Vejen


Stationshistorie:
Vejen
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 236
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Vejen
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Hj. Askovvej / Søndergade
Kranvognsstation
31.10.1934 - 7.1936:
K. Hougaard Christensen
270Formentlig ZR

Historie:
Da Sparre 5. januar 1963 blev interviewet til Randers Dagblad om sit liv i ZR, opremsede han alle de stationer, han havde været med til at etablere. De var alle intakte, undtagen Vejen, den måtte lukkes, for der var ikke grokraft. Hvad Sparre mente, viser et udklip fra Fyns Socialdemokrat 24. juli 1936: Det trækker op til Sagsanlæg mod Zone-Redningskorpset i Vejen. Korpset har i al Stilhed nedlagt Stationen. - Abonnenterne trues med Sagfører. - Uoverensstemmelse mellem Slutsedlen og Kontrakten. "Kold. Socialdemokrat" skriver: I Efteraaret 1934, da Zoneredningskorpset opdagede, at der førtes Forhandlinger mellem Brandkommissionen og Falcks Redningskorps om en Nyordning af Kommunens Brandvæsen, sendte Zone-Redningskorpset et Utal af Agenter til Vejen. Samtidig oprettede Zoneredningskorpset i Løbet af nogle faa Dage en "Station" i Vejen. Der blev hos Automobilforhandler Hougaard stationeret en Kranvogn (paamalet Zone-Redningskorpsets Mærke, men denne Vogn blev samtidig benyttet af Hougaard til Afhentning af havarerede Biler. Endvidere sluttede Zoneredningskorpset Overenskomst med Vognmand Klochmann om Afbenyttelse af hans Ambulance, naar Zoneredningskorpset skulde transportere Abonnenter. Og nu er hele Herligheden - der just ikke har været saa herlig, endda - lukket. I al Stilhed er Korpsets Flag strøget. "Korpset" er flyttet til Vejle - vel at mærke kun med Dyreredningsgrejerne og nogle Vandspande samt et Par Slanger. Ambulancen, som nogle i Vamdrup troede skulde stationeres der, bliver selvfølgelig i Vejen, for Korpset her kan jo ikke fjerne en Bil, de ikke har 5 Øre staaende i. Dermed gik Gassen af den Ballon. Korpset sluttede Overenskomst med en række store Virksomheder og Private - alt under Forudsætning af, at der blev oprettet en komplet station i Vejen. Men den første der meldte sig ud, var - saa vidt man ved - Direktør Hougaard! Derefter fulgte Vognmand Klochmann, der havde Ambulancekørselen for Zoneredningskorpset. - Hvorfor ? Fordi de ikke kunde blive betjent, naar de virkelig havde Brug for Assistance. Tapetfabrikken "Phønix" (Mon ikke det skal være Tagpapfabrikken?) viste sig straks large og tegnede Abonnement. Men da Fabriken brændte, mødte Zoneredningskorpset med en - skriver een Mand! Ganske vist talte man om, at man havde Station i Esbjerg, men da man fik Regningen var den fra Esbjerg Brandvæsen - og den maatte Kommunen betale! Saa opdagede "Phønix", hvad et Abonnement paa "Zonen" betød. Det ser ud til, at flytningen faar et Eftersmæk. Vi havde i Gaar Besøg af et Par Abonnenter, der havde tegnet sig for et Aar. Men da de fik Kontrakten, lød den paa 5 Aar! En af dem fortæller, at han betalte kontant ved Tegningen Kr. 6,50, og han har Kvittering for Beløbet. Ikke desto mindre fik han kort Tid efter Opkrævning paa det Beløb, han havde betalt tidligere. Den sag gik naturligvis i Orden. Men just i disse Dage har han fra Lrsf. E. Johansen, Næstved, faaet Meddelelse om, at han skal betale for indeværende Aar ogsaa, for han er tegnet for 5 Aar. Korpset flytter Stationen, men tegner alligevel Abonnenter, som nu ikke har Mulighed for at blive betjent. De kan nemlig kun faa Assistance indenfor en Afstand af 30 km i Henhold til Policen, og der er 50 km. til Esbjerg og godt 40 km. til Haderslev fra Vejen. Hvad skal de Mennesker nu gøre ? Kan man undre sig over, at de er bitre?
I artiklen anføres, at stationen flyttes til Vejle. Det rigtige var Vamdrup, hvor Otto Rebsdorff 1. august 1936 etablerede station.
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv for Vejen Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage