFuh, bil påkørte bardun til el-mast, Røn
01 07Hasle Havn d. 02 07Livredningsdemonstration, Røn
04 07Nexø, BrogadeKvinde faldt på loftstrappe, Nex
04 07VangSygdom, Røn
04 07Hasle, FælledevejFuh, mc i grøften og mod træ, 2 kvæstet, Røn
04 07Fælledvej - HeroldsgadeFuh, i Halse: mc mod cykel med 2 drenge, Røn
05 07KnudskerFuh, cyklist påkørte tankbil, Røn
07 07Voldgade - ØstergadeFuh, lastbillæs væltede ned over cyklist, Røn
07 07BodilskerFuh, mand faldt ned fra hestevogn, Nex
07 07Pedersker, SmålyngenIldløs i loen, Nex + Bv
08 07BodilskerArb, mand slæbt med af hest, Nex
10 07Vestermarie PlantageIld i plantagen ved skydebanen, Røn + Bv
16 07Rønne, Løkkegade92-årig mand faldt i hjemmet, Røn
17 07Rønne ud for Hotel Skovly17-årig pige druknet under badning, Røn
18 07SnorrebakkenFuh, cyklist påkørt af bil, Røn
23 07SnorrebakkenFuh, cyklist med 3-årig datter påkørt af bil, Røn
23 07GudhjemSommergæster brændte afffald, Røn + Bv
24 07Åkirkeby, AlmindingsvejFuh, mc væltede, føreren omkom, # , Røn
25 07Svaneke, HammersletForgæves søgning efter tabt gebis, Nex
25 07Ndr. Tværgade - ØstergadeFuh, mc mod bil i Hasle, Røn
28 07Ved RønneLivredningsdemonstration, Røn
30 07Antoniestræde - TorvetFuh, 13-årig cyklende pige påkørte bil, Røn
31 07Ved RønneFuh, beruset cyklist væltede, Røn
31 07Rø, Lyseklippen17-årig dreng faldt 15 m ned fra klippen, Røn
01 08RutskerFuh, 18-årig cyklende pige væltede, Røn
01 08Almindingen, feriekoloniFuh, dreng kom ind under hestevogn, Røn
01 08Paradisbakkerne14-årig dren fladt = et brækket ben, Nex
01 08Boderne, Østersøen13-årig dreng reddet fra at drukne, Røn
06 08Rønne MissionshotelKvinde faldt på trappe, Røn
06 08StensebyFuh, løbskkørsel, 14-årig kusk kvæstet, Nex
12 08Rønne, Cirkus LouisStolerække brød sammen, Røn
12 08Rønne RådhusMand sank død sammen i Byrådssalen, Røn
16 08OlskerFuh, cyklist væltede, Røn
19 08SnorrebakkenFuh, militærbil mod lastbil, Røn
20 08RønneTransport af stor Kosangastank, Røn
20 08Rønne HavnArb, mand fik strøm gennem sig, faldt 5 m ned, Røn
21 08Rønne, Silkegade 775-årig kvinde faldt i hjemmet, Røn
23 08ØsterlarsFuh, traktor væltede i vejsving, Røn
25 08Nyker ved BlykobbegårdFuh, bil mod vejtræ og i grøften, Røn
26 08Rønne SydhavnArb, mand læderede hånden på transportbånd, Røn
01 09Rønne, maskinfabrikArb, mand kvæstet i ansigtet, Røn
07 09RønneSamaritterøvelse med deltagelse af ZR, Røn
11 09KlemenskerArb, murer faldt 4 m ned , Røn
12 09Vestermarie PlantageSvensk jet styrtet ved Vallensgård Mose, Røn
13 09Vestermarie PlantageFlystyrt = 10 T vragrester opsamlet, Røn
13 09ÅrsdaleFuh, mc væltede, Nex
13 09ØstermarieDreng indlagt med børnelammelse, Røn
17 09Rønne, TornegårdIld i 6 tdr. land hvedehalm, Røn + Bv
18 09Stenseby, JomfruskovFuh, traktor med tærskeværk kørte i bæk, Nex
22 09Nexø, ParadisvejFuh, fodgænger påkørt af flugt-cyklist, Nex
22 09Snorrebakken - GalløkkenTransport af radioamatørernes klubhus, Røn
22 09Svaneke, PostgadeArb, murer faldt 9 m ned fra nybygning, Nex
23 09Rø SavværkStorbrand, Røn + CF + Rønne Bv
23 09Rønne StadionIld i bueskytternes klubhus, Røn + Bv
29 09Rønne, SøndergadeFuh, cyklist mod cyklist, Røn
06 10Rønne HavnBeruset mand sprang i havnen, Røn
07 10Åkirkeby - NexøFuh, cyklist ud foran bil, Nex
11 10Nexø HavnTysk fisker faldt i vandet og druknede, # , Nex
14 10Rønne14-årig dreng fik armen i vridemaskine, Røn
15 10Povlsker, TornegårdArb, mand kvæstede benet under tærskning, Nex
15 10Klemensker, BolderisFuh, cyklist ud foran lastbil, Røn
16 10Klemensker, St. KnudegårdMand druknet i mose ved gården, # , Røn
18 10ÅrsdaleFuh, barn på løbehjul væltede cyklist, Nex
23 10Vestermarie, ElisegårdIld i halmstak tæt ved bygning, Røn + Bv
04 11Hasle HavnFuh, flyttebil kørte delvist i havnen, Røn
04 11PovlskerBørnelammelse, Nex
07 11Søndre AlléFuh, lille dreng løb ud foran militærbil, Røn
15 11BornholmRegnvejr = flere fastkørte traktorer, Røn + Nex
20 11Svanegade - SverigesvejFuh, 6-årig cyklende dreng væltede, Nex
22 11Rønne HavnSyg mand på fiskekutter, Røn
22 11KlemenskerBørnelammelse, Røn
03 12BornholmSnestorm = 4 kørselsassistancer, Røn
06 12BodilskerBørnelammelse, Nex
08 12Rønne HavnArb, fisker læderede foden på svinghjul, Røn
08 12Rønne HavnArb, dæksdreng klemte en finger i dør, Røn
09 12ØstermarieBørnelammelse, Nex
10 12RønneBørnelammelse, Røn
10 12SnorrebakkenFuh, 15-årig cyklende dreng mod bil, Røn
11 12Rønne, beværtningBeruset mand faldt på fortovet, Røn
11 12Ved AllingeKvinde faldt på trappe i hjemmet, Røn
12 12Søndergade - ØstergadeFuh, julepynt væltede ned over ZR-ambulance, Røn
13 12NykerFuh, spiritusbilist kørte i grøften, Røn
15 12Ved SvanekeFuh, rutebil kørte i grøften, Nex
17 12Olsker, HollændergårdFuh, bil påkørt af toget på markvej, Røn
22 12BornholmGlat føre = mange kørselsuheld, Røn + Nex
24 12Sdr.Landevej ved Strandbygd.Fuh, bil væltede rundt, Røn
29 12Voldgade - ØstergadeMand faldt syg om og døde, # , Røn


02 01 1953VestermarieIld i bil, der kørte i grøften, Røn + Bv
10 01NykerFuh, cyklist væltede, Røn
10 01BornholmGlat føre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
16 01BornholmSnestorm= flere kørselsuheld, Røn + Nex
20 01KnudskerVild kvie nedskudt, Røn
21 01Knudsker, SmørjeppegårdVild kvie nedskudt, Røn
24 01Knudsker, SnorrebakkenFuh, mc mod lastbil, Røn
26 01Nexø, Brogade 13Kvinde faldt i glat føre, Nex
26 01AlmindingenFuh, cyklist væltede, Røn
26 01BornholmSnefald = flere kørselsuheld, Røn + Nex
27 01OlskerSygdom, Røn
28 01SnorrebakkenFuh, bil mod træ og i grøften, Røn
02 02Almindingsvej ved BondebroFuh, cyklist ud foran jeep, omkom, # , Røn
04 02Klemensker ved Klemens kroFuh, militær-jeep væltede, føreren omkom, #
06 02BornholmSnefygning = nogle kørselsuheld, Røn + Nex
07 02Rønne, Strandvejen 79Arb, kvinde ramte armen med økse, Røn
09 02BornholmFrost = mange biler med startproblemer, Røn+Nex
09 02BornholmGlat føre = mange kørselsuheld, Røn + Nex
11 02Østermarie, AlmindingsvejFuh, bil mod bil, Nex
11 02BornholmGlat føre = mange kørselsuheld, Røn + Nex
12 02BornholmVoldsom snefygning = mange uheld, Røn + Nex
23 02BornholmStorm = mange stormskader, Røn + Nex
23 02Svaneke, børnehjemStormstød rev taget i stykker, Nex
23 02Østermarie, Skrehalle MølleStormstød rev taget i stykker, Røn
27 02Haslevej ved AllévejFuh, 4-årig dreng ud foran bil og omkom, # , Røn
27 02PederskerFuh, militær-mc påkørte holdende lastbil, Nex
05 03Rønne LufthavnPolsk MIG-jetjager landede og kørte af banen, Røn
06 03Rønne HavnMand fik ildebefindende, Røn
09 03Lufthavnen - Rønne HavnTransport af MIG-jetjageren til skib i havnen, Røn
18 03Rutsker9-årig dreng slæbt efter hest, Røn
18 03Rønne GranitværkArb, mand fik tung genstand over benet, Røn
18 03Pedersker, ÅgårdDyreredning, Nex
19 03Almindingen, KongemindetDansk militærfly nedstyrtet, 2 omkom # # , Røn
19 03Østersøen ved LangeskanseFiskekutter strandet, Nex
19 03Østersøen ved BalkaFiskekutter strandet, Nex
23 03Nexø HavnSyg fisker landsat fra tysk trawler, Nex
27 03Åker PlantageSkovbrand, Nex + Bv + CF
28 03Rønne , minefartøjet LougenEksplosion, 7 kvæstet 3 omkom, # # # , Røn + Bv
04 04Nylars, VestergårdVæltet bautasten rejst op, Røn
09 04Klemensker, BjørnemøllenFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Røn
11 04AlmindingenFuh, bil skred mod klippe, Røn
11 04Rønne HavnFlere tons olie løb ud i havnen, Røn
13 04ÅrsdaleFuh, beruset bilist påkørte en mur, Nex
16 04Rønne Havn - Nexø14 T tung kran transporteret til Nexø, Røn
20 04Rø PlantageArb, skovhugger fik træ ned over sig, Røn
22 04Nexø HavnSyg orlogsgast indbragt fra depotskib "Ægir", Nex
25 04Rønne, SilkegadeSlagsmål, 1 person kvæstet, Røn
03 05Pedersker, KrampegårdArb, mand faldt ned fra tag, Nex
04 05Rønne, AllévejLille kat reddet ned fra træ, Røn
08 05Rø ved KølleregårdFuh, 13-årig pige påkørt af toget, Røn
11 05Klemensker - ÅrsdaleFuh, bil mod parkeret bil, 3 kvæstet, Røn
13 05Åkirkeby JernbanestationMand faldt = kraniebrud, Røn
18 05Rønne HavnArb, mand overfaldet af uvan kvie, Røn
19 05Rønne, granitbrudIld i mc i træskur, Røn + Bv
20 05Almegårds KasernePolsk MIG-jager landede ved kasernen, Røn
21 05Almegårds KaserneSoldat fik solstik under øvelse, Røn
22 05Almegård - Rønne HavnZR transporterede MIG-jageren til skib, Røn
23 05Klemensker ved DuebjergFuh, cyklist væltede, Røn
26 05AllingeMand sank død sammen under bryllupsfest, Røn
27 05Ekkodalen69-årig kvinde lå 12 timer med brækket ben, Nex
02 06Tejn ved HollændergårdFuh, beruset cyklist væltede, Røn
08 06Brændegårds-Haven15-årig dreng slynget ud fra luftgynge, Nex
11 06Nexø, MosevejArb, mand mistede en finger i rundsav, Nex
12 06Gudhjem, Holka-broenArb, mand faldt over en stige, Røn
19 06Rønne, StrandvejenFuh, hund mod mc, der væltede, Røn
20 06Snogebæk12-årig pige druknede under badning, Nex
20 06Nexø - SnogebækFuh, ZR-ambulance tvunget i grøften, # , Nex
21 06Brændegårds-Haven20-årig dreng druknede i dyb sø, # , Nex
24 06Rø ved PellegårdFuh, mand faldt af hestevogn under kørsel, Røn
24 06Ertholmene, FrederiksøForbrændt mand hentet i Gudhjem Havn, Røn
26 06Almindingen, DyrskueZR opretter midlertidig station ved dyrskuet, Røn
27 06St.Torv - Sankt Mortens GadeFuh, cyklist mod cyklist, Røn
29 06Åbyvej ved ÅbygårdFuh, mc mod vejsten, Røn
29 06TingstedFuh, 6-årig dreng påkørt og dræbt af bil, # , Røn
06 07Storegade - KirkepladsenFuh, cyklist mod mc, Røn
10 07GudhjemFuh, 18-årig cyklende feriepige væltede, Røn
11 07Rønne-egnenVoldsom regn = mange vandskader, Røn
13 07Rønne, Søndre LandevejKvinde faldt på vejen, Røn
13 07Rønne, Søndre LandevejFuh, cyklist mod cyklist, Røn
14 07Stranden ud for VillanovaLivredningsdemonstration, Røn
14 07Haslevej ud for 31Fuh, 4-årig dreng ud foran rutebil, Røn
20 07KlemenskerArb, mand sparket i hovedet af hest, Røn
20 07EkkodalenMand faldt på skovsti, Røn
20 07Ved Almegård KaserneFuh, menig væltede med militær-mc, Røn
21 07Bodilsker, RønnevejFuh, beruset mc væltede, Nex
22 07Østersøen vest for RønneSkib sprang læk og kom i havn i Rønne, Røn
23 07BalkaFuh, bil mod tog, Nex
25 07Nexø, Søndre LandevejFuh, bil i grøften, Nex
27 07AlmindingenAmbulancevagt ved køre- og ridestævne, Røn
27 07NykerFuh, mc mod bil, Røn
29 07Nyker, Øster Hullegård6-årig dreng fundet myrdet, # , Røn
01 08Rønne, NørregadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil, Røn
03 08Rø ved "Bobbabrøddan"Fuh, cyklende spejderpige væltede, Røn
04 08Nyker, KirkebyvejFuh, mc mod lastbil, 2 kvæstet, Røn
04 08Sandvig ved Strandslot HotelFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af traktor, Røn
05 08Rutsker, Østre RosendaleArb, 17-årig kvinde fik høtyv i maven, Røn
06 08Kongensmark, SkovsholmArb, mand på vogn slog hovedet mod port, Røn
06 08Klemensker, ÅbakkeMand faldt på kældertrappe, # , Røn
08 08Nexø - Rønne4-årig polioramt pige kørt til Rønne, Nex
11 08Rønne HavnArb, mand faldt ned fra vognlæs ved losning, Røn
11 08Rønne, slagteri Undsluppen ko stak til søs men indfanget, Røn
13 08Pedersker, LangemyregårdIld i en bunke sveller, Nex + Bv
13 08Årsdale, Saltholm8-årig dreng faldt ned fra høloft, Nex
14 08Rønne Havn ved EssoSamaritterøvelse med deltagelse af ZR, Røn
15 08Galgeløkke, KanondalenEx. tysk radartårn nedrevet af ZR, Røn
15 08Balka StrandLivredningsdemonstration, Nex
17 08Rønne, Dams HotelMand faldet = Falsk Alarm, Røn
18 08Rønne, HaslevejFuh, cyklist mod lysmast, Røn
20 08Rønne, SmedegårdsvejFuh, 9-årig cyklende dreng mod lysmast, Røn
22 08Vang, stenbrudArb, mand og tipvogn faldt 4 m ned, Røn
26 08Sandvig:Fyrvej-HammershusvFuh, scooter mod stengærde, 1 dræbt, # , Røn
27 08ØstermarieArb, kvinde faldt ned i udgravning, Nex
03 09Nyker, 4-længet gårdGården nedbrændt, lyn, Røn + Hasle og Rønne Bv
05 09Rønne, Store TorvFuh, mand kørt over af sin egen hestevogn, Røn
07 09Åkirkeby HørfabrikIldløs i lucernemelsafdelingen, Nex + Bv
07 09NexøStor samaritterøvelse med deltagelse af ZR, Nex
07 09Åkirkeby, forkromningsanstaltArb, 57-årig mand død af forgiftning, # , Røn
08 09Østermarie, EllebygårdArb, mand faldt ned fra høloft, Nex
10 09Dueoddevej ved SkrokkegårdFuh, hund væltede scooter, 2 kvæstet, Nex
12 09Rønne - NexøPatientoverførsel til Nexø sygehus, Nex
14 09Østermarie, LærkesvangArb, mand fik høtyv i brystet, Nex
15 09Nexø, Havnegade-ParadisvejFuh, bil mod bil, Nex + Røn
15 09Vestermarie, Plommegård6-årig dreng faldt ned fra loft, Røn
19 09SnorrebakkenFuh, cyklist væltede, Røn
19 09Vestermarie8-årig dreng faldt ned fra loft, Røn
23 09Haslevej - RømersgadeFuh, scooter væltede, kvinde kvæstet, Røn
23 09Ved RønneFuh, hund væltede mc, Røn
24 09Rønne, andelsslagterietArb, mand forløftede sig i pølseriget, Røn
25 09Rønne - VestermarieFuh, mc mod bil, Røn
26 09Helligpeder - RønneStrandet kutter "Svanen" kørt til Rønne, Røn
03 10Bodernevej - Sdr. LandevejFuh, mc mod hyrevogn, mc'en dræbt, # , Røn
03 10Rønne - HasleFuh, bil mod bil, Røn
08 10Rønne, ÅkirkebyvejFuh, bil påkørte schæferhund, Røn
08 10Rønne, HaslevejFuh, cyklist svingede ud foran mc, Røn
10 10 Bodilsker SavværkArb, mand kvæstet af automat-sav, Nex
12 10TejnArb, mand faldt ned fra hønsehus, Røn
17 10Åkirkeby, NexøvejFuh, varebil mod vejsten og væltede, Røn
21 10Raghammer OddeSoldat blev syg under øvelse, Røn
22 10Nyker, RisenholmIldløs i maskinhal, Røn + Bv
23 10Rønne, HaslevejSindsforvirret kvinde kørt til sygehuset, Røn
23 10RønneArb, mand kvæstede benet i wire, Røn
31 10Rø ved TyskegårdFuh, bil mod granitsten og i grøften, Røn
03 11Landemærket - PæretræsdalFuh, cyklist væltede, Røn
03 11Rønne ProvsteboligEksplosion i centralfyr, Røn + Bv
05 11Poulsker, FrigårdMand faldt på trappe, Nex
11 11Rønne, PæretræsdalFuh, cyklist væltede, Røn
14 11Byledsgade - Ll. MadsegadeFuh, mc mod bil, Røn
16 11Kumlehøjvej ved LangemyreFuh, bil væltede ind på mark, Røn
18 11Rønne, DDSF-DepotetArb, mand mistede en finger i hejseværk, Røn
18 11Pingels Allé, spånsiloIld i spånsilo, Røn + Bv
19 11Årsdale HavnIld i fiskekutter fra Lynæs, Nex + Bv
21 11Rønne, ProvstegadeMand faldt på gaden, Røn
21 11Svaneke-egnenSøgning efter dreng, fundet ok i København, Nex
23 11Rønne, SnorrebakkenFuh, bil mod bil, Røn
24 11Rønne, HaslevejFuh, mc mod cyklist, Røn
27 11Rønne HavnArb, tysk fisker kvæstede hovedet ombord, Røn
04 12Nylars, SkyttegårdArb, mand kvæstet ved brændehugning, Røn
07 12Nexø-egnenTæt tåge = mange mindre kørselsuheld, Nex
08 12Rønne, SnorrebakkenFuh, fodgænger påkørt af mc, Røn
11 12Rønne SydhavnArb, kvæstet fiskeskipper indbragt til havnen, Røn
14 12Rønne HavnArb, tysk sømand fik fingre i klemme, Røn
16 12Poulskervej ved FrigårdMand fundet siddende død i sin bil, Nex
19 12Rønne, HaslevejFuh, kvinde trådte ud foran mc, Røn
21 12BornholmSnefald = flere kørselsuheld, Røn + Nex
23 12Rønne Granitværk, vandværkVandværket strejkede, Røn
24 12Årsdale, Ellesgård4-årig dreng skoldet af kogende vand, Nex
24 12Rønne, ruteskibet "Rotna"Passager blev syg ombord, Røn
28 12Klemensker, DuebjerggårdArb, mand ramt af sprængt jernkæde, Røn
31 12Åkirkeby, HøjlyngensklippeUng mand forskar sig på knust rude, Nex
31 12Rønne, ProvstegadeMand faldt i glat føre, Røn


01 01 1954SorthatFuh, mc mod vejtræ, mc'en omkom, # , Røn
01 01 Rønne, StrandvejenFuh, taxa mod rutebil, 3 kvæstet, Røn
01 01Rønne, SnorrebakkenFuh, cyklist væltede, Røn
02 01Rønne, StettestrædeÆldre kvinde lå forkommen i sneen, Røn
04 01 BornholmSnestorm = mange kørselsuheld, Røn + Nex
04 01BornholmStorm = mange storm- og vandskader, Røn + Nex
04 01Fuh, rutebil væltet med 10 personer, Røn
05 01Rønne-egnenStorm = 30 assistancer, Røn
06 01BornholmGlat føre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
06 01Rønne Havn, højvandeFundamenter til 2 gasbeholdere ødelagt, Røn
07 01Svaneke, VigehavnKvæstet hest måtte aflives, Nex
08 01Bodilsker ved SkovgårdFuh, bil i grøften, Nex
13 01Østermarie, GadebyFuh, bil væltede i vejsving, Nex
13 01BornholmGlat føre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
14 01Klemensker, TornegårdGård nedbrændt, Røn + Bv + CF
15 01Nexø, Kildestræde - havnenTransport af maskiner til ny fabrik, Nex
16 01Lobbæk, HammersmindeStormstød rev tag af udlænge, Røn
18 01Rønne, AlmindingsvejFuh, bil væltede rundt, Røn
20 01BalkaKvinde faldt på vejen, Nex
20 01Søndre Landevej ved BøsthøjFuh, lastbil i grøften, Røn
21 01BornholmVoldsom storm = over 30 stormskader, Røn + Nex
25 01LobbækFuh, lastbil i grøften med kreaturer, Røn
26 01Rønne HavnFuh, lastbil faldt ned i skibslast, Røn
26 01Storegade - SnellemarkFuh, mc mod varebil, Røn
26 01NordbornholmSnefygning = nogle kørselsuheld, Røn
01 02BornholmVoldsom snefald = mange fastkørsler, Røn + Nex
01 02Arnager HavnIldløs i fiskekutter, Røn + Bv
03 02BornholmSnedækkede veje = mange kørselsuheld, Røn+Nex
03 02Rønne Havn - GranitværketTransport af 85 T knusemaskine, Røn
05 02Nylars - VestermarieFuh, sneplov kørte i grøften, Røn
09 02Haslevej ved SejersgårdFuh, Rutebil påkørte holdende lastbil, Røn
11 02Rønne - Sose, Smørmosegd.Jordemoder hjulpet gennem snemasserne, Røn
11 02ZR RønneBrødindsamling til sultende havfugle, Røn
15 02BornholmSnestorm = ca. 100 diverse udrykninger, Røn + Nex
18 02BornholmFortsat glat føre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
22 02Listed HavnFiskekutter sprang læk grundet istryk, Nex
23 02Rønne, ÅkirkebyvejFuh, bil mod jeep ved Borgmester Nielsens V. , Røn
25 02Christiansø7-årig pige akut syg sejlet til Gudhjem, Røn
26 02Nexø-egnenGlat føre = ca. 10 kørselsuheld, Nex
27 02Rønne-egnenLandmænd indsamlede 1 T brød til fuglene, Røn
10 03KlemenskerFuh, bil mod svingende hestevogn, Røn
10 03Rønne, Østervoldgade 42Kvinde snak død om, # , Røn
13 03HasleArb, mand læderede hånden i rundsav, Røn
15 03Nyker ud for BrodalFuh, 80-årig mand ramt af rutebil, Røn
24 03RønneSygdom, Røn
29 03Mejeriet GodthåbArb, mand kvæstede hånden i transportør, Røn
30 03Snellemark - StoregadeFuh, 14-årig cyklende dreng påkørt af lastbil, Røn
17 04Åkirkeby, AlmindingsvejFuh, cyklist ud foran bil ved Sigtebro, dræbt, #, Røn
23 04Hasle, JydegårdsvejFuh, mc væltede, 2 kvæstet, Røn
24 04Rønne, KlippeløkkenArb, mand faldt 30 m ned og omkom, # ,, Røn
01 05Smallesund ved nr. 47Fuh, cyklist væltede, Røn
03 05RønneMand sank død om under fest, # , Røn
05 05Ved ÅkirkebyFuh, knallert mod vejtræ, Røn
11 05LobbækArb, mand forskar sig på kniv under slagtning, Røn
13 05Åkirkebyvej over for ZRIldløs i vaskehus, Røn + Bv
17 05Rønne Havn, pakhusArb, tømrer faldt 12 m ned fra nybygning, Røn
17 05Rønne HavnShells oliebåd spildte 50 l olie i havnen, Røn
21 05Nylars, FynegårdArb, mand faldt ned fra loft over kostald, Røn
22 05Rønne, StålegadeArb, gravko kørte ned i udgravning, Røn
25 05Vestermarie ved StejlebakkeFuh, bil mod vejtræ, Røn
28 05Rønne Havn - Nexø8x3 m stor oliebeholder fragtet til Nexø, Røn + Nex
02 06Rønne, Kanondalen62-årig mand sank død om under gåtur, # , Røn
08 06Østergade, servicestationFare for brand i benzintankanlæg, Røn + Bv
08 06Brogårdsvej ved MæbyFuh, mc i grøften, Røn
08 06Årsballe, LilleboKvinde faldt = et brækket ben, Røn
10 06(Rønne)(Falck åbner sin første station på Bornholm)
12 06RønneBeruset mand hjulpet på højkant, Røn
12 06HasleFuh, cyklist væltede, Røn
14 06KlintebyFuh, 14-årig cyklende pige væltede, Nex
14 06Rønne, SnorrebakkenFuh, omnibus påkørte to biler, Røn
16 06Snogebæk, SolgårdenDreng faldt ned fra overkøje, Nex
16 06Blykobbe PlantageMindre ildløs i skovbunden, Røn + Bv
16 06Blykobbe Plantage, SkovlyNy mindre ildløs i skovbunden, Røn + Bv
17 06VestermarieDyreredning, Røn
18 06Rønne, RabækkeværketArb, mand fik hedeslag under arbejdet, Røn
19 06Tingsted, TingstedvejenFuh, traktor væltede i grøft, 1 omkom, # , Røn
19 06Nexø HavnSyg vesttysk fisker, Nex
19 06Nexø - BalkeTransport af hus til Balke, Røn
21 06Rønne, el-værketArb, gravko væltede forover, Røn
21 06Rønne, Sdr. Allé - Kastaniev.Fuh, mand påkørt af bakkende bus, Røn
21 06DueoddeFastkørt bus i sandet, Nex
21 06PoulskerDyreredning, Nex
21 06Ved NexøFuh, 2 x biler i grøften, Nex
22 06Østersøen ud for FrydenlundMand forsøgte at drukne sig, blev reddet, Røn
24 06Paradisbakkerne12-årig dreng faldt ned fra høstak, Nex
24 06Grisby, ÅrsdalevejFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet, Nex
25 06ArnagerFuh, bil i grøften, Røn
28 06TingstedFuh, mc mod lastbil under overhaling, Røn
28 06GudhjemMand faldt på gaden, Røn
28 06Almindingen, DyrskuepladsenZR havde mange assistancer under skuet, Røn
28 06Almindingen, ChristianshøjFeriedreng faldt ned fra klippe, Røn
29 06Kirkeby, LangegårdVild kvie blev nedskudt, Røn
30 06Ved GudhjemFuh, cyklist påkørte 12-årig pige, Røn
30 06Rønne, StoregadeFuh, 11-årig dreng løb ud foran bil under leg, Røn
02 07Røbrovej ved BobbebrøddenFuh, cyklist væltede ned ad bakke, Røn
05 07Ved Hasle18-årig pige faldt ned ad skrænt, Røn
05 07SvanekeFuh, cyklist mod cyklist, Røn
05 07BornholmFlere fastkørte køretøjer, Røn + Nex
05 07Svaneke, Siemens GårdZR assisterede ved opstilling af stort telt, Nex
05 07Saltune, RisegårdDyreredning, Røn
06 07Rønne, StrandvejenFuh, bil væltede ned i grøften, Røn
08 07BoderneFuh, mc væltede, Røn
09 07SvanekeFuh, cyklist mod cyklist, Røn
10 07Ibskervej ved Sct. Ibs KirkeFuh, mc væltede, Nex
12 07RutskerFuh, cyklist væltede, Røn
14 07Rønne, LundensmindevejKat reddet ned fra mast, Røn
15 07Fuh, 9-årig pige kørt over af lastbil, Røn
20 07Åkirkeby, AlmindingsvejFuh, varebil væltede, Nex
21 07Rønne, Smedegårdsvej9-årig dreng trådt på af hest, Røn
21 07Åløse12-årig dreng sparket af hest, Røn
21 07Rønne, ÅkirkebyvejIld i lastbil på værksted, Røn + Bv + Falck
22 07Hasle, Heroldsg. - Grønneg.Fuh, bil mod bil, Røn
23 07Nexø-egnenMange biler med motorhavarier i seneste tid, Nex
23 07Rø, Hotel HelligdommenIld i lade, Røn + CF Allinge
23 07Rø, HelligdomsklipperneMand sank bevidstløs om, Røn
24 07ErtholmeneKvinde kvæstet ved fald, sejlet til Svaneke, Nex
24 07Store TorvegadeIldløs i kiosk ved minigolf-bane, Røn + Bv
26 07Rønne, Rosengade 8Fuh, 8-årig dreng kørt over af lastbil, Røn
26 07PederskerFuh, bil mod ko, bilen væltede, Røn
26 07Rønne, ØstergadeIld i sække i bygning, Røn + Bv
27 07Rønne HavnArb, tysk sømand kvæstet under lastning, Røn
27 07Rønne, NørrekåsIld i savsmuld, Røn + Bv
28 07Svaneke HavnUdbrændt lystbåd løftet på land, Røn
28 07Pedersker, EgelyArb, mand sparket i hovedet af hest, Nex
28 07Sorthat ved SkovlyFuh, cyklist væltede, Røn
29 07Rønne-egnenSkybrud = flere vandskader, Røn
29 07Allinge - TejnFuh, bus tabte et baghjul under kørsel, Røn
30 07Risegård (hvilken ?)Fuh, BP-tankvogn i grøften, Røn
02 08Østermarie ved SkrehalleFuh, 7-årig cyklende pige væltede, Nex
02 08Sorthat ved SkovlyFuh, ung cyklende pige væltede, Røn
02 08Tingsted, TingstedgårdKo trådte på 7-årig dreng, Røn
02 08Bornholm (i week-enden)35 bil-motorhavarier + sygekørsler, Røn + Nex
02 08Rønne ved Pistolstræde59-årig mand sank død om, # , Røn
02 085 km fra Rønne LufthavnNødlandet svævefly kørt til lufthavnen, Røn
04 08Klemensker, SimblegårdSoldat sank bevidstløs om under øvelse, Røn
04 08Bornholms TidendeArb lærling forskar sig på maskine, Røn
04 08Stengade - SøndergadeFuh, bil mod bil, Røn
05 08Nexø, benmelsfabrikArb, læderede hånden i hakkemaskine, Nex
06 08Brændegårdshaven13-årig dreng væltede med trædevogn, Nex
06-07 08Bornholm27 kranbils-ture + 19 sygeture, Røn + Nex
07 08SaltunaFuh, cyklist væltede, Nex
09 08Nexø HavnRensning af Kosangas-beholder, Nex
09 08Rønne, SilkegadeFuh, cyklist væltede, Røn
09 08Rø, sti ved StevelenFuh, 17-årig dreng væltede ned på klippe, Røn
10 08Rønne, Lille TorvVand i udgravning pumpet væk, Røn
10 08Rønne-egnenVoldsom regn = flere vandskader, Røn
11 08Rønne, SnorrebakkenFuh, mc væltede ind under lastbil, Røn
12 08Rønne Havn2 lystfiskere slynget i havet, 1 omkom, # , Røn
13 08Rønne HavnFortsat søgning efter druknet mand, Røn
13 08Allinge-SandvigZR opstillede stort telt til radioshow, Røn
16 08KlemenskerIld i bil, Røn + CF
17 08Østergade - SnorregadeFuh, flyttevogn, slæbt af ZR, ramte husmur, Røn
18 08Rønne HavnFortsat søgning efter druknet mand, Røn
19 08Nexø, TorvegadeFuh, rutebil tabte et forhjul under kørsel, Nex
20 08Allinge, Strandvejen Fuh, mc mod parkeret cirkusvogn, 2 kvæstet, Røn
20 08Rønne, LandemærketVild hest stoppet af ZR-redder, Røn
21 08RønneFlagstangs flagline knækkede på bryllupsdag, Røn
23 08Hasle, SamsingsgårdUndløben griseso indfanget, Røn
23 08Rønne HavnLig fundet i havnen (se 12 08 1954), Røn
24 08Åbyvej ved MulebyFuh, bil påkørte ko på vejen, Røn
24 08RutskerFuh, bil i grøften, Røn
25 08Rønne, ØstergadeFuh, ZR-kranbil påkørte cyklist, Røn
25 08Søndergade - StormgadeFuh, 2 drenge på én cykel mod bil, Røn
25 08Rønne, KirkepladsenArb, mand fik ildebefindende i varmen, Røn
27 08Sorthat, Restaurant SkovlyHvepsebo bekæmpet med støvsuger, Røn
06 09Rønne, Odinsvej 4Skorsten splintret af lyn, Røn
07 09Årsballe, StavsdalSoldat med voldsom næseblod, Røn
09 09Nexø HavnRensning af Kosangas-beholder, Nex
10 09Rønne, Gartnervangen2 småpiger spiste guldregn, Røn
10 09ÅløseMand skubbet ned i grøft = et brækket ben, Røn
13 09Sose, SmørmosegårdIld i to kornstakke ved bygning, Røn + Bv
13 09Rønne, EskildsgadeMand faldt syg om på gaden, Røn
14 09Østerlars, GamlevældevejFuh, Esso-tankbil i grøften, Røn
15 09Nyker, SursænkevejFuh, knallert mod bil, Røn
16 09ØsterlarsFuh, 82-årig kvinde gik ud foran bil, # , Røn
17 09Almindingen, ÅsedamsvejFuh, lastbil i grøften, Røn
17 09BornholmStorm = 18 stormskader, Røn
20 09RønneFuh, mand kvæstede hovedet mod vindspejl, Røn
20 09Gudhjem, Jantzens HotelHotellets anneksbygning nedbrændt, Røn + Bv
21 09Rønne LufthavnReparation af SAS-fly belyst af ZR, Røn
27 09Rønne, ØstergadeSamaritterøvelse med deltagelse af ZR, Røn
28 09Ved NykerFuh, 79-årig cyklende mand væltede, Røn
28 09Rønne GranitværkArb, dumper faldt 12 m ned ad skrænt, Røn
30 09Allinge, Slotslyngen2 personer faldt ned fra luftmeldetårn, Røn
02 10Olsker, DalegårdsvejFuh, varebil i grøften, Røn
02 10Arnager, Lille StrandbygårdTom brønd fyldt op med vand, Røn
02 10Rønne-egnen4 dyreredninger, Røn
02 10GudhjemFlytning af stor blandemaskine, Røn
02 10Rønne-egnenFlytning af flere tærskeværker, Røn
04 10Rønne, Storegade 47Arb, mand ramte sig i armen med økse, Røn
06 10Rønne, Myregade 677-årig kvinde faldt på kældertrappe, Røn
06 10Åkirkeby, NexøvejFuh, mc forulykkede ud for Kastelsgård, Nex
08 10Nexø HavnLille sunket båd hævet, Nex
09 10Klemensker, PilegårdDyreredning, hest druknet i mergelgrav, Røn
11 10Almindingen, bunkeranlægArb, mand fik jernbolt i øjet, Nex
11 10VestermarieFuh, militær-jeep væltede, 3 kvæstet, Røn
12 10TingstedArb, kvinde kvæstet af ko, Røn
12 10Almindingen, ChristianshøjSyg soldat, Røn
12 10AlmindingenArb, soldat forløftede sig på kanon, Røn
13 10AlmindingenSoldat faldt ned fra høloft, Røn
14 10Klemensker, BedegadevejFuh, lastbil mod bil, Røn
15 10Ekkodalen N.P. Jensens Mindesten flyttet til Højskolen, Røn
18 10ÅkirkebyZR deltog i civilforsvarsøvelse, Røn
21 10Rønne LufthavnSpitfire-fly forulykket ved landing, Røn+Falck+Bv
22 10Rutsker, KæregårtdArb, mand mistede finger i rundsav, Røn
23 10Rønne, Sankt Mortens GadeFuh, cyklist væltede, Røn
25 10Ved HelligdomsklipperneZR assisterede ved rydning af bevoksning, Røn
26 10Gård i AlmindingenDyreredning, Nex
28 10Rønne Havn14-årig død tysk dreng indbragt til Rønne, # , Røn
28 10Ved Rønne2700 kg betonklods flyttet, Røn
29 10Rønne, RabækkeværketArb, mand faldt ned i 2 m dyb udgravning, Røn
29 10Knudsker, MøllevangIld i varelager hos købmand, Røn + Bv
01 11Rønne HavnZR assisterede ved nedgravning af tank, Røn
02 11Haslevej ved SandegårdFuh, cyklist svingede ud foran mc, Røn
05 11Hasle, FælledvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran lastbil, Røn
05 11Rønne HavnArb, mand fik lastebalje i hovedet, Røn
08 11Bondegade - SlagtergadeFuh, knallert mod bil, Røn
08 11Rønne, Store AlmegårdSkorstensild, Røn + Bv
09 11Store Torvegade ved nr. 67Fuh, lastbil mod elmast, Røn
10 11Åløse, GastegårdGårdlænger nedbrændt, Nex + Bv
11 11Ved NykerArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Røn
11 11Minestrygeren "Søhesten"Arb, soldat forskar sig på stemmejern, Røn
13 11BalkaStor stenkule pumpet tør for vand, Nex
13 11Nyker, SmedegårdSkorstensild, Røn + Bv
15 11LindetFuh, bil mod lysmast, Nex
15 11Hasle, NordvangArb, mand sparket af hest, Røn
19 11Boderne, ved Bøsthøj MejeriFuh, jeep mod brødbil, Røn
19 11Stålegade - SlettestrædeFuh, varebil påkørt af lastbil, Røn
22 11Klemensker, Trommeregård2 vilde kvier indfanget med hund, Røn
22 11BornholmGlat føre = flere biler i grøften, Røn + Nex
22 11RønneSygdom, Røn
23 11Rønne HavnArb, skibsdreng læderede foden i motorspil, Røn
26 11PederskerFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Røn
29 11Vestermarie, Store BjergegårdSkorstensild, Røn + Bv
29 11Rønne, Depotskibet "Ægir"Arb, oversergent brækkede benet, Røn
29 11Krashave, BakkegårdSkorstensild, Røn + Bv
30 11Sdr. Landevej ved lufthavnenFuh, mc mod holdende lastbil, føreren død, # , Røn
30 11Svaneke HavnFlytning af store granitblokke, Nex
01 12RønneSlagsmål, 1 person kvæstet, Røn
01 12Østermarie, nye centralskoleArn, murer faldt 5 m ned, Nex
02 12Snogebæk ved SandegårdFuh, 14-årig cyklende dreng væltede, Nex
04 12KlemenskerIldløs i hønsehus, Røn + Bv
04 12Allinge - RønneTransport af 6 T skibsjernkøl til Rønne, Røn
04 12Grønnegade,Søholm KeramikKvinde faldt på trappe, Røn
08 12Rønne, RabækkeværketArb, mand fik en stabel rør ned over sig, Røn
08 12BornholmMange fastkørte traktorer, Røn + Nex
08 12NexøZR deltog i stor CF-øvelse, Nex
09 12PovlskerFuh, roevogn kørte i grøften, Nex
11 12Rønne, Rabækkeværket4 mand kulilteforgiftet i brusebadet, Røn
15 12Nexø-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld, Nex
15 12ØstermarieFuh, 8-årig cyklende pige ud foran bil, Nex
15 12Nexø, Brogade - SmallegadeFuh, beruset kvindelig knallertkører væltede, Nex
20 12Nexø HavnSynkefærdig kutter kom til Nexø, Nex
20 12Hasle Havn55-årig mand sank død om, # , Røn
23 12BornholmGlat føre = end el kørselsuheld, Røn + Nex
25 12Rutsker, BakkelyAvlsbrugerejendom nedbrændt, Røn + CF
26 12KlemenskerFuh, bil mod bil, Røn
26 12 BornholmGlat føre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
27 12Lyrsby, HoppegårdIld i halmstak nær skov, Nex + Bv
28 12ArnagerFuh, bil væltede rundt, ips, Røn
28 12Rønne HavnMand sank død om på lodsbåd, # , Røn
29 12ÅkirkebyFuh, mc væltede, Nex
30 12Åbyvej ved BlykobbegårdFuh, mand gik ud foran bil, Røn
ZR BORNHOLM 1955
01 01 1955PederskerIld i bil under kørsel ud for Billehavesgård, Nex+Bv
03 01Vestermarie, Løkkegård29-årig gårdejer fundet død på loft, # , Røn
03 01KlemenskerAkut sygdom, Røn
03 01Rønne, Store TorvZR ass. ved nedtagning af byens juletræ, Røn
04 01Keramikfabrikken SøholmArb, 2 mand forbrændt ved kortslutning, Røn
04 01Almegårds KaserneIld i mc, Røn + Bv
04 01Årsdale80-årig kvinde faldt ved posthuset, Nex
05 01Rønne Lufthavn - MalmøvejTransport til børnehave med Spitfire-fly, Røn
06 01Rønne, Rosenvej 14Mindre ildløs i hus med 3 børn, Røn + Bv
06 01Humledal ved købmandenIld i traktor, Røn + CF
07 01Klippeløkken StenbrudArb, lastbil væltede ved aflæsning , Røn
11 01KnudskerFuh, rutebil i grøften, ips, Røn
12 01Tejn, BjerregårdIld i karlekammer, Røn + CF
12 01ØstermarieKvinde faldt Nex
13 01ÅrsdaleFuh, bil mod husgavl, Nex
14 01Almegade 13Skorstensild, Røn + Bv
14 01Nexø-egnenGlat føre = flere biler i grøften, Nex
15 01Nexø, BrogadeKvinde faldt i glat føre, Nex
15 01Pedersker, St. Myregård3-årig dreng brækkede benet i lænestol, Nex
17 01Lobbæk, MyremølleMindre ildløs, Røn + Bv
17 01Nexø-egnenSnestorm = mange kørselsuheld, Nex
18 01GudhjemKvinde faldt i glat føre, Nex
19 01ÅkirkebyRutebil med motorhavari slæbt væk, Nex
20 01Ved RabekkeværketFuh, cyklist væltede, Røn
20 01BornholmNyt snefald = flere kørselsuheld, Røn + Nex
22 01Nyker - Rønne HavnTransport af 2 forulykkede busser, Røn
24 01Rønne, SvanekevejAkut syg spædbarn, Røn
24 01HasleKvinde akut syg i hjemmet, Røn
25 01Rønne, Smallegade15-årig dreng fundet bevidstløs på gaden, Røn
26 01Rønne GranitværkArb, lastbil gled ud over grusbunke, Røn
05 02Østergade - SøndergadeFuh, knallert mod bil, Røn
07 02Klemensker, EgelyGårdlænger nedbrændt, Røn + Bv
08 02Nexø gl. fiskerihavnIld i fiskekutter SE139, Yrsa af Nexø, Nex + Bv
09 02Rønne, StoregadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil, Røn
10 02Rønne, RabækkeværketArb, mand fik fingre i remskive, Røn
11 02Bornholm, snekaosZR kørte post ud til postkontorerne, Røn
14 02BornholmSneglat = flere kørselsuheld, Røn + Nex
14 02Rønne, HavnegadeFuh, lastbil mod bil, Røn
14 02Rønne Lufthavn - R. HavnTransport af KZ10 fly til skib i havnen, Røn
14 02Klemensker, KæmpegårdDyreredning, Røn
16 02Klemensker, Klemens KroIld på loftet, vanskelig tur gennem sneen, Røn + Bv
18 02BornholmSnekaos = mange kørselsuheld, Røn + Nex
18 02Bornholm, snekaosZR assisterede ved postudbringning, Røn + Nex
19 02Østerlars Sygdom, Røn
23 02Rønne Havn - R. GranitværkTransport af 21 T stenknusermaskine, Røn
24 02Nexø Havn - Teknisk SkoleTransport af barak til Teknisk Skole, Nex
28 02Nexø Havn - Teknisk SkoleVanskelighed med ovenanførte, Nex+Røn+CF
03 03Hasle, BrobækkegårdArb, 16-årig dreng begravet under roekule, # , Røn
04 03EgebyFuh, knallert væltede ud foran varebil, Nex
07 03Snogebæk10-årig dreng kulilteforgiftet i hjemmet, Nex
07 03SnogebækArb, smed læderede en finger, Nex
07 03BornholmGlat føre = en del kørselsuheld, Røn + Nex
12 03Svalvang ved HasleKvinde faldt i glat føre, Røn
12 03Rønne, HaslevejFuh, knallert mod lastbil, Røn
21 03Gudhjem HavnFuh, lastbil væltede ned fra læsserampe, Røn
21 03Allinge HavnSynkefærdig galease "Margit af Nexø" i havn, Røn
21 03Bornholm, militærøvelseCa. 20 syge soldater kørt til sygehuset, Røn
23 03Åkirkeby, LimensgadeDyreredning, 2 heste sloges voldsomt, Røn
23 03Bornholm, militærøvelse21 syge soldater kørt til infirmari, Røn
24 03Borgmester Nielsens VejFuh, bus mod husmur ved Fabriksvej, Røn
25 03Rønne, Lille MadsegadeMand faldt om på gaden, Røn
26 03Rønne, Lille Madsegade59-årig mand sank død om på gaden, # , Røn
28 03Nexø HavnArb, mand faldt på svensk kutter Hanö, Nex
28 03Nexø HavnArb, mand fik benet i klemme på kutter Mary, Nex
29 03Rønne HavnUndsluppen kvie sprang i vandet, Røn
30 03Rønne, RabækkeværketArb, mand fik ben i klemme, Røn
31 03Rønne RådhusGesims begyndte at falde ned, Røn
01 04Rønne, ZahrtmannsvejKvinde sad fast i sin seng, Røn
01 04Ved OlskerIld i halmstak, Røn + CF
01 04RønneMand faldt på trappe, Røn
04 04Rønne, Rønne KlubSkorstensild, Røn
06 04PederskerFuh, 7-årig pige løb ind i lastbil, omkom, # , Nex
06 04Snogebæk, Hundsemyre3½-årig dreng druknede i mose, # , Nex
12 04BodilskerFuh, 6-årig dreng under lastbil, omkom, # , Nex
13 04RønneZR opstiller større telt, Røn
14 04Rønne, sydhavnen2 fiskeskure brændt, Røn + Bv
15 04Rønne ved BondebroenFuh, mc væltede, Røn
15 04BornholmSmeltevand = flere oversvømmelser, Røn + Nex
16 04Haslevej ved AlmegårdFuh, militær-jeep væltede, Røn
18 04Østermarie - ØsterlarsFuh, cyklist væltede, Røn
19 04KlippeløkkenIld i lastbil, Røn + Bv
21 04Rønne, Kapelvej 2110-årig dreng faldt ned fra træ, Røn
23 04Ibskervej ved DalegårdTræ i fare for at vælte ned over el-ledninger, Nex
25 04Rønne, Strandvejen12-årig dreng fik hånden i hakkelsesmaskine, Røn
25 04Åkirkeby, LimensgadenArb, 77-årig mand faldt ned fra loft, Røn
27 04Ved Rønne JernbanestationRågekoloni fjernet af ZR, Røn
29 04Nexø, SverigesvejOptænding af kamin = 11-årig pige forbrændt, Nex
29 04Nexø, Ndr. StrandvejArb, løbsk kanon væltede 6 mand, Nex + Røn
02 05RønneIld i vaskehus, Røn + Bv
02 05Rønne Station - HavnenTransport af skinnebus til paketbåd, Røn
05 05Rønne, BakkestrædeFuh, knallert væltede, Røn
05 05ØsterlarsArb, mand i klemme ml. lastbil og traktor, Røn
09 05Klemensker2-årig dreng druknet i vand i kælder, # , Røn
10 05Tejn HavnSyg søofficer indbragt til Tejn, Røn
10 05Gudhjem79-årig kvinde faldt i hjemmet, Nex
12 05Tingsted, EnglyGård nedbrændt, Røn + Bv
13 05Rønne HavnArb, kvæstet marinesoldat indbragt, Røn
14 05Rønne, SlettestrædeArb, mand fik stålsplint i armen, Røn
14 05Nexø Fiskerihavn6-årig dreng faldt i vandet og druknede, # , Nex
14 05IbskerDyreredning, Nex
17 05Rønne, RabækkeværketArb, mand fik foden i klemme, Røn
17 05Vestermarie, HakkeledgårdGuldur tabt i dam og fundet af ZR, Røn
18 05Vestermarie, Ringebygård1-årig dreng faldt ned fra staldloft, Røn
20 05Rønne, m/s HammershusSkibsofficer blev syg, Røn
20 05Rø, KildesgårdStormstød ødelagde tag, Røn
20 05TingstedIld i bil under kørsel, Røn + Bv
21 05Ved BobberøddenFuh, mc væltede, Røn
21 05Østersøen ved RønneMand faldt på trappe på depotskibet Ægir, Røn
23 05NykerFuh, stjålet bil med beruset fører i grøften, Røn
23 05Svaneke, NordskovenGlemt strygejern = mindre ildløs i hus, Nex + Bv
23 05RønneFuh, stjålet knallert væltede med beruset fører, Røn
25 05Centralsygehuset - NexøPatientoverførsel af tysk fisker til Nexø, Nex
28 05Jons Kapel11-årig dreng faldt i vandet fra klippen, Røn
28 05RobbedaleZR opstillede stort telt ved motorløb, Røn
31 05RobbedaleMc væltede under træningsløb, Røn
03 06Rønne Havn - granitværketTransport af 3 tunge gravemaskiner, Røn
06 06JomfrubjergetSkovbrand, Røn + Bv
06 06AlmindingenKvinde faldt = et brækket ben, Nex
07 06Østermarie, RisenhøjArb, mand væltet omkuld af kvie, Nex
07 06St. Torveg. - KalkbrænderivejFuh, bil påkørte knallert, Røn
07 06Ved BobberøddenFuh, 14-årig cyklende pige væltede, Røn
07 06Hasle, Vestergade4-årig pige faldt ned fra parkeret lastbil, Røn
08 06Nexø-egnenStorm = nogle stormskadede tage, Nex
08 06Raghammer OddeMortérgranat eksploderede, 2 kvæstet, Røn
09 06Østerlars, RisenholmsvejFuh, rutebil væltede, ips, Røn
11 06Nexø - RønneTransport af klubhus til Rønne Stadion, Røn
11 06Nexø GasværkZR rejste 2 tjæreudskilningsanlæg, Nex
15 06Helligpeder, KæmpedalFuh, mc mod vejsten, 2 kvæstet, Røn
16 06Rønne HavnArb, tysker faldt ned i kutters lastrum, Røn
16 06GlappeFuh, 12-årig cyklende pige væltede, Røn
16 06Gudhjem, SaleneFuh, rutebil med skolebørn i grøften, ips Røn
17 06Rønne Sydhavn, sportsfestZR gav frømandsopvisning under festen, Røn
20 06Almegårds KaserneBrandalarm kl. 0500 = øvelse, Røn + Bv + CF
20 06Ved BrændegårdshavenFuh, knallert væltede, Nex
25 06Dyrskuepladsen, HareløkkerFlere fastkørte biler på p-pladsen, Røn
