Store Heddinge


Stationshistorie:
Store Heddinge
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 224
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Store Heddinge
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vestergade 21
Kranvognsstation
1930 - ultimo 1931:
Gunnar Christensen
78ZR
Vestergade 27
Kranvognsstation
Ultimo 1931 - 1934:
Gunnar Christensen
Regnegade 12
Kranvognsstation
1934 - 31.1.1937:
Gunnar Christensen

Historie:
Allerede i ZRs første telefontavle fra efteråret 1930 optræder Store Heddinge som station, men først 26. marts 1931 omtaler dagspressen, at ZR åbner autohjælpestation hos Mekano ved mekaniker Gunnar Christensen. Der var tillige truffet aftale med sygehuset om betjening af ZR's abonnenter, men ellers er det ikke ret meget materiale vi har om stationen. Fra omkring 7. februar 1931 foreligger en rapport fra Arnold Pilemann, som havde aflagt besøg inden den officielle åbning. Han skrev bl.a.: Vognen: En Ældre, men meget kraftig Mercedes Benz, rød, uden Løwener Kran, men i stedet er der en Jernbjælke langs Bagvognens Midterlinie. I denne Bjælke anbringes saa en Talje. Det er forøvrigt Christensens Mening at anskaffe en ny mere moderne Vogn til Brug for Zone Redningskorpset, han ligger i Øjeblikket i Underhandling med en Mand, der er kun 200 Kr. imellem dem......Christensen mente sig lidt Forurettet eftersom han endnu ikke havde faaet hverken Kran el. Treben tilsendt. Han henviste til Faxe, der forlængst har faaet disse dele tilsendt. I sin rapport af 9. april 1932 skrev Sigurd Jørgensen: Stationen slet. Lederen tabt Interessen. Lykkedes mig at faa bibragt nogen Interesse for Sagen, men Lederen troede ikke rigtig paa det hele før han havde faaet tilsendt, hvad han manglede. - Stationen har ikke været besøgt det sidste Aar. Saasnart han har faaet hvad han skal bruge, er han villig til at bringe Garage- & Stationsforholdene i Orden. Med nogen Omhu og Interesse fra Korpsets Side kan Stationen blive bragt i en brugbar og god Stand, men dette maa gøres hurtigst muligt. Jeg lovede Lederen at være ham behjælpelig. I øvrigt er der noget der tyder på, at stationen havde fået en anden vogn, idet Jørgensen angiver udrykningsvognen til at være en Hupmobile. ZR fik ikke fodfæste på Stevns, og da Gunnar Christensen 31. januar 1937 afstod sin forretning, blev stationen nedlagt, officielt meddelt i ZR's nytårsannonce i Berlingske Tidende 1. januar 1938, hvor det blev oplyst, at stationen var flyttet til Lyderslev.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Stevns Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage