Borris


Stationshistorie:
Borris
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 123
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Borris
Adresse/artÅrstal/StationslederTelefonØkonomisk ansvarlig
Militærlejren i Borris v. Skjern
Udstationeret ambulance
1954 - 1958:
Bent Røn via Aalborg
UdeladtZR / Jørgen Pedersen a Meta
1958 - 31.12.1962:
Bent Røn via Aalborg
ZR

Historie:
Ambulancestationen i Borris blev oprettet under ZR Aalborg i 1954 da ZR overtog syge- og ambulancekørsel for militæret. Da ambulanceberedskabet på ZR's nærmeste stationer ikke var stort nok, udstationerede man en ambulance i lejren. Den blev betjent af menige soldater under kommando af en befalingsmand. De havde vagt på skift. Mandskabet blev aflønnet af ZR, og de skulle have et bestemt antal timer pr. måned for at få deres vagtløn. Det var overassistent Røn fra Alborg, der var ansvarlig for driften og afregningen. Han måtte derfor hver måned tage til Borrislejren for at kontrollere kørselsbog, benzinregnskab og vagttimer, samt udrede betalingen til mandskabet. Røn har fortalt, at ofte når han var på dette arbejde, gemte befalingsmændene hans vogn, så han ikke kunne komme hjem om aftenen. De havde fundet ud af at ZR og Røn så måtte give den første omgang øl i messen. Et foto af stationens ambulance kan ses på siden for Nørre Alslev, idet sprøjten her inden ombygning i ca. 1960 var ambulance i Borris.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt.

Statistik:
År1.6.1956 - 31.5.19571.1.1960 - 30.6.1960:
Antal2587 km31 ydelser

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Volvo 1947692
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
-

Mere materiale fra Borris

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

12 10 1959Borris Lejren – BorrisFuh, gående soldat påkørt af scooter
06 06 1962Borris, militærlejrSoldat ramt af vådeskud


Tilbage