Hadsund


Stationshistorie:
Hadsund
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 149
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Hadsund
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Brogade 7
Redningsstation
20.2.1933 - 1.7.1933:
Herman M. Christensen
249ZR

Historie:
Hadsund-stationen er et eksempel på, hvor galt det kunne gå, når man skulle entrere med mekanikere og vognmænd om stationsoprettelse og drift. ZR indgik 30. januar 1933 aftale med Hadsund Motor Compagni v. Herman M. Christensen, der selv havde en kranvogn, om drift af en station, og 20. februar skete den officielle indvielse. ZR udlagde sædvanligt redningsmateriel på stationen og stationerede en ambulance, samtidig med at man påbegyndte forhandling med amt og kommune om sygekørsel. Parterne blev imidlertid kort efter uenige, og 1. juli 1933 ophævede Christensen kontrakten med ZR som misligholdt pga. manglende betaling, og han nægtede samtidig ZR at få materiellet udleveret. ZR gik i fogedretten, som bestemte at ambulancen skulle udleveres, da den ikke var omfattet af aftalen med Christensen, mens ZR's øvrige materiel kun kunne udleveres mod sikkerhedsstillelse på kr. 2.000, hvilket blev stadfæstet af landsretten.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Hadsund Egnsmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage