Aalborg


Stationshistorie:
Aalborg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 249 - 251
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Aalborg

Vesterbrogade 6. Foto ca. 1941.

Kong Hans Gade 7. Foto ca. 1944.

Rørdalsvej 10-12. Foto 1947.

Forchhammersvej 6. Foto ca. 1960.

Ford Mercury 1939 ambulance.


Ford Mercury 1939 ambulance.

5. maj 1945 mavelandede denne engelske Mustang-jager på Hornum mark ved Søttrup. ZR fik til opgave at bjerge maskinen og køre den til Aalborg. På billedet Thorbjørn Andersen og Stig Frisholt. Foto 23. maj 1945.

Nibes kranvogn hjælper med at løfte maskinen på blokvogn.

En C.B.U.-Mester bærer med blottet hoved et barnelig i land i Hals. Foto formentlig 11. juni 1948.

Jørgen Pedersen i stribet skjorte under eftersøgningen ved "Kjøbenhavns forlis". Til højre Søren Jørgensen. Foto juni 1948.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vesteraagade 26
Henvendelsessted
1932:
H.H. Kjærulff
5551Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 22.11.1941:
H.H. Kjærulff
Tilkaldt via ZR
Vesterbrogade 6, Nørresundby
Redningsstation
(Kontor i kælder i ejendommen Solgaarden beliggende Danmarksgade 3)
23.11.1941 - 24.2.1943:
Edmund Schmidt
6768
kontor 6758
Edmund Schmidt, stationsejer
25.2.1943 - 31.3.1943:
Vides ikke
ZR
Kong Hans Gade 7
Redningsstation / Entreprenørafdeling
1.4.1943 - 2.8.1943:
Eugen Christiansen
A. Winther Andersen i ZR forpagt.
2.8.1943 - 14.10.1943:
Axel Modal, konstitueret
15.10.1943 - ca. 31.7.1945:
Stig Frisholt
Ca. 1. juli 1944 indtræder A. Winther Andersen i a Meta med ZR, der senere gradvist overtages af Jørgen Pedersen. I 1948 har Jørgen Pedersen således ca. 1/3. Hvornår han overtager hele forretningen vides ikke.
1.8.1943 - ca. 1.9.1947:
Jørgen Pedersen
Rørdalsvej 10 - 12
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Ca. 1.9.1947 - 15.7.1953:
Jørgen Pedersen
Forchhammersvej 5
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Fra ca. 1960 opført som distriktskontor på ZR's brevpapir
16.7.1953 - 31.12.1962:
Jørgen Pedersen
Fra 1956 stedfortræder:
Kaj Friis Nielsen
Fra primo 1955:
23200
Historie:
Edmund Schmidt havde før Aalborg været ved ZR København. I 1938 havde han sammen med Georg Elmose udenom ZR stiftet International Sygetransport med station i Lundtoftegade 100. Arrangementet gik ikke, og ZR måtte overtage den Oldsmobil ambulance, Schmidt havde købt på klods. (ZR vogn 106). Schmidt fortsatte herefter i ZR beskæftiget med akkvisition, indtil han 1. september 1941 dukker op i Aalborg med ambulancestation placeret på brandstationen i Nørresundby. I forvejen drev han en mindre entreprenørforretning i Aalborg, vistnok med en del leverancer til besættelsesmagten, som vist også var det økonomiske underlag for drift af ambulancerne. ZR havde på dette tidspunkt endnu ikke fået station i Aalborg, selvom Reinholdt Hansen i 1937 havde udtalt, at ZR havde planer om at komme til byen, og også havde set på en konkret ejendom. Men 23. november 1941 kunne avisen meddele, at ZR var åbnet i entrepriseforhold med Edmund Schmidt. Det gik godt og der var tilsyneladende ros fra alle sider, indtil Schmidt 23. februar 1943 blev anholdt sigtet for underslæb og bedrageri overfor Benzinnævnet, forhold han senere erkendte. ZR havde sendt Kaj Rasmussen fra København til Aalborg for at bistå Schmidt, men i forbindelse med sagen sprang han til Falck og blev i 1950 udnævnt til redningsinspektør ved Falck i Aalborg. Stationen blev overtaget af ZR, der traf aftale med vognmand Winther Andersen om at fortsætte driften. Schmidts ambulancer var hvide, og de blev alle af ZR malet rød/sorte for at markere afstand til Schmidt, dog undtagen en, der blev stationeret i København. I ZR's bestyrelsesmøde 13. juni 1947 blev behandlet en anmodning fra Winther om at blive løst fra kontrakten, idet han mente, at en verserende værnemagersag skadede ZR. I mødet var der enighed om, at der fra Winthers side var tale om et forsøg på at komme ud af en for ham ugunstig kontrakt, og man vedtog at fastholde den. Til stationsleder havde ZR udnævnt Eugen Christiansen fra København, men under en redningsaktion på Limfjorden faldt Christiansen af en pram og druknede. Til ny stationsleder udnævntes Stig Frisholt, også fra København, og nogenlunde samtidig indgik Winter i a Meta forhold med ZR. Winther havde en svoger der hed Jørgen Pedersen, som var ansat som kommuneassistent ved Sundby-Hvorup kommune. Winther ansatte ham på kontoret, og han tog sig i følge Frisholt så meget af driften, at Frisholts titel af driftsleder ikke havde noget reelt indhold. 22. februar 1945 skrev Frisholt til Wiboltt, at hans rolle som interpretor i forhold til Winther var udspillet, og han anmodede om forflyttelse. Frisholt var da også blevet ringet op af Wiboltt om at tage til Aarhus 23. januar 1945, men Winther havde modsat sig dette, hvilket Frisholt var ked af. I august 1945 blev Frisholt udnævnt til driftsleder i Vejle, og ledelsen blev herefter overtaget af Jørgen Pedersen, der kom til at spille en stor rolle for ZR's udvikling. Han avancerede efterhånden til at få hele Jylland som ansvarsområde, og med optagelsen i Femmandsgruppen og udnævnelsen til underdirektør i 1957 var han reelt udset som ZR's kronprins.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
11. juni 1948 gik rutebåden "Kjøbenhavn" på en mine og sank på 10 minutter ved Hals Barre. 48 mennesker omkom. ZR udførte udover ambulancekørsel omfattende dykkerundersøgelser af vraget, idet flere af de omkomne ikke var fundet. I museet findes et kahytnummer fra en af disse dykkerundersøgelser.

Efter sammenlægningen:
Jørgen Pedersen fratrådte 31. december 1962. Han kom i 1966 tilbage som direktør for Falcks aktiviteter i Hamburg, en stilling han bestred til sin død 31. januar 1977, kun 55 år gammel. I Hjælp skrev Falck bl.a.: I 1950'erne og op til sammenslutningen i 1963 var Jørgen Pedersen nærmest en myte i ZR. Han var den unge, dynamiske og arbejdsomme, og fik han en idé - og dem fik han mange af - så skulle den gennemføres. I givet fald skulle han nok selv være manden, der sørgede for det hele, incl. detaljerne. Jørgen Pedersen holdt nemlig af, at en ting blev udført 100%.
Kaj Friis Nielsen fortsatte i Falck-Zonen som fuldmægtig til han i 1989 blev førtidspensioneret. I Falck-Zonen fungerede stationen som entreprenørafdeling og administration til 1971, hvor et nyt hovedsæde blev taget i brug i Aalborg.

Assistancestatistik: (må antages kun at være clearingkørsel)
År19461957196019611962
Antal7403316393840064374

Effekter på museet fra stationen:
Stationens scrapbog og skilt.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1943157Hanomag 1957601Katastrofevg. Chevrolet 1950457
Chevrolet 1956687Mercedes 1962892Personvg. Folkevogn 1961775
Mercedes 1960771Efterløber Auto-Dan566Personvg. Volvo 1959 717
Efterløber Loveless 1958716(Jørgen Pedersen)
Varevogn:Pumpe Ford Y 1933317
Varevg. Opel Caravan 1959695Entreprenørafdeling:Pumpe Ford B 1961819
Varevg. Ford Thames 1960764Volvo 1950707Pumpe Pegson 1961831
Varevg. Ford Thames 1960765Blokvogn 607Dyreambulance, anhænger745
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Aalborg Stadsarkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Aalborg

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Museum for Zone-Redningskorpset
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance.

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
ÅLBORG 1940
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
28 11 1940HøjskolehjemmetGasmaskeinstruktion for husvagter m.f.
26 11 1941Vest for LindholmFuh, cyklist påkørt af lastbil
29 11 KastetvejFastkørt 40 tons knusemaskine
04 12Thistedvej i LindholmFuh, cyklist påkørte en holdende lastbil
09 12NørresundbyFuh, hestevogn mod lastbil
13 01 1942Nørresundby, LindholmArb, fik knust en tommelfinger
20 01Nørresundby, LindholmArb, brækkede et ben
20 01Nørresundby, LindholmArb, fik en finger knust
22 01HasserisvejKvinde faldt i glat føre
27 01DanmarksgadeLille pige faldt i glat føre = en brækket arm
10 02PrinsensgadeFuh, cyklist ramt af postbil
20 02Teglgårdshavnen6 T båd "Kong Fegge" delvist skruet ned af isen
22 02Læsø RendeOver isen til Læsø, afhentning af propel til ZR-flyet
23 02Nørresundby, NygadeFuh, cyklist væltet
11 03Teglgårdhavnen"Kong Fegge" hævet (se 20 02)
30 03Hobro, DøstrupPumpeassistance til ZR Hobro, gård under vand
31 03Urbansgade 21Arb, skoldet af kogende vand
04 04NørresundbyArb, kørt over af lastbil
24 04Nørresundby, LindholmArb, ramt i hovedet af en bjælke
30 04Lystbådehavnen10-årig dreng fik fiskekrog gennem en finger
30 04Nørresundby, LindholmArb, fik finger knust under rambuk
30 04Nørresundby, LindholmArb, faldt 3 m ned i udgravning
02 05Nørresundby, TorvetSygdom, faldt om i butik
02 05Nørresundby Havn30-årig faldt død om, #
02 05Ålborg30 arbejdssøgende blev bespist af ZR
11 05Nørresundby, LindholmFuh, lastbil bakkede hen over en mand
11 05Nørresundby, ThistedvejFuh, cyklist væltet
12 05Nørresundby, Vestergade 2Fuh, lastbil bakkede ind i butiksrude
12 05NørresundbyFuh, cyklist klemt mellem 2 lastbiler
16 05Nørresundby, ThistedvejFuh, fodgænger ramt af lastbil
16 05Nørresundbu, LindholmFuh, mand påkørt af bil på en arbejdsplads
17 05Nørresundby, vestlige udkantSkypumpe vælter hus, 40 arbejdere begravet
21 05Kolonihave ved havnenSavbuk faldt sammen under aldersrentenyder
26 05Ålborg, jernbaneterrænetArb, fik knust en finger
26 05Knud Skots GadeIldløs i lysthus i Villa Skovhusets Have ZR + Bv
26 05Nørresundby, LindholmArb, styrtet ned fra nybygning
27 05NørresundbyJordbrink styrtet sammen over person
28 05Nørresundby, LindholmArb, arbejder ramt af tømmer fra et træskur
28 05Nørresundby, LindholmArb, arbejder ramt af tag fra et andet træskur
28 05Nørresundby, LindholmArb, trådte et langt søm op i foden
01 06Østlige bydel (?)Arb, faldt ned fra centralvarmekedel
02 06Nørresundby, LindholmArb, 3 mand begravet under sammenstyrtet tunnel
06 06LimfjordsbroenFuh, cyklist påkørt af lastbil
06 06Nørresundby, Vestergade 51Arb, arbejder forbrændt i smedieværksted
07 06Ny VadumvejFuh, fodgænger påkørt af lastbil
08 06Brettevillesgade 161-årig dreng faldt ud fra 1. sal
08 06LandlystUng pige fik hjernerystelse under kædedans
11 06Dronningens Tværgade 4Arb, fik en 1 T tung akkumulator ned over sig
11 06Thistedvej, lagerpladsArb, faldt med kniv i hånden og skar sig
12 06HobrovejFuh, lille pige væltede med cyklen
16 06Nørresundby på brorampenFuh, (?)
16 06ThistedvejFuh, person påkørt af lastbil
21 06Nørresundby, Vesterbrogade Slagsmål, en person til sygehuset
22 06Rolighedsvej 55-årig pige faldt under leg = en brækket arm
24 06Rørdalsvej, KridtbroenLimfjorden, 9-årig dreng nær druknet
27 06Østre HavnevejFuh, taxa ramt af rangértog
27 06Nørresundby, Skovvej 8Fuh, lastbil kørte ind i husmur

30 06ThistedvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
30 06NørresundbyArb, kvinde faldt ned fra en stige
30 06Nørresundby, LindholmArb, arbejdsmand faldt ned fra lastbillad
03 07FårupDyreredning
08 07Nørresundby, LindholmFuh, person påkørt af lastbil
16 07Nørresundby, LindholmArb, kom i klemme under et lysthus
20 07ChristiansgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
29 07Østre Allé 585-årig pige faldt med flaske = pulsåreblødning
30 07Nørresundby ved brorampenFuh, lastbil mod holdende lastbil
03 08Sverigesgade 1Fødte i ambulancen på vej til sygehuset
06 08Øst for Ålborg (?)Fuh, cyklist væltede
06 08Nørresundby, LindholmArb, faldt ned fra lastbillad
11 08Østre HavnTabte fyldepen i vandet
14 08SankelmarksgadeFuh, fodgænger påkørt af cyklist
16 08LindholmsvejFuh, 14-årig dreng faldt af mælkevogn
16 08Nørholmsvej 47Hvepsesværm uskadeliggjort
19 08Nørresundby Havn5-årig dreng faldt ned fra en stor halmstak
02 09NørresundbyArb, arbejder fik betonklods over den ene fod
09 09 Østerbro 90Pige fik sten i hovedet
09 09Gamle eksercerpladsArb, snedker fik sten i hovedet
11 09Østermarkens SkoleDreng klemte en finger
14 09NørresundbyFuh, fodgænger påkørt af cyklist
14 09Palæ BiografenSygdom
18 09NørresundbyFuh, cyklist påkørt af lastbil
30 09Nørresundby, Vestergade 25Fuh, 4-årig dreng i klemme mellem lastbil og mur
10 10Nørresundby, LindholmFuh, lastbil mod brødbil
11 10NørresundbyFuh, cyklist ramte personbil
23 10Ålborg, vestbyenSelvmordstruet voldsom murer ført til sygehuset
23 10LimfjordsbroenFuh, varecykel væltede, vinflasker blev knust
26 10LimfjordenStjålet sunket pram bjærget af ZR
07 11ThistedvejArb, fik en forhammer i hovedet
10 11Nr.sundby, Vesterbrogade 26Ildløs i kasse med træuld
15 11Villa Havnø, Engvej 32Ildløs i stue
15 11Palæ - TeatretSygdom
18 11LimfjordsbroenFuh, cyklist påkørte fodgænger
20 11NørresundbyArb, fik et par fingre læderet af en mukkert
20 11NørresundbyArb, fik en fod læderet mellem to tipvogne
21 11ThistedvejFuh, fodgænger trådte ud foran cyklist
28 11NørresundbyDyreredning, 2 heste sank ned i kviksand
09 12SkalborgArb, fik en hånd i fræsemaskine
11 12Nørresundby jernbanestationPersontog kolliderede med rangértog
14 12VadumvejFuh, droske kørte ind i holdende lastbil
17 12Egholm Skole lukket nedSkarlagensfeber på øen, ZR fragtede læge til øen
27 12Ålborg Århus Patientoverførsel juleaftensdag til "den kunstige lunge" patienten døde undervejs #
28 12Vårst Bakker2 gravhunde sad fast i en rævegrav
30 12Østerå 3Kvinde faldt i det glatte føre
03 01 1943Vårst BakkerGravhunden Hans forblev i rævegraven (se 28 12 42)
07 01Nørresundby, VesterbrogadeArb, faldt ned fra lastbillad
22 01VodskovBlev syg i togkupé
01 02Lille BinderupTag fløj af udhus
02 02Nørresundby, Skovvejen 1Kvinde faldt på trappe
04 02Nørresundby havnArb, fik 6 sække korn ned over sig
08 02BejsebakkevejArb, murer styrtet 8 m ned
27 02ChristiansgadeSelvmordsforsøger kørt til sygehuset
03 03VesterbrogadeFuh, cyklist ramte lastbil og blev kørt over #
08 03LimfjordsbroenFuh, cyklist påkørt af lastbil
20 03Nørresundby, ThistedvejFuh, bil mod svingende cyklist
27 03Nr.sundby, hørskætteriArb, fik revet et led af en finger
27 03BejsebakkevejLille pige faldt ned fra vippe = en brækket arm
27 03Ålborg (?)Arb, kom tilskade med det ene ben
09 04Ved den nye VadumvejArb, arbejder faldt 6 m ned fra nybygning
11 04Østerbro 669-årig pige slugte en slipsenål
24 04Nordens KridtgravArb, fik et stenskred ned over benene
28 04Nørresundby, LindholmArb, fik en 4 tons transportør over benet
29 04Nr.sundby, LimfjordenStrandvasker fundet
05 05Nr.sundby ved broenFuh, cyklist påkørt af lastbil
11 05Nørresundby, LindholmArb, ramt af tipvogn
15 08Lindholm, NyborgvejArb, fik sten i hovedet
18 05ThistedvejArb, blev ramt af lastbil på en byggeplads
20 05ThistedvejArb, fik en fod i blandemaskine
22 05Skalborg, NibevejFuh, kvinde faldt af cykel, sygdom
29 05Tylstrup6-årig pige satte sig i balje med kogende vand
06 06Nørresundby, LindholmArb, kom i klemme under læsning af lastbil
11 06HalsSygdom
12 06Haveselskabet BlegkildeFuh, cyklist væltet
06 07HalsSpritapparat eksploderede, ung pige forbrændt
08 07Vejgård, Hadsundvej 123Dyreredning
13 07NørresundbyArb, fik en skodde ned over sig
17 07Nørresundby, LindholmArb, blev ramt af tipvognslad
02 08Limfjorden ud for GåserGrundstødt lystbåd
03 08Limfjorden ud for GåserZR-st.leder + 1 person omkom ved kæntring # #
06 08Limfjorden ved SkelletLig (se ovenfor) fundet og bjærget
09 08Limfjorden ved MouLiget af ZR-st.lederen fundet og bjærget
10 08Nørresundby, LindholmArb, fik hovedet i klemme under en maskine
11 08Nørresundby, LindholmArb, fik et stykke jern over den ene fod
14 09EgholmFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
15 09Rørdal CementfabrikArb, mand faldt 8 m ned fra stillads
19 09NørresundbyArb, fik sten i øjet
21 09NørresundbyArb, faldt ned fra lastbillad
29 09Nørresundby, LindholmArb, blev ramt af håndsving på knæet
16 10ZR ÅlborgZR indsætter snart ny motorbåd: "Svalen"
18 10Havnen, dykkerassistanceSkib fik stålwire i skruen
22 10Nørresundby, LindholmArb, brækkede en finger
25 10Frederiks Torv, "Grand"Ung pige faldt på trappe
27 10Nørresundby, LindholmArb, fik knust en finger
27 10Nørresundby, HøjvangsvejFuh, Cyklist væltet
27 10HasserisvejFuh, faldt af lastbil under kørsel
28 10Vejgård, Vonsyldsgade 665-årig pige faldt på trappe
28 10Ålborg BanegårdSygdom i tog
29 10ÅlborgFuh, lastbil påkørte en person
03 11Slotsgade 162 vilde katte på loftet indfanget
05 11NørresundbyArb, styrtet ned fra stillads
05 11Nørresundby, LindholmArb, fik ætsende væske i øjnene
05 11Ivar Huitfeldtsgade 1Dreng fik en krog i benet under leg
09 11Nørresundby, VadumvejArb, fik finger i klemme mellem to tipvogne
09 11NørresundbyStørre slagsmål på arbejdsplads, 1 kvæstet
12 11Lindholm HøjeArb, styrtet i udgravning
18 11Istedgade8-årig dreng faldt ned fra holdende hestevogn
18 11ThistedvejArb, fik cementsæk ned over foden
20 11ThistedvejFuh, lastbil mod lastbil
20 11Ålborg8 t motorbåd transporteret gennem byen
05 12Nibe - FrejlevFuh, 13-årig gående dreng påkørt af mc
10 12ÅbybroFuh, 1 person lettere kvæstet
11 12Nr.sundby, meget tæt tågeFuh = falsk alarm
16 12BejsebakkevejArb, kulilteforgiftet af gengasvogn
17 12Nørresundby, LindholmArb, fik fork gennem foden
15 01 1947Absalonsgade 35Faldt i kulkælderen
22 01 GugvejFuh, bil påkøre bunker, 4 personer kvæstet
22 01KlarupArb, faldt ned fra stige
13 02Niels Juels Gade2 fem-årige drenge styrtet ud fra 3. sal
01 03Sulsted MejeriVandtilførelsen frosset. Fik vand via brandslange
01 03HjedsbækSygetransport, heste forspændt ambulancen
04 03HåndværkerforeningenSprængt vandrør på 3. sal
18 03Vejgård, HadsundvejFuh, bil på slæb bag ZR-kranvogn ramte hestevogn
18 04Ålborg (?)Flytning af stort sommerhus
24 04Vejgård, Estrupsvej 42½-årig dreng faldt ned i kælderhals
01 05Ryesgade 6165-årig kvinde sank død om, sygdom #
07 06Vestre BådehavnArb, fik fingre læderet i afretter
15 06Blenstrup, HorsensZR vælter en 10 m høj skorsten
02 07Møllepladsen (?)Fuh, cyklist væltet
09 07ØsteråSlagsmål mellem to personer
20 07HjedsbækFuh, tandem væltede, 2 kvæstet
13 08NørresundbyMand faldt på gaden
13 08Nørholm EngeDyreredning
17 08Østre Allé - LangelandsgadeFuh, 3 t tørvelæs væltede i sving, 1 person kvæstet
17 08Fredericiagade 228-årig dreng løb hovedet mod mur under leg
17 08Ålborg-egnenVanding af afgrøder hos flere landmænd
10 09Nørresundby havnZR-dykker monterer to nye skruer på Gerda Høeg
28 09VokslevZR-dykker henter død kat op fra 20 m dyb brønd
23 11Havnen, KøbenhavnerbådenMand faldt på trappe på skibet
31 12Hellum - TerndrupAmbulance kørte fast i sneen med patient
11 01 1944NørresundbyArb, faldt ned fra stillads
12 01Reberbansgade 47Kat reddet ned fra tag
13 01NørresundbyArb, fik cement i øjnene
14 01VesterbroMand fundet bevidstløs, sygdom
22 01Horsens Fjord, Endelave2 dykkere ass. ved bjergningsarbejde (se Horsens)
24 01ThistedvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
15 02ØstergadeMand snublede på fortovet
18 02Kong Hans Gade 12Ammoniaklugt i villa = ild i skorstens sod, + Bv
28 02NørresundbyArb, fik armen i en rundsav
03 03Absalonsgade, bageriFuh, bil påkørte butiksrude
14 03Nørresundby, ThistedvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
29 03Nørresundby, ThistedvejArb, kom i klemme mellem lastbil og telefonpæl
13 04Randers havnDykkerassistance til skib i havnen
04 05BouetArb, faldt i udgravning
09 05Hou, KattegatStrandet fiskekutter trukket fri
16 05VesterbroPerson tilskade = Falsk alarm
24 05Sæby havnIstandsættelse af havnens bedding
31 05Vejgård, Bernstorffsgade 39Kvinde klemte en finger i liggestol
05 06Nørresundby, Thistedvej 85Fuh, lastbil mod lysmast, 3 kvæstede
10 06HimmerlandsgadeMand faldt og skar sig på mælkeflaske
16 06Boulevarden 23Solskærm faldt ned og ramte en fodgænger
20 06LovnsSunken kutter "Emma" dykkerundersøgt
21 06FrydendalsvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
26 06Ålborg ElektricitetsværkVandmænd truede med at standse turbinerne
26 06EnighedsvejMand faldt ned fra trapez
08 07VesterbroMand slemt forskåret
08 07NørresundbyArb, fik en finger knust i tipvogn
14 07NørresundbyArb, fik en hånd i klemme i arbejdskøretøj
15 07NørresundbyArb, fik en mursten i hovedet
20 07Nørresundby, LindholmFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
20 07Gugvej4-årig pige forskar sin ene fod
06 08Kridtbroens badeanstaltLille pige trådte på glasskår
06 08NørresundbyArb, fik kogende asfalt i hovedet
13 08GugvejLille dreng faldt 2 m ned fra vindue
13 08VolstedDyreredning
26 08Ålborg - Viborg - ÅlborgOverførsel af børnelammet fra Viborg til Ålborg
31 08Nykøbing M - ÅlborgBørnelammelsespatient hentet til Ålborg Sygehus
25 09Ålborg - OdensePatientoverførsel til Odense
26 09Østerbro 16Mand slået ned
05 10SvenstrupArb, fik læderet hånden i en maskine
06 10Ålborg - OdensePatientoverførsel til Odense
04 11Reberbanegade 275-årig inkassator slået ned
10 11Ålborg BanegårdMand syg i toget
15 11Nørresundby, SpiesgadeIndfangning af ko
21 11Østre Allé 19Kvinde faldt i hjemmet
29 11Østre Allé - HobrovejFuh, bil påkørte cyklende mand, der døde, #
01 12Danmarksgade 67Fuh, 3½-årig pige løb ud foran bil
13 12Nørresundby, VesterbroFuh, cyklist påkørt af lastbil
02 01 1945Nørresundby, Vestergade 131½-årig pige faldt ud fra 1. sal
02 01Nørholmsvej 45Dyreredning
13 01Holbergs Plads40-årig mand skudt ned, #
17 01Nørresundby, ThistedvejLøbskkørsel standset af ZR-folk
17 01NørresundbyArb, kvinde faldt på arbejdspladsen
17 01Hvorup EngeArb, fik en flænge i hovedet
18 01Mølholm, Vester FælledvejIndesneet familie reddet ind til Ålborg
29 01FærøgadeUng mand fik istap i hovedet
29 01HasserisvejKvinde faldt i glat føre
29 01RyesgadeKvinde faldt i glat føre
01 02ÅlborgMand faldt i glat føre
01 02ÅlborgSygdom
08 02NordholmsvejFødte en pige i ambulancen
12 02Sofiendalsvej 55Kvinde fik fiskeben galt i halsen
23 02Ålborg, maskinfirmaArb, fik benet i klemme i maskine
23 02Færøgade 59Revolvermænd "lånte" ambulancen
23 05Hornum - ÅlborgTransport af nødlandet Mustang-jagerfly
15 06Thisted, SjørringDemontering af tysk tidligere nødlandet fly
25 06Ålborg, Limfjorden19-årig mand druknet og forsvundet
30 07Øster Sundby - ÅlborgFuh, beruset kvinde væltet med cyklen
20 08Peder Skrams Gade 91½ -årig pige drak blomstergødning
23 08Nørresundby, Lindholm15-årig dreng dræbt under tørvevogn, #
17 09Gugvej, Beatesminde10-årig dreng faldt ned fra høloftet
03 11Ålborg, Østre HavnSkib sprunget læk
28 11Ålborg havnArb, kvæstet under losning af skib
21 12Sæby HavnReparation af sammensunket bedding
21 12Nørresundby, hørskætteriArb, fik hånden i en skættemaskine
23 01 1946Nørresundby, hørskætteriArb, kvinde faldt 2 m ned på hovedet
06 02ChristiansgadeKvinde faldt og brækkede et ben
13 02Anders Borks Vej 62 kvinder gasforgiftet, blev reddet
24 02Hals BarreNorsk skib "Hodnaberg" minesprængt, ### ### ###
25 02Ålborg-egnenSnestorm = mange assistancer
28 02Hals BarreZR-dykker ned til "Hodnaberg"
01 03Nørre UttrupFuh, bil med brudepar ramte en telefonmast
09 03Hals Barre2 omkomne fra "Hodnaberg" fundet
17 03Hals BarreMindekrans kastet i havet ved "Hodnaberg"
10 04Øster UttrupArb, kvinde kvæstet under kartoffellægger
21 06Nørresundby, Stationsvej 36Schæferhund muligvis med hundegalskab
24 06SkalborgDyreredning
09 07Hadsundvej11-årig dreng fik en finger i klemme i vogndør
22 08Ålborg BanegårdMand snak død om, #
24 08Thistedvej 446Arb, mand fik roegreb i benet
31 08HasserisvejFuh, mc mod lysmast
08 09Budolfi Plads 9Mand faldt på trappe
08 09VejgårdArb, mand faldt ned fra bord = fik skruetrækker i øjet
13 09Ålborg HavnGaleasen "Håbet" fik en mindre lækage
29 09KFUM's PensionatArb, kvinde fik arm i klemme i elevator
05 11Terndrup, Tvorup2 vilde kvier indfanget
03 12ØsterbroArb, faldt ned fra højt vognlæs
02 01 1948Valdemarsgade 2570-årig mand lå hjælpeløs i 9 timer
13 01HjallerupSnevejr = nogle fritrækninger af biler
28 01Ålborg13-årig dreng kvæstet under kælkning
12 02Ålborg, KarolinelundKat reddet ned fra højt træ
04 03Ålborg2-årig dreng skoldet af kogende vand
10 04 Fredensgade - EnghavevejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil og døde, #
15 04Ryesgade 27Arb, mand fik hånden i maskine
24 04Ålborg, karosserifabrikArb, fin hånden i fræsemaskine
02 05SuldrupFuh, 11-årig pige påkørt af lægebil
12 05Gudomholm StadionFodboldkamp = et brækket ben
30 05Kærlundsvej - havnenFlytning af stort sommerhus
02 06Hjallerup - ÅlborgFuh, bil kørte i grøften
03 06Vejgård, Enghavevej 53Krudteksperiment = 16-årig dreng mistede en hånd
03 06Store Vildmose, CentralgårdArb, mand sparket af hest
08 06Suldrup, Hyldal, ØstrupgårdArb, 18-årig mand dræbt af uvan tyr, #
11 06Hals, KattegatRutebåden Kjøbenhavn minesprængt, 48 #
20 06Sønderup7-årig pige forbrændt efter leg med ild
08 07SuldrupFuh, lastbil med dødsdrom kørte i grøften
18 07Suldrup81-årig mand faldt på kældertrappe
27 07Hals Barre, KattegatDykkerundersøgelse af rutebåden Kjøbenhavn
29 07Hals Barre, KattegatNy dykkerundersøgelse ved Kjøbenhavn
04 08Ålborg Havn12-årig pige faldt i vandet, nær druknet
15 09ØsterbroFuh, 2½-årig dreng løb ud foran lastbil
13 10SuldrupArb, mand forbrændt af brændende benzin
27 10Nørresundby Vild kvie lavede ravage i byen
16 11Skalborg, HobrovejFuh, bil ramt af lastbil
18 11ÅrestrupArb, sprængning af stød = mand kvæstet
24 12AnkersvejLille pige faldt og forslog hovedet
02 01 1949Gammel HasserisFuh, mc mod løsslupne heste
03 02Øster Havnegade - ØsterbroFuh, 2 cyklister påkørt af bil, 1 omkom , #
02 04GudumholmFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
02 04Vejgård - SæbyFlytning af sommerhus til Sæby
06 04Kærby CementstøberiArb, mand kvæstede hovedet da wire sprang
13 04Ålborg - BlokhusTransport af barak til Blokhus
13 04Prinsensgade ved nr. 18Fuh, 4-årig dreng løb ud foran mc
17 04HadsundvejFuh, løbskkørsel, 1 person lettere kvæstet
18 04Klarup ved mejerietFuh, mand påkørt af bil
18 04HadsundvejFuh, mc væltet
18 04GravlevFuh, mc væltet
06 05Ålborg-egnenUvejr = flere utætte tage tildækket
27 05Hadsundvej 111Mand faldt ned fra dueslag
09 06Hvorupgård2-årig dreng dræbt af lyntoget Vendsyssel, #
02 07VodskovFuh, parkeret lastbil påkørt af bil
13 07ErstedFuh, hest løb løbsk, rytteren slæbt efter hesten
17 07SkørpingKvinde skoldet af kogende vand
17 07Rørdal, flygtningebarakArb, mand fik væg ned over sig
10 08Ålborg12-årig dreng fik foden i klemme under leg
15 08Gudum, LouisendalArb, mand faldt ned på betongulv
16 08Hjallerup - FlauenskjoldFuh, bil mod ko på vejen, + Falck Dr.lund
01 09Ålborg-egnenSkybrud = flere vandskader
04 09Østerbro - (Rørdalsvej)Fuh, cyklist påkørt af tankbil
05 09SuldrupFuh, cyklist væltede
01 10Østerbro4-årigt barn fik fingre i klemme i butiksdør
03 10RyåAnskudt sæl forsøgt fundet
05 10Gjøl, LimfjordenVild kvie forsøgt indfanget
10 10ÅlborgMand faldt på trappe
14 10Lollandsgade3-årig dreng fik 2 blå øjne under leg
01 11SuldrupFuh, 4-årig dreng påkørt af lastbil og døde, #
02 11NytorvMand faldt bevidstløs om
15 11ØsterbroFuh, ældre kvinde påkørt af bil
23 11Sønderup73-årig mand faldt på loftstrappe
30 11HobrovejIld i bil
02 12Mou, Høstemark SavværkArb, 4 fingre læderet i rundsav
11 12Rørdalsvej6 T tank sat på plads på DDPA,s tankanlæg
16 12Vester HalneFuh, 3 undslupne heste løb ind i bil og lastbil
17 12Algade 26Fuh, bil kørte ind i butiksrude
11 01 1950Ålborg ved HavnemøllenFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
18 01Svenstrup, Hovedvej 10Fuh, bil påkørte parkeret påhængsvogn, 1 død, #
18 01Ålborg HavnZR-dykker henter tabt gods op fra dybet
23 01Rørdal, cementfabrikFuh, lastbil mod tipvognstog
16 02Niels Lykkes GadeGlat føre = lastbil i vanskeligheder på bakke
16 02FrejlevFuh, bil mod lysmast
21 02GudumArb, mand kvæstet i kostalden
22 03Hadsundvej 22Arb, fik brændende olie i ansigtet
23 03Øster Hornum, St. AbildgårdArb, mand reddet fra kvælning i kornkværn
27 03Ersted1½-årig pige fik kogende vand ned over sig
30 03Ålborg Lufthavn, i flyMedbragt patient kørt til "Københavner-båden"
03 04A. Borks Vej - Dr. ChristinesVFuh, lastbil mod bil
21 04Godthåb, Guldbæk Mark81-årig mand forsvundet og fundet, + ZR Nibe
24 04GudomholmFuh, cyklist væltede
24 04Ålborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus med ovennævnte cyklist
25 04Østerbrogade - EngvejFuh, bil påkørte cyklist
26 04Vesterbro 355-årig pige bidt af hund
14 05SvenstrupFuh, lastbil påkørte jernbanebom
12 06Ålborg-egnenTørke = vanding af afgrøder
21 06Hasseris10-årig dreng læderede et øre
23 06Ålborg Havn - NørresundbyFlytning af 20 T tung skibsmotor til Nr.sundby
12 07Årestrup, StubberupgårdLynnedslag i køkken ramte 2 personer, 1 kvæstet
13 07Nørresundby HavnFuh, cyklende kvinde væltede i jernbanespor
29 07Nørresundby, ViaduktvejArb, fik talje i hovedet under læsning af maskine
02 08SønderbroFuh, 12-årig pige løb ud foran lastbil
04 08Ålborg-egnenSkybrud = mange vandfyldte kældre
07 08Gudumholm StadionFodboldkamp = et brækket ben
11 08SuldrupArb, faldt ned fra tag på nybygning
21 08Ålborg HavnZR-dykker ledte efter drabsvåben, blev fundet
24 08Langgade 62Arb, kvinde fik hånden i vridemaskine
01 09Schleppegrellsgade 80Lille dreng faldt under leg = en kvæstet skulder
01 09GuldbækArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
09 09Suldrup ved skolenFuh, 7-årig pige løb ud foran mc
23 09Skalborg - SvenstrupFuh, lasbil kørte i grøften
29 09ØsterbroIld i bil, ZR + Bv
07 10Vejgård, Hadsundvej 26Arb, fik en finger i fræsermaskine
11 10Vadum - LufthavnenSkadet fly transporteret fra jernbanen til lufthavnen
11 10SlotsgadeFuh, herreløs bil trillede ind i butiksrude
15 10FerslevFastkørt traktor i blød jord
29 11Hovedvej 10 ved DybvadFuh, lastbil med tung last i grøften, +ZR Brønderslev
17 12Grindsted - HjallerupFuh, lastbil med 10 T last kørte i grøften
03 01 1951Ålborg-egnenSnefald = mange kørselsuheld
07 01Rørdal, havnenGods faldt i havnen under lastning af skib
10 01Østre AnlægBrød bragt ud til fuglene
13 01ÅlborgFortsat brødindsamling til fuglene
15 01Oliehavnen ved EssoTanktrykprøvning med 3.3 millioner liter vand
25 01Vejgård7-årig dreng ramt af stor kælk = et brækket ben
25 01Bakkegårdsvej14-årig dreng kvæstet under kælkning
25 01Østermarkens Skole13-årig dreng kvæstet under gymnastik
29 01ÅlborgBrød indsamles til fuglene
10 03Kjærs Mølle VejFuh, cyklende postbud påkørt af mc
12 03Ålborg-egnenSnefald = flere kørselsuheld
25 03Østre AnlægSyg svane indfanget
25 03Boulevarden - JyllandsgadeFuh, lillebil mod mc
30 03Hadsundvej, slagterbutikArb, fik hånden i pålægsmaskine
08 04Ålborg, skolegård11-årig dreng kvæstet under leg
09 04KlarupFuh, mc mod bil
09 04Strynøgade 13Mand faldt på trappe
06 05Østerbro ved nr. 74Fuh, cyklist påkørt af bus
08 05RodstedFuh, vindstød væltede cyklende kvinde
08 05Nørresundby HavnStenfiskerfartøj sprang læk
20 05VadumFuh, 4-årig pige påkørt af bil
20 05DannebrogsgadeFuh, bil mod lastbil
24 05Slotsgade Nedstyrtende bygningsdele = afspærring foretaget
27 05Ålborg-egnenTørke = vanding af afgrøderne
31 05UlstrupTørke = vanding af frugttræer
31 05Farsø-egnenOversvømmelser, ZR Ålborg assisterer med pumper
05 06Hjedsbæk - ÅlborgSyg mand døde i ambulancen, #
07 06Øster UttrupArb, mand fik faldende metalstykke i hovedet
19 06Hasseris, BodilsvejArb, mand faldt ned fra stillads
26 06Løkkegade - NørregadeFuh, bil mod mc
05 07Sjællandsgade 74Arb, fik læderet en finger i pålægsmaskine
12 07Hornum Trant6-årig dreng faldt af løbsk hest på mark
24 07Krogstrup - Vester HornumFlytning af beboelseshus 1½ km, + ZR Farsø
24 07SuldrupFuh, mand cyklede ud foran bil og omkom, #
28 07FjelleradFuh, mc mod bil
30 07Nørre Tranders10-årig dreng faldt ned fra ladeloft
04 08Helvigsvej 2Mand faldt på udvendig trappe
06 08Suldrup, BrunholmArb, rottefænger faldt ned i svinestien
06 08LimfjordsbroenFuh, ZR-Brønderslev-kranbil påkørte cyklist
10 08Øster UttrupFuh, 2-årig pige løb ud foran lastbil
12 08BouetMotorhavareret bil slæbt væk
15 08SuldrupMand faldt på trappe
15 08Årestrup4-årig dreng faldt ned fra høloft
19 08Øster UttrupArb, traktor kørte i grøft, 12-årig dreng kvæstet
19 08DybdalsvejFuh, cyklist væltede
29 08TylstrupFuh, løse kvier påkørt af bil
04 09ÅrestrupFuh, knallert mod knallert
14 09RørdalsvejFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
14 09Suldrup, HyldalArb, mand faldt 12 m ned fra ladeloft
14 09LimfjordsbroenFuh, lillebil mod lastbil
20 09Rold Skov, Hovedvej 10Fuh, lastbil væltede 6 m ned ad skrænt
08 10Gugvej - Th. Sauers Vej72-årig mand fundet liggende død, #
12 10Hovedvej 10 ved EngholmFuh, lastbil + anhænger i grøften i tæt tåge
14 10AlshedeArb, mand forfejlede et spring og faldt
14 10HadsundvejFuh, cyklist væltede
18 10Blenstrup, HorsensFuh, løs kvie påkørt af bil
22 10Mou4-årig dreng sparket i hovedet af hest
24 10Suldrup, FoldagerArb, mand faldt ned fra stige
28 10Skalborg, Hovedvej 10Fuh, varebil kørte ind i holdende lastbil, 3 kvæstet
26 11Nørholm - Restrup EngeFuh, bil mod træ, 4 kvæstede, + ZR Nibe
06 12Norgesgade 6Kvinde faldt på trappe
06 12Sjællandsg.-Langelandsg.Fuh, bil mod bil
07 12Støvring, Hovedvej 10Fuh, fragtbil kørte i grøften
13 12Nørre Uttrup - BouetFuh, bil kørte i grøften
02 01 1952NørresundbyFuh, ZR-Brønderslev-ambulance mod lastbil
12 01ÅlborgZR klar til vinterfodring af fuglene
19 01Ålborg Flyveplads - BrovstPatientoverførsel fra ZR-fly til Brovst sygehus
19 01SuldrupFuh, bil i grøften
21 01Øster Hornum12-årig pige faldt på trappe i dyb søvn
31 01Danmarksgade 45Kvinde gasforgiftet
01 02Gandrup - Øster HassingSnestorm = rutebil kørte fast
02 02Langgade 57Vinduespudsning = forskar sig på rude
04 02GudumholmKvinde faldt under dans = et kvæstet ben
23 02Hovedvej 13, N for MøldrupTøbrudshuller = fastkørte lastvognstog, + ZR Farsø
28 02SuldrupArb, soldat fik oliedæksel og olie i ansigtet
18 03SuldrupFuh, hestevogn væltede ned over 5 legende børn
18 03Ålborg ved andelsmejerietFuh, kvinde påkørt af lastbil
18 03Skalborg SukkervarefabrikArb, mand skoldede en arm i sukkerlage
19 03Sønderholm - ÅlborgTransport af 28 T tung sten
22 03Barmer MølleMøllen nedrevet med hjælp fra ZR, + ZR Nibe
25 03HaverslevFuh, 11-årig cyklende pige påkørt af hestevogn
19 04VejgårdArb, mand kvæstet af smergelsten
11 05Ålborg LufthavnArb, mand fik klemt hånden på lastbil
17 05Sæby, nordstrandenFlytning af sommerhuse begyndt, + ZR Sæby
21 05RørdalsvejFuh, cyklist væltede
05 06Sæby, (ass. for ZR-Sæby)Slæbebåd sprang læk i havnen, + Falck Fr.havn
13 06Frederikskildevej, jernstøberiArb, mand fik jernkasse over foden
16 06ÅrestrupFuh, 17-årig cyklende dreng væltede
26 06Østre Allé 2311-årig dreng brækkede benet under leg
08 07Vesterbro - BorgergadeFuh, cyklende kvinde påkørte bil
09 07Øster HornumFodboldkamp = et brækket ben
10 07Ålborg-egnenTørke = vanding af afgrøder
03 08Restrup Enge, NørholmsvejFuh, bus med 28 børn i grøften, + ZR Nibe
04 08Nordvestvej - AgnetevejFuh, 10-årig cyklende dreng ramte postbil
04 08ÅlborgFodboldkamp = et kvæstet ben
07 08Nyrup ved NibeTransport af 3 T sten til Ålborg
08 08SvenstrupFuh, lastbil kørte i grøften
11 08JyllandsgadeFuh, mc væltede
20 09Nr.sundby, Nordre Skansevej 8-årig dreng faldt ind gennem rude i butiksdør
05 10Sjællandsg. - Langelandsg.Fuh, bil mod bil
01 11Østerbro 47Fuh, 7-årig pige løb ud foran bil
11 11Ålborg - NørresundbyTransport af to 21 m lange beholdere fra Ålborg
17 11RørdalArb, traktor på mark væltede i lergrav
17 11Ålborg - SkivePatientoverførsel til kunstig lunge i Skive
20 11Hovedvej 10 i LereFuh, bil væltede rundt
25 11NørresundbyIndfangning af en flok "bolig-løse" brevduer
05 12Hovedvej 13 ved SørupFuh, bil i grøften
20 12SkibsbyggerivejFuh, lastbil mod lastbil
25 12VesterbroFuh, bil påkørte "Kimbrertyren"
13 01 1953LindholmFuh, mælkelastbil i grøften
23 01Øster UttrupArb, mand sparket af hest i hovedet
27 01Ålborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
29 01BornholmsgadeFuh, bil mod lastbil
08 03ÅlborgArb, mand kvæstede hånden i transportør
13 04Skalborg, Hovedvej 10Fuh, bil påkørte 2 cyklister, + Falck
11 05LundbyesgadeFuh, 10-årig pige påkørt af cyklist
13 05Estrup2-årig dreng slynget rundt af drivrem
03 06Klarup, TværgadeArb, lærling fik jernplade over foden
08 06Dallvej9-årig dreng og forskar sig på flaske
16 06ØsterbroFuh, cyklist væltede
16 06Sauers PladsMand faldt om med ildebefindende
24 06Odinsgade ved nr. 14Fuh, 4-årig dreng løb ud i siden på lastbil
29 06Danmarksgade-Jernbaneg.Fuh, bus mod taxa, + Falck
05 07Mølleparkvej - HobrovejFuh, 15-årig cyklende dreng mod lastbil
07 07ÅlborgFuh, cyklende norsk kvinde væltede
18 07OdinsgadeAnskudt brevdue nedtaget fra tagrende
08 08Nørholm EngeFuh, cyklist væltede
17 08Rørdalsvej, støberiArb, mand fik talje i hovedet
26 08Ålborg lystbådehavnSunket motorbåd hævet
27 08Samsøgade 344-årig dreng forskar sig på knust rude
02 09Ålborg ved CentralhotelletFuh, kvinde påkørt af bil
08 09Vester HassingFuh, løbskkørsel, vogn + bil i grøften
28 09Ryesgade - Peder Skrams G.Fuh, bil mod bil mod cyklist, ild i bil, + Bv
10 10Suensonsgade 5½ år gammelt barn kvalt i dyne, #
13 10Strandvejen - Poul Paghs G.Fuh, lastvogn mod ZR-kranbil, der væltede
13 10Gug, Frydendal SkolenZR opsatte vandkumme i skolegården
13 10SvenstrupFuh, bil i grøften
16 10Rørdalsvej, jernstøberiArb, mand forbrændt af svejseflamme
23 10ØsterbroArb, mand forbrændt ved kortslutning
23 10Frydendalsvej8-årig dreng ramt af pil ved øjet under leg
05 11GravlevFuh, bil i grøften
18 11Ved Rørdal CementfabrikZR bortsprænger stor bunkers
26 11Ålborg KorkvarefabrikArb, mand læderede hånden i maskine
25 12BornholmsgadeFuh, hyrevogn mod lygtepæl
28 12Nørlund - RoldFuh Ålborg-bil væltede rundt, slæbt til Ålborg

11 01 1954Øster UttrupArb, mand forbrændt
15 01Hovedvej 14 ved VestbjergFuh, bil i grøften i glat føre
30 01Nr.sundby - havnenTransport af 25 T tung kosangastank
14 02Hovedvej 10 ved VodskovFuh, bil mod bil, + Falck Dronninglund
08 03Hovedvej 10 ved VodskovFuh, bil mod bil
29 04C.V. Jessens Gade 94-årig pige læderede finger i dør
10 05ØstergadeFuh, kvinde påkørt af bil
17 05Søndergade 27Kat reddet ned fra hustag
18 05Ålborg - SkiveTransport af 4x9 m hus til Skive
25 05SkørbækArb, 22-årig mand druknede i mose, # , + ZR Nibe
28 05Ålborg - FlensborgPatientoverførsel til Tyskland
31 05Kærvangs AlléFuh, 13-årig cyklende dreng mod anden cyklist
31 05EgholmDreng faldt og kvæstede et ben
03 06Tivoli KarolinelundPige ramt i hovedet af luftgynge
14 06Hobrovej - Ny KærvejFuh, mc mod bil
16 06ÅlborgFuh, knallert mod bil
19 06Ålborg - Nørre UttrupTransport af 25 T tung gravemaskine
20 06Hamburg - ÅlborgPatienttransport fra argentinsk skib i Tyskland
01 07Vejgård, Nr. Tranders VejFuh, anhænger med grise væltede ind på mark
20 07ThistedTransport af 15 T bulldozer
21 07Skalborg, Hovedvej 10Fuh, mc påkørte knallert, knallertkøreren død, #
24 07Bygholmen 3Hvepsesværm fjernet
24 07Samsøgade 233-årig dreng faldt ned fra cykelskur
25 07Nørholmsvej2-årig pige faldt ud fra 1. sal
05 08BirkelseDyreredning
06 08Bouet - AjstrupTransport af 6.09 m x 6.47 m stort hus til Ajstrup
17 08Ålborg - ÅrsTransport af 9 T transformator til Års
17 08Ålborg - SchweizPatientoverførsel til Schweiz
25 08Langelandsgade 22-årig pige ramt i hovedet af gynge
01 09Vester HalneArb, kvinde kvæstede ansigtet
01 09GudumholmArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
06 09NyhavnsgadeFuh, knallert mod svingende bil
28 09VesterbroFuh, bil påkørte lyssignal
15 10Ny KærvejFuh, mand gik ud foran bil
21 10Ålborg, nordøstFuh, beruset bilist kørte i grøften
08 11Ålborg Jernstøberi, Rørdalsv.Arb, mand fik talje i hovedet
23 11Hvorup KaserneSoldat faldt i baderum
29 11Nørresundby, StationsvejFuh, 3-årig pige påkørt af bil
08 12Nøresundby, HjørringvejFuh, 6 biler i sammenstød, + Falck
21 12Flyvestation ÅlborgNødlandet pilot kvæstet
23 12Gl. SkørpingZR assisterede med fjernelse af nødlandet jetfly
03 01 1955Stranden nord for SæbyFlytning af feriehuse væk fra stranden, + ZR Sæby
07 01Hvorup KaserneSoldat kvæstet under slagsmål
09 01Stranden nord for SæbyFortsat flytning af sommerhuse, + ZR Sæby
12 01Ålborg-egnenSneglat = mange kørselsuheld
14 01Nr.sundby, SolgårdenOversvømmelse = vand i kælder i boligkompleks
21 01ZR ÅlborgBrødindsamling til de sultne fugle
24 01Ålborg TuristhotelSprængt vandrør = større vandskade
28 01Rold Skov, Hovedvej 10Fuh, bil i grøften
09 02Hadsund LandevejFuh, bil mod bil ved Lundby Krat
09 02Hovedvej 10, Rold SkovFuh, påhængsvogn mod lastbil, + ZR Hobro
13 02Uggerhalne, Hovedvej 10Fuh, tankbil gled i grøften
06 03Sankt Hans GadeArb, mand fik hånden i rundsav
13 03StøvringFuh, bil mod lysmast i glat føre
17 03Drastrup - FrejlevFuh, bil mod opbremsende bil, 2 kvæstet
28 03NyhavnsgadeMand overfaldet
12 04Hovedvej 10 syd for ÅlborgFuh, bil mod træstub
16 04Nørre Tranders13-årig dreng kvæstede en tå under leg
22 04FerslevFuh, militær-jeep i grøften, 3 kvæstet
27 04Kærby, Ny KærvejFuh, cyklist mod lastbil, omkom, #
30 04Ved Fyensgades KaserneBevidstløs kvinde på gaden kørt til sygehuset
30 04Ved Fyensgades KaserneSamme kvinde nu ført til detentionen
19 05SohngårdsholmSoldat faldt syg om på eksercerplads
23 05Mariendal - KornblomstvejTransport af større træhus
16 06Rørdal, lossepladsIld i lastbil, + Bv
02 07Nr.sundby, Nørregade 8Vand i kælder på fabrikken Teco
03 07Østerbros ApotekAmmoniakballon gik i stykker i kælder
09 07VesterbroKvinde skambidt af hund
10 07Ved Niels Juels Gade8-årig + 11-årig dreng forbrændt under leg ved bål
11 07Ålborg BoghandelKvindelig kunde faldt på kældertrappe
17 07Nr.sundby, Torvet 3Gesims begyndte at falde ned fra 4. sal
21 07EllidshøjDyreredning
21 07Flyvestation ÅlborgArb, soldat kvæstet af mc-kickstarter
24 07RømersvejFuh, cyklist væltede
26 07Ålborg vestlige bydelBeruset ægtemand fik tæv af hustruen
27 07Ålborg - ZürichPatientoverførsel til Schweiz
28 07Hovedvej 10, Rold SkovFuh, lastbil + anhænger i grøften
30 07Ålborg JernstøberiArb, mand læderede finger i støbeovnsdør
20 08Frederikshavn - OdensePatientoverførsel til Odense
25 08Åbybro, vandfyldt grusgravZR-dykker ass. ved sprængning af 20 T stor sten
27 08GugFuh, herreløs lastbil trillede i grøften
04 09Hæsum2-årig dreng sparket af hest i hovedet
06 09Drastrup, militær garageArb, bil væltede ned fra donkraft, 1 kvæstet
14 09Budolfi PladsFuh, hest faldt gennem lastbils lad under kørsel
19 09C.V. Jessens Gade3-årig dreng faldt på trappe
28 09Ålborg til 4 destinationer4 grønlændere med TB kørt til indlæggelse
15 10Ålborg LufthavnLille norsk pige spiste sovemedicin på flyvetur
20 10Granlien - Vestre AlléFuh, 2 cyklende småpiger mod bil
24 10FrejlevFuh, bil væltede i sving
31 10EllidshøjFuh, militærbil i grøften
01 11Hovedvej 10, N for HjallerupFuh, 2 militær-kanontraktorer i grøften
02 11Ulsted, RønholtTraktor sank ned i mosejord
14 11Ellidshøj - VolstedFuh, bil mod elmast, ips
18 11Olfert Fischers Gade 35-årig pige sparket i maven under leg
20 11BinderupFuh, glat føre = bil væltede i grøften, ips
30 11Hovedvej 14, VestbjergFuh, bil rullede ned i grøft
10 12Ålborg JernstøberiArb, mand fik støbeform ned over benet
11 12Poulstrup SøJagthund gennem isen og druknede
11 12HjørringvejFuh, bil i grøften
16 12Hvorup KaserneArb, mand i klemme mellem 2 biler
20 12ZR ÅlborgBrødindsamling til de sultne fugle
22 12Enggårdsgade 50Arb, mand læderede hånden i rundsav
24-26 12Ålborg-egnenSneglat = en del kørselsuheld
10 01 1956Hvorup KaserneSoldat kvæstet på feltbane
13 01 Nørholm vest for møllenFuh, bil mod lastbil
16 01Ålborg SpecialstøberiArb, mand fik mursten i hovedet på Rørdalsvej
18 01NørregadeFuh, gående kvinde påkørt af cyklist
22 01Ulsted, RimerneStormstød væltede ladegavl
25 01Ved ÅlborgSoldat faldt under march = benbrud
25 01SkalborgFuh, bil i grøften
27 01Hovedvej 10 Fuh, lastbil mod lastbil ved Mariendals Mølle

28 01NørresundbyFuh, bil mod rutebil, ips
29 01Ålborg TennishalHåndboldkamp = kvindelig spiller fik hjernerystelse
05 02Hovedvej 10 ved SvenstrupFuh, lastbil med halmlæs væltede
05 03Ålborg - HjørringTransport af 30.000 liters oliebeholder til Hjørring
13 03Ryesg. - Peders Skrams G.Fuh, knallert mod bil
17 04Nr. Uttrup TeglværkZR transporterede 12 T gravko til Ålborg Portland
06 05Volsted8-årig dreng klemte hånden på vognstang
08 05Otte Ruds Gade 317-årig dreng faldt på trappe
15 05Hovedvej 10, Mariendal MølleFuh, bil væltede rundt
19 05NørregadeFuh, kvinde gik ud foran mc
19 05Åbenrå - GugTransport af 6 T stort sommerhus til Gug
15 06GodthåbArb, mand fik en finger i rundsav
19 06GodthåbArb, mand fik jernplade over foden
21 06Enggårdsgade - Ny KærvejFuh, lastbil påkørte cyklist
22 06Færøgade ved nr. 47Fuh, 9-årig cyklende dreng påkørt af varebil
22 06Ny KærvejFuh, knallert mod bil
10 07ØsterbroFuh, cyklist påkørt af bil
16 07Fyensgade - BornholmsgadeFuh, hund ud foran mc, 2 kvæstet
24 07Kraghede, mergelgravSøgning efter druknet, # , + ZR Brønderslev + Randers
26 07Nr.sundby, LimfjordsbroenFuh, cyklist mod bil
27 07Færøgade 61ZR "reddede" vasketøj ned fra 14 m's højde
28 07Tivoli Karolinelund12-årig pige faldt ud fra luftgynge
30 07Ny KærvejFuh, bil mod holdende bil, 3 kvæstet
04 08Bogøgade3-årig dreng fik brosten over foden under leg
12 08Rørdalsvej, jernstøberiArb, mand fik lossebom i hovedet
30 08Boulevarden, Palæ-TeateretVandfyldt kælder, 250.000 liter pumpet væk
30 08Ålborg GodsbanegårdArb, soldat faldt ned fra jernbanevogn
03 09Tivoli KarolinelundKvinde fik fyrværkeriraket i hovedet
18 09ÅlborgMand brækkede benet ved kraftprøve
14 10Limfjorden ved ÅlborgHollandsk skib grundstødt og sprang læk
05 12Ålborg SkibsværftZR assisterede ved landsætning af brofag
09 12Storvorde8-årig dreng under væltet traktor på mark
10 12NørresundbyFuh, 6-årig dreng fik foden i cykelhjul
14 12Volstrup9-årig dreng faldt ned fra ladeloft
22 12Dannebrogsgade 21Arb, 14-årig dreng forskar sig i slagterbutik
24 12Hovedvej 10 i Rold SkovFuh, glat føre = flere kørselsuheld
05 01 1957Steen Billes Gade 185-årig dreng fik skovl I hovedet
16 01Suldrup – SønderupFuh, militær-jeep kørte I grøften
26 01SuldrupFuh, bil væltede ned I grøft
10 02Maren Turis GadeArb, mand kvæstede hånden I koldsav
17 02Lille Borgergade - EngvejFuh, mc mod ZR-ambulance, ips
22 02Nr.sundby, Fabrikken TecoEksplosionsbrand, 1 brandmand kvæstet, + Bv
23 03Ålborg-egnenOpblødte marker = en del fastkørte landbrugsmaskiner
31 03Havnen I RørdalZR frømænd fandt stjålet båndoptager på bunden
27 04Limfjorden ved LivøZR frømænd søgte efter nedstyrtet jetjager, + ZR Farsø
28 04Limfjorden ved LivøJetjageren fundet, piloten reddede sig, + ZR Farsø
03 05Limfjorden ved LivøBjærgning af flyvragstumper
08 05Limfjorden ved LivøFortsat bjærgning af flyvragstumper
14 05Jernbanestationen – KastetvejTransport af 6 T tung kedel
17 05Skalborg, Hovedvej 10Fuh, bil væltede rundt
17 05Lindholm ThistedvejFuh, varebil væltede rundt
23 05VestbjergFuh, militær-mc mod bil
21 06Limfjorden ved LivøZR frømænd fik 300 kg flyvragdele op (25 04 1957)
03 07Vejen ud for Hvorup KaserneFuh, soldat påkørt af bil
07 07Vejgård, Charlottehøj3-årig dreng kvæstet under leg
27 07Hovedvej 10 ved Bonderup BakkerFuh, bil mod havareret lastbil
28 07VesterbroFuh, kvinde påkørt af bil
29 07Kjellerupsgade 5ZR slukkede for glemt tændt strygejern
29 07Tivoli KarolinelundLille dreng kvæstet af radiobil
30 07LimfjordsbroenFuh, lille pige fik foden I cykelhjul under kørsel
30 07Nr. Uttrup, Hjørringvej ved nr. 22Fuh, 7-årig cyklende dreng væltede
05 08A.C. Jacobsens Vej, villaStort hvepsebo uskadeliggort
19 08Ålborg-egnenVoldsom regn = mange vandskader
25 08Fyensgade – SamsøgadeFuh, bil tabte forhjul under kørsel
26 08EllidshøjFuh, bil væltede rundt, ips
03 09Nyhavnsgade, produkthandelArb, mand fik jernbjælke ned over foden
10 09DuebrødrevejFuh, knallert mod bil
12 09Samsøgade 38160 liters akvarium I stue brød sammen
14 09Sæby HavnZR-frømænd gav opvisning I havnen
21 09Hovedvej 10, N for StøvringFuh, militær-tankbil I grøften
01 10Karolinelund, restaurantArb, elev faldt på kældertrappe
04 10PrinsensgadeFuh, cyklist påkørt af bil
09 10Vesterbro – Algade, fodgængerfeltFuh, kvinde påkørt af knallert
11 10Ålborg el-værk40 T kedel transporteret til el-værket
17 11Over Kæret – GugvejFuh, mc væltede
19 11Limfjorden nord for LivøMeteor-jetjager styrtet ned, 2 piloter omkom, # #
21 11Limfjorden nord for LivøZR finder jetjageren men uden piloterne
22 11Limfjorden nord for LivøZR frømænd fandt den ene omkomne pilot
01 12Bustedvej ved HjedsFuh, 10-årig dreng sprang af traktor og omkom, #
04 12Hovedvej 10, Ålborg – StøvringFuh, bil ud over skrænt
13 12Hovedvej 10 ved EllidshøjGlat føre = busser kunne ej forcere bakker
18 12Sønder Tranders, Hadsundvej3-årig dreng løb mod mur = et kvæstet ansigt
31 12Støvring, HæsumvejFuh, varebil mod hushjørne
31 12Hovedvej 10, N for AnnerupFuh, glat føre = bil i grøften
08 01 1958Øster Brønderslev, BakgårdZR etablerede strøm til hønseri uden el
09 01Åbybro, Damgård,ZR indsatte dynamo i forstærkerstation
12 01Nr. Uttrup KaserneFuh, soldat påkørt af militær-lastbil
24 01Hovedvej 10 i Rold SkovFuh, motorhavareret lastbil i grøften
24 01Hovedvej 10 i Rold SkovFuh, førerløs lastbil mod anden lastbil

05 02SkalborgFuh, bil væltede rundt
06 02Ud for Nr. Uttrup Kaserne
15 02Ålborg Flyveplads – DronninglundPatientoverførsel til Dr.lund Sygehus
01 03Frejlev ved posthusetFuh, bil væltede rundt, ips
18 03Ålborg, Tivoli KarolinelundZR slæbte gammel gangbro væk
19 03Hvorup KaserneArb, soldat ramt af skud i lillefinger
19 03Skalborg, Hovedvej 10Fuh, mc mod tysk bil
25 03Flyvestation ÅlborgArb, soldat lå kvæstet i grøft ved traktor
27 03Forchammersvej 7, lakfabrikEksplosinsbrand hos nabo til ZR, + Bv
02 04Skalborg, Hovedvej 10Fuh, lastbil med 5 T kartofler væltede

10 04Gammel VodskovFuh, militær-jeep væltede rundt, 1 kvæstet
14 04Skalborg, Hovedvej 10Fuh, bil bag ind i tysk bil
15 04Over Kæret – GugvejFuh, mc mod bus
16 04Bornholmsgade – Østre AlléFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
22 06Havnen – Ålborg El-værkTransport af 13 T fødevandsbeholder
24 06NørresundbyGlemt åben gashane i lejlighed lukket af ZR
28 06Tyskland/Hamborg – ÅlborgPatientoverførsel fra Tyskland
18 07Fynsgades KaserneFuh, gående kvinde påkørt af jeep
20 07BouetFuh, mc forulykkede
21 07Suldrup, stadionFodboldkamp = et benbrud
01 08Nær Charlottehøj 42, VejgårdArb, mand faldt gennem drivhusglas
03 08Hvorup, HøvejenFuh, militærbil mod lastbil, 2 kvæstet
05 08Flyvestation ÅlborgArb, tekniker ramt af cylinder på armen
07 08Biografen : ”Palæ Teatret”7 personer besvimede under forestilling
10 08Ålborg Vest – SæbyZR transporterede stort træhus til Sæby
02 09Hovedvej 13, HjedsbækFuh, knallert væltede
04 09Hvorup Kaserne, øvelsesområdeFuh, militær-jeep væltede rundt, 2 kvæstet
10 09Hobrovej ved GundorfslundFuh, 15-årig cyklende dreng påkørte kvinde
23 09Th. Sauers Vej – Ernasminde (?)Transport af 8 x 5 m stort træhus
30 09Nørre Uttrup KaserneArb, soldat kvæstet af granatsplint
17 10HobrovejFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
29 10Ottruphuse – SkørpingTransport af bungalow til Skørping
02 12Vejgård-områdetArb, jetpilot reddet ved faldskærmsudspring

16 12Ålborg i juleudsmykningens tegnZR + Falck kørte spastiske børn rundt i byen
02 01 1959Nørresundby, Dronningensgade 11Butiksrude knust af nytårsraket
11 01Vesterbro 78 A, kælderSprængt vandrør = voldsom oversvømmelse
13 01Nørre Uttrup KaserneSoldat kvæstede hovedet ved forfejlet spring
15 01Veggerby, ukendt objekt ned i damZR forsøgte at tømme dam for vand
20 01Hadsundvej 120Smeltevand truede lavtliggende ejendom
24 01Hovedvej 10 i SkalborgIsglat = biler kunne ikke forcere bakke
13 02Ny KærvejFuh, cyklist svingede ud foran bil
15 02Thomas Olesen Løkkens VejArb, mand død af kulilte i værksted, #
21 02Mylius Erichsens Vej 40AOrkan = gartneridrivhus nær blæst væk
24 02Hovedvej 10 ved StøvringFuh, bil væltede rundt, ips
19 03Nørresundby, EngvejFuh, cyklist mod cyklist
28 03Ved Nørholm EngeFuh, bil i grøften, ips
31 03ÅlborgKvinde kvæstede knæet af bildør
05 04Bouet, HjørringvejFuh, soldat påkørt af bil
18 04Ålborg, Karolinelund - ThistedTransport af ”kinesisk bro” til Thisted
26 04Åbybro, HøbækgårdArb, mand i klemme under væltet traktor
01 05Nørre UttrupFodboldkamp = 1 stk. hjernerystelse
15 06Øster Svenstrup, motorbaneZR havde amb-vagt under motorløb
05 07Hobrovej 37Mand faldt på trappe
09 07Haderslev, Haderslev DamZR-frømand til katastrofestedet, 57 omkom
26 07Hornum Sø68-årig mand druknede, #, + ZR Nibe
28 07Bouet Savværn, Hjørringvej 174Arb, mand fik hånden i fræser
30 07Limfjordsbroens rampeFuh, scooter væltede
06 08Ved Flyvestation ÅlborgDyreredning, ko blæst i grøft af jetjager
10 08Nørre UttrupFuh, præst påkørt af bil og omkom, #
20 08ZR ÅlborgZR oppustede 3000 balloner til byfest
29 08Hvorup, kaserneArb, soldat kvæstet af sprængt bildæk
03 09Flyvestation ÅlborgFuh, scooter mod lastbil, 1 kvæstet
04 09Enggårdsgade – Ny KærvejÆldre mand sank død om på gaden, #
18 09Ålborg, jernstøberiArb, mand stukket af hveps i munden
26 09Løkkegade – NørregadeFuh, mc mod bil
29 09HasserisFuh, beruset bilist påkørte el-mast m.m.
01 11Frederikshavn – Spanien, CadizZR bragte maskindele til skib til Cadiz
11 11Østerbro ved nr. 74Kvinde faldt på fortovet = armbrud
17 11Ålborg Havn, svensk skibArb, spansk sømand faldt ned i lastrummet
24 11Nibevej ved DrastrupFuh, mc mod varebil fra ZR, 1 kvæstet
08 12Vokslev – ByrstedDefekt pumpe ved dambrug
10 12Ålborg-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
15 12Hirtshals – StruerTransport af 10 m lange bygningsdele
20 12Hovedvej 10 nord for FlauenskjoldFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet, + Falck ??
13 01 1960Limfjorden ud for NørresundbyHelikopter, Sikorsky 55, måtte nødlande, ips
19 01Th. Sauers VejFuh, cyklende kvinde væltede
01 02SkovbakkenKælkning = 11-årig dreng fik benbrud
06 02Nr.sundby, blikemballage fabrikArb, kvinde kvæstede 2 fingre i maskine
22 02NørholmLandsby delvist oversvømmet af smeltevand

