Hillerød


Stationshistorie:
Hillerød
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 155 - 156
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Hillerød

Efter en kort periode hos Arthur Krogh, flyttede stationen i 1935 tilbage til Frederiksværksgade 10, hvor der indtil november 1934 havde været Zone-Brand-Vagt hos Rogert Jensen. Foto ca. 1936. Fra venstre Kaj Petersen, Abrahamsen og Holger J. Hansen.

Kalvehavevej/Frederiksværksgade. Foto 1942.

Tietgensvej 8. Foto ultimo oktober 1947.

Ole Kure ved stationens Folkevogn 1954 ambulance. Foto ca. 1960.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Frederiksværksgade 10
Brandstation (ZBV)
29.10.1927 - 3.11.1934:
Rogert Jensen
209
(Udeladt)
Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Linden, i dag Slotsgade 38
Ambulancestation
17.4.1930 - 3.11.1934:
Gudmann Larsen
1029 og
29
Kørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Østergade 17-29
Kranvognsstation
17.4.1930 - 3.11.1934:
J.C.Granholm
320Kørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Løngangsgade 5
Brand- og redningsstation
1.11.1934 - 15.4.1935:
Arthur Hofmann Krogh
10Formentlig Arthur Hofmann Krogh
Frederiksværksgade 10
Brand- og redningsstation
16.4.1935 - 31.12.1935:
Tage Hansen
Vides ikke
1.1.1936 - 12.1.1942:
Holger J. Hansen
Holger J. Hansen i ZR forpagt.
Frederiksværksgade 4
Brand- og redningsstation
13.1.1942 - 31.3.1947:
Holger J. Hansen
Tietgensvej 8
Brand- og redningsstation
1.4.1947 - 30.4.1954:
Holger J. Hansen
Tietgensvej 8
Redningsstation
1.5.1954 - 31.12.1955:
Holger J. Hansen
1.1.1956 - 28.5.1956:
Ivan Jørgensen
Ivan Jørgensen og Børge Ravn i ZR forpagt.
28.5.1956 - 31.12.1959:
Børge Ravn
Børge Ravn i ZR forpagt.
Ejendom ejet af ZR tinglyst 5.4.19471.1.1960 - 31.12.1962:
Ole Erik Kure
ZR

Historie:
Når Hare og Reinholdt Hansen i deres kontrakt med Wiboltt 8. juni 1930 skrev, at de var påbegyndt oprettelse af redningskorps på Sjælland, må det bl.a. være Hillerød, man har tænkt på, jf. oprettelsesdatoen 17. april 1930. Fra 6. maj 1930 foreligger en indberetning fra ZR's abonnementstegner i Hillerød til Reinholdt Hansen om at tegningen gik trevent, og at det var nødvendigt, at der blev arrangeret demonstrationer og skabt pressebevågenhed, idet folk skulle kende til sagen, før de ville tegne. Zone-Brand-Vagt var oprettet allerede i 1927, og blandt abonnenterne var bl.a. Frederiksborg Slotssogn Kommune, som man havde overenskomst med formentlig allerede fra 1927. I følge en kontrakt fra 1942 var kommunens løse materiel placeret hos ZR, og det var i kontrakten fremhævet, at materiellet kun måtte anvendes til brande i kommunen. ZR var således ikke selve Hillerød Kommunes brand- og redningsentreprenør; her sad Falck tungt i det med en stor nyopført station indviet 12. august 1931. Mellem Falcks stationsleder I. Haagen og ZR's stationer i Hillerød og Helsinge var der i øvrigt et fortrinligt, uofficielt samarbejde, hvor man på forskellig måde hjalp hinanden, når det kneb. Som det ses af skemaet nedenfor faldt indtægterne i årene efter 1945, og 1. juli 1949 skrev Wibollt til Holger J. Hansen, at forpagtningen måtte bringes til ophør, hvis ikke der kom omlægninger, der kunne forbedre økonomien. I 1951 vedtog Hillerød Kommune og Slotssognet at sammenlægge deres brandvæsen. Forhandlingerne gik trægt, men 11. april 1954 meddeler avisen, at Falck som led i nyordningen skal overtage brandvæsenet i Slotssognet. Reelt var der dog tale om, at det var Hillerød kommunale brandvæsen der overtog Slotssognets brandvæsen, men det var stationeret på Falck-stationen. ZR opsagde som følge heraf de sidste landkommuner der var tilbage, og nedlagde sit brandvæsen, formentlig fra 1. maj 1954. Holger J. Hansen havde siden 1951 haft den meget unge og energiske abonnementstegner Ivan Jørgensen ansat, og i slutningen af 1955 blev det meddelt i dagspressen, at Ivan Jørgensen skulle overtage stationslederposten fra 1. januar 1956, hvor Holger J. Hansen ønskede at trække sig tilbage. Forpagtningen blev herefter overtaget af Ivan Jørgensen og - må man gå ud fra - Børge Ravn. Det sidste var i hvert fald, hvad Børge Ravn selv mente. 4. marts 1956 skriver han til Wiboltt, at samarbejdet med Ivan Jørgensen går dårligt, og at han ikke er klar over, om han betragtes som medforpagter af stationen. Han slutter brevet med, at det er hans opfattelse, at det ikke er med Jørgensens gode vilje, at han er gået ind som medforpagter, og at han er villig til at trække sig. Det blev dog Jørgensen der trak sig, idet han forlod Hillerød 24. september 1956. Det gik ikke godt for Børge Ravn med driften af stationen, og han nedlagde pludseligt sit hvert med udgangen af 1959, bitter på ZR. Alfred Jensen fik fat i Ole Erik Kure der boede i Hillerød og som tidligere havde været ansat som mekaniker på Platanvej, og fik ham gjort interesseret i at overtage stationen på almindelige ansættelsesvilkår. I følge Ole Kure var stationen på dette tidspunkt kørt fuldstændig ned, men det lykkedes efterhånden at få den banket op, bl.a. ved indgåelse af kontrakt med Frederiksborg Slotssogns Kommune om sygetransport fra 1. juli 1961. Der foreligger et fyldigt statistikmateriale fra 1936 til 1948 som tegner et meget godt billede af aktiviteten på en større provinsstation, og som navnlig siger noget om besættelsens betydning for assistancernes omfang og art:
Amb.+
syget.
Auto-
hjælp
Dyre-
redning
BrandStorm/ vand/ div.I altKmIndtægt kr
Ambu.
Indtægt kr.
Kran
193625941432143080318.4331673412
193733438525204080420.7402660320
193829445022242381421.4662298492
193933041726281481522.7632863626
194030527712291263516.0053372960
194137815532211560115.81372741115
194239114236301161015.5927800704
1943605873350477922.73613.112374
194478311861327100132.91620.240831
1945115729166558157750.88829.9033303
1946759369373515121543.57520.7284275
19477434002643114132639.60016.69610.851
1948680345252859113735.44915.9802929
Det høje antal diverseassistancer i 1947 skyldtes den tørre sommer, hvor ZR havde travlt med at vande jordbær, hvilket også gav gode indtægter.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Bygningerne solgt til Ole Erik Kure, der blev assistent ved Falck-Zonen til sin pensionering 31. januar 1991.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal584253428313112

Effekter på museet fra stationen:
En række effekter samlet af Holger J. Hansen, navnlig en enestående samling af over 40 udklipsbøger med daterede udklip fra hele landet, en stor model af ZR's båd TERTIA og en legetøjssamling samt kørselsbøger fra besættelsen. Holger J. Hansens scrapbøger adskiller sig markant fra andre modtagne scrapbøger ved at indeholde alle former for udklip med ZR relevans, også den negative omtale, og ved at være dateret konsekvent, og de har på denne måde været et væsentligt bidrag til hele ZR's historie.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947340Hanomag 1957603Pumpe Ford Y 1936319
Mercedes 1957580Bedford 1954719Pumpe DKV 1932325
Pumpe Pegson 1961835
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Mere materiale fra Hillerød

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
HILLERØD
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
24 12 1938ZR stationen450 julepakker uddelt til værdigt trængende
17 04 1939Hammersholt TeglværkIldløs
30 06Helsinge, HøbjergFuh, 2 personer ført til sygehuset
22 08Uggeløse SkovSkovbrand
28 11Store DyrehaveFuh
08 12JespervejSkorstensild
03 01 1940PilevejTræhus nedbrændt
03 01Helsinge, ØrbySank sammen i bilen under kørsel, Død
27 02KollerødFuh, cyklist væltet
31 03LyngeFuh, 13-årig pige væltet med cykel
06 04SlangerupFuh, kusk faldt ned fra hestevogn
21 05Nyhuse KirkegårdKvinde faldt
12 06SlagslundeArb, sparket af hest i ansigtet
15 06LyngeHønsehus nedbrændt
16 06RågelejeNaturbrand + 2 sommerhuse nedbrændt
18 06Farum KalkværkArb, voldsom flænge i den ene arm
19 06Lillerød, HulhøjgårdIld i affaldsbunke
27 06Nørre Herlev, DønnegårdGården nedbrændt, lynnedslag
27 06BastrupHus nedbrændt, lynnedslag
22 07OdderdamDyreredning
22 07Slangerup MejeriBagbygning nedbrændt
10 09LyngeStakkebrand
22 10UllerødBeruser ført til sygehuset
16 11SlangerupMindre ildløs på Kaffesurrogatfabrikken Danmark
04 03 1941Freerslev, AndersgårdSvinestalden nedbrændt
22 03Stenholt SavværkMindre ildløs
04 05Freerslev HegnSkovbrand
11 06TulstrupArb, fik et ben i tørveæltemaskine
26 06GadevangHest med vogn faldet i tørvegrav
27 06Lynge MarkDyreredning
04 07Bendstrup, TidselholmArb, fik et ben i klemme
13 07BlovstrødBevidstløs efter bistik
31 07BastrupSvinehus nedbrændt, lynnedslag
13 08SlangerupsgadeFuh, faldt ned fra lastbillad under kørslen
14 08Kollerød, HvilebjerggårdArb, kvie brækkede fodermesterens arm
24 08BastrupArb, 2 personer faldt i hestevogn
04 10SkævingeFaldt ned fra stol under vinduespudsning
23 10Nørre HerlevFuh, lastbil mod telefonmast, beruset fører
30 10Lynge, EnhøjsmindeGården nedbrændt
01 11HammersholtFuh, cyklist væltet
26 11Frederiksværksgade-ArresvejFuh, hund løb ind i cykel = cyklisten væltede
02 12Stenholt SavværkIldløs på kontoret
18 12Carlsbergvej - ParkvejArb, faldt 15 m ned fra træ under fældning, Død
03 01 1942ArresvejPatient døde i ambulancen på vej til sygehuset, Død
20 01Slangerup LandbrugsskoleMindre ildløs på elevværelse
29 01AnnisseFastkørt rutebil
30 01Lillerød SavværkArb, faldt ned fra en stabel træ
05 02Gl. Holmegårdsvej 42-årig dreng fik kogende fiskevand ned over sig
08 02HammersholtSkorstensild + ild i skillevæg
16 02KrogenlundSygekørsel, der måtte benyttes kane
21 02Brickasvej 12Sprængt vandrør på 1. sal
24 02Løngangsgade 4Ildløs på 1. Sal
28 02UvelseSparket af hest
05 03Freerslev, HolmerødgårdUng pige faldt ned fra køkkenborg
05 03Hillerød, JægerbakkenDreng brækkede et ben under kælkning
05 03SlangerupIldløs på cikorietørreri (= kaffeerstatning)
06 03GadevangEjendom nedbrændt
24 05HammersholtFuh, cyklist væltet
29 05Nørre HerlevDyreredning
21 06Borup TeglværkArb, jernklods faldt ned over armen
07 07Nellerød, tørvemoseArb, fik foden klemt i tørveelevator
07 07Grib Skov ved EnghavehusFuh, cyklist væltet
29 07Københavnsvej, HingsterhusFuh, cyklist væltet
31 07Hillerød, IndelukketFodgænger faldt over træstub
31 07KastanievejLastbil sank i blød jord under bakning
01 08GrønholtArb, tilskadekomst under brændehugning
01 08SalpetermosenDyreredning
02 08Borup TeglværkArb, 14-årig dreng faldt ind under tipvogn
02 08ZR NyhuseSkorstensild
04 08Hillerød, SalpetermosenDyreredning
05 08Nyhuse Skoles tagMulig tilskadekommen storkeunge
30 08Vassingerød2½ - årig dreng faldt bevidstløs om
13 10Ravnsholt SavværkFuh, cyklist væltet og fundet bevidstløs
13 10Gadevang10-årig dreng ramt af eksploderende patron
15 10Hillerød, Rønnevang4-årig dreng sparket af hest
16 10Ullerød, bagermester RolffIldløs i bageriet
25 10KolsbækUng pige revet omkuld af hund = et brækket ben
08 11SkansevejFuh, fodgænger påkørt af cyklist
24 11Hillerød, SalpetermosenIldløs i tørvelade
26 11UvelseBenzindunk eksploderer, 1 forbrændt
29 11Hillerød-egnenKraftig vinterstorm forårsagede mange skader
09 12KagerupgårdSkorstensild
29 12Freerslev1½ - årig dreng faldt i balje med kogende vand