25 06Østerlars, spejderlejr13-årig dreng forbrændt af spritflamme, Røn
27 06Ved Gudhjem, spejderlejr12-årig dreng fik økse i benet, Røn
27 06Dyrskuepladsen, HareløkkerZR bragte 10.000 l vand til tørstende dyr, Røn
27 06Dyrskuepladsen, HareløkkerZR bragte hest + føl hjem til stalden, Røn
29 06Årsballe, VejlgårdDyreredning, Røn
30 06Almindingen, ÅremyrFuh, 2 cyklende spejdere kørte sammen, Røn
30 06HasleFuh, mc med beruset fører mod port, Røn
01 07
1955
MelstedFuh, knallert ud foran bus og dræbt, # , Røn
01 07Nexø, TorvegadeFuh, knallert påkørte parkeret bil, Nex
04 07Nexø, NomeArb, mand ramt af startsving på traktor, Nex
04 07NylarsFuh, lastbil med grise i grøften, Røn
05 07Arnager, Søndre StrandvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil, Røn
06 07Ud for Rønne BioFuh, 16-årig dreng gik ud foran cyklist, Røn
06 07Ved EkkodalenKvinde faldt i skoven = et brækket ben, Røn
08 07StevelenFuh, 13-årig cyklende dreng ud over klippe, Røn
08 07Almegårds KaserneFuh, jeep væltede, feriedreng kvæstet, Røn
08 07Rønne, RabækkeværketArb, mand fik finger i klemme, Røn
09 07Ved HøjspændingsværketUtæt kølevandsledning = pumpearbejde, Røn
09 07KnudskerVandfyldt kule pumpet tør, Røn
10 07Svaneke, Hullehavn42-årig mand druknede under badning, # , Nex
10 07Salne Bugt12-årig dreng druknede under badning, # , Røn
10 07Gudhjem, Sletten16-årig dreng gled i havet og druknede, # , Røn
11 07Risby, BækkelundGårdlænger nedbrændt, Røn + Bv
11 07Rønne, KrystalgadeSlagsmål, marinesoldat kvæstet, Røn
11 07RønneVærtshusslagsmål, 1 kvæstet, Røn
11 07Rønne, Munch Petersens VejBeruset orlogsgast faldt, Røn
11 07Borrelyngvej ved KæmpedalFuh, scooter i grøften, Røn
13 07Nexø, Bredg. - FiskerstrædeFuh, 2 brødre kørte sammen på cykler, Nex
13 07Sønderborg ved Rønne11-årig spejderdreng blev syg, Røn
13 07Vester Sømarken, EgilsholmDreng faldt ned fra træ på feriekoloni, Nex
14 07Ved BobberøddenFuh, 12-årig cyklende dreng væltede, Røn
15 07Gudhjem, ØstersøenLiget af 16-årig dreng fundet (10 07), Røn
15 07Rønne, bageriArb, svend kvæstede hånden i røremaskine, Røn
16 07Snogebæk, lejrpladsZR opstillede stort telt, Nex
18 07Ved RøFuh, 16-årig cyklende dreng ud over skrænt, Røn
19 07Dansk Damman værketArb, mand fik sten i hovedet, Røn
19 07Rønne Teater78-årig mand fik ildebefindende og døde, # , Røn
20 07SaltunaFuh, mc mod hund på kørebanen, Røn
20 07Rønne, Byledsgade 68Ild i affald i vaskehus, Røn + Bv
21 07Hasle Havn2 tjæretromler faldt i vandet, Røn
21 07Helligdomsvej ved RøFuh, scooter væltede, 2 kvæstet, Røn
22 07Nexøvej ved SkovbroenFuh, bil væltede ned i grøft, Nex
22 07Gudhjem HavnefestZR-frømandsopvisning, Røn
22 07SnorrebakkenFuh, ældre kvinde væltet med knallert, Røn
23 07Klemensker, BedegadevejIld i brændeskur ved købmandshandel, Røn + Bv
23 07Poulsker, DammegårdArb, mand fik starthåndtag i ansigtet, Nex
24 07Ibskirke, ByfogedgårdGårdlænger brændt, stuehuset reddet, Nex + CF
24 07Ved Vaddam MejeriFuh, CF-vogn under udrykning væltede, Nex
25 07Rø ud for TyskegårdFuh, mc væltede, Røn
25 07Balka StrandMand druknet = blind alarm, ingen i nød, Røn + Nex
25 07Smørenge2-årig pige akut syg, Røn
25 07Rønne, ved Haslevej 63Ild i græs + stakit, Røn + Bv
26 07BrændegårdshavenZR arrangerede springvand ved Turistfesten, Nex
26 07Rønne, Søndre Allé ved 7Fuh, mc mod cyklist, Røn
27 07Rønne, Havnegade80-årig kvinde faldt i sin lejlighed, Røn
27 07Ved Rø JernbanestationFuh, knallert mod lastbil, Røn
28 07Rønne GranitværkArb, mand fik maskine over den ene hånd, Røn
29 07Østerlars, BækkegårdDyreredning, Røn
29 07Årsdale HavnFuh, førerløs bil trillede op på klippe, Nex
29 07Vestermarie, LillegårdUvan tyr bragt i stald, Røn
01 08SandvigFuh, førerløs bil trillede ned ad skrænt, Røn
01 08Årsballe ved SkinderbygårdFuh, knallert væltede, Røn
01 08Ved Dueodde FyrFuh, rutebil i grøften, ips, Nex
01 08BobberøddenFuh, cyklende feriedreng væltede, Røn
01 08Rønne, GalgeløkkeSpejder ramt af dolk ved øret, Røn
02 08Nexø JernbanestationKvinde faldt fra rutebil, Nex
03 08Saltune, BlæsbjergbakkenFuh, cyklist væltede, Røn
03 08Rønne, Fagenes FestOpvisning af ZR på festpladsen, Røn
03 08Rønne, ZahrtmannsvejÆldre mand faldt på vejen, Røn
04 08BalkaFuh, bil mod knallert, Nex
08 08Ved OlskerFuh, cyklist væltede ud foran bil, Røn
08 08Nexø bySkybrud = flere oversvømmelser, Nex
09 08Vestre BedegadegårdArb, mand dræbt af tyr ved Klemensker, # , Røn
09 08Nexø HavnZR-frømænd ass. ved utæt svensk skonnert, Røn
11 08Vestermarie, LyngvangIld i stor høstak, Røn + Bv
11 08Ved Nyker Mejeri4 gårdlænger nedbrændt, Røn + Bv
12 08ÅrsballeUng spritter fundet bevidstløs i grøft, Røn
13 08Rønne SydhavnMand fik ildebefindende, Røn
13 08Rønne, ØstergadeFuh, ældre cyklende mand væltede, Røn
13 08Rønne AndelssvineslagteriArb, mand skoldet af damp, Røn
15 08Snellemark, kommunal barakIld i stadsingeniørens barak, Røn + Bv


16 08Rønne, Store TorvFuh, mc mod holdende lastbil, Røn
17 08Rønne, Snorregade 13Arb, kvinde fik hånden i vridemaskine, Røn
17 08Rønne Bypark5-årig dreng løb hovedet mod vippe, Røn
18 08Hestesten ved GudhjemKvinde faldt 15 m ned fra klippe, Røn
18 08Rønne Sydhavn, filetfabrikArb, kvinde forskar sig på kniv, Røn
20 08Melsted, pensionat72-årig mand sank død om, # , Røn
22 08Haslevej ved SejersgårdFuh, cyklist ud foran bil, Røn
24 08RønneUSA-turist sank død om i butik, # Røn
24 08NylarsFuh, bil mod knallert, Røn
24 08Rønne, Rønne BoldklubKlubhus brændt ved Søndre Allé, Røn + Bv
26 08Nyker - KlemenskerFuh, mc forulykkede ved Brodal, Røn
29 08Rønne, Rutebåden RotnaArb, matros fik jernkrog i hovedet, Røn
29 08Rønne, HaslevejFuh, cyklende beruset soldat væltede, Røn
29 08Rønne ved jernbanestationenFuh, 17-årig knallertkører væltede, Røn
30 08Bornholms TeglværkZR nedtog 100 kg jernring fra 30 m's højde, Røn
31 08Rønne Havn, marineskibArb, mariner kvæstede hånd på Rolf Krake, Røn
01 09BornholmSkybrud, 100 mm = mange vandskader, Røn + Nex
01 09Østerlars-egnen3 lynnedslag i huse, ej ildløs, Røn
01 09Østerlars, KløvegårdDyreredning, Røn
01 09Ved NexøDyreredning, Nex
02 09Rønne, NørregadeFuh, mc mod lysmast, Røn
03 09Østersøen ved Stampen36-årig mand omkom under badning, # , Røn
05 09Rønne ved VibegårdIld i stak, Røn+Bv+Hasle Bv fejlalarmeret til Rutsker
07 09Rønne, RabækkeværketMand fik ildebefindende på varmt loft, Røn
08 09Rønne, Smallesund3-årig dreng fik for meget hostesaft, Røn
08 09Melsted12-årig pige fik klippestykke i hovedet, Røn
09 09Store Torvegade 64Kunde faldt gennem glasdør, Røn
10 09Bager i RønneZR ass. ved akut mangle på olie til ovnen, Røn
12 09Rutsker, IngemarsgårdMand i tærskeværk var ild i tærskeværk, Røn + Bv
12 09Almegårds KaserneKorporal dræbt af vådeskud, # , Røn
13 09Muleby, BukkegårdMindre markbrand, Røn + Bv
14 09Åkirkeby, Vallensgård7-årig dreng kørt over af arbejdsvogn, Røn
15 09Blemmelyng, LandlystLandejendom nedbrændt, Røn + Bv
16 09Klemensker - NykerFuh, 16-årig beruset bilist i grøften, Røn
16 09RingebyFuh, bil forulykkede, Røn
17 09Brændegårdshaven7 fastkørte biler, Nex
17 09Klinteby, KåsegårdStormstød væltede træ ned over elledninger, Nex
17 09NylarsStormstød væltede træ ud over vej, Røn
19 09Rø ved TyskegårdFuh, bil i grøften, Røn
19 09Bodilsker, EgesgårdTærskeværk sank ned i blød mark, Nex
19 09Rønne, Hotel DanaKvinde faldt død om under dans, # , Røn
21 09Pedersker4-årig dreng skoldet af kogende vand, Nex
28 09Nexø, NørremarkKvinde forbrændt af flaskegas-ovn, Nex
29 09KlemenskerFuh, hjemmebygget bil påkørt af varebil, Røn
01 10PederskerFuh, 16-årig knallertkører væltede, Nex
04 10Klemensker, TorsmindeDyreredning, Røn
04 10Østermarie nye CentralskoleZR rejste 22 m høj flagstang ved skolen, Røn
05 10Store Torvegade - SveasvejFuh, knallert påkørt af bil, Røn
06 10Klemensker, BedegadeFuh, cyklist påkørt og dræbt af lastbil, # , Røn
08 10Rønne Havn, militærøvelse"Søhesten" "sænket" af 2 ZR-frømænd, Røn
10 10ÅrsdaleFuh, knallert væltede, Nex
11 10Hasle, IngemarsgårdKvinde faldt på loftstrappe, Røn
11 10Tassevej ved TassenFuh, ko løb ind i varebil, Røn
12 10Rønne LufthavnLille fly transporteret til Rønne Havn, Røn
12 10Ved RønneFuh, militær-mc mod ditto, Røn
13 10ØsterlarsKvinde faldt i roemark, Nex
13 10Raghammer OddeArb, soldat kvæstede et ben, Røn
15 10Nexø HavnZR-frømand ass. ved reparation af skib, Røn
17 10Rønne, Lillegade 20Kvinde fundet liggende syg og hjælpeløs, Røn
17 10Rønne ved HafniahusStormstød rev taget af udhus, Røn
17 10Ugleenge , SolhøjStormstød væltede træ ud over vejen, Nex
17 10Olsker, ved DalegårdMand faldt 7 m ned i stenbrud under gåtur, Røn
18 10Haslevej ved LærkevejFuh, militær-lastbil mod lysmast, 1 kvæstet, Røn
19 10Rønne HavnFuh, fynsk feriepige påkørt af varebil, Røn
24 10Rønne, AlmindingsvejFuh, bil mod bil, ips, Røn
26 10Rønne, RabækkeværketArb, mand ramt af stikflamme i ansigtet, Røn
27 10Rønne AndelssvineslagteriArb, mand forskar sig med kniv i lysken, Røn
31 10Kattesundet - ØstervoldgadeFuh, mc mod mc, Røn
02 11Nexø, Harilds LøkkevejVand i udgravning pumpet væk, Nex
02 11Ejendom ved Sose SkoleSkorstensild, Røn + Bv
03 11Rønne, Torvegade 3Arb, skomager læderede et par fingre, Røn
03 11SimblegårdsvejFuh, cyklende kvinde væltede ved Simlegård, Røn
03 11Rønnevej ved HyldebrandsgdFuh, bil påkørte plag på kørebanen, Røn
07 11Knudsker, Kanegårdshus72-årig mand læderede hånd med fænghætte, Røn
07 11Klemensker, NygadeMindre ildløs i hus, Røn + Bv
07 11NykerKvinde fundet bevidstløs i sit hjem, Røn
08 11Rønne SydhavnArb, tysk sømand styrtede ned i skibslast, Røn
12 11Rønne HavnMaskindel tabt i vandet fra pram, Røn
12 11Nørrekås BådehavnFuh, cyklist væltede, Røn
12 11Åkirkeby - NexøFuh, varebil påkørte holdende lastbil, Nex
18 11Hasle, StoregadeIld i vaskehus, Røn + Bv
21 11Rønne ved LillevangFuh, bil påkørt af skinnebus i overskæring, Røn
21 11Almindingen, kasernebygningArb, mand fik hånd i maskine, Røn + Falck
23 11Rønne SydhavnArb, mand fik hånd i klemme ved skib, Røn
24 11GudhjemSøgning efter deprimeret bortgået kvinde, Røn
28 11Klemensker PræstegårdArb, mand kom under væltet traktor på mark, Røn
29 11Rønne Havn - GranitværketTransport af 14 T tung knusemaskine, Røn
30 11Rønne, Store TorvZR rejste byens juletræ, Røn
02 12Rønne, Dams HotelGlemt strygejern = ild i værelse, Røn + Bv
02 12Knudsker PlantageLyssporprojektil satte ild i skovbund, Røn + Bv
05 12RøbroFuh, cyklist påkørt af mc, Røn
05 12Autoværksted (hvor ?)Arb, mand klemt mellem lastbil og port, Røn
08 12Simblegårdsvej v. SimlegårdFuh, lastbil med beruset fører i grøften, Røn
09 12ØsterlarsFuh, mc mod knallert, Røn
09 12Nexø HavnToldbetjent tabte plombértang i vandet, Røn
10 12Bodilsker, Store KrusegårdFuh, knallert væltede, Nex
12 12HammerhavnenKutter fik øvelsestorpedo i nettet i Østersøen, Røn
12 12KlemenskerFuh, rutebil mod bil, Røn
12 12Rønne, SygehusvejStormstød væltede træ ud over vejen, Røn
12 12Ved GudhjemFuh, bil mod bil, Røn
12 12Rønne, SlappegadeÆldre kvinde faldt i glat føre, Røn
12 12Gudhjem, BrøddegadeFuh, rutebil gled på tværs af vejen, Røn
13 12Knudsker ved TornegårdFuh, knallert væltede, Røn
13 12Rønne Havn - RobbedaleTransport af stor mobilkran til Robbedale, Røn
13 12Gudhjem HavnArb, mand faldt ned fra lastbil, Røn
16 12TingstedFuh, militærtruck mod lastbil, Røn
19 12BornholmSnestorm = mange kørselsuheld, Røn + Nex
19 12Boderne72-årig kvinde faldt og forskar sig, Røn
19 12Muleby, ÅbygårdIld i kornsilo, Røn + Bv + CF
19 12Haslevej ved SejersgårdFuh, bil mod bil, Røn
20 12Olsker, Lundegård10-årig dreng faldt på islag = benbrud, Røn
21 12Ved Vestermarie KirkeFuh, knallert væltede, Røn
22 12KnudskerFuh, bil mod svingende mc, 2 kvæstet, Røn
26 12ÅrsballeFuh, bil mod bil, ips, Røn
28 12Haslevej - AntoinettevejFuh, knallert mod lysmast, Røn
30 12Hasle, KlingegårdGården nedbrændt, påsat, Røn + Bv + CF
31 12Rønne, Store TorvKvinde faldt syg om ved pølsevogn, Røn
02 01 1956GudhjemMand faldt på gårdsplads, Nex
05 01Ved ØstermarieFuh, hund mod mc, der væltede, Nex
10 01Rønne HavnMarineskibet Ægir landsatte syg soldat, Røn
10 01BornholmGlat føre = flere kørselsuheld, Røn + Nex
11 01Rønne, Sveasvej 3410-årig dreng fik armen i vridemaskine, Røn
11 01Laksegade (Knappestræde 1)Ældre mand faldt over mod kakkelovn, Røn
16 01VestermarieIndfangning af vild kvie, Røn
16 01Rø - KlemenskerFuh, knallert mod lastbil, (se d. 26 01), Røn
17 01Nexø, Gl. RønnevejFuh, lastbil kørte i grøften, Nex
17 01Rutebåden KongedybetKvinde faldt ud af køje = benbrud, Røn
17 01BornholmStorm = flere stormskader, Røn + Nex
17 01Rønne, Nordre JernstøberiStormstød væltede bygningsgavl, Røn
26 01Rønne, KlippeløkkenFuh, varebil kørte ud over 6 m dyb skrænt, Røn
26 01Rønne søndre bådehavnFlere vandfyldte småbåde pumpet tørre, Røn
26 01Rønne Sygehus18-årig dreng død efter fuh d. 16 01, # , ---
30 01Almindingen2 vilde kvier indfanget, Røn
31 01BornholmSnestorm = flere kørselsuheld, Røn + Nex
31 01Knudsker1½-årig dreng skoldet af varm mælk, Røn
31 01Bornholms DampvaskeriBorttransport af gammel kedel, Røn
02 02Nexø HavnArb, fisker faldt på kutter, Nex
02 02Rønne, AmtsbiblioteketMindre ildløs ved elpære, Røn + Bv
03 02Klemensker - RønnePatienttransport delvist i kane, Røn
04 02Rø, LindeskovBarselspatient kørt til Rønne, Røn
06 02Rønne Havn, kutter ZR-frømand undersøgte kutterens skrue, Røn
08 02Ved Årsdale MølleFuh, rutebil kørte i grøften, Nex
08 02BornholmSne/snefygning = mange kørselsuheld, Røn+Nex
11 02RønneZR indsamlede foder til de sultne fugle, Røn
13 02Helligpeder12-årig dreng kvæstet under kælkning, Røn
14 02Vestermarie, Elisegård54-årig mand fundet død i snedriverne, # , Røn
14 02EgebyBarselspatient kørt til Nexø Sygehus, Nex
14 02BornholmSnestorm = mange fastkørsler i sneen, Røn + Nex
15 02RingebyFastkørt sneplov, Røn
17 02Selskab i Rønnes omegnZR assisterede med åbning af rødvinsflaske, Røn
18 02Nexøvej ved SkovbroFuh, 8-årig pige påkørt af bil, Nex
20 02Åkirkeby - RønnePatientoverførsel til Rønne (4-årig pige fra fuh), Røn
21 02Klemensker, MunkegårdDyreredning, Røn
22 02Østermarie ved BrogårdHavareret rutebil slæbt væk, Nex
27 02Rutsker, KnarregårdStuehus nedbrændt, Røn + Bv
29 02Rønne, SøndergadeKvinde fik istap i hovedet, Røn
29 02Nexø, AasenKvinde faldt i glat føre, Nex
06 03Rønne, andelssvineslagteriArb, mand fik kniv i låret, Røn
07 03Åkirkeby, bødkerværkstedIldløs i værkstedet, Nex + Bv
08 03BornholmSnefygning = en del kørselsuheld, Røn + Nex
08 03Nexø HavnZR-frømand reparerede wire fra bedding, Røn
08 03Rønne, KorsgadeÆldre kvinde faldt i glat føre, Røn
12 03Brommevej i Rø PlantageFuh, militær-mc væltede, Røn
13 03RønneArb, fisker kvæstede knæet, Røn
14 03Nygård ved KlemenskerGårdlænge nedbrændt, Røn + Bv
27 03MyrebyFuh, hund væltede kvindelig cyklist, Røn
28 03Rønne, Store Søstræde13-årig dreng faldt ned fra halvtag, Røn
28 03Rønne, StrandvejenFuh, bil mod lysmast, ips, Røn
31 03Rønne Havn, tysk skibArb, 2 mand kulilteforgiftet på "Condor," Røn
31 03Rønne Havn, tysk trawlerTysk trawler indkom med syg fisker, Røn
03 04Årsballe, Karlsgårdsvej 9Ejendommen "Stormens Minde" brændt, Røn + Bv
05 04Rønne, GrønnegadeGlemt flæskesteg i ovn = røgudvikling, Røn
05 04Fødende kvinde, Røn
05 04Rønne, SøborgstrædeUndsluppen dværghønehane indfanget fra tag, Røn
10 04Rønne, Ndr. JernstøberiArb, mand fik jernsplint i ansigtet, Røn
11 04Lobbæk, SmørmosegårdGården nedbrændt, Røn + Bv
12 04Arnager ved havnenArb, mand fik husmur ned over sig, Røn
16 04Rønne HavnTysk kutter fik trawl i skruen, Røn
17 04BornholmSnevejr = ca. 70 kørselsuheld, Røn + Nex
18 04Rutsker - RønnePatienttransport gennem snemasser, Røn
19 04Rønne Havn18 T tank placeret ved Kosangasanlægget, Røn
19 04Nexø DokFrømand ass. ved reparation af svensk skib, Røn
20 04Vestermarie, StiboltsmindeStaldbygning nedbrændt, Røn + Bv
21 04Knudsker, KlippeløkkenArb, mand forbrændt af sprængladning, Røn
23 04Borrelyngvej nær TornegårdFuh, cyklist væltede, Røn
23 04Klemensker BetonvarefabrikArb, mand kvæstede benet i maskine, Røn
25 04Rønne Havn, skibArb, mand brækkede benet i skibslast, Røn
25 04TejnFuh, 8-årig pige løb ud foran knallert, Røn
30 04Snogebæk ved LærkegårdFuh, traktor i grøften, Nex
01 05BornholmEn del fastkørte traktorer og biler, Røn + Nex
01 05Ved BodilskerFuh, vejtromle i grøften, Nex
02 05Rønne, SmedegårdsvejFuh, lastbil med grise væltede, Røn
03 05Rønne, Store TorvegadeFuh, lastbil bakkede mod butiksrude, Røn
04 05Rønne, ZahrtmannsvejFuh, hestevogn ud over skrænt ved lergrav, Røn
04 05Nexø, sildefiliteringsfabrikZR installerede ny maskine i fabrikken, Nex
05 05Vestermarie, Ankersminde2-årig dreng faldt = et kvæstet hoved, Røn
05 05AlmindingenArb, skovløber dræbt under trærod, # , Røn
07 05Dalslunde13-årig dreng sparket af hest i ansigtet, Nex
07 05Ved DalslundeArb, mand fik træ ned over sig, Nex
07 05Snogebæk, HullegårdFuh, knallert væltede, Nex
08 05Ved Almindingen13-årig dreng forbrændt af øvelsesgranat, Røn
09 05Bodilsker, HøjvangArb, kvinde fik såmaskine over benet, Nex
11 05Snellemark - GrønnegadeFuh, beruset knallertkører væltede, Røn
11 05Rønne, StoregadeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet, Røn
14 05Rønne StadionFodboldkamp = armbrud, Røn
14 05Pingels Allé - ØstergadeFuh, cyklende kvinde væltet af stor hund, Røn
14 05Vestermarie, MosehøjStrømsvigt, 400 nyudklækkede kyllinger reddet,Røn
15 05Nexø HavnFrømand ass. skibet Kosangas ved reparation, Røn
16 05Rønne, Dr. Kabells Vej 26Glemt strygejern forårsagede ildløs, Røn + Bv
25 05Hasle ved PilegårdPilegårdshuset nedbrændt, Røn + Bv
26 05Rønne, Slagterg. - ØstergadeFuh, knallert mod cyklist, Røn
26 05Hammershus RuinMand faldt ned fra ruinmur, Røn
26 05Ved Lobbæk JernbanestationUng pige sprang ud foran tog og omkom, # , Røn
28 05Borrelyngvej ved VangFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet, Røn
29 05Ved GudhjemIld i turistbus, Røn + CF
29 05Rønne, FabriksvejFuh, Tuborgbil tabte tomme ølflasker i vejsving, Røn
29 05Snellemark - StoregadeFuh, mc mod varebil, Røn
30 05Rønne, HaslevejFuh, mc mod lastbil, Røn
02 06Nyker, SolbakkeIld i halmstak tæt ved bygning, Røn + Bv
02 06Klemensker, GranegårdIld i halmstak tæt ved bygning, Røn + Bv
02 06Rønne, Store TorvStørre oliespild fra havareret bybus, Røn
02 06Rønne, Store TorvFuh, oliespild = cyklist og scooter væltede, Røn
06 06Ved RønneUng pige slugte muligvis en synål, Røn
09 06Østerlars, MyrevangArb, mand faldt af traktor, Røn
11 06ÅrsdaleFuh, scooter væltede, Nex
11 06Østersøen syd for SnogebækMand og dreng i fare for at drukne, Nex + Røn
11 06Hundshale, DalegårdArb, ZR redder ramt af donkraft, Røn
12 06Hundshale, SmedegårdGårdlænger nedbrændt, påsat, Røn + Bv + CF
12 06Nexø, Store KannikegårdPræmietyr måtte køres til slagteriet, Røn
13 06Rønnevej v ed St.VedbygårdFuh, 3000 l tank knuste førerhuset på lastbil, Røn
15 06Ved Åkirkeby17-årig dreng faldt af hest = kraniebrud, Nex
15 06KnudskerFuh, bil væltede i grøften, Røn
16 06Almindingen v. ChristianshøjFuh, scooter væltede, 2 kvæstet, Røn
18 06Åkirkebyvej ud for nr. 112Fuh, hund væltede mc, Røn
20 06Klemensker, BedegadevejFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, Røn
22 06Turist faldt 12 m ned fra klippe, Røn
