Skanderborg


Stationshistorie:
Skanderborg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 214 - 215
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Skanderborg

Vestergade 13. Foto formentlig fra stationen fik ambulance i 1942.

Møllegade 42. Foto 1958.

Packard 1930 ambulance. Et eksempel på, at personvogne kunne ombygges til andet end sprøjter. Foto 1953.

Folkevogn 1953 ambulance leveret færdigbygget fra fabrikken med plads til to liggende og en siddende patient. Foto formentlig i slutningen af 1950'erne.

Dyreambulance.

Opel Blitz 1940 kranvogn ved færdselsuheld ved Mallinggaard 26. december 1953.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Adelgade 110-112
Henvendelsessted
1932:
Petersen og Jensen
78Kørsel udført for ZR i regning.
1933 - 31.7.1938:
Petersen og Jensen
Tilkaldt via ZR
Vestergade 13
Kranvognsstation
1.8.1938 - 28.2.1939:
Arild Buch
451
Vestergade 13
Kranvognsstation
1.3.1939 - 14.8.1942:
Knud Hanson
Muligvis forpagtet af Knud Hanson allerede fra dette tidspunkt.
Vestergade 13
Redningsstation
15.8.1942 - ca. 28.12.1945:
Knud Hanson
Møllegade 42
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 2.1.1946.
Ca. 28.12.1945 - 31.12.1962:
Knud Hanson
Kontrakt med Knud Hanson om forpagtning fra 1.1.1950 i museets arkiv.

Historie:
ZR åbnede station i Aarhus i marts 1938, og noget af det første man gjorde var at proklamere oprettelse af filialstation i Skanderborg. 29. marts 1938 oplyser avisen, at stationen vil komme om kort tid. Indtil da havde Skanderborg i ZR's telefontavle været angivet som henvendelsessted, hvilket formentlig relaterede sig til Petersen og Jensen, som i 1932 optrådte med nummer 78 i telefontavlen. I museets arkiv findes et ringbind med indsendte rapporter fra henvendelsessteder i 1938, og heraf fremgår, at Arild Buch fra 5. august 1938 begyndte at indsende rapporter, og det gjorde han herefter regelmæssigt gennem resten af 1938. I begyndelsen blev han tilkaldt via ZR Aarhus, men senere fik han rekvisitionerne direkte. 1. marts 1939 bekendtgør avisen, at Hanson har overtaget stationen fra dags dato, og at Arild Buch er fratrådt pga.sygdom. 15. august 1942 overtog ZR sygekørslen for Skanderborg Amtssygehus. 8. september 1944 blev Hanson anholdt af tyskerne og 13. september 1944 indsat i Frøslevlejren. Martinus Holm Hansen i Silkeborg var i den periode og indtil befrielsen udstationeret i Skanderborg.
Falcks rapport om stationen fra 12. oktober 1962 giver et udmærket indtryk af forholdene i Skanderborg: ZR station og materiel blev forevist. Ejendommen tilhører ZR og skal overtages af FR, da stationen skal fortsætte. FR har kun en kranvogn stationeret i Skanderborg (hos autoforhandler Purup). Denne ordning skal ikke fortsætte og kan afvikles uden vanskeligheder. Ejendommen: Består af en beboelsesejendom med stue og 1. sal, der beboes af stationsleder Hanson, samt 1 garageanlæg med plads til 3 vogne + 1 mindre lokale til en personvogn. Endvidere 1 mindre lokale til mandskab og kontor. Der er ikke fast vagt om natten. Materiel: 1 Mercedes Benz diesel sygevogn 1955, kørt ca. 240.000 km. 1 Chevrolet sygevogn 1948, kørt ? Bruges for det meste som udrykningsvogn. 1 Bedford kranvogn 1955, kørt ca. 95.000 km. 1 Dyreambulance samt en del redningsmateriel. 1 Personvogn, Opel Kapt. 1957, er stationslederens egen vogn. Personel: Stationsleder Knud E. Hanson, 53 år, ansat i ZR siden 1938. Nuværende ansættelse er baseret på en forpagterkontrakt (Standard) Kontrakten løber i 5-årige perioder fra 1. januar 1950, kan opsiges med 6 måneders varsel i tilfælde af ekstraordinære forhold. Stationsleder Knud E. Hanson, der betegnes som en god mand, er interesseret i en ansættelse i FR på stationsleder-basis. Ifølge et forevist regnskab, revideret af revisor, har hans nettofortjeneste som forpagter af stationen i 1961 andraget ca. kr. 23.000,-. De nærmere vilkår fremgår af forpagterkontrakten. Det er tydeligt, at nævnte nettofortjeneste kun har kunnet opnås ved at køre stationen igennem med så lidt mandskab som muligt. Mandskabsudgiften som afholdes af forpagteren, har således i henhold til det foreviste regnskab kun andraget kr. 19.400,- i 1961, altså svarende til ca. 1½ mands arbejdsydelse. Stationsleder Hanson's aflønningsvilkår under en ansættelse i FR må nærmere forhandles, men det blev betydet ham, at vi ikke på en station af Skanderborg's størrelse kan honorere en stationsleder med et beløb, der svarer til den nettofortjeneste, som han har haft som forpagter. Til gengæld vil mandskabsudgiften helt og fuldt være FR's på samme måde som alle øvrige udgifter for stationen. 1 fast redder, Parmo Christiansen, 42 år, ansat siden 1941. Tilsyneladende en udmærket redder, der kan fortsætte. 1 reserveredder, Svend Aage Christiansen (en bror til den anden redder), 34 år, ansat siden 1945. Er nattevægter ved siden af sin beskæftigelse som reserveredder. Spørgsmålet om evt. fastansættelse af denne mand fra 1. januar 1963 forhandles senere. Diverse: Stationen udfører ca. 1.700 assistancer årligt. Der er en del donorkørsel, for ca. kr. 4.000,-. Den betalte sygetransport beløber sig til ca. kr. 20.000,00, og der køres ca. 19.000 km årligt med kranvognen. Der er overenskomst om sygetransport med en del kommuner, 85 øre pr. km. + redningab. 12 - 13 øre pr. indbygger + reg. efter detailpristal. Der er ingen aftale med Skanderborg kommune. Der betales kr. 1,- pr. kørt km. samt kr. 14,- for bytur.
Vi har også et interview med redder Parmo Christiansen fra hans 25 års jubilæum i 1966. Han fortæller om gamle dage bl.a.: Rykkede vi ud med en ambulance til en ulykke, så var opgaven at få den tilskadekomne til sygehuset så hurtigt som muligt. Var vedkommende levende ved ankomsten, så var det godt. Var han eller hun død, så var der jo ikke noget at gøre......Er det ikke vanskeligt for en redder at ryste det syn, der møder én på ulykkesstedet, af sig ? Jo ! Man bliver aldrig så hård-hudet, at man ikke røres af at samle lemlæstede eller andre kvæstede mennesker op på båren og køre til sygehuset. Der kan gå lang tid, før synet forsvinder for det indre øje. Men vi ved, hvad vi går ind til. Vi ved også, at vi hele tiden må bevare fatningen, holde hovedet koldt og handle hurtigt og kontant. Og så er det simpelthen den enkelte redders opgave at opbygge en usynlig mur, der ikke gør hver tragisk oplevelse til et personligt anliggende. Vi må ikke engagere os i ulykkessorgen, men koble fra. Den redder, der ikke kan det, må holde op først som sidst... - Hvornår det er værst for mig ? ja, det er det, når det drejer sig om børn, når vi kommer ud til et ulykkessted, og skal tage os af dræbte eller kvæstede børn. - En sådan oplevelse kræver den yderste anspændelse og samling af kræfter for at holde hjernen kold og tanken hundrede procent klar.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen-station til 1977. Knud Hanson stationsleder til sin død i 1963.

Assistancestatistik:
År1945194619471948195019511957196019611962
Antal1464165015601749167515751280163616621869

Effekter på museet fra stationen:
To isstiger.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947345Bedford 1955558Personvg. Opel Kaptajn 1957Egen
Mercedes 1956555Dyreambulance, anhængerIntet
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Brandinspektøren i Skanderborg og Skanderborg Egnsarkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Skanderborg

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
SKANDERBORG
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
?? 12 1938Skanderborg Sø2 drenge forsvundet på isen, eftersøgning
23 12DørupFuh, sneplov kørt i grøften
31 12SkanderborgFuh, 1 person #
23 04 1939BjergtrupGård nedbrændt, lynnedslag ZR + Bv
24 04Skanderborg-egnenStormvejr = mange assistancer
13 06Fuldbro MølleFuh, bil knust mod træ
03 07TebstrupFuh, mc mod mc, 1 ZR-medarbejder #
27 07SvejstrupDyreredning
28 08Lille VirringEftersøgning efter 10-årig
21 11Ved Skanderborg3 vilde kvier indfanget
15 02 1940Vitved SkovArb, fik fældet træ ned over sig
28 05Tørring ved RyDyreredning
10 07Tiim, BrandstrupgårdDyreredning
22 07Vrold MølleDyreredning, syg stork
06 08Skanderborg SøKæntringsulykke, 1 reddet og 1#
15 11Svejstrup MarkStormen ødelagde en staldbygning
23 03 1942Skanderborg KommuneskoleSprængt vandrør = stor vandskade
12 05Gram SkovMindre naturbrand nær Stilling Sø
08 07Skanderbog Sø3-årig pige druknet ud for Skanderborg Dyrehave
29 08 Nørre VissingVandskade i hus
29 08Nørre VissingFuh, ældre mand faldt af hestevogn #
15 09Svejstrup, ØstergårdDyreredning
24 10Sophiendal GodsIld i kornbunker
20 01 1943Gammel HylkeKvinde fødte i ambulancen
28 01MøllegadeFuh, cykel brød sammen under cyklist
08 02MesingSkorstensild
06 03Fuldbro MølleFuh, cyklist faldt død om, sygdom #
17 03Skanderborg banegårdSyg mand i tog
16 04Alken, AlkengårdArb, tjenestekarl sparket af hest
29 04LadegårdsbakkenFuh, cyklist væltet
14 05Ladegårdens MejeriArb, faldt 15 m ned fra skorsten #
20 05Adelgade17-årig pige faldt ned fra halvtag
22 05Vrold5-årig dreng faldt ned fra flagstang
28 05Mesing4-årig bror troede at lillebror, 2 år, var druknet
02 08LadegårdsbakkenFuh, cykelpåhængsvogn væltet med lille barn
21 08SkanderborgFuh, cyklist væltet
29 09JernbanestationenSygdom
06 10Ejer, Fredenshjem4-årig dreng sparket af føl #
23 10Torvet, møbelfabrikIldløs i fabrikken ZR + Bv
24 10Stilling Sø ved VitvedArb, 61-årig mand druknet #
16 11StillingFuh, 13-årig pige cyklede mod en lastbil
17 11HylkeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
22 11SkanderborgArb, kusk gled ned fra kuskesædet
24 11Vrold, ØstergårdArb, fik ben i klemme under træfældning
29 11GjesingFuh, cyklist væltet
29 11HørningFuh, cyklist påkørt af bil
08 12NygårdeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
13 12BåstrupArb, sparket af hest
15 12HårbyArb, kom i klemme mellem vogn og husmur
16 12Tebstrup, meget tæt tågeFuh, københavner Lillebil påkørte vejtromle
17 12Veng MarkRygning af flæsk = stuehuset nedbrændte
18 01 1944HemFuh, plag påkørt af taxa-bil
27 01Tebstrup MarkArb, mand klemt af ko i båsen
29 01BjedstrupArb, faldt 5 m ned fra hølæs
31 01AndelsslagterietUdstrømning af ammoniak
08 02VroldDyreredning
08 02AdelgadeFuh, cyklist væltede
03 05Ved SkanderborgArb, fik en finger i rundsav
09 05Stilling, slagtreforretningArb, slagter gled på glat gulv
31 05Skanderborg rutebilstationKvinde syg i rutebilen
31 05SåbyArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
31 05Stilling, Randers landevejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
16 06Skanderborg jernbanestationArb, kulkasse faldt ned over en fod
26 06Fruering - StillingFuh, 7-årig dreng faldt af mælkevogn
28 06Skanderborg-egnenSkybrud = mange oversvømmelser
26 07Hvolbæk3 gårde nedbrændt, + ZR Århus + Bv + Falck
12 08Mossø14-årig feriedreng druknet under badning
12 08EmborgArb, gled og fik et ben i ælteværk
24 08Skanderborg jernbaneterrænBeruser faldt ind mod jernbanevogn
21 09FrueringFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
09 10Svejstrup, SkanderborgvejFuh, mc mod bil, 2 personer kvæstet
10 10RisFuh, 2 cyklister stødte sammen
01 12Gammel RyFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
11 12Skanderborg, EdelsborgArb, finger læderet i centrifuge
11 12JernbanestationenArb, kørt over af tog = mistede et ben
12 12AlkenArb, gårdejer klemt af tyr
02 01 1945VroldvejFuh, ZR-Ålborg-ambulance mod lastbil
05 01SortesøFuh, cyklende dreng røg gennem sø-isen
22 01Tebstrup, snestormVanskelig sygetransport grundet vejret
13 02FregerslevArb, sparket i hovedet af en hest
16 02HørningDyreredning
23 02Kollerup SkovArb, løbskkørsel, 1 person kvæstet
24 03LadegårdsbakkenFuh, 4-årig pige påkørt af lastbil
07 04FrueringFuh, ung pige væltet med cyklen
30 05Skanderborg ved GodthåbFuh, cyklist væltet omkuld af hund
14 06MesingArb, mand begravet i 3 m dyb dræningsgrøft
14 06HorndrupFuh, tysk personvogn mod ZR-personvogn
16 06GjesingFuh, mc mod engelsk lastbil
31 07Hylke17-årig spejder forbrændt under natøvelse
31 07Veng13-årig dreng faldt af hesten
24 10TebstrupFuh, bil mod lastbil
13 12GjesingFuh, bil kørt i grøften, 2 kvæstet
17 12VroldFuh, mc væltet, 2 kvæstet
22 01 1946Veng, ved SophiendalFuh, mc væltet
29 01Banegårdsvej - EgholmvejFuh, lastbil påkørte fodgænger
31 01HørningFuh, bil mod vejtræ, 5 alvorligt kvæstede

13 02BanegårdsvejFuh, cyklende ZR-overass. påkørt af bil
25 02StillingFuh, grisevogn mod bil
25 02AdelgadeFuh, bil mod bil
26 02RyFuh, 12-årig cyklende pige væltede
19 03SkanderborgFuh, UK-lastbil kørte gennem stakit
25 03SkanderborgMand faldt om, sygdom, og døde, #
01 04Skanderborg, RavnsøKano kæntret, en reddet, en druknet, #
27 04RyvejFuh, mc væltet, 2 personer kvæstet
27 04Vandværket, flagstangStor flagstang nedtaget
27 04Ved BanegårdenFuh, cyklist påkørte et par heste
03 05MesingArb, mand begravet i sammenstyrtet grøft
04 05AdelgadeFuh, hestevogn tabte en del af godset
04 05AdelgadeFuh, løs mc-sidevogn ramte barnevogn med 2 børn
04 05Ved rutebilstationenFuh, ZR-ambulance tabte et baghjul under udrykning
11 05Ris, KrogårdArb, mand sparket af hest
29 05Javngyde19-årig pige faldt af kastegynge
31 05Skanderborg SøJuniorbåd kuldsejlede, 4 personer reddet
03 07RyvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
08 07Stilling, ÅrhusvejFuh, kvinde påkørt af bil og omkom, #
06 08Skanderborg DyrehaveArb, elektriker hang fast i to el-ledninger
09 08Voerladegård, moseArb, far og søn druknet under tørvegravning, # #
07 09StillingFuh, mc mod bil
23 09Skanderborg SøKæntringsulykke = Blind Alarm = svane med unger
05 10VoerladegårdFuh, cyklist væltet
13 10Nord for SkanderborgFuh, 76-årig cyklende mand dræbt af lastbil, #
18 11SkanderborgFuh, cyklist væltet
04 12Grumstrup MølleArb, mand sparket af sky hest
16 12VroldvejFuh, førerløs bil rullede i grøften
17 12Gedved, LillerupholmArb, kvinde forbrændt af spritflamme
27 12HorsensvejFuh, Taxa skred ind i træ
27 12AdelgadeFuh, ZR-ambulance skred ud og tabte et baghjul
10 01 1947MesingArb, stige skred = et brækket ben
29 01Stilling, ØstergårdArb, kvæstet under træfældning
20 02ØstergadeMand faldt om, sygdom
08 04Forlev, FoerlevgårdArb, sparket af hest
03 05Spejderlejr ved KnudhuleSpejder faldt = flænge i hovedet
05 05Skanderborg5-årig dreng faldt 2 m ned i lyskasse
13 05 Fuldbro MølleFuh, person påkørt af mc
14 05Hem OddeFødselspatient
14 05BanegårdsvejFuh, mand væltede med cykel, sygdom
19 05LadegårdsbakkenFuh, bil væltet i grøften
21 05Stjær2-årig pige fik saltsyre i ansigtet
28 05Stilling, møbelfabrikArb, fik en hånd i fæser
28 05Stilling72-årig kvinde faldt i hjemmet
14 06AdelgadeFuh, chauffør fik et vognlæs plader ned over sig
16 06LadegårdsbakkenFuh, rutebil knust mod træ, 2 kvæstet, chaufføren #
16 06Markedspladsen7-årig dreng fik tombolateltet ned over sig
24 06Adelgade - MøllegadeFuh, mc gled i vådt føre
24 06Yding, YdingvejFuh, mc mod mc
24 06SkanderborgMand sank sammen over rattet #
08 07MarkedspladsenTyr overfaldt fodermesteren
11 07HårbyFuh, mc væltede
14 07Hårby , korsvejenFuh, 17-årig kvindelig cyklist påkørt af bil
15 07HøverFuh, lastbil mod vejtræ
22 07Skanderborg DyrehaveFuh, mc væltet
28 07Korsvej (?)Fuh, bil mod mc
31 07Skanderborg, Sølundsmark2-årig dreng druknet i mose #
06 08Ved slotskirkenFuh, cyklist væltet
11 08Tebstrup, BjødstrupLoft over kostald faldt ned
14 08HemMindre naturbrand
15 08EmborgDyreredning
18 08Stilling10-årig pige faldt ned ad skrænt
18 08VengeDyreredning
26 08AdelgadeFuh, fodgænger løb ud foran mc
30 08Skanderborg-egnenMange dyreredning grundet tørken
22 09FastrupArb, 2 forgiftet i brønd # + ZR Århus
07 10Skanderborg DyrehaveFuh hovedvej 10, bil mod træ, 2 kvæstet
14 10AdelgadeFuh, kvinde gik ud foran bil
18 10Hovedvej 10Fuh, bil mod lastbil
12 11Fuldbro MølleFuh, mc mod lastbil
08 12Ved Skanderborg BanegårdFuh, mc og bil stødte sammen
20 12Hårby3 gårdlænger nedbrændt ZR + Bv
30 12Skanderborg-egnenSnefygning = flere assistancer tll køretøjer
10 01 1948MøllegadeMand faldt i glat føre
10 01Skanderborg, EdelskovArb, motortrolje ramt af tog, 3 kvæstet, 1 død, #
16 01Glarbo SavværkArb, kusk fik trækævle ned over sig
03 02Mossø, SØ-lige ende2 mænd gennem isen
26 02Adelgade 76, værkstedStorbrand, ZR + Bv
02 03Tebstrup, hovedvej 10Fuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
12 03Stilling2½-årig dreng faldt oven i en bunke glasskår
12 03Skanderborg SøMand tabte dyr fyldepen i søen (blev ej fundet)
27 03Låsbyvej, SpunsbakkeFuh, mc mod varebil, 2 kvæstede
07 05HorndrupFuh, mc væltet
07 05Ved banegådenFuh, mc påkørte bil
08 05Alken, KarenslundDyreredning
08 05Emborg, Øm HovedgårdDyreredning
08 05Vrold MarkArb, kvinde klemt af ko i stalden
10 05Skanderborg SøSejlbåd kæntret med 4 drenge
12 05300-400 m syd for TåningMilitærfly styrtet ned, piloten omkom, #
12 05AdelgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
28 05BanegårdsvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
20 07LadegårdsbakkenFuh, cyklist påkørte bil
23 07Skanderborg, NybroFuh, kvindelig cyklist med barn påkørt af bil
27 07Højlund Skov, KlostermøllenSkovbrand, 20 tdr. brændt, + 4 Bv + Cbu
30 07Hårby10-årig dreng væltet og trådt på af ko
30 07Skanderborg-egnenZR vander tørkeramte afgrøder
09 08StillingMand ramt af lynet, overlevede
11 08AdelgadeFuh, lille pige påkørt af bil
13 08Alken, købmandsbutikArb, fik tjæretønde ned over sig
13 08HørningFuh, militærbil mod vejtræ
13 08Skanderborg, NybroFuh, bil væltede om på taget
13 08Ry, SkanderborgvejFuh, cyklist væltet
14 08VitvedIld i lade, + Bv
11 09Skanderborg-egnenUvejr = flere vand- og stormskader
11 09YdingGårdlænger nedbrændt, lynnedslag, + ZR Horsens
13 09Horsens LandevejArb, murer faldt ned fra stillads
14 10Østjydsk ElektroArb, mand skoldet af kogende paraffin
14 10Illerup OvermarkArb, tilridning af plag = rytteren kastet af
26 10Ved Skanderborg DyrehaveFuh, bil væltede da støddæmper knækkede
29 11Skanderborg Sø61-årig kvinde faldt i søen og druknede, #
02 12Vroldvej - KorsvejenFuh, bil mod bil
07 12Vestergade ved nr. 56Fuh, cyklist påkørte parkeret lastbil
16 12VestervejFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
24 12Skanderborg ved MallinggårdFuh, bil mod vejtræ, 5 personer kvæstet
26 12BanegårdsvejFuh, mc væltet
30 12Skanderborg, hovedvej 10Fuh, bil mod lysmast, 3 personer kvæstet
05 01 1949Skanderborg82-årig kvinde begik selvmord med gas, #
31 01Skanderborg-egnenStormvejr = en del assistancer
08 02Adelgade 71Arb, ung mand faldt og slog hovedet og døde, #
17 02LadegårdsbakkenFuh, mc væltet
22 03HorsensvejFuh, cyklist påkørt af påhængsvogn
06 04Skanderborg Mark4-årig pige mistede 2 fingre i hakkelsesmaskine
03 05RyArb, fik træstykke i ansigtet under savning
16 05Vestergade ved nr. 55Fuh, 10-årig dreng påkørt af mc
23 05SattrupFuh, mc mod bil
27 05Skanderborg, NybroFuh, mc væltet, 2 kvæstet
03 06Horndrup Hovedgård3-gårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
07 06Tebstrup MarkArb, mand sparket af hest i hovedet
13 06Skanderborg ved SølundFuh, bil mod vejtræ, bagved kørende bil i grøften
22 06TebstrupFuh, cyklende mand påkørt af bil
09 07Skanderborg, BallevaselundArb, mand fik blandemaskine ned over sig
11 07Skanderborg SøBadende kvinde nær druknet ved Skvæt Mølle
11 07VroldvejFuh, 18-årig cyklende dreng påkørte holdende bil
12 07Svinsager, Gl. HorsensvejFuh, 6-årig cyklende dreng påkørte bil
19 07Adelgade 99Lynneslag i ejendom, ej brand
20 07StillingIld i bil, ZR + Bv
21 07GrumstrupDyreredning
21 07VitvedIld i bil, ZR + Bv
02 08Grumstrup11-årig feriedreng faldt af hesten
05 08HorndrupFuh, bil mod vejtræ
06 08Svejstrup7-årig pige faldt ned fra høloftet
19 08Banegårdsvej 9Arb, mand faldt 3 m ned på loftet
19 08FirgårdeArb, mand faldt ned fra kornlæs
29 08Skanderborg, NybroFuh, bil mod bil
30 08BanegårdsvejFuh, cyklist væltede
02 09Foerlev, RaslundArb, mand klemt af hest
02 09EjerArb, kvinde kvæstede en hånd
02 09VroldvejFuh, cyklist mod cyklist
06 09SkanderborgArb, mand fik et jernstykke i hovedet
16 09Grumstrup, KejlstrupgårdArb, hestevogn med 2 heste sank i mosen
17 09Adelgade, slagterbutikKunde sank død om i butikken, #
24 09BlegindFuh, 5-årig dreng løb ud i siden på lastbil
14 10Ry, Ry Møllesø3-årig dreng faldt i vandet og druknede, #
17 10Skanderborg, forretningRøg i lokalerne = fejl ved centralfyret, ingen ildløs
20 10Solbjerg - BlegindFuh, Konen med æggene væltede med cyklen
24 10Skanderborg-egnenStorm = flere stormskader
27 10Skanderborg, SølundFuh, mc mod væltet vejtræ
27 10Skanderborg-egenStorm igen = flere stormskader
05 11Skanderborg"Visby-Korset" minde om Niels Ebbesen, rejst
09 11Skanderborg jernbaneterrænArb, mand kørt over af 3 tipvogne, #
24 11Adelgade ved nr. 117Fuh, cyklist væltede ud foran rutebil
03 12Veng - HårbyFuh, ung pige væltede med cyklen
07 12HørningKvinde faldt på bagtrappe
22 12VroldvejFuh, hund løb ind i politi-mc, der væltede
23 12Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, bil mod træ, 5 kvæstet, 1 dræbt, #
23 12FirgårdeFuh, bil mod lastbil
24 12VengFuh, bil mod vejtræ
01 01 1950Skanderborg11-årig dreng ramt af fyrværkeri i ansigtet
03 01Ejer, EjergårdArb, mand sparket af hest over benet
06 01Hylke, snestormBil fastkørt
09 01Skanderborg-egnenSnevejr = mange biler i grøften
16 01Ris - TebstrupFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
18 01Ved LethenborgFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
26 01StillingFuh, cyklist mod cyklist
27 01VengFuh, lastbil mod vejtræ
02 02Gedved, Hovedvej 10Glat føre = 6 biler kørt i grøften ved Tingstedholm
05 02Ved Horndrup, Hovedvej 10Fuh, bil mod træ, 1 dræbt, #
13 02Stilling, Gram13-årig dreng faldt ned fra træ
16 02Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ
24 02Mesing, ArnelundGårdlænger nedbrændt, ZR + Bv + Falck Århus
16 03Mallinggård, Hovedvej 10Fuh, cyklist væltede
12 04Yding ved SønderskovFuh, bil kørte i grøften
12 04Hørning ved SønderskovFuh, beruset bilist ramte et træ, Hovedvej 10
13 04Hylke, HylkegårdArb, mand fik stensplint i hovedet
15 04AdelgadeFuh, 11-årig dreng klemt ihjel af bakkende bil, #
21 04Tebstrup, brugsforeningenFuh, lastbil påkørte bygning
23 04StillingFuh, cyklist væltede
24 04NørregadeFuh, beruset cyklist væltede
06 05Alken, Vædebro2-årig dreng nær druknet i mosehul
13 05Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, bil mod bil
24 05VengFuh, mc påkørte lastbil
25 05Skanderborg JernbanestationArb, blev klemt ihjel af tipvogn, #
27 05Skanderborg Stadion12-årig pige fik håndboldmål i hovedet
03 06VroldvejFuh, mc væltede da kæden sprang
06 06HørningFuh, bil påkørte cyklist
17 07LadegårdsbakkenFuh, cyklist væltede
20 07Ry, AlleenArb, mand fik et ben under vejtromle
25 07Skanderborg Sø3-årig dreng faldt i søen og druknede, #
27 07Ry flyvepladsSvæveflyver styrtede ned
28 07AlkenArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
31 07FoerlevFuh, 10-årig cyklende dreng ramte modkørende bil
03 08BanegårdsvejFuh, cyklist mod cyklist
08 08Hørning ved kirkegårdsmurenUng mand fundet bevidstløs
10 08Ved jernbanestationenFuh, mc væltede
15 08Mågevej - MøllegadeFuh, mc mod varebil
21 08BanegårdsvejBeruset mand faldt om
23 08Ved HørningFuh, bil mod vejtræ
29 08Vroldvej ved BallevaselundFuh, 2 voksne og 2 børn påkørt af bil
14 09Nørre VissingFuh, 3-årig pige påkørt af bil
19 09SkanderborgFuh, skolepige påkørt af bil
26 09Vrold, SkarringgårdDyreredning
27 09BjertrupDyreredning
02 10SkanderborgMand faldt i i bank = et brækket ben
04 11LadegårdsbakkenFuh, cyklist mod 2 parkerede cykler
07 11Skanderborg, NymindeArb, fik en hånd i tærskeværket
07 11BanegårdsvejFuh, 17-årig dreng påkørt af bil
14 11Skanderborg TorvFuh, 10-årig pige løb mod bil
16 11AdelgadeKvinde faldt på isglat fortov
16 11Skanderborg ved NybroFuh, lastbil væltede ned i have
29 11Skanderborg byEl-svigt i 1 time, ZR opsatte nødbelysning
29 11Mesing - Foerlev19-årig mand sank død om, sygdom, #
15 12Nørre AlléArb, mand i klemme under nedstyrtet mur
21 12MesingArb, mistede tre fingre i rundsav
02 01 1951StillingMand kvæstet af fyrværkeri
28 01LadegårdsbakkenFuh, varebil mod lastbil
05 02StillingFuh, bil mod lysmast
05 02Grumstrup, HedemølleKvinde faldt i glat føre
05 02AdslevFuh, sneplov kørte i grøften
06 02JeksenFuh, bil gled i grøften
14 02Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil mod vejskilt
15 02Hovedvej 10 ved NybroFuh, lastbil med 12 T sild knust i vejsving
19 02AdelgadeFuh, 18-årig cyklende pige væltede
20 02Gjesing SavværkArb, fik en hånd i båndsaven
26 02BoesArb, 75-årig mand faldt ned fra hølæs, #
26 02VitvedKvinde faldt på trappe
12 03Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil mod vejtræ, 3 personer kvæstet
16 03AdelgadeIld i dæk på lastbil, ZR + Bv
24 03Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ, 4 kvæstede, 1 dræbt, #
23 04Skanderborg, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ, 6 personer kvæstet
23 04Nybro, Hovedvej 10Ung mand fundet liggende i grøften
04 05Skanderborg SøDreng kæntrede med kajak
08 05Skvæt MøllegårdArb, mand faldt ned fra loft
15 05Skanderborg JernbanestationMand sank død om, #
25 05Gedved, LillerupholmArb, fik væltet træ ned over benet
29 05Ved Dover KirkeFuh, belgisk bil kørte mod vejtræ
16 06Banegårdsvej - MindetFuh, mc mod cyklist
18 06Hørning KirkegårdArb, gartner trådte glasskår op i foden
19 06Hørning, Hovedvej 10Fuh, bil påkørte parkeret lastbil
22 06Nygårde, Marskendal MejeriArb, mejerist fik kogende vand over sig
23 06TebstrupFuh, cyklist væltede og døde i ambulancen, #
25 06MesingHåndboldkamp = en brækket ankel
06 07HemstokArb, mand sparket i hovedet af hest
18 07AdelgadeFuh, mand ramt af gods fra forbikørende lastbil
20 07Stilling, Hovedvej 10Fuh, rustvogn påkørte træ. Kistelåget sprang op
20 07Adelgade 66, baggården2-årig dreng faldt ud fra 1. sal
30 07Ved Illerup MøllebroFuh, cyklende kvinde påkørte vejtræ
30 07Illerup, SkovgårdArb, mand forskar sig på selvbinder
03 08Nørre VissingFuh, cyklist væltede
07 08SøballeFuh, mand faldt ned fra hestevogn under kørsel
11 08Rye Mølle4-årig dreng væltede med 3-hjulet cykel
11 08SkydebanevejFuh, 2-årig dreng løb ud foran mælkevogn
18 08Vitved10-årig dreng forskar sig på le
24 08Ry, Siim, grusgravArb, transportør væltede ned over mand
24 08Ved Skanderborg stationArb, mand faldt ned fra signalmast
24 08GrumstrupSkinnecykel kørte af sporet, 1 person kvæstet
25 08SkanderborgArb, mistede en finger i pladeklipper
18 09Ry - JavngydeFuh, cyklist væltede
29 09Vitved, grusgravArb, mand begravet under jordskred, #
01 10StillingFuh, knallert ramte vejtræ
15 10VestergadeFuh, 2 på én cykel væltede
01 11Hørning, SkovsgårdeArb, skulder gik af led under arbejde med en hest
03 11FirgårdeArb, mand fik kloakring over benet
08 11Stilling, GramArb, mand brækkede benet ved dræningsarbejde
13 11Stilling ved teglværketFuh, mc kørte ind i lastbil
30 11Bjedstrup - SkanderborgFuh, 18-årig cyklende dreng væltede
04 12Skanderborg-egnenGlatføre = flere kørselsassistancer
29 12Mindet 5Kvinde faldt på kældertrappe
02 01 1952EllingArb, fodermester pådrog sig en hjernerystelse
14 01HylkeFuh, cyklist væltede i glat føre
15 01Dyrehaven, DøjsøDyreredning, hest gennem isen
21 01Skanderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
24 01Adelgade - VestergadeFuh, cyklist påkørte en jernstang på lastbil
28 01Skanderborg-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
29 01Tingstedholm, Hovedvej 10Fuh, bil mod hestevogn
01 02Skanderborg-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
12 02Skanderborg-egnenVoldsom snestorm = mange assistancer
12 02Hylke, Ringkloster SkoleLærer faldt ned fra loftsstige
12 02Skanderborg - BoesKørsel mod Boes med jordemoder opgivet pga. sne
16 02Ry Mølles FabrikkerIld i fyrrummet, + Bv
24 02GjesingFuh, mc med sidevogn mod vejtræ
01 03AdelgadeFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
13 03AssendrupFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
24 03TebstrupFuh, bil kørte i grøften
24 03Assendrup, Gl. ÅrhusvejFuh, svensk bil kørte i grøften
26 03LadegårdsbakkenFuh, tysk lastvognstog skred på tværs af vejen
26 03Skanderborg-egnenSnevejr = flere kørselsuheld
29 03Grumstrup, GrumstrupgårdArb, mand faldt 4 m ned fra loft
05 04Tebstrup ved SneptrupvejFuh, kvinde gik ud foran bil
09 04TorvetFuh, 11-årig dreng påkørt af bil
16 04Vitved6-årig pige fik kæben af led under leg
16 04Ry, KnudsøLiget af 17-årig dreng fundet i søen, #
19 04HvolbækArb, mand faldt død om under markarbejde, #
12 05Skanderborg, Hovedvej 10Fuh, cyklist påkørt af bil der væltede rundt
12 05Hylke - TebstrupFuh, mc væltede
12 05Skanderborg JernbanestationSyg kvinde i toget
17 05Skanderborg - StillingFuh, cyklist svingede ud foran bil
21 05RyMand død af kulilte i garage, #
24 05Stilling - VitvedFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
03 06HørningFuh, bil mod bil
09 06Skanderborg JernbanestationMand faldt ned på skinnerne fra perron 1
10 06Hovedvej 10, Horndrup Pl.Fuh, lastbil mod tysk kølevogn
21 06Adelgade - VestergadeFuh, mand faldt ind mod kørende lastbil
21 06StillingArb, mand fik hånden i rundsav
22 06Skanderborg DyrskueBrandslukningsopvisning, + Bv + politi
08 07Skanderborg - StillingFuh, cyklist svingede ud foran bil
10 07Skanderborg-egnen2-3 dyreredninger om dagen for tiden
11 07SkårupFuh, ung cyklende pige væltede
21 07Mossø ved FuldbroKano kæntret = 15-årig dreng +17-årig pige # #
21 07Adslev, på en mark85-årig mand faldt og trampet på af kreaturer
28 07MossøLiget af 17-årig pige fundet i søen
05 08Gl. Gjesing, HerschendsgaveDyreredning
15 08Skanderborg, Fagenes FestZR deltog i optog gennem byen
16 08Fastrup9-årig dreng faldt og forvred albuen
16 08Gjesing, LethenborgArb, mand fundet bevidstløs i stalden
19 08Ry StadionFodboldkamp = et brækket ben
25 08StjærHåndboldkamp = en brækket arm
25 08HemstokFuh, bil mod traktor
25 08LåsbyvejFuh, 6-årig dreng påkørt af bil
26 08GjesingFuh, cyklist påkørt af bil
06 09AdelgadeFuh, bil mod mc
13 09Asylgade, maskinfabrikArb, lærling brækkede armen i drejebænk
20 09StillingFuh, 6-årig pige gik ud foran bil
20 09Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, brugsstjålet varebil mod træ
26 09Foerlev5-årig dreng sparket af føl i hovedet
29 09Stilling, SøvejenFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
01 10VoerladegårdArb, mand fik finger knust i donkraft
23 10MindetSygdom
08 11Ustrup, ØsterlykkeArb, løbskkørsel på mark, 14-årig dreng kvæstet
08 11KastanievejArb, lærling faldt ned i trappeskakt
10 11SkanderborgZR opstillede nødbelysning ved nybyggeri
10 11RyFuh, mc væltede i sving, passager kvæstet
10 11Skanderborgvej ved FirgårdeFuh, bil havareret bil
13 11HovedgårdFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af cyklist
13 11GjesingFuh, bil mod olietankbil med anhænger
05 12Sølundstien71-årig kvinde fundet sovende i 7-graders kulde
24 12Hovedvej 10, N for TebstrupFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
30 12FrueringTraktor på mark væltede ned i bæk
05 01 1953SlotsholmenFuh, militær jeep mod parkeret bil
05 01Skanderborg-egnenSnefald = flere kørselsuheld
13 01Hestehaven, købmandsbutikEksplosion i lagerrum, 17-årig dreng forbrændt
19 01GramArb, mand sparket af hest i hovedet
28 01Skanderborg-egnenStorm = nogle stormskader
29 01FirgårdeStormstød væltede en staklade
30 01Skårup, grusgravArb, traktor + anhænger væltede i grusgrav
02 02Jeksen - StillingFuh, mc forulykkede
02 02Hørning - StillingFuh, bil mod vejsten
02 02Alken, AlkengårdStormstød rev tag af lade
06 02Mindet, tankstationArb, eksplosion på stationen, 1 kvæstet
06 02Hovedvej 10 ved SølundFuh, bil væltede i grøften
09 02Hørning16-årig dreng faldt under skøjteløb = et brækket ben
09 02Nørregade 7Mand sank død sammen
09 02Skanderborg SøFuh, cyklist faldt gennem søens is
15 02Ringkloster - NissumgårdFuh, snekaster faldt ind under kørende lastbil
18 02Fuldbro Mølle, VroldvejFuh, lastbil kurede mod vejtræ i glat føre
13 03FirgårdeArb, mand knuste en arm under skovarbejde
23 03Skanderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
29 03Adelgade73-årig mand faldt på kældertrappe
07 04Adelgade 762 smådrenge skoldet af kaffe
09 04Gjesing, NissumgårdArb, dræningsgrøft skred sammen over mand
10 04HøverFuh, knallertkører væltede
10 04Foerlev2-årig dreng druknet i vandtrug, #
10 04Gjesing SkoleDreng faldt i frikvarteret = et brækket ben
11 04Yding, SønderskovgårdArb, traktor væltede på mark
23 04Vrold, MossøvejArb, 2 mand faldt i ajlebeholder
27 04Skanderborg JernbanestationMand fik ildebefindende i tog
30 04Nørregade 26Kvinde faldt på trappe
05 05SkanderborgFuh, 3-årig dreng dræbt af bakkende lastbil, #
09 05BjedstrupFuh, mc mod knallert
11 05Hørning, Bering BroFuh, cyklist væltede
11 05VroldFuh, bil mod mc
18 05Mesing17-årig dreng blev kulilteforgiftet på badeværelset
19 05StillingFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
26 05VengFuh, mc mod vejtræ
29 05Stilling, Mejeriet AlhøjAmmoniakudslip i ostelageret
30 05Baneområde ved staionenArb, tipvogn væltede ned over mand
09 06Tåstrup, grusgravArb, mand faldt ned fra gravemaskine
09 06Rye NørreskovArb, mand fik hånd i klemme under trækævle
10 06BjødstrupFuh, cyklist mod bil
10 06MindetFuh, cyklist påkørt af bil
11 06Rye Mølle Sø7-årig dreng druknet i søen, #
12 06Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil kørte i grøften
17 06TebstrupFuh, knallertkører væltede
17 06BåstrupDyreredning
18 06AssendrupFuh, bil væltede i sving, 3 kvæstet
22 06Gjesing, Gl. HorsensvejFuh, mc mod gig
23 06GrumstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
30 06Ved SkanderborgRytter faldt af hesten
02 07VroldArb, kvinde sprang ned fra høloft = et brækket ben
04 07BanegårdspladsenFuh, mc væltede
04 07VestergadeFuh, 7-årig cyklende pige mod lastbil
06 07Ved Ejer BavnehøjFuh, herreløs bil trillede 150 m, endte mod husmur
07 07StillingFuh, 71-årig cyklende mand ud foran bil
09 07Stilling, Hovedvej 10Fuh, finsk mc mod varebil
13 07Blegind - SolbjergFuh, mc påkørt af beruset flugtbilist
14 07FoerlevFuh, 9-årig dreng løb ud foran mc
14 07Skanderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
17 07Stilling - HørningFuh, cyklist væltede
20 07VoerladegårdFodboldkamp = et kvæstet ben
20 07Tebstrup, hovedvej 10Fuh, bil mod traktor
21 07SvinsagerFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
21 07LadegårdsbakkenFuh, mc mod bil, 15-årig dreng dræbt, #
27 07Skanderborgvej, KarenslundFuh, passager faldt af mc under kørsel
28 07Illerup ÅdalZR lagde presenning over arkæologisk udgravning
29 07Åbenrå - SkanderborgHavareret Skanderborg-bil slæbt hjem fra Åbenrå
06 08Hørning, Hovedvej 10Fuh, 75-årig cyklende mand dræbt af bil, #
10 08Tebstrup Sø14-årig dreng druknede under badning, #
10 08Hovedvej 10 ved GramFuh, 70-årig cyklende mand ud foran lastbil
15 08BjødstrupArb, kvinde faldt ned fra kornlæs
17 08Adelgade 99, sølvvarefabrikArb, 15-årig lærling mistede håret i boremaskine
20 08Ved SpunsbakkeFuh, cyklist væltede
21 08StillingFuh, løbskkørsel, kvinde påkørt og omkom, #
21 08LadegårdsbakkenFuh, bil i grøften, 3 kvæstet
24 08Foerlev - HårbyFuh, bil væltede i grøften
25 08AdelgadeFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
03 09VroldvejFuh, mand påkørt af mc + bil og dræbt, #
07 09MindetFuh, bil mod ZR-kranbil fra Skanderborg
07 09VengDyreredning
08 09Stilling - HørningFuh, beruset bilist påkørte rækværk
08 09HovedgårdFuh, kvinde påkørt af bil
11 09BirkevejArb, mand faldt ned fra stillads på nybygning
13 09Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
14 09MesingIld i traktor, + Bv
15 09BjertrupFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
21 09Nørre VissingFuh, bil mod træ, 2 børn kvæstet
02 10Ejer, Fredenshjem9-årig feriedreng faldt ned fra høloft, omkom, #
03 10BanegårdspladsenFuh, bil påkørte cyklist
05 10Fruering - VitvedFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
05 10Stilling, Hovedvej 10Fuh, bil mod bil
06 10Skanderborgvej Fuh, cyklist mod varebil ved Dover Kirke
08 10Veng ved SophiendalFuh, mc mod mc
08 10Illerup Ådal - ÅrhusTransport af arkæologiske fund til museum i Århus
13 10Hørning, DørupArb, 16-årig dreng fik roevogn over sig
13 10Ry - Gl. RyeFuh, cyklist påkørt af mc
17 10SkanderborgvejFuh, bil mod træ ved Dover Kirke
19 10AdelgadeFuh, mc mod svingende bil
19 10Vroldvej ved baneviaduktenFuh, varebil mod rækværk
20 10BlegindMand forbrændt af brændende sprit
23 10Ry, Agnetevej 11Mand fundet med kraniebrud på sit værelse
23 10P. B. Lunds Vej8-årig dreng begravet i sammenstyrtet jordhule
02 11UstrupKvinde faldt på kældertrappe
09 11MindetFuh, bil mod stensætning
09 11Ustrup14-årig dreng skød sig i låret med salonriffel
16 11Vroldvej - KorsvejenFuh, bil mod bil, 5 kvæstet
17 11Hotel GammelgårdSlagsmål, 1 mand bragt til sygehuset
27 11StillingFuh, cyklist påkørt af bil
28 11Låsby - GaltenFuh, cyklist ud foran mc, + Falck
30 11Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, mc mod holdende varebil
07 12HårbyFuh, traktor mod vejtræ
07 12Hovedvej 10, Vrold MølleFuh, bil væltede ned ad 5 m dyb skrænt
10 12Skanderborg KommuneskoleDreng kvæstet i gymnastiktimen
11 12AdelgadeFuh, kvinde gik ud foran lastbil
12 12AdelgadeFuh, mc mod mc
14 12Stilling - HørningFuh, bil ud over 10 m dyb skrænt
23 12JeksenFuh, bil mod vejtræ
24 12BoesFuh, bil i grøften
24 12HvilstedFuh, bil i grøften
26 12Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil væltede i sving
26 12Hovedvej 10 ved MallinggårdNyt fuh, bil skred mod vejtræ
31 12BjedstrupFuh, 8-årig dreng i sæbekassevogn påkørt af lastbil

01 01 1954Hovedvej 10 ved TebstrupFuh, varebil mod vejtræ
02 01BåstrupKvinde faldt på gårdspladsen
06 01Skanderborg SøKvindelig fundet nær Sejlklubben
09 01Nørre VissingFuh, cyklist væltede
09 01Hovedvej 10, N for GedvedFuh, bil i Gedved Å
12 01Ry - FirgårdeFuh, bil mod vejtræ
15 01Skanderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
22 01Skanderborg, fabrikArb, maler faldt død om, #
23 01AdelgadeFuh, mand gik ud foran bil
25 01 Hørning, ElgårdsmindeArb, mand fik startsving i maven
31 01HovedgårdFuh, bil mod lastbil
10 02LadegårdsbakkenKvinde faldt i glat føre
12 02Stilling, Hovedvej 10Fuh, 70-årig mand gik ud foran bil
13 02Skanderborg Sø14-årig pige faldt på isen
15 02Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil i grøften
15 02Hovedvej 10, N for TebstrupFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet, + ZR Horsens
16 02LåsbyFuh, bil i grøften
25 02VoerladegårdHavareret bil slæbt væk
27 02Skanderborg-egnenTøvejr = flere vandskader
02 03Hovedvej 10 ved HørningFuh, bil ned ad 10 m dyb skrænt
02 03VroldFuh, bil i grøften
04 03Foerlev - MesingFuh, bil gled ned ad 20 m dyb skrænt
04 03LadegårdsbakkenFuh, lastbil mod holdende bil
05 03SkanderborgMand sank død om, #
07 03JeksenFuh, bil mod vejtræ, føreren dræbt, #
12 03AdelgadeFuh, cyklist væltede
15 03Hørning, tømrerværkstedIldløs på loftet, 12-årig dreng kvæstet, + Bv
17 03Ris, Lundgård12-årig dreng kvæstet i sæbekassebilskørsel
22 03Hovedvej 10 ved NybroFuh, mc væltede i sving og omkom, #
26 03RyArb, mand fik trækævle over benet
31 03Skanderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
01 04AdelgadeArb, mand sparket af hest
02 04Adelgade ved TorvetFuh, cyklist mod bil
05 04VestergadeFuh, 5-årig pige påkørt af bil under leg
05 04Stilling, Hovedvej 10Fuh, bil påkørte cyklist, der omkom, #
06 04Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, bil påkørte cyklende dreng og væltede rundt
09 04Jeksen, MarielystArb, mand faldt ned fra loft og døde, #
10 04Tingstedholm, Hovedvej 10Fuh, bil mod bil
22 04Låsbyvej ved GodthåbFuh, cyklist væltede
01 05Grumstrup2-årig pige nær druknet i ajlebeholder
05 05Hørning, Hovedvej 10Fuh, mc mod rækværk
07 05Skanderborg StadionFodboldkamp = et brækket ben
10 05Adelgade - VestergadeFuh, mc mod bil
15 05Skanderborg, Hovedvej 10Fuh, beruset mc mod bil ved Vrold Østergård
15 05Hørning, Hovedvej 10Fuh, mc ud over 12 m dyb skrænt
17 05StillingFuh, knallert væltede
17 05Adelgade - MøllegadeFuh, 80-årig mand gik ud foran bil
18 05Skårup, grusgravArb, traktor væltede ned over mand
19 05Hårby ved savværketFuh, 60-årig mand væltede med knallert
21 05Skanderborg JernbanestationÆldre mand fik ildebefindende
24 05Horndrup - TåningFuh, 7-årig cyklende pige væltede
28 05Skanderborg, Hovedvej 10Fuh, bil mod granitsten ved Vrold Østergård
01 06Hørning3-årig dreng drak kogesprit
03 06GramIld i 68-årig kvindes klæder
08 06Skanderborg, SøndermølleDreng fik keglekugle i hovedet
08 06Stilling, Hovedvej 10Fuh, cyklist påkørte, i mørke, parkeret bil
11 06Hørning, Hovedvej 10Fuh, mc væltede i sving
11 06LåsbyFuh, jeep kørte i branddam
13 06MarkedspladsenIld i skydetelt, 1 person forbrændt, + Bv
14 06MarkedspladsenUng pige blev ramt af ludtgynge
14 06Ry, Randersvej - KnudsvejFuh, bil mod bil
15 06Skanderborg2 x akutkørsel med bloddonorer til sygehuset
16 06Skanderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
17 06Voerladegård, børnehjem4-årig pige faldt under leg = kraniebrud
22 06Ved LillesøKvinde væltet omkuld af lufttryk fra lynnedslag
02 07Skanderborg Dyrehave86-årig kvinde fik ildebefindende
05 07BjedstrupFuh, hund væltede knallertkører
07 07FrueringArb, hest faldt over mand på mark
12 07Stilling, Hovedvej 10Fuh, bil mod bil ved Lynghøjvej
12 07Hem, LangkjærvejFuh, brugsstjålet mc væltede i vejsving
14 07Hovedvej 10 ved TebstrupFuh, mc mod vejtræ, føreren omkom, #
23 07MindetFuh, arbejdsredskab forulykkede
29 07Hovedvej 10 ved GramFuh, bil påkørte svingende bil
02 08GrumstrupFuh, cyklist påkørt af bil
05 08Hovedvej 10, S for HørningFuh, bil under overhaling mod mc
07 08Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, beruset bilist mod vejtræ
09 08Banegården, perronEksplosion i pølsevogn, 1 forbrændt, + Bv
10 08Skanderborg, SølystFuh, 73-årig kvinde påkørt af mc
11 08Siim Mark, HøvergårdSkypumpe raserede gården
13 08StillingFuh, lastbil knust mod mur, + ZR Århus
14 08Banegårdsvej81-årig mand sank død om på gaden, #
18 08Skanderborg, GramArb, mand læderede hånden i slåmaskine
23 08VirringFuh, beruset bilist kørte i grøften
24 08HårbyFuh, 8-årig pige faldt ned fra hestevogn
26 08StillingArb, mand fik el-stød, 220 V
03 09RyFuh, militær-mc væltede i sving
06 09Stilling Sø2 unge drenge kæntrede med jolle
11 09Hovedvej 10 i SkanderborgOlie på vejbanen = flere fuh
14 09VedsletDyreredning
15 09Kirkevej - P.B. Lunds VejFuh, bil mod knallert
16 09TebstrupFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
28 09LadegårdsbakkenFuh, mc væltede, føreren omkom, #
02 10JernbanestationenKvinde syg i toget
02 10MindetFuh, mc væltede
03 10Hovedvej 10 ved NybroFuh, mc mod parkeret køretøj
08 10RyBeruset mand faldt på gaden
18 10Hovedvej 10, S for HørningFuh, beruset bilist påkørte og dræbte en cyklist, #
18 10GrumstrupFuh, fodgænger påkørt af mc
21 10Skanderborg-egnenMange fastkørte traktorer
22 10FirgårdeArb, mand faldt ned fra halmlæs
23 10SkanderborgFuh, mc mod bil
29 10AlkenFuh, 15-årig cyklende pige væltede
10 11Adelgade 6768-årig kvinde fundet bevidstløs i sin lejlighed
13 11Skanderborg-egnenStorm = flere mindre stormskader
18 11SkanderborgIsglat = bil gled i grøften
18 11Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, beruset bilist påkørte modkørende lastbil
01 12BorgergadeMand faldt på fortovet
04 12HylkeArb, mand faldt ned fra høloft
07 12Siim og Firgårde2 fastkørte traktorer
09 12Skanderborg-egnenSnevejr = 4 biler i grøften
09 12TebstrupFuh, bil mod vejtræ
12 12GjesingFuh, mc væltede, passager omkom, #
15 12Mølleskov ved RyArb, mand faldt 16 m ned fra trætop
20 12Stilling, LynghøjvejMand faldt på kældertrappe
22 12Ved Spunsbakke60-årig mand faldt i glat føre
23 12Skanderborg-egnenSnefald = flere biler i grøften
26 12Stilling, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
26 12Skanderborg-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
30 12VroldFuh, bil mod bil
04 01 1955Ry ved bådehavnenFuh, varebil mod lysmast
04 01Ved Fuldbro MølleFuh, mc væltede i glat føre
11 01HylkeKvinde faldt i glat føre
11 01Skanderborg-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
18 01Skanderborg-egnenSnestorm = mange assistancer
20 01JernbanestationenMarinesoldat blev syg i toget
20 01SkanderborgBrødindsamling til de sultne fugle
21 01Skanderborg SøFastfrosset svane
27 01LadegårdsbakkenFuh, lastbil knuste autoværnet
27 01GymnastiksalHåndboldkamp = hjernerystelse
31 01Hørning84-årig kvinde faldt i hjemmet
07 02Tebstrup, Hovedvej 103 fuh, 3 biler i grøften i isglat føre
09 02Skanderborg-egnenSnefald = flere kørselsuheld
09 02Brøruphus UngdomsskoleDreng blev kulilteforgiftet
09 02Vroldvej ved KorsvejenFuh, 59-årig kvinde påkørt og dræbt af bil, #
10 02Stilling, Hovedvej 10Fuh, løbsk sættevogn ind i hus
10 02Alken - SvejstrupFuh, lastbil væltede ned ad lille skrænt
11 02Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, lastbil kørte i grøften
14 02Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil mod bil, 6 kvæstet
14 02TebstrupÆldre kvinde faldt i glat føre
14 02MøllegadeFuh, cyklist væltede
14 02DørupFuh, Bv´s nye Land-Rover forulykkede (privatkørsel)
16 02SkanderborgArb, mand faldt ned i smøregrav på værksted
18 02Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil i grøften
18 02Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ ud for Vrold Østergård
24 02Gl. Rye - SkanderborgFuh, mc ud over 10 m dyb skrænt
24 02Forlev - SkanderborgFuh, bil væltede i grøften
25 02Adelgade ved DagmarbroFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
26 02Adelgade - EmilievejFuh, varebil kørte op bag i lastbil
04 03MøllegadeFuh, cyklist væltede
04 03Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, bil i grøften, 1 kvæstet
07 03Hovedvej 10 ved NybroFuh, kreaturvogn væltede i glat føre
07 03Skanderborg-egnenSnefald = mange kørselsuheld
12 03Hovedvej 10 Fuh, bil skred ned ad skrænt ved Dyrehaven
13 03Hovedvej 10 Fuh, norsk bil mod vejtræ ved Vrold Østergård
21 03Stilling, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ, 4 kvæstede
06 04Mindet - BanegårdsvejFuh, bil mod lastbil
13 04HemFuh, knallertkører væltede og omkom, #
17 04VroldFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
18 04AdelgadeFuh, mc påkørte kvinde i fodgængerfelt
07 05Nørre VissingFuh, mc ud over skrænt, 2 kvæstet
12 05Ry, SkanderborgvejFuh, cyklist påkørt af bil
13 05Yding - ØstbirkFuh, mc i grøften, 2 kvæstet
16 05Østergade - NørregadeFuh, mc mod svingende bil
16 05Dover Kirkegård65-årig mand sank død om, #
18 05Hovedvej 10 ved VroldFuh, bil mod bil, + Falck
21 05Fiskebæk Mose2½-årig dreng nær druknet i vandhul
22 05HørningArb, mand fik finger i rundsav
25 05Vitved - SolbjergFuh, bil væltede rundt på taget, ips
27 05Adelgade10-årig dreng nær kvalt i gynge
31 05Hovedvej 10 - SølystvejFuh, mc mod bil
03 06Vitved - StillingFuh, mc påkørte lastbil
04 06BåstrupArb, mand fik forhammer ned over hånden
06 06Assendrup - GrumstrupFuh, bil mod autoværn, 2 kvæstet
13 06RySlagsmål = en mand tilskadekommet
14 06Ved VroldvejDyreredning
27 06Gård ved Mindet8-årig dreng faldt 6 m ned gennem askeskakt
27 06DyrskuepladsenZR deltog i opvisning på pladsen
29 06SøballeDyreredning
04 07ForlevArb, mand faldt 6 m ned fra ladeloft
04 07JeksenFuh, bil mod varebil
04 07VestergadeFuh, 14-årig cyklende dreng mod anden cyklist
10 07Hem Odde, motorbaneFuh, opsynsmand påkørt af mc
11 07GjesingFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
11 07Ry, Knudsø16-årig pige reddet fra drukning
14 07Skanderborg Sø ved SkårupPram kæntrede, 30-årig mand druknede, #
14 07Tåning - MossøFuh, 6-årig dreng faldt af cykels bagagebærer
15 07Skanderupg. - EgholmsvejFuh, cyklist påkørt af hyrevogn
18 07GramFuh, 12-årig dreng påkørt af mc
27 07AlkenFuh, mc mod rækværk
30 07Stilling, Hovedvej 10Fuh, cyklist ud foran bil
01 08Stilling, Hovedvej 10Fuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
02 08Hovedvej 10 ved Vrold MølleFuh, mc mod hund på kørebanen, 2 kvæstet
08 08Adelgade VestergadeFuh, mc mod varebil
08 08BlegindRingridning = 16-årig dreng faldt af hesten
10 08AdelgadeFuh, 63-årig cyklende kvinde påkørt af bil
11 08OddervejFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af bil
14 08Vestergade - SølundsvejFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
15 08Veng - Nørre VissingFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, 1 dræbt, #
20 08Ry, KyhnsvejFuh, kvinde gik ud foran varebil
24 08SkanderborgDyreredning: svane befriet for fiskekrog i benet
26 08Skanderborg ZinksoldfabrikArb, mand mistede 2 fingre i maskine
29 08Skanderborg-egnenVoldsomt uvejr = flere vandskader
29 08Hørning, Hovedvej 10Fuh, mc mod opbremsende mc
29 08Stilling, Hovedvej 10Fuh, mc ud over skrænt
03 09BorgergadeFuh, cyklist væltede
05 09Hovedvej 10 ved TebstrupFuh, mc forulykkede
06 09ForlevFuh, ung cyklende pige væltede
09 09AndelssvineslagterietArb, mand forskar sig på rude
12 09Skanderborg StadionFodboldkamp = en kvæstet fod
20 09Bjedstrup ved skolenFuh, 13-årig cyklende pige væltede
21 09HvolbækArb, traktor væltede på mark, føreren omkom, #
21 09Hovedvej 10 ved Vrold MølleFuh, knallert mod havareret bil
23 09Alken14-årig dreng forskar armen ved fald
23 09Hovedvej 10 i HørningFuh, knallert svingede ud foran bil
05 10Ladegårdsbakken3 tunge tabte jernplader fjernet af ZR
08 10Gjesing, LethenborgArb, 15-årig dreng i klemme under væltet traktor
11 10StillingFuh, cyklende kvinde væltede
11 10Hovedvej 10 ved VroldFuh, bil mod varebil på jernbanebro
01 11AdelgadeFuh, løbskkørsel, 1 kvæstet
05 11Jeksen, RandersvejFuh, 72-årig cyklende mand ramt af bil, #
25 11HorndrupFuh, varebil mod vejtræ
26 11Hovedvej 10 ved TebstrupFuh, bil mod vejtræ
01 12MøllegadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran mc
03 12Hovedvej 10 - HylkevejFuh, mc mod opbremsende mc
03 12MindetFuh, 13-årig pige påkørt af bil
06 12Stilling, foderstofforretningArb, mand fik armen i remtræk ved kværn
07 12Hovedvej 10 ved StillingFuh, lastbil mod vejtræ
14 12Skanderborgvej, FirgårdeFuh, knallert mod knallert
15 12Hovedvej 10 - EllingvejFuh, bil i grøften
17 12Skanderupgade - AdelgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
17 12VroldStormstød blæste taget af hus
21 12Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil mod grusvogn
23 12Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil mod vejtræ
23 12LadegårdsbakkenFuh, jordemoderbil i grøften
23 12AdelgadeFuh, bil mod bil
23 12Hovedvej 10 ved HorndrupMange biler kunne ikke forcere sneglat bakke
26 12Hovedvej 10, S for HørningFuh, bil i grøften
30 12Møllegade, tømrerværkstedArb, lærling fik hånden i afretter
01 01 1956ForlevFuh, knallert væltede
03 01Hovedvej 10 ved HørningFuh, svensk VW-bus forulykkede, ips
16 01Ry - LåsbyFuh, bil mod bil
23 01Skanderborg-egnenStorm = ca. 50 stormskader
23 01Skanderborg-egnenVoldsom snestorm = mange kørselsuheld
24 01Hovedvej10 ved StillingFuh, varebil mod lastbil, 5 kvæstet
28 01Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet
28 01Skanderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
31 01MossøArb, traktor kørte gennem isen
31 01Skanderborg-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
01 02SvejstrupKvinde faldt i glat føre = benbrud
01 02Hovedvej 10 ved TebstrupFuh, bil i grøften
01 02RisFuh, rutebil kørte fast i snedrive
10 02HørningFuh, bil mod bil
10 02Skanderborg-egnenSneglat = adskillige kørselsuheld
15 02Hovedvej 10 i TebstrupFuh, mand gik ud foran bil
19 02Skanderborg-egnenZR forestod indsamling af foder til de sultne fugle
21 02Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, isglat = lastbil i grøften
27 02Hovedvej 10 ved TebstrupFuh, bil mod bil
09 03AdelgadeFuh, 12-årig dreng løb ud foran lastbil
15 03Ved SpunsbakkeFuh, 18-årig cyklende dreng væltede
18 04Hovedvej 10 ved StillingFuh, hyrevogn knust mod vejtromle, 2 kvæstet
20 04LadegårdsbakkenFuh, 11-årig cyklende dreng ud foran bil
20 04Skanderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
24 04SkanderborgFuh, mc mod varebil
22 05JeksenFuh, cyklende dreng væltede
22 05Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
23 05Hovedvej 10 ved SlotskirkenFuh, varebil påkørte jeep
29 05StillingVagabond fundet død hos "kollega," #
29 05Virring - VitvedFuh, cyklende kvinde væltede ned ad bakke
01 06Gjesing, GjesinggårdGårdlænger nedbrændt, + Bv
11 06Nr. Vissing - JavngydeFuh, bil i grøften, ips
12 06Hovedvej 10, TebstrupFuh, fransk kvinde væltede med invalidecykel
18 06Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil i grøften
21 06P. B. Lunds vej - KirkevejFuh, bil påkørte cyklist
21 06Hovedvej 10 ved HørningFuh, mc mod vejsten og i grøften
22 06VitvedFuh, cyklist væltede
25 06Adelgade ved DagmarbroFuh, værnepligtig soldat løb ind i bil
03 07Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil væltede i vejsving
06 07JeksenFuh, mc væltede, 2 kvæstet
09 07Hørning - StillingFuh, bil mod vejtræ ud for Østergård, 5 kvæstet
09 07FirgårdeFuh, varebil mod vejtræ
10 07Skanderborg JernbanestationArb, mand fik jernplade over foden
15 07GjesingFuh, knallert mod bil
16 07AdelgadeFuh, kvinde gik ud foran scooter
18 07Nørregade17-årig dreng faldt på trappe, forskar sig på flaske
19 07Hovedvej 10 ved NybroFuh, knallert væltede
27 07Svinsager, Gl. HorsensvejFuh, 75-årig knallertfører væltede
27 07AdelgadeFuh, mc påkørte kvinde
29 07Hørning JernbanestationMand sprang af toget under kørsel
31 07Vrold ved BrugsenFuh, 12-årig cyklende pige væltet af vindstød
31 07Mesing3-årig dreng faldt ned fra høloft
31 07Skanderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
01 08Hørning, Hovedvej 10Fuh, bil svingede ud foran bil, 5 kvæstet
10 08AdelgadeFuh, mc mod barnevogn i fodgængerovergang
15 08Vitved, købmandsbutikArb, kvinde faldt på trappe
20 08Oddervej ved VestermølleFuh, mc væltede
22 08Tebstrup - RisFuh, mc væltede ud for skole
28 08GrumstrupFuh, 3-årig dreng løb ud foran knallert
28 08Vroldvej ved Fuldbro MølleFuh, ældre mand løb ud foran bil
31 08HylkeKvinde faldt på trappe
06 09Dørup, Søndergård12-årig dreng slynget af hest
07 09Vedslet Forsamlingshus12-årig dreng fik hjernerystelse under gymnastik
07 09Stilling, Hovedvej 10Fuh, knallert mod bil
15 09Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil mod benzintankbil, ips
17 09Banegårdsvej - VroldvejFuh, mc mod bil
17 09Skanderborg LadegårdArb, mand faldt ned fra tag
17 09Hovedvej 10, S for HørningFuh, knallert væltede
01 10AlkenFuh, lastbil væltede i vejsving
01 10Skanderborg Sø10-årig dreng fik fiskekrog i ansigtet
02 10Boes3-årig pige bed hul i underlæben
05 10Hørning - BjertrupFuh, mand faldt af hestevogn
13 10Vroldvej ved Fuldbro MølleFuh, knallert væltede
18 10Jernbanevej ved stationenFuh, mc væltede
19 10Vroldvej25-årig mand fundet bevidstløs i grøft
28 10GrumstrupFuh, 10-årig cyklende pige væltede
28 10Vedslet87-årig kvinde faldt ned fra stol
30 10Hovedvej 10, BeringFuh, bil i grøften
04 11Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil væltede rundt
08 11EllingArb, mand fik benet i klemme på traktor
16 11Adelgade82-årig mand faldt på gaden
19 11SkanderborgvejFuh, mc væltede knallert
20 11Skanderborg JernbanestationKvinde syg i lyntog, døde i ambulancen, #
23 11Hørning, Hovedvej 10Fuh, bil mod svingende knallert og fodgænger
24 11HestehavenArb, mand i klemme mellem bil og anhænger
03 12Bjedstrup, SkanderborgvejFuh, glat føre = bil mod vejtræ og i grøften
04 12Skanderborgvej ved RyFuh, bil mod mælkevogn
08 12Ved Fuldbro MølleFuh, varebil i grøften
10 12HørningZR deltog i stor CF-øvelse
10 12LandbrugsmaskinefabrikStorbrand, + ZR Århus + Bv Skanderborg + Odder
11 12NørregadeFuh, 19-årig mand påkørt af mc
12 12Alken, moseFastkørt militærlastbil
20 12Ved NybroBrud på kloakledning
23 12Hovedvej 10, N for TebstrupFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
24 12VedsletFuh, knallert væltede
24-26 12Skanderborg-egnenSneglat = mange kørselsuheld
26 12LadegårdsbakkenFuh, bil væltede ned ad 10 m dyb skrænt, 5 kvæstet
04 01 1957Ved AdslevFuh, bil mod vejtræ
07 01Mossø, pram kæntrede1 omkom, #, + ZR Brædstrup + Horsens
07 01HylkeSøgning efter bortgået ung pige, fundet ok
09 01Forlev – SkanderborgFuh, cyklist væltede
09 01Skanderborg – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
14 01Oddervej ved SkvætmølleFuh, cyklende ung kvinde væltede
04 02Hørning, BlegindvejFuh, 74-årig cyklende mand væltede
04 02Skanderborg, SkanderborgvejFuh, cyklist væltede
04 02Assendrup, Gl. ÅrhusvejFuh, bil forulykkede, 5 kvæstet, 1 #, + Falck
25 02Nørre VissingFuh, bil mod bil, ips
28 02Skanderborg SøZR trak vod efter mulig druknet mand
11 03Ved VengFuh, 16-årig pige gik ud foran bil
18 03Skanderborg-egnenSnefald = flere kørselsuheld
23 03Hovedvej 10 syd for HørningFuh, bil med beruset fører mod vejtræ
01 04Riis - TebstrupFuh, varer-mc mod lastbil
05 04AdelgadeFuh, cyklist påkørt af bil
20 04Virring70-årig mand fundet liggende død på skrænt, #
06 05Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, 2 knallerter mod parkeret lastbil
09 05Hovedvej 10 ved StillingFuh, 14-årig cyklende dreng påkørt af varebil
09 05Skanderborg – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
02 06Nr. VissingZR flyttede svanefamilie til Skanderborg Sø
03 06NørregadeFuh, scooter mod svingende varebil
11 06SkåningFuh, cyklist væltede
11 06Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, sportsvogn mod vejtræ
14 06Hårby SavværkArb, mand mistede 2 fingre i båndsav
19 06SvejstrupFuh, knallert væltede
20 06Hovedvej 10, TebstrupFuh, bil mod vejtræ
02 09Ved SkanderborgFuh, 9-årig cyklende pige væltede
03 07Yding, Yding Rode10-årig pige faldt på gårdsplads = benbrud
04 07Hovedvej 10 ved Tebstrup KroFuh, bil mod vejtræ
05 07Ved Edslev MølleFuh, knallert mod mc, 2 kvæstet
06 07AdelgadeFuh, ældre mand gik ud foran bil
06 07VroldSamme mand faldt syg om på vejen
10 07StillingFuh, cyklende ung pige væltede
12 07Låsbyvej ved SpunsbakkeFuh, 8-årig dreng gik ud foran bil
15 07HorndrupFuh, 10-årig pige løb ud foran bil
15 07Gjesing ud for BrugsenFuh, bil mod scooter, 2 kvæstet
15 07Nørregade – ØstergadeFuh, mc mod brandhane og butiksrude, 2 kvæstet
15 07Nørregade – ØstergadeØdelagt brandhane = vand i kælder
27 07Ry, KyhnsvejFuh, bil mod lysmast, kvinde omkom, #
29 07RyFuh, bil mod knallert
29 07Stilling, RandersvejFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
01 08Hovedvej 10 ved StillingFuh, bil fra sidevej ud foran bil
07 08LadegårdsbakkenFuh, knallert ud foran bil
09 08Ry, SiimArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
12 08VroldFuh, mc mod svingende bil
16 08Skanderborg JernbanestationSoldat blev syg
20 08Gjesing, LethenborgArb, mand sparket af hest
26 08Hovedvej 10, S for HørningFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
06 09Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil mod autoværn
07 09Stilling, GramFuh, cyklist mod cyklist
10 09VroldFuh, cyklende dreng væltede
14 09Mesing – JeksenFuh, knallert væltede
21 09Hørning2-årig dreng nær kvalt af æblestykke
21 09TåningArb, ung mand kulilteforgiftet
07 10BanegårdspladsenFuh, knallert påkørt af bil
08 10AdslevFuh, mc mod lastbil
09 10Hørning TrælasthandelArb, mand fik hånden i afretter
09 10Hovedvej 10, S for SkanderborgFuh, bil væltede rundt
21 10Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil væltede rundt
25 10IllerupFar redder 2-årig datter fra drukning
28 10Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, kvinde påkørt af knallert
02 11Ved BåstrupFuh, scooter væltede
04 11Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil mod bus, 4 kvæstet, 1 #, + ZR Horsens
05 11HestehavenArb, mand faldt 5 m ned fra nybygning
14 11Skanderborg-egnenVåde agre = mange fastkørte traktorer
16 11Grumstrup – VedsletFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
25 11Hovedvej 10 ved StillingFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
02 12Ustrup, MøllersmindeArb, mand i klemme mellem traktor og vogn
09 12Brørup, ungdomsskoleElev, pige, forbrændt i ansigtet
10 12Skanderborg JernbanestationFuh, bil mod rækværk i glat føre, 4 kvæstet
13 12LadegårdsbakkenFuh, bil mod vejtræ i glat føre
13 12Skanderborg-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
16 12Ved Kildegård ved AlkenFuh, børn på kælk ud foran bil, 2 børn kvæstet
16 12Skanderborg-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
17 12Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, bil i grøften, ips
17 12Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, bil mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
25 12Hovedvej 10 ved NybroFuh, tysk bil væltede rundt
-

02 01 1958Skanderborg-egnenEnd el biler med startvanskeligheder
06 01Hovedvej 10 ved Bering BroFuh, sneplov kørte i grøften
07 01Skanderborg-egnenSnestorm, ZR måtte opgive at køre ud
10 01GrumstrupFuh, førerløs lastbil + anhænger i grøften
18 01 Nygårde SkovArb, mand i klemme under træstamme
20 01Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, bil væltede ned ad skrænt, ips
23 01Alken – SkanderborgFuh, knallert mod lastbil
06 02Skanderborg GasværkArb, 2 mand gasforgiftet i brønd
13 02Skanderborg-egnenTøbrud = flere vandskader
14 02Gram, Tåning og HvolbækFastkørte traktorer
14 02HylkeTøbrud = vand i kælder på landejendom
14 02Skanderborg-egnenTøbrud = flere vandfyldte kældre
17 02Skanderborg-egnenEn del fastkørte traktorer
18 04Hemstok,Illerup,Tebstrup,BjedstrupTøbrud = flere vandfyldte kældre
24 02Hovedvej 10, N for StillingFuh, tankbil mod opbremsende bil, ips
25 02FregestedArb, mand fik hånden i rundsav
28 02Ry ved Kyhnsminde14-årig dreng faldt under leg = benbrud
04 03Hårby ud for savværketFuh, knallert mod lastbil
15 03MindetFuh, 6-årig pige løb ud foran lillebil
19 03Låsbyvej ved SpunsbakkeFuh, 4-årig pige løb ud foran varebil
29 03Skanderborg JernbanestationArb, mand fik finger i klemme i perronvogn
08 04Hovedvej 10, N for TebstrupFuh, bil i grøften, 3 kvæstet
09 04Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, 12-årig cyklende dreng mod lastbil
19 04Hovedvej 10 ved NybroFuh, tysk sportsvogn væltede ind på mark
20 04Hørning StadionFodboldkamp = kvæstet knæ
21 04Hovedvej 10 ved StilingFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
24 04Østergade – NørregadeFuh, 10-årig pige påkørt af cykelrytter
03 05ØstergadeFuh, knallert væltede
03 05Skanderborgvej ved FirgårdeFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
19 05Skanderborg, stadionFodboldkamp = et benbrud
22 05SiimArb, mand kvæstet af kvashugger
27 05Nørre VissingFuh, 12-årig cyklende pige væltede
27 05HørningFuh, 2 på én cykel ud over autoværn
27 05Skanderborg JernbanestationArb, mand fik svelle ned over foden
27 05Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
31 05Skanderupvej 4574-årig mand faldt på stentrappe
07 06VroldFuh, knallert væltede
14 06Skårup, grusgravArb, mand brækkede benet under trærod
25 06VoerladegårdFuh, buspassager kvæstede hovedet
02 07GjesingArb, løbskkørsel med hesterive, 1 kvæstet
04 07SkanderborgKvinde læderede fingre i liggestol
07 07Vestervang81-årig mand faldt på cementtrappe
11 07UstrupFuh, mc ind i tjørnehæk, 2 kvæstet
14 07Låsbyvej ved SpunsbakkeFuh, cyklist mod knallert
14 07Vædebro ved MossøFuh, knallert med far og søn forulykkede
14 07Ved Ejer BavnehøjMand faldt af rutebil
15 07Korsvej – VroldvejFuh, lastbil mod mc, 2 kvæstet
21 07FirgårdeMand skød sig i foden med haglgevær
24 07UstrupArb, mand faldt 3 m ned fra loloft
24 07AdelgadeFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
24 07Hylke ved skolenArb, mand begravet i udgravning
28 07Hovedvej 10 ved Stilling ØstergårdFuh, bil mod vejsten
28 07Vroldvej ved Fuldbro MølleFuh, bil, med beruset fører, mod rækværk
28 07Hovedvej 10, LadegårdsbakkenFuh, norsk bil skred ud og væltede, ips
28 07Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, knallert mod parkeret knallert
29 07Korsvejen – VroldvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
04 08RyFodboldkamp = et benbrud
05 08VroldFuh, 12-årig dreng løb ud foran bil
06 08Hovedvej 10, StillingUdbrændt bil slæbt væk, + Bv
07 08Østbirk – EllingFuh, mc væltede i sving
08 08Hovedvej 10 i HørningFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
15 08Ry, SkanderborgvejFuh, mc mod traktor, mc-føreren omkom, #
18 08Ry – Gammel RyeFuh, cyklende kvinde væltede
21 08Århus ZooSyg bisonokse nedskudt og kørt til slagter
22 08Århus – Skanderborg Sygehus3 x udrykning med blod til Skanderborg
23 08GjesingFuh, bil ud foran lastbil, 2 kvæstet
29 08Skanderborg fjernvarmecentralZR ass. ved nedlægning af 50.000 l olietank
31 08Hovedvej 10, N for TebstrupFuh, bil mod bil, 3 dræbt # # #, +ZR Horsens
01 09Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, kvinde gik ud foran bil og omkom, #
04 09Skanderborg DyrehaveMand faldt i pavillon
05 09TebstrupArb, kvinde faldt ned fra kornlæs
09 09Hovedvej 10 syd for TebstrupFuh, bil mod bil, ips
11 09Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, bil påkørt af overhalende sættevogn
11 09AssendrupArb, mand kvæstede hånden i tærskeværk
13 09Ved MallinggårdFuh, 14-årig cyklende dreng mod træ
14 09Hovedvej 10 syd for TebstrupFuh, 3 biler i sammenstød
17 09Hovedvej 10 ved NybroFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
29 09StillingFodboldkamp = 2 kravebensbrud
29 09Vroldvej – KorsvejenFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
29 09Hovedvej 10 syd for StillingFuh, militær-jeep forulykkede
08 10Adelgade – AlléenFuh, mc mod varebil
08 10Randersvej ved Hovedvej 10Fuh, knallert mod varebil
19 10Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil mod lastbilanhænger, 4 kvæstet
20 10Hovedvej 10, N for SkanderborgFuh, bil påkørt af løbsk påhængsvogn
20 10Hedemølle ved Gammel GjesingArb, mand faldt 5 m ned fra tagryg
25 10Baneoverkørsel ved JordbjerggårdFuh, mc påkørte rækværk
27 10Hovedvej 10 ved HørningFuh, knallert mod vejtræ
06 11Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil mod varebil
08 11StillingFuh, løbskkørsel, 1 kvæstet
11 11AdelgadeMand fik hjerteanfald på gaden
13 11Kvejnbjerg, Ejergårds markerArb, væltet traktor, føreren omkom, #
17 11Hovedvej 10 syd for HørningFuh, mc væltede, 13-årig dreng kvæstet
17 11Ved SkvætmølleMand fundet død = selvmord, #
24 11Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
29 11StillingFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
02 12EgholmsvejFuh, knallert væltede i glat føre
10 12MindetFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
13 12AdelgadeFuh, mand løb efter sin hat ud foran bil
13 12TorvetFuh, varebil påkørte ældre mand
17 12Hovedvej 10 ved HørningFuh, scooter forulykkede, føreren omkom, #
30 12Hovedvej 10 i HørningFuh, isglat = bil væltede rundt, ips

06 01 1959LadegårdsbakkenFuh, glat føre = lastbil skred i grøften
09 01Skanderborg Sygehus - ÅrhusPatientoverførsel til Århus, døde senere, #
03 02BanegårdsvejFuh, 86-årig kvinde gik ud foran bil
07 02Egholmsvej 35Mand faldt på glat trappe
07 02Skanderupgade 4Kvinde faldt på glat trappe
09 02Skanderborg Sø11-årig dreng faldt gennem isen
18 02Skanderborg, lægekonsultationPatient sank død om i venteværelse, #
18 02Hvolbæk52-årig gårdejer fundet død på mark, #
02 03VestergadeFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
02 03Skanderborg – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
11 03Jordbærgård PlantageArb, mand dræbt af faldende kævle, #
14 03Banegårdsvej – MindetFuh, cyklende mand påkørt af bil
16 03Hovedvej 10 nord for TebstrupFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
21 03Hovedvej 10 ved StillingFuh, lastbil mod vejtræ
21 03Skanderborg ArrestArrestant kørt til sygehuset
24 03DørupFuh, cyklist væltede
26 03Hovedvej 10 ved Nybro-svingetFuh, bil mod telefonpæl og i grøften
26 03Solbjerg – Svinsager, Gl. HorsensvejFuh, mc mod bil, 2 omkom, # #
06 04Ry, Randersvej8-årig pige fik benbrud under leg
18 04StjærVild undsluppen kvie måtte nedskydes
27 04Hovedvej 10 nord for HørningFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
29 04Illerup, MøllebroMand sank død om i holdende bil, #
30 04Hovedvej 10 i HørningFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
30 04Ris, moseDyreredning, kalv i mose
05 05BjedstrupFuh, 12-årig cyklende pige væltede
07 05Skanderborg JernbanestationÆldre kvinde sank død om i ventesal, #
11 05Ry, SkanderborgvejFuh, 16-årig forulykkede med varebil
11 05Vrold Tværvej – Hovedvej 10Fuh, scooter væltede, 2 kvæstet
11 05HorndrupFuh, knallert forulykkede
15 05Skanderborg, LegårdslystDyreredning
15 05TåningDyreredning
19 05Mossø ved Hem OddeUng roer fik armbrud
19 05SvinsagerFuh, 14-årig pige påkørt af cyklist
22 05Skanderupgade – EgholmsvejFuh, cyklist mod varebil
26 05Hovedvej 10 i StillingFuh, cyklist påkørt af bil
27 05NørregadeÆldre kvinde fik ildebefindende
03 06SøballevejFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af bil
06 06Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
06 06Ved Brørup MølleFuh, mc mod mc, 2 kvæstet
08 06VroldArb, mand kom ind under hesterive
13 06Stilling, Stilling MøbelfabrikIld i savsmuldlager under taget, + Bv
14 06Skanderborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Kbh. (260 km, 3½ time)
15 06Skanderborg, VestergadeKricketkamp = fik kricketbold i øjet
15 06Hovedvej 10 i StillingFuh, militærbil forulykkede, ips, +ZR Århus
18 06VengFuh, militærbil mod vejtræ, 1 kvæstet
20 06Hovedvej 10 ved VroldFuh, brugsstjålet bil forulykkede ind i have
22 06Gjesing, Gammel HorsensvejFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
22 06Hovedvej 10 i StillingFuh, bil væltede rundt, ips
26 06Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, bil mod traktor, 3 kvæstet
29 06Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, mc væltede
02 07Banegårdsvej – MindetFuh, mc mod svingende knallert
02 07VirringArb, ung pige kastet mod mur af hest
02 07BåstrupDyreredning
02 07Alken, ØstergårdDyreredning
10 07VirringArb, mand forgiftet af bladan
13 07Veng – Nr. VissingFuh, varebil mod vejtræ, 3 børn kvæstet
13 07Ved VroldBilist blev syg under kørslen
13 07Ved GjesingArb, mand forgiftet af bladan
15 07Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, mc kørte i grøften, 1 kvæstet
23 07Gjesing, Oddervej – Gl. HorsensvejFuh, scooter mod lastbil, 1 omkom, #
24 07Adelgade, møbelforretningForretningsindehaver fik ildebefindende
27 07MesingDyreredning
27 07Skanderborg, TuristhotelletHotelejer fik ildebefindende
28 07Vestergade – SygehusvejFuh, bil mod mc
29 07JeksenFuh, bil væltede rundt + cyklist i grøften
31 07Adelgade ved nr. 72Fuh, knallert mod bil
01 08Laven ved Ny BomholtFuh, lastbil væltede, ips
01 08Skanderborg-egnenSkybrud = flere vandskader
01 08Oddervej ved VestermølleFuh, bil mod lysmast
03 08Solbjerg, Gammel HorsensvejFuh, bil væltede under overhaling
03 08Møllegade – AdelgadeFuh, knallert mod bil
06 08Solbjerg, FastrupArb, 12-årig dreng kom under mejetærsker
07 08JeksenFuh, cykelrytter væltede
08 08JeksenTraktor kørte i mose
10 08BorgergadeKvinde fik hedeslag
10 08Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, bil mod knallert
12 08Transformerstation, LadegårdsbakkenArb, mand fil elkabel i hovedet
12 08Hovedvej 10 i TebstrupFuh, 17-årig knallertkører mod vejtræ, #
17 08HylkeArb, mand klemt mellem traktor og husmur
17 08Hørning jernbanestationSkybrud = vandfyldt kælder
18 08AdelgadeFuh, kvinde gik ud foran mc
18 08Hørning, Hørning ParketfabrikArb, mand fik tommelfinger i fræser
21 08Hørning, DørupDyreredning
25 08Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil forulykkede i vejsving, ips
27 08FirgårdeDyreredning
04 09Horndrup, moseDyreredning
04 09Skanderborg ved biografenFuh, knallert mod svingende mc
05 09Vrold – SkanderborgFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
07 09GrumstrupDyreredning
10 09Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil væltede i vejsving
11 09GramFuh, mc væltede
15 09Nørre VissingFuh, 9-årig pige løb ud foran varebil
30 09Jernbanelinien Ry – AlkenTog påkørte 4 kvier, der alle døde
01 10Vroldvej vest for Fuldbro MølleFuh, ZR-Nr.Snede-kranbil forulykkede, ips
03 10Hovedvej 10 syd for SkanderborgFuh, mc mod varebil
05 10AdelgadeFuh, bil mod tysk bil, 3 kvæstet

