Helsinge


Stationshistorie:
Helsinge
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 150 - 152
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Helsinge

Materielopstilling ved stationens 25 års jubilæum i 1952. Fra venstre Reo 1931 sprøjte, G.M.C. 1931 kranvogn, Chevrolet 1947 ambulance og Bedford 1951 sprøjte.

Ambulance til stationen 1. november 1950. Fra venstre Frode Olsen, Poul Rasmussen, Arne Olsen og Kaj Olsen.

Tårnvej en almindelig dag sidst i 1950'erne.

Hverdagsbillede fra Tårnvej: kranvognen efterses.

Dyreredning i 1930'erne.

Optog i Helsinge. Foto først i 1950'erne.

Søredning ved Tisvilde. Kranvognen med redningsbåd.

Stationens kranvogn efter uheldet 27. maj 1962.

Verner Olsen måtte 11. september 1958 hjælpe ZR København med at skyde en abe på Hovedbanegården. Fra venstre Bent Pohl Andersen, Ansgar Samuelsen, Henning Hansen og Verner Olsen.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vestergade 7B
Brandstation (ZBV)
1.10.1927 - 1928:
Laurits Olsen
55 (Udeladt til 1930)Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter
Tårnvej 8
Brandstation
1928 - 1930:
Laurits Olsen
Tårnvej 8
Brand- og kranvognsstation
1930 - 30.9.1950:
Laurits Olsen
Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter / ZR
Fra 15.7.1944 ZR
Tårnvej 8
Brand- og redningsstation
Entreprenørafdeling fra 1.1.1961
1.11.1950 - 31.12.1960:
Laurits Olsen
1.1.1961 - 31.12.1962:
Arne Ove Olsen
Tillige 599
Historie:
Stationen i Helsinge var identisk med Laurits Olsen. Hans indsats gjorde, at stationen blev en af ZR's mønsterstationer og at ZR fik så stærk en position i Nordsjælland, at det under de indledende forhandlinger om sammenlægningen var tanken, at ZR skulle beholde Nordsjælland sammen med Lolland-Falster og Bornholm. Allerede 15. november 1928 beretter Brandforsikringsbladet om en brand i Helsinge bl.a.: Ved en Brand den 22. f. M. i Helsinge By udførte det stedlige Zone-Brandvæsen et paaskønnelsesværdit Slukningsarbejde, saaledes at Skaden paa den faste Ejendom indskrænkedes til c. 5500 Kr.....Der er Grund til at fremhæve Zone-Lederen, Hr. Laurits Olsen, for den Ro og Omtanke, hvormed slukningen iværksattes og gennemførte.....Sådan gik det slag i slag: 13. juni 1933 omtaler pressen, at Zone-sprøjten ved en brand i Tisvilde Hegn nåede frem på utrolig kort tid, og 2. oktober 1936 bringes omtale af, at to af stationens folk, Lauritz Hansen og Frode Olsen, havde modtaget en pengegave for deres indsats ved en brand. Laurits Olsen havde fire sønner der alle var aktive i ZR. Frode Olsen, der var overassistent i København, blev i 1958 stationsleder i Aarhus og efter sammenlægningen stationsleder i Birkerød, senere Farum. Kaj Olsen var redder på stationen indtil han midt i 1950'erne fik egen køreskole. Herefter fortsatte han som deltidsbrandmand. Da Laurits Olsen gik på pension, kom Arne Olsen, der i 1960 var blevet overassistent i København, hjem og blev stationsleder med Verner Olsen som assistent. Nu begyndte man efterhånden at påtage sig entreprenørarbejde i større stil. Stationen fik blokvogn og mobilkran m.v. og der blev udført mange store opgaver. Pumper og usædvanlige pumpearbejder var Arne Olsens store interesse, og det blev derfor stationens speciale; et speciale som stationen stadig har. Så sent som i 1991 ved oversvømmelsen af tunnelbyggeriet på Storebælt, var Arne Olsen og de store pumper fra Helsinge involveret. I 1959 påbegyndte ZR planlægningen af en ny station på Frederiksborgvej 50 til afløsning af de trange forhold på Tårnvej, men bl.a. en planlagt omfartsvej syd om byen, og dermed mulige problemer med udkørselsforhold, forsinkede projektet, så først i 1962 kom byggeriet i gang. Stationen nåede ikke at blive taget i brug inden sammenlægningen og der nåede endda at blive ændret i indretningen af vagtlokalerne, da Falcks Bygningstjeneste kom ind i billedet.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
12. september 1958 omtaler aviserne følgende episode: Zoneredningsstationen i Helsinge maatte natten til i gaar assistere korpset i København, hvor man havde faaet den vanskelige opgave at fange en abe, der muntrede sig i trækonstruktionen i Hovedbanegaardens store hal. Aben, en 3-aarig vestafrikansk Manga-Bey, var sendt i et bur og var bestemt til en Københavnsk dyrehandler, men havde i gaar set lejlighed til at undslippe, og var saa straks klatret op under taget, hvor den holdt til hele dagen. Fra Hovedbanegaarden henvendte man sig til Zoneredningskorpset i København, men alle forsøg paa at fange aben mislykkedes. Ved halv et tiden telefonerede man saa til Zonestationen i Helsinge om assistance. Assistent Verner Olsen tog straks afsted, og ved godt 2-tiden nedlagde han med et velrettet skud aben. Man frygtede, at aben, naar der til morgen igen blev liv i hallen, skulle gaa til angreb paa folk, der færdedes derinde. Den paagældende art betragtes som meget farlig og ondskabsfuld og den var umiddelbart før afsendelsen her til landet indfanget i den afrikanske jungle. Assistent Verner Olsen, der paa denne maade genskabte sikkerheden paa Hovedbanegaarden, er kendt som en meget dygtig skytte, og det vidste man ogsaa i København, hvor en ældre broder iøvrigt er ansat ved Zonen.
-
Da raffinaderiet ved Kalundborg blev bygget omkring 1960-1961, havde stationen et meget stort pumpearbejde. Der blev pumpet vand ind i de store lagertanke under opbygningen. Smedene stod på et flydende stillads indvendig i tanken og svejsede siderne op, og stilladset hævede sig således når der blev pumpet mere vand ind. Også alle rørinstallationerne og den store pipeline ud til anløbsbroen blev pumpet op til trykprøvning. Arbejdet stod på i næsten et helt år. Stationen havde bl.a. en stor pumpe, ZR 773, en amerikansk Gormann-Rupp, med en ydelse på næsten 7000 l/min ved 60 m. vandsøjle. Pumpen havde to stk. 110 mm sugeindløb og to stk. A-afgange. Den var på Bornholm i februar 1962, da Nexø havn skulle repareres/udvides. Der var lavet spuns ud til Østersøen og havnebassinet skulle tømmes. Der var et par meget store dykpumper i gang, men de var "gået døde", angiveligt fordi de var sat for tæt på bunden, så sandet havde slidt løbehjulet op. ZR skulle så fortsætte pumpearbejdet. Pumpen arbejdede for fulde omdrejninger uafbrudt i 15 døgn og tømte havnen uden problemer. Pumpen står nu på museet.
-
Søndag 27. maj 1962 kørte en Folkevogn med fire unge mennesker frontalt ind i stationens kranvogn på landevejen mellem Hillerød og Helsinge. Tre blev dræbt. Redderen Mogens Bull Andersen, som var uden skyld i ulykken, slap uden mén.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen station til 1. oktober 1963 hvor den nye station blev taget i brug. Denne er fortsat Falck-station. Arne Olsen stationsleder til sin pensionering 31. oktober 1993. 1. april 1971 åbnede Falck-Zonen station i Gilleleje, administrativt under stationen i Helsinge, med overassistent Verner Olsen som daglig leder. I 1984 fik stationen selvstændig status, og Verner Olsen var herefter stationsleder til sin pensionering 31. januar 1995. I Falck-Zonen gik familien venligtsindet og anerkendende under navnet Olsen-Banden.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal4061522261636604460

Effekter på museet fra stationen:
Regnskaber 1927-1930, garageskilte, dyreredningsmateriel, lysanlæg, filebænk, ligpose, treben, autoambulance, bårer, Bedford 1950 automobilsprøjte, vogn 376, og pumpe Gorman Rupp 1959, vogn 773 samt en mængde mindre materieleffekter af forskellig art bl.a. pudseplade til uniformsknapper.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 180 D 1957591Dodge Power 1954682Pumpe Opel Six / Mester 1937405
Mercedes 220 S 1958627Mercedes 1962870Pumpe Pegson 1958662
Bedford 1962897Pumpe Gorman Rupp 1959773
Efterløber Auto-Dan725Pumpe Bedford / Aster 1960806
Pumpe Folkevogn / DVI 1961828
BrandEntreprenørafdelingElværk Wisconsin 1958 626
Sprøjte Bedford 1950376Mobilkran Demac 1953 887Redningsbåd Kello 1962Intet
Slange Tender Dodge Power 1954619Blokvogn 13 ton 1955Intet
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Helsinge

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Brande 1936 - 1962 i slukningsdistrikt for Zonen i Helsinge og 1963 - 1969 i distrikt for Falck-Zonen Helsinge
samlet af Vilhelm Pedersen

AVISOMTALTE BRANDE 1927 - 1949 I SLUKNINGSDISTRIKTET FOR ZONEN I HELSINGE
Anført dato er hændelsesdatoen og ikke datoen, hændelsen blev avisomtalt
VEJLEDNING

ZBV : Zone-Brandvagt oprettet af Falcks Redningskorps

ZR : Zone-Redningskorpset (selvstændigt redningskorps)

ZBV/ZR : Esb: Esbønderup/Esrum - Frs: Frederikssund - Frv: Frederiksværk - Hal: Halsnæs (Torup / Hundested) - Hel: Helsinge - Hil: Hillerød, HS: Platanvej - Lil: Lillerød. BV: Brandvæsen, Hks: Håndkraftsprøjte

Blind Alarm : Der alarmeres i god tro. F.eks. opfattes et ildskær fra et bål som ild i hus.
Falsk Alarm : Der alarmeres i ond tro. Der alarmeres, velvidende at intet er galt.

BV = BrandVæsen, CF = CivilForsvar, fuh = Færdselsuheld, FZ = Falck & Zonen, ZR = Zone-Redningskorpset
Ved "Blind Alarm" alarmeres i god tro, men der er intet galt, (f.eks opfattes et bål som ild i hus)
Ved "Falsk Alarm" alarmeres i ond tro, velvidende, at intet er galt
Indtil kommunesammenlægningen i 1970 var ZR (FZ) Helsinges slukningsområde daværende kommuner: Alsønderup, Blistrup, Esbønderup-Nødebo, Græsted-Mårum, Helsinge-Valby, Ramløse-Annisse og Vejby-Tibirke
I en periode i 1940'erne var en ZR-sprøjte stationeret i Torup, hvor man da havde slukningsforpligtigelser i visse områder på Halsnæs samt ved Frederiksværk
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev FZ Helsinges slukningsområde indskrænket til den nye Helsinge Kommune og fra 1. april 1971 overtog FZ brandslukningen i den daværende Græsted-Gilleleje kommune fra en nyoprettet brand- og redningsstation i Gilleleje

DATOINDSATSSTEDDIVERSE OPLYSNINGER
01 10 1927-Falck opretter Zone-Brandvagten i Helsinge på adressen: Vestergade 7 B, Toglerupgård
08 10-Et alarmeringsskab opsættes ved brandvagten. Slå ruden ind, tryk på knappen, og brandvæsenet alarmeres
15 10-Brandvagtsleder Laurits Olsen og hans assistent (?) har gennemført brandslukningsuddannelse på Falcks Brand- skole i København
27 10-En Ellehammersprøjte udstationeres på en nyoprettet bi- zone til Helsinge i Torup på Halsnæs
29 10Auderød, HørsholmEgemosegård nedbrændt, Hel + Frs mødte
20 11HolløsegårdStakkebrand, Helsinge + Hks Vejby mødte
29 11Helsinge, HaragergårdKl. 0530: Stakkebrand påsat, en person anholdt
30 11NejlingeKl. 0600: Stakkebrand
02 12HolløseStakkebrand, Hel + Hks Vejby og Tibirke mødte
22 12LynæsHusbrand, Helsinge og bi-zone Hal mødte
23 12HolløseÆldre svinehus nedbrændt hos Gdr. Jens Larsen
25 12Hillerød, Hotel LeidersdorffTeatersalen og loftet derover udbrændt. Helsinge kaldt til assistance, men kom ikke i anvendelse
28 01 1928Esbønderup, SøgårdGårdbrand
09 03TisvildeIld i bil ved opstart
11 03DronningmølleIld i baneskråningen ved Avlsgården
12 03Dr.mølle AvlsgårdStakkebrand
18 03Færgelunden ved JægersprisSkovbrand, Frs, ZBV Hel kaldt til assistance, men kom ikke i anvendelse
19 03Gilleleje StrandbakkerNaturbrand, Hel + Hks Esrum assisterede Gilleleje BV
11 04VinderødGård, Frs + Hel + Hal mødte
30 04GillelejeSprøjteprøve ved kanalbroen
09 05GræstedSprøjteprøve
11 05HelsingeMindre ildløs i vaskehuset i Aktieselskabets gård
18 05TisvildeVilla "Majbakke" ved skoven nedbrændt
02 06FrederiksværkPrøvealarm til Krudtværket, Hel + Hal + Frs mødte
15 06FrederiksværkPrøvealarm til Anker Heegårds Fabrikker, Hel+Frs mødte
16 06HundestedIldløs i undervandsbåden "Flora" (ZBV alarmeret ?)
25 06UdsholtPrøvealarm
25 06GræstedPrøvealarm
11 07LynæsKælderbrand på Pensionat Djursnæs, Hel + Hal mødte
11 07LynæsMindre ildløs i køkken Hel + Hal mødte
12 07AnnisseAahuset ved Pøleås udløb i Arresø nedbrændt
30 07Udsholt, JydebjergvejJydebjerggård nedbrændt
09 08Helsinge KroMindre skader i en garderobe
03 09Bannebjerg, Stokkerupgård nedbrændt, Hel+Hks: Græsted+Alme mødte
04 09BonderupMindre skader på Lyshøjgård
07 09VejbyHus nedbrændt
22 10Helsinge, ØstergadeIld i bil og skure i Aktieselskabets gård
11 11GræstedRødkildehus nedbrændt
19 11HelsingeStakkebrand ved Landagergård
23 11HelsingePulverslukningsdemonstration på Markedspladsen
26 12VejbyIld i bil
30 12Græsted SkovhuseEjendom nedbrændt
--I 1928 havde Helsinge 25 brandudkald og 12 øvelser
26 01 1929KagerupSkorstensbrand i skovfogedhuset
04 02Helsinge KroRejsestalden med 3 biler og en ny rutebil udbrændt
11 02GræstedSnedkerværksted nedbrændt
06 03Esrum, ØverupgårdKraftig ildløs omkring en kakkelovn. Ellehammersprøjten fra Esrum i funktion. Hel også tilkaldt
11 03HolløseEjendom nedbrændt
11 03HelsingeMindre ildløs i bageri
25 03Kurrebro, ValbyvejPrøvealarm
28 03EsbønderupPræstegården nedbrændt
03 04LynæsÆldre beboelseshus nedbrændt, Hel + Tor mødte
12 04Esbønderup Ild i skur ved Brugsen
22 04FrederiksværkFrederiksværktoget som brandstifter, baneskråninger
23 04TorupUdhus brændt. Børns leg med tændstikker, Hel+Hal mødte
11 05Græsted OverdrevSkovløberhuset: Vilddamhus, Præstevej, nedbrændt
22 05Helsinge, LaugøvejBøgeskovgård delvist nedbrændt
12 06 HelsingeFredlygård delvist nedbrændt
03 07SmidstrupKrageredegård delvist brændt efter lynnedslag
05 07TorplilleSprøjteprøve ved Kongsgården
06 07Pårup, Pårupvej Tammosegård brandhærget
06 07Græsted, HoltvejFredbogård brandhærget
29 07UnnerupStakkebrand ved Fladhøjgård, Stokkebrovej
12 09Hundested Udhustag brændt, Nørregade Hel + Hal mødte
03 10Hundested på havnenStorbrand, Hel + Hal + Frs + Frederiksværk BV mødte
24 10HelsingeMindre brand i et "Bessapparat"
26 10Græsted OverdrevUdlænger nedbrændt. Børns leg med tændstikker
12 11DronningmølleIld i bilmotor under kørsel
09 01 1930Annisse MarkUdlænge nedbrændt
24 01Laugø HuseBeboelseshus nedbrændt
27 01RamløseIld i bilmotor under kørsel, bilen udbrændte
13 02DronningmølleTeglværket nedbrændt
16 02HundestedJernbanevej, lagerrum til materielhandel brandskadet
02 03GadevangÆldre beboelseshus nedbrændt, Hel + Hil + Lil gav møde. Esbønderups sprøjte påkørte toget ved Kildeport.
31 03VillingebækIld i bil
27 04BlistrupMindre naturbrand
03 05HalsnæsNaturbrand ved Storebjerg forårsaget af gnister fra tog
03 05Halsnæs (samtidig)Naturbrand ved Ullerup forårsaget af gnister fra tog
30 05Kæderup GrusgravIld i lastbil der udbrændte
02 06SøborgUdhus nedbrændte, Helsinge assisterede Søborg sprøjte
04 06Gilleleje, Østre AlléMaskinsnedkeri, mindre skade, Hel ass. Gilleleje BV
16 06Esbønderup, Skovgård, ØstvejNedbrændt + en ny Hudson bil. Hel + Esb + Hks Dragstrup og Græsted mødte
11 07FrederiksværkI forbindelse med byfest gav Zonebrandvæsnet fra Helsin-ge, Thorup og Frederikssund slukningsdemonstration
14 07GillelejePrøvealarmering hvor Helsinge også deltog
15 09AlmeBil, brand i motoren
30 10Helsinge, ValbyvejForladt bil i brand
01 11HelsingeIld i elinstallationen i en lejlighed
06 11HelsingeIld i lastbil i garage. Større ildløs blev afværget
17 11HelsingeDemonstration af sprøjten
25 11Ramløse MølleEn truende større møllebrand blev afværget
27 02 1931PibemøllegårdUdhus nedbrændt
30 05FrederiksværkSprøjtedemonstration to steder i byen
19 06 Valby, NørrevanggårdGården nedbrændt, 43 dyr omkom
03 07HelsingeGartner Svendsens jordbær blev vandet
07 07Liseleje, HyllingebjergBilbrand, Helsinge + Hal til stedet
09 07PibemøllegårdStuehusets indre delvist raseret
05 09HillerødBrandmateriellet forevist til Rundskuefesten
18 09HelsingeBenzindampe antændte et køkken, nogen skader
02 11HøbjergStakkebrand, 5-årig drengs leg med tændstikker
29 11Helsinge, FrederiksborgvejDreng legede med fyrværkeri på autoværksted. Nogen skade på bildæk og værktøj
03 12Lynge MølleMøllen nedbrændt, Frs + Hil + Hel mødte
12 01 1932HundestedTrælastforretning, ild i spåndynger
05 02Esbønderup SkovhuseIld i gulvet i beboelseshus
07 02Ramløse Nordkrog3-længet ejendom nedbrændt, nogle dyr omkom
03 03 HundestedVærkstedsbygning nedbrændt
25 03Kassemose Enge10 tønder land natur brændt
03 05Unnerup, StokkebrovejFladhøjgård nedbrændt
04 05Ramløse SøkrogMøllehavegård, ild i tag over vaskehuset
30 06FrederiksværkNatur ved Bjørnehoved og senere ved Hanehoved
02 07NordsjællandBV har for tiden travlt med vanding af bl.a. jordbær
09 07-Instruktionskursus afholdt i Helsinge for brand- og sognefogeder m.f.
17 07Hillerød, TrollesmindeStorbrand, mange BV fremmødt til assistance
26 07SøborgGård, lynbrand, Hel assisterede Gilleleje/Søborg BV
27 07 Helsingør SkibsværftStorbrand, mange BV fremmødt til assistance
21 08Ramløse, gård3 udlænger nedbrændt, lynbrand
30 08TisvildelejeJørgensens Hotel, udhus svært raseret
27 10Tibirke LundeMindre ildløs i feriehus, ringe skade
23 02 1933Helsinge, RundinsvejOverophedet kakkelovn, stor skade på huset
28 02AnnisseEjendom nedbrændte grundet skorstensbrand
02 03Mårum, Fr.værksvejGåsehus, skorstensild, ingen skade
03 04DronningmølleTeglværket, større brand
26 04Melby SkydeterrænNaturbrand forårsaget af militærets skydning
27 04RågelejeNaturbrand, lyng
14 06 Tibirke BakkerNaturbrand
15 06Gilleleje, havnenFiskerøgeriet "Bornholm" nedbrændt, Hel ass. Gilleleje BV
16 06Græsted, NygadeMindre ildløs i lejlighed
18 06Græsted, NygadeIldløs i værksted
21 06RamløseIld i vejtjæremaskine
05 07Tibirke BakkerNaturbrand, lyng
24 08SmidstrupIld i mælkebil ved tankstation
28 09 Gilleleje, Lille StrandstrædeStråtækket hus nedbrændt, Helsinge ass. Gilleleje BV
16 12KolsbækTo gårdlænger nedbrændt
09 01 1934Halsnæs, TømmerupEnghavegårds udlænger, Hel + Frs + Hal mødte
08 02SøborgBeboelseshus nedbrændt
08 02Lynæs BakkeSommervilla nedbrændt, påsat
10 04FirhøjEjendom nedbrændt grundet ildløs i skorsten
10 04Helsinge, RundinsvejKøkken udbrændt
31 05Mårum SavværkSavværket nedbrændt
21 06ØrbyKøkken raseret på gård
04 07HolløseIldløs i kyllingemoder på mark. Slukket ved ankomst
16 07GræstedIldløs i bil med petroleumsdunke. Ilden spredte sig til om- liggende huse, Hel + Hil til assistance
23 07 Hundested, NørregadeTelefoncentralen, kælderbrand, Hel+Frs+Hal mødte
27 07Esbønderup KohaveBrantehus, lynbrand
08 11Vejby StrandBjørnehøjgård nedbrændt
09 11Esrum BrugsforeningIld i loftsværelse
12 11HelsingeIld under lastbil ved benzinpåfyldning. Ingen skade
12 11HelsingeIld i samme lastbil 1 time senere, ringe skade
19 11FirhøjGård nedbrændt. Lille drengs leg med ild
18 12FirhøjGård nedbrændt, påsat, flere køer, heste og grise omkom. Ca. 1 time tidligere var der anlagt bål i en nærliggende gård, her fik gårdens folk slukket i tide
07 02 1935Holløse, HolløsegårdDelvist nedbrændt, defekte elinstallationer
01 05DønnevældeBlind alarm, ildskær var ej gårdbrand men bålafbrænding
21 05FrederiksværkPrøvealarm til A. Heegårds Fabrik, Hel+Frs+Hil mødte
02 06KarsemoseNaturbrand, mindre græsareal nær Sandkroen
12 06ValbyHus nedbrændt, en kvinde død (drab ?), en mand død ved hængning, selvmord
27 06Tisvilde, NordhusvejIld i udhus til sommerhus
06 08AnnisseMindre ildløs i vaskehus, var slukket ved Hel's ankomst
13 08EsrumBrandøvelse, Hel + Hil + Esb deltog
14 08Hundested, NørregadeGarage med bil udbrændt
16 08HolløseGårdlænger nedbrændt, stuehus reddet
17 08HågendrupUdlængerne til Vestergård nedbrændt
10 09HelsingeSprøjtedemonstration, Hel + Hil deltog
28 03 1936HelsingeIld i affaldsbunke, var slukket ved ZR's ankomst
26 04Torup, Sturegård3-udlænger nedbrændt
03 05Tisvilde HegnNaturbrand ved p-pladsen ved Kattegat, mindre omfang
08 05Hesselbjerg/RågelejeStuehus til gård nedbrændt
09 05Høbjerg, LøkkegårdGården nedbrændt på nær et svinehus
09 05Smidstrup StrandStråtækket sommervilla nedbrændt
29 05Hundested, Strandborg Hotel Strandborg StrandborgHotellets garagebygning nedbrændt, Hel+Hal+Frs mødte
13 06Ramløse SandNatur, kranvogn/m. pumpe forulykkede på vej til stedet
09 08Helsinge, ØstergadeStorbrand, skur samt pakhus nedbrændt
18 08TollerupGård nedbrændt efter lynnedslag
25 09SmidstrupGården Havreholm nedbrændt
26 09Skov Børstrup3-længet gård syd for Græsted nedbrændt
24 11Mønge, HavegårdUdlænger nedbrændt
04 01 1937VillingerødStråtækket hus delvist brandhærget
21 01HulerødGårdlænger nedbrændt, stuehus reddet
05 02Søborg / Bregnerød2-længet ejendom nedbrændt
14 03KagerupUdhus nedbrændt
12 04Gilleleje MølleNedbrændt, påsat, Hel assisterede Gilleleje BV
21 05TulstrupEjendom nedbrændt efter lynnedslag
23 05EsbønderupLerbjerggård nedbrændt
22 06KagerupIld i Trævarefabrikken, mindre skade
05 07Valby, ValbyhusUdlængerne til skovløberstedet nedbrændt
08 07Lavø, Nørregård3 længer nedbrændt
19 07Annisse, AnnissegårdIld i rørstakke, ilden truede det meste af byen
03 08FrederiksværkØvelse på Krudtværket, Hel+Frs+Frv BV+Falck Hil
09 08Høbjerg Orned3-længet ejendom nedbrændt, lyn
17 08RågelejeIld i bil
20 12Blistrup, ØlshøjgårdLadebygning nedbrændt
27 12Helsinge, ØstergadeButikslagerrum udbrændt
17 03 1938NejlingeIld i bil op ad stråtækket hus, der blev reddet
29 03VejbyIld i hult træ der måtte fældes for at slukke ilden
01 05TorupmagleKøkken raseret, Hel + Hal mødte
07 05ÅgerupPacellist Chr. Grønkjærs ejendom nedbrændt
09 05HøjeltIld i større halmbunke
12 05DronningmølleNaturbrand 5 tønder land på det fredede areal "Rusland"
23 06Tisvildeleje BadehotelBlind alarm: ild i hotellet var sankthansbål
25 06DronningmølleHindsehovgård nedbrændt
27 06SøborgIld i bil i garage, nogen skade
29 06 MunkerupDr.med. Tage Kjærs stråtækkede villa nedbrændt
04 07Søborg MølleIldløs i møllen, nogen skade
19 07HelsingeIld i bil
29 07NejlingeStenhavegårds stuehus nedbrændt, Hel + Hil mødte
08 08UnnerupHanebjerggård, større skur med markredskaber nedbrændt
13 08HøbjergBlind alarm: Ild i gård var afbrænding af større bål
05 09FirhøjPrimusapparat eksploderede, ejendom nedbrændte
14 10Svanholm GodsStørre staldbygning nedbrændt, Frs+Hel+Hil+ZR Hoved-stationen+ZR: Køge+Roskilde+Københavns BV mødte
21 11 Helsinge, VestergadeE. Petersens autoværksted en del brandhærget
27 12ØrbyParcellist Fr. Frandsens ejendom nedbrændt. En nabo faldt død om under slukningshjælpen
08 02 1939Holløselund, LundedalUdlængerne nedbrændt, påsat
27 03TibirkeUdhus og nogle tækkerør brændt, drengs leg med ild
05 06Dønnevælde TeglværkStorbrand, assistance fra ZR + Falck, begge Hillerød
14 06TisvildelejeIldløs på loft
11 07 VillingerødÆrtebjerggård nedbrændt, Hel+Esb
11 07VillingerødDammosegård nedbrændt, Hel + Esb
19 07HelsingeIld i bil
21 07Hundested LossepladsZR Tor har i flere dage bekæmpet en affaldsbrand
27 07TisvildelejeKIldegården, kraftig skorstensild
11 08Brederød, EbbedalLynnedslag, ilden næsten kvalt i kraftig regn, da Hel + Frs + Hks Brederød ankom
18 09VillingerødHavemosegård nedbrændt
25 09SmidstrupHavregård nedbrændt
09 11 VinderødSindsforvirret mand sætter ild på sin mors hus. Ilden slukket ved Hel's ankomst
20 01 1940Ramløse4-længet gård nedbrændt
31 03HundestedSkorstensild på jernbanestationen, Hel + Hal mødte
17 04Esrumgård2 længer nedbrændt, Hel + ZR Helsingør
29 04 GribskovSkovbrand ved Storkevad Trinbræt, 3-4 tdr. land afbrændt
30 04Gadevang, GøgehusStakkebrand
02 05Ved FrederiksværkSkovbrand i plantage
03 05StenholtsvangSkorstensild i Birkehavehus
05 05Ramløse Søkrog4-længet gård nedbrændt
16 05SaltrupSkovbrand Esb
16 05Tibirke LundeNaturbrand, mindre lyngareal afsvedet
21 05KagerupSavværket, nogen skade
08 06HolløselundIld i mødding og halmstak, tyske soldater hjalp til med slukningen
16 06Rågeleje2 sommerhuse nedbrændt + natur, Hel+Hil+Frs+HS mødte
18 06Hundested, StorebjergNaturbrand, Hel + Hal mødte
24 06Asserbo PlantageNaturbrand, mindre areal afsvedet
25 06Helsinge hos ZonenLynnedslag uden ildsvåde
25 06Bannebjerg4-længet parcellistejendom nedbrændt, lynnedslag
23 07Asserbo, KastanjegårdIld i skorsten og stråtag, mindre skader, Hel+Hal mødte
02 08Gribskov, FuglsanghusNaturbrand, et par 100 små grantræer afsvedet
30 09Bregnerød, GillelejeStakkebrand efter børns leg med tændstikker
29 12 AlmeSkorstensild