25 02Ålborg – Nykøbing M. nye sygehusTransport af 7½ T kedel til fyrkælderen
28 02Enggårdsgade 3Kvinde faldt på glat kældertrappe
28 02Hovedvej 1 ved SkalborggårdFuh, lastbil væltede i grøften
02 03Gugvej – Th. Sauers VejFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
10 03Ålborg, Ålborg SpecialstøberiArb, mand i klemme ml. loftskran og væg
13 03Kærvangs Allé 14Arb, mand kvæstede fingre i klippemaskine
19 04TovesvejFuh, 16-årig cykelbud ud foran scooter
20 04Svenstrup, Godthåbsv.-Gl.ViborgvejFuh, varebil mod bus, ips
01 05Godthåb6-årig dreng kvæstede finger i karoffellægger
10 05Rørdalsvej, Ålborg JernstøberiArb, ung mand fik 20.000 volt gennem sig, #
17 05Rørdal, Jydske Tøjhus motorsektionArb, mand fik svejsegnister i øjnene
17 05Rørdal, Ålborg JernstøberiArb, mand fik flydende jern over foden
21 05Gug, Gug KalkværkArb, mand fik maskine ned over hånden
30 05Gugvej – Th. Sauers VejFuh, knallert mod bil,1 kvæstet
02 06Hovedvej 10 syd for HjallerupFuh, lastbil i grøften, ips
13 07Skibsbyggerivej 4, Ålborg FlødeisArb, kvinde læderede hånden i transportbånd
14 07Gug, Ådalsvej 225-årig dreng slugte en 25-øre
14 07HobrovejFuh, varebil mod stålmast, 1 kvæstet
21 07Gugvej – Th. Sauers VejFuh, scooter mod cyklist, 1 kvæstet
25 07ForchammersvejFuh, 18-årig cyklende dreng væltede
23 08Tyge Brahes Vej 22Arb, maler faldt ned i kælderhals
05 09Nibevej ved SønderholmFuh, bil væltede rundt, ips
29 09Søndergade 25, smedeværkstedArb, mand kvæstede hånden mod smergelsten
02 10Rødalsvej 50, Ålborg JernstøberiArb, mand forbrændte foden i støbesand
12 10Ålborg – Sverige, ÖrebroTransport af transformator til Sverige
19 10Vestre Fjordvej13-årig dreng fik sten i hovedet under leg
19 10Nørresundby, Bregnevej 9Dreng faldt = et kvæstet hoved
19 10Nyhavnsgade, produkthandelArb, mand mistede en fingernegl
21 10Rørdalsvej, jernstøberiArb, mand fik stålklods ned over sig
21 10Hovedvej 13 syd for StøvringFuh, benzintankbil i grøften
02 11Blokhus, RibergaardsvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, + Falck
05 11Nørresundby, StrandgadeFuh, lastbil mod rangértræk, ips
06 11Nørre HalneFuh, bil i grøften, ips
21 11Ved VestbjergFuh, 2 biluheld samme sted i glat føre, ips
28 11Hovedvej 10 ved SkalborgFuh, varebil mod svingende lastbil, ips
30 11Vesterbro 69, restaurant ”Bistro”Arb, kvinde fik varm suppe ned over benene
20 12Ny Kærvej – EnggårdsvejFuh, kvinde påkørt af scooter, 1 kvæstet
22 12Ålborg – FredericiaPatientoverførsel til bolig i Fredericia
01 01 1961Hovedvej 10 ved SvenstrupFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
17 01Nørre Kongersslev – KongerslevFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, + Falck Terndrup
25 01Gsværksvej 46, Ålborg SækkelagerArb, kvinde fik sækkenål gennem fingeren
27 01HalvrimmenFuh, lastbil, trukket af ZR, mod anden lastbil
31 01Gammel KærvejUndsluppen ålekrage fra Zoo indfanget
06 02Lindholmsvej 1425-årig dreng kvæstede hånd i listeskæremaskine
10 02Ålborg LufthavnArb, mand faldt = benbrud
15 02Bornholmsgade – jernbanesporFuh, lillebil mod rangérlokomotiv, 1 kvæstet
15 02Nibe, KirkestrædeZR installerede del til ny transformerstation
25 02GuldbækArb, mand fik hånden i rundsav
09 03Tyge Brahes VejFuh, 8-årig dreng ud foran bil og klemt fast
11 03Godthåb, snedkeriArb, mand mistede to fingre i rundsav
12 03Rørdalsvej, Ålborg JernstøberiArb, mand kvæstede finger i fræser
17 03Søndergade 43, bageriArb, mand kvæstede hånden i røremaskine
25 03Hovedvej 10 syd for VodskovFuh, lastbil i grøften, ips
26 03Ferslev ved brugsforeningenFuh, mand påkørt af mc, 1 kvæstet
10 04Ud for Flyvestation ÅlborgFuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
13 04KærlundsvejFuh, cyklende kvinde mod parkeret bil
18 04SønderbroFuh, scooter mod cyklende mand
03 05Over Bækken5-årig dreng kvæstede hånden i vridemaskine
04 05Under Lien 125-årig dreng forbrændt af cigartænder
10 05Hovedvej 13 ved HjedsbækFuh, lastbilkølevogn mod holdende lastbil, ips
05 06Dokkedal - EgenseFuh, scooter punkterede og væltede, 2 kvæstet
10 06Knud Rasmussens Vej12-årig pige faldt ned i fjernvarmedgravning
21 06Ålborg, Jydske TøjhusArb, mand i klemme i militærbil
27 06Nørregade ved nr. 23Mand faldt ind i butiksrude og forskar sig
27 06Samsøgade – FyensgadeFuh, knallert påkørt af bil, 1 kvæstet
15 07Hovedvej 10, Ellidshøj – SvenstrupFuh, bil mod medkørende bil, ips
23 07Flyvestation ÅlborgFuh, militær-mc mod bil, 2 kvæstet
31 07Ellidshøj – VolstedIld i ledningsnet på bil
16 08Rærup, HalsvejFuh, knallert væltede
21 08Skagerrak ved LøkkenTysk lystbåd strandede, Se under ZR Løkken
27 08SørupFuh, knallert mod mc, 2 kvæstet, + ZR Nibe
31 08Flyvestation ÅlborgFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet
20 09Vestre Allé ved nr. 12Fuh, 7-årig pige ud foran bil
27 09Flyvestation ÅlborgArb, mand faldt i hangar
27 09Ålborg – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
28 09Ålborg LufthavnArb, mand kvæstet af slibesten og fald
29 09Gandrup, cykelforretningIld i knallert indendøre, + Bv
29 09Hovedvej 13 syd for StøvringFuh, lastbil kørte i grøften, ips


03 10Stranden ved Rubjerg KnudeFastkørt minørlastbil. Se under ZR Hjørring
07 10Ålborg, oilehavnSkib med tovværk i skruen
09 10Korup – HadsundFuh, lastbiltog med 15 T kalk i grøften, ips
15 10DuedalArb, mand kvæstede hånden i bindsel
17 10Hobrovej v. UniversitetshospitaletFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af varebil
18 10Sulsted – GrindstedFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet
23 10EnghavevejFuh, cyklende dreng væltede
23 10Hobrovej – GøteborgvejFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
24 10Ålborg, el-værk, maskinhalArb, 2 mand faldt ned fra stillads
24 10Ugilt – Frederikshavn havnTransport af 20 T nybygget kutter, +ZR Hjørring
25 10HvorupArb, mand fik armen i el-klippemaskine
31 10Hovedvej 10 ved StøvringFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
13 11Åbybro, ToftegårdsvejIld i bil i Store Vildmose, + Bv
14 11Nr.sundby, Thistedvej 85, bageriGaseksplosion i bageriet, 1 lettere kvæstet
20 11Hasserisgade 29Ældre mand faldt på trappe, døde, #
20 11Binderup, jernbaneoverskæringFuh, tog mod bil, 2: ##, 5 kvæstet, +ZR Nibe
25 11Nr.sundby, A.C. Jacobsens Vej 1412-årig dreng faldt på trappe
01 12Hovedvej 10 ved SvenstrupFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
01 12Hovedvej 13 ved HjedsbækFuh, militær-lastbil forulykkede, ips
07 12HasserisFuh, 13-årig cyklende pige væltede
09 12KastetvejMand faldt i glat føre = benbrud
20 12Over KæretFuh, syv lastbiler i sammenstød, ips
22 12Ålborg, besslagfabrikZR kørte 5 T gryde til beslagfabrik
26 12Ved RebildFuh, bil i grøften og i brand, ips
13 01 1962Nr.sundby, svovlsyrefabrikArb, lærling faldt 8 m ned i tank
15 01Sønderup, Hovedvej 13Fuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
07 02ÅlborgArb, mand fik gearkasse ned over hånden
15 02Slotsgade 33, Jysk PlasticArb, dreng fik armen i rundsav
16 02LimfjordsbroenFuh, beruset bilist mod lastbil, ips

02 03Rørdalsvej, Strøybergs TanklagerArb, mand faldt ned fra tankvogn
04 03Nyhavnsgade (nr. 26)Mand faldt på trappe
05 03Ulsted ved jernbaneoverskæringFuh, bil mod bil, 1 lettere kvæstet
08 03Nørresundby HavnArb, mand kvæstede hånden i maskingods
13 03Nørre Tranders Vej 31, snedkeriArb, mand kvæstede fingre i rundsav
28 03Nyhavnsgade (26)Mand faldt på trappe
02 04Hasserisvej – WibroesvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
16 04Nr. Uttrup, Cementvej 171½-årig pige drak terpentin
19 04Sønder TrandersBeruset vagabond faldt om på vejen
24 04Ålborg, stadionFodboldkamp = 1 kravebensbrud
24 04GodthåbFodboldkamp = 1 benbrud
29 04Ny Kærvej – Kjærs Mølle VejFuh, varebil mod scooter, 2 kvæstet
09 05ForchammesvejIld i lysthus, børns leg med ild, + Bv
17 05Ved Hjortøgade 26-årig pige fik gynge i hovedet
07 06Gugvej ved nr. 101Fuh, knallert væltede, 1 kvæstet
07 06Rømersvej – ForchhammersvejFuh, cyklist mod skolevogn, 1 kvæstet
17 06Sjællandsgade ved nr. 36Fuh, kvinde påkørt af knallert
06 07Hobrovej ved motel ÅlborgFuh, cyklende kvinde ud foran bil
07 07FristrupFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet
08 07AbsalonsgadeÆldre mand faldt om på gaden, sygdom
17 07Nyhavnsgade 55Arb, mand fik fingre i klemme u. jernplade
25 07Åbybro, Hovedvej 17 – Hovedvej 11Fuh, mc mod bil, 1 kvæstet
02 08Hovedvej 11, Birkelse – RyåFuh, CF-Thisted-lastbil mod lastbil, ips
15 08Øster Sundby Vej – Østre AlléFuh, knallert påkørt af bil
17 08Østre Allé – SønderbroFuh, 12-årig cyklende pige påkørt af lastbil
24 08NørhalneFuh, rutebil i grøften, ips
24 08Vesterbro2 ZR-folk slukkede brand i benzin og bil
28 08Nørresundby, ØstergadeFuh, bil i klemme ml. lastbil og bus
29 08BierstedArb, mand kvæstede hånden i kornelevator
14 09Rold Skov, skovvej nær SkørpingFuh, militærlastbil væltede, 4 kvæstet
01 10Hovedvej 13 ved SørupFuh, militær-lastbil forulykkede, 1 kvæstet
13 10Flyvestation Ålborg – sygehusPatientoverførsel med syg fisker fra Anholt
20 10Nørre Uttrup, kaserneFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet
21 10Nørresundby HavnArb, kornsugeanlæg faldt i vandet
22 10Ålborg – Nr. Sundbu, ”Amonia a/s”Transport af 19 store beholdere til Nr.Sundby
04 11Nørholmsvej ved ÅlborgFuh, 9-årig cyklende dreng mod bil
07 11VesterbroFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af bus
13 11HobrovejFuh, 79-årig kvinde påkørt af bil
15 11Hovedvej 10 nord for HjallerupFuh, norsk lastbil væltede, ips, +ZR Sæby
22 11Sønderbro – SjællandsgadeFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
22 11Ålborg Havvn, skibet ”Heicke”Arb, mand fik fyldte sække ned over sig
24 11Nørresundby, LindholmsvejFuh, bil mod parkeret bil, 2 kvæstet
08 12Nr.sundby, Flyvestation ÅlborgArb, mand kvæstede hovedet
16 12Ålborg Lufthavn – Rughaven 19Patientoverførsel til pt.s hjem i Ålborg
17 12LyngvejArb, mand faldt 5 m ned fra stillads
20 12Ålborg, cementfabrik ”Norden”Arb, mand faldt 3 m ned fra blandemaskine
22 12SofiendalsvejFuh, 3 scootere i sammenstød, 2 kvæstet
23 12Vesterkærets Skole13-årig dreng faldt = hjernerystelse
24 12Nørholmsvej 65Kvinde faldt på udendørs trappe = benbrud


Tilbage