07 10Skanderborg – Tyskland, FlensborgOvenanførte tyske bil slæbt til Tyskland
12 10Hovedvej 10 ved MallinggårdCyklist fik ildebefindende
13 10Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
14 10LadegårdsbakkenFuh, lastbil påkørte opbremsende bil, ips
15 10Grumstrup4-årig pige kørt over af traktor på ejendom
19 10Møllegade ved MågevejFuh, 15-årig pige gik ud foran bil
19 10Ved HylkeArb, mand fik mursten i hovedet
19 10LadegårdsbakkenFuh, mc mod parkeret bil
28 10BoesArb, mand faldt ned fra ladetag
31 10Hovedvej 10 ved Hørning49-årig bilist sank død sammen i bilen, #
11 11Adelgade ved nr. 67Fuh, knallert mod holdende varebil
12 11SkanderborgMand faldt om på gaden = sygdom
17 11SkanderborgFuh, budcykel med 2 drenge væltede
17 11Hovedvej 10 syd for TebstrupFuh, bil mod telefonmast, ips
24 11Hovedvej 10, vejsving ved NybroFuh, varebilmod bil, 3 kvæstet, kvinde #
30 11Oddervej ved VestermølleFuh, bil væltede i vejsving, ips
04 12Hovedvej 10 ved Tebstrup gamle kroFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
08 12Skanderborg – Hylke/BrørupSneplov hjalp jordemoder frem til barsel
10 12Hovedvej 10 ved SkanderborgSneglat = 6 kørselsuheld
14 12Hovedvej 10 i SkanderborgFuh, bil mod bil, 6 kvæstet
15 12Hovedvej 10 nord for TebstrupFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
15 12Hørning, benzintankstationArb, mand mistede finger i benzinstander
16 12Hovedvej 10 nord for TebstrupFuh, isglat, bil væltede rundt, 2 kvæstet
17 12VroldvejArb, snedker faldt ned fra nybygning
17 12Ved FrueringFuh, bil væltede i grøft, ips
01 01 1960Ud for HåndværkerforeningenSlagsmål = ung mand kvæstet
06 01Maskedal øst for DørupFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
09 01Skanderborg, destruktionsanstaltArb, mand kvæstede armen af krog
12 01Skanderborg-egnenSneglat = flere kørselsuheld, ips
18 01SarabjergMor + 10-årig søn kulilteforgiftet i hjemmet
19 01Skanderborg-egnenSneglat = flere kørselsuheld, ips
19 01Ved Skanderborg RealskoleKvinde faldt i glat føre
23 01Skanderborg-egnenIsslag = flere fastkørte mælkevogne
30 01Skanderborg-egnenSnefald = mange kørselsuheld
30 01SkanderborgKvinde faldt i glat føre = benbrud
02 02Ved AdslevFuh, knallert mod lastbil
02 02Adelgade ved nr. 28Fuh, 3½-årig dreng løb ud foran varebil
09 02StillingFuh, scooter væltede i vejsving
12 02Ved Ris-Tebstrup SkoleFuh, 13-årig dreng løb ind i siden på bil
18 02Skanderborg-egnenGlat føre = 6 kørselsuheld
18 02Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
20 02FoerlevArb, mand ramt af skråstiver til el-mast
22 02Ved Skanderborg13-årig spejderdreng skar sig på dolk
25 02Skanderborg-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
22 03Såby, MøllegårdArb, mand under væltet traktor på mark
31 03GjesingFuh, cyklist væltede ved Brugsforeningen
07 04FastrupArb, mand fik håndled i hakkelsesmaskine
08 04Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
16 04Mesing11-årig dreng fik pind i øjet under leg
16 04Skanderborg Sø ved Kalvø2 drenge kæntrede med sejlbåd
20 04Stilling, Århusvej 324-årig dreng faldt = lårbensbrud
22 04Skanderborg, omrejsende tivoliPige ramt af drivrem til karrusel
23 04Mesing ved telefoncentralenFuh, 6-årig cyklende dreng mod bil
25 04BanegårdsvejFuh, cyklist mod cyklist
30 04Kirkevej, Østjydsk BetonZR ass, ved maskineanbringelse på silotop
11 05Vitved9-årig dreng faldt ned fra træ = benbrud
11 05Stilling SøBåd kæntrede med 3, 18-årig pige omkom, #
12 05BjertrupDyreredning
17 05Stilling, nyt feriecenterZR vandede nytilplantet anlæg
20 05HylkeArb, mand sparket over benet af hest
21 05Ved SkanderborgDyreredning
25 05SkanderborgFuh, bankbud væltede med knallert
25 05StillingFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
27 05Stilling SøVandskiløb = kvinde fik vandski i hovedet
30 05Skanderborg, EdelsborgDyreredning
31 05Hovedvej 10 ved HørningFuh, knallert væltede
01 06Skanderborg, Østjysk Betonvarefab.Arb, mand fik foden i æltemaskine
04 06Hørning, AdslevvejFuh, bil bakkede ud i scooter, 1 kvæstet
07 06Håndværkerforeningens haveArb, elektriker faldt 8 m ned fra træ
07 06Ved Fuldbro MølleFuh, cyklist væltede
14 06På mark ved Vrold, DamgårdVognmand lå syg ved sin lastbil, pgl. døde, #
14 06Hårby, Ryvejen nær LåsbyvejFuh, mand påkørt af bil
16 06DørupArb, mand fik fingre i motorplæneklipper
17 06Hovedvej 10, 1 km syd for StillingFuh, bil mod svensk bil, 1 kvæstet
19 06Hovedvej 10 ved HørningFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
20 06Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, bil væltede på regnvåd kørebane
21 06Ry, SkanderborgvejFuh, cyklist mod cyklist, 2 kvæstet
01 07SvejstrupDyreredning
11 07Skanderborg SygehusStorbrand, + ZR+Falck+Bv fra flere stationer
15 07GjesingArb, 16-årig dreng ramt af lynet på gårdsplads
25 07Ris, skoleFodbold = et benbrud
28 07Hovedvej 10 ved Horndrup, bakkeFuh, tysk bil forulykkede, 3 kvæstet
28 07Ry – Kbh. ØresundshospitaletPt.overførsel. Pgl døde på Storebæltsfærge, #
29 07Gjesing ved SophienlundFuh, mand kørte i grøften, 1 kvæstet
30 07Banegårdsvej – AdelgadeFuh, cyklende dreng væltede
01 08MindetFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
02 08Jeksen, Randersvej – PræstevejenFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
08 08Skanderborgvej ved Dover KirkeFuh, varebil mod telefonmast, 2 kvæstet
08 08Randersvej ved JeksenFuh, varebil mod vejtræ, beruset fører
09 08Nørregade – Krøyer Kielbegs VejFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
09 08Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil forulykkede i vejsving, 2 kvæstet
10 08Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, mc mod CF-lastbil, 1 kvæstet, 1 omkom #
11 08HørningFuh, mand fik krampe og faldt af sin cykel
22 08Jeksen – MesingFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
25 08Adelgade – BanegårdsvejFuh, kvindelig buspassager faldt ud af bussen
29 08Skanderborg-egnenVoldsom regn = vand i bibliotekets kælder
30 08SlotsholmenArb, mand faldt ned fra stige
05 09Hovedvej 10 ved SølystFuh, militær-kabelbil væltede, ips
19 09Skanderborg Jernbanestation93-årig mand sank død om, #
19 09Adelgade 44Utæt vandbeholder = 300 l vand i kælder
22 09Hovedvej 10 syd for TebstrupFuh, bil kørte i grøften, 1 kvæstet
23 09Skanderborg, foderstoffirmaArb, mand fik hånden i transportør
30 09Alken, VestergårdDyreredning
01 10Fruering, præstegård, avlsbygningLade faldt sammen under nedrivning, ips
14 10Hovedvej 10 syd for HørningFuh, svensk bil mod rækværk, ips
14 10Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil mod bil i vejsving, 2 kvæstet
14 10Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil køre i grøften, 1 kvæstet
15 10VitvedFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
22 10Ved Vrold67-årig mand fundet død i sin bil, #
24 10Bjedstrup ved skolenSoldat fundet bevidstløs, sygdom
26 10SiimFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
26 10Adelgade – EmilivejFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
29 10Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
05 11RyFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
10 11Forsøgsstationen GodthåbArb, mand mistede hånden i tærskeværk
11 11Skanderborgvej ved LinddalFuh, lastbil mod bil og i grøften, 1 kvæstet
14 11Hovedvej 10 nord for StillingFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
14 11Ved Skanderborg JernbanestationFuh, mc væltede, 1 kvæstet
15 11HårbyFuh, scooter mod hestevogn, 1 kvæstet
17 11Hovedvej 10 syd for HørningFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
23 11Hårby, savværkArb, mand læderede hånden i kædesav
23 11Hovedvej 10 syd for NybroFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
28 11Jeksen - BjertrupFuh, 12-årig cyklende dreng mod bil
28 11Skanderborg-egnenIsglat = flere kørselsuheld
28 11LadegårdsbakkenFuh, bil mod bil og mod elmast, 3 kvæstet
01 12Skanderborg-egnenEn del fastkørte traktorer på markerne
03 12Hovedvej 10 ved HørningFuh, bil mod autoværn, fortsatte på 3 hjul mod Horsens. Standset af politiet ved Hansted
12 12Skanderborg SøTilskadekommen fugl måtte aflives
15 12AdelgadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
16 12StillingArb, mand faldt 4 m ned fra loft på gård
16 12Skanderborg – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
27 12Hovedvej 10 ved Vrold ØstergårdFuh, minibus væltede ind i gårdens have
31 12 1960Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil forulykkede i vejsving, 3 kvæstet
01 01 1961Hovedvej 10 ved MaillinggårdFuh, bil i grøften, ips
03 01Skanderborg, svineslagteriArb, mand gled på gulv = hjernerystelse
03 01SkanderborgFuh, cyklende kvinde mod holdende bil
04 01Framlev – StillingFuh, bil mod vejtræ i glat føre, 1 kvæstet
04 01LåsbyFuh, bil i grøften, ips
09 01P.B. Lundsvej, plejehjem90-årig kvinde nær kvalt af kødstykke
09 01Hovedvej 10 ved syd for HørningFuh, bil forulykkede ved viadukt, ips
09 01LåsbyvejFuh, ung mand påkørt af bil, 1 lettere kvæstet
10 01AdelgadeFuh, 8-årig dreng påkørt af lastbil
10 01SkanderborgFuh, cyklende kvinde væltede i glat føre
13 01Hovedvej 10 ved Vrold ØstrgårdFuh, bil forulykkede i isglat føre, 1 kvæstet
22 01Stilling SøFuh, knallert faldt gennem isen, ips
02 02Nørre VissingFuh, traktor væltede i grøften på skovvej, ips
06 02Ry, Klostervej80-årig kvine faldt i glat føre = benbrud
06 02Ved TåningFuh, bil mod bil i glat føre, ips
13 02Skanderborg, Torvet, skoleUlveunge faldt ud fra 1. sal = armbrud
13 02Ved SkanderborgFastkørt bil i bilorienteringsløb
15 02Ved VitvedFuh, gående mand påkørt af mc, 1 kvæstet
18 02Stilling, Hovedvej 10 ved skoleFuh, cyklende mand påkørt af bil
23 02Hovedvej 10 ved HørningFuh, bil mod autoværn, 2 kvæstet
07 03Skanderborg JernbanestationArb, posttraktor væltede ned på skinnerne, ips
13 03Vroldvej nær SkanderborgFuh, mand i klemme under væltet traktor
14 03Stilling, Gl. RandersvejFuh, kvinde gik ud foran bil, omkom, #
27 03LadegårdsbakkenFuh, 3 biler i sammenstød, ips
27 03Stilling, Hovedvej 10Fuh, 2 biler mod holdende bil, ips
08 04Veng, mose4000-årig moseeg trukket på land
19 04FirgårdeFuh, 5-årig pige faldt af af cykelbagagebærer
24 04Bjedstrup, BjedstrupvejFuh, minibus ramte bakkende bil og i grøften
29 04GrumstrupFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
01 05Hårby, stadionFodboldkamp = spiller fik benbrud
04 05Skanderborg JernbanestationMand faldt syg om, døde, #
10 05Emborg VestermarkArb, mand i klemme under væltet traktor
13 05Korsvejen – MøllegadeFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet
17 05Foerlev, maskinhandel, nybygningArb, 2 mand ramt af 500 kg jernbjælke
23 05Ry, Ry MørtelværkArb, mand kvæstede hånden i elevator
23 05Skanderborgvej ved KarenslundFuh, brugsstjålet bil i grøften, ips
27 05Stilling, udstillingspladsZR ass ved opstart af lille privatfly
06 06Spunsbakkenved HestehavenFuh, cyklende dreng væltede
06 06NørregadeFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
13 06Nørre Vissing, LåsbyvejFuh, bil i grøften, 4 kvæstet
14 06Hovedvej 10 – SolgårdsvejFuh, 14-årig cyklende dreng mod holdende bil
14 06Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, bil mod varebil, der kørte i grøften, ips
20 06Skanderborg, Cirkus BusterArtist faldt ned under forestilling, lettere kvæstet
22 06Skanderborg, svineslagteriArb, mand væltet omkuld af en fedekalv
24 06Nørre VissingFuh, cyklende kvinde væltede
29 06Stilling, Hovedvej 10 – GramvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
30 06NygårdeArb, mand fik hesterive over foden
03 07Hovedvej 10 nær Vrold ØstergårdFuh, knallert væltede
14 07Østbirk – SkanderborgFuh, mc væltede ned ad skrænt, 1 kvæstet
25 07Ved Stilling jernbanestationFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
26 07Tåning – Fuldbro MølleFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
27 07Vestergade – SølundsvejFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
01 08Hovedvej 10 ved Vrold ØstergårdFuh, bil mod holdende bil, ips
02 08Adelgade – BanegårdsvejFuh, svingende cyklist mod bil
07 08Skanderborg – RyFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
07 08Tebstrup, Hovedvej 10Fuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
10 08Skanderborg, talgsmelteriArb, mand fik en tønde ned over sig
12 08Veng, SophiendalArb, mand faldt ned fra stillads = benbrud
15 08Hovedvej 10 ved SølystFuh, tysk turist væltede med knallert
15 08Hovedvej 10 ved StillingFuh, bil kørte i grøften, 1 kvæstet
18 08Tulstrup ved Søkilde MejeriFuh, bil ud foran bil, 5 lettere kvæstet
21 08Ved IllerupFuh, 7-årig cyklende dreng mod bil
21 08Hovedvej 10 nord for StillingeFuh, bil mod telefonmast, 2 lettere kvæstet
22 08Stilling, Hovedvej 10 – GramvejFuh, bil ud foran bil, højgravid kvinde kvæstet
05 09Gjesing, Gl. Århusvej ved mejeriFuh, bil mod lastbiltog, der væltede, 1 kvæstet
06 09Stilling ved brugsforeningArb, mand omkom under skred i udgravning, #
08 09Ry, Skanderborgvej v. jernbanenFuh, kvinde gik ud foran bil
08 09Ved HylkeFuh, lastbil væltede om på taget, ips
19 09Virringvej – VestermøllevejFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
29 09Hovedvej 10 ved StillingFuh, bil i grøften, ips
01 10TåningFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
01 10Vroldvej, maskinfabrikArb, mand kvæstede hånden i afretter
05 10Hovedvej 10 v. Stilling ØstergårdFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
05 10Skanderborg Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
06 10HemstokArb, mand mistede en arm i tærskeværk
09 10Hovedvej 10 ved HørningFuh, scooter væltede og påkørt af bil, 1 kvæstet
09 10Vroldvej – MøllegadeFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
12 10Vroldvej27-årig kvinde sank død om på vejen, #
15 10Knudsø ved Søkilde MejeriSportsfly nødlandede ved søbredden, ips
16 10Veng – LåsbyFuh, gående 83-årig mand påkørt af mc
17 10Ry, RodelundvejFuh, 71-årig cyklende mand væltede, døde #
17 10Skanderborg Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
17 10Birkevej 3Lille pige forskar sig på glas i munden
21 10Adelgade i fodgængerfeltFuh, gående kvinde påkørt af mc, 1 kvæstet
22 10VestergadeFuh, knallert mod parkeret lastbil
03 11Hovedvej 10 ved DyrehavenFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
07 11Nær Skanderborg JernbanestationFuh, cyklende kvinde påkørt af varebil
14 11Stilling, Lynghøjvej v. baneviaduktFuh, stormstød væltede cyklende kvinde, #
17 11Skanderup Kirke, kirkegårdMand sank om med ildebefindende
20 11Hovedvej 10 nord for TebstrupFuh, glat føre = bil forulykkede, 1 kvæstet
22 11Nørre VissingArb, mand faldt i roemark = benbrud
23 11Nørregade – Nørre AlléFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
27 11VirringFuh, cyklende mand væltede i glat føre
27 11NørregadeFuh, bil mod svingende bil, ips
27 11FoerlevFuh, bil mod rækværk, ips
27 11VroldFuh, bil i grøften i glat føre, ips
29 11VirringFuh, mc væltede, 1 kvæstet
30 11Bjedstrup ud for skoleFuh, bil i grøften i glat føre, ips
30 11VroldFuh, bil i grøften i glat føre, ips
07 12VengFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
07 12Møllegade – VesterskovvejFuh, 16-årig cyklende dreng mod taxa
10 12Skårup, OddervejFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
12 12Hovedvej 10 (Dyrehaven)Fuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
19 12Møllegade – EgholmsvejFuh, mand med cykel gik ud foran bil
21 12Stilling, feriecenterUng mand faldt = benbrud
21 12AdelgadeFuh, 9-årig pige løb ud foran bil
27 12Skanderborg-egnen i juledageneSneglat = flere kørselsuheld, ips
29 12Adelgade ved posthusFuh, kvinde gik ud foran bil
29 12Hovedvej 10 ved HorndrupFuh, 15-årig cyklende dreng mod lastbil
31 12Tåning, vandværkArb, mand fik talje i hovedet
31 12Skanderborg Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
09 01 1962Hovedvej 10 ved stadionFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
17 01LadegårdsbakkenFuh, bil mod svingende bil, 1 kvæstet
19 01Skanderborg-egnenEn del fastkørte traktorer på opblødte marker
22 01Oddervej ved Skvæt MølleFuh, 2 søskende ramt af bil, 8-årig pige: #
22 01Skanderborg – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
24 01Gjesing, Gl. HorsensvejFuh, mc mod lastbil, 1 omkom, #
26 01Jeksen, RandersvejFuh, knallert væltede
26 01Skanderborg-egnenFlere fastkørte traktorer på opblødte marker
27 01Mesing, NørrelystIldløs ved oilefyret kakkelovn, + Bv
28 01Hovedvej 10 ved Bering BroFuh, bil i grøften i glat føre, 2 kvæstet
01 02Skanderborg-egnenSnefald = en del kørselsuheld
02 02FrueringFuh, cyklende kvinde væltede
05 02Hovedvej 10 ved Vrold ØstergårdFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
06 02Ry, Firgårde Skov ved RandersvejFuh, militærbil væltede, 5 kvæstet, 1 : #

