Stubbekøbing


Stationshistorie:
Strubbekøbing
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 226
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Stubbekøbing
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Hans Egedesvej 5 (Sygehuset)
Udstationeret ambulance
1929 - 1957:
Ingen stationsleder
1089
(Udeladt)
ZR
Hans Egedesvej 9 (Brandstationen)
Udstationeret ambulance
1957 - 21.12.1962:
Ingen stationsleder
Udeladt
Historie:
Museet har korrespondance der viser, at ZR stationerede ambulance på sygehuset i Stubbekøbing allerede i 1929. Fra 1938 foreligger rapporter der viser, at der blev kørt 118 ture. Stationen fremgik ikke i ZR's telefontavle, men da ZR indrykkede annonce på forsiden af Lolland-Falsters telefonbog 1944 med alle områdets stationer, var anført: Ambulance Stubbekøbing 1089. I følge Aage Christensens undersøgelser flyttes ambulancen i 1957 til Stubbekøbing Brandstation, hvilket bekræftes af Suhrs besøgsrapport fra samme år. I 1959 omtaler avisen, at ZR har stationeret en ny ambulance på brandstationen (må være vogn 493 / Ford V8 1942), og at brandvæsenet på fordelagtige vilkår har overtaget den gamle ambulance og har ombygget den til sprøjte. Vognlisten 1. maj 1962 omtaler foruden ambulancen vogn 249 / Ford V8 1946 sprøjte. Denne har formentlig været udlånt, idet den 1. januar 1962 optræder på vognlisten under Maribo. 21. december 1962 omtaler avisen, at det er slut med at have ambulance i Stubbekøbing, således at ordningen er ophørt umiddelbart i forbindelse med sammenlægningen. Rapportbogen viser i øvrigt, at ZR også havde en kranvognsaftale i Stubbekøbing i 1938, men den har aldrig fremgået af ZR's telefontavler og falder bl.a. derfor udenfor denne fremstilling.

Efter sammenlægningen:
Den ombyggede ambulance var i drift som sprøjte til 1970, hvor den blev hensat på en kommunal oplagsplads på Tyreholmen. Stubbekøbing Kommune besluttede i 1987 at forære sprøjten til museet, - hvis den kunne findes, men det måtte desværre konstateres, at den var forsvundet uden at nogen kunne oplyse hvordan.

Assistancestatistik:
År1938
Antal118

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1942493
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lolland Falster

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

Andre avisomtalte hændelser end ildløs, hvor Zonens stationer på Lolland og Falster har ydet assistance. Kilde: Falcks udklipsarkiv
ZR = Zone-Redningskorpset ~ ZR stationer: Esk = Eskilstrup ~ Ged = Gedser ~ Mar = Maribo ~ Nak = Nakskov ~ Nykøbing Falster = Nyk ~ Nys = Nysted ~ Nør = Nørre Alslev ~ Sle = Slemminge ~ Sto = Stokkemarke ~ Stu = Stubbekøbing ~ Søl = Søllested ~~ Bv = Brandvæsen ~~ Cbu = Civilbeskyttelses- udrykningskolonne ~~ Arb
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014

Lolland-Falster bortset fra brand

Lolland-Falster BrandudrykningslisterTilbage