25 06Ved ØstermarieFuh, hest væltede mc, 2 kvæstet, Nex
25 06Rønne, StavelundFuh, mc mod holdende bil, Røn
25 06Ved RønneFuh, beruset cyklist væltede, Røn
27 06Ved Ibsker ForsamlingshusFuh, bil mod bil, Nex


29 06Rønne, Storegade10-årig dreng faldt ned fra træ, Røn
30 06Rønne HavnZR: frømandsopvisning, Røn
30 06Hammershus Ruin10-årig dreng faldt ned fra ringmur, Røn
01 07
1956 fortsat
Rønne HavnZR: demonstration af pulverslukning, Røn
02 07Rø, KildesgårdDyreredning, Røn
02 07Rø, fodboldbaneFodboldkamp = spiller brækkede begge ben, Røn
02 07Rønne HavnFuh, knallert ud forn mc, Røn
02 07Rønne Havn, HavnefestZR deltog med demonstrationer, Røn
02 07SandvigFuh, mc mod bil, Røn + CF
04 07Nexø, fodboldbaneFodboldkamp = et kvæstet ben, Nex
06 07Åkirkeby, Hørfabrik BoværkArb, mand brækkede benet i transportbånd, Røn
09 07VestermarieDreng kvæstet under slagsmålleg, Røn
09 07Rønne, Store TorvegadeFuh, mc mod bil, Røn
10 07Østermarie PlantageArb, mand i klemme under træ og motorsav, Nex
11 07Hasle GasværkNedlagt gasbeholder transporteret til Rønne, Røn
13 07Rønne ved Antoinettes HusZR deltog i redningsdemonstration, Røn
13 07ArnagerZR deltog i redningsdemonstartion, Røn
13 07KnudskerKælvende ko måtte slås ned, kalven reddet, Røn
14 07Rønne, SnorrebakkenFuh, knallertkører faldt syg om, Røn
16 07Skovly ved SorthatMand fik hedeslag, Røn
16 07Rønne, MøllegadeFuh, mc mod mc, Røn
19 07AllingeMand gled og faldt på klippe, Røn
19 07Bodilsker ved St. HallegårdFuh, mc mod militær-mc, Nex
20 07Ved Hasle LystskovZR deltog i livredningsdemonstation, Røn
20 07Rønne, Store TorvFuh, bilist påkørte kvinde, Røn
23 07Nexø, BredgadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran svensk bil, Nex
23 07Klintebakke ved KlintebyFuh, cyklende kvinde væltede, Nex
23 07KlemenskerFuh, 10-årig dreng løb ud foran mc, Røn
24 07Åkirkeby, Gregersgade 1Arb, brændestabel væltede ned over mand, Røn
25 07Rønne, Curdtsvej (ej i dag)Ild i bil, Røn + Bv
25 07Ved KlemenskerArb, mand kvæstet ved spring fra mælkebil, Røn
25 07Ved Åkirkeby11-årig dreng fik armen i vridemaskine, Røn
25 07Rønne Sydhavn, tysk skib13-årig dreng fik armen i klemme, Røn
26 07Rønne, Åvej ved nr. 44Fuh, cyklende mand med 5-årig pige væltede, Røn
26 07RabækkeværketRedningsøvelse, Røn + Bv
30 07GudhjemVeteranbil punkterede, bilen slæbt væk, Røn
01 08Rønne, forretning2 hvepsebo fjernet, Røn
01 08Galgeløkke ved FredensborgStormstød væltede træ ned i el-ledninger, Røn
02 08Nexø, Langeskanse2 telte brændt, 11-årig dreng forbrændt, Nex
02 08Nexø Sygehus - RønnePatientoverførsel til Rønne Centralsygehus, Røn
02 08Nexø, Hedtoftsv. - ParadisvejFuh, 17-årig cyklende dreng mod bil, Nex
03 08AlmindingenFuh, cyklende soldat væltede + bidt af hugorm, Røn
06 08Snogebæk6-årig dreng faldt i brønd, Nex
06 08Østerlars, ÅvangDyreredning, Røn
06 08Rønne, StampenArb, mand faldt ned fra stige, Røn
08 08Almindingen5-årig pige fik kogende vand ned over sig, Røn
09 08Rønne HavnArtillerigranater faldt i vandet fra skib, Røn
13 08Rønne, MalmøvejZR fjernede gl. flyvemaskine fra legeplads, Røn
15 08Rønne ud for ZRIld i bil under kørsel, Røn
15 08Rønne, Søndre LandevejFuh, bil mod vejtræ, ips, Røn
15 08Rønne, SvanekevejFuh, beruset bilist påkørte ko, der blev aflivet, Røn
16 08Hallegårdsvej ved SosegårdFuh, traktor ud foran bil, 1 kvæstet, Røn
16 08Lobbæk, Klinter stenbrudArb, 2 mand kvæstet af koblingsstang, Røn
18 08Ved KlemenskerFuh, traktor væltede ned i grøft, Røn
20 08Rønne, Søndre LandevejFuh, beruset lastbilfører påkørte ko, Røn
20 08Rønne, Byledsgade 225-årig dreng fik armen i vridemaskine, Røn
20 08Klemensker, BakkelyArb, traktor væltede på mark og brød i brand, Røn
21 08Gudhjem ved Prinsessehaven14-årig pige faldt på klippe, Røn
21 08Østermarie, Øster Ellebygård5-årig pige sparket af hest og døde, # , Røn
21 08Lobbæk ved St. Smørengegd.Skinnebus påkørte ko, der blev aflivet, Røn
23 08Rønne, Rønne Bypark12-årig dreng faldt ned fra træ, Røn
25 08Borgmester Nielsens VejFuh, 15-årig pige faldt ned fra mælkevogn, Røn
27 08Allinge HavnZR-frømand ass. ved reparation af anlæg, Røn
27 08Nyker, Vestervang2 biler brændt i garagebygning, Røn + Bv
31 08Rønne, SnellemarkKvinde fik ildebefindende på gaden, Røn
03 09Borelyngvej ved BlæsbjergFuh, cyklist væltede på bakke, Røn
03 09ØstermarieDyreredning, Nex
03 09Saltuna, Østerbo7-årig pige faldt ned fra kornlæs, Nex
04 09Hasle, ØstergadeLynnedslag i hus, ej ildløs, Røn + Bv
05 09Åbyvej ved MulebyFuh, løbskkørsel på vej, 2 kvæstet, Røn
07 09Rønne PlantageArb, mand ramte foden med økse, Røn
08 09Kalby, KalbyvejenFuh, traktor i grøften, Røn
08 09Østergade ved Pingels AlléFuh, mc-passager kvæstede benet mod bil, Røn
10 09Blykobbe PlantageHveps stak 54-årig kvinde, der omkom, # , Røn
10 09Skovbro øst for ÅkirkebySmede- og maskinværksted nedbrændt, Røn + Bv
11 09Rønne, Store Torvegade 10117-årig pige faldt og jog armen gennem rude, Røn
11 09Rønne, Marie Kofoeds VejStort hvepsebo fjernet, Røn
13 09Vang, Ny SkovgårdArb, vindstød væltede mand ned fra høstak, Røn
13 09Rønne, HaslevejArb, 15-årig pige fik ovenlysrude i hovedet, Røn
14 09Rønne HavnFuh, lastbil kørte delvist ud over bolværket, Røn
14 09Gudhjem, BokuldSvensk kvinde faldt = benbrud, Røn
17 09Ved ParadisbakkerneDyreredning ved Præstebogård, Nex
17 09Rønne Stadion6-årig dreng fik pind i øjet under leg, Røn
17 09ÅrsballeFodboldkamp = et benbrud, Nex
17 09Rønne, KapelvejMand faldt 4 m ned på kørebane, Røn
19 09Bodilsker, JulsgårdeIld i mejetærsker, Nex + CF
20 09Vestermarie, Øster KlintegårdHvepsebo fjernet, Røn
20 09Bodilsker3 x hvepsebo fjernet, Røn
21 09BornholmCa. 30 hvepsebo fjernet, Røn
22 09Vang StenbrudRøde Kors øvelse med deltagelse af ZR, Røn
25 09Rønne LufthavnPolsk MIG-jetjager landede efter flugt, Røn
25 09Vang StenbrudRøde Kors øvelse med deltagelse af ZR, Røn
26 09Vestermarie, Lille GadegårdIld i traktor på mark, Røn + Bv
26 09Knudsker, SursænkevejFuh, cyklende kvinde påkørt af mc, Røn
28 09Rønne, Store TorvegadeFuh, mc mod lastbil, Røn
29 09Åkirkeby, Ny Søborg5-årig dreng faldt ned fra høloft, Røn
03 10Hasle KlinkefabrikArb, mand fik hånden i fræser, Røn
05 10Gård ved Nyker70-årig mand sank død om, # , Røn
08 10Rutsker, KåsbygårdStue udbrændt på gård, Røn + Bv
08 10Årsdale12-årig dreng faldt ud fra 1. sal i søvne, Nex
08 10Nexø, KildestrædeArb, kvinde faldt ned fra stol, Nex
09 10Rønne, Smedegade 6Ældre kvinde faldt ned fra sofa, Røn
09 10Blykobbe Å ved Ll. AlmegårdFuh, 10-årig cyklende dreng væltede i åen, Røn
11 10Rønne, blomsterudstillingZR opstillede hal dækket med presenninger, Røn
12 10Rønne, SmedegårdsvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Røn
13 10Rønne HavnFuh, førerløs lastbil trillede i havnen, Røn
15 10Ved Klemensker5-årig dreng fik stang i hovedet, Røn
15 10Nexø HavnTysk fiskekutter med wire i skruen, Røn
15 10Rutsker, SpanneregårdArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet, Røn
15 10Nexø HavnGrundstødt skib med lækage kom i havn, Nex
15 10Ved IbskerArb, soldat fik krudtslam i øjnene, Nex
16 10Mæby, DalegårdIld i traktor, Røn + Bv
16 10Rønne, BlykobbevejMand fik saltsyre i munden ved fejl, Røn
17 10Rø ved Hotel HelligdommenFuh, cyklist væltede, Røn
20 10Rønne HavnIld i skibet "Merkurpaket," Røn + Bv
22 10Rønne, slagteriArb, mand trykket af tyrekalv mod væg, Røn
22 10Borgmester Nielsens VejZR deltog i samaritterøvelse, Røn
24 10Rønne, Møllegade78-årig kvinde lå hjælpeløs i 12 timer, Røn
24 10Rønne, St. TorvegadeFuh, cyklist mod cyklist, Røn
24 10Vang Stenbrud25 m høj mast flyttet 1 km til andet brud, Røn
24 10Ved Rø SavværkFuh, lastbil mod svingende bil, Røn
26 10Rønne HavnArb, messedreng faldt 5 m ned i skibslast, Røn
30 10Ved NexøDefekt lastbil slæbt til ejers bopæl, Nex
30 10Rønne-egnenStorm = flere småskader, Røn
30 10Klemensker, Sønder KirkeboMindre ildløs i stuehus, Røn + CF
30 10Østerlars, HøjagermølleZR assisterede ved nedrivning af møllen, Røn
01 11Klemensker, SplitsgårdIldløs i vaskehus, Røn + CF
03 11KnudskerArb, kvinde faldt ned fra stige, Røn
03 11RønneFuh, mand løb ind i bil, Røn
03 11Hasle, ØstergadeFuh, mand løb ud foran bil, Røn
06 11Almindingen2-årig dreng fik glasskår i øjet, Røn
07 11Rønne, Åvangsskolen12-årig dreng faldt under leg = armbrud, Røn
08 11Borgmester Nielsens VejFuh, cyklist væltede, Røn
10 11Vestermarie, VestergårdIldløs i karlekammer, Røn + Bv
12 11Vestermarie, KongstubbevejFuh, scooter i vandfyldt grøft, Røn
14 11Rønne, Sankt Mortens GadeFuh, bil mod bil ved Lille Madsegade, Røn + Falck
15 11Rønne, LundensmindeSkorstensild, Røn + Bv
15 11Rønne, Østre SkoleGymnastik = dreng fik armbrud, Røn
21 11Segenvej - SkovgårdsvejFuh, mc mod cyklende kvinde, der omkom, # , Røn
26 11Sandkås82-årig mand lå hjælpeløs i grøft, Røn
26 11BornholmStorm = mange stormskader, Røn + Nex
26 11Rønne, slagteriKo stak af fra slagteriet, dyret nedskudt, Røn
27 11Vang, BirkelyIldløs i tøjbunke i hus, Røn + CF
28 11Rønne HavnLandgangsbro faldt i vandet, Røn
28 11Sorthat, restaurant SkovlyArb, mand sank død om under havearbejde, #, Røn
29 11Rønne HavnFiskekutter påsejlede bølgebryder, Røn
30 11Rønne, HaslevejFuh, knallert mod parkeret bil, Røn
01 12Åkirkeby, TorvetZR rejste byens juletræ, Røn
03 12Åkirkeby, LynggårdGårdlænger nedbrændt, Røn + CF
03 12Rønne, ÅkirkebyvejFuh, cyklist væltede, Røn
03 12Nexø HavnEsbjergkutter sprang læk, Nex
03 12Åkirkebyvej - SmedegårdsvejFuh, cyklist svingede ud foran bil, Røn
04 12Rønne SydhavnArb, tømrer faldt 5 m ned fra nybygning, Røn
06 12Allinge gamle præstegårdSkorstensild, Røn + CF Allinge
07 12Tejn, HumledalArb, mand i klemme under væltet traktor, Røn
08 12Rønne, St. TorvegadeFuh, mc mod bus, 1 kvæstet, Røn
08 12Nexø-egnenFlere fastkørte traktorer de seneste dage, Nex
08 12Rønne HavnBeruset mand kvæstede hovedet, Røn
08 12Rønne, KirkepladsenZR rejste sognets juletræ, Røn
10 12Nexø, Avlsbrugervej - Damg.Fuh, bil mod bil, Nex
12 12Rønne, Pilestræde 7Kvinde faldt på gaden, Røn
12 12Rønne HavnGriseso sprang i vandet fra skib, Røn
12 12Østerlars ved Store FrigårdFuh, mc væltede, Røn
15 12Store AlmegårdBrandøvelse, Røn + Bv + CF Allinge
15 12Klemensker ved KarlsgårdFuh, lastbil med 5 orner væltede, Røn
17 12Rønne HavnArb, mand fik træstamme over benet, Røn
17 12Klemensker, Bakkegård3-årig dreng fik metalstykke i luftrøret, Røn
19 12BornholmFlere fastkørte traktorer, Røn + Nex
21 12Rønne, LandemærketKvinde forbrændt i køkkenet, Røn
22 12Rønne, ÅkirkebyvejFuh, beruset cyklist væltede, Røn
23 12Rønne, KirkepladsenStormstød = sognets juletræ væltede, Røn
23 12BornholmKraftig snefald = mange kørselsuheld, Røn + Nex
24 12Kællingeby, NordrupGårdbrand, Nex + CF
24-26 12Bornholm84 udrykninger af mange slags, Røn + Nex
25 12Klemensker, BækkedalFødende kvinde til Allinge Sygehus i snestorm, Røn
25 12KlemenskerSkorstensild, Røn + Bv
25 12Rønne, SnellemarkIldløs i loftsværelse, Røn + Bv
25 12Klemensker, HullegårdDyreredning, Røn
26 12Nylars, HovedgårdSkorstensild, Røn + Bv
26 12Rønne Havn, Øernes AndelIldløs i kulbunker, Røn + Bv
28 12AlmindingenDyreredning, syg hest transporteret hjem, Røn
29 12PederskerDyreredning, syg hest transporteret hjem, Røn
01 01 1957RønneFyrværkeri = mand kvæstede ansigtet, Røn
02 01 Rønne, RabækkeværketArb, mand faldt nogle m ned på jorden, Røn
03 01Rønne, StatsskolenDreng kvæstet i gymnastiksalen, Røn
07 01Tejn, SkovsmindeStuehus nedbrændt, Røn + CF
07 01Nexø HavnSunket båd hævet og transporteret til Balka, Nex
07 01Rønne Havn, hollandsk skibArb, mand faldt 4 m ned i lastrummet, Røn
07 01Ved FejleregårdFuh, knallert væltede, Røn
08 01Klemensker, Nygade 22Skorstensild, Røn + CF
08 01TejnFuh, hund væltede cyklist, Røn
09 01Rønne HavnMotorskib fik udskiftet masten, Røn
12 01Rønne, ÅkirkebyvejFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
13 01Klemensker, EgehøjArb, mand kvæstede øjet med boremaskine, Røn
14 01Ved Nexø HavnKutter strandet i stormvejr, # #, Nex + Røn + CF
14 01Rønne HavnMotorskibet ”Stella” sprang læk, Røn
14 01Åkirkebyvej ved Robbedale3 træer væltede ind over vejbanen, Røn
16 01Rønne, ÅkirkebyvejArb, mand fik fingre i afretter, Røn
16 01Rønne Sydhavn, losseplads53-årig mand sank syg om og døde, # , Røn
17 01Ved Nexø HavnStrandet kutter trukket i land, Røn
17 01Rønne, HaslevejMand faldt i glat føre, Røn
17 01Klemensker – OlskerFuh, militær-jeep væltede, 4 kvæstet, Røn
18 01Rønne, skibet FrennenæsArb, mand fik sække ned over sig = benbrud, Røn
21 01Østermarie, VestergårdDyreredning, Nex
21 01Klemensker, FredeboDyreredning, Røn
02 02Rønne, VimmelskaftetIldløs på loft, Røn + Bv
04 02Rønne, NørrekåsFuh, 12-årig dreng faldt under leg, omkom #, Røn
04 02Årsdale ved HullegårdFuh, varebil væltede rundt, ips, Nex
09 02Rønne, DamgadeIld i bil under kørsel, Røn + Bv
13 02Rønne, StålegadeIld i bil på autoværksted, Røn + Bv
18 02PederskerFuh, knallert mod mc, 2 kvæstet, Nex
23 02Rø, KlippelyIldløs i hønsehus, Røn + CF
23 02Rønne SydhavnIld i skibet ”Eginhus” maskinrummet, Røn + Bv
27 02TejnFuh, 7-årig cyklende dreng mod holdende bil, Røn
27 02Nyker, smedieIldløs i vaskehus, Røn + Bv
01 03Rønne SydhavnArb, mand faldt ned fra kuttermast, Røn
01 03Rønne, SnellemarkMindre ildløs i fyrkælder, Røn + Bv
01 03Rutsker, Vester RosendaleArb, trktor væltede på mark, 1 omkom, #, Røn
05 03Rønne HavnØsttysk kutter fik trawl i skruen, Røn
13 03Kirkeby, LangemyreDyreredning, Røn
14 03Nexø HavnØsttysk kutter indbragte syg fisker, Nex
15 03Rønne HavnØsttysk kutter indbragte kvæstet fisker, Røn
15 03Lobbæk, Smørenge MølleIldløs i grisestalden, Røn + Bv
18 03Rønne, St. Torvegade ved 109Kvinde faldt på fortov, Røn
18 03Rønne, Lille TorvTV-antenne i fare for nedstyrtning, Røn
18 03Nord for RønneSyg ko bragt til slagteri i Rønne, Røn
19 03KnudskerFuh, knallert væltede, Røn
19 03Nexø HavnSvensk kutter ”Calma” sprang læk, Nex
19 03Bornholm, militærøvelse65 syge soldater til infirmeri/sygehus, Røn + Nex
20 03Svaneke, FrennegårdØvelsesgranat eksploderede, 4 kvæstet, Røn+Nex
21 03Rønne, Stampen Savværk26 m høj TV-antenne rejst ved savværket, Røn
22 03Nexø HavnSvensk kutter indbragte syg mand, Nex
25 03Vang, FinnedalenFuh, CF-bil med 9 mand væltede, Røn
25 03Svaneke – ØstermarieFuh, militærbil væltede, 2 kvæstet, Nex
26 03Rønne, Åkirkebyvej ved 108Fuh, 4-årig pige løb ud foran bil, Røn
28 03Til Centralsygehuset i RønneAkut kørsel med 4 bloddonorer til sygehuset, Røn
29 03Rønne, AlmindingsvejFuh, 78-årig mand gik ud foran mc, Røn
30 03VestermarieFuh, bil i grøften, 2 kvæstet, Røn
02 04Almindingsvej – FabriksvejFuh, knallert mod militær-bil, Røn
03 04Olsker på privat ejendom3-årig dreng påkørt af lastbil og omkom, # , Røn
06 04Ibsker, ÅgårdArb, mand fik træ over sig ved fældning, Nex
06 04ÅkerVild ko nedskudt, Røn
10 04Åkirkeby ved baneoverskæringFuh, varebil væltede rundt, ips, Nex
10 04Østerlars, PihlsmindeDyreredning, Røn
10 04Rønne, HaslevejFuh, cyklist ind mod ZR-ambulance, Røn
12 04Oprensning af Tejn HavnZR rengjorde de tilsvinede kajer, Røn
15 04SandvigGlemt strygejern = ildløs, Røn + CF
17 04Rønne, Søndre AlléFuh, mc mod lastbil, Røn
17 04Rønne, RabækkeværketArb, mand læderede hånden i maskine, Røn
17 04Listed ”Mosedalshuset”Ildløs i sommerhus, Nex + CF
23 04Borgmester Nielsens VejMand fik ildebefindende, Røn
23 04SandkåsFuh, hundehvalp væltede mc, Røn
23 04Rønne, HarbovejFuh, 10-årig pige påkørt af varecykel, Røn
23 04Østermarie, nær Stamperegård2-årig pige med kramper, Røn
24 04Rønne, St. TorvegadeKvinde faldt på gaden, Røn
24 04Gudhjem, skibet ”Chimera”Muligt beskadiget skib ved søsætning, Røn
29 04AllingeMand faldt syg om på vejen, Røn
30 04Nær Ll. Gadegård, PederskerFuh, mælkevogn væltede, Nex
01 05Rønne, StoregadeFastkørt gravko, Røn
02 05Samsingsbro nær HasleFuh, knallert væltede, Røn
02 05Rønne SydhavnKutter fik trawl i skruen, Røn
04 05Ved Vanggård ved NexøFuh, bil væltede rundt, 3 kvæstet, Nex
06 05Stubbeløkken, granitværkIldløs i maskine, Røn + Bv
07 05Ved ØsterlarsFuh, haglvejr = 2 biler i grøften, Nex
07 05Klemensker, KarensmindeFuh, knallert væltede, Røn
13 05Åkirkeby ud for KannikegårdFuh, flugtbilist påkørte cyklist, Nex
13 05Vestermarie, hønsehusStrømsvigt, ZR opsatte el-værk, Røn
14 05Årsballe – BolsterbjergFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil, Røn
16 05AlmindingenNaturbrand nær Rytterknægtshus, Røn + Bv
16 05Rønne, SøndergadeFuh, cyklist mod oplukkende bildør, Røn
18 05Østerlars, GranlyIldløs i avnebunke, Røn + Bv
20 05VestermarieUdbrændt mc transporteret væk, Røn
20 05Vestermarie, RingebygårdVild ko indfanget, Røn
20 05Knudsker, SejersgårdSyg hoppe slået ned, Røn
22 05Nexø HavnFiskekutter fik garn i skruen, Røn
25 05Rønne, BukkegårdSkorstensild, Røn + Bv
25 05BornholmStorm = flere stormskader, Røn + Nex
25 05StensebyFuh, bil påkørt af tog i overskæring, ips, Nex
27 05Rønne, Store TorvegadeFuh, knallert mod bil, Røn
27 05ÅbyFuh, mc punkterede og væltede, Røn
27 05Rønne, BukkegårdArb, skorstensfejer faldt ned fra hanebjælke, Røn
31 05Kanegård SkovIld i træhus, Røn + Bv
31 05Zahrtmannsvej – Søndre AlléFuh, knallert mod invalidecykel, Røn
31 05Klemensker, DyrstenshøjArb, mand kom under væltet traktor, Røn
03 06Voldgade – AlmegadeFuh, 9-årig pige løb ud foran mc, Røn
04 06ÅrsballeArb, mand mistede hånden i vejmaskine, Røn
04 06Brændegårdshaven10-årig dreng faldt ned fra luftgynge, Nex
06 06Svaneke ved Vigehavn7-årig dreng druknede i klipperende, # , Nex
06 06Rønne, produkthandelArb, mand fik jernsplint i øjet, Røn
06 06Rønne – Hasle ved BukkegårdFuh, lastbil tabte gods ned over bil, Røn
11 06Sandvig, SandlinienÆldre mand faldt i hjemmet, Røn
11 06RønneKvinde faldt og forskar hånden, Røn
12 06Povlsker, Bækkedal MejeriLynbrand,, Nex + CF
12 06Rønne SydhavnZR ass. ved demonstration af redningsflåde, Røn
12 06BornholmTørke = ZR vander markafgrøder, Røn + Nex
13 06Åkirkeby, LimensgårdBladan i dam, ZR pumpede dammen tør, Røn
13 06Åkirkeby, SortegårdBladan i dam, ZR pumpede dammen tør, Røn
13 06Klemensker, SkovlæAvlsbrugerejendom nedbrændt, Røn + CF
14 06Rønne, SmallesundZR rejste 30 m høj radiomast, Røn
17 06DueoddeFuh, mc mod holdende bil, 2 kvæstet, Nex
17 06VestermarieZR deltog i samaritterøvelse, Røn
20 06Klemensker ved LyngholtFuh, militær-mc væltede, Røn
21 06BornholmTørke = ZR vander markafgrøder, Røn + Nex
21 06Hasle, ØstergadeKvinde fik ildebefindende på gaden, Røn
22 06Nyker, Øster HullegårdMindre naturbrand, Røn + Bv
25 06Hareløkker, dyrskuepladsZR oprettede midlertidig station på dyrskuet, Røn
26 06Rønne, RabækkeværketArb, mand fik finger i klemme, Røn
26 06RutskerDyreredning, Røn
26 06RutskerFuh, kvinde påkørt af rutebil, Røn
26 06Allinge StadionFodboldkamp = et benbrud, Røn
27 06Åkirkeby SygehusAkut behov for en bloddonor, Røn
27 06Rønne Havn, sunket kutterBjærgning af skibsmotor mislykkedes, Røn
29 06Åkirkeby – HareløkkerÆldre mand fik ildebefindende, Røn
29 06Hareløkker, dyrskuepladsZR kørte kvæstet mand til sit hjem, Røn
29 06Hareløkker, dyrskuepladsZR kørte 2 heste hjem, Røn
01 07GudhjemMand tabte sine briller ned i brønd, Røn
01 07Rønne HavnFuh, knallert kørte i vandet, Røn
01 07Fuh, bil mod telefonmast, 3 kvæstet, Røn
03 07Hareløkker – Rønne, Lærkevej30 m høj mast flyttet til Rønne, Røn
03 07Rønne, SnorrebakkenFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
04 07Gudhjem HavnArb, mand faldt ned fra lastbillad, Røn
04 07KnudskerKvinde faldt på gårdsplads = armbrud, Røn
04 07Østermarie, FrostegårdDyreredning, Nex
06 07Østermarie ved EllesgårdIld i hus = halmafbrænding, Røn + CF
08 07Rønne, Østergade – Stumpeg.Fuh, bus påkørte cyklist, Røn
08 07Ved Arnager gamle skoleFuh, dreng påkørt af bil, Røn
08 07Gudhjem, Therns HotelArb, kvinde faldt på trappe, Røn
08 07Rønne ved Østre KioskFuh, cyklist påkørt af bus, Røn
09 07PederskerFødende kvinde kørt til Åkirkeby, Røn
09 07Klemensker, SplitsgårdArb, mand faldt ned fra halmlæs, Røn
09 07RønneZR frømænd fjernede søgræs ved badeanstalt,Røn
09 07Boderne, fjernt liggende husSygdom, pt. båret 1½ km til ambulancen, Røn
11 07Rønne HavnArb, mand fik håndsving i ansigtet, Røn
12 07Rutsker, KæmpedalenFuh, ung cyklende pige væltede, Røn
13 07Rønne ved jernbanestationenFuh, 12-årig cyklende dreng mod hestevogn, Røn
13 07Rønne, GartnervangenKloakvand i kælder hos købmand, Røn
14 07Ved ÅkirkebyArb, løbskkørsel, 15-årig pige kvæstet, Røn
15 07MulebyFuh, 2-årig pige løb ud foran bil, Røn
15 07Rønne – HaslevejFuh, mc påkørte opbremsende svensk bil, Røn
15 07Søndre Allé – ZahrtmannsvejFuh, knallert mod lastbil, Røn
16 07Rønne, SnellemarkFuh, ung cyklende pige mod svensk bil, Røn
16 07Rønne94-årig kvinde faldt ned fra stige, Røn
18 07BodilskerBarn frygtedes druknet i dam, fundet ok, Røn
19 07Hareløkker, idrætsstævneZR oprettede ambulancevagt under stævnet, Røn
19 07HareløkkerSyg atlet bragt til sygehsuet, Røn
19 07Svaneke HavnSkibet Hammerslet med skade på skruen, Røn
20 07Rønne, ÅkirkebyvejFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
20 07HareløkkerFlere tilskadekomne atleter, Røn
22 07Randkløvevej ved BlæsbjergFuh, 20-årig cyklende kvinde væltede, Nex
22 07Nexø – RønnePatientoverførsel til Rønne, Nex
22 07Rønne, GalløkkenTelt brændte, Røn + Bv
22 07Rønne Lufthavn, flyvestævneFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
23 07Hasle, Fælledvej13-årig pige faldt 6 m ned fra lysmast, Røn
23 07Nexø, Gl. Postvej ved nr. 19Fuh, 15-årig pige løb ud foran mc, Nex
23 07Vang ved BrugsenFuh, 15-årig knallertkører mod mur, Røn
24 07Klemsnsker, FredenshåbArb, mand faldt ned fra høstænge, Røn
24 07Gadeby SavskæreriArb, mand fik foden i rundsav, Nex
25 071 sømil ud for SvanekeZR-København frømand bjærgede tabt anker, ---
25 07Rønne HavnMand fik kramper under badning, Røn
29 07Rønne nordlige bydelUndsluppen ged indfanget, Røn
29 07Rønne, StampenMuligt druknet dreng i lergrav, ingen fundet, Røn
29 07ØsterlarsFuh, 79-årig cyklende mand mod parkeret bil, Røn
30 07Knudsker, SmørjeppegårdKælveko kørt til slagteriet, kalven død, Røn
31 07Rønne HavnArb, mand faldt over pullert, Røn
31 07Klemensker, KofoedgårdArb, mand kæstet af uvan tyr i stald, Røn
31 07Vester Sømarken, Egilsholm2 drenge fik blindtarmsbetændelse, Røn
31 07Rønne, CentralsygehusetHvepsebo uskadeliggjort, Røn
31 07Knudsker, MartasmindeLøjtnant ramt af løst skud i ryggen, Røn
31 07Rønne HavnGrisekrop faldt i vandet under losning, Røn
01 08Pederskervejen ved Kølleregd.Fuh, mc mod holdende traktor, Nex
01 08Nexø HavnZR-frømand ass. ved ophaling af skib, Røn
02 08Bolsterbjergvej v. BolsterbjergFuh, bil ud foran lastbil, 1 kvæstet, 1 # , Røn
03 08Rønne, BlemmelyngvejenFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, Røn
05 08Tassevej ved HasleFuh, bil kørte i grøften, Røn
05 08Hasle Havn3-årig dreng druknede i havnen, # , Røn
05 08ArnagerbroLille pige stukket af bi på tungen, Røn
05 08Hasle HavnZR frømand finder 2 kasteblokke, Røn
05 08Almegårds Kaserne, arrestenIndsat soldat forskar håndleddet, Røn
07 08Rønne, HvideoddeZR medvirkede ved livredningsdemonstration, Røn
07 08AlmindingenStor bisværm i skorsten fjernet, Røn
08 08Rønne ved havnenMand snublede over kantsten, Røn
08 08Vestermarie, KongstubbeFuh, 10-årig cyklende pige væltede, Røn
08 08Nylars, SellesborgMarkbrand, Røn + Bv
09 08Vestermarie, BjergebakkevejenFuh, 9-årig cyklende dreng mod bil, Røn
10 08Nexø, Rønnevej, AspesbakkenFuh, 7-årig pige faldt ud af bil under kørsel, Nex
12 08Årsdalevej ved SvanekeFuh, svingende cyklist ud foran bil, Nex
13 08Nyker ved AlmegårdFuh, bil mod vejsten, Røn
13 08Almegårds KaserneBrandøvelse, Røn + Bv + CF
14 08Nexø, Mosevej17-årig feriegæst overfaldet, Nex
15 08Allinge – RønnePatientoverførsel til Rønne Lufthavn, Røn
16 08Rønne HavnSkib med læk pumpet tør, Røn
17 08Rønne, Søndre RingvejFuh, militær-mc væltede ved Granebo, Røn
17 08Åkirkeby, ved Store Klintegd.16-årig tjenestepige dræbt af kæreste, # , Røn
19 08Rønne HavnKvinde spærret inde på toilet, Røn
20 08Nexø ved gasværket12-årig dreng faldt 3 m ned under leg, Nex
22 08Nexø HavnFuh, cyklist mod lastbil, Nex
23 08Rønne, KapelvejMindre græsbrand, Røn + Bv
23 08Knudsker, Fynegård12-årig dreng fik foden i slåmaskine, Røn
24 08Rønne HavnZR frømand hendtede skrue op fra skib, Røn
25 08Østersøen ud for NexøLille båd kæntrede, 2 druknede, # # , Røn + CF
26 08Østermarie, GadebyFuh, hund væltede knallert, Nex
26 08Passagerskibet Rotna3 kvæstede passagere bragt i land, Røn
26 08Rønne GasværkEksplosion i bygning, Røn + Bv
31 08Nyker, feltbaneArb, soldat faldt = benbrud, Røn
02 09Borrelyngvej v. Sandemandsgd.Fuh, mc mod knallert, knallertkøreren # , Røn
02 09Gudhjem, Salne BugtMulig druknende frømand = ålerstanger, Røn
02 09Havet ud for SorthatLystbåd kuldsejlede, 1 reddet, 1 omkom, # , Røn
02 09Raghammer OddeVådeskud = skydeøvelse, soldat ramt, Nex
02 09Rønne SlagteriVild kvie nedskudt, Røn
03 09Rågeskovsgård, IbskervejDyreredning, Nex
03 09Kåsegård, SlettegårdsvejenDyreredning, Nex
03 09Havet ud for SorthatSøgning efter druknet lystsejler, Røn
04 09Bredgade – Store TorvegadeFuh, varebil ud foran mc, Røn
05 09Vestermarie, ElisegårdArb, 14-årig dreng kvæstet i tærskeværk, Røn
05 09SoseFuh, militær-jeep i grøften, Røn
05 09Rønne, Borgmester Nielsens V.Fuh, mc mod varebil, Røn
06 09Nexø HavnZR-frømand ass. ved kølsprængt svensk skib, Røn
09 09Årsdale ved HullegårdFuh, beruset bilist i brugsstjålet bil forulykkede,Nex
09 09Havet ud for SorthatFortsat søgning efter druknet lystsejler, Røn
10 09Hammerknude fyrSoldat faldt 1 m ned = kvæstet ryg, Røn
13 09Gudhjem, Jantzens HotelStor gren truede med at falde ned i hotellet, Røn
13 09Vestermarie v. Mejeriet CentralFuh, bil ud foran militær-mc, 2 kvæstet, Røn
14 09Kalkbrænderivej – MøllegadeFuh, lastbil tabte svovlsyrebeholder, Røn
18 09Ved VestermarieArb, mand faldt ned fra hølæs, Røn
18 09Nyker, YppernegårdArb, mand læderede finger i tærskeværk, Røn
18 09Svaneke HavnZR-frømand fjernede skrammel fra bunden, Røn
23 09Hasle, ToldbodgadeFuh, cyklist væltede, Røn
24 09Hasle HavnLossepladsbrand, Røn + Bv
25 09Rønne HavnSoldat faldt i vandet fra minestryger, Røn
26 09Nexø HavnTysk kutter indkom med vandindtrængen, Nex
27 09Svalhøjvej ved SamsingsbroFuh, knallert væltede, Røn
27 09KlemenskerBloddonor afhentet med udrykning, Røn
30 09Rønne ved ZahrtmannsvejDyreredning, svane med brækket vinge, Røn
30 09Knudsker11-årig dreng faldt ned fra træ, Røn
03 10Årsballe, SolvangAvlsbrugerejendom nedbrændt, Røn + Bv
04 10Rønne, Søndergade – ØstergadeFuh, mc mod bil, Røn
05 10Rønne LufthavnLandingshjul på rutemaskine punkterede, Røn
07 10Rønne, HaslevejFuh, cyklist væltede, Røn
08 10Rønne, Munch Petersens VejFuh, cyklist væltede, Røn
08 10Rønne, SnellemarkFuh, varebil mod opbremsende militærbil, Røn
09 10Rønne, ”Bornholms Avis”Arb, lærling fik finger i skæremaskine, Røn
11 10Ved IbskerFuh, hestevogn kørte i grøften, Nex
11 10Rønne – NexøFileteringsmaskine kørt til Nexø, Røn
17 10Pedersker2-årig dreng fik kogende vand ned over sig, Nex
17 10Hasle, Grønneg. - HeroldsgadeFuh, mc mod fiskebil, Røn
18 10Nyker ved Nykjær MejeriFuh, 11-årig pige påkørt af knallert, Røn
19 10Ved NexøFuh, bil mod opbremsende lastbil, ips, Nex
21 10Østerlars, KrækketsvejKvinde overfaldet af uvan ko, Røn
21 10Rønne Havn10-årig dreng faldt ned fra stor kasse, Røn
24 10Ibsker, FyrrehøjFuh, 10-årig pige løb ud foran bil, Nex
24 10Klemensker, BrogadeFuh, cyklist væltede, Røn
28 10Ølenevej - RønnevejFuh, bil påkørte svingende bil, Nex
28 10Nexø HavnTysk kutter fik trawl i skruen, Røn
29 10Rønne, Søndre RingvejFuh, 6-årig cyklende dreng påkørt af militærbil,Røn
31 10TingstedFuh, scooter mod hestevogn, 1 kvæstet, Røn
06 11Rønne, Store TorvAkut afhenting af bloddonor til sygehuset, Røn
11 11Rønne HavnKvie faldt i vandet, Røn
13 11Olsker, Søndre KirkebogårdVild kvie indfanget, Røn
13 11Rønne, Søndre Allé 29Fuh, lille pige løb ind i cyklist, Røn
14 11Rønne, ByledsgadeDyreredning, kat reddet ned fra hustag, Røn
18 11Åbyvej ved TornegårdFuh, bil mod vejtræ, Røn
20 11RønneLille dreng med kvælningsanfald, Røn
22 11Rønne HavnSkibet Brita af Hasle fik wire i skruen, Røn
25 11Rønne SydhavnKutter med laksetov i skruen, Røn
27 11Rønne, HarbovejDyreredning, hest faldt på gaden, Røn
30 11Rønne, BorgergadeÆldre mand faldt i glat føre, Røn
30 11BornholmGlat føre = nogle kørseluheld, Røn + Nex
30 11Allinge HavnSkibet Dannevirke sprang læk, Røn
02 12KlemenskerZR rejste byens juletræ, Røn
02 12Klemensker, BrogadeSkorstensild, Røn + CF
02 12Nexø HavnTysk kutter fik wire i skruen, Røn
02 12VestermarieKvinde faldt på gårdsplads = benbrud, Røn
05 12Rønne, SnorrebakkenFuh, cyklist mod bil, Røn
05 12ÅkirkebyZR rejste byens juletræ, Røn
06 12ØstermarieZR rejste byens juletræ, Røn
09 12Rønne, Fabriksv. - Almindingsv.Fuh, cyklist ud foran mc, Røn
10 12Almindingen, flyvedetachementSoldat løb mod gren i mørket, Røn
11 12ÅrsballeSoldat kvæstet under øvelse, Røn
11 12Vestermarie, KaggegårdEksplosion i petromaxlygte, 3soldater kvæstet, Røn
12 12Rønne, havnekontoret61-årig mand sank død om, # , Røn
12 12Bornholm, militærøvelse10 syge soldater bragt til infermeriet, Røn
13 12Klemensker, SkarpeskadegårdIldløs under gulv, Røn + CF
16 12ØstermarieStormstød rev tag i stykker, Nex
16 12VestermarieStormstød rev tag i stykker, Røn
16 12Rønne, Krystalgade + Harbovej2 tage ødelagt af stormstød, Røn
16 12Allinge HavnDiverse ting skyllet i havnen, Røn
16 12RønneCyklist væltede, Røn
16 12RutskerKvinde faldt i hjemmet = armbrud, Røn
16 12Nexø, HavnegadeZR begyndte rejsning af 35 m høj mast, Røn + Nex
16 12Rønne, ZahrtmannsvejDyreredning, 3 fastfrosne svaner, Røn
16 12BornholmStorm = 6 mindre stormskader, Røn + Nex
17 12Nexø, HavnegadeDen høje mast kollapsede u. opsætning, Røn + Nex
17 12Rønne, SandflugtsvejIld i gryde med fedt i køkken, Røn + Bv
18 12Rønne Øst togstationIldløs i Nexø-togets motor, Røn + Bv + Falck
18 12Rønne – BornholmerbådenePatientoverførsel til båden til København, Røn
19 12Nexø, HavnegadeSå blev radiomasten rejst uden uheld, Røn + Nex
21 12Rønne, SøndergadeReklameskilt ved at falde ned i stormvejr, Røn
21 12Gudhjem, Jantzens HotelSprængt vandrør på 1. sal, Røn
23 12Rønne HavnZR frømand hentede iltflaske op fra vandet, Røn
23 12Årsballe, ØstervangSkorstensild, Røn + CF
24 12Rønne, Møllegade – Byledsg.Fuh, ZR-lastbil påkørt af knallert, Røn
30 12Bornholm, orkanagtig stormMange stormskader + væltede træer, Røn + Nex
31 12 1957Nexø HavnØsttysk kutter med kvæstet fisker, Nex
04 01 1958 Almindingsvej, købmandsbutik69-årig mand sank død om, # , Røn
04 01Svaneke HavnFuh, lastbil skred ud over kajkanten, Nex
09 01Rønnede-egnenGlat føre = mang kørselsuheld, Røn
10 01Nexø Havn, vesttysk kutterArb, mand faldt ombord, Nex
11 01Nexø Havn, skibet EginhusZR frømand satte kiler under skibet, Røn
14 01Rønne, SøndergadeArb, mand fik hånden i båndsav, Røn
15 01Rønne, ØstergadeUng mand fundet gasforgiftet på værelse,Røn
15 01Nyker, Øster HullegårdArb, mand fik træ ned over sig, Røn
15 01Ved Lille AlmegårdArb, soldat kvæstet af feltspade, Røn
17 01Krystalgade, Odd Fellow LogenZR sørgede for opvarmning af Logen, Røn
21 01Knudsker, StubbegårdSkorstensild, Røn + Bv
21 01Ved Lille AlmegårdArb, soldat mistede ringfingeren, Røn
21 01Rønne, Sveasvej 42Kælderbrand, Røn + Bv
21 01Olsker, Robbedale og ÅrsballeStormskader på bygninger, Røn
21 01Nexø, Pæregård + i Nexø byStormskader, Nex
23 01Hasle, Heroldsgade – GrønnegadeFuh, knallert mod lastbil, Røn
28 01Nyker ved BlykobbegårdFuh, bil kørte i grøften, Røn
29 01Åkirkeby, Aa KirkeKirkens varmekedel brudt sammen, Røn
29 01Klemensker – Båden til KøbenhavnSyg kalv kørt til Rønne til båden, Røn
30 01Åkirkeby, VesterbroFuh, 2 cyklende børn væltet af militærbil,Nex
03 02Stuehus nær Humledal MejeriStuehus nedbrændt, Røn + CF
05 02Ved ØstermarieFuh, bil mod telefonmast, ips, Nex
05 02Haslevej ved baneoverskæringenFuh, mc forulykkede, Røn
06 02Nexø-egnenGlat føre = 20 kørselsuheld, Nex
08 02Rønne Havn, skibZR frømand lagde kiler under skib, Røn
08 02Åkirkeby, Aa KirkeZR opsatte ny varmekedel i kirken, Røn
10 02Nexø Havn ved dokkenZR frømand lagde kiler under skib, Røn
10 02Rønne, HaslevejFuh, knallert væltede, Røn
12 02VestermarieMand faldt på isbelagt trappe, Røn
13 02Fabrikken Dammann – Rønne HavnZR: transport af 16 T gravko til skib, Røn
13 02Rønne, Søndre AlléUng mand faldt, Røn
13 02Åkirkeby – NexøFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet, Nex
14 02Gudhjem nær BobbegårdFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
15 02Haslevej ved Store AlmegårdFuh, scooter væltede, 1 kvæstet, Røn
18 02Rønne HavnTysk trawler med net i skruen, Røn
18 02BodilskerSoldat fik et træ over foden, Nex
18 02ØstermarieHest med rytter faldt i glat føre, Nex
19 02Rønne, Kapelvej 15Fuh, cyklist ramte stige, mand faldt ned, Røn
19 02SnogebækArb, mand læderede hånd i bilventilator, Nex
19 02Bornholm, militærøvelse2 soldater til sygehus, 4 til infirmeri, Røn
21 02Rønne Havn ”66-kajen”Fuh, løbskkørsel, 1 omkom, # , Røn
25 02Rønne, Borgmester Nielsens VejFuh, cyklende soldat væltede, Røn
25 02Ibskervej ved Vase ÅFuh, mc væltede, Nex
26 02Nyker, KyndegårdSkorstensild, Røn + Bv
27 02Rønne LufthavnZR opsatte telt om havareret jetjager, Røn
27 02Rønne, Haslevej 24Moder + 2 børn kulilteforgiftet, Røn
27 02RønneBarn med kramper, Røn
28 02Kyndegårdsvej, NygårdMindre ildløs i bryggers, Røn + CF
28 02Klemensker, TrommeregårdGårdbrand, Røn + CF
01 03Rønne, St. TorvegadeZR ass. ved nedtagning af klaver, Røn
03 03Rønne GasværkIld i værkets tjærehus, Røn + Bv
03 03Haslevej ved Blykobbe ÅFuh, beruset bilist kørte ned i åen, Røn
04 03NexøKvinde faldt på gaden, Nex
04 03Rønne, SmallesundFuh, løbskkørsel stoppet af ZR-redder, Røn
05 03Melsted, MelstedvejFuh, bil brasede ind i have, 1 kvæstet, Røn
08 03BornholmFlere biler med startbesvær, Røn + Nex
10 03KlemenskerKvinde faldt på trappe, Røn
10 03Rønne JernbanestationKvinde faldt syg om, Røn
11 03Rønne HavnUndsluppen ko sprang i vandet, Røn
11 03Lindeskov, Olsker og RøSnefald = 3 fastkørte køretøjer, Røn
11 03Ved ÅrsdaleFuh, lastbil skred mod havehegn, Nex
12 03Nexø HavnØsttysk trawle fik net i skruen, Røn
13 03Rønne, HaslevejFuh, mc mod 2 gående soldater, Røn
14 03Nexø HavnFiskekutter med trawl i skruen, Røn
15 03Østersøen ved NexøArb, fiskeskipper i vandet, reddet op, Nex
15 03BornholmNyt snefald = nogle kørselsuheld, Røn + Nex
17 03Rønne, ByledsvejMand faldt i glat føre, Røn
17 03KnudskerBidsk svane bragt til sø i Rønne, Røn
17 03Knudsker ved Sankt Knuds KirkeFuh, bil mod taxa, ips, Røn
17 03Søndre LandevejFuh, bil mod bil, ips, Nex
20 03Rønne Havn ved 66-bådeneZR bragte svær rampe til havnen, Røn
20 03Rønne, VesetsgadeKvinde faldt på glat brobelægning, Røn
21 03Ved Vestermarie KirkeFuh, militær-kranbil kørte i grøften, Røn
22 03Rønne Sydhavn, skibet ”Margit”Mindre ildløs på skib, Røn + Bv
24 03RaghammeroddeHjemmeværnsmand blev syg i øvelse, Røn
24 03Rønne, Åkirkebyvej ved VibegårdFuh, mc væltede, Røn
24 03Ved ÅrsballeArb, postbud kvæstede knæet, Røn
24 03Ved RobbedaleMand lå syg på vej, Røn
25 03AlmegårdskaserneSoldat forskar sig på drikkekrus, Røn
26 03Rønne, Bornholms SvineslagteriArb, eksplosion i køleboks, 3 kvæstet, Røn
27 03KnudskerFuh, bil op bagi anden bil, ips, Røn
27 03Østersøen ved Nexø, østtysk kutterArb, mand kvæstet af drivrem, Nex
27 03Rønne, maskinfabrik - RønneZR bragte svær rampe til havnen, Røn
28 03Nexø HavnKutter med wire i skruen, Røn
31 03Nylars, BrugsenSkorstensild, Røn + Bv
31 03Bornholms mindre veje10 i sne fastkørte biler, Røn + Nex
01 04Rønne, St. TorvegadeKvinde faldt i glat føre = benbrud, Røn
01 04Knudsker, SursænkevejFuh, varebil mod bil, 1 kvæstet, Røn
02 04Hasle, StoregadeKvinde faldt i glat føre, Røn
02 04Ved RutskerFuh, bil mod bil, ips, Røn
05 04Haslevej ved SandegårdFuh, mc væltede, 1 kvæstet, Røn
08 04Ved Vestermarie, SosegårdLøbsk markbrand, 4 tdr. brændt, Røn + Bv
08 04Rønne Lufthavn – Rønne SygehusRedningshelikopter indbragte syg fisker, Røn
09 04Rønne SydhavnZR frømand udbedrede skade på kutter, Røn
09 04AlmindingenUndsluppen kvie forsøgt indfanget, Røn
11 04Ved Arnager MølleKyllingehus nedbrændt, Røn + Bv
12 04Grusgrav ved MulebyIld i lastbil ved opstart, Røn + Bv
14 04Rønne SydhavnKutter med trawl i skruen, Røn
16 04Nexø HavnKutter med trawl i skruen, Røn
17 04Rønne, GalløkkenCa. 200 m2 bevoksning brændt, Røn + Bv
17 04Rønne Havn – Dansk Damman16 T maskinaksel kørt til Damman, Røn
17 04Indbrud i sommerhusZR afdækkede knuste ruder, Røn
21 04Rønne, Ll. Torv, købmandsbutikIld i kafferisterimaskine, Røn + Bv
21 04Rønne ud for ZRFuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Røn
22 04Rønne, Haslevej ved 3 km/stenenFuh, cyklist påkørt af brødbil, Røn
23 04Rønne, ParadisvejFuh, 14-årig cyklende pige væltede, Røn
23 04Rønne, HarbovejFuh, 6-årig pige ud foran knallert, Røn
24 04Rønne HavnFuh, knallert mod lastbil, Røn
25 04Rønne, Svanekevej 44 – Ll. TorvTransport af elektrisk keramikovn, Røn
25 04Ll. Madsesgade – elværk på havnenTransport af el-værks maskineri, Røn
28 04Rønne SydhavnKutter fik trawl i skruen, Røn
29 04HammerhavnenArb, mand ramt af sprængt wire, Røn
30 04Rønne, StumpegadeFuh, mc mod parkeret bil, Røn
01 05Rønne, RabækkeværketIld i gummibelægning i filter, Røn + Bv
03 05Rønne, KlingegadeMand sank syg om på gaden, Røn
03 05Vestermarie5-årig pige brækkede armen under leg, Røn
04 05Rønne, RabækkeværketArb, mand fik jernbjælke ned over sig, Røn
06 05Klemensker, KuregårdArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet, Røn
06 05Lobbæk, RønnevejFuh, bil mod varebil, ips, Røn
08 05Åkirkeby, KratlundArb, soldat i radiovogn forbrændt, Nex
10 05Ved Klemensker, sø på markZR-frømand tætnede drænrørsledning, Røn
12 05Nexø HavnArb, mand kvæstet på østtysk kutter, Nex
12 05Rønne, St. Torvegade – SveasvejFuh, mc mod lysmast, 1 kvæstet, Røn
12 05Ombord på ”66-båd” i RønneFuh, bil kørte frem, kvinde klemte fod, Røn
12 05Rønne, Dr. Kabells VejIld i benzin på bilværksted, Røn + Bv
14 05Rønne – Åkirkeby SygehusAkutkørsel med bloddonor fra Rønne, Røn
14 05Nexø Havn, vesttysk kutterSygdom, Nex
14 05Dueodde, feriekoloniDreng kvæstede foden under leg, Nex
16 05Rønne Havn, ”66-båd Hammershus”Båden fik wire i skruen, Røn
16 05Ved VestermarieFuh, varebil mod vejsten, ips, Røn
17 05Rønne, AsavejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede, Røn
19 05Gudhjem, lejrskoleLille pige akut syg, Røn
20 05Rønne, AlmindingsvejFuh, lastbil med skærver i grøften, Røn
20 05Nexø Havn, tysk kutterArb, fisker brækkede benet ombord, Nex
21 05Rønnevej ved RobbedaleFuh, ZR-Rønne-amb. mod varebil, Røn
21 05Svaneke, Frennenæs, lejrskole12-årig dreng faldt = håndledsbrud, Nex
24 05Allinge, Kirkestræde 1Mindre ildløs ved skorsten, Røn + CF
24 05AlmegårdskaserneFuh, soldat faldt af lastbil, Røn
27 05Rønne, Byledsgade – MøllegadeFuh, knallert mod lygtepæl, Røn
27 05Kås, Sdr. Strandvej – KåsevejFuh, knallert ud over skrænt, Røn
28 05Rønne, CentralsygehusetAutomatcentral flyttet til Rønne Havn, Røn
30 05Tejn, Nordre StrandvejFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil, Røn
30 05Østerlars, KløvegårdArb, mand faldt af hest, Røn
30 05Rønne el-værk til Rønne HavnTransport af svært gods til havnen, Røn
31 05MulebyKvinde faldt over havegærde = benbrud, Røn
02 06Rønne, StrandvejenFuh, mc punkterede og forulykkede, Røn
02 06Bedegadevej ved Bedegade MølleFuh, knallert mod holdende lastbil, Røn
03 06Ved Ringeby på bakkeFuh, legebil væltede med 3 børn, Røn
04 06Rønne el-værk til Rønne Havn20 T krumtapaksel kørt til havnen, Røn
06 06Almindingen ved ChristianshøjFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet, Røn
07 06Rutsker, SmedegårdDyreredning, Røn
09 06Årsdale, klipper S for byen8-årig dreng reddet fra drukning, Nex
10 06Rønne, ”RIK” til StrandvejenFlytning af 9x5 m stort klubhus, Røn
11 06Balka, Sdr. Landevej75-årig mand sank død om ved sit hus, Nex
12 06Rønne, SmedegårdsvejFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
12 06Hasle HavnDyreredning, kat på telefonpæl, Røn
16 0666-båden Rotna, Rønne HavnSidssyg tysker kørt til sygehuset, Røn
16 06Allinge HavnKutter med beskadiget ror, Røn
16 06Nexø, Bornholms MøbelfabrikArb, mand fik hånden i rundsav, Nex
18 06Ved NykerFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
18 06Rønne SydhavnStor katastrofeøvelse, Røn + Bv + CF
18 06Byledsgade – Borgmester Nielsens VFuh, lastbil mod lastbil, Røn
18 06GudhjemFuh, 8-årig cyklende dreng væltede, Røn
18 06Årsdale – NexøFuh, knallert væltede, Nex
19 06Ved StensebyArb, mand faldt ned under kalkning, Nex
21 06Vestermarie PlantageArb, løbskkørsel i skov, 1 kvæstet, Røn
21 06Bornholm (?)Feriedreng faldt ned fra høvogn, Røn
23 06BrændegårdshavenZR ass. med tekniske opgaver ved fest, Røn
23 06Rønne Havn, HavnefestSoldat faldt ud fra luftgynge, Røn
24 06Svaneke, campingplads13-årig dreng kvæstet under leg, Nex
25 06Ved RutskerFuh, cyklende kvinde væltede på bakke, Røn
25 06Rønne SydhavnTysk kutter fik wire i skruen, Røn
25 06Rønne, MargrethevejFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil, Røn
26 06ChristiansøKvinde kom i klemme, bragt til Sandvig, Røn
26 06Nexø HavnZR frømand ass.ved ophaling af kutter, Røn
27 06Rønne, lossepladsLossepladsbrand, Røn + Bv
30 06Ved NykerFuh, knallert væltede, Røn
30 06Ved ÅremyreFuh, knallert væltede, Røn
30 06Årsballe – KlemenskerFuh, bil mod telefonmast ved Tornegård,Røn
01 07Rønne, Absalonsgade 164-årig dreng faldt ned fra kommode, Røn
02 07Nexø HavnKutter med trawl i skruen, Røn
02 07Korvetten Diana ud for RønneKvæstet mariner indbragt til Rønne, Røn
02 07Hasle, Hasle KlinkerfabrikArb, mand faldt 3 m ned fra tag, Røn
02 07Rønne ved strandbadeanstalt10-årig dreng druknede, # , Røn
04 07Rønne, Store TorvegadeFuh, scooter mod parkeret bil, Røn + Falck
05 07Rønne HavnLille træskur brændt, Røn + Bv
07 07Rønne, NyvejLille dreng faldt på vejen under leg, Røn
07 07Rønne SydhavnTysk trawler med trawl i skruen, Røn
07 07Strand syd for Rønne8-årig dreng reddet fra drukning, Røn
07 07Østerlars – Gudhjem ved SolbakkeFuh, brugsstjålet bil forulykkede, Røn
08 07Åkirkebyvej ved RønneArb, høstarbejde = mand med benbrud, Røn
10 07Rønne, politiets detentionIndsat mand kvæstede armen, Røn
12 07Rønne, Store Torvegade ved nr. 38Fuh, 15-årig cyklende pige væltede, Røn
15 07Rønne, NordskovvejTræ truede med at vælte ned over hus, Røn
15 07Rønne HavnZR ass. ved bjærgning af slæbemål, Røn
15 07Rønne Havn2 kuttere med trawl i skruen, Røn
15 07AllingeKvinde faldt på skib, Røn
17 07Søndre Allé ved lufthavnenFuh, mc mod vejsten, Røn
17 07Rønne, ÅkirkebyvejArb, kvinde fik armen i vridemaskine, Røn
18 07Rønne, Snorregade 93-årig dreng fik kogende vand over sig, Røn
18 07RønneÆldre mand slået ned med stegepande, Røn
19 07Teglkås HavnStrandet sejlbåd trukket fri, Røn
19 07Lobbæk, SmørengegårdStaldlænge nedbrændt, Røn + Bv
21 07Østersøen ved FredensborgMand kvæstet ved udspring på lavt vand, Røn
21 07Nexø, idrætspladsZR skaffede lys til tattoo-opvisning, Røn
21 07Teglkås – RønneSejlbåd kørt til Rønne og søsat, Røn
21 07Dueodde, teltplads16-årig pige forbrændt af kogeapparat, Nex
21 07Kysten mellem Sose og BoderneSprængbøje kørt til Rønne Havn, Røn
24 07Ved HasleMand fik ildebefindende på cykeltur, Røn
24 07Rønne, Søndre Allé - SygehusvejFuh, 10-årig dreng ud foran scooter, Røn
25 07Rønne Havn, festpladsSoldat faldt syg om, Røn
25 07Rønne Havn, festpladsMand kvæstede benet i radiobil, Røn
25 07Nexø, skibet ”Inger Tholstrup”Arb, styrmand mistede et ben i wire, Nex
28 07Hoglebjergvej ved MøllegårdFuh, mc forulykkede i vejsving, Røn
28 07Rønne SydhavnTysk trawler med trawl i skruen, Røn
28 07Almindingen, ridestævneZR oprettede ambulancevagt, Røn
28 07ArnagerZR deltog i livredningsdemonstration, Røn
28 07Rø, StenbyArb, mand i klemme ml. traktor og mur, Røn
29 07Ved RutskerFuh, bil forulykkede, ips, Røn
29 07Rønne, Galløkken, DUI sommerlejrZR tildækkede lejrens udrustning, Røn
30 07Allinge HavnKutter med trawl i skruen, Røn
30 07Rønne Sydhavn, BP-depotetArb, mand faldt ned fra rampe, # , Røn
31 07ArnagerFuh, 4-årig pige fik fod i cykelhjul, Røn
31 07Gudhjem, Jantzens HotelArb, mand faldt på glat gulv, Røn
01 08Rønne, ”Den Gule Badeanstalt”Feriepige gled = kvæstet pande, Røn
01 08Vestermarie nær AskelyEjendommen ”Ellely” nedbrændt, Røn + Bv
01 08Nexø HavnMotorgaleasen ”Ib” sank i havnen, Nex
02 08Galløkken, DUI-lejrLejrdeltager forstuvede en hånd, Røn
02 08RønneFuh, cyklende dreng væltede, Røn
02 08Rønne HavnSoldat forsøgte selvmord ved drukning, Røn
04 08Tingsted, SegenvejFuh, lastbil ud foran mc, Røn
04 08Rønne, SmedegårdsvejFuh, lille cyklende pige væltede, Røn
05 08Galløkken, DUI-lejrKvinde fik bliktallerken i ansigtet, Røn
05 08HammerknudenFeriedreng kvæstede foden, Røn
06 08Rønne, RabækkeværketArb, mand kvæstede hånden, Røn
08 08Allinge, PilebroenFuh, mc kørte i grøften, Røn
08 08Ved Simblegård ved KlemenskerFuh, cyklist væltede, Røn
08 08Nexø Havn, frøavlskompagniArb, mand mistede 4 fingre i maskine, Nex
09 08Almegårds KaserneZR oprettede vagt på Forsvarsdagen, Røn
09 08Rønne, ØstergadeDreng fik finger i klemme i liggestol, Røn
09 08Almegårds KaserneArb, soldat kvæstede fod under øvelse, Røn
11 08Vestermarie, VestermarievejFuh, ældre cyklende mand ud foran bil, Røn
11 08Rønne, ”Den Gule Badeanstalt”Mand kvæstet ved udspring, Røn
12 08Almindingen – ØsterlarsFuh, knallert mod knallert, Røn
13 08Ved ØsterlarsKvinde faldt ned fra kirsebærtræ, Røn
13 08Rønne, Strandvejen ved BirkelyDyreredning, Røn
18 08Stranden syd for RønneYngre mand fundet druknet, # , Røn
18 08Ibskervej ved NørremarkFuh, knallert mod scooter, Nex
19 08Rønne Havn, Den Gule BadeanstaltZR fjernede søgræs på havbunden, Røn
20 08Nexø HavnZR-frømand ass. Ved dokning af skib, Røn
20 08Rønne HavnArb, gaffeltruck kom i klemme, ips, Røn
21 08Almegårdskaserne, infirmerietIldløs i infermeriet, Røn + Bv
22 08Svaneke – ØstermarieFuh, traktor væltede ned i grøft, Nex
22 08Rønne, SvanekevejÆldre mand faldt på vejen, Røn
22 08Nexø HavnFuh, mc mod lysmast, Nex
25 08Nyker, sommerstævneArb, mand sparket af hest, Røn
27 08Østerlars, RisenholmsvejFuh, bil mod vejafmærkningspæl, Røn
27 08Rø – GudhjemFuh, knallert forulykkede, Røn
27 08Allinge, SøndergadeArb, kvinde faldt i kostald = benbrud, Røn
29 08Klemensker, betonværkArb, mand fik finger i maskine, Røn
01 09Rønne HavnSkibet Jørgen Dahl sprang læk, Røn
01 09Rønne, ”Den gule badeanstalt”Dreng faldt på badebro, Røn
01 09Rønne, ”Den gule badeanstalt”Anden dreng faldt = kvæstet hage, Røn
05 09Nyker, MunkegårdIld i mejetærsker på mark, Røn + Bv

05 09GamlevældeArb, væltet traktor på mark, ips, Røn
05 09MæbyFuh, hølæs væltede af lastbil u. kørsel, Røn
05 09LobbækFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
06 09Pilegård (?) ved Klemensker (?)Arb, mand sparket i hovedet af hest, Røn
08 09Haslevej ud for SandegårdFuh, beruset knallerist mod cyklist, Røn
08 09Klemensker ved BolderisDyreredning, ko i brønd, Røn
09 09Årsballe By ved StavsdalArb, mand faldt ned fra lastbillad, Røn
09 09Rønne Havn, kutteren ”Frede”Skibsskrue faldt i vandet, Røn
09 09Nexø Havn ved dokkenZR assisterede ved ophaling af skib, Røn
09 09Ibsker, ÅgårdDyreredning, Nex
09 09Rønnevej ved BodilskerFuh, 3 biler i påkørsel, 1 væltede rundt, Nex
10 09Rønne, RabækkeværketArb, mand mistede finger i maskine, Røn
11 09Melsted, DamaskegårdArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet, Røn
11 09Nexø Havn ved dokkenZR assisterede ved opklodsning af skib, Røn
11 09Klemensker, LadegårdDyreredning, Røn
12 09Nexø HavnZR assisterede ved rejsning af olietank, Nex
12 09Rønne HavnKutteren Mary med wire i skruen, Røn
13 09Rønne, Den Gule BadeanstaltDreng kvæstede hovedet under leg, Røn
13 09Dyreredning, Røn
13 09ÅrsballeFuh, bil væltede rundt, Røn
15 09Rø KirkeKvinde blev syg under gudstjenesten, Røn
15 09Rønne, Godthåb Mejeri, KnudsvejArb, mand forskar sig på knust flaske, Røn
16 09Rønnevej ved Bodilsker kirkeFuh, bil mod bil, ips, Nex
16 09Rønne StadionMand trådte rive op i foden, Røn
17 09Hasle Lystskov ved BirkelyLivløs soldat fundet i skoven, Røn
25 09Rønnevej – VestermarievejFuh, mc mod lastbil, Røn
26 09Rønne, Svanekevej, maskinfabrikZR deltog i katastrofeøvelse, Røn
27 09Sandkås – SnogebækTransport af ex. Kiosk til Snogebæk, Røn
27 09Rønne, Lille TorvIld i kaffemaskine i butik, Røn + Bv
27 09Rønne, sydhavnenKutteren Freden med løs skrue, Røn
27 09Nexø, SortegårdArb, mand fik finger i tærskeværk, Nex
30 09Bølshavn – AlmelyTransport af sommerhus, Røn
30 09Almindingen, skovvejFuh, jeep i grøften, Røn
02 10Sognevej ved VestermarieFuh, militær-bil væltede, 6 kvæstede, Røn
03 10Brogård, BlåholtvejBrændt mejetærsker slæbt væk, Røn + CF
03 10Rønne, Engvej 7Ildløs ved vaskekedel, Røn + Bv
03 10Til jernbaneterræn ved RønneZR flyttede skibsvrag, galeasen Ib, Røn
03 10Almindingensvej ved ÅløseFuh, traktor i grøften, 1 kvæstet, Røn
03 10Almindingensvej ved ÅløseOvennævnte traktor slæbt væk, Nex
04 10Rønne, Havn, ”Mira af Odense”Arb, mand fik sten ned over foden, Røn
11 10Rønne, St. TorvegadeFuh, kvindelig cyklist mod varebil, Røn
17 10Rønne, Voldgade74-årig mand fik ildebefindende, Røn
17 10Rønne – østbornholmTransport af styrehus (til feriehus), Røn
17 10Rønne SydhavnZR opstillede nødbelysning ved mole, Røn
18 10Allinge HavnStormportene kunne ej åbnes efter storm,Røn
18 10Rønne Sydhavn, lossepladsArb, hesteskraldevogn væltede i vandet, Røn
20 10Rønne, Østergade – VoldgadeFuh, mc påkørte gående mand, Røn
20 10Rønne, HaslevejFuh, ældre mand gik ud foran lillebil, Røn
20 10Ved Store KnudegårdFuh, mand påkørt af cyklist, Røn
21 10Klemenskervej ved Rø SavværkFuh, 4 T tærskeværk i grøften, Røn
22 10Ved HelligpederFuh, ældre cyklist væltede, Røn
23 10Nexø HavnKutter med trawl i skruen, Røn
24 10NykerFuh, knallert mod vejtræ, Røn
27 10Gudhjem, GråmyrÆldre mand fik ildebefindende, Røn
31 10Rutsker, brugsforeningenUng kvinde faldt på gulv, Røn
01 11Rønne, svingeslagterietArb, mand fik jernstang i hovedet, Røn
01 11Rønne ved vandtårnetFuh, scooter væltede, Røn
03 11Rønne, Byledsgade – MøllegadeFuh, varebil mod bil, Røn
03 11Rønne, SøndergadeFuh, knallert mod svingende bil, Røn
04 11Hasle, Herolds Hotel, Vestergade 65Mand fik ildebefindende, Røn
05 11Rønne, St. TorvegadeFuh, bakkende lastbil ind i butiksrude, Røn
06 11Rønne SydhavnZR opstillede nødbelysning ved mole, Røn
08 11Østermarie ud for kirkenFuh, bil væltede rundt, Røn
10 11Rønne, Søndre Allé – SygehusvejFuh, mc mod bil, Røn
17 11Rønne, Borgm. Nielsens VejKælderbrand hos Pinsemenigheden,Røn + Bv
17 11SvanekeFuh, cyklist væltede, Nex
17 11Rutsker Højlyng, LandlystArb, stensprængning = splinter i hoved, Røn
17 11Nexø, Søndre Landevej – MosevejFuh, knallert forulykkede, Nex
18 11Ved Almegårds KaserneFuh, militær-mc væltede, Røn
19 11Rønne, HarbovejGlemt steg i ovn = røgfyldt hus, Røn
21 11Rønne, TorvegadeKat i højt træ hjulpet ned, Røn
24 11Ved VestermarieFuh, militær-mc væltede, Røn
24 11Ibskervej ved Vaddam MejeriFuh, mc forulykkede, Nex
26 11Nexø HavnØsttysk kutter med trawl i skruen, Røn
26 11Åker ved Sølyst (?)Fuh, knallert væltede, Røn ?
26 11Østersøen vest for BornholmMarinekutter Y337 fik wire i skruen, Røn
01 12Rønne SydhavnArb, mand fik hånd i klemme, Røn
03 12Alminding, BondeløkkeIld i bil, Røn + Bv + CF
04 12Allinge HavnArb, lastbillad skred af lastbil, Røn
05 12Rønne, ThorkildsvejFuh, cyklist væltede på cykelsti, Røn
05 12ØstermarieZR opstillede byens juletræ, Røn
05 12Rønne Havn (?)Østtysk kutter med wirer i skruen, Røn
06 12Rønne, Åkirkebyvej – FabriksvejFuh, bil mod mc, 1 kvæstet, Røn
06 12KlemenskerZR opstillede byens juletræ, Røn
09 12Tejn HavnFuh, mc kørte i havnen, Røn
10 12Nexø HavnØsttysk kutter indkom med syg mand, Nex
10 12Haslevej ved RønneFuh, mc mod holdende lastbil, Røn
11 12Rønne, Lille Madsegade2-årig dreng faldt mod kakkelovn, Røn
11 12NykerFuh, bil mod vejtræ, bilen forladt, Røn
11 12NykerKvæstet fører fra ovennævnte fundet, Røn
11 12NykerKvæstet pige fra ovennævnte fundet, Røn
12 12Hasle, FælledvejFuh, knallert væltede, Røn
13 12Årsballevej ved ÅrsballeFuh, cyklist påkørt af knallert, Røn
13 12Haslevej ved RønneFuh, kvinde faldt på vejen = benbrud, Røn
15 12Rønne, Malmøvej – YstadvejFuh, bil mod ZR-ambulance, ips, Røn
15 12Neksø LystskovDyreredning, hest gled i grøften, Nex
16 12Rønne, Åkirkebyvej ud for ZRFuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Røn
16 12Raghammer OddeArb, soldat ramt af granatsplint, Røn
19 12Rønne, Store Torvegade1½-årig dreng drak møbelpolitur, Røn
19 12Rønne ved havnenFuh, chokomælklast faldt af lastbil, Røn
19 12Rønne, Stålegade, slagterbutikArb, slagter faldt = en kvæstet arm, Røn
31 12Rønne, Fabriksvej – AlmindingsvejFuh, knallert mod bil, Røn
-

01 01 1959NykerKvinde fundet bevidstløs i hjemmet, Røn
07 01ØstermarieHus nedbrændt, 1 kvæstet, Røn + CF
08 01Rønne, RabækkeværketArb, kvinde mistede finger i maskine, Røn
15 01BornholmSnestorm = mange kørselsuheld, Røn + Nex
19 01Nexø HavnMand faldt i glat føre = benbrud, Nex
20 01Åker – Åkirkeby SygehusBarselskvinde bragt til sygehuset, Røn
23 01Rønne SydhavnBundeftersyn af vesttysk kutter, Røn
23 01Rønne, andelsslagteriArb, mand gled på gulv, Røn
23 01Allinge, VestergadeFuh, førerløs tankbil mod husmur, Røn

24 01Klemensker, TrommeregårdSmeltevand trængte ind i kælderen, Røn
26 01Rønne HavnZR-kranbil gled ned på skib, Falck assisterede
27 01Skov ved RobbedaleFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet, Røn
27 01Raghammer Odde, militærskydebaneArb, soldat fik økse i knæet, Røn
29 01Nexø – SvanekeFuh, mc forulykkede, Nex
03 02Rønne, Haslevej ved nr. 126Fuh, mc mod holdende lastbil, Røn
04 02Rønne HavnSvensk kutter med trawl i skruen, Røn
05 02Almegårds KaserneArb, soldat fik benbrud på feltbane, Røn
06 02LobbækFuh, bil mod bil i glat føre, 1 kvæstet, Røn
12 02Rønne, ØstergadeSygdom, mand sank om i hjemmet, Røn
12 02Gudhjemvej ved LauegårdFuh, væltet traktor, føreren omkom, # , Røn
12 02Haslevej, SejersgårdSkorstensild, Røn + Bv
16 02ArnagerSygdom, 21-årig kvinde døde, # , Røn
16 02Rønne, Dampmøllegade 122 børn kulilteforgiftet, Røn
16 02Rønne – Sverige, MärstaTransport af 10 T keramikovn til SE, Røn
16 02HaslevejFuh, 2 biler mod holdende lastbil, Røn
17 02Klemensker – OlskerFuh, traktor med mælkevogn væltede, Røn
18 02Rønne – Sverige, MärstaTransporten fremme i Märsta, Røn
18 02Nexø Havn, Østtysk KutterKutter indbragte syg fisker, Nex
20 02Rønne, Haslev. - Borgm. Nielsens V.Arb, mand fik ætsende væske i øjnene, Røn
23 02Rønne, RabækkeværketArb, mand læderede fingre i maskine, Røn
23 02Rønne – HøjspændingsværketZR ass. ved transport af el-turbine, Røn
23 02Rønne, StrandvejenFuh, 8-årig dreng gik ud foran bil, Røn
26 02Rønne ved vandtårnetZR opsatte sin radiomast, Røn
26 02Nexø HavnLæk østtysk kutter kom i havn, Røn
27 02Rønne, Forenede granitbrudArb, mand kvæstet af eksploderet krudt, Røn
28 02Rønne SydhavnIndkommet kutter med trawl i skruen, Røn
02 03Sandegård ved HaslevejArb, stensprængning = et kvæstet hoved, Røn
05 03Petersborg nord for KlemenskerAvlsbrugerejendom nedbrændt, Røn + CF

06 03Rønne, Pingels Allé – ZahrtmannsvejFuh, løbskkørsel med skraldevogn, ips, Røn
09 03Østermarie ud for hotelletFuh, bil svingede ind foran mc, Nex
09 03Rønne Plantage ved OnsbækKvinde faldt syg om, Røn
11 03Olsker, Olsker CentralskoleGymnastik = en forstuvet arm, Røn
11 03Rønne-egnen – Centralsygehuset3 bloddonorer akut kørt til sygehuset, Røn
17 03Ved KlemenskerArb, mand fik hånden i roeskærer, Røn
18 03Rønne, Fru Stenbergs VejLejlighed brandhærget, Røn + Bv
20 03Nexø, hotelMand gled på gulv = benbrud, Nex
24 03Rutsker HøjlyngArb, træ ned over mand = 2 benbrud, Røn
25 03Rønne, StoregadeHjertesyg 49-årig mand til sgehuset, # , Røn
28 03Rønne Havn, minestrygeren StigsnæsIldløs i skibet, Røn + Bv
31 03Almegårds KaserneArb, soldat forskar hånden med kniv, Røn
31 03Rønne, rutebåden fra KøbenhavnSyg ung mand kørt til sine forældre, Røn
01 04Hasle HavnKutter tabte en trawlskovl i havnen, Røn
01 04Sandvig HavnKutter tabte en trawlskovl i havnen, Røn
02 04Rønne SydhavnKutter fik trawl i skruen, Røn
02 04Nylars – Balka StrandSommerhus flyttet til Balka, Røn
02 04Allinge ved HavnegadeFuh, cyklende kvinde væltet af børn, Røn
02 04Nyker, Lille SursænkegårdKo bragt til nødslagtning i Rønne, Røn
06 04Rønne, Østre Skoles fodboldbaneSvane indfanget og udsat i sø, Røn
06 04Rønne Havn – svæveflyverklubTransport af 2 svæveplaner til klubben, Røn
07 04Rønne, SnorrebakkenTransport af jordkabler til Snorrebakken, Røn
11 04Rønne, Rosenvej 9Ild i fedt i køkken, Røn + Bv
11 04Nylars, KjøllergårdArb, kvinde ramte en finger med økse, Røn
13 04Rønne HavnØsttysk trawler med trawl i skruen, Røn
13 04Rønne Havn ved ”66-Kajen”ZR Frømand bjærgede tabte jernrør, Røn
14 04Knudsker, skolegård11-årig dreng fik armbrud under leg, Røn
14 04Sandvig, Strandgade – BredgadeFuh, mc mod bil, ips, Røn
15 04Rønne, ØstergadeSprængt vandrør i gaden, Røn
15 04Rø, Stenby Mølle300 kyllinger indebrændte, Røn + CF
16 04Åker nær Højlyngensklippe3 m høj og 12 T tung mindesten rejst, Røn
17 04Årsdale – Nexø ved NørremarkFuh, bil mod vesafspærring, Nex
20 04Rønne, Store Torv ved politistationenIld i bil, Røn + Bv
20 04Nyker, AgremølleSkorstensild, Røn + Bv
21 04IbskerArb, soldat fik benbrud under øvelse, Nex
25 04IbskerArb, mand faldt 5 m ned fra telefonmast, Nex
27 04Rønne, SøndergadeFuh, 6-årig cyklende dreng væltede, Røn
27 04Allinge, CF-kasernenZR opstillede 30 m radiomast, Røn
27 04Tejn, vognmand Aage FalkZR opstillede 40 m radiomast, Røn
30 04Østerlars, Dybdal MejeriIld i parafingryde, Røn + Nex + CF
30 04Nexø HavnEftersyn af svensk skonnert på bedding, Røn
30 04Nexø HavnDefekt dokport repareret, Røn
02 05Åkirkebyvej ved VibegårdFuh, knallert mod bil, kvæstet, Røn
02 05RønneTransport af lystkutter gennem byen, Røn
04 05Allinge, Hammerens GranitværkArb, mand faldt = ryggen kvæstet, Røn
05 05OlskerFuh, bil knust mod stensætning, ips, Røn
05 05Nexø, Rønnevej ved NymølleFuh, mc mod lastbil, Nex
06 05Olsker, Store VedbygårdIld i gammel høstak, Røn + CF
06 05Rønne SydhavnTysk kutter med wire i skruen, Røn
06 05Ibsker, HindsegårdGårdbrand, Nex + CF + Svaneke Bv
09 05Rønne, ÅkirkebyvejFuh, lille pige løb ud foran bil, Røn
11 05Ved KlemenskerFuh, knallert væltede, Røn
12 05Rå, Døndalen14-årig dreng faldt ud over skrænt, Røn
12 05NykerZR deltog i Røde Kors øvelse, Røn
15 05Klemensker, BedegadevejEjendom brandhærget, Røn + CF
15 05Rønne, motortorpedobåd SværdfiskenArb, 2 marinesoldater skoldet, Røn
15 05NexøFuh, 5-årig pige påkørt af knallert, Nex
19 05Rønne, SøndergadeKvinde fik ildebefindende på gaden, Røn
19 05Rønne, Dr. Kabells Vej6-årig dreng forskar sig på flaske, Røn
19 05OlskerDyreredning, so i ajlebeholder, Røn
19 05Klemensker, SkovvangSkorstensild, Røn + CF
19 05Sandvig Vandrehjen, SjøljanSygdom, Røn
19 05SandkåsFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet, Røn
19 05Bolsterbjergvej ved BolsterbjergFuh, mc forulykkede, 3 kvæstet, Røn + Falck
19 05Allinge ud for CFFuh, cyklist væltede, Røn
19 05Rønne, Storegade 891½-årig dreng skoldet af tevand, Røn
21 05TingstedFuh, lastbil kørte i grøften, ips, Røn
21 05Sæne Havn, MTB JagtfalkenArb, fyrbøder kvæstede en finger, Røn
22 05Rønne, Kirkestræde 9Skorstensild, Røn + Bv
22 05Rønne, Espersens FiletfabrikArb, kvinde forskar sig på kniv, Røn
22 05Onsbæk – Salene BugtZR flyttede sommerhus til Salene, Røn
25 05Rønne, StampenNaturbrand, Røn + Bv
25 05Brændegårdshaven3 soldater faldt i vandet fra robåd, Nex
25 05Motorbane (hvor ?)Mc væltede under træningsløb, 1 kvæstet,Røn
26 05Rønne Havn, nordre beddingZR foretog reparation af skinnevogn, Røn
28 05Ibskervej ved NaskegårdFuh, cyklist ud foran varebil, Nex
28 05Rønne, Lille MadsesgadeFuh, lastbil gik gennem brolægningen, Røn
30 05Rønne SydhavnTysk kutter med trawl i skruen, Røn
30 05Rønne, TorvegadeFuh, scooter kørte mod mur, Røn
01 06Nexø HavnZR ass. ved opklodsning af skib, Røn
02 06Nexø, TorvegadeIld i bil, Nex + Bv
03 06Rønne, RabekkeværketArb, mand kvæstede finger i maskine, Røn
04 06Balka, sommerhusEksplosion, 1 kvæstet, Nex + Bv
04 06BølshavnFuh, bil mod telefonpæl, 1 kvæstet, Nex
06 06Østerlars, smedieIldløs i smedie, Røn + Bv
08 06Rønne, HaslevejFuh, knallert mod lysmast, Røn
10 06Rønne, HaslevejLille dreng faldt på fortov, Røn
10 06Rønne, Store TorvegadeTabt malerbøtte på kørebanen, Røn
10 06Rønne HavnUng mand kvæstet ved udspring, Røn
10 06OnsbækStort hvepsebo fjernet, Røn
12 06Rønne, Kanegård SkovZR deltog i samaritterøvelse, Røn
13 06Rønne, Rønne TeglværkArb, mand fik afsættervogn over sig, Røn
15 06Rønne SydhavnTysk kutter med trawl i skruen, Røn
16 06ØstermarieZR deltog i Røde Kors øvelse, Røn
17 06Rønne HavnZR ass. Ved opklodsning af kutter, Røn
19 06Rønne, Store TorvegadeÆldre mand faldt på fortovet, Røn
20 06Årsdale, TingfogedgårdIldløs i gårdlænge, Nex + CF
22 06Blykobbe PlantageMindre naturbrand, Røn + Bv
22 06Robbedale - Nylars100 m2 skov brændt, Røn + Bv
25 06Rønne Sydhavn3 x kuttere med trawl i skruen, Røn
25 06Nær RisenholmFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet, Røn
26 06Rønne, Den Gule BadeanstaltDreng fik splinter i det ene ben, Røn
26 06Almindingen, dyrskuepladsZR + Falck oprettede vagt under skuet, Røn
26 06Almindingen ved flyverdetachementetNaturbrand, Røn + CF
27 06Rønne, Ny Østergade – Voldgade45-årig mand fik hedeslag, Røn
27 06Rønne, andels-svineslagterietArb, mand jo kniv i låret, Røn
27 06Almindingen, dyrskueplads6000 l vand hentet til dyrene på skuet, Røn
27 06Almindingen, dyrskuepladsFlere dyr kørt hjem grundet hede, Røn
27 06Nyker, Brogårdsvej ved BrodalFuh, bil væltede i grøften, 1 kvæstet, Røn
27 06Østersøen sep. 1958, forlis: BurgundiaBedstemand nu fundet ved vraget, #, Røn
29 06Almindingen ved LilleborgLærerinde faldt over en sten, Røn
30 06Svaneke5-årig dreng kvæstet i liggestol, Nex
30 06NykerÆldre mand faldt i sit hjem, Røn
30 06BornholmTørke, ZR kørte vand til husdyrene, Røn
02 07
1959
Almegårdskaserne, øvelsespladsenArb, soldat fik kanon ned over sig, Røn
02 07BornholmVoldsom regn = nogle vandskader, Røn+Nex
04 07Årsballe ved ÅrsballegårdFuh, lastbil i grøften, Røn
06 07Snellemark – StoregadeFuh, cyklende svensk kvinde ramt af bil, Røn
07 07Rønne, Smallesund ved nr. 14Fuh, 3-årig dreng ud foran mc, Røn
07 07Østerlars, PilegårdFeriegæst faldt, Røn
07 07Søkabel nord for RønneZR ass. ved ilandtrækning af kabel, Røn
07 07GalløkkenTurist ramt af skud fra maskinpistol, Røn
07 07Allinge HavnArb, tysk matros faldt 5 m ned i skib, Røn
07 07Ved AlmegårdskaserneArb, soldat klemt af bakkende bil, Røn
08 07Østermarie, FredensmindeDyreredning, Røn
08 07Rønne, St. Torvegade 26Ildløs i bogbinderiværksted, Røn + Bv
08 07Ved Sorthat12-årig dreng fundet druknet, # , Røn
08 07AlmindingenZR ass. ved udslæbing af egekævler, Røn
09 07Søndre Strandvej ved OnsbækFuh, cyklist væltede, Røn
09 07Østersøven ved NexøLuftmadras drev til havs = oliedunk, Nex
09 07Rønne StadionZR-amb.vagt ved politiidrætsstævne, Røn
09 07Rønne, HaslevejFuh, varebil mod lillebil, ips, Røn
10 07Rønne HavnMand kvæstet ved udspring, Røn
10 07Rønne, Haslevej ved nr. 65Fuh, 11-årig cyklende dreng mod bil, Røn
10 07Rønne, St. TorvegadeTabt malingsdunk = farvet kørebane, Røn
10 07Rønne, ved OnsbækZR fjernede hvepsebo, Røn
12 07SvanekeArb, mand faldt 7 m ned fra tag, Nex
12 07KnudskerArb, mand faldt ned fra hølæs, Røn
13 07Rønne, Snellemark – St. TorvegadeFuh, cyklist påkørt af lillebil, Røn
13 07SnorrebakkenFuh, knallert forulykkede, Røn
13 07VestermarieDyreredning, hest i mergelgrav, Røn
13 07Østermarie, Svanekev. v. Stamperegd.Fuh, 15-årig cyklende pige væltede, Nex
13 07Rønne, Dams HotelSkybrud = oversvømmet køkken, Røn
13 07Rønne, Hotel VesterhusSkybrud = oversvømmet kælder, Røn
13 07Hasle HavnFormodet drukneulykke, Røn + Falck
13 07RønneFuh, knallert ud foran bil, Røn
15 07Rønne, Lille TorvÆldre mand fik ildebefindende, Røn
15 07Hasle, Ørnekullen, ØstersøenTysk turist druknede, Røn
15 07Årsballe, RømeregårdsvejIld i varebil under kørsel, Røn + Bv
16 07Gudhjem ved Sletten CampingFuh, cyklist væltede, Røn
16 07Åkirkeby – RønneKvinde fødte i ZR-ambulance, Røn
16 07Nyker, å ved HullevadDyreredning Røn
16 07Ibskervej ved BækkegårdFuh, bil mod tysk bil, ips, Nex

16 07Rønne, Antoinette StrandZR deltog i livredningsdemonstration, Røn
17 07Rønne, KirkestrædeLynnedslag = vaskehus styrtet sammen, Røn
20 07Østersøen ud for GalløkkenSvensker drev til havs på luftmadras, Røn
20 07Hasle, KlinkerfabrikkenArb, mand faldt ned fra løbebro, Røn
20 07Arbejderhus ved Risenholm, Nyker21-årig mand sank død om i sengen, # , Røn
20 07Rønne, Klokkegade – StumpegadeFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet, Røn
21 07Rønne, Lille TorvTilskuer til fuh fik ildebefindende, Røn
21 07Allinge, HavnegadeFuh, mand påkørt af scooter, Røn
21 07Rønne, Den gule badeanstalt14-årig dren kvæstet ved udspring, Røn
21 07Rønne, Den gule badeanstalt12-årig dreng kvæstede foden, Røn
22 07Borrelyngvej ved KæmpedalenFuh, cyklist ud over klippekant, Røn
22 07Rønne, Den gule badeanstaltDreng kvæstede hovedet ved udspring, Røn
23 07ÅrsdaleArb, traktor ud over skrænt, ips, Nex
23 07Rønne, Voldgade 33Brændeskur nedbrændt, Røn + Bv
23 07Borrelyngvej ved KæmpedalenFuh, cyklende 19-årig pige væltede, Røn
23 07Bornholm31 bloddonorer akut til centralsygehuset, Røn
24 07Østerlars, Stavdalsvej ud for nr. 2Fuh, scooter væltede, 1 kvæstet, Røn
24 07Rønne, Harbovej, ”Johans Minde”Hvepsebo skyld i ildløs i maskinhus, Røn+Bv
25 07Rønne, Ll. Madsesgade, ”Hebron”Arb, murer faldt ned fra 1. sal, Røn
25 07Nexø, svensk skib ”Margit”Skibet kølsprængt, Røn
27 07Balka, Sdr. LandevejFuh, cyklist ud forn bil, Nex
28 07SvanekeMand fik ildebefindende, Nex
29 07Søndre Landevej ved PederskerFuh, bil i grøften, ips, Nex
29 07Gudhjem, BokuldÆldre kvinde fik ildebefindende, Røn
29 07Gudhjem, BobbevejFuh, bil væltede rundt, ips, Røn
30 07Balka StrandZR deltog i livredningsdemonstration, Nex
30 07Nexø, svenske skib ”Mazeda”Skibet kølsprængt, Røn
30 07Fuh Borrelyngvej d. 23 07 1959Den unge pige er nu afgået ved døden, # -
01 08Nyker – Blykobbe PlantageFuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet, Røn
01 08Gudhjemvej ved LehnsbjerggårdFuh, knallert væltede, Røn
03 08Segenvej ved SkovgårdFuh, overhalende mc mod bil, Røn
03 08Ved ÅkirkebyFuh, beruset bilist mod telefonmast, ips, Røn
04 08Svaneke, SøndergadeFuh, 5-årig svensk dreng ud foran bil, Nex
04 08Rønne, HaslevejFuh, cyklist påkørte holdende bil, Røn
05 08Allinge HavnKutter med trawl i skruen, Røn
05 08Bornholm mod nordSkybrud = flere vandfyldte kældre, Nex
05 08Åkirkeby, Soldatergård20 tdr. land oversvømmet, Røn
05 08Nylars, SkyttegårdVej oversvømmet, Røn
05 08KlemenskerSkybrud = købmandslager vandskadet, Røn
05 08BornholmFlere fourenede brønde, Røn + Nex
06 08PederskerSygdom, madforgiftning, Nex
06 08Åkirkeby, Lile HallegårdOversvømmet bygmark, Nex
07 08NykerFuh, militær dysekanon-jeep væltede, Røn
07 08Ypnasted, BølshavnFuh, 12-årig cyklende dreng væltede, Nex
07 08Østersøen ved Snogebæk11-årig dreng druknede under badning, #, Nex
07 08Rønne, KalkbrænderivejFuh, mc mod Volvo Varebil, Røn
08 08Poulsker, Kofoeds SkæreriArb, mand fik hånden i afretter, Nex
10 08StrøbyKvinde muligvis bidt af hugorm, Røn
10 08Kvinde fik voldsom blødning, Røn
10 08Ypnasted, BølshavnFuh, cyklist væltede på bakke, Nex
10 08Hasle HavnArb, mand faldt ned fra lastbil, Røn
10 08Rønne, stadionFodboldkamp = et kvæset hoved, Røn
11 08Rønne Havn, Øernes PakhusDreng kvæstede hovedet mod vægt, Røn
11 08Østersøen ved Snogebæk11-årig badende dreng druknede, # , Nex
12 08Nylars, BakkegårdOversvømmede marker, Røn
13 08Rønne, StampenHvepsebo fjernet, Røn
15 08Rønne HavnMulig fejl på skibs rorsystem, Røn
18 08Hvor ? Nexø (?)Arb, mand fik hånd i rundsav, Nex
19 08Tejn HavnZR fandt tabt armbåndsur i havnen, Røn
19 08Rønne Havn, Den gule Badeanstalt11-årig dreng kvæstede ansigtet mod sten,Røn
20 08Klippeafsats ved StammershalleUng kvinde fandtes liggende bevidstløs, Røn
21 08AlmegårdskaserneArb, soldat forbrændte hånden, Røn
21 08Åkirkebyvej ved Robberdale grusgravFuh, mc mod svingende lastbil, Røn
22 08Rønne Havn, Den gule BadeanstaltZR rensede havbunden ved anstalten, Røn
22 08Rønne, Haslevej – LærkevejFuh, scooter mod svingende knallert, Røn
22 08Østersøen ved Boderne14-årig pige reddet fra drukning, Røn
24 08Korsbjerg ved OlskerArb, ZR-kran væltede, ZR-mand skadet, Røn
25 08Ved RønneIld i bil under kørsel, Røn + Bv
25 08Teglkås HavnKutter slynget mod mole af forkert sø, Røn
26 08ParadisbakkerneKvinde faldt = armbrud, Nex
26 08MelstedFuh, cyklende kvinde væltede på bakke, Røn
27 08Rønne, gasværketStormstød ødelagde tag, Røn
27 08Rønne, FiskerbakkenStormstød ødelagde hjørnevindue, Røn
27 08Bodilsker, LillegårdStormstød væltede træ over bygning, Nex
29 08Rønne Havn, rutebåden ”Rotna”Beruset mand faldt, Røn
31 08Rønne, LundensvejFuh, cyklene dreng væltede, Røn
01 09Rønne, Kapelvej - ZahrtmannsvejÆldre kvinde faldt over kantsten, Røn
02 09Rønne, Kajstræde ved nr. 980-årig mand faldt på gaden, Røn
03 09Rønne HavnLinoleumsrulle tabt i vandet fra skib, Røn
03 09Åbyvej ved BukkegårdFuh, bil påkørte kvie på vejen, Røn
04 09Tornegård nær Rønne (?)Dyreredning, Røn
07 09Nyker, BlæsbjerggårdVild ko indfanget med lasso, Røn
11 09Rønne HavnArb, mand faldt fra kaj ned på skib, Røn
11 09SandkåsMand akut voldsom syg, Røn
14 09Allinge, gammel jernbanelinieFuh, beruset knallerist væltede, Røn
17 09Østersøen 6 sømil fra NexøKutter sprang læk, reddet fra forlis, Nex
17 09Rønne, Fabriksvej, ophugningspladsIldløs i skrot og træværk, Røn + Bv
18 09Almindingen, Chr. X VejFuh, militærbil med 10 mand i grøften, Røn
22 09Dalegård ved ÅkirkebyUanmeldt brandøvelse, Røn + Bv
25 09Rønne, Kapelvej 63Røg i kælder = tilstoppet skorsten, Røn + Bv
28 09Ved RøIld i halmstak, barns leg med ild, Røn + Bv
29 09Åkirkeby, butikken TatolIld i køkken, Røn + Bv + CF
02 10Skibet ”Putte Pan” i rum søArb, mand faldt ned i lastrummet, Røn
03 10Rønne, Østergade – VoldgadeFuh, scooter mod lastbil, Røn
09 10Gudhjem – RønneTransport af 26-fods lystbåd til Rønne, Røn
11 10Åkirkeby, Ladegård14-årig dreng ramt af salonriffelkugle, Røn
12 10Grammegårdsvej ved TyskegårdFuh, bil væltede ned i grøft, ips, Røn
13 10Klemensker, savskæreri18-årig dreng kvæstet under leg, Røn
16 10Åkirkebyvej ved RobbedaleFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Røn
17 10Allinge HavnNy havneport kørt til havnen, Røn
17 10Vestermarie3-årig dreng faldt i kogende vand, # , Røn
17 10Ud for Svaneke HavnRobåd kæntrede, ældre mand reddet, Nex
19 10ÅrsballeFuh, bil bakkede mod 16-årig dreng, Røn
21 10Nexø HavnArb, mand ramt af sprængt trosse, Nex
21 10Rønne Havn, marineskibet LynæsSkib med wire i skruen, Røn
21 10Rønne ved kirkepladsenTV-antenne rev sig løs i stormvejr, Røn
23 10Rønne, Østre SkoleStormstød rev tag af cykelskur, Røn
23 10Østermarie, LindetStormstød rev stråtag af længe, Røn
24 10Store Torvegade ved Nordlyst3-årig dreng forskar sig på glasskår, Røn
24 10Åkirkeby, Lille Bakkegård3-årig dreng faldt ned fra traktorvogn, Røn
26 10Rønne, SnorrebakkenFuh, cyklende soldat mod vejsten, Røn
26 10NexøStormstød væltede TV-antenne, Nex
28 10Allinge HavnKutteren ”Inge” med trawl i skruen, Røn
29 10Rønne HavnZR foretog besigtigelse af havneporten, Røn
02 11Gudhjem HavnVandfyldt kutter pumpet tør, Røn
05 11ØstermarieMindre ildløs i hus, Røn + Bv
07 11Rønne Havn, skibet m/s EginhusArb, mand fik hånd i klemme, Røn
09 11Ibskervej ved FløjlegårdFuh, mc mod 3 løsgående heste, Nex
10 11Rønne, virksomhed på HaslevejArb, mand fik bræt i hovedet, Røn
13 11Rønne HavnTransport af 27 T gravko til stenbrud, Røn
14 11AlmindingenDyreredning, 2 heste faldt i sump, Røn
16 11NørremarkMindre naturbrand nær hønsehus, Nex + Bv
18 11Rø, Rø SavværkArb, mand læderede fingre i maskinsav, Røn
18 11Nexø, Ndr. Strandvej – NørregadeFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet, Nex
19 11Rønne Havn, skibet: ØstersøenArb, mand fik pengeskab ned over sig, Røn
19 11Segenvej ved KongemindevejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet, Røn
19 11Ved NykerFuh, 15-årig cyklende pige mod bil, Røn
20 11Rønne Havn, fra skibet: AdiLosning af 21 T transformator, Røn
23 11Nexø, Grønnegade30 m radiomast forårsagede el-nedbrud, Nex
24 11ÅrsdaleKutter med tovværk i skruen, Røn
24 11Østermarie, KirkebyvejFuh, knallert væltede ved Styrmandsgård,Nex
24 11Rønne Havn – OlskerTransport af 21 T transformator til Olsker,Røn
28 11Smallesund – Borgmester Nielsens V.Fuh, 4-årig dreng løb ud foran mc, Røn
01 12Sandvig-AllingeZR rejste byens to juletræer, Røn
02 12Rønne, Hotel Fredensborg81-årig mand faldt på trappe, omkom #, Røn
03 12Almegårdskaserne, feltbanenArb, soldat faldt = lårbensbrud, Røn
05 12Nexø, GrønnegadeZR ass. ved opsætning af 36 m mast, Nex
07 12Nexø-egnenSnefygning = en del fastkørte biler, Nex
07 12Rønne, Snellemark – StoregadeFuh, varebil mod varebil, ips, Røn
09 12BornholmSnestorm = 27 kørselsuheld, Røn + Nex
09 12Ved BoberøddenFuh, lastbil med kreaturer i grøften, Røn
10 12KnudskerSyg hest kørt hjem til den lune stald, Røn
11 12BornholmGlat føre = 14 kørselsuheld, Røn + Nex
11 12Rønne, RabækkeværketArb, mand falt 7 m ned fra tag, Røn
14 12Ved Rutsker HøjlyngFuh, mc væltede, Røn
15 12Nexø Havn47-årig mand druknede i havnen, # , Nex
15 12Listed, Villa HyttenKvinde faldt på kældertrappe, Nex
15 12Rønne, Store Torvegade 10ZR opsatte stort TV-reklameskilt, Røn
16 12Poulsker, lærerboligIldløs ved kakkelovn, Nex + Bv
16 12Rønne – Sverige, StrömstadTransport af stor keramisk ovn til SE, Røn
17 12Allinge Havn, kutteren ”Vera” HolbækKutter sprang læk under lastning, Røn
17 12Svaneke, MøllebakkenFuh, bil gennem hegn og ind i have, Nex
19 12Rønne, HavnegadeZR anbragte ny tank hos vognmand, Røn
19 12Rønne, Haslevej ved nr. 108Fuh, 15-årig cyklende pige mod bil, #, Røn
22 12Rønne, ÅkirkebyvejFuh, knallert mod oplukket bildør, Røn
22 12Rønne – Sverige, StrömstadOvnen fremme i Strömstad (se 16 12), Røn
23 12Fra Centralsygehuset, RønneEn del patienter kørt hjem for julen, Røn
24 12Nexø4-årig dreng nær kvalt af sveskesten, Nex
26 12Knudsker8-årig dreng fik dolk gennem hånden, Røn
31 12Rønne, Kirkepladsen + SnellemarkStorm ødelagde 2 tagvinduer, Røn
31 12Rønne, Vinkelvej 14Skorstensild, Røn + Bv
02 01 1960Rønne, Østervoldgade 487-årig mand død i gasulykke, # , Røn
05 01Segen, SkovfogedhusSkorstensild, Røn + Bv
14 01Rønne HavnSynkefærdig kutter indkom til havnen, Røn
16 01Rønne HavnTysk skib med vand i lastrummet, Røn
19 01Hasle Lystskov ved Rubinsø74-årig mand fundet død af kulde, #, Røn
19 01Snogebæk Havn17-årig fisker faldt i glat føre = benbrud, Nex
21 01Rønne Havn, fiskekutterArb, mand gled på skibsdæk, Røn
22 01Haslevej ved RosmandegårdFuh, cyklist påkørt af bil, Røn
22 01Rønne, Løkkevej 980-årig kvinde reddet fra udsivende gas, Røn
29 01Blemmelyng, ParadisetSkorstensild, Røn + Bv
01 02Robbedale, Østergårds GrusgravArb, mand kvæstet under lastbil, Røn
01 02ÅkerIld i traktor, Røn + Bv
01 02Rønne, KrystalgadeIldløs i kælder under butik, Røn + Bv
02 02Bornholm – Christiansø, søkabletZR ass. ved undersøglse af defekt kabel, Røn
04 02Rønne ByZR deltog i stor CF-øvelse, Røn

06 02Bornholms Højspændings VærkIs stoppede kølevandstilførelsen = nul el,Røn
08 02Hasle, TofteIld i hønsehus og halmstak, Røn + Bv
10 02Hasle HavnZR frømand afglattede kutterkøl, Røn
11 02Rønne, Store Torvegade – BredgadeFuh, bil mod lastbil, ips, Røn
12 02Øster SømarkenFuh, knallert væltede, Nex
12 02Hasle, BorrelyngvejFuh, militær-lastbil mod varebil, ips, Røn
12 02Rønnevej ved Store VedbygårdEn i sne fastkørt lastbil, Røn
13 02Fuh, lastbil med telefonmaster i grøften, Røn
15 02Østerlars, Strandbygård, formiddagArb, mand kvæstede hånden i rundsav, Nex
15 02Østerlars, Strandbygård, kl. 1430Arb, mand kvæstede hånden i rundsav, Nex
15 02Rø, LindeskovvejPatientoverførsel til Rønne i snekaos, Røn
19 02Ved TorpebakkerFuh, cyklende kvinde væltede, Røn
22 02Muleby, Sdr. MulebygårdSkorstensild, Røn + Bv
23 02Rønne – EgernsundTransport af keramikovn til Egernsund, Røn
26 02Østermarie, AlmegårdGårdlænge nedbrændt, Røn + CF
29 02Rønne, Ll.Madsesg. - Dampmølleg.Fuh, bil mod knallert, 1 kvæstet, Røn
01 03Rønne, villa85x50x35 cm hvepsebo fjernet, Røn
05 03Christiansø – Svaneke – RønneAkut patientoverførsel til Rønne, Røn
14 03Almegårdskaserne – HasleFuh, militærbil mod telefonpæl, Røn
15 03Åbyvej ved BukkegårdFuh, lastbil kørte i grøften, Røn
17 03Rønne HavnArb, mand fik ildebefindende, Røn
18 03NordbornholmIsslag = 5 kørselsuheld, Røn