29 12LyngeArb, fik hånd i klemme i havrevalse
01 01 1943Græsted, StationsvejFuh, ZR Helsinge kran mod lastbil
12 01Selsø HovedgårdIldløs i 3000 m2 stor trælade med 200 læs korn
15 01GrønholtArb, fik læderet en finger
05 02LyngeArb, kulilteforgiftet
09 02VassingerødFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
11 02Hillerød, BøgelundSkorstensild
13 02HillerødsholmArb, murer faldt ned
14 02AnnisseFastkørt vejtromle, ass. til ZR Helsinge
16 02LyngeFuh, cyklist væltet
23 02Bendstrup, BauneholmSkorstensild + ZR Helsinge
03 03Tulstrup2 ejendomme nedbrændt + ZR Helsinge
21 03Farum KalkværkArb, faldt ind under tipvognslokomotiv
23 03GadevangIldløs i villa + ZR Helsinge
09 04HillerødFødte i ambulancen på vej til sygehuset
13 05Hillerød, ThorsvangDyreredning
20 05Hillerød (?)Mindre tagbrand på fabrik
06 06LystrupRytter styrtede med hesten
08 06Lynge ved jernbanestationenArb, fik en hånd i rundsaven
08 06Nørre HerlevEjendom nedbrændt, barns leg med ild
11 06ZR HillerødSpejdernes Hjælpekorps afholdte meldeøvelse
23 06Tjæreby - UllerødKvinde fødte i ambulancen
30 06KollerødPrimusapparat eksploderede, 11-årig forbrændt
04 07Lillerød SavværkArb, fik arm i rundsav
09 07?Arb, fik finger i klemme i transportør
17 07FredensborgvejArb, fik arm i selvbinderkniv
21 07LillerødArb, fik ben i klemme i tørveelevator
20 08Krabbesholm GodsLade med 2800 tdr byg brændt, ZR Frederikssund + flere Bv + Cbu
21 09Vassingerød JernbanestationMinimal tagbrand
30 09Milnersvej - Sdr. BanevejFuh, 13-årig pige på cykel påkørt af lastbil
05 10Borup TeglværkArb, drivrem kvæstede arbejder
05 10Gørløse - SlangerupFuh, løbskkørsel, 1 person livsfarligt kvæstet
05 10Hillerød11-årig dreng fik kogende vand ned over sig
05 10Lynge MarkFuh, kvinde med 1½ -årig pige væltet med cykel
20 10Hillerød, JensensvejFuh, 2 cyklister kørte sammen
23 10Lindholm, Strenghøjgård20-årig husassistent tog gift
27 10Ullerød, bageriIldløs i skorsten + brændselsoplag
09 11Nyhuse, Frederiksværksgade2 heste for køretøj styrtede på gaden
10 11Lillerød, savværkArb, fik hånden i rundsav
17 11GadevangsvejFuh, 14-årig cykelbud ramte holdende lastbil
20 11Birkerød, P.Mathiasensvej 20Legekammerat huggede finger af 3-årig pige
24 11Andels SvineslagterietArb, stak sig i armen med kniv
24 11Hillerød SavværkArb, faldt i udgravning
26 11HøsterkøbArb, kom til skade under kartoffeloptagning
30 11Lynge, NymølleArb, mekaniker klemt mellem 2 lastbiler
18 12Hillerød, TrollesmindeArb, faldt ned fra halmlæs
28 12Strøbjerg GrusgravArb, fik tipvognslad over den ene hånd

05 01 1944Gl. HolmegårdsvejIld i køkken ZR + Hillerød Bv
05 01VængetSkorstensild
06 01Skævinge, KatholmArb, sparket af hest over benet
06 01SophienborgArb, faldt ned fra foderloft i kostalden
06 01Nyhuse Skole11-årig dreng faldt i skolegården
16 01SlotsgadeKvinde faldt om, sygdom
24 01UllerødMulig skorstensild
19 02Marie Mørks Skole12-årig dreng brækkede en arm under gymnastik
19 02HillerødMand faldt på gaden
21 02FredensborgvejMand snublede på vejen
28 02Grundtvigs HøjskoleKvinde skambidt af pladshund
03 03Nyhuse Skole10-årig dreng tilskadekommen under gymnastik
28 03Grundtvigs HøjskoleMand tilskadekommen under gymnastik
03 04Lynge, destruktionsanstaltIld i tørveskuret
13 04Helsingevej, GribskovtankenFuh, kvindelig cyklist ramte udspændt wire
15 04Strø, StrøgårdStakkebrand tæt på bygninger, + ZR Fr.ssund
19 04Skævinge HørskætteriMindre ildløs, + ZR Fr.ssund
21 04Hillerød, SkovlystIld i tagetagen
09 05KæderupArb, mand faldt ned fra stige
09 05Ølsted KalkstensfabrikStørre ildløs, + ZR Fr.ssund
27 05UggeløseArb, mand styrtet ned fra tag
08 06FredensborgvejSkovarbejder faldt syg om
22 06Hillerød, "Rosenhaven"Arb, kvinde fik saltsyre i øjnene
27 06Hillerød AndelsslagteriArb, faldt ned fra hølæs
01 07Frederiksværksvej 91Fuh, mælkevogn væltede, pige ramt af flasker
06 07LyngeFuh, 2 cyklister stødte sammen
06 07Margrethevej 35-årig dreng faldt
06 07FrederiksværksgadeKvinde faldt om, sygdom
10 07Meløse, KappelskovIld i ejendom, men i Falcks slukningsområde
17 07Helsinge, LøgelandsgårdMand i kirsebærtræ skudt ned af jæger
18 07Højdevej, MøllegårdIld i halmstak tæt ved bygninger
19 07Gl. HolmegårdsvejArb, faldt ned fra lysmast
19 07Roskildevej 91-årig dreng fik kogende vand ned over sig
30 07Gilleleje2 personer druknede under badning, # #
31 07Langerød7-årig dreng brækkede en arm under leg
01 08HelsingeArb, kulilteforgiftet
05 08OdinsvejArb, dreng fik fod i klemme på brødvogn
06 08Lille Lyngby, RegnholmLøbskkørsel på mark = selvbinder i grøften
18 08Hillerød, SelsvangArb, skar sig i armen med kniv
24 08KannikestrædeIld i briketlager i vognport
29 08HarløseArb, smedelærling sparket af hest
30 08HillerødFodboldkamp = spiller fik en flænge over øjet
31 08Mariendals Bageri (?)Ild i 5 T briketter
05 09Lynge, destruktionsanstaltIld i briketlager
13 09Tulstrup MarkIld i 2 sædstakke ved bygning, + ZR Helsinge
02 10Løngangsgade 20Kvinde faldt på bopælen
03 10JernbanestationenSygdom
07 10Store Dyrehave, BassehusSkostensild
07 10Frederiksværksgade 113Kælderbrand
11 10Lynge, MødekærgårdStakkebrand, 200 tdr. korn brændt, påsat
14 10Sophienborg TeglværkIld i tørvelager, + Helsinge
22 10Nødebo, GribskovKvindelig rytter faldt af hesten
20 10Gadevang, HellebakkevejArb, murer faldt ned i brønd
08 11FrederiksborgvejArb, 4 fingre læderet i fræsemaskine
08 11LillerødArb, tømrer faldt 4 m ned
14 11Grundtvigs HøjskoleTilskadekommen under sportsudøvelse
18 11ØstergadeSygdom
20 11TorvetDyreredning, hest faldt i udgravning
29 11FrederiksværksgadeFuh, løbskkørsel
10 12Skævinge HørskætteriIld i silo, + ZR Fr.ssund
11 12TrollesmindeFuh, lastbil kørte i grøften
01 01 1945Gadevang, GadevangsvejIld i annekset til Gøgehuset, + ZR Helsinge
09 01Lynge MarkKælkning = dreng brækkede et ben
16 01Roskildevej, BymosegårdSkorstensild
18 01Holmegårdsvej 57Ældre mand faldt i sin have
20 01Batzkes BakkeKvinde faldt i glat føre
20 01Freerslev HegnArb, blev ramt af fældet træ
30 01NødeboSkiløberske tilskadekommen
06 02Ullerød, bageriSkorstensild
23 02Lynge2-årig barn drak morfindråber
02 03Gørløse, MaglekærgårdSkorstensild
05 03Lynge, KærhøjgårdGårdbrand, ejeren fundet dræbt, #, + ZR Fr.ssund
06 03MøngeArb, faldt ned fra markredskab
11 03BloustrødFuh, 81-årig mand faldt ned fra hestevogn
30 03SlangerupgårdLade nedbrændt, + ZR Fr.ssund
14 04SkævingeSkorstensild
17 04Frederiksværksgade 1049-årig dreng bidt af hugorm
28 04PottemagerbakkenKeramisk værksted nedbrændt
08 05Hillerød - ÅbenråAfhentning af syg frigivet Hillerød Politibetjent
09 05TyvekrogenBål af tyske efterladenskaber
29 05Bistrup, tændstikfabrikArb, eksplosion kvæster en kvinde
30 05Helsinge, Kæderup2-årig dreng faldt i mælkekøler
06 06Ullerød BageriBageriet nedbrændt
14 06Hørsholm, Store MøllegårdMand faldt ned fra frugttræ
19 06KøbenhavnsvejFuh, cyklist fundet bevidstløs på vejen
24 06Skævinge, GadegårdIld i stråtaget , + ZR Fr.ssund + Falck Hillerød
26 06P. Mogensensvej 71Ældre kvinde forbrændt af brændeovn
17 07SelskovFuh, kvinde væltet med cyklen
18 07HørsholmUng mand forskar sin ene fod på glasskår
20 07Hillerød, KildevængetArb, fik en vognfjæl i hovedet
20 07Hillerød-egnen4 dyreredninger i løbet af dagen
20 07StrølilleArb, faldt på stillads
21 07Gunderød, Hanebakkegård2 mand ramt af lynet
21 07FrederiksværksgadeRogert Jensens Vaskeri nedbrændt
24 07Lynge, KrogenlundFuh, lille belgisk dreng faldt af hestevogn
24 07Hillerød, Fr.værksvejFuh, cyklist væltet
02 08AmtmandsvejDyreredning
11 08BloustrødArb, mand faldt ned fra kornlæs
15 08KollerødSygdom
21 08Lille LyngbyArb, mand slynget af hest
09 09SlotsgadeFuh, cyklist med 2-årig pige påkørt af bil
11 09Borup, LundegårdIld i utærsket sædebunker, + ZR Frs.sund
25 09Gadevangsvej ved nr.657-årig dreng sparket af hest i hovedet
02 10Frederiksværksgade 29Arb, fik smeltet bly i øjnene
29 10Grundtvigs HøjskoleFlygtningebarn faldt og kvæstede kæben
06 11Hørsholm, OpnæsgårdBeruser bragt til Usserød Sygehus
13 11Frederiksværksgade 65Glemt strygejern brændte hul i gulv
18 11TjærebySkorstensild
22 11NymølleFuh, 3-årig pige løb ud foran lastbil
22 11Jægerspris, ChristiansmindeGårdlænger nedbrændt, ass. til ZR Frs.sund
25 11HillerødsholmArb, blev ramt af et jernrør i ansigtet
11 12GørløseMand muligt forgiftet
14 12FrederiksværksgadeFuh, bil skred ud i glat føre
15 12Ravnsholt SavværkArb, læderede fingre i båndsav
23 12Birkerød, EbberødgårdSygdom
23 12HillerødsholmLegede med håndgranat = 3 alvorligt kvæstede
27 11HelsingeFuh, 2 småpiger slynget af hestevogn
28 12Hornsherred, SvanholmLade nedbrændt, ass. til ZR Frs.sund
04 01 1946Helsingørsgade ud for nr. 19Fuh, lille pige løb ud foran ZR-ambulance
13 01Skævinge HørskætteriArb, fik en finger i en maskine
16 01Hillerød ved SlottetFuh, to biler stødte sammen
23 01BlovstrødArb, fik hånden i klemme
02 02HolmegårdsvejFuh, lastbil mod hestevogn, hesten fik hjernerystelse
06 02HillerødVand i ejendomskælder
07 02MissionshøjskolenTysk flygtning faldt på trappe
07 02MissionshøjskoleLille tysk flygtningepige faldt
08 02Trollesminde1-årig dreng faldt mod varm kakkelovn
13 02Bistrup HegnDyreredning
18 02VassingerødGartneriet Banevang nedbrændt, + ZR Frs.sund
19 02PlantagevejIld i tørretøj over kakkelovnen
24 02Hillerød-egnenSnestorm = mange assistancer til køretøjer
01 03Helsinge, Østergade 11Arb, mistede en finger i fræsermaskine
01 03Nymølle10-årig dreng kvæstet under skiløb
08 03Ganløse, Egelund4-årig pige skoldet af kogende vand
13 03Tofte - SkærødFuh, mc væltet
14 03MårumFuh, 8-årig pige faldt ned fra hestevogn
16 03Tulstrup9-årig pige kvæstet under kælkning
17 03Store Dyrehave, HingsterhusSkorstensild = stuehuset nedbrændt
18 03Hillerød-egnenMange assistancer til biler med motorstop
10 04Slangerup, gelatinefabrikNordisk Gelatinefabrik brandhærget, + ZR Frs.
11 04SkævingePacellistejendom nedbrændt, + ZR Frs.
15 04SkævingeFodboldkamp = et brækket ben
28 04Nødebo, KildevængetDyreredning
30 04FrederiksværksgadeMand faldt på fortovet
10 05Farum, Stationsvej 17Arb, brændekløvning = kvæstet af øksen
15 05Hillerød, HestehavenBeboelseshus nedbrændt
21 05Slotssøen ved Batzkes BakkeLøbsk hest rendte ud i søen
01 06EspergærdeFuh, mc mod andet køretøj, 2 lettere kvæstet
01 06AllerødFuh, mc med sidevogn brød sammen
02 06NivåKvinde fik hedeslag
03 06JensensvejFuh, 12-årig dreng væltet med cyklen
03 06TjærebyFuh, hestevogn med flyttelæs kørte i grøften
03 06LangstrupFuh, lastbil kørte i grøften
17 06HarløseDyreredning
22 06HillerødsholmArb, mand faldt og brækkede nogle ribben
28 06FarumFuh, lastbil gennem et hegn og ind i have
05 07FredensborgFuh, svensk kvinde væltede med cyklen
05 07Skævinge, RegnholmDyreredning
10 07Freerslev Holdeplads6-årig dreng fik benet i selvbinderkniv
11 07Harløse jernbanestationFuh, cyklist påkørt af toget
12 07Skævinge, KrogsågårdStakkebrand
13 07GadevangArb, mand slæbt efter hestevogn
29 07Dronningmølle - HornbækFuh, beruset betjent påkørte 3 fodgængere
05 08Frederiksværksgade 95 Fuh, cyklist væltet
19 08FarumFuh, bi i bil = bil i grøften
21 08LyngeLille barn faldt af toget
22 08BastrupArb, finger i rundsav
26 08GrimstrupIld i hus = Blind Alarm = afbrænding, + ZR Frs.
03 09HolmegårdsvejIld i Garveekstraktfabrikkens fyrrum
09 09UllerødFuh, hund løb ind i mc, der væltede
17 09RendelæggerbakkenFuh, lastbil tæt på at falde i Slotssøen
25 09MøntportenFuh, flyttebil sad fast i porten
03 10Store LyngbyFuh, bil mod vejtræ
04 10Helsinge, NejlingeKvinde faldt på gårdsplads
05 10Tulstrup, VanggårdVild kvie nedskudt
05 10LyngeFuh, løbskkørsel, 1 person hårdt kvæstet
15 10Frederiksværksgade8-årig dreng faldt og slog hovedet
16 10JensensvejLille dreng snublede og forslog sig
25 10Helsinge, DuemosegårdArb, væltet af hest og sparket i ansigtet
06 11Birkerød jernbanestationSygdom i tog
13 11Tjæreby4-længet gård nedbrændt, + ZR-Helsinge
17 11Helsinge, Høbjerg SkoleFuh, mc påkørte cyklist
26 11FredensborgvejFuh, syg hest faldt om med vogn
28 11Uggeløse, St. RosenbuskJagt = vådeskud = mand ramt af hagl
05 12Skærød, LykkeshøjArb, fik et ben i tærskeværk
13 12SkævingeFuh, mc påkørt af bil, 2 personer kvæstet
14 12Hillerød-egnenSnevejr = flere mindre kørselsuheld
28 12Hørup, HårkildegårdGården nedbrændt, + ZR Frs.sund
03 01 1947Uggeløse, Lynge5-årig dreng gennem isen = blind alarm
14 01Hillerød-egnenSnestorm = mange kørselsassistancer
15 01MeløseFuh, rutebil kørte i grøften
28 01Frederiksværksgade-ArresvejFuh, postbud påkørt af bil
04 02Borup TeglværkSkorstensild
04 02Freersvang, stråtækket husSkorstensild (slukket på vej til Borup Teglværk)
04 02Harløse OverdevSkorstensild
04 02HelsingeFuh, kvindelig mc væltet
05 02Roskildevej 46Skorstensild
09 02Gammel HarløseSkorstensild
16 02Nordstensvej 1Rudepudsning = gravid kvinde faldt 3 m ned
18 02SlotsgadeHest styrter om og må aflives
19 02GadevangVilla nedbrændt ZR Hillerød + Helsinge
25 02HillerødMand faldt om, sygdom
27 02Gammel HarløseFuh, lille pige væltet med cyklen
01 03Hillerød - RigshospitaletOverlæge til RH, for udførsel af hasteoperation
08 03Batzkes BakkeFuh, bil skred i grøften
08 03SlotsgadeNedtagning af istapper
11 03LillerødSkiløber brækkede et ben
13 03Gammel UllerødSkorstensild
25 03Lynge, LindhøjgårdSprængt vandrør, 1 m vand i kælderen
11 04PottemagerbakkenGræsbrand
21 04Hillerød, TeglgårdenArb, blev klemt af en tyr op mod en væg
24 04AnnisseFuh, militær larvefodspanservogn kørte i grøften
28 04RoskildevejBeruser fundet bevidstløs i gennemløbsbrønd
29 04SørupArb, sparket af hest i hovedet
09 05Hillerød, KlostervangDyreredning
10 05Ved jernstøberiet8-årig dreng faldt ned fra jernstativ
11 05Vejby StrandNaturbrand ass. til Helsinge
12 05Vassingerød Old70-årig kvinde forbrændt under optænding af komfur
17 05HillerødLille dreng løb barfodet ind i tændt bål
20 05HillerødRussisk legationsvogn kørt fast på bivej
23 05FrederiksværksvejFuh, ældre mand væltet med cyklen
24 05Rågeleje, HesselbjergIld i stor kvasbunke (ZR Helsinge var optaget)
28 05Hillerød, KeldsvangFuh, mc punkterede = 2 kvæstede
29 05Hillerød-egnen, tørkeZR vander et utal af jordbær-arealer
31 05Ganløse, Linds TeglværkArb, fik jernskinne i hovedet
03 06LyngeÆldre mand fundet i grøft, sygdom
04 06Hillerød-egnenZR vander fortsat tørkeramte afgrøder
10 06Uggeløse, Store RosenbuskArb, sparket af hest i hovedet
13 06Lynge OverdrevArb, tækkemand faldt ned fra tag
21 06Kollerød OverdrevSkød sig i foden med jagtgevær
23 06Lynge, KrogenlundFuh, ældre mand væltet med sin cykel
30 06Hornbæk StrandKvinde fik hedeslag
30 06Hillerød jernbanestationKvinde faldt ved indstigning i tog
30 06Hillerød-egnenFlere dyreredninger
30 06Hillerød-egnenZR vander stadig tørkeramte afgrøder
03 07HillerødDreng faldt ned fra kirsebærtræ
01 07Lynge Mark, EnghøjStuehus og 1 længe nedbrændt, lynnedslag
03 07Høbjerg, PedershvileFuh, lille pige væltede med sin cykel
08 07HarløseFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
22 07Uggeløse, Uggeløsegård1½-årig pige dræbt af Slangeruptoget #
23 07KollerødFuh, bil i grøften
30 07Lillerød3-årig dreng sparket i hovedet af hest
13 08Freerslev, DammegårdDyreredning
15 08Nødebo KroSyg i varmen
15 08HelsingeMand stukket af hveps i ansigtet
17 08Løngangsgade ud for nr. 17Fuh, kvindelig cyklist påkørte parkeret bil
18 08UnnerupArb, faldt ned fra kornlæs
20 08Hillerød jernbaneterrænArb, blev ramt af togskinne i brystet
20 08Hillerød-egnenIgen tørke = vanding af bøndernes afgrøder
23 08HundestedSyg kvinde på færgen "Isefjord"
27 08Nyhuse SkoleStor tavle, 6.5x1.5 m, lempet ind gennem vindue
01 09Vassingerød, FarremosenKvinde faldt på stentrappe
06 09SlangerupgadeFuh, mc mod mc
10 09Helsinge KroIld i tilbygning, assistance til Helsinge
13 09BørstingerødDyreredning
15 09SlotsgadeFuh, dreng på cykel påkørte en kvinde
18 09Fredensborg, LyhnesvejArb, kom til skade ved høvlemaskine
22 09Hillerød-egnenFlere dyreredninger i week-enden
23 09Fredensborg, Sørup4-årig pige skoldet af kogende vand
02 10Grønnegade, alderdomshjemIld i skorsten = ild i allikerede i skorstenen
08 10FrederiksværksgadeArb, fik 700 grader varmt metal i øjet
10 10HillerødMand styrtet om på gaden, sygdom #
10 10Løngangsgade 24Ild i pulterrum under trappe
14 10FavrholmArb, stanget af tyr
16 10Smidstrup i plantageIld i garage + ZR Helsinge + Gilleleje BV
17 10HelsingørFuh, Hørsholm sprøjte mod lastbil
17 10FredensborgevejFuh, to biler stødt sammen
17 10HillerødsholmIldløs i brunkul
20 10Løngangsgade 22Ild i kasse med tørv
21 10HillerødsholmAtter ildløs i brunkul
28 10NygadeFuh, kvinde i bil påkørte butiksdør
30 10Stenholt SavværkArb, læderet en finger i rundsav
02 11Nordsjælland10-15 sygetransporter til Kbh. i de seneste dage
03 11Hillerød CentralsygehusOverførsel til Kbh. af kvæstet mc
06 11HarløseSkorstensild
08 11Ud for Ullerød BrugsforeningFuh, mand påkørt af bil
13 11Ud for Borup TeglværkFuh, kvinde væltede med cyklen
20 11Store Dyrehave, HingsterhusFuh, 2 biler kørte i grøften
20 11GræstedIld i manufakturvarelager + ZR Helsinge
22 11Hillerød, TrollesmindeArb, faldt 5 m ned fra kornelevator
25 11HestehavenIldløs i højspændingsmast
29 11Tietgensvej 2512-årig pige ramt i øjet af slangebøsseskud
03 12Hillerød, Selsvang8-årig pige fik kogende vand over benene
04 12NødeboEksportlastbil måtte trækkes i gang
05 12Fredensborgvej 55Skorstensild
09 12KalvehavevejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
18 12Ved Nyhuse SkoleFuh, dreng væltede med cyklen
31 12Roskildevej - BlytækkervejFuh, mand påkørt af bil
01 01 1948HillerødFuh, gående mand påkørt af bil
01 01LyngevejFuh, kvinde påkørt af bil
03 01GørløseIld i stråtækket hus, + ZR Frss.
07 01Hillerød-egnenTøvejr = mange oversvømmelser
09 01Hillerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
12 01Roskildevej ved nr. 46Fuh, cyklist fundet bevidstløs ved sin cykel
14 01Hillerød-egnenTøvejr = en oversvømmet kælder
15 01KøbenhavnsvejFuh, bil mod lastbil
17 01Hillerød, SelsvangArb, mand sparket af hest
21 01Store DyrehaveFuh, bil mod vejtræ
24 01Frederiksværksgade 121Kvinde faldt i vaskehuset
24 01HillerødKvinde faldt i glat føre
25 01Helsinge ved TinghusetFuh, Helsinge ZR-kranvogn påkørt af lægebil
27 01FredensborgvejFuh, mandlig cyklist faldt død af cyklen, #
10 02Hillerød-egnenSnevejr = 7 biler i grøften på to timer
13 02HarløsevejFuh, lastbil mod bil
25 02FrederiksværksgadeKamin eksploderede = mand forbrændt
29 02Roskildevej, KildedalSkorstensild
03 03KæderupArb, mand brækkede benet i roekule
10 03Hillerød, SophienborgArb, fik en kasse ned over foden
12 03RoskildevejSlagsmål = en mand kvæstet
03 04Tjæreby SkoleGymnastik = 11-årig dreng forslået
10 04Gadevang, Kildevænget5-årig dreng mistede lidt af venstre pegefinger
27 04BannebjergFuh, mc væltet
27 04KagerupFuh, passager på mc kvæstet
28 04P. Mogensensvej 569-årig pige faldt og kvæstede hovedet
05 05Hyldegård, minkfarm (?)Arb, mand fadt på trappe
12 05Lynge, FuglerupgårdArb, landmand sparket af hest i hovedet
26 05Thorsvang, BaldersvejMand faldt i haven = et brækket ben
27 05VassingerødLille dreng reddet op fra mosehul
02 06FrederiksværksgadeFuh, 11-årig dreng væltede med cyklen
08 06Hillerød, Ødammen4 stjålne tjæretønder smidt i Ødammen
10 06StrøUdhus nedbrændt
11 06Farum TeglværkArb, mand fik bjælke i hovedet og styrtede ned
19 06Hillerød-egnenVanding af tørkeramte afgrøder
22 06KagerupFuh, lastbil mod bil, + ZR Helsinge
25 06LangerødLille dreng bidt af hugorm
07 07Marievej 8Ildløs i pulterkammer, 4-årig drengs leg med ild
08 07Kollerød16-årig pige ramt af et skud fra luftgevær
10 07Roskildevej ved TrollesmindeFuh, mc væltet
10 07FrederiksværksgadeFuh, mc mod bil
10 07Tisvilde, Sankt HelenevejKvinde faldt i mørket = begge skuldre af led
18 07Uggeløse SkovFuh, kvindelig mc væltet
20 07HillerødsholmFuh, cyklist påkørte varevogn
20 07LavøFuh, rytter kvæstet, + ZR Helsinge
22 07Hørsholm - BirkerødFuh, cyklist væltet
26 07Helsinge, Tofte8-årig pige faldt på trappe og forskar sig
02 08Skævinge, Markebækgård16-årig pige fik kogende grød over sig
04 08SkævingeMand fik hedeslag
06 08Nr. Herlev, SolrødgårdKvinde faldt ned fra høloftet
09 08Smidstrup, Vibevej3-årig dreng skambidt af hund
10 08KajerødFuh, mc væltet
16 08LyngeFuh, ung pige væltede med cyklen
16 08BlovstrødFuh, cyklist påkørte en bil
23 08Slotsgade ved biografenFuh, kvinde påkørt af mc
24 08Lynge OverdrevArb, klemt mellem traktor og tærskeværk
04 09Helsinge, ØstergadeFuh, lastbil kørte af vejen, 1 person kvæstet
04 09Uggeløse, KrogenlundFuh, cyklist væltet
18 09Lillerød jernbanestationArb, Overbanemester kørt over af godsvogn
18 09HillerødFuh, hestevogn ind i butiksruder
20 09Slotsgade ved SlotsbioIld i mc, ZR + Bv
23 09Ved Mørks SkoleFuh, cyklist væltet med lille barn
27 09Lynge, StengårdStakkebrand
15 10HøveltsvangStakkebrand
11 11UggeløseArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
15 11FredensborgvejVærksted nedbrændt
17 11Borup, Skævinge HørskætteriIld i høraffald, + ZR Helsinge
24 11HillerødFuh, cyklende dreng væltet
24 11Nyhuse SkoleDreng faldt ned fra ribbe = en brækket arm
08 12Birkerød, KajerødvejFuh, militærlastbil mod bil ved Tornevangsvej
14 12FunkevejIld i affaldsdynge
20 12Hillerød-egnenTåge og glat føre = flere køretøjer i grøften
28 12LyngeFuh, 8-årig cyklende dreng væltede i glat føre
28 12LyngeFuh, bil i grøften i glat føre
01 01 1949Mårum SavværkSavværket stærkt brandhærget, + ZR Helsinge
12 01KøbenhavnsvejFuh, kvinde påkørt af lastbil
15 01FrederiksværksgadeSkorstensild hos bilfirmaet Arild Jensen
17 01MeløseKvinde faldt i glat føre
19 01Skævinge HørskætteriMindre tagbrand
21 01HillerødArb, kvinde skar sig på brødmaskine
22 01Skævinge, villa: RolighedenSkorstensild
22 01Skævinge, BorupvejFuh, skinnebus mod hestevogn, 1 person død, #
03 02LyngeFuh, 11-årig cyklende dreng ramte bil
06 02Favrholm16-årig dreng blev ramt af flitsbuepil i øjet
13 02Gilleleje, BonderupKvinde faldt på trappe
23 02FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af bil ved Kalvehavevej
11 03LystrupArb, faldt med en mælkejunge
17 03Roskildevej3-årig pige fik sten i hovedet under leg
21 03Torsvang73-årig mand faldt i mudderpøl og omkom, #
26 03FrederiksværksvejFuh, 7-årig dreng gik ud foran lastbil, dræbt #
31 03TirsdagsskovenGnister fra tog = mindre naturbrand
04 04St. Lyngby, EgelandgårdKvinde faldt på trappe
05 04Frederiksværksgade ved 63Fuh, 17-årig cyklende pige ramt af bildør
06 04Skævinge, banestationenArb, mand fik knust en tå under donkraft
12 04Slangerup ved LindholmgårdIld i brugsstjålet lastbil
12 04StutterivængetKat i højt træ forsvandt da hjælpen kom
13 04 Lynge, Birkerødgård4-årig dreng faldt ned fra hestevogn
23 04HillerødsholmFuh, cyklist væltet
26 04Skævinge, DyremosegårdFuh, mand påkørt af toget
08 05Birkerød, KongevejenFuh, mc mod bil
11 05Lynge, MørdrupgårdArb, mand kvæstet af kværn
12 05Knardrup Købmandshandel75-årig kvinde faldt i sin stue
19 05Hillerød-egnenTørke = vanding af afgrøder
24 05Vassingerød Old14-årig dreng faldt ned fra træ
30 05Frederiksværk, SandkroenMand sank død om under sin tale, #
30 05Ved HillerødIld i lastbil
04 06FrederiksværksgadeFuh, 82-årig mand påkørt af cyklist
09 06NymølleFuh, lastbil med 5 T brændsel kørte i grøften
10 06Hillerødsholm6-årig dreng jog hånden gennem rude
16 06BørstingerødFuh, bil mod lysmast
21 06Blovstrød12-årig pige faldt ned med gynge
27 06FredensborgvejFuh, bil mod mc
02 07Hillerød, Pilevej ved nr. 19Fuh, mand bakkede og påkørte sin hustru med bilen
14 07BlovstrødSygdom
14 07Lynge OverdrevBeboelseshus nedbrændt
15 07MårumArb, mand faldt ned fra tag
19 07GrønnegadeVinduespudsning = kvinde faldt ned fra stol
22 07RendelæggerbakkenIld i gammelt hult træ
25 07Hillerød-egnenMange blev syge i den stærke varme
26 07KagerupKvinde brækkede kravebenet
30 07Hillerød-egnenRegnvejr = flere mc-er med motorstop
31 07Birkerød, BakkevejFuh, bil mod bil ved Birkerød Kongevej
01 08Lillerød, feriekoloniLille pige brækkede armen under leg
06 08Rønnevang, Ll. KannikegårdMarkbrand
10 08Grønnegade 2Ældre mand faldt på trappe
15 08NødeboIld i vaskehus, + ZR Helsinge
17 08AlsønderupArb, kvinde faldt ned fra hestevogn på marken
18 08Birkerød, Skovgårdsvej 16Lille dreng faldt under leg = brækkede en arm
18 08AlsønderupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
18 08Liseleje, KattegatMand fundet druknet i strandkanten
19 08FavrholmArb, mistede en finger i selvbinder
20 08AmtmandsvejFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
22 08Skævinge, BorupvejFuh, mc væltede, passager kvæstet
27 08HillerødFuh, varebil kørte i grøften
30 08VassingerødLille dreng spiste tabletter
03 09Skævinge ved kroenSlagsmål, mand kvæstet i hovedet
03 09FavrholmArb, kvinde faldt ned fra høloftet
05 09Harløse, LønsgårdIld i halm og tærskeværk, + ZR Helsinge
06 09Vassingerød OldGården Herredsled nedbrændt, + ZR Helsinge
09 09Meløse, RegnholmIndfangning af tyr
10 09FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af mc
14 09HelsingørsgadeFuh, mc mod lastbil ved Buddes Hjørne
16 09HelsingørsgadeFuh, cyklist mod cyklist
27 09RoskildevejArb, murer fik fingre i klemme
30 09Helsinge, FrederiksværksvejFuh, mand påkørt af sin egen hestevogn
03 10ØrbyKvinde faldt i hjemmet
22 10Helsinge SkoleKvinde faldt på trappe
22 10Tulstrup, StenfeltslilleArb, 11-årig dreng skar sig på roekniv
24 10Harløse, GræslegårdStorm = taget blæst i stykker
29 10Nyhuse, De gamles Hjem83-årig kvinde faldt i hjemmet
01 11HillerødLille kat reddet ned fra højt træ
04 11Uggeløse, BakkedalStakkebrand
05 11Tirsdagsskoven12-årig dreng faldt under leg og kvæstede hovedet
14 11Ullerød BrugsforeningArb, mistede 2 led på langfinger i maskine
14 11SkævingeArb, mistede 3 fingre i fræsemaskine
18 11Karlebo, VejgårdArb, traktor tæt på at vælte i grøft ved marken
28 11StålvalseværketZR pumper midlertidigt kølevand til værket
03 12SlangerupSyg kvinde
12 12Tokkekøb Hegn, KongevejenFuh, træ væltet ned over kørende bil
14 12LyngeArb, mand faldt og kvæstede en fod
14 12HelsingeFuh, 11-årig dreng påkørt af bil
18 12HestehavevejFuh, lastbil i grøften
24 12Jespervej 281Kvinde faldt i køkkenet = et brækket håndled
25 12Roskildevej 2511-årig pige skoldet af kogende vand
11 01 1950HolmegårdsvejFuh, lastbil påkørte el-mast
11 01KøbenhavnsvejFuh, lastbil mod vejtræ
12 01HillerødKvinde faldt på gårdsplads
13 01Uggeløse SkovFastkørt lastbil
13 01Grønnegade 19Kvinde faldt på gårdspladsen
17 01BirkerødSygdom, patienten døde i ambulancen, #
18 01KøbenhavnsvejFuh, bil i grøften
25 01KøbenhavnsvejFuh, varebil kørte i grøften under vending
27 01Odderdam SavværkIld i skillevæg bag kakkelovn
18 02Hillerød-egnenTøvejr = flere fastkørte biler
20 02FrederiksværksgadeFuh, mc væltet i glat føre
27 02Roskildevej 55Kvinde faldt i hjemmet
03 03Gilleleje HavnSyg mand indbragt i fiskekutter
14 03FrederiksværksgadeIld i bil
22 03Kollerød, HulhøjgårdIld i ledningsnettet på lastbil
23 03FrederiksværksgadeAkut donorhjælp til Centralsygehuset i Hillerød
02 04Harløse, smedieArb, smeden sparket af hest i panden
04 04Nørre Herlev, flyvepladsLuftcirkusfly styrtet til jorden, piloten omkom, #
11 04VassingerødIld i traktor i vognporten
19 04Lynge, Solevad4-længet gård nedbrændt, børns leg med ild
21 04Vassingerød, BirkholmIld i 15 m lang halmstak
26 04Ullerød, ÅvangLille træbygning nedbrændt, mange smådyr omkom
28 04HøveltsvangIld i udhus
29 04MeløseFuh, Wiibroe-ølbil kørte i grøften
02 05Slangerup Fuh, brugsstjålet varebil fundet i grøften
02 05Lynge, BastruplundIld i halmstak og ladetag
04 05Skævinge, LindebjerggårdDyreredning
10 05HøveltsvangLille dreng brækkede en arm under leg
15 05Vassingerød2 gårdlænger nedbrændt
17 05Nødebo ved BrugsenFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af bil
17 05Hillerød, SalpetermosenDyreredning
19 05GørløseFodboldkamp = et brækket ben
22 05Allerød Fuh, kvinde påkørt af bil
23 05Bastrup3 gårdlænger nedbrændt, påsat af ansat karl
23 05LyngeArb, fik hånden i båndsav
07 06Hillerød JernbanestationLille dreng fik klemt en finger i togdør
12 06Esbønderup, GillelejevejFuh, mc væltede, 2 personer kvæstet
12 06Hillerød-egnenTørke = vanding af jordbær
13 06Holløse, Holløse GårdArb, mand faldt ned fra hølæs
14 06RønnevangArb, kvinde faldt ned fra hølæs
14 06Møllebakken ved nr. 213-årig dreng faldt på stentrappe
15 06Sverige, Klippan - Hillerød2 patienter overført til Centralsygehuset i Hillerød
17 06Harløse, TranegårdArb, traktor væltede i mosehul
24 06Hillerød-egnenFlere motorhavarerede biler slæbt væk
26 06LillerødMand faldt i have = en brækket arm
30 06Frs.værk, StålvalseværketArb, mand fik 3 T kokille over benet, der knustes
01 07SlotsgadeKat reddet ned fra reklameskilt
01 07FredensborgIld i bil, ZR + Fredensborg BV
02 07GørløseFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
03 07Helsinge, FrederiksborgvejFuh, cyklist mod cyklist
04 07Lillerød11-årig dreng i klemme mellem tipvogne under leg
04 07Helsinge, "Tofte-Krydset"Fuh, bil mod bil, + ZR Helsinge
04 07GørløseArb, mand faldt ned fra lastbillad
04 07Jørlunde, BjørnshøjgårdDyreredning
08 07Frederiksværksgade 54Kvinde faldt = en brækket ankel
14 07Hillerød, RoskildevejFuh, svensk bil mod lastbil, 2 kvæstede
17 07Lynge StationsvejFuh, lastbil mod vejtræ
18 07ØlstedFuh, lastbil mod mælkebil
23 07Selskov StadionTraktor sank 1½ m ned i mudder
27 07Slagslunde SkovFuh, bil væltede under bakning
28 07UggeløseDyreredning
01 08Hillerød jernbanestationÆldre næsten blind kvinde hjulpet til toget
03 08Lynge OverdrevArb, traktor væltet på mark = 1 person kvæstet
06 08FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
07 08SkævingeFuh, mc mod varebil
07 08Valby, "Tavlebakken"Fuh, bil væltede i grøften, + ZR Helsinge
10 08MeløseIld i bil under kørsel
12 08FrederiksværksvejFuh, cyklist påkørt af defekt bil
12 08Hillerød-egnenTørke = vanding af frugttræer og jordbærplanter
14 08Harløse OverdrevArb, mand sparket af hest
15 08LyngeArb, 5-årig dreng faldt ned fra høloft
17 08Nyhuse, ThorsvangFuh, cyklist væltede
19 08SkævingeIldløs i spisestue
30 08Hillerød - København2 bloddonorer kørt til København
06 09MøngeArb, mand forskar sig på le ved slibning
08 09Tulstrup, Stenfeldtlille5-årig pige faldt ned fra træ
20 09BastrupStakkebrand, 6-årig drengs leg med ild
20 09BorupIld i udlænger til pacellistejendom
21 09KollerødArb, mand faldt ned fra staldloft
04 10Annisse, LykkeshøjDør væltede ned over 4-årig pige
16 10SkævingeKælderbrand i hus
17 10Luthersk Missions HøjskoleArb, vinduespudsende kvinde faldt ned fra 1. sal
19 10Brickasvej12-årig dreng faldt ned fra træ
19 10Farum LillevangFuh, mc mod lastbil, 2 personer kvæstet
24 10Store LyngbyFuh, mc påkørt af bil
25 10Hillerød, ÅvangIld i mc
28 10Hillerød, FrederiksværksvejFuh, bil væltede i grøften
20 11HammersholtvejFuh, bil mod bil, + Falck Hillerød
20 11Frederiksborg SlotFuh, gående mand påkørt af bil i Møntporten
24 11Syd for Nørre HerlevVarebil udbrændt, + Falck Hillerød
02 12SkævingeKvinde faldt på trappe
02 12KøbenhavnsvejBil, standset af politiet, slæbt væk
04 12SkævingeFuh, mand faldt ned fra hestevogn under kørsel
05 12Roskildevej Tagbrand i villa
09 12Fredensborg, HillerødvejenFuh, 3 biler i sammenstød
12 12GadevangIld i udhus med halm, + ZR Helsinge
13 12MøllebrovejBeboelsesskur nedbrændt
21 12CarlsbergvejFuh, lastbil tabte sin last af 8 T rundjern
24 12Hillerød, ForsøgsmejerietArb, mand fik hovedet i klemme i maskine
27 12Skævinge JernbanestationFuh, kvinde påkørt af bil
27 12Humlebæk, Skovvej 2Kvinde faldt på trappe
30 12Skævinge jernbanestationMand påkørt af toget ved perronen
30 12Ved HillerødSyg mand fundet liggende i høstak
02 01 1951Vassingerød OldSkorstensild
12 01Hillerød-egnenTøvejr = vand i flere kældre
15 01Hillerød-egnenGlat føre = flere mindre kørselsuheld
19 01Hillerød-egnenGlat føre = 15 kørselsuheld på 2 timer
22 01KollerødKælderbrand
31 01Hillerød-egnenIsglatte veje = mange kørselsuheld
07 02GørløseFuh, cyklist væltede
20 02KøbenhavnsvejFuh, bil mod vejtræ
27 02Birkerød, bilværkstedArb, mand faldt i "graven"
01 03Krogenberg HegnArb, mand faldt ned fra hestevogn
09 03Skævinge, StrøvejFuh, 2 børn på én cykel væltede
12 03Gadevang, GøgehusetIld i havehus ved stråtækket hus, + ZR Helsinge
21 03Frederiksværksgade 10Fuh, bil påkørte parkeret bil
29 03Ved Ullerød BrugsforeningFuh, kvindelig cyklist påkørt af lastbil
21 04Frederiksværksgade 196-årig dreng faldt under leg = en brækket arm
21 04FreersvangArb, kvinde faldt ned fra høstænget
27 04Langerød, SolgårdArb, mand faldt ned fra arbejdsvogn
07 05FredensborgvejFuh, cyklist påkørte bil
10 05Nyhuse AlderdomshjemArb, varmemester faldt ned fra stige
22 05Grønnegade - LøngangsgadeIld i udhus, der nedbrændte
23 05SkævingeFuh, cyklist svingede ud foran bil
23 05Hillerød, Store HestehaveIld i bøgetræ
25 05SalpetermosevejIld i traktor
27 05Københavnsvej ved 30 kmFuh, cyklist mod cyklist
29 05Hillerød, markedshallenArb, slagter sparket af kvie i hovedet
03 06StavnsholtLille pige fik plantedel i næsen
04 06Gadevang - HillerødFuh, cyklist væltede
08 06KapelvejFuh, cyklist væltede
12 06Hillerød5-årig dreng faldt = en kvæstet skulder
14 06RendelæggerbakkenFuh, beruset bilist påkørte en lysmast
14 06FrederiksværksgadeMand faldt på gaden
18 06Lynge, NymølleUng kvinde brækkede nøglebenet ved fald
20 06Fredensborgvej6-årig dreng brækkede armen under leg
21 06Nymølle, NymøllegårdIldløs i en bunke halm, drengs leg med ild
25 06Uggeløse, UggeløsegårdDyreredning
27 06Bregnerød KroGæst faldt i krohaven = en brækket skulder
29 06Ullerød4-årig pige faldt ind i glasrude og forskar sig
05 07LyngeSkorstensild
11 07Fr,værk, StålvalseværketZR pumpede 6000 l/m vand til værket i 4 dage
13 07AlsønderupFuh, 5-årig cyklende dreng væltede
16 07Rungsted, StrandvejenFuh, svensk bil mod lysmast
16 07NymølleFuh, kvindelig cyklist svingede ud foran bil
16 07KarleboFuh, bil mod bil
17 07Freerslev ved ToftegårdFuh, cykel brød sammen, lille pige kvæstet
28 07Løngangsgade 285-årig dreng faldt ned fra gynge
30 07FrederiksværksgadeFuh, forhjul brød sammen på bil
31 07GørløseArb, mand læderede hånden i en kværn i laden
04 08Frederiksværksgade 85Fuh, cyklist påkørte parkeret mc
06 08Glentevej5-årig dreng faldt = et kvæstet hoved
06 08Lillerød, TokkekøbvejLyn slog hul i tag
07 08Lillerød, Røglevej6-årig dreng faldt ned fra tagspær i hus
09 08HostrupsvejKvinde faldt på trappe til ismejeri
10 08Harløsevej 5Mand fik ildebefindende og sank død om, #
28 08SkævingeFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
02 09NyhuseFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
11 09P. Mogensensvej4-årig dreng væltede med løbehjul = kraniebrud
14 09BastrupIld i udhus, 4-årig piges leg med ild
04 10Favrholm - HillerødFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
05 10BastrupLejrskolebygning nedbrændt
10 10Frederiksborg SlotBrandøvelse, ZR + Falck + Bv
10 10SlotsgadeFuh, løbskkørsel, hestevogn mod lastbil, + Falck
18 10SkævingeBrandøvelse
19 10LyngeBrandøvelse
23 10Høvelte10-årig dreng faldt ned fra et træ
26 10RendelæggerbakkenFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
31 10Lynge, MødekærIld i halmstak nær bygning
15 11Gørløse, BakkegårdArb, traktor væltede ned ad skråning, føreren #
19 11HelsingørsgadeFuh, lastbil mod lastbil
03 12Hillerød-egnenStorm = flere stormskader
05 12Bregnerød, keramikfabrikArb, fik hånden læderet i sav
12 12Slangerup, EdelgaveKvinde faldt på trappe
20 12SkansevejFuh, hest snublede og kusken faldt ned fra vognen
22 12FunkevejIld i væg bag kamin
04 01 1952FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af bil
05 01RoskildevejFuh, cyklist påkørte bil
06 01Hillerød JernbanestationArb, ZR-assistent kvæstet af startsving
15 01Hillerød-egnenGlat føre = 10 køretøjer i grøften
17 01VassingerødVådeskud = kuglen gik gennem kroppen på mand
19 01Hillerød-egnenFuh, 2 biler i grøften i glat føre
22 01HarløseVand trængte ind i brændselskælder
24 01Fr.værk, DFJ JernstøberiStorbrand, + flere Bv
26 01KøbenhavnsvejFuh, bil mod bil
01 02Hillerød-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
07 02Tulstrup - AlsønderupFuh, bil mod rutebil
08 02Fredensborg, drengehjemDreng jog en fod gennem rude under håndgang
12 02Frederiksværksgade 131Fuh, cyklist væltede
16 02HostrupsvejFuh, 4-årig pige kælkede ind i bil
29 02Gørløse, ØllingegårdSkorstensild
10 03Lynge Overdrev7-årig dreng mistede 2 fingre i øksehug
16 03Farum, HestetangIld i stråtag på sommerhus, + Falck
24 03Hillerød-egnenSnevejr = mange kørselsuheld
26 03Frederiksborg Amts AvisArb, murer kvæstet under arbejdet
01 04Hillerød-egnenGlat føre = 7 assistancer til køretøjer
10 04HøsterkøbFastkørt blokvogn, + ZR Birkerød
12 04Farum, NymølleFuh, bus tabte et hjul, 2 passagerer kvæstet
19 04Grønnegade ud for nr. 18Fuh, 5-årig dreng kom ind under lastbil
19 04Lynge, Terkelskov, bunkerIld i asfalt i nybygget bunker
19 04Hillerød-egnenFlere fastkørte traktorer
20 04Sophienborg13-årig pige faldt af hesten under ridning
30 04Birkerød, maskinsnedkeriArb, mand læderede fingre i sav
06 05Ganløse, EgemosegårdDyreredning
09 05LøngangsgadeIld på losseplads, børns leg med ild
10 05Tirsdagsskoven100 m2 græs afsvedet
10 05RendelæggerbakkenFuh, cyklist væltede
10 05NymølleIld i tagetagen på hus
11 05Birkerød, Lindevangsvej 15Kvinde faldt i hjemmet
12 05Stutmestervej 339-årig pige faldt på kældertrappe
12 05Ved Slotsøen8-årig pige fik fiskekrog i fingeren
12 05Birkerød, Lindevangsvej 15Kvinde faldt i hjemmet
12 05FarumSpejder klemt af bil under øvelse
14 05GribskovArb, skovløber faldt ned fra vogn
15 05Farum KalkværkArb, løbskkørsel, 1 person kvæstet
20 05Lille Lyngby TørvefabrikArb, mand faldt 5 m ned fra stillads
21 05BregnerødArb, soldat fik økse i hovedet under øvelse
24 05Hammersholt, DamgårdDyreredning
25 05Frederiksværksgade 3Fuh, cyklist væltede
26 05Fredensborgvej 67Ild i soveværelse
26 05Hammersholt11-årig dreng faldt ned fra træ
05 06Grimstrup KartoffelmelfabrikTraktor kørte fast i mose
06 06TirsdagsskovenFuh, cyklist væltede
06 06MøllebrovejSkur nedbrændt
07 06HillerødUng kvinde låste sig ude
07 06RønnevangFuh, cyklist væltede
08 06Freerslev - GørløseFuh, flyttevognskasse faldt af lastbil
12 06FreersvangKo + kvie forskar sig på le = begge nødslagtet
13 06Ved Slotspavillonen79-årig kvinde faldt på stentrappe
13 06Farum, Bistrup8-årig dreng brækkede kravebenet under leg
14 06Stavnsholt5-årig dreng faldt med løbehjul
14 06Store Lyngby, EgelandgårdDyreredning
19 06HolløselundArb, mand faldt ned fra hesterive og omkom, #
27 06Frederiksværksgade 854-årig pige faldt ud fra 2. sal
02 07Gørløse, Hovedvej 6Fuh ud for Langevadgård, varebil mod lastbil
02 07Gørløse, Hovedvej 6Nyt fuh ud for Langevadgård, bil mod taxa
02 07Langerød, SolgårdArb, vogn med hølæs væltede, 1 kvæstet
05 07KøbenhavnsvejIld bil under kørsel
07 07Farum, FuresøbadMand fik hedeslag
08 07Hillerød-egnenTørke = vanding af afgrøder
10 07Grønnegade7-årig barfodet dreng forskar sig på glasskår
11 07Møllersvej ved PøleåIld i græsareal, børns leg med ild
14 07GrønnegadeHus nedbrændt = 16 husvilde, + Bv
20 07Farum, BregnerødKvinde faldt = et brækket håndled
23 07Møllebrovej 156-årig dreng fik strikkepind i øjet under leg
29 07MeløseDyreredning
29 07Karlebo Overdrev12-årig dreng trådte roejern op i foden
29 07LønholtDyreredning
31 07Fredensborg - HillerødFuh, cirkusvogn brød sammen
02 08Salpetermosevej, LundholmDyreredning
02 08RoskildevejFuh, cyklist væltede
07 08Knardrup11-årig pige læderede 3 fingre i dør
07 08Alsønderup IndelukkeDyreredning
11 08Hovedvej 6 - NødebovejFuh, bil forulykket, 3 kvæstet
14 08SjælsøMand faldt i sin båd = en brækket arm
18 08Store LyngbyFuh, knallert væltede
18 08UggeløseFuh, cyklist mod bil
18 08FredensborgvejFuh, cyklist påkørte cyklist uden lys
19 08JespervejFuh, mc væltede og ramte 3 personer, + Falck
28 08Hillerød - RigshospitaletPatientoverførsel til København
29 08ÆbelholtsvangStorm væltede træ ned over hus
08 09Skævinge BrugsforeningIld i skur
08 09Gadevang, BendstrupvejFuh, cyklist væltede
08 09Kollerød14-årig dreng faldt = et brækket ben
17 09Løngangsgade70-årig mand faldt over kantsten
18 09Grønnegade5-årig dreng kvæstede benet i cykelhjul
19 09Hillerød, TrollesmindeIld i en bunke affald
20 09Fredensborg, skole13-årig dreng kvæstede ryggen under leg
20 09Hillerød8-årig dreng væltet omkuld = en brækket arm
24 09MøllebrovejFuh, cyklist påkørte varebil
25 09Fr.værksgade ved nr. 30Fuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
25 09Tjæreby, BjerggårdGårdlænger nedbrændt, + Falck + CF
02 10Slangerup, KirketorvetFuh, førerløs tankbil rullede ned i have
03 10Københavnsvej - LangesvejFuh, taxa påkørt af tysk bil
16 10Frederiksværksgade 12Fuh, bil mod lastbil og mod husmur
16 10Gørløse, Kbh's VandforsyningArb, mand kørt over af tipvogn
21 10Store LyngbyDyreredning
23 10FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af bil
23 10AlsønderupParcelliststeds 2 længer nedbrændt, + ZR Helsinge
25 10FavrholmFuh, beruser i grøften med brugsstjålet bil
29 10Dyrehavevej 274-årig dreng låste sig inde på toilet
04 11Skævinge, Føllegård13-årig dreng fik hovedet i klemme ved roekørsel
07 11Birkerød, BakkedragetArb, mand læderede 2 fingre med stemmejern
15 11Amtmandsvej 20Kvinde faldt på trappe
15 11GribskovDreng faldt ned fra vogn ude i skoven
17 11Roskildevej 575-årig kvinde gasforgiftet i hjemmet
20 11Vassingerød JernbanestationMand døde i Slangerup-toget, #
25 11HillerødsholmSyg søn og kvæstet far (efter fuh) til sygehuset
27 11BorupStråtækket ejendom nedbrændt
02 12Vejenbrød, Vejenbrødvej Fuh, bil mod lastbil ved Fredensborg Kongevej
04 12Tulstrup6-årig dreng faldt = et brækket ben
05 12Hovedvej 6 - SørupvejFuh, bil mod vejtræ
21 12Hillerød, drengehjem8-årig dreng mistede en finger i roerasper
21 12Nr. HerlevFuh, lastbil kørte i grøften
27 12HolteLastbil tabte et dæk på forhjul under kørsel
04 01 1953Usserød KongevejFuh, bil mod fejemaskine
04 01Hillerød-egnenSnefald = mange kørselsuheld
08 01Holte, KongevejenFuh, Hillerød-bil mod tankbil
10 01KarleboFuh, bil kørte i grøften
26 01Skævinge, LindebjerggårdIld i lastbil på gårdsplads
28 01HøvelteFuh, bil mod træ og i grøften
02 02Hillerød-egnenTøvejr = flere vandfyldte kældre
07 02MøllebakkenAkut patientoverførsel til Frederikssund Sygehus
07 02Løngangsgade5-årig dreng faldt og forskar sig på flaske
10 02Favrholm, RoskildevejFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
12 02ÅmosevejFastkørt sneplov
12 02Nr. Herlev - LyngeFuh, lastbil delvist i grøften
12 02Fredensborg BibliotekSprængt vandrør
18 02ThorsvangStormstød rev tag af staldbygning
19 02GadevangStormstød rev tag af ladebygning
22 02Hillerød-egnenStorm = mange stormskader
02 03Farum, Gedevase BroUng mand faldt ned fra stengærde
10 03Tulstrup, Møllehøj12-årig dreng faldt ned ad skrænt
26 03Vassingerød, moseområdeMosebrand, 3 tdr. land brændt, + CF
01 04SlotsgadeFuh, cyklist mod cyklist
04 04Rønnede - HillerødBrændt Hillerød-bil transporteret til Hillerød
04 04FavrholmIld i mc under kørsel
04 04Skævinge1-årig dreng kvalt i dyne, #
04 04Grønnegade 12Arb, mand forskar sig på rusten oliedunk
11 04TirsdagsskovenMindre skovbrand, + Falck
13 04Grønnegade80-årig mand faldt død om i have, #
21 04LyngeFuh, cyklist væltede
23 04Lynge Overdrev, LærkenborgMosebrand tæt ved gård
16 05SkævingeArb, murer faldt ned fra 1. sal
21 05LyngeIld i bil under kørsel
26 05MeløseParcellistejendom nedbrændt, børns leg med ild
27 05ØstergadeButiksrude knust grundet hundeslagsmål
01 06Hillerød Dyrskueplads6-årig dreng fik hånden i maskine
08 06Herluf Trolles Vej4-årig pige faldt ned fra stillads på byggeplads
08 06Bastrup - NymølleFuh, mc væltede
09 06LøngangsgadeMindre græsbrand
09 06VassingerødIld i gasflaske under svejsning
10 06Lynge OverdrevMindre kælderbrand i ejendom
11 06Nymølle ved NymøllegårdFuh, 5-årig dreng dræbt af mc, #
14 06Allerød, Ravnsholt SavværkArb, mand læderede fingre i rundsav
14 06Skævinge JernbanestationPostbud faldt om med ildebefindende
16 06KregmeFuh, mc væltede, + Falck
23 06Uggeløse, Hejreholm5-årig dreng sparket i hovedet af føl
25 06Helsingørsgade, renseriArb, mand læderede hånden i maskine
02 07Frederiksværksgade 121Mand fik hedeslag
08 07Lillerød,Røglevej,Nyvangsgd.5-årig dreng ramt af haglgeværskud i hovedet
09 07Lyngevej - HøveltsvangsvejFuh, mc mod mc, 3 kvæstet
11 07FarumSøgning efter muligt overfaldet mand, + politi
12 07Uggeløse, Lynge StationsvejFuh, 70-årig cyklende mand væltede og døde, #
18 07Lystrup, LindholmArb, mand læderede hænderne i tipvogn
18 07Allerød, Ravnsholt SavværkArb, mand læderede en finger
20 07Hillerød, FunkevangSpejderøvelse = spejder skar sig på dolk
23 07FreerslevMand fik ildebefindende
23 07Jespervej4-årig dreng faldt ned fra 4 m høj tårnvogn
25 07RoskildevejFuh, cyklist væltede
29 07Lynge ud for kroenFuh, bil mod bil
31 07SørupArb, 11-årig dreng fik benet i selvbinder
31 07FredensborgvejFuh, mc mod skinnebus
04 08Lynge OverdrevArb, 77-årig mand mistede et ben i selvbinder
05 08Skævinge, hørskætteriIld i tørreovn, + CF Hillerød
16 08Lillerød, MøllemosegårdIld i mejetærsker
18 08Lystrup, StrenghøjgårdStørre markbrand, + Falck + CF Hillerød
23 08Lillerød, RøglevejFuh, tærskeværk væltede
25 08Helsingevej ved 6 km/stenenFuh, knallert væltede
28 08FredensborgvejFuh, bil væltede rundt
08 09Hillerød ved SlottetBevidstløs mand lå på fortovet
15 09Hillerød - OdderPatientoverførsel til Odder
26 09GørløseArb, mand kvæstede øjet ved Kbh.'s Vandforsyning
26 09Nyhuse, De gamles Hjem93-årig kvinde faldt i hjemmet
28 09Nymølle, SlangerupvejFuh, mc mod bil
29 09UvelseIld i mc under kørsel
09 10LillerødBevidstløs mand fundet liggende på gaden
13 10Sørup OverdrevArb, gartner faldt ned fra stige
24 10Harløse SmedieArb, lærling forskar sig på et stykke rundjern
29 10Skævinge, HvilegårdDyreredning
30 10Lindholm, StrenghøjgårdDyreredning
03 11Københavnsvej ved LIndholmFuh, bil i grøft + ildløs, + ZR Fr.ssund
06 11Lynge Overdrev, KirstinelystBlind alarm = røg fra gård = damp fra centralfyr
07 11Lyngevej ved Stengård74-årig mand fundet liggende på vejen
07 11Hillerød-egnenMotorløb = flere fastkørte og i grøften
07 11Ved BirkerødFuh, bil påkørt af overhalende lastbil
19 11Lille SverigeIld i ledningsnettet på lastbil
24 11KøbenhavnsvejFuh, kvindelig cyklist påkørt af militærbil
29 11Brødeskov, krudtfabrikArb, mand fik søm i hånden
30 11Brødeskov, krudtfabrikArb, mand faldt = kvæstede underlivet
01 12Stutmestervej4-årig pige faldt = kvæstede hovedet
04 12København - HornbækPatientoverførsler til Hornbæk med 2 ambulancer
08 12JordhøjFuh, bil i grøften
08 12HillerødFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
09 12Blovstrød, KongevejenFuh, varebil påkørte opbremsende bil
10 12Skævinge, ByttegårdIld i halmstak tæt ved bygning
13 12FrederiksværksgadeFuh, mc mod parkeret lastbil
16 12Uggeløse, KrogenlundArb, traktor væltede på mark
19 12TeglgårdssøenUng kvinde forsøgte at drukne sig, + Falck
25 12HelsingevejFuh, glat føre = bil forulykkede
03 01 1954Hillerød, Sophienborg3 gårdlænger nedbrændt, + ZR Helsinge
11 01LøngangsgadeIld i affaldsbunke
11 01Gillelejevej ved OstrupgårdFuh, mc væltede
21 01HillerødsholmStorm = træ i fare for at vælte ned over udhus
23 01MøllebrovejArb, mand ramt af startsving
23 01Hammersholt ved KildegårdFuh, bus, med 30 personer, i grøften i glat føre
24 01Farum, skovvejFuh, mc væltede
25 01Skævinge, StrøvejFuh, lastbil mod tog, chaufføren dræbt, #
26 01Gørløse ForsamlinghusDreng faldt under gymnastikudøvelse
27 01Lynge ved kroenFuh, mc mod bil
27 01Nr. HerlevKvinde faldt i glat føre
05 02Brødeskov, fabrikArb, mand faldt 1 m ned = et brækket ben
10 02Skævinge ved skolenKvinde faldt i glat føre
11 02Hillerød-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
13 02Hundested - KøbenhavnTransport af 10 T bageriovn til København
15 02VekseboFuh, sneplov kørte i grøften
16 02Skævinge - HarløseFuh, mc mod rutebil
25 02Skævinge, StrøvejIldløs bagved kakkelovn
02 03Lynge, Røglevej, gartneriIld i svejseflaske
03 03FrederiksværksgadeKvinde faldt på fortovet
03 03Lynge OverdrevZR Fly styrtet ned, + ZR Birkerød + København
11 03Favrholm, svinestaldenIld i stalden = brandøvelse
15 03Skævinge ved BavnehøjFuh, mc mod rutebil
22 03Gadevangsvej, GøgehusetFuh, kvindelig cyklist væltede
28 03GadevangsvejIld i bil under opstart
29 03LystrupUng mand faldt = kvæstede ansigtet
30 03Usserød KongevejFuh, holdende rutebil påkørt af lastbil
11 04Skævinge ved kroenFuh, mc mod husmur ved opstart
22 04LystrupFuh, cyklist påkørt af bil
10 05Birkerød, DumpedalFuh, cyklist mod cyklist
11 05LillerødIld i stue, 1 person røgforgiftet, + Bv
11 05Brødeskov, krudtfabrikArb, mand faldt 3 m ned fra stillads
12 05Lillerød, Møllemosegård8-årig dreng faldt ned fra høloft
13 05Brødeskov, krudtfabrikArb, mand læderede fingre i traktormotor
13 05BrickasvejKat reddet ned fra telefonpæl
17 05AlsønderupArb, mand fik hest over sig = en kvæstet fod
24 05Lynge ved StendyssegårdFuh, bil væltede flere gange rundt
29 05FrederikssundFuh, bil mod bil i vejkryds
29 05Frederikssund - KøbenhavnPatientoverførsel til København
08 06Hillerød-egnenTørke = ZR vander afgrøder på markerne
08 06Lystrup VandrehjemUng mand forskar sig på flaske
08 06Uggeløse SkovKvinde blev syg i varmen
22 06Ny HammersholtFuh, cyklist fik bjælke i hovedet fra lastbil
22 06LyngeLufttryk fra lynnedslag væltede kvinde omkuld
28 06LærkevejFuh, mc i grøften og gennem hæk
28 06Holt, FrydenlundKvie i tørregrav angreb flere personer
06 07FrederiksværksgadeHundeslagsmål = kvinde bidt af den ene hund
08 07Udsholt, ArgusvejStor bisværm i sommerhus fjernet
12 07Brickasvej 38-årig dreng faldt ned fra træ
15 07Hillerød, MøntportenFuh, bil påkørte Møntporten, Frederiksborg Slot
16 07Usserød KongevejFuh ved Ørbæksvej, bil mod bil
23 07KarleboParkeret mc væltede ned over 4-årig dreng
27 07Ved HillerødSygdom
31 07FrederiksværksgadeArb, mand læderede hånden i støbeform
02 08BlovstrødFuh, mc forulykkede, + Falck
06 08Brødeskov, krudtfabrikArb, mand læderede finger i motor
14 08HostrupsvejKvinde blev syg i bil
14 08SlotsgadeFuh, 2-årig barn på cykel fik foden i hjulet
16 08LystrupFuh, cyklist kørte ud foran mc
27 08Fredensborg ved stationenFuh, 10-årig cyklende pige kvæstede benet
27 08SkævingeArb, mand fik klor i øjnene
01 09Skansevej ved nr. 91Fuh, 4-årig pige løb ud foran mc
01 09HillerødFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
01 09Ved HillerødsholmArb, mand faldt ned fra stige
01 09TorvetIld i bil, + Bv
02 09Gl. FrederiksborgvejFuh, mc forulykkede, føreren omkom, #
03 09Høvelte Kaserne - Kbh.Patientoverførsel til Militærhospitalet
03 09GadevangsvejHvepsesværm i sommerhus udryddet
04 09Lystrup VandrehjemUng pige faldt og kvæstede hovedet
05 09FarumSkybrud = flere vandskader
07 09Lynge ved mejerietFuh, mc mod rutebil
07 09UllerødFuh, kvinde faldt ud af bil under kørsel
08 09Harløsevej ved nr. 9Fuh, lille pige løb ud foran bil
01 10FrederiksværksgadeFuh, mc mod mc
15 10Brødeskov, krudtfabrikMand sank død om i pause, #
15 10Ved FavrholmFuh, bil mod vejtræ
18 10Grønholt - LønholtFuh, lastbil med grise i grøften
18 10Hillerød-egnenStærk regn = flere vandskader
18 10Jensensvej ved nr. 18Fuh, 9-årig cyklende dreng væltede
20 10SkævingeFuh, mc mod bil
25 10SkævingeFuh, mc mod lastbil
09 11Uggeløse, Store RosenbuskFuh, mc påkørte løsgående hest
13 11UggeløseFuh, knallert væltede ud for Uggeløsegård
22 11Frederiksværksgade ved BioFuh, cyklende kvinde væltede
24 11Karlebo OverdrevIld på 1. sal i hus, + Falck
04 12Hillerød TorvUlovligt parkeret bil slæbt væk fra stadeplads
07 12Høvelte Kaserne2 vagtsoldater stukket ned af soldat
11 12Hillerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
14 12Farum LillevangFuh, lastbil mod lastbil
23 12Birkerød, VasevejFuh, bil mod brofundament
23 12Hillerød-egnenSnefald = 10 kørselsuheld
26 12Hillerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
06 01 1955Freerslev - HillerødTvillinger kom til verden i ZR ambulance
18 01GadevangsvejFuh, lastbil i grøften i glat føre
02 02Allerød, KongevejenFuh, bil i grøften ved Rødeport Savværk
08 02NymølleFuh, knallert væltede
19 02Lillerød10-årig pige faldt på gårdsplads
22 01Farum, HestetangshuseFuh, lastbil med kvier i grøften
20 02TeglgårdslundSkiløber faldt = et brækket kraveben
02 03Løngangsgade 4Mand faldt på trappe
02 03Grønnegade 11Ild i hus med smedeværksted, + Bv
08 03FreerslevIld i bil under kørsel, + Bv
17 03Jespervej ved nr. 253Fuh, 3-årig dreng løb ud foran mc
03 04Hillerød-egnenOpblødte veje = en del fastkørte køretøjer
04 04Skævinge ved KatholmFuh, mc væltede i sving
24 04Langerød15-årig dreng kvæstede benet under leg
03 05Hillerød, TrollesmindeArb, mand faldt 8 m ned fra ladeloft
08 05Skævinge ved FøllegårdFuh, mc væltede i sving
21 05Lynge, MørdrupgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
03 06Grønholt Overdrev6-årig dreng faldt ned fra stengærde
05 06Ved FavrholmFuh, passager i bil kvæstet ved opbremsning
05 06Slotssøen ved JægerbakkenLille pige skubbet i vandet af drenge
07 06Restaurant SlotspavillonenÆldre kvinde fik et ildebefindende
14 06Karlebo Mark, Boltegård10-årig pige kvæstede hovedet under leg
17 06Store LyngbyFuh, mc påkørte svingende bil
22 06Lynge OverdrevArb, mand mistede et par fingre under savning
22 06StutmestervejKvinde faldt i vaskekælder
24 06Hammersholt - LillerødFuh, mc mod vejsten
28 06Karlebo, Kildegård11-årig dreng fik benet i jordfræser
28 06LærkevejFuh, mc i grøften
29 06Stutmestervej 25Arb, kvinde fladt på glat gulv
04 07StrøFuh, cyklist mod vejtræ
07 07Allerød, Kattehale9-årig dreng faldt 15 m ned fra grantræ
15 07Brødeskov, krudtfabrikArb, kvinde fik hedeslag
15 07FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af bil ved Løngangsgade
16 07FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af bil
26 07FrederiksværksgadeFuh, cyklende kvinde væltede
27 07Hillerød, TeglgårdssøenDreng fik fiskekrog i fingeren
30 07TjærebyHåndboldkamp = en spiller fik hedeslag
03 08Allerød, KattehaleDreng ramte dreng over foden med spade
09 08Bakkegade - Ndr. BanevejFuh, cyklist påkørt af bil
16 08FreersvangFuh, militær-mc væltede under øvelse
16 08KøbenhavnsvejFuh, bil skred mod havemur
24 08Tulstrup, MøllehøjArb mand faldt ned fra kornloft
28 08Roskildevej 131Lille pige bidt af hund
28 08FrederiksværksgadeFuh, cyklist mod cyklist (mor og datter)
29 08Brødeskov, krudtfabrikArb, kvinde fik hedeslag
30 08Roskildevej6-årig pige skambidt i hånden af hund
17 09St. Lyngby - SkævingeFuh, brugsstjålet varebil kørte i grøften
19 09Harløse - SkævingeArb, vejarbejder læderede hånden i maskine
21 09DanstrupArb, soldat faldt ned fra militærkøretøj
23 09HammersholtArb, mand faldt ned fra stige
10 10Pilevej 85-årig pige faldt = et benbrud
12 10Brickasvej 3Mand faldt på kældertrappe
21 10Skævinge Fuh, cyklist væltede på jernbaneoverskæring
21 10Skævinge, De Gamles HjemKvinde faldt på trappe
24 10Sørup ved HegnstrupgårdFuh, bil mod stendige
12 11SlangerupsgadeFuh, ZR-Hillerød-ambulance mod bil
17 11Kapelvej - Fr.værksgadeFuh, mc mod svingende cyklist
02 12FredensborgvejFuh, varebil tabte højre baghjul under kørsel
08 12Ved TipperupsmindeFastkørt flyttebil
08 12TamsborgvejKvinde smækkede sig ude fra 3. sals lejlighed
12 12Hillerød-egnenSnefald = mange kørselsuheld
13 12FredensborgFuh, lastbil mod parkeret bil
15 12Hillerød-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
16 12Hovedvej 3 ved DageløkkeFuh, bil væltede rundt, ips.
