Kalundborg


Stationshistorie:
Kalundborg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 169 - 170
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Kalundborg

Rosengade 10/Vestre Havnevej. Foto 1947.

Johannes Nordskov Nielsen præsenterer ny Peugeot 1959 ambulance. Ambulancen var købt brugt af Nordisk Redningskorps og var malet "omvendt": sort med rødt tag.

Sct. Jørgens Bjerg 35. Foto 1.10.1961. Fra venstre Børge Jensen ("lille Børge"), Poul Andersen, Johannes Nordskov Nielsen, Svend Linkamp, Frank Guldberg og Børge Jensen ("store Børge").

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Sct. Jørgens Bjerg 37
Kranvognsstation
1930'erne:
Svend Aage Gjerum
700
(udeladt)
Kørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Sct. Jørgens Bjerg 46
Ambulancestation
16.12.1930 - 30.11.1953:
Peter Olsen
490Peter Olsen i forpagtning hos Røde Kors
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Gærdet
Kranvognsstation
16.12.1930 - 30.3.1932:
Peter Olsen
490Carl Weinreich
Sct. Jørgens Bjerg 46
Kranvognsstation
1.4.1932 - 1934:
Peter Olsen
Formentlig Peter Olsen i ZR-forpagt.
Rosengade 10/Vestre Havnevej
Kranvognsstation
1934 - 31.12.1945:
Carl Christian Rønnest
466
467 fra 1941
Carl Christian Rønnest i ZR-forpagt.
1.1.1946 - 14.3.1951:
Keld Rasmussen
Ingen telefon før fra slutningen af 1946: 605 Keld Rasmussen i ZR-forpagt.
15.3.1951 - 30.11.1953:
Thorvald Vestergaard-Frederiksen
Thorvald Vestergaard- Frederiksen i ZR forpagt.
Rosengade 10/Vestre Havnevej
Redningsstation
1.12.1953 - 27.8.1954:
Thorvald Vestergaard-Frederiksen
955
Sct. Jørgens Bjerg 35
Redningsstation
28.8.1954 - 31.12.1959:
Thorvald Vestergaard-Frederiksen
Ejendom ejet af ZR tinglyst 13.4.19601.1.1960 - 31.12.1962:
Johannes Nordskov Nielsen
ZR

Historie:
Stationen i Kalundborg var i begyndelsen tre stationer. Ford-forhandler Svend Aage Gjerum havde en kranvogn med ZR's mærke. Hvorlænge han havde aftale med ZR vides ikke, men kranvognen er med på et billede fra et dyrskue i Ruds Vedby fra omkring 1932. Peter Olsen drev ambulancetjenesten for Røde Kors, og kørte samtidig for ZR's abonnenter. I de første år var det tillige Peter Olsen, der var ansvarlig for kranvognen, der stod hos Carl Weinreich. Kranvognsstationen skiftede efterhånden forpagtere. Rønnest havde i den politiløse tid under besættelsen tillige det kommunale vagtkorps. I museets sag findes en omfattende korrespondance i forbindelse med Rønnests ophør, fordi ZR ikke kunne få lov at overtage hans telefonnummer, således at stationen i to år reelt var uden telefon. 1. december 1953 overtog ZR/Vestergaard-Frederiksen ambulancetjenesten fra Peter Olsen / Røde Kors for kr. 20.000, således at stationen herefter var egentlig redningsstation. I 1957 skrev Suhr i sin besøgsrapport: En pæn velholdt station hvor der var meget fin orden i materiellet og da Vestergaard-Frederiksen opsagde forpagtningen med ZR i 1959, skrev Wiboltt til ham: Vi er, som omtalt, meget kede af det, hvis De forlader os, idet vi altid har været glade for Deres indsats. Herefter overtog ZR selv driften af stationen, købte ejendommen af Vestergaard-Frederiksen, og ansatte Johannes Nordskov Nielsen som stationsleder. I hans tid udgjorde mandskabet seks mand, heraf en frømand. Om ambulancetjenesten i Holbæk Amt se Holbæk.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Historie fortalt af Thorvald Vestergaard-Frederiksens søn Marius: På et tidspunkt skulle ZR udføre opfiskning af sten til molen foran kraftværket, hvorfor hele mandskabet var samlet der. Ved udrykning kippede Agathe Vestergaard Frederiksen med Zonens flag ved garagen, så kunne folkene se, at de straks skulle køre til stationen. I det hele taget havde ZR meget entreprenørarbejde i Kalundborg i Vestergaards tid.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen-station til 30. september 1972. Johannes Nordskov Nielsen stationsleder til sin pensionering 31. december 1991.

Assistancestatistik:
År194519461947196019611962
Antal194359447477456195498

Effekter på museet fra stationen:
Talrige materieleffekter, bl.a. lysanlæg, treben, vandkikkert, asbestdragt, åndedrætsbeskyttelse, Røde Kors katastrofekasse o.m.a.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1958624Chevrolet 1946244Pumpe Opel Olympia 1938450
Peugeot 1959737Unimog 1957577Pumpe Falco 1956569
Chevrolet 1961778International 1947 663Pumpe Pegson 1961803
Mercedes 1959 742
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Kalundborg

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
KALUNDBORG
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
27 12 1938Østre Havnevej - SlagelsevejFuh
30 12Bastrup, snekaosLæge hjulpet gennem sneen frem til patient
28 02 1941MelbySygdom
03 07RørbyFastkørt lastbil
12 07ÅrbyDyreredning
29 11Ugerløse VoldbjergArb, brøndgraver kvæstet 12 m nede i brønd
29 12ElledeFuh, lægen kørte i grøften
16 10 1942FøllenslevSkypumpe rev tag af staklade
25 01 1943OlieraffinaderietArb, 3 mand forgiftet ZR + Bv
01 03Kalundborg havnBrolægning gav efter under Tuborg-vogn
16 04LerchenfeldtvejLastvogn med motorskade trukket på værksted
30 04NostrupDyreredning
30 04RørbyDyreredning
17 05Jorløse MoseHavareret bil bugseret væk
20 05KaldredDyreredning
19 06Viskinge, tørvemoseDyreredning
25 06?Fuh, lastbil kørte i grøften
29 06Kalundborg havnIld i skib, ZR pumpede slukningsvandet væk
14 07Rørby, UgerløseDyreredning
24 07ForsingeDyreredning
24 07BastrupDyreredning
02 08Hedvigslyst Mark21 tdr. land kornmark brændt ZR + Bv
04 08Rørby Mark, moseDyreredning
31 08MelbyHavareret lastbil slæbt til værksted
02 09IllerupTærskeværk væltet på marken
03 09RefsnæsDyreredning
09 11RøsnæsLastbil motorhavarerede, vognen slæbt væk
11 11RørbyFuh, lastbil skred i grøften
30 11BjergstedDyreredning
22 01 1944RørbyFuh, bil mod vejtræ
22 01HolmstrupFuh, lastbil forulykkede
15 02 Bjergsted, HenriksholmLastbil uden kobling bugseret på værksted
17 03AsnæsDyreredning
21 03Røsnæs, ÅgerupStormvejr = motorbåd sank
21 04LøjtvedDyreredning
15 05Kalundborg-egnen2 x slæbning af havarerede lastbiler
09 06HallebyoreLastbil slæbt på værksted
17 07KallerupHavareret bil slæbt væk
17 07UbbyHavareret bil slæbt væk
22 07HærvigsgadeHavareret bil slæbt væk
22 07KaltredHavareret bil slæbt væk
24 07HallenslevDyreredning
05 08Lerchenfeldt GodsDyreredning
05 08Nær TissøHavareret lastbil slæbt væk
14 08Melby SønderstrandDyreredning
04 09ÅgerupDyreredning
14 09IstebjergDyreredning
06 10Ved TissøHavareret bil slæbt væk
25 10Lille HøngFuh, lastbil med svin kørt i grøften
11 11LandetDyreredning
09 12JerslevHavareret bil slæbt væk
02 01 1945Gammel SvebølleHavareret lastbil slæbt væk
01 03SvallerupHavareret bil slæbt væk
22 05Kalundborg HavnJolle kæntret med 2 personer, 1 omkom, #
07 06Ved KalundborgDyreredning
14 07Lille ÅmoseDyreredning
19 07SvebølleHavareret bil slæbt væk
19 07TømmerupDyreredning, hest fik hedeslag
08 08LerchenborgHavareret bil slæbt væk
31 08Kalundborg-egnenSkybrud = mange vandskader, ZR + Bv
06 09KærbyDyreredning
09 11Kalundborg-egnen, orkanStore oversvømmelser = mange assistancer
08 12KåstrupHavareret bil slæbt væk
12 12MelbyDyreredning
15 12SvallerupFuh, bil i grøften
02 01 1946Kalundborg-egnenMange havarerede biler
07 01FavrboDyreredning
08 01Bjergsted SkovStor lastbil kørt fast
11 01Kalundborg-egnen3 havarerede biler slæbt væk
13 01KærbyDyreredning
24 01BregningeHavareret lastbil slæbt væk
06 02Kalundborg GasværkHestevogn faldt ned i kullager
11 02Værslev SkovbakkerHavareret bil slæbt væk
15 02BuerupHavareret lastbil slæbt væk
15 02SvebølleHavareret lastbil slæbt væk
18 02ÅrbyHavareret lastbil trukket i gang
25 02KåstrupBil trukket fri af snedrive
01 03BastrupHavareret bil slæbt væk
01 03KalundborgHavareret bil slæbt væk
13 03Kalundborg2 assistancer til havarerede biler
22 03ElledeHavareret lastbil slæbt væk
25 03RugtvedFuh, personbil kørte i grøften
27 03IllerupHavareret lastbil slæbt væk
08 04Kalundborg-egnen4 assistancer til havarerede lastbiler
30 04UggerløseHavareret lastbil slæbt væk
02 05ViskingeHavareret lastbil slæbt væk
08 05KelleklinteHavareret brødbil slæbt væk
11 05Svallerup StrandHavareret lastbil slæbt væk
11 05Kattrup SkovHavareret lastbil slæbt væk
11 05ÅrbyHavareret bil slæbt væk
13 05BjørnstrupIndfangning af vild kvie
15 05UbberupHavareret brødbil slæbt væk
18 05KaldredDyreredning
18 05RaklevHavareret bil slæbt væk
20 05Gl. SvebølleFuh, lastbil kørte i grøften
29 05Ved TissøHavareret bil slæbt væk
31 05KalundborgHavareret bil slæbt til Svinninge
07 06KalundborgHavareret lastbil slæbt væk
07 06FøllenslevHavareret lastbil slæbt væk
13 06SkellebjergHavareret lillebil slæbt væk
13 06LerchenborgHavareret lastbil slæbt væk
15 06Kattegat ved ÅgerupStrandet motorbåd bjærget
19 06Ved TissøHavareret lastbil slæbt væk
20 06Asnæs VesterskovFuh, personbil kørt i grøften
20 06EskebjergMilitærlastbil kørt fast
20 06EskebjergHavareret personbil slæbt væk
28 06Langballegård (?)Havareret lastbil slæbt væk
05 07VærslevDyreredning
09 07KordilgadeNorsk parkeret bil blokerede for trafikken
13 07Kattegat Ved AlleshaveTo 15-årige piger druknet under badning, # #
19 07EskebjergDyreredning
19 07KordilgadeFuh, mc kørte ind i butiksrude
22 07ElledeHavareret bil slæbt væk
30 07SnertingeHavareret bil slæbt væk
01 08LerchenborgHavareret lastbil slæbt væk
07 08KaldredDyreredning
08 08RaklevArb, mand fik stor sten ned over sig
14 08UbbyHavareret bil slæbt væk
14 08KalundborgHavareret Premier-isbil slæbt væk
14 08KalundborgSamme isbil igen havareret og slæbt væk
14 08BjergstedDyreredning
16 08NostrupvejHavareret bil slæbt væk
20 08LerchenborgHavareret bil slæbt væk
23 08LerchenfeldHavareret mc slæbt væk
26 08SvebølleHavareret lastbil slæbt væk
31 08Føllenslev MoseHavareret lastbil slæbt væk
02 09SvallerupHavareret mc slæbt væk
16 09KåstrupDyreredning
30 09SvebølleDyreredning
30 09UlstrupHavareret bil slæbt væk
14 10Kalundborg-egnen5 havarerede bil slæbt væk
24 10KongstrupHavareret varebil slæbt væk
24 10Vestre HavnevejHavareret lastbil slæbt væk
26 10SvallerupHavareret bil slæbt væk
04 11SnertingeHavareret lastbil slæbt væk
07 11Kålund KlosterDyreredning
08 11HestehavebakkenHavareret bil slæbt væk
18 11EskebjergDyreredning
26 11ViskingeHavareret lastbil slæbt væk
12 12ForsingeDyreredning
19 12Kåstrup, KåstrupvejFuh, bil kørte i grøften
23 12Svebølle, Aunsøgård GodsDyreredning
30 12Kalundborg havnBjærgning af 2 lig fra minesprængt skib "Lopra"
02 01 1947Kalundborg-egnenSeneste dage: mange bilassistancer
03 01Skibet LopraZR fjerner ligrester fra skibet
03 01ÅrbyDyreredning
14 01Øernes Andel (?)Vand i kælderen
14 01Kalundborg-egnen3 kørselsassistancer
28 01Strids MølleVarebil med motorskade
28 01DianalundLastbil med motorskade
08 02Kalundborg-egnen4 personbiler med motorskader
10 02Viskinge og Snertinge2 biler med motorskade
14 02Kalundborg by2 lastbiler med motorskade
28 02JorløseFuh, bil skred i grøften
01 03NostrupZR-kranvognen knækkede bagakslen
03 03Kalundborg-egnen16 ass. til fastkørte køretøjer. Ass. udført med lastbil
03 03IllerupVarebil knækkede bagakslen
07 03Kalundborg-egnenSnestorm = mange kørselsassistancer
08 03Kalundborg-egnenVoldsomt snekaos
11 03RørbyZR-kranvogn kørt fast i sne, reddet af hesteforspand
12 03TorpeFastkørt lastbil med kartofler til Kalundborg
14 03Kalundborg-egnen6-7 biler i sneen kan endnu ikke få hjælp
14 03VollerupRutebil trukket fri af snemasserne
17 03Kalundborg-egnenMange fastkørte biler
19 03Svebølle, HøjbjergFuh, lastbil kørte i grøften
19 03KongstrupDyreredning
20 03Kordilgade, manufakturbutikSprængt vandrør = oversvømmelse
24 03Kalundborg-egnenTøbrud = mange oversvømmelser
28 03Kalundborg-egnenFortsat mange pumpeassistancer
01 04SvallerupFuh, bil kørt i grøften
05 04Kalundborg-egnen2 havarerede biler og 1 mc
10 04Ugerløse2 x dyreredning
01 05KalundborgRutebil fik motorskade
07 05SaltbækDyreredning
07 05IllerupForurenet brønd pumpet tør
07 05SlagelsevejLastbil havareret
08 05Kalundborg-egnenFlere forurenede brønde pumpet tørre
14 05Kalundborg Sygehus1.5 t ovn skulle lirkes på plads
17 05RørbyDyreredning
28 05Kalundborg fiskerihavnSkib tømte spildolie i havnen
29 05JyderupHavareret bil slæbt til værksted
31 05SvovlsyrefabrikkenLastbil slæbt bort
14 06EskebjergDyreredning
28 06GammelrandHavareret varebil slæbt væk
01 07Kalundborg fiskerihavnEndnu et skib tømte spildolie i havnen
22 07LøgtvedDyreredning
06 08UggerløseDyreredning
06 08BregningeDyreredning
07 08NostrupDyreredning
08 08BregningeHavareret bil slæbt væk
06 09AsmindrupFuh, lastbil kørt i grøften, føreren spitiuspåvirket
23 09Ved BirkendegårdFuh, bil kørte i grøften, føreren spirituspåvirket
23 09HavnsøDyreredning
27 09ElledeDyreredning
29 09LøgtvedDyreredning
03 10ForsingeDyreredning
06 10ViskingeDyreredning
06 10Ud for postkontoretIld i bil ZR + Bv
07 10SlagelsevejFuh, mc væltet, føreren omkom #
08 11SvebølleMotorhavareret bil slæbt væk
01 12SlagelsevejFuh, to hyrebiler stødte sammen
17 12KordilgadeLastbil med fejl/mangler slæbt væk
22 12UlstrupDyreredning
30 12NyrupSnevejr = fuh, fastkørt brødbil
31 12RøsnæsSnevejr = kranvognen fastkørt
02 01 1948Kalundborg-egnenKalundborgs kranvogn defekt = assistancer udføres af ZR Høng
07 01HavnsøBil kørte fast på dæmning
10 01Snevris SkovUng moder druknet i brønd, #
10 01Kalundborg-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
15 01ÅrbyHavareret bil slæbt væk
15 01Asnæs SkovHavareret bil slæbt væk
16 01Kalundborg2 kældre tømt for vand
23 03Ellede, SkovgårdTag ved at blæse af hus
19 04Kalundborg-egnen3 havarerede biler slæbt væk
18 05Kalundborg-egnenPinsedagene = flere havarerede biler slæbt væk
15 07KalundborgSlæbning af motorvogn til gravko
24 08Værslev SkovbakkerDyreredning
25 11Kalundborg - RørbyFuh, mc væltet, 2 personer omkom, # #
18 12SkibbrogadeSlagsmål hvorved butiksrude knuses
01 03 1949Kalundborg-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
01 04ÅgerupFuh, bil i grøften
12 04SvallerupDyreredning
27 04Kalundborg HavnMinestryger tømte olie ud i havnebassinet
17 06Kalundborg-egnenSkybrud = mange vandskader
01 08Kalundborg-egnenFlere køretøjer med motorhaveri
25 10Kalundborg-egnenStorm = 60 stormskade-assistancer
27 10Kalundborg-egnenStorm igen = adskillige stormskader
10 12SlagelsevejFuh, 3 biler + en brødvogn kørte sammen
20 12Kalundborg-egnenFugtigt vejr = 5 biler med startvanskeligheder
26 12UbberupFuh, bil væltede med 5 personer
01 01 1950Holbækvej ved nr. 43Fuh, taxa påkørte cyklist, der omkom, #
01 01Holbækvej ved StelhøjFuh, gående mand påkørt af bil
11 01Kalundborg-egnenSnestorm = mange assistancer til køretøjer
20 01UbbyFuh, bil væltede ned ad skrænt
05 04HolbækvejFuh, bil væltede
04 05Kalundborg, Houget6-årig dreng faldt i vandet og druknede fra båd, #
31 05Asmindrup, Hovedvej 4Fuh, bil mod cirkus-påhængsvogn
06 06Hovvej - LerchenborgvejFuh, cyklist påkørt af bil
08 06LerchenfeldIld i bilmotor, ZR + Bv
14 06Sct. JørgensbjergFuh, bil mod bil
22 08KallerupDyreredning
22 08IllerupFuh, beruset traktorfører kørte i grøften
28 08Kalundborg-egnenSkybrud = mange vandskader
02 09Kalundborg-egnenDer pumpes stadig efter ovennævnte skybrud
05 12Kalundborg-egnenSnevejr = flere bil i grøften
25 01 1951Ellede ved Karlsbjerg MejeriArb, mand begravet i udgravning
27 02Røsnæs, UlstrupFuh, bil mod bil
28 03Kalundborg-egnenSnefald = et par kørselsuheld
11 05Store Fuglede, FlinterupgårdDyreredning
22 05Vestre HavnevejDyreredning, kat i højspændingsmast
29 05Kalundborg-egnenRegnvejr = flere biler fik startbesvær
29 05KlovbyTag dækket med presenninger
02 07Ulstrup, DyrehøjgårdDyreredning
03 07FiskerihavnenStørre motorbåd sprang læk og gik til bunds
10 07TorpeDyreredning
11 07UbbyFuh, rutebil kørte i grøften, + ZR Holbæk
24 07Gl. Svebølle, NyagergårdTraktor kørte fast i mose
11 10ÅrbyIld i lastbil under kørsel, + Bv
15 12Ugerløse ved KalundborgDyreredning
18 01 1952Kalundborg-egnenSnevejr = 4 assistancer til biler
25 01Kordilgade - SkibbrogadeFuh, mælkevogn forulykkede i glat føre
25 01StrandstrædeFuh, bil skred ind i husmur i glat føre
01 02Viskinge - UbbySnestorm = fastkørt bil
07 02ÅrbyFuh, bil kørte i grøften
07 02RyeFuh, bil kørte i grøften
13 02Raklev, SøndergårdDyreredning
13 02SlagelsevejFuh, lastbil tabte et forhjul under kørsel
27 02Værslev, VærslevgårdDyreredning
06 03Røsnæs, RøsnæsgårdenDyreredning
12 03VærslevDyreredning
02 04BregningeFuh, bil mod bil
17 04VærslevDyreredning
18 04KallerupFuh, mælkelastbil mod vejtræ
28 04Gl. Svebølle, NyagergårdTraktor gled ned i tørvegrav
02 05Ved KalundborgDyreredning
15 05Bromølle - BuerupFuh, flyttebil kørte i grøften
24 05LøgtvedKo i mose måtte aflives
06 06HolbækvejFuh, mælkebil kørte i grøften
19 06UbberupFuh, taxa kørte i grøften
23 06LerchenfeldDyreredning + fastkørt traktor
30 06KåstrupFastkørt traktor i mose
08 07BjørnstrupDyreredning
10 07KallerupFuh, lastbil + anhænger i grøften
28 07Kåstrup HolmeHest ramt af lyn og omkom
31 07AdelgadeIld i bil under kørsel, + Bv
04 08Sejerø Fodbold = et brækket ben, patienten hentet i Havnsø
18 08Årby ved MøllegårdFuh, bil kørte i grøften
27 08Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, lastbil mod vejtræ
02 09ÅrbyDyreredning
02 09IllerupDyreredning
10 09ÅgerupDyreredning
12 09TømmerupFuh, vejtromle kørte i grøften
17 09LerchenborgvejFuh, bil tabte venstre baghjul under kørsel
27 09KærbyDyreredning
30 09RynkevangDyreredning
30 09Svenstrup, Stoldysse GårdeArb, traktor væltede i grusgrav
01 11Store FugledeFuh, bil mod telefonmast
01 11AlleshaveIld i lastbil under kørsel, + Bv
10 11Værslev - KærbyFuh, rutebil tabte et baghjul under kørsel
26 11Kalundborg-egnenGlat føre = 3 biler i grøften
15 12ElledeDyreredning
17 12Kalundborg-egnenGlat føre = 9 kørselsuheld
22 12KaldredDyreredning
22 12Raklev, moseTraktor på mark skred i dyb grøft
22 12Kalundborg, SlagelsevejFuh, mc påkørte en parkeret lastbil
30 12Jyderup, HolbækvejFuh, lastbils ene baghjul sank i brønd
30 12BjergstedFuh, lastbil mod ZR-kranvogn, Kalundborg
02 01 1953KalundborgMotorhavareret bil slæbt væk
05 01Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil i grøften
21 01TømmerupArb, traktor væltede i mose fra mark
26 01GisselørevejFuh, bil mod elmast
11 02Kalundborg-egnenStærk frost = mange biler med startproblemer
13 02Ved Kalundborg2 havarerede biler slæbt væk
14 02Skibbrogade - KordilgadeFuh, beruset bilist påkørte butiksrude
14 02KalundborgZR ass. ved brødindsamling til fuglene
02 03KåstrupFuh, førerløs bil trillede i gadekæret
02 03KaldredFuh, traktor kørte i grøften
08 06TømmerupDyreredning
08 06TømmerupFuh, løbskkørsel, ingen kvæstet
18 06UgerløseDyreredning
29 06ForsingeDyreredning
04 07Tømmerup HolmeDyreredning
13 07TømmerupFuh, mc væltede, + ambulance
18 07SvallerupDyreredning
25 07NostrupArb, mand og traktor væltede ned i mergelgrav
30 07Kalundborg-egnenSkybrud = mange vandskader
26 08KalundborgDyreredning ved Blindeinstituttet
04 09Tømmerup, SøndergårdDyreredning
07 09Ubberup ved højskolenFuh, mc mod bil
07 09BastrupDyreredning
17 09AsmindrupArb, mand knuste benet i tærskeværk, + Røde Kors
24 09Ved LerchenborgLastbil motorhavarerede
30 09Svebølle Ko druknet i 3 m dyb brønd
13 10RøsnæsvejFuh, bil mod bil
05 11Forsinge - RugtvedIld i bil under kørsel, + Bv
09 11Løgtved, Hovedvej 4Fuh, bil mod vejtræ
12 11Røsnæs ved Nyby2 fastkørte traktorer
25 11KordilgadeFuh, cyklist med barn påkørt af bil, + Røde Kors
26 11Nostrup, NostrupgårdArb, traktor skred i mose
28 11JernbanestationenGammel Odense sporvogn kørt til Blindeinstituttet
01 12Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til København
07 12Kalundborg-egnenTæt tåge = flere mindre kørselsuheld
12 12UbbyKvinde faldt = lårbensbrud
12 12ElledeFuh, lastbil med kreaturer i grøften
17 12Slagelsevej - Østre HavnevejFuh, bil mod cyklist
19 12Kalundborg-egnenIsglat = nogle biler i grøften
21 12BjergeFuh, bil mod vejtræ
28 12Kalundborg-egnenMange motorhavarier i juledagene
30 12Slagelsevej ved nr. 139Fuh, mand gid ud foran bil04 01 1954Klosterparkvej 21Arb, kvinde læderede hånden i vaskemaskine
04 01KalundborgStorm = voldsomme oversvømmelser
04 01Røsnæs HavnHøjvande = båd i fare for at synke
06 01KalundborgMange pumpeopgaver efter oversvømmelsen
07 01Rørby Centralskole5 jernbjælker hejses på plads i nybygning
08 01Bjergsted85-årig mand faldt i glat føre
11 01Bredekilde5-årig pige faldt mod kakkelovn, kvæstede et øje
11 01Kalundborg - HolbækPatientoverførsel til Holbæk
11 01Jorløse ved MadesøFuh, bil i grøften i glat føre
12 01Kalundborg ved FolkebladetSyg kat kørt til dyrlæge og aflivet
14 01Svebølle, LøgtvedFuh, bil mod CF-lastbil
20 01SvebølleStormstød fik tag til at lette
21 01Kalundborg-egnenStorm = flere stormskader
22 01Kalundborg - UsserødPatientoverførsel til Usserød Sygehus
27 01ElledeFuh, cyklist væltede
27 01TorvetMand faldt i glat føre
27 01Kordilgade78-årig kvinde faldt i glat føre
28 01Lille FugledeArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
28 01Kalundborg RådhusSprængt vandrør = større vandskade
06 02Munkesøgade2 kvinder gasforgiftet, 1 omkom, #
09 02KordilgadeFuh, 72-årig kvinde gik ud foran bil
09 02Møllestræde 678-årig kvinde faldt i hjemmet
11 02Kalundborg-egnenZR indsamlede foder/brød til fuglene
12 02Kalundborg-egnenFrost = nogle biler med startvanskeligheder
12 02KalundborgMand faldt om
15 02VærslevArb, mand faldt 4 m ned fra stige
15 02LerchenborgArb, traktor med vogn væltede i grøften
15 02Melby SønderstrandFuh, sneplov kørte i grøften
24 02Kalundborg - JyllandPatientoverførsel til Jylland
27 02Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, mc væltede
05 03JorløseÆldre kvinde faldt på trappe i hjemmet
13 03EskebjergKvinde faldt i hjemmet
24 03KordilgadeSyg kat indfanget
25 03Kalundborg-egnenTøvejr = flere fastkørte køretøjer
29 03Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, mc mod vejtræ
31 03Tømmerup75-årig kvinde faldt ved hjemmet
05 04RosengadeArb, mand forbrændt af kogende bly
06 04Kalundborg-egnenNogle fastkørte traktorer
14 04Frankerup - VærslevFuh, vindstød væltede bil i grøften
14 04RørbyFuh, vindstød væltede bil ned ad skrænt
17 04Slagelsevej 876-årig pige bidt i ansigtet af hund
29 04Ulstrup ved kirkenFuh, bil mod mc
11 05Værslev, Værslevgård3-årig pige faldt ned fra bord
12 05Tømmerup SkoleArb, mand faldt 8 m ned i nybygning
20 05SvebølleGymnastikudøvelse = en kraftig hjernerystelse
20 05Illerup, TranemoseFuh, 5-årig dreng påkørt af traktor
25 05Ubberup TeglværkArb, tipvognslokomotiv kørte af sporet
02 06HovvejenDelvist brændt bil slæbt væk
08 06UbbyFuh, cyklist mod 18-årig cyklende dreng, der døde #
11 06ViskingeFuh, cyklist væltede
21 06ViskingeDyreredning
21 06Nostrup, NostrupgårdDyreredning
28 06Store FugledeFuh, 2-årig pige fik foden i cykelhjul under kørsel
07 07Ved Ubberup HøjskoleFuh, lastbil mod minibus med 6 kvinder
07 07Kåstrup HolmeDyreredning
19 07SpangsbroFuh, knallert mod bil
19 07ElledeKvinde faldt = et brækket ben
19 07RugtvedMand faldt på gårdsplads
21 07Nygade68-årig mand faldt på gaden
22 07KordilgadeFuh, knallert væltede
26 07TømmerupDyreredning
26 07KalundborgArb, kvinde læderede en finger i kasseapparat
26 07Kalundborg-egnenCa. 10 biler med fugt i tændingssystemet
03 08Forsinge JernbanestationFuh, bil kørte fast i jernbanesporet
09 08Nørre AlléFuh, bil mod svingende bil
10 08Kalundborg-egnenFlere forurenede brønde pumpet tørre
12 08VrøjFastkørt mejetærsker
12 08KalundborgFuh, beruset bilist forulykkede
13 08UlstrupFuh, bil kørte ud foran mc
14 08Kalundborg-egnenFortsat flere forurenede brønde pumpet tørre
23 08KordilgadeHærværk = stor butiksrude knust
26 08Hovedvej 4 ved UbberupFuh, bil mod bil
27 08Gl. SvebølleFuh, cyklende dreng væltede
31 08KærbyArb, mand faldt ned fra stige
31 08MelbyFuh, 6-årig cyklende dreng dræbt under lastbil, #
06 09Tømmerup HolmegårdDyreredning
10 09Ubby6-årig pige faldt 3 m ned fra loft
10 09BirkendegårdArb, mand faldt 10 m ned fra kornloft
13 09KalundborgPåkørt kat aflivet
18 09StrandvængetFuh, stormstød væltede cyklist
18 09Kalundborg-egnenStorm = mange stormskader
21 09KalundborgZR installerede 3 T maskine i mineralvandsfabrik
11 10LerchenborgvejFuh, mc væltede
18 10Svallerup, moseArb, hestevogn kørte i mose
18 10SvallerupFuh, anhænger med sukkerroer i grøften
18 10RørbyFuh, traktor væltede ned ad skrænt, ips
18 10KongstrupFuh, bil i grøften
18 10ViskingeFuh, bil i grøften
18 10Røsnæs, UlstrupHavareret mælkebil slæbt væk
18 10Kalundborg-egnen10 køretøjer med startvanskeligheder
25 10Aldersrovej ved BirkendegårdFuh, bil væltede rundt
25 10Klovby - ForsingeFuh, vindstød slyngede cyklist mod bil
29 10Samsø - RigshospitaletPatientoverførsel til København
01 11IllerupFuh, traktor kørte i grøften
01 11Kalundborg HavnForsvundet mand eftersøgt i havnen
03 11VesthavnenHavnen gennemsøgt med dræg efter mand
06 11SlagelsevejFuh, cyklist påkørt af mc ved N. Valdemars Allé
06 11VesthavnenFornyet søgning efter forsvundet mand
08 11LerchenfeldtDyreredning
08 11Ubby ved skolenFuh, kvinde påkørt af cyklende skoleelev
10 11Ved KalundborgDelvist brændt bil slæbt til værksted
13 11Maskinfabrikken BukhArb, lærling fik 25 kg jernstang i hovedet
15 11LundevejFuh, knallert væltede
01 12Kalundborg - HolbækPatientoverførsel til Holbæk
01 12Viskinge, Hovedvej 4Fuh, knallert væltede
03 12Kalundborg HavnDruknet mand fundet (se 01 11 1954)
04 12Kalundborg-egnen16 fastkørte traktorer og lastbiler
09 12Viskinge, Hovedvej 4Fuh, glat føre = bil i grøften
11 12KåstrupSportsfly styrtet ned, 2 kvæstet
11 12KåstrupZR belyste nedstyrtet fly i nattemørket
15 12BastrupVand i kælder
18 12Sejerø - Kalundborg SygehusPatientoverførsel fra Sejerø
20 12RealskolenGymnastik = mand kvæstet på trampolin