21 03Lille skov ved LangemyregårdArb, 20-årig soldat kulilteforgiftet, # , Røn
23 03Rønne HavnZR frømand søgte efter tabt gods, Røn
23 03Nexø, Paradisvej – K.H.Kofoeds G.Mand faldt ned fra elmast i kådhed, # , Nex
24 03Nexø, ÅrsdalevejFuh, bil forulykkede, ips, Nex
31 03Rønne, RolighedsvejKvinde blev syg på gaden, Røn
31 03Rønne, Grønnegade – ToldbodgadeFuh, lastbil mod knallert, Røn
01 04Rønnevej ved KølleregårdFuh, knallert mod varebil, Røn
04 04Rønne, Haslevej ved FrydenlundFuh, hund væltede cyklende kvinde, Røn
06 04Rønne HavnZR ass, ved opklodsning af skib ved dok, Røn
08 04Haslevej ved RønneArb, gravko væltede ved vejarbejde, Røn
09 04SkarpeskadeFuh, cyklist trukket af knallert væltede, Røn
13 04RønneZR nedtog toppen af radiomast, Røn
22 04Klemensker – MæbyFuh, bil i grøften, 2 kvæstet, Røn
22 04Almindingen nær SvinemoseNaturbrand, 15 tdr, afbrændt, Røn + Bv + CF
27 04Nexø HavnArb, mand faldt ned fra lastbillad, Nex
27 04Rønne, HaslevejFuh, scooter mod cykelbud, Røn
02 05Ertholmene, Christiansø, beddingEftersyn af beddingens skinneanlæg, Røn
03 05Vestermarievej – RønnevejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Røn
03 05Nylars, Hyldebo2½-årig dreng under gødningsspreder, # ,Røn
05 05Almegårds Kaserne2 rekrutter skar sig med barberblad, Røn
06 05Rønne, Østergade – Pingels AlléFuh, mc mod cyklende kvinde, ips, Røn
07 05Aspesgård ved Åkirkeby44-årig mand fundet død i grøft, # Røn
07 05Zahrtmannsvej – BellmannsvejFuh, cyklist mod bil, Røn
07 05Christiansø - GudhjemSyg mand fra Christiansø til sygehuset, Røn
09 05Tejn, Sdr. StrandvejFuh, cyklende mand væltede, Røn
09 05Ved RutskirkeFuh, mc ud over 15 m dyb skrænt, ips, Røn
09 05Rønne, ØstergadeFuh, mc punkterede under kørsel, ips, Røn
10 05Nexø HavnArb, kutter indkom med kvæstet mand, Nex
10 05Ertholmene, Christiansø, beddingZR ass, ved nedlægning af nye skinner, Røn
10 05Knudsker, stenbrud MyreløkkenArb, mand fik benbrud af stor sten, Røn
14 05Hasle, ByledsgadeFare for ild i plankeværk, Røn + Bv
14 05Rønne, ZahrtmannsvejFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet, Røn
16 05Nexø, SkippergængeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet, Nex
16 05Ibskirke – SvanekeFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet, Røn + Nex
17 05Nexø, KildebakkestrædeArb, mand faldt ned under nedrivning, Nex
17 05Rønne, KåsegadeFuh, 12-årig pige løb ud foran cyklist, Røn
17 05Rønne, Ndr. Jernstøberi – ShellTransport af 120.000 l tank til Shell, Røn
19 05Vestermarie, GundbergsmindeGårdbrand, Røn + Bv

20 05Rønne, lergrav ved ZahrtmannsvejLergraven forurenet af tjære fra tønde, Røn
23 05Rønne, rutebåden ”Kongedybet”2 passagerer blev syge ombord, Røn
23 05Rønne, HaslevejFuh, 4-årig dreng ud foran lillebil, Røn
24 05Ibsker, IbskervejFuh, mc mod traktor, Nex
25 05Ertholmene, Christiansø, beddingZR foretog eftersyn af beddingen, Røn
27 05Knudsker, ved SandemandsgårdFuh, knallert i grøften, Røn
30 05Bodilsker, ved Store KrusegårdFuh, bil påkørte hest på vejen, Nex
31 05Østerlars, vej mod RisenFuh, 3-årig dreng ud foran varebil, Røn
01 06Rønne SydhavnArb, mand faldt ned fra lastbillad, Røn
01 06Rønne Havn - Bornholms MuseumIndbragt gammelt ror kørt til museet, Røn
03 06Østermarie, Thorkilds MindeArb, mand kom under førerløs traktor, Røn
03 06Gudhjem4-årig pige faldt ned fra udhustag, Røn
03 06Almegårds KaserneArb, soldat kvæstet ved eksplosion, Røn
07 06Blykobbe ved VandmøllekroenFuh, knallert væltede, Røn
07 06Fransk skib ved ErtholmeneArb, matros faldt 10 m ned, omkom, #, Røn
07 06Søndre Landevej ved Vellens ÅFuh, mc kørte i grøften, 2 kvæstet, Røn
07 06Svaneke, HammersletKvinde faldt på klippe, Nex
07 06Nord for RønneBeruset og kvæstet mand fundet på vejen,Røn
08 06Nexø HavnMand tabte sine briller i vandet, Røn
10 06Gudhjem HavnMand faldt, Røn
15 06Rønne, De Forenede GranitbrudArb, mand fik sten over foden, Røn
18 06Rønne Havn – NexøDampkedel til Nexø, konservesfabrik, Røn
20 06Rønne, dyrskuepladsZR fandt kvindes tabte armbåndsur, Røn
20 06Rønne, Pæretræsdalen 30Kvinde forskar sig på tabt vase, Røn
20 06Ved RobbedaleFuh, cyklende kvinde med barn væltede, Røn
22 06Årsballe – Øster SømarkenZR flyttede sommerhus til Ø.Sømarken, Røn
22 06Rønne, Fabriksvej – AlmindingsvejFuh, cyklende kvinde ud foran jeep, #, Røn
22 06Nexø HavnArb, svensk mand fik talje i nakken, Nex
23 06Rønne, ÅvangsskolenDørlås i baglås = eksaminand låst inde, Røn
27 06Rønne, Almindingsvej – Rabækkev.Fuh, bil mod km-sten, 2 kvæstet, Røn
27 06Rønne, ”Den gule badeanstalt”Udspringer ramte en svømmer, Røn
29 06Knudsker PlantageSkorstensild i plantørbolig, Røn + Bv

02 07Vestermarie, NørregårdArb, dreng fik søm gennem hånden, Røn
02 07Rønne, Torvet, AndelsbankenRude knust i banken ved 23-tiden, Røn
04 07Dueodde17-årig dreng fik benbrud i klitterne, Nex
05 07Rønne ved ”Den gule badeanstalt”Fuh, lastbil tabte 16 øl/sodavandskasser, Røn
06 07Nexø Havn, ny filetfabrikZR ass, ved pålægning af tagbjælker, Nex
07 07RønneVoldsom regn = flere vandskader, Røn
07 07Bodilsker, RønnevejFuh, løbsk bilhjul ramte fodgænger, Nex
07 07Nexø Sygehus – Rønne SygehusPatientoverførsel til Rønne, Nex
08 07Rønne SydhavnZR flyttede (8x14 m) træhus 10 m Røn
08 07Rønne, i rundkørselFuh, bil væltede rundt, ips, Røn
09 07Almegårds KaserneSoldat blev syg under øvelse, Røn
09 07KlemenskerFuh, brugsstjålet bil funder forladt, Røn
12 07NexøSkybrud = en del vandskader, Nex
13 07Rønne ved ”Fredensborg”Kvinde fik sten i hovedet under gåtur, Røn
13 07Rømeregårdsvej ved HallegårdFuh, cykel brød sammen, 1 kvæstet, Røn
13 07Haslevej ved SandegårdFuh, cyklist ud foran bil, 1 kvæstet, Røn
14 07Nyker, Mæbyvej ved RømersmindeFuh, 12-årig cyklende dreng væltede, Røn
14 07Rønne, Nyvej 32-årig dreng fik pande med fedt over sig, Røn
15 07Stranden nord for RønneBlind alarm : kæntret jolle : intet galt, Røn
15 07Hasle, SiegårdFeriedreng sparket i maven af hest, Røn
15 07Rønne, Store TorvUng pige faldt og forskar sig på flaske, Røn
16 07Rønne, Store TorvArb, mand fik stensplint i pulsåre, Røn
16 07Rønne, NørrekåsUng pige fik ildebefindende, Røn
18 07Rønne Havn, vandski-showDrage sank i vandet, forgæves søgt af Røn
19 07AlmindingenBisværm invaderede skorsten i hus, Røn
19 07Rønne Jernbanestation N.Kvinde fundet bevidstløs, Røn
19 07Rønne, Snellemark – Storegade15-årig skibsdreng fundet stærkt beruset, Røn
20 07Rønne, badeanstalten ”Den Gule”Anstalten renset for søgræs, Røn
20 07Gudhjem, lejrplads ”Sletten”Ung pige fik ildebefindende, Røn
21 07Rutebåden ”Kongedybet”Overfald: 15-års dreng slået ned, død #, Røn
21 07Nexø HavnVesttysk kutter med syg fisker, Nex
22 07Ved ÅrsballeFuh, scooter mod svingende bil, Røn
23 07Snogebæk, VennerslystDyreredning, Nex
25 07KlemenskerBil med motorstop, Røn
29 07Svaneke, Postgade 65-årig dreng faldt på stentrappe, Nex
29 07Svaneke, Postgade 6 – RønneOvennævnte dreng nu ført til Rønne, Nex
30 07CF-NexøZR ass ved rejsning af 24 m radiomast, Nex
30 07Knudsker, SnorrebakkenFuh, knallert væltede, Røn
30 07Åkirkeby, SkagelfaldsvejIld i telefonkabeltelt, Røn + Bv
01 08Østermarie, SkovhaveArb, mand faldt ned fra tag, Røn
01 08Rønne, SønderborgKat aflivet, havde slugt en fiskekrog, Røn
01 08Rønne, Haslevej – GartnervangenFuh, knallert mod mc, 3 kvæstet, Røn
01 08HareløkkerneZR med amb.vagt ved ridestævne, Røn
02 08Stampen4 hvepsebo fjernet fra samme husloft, Røn
03 08Svaneke, sommerhuset SolkrogenHvepsebo fjernet, Nex
03 08På Rønne og Klemensker egnenePå 8 dage fjernet 15 hvepsebo, Røn
04 08Rønne, Møllegade hos vognmandZR rejste 32 m høj radiomast, Røn
04 08Tejn, Ndr. Strandvej3 lejligheder brandhærget, Røn + Bv + CF
05 08VestermarieKvinde fik ildebefindende, Røn
05 08NykerKvinde faldt over nogle brædder, Røn
06 08Rønne, SønderborgDødt marsvin drevet i land, Røn
08 08Nexø, biograf15-årig feriepige nær kvalt i bolche, Nex
10 08Rønne, SursænkevejFuh, cyklist påkørt af militærbil, Røn
11 08Nexø Havn, tysk fragtbådSpansk sømand bragt syg i land, Nex
13 08BalkaFuh, 15-årig dreng påkørt af mc, Nex
13 08Rønne, Store TorvUlovligt parkerede biler fjernet, Røn
15 08Stranden syd for ArnagerMuligt 2 personer ved at drukne, Røn
15 08Østerlars – ØstermarieFuh, lastbil ud foran mc, 1 kvæstet, Nex
15 08Pederske, Øster SømarkenFuh, 2½-årig pige påkørt af lastbil, Nex
16 08Østersøen, skibet ”Hera” af ÅlborgSkib sprang læk, skibsføreren døde, #, Røn
17 08Svaneke, inderhavnenZR ass ved anbringelse af stor olietank, Røn
17 08Rønne, RabækkeværketArb, mand misted synet efter uheld, Røn
18 08Rønne, Løkkevej 15Ældre kvinde døde efter ildebefindende, Røn
18 08Rønne, Keramikfabrikken SøholmBlind alarm: ild i bil = damp, Røn + Bv
22 08Ved Nyker MejeriFuh, mc væltede i vejsving, 2 kvæstet, Røn
22 08Rønne, Strandvejen ved GalløkkenFuh, ung cyklende pige væltede, Røn
22 08Nørrekås, bådeværftArb, mand fik finger i rundsav, Røn
22 08Rønne, andelsslagteriArb, slagter forskar sig på kniv, Røn
24 08Rønne, Munch Petersens VejFuh, 70-årig cyklende mand væltede, Røn
24 08SnogebækArb, mand fik træstykke i ansigtet, Nex
25 08Rønne, slagteriArb, kvinde fik el gennem sig, Røn
26 08Rønne CentralsygehusPatient kørt til sig hjem fra sygehuset, Røn
26 08Rønne, ParadisvejFuh, To 7-årige piger løb ud foran mc, Røn
27 08BodilskerFuh, knallert væltede, Nex
29 08Rønne HavnLyn slog ned tæt ved soldat, Røn
31 08Hasle, savværkArb, snedker kvæstet af et bræt, Røn
31 08Rønne, Kandegade – SøndergadeFuh, lille dreng løb ind i kørende bil, Røn
01 09Østersøen, Fregatten ”Flora”Arb, mariner ramt af raket i øjet, Nex
02 09Ved Poulsker KirkeFuh, militær-mc mod militærkøretøj, Nex
05 09BornholmEn del fastkørte mejetærskere, Nex + Røn
05 09Rønne, Lille SøstrædeMand sank død om under besøg, #, Røn
07 09Brændegårdshaven (Jobo-Land)Barn fik gynge i hovedet, Røn
07 09VestermarieFuh, bil kørte i grøften, ips, Røn
09 09Rønne, stor Esso-tankZR rensede tanken indvendigt, Røn
09 09Nexø, KildebakkestrædeZR ass ved oplægning af tagspær, Nex
09 09Bådehavn ved Trommerebakke4-årig dreng druknede under leg, #, Nex
12 09Nylars, TingfogedgårdArb, mand i klemme ml. bil og stolpe, Røn
12 09Søndre Strandvej ved BjerregårdFuh, bil mod bil under overhaling, ips, Nex
12 09Klinteby47-årig mand sank død om på hølæs, #, Nex
13 09Åkirkeby, Nexøvej ved StyrsbroFuh, 81-årig mand mod lastbil, omkom # Røn
15 09Rønne, Haslevej, sommerhusIldløs i flaskegasanlægget, Røn + Bv
15 09Østersøen ud for Sorthat ved HasleLille båd tabte sin påhængsmotor, Røn
16 09Dueodde, nyt fyrZR ass ved bygning af nyt fyr, Røn
17 09Gudhjem, alderdomshjemArb, mand forgiftet af cellulosedampe, Røn
19 09Rønne, ÅkirkebyvejFuh, 12-årig dreng i klemme ml. 2 mc'er,Røn
19 09Nylars, ved HovedgårdFuh, kvinde faldt af halmlæs, omkom, #,Røn
20 09ÅrsballeIld i traktor ved benzinpåfyldning, Røn + Bv
21 09Rønne SydhavnKutteren ”Kitten” med trawl i skruen, Røn
21 09Almegårds KaserneMuligt hængt soldat = det var en dukke, Røn
22 09Rønne, idrætspladsZR opsatte el-master ved pladsen, Røn
23 09Tejn, ValnøddegårdDyreredning, Røn
24 09Rønne, KajstrædeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet, Røn
24 09SvanekeFuh, ZR-blokvogn mod benzinstander, Nex
26 09Allinge, Moseløkken, granitværkArb, mand kvæstede armen = armbrud, Røn
26 09Rønne, Rabækkevej – Almindingsv.Fuh, cyklende kvinde væltede, Røn
27 09Rønne, Østergade – Pingels AlléFuh, scooter mod fodgænger, Røn
28 09RobbedaleTræ væltede ud over vejbane, Røn
28 09KnudskerFuh, varebil i grøften, ips, Røn
28 09RingebyFuh, bil mod bil, ips, Røn
30 09Årsdale68-årig kvinde faldt på gårdsplads, Nex
03 10Rønne, Almindingsvej – Rabækkev.Fuh, varebil væltede, ips, Røn
03 10Klemensker, SplitsgårdArb, tærskeværk væltede, Røn
05 10Pedersker, Østre SømarksvejFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet, Røn
11 10Rønne, slagteriArb, mand fik kniv i armen, Røn
13 10Rønne, søndre beddingZR reparerede skinnelegemet, Røn
17 10Rønne – Sverige, SödertäljeTransport af 10 T keramikovn til SE, Røn
17 10Nexø – SvanekeArb, mand faldt ned fra stige, Nex
18 10Rønne, Malmøvej – YstadvejFuh, taxa mod bil, ips, Røn
19 10Nyker, RisenholmTilstoppet drænrør = oversvømmelse, Røn
20 10Rønne, Kattesundet – ØstergadeFuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet, Røn
21 10Svaneke – NexøFuh, cyklende kvinde ramt af lastbil, Nex
21 10Svaneke – NexøFuh, varebil i grøften, ips, Nex
21 10Nexø Sygehus – Rønne SygehusPatientoverførsel til Rønne, Nex
22 10Rønne SydhavnFuh, lastbil tabte to fyldte syreballoner, Røn
24 10Ved RøFuh, bil mod el-amst, 1 kvæstet, Røn
25 10Rønne HavnDyreredning, edderfugl sad fast i krog, Røn
26 10Rønne, Haslevej ved SandegårdFuh, cyklist påkørt af scooter, 1 kvæstet, Røn
27 10Rønne, Korsgade 2Sengerygning = ildløs, Røn + Falck + Bv
28 10Knudsker, HallebakkenFuh, knallert mod holdende bil, Røn
28 10Almegårds KaserneSoldat fladt ned over taburet, Røn
29 10Nexø, Klintebyvejen 2, Eskildsgd.6-årig dreng faldt 3 m ned fra loft, Nex
31 10Rønne Havn, skibet PatriciaIld i lukaf, sømand reddet ud, Røn + Bv
01 11Rønne HavnKutter med trawl i skruen, Røn
02 11Klemensker, BollerisUng mand fundet liggende bevidstløs, Røn
03 11Rønne, sydhavnKutter med net i skruen, Røn
03 11Nexø HavnZR undersøgte havbunden ved dokporten,Røn
03 11Nexø, Stormgade 14Tag skred sammen på ejendom, Nex
05 11Rønne, ØstergadeUng kvinde sank syg om på gaden, Røn
05 11Rønne, restaurantKvinde blev syg, Røn
07 11Rønne, Fru Krabbes V.-Pingels AlléFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, Røn
07 11Rønne, svineslagteriArb, mand kvæstet ved aflæsning af svin,Røn
10 11Rønne, GalløkkenFuh, knallert væltede, Røn
10 11Rønne, Borgmester Nielsens VejFuh, knallert mod gående mand, Røn
10 11Gudhjem Havn – RønneTysk torpedo fragtet til Rønne, Røn
14 11Allinge HavnZR ass, ved lukning af havneporten, Røn
15 11Nexø HavnØsttysk kutter med trawl i skruen, Røn
15 11Muleby, Hasle KlinkerArb, mand faldt 3 m ned fra mur, Røn
18 11Rønne HavnKutter sprang læk, Røn
18 11Rønne, HaslevejFuh, mand gik ud foran bybus, døde #, Røn
21 11Sorthat15-årig dreng besvimede under løbetur, Røn
23 11Pedersker7 vilde kvier bedøvet med ampuller, Røn
24 11Nexø HavnFragtskibet ”Bornholm” sprang læk, Røn
24 11Rønne Havn, korvetten ”Flora”ZR foretog eftersyn af skibsskruen m.m., Røn
26 11Rønne HavnKutter tabte kasse med laks i vandet, Røn
28 11Rønne, AlmindingsvejFuh, 4-årig pige påkørt af bil under leg, Røn
28 11Rønne, AlmindingsvejFuh, 4-årig pige løb ud foran bil, Røn
28 11Nexø, båden Hedwig LundstedtZR ass, ved losning af stor tank fra skib, Nex
28 11RabækkeværketIld i lastbil, Røn + Bv
28 11Åkirkeby, Solhøj12-årig dreng ramt af haglskud i benet, Røn
29 11Rønne, Engvej – ÅkirkebyvejFuh, mc mod parkeret bil, Røn
30 11Åkirkeby ved KannikegårdFuh, knallert væltede, Røn
01 12Nexø HavnZR fjernede wire fra skruen på kutter, Røn
03 12RønneZR rejste byens juletræ på torvet, Røn
03 12Allinge, Moseløkken, granitbrudArb, lastbil gled ned ad skrænt, ips, Røn
03 12KlemenskerZR rejste byens juletræ, Røn
07 12Åkirkeby, Store KrusegårdArb, mand sparket af hest i stald, Nex
08 12KlemenskerByens juletræ væltede, Røn
08 12AllingeZR rejste byens juletræ, Røn
08 12Rønne-egnenAdskillige fastkørte traktorer, Røn
10 12Rønne, SkovsholmSkorstensild, Røn + Bv
12 12Ved NykerFuh, lillebil i grøften, ips, Røn
12 12Nexø, Bornholms StøbefabrikOversvømmelse, Nex
12 12Pedersker, SømarkenOversvømmelse, Røn
12 12HasleStore regnvandsoversvømmelser, Røn + Bv
12 12KlemenskerTræ væltede ned over brugsforeningen, Røn
12 12Rønne, HaslevejTræ væltede ud over vejbanen, Røn
12 12NykerByens juletræ blæste omkuld, Røn
12 12Klemensker, Nylars, VestermarieFlere vandfyldte kældre, Røn
14 12Rønne, Nyvej4-årig dreng faldt på kældertrappe, Røn
16 12Klemensker, Bedegadevej ved mølleFuh, 14-årig cyklende pige ramt af bil, Røn
22 12Rønne, ØstergadeFuh, 12-årig cyklende pige væltede, Røn
23 12Gudhjem15-årig pige kulilteforgiftet i badekar, Røn
24 12Rønne, Åkirkebyvej – Smedegårdsv.Fuh, bil mod holdende lastbil, ips, Røn
26 12KlemenskerFuh, cyklende mand væltede, Røn
28 12Nexø, Havnegade – AasenFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Nex
29 12Nexø Havn, kutteren ”Pacific”Vand i motor- og lastrum, Nex
30 12Rønnevej nær Store HallegårdFuh, varebil mod scooter, 1 kvæstet, Nex
03 01 1961Rønne Havn, skibet M/S RotnaArb, lastning : mand fik oksekrop over sig, Røn
04 01Rønne Havn, BP-StationIldløs, Røn + Bv
13 01Gudhjem – RønnePige fra Christiansø kørt til Rønne Sygehus, Røn
13 01Nexø HavnTysk kutter med trawl i skruen, Røn
13 01Rønne HavnKutter med trawl i skruen, Røn
16 01Ågård syd for KlemenskerFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af lastbil ,Røn
17 01Nylars, Rønnevej ved EllesgårdFuh, knallert påkørte mand, 1 kvæstet, Røn
20 01Rønne HavnLaksefangst fald i vandet under losning, Røn
21 01Rønne, SlagtergadeIldløs i tagkammer, Røn + Falck + Bv
21 01Åkirkeby, VærfeldsgårdArb, mand kvæstet ved tærskearbejde, Røn
23 01Allinge, Kirkeplads 4Ild i kulbunke i kælder, Røn + CF + Bv
23 01Rønne, Zarthmannsvej, lergravZR ass ved gravemaskines nedkørsel, Røn
26 01KlemenskerKvinde faldt og forskar sig på rude, Røn
27 01Rønne, Store TorvZR opsatte nye el-master på torvet, Røn
06 02Ved KlemenskerKvæstet hest måtte aflives, Røn
06 02Bodilsker, KjøllergårdTravføl kvæstet = blev aflivet, Røn
07 02Rønne, Haslevej, Lysters Garveri11 syrebeholdere pumpet tomme, Røn
08 02Nexø, østtysk-kutterZR foretog eftersyn af kuterbunden, Røn
08 02Rønne, Hundested-kutterKutter med garn i skruen, Røn
08 02Nexø, østtysk-kutterArb, mand faldt = en kvæstet kæbe, Nex
11 02Rønne Sydhavn, svensk kutterSkrueblad udskiftet på kutter, Røn
11 02Østersøen ud for SømarkenØsttysk kutter grundstødt, 8 reddet i land, Nex
13 02Rønne Havn – RabækkeværketTransport af 27 T gravko til værket, Røn
13 02Pedersker ved kirkenFuh, mc mod vejsten, 2 kvæstet, Røn
14 02Til Centralsygehuset i RønneMange bloddonorer kørt til sygehuset, Røn
15 02Rønne, StrandvejenFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil, Røn
15 02Vallensgård, AlmindingsvejZR ass ved fældning af stort råddens træ, Røn
16 02Rønne Lufthavn – ÅkirkebyPatientoverførsel til Åkirkeby Sygehus, Røn
17 02Rønne, Violstræde 2Ild i isolring ved kakkelovn, Røn + Bv
18 02Rønne Bio viste rædseslfilm3 ZR folk i Bio, hvis nogen besvimede, Røn
18 02Nexø HavnKutteren ”Ingerlise” tabte sit anker, Røn
18 02Rønne HavnKutteren ”Ready” tabte et dæksel, Røn
21 02Rønnevej ved GadebyFuh, lastbil mod bil, ips, Nex
21 02Nyker, VellensgårdZR fældede stort hældende træ, Røn
21 02Klemensker, BedegadevejFuh, ZR-amb mod bil, ips, Røn
25 02Rønne Havn, skibet ”Neptun”Skib sprang læk, Røn
01 03Hasle, Tassevej ved FrigårdFuh, knallert væltede, 1 kvæstet, Røn
02 03Nexø HavnØsttysk kutter med rorskade, Røn
02 03Svaneke Havn2 kuttere med garn i skruen, Røn
02 03Østersøen ud for SandkåsKutter bjergede minestrygningsparavane, Røn
03 03Rønne Havn, skibet ”Freja”Ildløs i lukaf, Røn + Bv
04 03Rønne HavnArb, mand påkørt af gaffeltruck, Røn
04 03Nexø, Havnegade – GrønnegadeFuh, lastbil mod bil, ips, Nex
08 03Nexø HavnArb, mand faldt 4 m ned i tørdok, Nex
08 03