Thorsø


Stationshistorie:
Thorsø
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 225
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Thorsø

Denne kranvogn blev bygget på stationens værksted og var klar til brug i april 1945. 11. december 1950 blev den totalskadet ved sammenstød med et tog.

Den gamle kranvogn slæbes i gang efter hovedreparation.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Borggade 4
Henvendelsessted
Medio 1938 - primo 1946:
Jens Andersen Møller
Tilkaldt via ZRJ.A.Møller, stationsejer
Borggade 4
Kranvognsstation
Primo 1946 - 31.7.1951:
K. Guldberg Kristiansen
60Guldberg Christiansen, stationsejer
1.8.1951 - 31.12.1962:
Niels Nørgaard
Niels Nørgaard, stationsejer

Historie:
Museet har i en rapportbog med indsendte rapporter fra Henvendelsessteder 1938 rapporter fra Thorsø fra 2. august 1938 og frem til årsskiftet, hvorfor det konkluderes, at aftale med Thorsø Automobilforretning må være truffet medio 1938. Stationen er ikke med i ZR's lommebog for 1939, (udgivet 1938) men optræder derimod som Henvendelsessted i telefontavler 1941 og 1943. I 1946 er Thorsø ophøjet til "Station", og vi gætter, at det er sket i forbindelse med, at Thorsø Automobilforretning fik ny ejer omkring 1945/1946, men sikkert er det naturligvis ikke. Fra en beretning udarbejdet af Aage Christensen ved vi, at der allerede i Møllers tid var etableret en vagtordning der sikrede, at telefonen altid blev taget. Vi har også materiale der viser, at ZR under besættelsen udstedte legitimationskort til Henning Bøtker, der var ansat på stationen. Fra en artikel i NYT FRA ZONE-MUSEET april 1996 skrevet af Aage Christensen citeres: At rykke ud med kranvognen var altid en spændende oplevelse, og selvom mange af opgaverne efterhånden blev mere rutineprægede, var der nogle som huskes bedre end andre. Vagn Broch og jeg skulle ud og redde en ko op af en tørvegrav. Da vi kom ud i mosen, var der to rækker grave og koen lå og plaskede i en af de bageste grave. Det var ikke muligt at bruge trebenet og taljen, så vi fik listet kranvognen baglæns ud ad den smalle jordvold mellem to grave i forreste række og fik koen op at hænge i kranen, men da vi langsomt begyndte at køre ind mod den faste del af mosen, begyndte jordvolden at skride ud, og da vi nåede ind på fast grund, skred hele jordvolden ud i graven. Jeg husker endnu Vagns ansigtsudtryk, da han så ud i tørvegraven, kløede sig lidt i nakken og sagde:'Ved du hvad Henning, det var da godt, vi kom væk derfra". Den dag den gamle kranvogn fik sit banesår, var jeg med chefen J.A.Møller på autohjælp; en stor Reo lastvogn, der havde lagt sig på siden i vejgrøften. Vi koblede kranen i forkofangeren og ville trække forvognen op på vejen, men Reoen var for tung, og kranvognen rejste sig bare op på baghjulene. Så fik vi nogle tilskuere til at stille sig op på kranvognens forkofanger for at holde forhjulene på jorden, men det blev for meget for den gamle trætte chassisramme, så den knækkede lige bag førerhuset i nogle bolthuller, hvor karosseriet var spændt fast. Det eneste der holdt, var den underste del af de U-formede chassisbjælker. Tilskuerne smilede lidt i skægget og troede, at vi nu måtte opgive at få vognen op, men vi gik stille og roligt i gang med at løfte og skubbe Reoens forende op på vejen ved hjælp af donkraftene og klodserne. Vi fik den så højt op, at vi kunne få rebtaljen i kofangeren og skråt over vejen til et vejtræ i modsatte side, og med hjælp af tilskuerne til at trække i taljen og skubbe på, fik vi vognen op at stå på vejen. Da vi havde set, der ikke var nogen skade på køretøjet, og chaufføren havde fyret op i generatoren og startet motoren, listede vi stille afsted i den lidt pukkelryggede kranvogn og nåede hjem i god behold.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
11. december 1950 kørte Aksel Bastrup Pedersen, på vej hjem fra autohjælp, mod toget i en ubevogtet jernbaneoverskæring og blev dræbt. Aksel Bastrup Pedersen var tilfældigt på besøg på stationen, da meldingen indløb, og påtog sig turen.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Af Falcks besigtigelsesrapport fremgår, at Nørgaard fik fast kr. 300 pr. måned , telefonafgift og automobilskat betalt samt kr. 0,54 pr. km + kr. 7,20 i timen for ekstramand.

