Hobro


Stationshistorie:
Hobro
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 157 - 159
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Hobro

Hostrupvej 58.

Brogade 61. Ny Ford Kölner 1960 kranvogn afløser Ford V8 1949.

Chevrolet 1929 kranvogn.

Volvo 1953 ambulance.

Den berygtede Brøndum-bande sprængte denne togvogn ved Tobberup 8. oktober 1944.

Zone-folk der deltog i redningsaktionen samlet ved mindehøjtidelighed i Tobberup efter besættelsen. Fra venstre Alfred Ring, og Eigil Schiøtt, Randers, Kaj Friis Nielsen, Aalborg, Henry Kristiansen, Randers, Søren Jørgensen og Jørgen Pedersen, Aalborg, Marius Stad Hobro og Aage Petersen, Randers.

Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Adelgade 84
Henvendelsessted
17.2.1933 - 30.7.1933:
Herman M. Christensen
500 *)Kørsel udført for ZR i regning
Hostrupvej 58
Kranvognsstation
1.8.1933 - 8.7.1944 :
E.J. Overgaard
144ZR
Hostrupvej 58
Redningsstation
9.7.1944 - 31.8.1957
E.J. Overgaard
Brogade 61
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 29.11.1957
1.9.1957 - 31.12.1962:
Marius Stad
720
*) Natomstilling til forretningsfører J. Mogensen, privat Hadsund 250.

Historie:
Det følgende er et citat af en artikel i NYT FRA ZONE-MUSEET november 1995 skrevet af Aage Christensen og Frederik Madsen. Årstallet for stationens flytning er i citatet ændret fra 1956 til 1957: .......Stationen på Hostrupvej 58 blev oprettet 1. august 1933 med E.J. Overgaard som leder. Han var kreaturhandler og fortsatte med dette erhverv. Han ejede ejendommen, ZR ejede materiellet. Marius Stad og Anders Nielsen udførte det praktiske arbejde. Marius Stads kone Sigrid Stad passede telefonen og stationens benzinsalg. Marius Stad arbejdede på det nærliggende teglværk som brænder alle ugens syv dage for en ugeløn på kr. 40,00. Han oplyser, at assistancerne androg 2-3 stykker om ugen i årene før krigen. Fra stationen gik en ringeledning til teglværket, hvor også Anders Nielsen var ansat. l juli 1944 blev stationen ophøjet fra at være almindelig kranvognsstation til at være egentlig redningsstation, idet den blev udstyret med ambulance og andet redningsmateriel. 8. oktober 1944 indtraf en af stationens største og mest uhyggelige opgaver, idet eksprestoget til Aalborg, kort efter at have forladt Hobro Station, ved Tobberup blev sprængt i luften af den berygtede Brøndumbande som gengældelsesaktion for den stigende jernbanesabotage. Toget var fyldt til bristepunktet og 12 passagerer dræbtes mens 60 såredes. Efter krigen blev ved Tobberup rejst et mindekors og holdt en højtidelighed, i hvilken deltog Zone-folk fra de stationer, der havde deltaget i redningsarbejdet......l 1957 flyttede stationen til Brogade 61. Korpset købte ejendommen af malermester Poul Maarup, og der indrettedes fire garager. Af garagerne var de to til rådighed for Statens Bilinspektion, og mellem udrykningerne hjalp Zone-folkene til med synsarbejdet. Marius Stad, der nu havde opgivet arbejdet på teglværket til fordel for Zone-arbejdet, blev udnævnt til stationsleder og boede i den tilhørende bolig, som han beskriver som alt for stor og næsten ikke til at varme op. Anker Sørensen, der var ansat 1956-1960 som afløser fortæller, at Marius Stad altid var på vagt. Anker Sørensen var på stationen hver dag fra kl. 8.00 til 17.00. Derudover var det god skik at være hjemme og dermed til rådighed resten af døgnet. Skete det, at Marius Stad havde brug for en friaften, overtog Anker Sørensen vagten på stationen, men kun for at betjene telefonen og videregive meldingerne til stationerne i Randers, Viborg og Aalborg. Det var også disse stationer, der hjalp når større opgaver skulle løses. l 1958 foretog driftsleder Suhr fra hovedkontoret i Nykøbing F. et inspektionsbesøg på stationen. Han skrev i sin rapport: Ny stationsbygning. Det løse materiel i god stand. Mandskab: 1 leder - 1 assistent. Vogne: Ford V8 1939 ambulance - Ford V8 kranvogn 1946 - 1 motorpumpe. Kørsel: 32 sygeture - 1.962 km. 408 kranvognsture - 13.961 km. Fra juni 1960 til maj 1961 var Aksel Skov ansat på samme vilkår som Anker Sørensen, dvs. man skulle helst være hjemme, også når man havde fri. I det sidste ca. halvandet år var Poul Kastberg Madsen medhjælper på stationen. Han fortæller bl.a.: Samarbejdet på stationen var godt. Man var som en familie. Fru Stad kom hver dag med kaffe og kage eller franskbrød med ost eller syltetøj. Til arbejdet hørte også servicestationen med salg af benzin mm. samt smøring af lastbiler og busser. Statens Bilinspektion lejede smørehallen 2 dage om ugen. Så var der lejlighed til at skaffe emner til Marius Schmidt, Zonens salgsinspektør......Ivan Sejersen var mekanikerlærling i Hobro og havde sin gang på stationen fra 1958 til sammenlægningen. På lærepladsen reparerede man stationens køretøjer, men det skete jævnligt, at Sejersen foretog mindre reparationer på stationen. Han hjalp også med rengøring af køretøjer og bygninger. Når Marius Stad skulle i byen, passede Sejersen tankanlægget, hvor der solgtes såvel benzin som dieselolie. Da han fik kørekort, kørte han jævnligt kran- og bugserture. Når han udførte regulært arbejde, fik han timeløn for det. Assistanceantallet var 3-8 ture i døgnet, hovedsageligt autohjælp. Mandskabet var stadig Marius Stad, Sigrid Stad, en fast mand, samt afløseren Anker Sørensen og så Ivan Sejersen, d.v.s.. i alt fire mand når det kneb......For Marius Stad kom sammenlægningen som noget af et chok, han havde intet hørt om det fra korpsets side. En morgen gik han ude på pladsen, da en rutebilchauffør fra Hadsund-ruten spurgte ham, om han havde hørt Radioavisen den samme morgen. Det havde Marius Stad ikke. Men han fik bekræftet, da han hørte Radioavisen kl. 9.00, at Falck havde købt Zonen. Senere ringede direktør Pedersen fra Aalborg og undrede sig over, at han slet ikke havde hørt fra Marius Stad. Marius Stad forklarede ham, at han følte sig dårligt behandlet ved efter 32 års tjeneste at få at vide gennem Radioavisen, at det var forbi........Han havde intet at klage over med hensyn til Falcks behandling af ham, men han glemte aldrig den morgen i Hobro.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Marius Stad ansat ved Falck-Zonen i Aalestrup som abonnementsinspektør til sin pensionering.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal36444095710821162