23 12KalundborgVoldsomt højvande = mange alvorlige vandskader
23 12Lundevej - FjordvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
23 12Ved jernbanestationenFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
26 12Kalundborg-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
28 12Slagelsevej 215Kvinde faldt i hjemmet
29 12Havnen, filetfabrikVandfyldt kælder
30 12IllerupZR hentede en flok ænder ind fra isbelagt mose
31 12Kalundborg
Bil trukket i gang07 01 1955Samsø FærgenPatienttransport fra færgen til sygehuset
11 01 Kalundborg-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
11 01Kalundborg SygehusPatientoverførsel til hjemmet i Føllenslev
12 01Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil væltede rundt i glat føre
13 01Melby NordstrandArb, mand fik foden i klemme i traktor
14 01Vestre HavnevejOversvømmelse = flere vandfyldte kældre
17 01 UbberupFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af varebil
17 01Kalundborg-egnenSnestorm = mange kørseluheld
18 01Kallerup - KalundborgSnestrorm = 7 km på 5 timer med barselskvinde
18 01ViskingeFuh, lastbil i grøften
19 01IllerupKvinde faldt i glat føre
31 01Hovedvej 4Beruset bilist´s bil slæbt væk
01 02SkellebjergFuh, lastbilanhænger tabte baghjulene under kørsel
02 02 SkibbrogadeMand faldt ind i butiksrude hos Arpes tøjhandel
07 02Holbækvej ved StejlhøjFuh, mc mod cyklist
07 02Slagelsevej 193Kvinde faldt i hjemmet
08 02Sct. JørgensbjergSprængt vandrør hos Schweizer Konditoriet
09 02Asnæs, skovArb, mand ramt af faldende træ
09 02RørbyFuh, bil i grøften
12 02Ågerup, SlagelsevejFuh, bil mod telefonmast
16 02Kalundborg-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
18 02Kalundborg - BlindeskolenTransport af gl. lastbil til Blindeskolen
19 02KalundborgZR ass. ved brødindsamling til de sultne fugle
21 02SpangsbroFuh, bil mod varebil
21 02Bastrup, VoldbjerggårdFuh, løbskkørsel på vej, 1 person kvæstet
22 02KalundborgFlere tons foder indsamlet til fuglene
22 02SlagelsevejFuh, 70-årig mand løb ud foran bil
23 02Viskinge, Hovedvej 4Fuh, bil mod vejskilt, ips
03 03 HovvejenVarmedunk eksploderede, kvinde skoldet
04 03Esbern SnaresvejFuh, mc væltede
08 03FøllenslevFuh, lastbil delvist ned ad skrænt
14 03Hovedvej 4, BirkendegårdFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
14 03Nørre AlléStort halmlæs tæt på at vælte af lastbil
15 03Hotel GrandArb, mand faldt 15 m ned fra brandstige, #
21 03Stelhøj, Hovedvej 4Fuh, BP-tankbil mod svingende varebil
23 03LerchenfeldvejFuh, bil mod vejtræ
04 04Kordilgade - SkibbrogadeFuh, beruset bilist mod anden bil
13 04SpangsbroArb, mand faldt ned fra stige i kostald
20 04Bukh's MaskinfabrikArb, mand faldt over i fræser
22 04Gisseløre9 T kedel læsset på lastbil
23 04Ved Ubberup TeglværkArb, tipvognslokomotiv kørte af sporet
27 04Hovedvej 4 ved HøjstedVarebil fik fjernet nr.pladerne, bilen slæbt væk af ZR
05 05ViskingeFuh, fodgænger påkørt af cyklende pige
07 05RaklevKvinde faldt i sin stue = lårbensbrud
12 05SvallerupFuh, mc mod vejafmærkningssten
16 05Møllebakken6 fastkørte vogne fra Cirkus Benneweis
20 05NyrupFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
28 05Svebølle, AunsøgårdFuh, ældre cyklende mand faldt 5 m ned i silo
31 05Kelleklinte, KelleklintegårdArb, mand faldt 2½ m ned fra tag
31 05Kordilgade 4560-årig kvinde faldt i hjemmet
31 05Gammel SvebølleFuh, 5-årig cyklende pige væltede
06 06LunderendenKnallertkører fik ildebefindende
08 06Kalundborg-egnenKraftig regn = flere vandfyldte kældre
10 06KallerupForurenet brønd pumpet tør
11 06UbberupFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
13 06Ubberup TeglværkArb, mand faldt = en kvæstet ryg
20 06Tystrup EnghaveVådeskud, mand ramt i hovedet af salonriffelskud
08 07Viskinge, Hovedvej 4Fuh, bil mod bil
09 07Holbækvej ved nr. 23Fuh, mc mod svingende bil
12 07Årby1-årig dreng drak benzin
14 07Østhavnen ved olieraffinaderiSunket fiskekutter hævet
18 07Nostrup, grusgravArb, mand delvist begravet under stenskred
18 07Kalundborg FjordSelvmorder spang i vandet fra båd. Pgl. reddet
21 07Klosterparkvej ved nr. 316-årig dreng fik legetøjsflyver i øjet
21 07Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
22 07Raklev, TranemoseDyreredning
28 07Ulstrup ved BrugsenFuh, mc mod husmur, 2 kvæstet
28 07Kalundborg-egnenZR udførte vanding af af markafgrøder
28 07Asnæs VærketArb, mand fik hedeslag
28 07Asnæs, sommerlejr13-årig dreng kvæstede et ben
29 07Kalundborg, skoleMand fik hedeslag
29 07IllerupDyreredning
29 07Slagelsevej ved nr. 84Fuh, knallert mod bil
30 07Kalundborg-egnenTørke = ZR vander markafgrøder
06 08Bjerge, HavnemarkMand druknede i mose, #
08 08Vestre HavnevejKvinde låste sig ude fra bil
11 08Kordilgade, urmager ThymesZR anbragte ½ T tungt ur over forretningen
13 08Røsnæs, RøsnæsgårdArb, mand kvæstet af høtyv
15 08Viskinge + VærslevSkybrud = flere fastkørte biler
18 08Østre HavnevejFuh, knallert væltede
19 08SvebølleArb, tømrer faldt 8 m ned gennem ladetag
22 08Røsnæs, Røsnæsgård3-årig dreng faldt og forskar sig på flaske
22 08Svallerup, StrandgårdArb, kvinde faldt 4 m ned fra halmstak
23 08Ved KalundborgKvinde faldt på loftstrappe
24 08Kalundborg-egnenTørke = ZR vander kartoffelmarker
26 08AlleshaveEftersøgt kvinde fundet druknet
30 08SlagelsevejFuh, knallert ud foran mc
30 08Østhavnen ved norsk skibArb, mand på lastbil slynget i vandet af hejseværk
30 08Svallerup, StøvlemosegårdDyreredning
09 09Klovby, VibehøjgårdIld i lade, lyn, Bv forulykkede på vej til stedet
17 09KalundborgVandfyldt kælder pumpet tør
19 09Højbjerg ved mejerietFuh, cyklist mod bil
24 09KåstrupDyreredning
26 09JerslevFuh, mc mod tog i jernbaneoverskæring
26 09Blindeinstituttet Fuh, 11-årig dreng klemt ml. bil og hegn
01 10Østhavnen, Øernes AndelArb, mand fik armen i remskive
24 10KystvejenFuh, knallert ud foran bil
25 10RørbyFuh, bil ned ad skrænt
25 10Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
31 10TømmerupFuh, knallert væltede
01 11BregningeLastbil kørte fast i rabatten
02 11Højsted, Højbo86-årig kvinde faldt = lårbensbrud
05 11KordilgadeFuh, 7-årig dreng kvæstede benet på kørende mc
07 11Løgtved5-årig dreng faldt ned fra bryggersloft
07 11Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
09 11Sct. Jørgensbjerg Fuh, mc mod bil ved Slagelsevej
14 11Slagelsevej ved CaltexFuh, mc væltede
16 11KalundborgTransport af 400 kW transformator
17 11Gisselørevej ved nr. 3170-årig mand faldt på vejen
19 11Svebølle, AvnsøgårdArb, mand dræbt af togvogn på rangérspor, #
21 11Slagelsevej - Østre HavnevejFuh, knallert mod bil
26 11AsnæsværketArb, mand i klemme mellem traktor og betonpæl
26 11JernbanestationenArb, mand i klemme ved godsvogn
26 11AsnæsvejFuh, mc påkørte fodgænger
30 11Hovedvej 4 ved Bregninge ÅFuh, bil rullede 2½ m ned ad skrænt
05 12Ubberup - ViskingeFuh, bil mod lastbil
06 12AsnæsværketArb, mand kom i klemme i 12 m's højde
07 12Houget ud for StrandstienÆldre mand fundet død i vandet, #
12 12Kalundborg-egnenSnefald = flere kørselsuheld
12 12SvovlsyrefabrikArb, lærling kvæstet i underlivet
14 12Kalundborg-egnenFlere biler med startbesvær
22 12Hovedvej 4 ved StejlhøjFuh, mand gik ud foran lillebil
24-26 12Kalundborg-egnen15 personer bragt til sygehuset i juledagene
29 12KlosterparkenArb, mand faldt 10 m ned fra stillads


01 01 1956Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil mod varebil fra Bukh
07 01Kalundborg-egnenFugtigt vejr = mange biler med startvanskeligheder
13 01Kalundborg-egnenFlere fastkørte traktorer på markerne
18 01SvebølleFuh, lastbil mod bil, 4 kvæstede
23 01BjergesøFastkørt mælkebil
23 01Kalundborg-egnenStorm = ca. 200 stormskader
23 01KordilgadeFuh, mc påkørte svingende bil
23 01Røsnæs, RøsnæsgårdArb, mand mistede storetå under mælkejunge
24 01Kalundborg-egnen3 fastkørte mælkebiler i sneen
24 01Nostrup2 fastkørte biler i sneen
28 01Kalundborg MargarinefabrikArb, elektriker faldt ned fra trappestige
07 02Kalundborg-egnenZR indsamlede foder til de sultne fugle
09 02KalundborgFuh, knallert væltede
13 02Kalundborg-egnenSnefygning = flere biler med startvanskeligheder
14 02LundevejKvinde faldt i glat føre = benbrud
15 02SkibbrogadeKvinde faldt i glat føre = lårbensbrud
15 02Sct. JørgensbjergKvinde faldt i glat føre = armbrud
17 02EllinglundDreng faldt under skøjteløb = benbrud
20 02Kalundborg-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
23 02LerchenborgvejFuh, cyklende kvinde væltede
24 02Ved LerchenfeldFuh, cyklende mand væltede
25 02KallerupKvinde skoldet af kærnemælkssuppe
25 02VærslevArb, soldat fik benbrud under øvelse
27 02HagendrupLøjtnant faldt på trappe
10 03Rørby - UbbyFuh, knallert væltede
16 03Sct. OlaigadeFuh, løbsk bil kørte i lyskasse
16 03KordilgadeFuh, personbil mod lastbil
26 03BirkendegårdArb, mand faldt ned fra væltende stige
28 03Grethes Allé 13Arb, kvinde fik armen i vridemaskine
31 03Kalundborgvej ved nr. 127Fuh, kvindelig knallertkører væltede
14 04Raklev ved BrugsenFuh, cyklende kvinde væltede
14 04KalundborgArb, postbud kvæstede knæet ved fald
30 04AsnæsværketArb, mand fik 50 kg.s lod ned over sig
02 05KalundborgArb, mand fik træstykke i hovedet
04 05HolbækvejArb, elektriker fik 220 V gennem sig og faldt ned
08 05VærslevKvinde faldt ned fra stol i hjemmet
09 05Kordilgade 4Arb, mand i klemme mellem bil og garagemur
09 05Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
14 05Slotsgade 261-årig kvinde faldt ned fra stol
14 05Hovedvej 4 ved UbberupFuh, knallert væltede, føreren døde senere i Kbh. #
14 05Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
16 05KalundborgFuh, cyklende kvinde væltede
17 05VængetZR kranbil assisterede ved nedrivning af husgavl
26 05KalundborgBrudgom fik hjerteanfald
30 05Gisseløre4-årig dreng nær ved at drukne i fjorden
02 06GisseløreArb, montør faldt 4 m ned fra skur
02 06Rubjerg AlléFuh, cyklist væltede
08 06LerchenborgvejFuh, knallert påkørt af bil
08 06Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
09 06VærslevArb, mand angrebet af uvan tyr på mark
11 06Svenstrup75-årig mand faldt syg om på vejen
11 06Jeslev Jernbanestation80-årig mand faldt af toget ved påstigning
11 06IndustrirestaurantenGæst stak hånden gennem vinduesrude
13 06KordilgadeFuh, mc mod cyklende dreng
18 06Ud for Svallerup StrandPiratjolle med 5 ombord kæntrede
20 06RørbyFuh, mc mod bil
26 06Kordilgade1½-årig dreng drak stærk hostesaft
28 06Ulstrup ved mejerietFuh, knallert svingede ud foran varebil
02 07Kalundborg - KøbenhavnOverførsel til Kbh. 24-årig mand død undervejs, #
02 07Vestre HavnevejFuh, knallert væltede efter påkørsel af fodgænger
02 07Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
02 07UbberupDyreredning, kat faldt ned i brønd
07 07LindemannsstrædeMand sank syg om på vejen
10 07ViskingeArb, mand fik benbrud ved spring fra hølæs
12 07UbbyFuh, knallert væltede ned ad bakke
13 07Kalundborg MuseumZR transporterede 2 gamle kanoner til museet
14 07StrandstienFuh, cyklist væltede
16 07Kalundborg - NæstvedPatientoverførsel til Næstved
16 07Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til København
16 07BjergstedFuh, 9-årig cyklende dreng påkørt af bil
17 07KærbyDyreredning
18 07Hovedvej 4 i LøgtvedFuh, lille dreng påkørt af mc
19 07Ved Kalundborg3 motorhavarerede biler slæbt til Kalundborg
19 07GisseløreMand forskar en fod under badning
24 07ForsingeForurenet brønd pumpet tør
24 07ForsingeArb, mand forgiftet i ovenanførte brønd
25 07Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, mc mod vejtræ, 2 omkom, # #
27 07Ubby - JerslevFuh, 3-hjulet varebil væltede
28 07Hovedvej 4 ved LøgtvedgårdFuh, beruset cyklist ud foran Prins Axels bil
01 08Ole Lundsvej 467-årig kvinde faldt på kældertrappe og omkom, #
04 08Asnæs, stranden mod sydStrandvasker ført til sygehusets kapel, #
07 08Mark ved Ulshøj25-årig mand fundet bevidstløs på mark
07 08Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
08 08BjørnstrupArb, mand væltet omkuld af hest
09 08Kordilgade 46, møbelfabrikStørre ildløs med stor vandskade, + Bv
10 08Bregninge ud for smedieFuh, knallert væltede
11 08Asnæs Værket, blind alarm :Mandsstor dukke smidt ud fra 40 m's højde,
12 08Kalundborg FjordSvensk skib med jernmalm sprang læk
13 08LerchenborgvejFuh, mc mod knallert
13 08Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel med nyfødt dreng, der døde, #
14 08Tømmerup, De Gamles Hjem86-årig kvinde faldt i hjemmet = benbrud
16 08KordilgadeFuh, knallert mod bil
16 08AsnæsværketArb, mand i klemme under losning af vandrør
17 08Lille FugledeDyreredning
18 08Møllestræde 4Arb, mand faldt ned fra stige
22 08Kalundborg - Nykøbing S.Patientoverførsel til Nykøbing
22 08Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til København
22 08Til Kalundborg Sygehus10 sygetransporter til sygehuset fra oplandet
23 08Kalundborg - OdensePatientoverførsel til Odense
24 08Kalundborg HavnMinestryger Valdemar Sejr indbragte syg soldat