08 02Ry, Rodelundvej i MølleskovFuh, 16-årig gående pige påkørt af varebil
12 02Gjesing, Oddervej ved nr. 125Fuh, bil forulykkede, 6 kvæstet
12 02Nørre VissingFuh, bil væltede rundt, ips
12 02Skanderborgvej ved Illerup MøllebroFuh, bil mod holdende bil, 1 kvæstet
13 02Skanderborg-egnenStorm = nogle ødelagte stråtage
14 02Adelgade, byggeplads, GarvergårdenArb, murer faldt = ankelbrud
16 02LadegårdsbakkenFuh, bil skred mod el-mast, 1 kvæstet
16 02AdelgadeStorm knuste butiksrude
16 02Ris/Tebstrup, centralskoleStorm rev tagsten løse
17 02VroldStormskader på to gårde
26 02Skanderborg-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
10 03StillingArb, 66-årig mand faldt ned fra træ, #
22 03Ry, Rye Mølle, RodelundvejArb, mand faldt ned fra stige
07 04Birkevej ved nr. 48-årig dreng fik pil i øjet under leg
12 04Ladegårdsbakken ved NørregadeFuh, 86-årig kvinde gik ud foran bil
16 04Malling, Hovedvej 10Fuh, bil forulykkede i vejsving, 2 kvæstet
21 04Ved Dover kirkeFuh, bil væltede, 4 lettere kvæstet
24 04Gjesing, LethenborgArb, dyrlæge faldt syg om
24 04Skanderborg JernbanestationUng mand fin fingre i klemme i togkupédør
30 04Skanderborg, ”Autogården”Arb, mand faldt ned fra tag
03 05Ladegårdsbakken (Hovedvej 10)Fuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
19 05Vroldvej – VædebrovejFuh, cyklende dreng påkørt af flugtbilist
21 05Hovedvej 10 ved SølundFuh, 9-årig pige påkørt af militærlastbil
25 05Hovedvej 10 ved VroldFuh, varebil mod el-mast, 2 kvæstet
27 05HørningMand sank død om, #
27 05SpunsbakkeMand fik ildebefindende
29 05Hårby, savværkArb, mand kvæstede armen i rundsav
04 06Bjedstrup – SvejstrupFuh, scooter væltede, beruset fører u. kørekort
05 06Vroldvej ved Fuldbro MølleFuh, 9-årig pige gik ud foran bil
05 06Skanderborg Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
10 06ZR SkanderborgKDAK afholdte eftersyn af folks biler
12 06Tebstrup – EjerFuh, bil i grøften i vejsving, 1 kvæstet
13 06Hovedvej 10 ved Vrold ØstergårdFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet
13 06Skanderborg SygehusZR foretog 5 x donorkørsel til sygehuset
15 06Skanderborg SøOrne tog sig en svømmetur, indfanget af ZR
15 06MårsletFodboldkamp = spiller fra Vitved kvæstet
16 06Hovedvej 10 ved SølystFuh, bil gennem plankeværk, ips
18 06Stilling, GramFuh, 6-årig dreng påkørt af bil
18 06Plantagevej 4Pige forskar foden på glasskår
21 06Vestergade – SøtoftenFuh, cyklende kvinde ud foran mc, 1 kvæstet
26 06Ris – TebstrupFuh, 12-årig cyklende pige væltede
02 07Banegårdsvej – AdelgadeFuh, mc mod svensk bil, 2 kvæstet
02 07Hovedvej 10 vest for StillingFuh, bil væltede, 2 lettere kvæstet
03 07Nørregade ved nr. 36Fuh, cyklende kvinde mod bildør
10 07Haldum Skanderborgvej – ÅrhusvejFuh, lastbil mod bil, #, +ZR Hadsten + Ran.
13 07Dyrehaven ved anløbsbroZR deltog i livredningsdemonstration
13 07Hovedvej 10 i ”Sølund-svinget”Fuh, brugsstjålet bil forulykkede, 1 kvæstet
14 07Skanderborgvej ved KarenslundFuh, bil mod ko, der måtte aflives
16 07Dyrehaven, skovstiFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
18 07Dyrehaven, rastepladsFuh, 2 knallerter mod turistbus
19 07Skanderborg, vejkrydsFuh, 6-årig cyklende dreng mod bil
23 07Hørning, bl.a. jernbanestationenSkybrud = flere oversvømmede kældre
25 07LåsbyvejFuh, 7-årig cyklende dreng mod bil
03 08Nørregade – ØstergadeFuh, cyklende mand ud foran bil
07 08Nær Dover kirkeDyreredning, ko faldt i ensilagebeholder
09 08Hovedvej 10 ved SølystFuh, bil væltede rundt i vejsving, ips
09 08Skanderborg RådhusArb, tømrer forskar sig på knust vinduesrude
09 08StillingFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
12 08VengFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
16 08Vroldvej ved Fuldbro MølleFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
22 08Nr. VissingFuh, cyklist ud foran varebil, der påkørte hus
23 08NørregadeFuh, cyklende mand mod parkeret varebil
24 08Veng4-årig dreng forbrændt i ansigtet
28 08Mark ved Oddervej nær NissumgårdArb, mand fik benet i mejetærsker
29 08Skanderborg, DyrehavenPå ældreudflugt sank kvinde syg om
01 09SkårupFuh, 8-årig dreng løb ud foran mc
05 09Tåning, RødkildegårdArb, mand kvæstet i mejetærsker
10 09SkårupFuh, bil i grøften, passager kvæstet
10 09Hovedvej 10 ved Bering BroFuh, gående cykelpige ramt af scooter
12 09Låsbyvej mellem Hårby – VengFuh, kølevogn med kødvarer kørte i grøften
20 09Stilling, Hovedvej 10Fuh, cyklende kvinde mod holdende bil
22 09Gram, hos sognefogedenFastkørt brandbil på vej til markbrand m.m.
24 09Hovedvej 10 i DyrehavenFuh, bil forulykkede og i brand, ips, + Bv
03 10Hylke, BådstrupLynbrand i gård, 3 kvæstet u. dyreredning
06 10Boes – Højlund, EmborgvejKvindelig bilist sank død om, #
08 10Låsbyvej ved HårbyFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
11 10Skanderborg, hus ved Hovedvej 10Arb, mand fik husmur ned over sig
15 10RisFuh, kvinde løb ud foran bil for at nå en bus
18 10Hørning, biograf69-årig mand sank død om, #
19 10Hovedvej 10 ved NybroFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
22 10Vroldvej – MøllegadeFuh, bil ud foran bil, 1 kvæstet
25 10Hørning, Hovedvej 10 – Nørre AlléFuh, scooter mod opbremsende varebil
27 10Skanderborg, skoleGymnastik = dreng faldt = arm og benbrud
06 11Jeksen – HårbyFuh, bil forulykkede i vejsving, 3 kvæstet
09 11Hovedvej 10 syd for SkanderborgFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
11 11BanegårdsvejFuh, dreng løb ud foran scooter
14 11Møllegade ved KastanievejFuh, 84-årig mand gik ud foran bil, #
14 11Stilling, Gram7-årig dreng forskar sig på rude
19 11Adelgade ved nr. 18Fuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
21 11Hovedvej 10 ved MallinggårdFuh, 6 biler i sammenstød, 1 kvæstet
21 11TorvetFuh, cyklende kvinde væltede i glat føre
21 11SkanderborgvejFuh, bil væltede i glat føre, 1 kvæstet
21 11AlkenFuh, kvinde påkørt af bil i glat føre
22 11Skanderborg-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
26 11Nørre Vissing, LåsbyvejFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet
26 11Hovedvej 10, Hørning – Bering BroFuh, 2 gående piger påkørt af bil
26 11Hovedvej 10 nord for TebstrupFuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
26 11Hovedvej 10 i StillingFuh, cabinescooter væltede i glat føre, ips
04 12HemFuh, bil mod telefonpæl, 1 kvæstet
14 12Hårby – JeksenFuh, 66-årig mand på knallert døde, #
22 12SkanderborgMand fik finger i klemme i port
23 12AdelgadeFuh, kvinde faldt og påkørt af bil
25 12Vrold13-årig dreng død af vådeskud i kælder, #
26 12Gjesing, Gammel HorsensvejFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
28 12Hovedvej 10 ved VroldFuh, bil mod højspændingsmast, 2 kvæstet
28 12Låsbyvej ved nr. 30, Foerlev MølleFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
31 12Hovedvej 10 ved StillingFuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet


Tilbage