Effekter på museet fra stationen:
Ford Köln 1960 kranvogn vogn 753 er bevaret. Desuden en omfattende billedsamling fra Marius Stad. ZR's første reklamebrochure fra 1930 i museets arkiv stammer også fra Marius Stad.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Volvo 1953827Ford Køln 1960753Bugservg. Ford V8 1947 550
Pumpe Opel Blitz 685
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Hobro

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

HOBRO
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
31 12 1938Kongens TistedFuh, sneplov kørte i grøften
30 03 1942DøstrupLandbrugsejendom oversvømmet
23 11 1943MariagerDyreredning
13 07 1944HærupDyreredning
14 07BigumDyreredning
21 07Lille ArdenDyreredning
10 01 1945Hobro BryggeriSygdom
13 02ArdenKvinde alvorligt forbrændt
02 05BigumArb, skubbet omkuld af 2 heste
18 07 1946Snæbum SøEftersøgning af druknet ung mand, + ZR Randers
09 08 1947Hobro havnZR-redder fik træstamme over benet, der brækkede
23 08 1948Hobro Motorbane28-årig Midget-racerkører forulykkede, omkom, #
01 08 1949HostrupvejFuh, mc væltede
11 12HostrupvejFuh, lastbil mod lastbil
22 04 1950HandestFuh, 7-årig cyklende pige påkørt og dræbt, #
01 05Skørping, skovArb, fik træstamme over benet under læsning
23 05Tobberup, MøllehøjgårdArb, 16-årig karl dræbt under væltet mur, #
03 09AdelgadeFuh, 11-årig cyklende dreng væltede foran bil
15 02 1951HostrupvejFuh, lastbilanhænger væltede ned ad skrænt
19 02DøstrupFuh, tankbil mod Løgstør-toget
07 05Volstrup, SkørbækHest omkom i brønd
18 09Sdr. OnsildArb, mand fik strøm gennem sig i elmast
27 09AdelgadeArb, tømrer faldt 2 m ned i nybygning
03 12UlstrupArb, mand sparket af hest
29 12BrogadeFuh, bil mod vejskilt
29 01 1952Møldrup, Hovedvej 13Fuh, bil ramte lysmast i glat føre
25 03HostrupsvejFuh, lastbil skred mod arbejdsmand
04 04Hobro, Hovedvej 10Fuh, tungt lastet lastbil brød sammen
29 04Hobro JernbanestationArb, mand faldt over togskinner
23 06Hobro, Hostrup TeglværkArb, mand klemt af bakkende lastbil
24 07Skibsgade 17-årig dreng kvæstede et øje
15 11Hobro - RandersPatientoverførsel til Randers
21 05 1953HostrupsvejFuh, bil væltede i sving
30 05Hørby - Hørby SkolebyFuh, bil mod bil
23 06Hadsund - SæbyPatientoverførsel til Sæby
25 07MariagerZR flyttede bybrønd til en midlertidig placering
26 12HørbyFuh, bil mod rutebil
24 05 1954Hobro, motorbaneMc-kører forulykkede under løb og omkom, #
12 07Ovegårdvej i Ovegård SkovFuh, bil i grøften
29 10Nr. Onsild, VæggedalenFuh, lastbil med 28 grise væltede i bæk
09 02 1955Hovedvej 10, Rold SkovFuh, påhængsvogn mod lastbil, + ZR Ålborg
15 05 HostrupvejFuh, militærlastbil kørte i grøften
13 08LøgstørvejFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
26 08Banegårdsvej - HostrupsvejFuh, cyklist ud foran ZR-kranvogn, + Falck
23 11Hadsund, ÅlborgvejFuh, bil i grøften, ips, bilen slæbt til Hobro
06 07 1956HostrupvejFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
15 11Hovedvej 10, S for HobroFuh, punktering = bil gennem hæk og ind i have
10 03 1957Nørlund SkovIld I lastbil I skoven, + Falck
17 06Ved Kongsvad MølleFuh, mc væltede
27 01 1958Randersvej (Hovedvej 10)Fuh, 12-årig dreng trådte ud foran lastbil, #
05 02Hobro baneterræn, DSB-grusgravArb, mand begravet i grusgrav
18 02Hobro-egnenGlat føre = 5 kørselsuheld
01 05StenildFuh, jeep forulykkede, ips
16 05Løgstørvej ved togviaduktenFuh, bil mod rækværk, ips
26 08Nørager, TorupFuh, bil mod tog, ips
21 09 1959Hjeds, Jysk MotorbaneZR ambulancevagt ved motorstævne
23 12Hovedvej 10 syd for VebbestrupFuh, bil mod telefonpæl, ips
16 02 1960Ved RørbækFuh, bil mod traktor, 1 kvæstet
16 04Adelgade – VestergadeFuh, 3 biler i sammenstød, ips
01 09Hobro8-årig pige forskar sig på glasskår
05 09BrogadeFuh, knallert mod lysmast, 1 kvæstet
10 11True, SvenstrupArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
21 11Hovedvej 10 ved GravlevFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
23 11Ved Hobro SygehusFuh, bil mod to vejtræer, 1 kvæstet
09 12Sønder OnsildFuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet
05 01 1961Ved HandestFuh, hest på lastbilad fik bilen til at vælte, ips
07 02Hovedvej 10 nord for VebbestrupFuh, varebil mod opbremsende varebil, ips
08 02GrynderupTag på udhus ødelagt af stormstød
08 02Hobro-egnenVoldsom storm = en del større stormskader
09 02Handest ved HobroFuh, lastbil-tog i grøften, + ZR Hadsten
18 02Brogade ud for ZRFuh, mand gik ud foran bil
01 04Banegårdsvej – LøgstørvejFuh, mc kørte i udgravning ved nybyggeri
18 04Nørager, jernbaneoverskæringFuh, tog påkørte benzintankbil, ips
18 04Nørager, jernbaneoverskæringArb, ZR-redder forskar sig u. redningsarbejde
10 07Sønder Onsild, Viborg LandevejFuh, mc mod vejtræ, 2 kvæstet
10 07Hobro – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
14 08GiverFuh, Hobro-bil forulykkede, ips
23 08Ved TobberupFuh, bil forulykkede under overhaling, ips
24 08HvornumArb, mejetærsker væltede på mark, ips
25 08Brogade (Hovedvej 10) ud for ZRFuh, lastbil med blokvogn forulykkede, ips
14 09Brogade (Hovedvej 10) ud for ZRFuh, bil mod opbremsende bil,ips
24 12Hovedvej 10 ved VebbestrupFuh, Grenå-bil i grøften, ips
05 02 1962Hovedvej 13 ved SønderupFuh, bil forulykkede, ips
28 02Vrå, ViveterpArb, ZR-redder faldt 8 m ned fra ladetag
21 05Ved Svenstrup HovgårtdFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
03 07Mariager, HadsundvejFuh, bil kørte i grøften, ips
07 07Handest, MejlbjerggårdArb, mand påkørt af førerløs traktor


Tilbage