27 08AsnæsværketArb, mand fik jernbjælke over foden
27 08KordilgadeFuh, ung mand gik ud foran mc, 2 kvæstet
27 08IllerupArb, dreng sparket af hest
28 08AsnæsværketArb, mand fik benet i stålwire
28 08Kalundborg-egnenStærk storm = flere stormskader
03 09KalundborgFuh, mc mod bil i vejsving
07 09LerchenborgvejFuh, mc påkørte bil under overhaling
15 09Nørre Allé ved sygehusetFuh, bil mod bil
17 09Kalundborg HavnSunket fiskekutter hævet og pumpet læns
19 09JerslevFuh, bil mod toget i baneoverskæring, 1 kvæstet
24 09Røsnæsvej - KysttoftenFuh, knallert mod cyklist
26 09Højbjerg ud for mejerietFuh, cyklist påkørt af varebil
27 09Vænget - BredgadeFuh, knallert mod varebil
28 09AsnæsværketArb, mand ramt af faldende bræt
04 10Kordilgade72-årig mand fik ildebefindende på gaden
05 10Hovedvej 4 ved AsmindrupFuh, varebil med beruset fører mod bil
06 10Kalundborg HavnUng mand flakkede blodtilsølet rundt ved havnen
09 10Højsted, Højbo80-årig kvinde faldt i hjemmet
11 10Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
11 10Slagelsevej3-årig dreng drak stærk medicin
12 10SvallerupFuh, cyklist væltede
15 10GisseløreFodboldkamp = spiller fik hjernerystelse
15 10Kalundborg - KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
18 10Slagelsevej - Østre HavnevejFuh, mc mod cyklist
29 10Sct. JørgensbjergFuh, bil væltede
02 11Røsnæsvej72-årig mand sank død om på vejen, #
03 11Kelleklinte12-årig dreng faldt ned fra halmloft
10 11Tømmerup og RørbyFuh, sneglat = 2 biler i grøften
15 11BirkendegårdArb, mand fik finger i klemme i traktor
15 11Kalundborg JernbanestationArb, mand ramt af transportør
17 11AsnæsværketArb, tømrer fik brædder i hovedet
19 11Esbern SnaresvejFuh, knallert mod taxa ved Klosterparkvej
22 11Kalundborg, skoleGymnastik = 13-årig dreng brækkede armen
26 11LerchenborgvejFuh, mc mod lastbil
27 11RaklevStormstød væltede gavl i ladebygning
28 11SlagelsevejFuh, mc mod knallert
30 11Sct. JørgensbjergFuh, mc mod svingende bryggerilastbil
14 12Slagelsevej 67Arb, mand mistede to fingre i båndsav
20 12Ubby - RørbyFuh, knallert mod vejtræ
21 12AsnæsværketArb, mand faldt 4 m ned = kraniebrud
22 12KærbyFuh, scooter mod lastbil
23 12Svebølle - ViskingeSneglat = scooter væltede
24-26 12Kalundborg-egnenSneglat = mange kørselsuheld
27 12Asnsæ Vesterskov9-årig dreng sprang 2 m ned = benbrud
27 12Illerup - GåsetofteFuh, hest forspændt vogn faldt på vejen
28 12Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, scooter mod knallert
03 01 1957Kalundborg HavnArb, mand faldt ned i skibslast på ”Astrid Bagger”
07 01Ved Kalundborg JernbanestationFuh, 79-årig mand påkørt af toget og omkom, #
09 01AsnæsværketArb, mand fik bjælke i hovedet
10 01Skolegade 169-årig mand fundet død i skur, sygdom, #
16 01Kalundborg HavnArb, mand forbrændt i transformerstation
19 01SlagelsevejFuh, knallert mod bil
25 01Nørre Allé – sygehusetKvinde fødte en dreng i ZR-ambulance
31 01AsnæsværketArb, kran væltede, 1 kvæstet
04 02Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil kørte i grøften
05 02Kysthospitalet-Sct.JørgensbjergTransport af vaskemaskiner til Sct.Jørgensbjerg
12 02Kordilgade78-årig mand sank død om på gaden, #
14 02Kordilgade 55, urmagerbutikRude knust af indbrudstyv
18 02AsnæsværketArb, løftestang knækkede = mand kvæstet
05 03UbberupFuh, bil mod vejviser
06 03RyeFuh, bil mod vejtræ i tæt tåge
11 03Rubjerg AlléFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
13 03Ved KysthospitaletDreng fik dolk i øjet under leg
13 03Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mursten faldt 10 m ned over 3 mand
19 03Asnæsværket27-årig mand fundet liggende død, sygdom, #
27 03Slagelsevej ved nr. 100Fuh, 6-årig pige løb ud foran bil
27 03Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
28 03Røsnæs nær ÅgerupFuh, beruset bilist kørte i grøften
02 04Hestehavebakken5-årig dreng væltede med sin legecykel
03 04Sct. JørgensbjergFuh, cyklist væltede
08 04Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, montør faldt 8 m ned
09 04Lundemarken – Nostrup5 T tungt sommerhus flyttet til Nostrup
09 04SvallerupFuh, 76-årig kvinde påkørt af varebil
12 04Asnæsværket, kedelhusetArb, mand faldt 2 m ned
15 04Slagelsevej ca ved 172Fuh, scooter mod parkeret bil
20 04Ved havnen ved NybyFuh, knallert væltede
20 04Jyderup – BjergstedFuh, rådyr på vej = taxa væltede, ips
20 04Jerslev ved baneoverskæringFuh, bil mod tog, ips
20 04Gennem KalundborgZR assisterede ved transport af båd til havnen
23 04Rutebåden ”Jylland”Båden indbragte syg passager
24 04Ved AsnæsværketZR frømænd bjærgede jernspuns fra havbunden
27 04AsnæsværketArb, mand læderede et par fingre
29 04Kalundborg FjordZR-frømænd lokaliserede stor sten på 12 m's vand
04 05LundevejFuh, mc væltede
13 05HavnsøDyreredning
15 05Svebølle, Rugtvedvej6-årig dreng fik benbrud under leg
15 05Hovedvej 4 ved HagendrupFuh, bil i grøften
18 05Årby2 T sten fjernet fra mark
24 05Ellede ved forsamlingshusetFuh, mc forulykkede, føreren omkom, #
27 05Kalundborg HavnMand faldt ned fra leider til skib og omkom, #
27 05LindegadeFuh, scooter mod bil
28 05BirchsgadeMand faldt på trappe
03 06Ved KålundklosterFuh, cyklist med 8-årig dreng væltede
04 06AsnæsværketArb, mand faldt 15 m ned og omkom, #
08 06Ved JernbanehotelletOverfald = 19-årig mand fik kraniebrud
18 06SaltbækvigTraktor sank ned i vandet
18 06Kalundborg HavnMarineskib Sværdfisken indbragte syg dykker
19 06SlagelsevejFuh, 4-årig pige løb ud foran knallert
22 06AsnæsværketArb, mand faldt ned på skib fra kajen
25 06EskebjergFuh, cyklist væltede
25 06LøgtvedMand faldt i sit hjem = lårbensbrud
02 07Ubberup TeglværkArb, mand faldt ned fra lastbil
02 07GåsetofteNervesvækket kvinde indlagt på sygehuset
03 07Jorløse, grusgravArb, mand faldt ned fra læsserampe
05 07Kærby – VærslevArb, mand ramt af asfaltmaskine
05 07Sct. JørgensbjergFuh, bil mod bil, ips
08 07Rubjerg AlléFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
08 07Hovedvej 4 ved StejlhøjFuh, knallert mod cyklist
08 07Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til København
11 07Kalundborg, RealskolenArb, lærling faldt 7 m ned fra stillads
15 07Hovedvej 4 ved KåstrupvejFuh, kat væltede scooter, 2 kvæstet
15 07Ved SvallerupFuh, knallert forulykkede
22 07Raklev, TranemoseDyreredning
31 07AsnæsværketArb, mand fik metalstykke i hovedet
31 07GørlevFuh, dreng faldt ud af bil under kørsel
05 08KærbyDyreredning
05 08Rosengade 14Kvinde faldt i sin bolig
05 08Forsinge5-årig pige sparket af ko
05 08Lundevej - GisselørevejFuh, knallert mod kantsten
05 08SvallerupDreng faldt
05 08Ved KalundborgFuh, 82-årig cyklende mand væltede
06 08AsnæsværketArb, mand fik jernstykke i hovedet
06 08SvallerupDyreredning
07 08Svallerup – BjergeFuh, cyklist væltede
09 08Kystvejen ved nr. 96Fuh, 4-årig pige løb ud foran mc
15 08Jammerland Bugt v. VoldbjergStrandvasker kørt til Kalundborg Sygehus, #
19 08Ved LerchenborgIld i mc under kørsel, + Bv
21 08Nørre AlléMand faldt på stentrappe
27 08Ved AsnæsværketFuh, mc væltede
31 08Nyvangsvej ved nr. 4Fuh, beruset knallertkører væltede
02 09Vinstrup ved FuglebjergFuh, forulykket Kalundborgbil slæbt hjem
09 09FøllenslevArb, mand faldt ned fra stige
09 09Store FugledeArb, kvinde væltet omkuld af køer på mark
09 09Røsnæs TeglværkSprængt skorstensring nedtaget i ZR-projektørlys
11 09Birchsgade, metalstøberiArb, 2 mand forbrændt af udflydende metal
11 09Hovedvej 4 ved UbberupFuh, bil væltede rundt, ips
17 09Hovedvej 4 ved StejlhøjFuh, 74-årig cyklende mand ud foran bil, omkom, #
19 09VængetFuh, lastbil mod bil
28 09SlagelsevejFuh, cyklist væltede
28 09Østre HavnevejFuh, knallert væltede i togspor
07 10Hotel IndustrienUønsket gæst faldt på trappe
11 10Gisseløre, stadionIdræt = 12-årig pige kvæstede armen
12 10KalundborgZR ass. ved optagning af gamle lysmaster
17 10Kordilgade, telefoncentralArb, smed fik jernstykke i ansigtet
18 10Lerchenborgvej – MelbyvejFuh, mc mod mc, 2 kvæstet
21 10TømmerupFodboldkamp = et brækket ben
21 10TømmerupFodboldkamp = et kvæstet knæ
23 10Kalundborg HavnArb, bulldozer faldt delvist ned på skibsdæk
29 10SpangsbroFuh, fodgænger påkørt af mc
05 11AsnæsværketArb, mand fik elevatorlem i hovedet
11 11Hovedvej 4 ved ViskingeZR slæbte bil væk efter anmodning fra politiet
16 11Asnæsværkets HavnSunket ponton pumpet læns
20 11AsnæsværketArb, mand faldt 7 m ned fra kedelhus
25 11Viskinge, grantykningKvinde fundet bevidstløs, selvmordsforsøg
26 11Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, knallert væltede
29 11UbberupFuh, traktor med roevogn i grøften
29 11Kalundborg-egnenEn del fastkørte traktorer
30 11AsnæsværketArb, mand fik jernrør over benet
03 12Lerchenfeldvej – ElledevejFuh, knallert mod varebil
13 12UgerløseFuh, bil i grøften, kvæstet fører gik ind til ZR
14 12Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil i grøften
24 12Fuglebæks Allé ved nr. 15Fuh, cyklist ud foran bil
24 12Hovedvej 4 ved StejlhøjFuh, 3 biler i sammenstød
30 12UgerløseStormstød væltede udhus
03 01 1958Kalundborg-egnenSneglat = mange kørselsuheld
06 01Bjergsted Bakker, BlæsenborgArb, traktor gled delvist ned i mergelgrav
07 01Kalundborg-egnenVoldsomt snefald = mange fastkørsler
08 01Vestre HavnevejHøjvande = oversvømmelse
09 01LerchenborgvejFuh, varebil mod vejtræ
09 01Ved KystvejenFastkørt lastbil med flaskegas
09 01Kalundborg-egnenSneglat = nogle fastkørte biler
14 01Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil væltede ned ad dyb skrænt
14 01Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, bil væltede ind på mark
16 01Kalundborg-egnenTøvejr = en del fastkørte køretøjer
20 01”Rejepytten” nær SlagelsevejIld i bil under kørsel, + Bv
24 01LerchenborgvejFuh, bil i grøften
28 01Rørby, LangagergårdArb, mand sparket af hest i stalden
03 02Hestehavebakken83-årig mand fundet død i sin seng, #
06 02Kalundborg-egnenGlat føre = 7 kørselsuheld
06 02Kalundborg-egnenFlere fastkørte traktorer på markerne
08 02Bag Slotsgraven 1677-årig mand reddet fra gasforgiftning
08 02Kalundborg-egnenPumpning af overfyldte brønde
10 02ViskingeFuh, bil i grøften i sneglat føre
11 02Kalundborg-egnenSnestorm = 41 kørselsuheld
12 02Nørre AlléTøvejr = fare for oversvømmelser
13 02Kalundborg-egnenSmeltevand i 7 brønde, blev pumpet tørre
13 02UlstrupDyreredning
13 02Melby Sønderstrand, Asnæs, Løgt-
ved, Frankerup, Forsinge, Flinterup, Holbækvej
Tøbrud = 7 voldsomme oversvømmelser
21 02Vollerup2 børn nær druknet på vandfyldt mark
24 02Ved SvallerupIld i Lloyd-varebil under kørsel, + Bv
26 02Kalundborg-egnenVoldsom snestorm = flere kørselsuheld
26 02Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, bil mod lastbil
26 02Kærby, snestormZR bragte jordemoder + læge til Kærby
26 02NyrupFuh, cyklende kvinde væltede i glat føre
27 02Kalundborg-egnenNogle ture til sygehuset for indlæggelser
28 02I porten til Hotel du NordMand faldt i glat føre = benbrud
01 03Holbækvej 7Arb, mand fik stålsplint i øjet
15 03Slagelsevej ved nr. 160Fuh, cyklist ud foran mc
19 03Hovedvej 4 ved AsmindrupFuh, bil mod vejvisersten, ips
24 03Kalundborg, AsnæsværketArb, mand fik hånden i klemme
28 03Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand faldt ned i elevatorskakt
31 03Kalundborg, AsnæsværketArb, mand fik bræt i hovedet i kedelhuset
16 04MelbyArb, mand fik kloakrør ned over sig
22 04SvebølleArb, mand kørt over af traktor på mark
25 04Kalundborg-egnenEn del rejsning på stald af køer og heste
10 05Kalundborg, AsnæsværketArb, mand fik cementblok i hovedet
10 05Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
12 05Raklev ved kirkenFuh, bil væltede rundt, 4 kvæstet¨
19 05Kalundborg, VesthavnenArb, mand fik 3-ben i hovedet
20 05BjergeFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
20 05Sejerø – Havnsø ved SejerøStrandvasker bjærget af Sejerøfærgen, #
24 05Ved UlstrupFuh, knallert væltede
27 05HagendrupArb, tækkemand faldt ned fra stige
27 05SvebølleFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
28 05Bag Slotsgraven 3Fuh, bil mod hushjørne
29 05Kærby, engdragDyreredning
04 06KlosterparkvejFuh, cyklist væltede
06 06Rørby – KalundborgFuh, knallert væltede
06 06Stranden ved GisseløreStrandvasker drev i land, #
10 06TømmerupHåndboldkamp = et armbrud
10 06Lille RynkevangArb, mand kvæstet af høvender på mark
11 06Ornum StrandDruknet kvie trukket i land
13 06KalundborgFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
14 06Bjerge StrandMand sank død om på campingplads, #
16 06Lerchenborgvej ved nr. 83Fuh, 4-årig pige løb ud foran mc
16 06Kalundborg, dyrskuepladsen10-årig dreng væltet omkuld af hest
16 06Kalundborg Fjord ved GisseløreZR assisterede ved stabelafløbning af båd
18 06Vesthavnen ved sejlklubZR ass. ved nedsænkning af betonpiller
20 06AsnæsværketArb, mand fik benet i klemme
21 06Gammel Svebølle1½-årig dreng drak petroleum
24 06HovvejenFuh, lastbil væltede
26 06Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil i grøften
30 06Hovedvej 4 ved BirkendegårdIld i bils ledningsnet, + Bv
04 07Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand fik jernplade ned over ryggen
10 07Møllebakken – Sct. JørgensbjergFuh, mand gik ud foran mc
17 07Frankerup – KlovbyFuh, ølbil med 100 kasser øl i grøften
17 07Slagelsevej ved nr. 55Fuh, mc mod varebil
18 07Esbern Snaresvej 23-25Stormstød ødelagde hustaget
18 07Klostrparkvej 15Stormstød rev vindue i stykker
19 07Eskebjerg, Tømmerup og Røsnæs3 fastkørte traktorer
28 07Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand faldt 15 m ned fra tag
28 07KåstrupFuh, lille pige løb ud foran bil
28 07Hovedvej 4 ved LøgtvedgårdFuh, knallert mod lillebil
28 07Ved LerchenfeldFuh, cyklende kvinde væltede
11 08Slagelsevej – Svends AlléFuh, cyklende kvinde ud foran bil
11 08SvallerupFuh, knallert væltede
11 08Marksti ved UbberupFuh, 66-årig cyklende mand sank død om, #
14 08Jerslev, jernbaneoverskæringFuh, 47-årig kvinde på knallert mod tog, #
21 08VærslevZR ass. ved tildæknng af vejunderføring
22 08”Importkompagniet” ved havnenSprængt vandrør i kælderen
25 08Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, ”rugbrød” væltede rundt, ips
25 08Vallentin Jensensvej – Ole LundsvejFuh, bil mod bil, ips
25 08Kalundborg-egnenVoldsom regn = flere vandskader
25 08Kalundborg, fodboldbaneVandfyldt fodboldbane tømt for vand
25 08KalundborgFodboldkamp = et benbrud
25 08Kalundborg-egnenEt par fastkørte mejetærskere
27 08ForsingeDyreredning
29 08Kalundborg-egnenMange fastkørte landbrugsmaskiner
01 09Gammel SvebølleArb, mand i klemme under høstarbejde
02 09Vænget 9Ældre kvinde faldt i sit hjem
03 09Kærby, RørmosegårdArb, Mand faldt ned fra svinestaldsloft
08 09Nær Nostrup MølleFuh, bil mod telefonmast
19 09Østre HavnevejFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
20 09UbbyFuh, knallert forulykkede
20 09Kystvejen ved nr. 14Fuh, svingende varebil påkørt af bil
20 09Kordilgade ved nr. 32Fuh, svingende varebil ud foran knallert
22 09KordilgadeIld i bil, + Bv
22 09Hestehaven, maskinfabrikArb, mand fik tung maskine over benet
25 09Lundevej 9577-årig kvinde fundet bevidstløs i hjemmet
30 09Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand læderede finger i fræser
07 10Ved NygadeFuh, scooter forulykkede
16 10BastrupStormstød væltede husgavl
17 10SlagelsevejFuh, taxa mod mc, 1 kvæstet
20 10Ubby, Bygaden – KlovbyvejFuh, knallert svingede ud foran bil
25 10Pavestræde 1 (nu: Bredgade)80-årig kvinde faldt i hjemmet
27 10Slagelsevej – Svends AlléFuh, bil mod lastbil
31 10Pavestræde 5 (nu: Bredgade)73-årig kvinde faldt i hjemmet, #
04 11Holbækvej ved nr. 61Fuh, knallert mod parkeret bil
05 11UgerløseArb, traktor væltede på mark
05 11Esbern SnaresvejFuh, 8-årig cyklende dreng mod bil
08 11Ugerløse, VoldbjergArb, mand faldt af traktor på mark
11 11Gåsetoftevej13-årig dreng fik ståltråd i øjet under leg
11 11Kalundborg-egnen , for tidenHver morgen en del biler med startproblemer
15 11Tømmerup10-årig dreng faldt = benbrud
15 11Hovedvej 4 ved KalundborgFuh, knallert ud foran bil
15 11Kalundborg, AsnæsværketArb, mand fik planke i hovedet
18 11Kærby, gartneriArb, mand kulilteforgiftet, omkom, #
25 11Lerchenborgvej ved AsnæsværketFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
01 12Melby ved skolenFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
06 12Kalundborg, AsnæsværketArb, 2 mand faldt ned, 1 kvæstet
22 12Bastrup58-årig mand sank død om ved hjemmet, #
30 12Østre Havnevej, lagerbygningArb, mand faldt ned fra sækkestak
03 01 1959ElledeFuh, bil mod telefonpæl, 3 kvæstet
05 01Kalundborg-egnenSneglat = flere kørselsuheld
07 01Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, lastbil ud foran taxa
12 01Kalundborg-egnenSneglat = en del kørselsuheld
15 01FøllenslevFuh, varebil mod holdende bil, 1 kvæstet
15 01Ved TissøFuh, varebil i grøften, ips
19 01LerchenborgvejFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
19 01Røsnæsvej – HestehavebakkenFuh, bil væltede rundt i glat føre
19 01Nørre Allé 43Kvinde fundet død i hjemmet, sygdom, #
20 01Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand fik sten i hovedet i silo
21 01Hovedvej 4 ved UbberupFuh, bil punkterede og mod vejtræ, ips
24 01Nørre Allé 71-75Stormstød blæste mange teglsten ned
24 01Slagelsevej, ny mineralsvandsfabrikZR flyttede maskiner til fabrikken
29 01Østre Havnevej – SlagelsevejFuh, mc ud foran lastbil
10 02Kalundborg, østhavnenArb, mand kvæstet ved losning af skib
10 02KærbyArb, mand væltet omkuld af ko
11 02Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand mistede arm i transportanlæg
11 02Kalundborg, AsnæsværketArb, 47-årig mand sank syg om og døde, #
12 02KlosterparkvejFuh, 18-årig cykelbud væltede
27 02Havnepladsen ved JernbanehotelletFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
27 02SlagelsevejFuh, kvinde løb ud foran bil
28 02LundevejFuh, mc mod rækværk, 1 kvæstet
05 03Kalundborg, AsnæsværketArb, mand faldt 12 m ned, omkom, #
09 03Sct. Jørgensbjerg 5Arb, mand faldt ned fra stige
09 03Halleby Å ved BakkendrupFuh, mc mod rækværk over åen
12 03Nyrup, RøsnæsvejFuh, 11-årig cyklende dreng ud foran bil
31 03UbbyFuh, mc ud foran bil
03 04RørbyFuh, bil mod mc
03 04Niløse – KongstedMotorløb, fastkørt bil samt ZR Høng-kranbil
07 04Viskinge, Hovedvej 4Fuh, bil i grøften, ips
08 04StarreklinteFuh, lastbiltog med 18 kreaturer i grøften
09 04Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
10 04Kalundborg, svovlsyrefabriukArb, mand begravet i chilesalpeter
11 04Skibbrogade, restaurantMand forstuvede en fod
13 04Svebølle, Højbjergvej – Gl. Svebøllev.Fuh, mc mod kirkebil, 1 kvæstet
13 04Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Rigshospitalet
20 04HestehavebakkenFuh, ung gående mand påkørt af flugtbilist
25 04UbbyFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
27 04SvebølleZR deltog i stor samaritterøvelse
30 04Kalundborg-egnenStærk regn = flere biler med motorhavari
02 05Kalundborg HavnTysk galease med hul i stævnen
08 05UbbyUvan ko blev indfanget
11 05SvallerupDyreredning
12 05Holbækvej – KåstrupvejFuh, knallert væltede
13 05SvallerupFuh, 8-årig cyklende pige væltede
19 05RaklevFuh, knallert ud foran mc
20 05HestehavebakkenFuh, varebil tabte et læs russisksalat
22 05UbberupFuh, knallert mod bil
22 05IllerupFuh, knallert forulykkede
28 05SvallerupSkypumpe rev taget af gård
02 06Ved Svebølle JernbanestationFuh, fodgænger påkørt af mc
06 06Ved Asnæs VærketFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
06 06Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
09 06KåstrupFuh, cyklende postbud væltede
10 06SkibbrogadeFuh, 11-årig cyklende pige væltede
15 06Gammel Svebølle, NyagergårdÆldre mand sank død om, #
18 06Kalundborg, AsnæsværketArb, mand ramt af jernplade
22 06KærbyDyreredning
25 06Kalundborg, ImportkompagnietArb, mand kvæstede hånden i snegl
27 06Skibbrogade ved biografenFuh, 10-årig cyklende dreng mod varebil
01 07Esbern SnaresvejFuh, rytter faldt af løbsk hest
02 07BastrupDyreredning
06 07Sct. JørgensbjergFuh, varebil gennem stakit og ind i have, ips
08 07KatholmArb, mand faldt 9 m ned i brønd
09 07Gisseløre, søbadeanstaltUng mand kvæstet ved udspring
13 07Kalundborg-egnenVoldsom regn = biler med startvanskeligheder
14 07Nørre Allé ved sygehusetFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
18 07Kalundborg HavnKvinde fik ildebefindende på færge
21 07KaldredFuh, knallert væltede
21 07Hovedvej 4 – KåstrupvejFuh, knallert mod svensk bil
27 07Gisseløre, badestrandBeruset marinesoldat kørt til sygehuset
28 07Ågerup, pludselig kraftig regnPresenninger lagt på stuehus uden tag
28 07RaklevSkybrud = vand i kælder hos slagtermester
30 07BastrupGård ramt af skypumpe
30 07ÅrbyFuh, 16-årig cyklende pige mod lastbil
01 08Jerslev, bageriSkybrud = vand i kælder, mellager reddet
03 08Sct. Jørgensbjerg ved margarinefabrikFuh, knallert væltede
03 08Fjorden ved Gisseløre14-årig dreng reddet fra drukning
05 08Bakkendrup ved baneviaduktFuh, bil mod bil, ips
07 08SlagelsevejFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
11 08KalundborgFirmafodbold = en knæskade
15 08Ved KalundborgForkommen mand kørt til sygehuset
17 08Raklev, fodboldbaneFodboldkamp = et benbrud
17 08Raklev d. 15 08Skybrud = en vandfyldt kælder
21 08Ruds Vedby – SkellebjergFuh, lastbil mod vejtræ, ips
22 08Sct. Jørgensbjerg ved nr. 38Fuh, cyklist væltede
29 08Sct. JørgensbjergFuh, kanller mod oplukkende bildør
01 09Vestre HavnevejFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
02 09Klosterparkvej – LindegadeFuh, cyklende kvinde med barn væltede
04 09Ved Ubberup KirkeFuh, knallert ud foran varebil, 1 kvæstet
07 09AsnæsværketArb, mand forbrændt af svejseflamme
07 09SkibbrogadeFuh, scooter mod cyklist
07 09Nær KysthospitaletFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
08 09UbberupFuh, bil væltede rundt, ips
14 09Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand kvæstede hånden i maskine
18 09Ulstrup, DyrehøjgårdDyreredning
18 09Kalundborg Havn, færgeMand sank syg om på færge
19 09IllerupAutomatisk pumpe i brønd kunne ej starte
22 09Marinefartøjet ”Lindormen”Arb, mariner pådrog sig et armbrud
24 09Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, mc mod vejtræ, føreren omkom, #
25 09Sct. JørgensbjergFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
28 09Kalundborg HavnArb, mand faldt 3 m ned under losning
08 10SlagelsevejFuh, cyklist væltede
08 10KærbyDyreredning
12 10Ugerløse, GræsmarkDyreredning
12 10Jernbaneterrænet ved SlagelsevejArb, mand fik benbrud under rangering
17 10AsnæsværketArb, mand faldt 6 m ned fra stillads
20 10KordilgadeArb, mand faldt ned fra 3. sals højde
22 10Hovedvej 4 ved KåstrupFuh, varebil i grøften, ips
26 10Rørby, Slagelse LandevejFuh, ældre knallertkører mod bil
28 10Kalundborg, JernbanehotelletStorm raserede verandaen ved hotellet
05 11Hovedvej 4 ved UbberupFuh, bil væltede rundt, ips
06 11Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
07 11VængetFuh, cyklende kvinde væltede
07 11Hovedvej 4 ved LøgtvedFuh, bil i grøften, ips
11 11Kalundborg-egnenFlere traktorer med motorvanskeligheder
11 11Klosterparkvej – LindegadeFuh, cyklende kvinde mod taxa
12 11Kalundborg fiskerihavnLavvande = kutter lagde sig på siden
13 11Kordilgade – VængetFuh, knallert og to biler i sammenstød
21 11Kongstrup, Fabrikken Leca-BetonArb, mand ramt af tipvogn
27 11LundevejMand sank syg om på gaden
27 11UbbyFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
30 11Svebølle, JernbanevejFuh, 15-årig pige faldt af hest
01 12Kalundborg – MilitærhospitaletAkut patientoverførsel til København
02 12LøgtvedFuh, varebil forulykkede, ips
04 12Østre HavnevejFuh, cyklist væltede i jernbanespor i vej
07 12Lerchenborg – AsnæsværketFuh, traktor væltede i glat føre, 1 kvæstet
07 12Kalundborg-egnenSnestorm = ca. 50 kørselsuheld
07 12Svallerup Strand81-årig kvinde fladt i snedrive = hoftebrud
08 12Kalundborg-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
09 12BastrupStormstød ødelagde taget på hønsehus
09 12Ved AsnæsværketFuh, traktor væltede, 1 kvæstet
14 12Højbjerg ved mejerietFuh, cyklende kvinde væltede
21 12KordilgadeFuh, scooter mod 2 trafikanter, 1 kvæstet
23 12RaklevFuh, lastbil i grøften, ips
23 12Postruten i JerslevZR ass. Postvæsenet med postudbringning
25 12AdelgadeSlagsmål = mand slået ned på gaden
25 12Istebjerg63-årig kvinde kørt akut til sygehuset
28 12Skibbrogade + KordilgadeJuleguirlander faldt ned på gaden
28 12Klosterparkvej 37Kvinde forskar sig på vinduesrude
30 12Nostrup ved møllenFuh, mc væltede
30 12Kalundborg HavnKutter med trawl og wire i skruen
31 12Slagelsevej ved nr. 127Fuh, mc mod svingende bil
31 12 1959KordilgadeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
31 12HasselvejDreng kvæstede øjnene af nytårskrudt
31 12Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Rigshospitalet
31 12Jerslev - UbbyFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
01 01 1960Kalundborg, IndustrirestaurantenMand faldt på kældertrappe
01 01HolbækvejUng pige fundet bevidstløs på vejbanen
04 01Hovedvej 4 ved BregningeFuh, varebil væltede rundt, 3 kvæstet
06 01SlagelsevejFuh, bil mod holdende rutebil, 1 kvæstet
06 01Slagelsevej ved Rørby KirkeFuh, cyklist ud foran varebil, 1 omkom, #
12 01Kalundborg nye jernbanestationArb, maler faldt ned fra stige
14 01VollerupStråtag ødelagt af stormstød
18 01Kalundborg-egnenSnefald = 15 kørselsuheld
18 01Hovedvej 4 ved KalundborgFuh, mc væltede i glat føre
18 01Hovedvej 4 verd LøgtvedFuh, varebil mod lastbil, der kørte i grøften
18 01Ved SvebølleFuh, lastbil kørte i grøften
19 01Kalundborg-egnenEn del biler med startbesvær
19 01Lundevej 985-årig mand faldt i glat føre = hoftebrud
20 01Kysttoften1½-årig dreng læderede finger i brødskærer
22 01Hovedvej 4 ved UbberupFuh, lastbil i grøften grundet isslag
22 01UbbyFuh, lastbil i grøften grundet isslag
22 01ZR KalundborgZR foretager brødindsamling til fuglene
28 01Værslev jernbanestationArb, portør kvæstede hovedet mod mast
29 01LerchenborgvejFuh, bil mod vejtræ i glat føre, ips
30 01JorløseFuh, 10-årig pige løb ud foran bil
01 02Sygehusets nybygningRøgudvikling = en osende varmeovn, + Bv
01 02BjergeKvinde faldt i glat føre = benbrud
01 02P. Paludansvej 14Kvinde fladt i glat føre = benbrud
01 02VærslevBus forsinket, ZR kørte dreng til færgen
01 02Holbækvej ud for nr. 27Fuh, 14-årig cyklende dreng mod bil
01 02Kalundborg-egnenSneglat = 74 kørselsuheld på 2 dage
02 02UlstrupÆldre mand faldt i sin stue = lårbensbrud
02 02ZR KalundborgZR indsamler foder til de sultne fugle
03 02Ved SaltbækFuh, knallert væltede
04 02Lundevej 23 BÆldre kvinde faldt i glat føre
06 02Skole i KalundborgGymnastik = dreng fik benbrud
08 02KordilgadeFuh, bagermester gik ud foran tysk bil
12 02Bjerge StrandDyreredning, fastfrosset svane reddet
15 02Kalundborg-egnenSnefald = flere kørselsuheld
15 02ReersøArb, mand faldt ned fra stige
16 02Kalundborg HavnZR-frømand søgte efter 400 kg tung skrue
19 02Svallerup StrandKvinde faldt i glat føre = benbrud
20 02RøsnæsSnefygning = 12 biler + 1 sneplov kørte fast
20 02Ved HøngFuh, rutebil i grøften, ips, + ZR Slagelse
22 02Kordilgade – NygadeFuh, mand gik ud foran bil
24 02RøsnæsNyt snefald = flere kørselsuheld
24 02KallerupFastkørt sneplov
25 02KallerupMand faldt på gårdsplads = lårbensbrud
27 02Gørlev – Kåstrup, StenrøgelgårdPatientoverførsel fra Gørlev til Kåstrup
04 03Nørre Allé 101 – 109Kældre oversvømmet af smeltevand
05 03Rørby ved BrugsforeningenFuh, knallert væltede
07 03KalundborgVærtshusslagsmål = en kvæstet mand
08 03Vænget ved taxakontoretKvinde gled i tabt benzin = hoftebrud
08 03Slagelsevej ved nr. 126Fuh, knallert mod parkeret bil
09 03Lille Fuglede80-årig kvinde faldt ved stol = hoftebrud
10 03LundemarkskolenSkolepige faldt = et kvæstet ben
12 03Jerslev7-årig pige faldt ned fra vippe = benbrud
12 03GåsetofteFuh, knallert væltede
16 03Ved Raklev5 T stor marksten trukket væk af ZR
17 03Kalundborg Havn, tysk skibArb, mand faldt ned i lastrummet
18 03Slagelsevej ved jernbaneoverskæringFuh, knallert væltede. Pgl. Væk da ZR ankom
19 03Kalundborg JernbanestationArb, mand faldt 3 m ned i udgravning
26 03Røsnæsvej ved ElverdamsgårdFuh, 9-årig dreng påkørt af bil
30 03Slagelsevej ved ÅrbyvejFuh, 16-årig cyklende pige væltede
04 04ViskingeFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
09 04Kalundborg, AsnæsværketArb, mand fik fod i klemme under bulldozer
11 04SlagelsevejFuh, mc mod parkeret bil, 1 kvæstet
12 04Hovedvej 4 ved KåstrupFuh, kvinde gik ud foran lastbil, omkom, #
13 04Åmose Å nær Bromølle KroFastkørt dozer + gravko, + ZR Ringsted
19 04LundevejÆldre kvinde faldt i sit køkken
19 04Ubberup ved teglværketFuh, mc væltede, 2 kvæstet
19 04KordilgadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
21 04Jyderup SkovBrugsstjålet bil fundet fastkørt
23 04Sct. JørgensbjergFuh, knallert mod holdende lastbil
25 04Bjerge StrandArb, blandemaskine skubbet i udgravning
25 04Højbjerg ved mejerietFuh, lillebil forulykkede, ips
29 04Østre HavnevejYngre kvinde fundet bevidstløs på vejen
29 04Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
03 05Hovedvej 4 ved LøgtvedFuh, bil ud over skrænt, kvinde omkom, #
04 05Kalundborg JernbanestationBulldozer kørt fast i udgravning
05 05Illerup73-årig kvinde fundet død ved sin bolig, #
09 05Kalundborg, stadionFodboldkamp = dreng fik bold mod struben
10 05RørbyFuh, lasbil mod opbremsende lastbil, ips
14 05Asmindrup, AsmindrupgårdArb, mand stanget af tyr i stald
18 05Lerchenborgvej5 m højt egetræ sendt til Zoo i København
20 05Kordilgade – VængetZR tilkaldt til fjernelse af lastbil til ulempe
23 05Asmindrup ved AsmindrupgårdFuh, cyklist væltede
23 05NostrupMindre brand i bils ledningsnet
23 05Kalundborg JernbanestationArb, mand fik togskinne ned over benet
23 05VollerupFuh, 5-årig cyklende dreng mod traktor
24 05Kalundborg, svovlsyrefabrikFuh, knallert mod gravemaskine
27 05NostrupStormstød blæste sommerhus omkuld
28 05NostrupTørke = ZR vandede græsmark
30 05Værslev – KærbyFuh, beruset mc væltede, ips
03 06Østre HavnevejFuh, beruset cyklist væltede
08 06Ved Kalundborg JernbanestationFuh, bakkende lastbil påkørte mand
10 06Østre HavnevejFuh, mc mod bil
13 06Kalundborg FjordSejlsportsmand druknet under kapsejlads, #
20 06Kalundborg, dyrskuepladsen2-årig pige faldt = benbrud
20 06Kalundborg, dyrskuepladsenMand slået ned = kvæstet hoved
20 06Kalundborg HavnSamaritterøvelse: gammmel bil kørt i havnen
20 06Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil mod stenkiste, 1 kvæstet
21 06Bethesdagade (smal gade)2 modkørende busser sad fast i gaden
22 06Kalundborg, AsnæsværketArb, mand ramt af mejsel tabt fra stor højde
27 06Færge i KalundborgLandgangsbro faldt i vandet, + ZR Kbh.
27 06Kalundborg Havn ved færgelejetFuh, kvinde påkørt af DSB-bagagevogn
02 07Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand faldt 5 m ned i elevatortårn
04 07KystvejenSkybrud = flere kældre under vand
05 07Kalundborg Fjord, Asnæs kystenDruknet sejlsportsmand fundet (13 06 1960)
05 07StejlhøjFuh, barn påkørt, var rettelig påkørt hund
05 07SlagelsevejFuh, knallert væltede
05 07Ugerløse, moseDyreredning
06 07Kalundborg, AsnæsværketArb, mand faldt 7 m ned fra stillads
08 07Slagelse, Idagårdsvej – Sdr. Ringg.Fuh, ZR slæbte Kalundborg-bil hjem
09 07Holbæk, OmfartsvejenFuh, cyklist væltede foran ZR-K.borg-amb
09 07Kordilgade – SkibbrogadeFuh, kvinde påkørt af knallert
12 07Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, knallert påkørt af lastbil
13 07ZR KalundborgZR's ”Zonen-flag” stjålet fra flagstang
13 07Viskinge, børnehjemZR kørte gratis gammel bil til børnehjemmet
16 07Nørre Allé ved nr. 83Fuh, kvinde påkørt af cyklende dreng
23 07Kalundborg ØsthavnArb, mand kvæstede hånden i wire
23 07Jyderup, Strids MølleZR fjernede stort hvepsebo fra husloft
25 07Jersslev, SøvejenFuh, ung cyklende pige væltede
25 07Hovedvej 4 ved AsmindrupFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
29 07Kalundborg JernbaneterrænArb, flyttebil kørte galt på læsserampe
30 07Svebølle, SaltofteArb, traktor væltede, føreren omkom, #
01 08Røsnæsvej ved ListrupgårdArb, 7 T vejtromle kørte i grøften, ips
04 08Kalundborg5 ulovligt parkerede biler fjernet
05 08KordilgadeFuh, kvinde gik ud foran mc, 1 kvæstet
11 08Ubberup, teglværkArb, ung mand knuste hånden i strygemaskine
11 08Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Ortopædisk Hospital
15 08Slagelsevej ved nr. 40Fuh, cyklist væltede
15 08Ellede, friskoleDyreredning, kat i høj mast
15 08Jerslev – Store FugledeFuh, bil i grøften, føreren forlod bilen
17 08Melby NordstrandZR ass med projektørlys ved nybyggeri
22 08Kalundborg, svovlsyrefabrikZR deltog i stor Røde Kors øvelse
23 08Kalundborg ØsthavnArb, lastbil væltede i havnen, ips
23 08Raklev SkillevejMand fundet bevidstløs på vejbanen
24 08Slagelsevej, fabrikken LidanoArb, mand faldt på glat gulv = benbrud
25 08KallerupFastkørt mejetærsker
25 08ÅgerupFastkørt mejetærsker
25 08Kalundborg, oliehavnArb, tysker kvæstet på gravemaskine
25 08Hovedvej 4 ved StejlhøjMand fundet bevidstløs i vejkanten
25 08Klosterparkvej 4Arb, mand fundet blødende på byggeplads
26 08Lille Fuglede73-årig kvinde faldt i sit køkken
29 08Vænget – KordilgadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
02 09Ved Tømmerup BrugsFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
02 09Eskebjergvej ved SmakkerupgårdFuh, bil forulykkede i vejsving, 4 kvæstet
06 09Kaldred ved Bregninge ÅFuh, bil væltede i åen med beruset fører, ips
08 09GisseløreZR ass ved transport af lystbåd til Gisseløre
10 09Birkendegård12-årig dreng faldt på mark = armbrud
14 09Vestre HavnevejFuh, mand gik ind i kørende bil
14 09Saltbæk – Falster, MarielystTransport af mejetærsker til Falster
16 09Hovedvej 4, Tømmerup – ViskingeBrugsstjålet lastbil slæbt til Kalundborg
16 09FrankerupArb, mand fik finger i klemme i betonrør
19 09SkibbrogadeFuh, cyklende pige påkørt af bil
20 09Kalundborg, gamle stationsbygningArb, mand fik murbrokker over benene
20 09FlinterupFuh, 15-årig cyklende dreng mod mc
20 09Kalundborg, nye stationsbygningZR ass ved placering af pumpeanlæg
21 09KordilgadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran cyklist
26 09Nyrup, TrøjeløkkeFastkørt bulldozer
27 09SmakkerupPiletræ væltede ned over vejbane
30 09Kalundborg HavnMand faldt ned i udgravning
05 10Kærby, Stensbjerg MejeriArb, montør kvæstede hovedet
06 10Lindevej ved apoteketFuh, ældre kvinde påkørt i fodgængerfelt
06 10Kalundborg, svovlsyrefabrikMandlig gæst væltet omkuld
10 10Hovedvej 4 ved LøgtvedFuh, mc væltede i vejsving, føreren omkom, #
10 10Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil i grøften, ips
10 10Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil mod holdende bil ved fuh, ips
14 10Kalundborg ved fabrikken BukhFuh, traktor væltede ved fritrækning af bil
14 10HovvejenFuh, lastbil i grøften, ips
15 10Kalundborg havn ved TaxaFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
15 10Kalundborg ved ”Veedol”Fuh, bil skred i grøften, ips
17 10Asnæsværkets havnTabt maskindel hentet op af ZR-frømand
17 10Ved banegårdsterrænetZR afspærrede grusbelagt ny cykelsti
18 10Slagelsevej ved nr. 175Fuh, knallert mod holdende knallert, 1 kvæstet
20 10OliehavnenArb, mand faldt ned i pram
22 10AsmindrupDyreredning
24 10Kalundborg, AsnæsværketArb, mand fik 16 T jernrør ned over sig
24 10Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Rigshospitalet
26 10ZR Kalundborg22 Gule spejdere besøgte ZR
26 10Nær RingstedKvinde fødte i ZR-Kalundborg-ambulance
31 10Slagelsevej ved nr. 67Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
02 11Østre HavnevejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
02 11Sct. JørgensbjergFuh, knallert mod opbremsende lastbil
07 11Slagelsevej – Svends AlléFuh, svingende mc påkørt af varebil
09 11Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
10 11Kalundborg Havn, siloIldløs i 60 T foderkager, + Bv
11 11Nørre Allé – HolbækvejFuh, kvindelig cyklist ud foran bil
14 11Skibbrogade – Vestre HavnepladsFuh, 17-årig cyklende dreng mod varebil
14 11Årby, byfestZR skaffede mikrofon til Otto Brandenburg
16 11Vænget – JernbanevejFuh, bil mod bil, ips
16 11Tankanlæg ved Dansk Veedol250.000 l vand pumpet ud fra olietank
17 11Kalundborg AndelsslagteriArb, mand skarsig i låret med kniv
21 11Røsnæsvej - KysttoftenFuh, bil mod svingende tankbil, ips
21 11Ubberup – AndaksFuh, bil forulykkede, føreren flygtede
21 11Vestre HavnevejFuh, mc mod vejtavle, 1 kvæstet
21 11Bjergsted – JyderupFuh, varebil med beruset fører i grøften, ips
21 11Tømmerup, Fri- oge Efterskole15-årig dreng faldt gennem glasdør
22 11Kalundborg, ImportkompagnietArb, kornsæk ramte mand fra 10 m's højde
24 11Kalundborg Havn2 englske søfolk i slagsmål, 1 kvæstet
26 11Ved ViskingeFuh, cyklist væltede
28 11Hovedvej 4 i BregningeFuh, scooter mod svingende skolebus, ips
03 12Nyrup, RøsnæsvejFuh, knallertkører fundet død på kørebanen, #
08 12Kalundborg-egnenPå 2 måneder. = 100 fastkørte traktorer
10 12JerslevFuh, 18-årig pige påkørt af bil
12 12Ved NyrupFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
13 12Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, bil mod vejtræ, ips
19 12Bag Slotsgraven – SkibbrogadeFuh, cyklende mand ud foran bil, 1 kvæstet
21 12Ved Kalundborg SygehusFastkørt 23 T gravko
22 12Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil mod bil, ips
22 12Skib i ØsthavnenArb, mand faldt ned fra skib under losning
22 12SlagelsevejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
23 12LerchenfeldvejFuh, bil mod svingende lastbil, 2 kvæstet
27 12Ved UggerløseFuh, bil skred ud i vejsten, ips
28 12Ved LerchenfeldFuh, knallert forulykkede
30 12Tissø – Kalundborg, vandrørledningZR pumpede vand væk ved udgraving
03 01LerchenborgvejFuh, bil mod bil, ips
04 01Nørre Allé 97Ældre kvinde faldt i hjemmet = lårbensbrud
04 01HovvejFuh, knallert væltede i glat føre
06 01Hovedvej 4 ved KrohuseFuh, 2 biler forulykkede i glat føre, ips
11 01Skibbrogade ved nr. 25Fuh, 9-årig dreng løb ud foran bil
12 01Lerchenborgvej - MelbyvejFuh, scooter mod husgavl, 1 kvæstet
26 01J. Th. Lundbyesvej, nybygningArb, mand fik benet i klemme
30 01Hovedvej 4 ved KalundborgIsglat = 5 biler i grøften, ips
30 01Kalundborg-egnenVoldsom storm = en del stormskader på hustage
30 01Kalundborg-egnenGlat øre = en del kørselsuheld, ips
30 01Ubby79-årig kvinde stod på stol og faldt ned
02 02Rørby ved BrugsenFuh, bil mod elmast i glat føre, 1 kvæstet
02 02Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand ramt af kaliklump
06 02Lundevej – Bag SlotsgravenFuh, varebil mod elmast, 1 kvæstet
06 02Viskinge, børnehjemZR ass ved fældning af store træer
09 02Rørby ved sportspladsFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
09 02Kalundborg – Lynge v. HillerødTransport af 12 T kedel, + ZR Ringsted
10 02Ved TømmerupFuh, 15-årig cyklende dreng ramt af lastbil
14 02Slagelsevej ved HovvejenFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran mc
27 02Kalundborg Havn2 berusede finner faldt i havnen, blev reddet op
28 02Viskinge, Hovedvej 4Fuh, bil ud foran bil, ips
28 02Kordilgade ved nr. 21Fuh, kvinde gik ud foran cyklist, 1 kvæstet
07 03Kalundborg, på hurtigfærgeKvinde faldt på færge
08 03SlagelsevejFuh, knallert mod lastbil, 16-årig dreng kvæstet
09 03Nostrup, FruhøjgårdGårdbrand, stuehuset reddet, + Bv


10 03Kalundborg, olieraffinaderiArb, mand fik 900 kg jernrør over benet
20 03Slagelsevej ved nr. 20Fuh, varebil mod parkeret bil, ips
20 03Kalundborg JernbanestationKvinde faldt på trappe ved ankomsthal
20 03Glostrup, Hovedvej 1Fuh, Kalundborgbil slæbt til værksted efter fuh
21 03Slagelsevej – HolbækvejFuh, bil mod hellefyr, ips
21 03Østre HavnevejFuh, samme bil mod mur, 1 kvæstet
24 03Kordilgade – SkibbrogadeFuh, lastbil bakkede ind i butiksrude
25 03Nostrup, RøsnæsvejFuh, mc væltede ned ad 11 m skrænt
28 03Kalundborg, Hovedvej 4Fuh, stormstød væltede mandlig cyklist
28 03Raklev, ToftegårdStormstød ødelagde taget over kostald
29 03Kalundborg HavnPram sprang læk
01 04Nostrup, NostrupgårdArb, mand faldt ned fra hest = et læderet øre
01 04Sct. Olaigade 314-årig dreng faldt ned fra gynge i træ
01 04Ulstrup ved præstegårdenStor gren faldt ned over vejbanen
05 04Kalundborg-egnenMange biler med startvanskeligheder i påsken
06 04Kordilgade ved NygadeFuh, scooter påkørt af bil, ips
11 04Raklev HøjeArb, mand fastklemt under traktor på mark
12 04Lerchenborgvej ved KFUMFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
12 04KelleklinteFuh, gående mand påkørt af cyklist, 1 kvæstet
12 04Værslev, jernbanestationArb, mand faldt ned fra jernbanegodsvogn
26 04EngvejSprængt vandrør
26 04LerchenborgvejFuh, bil påkørte forulykket bil mod rækværk
27 04Kalundborg – HobroLille pige kørt til Hobro
27 04Kalundborg – ThurøPerson kørt til Thurø
27 04Kalundborg – GrindstedPerson kørt til Grindsted
29 04Rørby, Slagelse LandevejFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet
01 05Slagelsevej ved KalundborgFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
01 05Bjergsted – FavrboFuh, mc mod lygtepæl, 1 kvæstet
04 05TystrupFuh, bil mod cyklende d reng og i grøften
10 05Ved Kalundborgs gl. brygeriArb, mand fik kampesten ned over sig
10 05Kordilgade – MøllebakkenFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
13 05Holbækvej ved nr. 25Fuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
15 05HolbækvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
18 05Skibbrogade – Vestre HavnepladsFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
19 05Kåstrupvej – Kåstrup HolmevejFuh, bil ud foran varebil, ips
23 05Kalundborg, lystbådehavnMand kvæstet ombord på lystbåd
25 05Kalundborg HavnArb, mand kvæstet ombord på sandpumper
31 05Kalundborg, AsnæsværketArb, 2 mand forbrændt, kortslutningsulykke
03 06Vestre HavnevejBeruset mand faldt på gaden
06 06Vestre Havnevej – Østre HavnevejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
06 06ElledeFuh, bil mod hønsehus m.m. 5 lettere kvæstet
07 06Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, cyklist ud foran varebil der væltede


07 06Raklev ved RaklevgårdFuh, lastbil mod bil, ips
08 06UgerløseFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
08 06NostrupArb, mand faldt ned fra stillads på nybygning
10 06Kalundborg HavnArb, 2 T jernstykke faldt i vandet, + ZR Kbh.
12 06Bjerge StrandLille dreng forsvundet = fundet ok på stranden
12 06Eskebjerg, VesterlyngZR/Røde Kors demonstrerede livredning
13 06Gisseløre14-årig dreng fik sten i hovedet under leg
17 06Kalundborg, Bukh MotorfabrikSkoledreng fik jernstykke ned over foden
17 06Kalundborg, Bukh MotorfabrikArb, mand i klemme mellem truck og husmur
22 06Ukendt indsatsstedPerson forgiftet
22 06Møllebakken – Valentin JensensvejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
23 06Slagelsevej ved ÅrbyvejFuh, mc væltede
28 06Slagelsevej ved ÅgårdFuh, bil mod vejsten og væltede, ips
03 07Bjerge Nordstrand, Jammerland B.3 mand sprang overbord fra båd, 1 druknede, #
04 07Bjerge Nordstrand, Jammerland B.Forgæves søgning efter druknet mand
04 07Rørby, sportspladsFodboldkamp = spiller fik benbrud
05 07GørlevFuh, bil i grøften, ips
10 07KystvejenKvinde faldt af hest under ridetur
10 07Bjerge Sydstrand, Jammerland B.Druknet mand fundet på stranden (03 07 1961)
10 07Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, engelsk bil kørte i grøften, 1 kvæstet
12 07LundevejFuh, bil mod bil, ips
17 07KlovbyFuh, bil mod bil, ips
17 07Gammel SvebølleFuh, 2-årig pige påkørt af bil
19 07BregningeDyreredning, hest i mose
22 07Bjerge Nordstrand54-årig mand sank død om, #
24 07GørlevFuh, bil i grøften, ips
24 07LyngloddenArb, mand fik rør ned over foden
26 07Kalundborg Jernbanestation16-årig pige blev syg i toget
27 07Kalundborg-egnenSkybrud = ca. 20 fastkørte lastbiler
04 08Kalundborg, ØsthavnenMuddermaskinen ”Odin” tabte et anker
04 08Kalundborg Havn, siloArb, murer faldt ned gennem to etager
04 08KåstrupArb, mejetærsker væltede på mark, ips
07 08Røsnæs, Nyby HavnFiskekutter sprang læk
07 08Bjerge SydstrandZR ass ved bortsprængning af bundgarnspæle
07 08Kalundborg, olieraffinaderiArb, mand kvæstet 20 m oppe på stillads
07 08Raklev, TjørnemarksgårdAraberhest kvæstet i pigtråd. Blev aflivet
09 08Asnæs, ForskovZR deltog i ungdomsforenings natøvelse
09 08Kalundborg Fjord, oliepierMand stukket af hveps
09 08Kalundborg-egnen5 traktorer med motorskader slæbt til værksted
11 08Bastrup, PeterslystIld i lastbil, + Bv
11 08Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, svensk bil mod Schweizisk bil, ips
14 08Hovedvej 4 ved KalundborgFuh, knallert påkørte 2 fodgængere, 3 kvæstet
15 08Eskebjergvej ved KaldredFuh, bil ud over skrænt, ips
16 08Lerchenborg, gammel egestub”Tykke Marie” egestub brændte, + Bv
17 08Slagelsevej ved nr. 107Fuh, varebil mod opbremsende bil, ips
17 08Kalundborg, olieraffinaderiArb, mand faldt 8 m ned fra olietank
17 08SlagelsevejFuh, 2 kornsække faldt af bil og gik itu
19 08Kalundborg, olieraffinaderiKvinde besvimede under indvielsestale
19 08TømmerupFuh, varebil i grøften, ips
19 08RøsnæsvejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
21 08Viskinge, Hovedvej 4Fuh, 80-årig cyklende mand ud foran bil
21 08Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, mc mod svingende bil, 2 kvæstet
22 08Ubby – RørbyFuh, lastbil med 4 T mælk væltede ned i grøft
22 08SlagelsevejFuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
23 08Hovedvej 4 ved SkelbækFuh, bil forulykkede, ips
25 08Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, lastbil kørte i grøften, ips
26 08Kalundborg HavnBeruset mand faldt på havnepladsen
28 08Kalundborg, Grand HotelKælder oversvømmet af vand
28 08Slagelsevej – Østre HavnevejFuh, bil mod bil, ips
28 08SlagelsevejFuh, knallert væltede
28 08RøsnæsvejFuh, scooter mod løsgående hest på vejen
01 09Pavestræde 2 (nu del af Bredgade)Tøjtørring = kvinde faldt ned fra ølkasse
04 09Ledvogterhus nær UbberupgårdMand bevidstløs efter hvepsestik
04 09Ud for ZR KalundborgFuh, bil mod elmast, føreren undløb
06 09Røsnæs, UlstrupFuh, 17-årig væltede med lastbil med fisk, ips
07 09Nyvangsvej – Nørre AlléFuh, 5-årig pige løb ud foran taxa
08 09Adelgade ved TorvetFuh, 15-årig cyklende dreng mod bil
08 09Jernbanestationen, maskindepotArb, mand læderede en finger
11 09Kystvejen ved KysthospitaletFuh, bil gennem plankeværk, 1 kvæstet
18 09Vestre HavnevejMand faldt ned i udgravning
18 09Jerslev – TissøFuh, scooter ind foran bil, 1 kvæstet
18 09TømmerupFuh, gående mand påkørt af knallert, ips
18 09TømmerupFuh, scooter mod væltet knallert, 1 kvæstet
23 09EngvejFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet
25 09Ubberup, HovvejenFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
26 09Kalundborg, Grand Hotel50-årig mand sank død om, #
28 09Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, varebil forulykkede, 1 lettere kvæstet
29 09Kalundborg – CheminovaZR kørte 300 kg gift til destruktion i Jylland
30 09Gisselørevej – KystvejenFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
14 10Hovedvej 4 ved BirkendegårdIld i bil under kørsel, + Bv
18 10Slagelsevej ved nr. 136Fuh, knallert mod parkeret bil, 1 kvæstet
19 10Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
19 10HallenslevFuh, cyklende mand mod lastbil. Pgl omkom, #
23 10Snertinge, Hovedvej 4 – Slagelsev.Fuh, bil mod mc, ips
26 10Beboelseshus på SlagelsevejÆldre ægtepar fundet gasforgiftet
26 10Rye ByvejFuh, lastbil kørte i grøften, + Falck
28 10Værslev SkovbakkeFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
30 10Kordilgade ved VængetFuh, cyklende mand ud foran bil
31 10UlstrupStormstød væltede stort piletræ ned over hus
06 11Birchsgade 1672-årig mand sank død om i sin have, ips
06 11Nær Smakkerup KroFuh, bil i grøften, beruset fører forsvandt, ips
06 11Kalundborg, olieraffinaderiArb, 2 mand gasforgiftet
08 11Kalundborg HavnKvæstet kat måtte aflives
14 11Røsnæsvej nær nr. 61Fuh, cyklende mand væltede
18 11UlshøjvejFuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
21 11Lundevej ved nr. 4Fuh, knallert væltede
22 11Glostrup, Hovedvej 1Kalundborg-bil slæbt hjem efter fuh i Glostrup
24 11BredekildevejFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
24 11Østre HavnevejFuh, varebil mod vejafspærring, ips
24 11Lupinvej – Nørre AlléFuh, 13-årig cyklende dreng mod rutebil
29 11SlagelsevejSlagsmål i hus, 1 kvæstet
01 12SlagelsevejFuh, 2 biler + 2 parkerede ditto i fuh, ips
01 12Ved RørbyFuh, bil væltede i vejsving, ips
02 12Slagelsevej ved nr. 60Fuh, bil mod parkeret bil, 1 kvæstet
02 12Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, 85-årig cyklende mand ud foran bil
04 12SlagelsevejFuh, knallert mod sten på vjen, 1 kvæstet
04 12Ved FavrboFuh, bil forulykkede i vejsving, + Falck
07 12Værslev, SkovbakkerneFuh, bil ud over skrænt, 1 lettere kvæstet
09 12Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
09 12Gl. SvebølleFuh, bil skred mod bil i glat føre, 1 kvæstet
12 12Ud for ZRFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
15 12Tornved, gadekærFuh, bil kørte i gadekæret, ips
18 12Ellinglund, lystanlægDyreredning, svane fastfrosset i lille sø
18 12Spangsbro83-årig mand blev syg hos frisør, døde, #
21 12ViskingeFuh, 3 biler i sammenstød i glat føre, ips
22 12Årby ved gadekærFuh, knallert væltede
22 12Slagelsevej – HovvejenFuh, varebil mod holdende bil, 2 kvæstet
23 12VrøjDyreredning, kvie gennem isen 300 m fra land
24 12Kalundborg-egnen2 biler kørte tør for brændstof
27 12Østre HavnevejFuh, bil påkørte holdende bil, ips
28 12Store Bælt ved SamsøKutter fik betonblok + ankerkæde i trawlet
01 01 1962SvebølleMand kvæstet af fyrværkeri
01 01Rørby – UbbyFuh, bil mod vejtræ i glat føre
01 01JerslevUng mand kvæstet af fyrværkeri
04 01JorløseKvinde faldt ved sit hjem = benbrud
05 01Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, transportør faldt ned over lastbil, #
08 01Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil væltede i grøften, ips, + Falck
08 01Melby ved raffinaderiFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
12 01Kalundborg, Weinreich bilfirmaArb, mekaniker fik benet i klemme
12 01Kalundborg HavnFuh, lastbilhænger skred ned i udgravning
22 01Hovedvej 4 – KåstrupvejFuh, bil påkørt af hyrevogn, ips
23 01RøsnæsvejFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
25 01Kalundborg-egnenEn del fastkørte traktorer på opblødte marker
25 01Kalundborg-egnenFlere vandfyldte kældre
25 01Kalundborg Havn, norsk skibVand pumpet op fra olietank
26 01Nyvangsvej – BirchsgadeFuh, bil mod knallert og mod el-mast
29 01Rørby, Slagelse LandevejFuh, cyklende postbud ud foran bil
29 01Ved JorløseFuh, 15-årig dreng væltede med stjålet bil
03 02Vestre HavnevejFuh, bil mod lastbil, ips
05 02ViskingeFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
05 02Kalundborg-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
10 02Tranemose ved IllerupFuh, lastbil nær kørt i grøften, ips
13 02Klosterparkvej 29Storm rev tagsten løse
13 02Esbern Snaresvej 19-21Storm rev tagsten løse
13 02TrøjeløkkevejStorm rev tagsten løse
13 02GåsetoftevejStorm rev tagsten løse
16 02Kalundborg HavnSkypumpe væltede mur, 2 kvæstet, 1 : #
19 02SvenstrupHalmafbrænding løb løbsk, + Bv
19 02Bethesdagade, Hærvigsgade, Rosengade, Strandstien, Strandstræ- de, Vestre Havnevej, VængetOversvømmelse, 1.30 m over daglig vande.