20 01 1941LynæsBygning og træskur nedbrændt, Hel + Hal mødte
01 03VejbySkur nedbrændt, vand + ulæsket kalk = varme = ild
21 03Stenholt SavværkIld i generatorbrænde, Hel+Esb+Falck Hil+Fredensborg BV
03 04EjlstrupSkorstensild
08 04Høbjerg HegnSkovbrand, mindre omfang, børns leg med ild
09 04Asserbo, NyvejEjendommen Elmelængen nedbrændt, Hel + Hal
24 04Liseleje PlantageNaturbrand, 100 m2 afsvedet
28 05Hundested MotorfabrikFabrikken stærkt brandhærget, Hel+Frs+Hal mødte
02 06KagerupSkorstensild
04 06KIldekrogNaturbrand, tyske soldater hjalp til med slukningen
06 06SandkroenSkorsten og stråtag, mange tililende fik dæmpet ilden, Hel + Hal + Frs + Frederiksværk BV gav møde
21 06Tibirke LundeSommerhus nedbrændt
09 07Gilleleje, Idorns RøgeriIlden næsten slukket ved BV's ankomst, Hel assisterede
26 07SodemarkUdlænge til parcellistejendom nedbrændt
07 11NejlingeBeboelseshus nedbrændt
25 11ToruplilleIld i spånsæk ved kakkelovn, Hel + Hal mødte
02 12Stenholt SavværkIldløs i kontoret, Hel + Hil mødte
03 01 1942AsserboMøbelforretning brandhærget, Hel+Hal+Falck Hillerød
11 01Alme, GlarborggårdGården nedbrændt
28 01Helsinge, Fr.borgvejBungalow stærkt brandhærget
13 02Esrum, KøbmandForretningen noget brandhærget
21 02KagerupIld i jernbanegodsvogn læsset med træuld
05 03HøbjergSkorstensild på Slettebjerggård
05 03GadevangHus nedbrændt, Hil tilkaldt, da Hel var optaget
07 04Tibirke SandGarage nedbrændt
20 04HøjeltIld i stue
22 04HundestedStorbrand i tømmerhandel, Hel+Hal+Frs mødte, Frederiks- værk BV's sprøjte forulykkede undervejs og mødte ikke
25 04Helsinge,KongensgaveIld i vaskekælder, ringe skade
25 04Karsemose, SolstienNaturbrand, ½ tønde land afsvedet, Hel + Hal mødte
07 06Ramløse Bakker2 udlænger nedbrændt efter lynnedslag
23 06VejbyKreaturskur nedbrændt
27 07Vejby Strand, RågevejSommerhus nedbrændt, 15-årig pige stærkt forbrændt
01 08NødeboBrandøvelse
20 08EjlstrupSkorstensild
01 09-Torup (Hal) sprøjten er flyttet til Nørregade 81, Hundested
12 10Tisvilde, VesterprisvejSommerhuset Rosemary nedbrændt
04 11Valby, StenbækgårdGårdbrand afværget, ilden slukket ved ZR´s ankomst
28 11HelsingeSkorstensild
08 12Ramløse BakkerSkorstensild
08 12Kagerup, KagerupgårdSkorstensild
12 12Dronningmølle4-længet gård i Rødkilde nedbrændt
16 12Esrum MøllegårdIld i tørveoplag i kælder bredte sig til køkken
20 01 1943Græsted SkoleSkolens tørvebeholdning brændt
13 02KagerupSkorstensild
21 02Bendstrup, BauneholmSkorstensild, Hel + Hil mødte
02 03TulstrupPacellistejendom nedbrændt
22 03GadevangStråtækket villa nedbrændt
18 04Annisse MarkSkorstens- og tagbrand i hus
21 04Karsemose SandNaturbrand, 4 tønder land afsvedet
02 05Vejby StrandAfbrændte en brandtomt, Hel
13 05Asserbo, NyvejEksplosion i lak/farveoplag tæt ved gården Annasminde
24 05GræstedAndelsbageriet brandhærget
28 05Melby SkydeterrænNaturbarnd, 10 tønder land brændt og afsvedet
15 06Ramløse Søkrog4-længet gård nedbrændt efter lynnedslag
04 07Ramløse SandArresø Allé, sommerhus nedbrændt, Hel + Falck Hillerød
20 07HelsingeKildevæld Mejeri, 10 T tørveoplag brændt
01 08Esrumgårds plantage3 tønder land skov brændt
03 08EjlstrupNaturbrand i udtørret gadekær
06 08TisvildeIld i baneskråning og i en rugmark
08 08Tisvilde, GodhavnsvejSommerhuset Bitten nedbrændt
20 08Slangerup, Lindegård i Strandstræde3-længer nedbrændt, Da Frs var optaget af storbrand på Godset Krabbesholm mødte Hel + Hil
05 11DronningmølleSamtidig påsatte brande i Klithotellet og Hulerød Badehotel ZR slukkede det første, Gilleleje BV det andet
05 11Gribskov, NødeboIld i kulmile - retort
09 11Helsinge, Fr.borgvejUdhus nedbrændt ved gartneri
10 11Tisvilde, FogedgårdenSkorstensild
11 11UdsholtSprøjteprøve
13 11HelsingeSprøjteprøve
20 11Skævinge HørskætteriIld i større affaldsdynge, Hel + Hil mødte
22 11Annisse4-længet parcellistejendom nedbrændt
17 12Helsinge, BymosegårdSkorstensild
18 12Helsinge, Fr.værksvejMaskinsnedkeri nedbrændt
06 01 1944SmidstrupSkorstensild og derefter skorstensild hos naboen
11 01Græsted AndelsmejeriIld i tørveoplaget
04 02HøjeltEjendom nedbrændt
04 02TisvildeKælderbrand i Niels Nielsens pensionat
13 02Asserbo, PlantagevejSommerhuset Pilehuset brandhærget, påsat
25 03Esrum SavværkStakkebrand, drengs leg med tændstikker
06 04Helsinge, CentralkroenSkorstensild
07 04Tisvilde RyNaturbrand, 1 tønde land afsvedet
08 04Tisvilde LundeNaturbrand, mindre græsareal afsvedet
10 04Vejby StrandNaturbrand
10 04VejbyNaturbrand på baneskråningen
13 04PårupIld i en bunke tækkerør
13 04Torup, MøllekildegårdIld i høstak
03 05Alme EnglodderSkorstensild
27 06Ørby4-længet parcellistejendom nedbrændt, lynnedslag
01-02 08Tisvildeleje BadehotelBadehotellet svært brandhærget, Hel + Frs mødte
03 08AsserboSommerhus nedbrændt på Onkel Peters Vej
03 08NejlingeSkorstensild
09 08Alsønderup4-længet ejendom nedbrændt, lynnedskag
12 08Tibirke SandAffaldsafbrænding = mindre naturbrand
18 08HundestedIld i baneskråning Hel + Hal
23 08Torup, MøllekildegårdNaturbrand, græsmark og en byghob, Hel + Hal mødte
20 08Pedershvile TeglværkIld i tørvebunke
25 08Hundested, StorebjergNaturbrand, 3 tdr. land lyngareal afsvedet
28 08HelsingeTrælastlager hos Valdemar Pedersen, påsat
28 08Hundested, StorebjergNaturbrand men af mindre omfang end d. 25 08
02 09Asserbo, NyvejSommerhus nedbrændt, påsat
02 09Asserbo, Møllevangsv.Pottemagerhuset nedbrændt, påsat, Frs assisterede
05 09Hundested, ØstergadeGlemt strygejern = ild i hus, nogen skade
07 09Asserbo, Møllevangsv.Sommerhuset Granliden nedbrændt, påsat
07 09Asserbo, "Museet" ved Hotel Asserbohus"Museet" udbrændt, påsat, Hel+Frs+Frederiksværk BV mødte
07 09HelsingeInstruktionsmøde afholdt for brandfogeder m.f.
13 09Tulstrup MarkIld i 2 sædstakke ved bygning + Hil
21 09LiselejeIld i sommerhus ved Liselejevejen, nedbrændt, påsat
08 10AsserboIld i brændeskur, påsat
08 10Asserbo, MøllevangIld i 4 høstakke og en halmstak, påsat
09 10LiselejeIld i sommerhuset "Klithuset", påsat
14 10HillerødSophienborg Teglværk, tørveoplaget brændt + Hil
21 10AsserboIld i hus på Onkel Peters Vej, påsat
26 10Pårup, TammosegårdGårdlængerne nedbrændt
10 11HågendrupSkorstensild på Sturegård
15 11SmidstrupSkorstensild
25 11Hulerød BadehotelDelvist nedbrændt + Falck Helsingør
09 12Kagerup, FalkendalKornlade udbrændt
24 12Ullerup SkovSkorstensild
30 12Esrum, LundenSkorstensild
01 01 1945GadevangsvejIld i annekset til Gøgehuset + Hil
02 01EsrumSkorstensild
03 01Nødebo OverdrevSkorstensild på Tibberupsminde (nu: Tipperupgård)
12 01GadevangSkorstensild
17 01NødeboIld i lagerskur ved kulmilerne
18 01HelsingeIld i træuld på Frederiksborgvej
02 02 HelsingeKøbmandslade i Helsinge by nedbrændt
07 02MelbySkorstensild
22 02MårumSkorstensild
31 03Annisse, KirkebakkenKommunens hus nedbrændt, 3 familier husvilde
17 04Tibirke BakkerSommerhus nedbrændt
20 05KagerupStakkebrand ved Enggården
23 06Lille FjellenstrupParcellistejendom nedbrændt
11 07Munkerup"Den gule Gård" tagbrand, 30 m2 brændt
25 07Esbønderup SkovhuseUdhus nedbrændt
19 08TisvildelejeBadehus ved stranden nedbrændt
25 09Kagerup LejrenIld i skur med ca. 1000 patroner, der eksploderede
29 09Nellerød, RavnebjergIld i sofa i hus, børns leg med ild
03 10Asserbo PlantageSommerhuset "Klosterbo" nedbrændt nær Asserbo Ruin
05 10Gilleleje, NygadeIld i garage og lastbil, Hel assisterede Gilleleje BV
08 10GadevangSkorstensild
24 11GadevangSkorstensild i Fændrikhus
27 11HusebyParcellistejendom nedbrændt
02 01 1946"Egelund" HillerødSkorstensild
23 01SletelteIld i tørvehus
05 02Kagerup OverdrevSkorstensild
08 02TisvildelejeSkorstensild hos gartner Viggo Frydensberg
13 02AsserboSkorstensild i skovfogedbolig
22 02RågelejeSommerhus nedbrændt
08 03HelsingeIldløs i stue ved kakkelovn, Vandværksvej
13 03Vejby SkoleUdhus på skolen, ringe skade
16 03Tisvildeleje BadehotelSkorstensild skabte panik hos de indlogerede flygtninge
16 03GadevangSkorstensild
30 03Holløselund"Gudmors" 4-længede ejendom nedbrændt
18 04Heather HillNaturbrand, 1 tdr land afsvedet, hen smidt cigaretskod
23 04Helsinge, VestergadeIld i stort skur, børns leg med ild
03 05Helsinge, NygadeIldløs i møbelforretning, mindre skader
10 05VejbyKyllingehus nedbrændt, 155 kyllinger døde
13 05Sophienborg TeglværkHovedbygning og maskinhus brandhærget, Hil + Hel mødte
23 05Valby Huse2 halmstakke brændt
23 05Smidstrup, KrageredenIld i tørvebunke der bredte sig til lyng
06 07HøbjergIld i større høstak, barns leg med ild
14 08KagerupGarage med bil nedbrændt
02 09Helsinge MejeriMindre tagbrand, der var slukket ved ZR's ankomst
18 10Bregnerød, GillelejeKragehøjgård nedbrændt, Hel + Gilleleje BV mødte
26 10EjlstrupSkorstensild
08 11Annisse GårdSkorstensild
11 11Helsinge, ØstergadeKælderbrand i manufakturhandel, mindre skader
13 11Tjæreby4-længet gård nedbrændt, Hil + Hel mødte
24 11HundestedIld omkring kakkelovn i bådebyggeri, + Hal
04 12HelsingeIld i tørvestak, storbrand blev afværget af ZR
13 12 EsrumSkorstensild

10 01 1947EsrumIldløs i mekanisk værksted, slukket ved ZR's ankomst
10 01Græsted, VestervangIld i bil
13 01 Esbønderup, ØverupSodemarksvej, 4-længet gård nedbrændt, 1 omkom
13 02DønnevældeFaksemosegård, ild i tørveskur
13 02AlsønderupSkorstensild
17 02EsrumSkorstensild
17 02MårumTagbrand
17 02GadevangCykelrytter Mogens Danholts villa nedbrændt
17 02Hald, BaunehøjgårdSkorstensild (Bv i hundested kunne ikke kaldes)
20 02Arresø, NejedeIld i tækkerør ved søens bred, 1 person forbrændt
27 02? ? ?3 x skorstensild
28 02VillingerødSkorstensild
28 02ØrbySkorstensild
28 02TisvildeIld i træværk bagved kakkelovn
11 03Esrum, LundenSkorstensild
21 03KagerupDuemose Avlsgård, lade nedbrændt
24 03Hillerød ved EgelundImprægneringsanstalt, værelse udbrændt
18 04MårumSkovbrand, 3 tdr. land brændt/afsvedet (dato usikker)
19 04Tibirke LundeIld i affaldsbunke
21 04Helsinge, købmandIld i halmen i stalden hos Viggo Christiansen
24 04GadevangSkorstensild
24 04RamløseSkorstensild
07 05Ramløse PræstemarkSkorstensild
10 05MårumMindre skovbrand nær skovridergården
10 05Vejby StrandNaturbrand nær Klitgården
23 05VillingerødBriketfabrik nedbrændt (dato usikker)
23 05KagerupSkovbrand, 3 tdr. land brændt/afsvedet
23 05Torup, AskebakkegårdGården nedbrændt, børns leg med ild,
24 05RågelejeIld i større kvasbunke, lille pige legede med ild
27 05Torpmagle, HalsnæsIld i affald ved Rorupgård
08 06Tisvilde HegnSkovbrand ved Brantebjerg, Falck Hillerød assisterede
24 06RamløseRønnekildegårds lade nedbrændt, barns leg med ild
28 06Villingerød, "Rusland"Naturbrand, ½ tdr. land brændt/afsvedet
28 06Kagerup3 tdr. land skov brændt, cigarstump smidt ud fra tog
04 07Græsted OverdrevBrand i hus efter lynnedslag
04 07Annisse, AnnissegårdSvinehus nedbrændt efter lynnedslag, ZR Hillerød
04 07Helsinge, EngerødgårdSvinehus nedbrændt efter lynnedslag
22 08SletteltHønsehus nedbrændt
02 09Nejede/AlsønderupMindre naturbrand i plantage
09 09Høbjerg HegnIld i gammelt hult træ
09 09Helsinge KroGavlbygning med vulkaniseringsanstalt udbrændt
16 10Smidstrup, PoppelvejIld i garage med bil, Hel + Hil + Gilleleje BV mødte
20 10GadevangIld i mødding
18 11Hundested KulimportSelvantændelse i brunkulslager + Fr.værk Bv
20 11GræstedIld i manufakturvarelager + Hil
28 11TisvildelejeSkorstensild hos konditor Amtoft
21 12Mårum TinghuseSkorstensild i huset Lillebo
27 12SmidstrupSprøjteøvelse
30 12HelsingeSprøjteøvelse
29 01 1948VejbySprøjteøvelse
31 01Stenholt MølleIld i briketfabrik, Hel+Falck Hillerød+Fredensborg BV mødt
19 02Alme, EgemosegårdIld i kyllingemoder i stue, stuen raseret
23 03Mårum BrugsforeningSkorstensild
23 03AnnisseSkorstensild i parcellistejendom
06 04Græsted, VestervangUbeboet hus nedbrændt
17 04DronningmølleIld i Hotel Klithuset, Hulerødvej 25
18 04EjlstrupSkorstensild
18 04Valby HegnSkovbrand, 200 m2 afsvedet efter drengs leg med ild
20 04Karsemose OverdrevNaturbrand
25 04EjlstrupSkorstensild
27 04Karsemose OverdrevNaturbrand, 40 tdr land brændt/afsvedet
12 05Asserbo, StøberledBungalow brandhærget, + Frderiksværk Bv
05 06BendstrupTagbrand i stråtækket ejendom
15 06TulstrupStaldbygning nedbrændt, lille piges leg med ild
15 06Udsholt StrandIld i Forsikringsselskabet Hafnias sommerhus
26 06Mårum, GribskovlejrenIld i større kvasbunke
26 06Mårum, GribskovlejrenOpblussen i kvasbunken
05 07Huseby4-længet gård nedbrændt efter lynnedslag
24 07Gilleleje BiografIldløs i operatørrummet, + Gilleleje BV
26 07KagerupHus nedbrændt
31 07NødeboIld i mødding bag præstegården og kroen
31 07UnnerupMindre naturbrand nær Hanebjerggård
11 09VillingerødIld i tørvebunke ved Formbrændselsfabrikken
17 09Pårup, TammosegårdIld i 500 T tørvesmuld
06 10GræstedLagerbygning nedbrændt
22 10AlsønderupSkorstensild
23 10RamløseSkorstensild
23 10Vester StrødamSkorstensild
25 10SmidstrupSprøjteøvelse
06 11Gilleleje, NellerupgårdIld i halmstak 5 m fra ladebygning
17 11Borup, hørskætteriIld i høraffald, + ZR Hil
04 12GadevangSkorstensild
12 12KagerupSkorstensild
17 12Unnerup, Fladhøjgård2 længer nedbrændt, børns leg med ild, Hel + Hil mødte
18 12KagerupIld i halmstak ved Enggården
01 01 1949Mårum SavværkSavværket stærkt brandhærget, Hel + Hil mødte
11 01TisvildeSkorstensild på "De gamles hjem"
11 01VejbySkorstensild hos læge Lemming Christensen
16 01VillingebækBadepension "Den Røde Gård" 4-længet nedbrændt
17 01AlsønderupSkorstensild
29 01Helsinge, ØstergadeIld i motorcykel, der udbrændte
31 01TisvildelejeSkorstensild på Badehotellet
31 01Helsinge, TofteUdhus nedbrændt
06 02SlettelteSkorstensild
06 02TisvildeBil i garage brændt
29 03NødeboSkorstensild på Bavnebjerggård
26 04GræstedIlløs i udhus ved Kroen
28 04EsrumSkorstensild på Kommunekontoret
15 05Esbønderup SkovhuseKorsvejgård nedbrændt
15 05HelsingeMc brændt ud for apoteket
25 05Lavø HuseHusmandssted nedbrændt
30 05VillingerødBilbrand på Ærtebjerggård
06 06Esbønderup SkovhuseBeboelseshus nedbrændt
21 06Græsted, Tulstrup4-længede Kaglebjerggård nedbrændt
21 06Græsted, TulstrupParcellistejendom nedbrændt, gnister fra ovenstående
10 07KarsemoseSandkroen nedbrændt undtagen gildesalen
13 07Skærød,Hedebobakker3-længet stråtækket ejendom nedbrændt
19 07Vejby, Råge MarkBlind alarm = ildløs = det var et lejrbål
21 07Tisvilde HegnSkovbrand = Blind alarm = bål i have
26 07TisvildePension Tisvildehus, køkkenfløj udbrændt
13 08HemmingstrupIld i hølæs på lastbil
15 08NødeboIld i vaskehuset, + Hil
20 08NygadeIld i spåner i fyrkælder
05 09Harløse, LønsgårdIld i halm og tærskeværk, + Hil
05 09Tibirke, PræstebakkeIld i redskabsskur
06 09 Vassingerød OldGården Herredsled nedbrændt, Hel assisterede Hil
24 09DønnevældeIld i træ ved Faksemosegård
03 04Blistrup MejeriSkorstensild
03 04Høbjerg OrneSkorstensild
03 04DuemoseSkorstensild
07 10TulstrupStakkebrand
08 10Helsinge, BukkarvejStakkebrand
14 10Smidstrup, strandenBlind Alarm: Plantagebrand var bål på stranden
19 10Græsted, ValbyvejLimovn antændte træspåner, ringe skade
07 11HolløseSprøjteøvelse
07 11ValbySprøjteøvelse
07 11LavøSprøjteøvelse
07 11HelsingeFrederiksborgvej, ild i fyrkælder med brændselsoplag
07 11HøbjergDagens sidste sprøjteøvelse
10 12UdsholtSkorstensild
11 12Helsinge, pensionatFare for skorstensbrand
11 12UdsholtSkorstensild
12 12GræstedKøbmandsgårdens kontor udbrændt
18 12Helsinge, Toglerupgd.Ild i cykel- og radioforretning

12 03 1950Tulstrup, GræstedKaglebjerggård nedbrændt igen (se 21 06 1949)
06 05NejlingeStenlandsgårdens udlænger nedbrændt
01 06ØrbyParcellist Niels Morten Nielsens ejendom nedbrændt
13 07UdsholtLyn i gård tilhørende Asta Hansen, mindre skader
13 07HøjeltLyn i parcellist Hans Tvedes udlænger, der nedbrændte

13 07 1950NejlingeLyn i Stenhavegård men ej ild. ZR Hillerød sendt videre til Udsholt hos Asta Hansen
28 07HøbjergVognmand Jens Aage Zøllners ejendom nedbrændt
10 08MårumGribskovlejren, sovebarak nedbrændt
08 09AmmendrupParcellist Arved Madsens hus reddet fra nedbrænding
09 09Tibirke LundeSommerhus brandskadet
10 12HøbjergPetershvile Teglværk, smedeværkstedet raseret
28 02 1951TisvildeSommerpension Vesterpris, annekset nedbrændt
01 03NødeboSkorstensild
06 05KagerupKroen nedbrændt
20 05BakkebjergMaglehøjgårds udlænger nedbrændt, børns leg med ild
11 06Tisvilde, HegnetMindre skovbrand ved p-pladsen ved Kattegat
17 06 1951HøbjergLyn i Limkærgård, udlængerne nedbrændt
17 11Rågeleje BadehotelNedbrændt (må ikke forveksles med Rågeleje Kro)
26 05 1952Vejby StrandSommerhus nedbrændt
09 06Smidstrup3-længet gård nedbrændt, børns leg med ild
15 07HelsingeEjendommen Skovlund ved Helsinge Planteskole nedbrændt
14 09Ramløse SøkrogMøllehavegård, stuehustaget brændt
26 09TjærebyBjergegårds udlænger nedbrændt, ass. til ZR Hillerød
20 12TisvildeIldløs i sommerhus, minimal skade
20 12SkærødIld i soveværelse hos gårdejer Hans Andersen
09 02 1953KagerupSkovhuggerskolen delvist raseret
07 03Helsinge3-længet ejendom vest for Helsinge Skole nedbrændt. Den 81-årige ejer omkom under forsøg på at redde en hest
20 03HelsingeSkorstensild, Vestergade 2
20 03HelsingeØstergade, ild i flæskesteg hos slagter Erik Nielsen
29 04Smidstrup StrandLegehus på Stenvej nedbrændt efter tobaksrygning
03 05GræstedSkorstensild ved savværket ved Vilddamshus
14 05Bendstrup SkoleIld i loftsrum, slukket ved ZR's ankomst
01 07DronningmølleIld i halmstak tæt ved Pension Havblik
17 07GadevangUdhus nedbrændt hos frisør Svend Aage Gilsberg
17 09GræstedVokstrupgårds udlænger nedbrændt. 1 km slangevej udlagt
03 01 1954HillerødSophienborg nedbrændt, glemt juledekoration
19 02Gilleleje BadehotelStore skader, ZR assisterede Gilleleje BV
25 02???Ild i affald i kælder hos Caltex
29 04GadevangStråtækket hus nedbrændt samme sted som d. 17 07 53
20 05Ostrup SkovridergårdPåsat i stråtag på en udlænge
06 06Tofte, HelsingeKøbmand Otto Olsens stråtækkede hus nedbrændt. Hunden vækkede beboerne, der derved blev reddet
11 06UnnerupIld i autogensvejseapparat i grusgrav ved Kildehavegård. Eksplosionsfaren afværget af Frode Olsen, ZR Helsinge, efter 2 timers afkøling af iltflaske
14 06Tisvildeleje, HulvejPåsat i fru Line Jørgensens hus, ringe skade
14 06Tisvilde HegnPåsat skovbrand ovenfor molen, ringe udbredelse
21 06KæderupLyn i villa Virkelyst, der nedbrændte
21 06MårumLyn i udhuse, der nedbrændte, CF Karsemose slukkede
21 06Høbjerg OrnedLyn i parcellist Willy Jensens ejendom, ringe skade
21 06AnnisseLyn i i parcellist Marius Carlsens ejendom, ringe skade
21 06BannebjergLyn ihus, el-installationerne ødelagt
09 10HøbjergIld i køkken hos arbejdsmand Klitgaard, ringe skade
23 11SaltrupSædholmgård nedbrændt
26 11Annisse MarkIld i elektromotor
15 01 1955HelsingeIld i lejlighed på hjørnet af Tårnvej-Kirkegade, ZR's nabo
19 01AlsønderupÆrtelandsgårds længer nedbrændt
26 02EjlstrupBarak udbrændt ved fabrikken Boilers
16 03 1955Græsted SkoleFlere klasseværelser udbrændt
06 04TibirkeGræsbrand, 200 m2 afsvedet
21 04Valby OverdrevParcellist Jens Larsens 3-længede ejendom nedbrændt
22 04Vejby StrandIld i kvasbunke på kunstmaler Billes ejendom
30 04Græsted OverdrevLyn i parcellist Marius Larsens ejendom, der nedbrændte
18 08TisvildeSommerpensionat Vesterpris brandhærget
08 09Valby HuseLyn i Carl Jensens ejendom, der nedbrændte
08 09NejlingeLyn i Jens Hansens ejendom, der nedbrændte
08 09HågendrupLyn i Emil Jørgensens hus, der nedbrændte
08 09Helsinge, Tårnvej 8Lyn i ZR's bygninger, el-installationen ødelagt
09 09Torplille, HalsnæsZR til assistance for Hundested BV til ???
27 09GræstedIld i briketlager hos købmand Vilhelm Rasmussen, CF Karsemose assisterede
13 12SaltrupIld i halmstak ved Sædholmgård, CF Karsemose ass.
13 12Tisvilde KroIld i køkkenet, der blev raseret
15 01 1956Esbønderup GydeOverophedet kakkelovn, mindre tagbrand
26 01TisvildeDrengehjemmet Godhavns fyrkedel brændt sammen
14 02SletelteParcellist Lars Larsens ejendom nedbrændt, CF ass.
05 03Esbønderup GydeSkorstensild
10 03TisvildeIld i sommerhus, mindre skade
10 03MårumParcellist Wilhelm Andreasens ejendom nedbrændt
04 05Ramløse NordkrogParcellist Herman Carlsens 3-længede gård nedbrændt
29 05Mårum, GribskovMindre skovbrand ved Gribskovlejren, 1 ha brændt
17 06HolløselundSommerhus nedbrændt
03 07RamløseLyn i Kvirringgård, ilden slukket ved ZR's ankomst
10 07Helsinge, ØstergadeIldløs hos farvehandler Reiter Jensen, selvantændelse i fernisklud
31 07Smidstrup StrandKvasafbrænding bredte sig, mindre skader
05 08Hotel TisvildelejeSkorstensild, der fik lov at udbrænde, ringe skade
18 08NødeboBilledhugger Helge Leo Holmskovs ejendom nedbrændt
02 09UnnerupMosebrand ved Hanebjerggård, ½ tønde land brændt
17 09NødeboIld i motorcykel ved Stenholt Mølle
23 09AlsønderupLastbil udbrændt på mark
16 10Tibirke BakkerNaturbrand, næsten slukket ved ZR's ankomst
22 10Helsinge Ild i skur, der nedbrændte, ved jernbanestationen
09 11TisvildelejeVærelse raseret hos Villy Jensen, Autoshop
20 11Ørby, HyldekærgårdIld i svinestalden, slukket af de lokale brandfolk
24 11Græsted AndelsmejeriIld i bestyrerboligen, der blev brandhærget
25 11 Helsinge TinghusSkorstensild
02 12 TisvildelejeIld i kælder i villa Jægershvile, mindre skader
26 12TisvildeSkorstensild hos Emil Jørgensen
27 01 1957EsrumLoftsetage i villa brandhærget
31 01Stenholt SavværkBlind alarm, "røgen" viste sig at være kalkstøv
04 03AlmeChr. Friss' ejendom nedbrændt, CF Karsemose ass.
11 03Esbønderup5 tønder land afsvedet langs Esrum-Nødebo landevejen
11 03VejbyUdhus hos købmand Halfdan Hansen nedbrændt, børns leg med ild
11 03TibirkeNaturbrand, mindre areal afsvedet
07 04HelsingeIld i tagetagen hos Schmidts Konditori, større skade
14 04Asserbo, MelbylejrenNaturbrand efter skydeøvelse, Fr.værk BV, ZR, CF Karsemose og CF Hillerød fremmødt
14 04GadevangIld i lastbil i Strøgårds Vang
21 04TisvildelejePåsat i ny personbil
24 04Dalenborg, AnnisseNaturbrand, ½ tønde land afsvedet
27 04Nødebo KroKraftig skorstensild, fare for omliggende stråtækte huse
23 05DronningmølleSommerhus, ild i gulvbrædder ved overophedet ovn
06 06KagerupSkorstensild
06 06Gribskov (nærmere ?)Mosebrand
20 06KolsbækSelvantændelse i fernisklude, slukket ved ZR's ankomst
26 06Vejby StrandForfatteren Carl Bjarnhofs hus nedbrændt, utæt skorsten
05 07Valby2 udhuse og 2 stakke sneskærme brændt
11 08Pårup MarkIld i motorcykel i udhus hos Anker Madsen, udhus reddet
06 09 NejedeBybjerggård, hele den indhøstede avl brændt
26 11VillingerødSkorstensild
11 12Tibirke BakkerJulius Paulsens Vej, skorstensild hos Jørgen Nash
11 12NejlingeStenhavegård, ild i traktor i lade, mindre skader
12 12 GadevangSkorstensild
13 12KagerupDirektør Bjørn Allers ejendom Gribsholt nedbrændt
20 12HelsingeSkorstensild
24 12Kagerup, AllikebakkenIld i taget på gårdejer Jensens ejendom, nogen skade
26 12KagerupSkorstensild
01 01 1958Blistrup SkoleLærerboligen, værelse raseret sent nytårsaften
11 01Alme, LillerødgårdLoftsetagen, hvor der skulle være bryllupsfest, raseret
18 01RamløseMotorbrand i bil efter færdselsuheld
27 01TibirkeSkorstensild i huset Onkels MInde, Tisvilde Lundevej
04 02Annisse, Nyholmgård4-længet gård nedbrændt. CF Karsemose assisterede
11 02Helsinge KroIld i værelse, overophedet kakkelovn
16 02StokkerupSkorstensild
17 02NejedeSkorstensild
27 02HolløseParcellist Aage Christensens 4-længede gård nedbrændt, defekt grisevarmer, adskillige dyr omkom
04 03NejedeStuehus til Prins Gorms "Lykkesholm" nedbrændt, defekt petroleumsovn var årsagen
14 03UnnerupSkorstensild på gården Møllehøj
19 03Ramløse SandSkorstensild
23 03 1958GillelejeMissionshotllet, ild i værelse, ZR ass. til Gilleleje BV
29 03Smidstrup StrandSkorstensild
29 03Helsinge, SkolegadeSkorstensild (dato usikker)
01 04Stenholt SavværkIld i transformator og olietank
13 04Tibirke SandNaturbrand ved Store Ryvej
13 04Vejby StrandNatur, Hanebjerg Plantage, CF Karsemose assisterede
15 04Udsholt StrandNatur, 2 sommerhusgrunde afsvedet
16 04GræstedSkorstensild
25 04Vejby, GundekildegårdIld i soveværelse grundet kortslutning
01 05Helsinge, ØstergadeIld i knallert
03 05HelsingeVaskehus lettere brandskadet
04 05Aggebo, GræstedSkorstensild
19 05Høbjerg, LykkegårdHalmstak antændt af halmafbrænding
24 06Tibirke BakkerLyn i sommerhus, el-installationen ødelagt
31 07VillingerødRøg fra hus, ild i/ved glemt strygejern, mindre skader
04 08Tulstrup, StenholmStuehus noget brandhærget
13 08AnnisseLyn i Hejeltegård, udlængerne nedbrændt
13 08Strand EsbønderupLyn i Kattegatsgård, nedbrændt, slukket af Gilleleje BV
13 08UdsholtLyn i parcellist Niels Roswalds ejendom, der nedbrændte
27 08Strand EsbønderupIld i traktor ved Snørengegård
29 08Helsinge, SkolegadeStaldbygning nedbrændt hos parcellist Harry Madsen
03 09DronningmølleBirke Allé 30, sommerhus nedbrændt
09 09Helsinge, Fr.værkvejIld i el-installationen hos vejformand Anders Hansen
15 09ValbyIld i bil på Valbyvej ved "Tavlebakken"
18 09RamløseIld i traktor ved Lundbakke
30 09GadevangLandbolyst, ild i flyttevogn fra Lolland, mindre skader
03 10VejbyIld i traktor ved præstegården
05 10NødeboIFA-varebil i brand under kørsel gennem Gribskov
05 10UdsholtJydebjerggård, loftsetagen brandhærget
13 10AmmendrupStald hos parcellist Karl Odderhede nedbrændt, to 3-årige drenge legede med ild, den ene var nær indebrændt
22 10EsrumSkorstensild
05 11RamløseIld i vejtromlemaskine under brændstofpåfyldning
18 11GadevangIld i lastbil ved Landbolyst
26 11SletelteSkorstensild
29 11TisvildelejePåsat hos købmand Joost, 2 kvinder nær indebrændt

29 11Tisvilde, FogedgårdenPåsat kort tid efter ovenstående, gården nedbrændt, CF Karsemose assisterede (ingen af hændelserne opklaret)
02 12KagerupSkorstensild
02 12UdsholtIld i køkken, mindre skader, CF Karsemose assisterede
06 12Tibirke SandLille træskur nedbrændt, årsag: henkastet varm aske
08 12KagerupSkorstensild på Kagerup Stationsvej
14 12TisvildeIld i skillevæg hos tømrer Johannes Pedersen
24 12 1958EsbønderupSkorstensild juleaften på ejendommen Lykkebo
01 01 1959NejlingeIld i entré hos murer Andreas Sejer Petersen, ringe skade
04 01Munkerup StrandvejTagetage udbrændt hos kunstmaler Jacob Worm, defekt petroleumsovn, ZR assisterede Gilleleje BV
04 01RamløseTagværelse udbrændt hos Marius Sørensen, defekt petroleumsovn
06 01Mårum SkovridergårdSkorstensild
07 01Tibirke LundeSkorstensild
22 01VejbyIld i bjælke i hus tilhørende TH. Ellehauge
23 01Holløse BakkeSkorstensild
24 01HøbjergSkorstensild
25 01 KagerupSkorstensild i Enghavehus
27 01NejlingeIld i gulvbrædder da brændeovn revnede hos arbejdsmand Aage Knudsen
02 02Kagerup SavværkSkorstensild
04 02Helsinge, SkolegadeSkorstensild med revnet skorsten til følge
03 03Gadevang, HelsingevejJernbaneskråning i brand, Falck Hillerød assisterede
17 03AlsønderupKøkken brandhærget efter gulvpålægning hos parcellist Alfred Petersen
17 03DronningmølleStakkebrand ved Dronningmølle Avlsgård
14 04Skærød MoseStakkebrand tæt ved hus
19 04Kagerup SavværkSkorstensild
19 04Græsted MarkSkorstensild
26 04AnnisseIld i tapet, overophedet ovn, hos gårdejer Louis Nielsen
26 04HolløseGård, ild i stråtaget ved skorsten hos parcellist Ingvard Krath, delvist slukket ved ZR's ankomst
09 05HøbjergOliekamin slog ud
11 05NødeboSkorstensild i Jesperhus, Stenholtsvang
17 05UdsholtIld i større affaldsbunke på stranden ved Havstokken
19 05Tisvilde, GodhavnsvejIld i sofa på 1. sal i nr. 4
20 05 Mårum Skovhuse2 længer nedbrændt hos parcellist Svend Christensen, staldbygning reddet, nabohus antændt af gnister
04 06HelsingeKnallertbrand, ilden bredte sig til Brugsforeningen
05 06KagerupIld i affald ved Solbjerggård
13 06 TisvildelejeVed Stranden 13, tagetage udbrændt, 6 sovende personer reddet ud, CF Karsemose assisterede
13 06MøngeSommerhøjgård nedbrændt, CF Karsemose assisterede

13 06Vejby, HeatherhillBlind alarm da solnedgang opfattedes som ildløs
14 06MøngeOpblussen ved Sommerhøjgård (se 13 06)
15 06Tibirke BakkerNaturbrand tæt ved Udsigten, CF Karsemose assisterede
18 06EsbønderupLandejendommen Søhus nedbrændt, 300 kyllinger omkom
?? 06Kildeport, GribskovSkovbrand, 200 m2 brændt
27 06Tibirke BakkerNaturbrand samme sted som 15 06, CF Karsemose ass.
04 07GribskovIld i lastbil, anmeldt fra en Falck kranvogn til ZR
09 07 1959HelsingePåsat brand på lossepladsen
10 07GræstedIld i personbil på Holtvej
11 07Tisvilde HegnTroldeskoven, 500 m2 skov afsvedet, ZR, Fr.værk BV, CF Karsemose og Hillerød + 400 soldater var indsat
?? 07Tisvilde HegnSkovbrand nær Tibirke Kirke
17 07Høbjerg HegnSkovbrand, 2000 m2 afsvedet
15 08Tisvilde HegnBlind alarm fra Kattegat Syd Fyrskib. Det observerede var en gårdbrand i Alme
15 08AlmeByagergårds 3 udlænger nedbrændt
17 08Udsholt StrandIld i stråmåtter og grantræer, børns leg med ild
28 08ØrbyHalmafbrænding løb løbsk på Åmosegårds jorder
28 08GrønholtKollerisgård nedbrændt, ZR alarmeret af en abonnent

-
11 09 Græsted ØstervangIld i vaskehus hos gårdejer Thorvald Kofoed
19 09 Ramløse SandSommerhus på Lille Ryvej nedbrændt
20 09 Gilleleje MotelMotellet nedbrændt, ZR assisterede Gilleleje BV
20 09HelsingeIld i fyrkælder hos maskinarbejder Ejvind Simonsen
27 09MårumSkorstensild
08 11Vejby StrandIld i sommerhus i Hanebjerg Plantage, mindre skader
11 01 1960Tisvilde, GodhavnsvejIld i vaskehus på sognefogedens Bakkefrydgård, ringe skade
17 01SmidstrupSkorstensild på Kondrupvej
18 01DronningmølleIld i gulvbrædder under brændeovn på Birke Allé
03 02HøbjergSkorstensild
03 02NødeboSkorstensild i Fenrikshus
03 02HelsingeSkorstensild, Østergade 8
05 02Pårup, ToftegårdUdlænger nedbrændt, CF Karsemose assisterede
05 02Aggebo, GræstedVarmelampe antændte gardiner m.m., CF Karsemose ass.
27 02Helsinge, Tårnvej 8Skorstensild hos ZR
09 03HøbjergSkorstensild
10 03GræstedAablings Møbelfabrik, ild i spåner, CF Karsemose ass.
21 03Rågeleje, HesselbjergIld i vaskehus hos tømrer V. Henriksen, mindre skader
29 03DronningmølleNatur, ukendt græsareal afsvedet
29 03HusebyArbejdslederskole under opførelse, ild i halm og stilladser
03 04SmidstrupNatur i Askelund-udstykningen, 1500 m2 græs afsvedet
03 04DronningmølleNatur, mindre græsareal afsvedet
03 04DronningmølleEn mindre græsbrand mere
04 04Høbjerg HegnSkovbrand, 2000 m2 skovbund afsvedet
23 04AmmendrupStørre græsbrand ved Landagergård
28 04BlistrupLossepladsbrand, CF Karsemose assisterede
02 06NødeboSkorstensild
08 06Tibirke MoseNaturbrand, ZR, Fr.værk BV, CF Karsemose fremmødt
11 06Tisvilde HegnNatur ved Bækkebrovej ved Vedels Hus, 300 m2 afsvedet
1961
02 09 1961AlsønderupGundhøjgård nedbrændt
10 11KarsemoseGræsbrand ved Sandkroen, 50 m2 afsvedet
19 12 1961UdsholtMax Louw's villa udbrændt efter eksplosion i olietank i kælderen
25 05 1962KagerupFuh mellem ZR-kranvogn og VW personbil, 3 omkommet i flammehav
24 06KagerupOpblussen af Sankt Hans bål
24 06Rågeleje, HesselbjergLossepladsbrand
24 06HelsingeBilbrand
HEREFTER ER DET:FALCK & ZONEN, forkortet: FZ
17 02 1963BendstrupIldløs på Bavneholm
16 03LavøGuldmosegård nedbrændt, ild i tærskeværk
?? ?? ??HågendrupLyn i Bygård, der nedbrændte
01 04 1964Tibirke BakkerGræsbrand
19 04Helsinge Ild i lager- og arbejdsskure ved det nye vandværk
22 04AnnisseOve Perssons gård delvist nedbrændt
22 02 1965Annisse NordGården Granly nedbrændt
20 03AlsønderupGårdbrand
06 05NejedeIld i halmstak tæt op af Egebjerggård
15 05TulstrupCafeteria Ellegården nedbrændt
26 05SmidstrupRønnebærgård nedbrændt, nabohusets tag antændt
19 07Tisvilde HegnSkov ved Bøllejungen, 1½ tønde skovbund afsvedet
26 07EjlstrupIld i beholder med gummiforing hos fabrikken Boilers
22 08HarløseGårdbrand, Helsinge assisterede Hillerød
22 08Esrum, HovedgadenVarelager i butik brændt, Helsinge kom fra Harløse
01 09AnnisseGårdbrand
16 09HarløseMarkbrand ved Skjoldegård, Helsinge ass. Hillerød
16 09DønnevældeMarkbrand ved Bjørstrupgård
17 09UdsholtSkorstensild
23 09ValbyMarkbrand ved Nørrevangsgård
24 09ØrbyKorshøjgård, ild i korntørreriet
27 09Harløse OverdrevMarkbrand, 40 tønder land, Helsinge ass. Hillerød
03 10HelsingeTofte Bageri, ild i køkken
04 10SøborgFrijsenvangs udlænger nedbrændt, Helsinge ass. Gilleleje
18 10Valby, RågelejevejIld i bil efter fuh, føreren reddet ud
19 10RågelejeSkorstensild
19 10TulstrupSkorstensild på Stenfeldtlille
22 10Smidstrup Strandvej ved nr. 36Ex. Falck-Fly OY-ADN, styrtet ned efter slæbemålsflyv- ning over Kattegat, 3 omkommet
23 10TibirkeLossepladsbrand
04 11 Vejby StrandSommerhus i Hanebjerg Plantage nedbrændt, Påsat ?
09 11VejbyIld i traktor
13 11Tågerup MølleFare for ildløs i møllen efter 2 drenges tobaksrygning
13 11EsrumIld i rutebil
15 11 1965Græsted OverdrevEjendom nedbrændt på Ny Mårumvej
17 11Frederiksværk, rundkørslen ved Vinderød SkovFuh mellem militærtankbil og VW personbil, udstrømmende flybrændstof antændt, 2 militærfolk omkom, Helsinge ass. Fr.værk B
26 11TisvildeIld i bil under kørsel
30 11HøbjergPedershvile Teglværks gamle afdeling nedbrændt
08 12NødeboSkorstensild i Ærtelandhus
13 12UllerødBygning nedbrændt ved Pilegård, Helsinge ass. Hillerød
16 12 1965Bendstrup MarkSelvbyggerhus nedbrændt på Baunevej
21 12Helsinge, Vinkelvej 10Træskillerum antændt
23 12EsrumVærelse udbrændt på Fabianhus
30 12AlmeIld i traktor ved smedien
01 01 1966NødeboSkorstensild
24 01Ramløse BakkerSkorstensild , Møllebjerg
10 02AnnisseHus nedbrændt på Kirkebakken, 1 person omkom
10 02BendstrupHønsehus brandhærget på gården Marienlyst
14 02GræstedBil og garage udbrændt
15 03HelsingeSkorstensild på Lærkevej
15 03RågelejeKiosk ved kroen, ild i fryseskab
20 03GræstedGræsbrand ved Autogården
02 04HågendrupIld i traktor
04 04 SmidstrupNaturbrand på lyngareal
05 04UdsholtFeriekolonien Stængegården nedbrændt
18 041 km syd for Holløse4-længet landejendom nedbrændt
25 04RamløseKælderbrand
28 04Mårum, HessemosenPlantagebrand, 1 tønde land afsvedet, barns leg med ild
03 05NejedeRøgbombe antændte stråtag under militærmanøvre, huset nedbrændt
08 05HøbjergPedershvile Teglværk, ild i røgkanal
08 05Annisse, ElmegårdenIld i mejetærsker i garage
09 05Udsholt StrandMindre græsbrand ved villa Brisen ved Strandvejen
17 05NejlingeLegehus nedbrændt, 11-årig drengs leg med ild
30 05NødeboIld i tagetage hos Ernst Gustavsens Bageri
19 06Tibirke LundeGræsbrand ved Blæsbjergvej
19 06Ørby, MunkehøjgårdIld i halmstak 2 meter fra stråtækket bygning
25 07Ramløse BakkerHuset Næsset nedbrændt, gnister fra losseplads antændte stråtaget
27 08Mønge, HavegårdMarkbrand, 1 tønde land brændt
09 09 Helsinge, TofteIld i mejetærsker
21 09Helsinge ved FZIld i mejetærsker bag FZ, ringe skade
25 09Alme3-længet gård nedbrændt
08 10SletelteBryggers udbrændt
12 10Skov EsbønderupAffaldsafbrænding ved Egene Savværk bredte sig
28 10 1966HolløseSkorstensild
04 12HøbjergIld i halm mellem bygninger ved Pedershvile Avlsgård
07 12AmmendrupSkorstensild
08 12Store LyngbyIld i værelse, FZ Helsinge assisterede FZ Hillerød
23 01 1967VejbyGl. Skolevej 20, ild i oiekamin
15 02NellerødBlind alarm, afbrænding blev opfattet som ild i hus
23 02HøbjergPedershvile Teglværk, el-afbrydelse standsede udsug- ningen til tunnelovnen, der blev overophedet med ild i
24 02Tibirke, BækkebrovejTankbil med 16.000 l benzin væltet, ildløs undgået
16 03Rågeleje KroIld i oliekamin
24 03Blistrup SkoleSkolekøkkenet raseret af en overophedet dunk bonevoks
27 03GræstedSkorstensild på Esrumvej
01 04Tibirke SandIld i kvasbunke på Arresø Allé 15
30 04Rågeleje KroIld i køkkenet, ringe skade
25 06HelsingeOliekamin eksploderede i Østergade 49
30 06TibirkeKædemosevej 31, ild i sommerhuskøkken
05 07EsbønderupÆldre motorcykel i brand under kørsel, den udbrændte
09 08RamløseNaturbrand i Ellemosen
18 08VejbyIld i motor på mejetærsker
22 08HøjeltIld i motor på mejetærsker
23 08Esrum, SodemarkMarkbrand ved Birkegård, 12 tønder land brændt
04 09AlmeIld i renovationsvogn
23 09SmidstrupIld i el-komfur på Havregården, ringe skade
06 10GræstedSkur ved idrætspladsen nedbrændt
14 12Helsinge, TofteBilbrand på Ora-Benzintankstationen
29 01 1968GræstedNordkildegård, ild i skillerum samt lidt tag
31 01EsbønderupMindre lossepladsbrand
31 01Helsinge ApotekBeholder med vinsprit antændt under opvarmning
07 02HelsingeIld i autolakeri på Frederiksborgvej, mindre skader
06 03GribskovTræbygning nedbrændt hos Asfaltfabrikken Damman
30 03RågelejeNaturbrand ved Rågegården, 5 ha afsvedet
08 04RamløseIld i tækkerør ved Kvirringgård
11 04Tibirke SandGræsbrand på sommerhusgrund ved Store Ryvej
11 04RågelejeTagbrand i sommerhus
11 04LavøBrand i halmstak
12 04Strand BørstrupIld i hus hos Dansk Folkeferie
16 04TibirkeMarkbrand, ild fra losseplads, 200 m2 afbrændt
17 04UdsholtPåsat i sommerhus, der nedbrændte samt påsat i andet sommerhus, der blev alvorligt raseret
17 06Ørby, MorelgårdenAffaldsafbrænding truede med at sprede sig
17 06ØrbyIld i bil efter fuh
17 06Annisse NordThorsmosevej 8, ild i villa, der nedbrændte
18 06HolløselundLyn i Ll. Lundedal, Holløselundvej, gården nedbrændt
24 07 1968Udsholt StrandIld i krybekælder på Udsholt Strandvej 177
26 07HillerødBlind alarm fra Egelund på Fredensborgvej
11 08AnnisseIld i mejetærsker ved Hulgården
13 08AmmendrupIld i halmstak op af Baunegård
16 08Tisvilde RyNatur, mindre mosebrand nær Køgehusgård
20 08Helsinge, TofteIld i motoren på et tipvognslokomotiv
23 08Villingerød, Lynggård4-længet gård nedbrændt, antændt af halmafbrænding
02 09DønnevældeIld i mejetærsker ved Bøgehavegård
16 09HolløselundAviser antændt ved åben pejs, mindre skader
03 10Esbønderup HuseHus nedbrændt
06 10Tibirke SandSommerhus nedbrændt på Tvede Linds Vej
10 10HelsingeIld i bil under svejsearbejde
17 12RamløseLundebjerggård, overophedet petroleumsovn, ringe skade
22 12GræstedIld i VW-rugbrød ud for Vokstrupgård
29 12UdsholtIld i stråtækkede ejendom Corner, der nedbrændte
30 12SmidstrupIld i udhus på Anemonevej 4, nedbrændt
01 01 1969GræstedSkorstensild på Dønnevældevej
04 02HolløseVieholmgård, ild i el-installationerne
10 02 Helsinge, RundinsvejBenzinudslip i værkstedsgrav og ildløs
11 02GribskovIld i maskine ved Asfaltfabrikken Damman
22 02RamløseIld i gulvbrædder ved åben pejs, Ellemosevej 6
02 03Mønge, HavegårdEl-vandvarmer eksploderede, store husskader
15 03RamløseMarkbrand, 200 m2 brændt
16 03HelsingeGræsbrand mellem Vinkelvej og Nygade
16 03TinkerupMarkbrand
17 03HøbjergIld i tipvognslokomotiv hos Pedershvile Teglværk

18 03 1969Esrum, ØverupMarkbrand ved Sodemarksvej
18 03RågelejeGræsbrand ved Tuehusvej
20 03SmidstrupBål på sommerhusgrund spredte sig i kraftig vind
22 03VillingerødMosebrand mellem Villingerød og Havreholm
29 03NejedeIld i rørhøster ved breden af Arresø
18 04HelsingeGræsbrand kl. 1032
18 04SkærødGræsbrand kl. 1218
24 04MårumFalsk alarm fra Gribskovlejren
25 04 Helsinge, Ahornvej 21Eksplosion i oliefyr samt skorstensild
08 05Ramløse, HejrevejEksplosion i køkken under arbejde med lim
13 05MårumIld i barak ved Gribskovlejren, stærkt brandhærget
16 05GræstedIld i halmstak ved Svendely på Præstevejen
26 05TisvildelejeMindre skovbrand ovenfor p-pladsen ved Kattegat


Assistancer til andre hændelser end ildløs udført af Zonen i Helsinge i perioden 1936 - 1969
De anførte datoer er hændelsesdatoen og ikke datoen, hvor hændelsen blev avisomtalt
Der har været betydelig flere hændelser end de nedenfor anførte, der er fundet i diverse avisudklip
Lidt praktiske oplysninger
Frem til kommunesammenlægningen i 1970 varetog ZR (fra 1963: FZ) Helsinge redningsopgaver i da-værende kommuner: Alsønderup, Blistrup, Esbønderup-Nødebo, Græsted-Mårum, Helsinge-Valby, Ramløse-Annisse, Søborg-Gilleleje og Vejby-Tibirke. ZR havde også brandslukning i samme område minus Søborg-Gilleleje.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Helsinges redningsområde indskrænket til Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner ligesom brandslukningsområdet blev indskrænket til Helsinge kommune.
D. 01 04 1971 overtog FZ brandslukningen i Græsted-Gilleleje kommune fra en nyoprettet station i Gilleleje
Anvendte forkortelser
amb = ambulance CF = CivilForsvaret Esb = Esbønderup Sygehus

Fac = Frederiksborg Amts Centralsygehus, Hillerød Frv = Frederiksværk Sygehus

Fuh = Færdselsuheld FZ = Falck & Zonen i.p.s. = Ingen PersonSkade

LC = privatpraktiserende læge Lemming Christensen, Vejby mc = motorcykel/motorcyklist

RH = RigsHospitalet, København ZR = ZoneRedningskorpset
DATOINDSATSSTEDDIVERSE OPLYSNINGER
08 01 1931-Zonen Helsinge har nu modtaget sin første kranvogn, der er forsynet med frontpumpe
20 06Esrum, TingbakkenIsbil væltet, ZR Hillerød assisterede
05 07SkærødFuh. bil mod træ, Helsinge slæbte bilen væk
07 07TisvildelejeZR's kørende materiel i Frederiksborg Amt forevist for amtets kommunalmænd ved Badehotellets p-plads
25 07BlistrupHest faldet ned i kælderskakt, hesten død ved Helsinges ankomst.
16 08TibirkeHest sunket i muddergrøft, ZR fik den trukket op igen
05 09AnnisseFuh, bil i grøft, ZR trak den op igen
05 09Kattegat ud for HolløselundHollandske m/s "Gideona II" grundstødt i stærk storm. 4 mand reddet i redningsstol med raketapparat. ZR opstillede projektører
18 09RamløseZR redder to kvier op fra en mose
18 10RamløseKo reddet op fra en ajlebeholder
22 12NejlingeHest gik gennem isen. ZR reddede den op igen
28 02 1932HillerødZR materiel udstillet på Hillerød Torv (dato usikker)
08 03ValbyFuh, bil skredet i grøften, glat føre, ZR trak den op igen
01 04Grib Skov, LandbolystFuh, bil mod elmast, ZR slæbte bilen til Helsinge
21 05Mønge, HanegårdHest sank i mose, ZR fik trukket den op igen
15 08NejlingePlag sank i mose, ZR fik den op igen
26 08EspergærdeStor hvepsesværm invaderer et bageri. Med 3 støvsugere fik ZR (hvorfra ?) efter en time fjernet dyrene. Der var mange, på én flødekage sad 36 hvepse.
02 03 1933HelsingeRutebil i grøften, ZR trak den op igen
07 04 HolløselundLastbil hang ud over skrænt. ZR bjærgede den uskadt
16 04-ZR Helsinge melder en rolig påske
17 07Firhøj4 køer trukket op fra muddergrøft
25 07HolløseHest trukket op fra grøft
25 07?3 tons skibskahyt læsset af fra lastbil
25 07?Endnu en hest trukket op fra grøft
30 08FjellenstrupBil mod telefonmast, ZR slæbte bilen til Helsinge
27 05 1934PårupHest trukket op fra muddergrøft
28 05EsrumLastbil kørt fast på byggeplads, den blev trukket fri
29 05MårumDefekt motorcykel + 2 personer bugseret til Roskilde
08 06HelsingeSmadret bil slæbt til værksted
07 07TibirkeHest reddet op fra tørvegrav
07 07TibirkeEndnu en hest reddet op fra en tørvegrav
28 08Tibirke, EllemosenKo reddet op fra mosen
04 09VillingerødKo reddet op fra å
09 11PårupHest reddet op fra muddergrøft
18 12Lavø, SlettegårdHest reddet op fra grøft
12 02 1935GribskovFuh ved Ostrup Skovriddergård, bil i grøft
17 02NordsjællandZR Hel havde mange fritrækninger på opblødte veje
25 02SkærødFuh, Rutebil skred i grøften, Hel trak den op
14 03Mårum Teglværk2 heste bjærget op fra sandgrav. ZR-medarbejder kvæstet
15 03Esbønderup SkovhuseLastbil, læsset med kampesten, trillede ud i gadekær, Hel fik med stort besvær trukket bilen op igen
20 04Kattegat, MunkerupLille fly styrtet 20 m fra land, 2 omkom, (ZR alarmeret ?)
25 05ØrbyHest reddet op fra markbrønd ved Morelsgården
24 06EsbønderupFuh, mc mod lastbil, ZR transporterede mc-en væk
25 06VillingerødKo reddet op fra grøft ved Torshøjgård
26 06-ZR Hel modtager diplom fra Dyrenes Beskyttelse for 400 dyrs redning i løbet af de sidste 6 år
08 08Søborg SøHest reddet op fra vandløb
14 08Græsted, Fredbogård2 kvier reddet op fra grøft
25 09NordsjællandZR Hel vil i den kommende vinter med lokalkendte folk afpatruljere områder med ensomt beliggende sommerhuse
06 10KagerupZR-ansat finder en kvæstet mand, der bringes til FAC
09 10Ved Helsinge5 havarerede biler slæbt på værksted
13 10Annisse, PilegårdenKvie reddet op fra markbrønd
27 10RamløseFuh, bil trukket op fra grøft
16 11KolsbækHest reddet op fra brønd
28 11VillingerødHest reddet op fra grøft
11 12Annisse2 heste reddet op fra mergelgrav
18 12Nordsjælland, ZR i...Snestorm, 60 assistancer til fastkørte biler i sne
01 06 1936HøbjergFuh, hest påkørt af bil, ZR indfangede hesten
03 02HelsingeFuh, bil i grøft
06 02RamløseFuh, bil mod bil
16 02NordsjællandSnestorm, Hel 33 assistancer på 2 døgn til køretøjer
20 02NordsjællandFortsat snestorm med mange assistancer
08 03VillingerødHest reddet op fra en å
03 06ØrbyKo reddet op fra ajlebeholder
?? 09Ferle3 vilde kvier indfanget med lasso af Frode Olsen, ZR
?? ??HelsingeLæge Starcks hustru befordret til hospital i København
?? ??HelsingeFrode Olsen og Laurits Hansen, begge ZR Helsinge, modtog en pengebelønning for deres indsats ved storbrand i Helsinge d. 10 08 1936
07 01 1937RamløseFastkørt lastbil trukket fri
16 04KagerupFuh, lastbil kørt i grøften
16 05Tibirke BakkerFuh, mc mod bil,
16-17 05NordsjællandTravle pinsedage for ZR, mange fritrækninger efter regn
20 05HornbækVand i kælder, der blev pumpet tom på 3 timer
23 05TømmerupHest reddet op fra mose af Frs, da Hel var optaget
26 05FerleHest reddet op fra grøft, kranvognen kørte fast men blev trukket fri af 2 heste
27 06GillelejeZR Hel gav redningsopvisning
21 08GribskovHest reddet op fa grøft
16 11TibirkeFuh, bil ud over skrænt, Hel slæbte bilen væk
10 01 1938BlistrupFuh, bil mod bil, ZR slæbte den ene væk
26 06Valby, KurrebroFuh, vindstød fik bil til at køre i grøften
08 09HøbjergFuh, bil mod bil, begge slæbt væk af ZR
09 10NejlingeVild tyr indfanget ved Møllebækgård
13 11NejlingeFuh, bil mod bil, fru ZR-Hel, Olsen lettere tilskade
21 12AggeboFuh, bil i grøften, Hel trak bilen op
09 06 1939HundestedFuh, lastbil mod tog, Hel slæbte bilen væk
18 06Vejby StrandFuh, bil kurede baglæns og væltede ned ad bakke
29 06HelsingeFuh, bil i grøften, Hel slæbte bilen væk
15 07 Holløse-krydsetFuh, bil mod bil, Hel + Falck Hillerød med amb. mødte
16 07Helsinge, Tofte-krydsetFuh, bil mod bil
16 07NordsjællandZR-Hel nogle dyreredninger og flere ass. til motorkøretøjer
30 07GillelejeDemonstration af livredning og kunstigt åndedræt m.v.
29 07Tibirke BakkerStor hvepsesværm uskadeliggjort med gaspatroner
12 10GræstedZR fly nødlandet grundet motorproblemer
01 01 1940HolløseFuh, bil mod træ, Hel slæbte bilen væk
15 04GribskovLastbil fastkørt og trukket fri af Hel
19 05 Arresø ud for HusebyKajak kæntret, 16-årig omkom, ZR deltog i eftersøgningen
28 05Hornbæk PlantageLastbil fastkørt og trukket fri af Hel
04 07Unnerup - MøngeFuh, lastbil mod telefonmast, ZR slæbte bilen væk
05 10VejbyStaldtag og husgavl styrtet sammen, ZR afdækkede


14 01 1941VillingerødHest gennem isen på en å, reddet op af Hel
15 01 FjellenstrupFuh, bil væltet om i grøft, Hel slæbte bilen væk
24 01 RågelejeJordemoder sneet inde, skulle til Helsinge, ZR måtte op- give at komme frem til Rågeleje
03 07Kolsbæk2 heste reddet op fra dyb grøft
13 09Helsinge, Fr.værksvejFuh, traktor med tærskeværk kørte ind i have
16 11Helsinge RutebilstationVognmand kulilteforgiftet, forsøgt genoplivet af ZR + læge
07 12HelsingeVia ZR opfordres folk til at tage et finsk barn i pleje
12 12Helsinge"Finnebørn" der skulle i pleje hos Helsingefamilier, blev registreret hos ZR
24 01 1942Helsinge SkoleDe skolesøgende "Finnebørn" går nu i skole
25 01HelsingeBrødvognens hest blev syg, ZR bil spændt for i stedet
13 02Valby HuseFuh, fald fra kane, ZR bragte læge frem gennem snemas- serne og derefter patienten til hans hjem
26 08Holløse2 heste reddet op fra vandløb
11 10HundestedRørvigfærgen "Korshage" vandskade = pumpning udført
01 02 1943Gilleleje HavnFisker druknet, ZR deltog i eftersøgningen af pgl.
13 02Ramløse MølleStorm = møllen løb løbsk
13 02Græsted OverdrevStormskade
13 02AnnisseVejtromle fastkørt, ZR Hillerød assisterede
03 03Helsinge / GillelejeLuftalarm kl. 2230 - 2332
21 11Skærød84-årig mand forsvundet, fundet liggende 2 km fra hjemmet
27 11GribskovFuh, lastbil skred i grøften, ZR trak den op igen
14 01 1944LaugøFuh, Esbønderup ambulance skred ud i vandhul
28 04Helsinge GadekærFuh, 2-årig dreng sad på lastbils trinbræt, blev slynget af og landede i gadekæret, uskadt
05 06MårumHest reddet op fra grøft
12 07VejbyFuh, belæsset hestevogn kørte i grøften
07 09Esbønderup SygehusZR København med udrykning til sygehuset for afhentning af poliopatient, der i "kunstig lunge" blev kørt til København
25 12Kagerup, SkovgårdHest kvalt i grimen
04 01 1945Holløse2 heste stukket af, fundet med projektørlys
01 03 NordsjællandStærk storm med mange assistancer til følge
15 05GræstedFuh, hest trak hestevognen ned i grøften
10 08Hundested HavnSkonnert sprunget læk med cementlast
22 08NordsjællandSkybrud med flere pumpeopgaver til følge
23 08HundestedSkybrud = flere vandskader i byen
29 09Vejby StrandStrandvasker, ZR bragte liget til Vejby kirkes kapel
15 11Ørby - HolløseFuh, lastbil skred i grøften
26 11MårumFuh, lægebil skred i grøften
03 12Mårum TinghuseFuh, lastbil tabte et hjul
01 03 1946NødebohuseHest med rytter faldt i kanal
11 03 Helsinge, TofteFuh, mc væltet, ZR slæbte mc-en væk
13 03Mårum8-årig pige faldt ned fra hestekøretøj, til FAC af ZR-Hil
04 07Helsinge, HorsehaveVodtrækning i mergelgrav efter muligt druknet mand
19 08EsrumFuh, bil mod vejtræ
01 09Stenholt MoseDyreredning
21 09GribskovMilitærlastbil kørt fast, ZR fik den trukket fri
15 11HøbjergFuh, mc mod cyklist, mc'en 2 personer bragt til Fac, ZR Hil
05 12Skærød, LykkeshøjFik et ben i tærskeværk, ZR mødte med kranvogn og mekaniker. Pgl. bragt til FAC i amb fra ZR Hil
24 12NejlingeFuh, bil i grøften grundet glat føre
08 02 1947HelsingeForaksel på lastbil knækkede under kørsel
22 03Holløse, LundedalTøbrud = gården oversvømmet
25 03Helsinge-egnenTøbrud = 10 assistancer til oversvømmelser
07 04HelsingeFuh, bil væltet
24 04AnnisseFuh, militær larvefodspanservogn kørte i grøften + ZR Hil
22 06Rågeleje, KattegatBåd med 5 hjemmeværnsfolk kæntret, 2 omkom
25 06 Tisvildeleje, KattegatBadegæst reddet fra drukning, ZR Hil mødte med amb.
17 07Pedershvile MoseDyreredning
21 07HelsingeSkybrud 45 mm/1 time = mange oversvømmede kældre
14 08HelsingePerson bevidstløs af insektstik, pgl. bragt til Fac i ZR amb.
17 09HøbjergFuh, bil ramte granitsten og endte i en have
13 10GillelejeFuh, lastbil river karnap af hushjørne
17 11Ramløse SøkrogJæger nær druknet i mose + ZR Hil
12 12HelsingeFuh, 80-årig mand træder ud foran bil, pgl. bragt til Fac
21 01 1948KagerupFuh, 4 biler impliceret i et fuh
22 01 LavøFuh, ølbil kørt i grøften i glat føre, ZR bragte den op igen
25 01HelsingeFuh, ZR kranvogn påkørt af lægebil ved Tinghuset
02 03KæderupRoekule skred sammen, mand brækket lårben, ført til Fac
08 04Helsinge - VejbyFuh, bil mod vejtræ, ingen kvæstede
12 06AsserboFuh, bil påkørte en stabel fliser
22 06KagerupFuh, lastbil mod bil, + ZR Hil
09 07Ved HelsingeFuh, bil mod vejtræ
20 07LavøFuh, hest påkørt af tankvogn og døde, rytter kvæstet .
23 07Nødebo, StengårdFeriedreng forsvundet - fundet i god behold
24 07VejbyFuh, bil mod bil
04 09Helsinge, ØstergadeFuh, lastbil ind over fortov og ramte et stakit, + ZR Hil
18 09KongensgaveStormvejr = stort træ væltede ned over grisestalden
05 02 1949Helsinge, TofteFuh, lastbil kørte i grøften, 2 ZR kranvogne trak den op
12 02Gilleleje, BonderupKvinde faldet, lårbensbrud, ZR Hillerød bragte pgl. til Fac
01 03Helsinge-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsassistancer
09 03NordsjællandGlatte veje, der medførte mange uheld
26 04KæderupvejFuh, lastbil mod skinnebus, 4 personer kvæstet
08 06NejlingeFuh, løbskkørsel, 1 voksen + 5 børn kvæstet
08 06NejlingeFuh, mand løb ind i cyklist, der væltede
13 06HellebækIndfangning af vild kvie på ø i Bøgeholm Sø
24 07Arresø ved Annisse9-årig badende dreng druknede
12 08EllingeDyreredning på Byåsgård
13 08Helsinge, ValbyvejFuh, slæbt lastbil kørte i grøften
05 10BymosevejFuh, bil væltede om på taget, ZR + Falck Hillerød
24 10NordsjællandStærk storm der medførte mange assistancer
29 10HelsingeSamaritterøvelse med deltagelse af en ZR ambulance
01 10 1950HelsingeZR Helsinge modtog stationens første ambulance
10 11 50HelsingeFuh på Frederiksborgvej, mc mod parkeret bil, føreren og passager
passager bragt til Fac
11 11 50Hillerød, St. DyrehavePå vej til RH fødte en kvinde i Helsinges nye amb.
23 12 50Helsinge, ØstergadeFuh, mellem rutebil og mc. Mc-føreren omkom og passager kvæstet, begge bragt til Fac
08 06 1951Annisse OverdrevTraktor styrtede igennem en mindre træbro over Pøleå. ZR fik, efter 5 timer, traktoren op og slæbt på værksted. i.p.s.
25 05 1952HelsingeElg-koen "Svea" traskede rundt i byen og lagde sig til rette midt på kørebanen. ZR trak hende ud i Høbjerg Hegn
05 06 52VejbyHest faldt i en tørvegrav. ZR fik den bragt op igen
01 10 52(ZR Helsinge)Helsinges ZR-leder, Laurits Olsen, kunne fejre 25 års Zone-jubilæum (1927 - 1952)
20 03 1953HelsingeLille dreng kvalt i huerem under leg på Vandværksvej
13 07 53KagerupFuh, cyklist påkørt af bil. Cyklisten bragt til Fac i amb.
02 09 53Vejby ZR flyvemaskine nødlandede på Dyndmosegårds jorde, da den ene motor satte ud, pilot: Seirø. Et andet ZR fly kom til undsætning, men fløj hurtigt af sted igen
28 09 53København/Hornbæk3 ZR amb. fra København, 2 fra Hillerød, 1 fra Frederiks- sund og 1 fra Helsinge kørte i kortege med poliopatienter fra Grønlandsskibet "Disko" til Hornbæk Kurbad
05 10 53SkærødFuh med to militærkøretøjer. 3 lettere kvæstede soldater bragt til Fac i amb fra ZR Helsinge og Hillerød
18 06 1954Ejlstrup, hos Boilers1½ tons beholder rullede hen over en person, der blev bragt til Fac i amb.
07 10 54GræstedHelsinges kranvogn, med 4 mand som modvægt på motorhjelmen, transporterede en 3 tons tung træstub fra Markedspladsen til en mergelgrav
07 10 54nordsjællandI den seneste tid har ZR hver dag fritrukket omkring 10 traktorer og landbrugsmaskiner fra de regntunge landbrugsarealer
22 11 54Lynæs FortSoldat faldt i baderum, ZR bragte pgl. til Militærhospitalet
22 11 54KæderupFuh, mc mod parkeret mørklagt traktor. Føreren til Fac
16 12 54HelsingeMekaniker kvæstede den ene hånd, pgl. bragt til Fac
23 12 54GillelejeSøborg Kanal gik over sine breder. Flere pumpeopgaver
28 01 1955(Hillerød)Autoforhandler Lars Larsen, Hillerød, afleverede d.d. den første af 10 amb, Volvo PV445, stationcar, til ZR
23 04 55Nejlinge7-årig dreng til skade ved leg nær kørende vejtromle. ZR bragte pgl. til Esb
24 04 55(Helsinge)Chauffør Poul Arne Rasmussen, 7 år ved ZR Helsinge, modtog KDAK's Fortjenstmedalje for god og hensynsfuld kørsel uden uheld
29 04 55Mønge3-årig pige nær druknet i byens gadekær. ZR til stedet med amb og læge
15 06 55Lavø, DrisdalgårdChauffør klemt til døde mellem lastbil og bygning. ZR til stedet med amb og kranvogn
27 07 55AmmendrupBil kørt i grøften og trukket op igen af ZR
03 12 55Helsinge, LavøvejFuh ved Bøgeskovgård, hvor jeep kørte mod træ. Føreren omkom
18 01 1956Asserbo, NyvejFuh, militærjeep væltet, 3 tilskadekomne bragt til Frv
22 01 56nordsjællandStormvejr med mange stormskadeassistancer
02 02 56AlmeFlystyrt, Svensk jetjager, J 29 "Den flyvende tønde" Piloten, den 22-årige feltflyver John Allan Lennart Ljungström fundet død ved Tegners Museum
02 02 56HøbjergFuh ved Limkærgård, to på én knallert væltet, begge bragt til Fac
07 02 56KagerupFuh, mc og cyklist kørt sammen, mc-føreren bragt til Fac
31 05 56Helsinge, TofteFuh, knallert ramt af bil, knallertføreren bragt til Fac
02 06 56SkærødFuh, i.p.s., bus mod bil, ZR bugserede køretøjerne væk
02 06 56Smidstrup11-årig dreng huggede sig slemt med økse, pgl. bragt til Esb af ZR
08 06 56HøbjergFuh, kvinde væltet på knallert, kvinden bragt til Fac
24 06 56Vejby StrandPerson faldt på stranden og bragt til LC og herfra til Esb
24 06 56Vejby Strand, RågevejFuh, væltet scooter, føreren bragt til LC og herfra til Esb
24 06 56GillelejeKvinde fra København faldt på Fyrstien. Pgl. bragt til Sundby Hospital i København af ZR
06 07 56GillelejeBil trillede ud over en 8 meter høj skrænt, forinden lykkedes det at redde et 2-årigt barn ud af bilen. ZR trak bilen op
09 07 56TibirkeFuh, fodgænger ramt af bil, pgl. bragt til Frv
13 07 56Helsinge, ØstergadeFuh, cyklist væltede, pgl. bragt til Fac
13 07 56KagerupFuh, bil kørte op bag i anden bil, der bremsede for en kat. ZR rettede nogle buler ud så bilerne kunne køre igen, i.p.s.
14 07 56TisvildelejeKvinde reddet fra drukning, da ZR Helsinge ikke havde ledig amb, bragte Falck Frederiksværk pgl. til Frv
15 07 56UnnerupLille pige med brækket arm kørt til sygehus af ZR
15 07 56KagerupFuh ved Enghavehus, knallert mod bil, knallertføreren bragt til Fac
25 07 56Tisvildeleje, Kattegat23-årig mand druknet i forsøg på at redde to personer, der var i vanskeligheder i Kattegats voldsomme bølger
30 07 56GræstedFuh, lastbil med påhængsvogn kørte galt, begge køretøjer bugseret til Sæby i nordjylland
02 08 56Helsinge, ØstergadeFuh, 83-årig mand trådte ud foran mc, pgl. døde på Fac
02 08 56 Vejby Strand, KattegatStrandvasker formentlig fra forlist lystbåd ved Lysegrund nord for Hesselø, pgl. indbragt til kapellet på Fac
02 08 56TisvildePension Tisvildehus, Kvinde faldt på trappe, bragt til Fac
07 08 56Helsinge, TofteFuh, 5-årig pige ramt af bil og hårdt kvæstet. ZR bragte hende til Fac
17 08 56(Hundested)Helsinges Reo-sprøjte foræret til Dr. Ingrids Børnehjem
26 08 56Helsinge, TofteFuh mellem 2 biler, i.p.s. ZR bugserede bilerne væk
28 08 56?Kvinde faldt ned fra kørende påhængsvogn, bragt til Fac
30 08 56Valby4-årig pige faldt ned fra traktorpåhængsvogn, ZR bragte hende til Fac lettere kvæstet
08 56-I den senere tid er der i nordsjælland blevet drøftet en omlægning af ambulancealarmeringsordningen, der auto- matisk går til Esb-ambulancen, hvis ikke anmelder udtryk- kelig forlanger amb fra ZR
02 09 56Kongens LyngbyFuh, Under hjemkørsel fra København med amb, assiste- rede ZR Helsinge ved fuh ud for Frilandsmuseet
03 09 56Vejby StrandSoldat kvæstet under skydeøvelse på Heatherhill. Pgl. bragt til Frv
07 09 56Mårum, gårdLoft brød sammen under vægten fra indblæst korn. ZR assisterede ved afstivning m.v.
20 09 56Helsinge, VestergadeFuh mellem mc og bil, mc-føreren bragt til Fac
24 09 56Helsinge, BymosegårdVild kvie måtte nedskydes af ZR
28 09 56Annisse, PilegårdenTræ væltede ned over bygninger, ZR til assistance
28 09 56Helsinge Skole12-årig pige gled og faldt, ZR bragte hende til Fac
30 09 56HelsingeFuh, scooter mod jernbanebom, passager bragt til Fac
01 10 56Annisse OverdrevEfter assistance til væltet traktor faldt Helsinges kranvogn gennem en træbro over Pøleå. 2 ZR kranvogne fra Hillerød brugte ca. 6 timer på at bjærge køretøjet, der ikke havde taget nogen væsentlig skade
03 10 56Skærød3-årig dreng faldt i mose, han blev reddet ved kunstigt åndedræt og brug af Carbogén, pgl. bragt til Fac
24 10 56Helsinge, TorvetFuh mc og cyklist kørt sammen, cyklisten bragt til Fac
10 11 56GribskovFuh, traktor væltet på skovvej, føreren omkom
01 12 56HelsingeFuh ved jernbanestationen, lastbil med påhængsvogn kørte galt, i.p.s. ZR bugserede køretøjerne væk
11 12 56HolløseFuh, væltet scooter, føreren bragt til Fac
16 12 56Søborg ved mejerietFuh, bil væltet, amb. Esbønderup Sygehus bragte føreren til Esb, ZR bugserede bilen væk
18 12 56Helsinge, CentralkroenFuh, mc mod parkeret bil, mc-føreren bragt til Fac
23 12 56DønnevældeFuh, bil væltet, i.p.s. ZR bugserede bilen væk
25 12 56TisvildeFuh, bil mod bil, flere personer bragt til Frv
04 01 1957KagerupFuh, et par biler i grøften, glat øre, i.p.s. ZR fjernede bilerne
13 01 57SmidstrupFuh, bil mod bil, ZR bragte et par personer til Esb
27 01 57RavnebjergFuh, 5-årig dreng kørt over af kvashugger ført af hans far, ZR bragte drengen til Esb
06 02 57HolløseVild ko angreb en dyrlæge, ZR indfangede koen
06 02 57Helsinge SkoleSkolepige faldt i skolen, ZR bragte hende til Fac
22 02 57Helsinge, Fr.borgvejFuh, mc mod holdende bil, mc-føreren bragt til Fac
05 03 57Helsinge, SkolegadeFuh, 8-årig dreng på cykel ramt af bil, pgl. bragt til Fac
12 03 57RamløseFuh, mc fra sidevej ud i bil, mc-føreren bragt til Fac
30 03 57NellerødFuh, bil mod lysmast, ZR bragte føreren til læge i Helsinge
05 04 57Kagerup i GribskovFuh, bil mod træ, 2 personer bragt til læge i Helsinge
17 04 57Tisvilde, GodhavnsvejFuh, VW mod træ, 2 personer bragt til Frv, 1 person til Bispebjerg Hospital i København
19 04 57Halsnæs, Ellinge 4-årig dreng slog hovedet mod radiator, bragt til Frv
19 04 57TisvildePension Juulsgård, kvinde faldet, pgl. bragt til Frv
19 04 57Vejby StrandFuh, ung kvinde væltet på cykel, pgl. bragt til Fac
?? ?? 57Gilleleje HavnDrukneulykke, 10-årig dreng druknet i havnebassinet, ZR frømænd fandt den omkomne samt hans cykel
19 06 57Ejlstrup, hos BoilersPerson faldt ned fra kran, pgl. bragt til Fac
29 06 57LavøFuh, føreren af en Lloyd bil fik et insekt i øjet. Under forsøg på at fjerne kræet, kørte bilen i grøften, pgl. bragt til læge
29 06 57HolløseFuh, scooter mod bil, scooter-føreren bragt til Frv
02 07 57AnnisseFuh, 5-årig pige væltet på cykel, pgl. bragt til Frv
03 07 57Ramløse SandFuh, mc mod militærlastbil, mc-føreren bragt til Frv
04 07 57Tisvilde ud for kroenFuh, mc væltet, føreren bragt til Frv
08 07 57Vejby ved DyndmosegårdFuh, cyklist med barn som passager væltet, begge bragt til Esb
08 07 57ValbyFuh, Austin varebil væltet, i.p.s. ZR bugserede bilen væk
09 07 57Strand Esbønderup1½ - årig pige spiste cigaretter, pgl. bragt til Esb
10 07 57TisvildePerson kom tilskade ved træfældning, pgl. bragt til Frv
04 08 57HolløseFuh, knallert mod bil, knallertføreren til Fac med kraniebrud
06 08 57Helsinge, TofteFuh, 2 biler kørt sammen i.p.s. ZR slæbte bilerne væk
06 08 57Øresund ud for HornbækBundgarnspram sank under slæbning. ZR frømand Villy Arp, København, foranledigede, at prammen kunne hæves og slæbes videre
06 08 57Tisvilde, Godhavn Strand73-årig mand faldt ned ad den 30 m høje skrænt. Pgl. bragt til Helene Kilde på båre og herfra videre til Frv
16 08 57Tisvilde ud for kroenFuh, knallert mod lastbil, knallertføreren blev hårdt kvæstet bragt til Frv
24 08 57Helsinge ved HaragergårdFuh, bilist undveg for kat og kørte galt, i.p.s. ZR bugserede bilen væk
28 08 57Helsinge, ØstergadeFuh, knallert mod lysmast, føreren bragt til Fac
01 09 57SmidstrupFuh, bil mod sten i rabatten, i.p.s. ZR slæbte bilen væk
05 09 57Kagerup i GribskovFuh, bil kørte af vejen og ind i skoven. ZR måtte fælde et par træer for at få bilen ud på vejen igen
10 09 57HelsingeFuh Skolegade-Vestergade, knallert mod bil, knallertføre- ren bragt til Fac
12 09 57Helsinge, VestergadeFuh, mælkebil mod lysmast, i.p.s. en del knuste mælkeflasker, ZR ryddede op og slæbte bilen væk
15 09 57AnnisseFodboldspiller brækkede en fod, personen bragt til Fac
15 09 57Tibirke SandFuh, scooter mod lastbil, scooterføreren bragt til Frv
15 09 57KarsemoseFuh, mc væltet under nedbremsning, føreren bragt til Frv
27 09 57Helsinge, Fr.borgvejFuh, cyklist mod parkeret lastbil, pgl. med kraniebrud til Fac
01 10 57(Hillerød)Zoneleder Laurits Olsen, Helsinge, og Oluf Larsen, Frede-rikssund fejres på Slotspavillonen i Hillerød, 30 års Zone- jubilæum
25 10 57Rågeleje1½ - årig pige drak Tetraklorkulstof. Pgl. reddet af læge Jacobsen, Helsinge, ZR bragte herefter pigen til Fac
2-3 11 57nordsjællandZR foretog mange fritrækninger grundet opblødte grusveje
03 11 57ValbyFuh, 22-årig kørte sig ihjel på stor ny mc
05 11 57DuemoseFuh, ung pige væltet med cykel, pgl. bragt til Fac
11 11 57Gilleleje HavnOphalerskinnevogn faldt i havnen ved skibsværftet. Vognen halet op og ZR frømand fra København foretog eftersyn af skinnerne
?? 11 57GribskovFuh, lastbil med trækævler kørt i grøften, i.p.s. ZR bjærgede køretøjet
26 11 57NellerødFuh, cyklist mod fodgænger, ZR bragte cyklisten til Esb
02 12 57TisvildePension Helenekilde, store vandskader afhjulpet af ZR
06 12 57ValbyFuh, knallert væltet, føreren bragt til Esb af ZR
06 12 57Helsinge, ØstergadeFuh, bil væltet ud for nr. 49, i.p.s. ZR slæbte bilen væk
12 12 57VejbyVed uheld drak 90-årig kvinde mølvæske. ZR bragte hende til Esb for udpumpning
20 12 57Ramløse SandFuh, 2 biler kørt sammen, ZR bragte 2 personer til Frv
24 12 57NellerødÆldre mand faldt i hjemmet, pgl. bragt til Fac
26 12 57KagerupFuh, mc mod lastbil, mc-føreren bragt til Fac
20 01 1958Helsinge, TofteFuh, 11-årig dreng væltet med cykel, pgl, bragt til Fac
02 58nordsjællandGrundet store snemængder blev et 4-hjulstrukkent køretøj fra CF Karsemose stationeret ved ZR Helsinge. Én assi- stance var transport af jordemoder fra Helsinge til Mårum
13 02 58Mårum TinghuseFuh lastbil med anhænger kørte i grøften, i.p.s. ZR ryddede op og fik bjærget køretøjerne
20 02 58HelsingeKvinde faldt på gaden, pgl. bragt til Frv og videre til Fac
24 02 58HelsingeFuh, Fr.borgvej-Østergade, postbud ramt af bil, pgl. ført til Fac
26 03 58Helsinge, ØstergadeFuh, traktorpåhængsvogn rev sig løs og kørte ind i Farve- handler Reiter Jensens butiksrude, ZR ryddede op
06 04 58Tibirke, BækkebrovejFuh, bil punkterede og væltede, føreren bragt til Frv
19 04 58EjlstrupTraktor væltet i 7 m dybt mosehul, i.p.s. ZR bjærgede traktoren
27 04 58KagerupFuh, bil mod træ, dreng kvæstet og bragt til Fac
01 05 58KagerupFuh, bil punkterede og væltede, 1 person bragt til Fac
05 05 58Skærød, DannebrogsgårdChauffør kom i klemme mellem lastbil og husmur. Pgl. bragt til Fac
13 05 58Vejby, BakkegårdenPerson sparket i nakken af hest, pgl. bragt til Fac
13 05 58Helsinge ved kroenFuh, 6-årig cyklist ramt af bil, cyklisten bragt til Fac
14 05 58AnnisseAnsat på maskinstation blev "fanget" af traktors roterende kraftoverføringsaksel, pgl. kørt til Fac
19 05 58Helsinge, ØstergadeFuh, knallert væltet, føreren ville ikke på sygehus
27 05 58Annisse OverdrevKo faldt i ajlebeholder, ZR reddede den uskadt op
03 08 58Kagerup, GribskovFuh, mc ramte rådyr, mc-føreren bragt til læge
18 08 58GillelejeFuh, Melding: 2 dræbte mc'er ligger på vejen. De var hel- digvis kun lettere kvæstet og blev bragt til Esb af ZR
18 08 58MårumFuh, lastbilchauffør besvimede under kørsel, vognen væltede med 3000 mursten, ZR ryddede op m.v.
23 08 58HøbjergArbejder på Pedershvile Teglværk fik knust en lillefinger
24 08 58Helsinge, KirkegadeSnedker skar sig voldsomt på en rude, pgl. ført til Fac
27 08 58nordsjællandMange fritrækninger fra regnopblødte marker
30 08 58Holløselund2 fuh, med få minutters mellemrum forulykkede 2 biler ind i samme have, i.p.s. ZR slæbte begge biler væk
07 09 58Ørby14-årig dreng kom ind under en hesterive. pgl. ført til Fac
11 09 58Kbh's HovedbanegårdOverass. Verner Olsen, ZR Helsinge, nedskød undsluppet abe
15 09 58HolløselundFuh ved Barritgård, mc væltet, en passager bragt til Esb
26 09 58TulstrupChauffør klemt mellem lastbil og anhænger, pgl. ført til Fac
08 10 58VejbyPerson kom tilskade under slibearbejde, pgl. ført til Fac
11 10 58NejlingeFuh, mc mod vejtræ, mc-føreren bragt til Esb
12 10 58Annisse14-årig dreng skød sig gennem foden med salonriffel, pgl. ført til Fac
20 10 58Holt, FrydenlundLastbil væltede på mark under kalkudstrøgning. Chaufføren kom i klemme under bilen, ZR kørte pgl. til Esb
23 10 58FjellenstrupFuh, varebil væltet, i.p.s. ZR slæbte bilen væk
27 10 58Holløse ved GadegårdFuh, 3½-årig pige løb ud foran lastbil og omkom
27 10 58Kagerup, GribskovFuh, bil kørte i grøften, føreren bragt til Fac
02 11 58Rågeleje, KattegatJolle ramte undersøisk sten og blev knust, 47-årig mand fra Gilleleje og 67-årig mand fra Rågeleje omkom
?? 11 58Tisvilde50-årig købmand og hans 17-årige søn blev hugget med økse af købmandens hustru. De kvæstede ført til Fac og købmanden videre til Militærhospitalet i København
27 11 58Helsinge, VestergadeFuh ved nr. 39, lastbil kørte ind over fortov og ramte elmast og et stakit, i.p.s. ZR slæbte køretøjet væk
09 12 58HelsingeFuh, bil ramte sten i rabatten, i.p.s. ZR slæbte bilen væk
12 12 58HelsingeFuh, knallert væltede i glat føre, føreren bragt til Fac
31 12 58HelsingeFuh, 17-årig ung mand på knallert mod bil, knallertføreren bragt til Fac med livstruende kvæstelser
05 01 1959KagerupFuh, 13-årig dreng væltede med cykel, pgl. bragt til Fac
07 01 59GribskovFuh, lastbil skred i grøften, ZR Helsinge og Hillerød bragte den flot
6-7 01 59nordsjællandGlatte veje, flere biler i grøften, i.p.s. ZR assisterede
09 01 59LavøOlieboring, ZR anmodet om opsætning af katastrofebelys- ning, så borearbejdet kunne fortsætte om natten
24 01 59nordsjællandStormskader bl.a. ved Ramløse, Kongensglæde, ved Nelle- rød, Skovgård, ZR assisterede
27 02 59Helsinge bag Vestergade 7Dreng smed tændstik ned i skrotbils benzintank, der eks- ploderede. 2 drenge bragt til Fac
04 03 59(ZR Helsinge)ZR vil snart få radioanlæg i køretøjerne (se d. 22 09 60)
?? 03 59MårumFuh, 2 biler stødte sammen i det berygtede Mårum-Kryds, 3 omkom: far-søn-sønnesøn, der førtes til Fac foruden 5 kvæstede

28 03 59BakkebjergFuh, bil i grøften i.p.s. ZR slæbte bilen væk
28 03 59KagerupFuh, lastbil mod træ, fører beruset, ZR slæbte bilen væk
03 04 59Vejby, HøjbrogårdFuh, scooter væltet, føreren bragt til Esb
20 04 59Helsinge, NygadeStige brød sammen, mand kvæstet og bragt til Fac
28 04 59Helsinge, ValbyvejFuh, bil væltet, føreren beruset, ZR kom ej i arbejde
29 04 59?Anmeldelse: Skolebus væltet, mange kvæstede. Det var en øvelse for samaritterkorpset i Græsted og Hillerød samt for ZR, der opsatte katastrofebelysning, 40 samarittere mødte
06 05 59Græsted, AggebogårdGårdejer væltet af opskræmte heste, pgl. bragt til Esb
09 05 59DragstrupVild kvie foer løs på et hestekøretøj, ZR nedskød kvien
10 05 59LavøFuh, 15-årig dreng fundet bevidstløs ved sin cykel, ZR førte ham til Fac
11 05 59Gilleleje HavnVed østre mole fandtes en død ung mand, der havde været efterlyst siden d. 27 04 59. ZR bragte afdøde til kapellet
12 05 59TikøbVild kvie , der stak af ved Pårup sidste efterår blev nedskudt af ZR Helsinge
17-18 05 59ZR HelsingeZR foreviste, i pinsedagene, stationen for 140 unge fra DUI (De Unges Idræt)
24 05 59Lavø HuseFuh, mc væltet, føreren bragt til Fac
24 05 59HelsingeFuh, kvinde forsøgte at spænde sikkerhedsselen under kørslen, men magtede ikke samtidig at styre bilen, der kørte i grøften, i.p.s. ZR slæbte bilen væk
30 05 59TisvildeBilist forsøgte at køre op ad den lange og med trappe forsynede bakke til Sandflugtsmonumentet. Personerne i bilen stak af, ZR slæbte vogn en væk
06 06 59Tibirke, BækkebrovejFuh, knallert ført af kvinde væltede, pgl. ført til Frv og d. 08 06 overført til Bispebjerg Hospital, stadig bevidstløs
08 06 59HelsingeFuh, kabinescooter væltet, fører og passager ført til Frv
09-10 06 59AlmeFoxterrier forsvundet ned i rævegrav, forsøgt forgæves gravet fri, ZR tilkaldt, ZR rekvirerede 20 mand fra CF Kar- semose, der også gravede forgæves. Så blev en anden hund sendt ned i graven og ved hjælp af dens gøen, kunne der graves ned til de to uskadte hunde.
14 06 59UdsholtFund af menneskeskelet under sandet på stranden, Det havde ligget dér i meget lang tid, ZR bragte det bort
22 06 59AlsønderupFuh, 2 cykelryttere kørte sammen, den ene bragt til Fac
23 06 59Holløse - KrydsetFuh, bil påkørte 3 cykelryttere, der alle blev bragt til Esb
27 06 59Helsinge, HaragergårdFuh, bil kolliderede med tog og blev slæbt 40 m ud af skinnerne, i.p.s. ZR ryddede op og slæbte bilen væk
05 07 59HelsingeFuh, mc væltede, føreren bragt til Fac
05 07 59RamløseFuh, bil væltet, i.p.s. ZR bragte føreren hjem og bilen bort
10 07 59HøbjergFuh, bil mod cyklist, der blev bragt til Fac
13 07 59Tisvilde, BorshøjgårdUnder ridestævne faldt rytter af hesten, der kom til at træde pgl. i hovedet, rytteren bragt til Frv
17 07 59Holløse FlaskeagergårdGårdejer faldt ned fra høloft, pgl. bragt til Esb
17 07 59Tisvilde, GyvelbakkenKvinde faldt på trappe, pgl. bragt til Frv
17 07 59Ramløse, Fr.værksvejFuh, kvinde væltet med cykel, pgl. bragt til Frv
17 07 59Ramløse BakkerMand faldet og brækkede en fod, pgl. bragt til Fac
17 08 59Smidstrup StrandKattegats bølger truede en speedbåd med at blive knust mod en badebro, ZR trak båden på land
17 08 59NejlingeFuh, VW kørte mod lysmast, fører bragt til Fac
21 08 59TisvildeFuh, kvinde væltet med cykel, pgl. bragt til Frv
21 08 59Dronningmøllecampingpladsen, bil trillede i lergrav, ZR trak den op igen
21 08 59Nejlinge, NellerødvejKnallert ud foran bil, føreren bragt til læge i Helsinge
12 09 59(ZR Helsinge)ZR råder nu over 2 amb, 2 kranvogne, den nyeste: Dodge Power Wagon, 2 brandkøretøjer, påhængssprøjter samt diverse anhængere, én med katastrofelys
27 09 59Blistrup, Ludshøjgård13 T tung gravemaskine på skinner kørte af sporet, ZR med 2 kranvogne fik den tilbage igen
03 10 59HøbjergFuh, 59-årig knallertkører omkom, da han svingede ud foran en bil, der væltede, knallertføreren ført til Fac kapel
14 10 59Helsinge, Fr.borgvejFuh, mc påkørte parkeret lastbil, mc-føreren bragt til Fac. Vidner oplyste, at det var 5. gang lignende fuh skete dér
14 10 59Gilleleje HavnFiskekutter fra Allinge sprang læk, ZR mødte med pumper og fik slæbt kutteren til skibsværfter for reparation
18 10 59Ramløse SandFuh, 7-årig dreng cyklede slalom på Frederiksværksvejen, blev ramt af bil, drengen ført til Frv
?? 11 59FrederiksværkI rundkørslen tabte en lastbil et læs stålplader grundet is mellem pladerne, i.p.s. ZR ryddede op
10 11 59HelsingeFuh, Falck-redder i kranvogn alarmerer ZR til bevidstløs mand på kørebanen ved en knallert, pgl. bragt til Fac
01 12 59Helsinge GadekærEn springvandsfigur, en frø, der kom på lastbil udenbys fra, blev af ZR bragt på sin kommende plads i gadekæret
02 12 59KagerupFuh, cyklist påkører fodgænger, der blev bragt til Fac
06 01 1960RamløseFuh, mc og knallert kørte sammen, begge førere til Frv
03 02 60SkærødFuh, 2 biler stødt sammen, personer bragt til læge og Esb
15 03 60HøbjergFuh, 16-årige Flemming Wever væltet med sin racercykel, ZR bragte ham til Fac
23 03 60MårumFuh, bil ramte svingende knallert, knallertføreren til Esb
24 04 60Melby, stranden ud for...Militærlastbil kørt fast i sandet, ZR bugserede den til Lise- leje, hvilket foregik på det lave vand et par meter fra strandkanten, da kranbilens hjul på selve sandstranden, blot fræsede rundt og gravede sig ned
02 06 60Helsinge, TofteFuh, personbil væltet, 4 personer tilset af tilkaldt læge, ZR kørte de 4 til bopæle i København og slæbte bilen væk
02 06 60HelsingeAnsat i tømrervirksomhed kom tilskade i rundsav, pgl. bragt til Fac
05 06 60Helsinge, vejen mod RågelejeFuh, 15-årig pige på knallert ud foran bil, pgl. bragt til Esb med kraniebrud. (8 trafikdrab i Danmark i pinsen)
08 06 60Hundested HavnKørebanen på havnekajen brød sammen under en lastbil læsset med cement, ZR fik trukket bilen op igen
26 06 60Rågeleje, Kattegat11-årig dreng forsvandt i bølgerne men blev fundet og for- søgt genoplivet, pgl. død ved ankomsten til Esb
15 08 60KagerupFuh, bil kørte ind i parkeret bil, føreren bragt til Fac
?? ?? ??Holløselund, Kattegat2 unge tyskere kæntret med kajak 1 km fra land, de klam- rede sig til en bundgarnspæl i flere timer, den ene fik pad- let sig i land, ZR alarmeret, der med medbragt jolle fik red- det den anden i land efter ca. 5 timers ophold i vandet
07 09 60A-1, Fjelsted, FynFuh, ZR Helsinge amb på vej hjem fra sygetur kom til- fældigt frem til ulykkessted og indbragte til Odense Syge- hus 1 død og 4 kvæstede. ZR Gelsted og Falck Ejby var tilkaldt til stedet, i alt 1 død og 8 kvæstede indbragt
22 09 60(ZR Helsinge)Radioinstalleringen i ZR køretøjerne er nu i fuld gang
?? 11 1961Høbjerg, Pedershvile Teglværk25 T tung gravemaskine styrtet ned ad stejl skrænt, ZR brugte nogen tid på at få den op igen