Assistancestatistik:
År1946196019611962
Antal155315280303

Effekter på museet fra stationen:
Legitimationskort og ausweis for Henning Bøtker fra besættelsen samt rapporter 1938.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1948Egen
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv Hvorslev Kommune og Retten i Kjellerup
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Thorsø

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
THORSØ
DATOINDSTATSSTED m.v.DIVERSE
07 08 1944BorridsølundDyreredning
30 07 1946HaurumDyreredning
13 01 1947VærumFuh, bil kørte i grøften, glat føre
20 05GrølstedDyreredning
27 10 1949Thorsø-egnenStorm = et par enkelte stormskade-assistancer
12 12 1950Grølsted, baneoverskæring Fuh, ZR-kranvogn mod tog, ZR-redderen dræbt, #
06 08 1951ThorsøFuh, ZR-kranvogn skred ind i købmandsbutik
29 11AidtFuh, lastbil kørte i grøften, + ZR Randers
31 12Kongens BroRutebil udbrændte under kørsel, + Bv
23 06 1952ThorsøDyreredning, + Falck Hammel
21 07GranslevDyreredning
09 07 1953Sjelle MarkDyreredning, kvie i ajlebeholder
15 09VoldbyFuh, bil kørte ud over skrænt
29 09Hammel, bageriFuh, lastbil bakkede ned i kælderskakt
16 01 1954ThorsøSkorstensild, + Falck Hammel
08 06 1955Thorsø ved MøllevangFuh, ZR-Thorsø-kranbil forulykkede
23 09VejerslevFuh, VW-bus mod lastbil, + Falck
25 01 1956Ans ved TrimmelskovgårdFuh, lastbil med 4000 l olie i tank i grøften
09 02Vejerslev - ThorsøFuh, bil mod telefonmast
09 02Thorsø-egnenSnefygning = flere kørselsuheld
08 05NøddelundFuh, varebil mod el-mast
18 06Voldby - VoldbyholtFuh, bil i grøften, + Falck
16 03 1957Thorsø VandtårnTårnets 4 T tunge vandbeholder nedtaget
02 08Holmgårde ved HingeDyreredning
11 12Thorsø-egnenGlat føre = 20 kørselsuheld på 1 døgn
09 01 1958Houlbjerg – AidtFuh, sneplov i grøften
10 01 Thorsø-egnenSneglat = 42 kørselsuheld på 5 døgn
02 04Thorsø-egnenSnefald = en del kørselsuheld
06 01 1959Ved ThorsøFuh, bil mod el-mast, ips
19 06Anbæk – SvenstrupFuh, lastbil kørte i grøften, ips
01 07Kongensbro, ÅrhusvejFuh, tankbil i grøften, + ZR Viborg
14 10AptrupDyreredning, ko i ajlebeholder
09 12Thorsø-egnenSnestorm = en del kørselsuheld
15 06 1960Ved FrislundFuh, lastbiltog i grøften, ips
04 07Vejerslev, KlostergårdsvejFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, + Falck
21 09Haslund ved RandersFuh, Thorsø-bil slæbt til Thorsø
14 08 1961Houlbjerg SkovFuh, varebil kørte i grøften, ips
28 08FuttingDyreredning, ko faldt i grøft
21 10TostrupDyreredning, ko i ajlebeholder
21 10FuttingDyreredning, ko i ajlebeholder
11 09 1962Hammel – SallFuh, varebil i grøften, ips


Tilbage