19 12Frederiksværksgade 10Fuh, mand påkørt af cyklist
20 12Kongevejen ved KirkelteFuh, ZR-Hillerød-kranbil påkørt + biler i grøften
23 12Fredensborg, HillerødvejenFuh, lastbil skred i grøften
29 12Hillerød-egnens skove10 fastkørte lastbiler
05 01 1956GrønnegadeÆldre mand faldt på gaden
11 01DageløkkeFuh, kreaturvogn i grøften
15 01Stutmestervej - StutterivængeFuh, mc mod bil
17 01Hovedvej 5 ved HingsterhusFuh, havareret bil påkørt af bil + tankbil, + Falck
20 01P. Mogensensvej 41-årig dreng fik kogende fedt over sig
23 01FredensborgvejFuh, bil væltede rundt og ned i grøften
27 01Lynge, KrogenlundSergent klemt ml. 2 militærkøretøjer under øvelse
29 01Roskildevej - AmtmandsvejFuh, knallert ud foran ZR-Hillerød-amb
31 01Hillerød-egnenSnestorm = 16 kørselsuheld
03 02KarleboFuh, mindre bus væltede, ips
10 02BørstingerødFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
18 02DragstrupFuh, Hillerød-bil mod sneplov
18 02FreerslevFuh, ZR-Frederikssund-ambulance påkørt af bil
22 02Tokkekøb HegnGarderhusar red mod træ og omkom, #
24 02SlotsgadeSlagsmål = butiksrude blev knust
24 03Lystrup1½-årig dreng skoldet af kogende kaffe
26 03Sørup Overdrev1. sal på hus udbrændt, børns leg med ild, + Bv
28 03Grønnegade8-årig dreng fik sten i hovedet under leg
03 04Frederiksværksgade 25Mand fik faldende gren i hovedet
15 04RågelejeFuh, militær-mc mod lysmast, 1 kvæstet
16 04Hillerød - KøbenhavnKvæstet soldat overført til Militærhospitalet
20 04Lynge ved FuglerupgårdFuh, militær-jeep væltede, 2 kvæstet
30 04FrederiksværksgadeFuh, knallert væltede ud for højskolen
30 04UllerødFodboldkamp = en benbrud
15 05Slotssøen og TeglgårdssøenZR frømand foretog øvelsessvømning i søerne
22 05Lillerød, Aggebovej 11Folketingsmand faldt i haven = benbrud
23 05Radarstation MultebjergArb, flyvermath kvæstede hånden i maskine
27 05FrederiksværsvejFuh, ZR-Hillerød-amb. påkørt af knallert, #
28 05HillerødsholmsalléFuh, bil mod scooter ved Stutmestervej
29 05Østergade 21Fuh, bil ind i 2 butiksruder
30 05Lynge - VassingerødFuh, 11-årig cyklende dreng påkørte bil
03 07Sandholmlejren - BlovstrødFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet
06 07FreerslevFuh, cyklist væltede
28 07Hillerød-egnen6 dyreredninger
12 08FrederiksværksgadeFuh, løbskkørsel, hestevogn mod bil
13 08FrederiksværksgadeFuh, mc påkørte mand på fortovet
14 08Hillerød, TrollesmindeDyreredning
21 08Farum ved kasernenFuh, cyklende soldat væltede
24 08Borup, Borup TeglværkArb, mand faldt ned fra tag
28 08Sjælsmark KaserneArb, soldat faldt ned fra telefonmast under øvelse
03 09UggeløseFuh, kvinde gik ud foran mc, 2 kvæstet
07 09Skævinge, KatholmFuh, kvinde faldt ned fra halmlæs
13 09GadevangFuh, knallert væltede
17 09RoskildevejKvinde faldt i hjemmet
21 09BastrupFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
24 09LyngeFuh, schweizisk cyklist påkørt af mc
26 09GadevangFuh, 79-årig knallertkører væltede
02 10Lystrup ud for LystrupgårdFuh, mc væltede gennem rækværk
14 10RoskildevejFuh, mc mod mørkelagt færdselstavle
31 10TietgensvejFuh, cyklist væltede
03 11Frederiksværksgade 11 AArb, mand faldt på trappe
07 11FrederiksværksgadeFuh, cyklist mod bil
21 11MeløseArb, mand faldt ned fra stige
27 11Fredensborgvej ved EgelundFuh, bil mod el-mast, 4 kvæstet
04 12Skævinge, autoværkstedArb, 15-årig lærling forbrændt ved eksplosion
13 12SlangerupsgadeFuh, cyklist væltede
17 12Frederiksværksgade 27Fuh, mc mod svingende bil
18 12Lillerød, Lyngevej - EnhøjsvejFuh, scooter væltede
20 12HillerødsholmskolenArb, glarmester forskar sig på glasskår
23 12Hammersholt, BrødeskovvejFuh, bil mod bil ved jernbanebroen, + Falck
05 01 1956GrønnegadeÆldre mand faldt på gaden
11 01DageløkkeFuh, kreaturvogn i grøften
15 01Stutmestervej - StutterivængeFuh, mc mod bil
17 01Hovedvej 5 ved HingsterhusFuh, havareret bil påkørt af bil + tankbil, + Falck
20 01P. Mogensensvej 41-årig dreng fik kogende fedt over sig
23 01FredensborgvejFuh, bil væltede rundt og ned i grøften
27 01Lynge, KrogenlundSergent klemt ml. 2 militærkøretøjer under øvelse
29 01Roskildevej - AmtmandsvejFuh, knallert ud foran ZR-Hillerød-amb
31 01Hillerød-egnenSnestorm = 16 kørselsuheld
03 02KarleboFuh, mindre bus væltede, ips
10 02BørstingerødFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
18 02DragstrupFuh, Hillerød-bil mod sneplov
18 02FreerslevFuh, ZR-Frederikssund-ambulance påkørt af bil
22 02Tokkekøb HegnGarderhusar red mod træ og omkom, #
24 02SlotsgadeSlagsmål = butiksrude blev knust
24 03Lystrup1½-årig dreng skoldet af kogende kaffe
26 03Sørup Overdrev1. sal på hus udbrændt, børns leg med ild, + Bv
28 03Grønnegade8-årig dreng fik sten i hovedet under leg
03 04Frederiksværksgade 25Mand fik faldende gren i hovedet
15 04RågelejeFuh, militær-mc mod lysmast, 1 kvæstet
16 04Hillerød - KøbenhavnKvæstet soldat overført til Militærhospitalet
20 04Lynge ved FuglerupgårdFuh, militær-jeep væltede, 2 kvæstet
30 04FrederiksværksgadeFuh, knallert væltede ud for højskolen
30 04UllerødFodboldkamp = en benbrud
15 05Slotssøen og TeglgårdssøenZR frømand foretog øvelsessvømning i søerne
22 05Lillerød, Aggebovej 11Folketingsmand faldt i haven = benbrud
23 05Radarstation MultebjergArb, flyvermath kvæstede hånden i maskine
27 05FrederiksværsvejFuh, ZR-Hillerød-amb. påkørt af knallert, #
28 05HillerødsholmsalléFuh, bil mod scooter ved Stutmestervej
29 05Østergade 21Fuh, bil ind i 2 butiksruder
30 05Lynge - VassingerødFuh, 11-årig cyklende dreng påkørte bil
03 07Sandholmlejren - BlovstrødFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet
06 07FreerslevFuh, cyklist væltede
28 07Hillerød-egnen6 dyreredninger
12 08FrederiksværksgadeFuh, løbskkørsel, hestevogn mod bil
13 08FrederiksværksgadeFuh, mc påkørte mand på fortovet
14 08Hillerød, TrollesmindeDyreredning
21 08Farum ved kasernenFuh, cyklende soldat væltede
24 08Borup, Borup TeglværkArb, mand faldt ned fra tag
28 08Sjælsmark KaserneArb, soldat faldt ned fra telefonmast under øvelse
03 09UggeløseFuh, kvinde gik ud foran mc, 2 kvæstet
07 09Skævinge, KatholmFuh, kvinde faldt ned fra halmlæs
13 09GadevangFuh, knallert væltede
17 09RoskildevejKvinde faldt i hjemmet
21 09BastrupFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
24 09LyngeFuh, schweizisk cyklist påkørt af mc
26 09GadevangFuh, 79-årig knallertkører væltede
02 10Lystrup ud for LystrupgårdFuh, mc væltede gennem rækværk
14 10RoskildevejFuh, mc mod mørkelagt færdselstavle
31 10TietgensvejFuh, cyklist væltede
03 11Frederiksværksgade 11 AArb, mand faldt på trappe
07 11FrederiksværksgadeFuh, cyklist mod bil
21 11MeløseArb, mand faldt ned fra stige
27 11Fredensborgvej ved EgelundFuh, bil mod el-mast, 4 kvæstet
04 12Skævinge, autoværkstedArb, 15-årig lærling forbrændt ved eksplosion
13 12SlangerupsgadeFuh, cyklist væltede
17 12Frederiksværksgade 27Fuh, mc mod svingende bil
18 12Lillerød, Lyngevej - EnhøjsvejFuh, scooter væltede
20 12HillerødsholmskolenArb, glarmester forskar sig på glasskår
23 12Hammersholt, BrødeskovvejFuh, bil mod bil ved jernbanebroen, + Falck
14 01 1957HammersholtFuh, bil mod lysmast
02 02UllerødArb, mand forrev sig på søm
02 02HillerødMand faldt på gaden
13 02HolmegårdsvejFuh, bil mod bil, ips
23 02FrederiksværksgadeFuh, bil I grøften
10 03Hillerød, automobilfirmaMand sank død om på sit kontor, #
13 03Luthersk MissionshøjskoleArb, kvinde kvæstede hånden I røremaskine
23 03Ved Harløse ForsamlingshusFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
26 03Hillerød JwernbanestationIld I ledningsnettet I bil
30 03Harløse ud for skolenFuh, bil væltede rundt, ips
02 04Helsingevej ved fabrikken DammanFuh, bil mod svingende lastbil
14 04Allerød, finérfabrikArb, mand mistede en finger
14 04Nær Lynge KroFuh, cyklist væltede
02 05Nymølle, Terkelskov7-årig dreng fik 2 fingre hugget af af kammerat
28 05LillerødArb, teltarbejder kvæstede skulderen
31 05Gadevangsvej 162-årig pige knuste rude med hovedet
01 06Kapelvej nær ZRIld I parkeret mc
11 06Lillerød, RavnsholtSpejder fik væltet knallert over benet
15 06Lynge, KrogenlundFuh, cyklist væltede
16 06FrederiksværksgadeFuh, mc mod knallert
22 06Lillerød, Møllevænget2-årig pige faldt = armbrud
27 06FrederiksværksgadeFuh, bil mod færdselstavle
04 07Gørløse, KurreholmArb, høstvogn væltede på mark, 1 kvæstet
05 07Sjælsmark KaserneArb, soldat fik kanon ned over benet
05 07FrederiksværksgadeFuh, knallert væltede
07 07Frederiksværksgade 15Kvinde faldt på trappe
16 07HarløsevejFuh, cyklist med lille dreng væltede
05 08Frederiksværksgade – KalvehavevejFuh, mc svingede ind foran bil
05 08FredensborgvejFuh, mc påkørte opbremsende bil
12 08FrederiksværksgadeFuh, 8-årig cyklende pige ramt af knallert
13 08Sorgenfri ud for Sorgenfri SlotFuh, mc væltede, forbigående ZR amb. Assisterede
20 09Ved Trollesminde1½-årig pige kvæstede benet I cykelhjul
21 09Lærkevej13-årig dreng faldt ned fra loft
25 09Hillerød – BirkerødZR bugserede sigøjnervogn til Birkerød
03 10GanløseFuh, bil mod telefonmast, ips
24 10Lynge – UggeløseFuh, knallert mod lastbil
29 10Harløsevej – København, CharlottenborgTransport af tre 10 m høje birketræer til København
29 10Tulstrupvej ved SophienborgFuh, knallert væltede
04 11ZR Hillerød1½-årig pige fik livstruende vejrtrækningsproblemer
13 11Lynge, CentralskolenDreng brækkede benet under leg
10 12Nymølle2-årig dreng faldt I hjemmet = et kvæstet ansigt
12 12Helsingevej ved LandbolystFuh, lastbil mod lastbil, ips, + ZR Helsinge
30 12Vassingerød OldSpejderdreng kvæstede skulderen + armbrud
01 01 1958BrickasvejUng mand kvæstet af fyrværkeri
04 01Hillerød-egnenFlere biler med startvanskeligheder
06 01St. Lyngby, AmtsvejenFuh, bil mod elmast
06 01Hillerød-egnenSneglat = flere kørselsuheld
06 01Ved Æbelholt KlosterFuh, bil påkørt af flugtbilist, der blev fundet
08 01Lillerød SkoleSkolepige faldt i skolegården = armbrud
08 01GunderødFastkørt sneplov
08 01Vassingerød – FarumFuh, lastbil påkørte holdende ølbil
15 01Skævinge, BorupvejFuh, mc væltede i glat føre
16 01Karlebo – HesselrødFuh, lastbil med kreaturer i grøften
16 01Lillerød, PrøvestenFuh, lastbil kørte ned i roekule
24 01Slangerup – LyngeFuh, militærbil mod vejtræ, 1 kvæstet
10 02Ved TulstrupSnestorm, fastkørt lillebil kunne ikke findes
11 02Ved TulstrupLillebilen fundet og befriet fra sneen
15 02SkævingeFuh, cyklist væltede
19 02FunkevejFuh, Lloyd bil væltede rundt, ips
24 02Hostrupsvej 13Kvinde faldt på trappe
27 02Holmegårdsvej ved TromlepladsenFuh, bil mod trådhegn i glat føre
28 02FrederiksværksgadeFuh, mand påkørt af CF-køretøj
03 03Nødebo ved StenslettegårdFuh, varebil mod vejtræ
03 03Kalvehavevej 72-årig dreng skoldet af kogende vand
03 03Hillerød, byrådsvalgZR kørte ældre og svagfører til valglokalet
14 03Skævinge ved alderdomshjemmetFuh, 72-årig cyklende mand væltede
15 03Hillerød-egnenSnefygning = 4 sneplove i grøften
05 04Københavnsvej ved 28 km/stenenFuh, bil væltede rundt
05 04Københavnsvej ved 28 km/stenenFuh, anden bil væltede rundt
05 04FrederiksværksgadeFuh, mc væltede
08 04Nr. Herlev, Kalkholmgård10-årig dreng faldt ned fra høloft
16 04Hillerød-egnenAdskillige fastkørte traktorer
18 04Fredensborg, SkipperalléFuh, 4 soldater påkørt af traktor, 1 kvæstet
21 04Allerød, Lyngevej – HøveltsvangsvejFuh, cykelrytter væltede
27 04Uggeløse SkovFuh, bil væltede rundt i vejsving, 2 kvæstet
04 05Gilleleje, BonderupFuh, bil mod opbremsende bil, ips
22 05Harløse, smedeværkstedArb, mand brækkede 2 fingre + en arm
27 05Løngangsgade 21Mand faldt ned fra træ
28 05Ny Hammersholt, Gl. Fr.borgvejFuh, mc mod bil
05 06Havelse Å ved Borup TeglværkBarnevogn med 2-årig pige kørte i åen
07 06Slangerup ved LindholmFuh, cyklist væltede
13 06Bastrup, Stenbækgård2-årig pige kvæstede benene på gårdsplads
16 06Lynge ud for kroenFuh, bil mod mc
16 06FrederiksværksgadeFuh, cyklende dreng påkørt af bil
23 06Frederiksværksgade ved nr. 11Fuh, mc mod cyklist
01 07UggeløseFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet
02 07Hillerød-egnenTørke = ZR vandede jordbærarealer
03 07HarløseFuh, lille pige fik foden i cykelforhjul
11 07Hillerød, TorvetUlovlig parkeret bil slæbt væk
14 07Store Dyrehave, BoltehusArb, mand faldt ned fra hølæs
16 07HillerødFuh, påkørt hund ført til dyrlæge
17 07Københavnsvej – HolmegårdsvejFuh, lastbil med 62 % overlæs mod bil
17 07Hillerød – OdensePatientoverførsel til Odense
21 07Lindholm, feriekoloni11-årig dreng faldt ned fra træ = armbrud
21 07Frederiksværksgade ved nr. 62Fuh, knallert mod holdende mc, 1 kvæstet
25 07KvistgårdFuh, bil i grøften, ips
27 07Hillerød – HornsherredGlemt brudegave kørt til Hornsherred
28 07Lynge, Lynge StationsvejFuh, mc mod bil
06 08Lillerød, Møllevænget4-årig dreng faldt over gyngehest
15 08Odderdam, savværkArb, mand fik fingre i maskine
20 08Havekolonien ”Frederiksborg”Dreng brækkede finger i liggestol
22 08Hillerød, StatsskolenDyreredning, killinger reddet ud fra luftkanal
24 08Hillerød-egnenVoldsom regn = flere fastkørte biler
25 08Slangerupvej ved UggeløseFuh, Porche-sportsvogn i grøften, 2 kvæstet
08 09Lynge ved UggeløsegårdFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
23 09ThorsvangKat reddet ned fra træ
26 09Peter MogensensvejFuh, cyklende mand væltede
27 09NejedeIndfangning af 15 kvier, 1 kvie undslap
27 09TulstrupArb, mand i klemme ml. lastbil og anhænger
29 09Gørløse nær StrøvejArb, mand ramt af gravemaskine, #
30 09Skævinge, StrøvejFuh, mc mod bil
30 09Nyhuse, børnehave4-årig dreng faldt og slog hovedet
03 10SlangerupgadeFuh, bil mod DSB-rutebil, + Falck
08 10Filmsoptagelse i HillerødZR skaffede 2 heste + vogn til optagelserne
11 10Grønnegade 134-årig dreng fik flise over storetå
14 10Kollerød, Mellemskovgård11-årig dreng mistede fingre i slåmaskine
24 10Hillerød, Holmene9-årig dreng kom ind under kørende traktor
26 10Ved Odderdam SavværkFuh, lastbil kørte i grøften
27 10Uggeløse ved UggeløsegårdFuh, beruset bilist mod vejtræ
28 10FunkevejKat i højt træ reddet ned
04 11Skævinge, markvej ved LindebjergFuh, cyklist væltede
15 11Harløse, smedeværkstedArb, 2 mand fik syre i øjnene
17 11St. Lyngby – HillerødFuh, bil påkørte holdende bil
18 11Funkevej 19Kvinde faldt = armbrud
08 12Roskildevej ved FavrholmFuh, bil i grøften, ips
08 12Roskildevej ved LadegårdsmølleFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
13 12Vassingerød, grussiloArb, mand suget ned i silo
22 12Lillerød, Kastanie Allé3-årig dreng kvæstede finger i dør
22 12Hillerød-egnenMange biler med startvanskeligheder
02 01 1959KapelvejKanonslag sprang i hånden på mand
05 01Hillerød, HillerødsholmskolenViceskoleinspektør sank død om, #
05 01ZR HillerødHundehvalp indleveret som hittegods
09 01Helsingevej ved LandbolystFuh, lastbil i grøften, + ZR Helsinge
10 01FrederiksværksvejFuh, varebil ud over skrænt, ips
10 01Hovedvej 6 ved FredensborgFuh, glat føre = bil væltede rundt, ips
12 01Hillerød-egnenSneglat = 20 biler i grøften på samme sted
13 01Allerød, LyngevejFuh, lastbil i grøften
13 01Karlebo OverdrevFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet
14 01HelsingørsgadeFuh, mand gik ud foran bil
15 01Langstrup, BrønsbjerggårdKvinde faldt på køkkentrappe = benbrud
15 01Sdr. Jernbanevej – HostrupsvejFuh, bil mod lastbil, ips
21 01Karlebo, Prøvelyst TeglværkFastkørt gravemaskine
21 01Hillerød-egnenTøbrud = en del fastkørte køretøjer
22 01FrederiksværksgadeFuh, scooter påkørte cyklist, 1 kvæstet
29 01FrederiksværksgadeFuh, jeep påkørte cyklist under overhaling
16 02Hillerød-egnenIsslag = en del kørselsuheld
18 02Herluf TrollesvejArb, mand faldt ned fra stillads
09 03Ved Nørre HerlevFuh, bil mod bil, ips
22 03FredensborgevjFuh, ølbil tabte 700 tomme flasker
31 03NødeboIld i frakkelomme = mand rullede sig i grøft
03 04Hillerød, hotelKvinde forsøgte selvmord med giftige væsker
14 04Frederiksborg HaveforeningVoldsom regn = stor oversvømmelse
24 04Hillerød-egnen4 lastbiler + 6 traktorer kørte fast
26 04Lærkevej 213-årig dreng faldt ud fra 1. sal
29 04ZR HillerødIndbragt kvæstet hund blev aflivet
08 05Maltevang – SkovledetFuh, 7-årig cyklende pige mod bil
19 05Hørsholmvej ved DageløkkeFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
10 06Bastrup, StenbækgårdArb, mand væltet af vild kvie
12 06Tokkekøb Hegn12 T fastkørt bulldozer, + ZR København
15 06Hillerød, MissionshotelletKvinde faldt på trappe
20 06Hovedvej 5 ved Tokkekøb HegnFuh, mc væltede
20 06Skolegade, børnehave4-årig dreng faldt på toilet
20 06Harløse nær NebbegårdArb, militær-mc mod træ
20 06Bregnerød ved FarumFuh, bil trillede rundt
03 07Skævinge ved BrugsenFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
05 07Gadevangsvej ved GøgehusFuh, 14-årig cyklende dreng ud foran bil
06 07Nær KollerødFuh, bil mod bil, 9 kvæstet, 1 indlagt
09 07Hørsholmvej – DageløkkevejFuh, svensk bil mod bil, ips,
11 07Frederiksværksgade, bageriArb, mand fik bageplader ned over benet
18 07Amtsvejen ved MeløseFuh, bil væltede rundt, ips
23 07Favrholm – FreerslevFuh, knallert mod opbremsende knallert
06 08Karlebo Overdrev7-årig dreng fik le i låret under leg
14 08LillerødFuh, mc mod taxa, 1 kvæstet
16 08Lynge – LillerødFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
26 08Blovstrød, Rosmosevej 1410-årig pige kvæstede benet på søm
28 08Grønholt, KollerisgårdGårdbrand, + ZR Helsinge + Bv
30 08Gørløse – UvelseFuh, 7-årig cyklende dreng påkørt af bil
01 09Gørløse, mejerietArb, mand mistede 2 fingre i ventilator
01 09Carl Zahlmannsvej 2710-årig dreng faldt ind i glasrude
04 09KollerødFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af mc
22 09Ganløse, Ganløse SkoleKvinde forbrændt af flamme fra kakkelovn
23 09FredensborgvejFuh, bil mod bil, ips
23 09Slotsgade ved apoteketFuh, cyklende kvinde mod oplukkende bildør
26 09HammersholtvejFuh, mc forulykkede
06 10BastrupArb, kvinde kvæstede hånden i vaskemaskine
24 10Kvinderup13-årig pige sparket i maven af pony
02 11Fredensborgvej – HelsingevejFuh, knallert mod scooter, 2 kvæstet
03 11LøngangsgadeFuh, knallert væltede
09 11FrederiksværksgadeFuh, ung mand påkørt af bil
16 11Ved LyngeFuh, mc forulykkede
06 12Grønnegade 13Arb, kvinde forskar sig på køkkenkniv
23 12Ullerød10-årig pige fik spand i hovedet under leg
27 12FrederiksværksgadeFuh, scooter mod parkeret bil
01 01 1960Lillerød – LyngeFuh, bil mod hønsehus, ips
09 01Kappelskov1-årig pige slugte en skrue, var nær kvalt
14 01LangerødDyreredning, kat i 12 m højt træ reddet ned
19 01Ved SandholmlejrenFuh, militærbil mod postbil, ips
24 01Gørløse – StrøFuh, sneplov kørte i grøften
03 02Hillerød-egnenZR bragte foder ud til de sultne fugle
16 02Frederiksværksgade, Gulf-tankArb, mand klemt mellem 2 tankbiler
24 02UllerødFuh, bil mod bil, ips
27 02Meløse, LundholmBarselskvinde kørt til Hillerød Sygehus
27 02ÅmosevejFuh, 5 T jern faldt af lastbil i vejsving
17 03Karlebo – HillerødFuh, lastbil mod telefonpæl
10 04Hillerød nær SophienborgFuh, varebil væltede i vejsving, ips
12 04Vassingerød, grusgravArb, mand fik krangrab ned over sig
23 04Hillerød – HarløseFuh, bil væltede rundt, ips
26 04FreerslevFuh, 5-årig pige løb ud foran lastbil
29 04FrederiksværksgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
17 05Løngangsgade, legeplads14-årig dreng fik benbrud under leg
23 05Ved GørløseFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
27 05Hovedvej 6 syd for FredensborgFuh, bil mod vejtræ, ips
02 06Lillerød, EnhøjsvejFuh, 6-årig pige løb ind i lastbil, omkom, #
03 07Københavnsvej ved ”Skovlyst”Fuh, lastbil mod vejsten og i grøften, ips
09 07Helsingevej ved LandbolystFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
10 07Hillerød-egnenKraftig regn = flere vandskader
19 07Grønnegade – LøngangsgadeFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
19 07Carlsbergvej ved ByskolenFuh, mc mod vejskilt, 1 kvæstet
02 08Plantage ved StrødamArb, mand faldt ned fra kirsebærtræ
08 08KirkelteFuh, lastbil i brand under kørsel, + Bv
18 08Langstrup – Esbønderup SygehusKvinde fødte en dreng i ZR-Hillerød-amb.
19 08Lynge, Hillerødvej – SlangerupvejFuh, knallert mod lastbil, 1 omkom, #
06 09Fredensborg, Jernbanegade 371-årig kvinde faldt på trappe = kraniebrud
24 09Nejede VesterskovFuh, soldat faldt af militær-mc
24 09Nejede VesterskovArb, soldat fik hånden i klemme under bjælke
28 09Gørløse, ved Borup MejeriFuh, hund væltede mc, 1 kvæstet
12 10Slangerup, LystrupvejFuh, bil væltede rundt, ips
21 10Skævinge, GrimstrupvejFuh, scooter mod holdende lastbil, 1 kvæstet
21 10Hillerød Sygehus – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
29 10Kirkelte, KirkeltevejFuh, varebil mod lastbil, ips
31 10Selskovvej nær PilevejFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
09 11RoskildevejFuh, lastbil væltede ned ad skrænt
09 11Gørløse, LundegårdArb, mand sparket i hovedet af en kvie
12 11Gørløse, LundegårdArb, mand sparket i hovedet af ko
12 11Roskildevej ved forsøgsmejeriFuh, lastbil kørt eind i have
14 11Ved GørløseFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet
27 11FrederiksværksgadeFuh, 6-årig pige gik ud foran bil
30 11Lillerød, SandholmgårdsvejFuh, bil mod blokvogn, 1 kvæstet
30 11Tjæreby, BjerggårdArb, traktor/kalkspreder gennem staldmur
03 12Farum, grusgrav ved KristinelundFuh, lastbil skred ned i grusgrav, ips
04 12Holmegårdsvej – KøbenhavnsvejFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
04 12SlotsgadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
08 12Hovedvej 5 ved Tokkekøb HegnFuh, bil ud over 3 m høj skrænt, ips
13 12FrederiksværksgadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
14 12Gørløse – SkævingeFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
25 12Roskildevej, sving ved FavrholmFuh, bil væltede, ips
05 01 1961GørløseÆldre mand fundet død i grøft, sygdom, #
12 01Freerslev, VejborggårdArb, mand faldt ned fra stillads på nybygning
13 01Skævinge, GersegårdArb, mand fik tagkonstruktion ned over sig
17 01Fredensborgvej ved HillerødFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
31 01Ny HarløseFuh, bil væltede rundty, ips
16 03Ved Esrum SøArb, soldat ramt af træprojektil
27 03Lynge – UggeløseFuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet
01 04SkansevejFuh, bil mod elmast i glat føre, 2 kvæstet
09 04Bendstrup, MarienlystArb, mand mistede fingerdel i øksehug
09 04LangstrupArb, mand faldt 3 m ned fra tag = armbrud
07 05Hovedvej 5 ved 25 km, BlovstrødFuh, 2 biler forulykkede, ips
13 05Blovstrød, Rosmosevej 74-årig pige forskar sit ben på rude
20 05HarløsevejFuh, cyklist mod bil, 1 kvæstet
29 05Hovedvej 6 syd for GørløseFuh, cykelrytter styrtede
21 06Ved Bregnerød KroFuh, lastbil væltede med 4 kreaturer
23 06JespervejBrugsstjålet bil slæbt til værksted
19 07Slangerupg. Nær Bymosegd. AlléFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
21 07Gørløse, MøllegårdFuh, militær-mc mod bil, 2 kvæstet
26 07Lillerød, Frederiksborgvej 1612-årig pige faldt ned fra et frugttræ
02 08Gl. Helsingevej – FredensborgvejFuh, norsk bil ud foran mc, 1 kvæstet, + Falck
10 08Lillerød, HøveltsvangsvejArb, mand mistede to fingre i rundsav
11 08EsbønderupFuh, scooter mod bil i vejkryds, ips
12 08TorvetIld i mc, + Bv
20 08Lillerød, Statens SeruminstitutArb, mand i klemme mellem traktor og vogn
20 08Lynge – FarumFuh, knallert mod vejtræ, 1 kvæstet
04 09Grønholt – Sørup OverdrevFuh, 7-årig cyklende deng påkørt af bil
04 09Løngangsgade, legepladsIld i 4-årig piges tøj under leg med tændstikker
08 09Skævinge3-årig dreng faldt i fad med kogende vand
10 09Skævinge, MarkebækgårdArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
10 10HolmegårdsvejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
18 10Allerød½-års dreng kvalt af opkast i barnevogn, #
23 10Texasvej 2Arb, mand faldt ned fra tag på nybygning
23 10Stenholts Vang, Hovedvej 6Fuh, bil forulykkede, 2 lettere kvæstet
27 10Allerød, Kastanieallé 192-årig pige faldt i mosehul
28 10Skævinge14 dage gl. barn fundet død i vugge, #
07 11GadevangFuh, lastbil ud over skrænt skrænt,+ZR Helsinge
03 12Frederiksværksgade ved nr. 46Fuh, bil mod opbremsende bil, 1 kvæstet
04 12Hillerød-egnenIsslag = ca. 15 kørselsuheld, ips
16 12Fredensborgvej i StenholtsvangFuh, bil påkørte to rådyr på vejen
20 12Lille Sverige, Gl. FrederiksborgvejFuh, bil i grøften i glat føre, ips
21 12Hovedvej 6 ved FavrholmFuh, varebil mod telefonpæl og i grøften, ips
23 01 1962Gørløse, Strøvej 89, StrøledgårdStorm blæste gårdlænge omkuld

31 01Borup ved andelsmejeriBrugsstjålet Haslev-bil slæbt væk af ZR
19 02KøbenhavnsvejFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
08 04FrejasvejFastkørt bulldozer i mosejord
08 04Tulstrup – NejedeFastkørt bulldozer i vandløb
14 04Nymølle ved grusgravFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
18 04Kirkelte, fabrik ved ”Kirkeltekrydset”Arb, mand fik finger i maskine
21 04HolmegårdsvejDyreredning, svane flyttet til nærliggende sø
21 04VassingerødArb, mand fik træklods i hovedet
29 04FunkevejMandlig rytter faldt af hest
02 05Lille Lyngby, hestestaldArb, mand sparket af hest i ansigtet
07 05Lillerød, Kollerødvej – LyngevejFuh, scooter påkørt af varebil, 1 kvæstet
08 05Tulstrup, nybygning3-årig pige faldt på kældertrappe
24 05Kildeportvej ved ”Ottevejskrydset”Fuh, militærbil i grøften, 1 kvæstet
14 06Helsingevej 7, Dammann AsfaltfabrikArb, lastbil væltede under aflæsning, ips
17 06Roskildevej 56 ved forsøgsmejeriFuh, traktor mod bil, ips
27 06FrederiksværksgadeFuh, 14-årig cyklende dreng mod bil
28 06Hillerød - ElverdamskroenStjålet Kalundborg-bil slæbt til Elverdam
12 07Frederiksværksgade ved højskoleFuh, cyklende mand væltede
20 07Hillerød, Slotssøen ved TorvetRobåd med mor og søn kæntrede, ips
20 07Slagslunde Skov – SlangerupFuh, varebil forulykkede, ips
26 07Gørløse, BorupvejFuh, cyklist, med 4-årig pige, væltede
31 07Lønholt ved NydamsgårdFuh, mc væltede med ZR-ansat, 1 kvæstet
05 08Hillerød – Esbønderup SygehusKvinde fødte en pige i ZR-ambulance
07 08Slangerup, gelatinefabrikArb, kvinde kvæstede foden under maskine
22 08Møllestræde – SlotsgadeKørsel med 10 m langt hus skabte trafikkaos
25 08Frederiksværksgade ved nr. 76Fuh, knallert påkørt af bil
28 08Nørre Herlev – HammersholtFuh, bil mod telefonpæl, 1 lettere kvæstet
28 08Kirkelte – KarleboFuh, fastkørt lastbil nær kørt i grøften, ips
29 08Frederiksværksgade – ukendt sidevejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
13 09Tulstrup5-årig dreng faldt ned fra stige = armbrud
15 09Lynge, GladgårdArb, mand faldt ned fra kornstak
15 09Græsted JenbanestationLokomotiv afsporet
16 09Hillerød, Selvskov StadionMc-kører kvæstet under træningskørsel
18 09Brødeskovvej ved jernbanebroFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
16 10Frederiksværksgade ved nr. 101Fuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
23 10BørstingerødArb, soldat kulilteforgiftet i militær-lastbil
03 11Højsager, Højsagervej ved nr. 8Fuh, bil mod bil, ips
17 11Lillerød, Hovedvej 5 – SjælsmarksvejFuh, varebil mod bil, 1 kvæstet
31 12Hillerød-egnenNogle biler med startvanskeligheder


Tilbage