?? ?? 1962Gilleleje HavnFiskekutteren Visoto af Gilleleje fik et stort anker i sit garn, ZR fik trukket ankeret op på kajen
19 05 62TibirkeRørlægger styrtede 40 m ned i en brønd, ZR og LC til ste- det, hvor pgl. var trukket op, efter tilsyn af LC kørte pgl. hjem i sin egen bil.
25 05 62Kagerup ud for Mobro- gårdFuh, VW kørte frontalt mod ZR Helsinge kranvogn, VW'en brød i brand, 3 unge omkom 1 kvæstet, alle bragt til Fac, ZR redderen uskadt og senere fundet uden skyld i ulykken
15 06 62(Kagerup)Da Falck og Zonen skal sammenlægges ved nytåret 1963 mødtes, i Kagerup, ZR Helsinge kranvogn med stationsle- der Arne Olsen og redder Børge Hansen med Falck Hille- rød kranvogn med stationsleder Børge Gullach og overass. John Asbjørn for at besegle et kommende samarbejde
17 06 62GræstedFuh, mc ramte bil, der kom fra sidevej, pgl. ført til Esb
17 06 62EjlstrupFuh, knallertkører væltet, pgl. bragt til Fac
17 06 62(ZR Helsinge)ZR har fornylig skaffet sig en 16 T mobilkran
19 06 62Helsinge, MarkedspladsenSamaritterøvelse med deltagelse af ZR Helsinge, Røde- kors Græsted samt Ramløse-Annisse kommunes sogneværn
19 06 62Rågeleje, KattegatLystbåd, ført af 14-årig dreng, grundstødte ud for Rågeleje, ZR trak båden op på land med en kranvogn
19 06 62HelsingeFodboldspiller brækkede et ben, pgl. ført til Fac
20 06 62KagerupFuh, VW mod vejtræ, passager bragt til Fac
HEREFTER:Falck & Zonen Forkortet: FZ
Intet fra:1963 og 1964
22 05 1965Nødebo nord for SkovskolenFuh, Mercedes-Benz 220 SE sportsvogn væltet og brød i brand, FZ Helsinge og Hillerød tilkaldt, bilisten til Fac
30 05 65Gilleleje, Kattegat17-årig dreng drev til havs i gummibåd, begyndte at svømme mod land, samlet op af fiskekutter og kørt til Esb af ZR
30 05 65RågelejeFuh, scooter mod parkeret bil, føreren bragt til Fac
14 06 65KøbenhavnSkybrud, mange oversvømmelser, pumpeassistance bl.a. fra ZR Helsinge
01 07 65AlmePerson fik læderet et ben i lergrav, pgl. bragt til Fac
01 07 65BlistrupFuh, mand væltet med cykel, pgl. bragt bevidstløs til Fac
03 07 65RamløseFuh, bil mod scooter der derefter ramte en cyklist, 3 per- soner bragt til Frv
03 07 65KagerupFuh, bil påkørte parkeret bil, 1 person bragt til Fac
08 07 65Mårum ved kirkenFuh, 7-årig dreng på cykel ramt af bil, pgl. bragt til Fac
26 07 65EsbønderupFuh, bil mod bil, FZ: 1 person til Esb samt bortfjernelse af bilerne
27 07 65SkærødFuh, 8-årig dreng svingede på cykel ud foran bil, pgl. død ved ankomsten til Fac
01 08 65Helsinge, TofteFuh, bil mod bil, 2 personer bragt til Fac
01 08 65HelsingeFuh, bil væltet, i.p.s. føreren spirituspåvirket, FZ slæbte bilen væk
01 08 65RamløseFuh, 2-årig dreng løb ud foran bil, pgl. noget forslået til Frv
02 08 65HolløseHærværk mod Vejby-Tibirkes kommunekontor, 70 ruder knust med økse, FZ satte plastik for vinduerne, en 39-årig mand tilstod senere hærværket
03 08 65GræstedFuh, bil mod lastbil, 1 person bragt til Esb
03 08 65Tisvildeleje, Kattegat22-årig mand druknede trods genoplivningsforsøg fra tililende og af FZ på vej til Frv
09 08 65Liseleje, Kattegat3 unge kæntrede ud for Liseleje, FZ Helsinge mødte med båd, men de 3 var kommet i land ved egen hjælp, i.p.s.
30 08 65Tisvilde½ år gammel pige druknede i opvaskebalje medens moderen aflagde en kort visit hos naboen
14 09 65EsrumFuh, bil mod 20 T selvkørende kanon, der var på øvelse, 1 passager i bilen til Esb, bilens forende kørt hel flad
21 09 65PårupTogafsporing, 2 køer og en kalv lå og sov på skinnerne, Y-toget afsporet, dyrene døde, i.p.s. FZ bragte toget tilbage på skinnerne
22 09 65SøborgFuh, bil mod bil, 4 personer bragt til Esb
26 09 65AnnisseVed Pøleåens udløb i Arresø havde en svane fået en fiskekrog i halsen, FZ indfangede kræet og en dyrlæge fjernede krogen, hvorefter fuglen fik friheden tilbage
03 10 65GræstedFuh, bil mod bil, i.p.s. FZ slæbte bilerne væk
04 10 65HelsingeTømrerlærling faldt 3 m ned på gulv, pgl. bragt til Fac

17 10 65Udsholt, KattegatKæntret jolle blev observeret 3-400 m fra land, 1 fiskekut- ter samt FZ båd søgte efter jollen, et par timer senere fand- tes jollen liggende på stranden, de 2 ombordværende fand- tes i et sommerhus uskadte og uvidende om, at de havde været eftersøgt
18 10 65ValbyFuh, bil væltet og brød i brand, FZ slukkede og bragte føreren, lettere forbrændt til Esb
19 10 65Helsinge, TofteFuh, bil i grøften forårsaget af urolig hund, der fik føreren til at blive ukoncentreret om kørslen. Føreren bragt til læge
19 10 65HolløseFuh, bil væltet, føreren bragt til læge og herfra til hjemmet
22 10 65SmidstrupFlystyrt, 3 omkomne, flyet, OY-ADN, ex. Falck Fly kom fra en slæbemålsflyvning for forsvaret ved Melby skydeterræn og var på vej til Kastrup, da det styrtede ned og kom i brand i et sommerhusområde, tililende dæmpede ilden med haveslanger, FZ slukkede branden og bragte de omkomne til Fac
01 11 65HelsingeFuh, fodgænger ramt af bil, pgl. ført til Fac
05 11 65RamløseFuh, traktor kørte ud foran bil, 3 alvorligt kvæstede bragt til sygehuset
05 11 65ØrbyFuh, bil mod vejtræ, føreren alvorlig kvæstet til Fac
08 11 65Dyssekilde jernbanestationFilmoptagelse, Saga Film optog sekvenser til filmen: "Dy- den går amok" FZ skulle levere "regnvejret"
09 11 65UnnerupFuh, traktor svingede u foran bil, bilisten reddet af sikker- hedsselen, i.p.s. FZ slæbte bilen bort
09 11 65Valby "Tavlebakken"Fuh, tankvogn kørte gennem autoværn og i grøften, i.p.s. FZ bragte køretøjet op på vejen igen
26 11 65Gilleleje, MunkerupFuh, glat føre, bil mod bil, 2 personer bragt til Fac
28 11 65PårupFuh, glat føre, bil mod bil, 3 personer bragt til Fac
28 11 65HelsingeFuh, glat føre, bil i grøften, 2 personer bragt til Fac
28 11 65HelsingeFuh, glat føre, bil i grøften, 1 person bragt til Fac
15 12 65SkærødFuh, 7-årig pige ramt af bil, da hun løb over vejen for at nå skolebussen, pgl. omkom
18 12 65BannebjergFuh, bil mod lysmast, hele egnen mørkelagt
22 12 65Helsinge, ØstergadeFuh, bil mod parkeret lastbil, føreren bragt til Fac
01 1966nordsjællandVoldsomt snefald fra begyndelsen af januar og det meste af måneden med mange fuh til følge (de fleste: i.p.s.) samt mange fritrækninger
14 01 66LavøFuh, væltet mc, føreren bragt til Fac
13 02 66KagerupFuh, bil væltet på taget, i.p.s. FZ bragte bilen bort
16 02 66HolløseFuh, LC's bil ramt af bil, der undlod vigepligt, i.p.s.
18 02 66Valby HegnSkovløber fik træ over sig ved skovning, pgl. bragt til Fac
25 02 66Kagerup ud for kroenFuh, bil mod stengærde, føreren omkom, passager kvæstet
09 03 66EsrumFuh, bil mod træ, føreren bragt til Esb
09 04 66KagerupFuh, kabinescooter ramte træ, i person bragt til Esb
07 04 66Annisse OverdrevOversvømmelse skaber sø på 60 tønder land, FZ, der er anmodet om at pumpe vandet væk, anslår, at der skal pumpes 200.000 m3 vand væk, hvorfor der er entreret med et privat firma med pumpekapacitet på 6000 l/m
04 66nordsjællandStore snemængder i april måned, mange biluheld
26 04 66Gilleleje, FiskerloddenOversvømmelse, FZ pumper 200.000 l vand væk
29 04 66KagerupFuh, mc væltet, føreren bragt til Fac
08 05 66Annisse ForsamlingshusKvinde faldt ned ad trappe, pgl. bragt til Fac
13 05 66RamløseFuh, bil mod bil, 3 personer bragt til sygehus
26 06 66Rågeleje, Kattegat10-årig pige fra København druknede, indbragt til Fac
01 07 66(Esbønderup Sygehus)Sygehusets udrykningsamb og skadestue nedlægges
01 07 66Ammendrup, KildedalGårdejer fik arm i båndsav, pgl. bragt til Fac
01 07 66HelsingeFuh, mc op bag i bil, føreren med benbrud bragt til Fac
07 07 66Rågeleje, Kattegat15-årig pige redder lille dreng bevidstløs op fra Kattegat, hun standser den første bilist, der kommer kørende, denne kører med drengen hurtigt hen til 3 Helsinge FZ-folk, der er i nærheden grundet et cykelløb. Stationsleder Arne Olsen begynder mund-til-mund livredning ass. af redningsfører Willy Sørensen og redder Kjeld Nielsen, drengen kommer til bevidsthed og føres i amb til Fac
08 07 66Helsinge, TofteFuh, bil mod bil, kvinde ført til Fac
09 07 66Helsinge, ØstergadeFuh, olietankbil lækkede olie under kørslen, hvorved en scooter væltede, FZ og vejvæsen foretog grusning m.v.
21 07 66Tisvilde, KattegatHustru reder sin mand fra at drukne, pgl. ført til Frv
21 07 66Arresø nord for AnnisseBåd kæntret ud for Hougård-pynten med 2 ombord, der først blev observeret og reddet efter 2 timer
24 07 66Blistrup, LudshøjgårdFuh, bil væltet på taget i grøft, føreren bragt til Fac
01 08 66Tågerup, KildevejenFuh, knallert væltet, føreren bragt til Fac
13 08 66Helsinge, Tofte, ud for bagermester Schmidts ejendomFuh, Kronprinsesse Margrethe alarmerede FZ Helsinge til fuh, hvor en bilist havde overhalet kronprinsessens bil, hvorefter den forulykkede og kørte i grøften
14 08 66Arresø ud for RamløseSejlbåd med 7 personer kæntrer i vindstyrke 8, én svømmer i land og alarmerer FZ Helsinge, der med båd får reddet de øvrige i land, svømmedykkere fra Lyngby, der ligedes var på vej, kom ikke i aktion
14 08 66Helsinge, TofteFuh, bil mod bil, 1 passager bragt til Fac
15 08 66Tisvilde, KildevejenFuh, bil mod elmast og kører ud over en 3 m dyb skrænt, føreren bragt til Fac med brud på rygsøjlen
21 08 66Smidstrup, KattegatSpeedbåd påsejler en mandlig svømmer, der pådrog sig dybe kødsår på benene, pgl. bragt til Fac, Speedbåden forsvandt og blev efterlyst
21 08 66Græsted ved VokstrupgårdFuh, bil bremsede op ved jernbaneoverskæring og blev påkørt bagfra af anden bil, ringe personskade
24 08 66Helsinge, Fr.borgvejFuh, 11-årig pige ramt af bil, pgl. bragt til Fac
04 09 66Annisse, PræstevejFuh, varebil mod vejtræ, føreren fastklemt og befriet med hydrauliskværktøj, ført til Fac med svære kvæstelser
13 09 66SøborgFuh, i kryds, 2 "VW-rugbrød" kørt sammen, 1 let kvæstet
16 09 66HolløseFuh, knallert mod bil, knallertføreren bragt til Fac
21 09 66Helsinge, ØstergadeFuh, mc mod bil, mc-fører Fini bragt til Fac med benbrud
02 10 66KarsemoseFuh i krydset: Nyvej - Helsingevej, bil mod bil, 1 omkom, 3 kvæstede, alle ført til Frv
03 10 66(FZ Helsinge)Stationsleder Arne Olsen, redningsfører Willy Sørensen og redder Kjeld Nielsen modtog Sophus Falcks Mindelegat for deres indsats i Rågeleje d. 07 07 66
08 10 66Esbønderup SkovhuseFuh, bil skred af vejen, kvindelig fører bragt til Fac
13 10 66Ramløse, HimmerigshøjElektrikerlærling kom under sit arbejde i stødet, da han installerede en stikkontakt, pgl. bragt til Fac
17 10 66SaltrupFuh, bil i grøften, hvor den ramte en betonklods, fører og 2 børn bragt til Fac
28 10 66BlistrupFuh, ved kommunekontoret, bil mod bil, i.p.s. FZ slæbte bilerne bort
30 10 66AnnisseFuh, vandrør faldt af traktorpåhængsvogn og ramte en knallertkører, der blev bragt til Fac og siden til RH
12 11 66Kagerup, Ny MårumvejFuh, bil mod fodgænger, der får den ene arm revet af. Pgl. ført til Fac
14 11 66AnnisseFuh, 14-årige Jan på cykel blev dræbt, da han lod sig trække af sin storebror på knallert, Jan ramte en mod-kørende lastbil, Jan blev ført til Fac
17 11 66Bakkebjerg ved ToftegårdFuh, Fiat 500, ført af kvinde, ramt af modkørende lastbil, kvinden ført til Fac med alvorlige kvæstelser
25 11 66Mårum ved kirkenFuh, 49-årig cyklist påkørt bagfra af bil og dræbt
07 12 66Helsinge, RealskolenFuh, 13-årig pige påkørt af lastbil, pgl. bragt til Fac
12 12 66UdsholtLille pige faldet, pgl. bragt til Fac
14 12 66nordsjællandGlatte veje, FZ Helsinge havde ca. 40 ass. til småuheld
27 12 66DuemoseFuh, lastbil mod Gribskovbanens tog, i.p.s. men bil og tog blev noget molestreret
31 12 66Bendstrup, Marienlyst4-årig dreng druknet i ajlebeholder
01 01 1967GillelejeNytårsløjer, bil skubbet ud på mark, FZ fik den tilbage igen
09 01 67Ejlstrup hos BoilersArbejder faldt ned fra truck, brækket ben, pgl. bragt til Fac
12 01 67UdsholtFuh, bil væltet ind i have, i.p.s. FZ trak bilen ud igen
17 01 67(FZ Helsinge)Dokumentfalsk, ung mand købte for kr. 15,- benzin hos FZ, pgl. betalte med en check, kr. 500,- og fik kr. 485 tilbage i kontanter. Checken falsk, pgl. blev anholdt få dage senere
01 67nordsjællandI slutningen af januar kraftigt snefald/fygning med mange fritrækninger til følge
24 02 67Tibirke, BækkebrovejFuh, fyldt 16.000 l benzintankvognstog væltet i grøften, ingen ild men køretøjerne dækket med skum og bjærget
04 03 67Helsinge, ValbyvejFuh, bil mod elmast og i grøften, passager bragt til Fac
10 03 67GræstedFZ redder fik standset en spirituspåvirket bilist, der blev overdraget til politiet
12 03 67AmmendrupFu, bil kørt ind i have, i.p.s. FZ trak den ud igen
14 03 67BlistrupHåndboldspiller brækkede en arm under kamp, kørt til Fac
16 03 67Gilleleje, Søborg Kanal6-årig dreng druknede i kanalen efter fald fra lille bro uden rækværk
26 03 67Smidstrup, KattegatLystfiskerjollemotor satte ud, båden drev mod Sverige, fiskeren næsten nået ind til land, da FZ ankom med båd
30 04 67Helsinge, TofteFuh, bil mod bil, 6 personer bragt til Fac, 2 blev indlagt
02 05 67Helsinge, ValbyvejFuh, fortøjet på en VW brød sammen, 2 personer til Fac
05 05 67Gilleleje, KattegatJolle kæntret ud for Nordre Strandvej, de ombordværende samt jollen reddet ind til land af tililende i anden jolle, FZ bragte 2 personer til Fac
12 05 67HøbjergFuh, bil væltet, føreren bragt til Fac
19 05 67Valby, ValbyvejFuh, bil mod lysmast og væltede, fører bragt til Fac
08 06 67Smidstrup på Syvhøj- gårds udstykningArbejdsmand begravet til brystet i kloakudgravning, kolle- ger fik ham frigravet, FZ bragte ham til Fac
10 06 67Tibirke, BækkebrovejFuh, fodgænger gik ud foran bil, pgl. ført til Frv
12 06 67GræstedFuh, 66-årig vejmand fundet liggende bevidstløs i rabatten, ved ankomsten til Fac i amb var pgl. død
25 06 67Gilleleje, StationsvejFuh, bil ramte tog og blev slæbt 26 m, ringe personskade, føreren bragt til Fac
27 06 67Gilleleje, ØresundMand druknet ud for Nakkehoved Fyr, hustruen forsøgte genoplivning, pgl. bragt til Fac
04 07 67Roskilde Fjord i Kul- husrenden2 personer kæntret med sejljolle, FZ Frederiksværk og Helsinge mødte med både, men en fiskekutter havde red- det de 2, herefter savnedes pludselig Helsinges båd med overass. Verner Olsen, Helsinge, og redder Ingvar Jensen, Frederiksværk, de blev dog hurtigt fundet uvidende om, at de have været savnet
10 07 67Tibirke Sand, St. RyvejFuh, 70-årig kvindelig cyklist ud foran bil, pgl. omkom
12 07 67Valby "Tavlebakken"Fuh, mc mod bil, mc-føreren bragt til Fac
12 07 67Kæderup, MobrogårdFuh, bil mod vejsten og væltede, 1 person til Fac
15 07 67Asserbo, KattegatSpeedbåd med 3 ombord kæntret, FZ Frederiksværk og Helsinge mødte med både, der ike kom i anvendelse, da de 3 var kommet i land ved egen hjælp
30 07 67ÅgerupFuh, traktor mod bil, traktorføreren indlagt med benbrud
01 08 67HelsingeFuh, mc mod bil, de 2 fra mc'en bragt til Fac
02 08 67Helsinge, SkolegadeFuh, mc væltet, føreren bragt til sit hjem af FZ
05 08 67Gilleleje, Kattegat56-årig mand reddet fra drukning ved vestmolen af fiskeskipper, FZ mødt med båd og amb, ej i anvendelse
06 08 67ArresøSejlbåd kæntret med 3 ombord, efter ½ time blev kænt- ringen observeret fra land og FZ alarmeret, i.p.s.
07 08 67Tibirke, BækkebrovejFuh, 10-årig dreng væltet med cykel, pgl. bragt til Frv
09 08 67HelsingeAnsat hos "Valdemar Pedersen" faldt om og døde i amb
18 08 67Græsted, Lille Aggebo- gårdVed uforsigtighed blev 2 mænd slynget ind i mejetærskers maskineri, begge lettere kvæstet ført til Fac
23 08 67Kagerup, GribskovFuh, mc mod bil, mc-føreren bragt til Fac
23 08 67Helsinge, RundinsvejFuh, dreng ramt af bil, pgl. bragt til Fac og indlagt
24 08 67Ramløse, EllemosevejFuh, 8-årig dreng ramt af bil, pgl. bragt til Fac med kraniebrud og et brækket ben
24 08 67AnnisseFuh, 12-årig pige ramt af bil, pgl. bragt til Fac og indlagt
08 67Tisvilde Hegn2 steder er der etableret køreredningsveje gennem klitterne
31 08 67GillelejeSkinnebus løb af sporet under rangering, FZ assisterede
01 09 67ArresøSejler kæntret med sejljolle, FZ Frederiksværk mødte med båd, Helsinge med båd og amb, Lyngby med frømænd, der dog blev aflyst undervejs, sejleren nægtede længe, ligesom ved en tidligere kæntring denne sommer, at lade sig redde, men til sidst blev han overtalt og blev bragt i land sammen med jollen
01 09 67Valby HuseFuh, fører af bil mistede herredømmet, da han forsøgte at verfe en hveps ud, bilen væltede, 2 personer bragt til Fac, passageren senere overført til RH alvorligt kvæstet
01 09 67Mønge12-årig dreng fik en jernplade over sig, pgl. bragt til Fac med åbent benbrud
05 09 67Tisvildeleje, Kattegat12-årig engelsk dreng drev til havs på hjemmelavet tøm-merflåde FZ hentede ham ca. 1 km fra land, i.p.s.
22 09 67Hillerød, GribskovbanenTogafsporing af tog fra Gilleleje med ankomst Hillerød kl. 2245, afsporet ved Hillerød Teglværk, da et skybrud havde foranlediget et jordskred ud over skinnerne, kun 3 personer i toget, i.p.s. FZ Hillerød og Helsinge mødte
22 09 67nordsjællandStorm og skybrud, FZ Helsinge fik 75 assistancer
30 09 67DønnevældeFuh, bil forulykket, 2 personer bragt til Fac
02 10 67Helsinge, ØstergadeFuh, bil ramt af anden bil, i.p.s. FZ slæbte bilerne væk
05 10 67Valby ud for kirkenFuh, 48.årig kvinde, der trak med knallert, påkørt af bil og omkom
05 10 67Helsinge, ValbyvejFuh, 14-årig pige på cykel ramt af bil, da hun cyklede hjem fra ungdomsskole, pgl. bragt til Fac
07 10 67Alsønderup, Pibe MøllevejFuh, 19-årig kvinde omkom, da hendes bil blev ramt af en modkørende lastbil, pgl. bragt til Fac
14 10 67Udsholt StrandSnedker faldt ned fra stillads, pgl. bragt til Fac
18 10 67NordsjællandVoldsom storm med mange skader, bl.a. væltede et nybyg-get hus ved Helsinge og ståtaget blæste af en gård i Pårup
23 10 67KagerupFuh, under bugsering væltede en traktor, FZ bragte den flot
29 10 67Dronningmølle, ØresundSpeedbåd med 2 ombord i havsnød (gearkassen itu) 2 sø-mil fra land og i fralandsvind, båd og personer reddet af sandsugeren "Atlas" af Århus, redningshelikopter og FZ Helsinge til stedet.
08 11 67Tisvilde, skolehjemmet GodhavnPerson trukket ind i drejebænk med brækket arm og hoved- læsioner til følge, pgl. bragt til Fac
04 12 67HelsingørStorm over nordsjælland, store oversvømmelser ved Hotel Marienlyst, FZ Helsinge assisterede med pumper
08 12 67Helsinge, TofteFuh, 17-årig pige på knallert ramt af bil, pgl. bragt til Fac
13 12 67Gadevang, LandbolystFuh, ZR Helsinge bugsered en lastbil med anhænger ad Helsingevej, da anhængeren blev påkørt af en bil, der skred ud og ramte en modkørende bil, i.p.s.
13 12 67HelsingeFuh, 2 biler kørt sammen i krydset: Skolegade - Østergade, i.p.s. FZ fjernede bilerne
16 12 67LavøFuh, bil mod holdende tankbil, føreren bragt til Fac
24 12 67DønnevældeEndelig, efter en hidsig jagt, blev den i flere dage omkring- løbende vilde kvie nedlagt med et skud fra dens ejer, FZ Helsinge deltog også i jagten
06 01 1968Tibirke, BækkebrovejFuh, bil mod parkeret lastbil, føreren bragt til Frv
09 01 68nordsjællandFrostvejr, FZ Helsinge havde ca. 40 bilstarter
10 01 68nordsjælland40 cm sne, FZ havde mange fritrækninger
18 01 68KagerupFuh, bil mod bil, 4 personer bragt til Fac
10 02 68Esrum, SodemarksvejFuh, 2 lastbiler kørt samen, FZ assisterede
09 03 68HelsingeFuh, Nygade-Østegade, bil mod bil, FZ slæbte bilerne væk
17 04 68Tibirke Sand, Frede- riksværkvejFuh, cyklist påkørt af bil, cyklisten omkom
28 04 68BlistrupFuh, bil mod bil, 8 personer bragt til Fac
16 05 68Helsinge, ValbyvejFuh, VW-pickup væltede, i.p.s. FZ slæbte bilen væk
23 05 68Nakkehoved Fyr58-årig schweizer faldt død om på toppen af fyret
28 05 68Tibirke Kirke2 murere faldt 5 m ned fra taget, begge bragt til Fac
03 06 68Roskilde Fjord ud for Ølsted Strand3 drenge i lille båd kom i havsnød, 2 svømmede i land, den 3., 16 år, omkom, FZ Frederiksværk og Helsinge mødte med både og amb. Fra Lyngby kom svømmedykkerne
06 68nordkysten12 strandredningsposter mellem Rågeleje og Liseleje ud- sættes jævnligt for hærværk/tyveri, FZ Helsinge fører tilsyn med redningsposterne
11 06 68Skærød, OverdrevsvejFuh, bil mod bil, 1 person til Fac, køretøjerne slæbt væk
13 06 68LavøFuh, bil mod bil, 1 person bragt til Fac med lårbensbrud
22 06 68Rågeleje, Kattegat17-årig dreng kom i vanskeligheder i de store bølger, 2 venner opgav at redde ham, der blev fundet drivende ca. 20 minutter senere og bragt i land, hvor overass. Verner Olsen, FZ Helsinge og LC foretog genoplivning, pgl. overlevede uden mén.
02 07 68Smidstrup Strand, Kattegat17-årig dreng druknede, da han svømmede ud mod en tømmerflåde, først 3 timer senere blev han savnet og herefter fundet druknet
04 07 68Vejby StrandFuh, hund væltede cyklist, pgl. ført til Fac
06 07 68Helsinge, ØstergadeFuh, 6-årig pige løb ud foran bil, pgl. bragt til Fac
07 07 68Liseleje, Kattegat2 drenge kæntret med båd, FZ Helsinge mødte med båd, men drengene var kommet ind ved egen hjælp
09 07 68Mårum TinghuseFuh, cyklist væltede på cykel, pgl. bragt til Fac
16 07 68Rågeleje, KattegatBadegæst reddet i land af tililende, FZ med båd og amb kom ikke i aktion
16 07 68Rågeleje, KattegatEndnu en badegæst reddet i land af tililende, igen kom FZ ikke i aktion med båd eller amb
16 07 68Rågeleje, KattegatStrandvasker drev i land, FZ bragte liget til Fac kapellet
30 07 68nordsjællandVoldsomt regvejr skabte startproblemer for adskillige bilister, FZ assisterede
06 08 68KagerupFuh, 19-årig pige på knallert ramt af bil, pgl. bragt til Fac og senere overført til RH med alvorlige hovedlæsioner
11 08 68Helsinge, ByfestenDødsdromkører forulykket i dødsdromen, FZ amb groft generet af tilskuere, der ikke ville flytte sig, pgl. bragt til Fac
11 08 68Helsinge, ByfestenFodboldspiller ville svale sig med en flaske koldt vand over hovedet, der var imidlertid salmiakspiritus i flasken, FZ bragte ham til Fac og siden til bopælen
11 08 68Tisvildeleje, Kattegat3 sømil fra land kæntrede en båd med 3 ombord, rednings- helikopter, FZ med båd og amb til stedet, det viste sig, at de 3 øvede sig i at kæntret og derefter få båden på ret køl igen, ingen fare
25 08 68Gilleleje jernbanestationTogvogn afsporet under igangsætning da sporskifte blev ændret mellem vognens for- og baghjul, drengestreger ?, i.p.s. FZ bragte togvognen tilbage på skinnerne
03 09 68NellerødFuh, blokvogn, læsset med stor tank, kørte i grøften, FZ fik køretøjet op igen med hjælp fra en BMS mobilkran
09 09 68Helsinge StadionFodboldspiller brækkede kæben, pgl. bragt til Fac
10 09 68HelsingeFuh, lastbil kørte i grøften, FZ fik den op igen, i.p.s.
03 10 68(FZ Helsinge)Overass. Verner Olsen modtog Sophus Falcks Mindelegat for hans indsats ved drukneulykken i Rågeleje d. 22 06 68
06 10 68Tisvilde BygadeFuh, varebil mod varebilbil, 2 personer bragt til Fac
20 10 68Roskilde Fjord ud for Hanehoved2 brødre kæntret med jolle, den ene reddet af tililende, den anden fundet druknet 2½ time senere af FZ svømmedyk- kere, FZ Frederiksværk og Helsinge mødte med både og amb
29 10 68Helsinge, VestergadeFuh, knallert ud foran bil, knallertføreren bragt til Fac
05 11 68Skærød, Fr.værkvejFuh, bil i grøften, 1 person bragt til Frv
13 11 68VejbyLaterna Film optog scener til filmen: "Kys til højre og ven-stre" på Gribskovbanens spor mellem Helsinge og Vejby, en udlånt togvogn hoppede to gange af sporet, kl. 1000 og kl. 1630, FZ fik begge gange bragt vognen tilbage på sporet, men en del gene for togtrafikken opstod
05 12 68Helsinge, ØstergadeFuh, bil mod to parkerede biler, i.p.s. FZ slæbte alle 3 væk
18 12 68nordsjællandKraftigt snefald, FZ Helsinge havde 10-11 fritrækninger
01 01 1969HelsingeFuh bil mod bil ved Barkholts Planteskole, 1 person til Fac
28 01 69Esrum, Esrum Kanal2-årig dreng fundet druknet, genoplivningsforsøg i amb. var forgæves
29 01 69SkærødFuh, 66-årig subsistensløs mand trådte i tæt tåge ud foran bil og omkom, FZ opstillede katastrofebelysning
14 02 69AmmendrupFuh, bil mod bil, i.p.s. FZ slæbte bilerne væk
18 02 69Mårum/KagerupFuh glatte veje, flere biler i grøften, i.p.s.
22 02 69DronningmølleCirkus Benneweis' 24-årige og 3.3 T tunge elefant "Birma" faldt under en motionstur, da den ikke ville rejse sig igen, blev FZ tilkaldt med 2 kranvogne, med en talje rundt om "Birmas" hals, lykkedes det at få hende rejst igen, uskadt
28 02 69Helsinge, Fr.værkvej Fuh ud for nr. 18, hvor 73-årig pensionist gik ud foran en bil og omkom
06 03 69MøngeFuh, bil i grøften, glat føre, føreren bragt til Fac
09 03 69Udsholt StrandvejFuh, bil mod bil, 6 personer bragt til Fac, 1 videre til RH
17 03 69HelsingeVild tyr, der undslap slagtning hos slagtermester i Øster-gade, skabte vild panik i byen, indtil overass. Verner Olsen, FZ Helsinge, nedlagde dyret med et skud
31 03 69Nødebo, Esrum SøAnmelder mente, at børn drev rundt på en isflage langt ude på søen, det viste sig, at være 3 ferskvandsbiologer, der havde foretaget undersøgelser
08 04 69Tibirke losseplads61-årig kommunalarbejder druknet, formentlig nogle dage tidligere, da han med en traktor formentlig var styrtet i et mosehul ved lossepladsen, FZ svømmedykkere fandt pgl. i mosen
14 04 69NellerødFuh, bilist gik 2 km fra fuh for at få hjælp, pgl. bragt til Fac
16 04 69Mårum, jernbanenFuh, lastbilanhænger væltet, i.p.s. FZ assisterede
16 04 69BlistrupFodboldspiller brækkede benet, pgl. bragt til Fac
24 04 69EsbønderupFuh, ølvogn med tomme flasker i grøften, FZ ryddede op
01 05 69Helsinge, ØstergadeFuh, traktor kørte op på fortovet ud for Nordsjællands Bank og ramte en barnevogn, barnet uskadt, FZ ej i brug
01 06 69Søborg ved mejerietFuh, bil væltet, i.p.s. FZ amb kom ikke i anvendelse
10 06 69GillelejeÆldre mand faldt på trappe, pgl. bragt til Fac, lårbendsbrud
11 06 69Helsinge, ØstergadeFuh, knallert væltede, føreren bragt til Fac
29 06 69Gilleleje, KattegatBåd kæntret og sank 400 m fra land, 3 ombordværende kom i land ved egen og tililendes hjælp, FZ kørte dem alle til Fac
29 06 69Helsinge, ValbyvejFuh, MG-sportsvogn væltede, føreren bragt til Fac
29 06 69Helsinge, ValbyvejFuh, bil mod bil, 1 barn bragt til Fac med småskrammer
29 06 69AmmendrupFuh, bil mod bil, 4 kvæstede bragt til Fac
29 06 69Gilleleje, Fyrkroen og Nakkehoved Camping...uden vand, FZ etablerede en midlertidig vandforbindelse fra Lyshøjgård-udstykningen
06 07 69Gilleleje, Kattegat2 druknede ud for Gilbjerg Hoved, en 25-årig tysker for- svandt i bølgerne og en 12-årig pige fandtes drivende be- vidstløs ca. 5 m fra stranden, tililende forsøgte genoplivning af pigen, fortsat i amb til Fac men forgæves
omredigeret januar 2012, vp


Zonen Helsinge
Brandøvelse 1959
Udfærdiget af Frode Olsen


Siden vi sidst har holdt øvelser, er der, rent materielmæssigt, sket store forandringer. Udviklingen løber jo med raske skridt i disse år, og indenfor brandmateriel er der i de sidste år sket store fremskridt, som vi forsøger bedst muligt at holde trit med.

Vi skal derfor i dag hovedsageligt beskæftige os med materiellet, så vi kan blive fortrolig med den omlægning, der har fundet sted.
Den mest iøjenfaldne nyhed er, at vi har anskaffet et køretøj mere. Den nye vogn er indrettet som slangetender, hvilket vil sige, at dens væsentligste opgave er, at fremføre og udlægge slangerne. Den er terrængående, trækker på alle fire hjul og skulle kunne køre næsten hvor som helst og den kan udlægge slangerne under kørselen, hvilket skulle nedbringe tiden for slangeudlægning ganske væsentlig.
Som de måske allerede har bemærket, er slangetenderen også forsynet med pumpe, således, at den, såfremt det er mest praktisk, kan udlægge slangerne fra brandstedet til vandforsyningsstedet og påsætte slangerne og straks begynde at pumpe. Dette vil dog være undtagelsen; normalt vil det være mest praktisk at tage påhængspumpen med til vandforsyningsstedet og udlægge slangerne herfra, dels fordi det er lettere at holde en lige linie fra vandforsyningssted til brandsted end omvendt, idet brandstedet jo som regel altid kan ses langt væk, hvorimod et lille vandhul ude på marken, navnlig om natten, kan være vanskeligt at få øje på, og dels fordi det jo kan ske, at der er længere ud til vandhullet end de ca. 600 meter B-slanger kan række, som slangetenderen medfører, og så er det jo ret besværligt, hvis man skal hente blot én ekstra slange på sprøjten, der jo altid vil befinde sig på brandstedet. Det vil jo altid være lettere fra den anden ende af slangevejen.

Endvidere er der foretaget visse ændringer af udstyret på den hidtidige sprøjte, der, selv om de ikke er særligt iøjenfaldende, dog er ret væsentlige. Den har bl.a. fået monteret en ekstra pumpe, en såkaldt førstehjælpspumpe, der kan frembringe et særligt højt tryk, ca. 15 at., hvilket er nødvendigt for at få en effektiv vandtåge.

Vandtågeslukning er noget forholdsvis nyt. Man har fundet ud af, at når man forstøver vand til meget fine dråber, udnyttes vandets evne til at binde varme meget bedre end ved slukning med en kompakt stråle. Man kan således slukke en brand ved anvendelse af langt mindre vand end før i tiden, hvilket jo er en stor fordel, da man kan klare en ret kraftig brand med det vand, man medfører i sprøjtens tank, (400 liter). Endvidere bliver vandskaden langt mindre.
Det er selvfølgelig ikke alle brande, der egner sig for vantågeslukning. Bedst er det til brande i lukkede rum, hvor man ligefrem kan fylde rummet med forstøvet vand, hvorimod det ikke er så godt egnet til slukning af store fritliggende brande med stor varmeudvikling.

Sprøjten er endvidere blevet udstyret med to røgdykkerapparater, således at man nu skulle kunne trænge ind næsten overalt og slukke ilden direkte på arnestedet.

Ved anskaffelsen af slangetenderen er den hidtidige sprøjte blevet lettet for noget af sin slangelast, ligesom den jo er blevet fri for at trække påhængspumpen. Den skulle derfor nu kunne være endnu hurtigere fremme ved brandstedet, hvor den straks kan påbegynde slukningen med det vand, den medfører i tanken, enten med vandtåge fra førstehjælpspumpen eller med skum fra skumpumpen, evt. med begge dele samtidig, og samtidig med dette vil slangetenderen have fremført påhængspumpen til vandforsyningsstedet og udlagt slangevejen, således at man skulle kunne have vand på angrebslangerne, når sprøjtens vandtank er tømt.

Selv om køretøjerne således er beregnet til at arbejde sammen, er de dog således udstyret, at de kan operere hver for sig, idet den hidtidige sprøjte stadig medfører så mange slanger, at den selv kan klare en brand med slangeudlægning på den sædvanlige måde, når der blot ikke er alt for langt til vandet, medens slangetenderen, foruden særligt mange B-slanger, medbringer sædvanligt angrebsmateriel, forgrener, C-slanger, strålerør o.s.v. Man er således i stand til at kunne klare to brande, hvis de skulle opstå samtidig, hvilket jo kan ske, selv om det heldigvis hører til undtagelserne.

Noter:

Den omtalte sprøjte er Bedford-sprøjten, ZR vogn 376, der nu er udstillet på Teknisk Museum i Helsingør, hvor den er køreklar og med begge pumper virksomme. Vognen kørte hos ZR Helsinge fra d. 11 04 1951 og til d. 26 08 1965, hvor den blev solgt til daværende Ramløse-Annisse kommune.

Den omtalte slangetender var en Dodge Power Wagon, ZR vogn 619, der kørte hos ZR Helsinge fra d. 29 08 1958 og til d. 22 10 1965.1954
Slukningsteknik m.v.

(ukendt forfatter)

For at man kan få udlagt sine slanger så hurtigt som muligt, har man udviklet et system, der giver en vis arbejdsdeling, således at den samlede manøvre kan foregå på den mest hensigtsmæssige måde og på den kortest mulige tid. Systemet kaldes “tredelingssystemet” og det inddeler arbejdsopgaven i tre afsnit:


1: “Vandforsyningsstedet“ hvorfra vandet skaffes.

2: “Slangevejen” ad hvilken vandet transporteres fra vandforsyningssted og til brandsted.

3: “Angrebsstedet” hvor strålerne føres frem mod det brændende objekt.


Ved vandforsyningsstedet danner udløbet på pumpen grænsen mellem vandforsyningssted og slangevej.
Ved angrebsstedet danner den udlagte forgrener grænsen mellem slangevej og angrebssted.

Arbejdsopgaven udføres af tre hold med hver sin leder:


Hold 1: “Vandforsyningsholdet” bringer pumpen i stilling ved vandforsyningsstedet (branddam, sø, mose, vandløb, brandhane), påsætter og udlægger suge-
slange, evt. nedgraver sugekurven eller graver en rende. Vandløb dæm-
mes op. Brandhane skylles før påsætning af slange.

Hold 2: “Slangeholdet” udlægger B-slange (75 mm) fra pumpe til brandsted med slangevogn og/eller løse slanger. Udlægningsretningen, afhængig af for-
holdene, men for det meste fra pumpen mod brandstedet.

Hold 3: “Angrebsholdet” arbejder direkte under den kommandohavendes ledelse. Udlægger C-slanger (52 mm) fra forgreneren mod brandstedet. Påsætter
strålerørene. Påbegynder afslukningen (1. 2. og 3. slange).


Holdenes størrelse sammensættes således, at de er færdige samtidig. I modsat fald: når vandforsy- ningsholdet er færdigt hjælpes slangeholdet. Når slangeudlægningen er tilendebragt melder begge hold sig til den kommandohavende og får tildelt nye opgaver (1. 2. og 3. angrebshold).
Forgreneren er det naturlige samlingspunkt. Herfra findes lederen og her finder lederen ledige folk.


Når slangerne er udlagt efter den slukningsplan lederen har udstukket, er strålemesteren den vigtigste person. Af ham afhænger, hvorledes udfaldet af kampen mod ilden skal blive. Selv den bedst tilrettelagte og snedigst udtænkte slukningsplan er værdiløs, hvis strålemesteren ikke kan sit job.
Ikke alle kan være professionelle brandmænd, men der er visse regler strålemesteren må være fortrolig
med. Først og fremmest: Man skal sprøjte på ilden, det kan lyde som en ganske naturlig ting, som det ikke skulle være nødvendigt at understrege, men i ikke så få tilfælde har man set en strålemester stå og sprøjte ind i røgen, uden at strålen gør anden virkning end at de tilskuere, der står på den anden side, bliver godt våde. Man skal altså ikke sprøjte på røgen, men på ilden, og på ilden vil ikke sige på flammerne, men på de glødende dele i bålet, det er derfra flammerne kommer.
Strålemesteren skal søge så tæt på ilden som forholdene tillader for at få den fornødne gennemslagskraft på strålen, men dog passe på ikke at komme så nær, at han bliver skoldet af den meget voldsomme dampudvikling, der finder sted, når strålen rammer meget varme genstande. F.eks skal man være meget forsigtig, hvis der findes bunker af glødende kul. Retter man en kraftig stråle ned i sådan en glødende kulbunke, kan dampudviklingen slynge de glødende kulstykker langt omkring. Ligeledes må man passe på, hvis der findes beholdere med væsker med højt kogepunkt, f.eks. olie, tjære, fedt o.lgn., disse væsker kan være langt over 100 varme, og sprøjter man ned i dem, kan damp- udviklingen slynge den skoldende masse langt omkring. Af hensyn til faren for skoldning er det en fordel, hvis man kan placere sig lidt lavere end det man skal sprøjte på.

Man skal ikke stå og sprøjte planløst, snart her og snart der. Man begynder med det, der er nærmest og holder strålen dér, indtil det er fuldstændig slukket, herefter går man efterhånden fremefter. Ved brande i genstande, der har størst udstrækning i højden, begynder slukningen forneden og føres efterhånden opefter. Spar på vandet og pas på elektriske ledninger og installationer.Kunstigt åndedræt


Så let at lære, at der ikke er nogen undskyldning for ikke at kunne det, enhver der vil ofre et kvartér kan lære det.
Selvfølgelig kan man ikke kalde mennesker, der virkelig er døde, tilbage til livet, men skindøde mennesker er der stor chance for at redde, når det kunstige åndedræt iværksættes øjeblikkeligt. Selvom det ser håbløst ud, må man ikke undlade straks at gå i gang.
Ingen af os er i stand til at konstatere om en person er død eller blot skindød. En skindøds åndedræt, puls og hjerteslag er så svagt, at det ikke kan mærkes.

Kunstigt åndedræt anvendes ved ulykker i følgende tilfælde: drukning, hængning, kvælning, brøndgas, elektriske ulykker (også lyn) og hedeslag samt ved forgiftning med: lysgas, garagegas, kulos, brandrøg, tetraklor bedøvende gifte.

Kunstigt åndedræt må ikke anvendes ved: læsioner i hovedet, stærke ud- og indvendige blødninger, udbredte forfrysninger, indvendige forgiftninger med ætsende stoffer, indvendige sygdomme, lungeirriterende krigsgas, hjerteslag.
Tilbage