Mange vandfyldte kældre m.m.
21 02Kalundborg HavnZR undersøgte skibsskrue for fejl
21 02Hovedvej 4 ved UbberupFuh, bil forulykkede, ips
26 02SvebølleFuh, knallert væltede i glat føre
01 03Viskinge, Hovedvej 4 – Mindegårdsv.Fuh, knallert ud foran varebil, 15-årig dreng #
05 03Kalundborg, svovlsyrefabrikMand faldt i baderum
07 03Svebølle, FrederiksbergFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
07 03Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførelse til Militærhospitalet
08 03Svebølle, Højbjergvej ved mejeriFuh, militær-jeep forulykkede, 3 kvæstet
15 03Kalundborg Havn, svensk skibArb, mand faldt ned i bunden på skib
15 03Asmindrup MarkGaseksplosion i hus, kvinde forbrændt, + Bv
19 03RugtvedFuh, militærbil mod bil, 1 kvæstet
19 03Ved RugtvedFuh, militær mc mod bil, 1 kvæstet
19 03Ugerløse – UbbyArb, soldat faldt ned fra kampvogn
19 03Kaldred, Kalundborg FlyvepladsNedstyrtet sportsfly, 1 lettere kvæstet
27 03KordilgadeFuh, cyklende pige mod væltet cykel
27 03Bregninge ved præstegårdenDK's ældste gråpoppel fældet, ZR ass.
27 03Skolen v. Volden, U-landsauktionZR bragte Chevrolet 1933 til skolen
28 03Slagelsevej 1671-årig mand sank død om i hjemmet, #
28 03Gl. Hovvej 68Dreng faldt = lårbensbrud
29 03Halleby Å ved Osen, Bjerge StrandJæger forsvundet. Pgl.s gevær fundet
30 03Halleby Å ved Osen, Bjerge Strand56-årig jæger fundet druknet i åen, #
09 04HovvejenFuh, cyklende kvinde væltede
12 04Skibbrogade 48, Odd Fellow LogeIld i loftsbjælke ved skorsten, + Bv
13 04Hovedvej 4 ved ViskingeFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
13 04MøllebakkenBeruset mand faldt på vejen og blev kvæstet
17 04VollerupFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
23 04Kalundborg HavnOlieudslip fra Dansk Veedol
24 04SlagelsevejFuh, knallert mod holdende rutebil
24 04Ved NyrupFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet
26 04Røsnæs, RøsnæsgårdVandhul på mark pumpet tørt
01 05MøllebakkenZR ass ved flytning af byggekran
02 05Nær KysthospitaletFuh, hund væltede knallert, 1 kvæstet
04 05Holbækvej (Hovedvej 4)Fuh, knallert væltede
05 05Kalundborg, Veedol RaffinaderiArb, mand fik syre i øjnene
08 05Gl. Skovvej ved BjergstedFuh, bil mod militærlastbil, 4 kvæstet
09 05LerchenborgvejFuh, cyklende mand væltede
09 05Svallerup, ØstervangArb, mand stanget ned af 3 vilde kvier
09 05Kalundborg – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
10 05Kalundborg, AsnæsværketArb, glarmester forskar sig på rude
14 05KalundborgHockeykamp = en kvæstet spiller
14 05Jammerland Bugt, Bjerge NordstrandJolle med 4 kæntret, alle reddet
14 05Rørby – UgerløseFuh, bil mod vendende bil, 2 kvæstet
19 05Nyvangsvej - Sct. JørgensbjergFuh, mc væltede i vejkryds, 1 kvæstet
19 05Kalundborg, Veedol-RafffinaderiFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
19 05Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
19 05Ved Svebølle JernbanestationMand faldt af toget og lå på skinnelegemet
19 05Sct. JørgensbjergFuh, kvindelig mc mod bil, 1 kvæstet
21 05Kalundborg ved BryggergårdenArb, lastbil væltede under aflæsning, ips
21 05Viskinge Mark, ildløsFastkørt slangetender i mosehul, + Bv
23 05Sct. Jørgensbjerg ved nr. 2Fuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
23 05Nyby, Røsnæs HavnFuh, knallert væltede, 1 omkom, #
25 05Ved Kalundborg HallenArb, traktor væltede på byggeplads, ips
28 05Jorløse, Jorløse TvedArb, kvinde faldt ned fra stol = lårbensbrud
28 05Ubby – UgerløseFuh mc mod svingende varebil, 2 kvæstet
28 05Kalundborg HavnSlagsmål = 2 søfolk kvæstet
29 05Kalundborg, Veedol RaffinaderiZR tømte bassin for vand
01 06Lundevej – GisselørevejFuh, varebil mod bil, 8 kvæstet
04 06Kelleklinte – ForsingeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
04 06Ærtebjerg22-årig mand ramt af vådeskud
04 06KalundborgFodboldkamp = spiller fik benbrud
04 06SvebølleFodboldkamp = spiller fik benbrud
04 06Gisseløre, badeanstalt11-årig dreng kvæsede armen under udspring
07 06SkibbrogadeZR fjernede ulovligt parkeret bil
07 06Kalundborg, Veedol RaffinaderiZR tømte bassin for vand
09 06Kalundborg Fjord ved GisseløreOK-jolle kæntrede med 16-årig dreng
09 06Lerchenfeldvej – Nørre AlléFuh, knallert mod cyklist, 1 kvæstet
12 06Hovedvej 4 – HovvejenFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
12 06Lerchenfeldvej ved nr. 83Fuh, bil mod vejtræer, 1 kvæstet, 1 omkom #
15 06Kalundborg – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
18 06Badeanstalt ved GisseløreDreng kvæstede hovedet ved udspring
20 06Kalundborg ØsthavnKvindelig optaget (selvmord), #
23 06Raklev HøjeFuh, bil mod telefonmast, 2 kvæstet
26 06NygadeTeglsten blæste ned på gaden
28 06(Hillerød) - Elverdam – KalundborgStjålet Kalundborg-bil slæbt hjem
02 07Svallerup StrandZR afholdt livredningsdemonstration
04 07KystvejenVoldsom regn = flere vandfyldte kældre
05 07Nørre AlléFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
05 07Nyrup ved RøsnæsvejFuh, cyklende dreng kørte i grøften
05 07Nyrup, ElmevejArb, traktor væltede ned ad skrænt, #

05 07Nyrup, HjorthøjgårdMand fundet død i plantage, sygdom, #
07 07JerslevFuh, mc væltede
09 07Saltbæk - VrøjFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
10 07Storebælt ved Ågerup på RøsnæsZR bortsprængte ødelagt bundgarnspæl
11 07På AsnæshalvøenFuh, bil kørte i grøften, ips
16 07Lerchenborgvej (ved nr. 57)Fuh, væltet mc ramte 2 fodgængere
16 07Ved IllerupFuh, mc væltede på grusvej, 1 lettere kvæstet
19 07Gl. Svebølle, Avnsøgårds Allé9-årig dreng ramte en fingerspids med økse
20 07Kalundborg ved havnenSlagsmål = mand kvæstet
21 07Kalundborg, Dansk VeedolArb, mand blyforgiftet
21 07Færgen ”Jylland”Kvinde faldt på trappe
23 07KåstrupHusspektakler = mand kvæstet af hustru
28 07Kalundborg østhavn, kuldamperBeruset mand faldt ned fra skib
30 07Gørlev Landevej ved ÅgårdFuh, mc påkørte vejafmærkning, 1 kvæstet
30 07Skibbrogade 10, farvehandelØdelagt vandhane = mindre vandskade
30 07Færgen Prinsesse Anne MarieKvinde fik varm kaffe over sig
30 07Slagelsevej ved nr. 163Fuh, knallert mod parkeret bil
30 07Kalundborg ved bådebyggeriBeruset mand faldt i havnen
31 07BredekildeBrugsstjålet Roskilde-bil slæbt hjem
31 07Kalundborg, Grand HotelÆldre tjener overfaldet af beruset gæst
01 08KystvejenFuh, cyklende ung kvinde væltede
01 08Sct. Jørgensbjerg – SlagelsevejFuh, varebil mod bil, ips
01 08Lundevej – LundemarkenFuh, cyklende kvinde mod svingende bil
01 08Spangsbro, IstebjergArb, mand faldt ned fra staldloft
03 08SvallerupFuh, cyklende kvinde væltede
03 08TømmerupFuh, cyklende mand ud foran mc, 1 kvæstet
06 08Slagelsevej – Svends AlléFuh, bil ud foran svensk bil, 2 kvæstet
06 08Sejerø Bugt ved VollerupSejljolle kæntrede, 57-årig mand omkom, #
07 08ÆrtebjergArb, udgravning skred sammen over mand
08 08Slagelsevej ved ”Ora-tankstation”Fuh, 15-årig cyklende dreng ud foran varebil
09 08BlegdammenFuh, lille cyklende pige væltede
11 08Ubby – ÅrbyFuh, knallert påkørt af tysk bil
13 08KlostervængetFuh, 12-årig cyklende pige væltede
15 08Havet ud for VrøjMandslig fundet (se: 06 08 1962)
17 08Slagelsevej – Svends AlléFuh, bil mod bil, ips
18 08Klosterparkvej – Esbern SnaresvejFuh, bil mod bil, 12-årig pige kvæstet
24 08Kalundborg, TrælastkompagnietArb, 50-årig mand fundet liggende død, #
27 08Slagelsevej – Svends AlléFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
27 08Skibbrogade, huset: ”Lillebælt”Beruset mand sov på hustag i 2. sals højde
27 08Bjerge – Kalundborg SygehusKvinde fødte en dreng i ZR-Kalundborg-amb
28 08Svallerup, PræstemarkenGårdbrand, stuehus nedbrændt, + Bv
30 08Nyvangsvej – Nørre AlléFuh, cyklende kvinde væltede
01 09Slagelsevej ved villa VegaFuh, kvinde gik ud foran bil bagom bus
01 09MøllestrædeFuh, knallert mod opbremsende lastbil
10 09Kalundborg, svovlsyrefabrikZR deltog i stor samaritterøvelse
12 09Hovedvej 4 vest for BirkendegårdFuh, mc punkterede, passager kvæstet
12 09Hovedvej 4 ved TømmerupFuh, bil mod svingende bil, 1 kvæstet
14 09Kalundborg-egnen, DM-bilorienteringZR ass ved evt. kørselsproblemer
15 09Kordilgade ved IrmaFuh, 9-årig pige gik ud foran bil
17 09RøsnæsFuh, bil påkørt af knallert
17 09Værslev, bilorienteringsløbDeltagerbil kørte fast
17 09Gl. Svebølle, bilorienteringsløbDeltagerbil ødelagde bundkarret
17 09VollerupFuh, mc mod kalv på kørebanen, 1 kvæstet
18 09Lerchenfeldvej – Frederik AndersensvFuh, bil mod bil, ips
19 09Nostrup, RøsnæsvejFuh, scooter mod svigende bil, 1 kvæstet
25 09UgerløseFuh, bil mod bil i vejkryds, 1 kvæstet
27 09Ugerløse – UbbyFuh, 17-årig cyklende pige påkørt af mc
27 09RaklevArb, mand kom under væltet traktor på mark
27 09JernbanevejZR ass ved nedlægning af el-kabler
03 10UgerløseSyg mand kørt til sygehus
06 10Bjerge Landevej ved FilipsdalFuh, tankbil påkørte 3 køer på vejen
10 10Kalundborg, ”Veedol”Ild i transformator, 1 forbrændt, + Bv
17 10Svenstrup, tømrervirksomhedAr, 42-årig mand sank død om, #
22 10KelleklinteFuh, dreng på 3-hjulet cykel ud foran bil
22 10Hovedvej 4 – Tingvejen ved UbberupFuh, 5 biler i sammenstød, ips
23 10Ud for ZR KalundborgHerreløs hest indfanget af ZR
25 10UbbyFuh, bil forulykkede, føreren påvirket, ips
26 10Skibbrogade ved nr. 12Fuh, cyklende mand væltede
26 10Ved TorpeFuh, mc væltede, 2 kvæstet, + Falck
27 10Bredekilde – StrandstienRiddende pige faldt af hesten
27 10Holbækvej ved servicestationFuh, lastbil tabte baghjul under kørsel, ips
29 10Høng, katastrofe ???ZR Kalundborg tilkaldt til assistance ???
29 10Kalundborg, ”Veedol”ZR deltog i brandøvelse, + Bv
30 10Kalundborg, VesthavnenSlagsmål , 1 kvinde + 1 mand kvæstet
31 10Nybyvej 300 m nord for UlstrupFuh, varebil ned ad 5 m skrænt, 1 kvæstet
31 10Kalundborg havn ved færgelejeFuh, bil mod rækværk, 1 lettere kvæstet
01 11Kordilgade ved Hotel PostgårdenFuh, beruset bilist mod varebil, ips
03 11Sct. Jørgensbjerg – Rubjerg AlléFuh, bil mod bil, ips
05 11Kalundborg Fjord, HougetDyreredning, olieindsmurt svane indfanget
07 11Stationsvej, togremiseArb, mand kvæstede hånden på kulvogn
07 11Østre HavnevejFuh, cyklende mand påkørt af bil
09 11Slagelsevej ved nr. 193Fuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
12 11Løve, Høng LandevejFuh, lastbil ud foran taxa, ips
12 11Kalundborg Fjord, HougetZR søgte efter muligt olieindsmurte fugle
12 11ZR-KalundborgZR ass ved tøjindsamling til ”Algierhjælpen”
13 11Kalundborg, svovlsyrefabrikArb, mand begravet i superfosfat, ips
14 11Skibbrogade 533 gasforgiftet, 65-årig mand omkom, #
14 11Kalundborg Fjord, Houget3 olieindsmurte svaner indfanget og renset
14 11Lundevej 36, SolgårdenArb, mand faldt ned fra stige i kedelhus
15 11SlagelsevejFuh, knallert mod parkeret bil
15 11Lundemarken ved MunkesøFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
16 11AdelgadeFuh, cyklende mand væltede
17 11Gl. SvebølleFuh, mand faldt af traktor og kørt over
17 11Ved KærbyFuh, bil mod telefonmast, ips
19 11Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, bil forulykkede, ips
19 11Slagelsevej 46Husgerning = 83-årig kvinde fik ild i tøjet
19 11Jammerland Bugt v. BjergeNordstrand19-årig jæger faldt overbord fra jolle, #
23 11Svallerup Landevej ved BjergeFuh, bil påkørte opbrmsende bil, 1 kvæstet
26 11Lindegade ved apotekFuh, bil mod knallert, ips
27 11StejlhøjFuh, cyklende mand væltede
30 11Sct, Jørgensbjerg ved nr. 10Fuh, 53-årig cyklende bankbud døde, #
03 12Hovedvej 4 ved HøjstedFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
10 12Slagelsevej ved nr. 137Fuh, knallert mod parkeret bil, 1 kvæstet
11 12SvallerupFuh, 60-årig kvinde gik ud foran bil, #
14 12Torvet84-årig mand løb mod lygtepæl
19 12KystvejenFuh, mc mod renovationsbil, 1 omkom, #
20 12Hovedvej 4 ved BirkendegårdFuh, kabinescooter væltede, 3 kvæstet
22 12Tømmerup43-årig mand sank død om i hjemmet, #
24 12SvebølleFuh, 11-årig dreng løb ud foran bil
28 12Hovedvej 4 ved KåstrupFuh, lastbilanhænger skred i grøften, ips
28 12Holbækvej, tømrerværkstedArb, mand læderede hånden i rundsav
28 12Slagelsevej – ÅrbyvejFuh, cyklende kvinde ramt af bil
31 12KlosterparkvejFuh, bil mod parkeret bil, 1 kvæstet
31 12Kalundborg Fjord, HougetZR kørte foder ud til sultne fugle
31 12Ellede – VollerupFuh, bil mod bil, ips


Tilbage