Hørsholm


Stationshistorie:
Hørsholm
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 166
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Hørsholm

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Usserød Kongevej 97
Ambulancestation
1.10.1958 - 30.6.1959:
Louis Christiansen
Tilkaldt via Station H.ZR
Usserød Kongevej 80
Redningsstation
1.7.1959 - 31.12.1962:
Johannes Dalby-Christensen
Opført i 1961 med 526 fra 1962 860526Johannes Dalby-Christensen og Ove Dalby-Christensen I/S

Historie:
ZR overtog sygekørslen ved Usserød Sygehus for Hørsholm, Birkerød, Blovstrød og Karlebo kommuner efter vognmand Svend Andersen, der havde ønsket at fratræde. Kommunerne havde et fælles ambulanceudvalg, som ejede vognene, hvilke ZR overtog for kr. 11.580, heriblandt en Opel Blitz 1953 bygget på lastvognschassis og komplet uegnet som ambulance. Efter omkring et år kom vognen til Hellerup, hvor den blev ombygget til katastrofevogn. I mange år forinden havde ZR haft aftale med ambulanceudvalget om hjælp i katastrofetilfælde, ligesom ZR lejlighedsvis havde udlånt vogne til udvalget, når ambulancen var til reparation, f.eks. under besættelsen, hvor der var problemer med at køre på gengas. Det var således ikke mindst det gode samarbejde med ZR i Birkerød, der bevirkede ZR's overtagelse af sygekørselen, og Ejnar Hoffmann deltog da også ved Svend Andersens afskedsreception. I første omgang blev stationen etableret hos vognmand Louis Christiansen, men samarbejdet gik ikke. ZR ønskede til aflastning af Birkerød-stationen at etablere en redningsstation i Hørsholm og lejede sig ind hos Mercedes-forhandler Poul Rasmussen på Usserød Kongevej 80. ZR optog et lån kr. 30.000 som blev udbetalt til Poul Rasmussen, der anvendte pengene til opførelse af garagebygning. ZR's leje skulle herefter anvendes til nedbringelse af lånet, en i sig selv besynderlig aftale, men typisk for ZR. Parterne skulle efter regning stille mandskab til rådighed for hinanden når det kneb, og i katastrofetilfælde skulle Poul Rasmussen altid stille mandskab til disposition; en aftale man rent faktisk benyttede sig af, når der var harmonikasammenstød på Helsingørmotorvejen. ZR må have haft en aftale med sygehuset om at der blev stillet portører til rådighed for kørslen, for i aftalen med Dalby-Christensen I/S var det bestemt, at ZR skulle yde tilskud til reserver, hvis portørordningen skulle ophøre. Ove Dalby-Christensen var i 1955 blevet ansat hos Harald Neumann i Ringsted som redder, og han fik i 1959 sin far med ind i ZR. Stationen fik meget godt fat og havde et betydeligt aktivitetsniveau. Et stort antal udrykninger til færdselsuheld på motorvejen betød, at Dalby-Christensen I/S for egen regning indkøbte en gammel Studebaker af KTAS og ombyggede den til katastrofevogn, navnlig belæsset med afspærringsmateriel, som man modtog fra kommunen og politiet. Til brug ved afspærring konstruerede redderne på stationen forskelligt materiel, bl.a. batterikasser med stænger med gule blinklys - det var før roterblinket. Største udfordring var imidlertid planer der fremlagdes 10. juni 1961 om fælles station med Hørsholm kommunale brandvæsen, planer der først blev realiseret efter sammenlægningen. Men Falcks station i Hørsholm indviet 1964 var faktisk planlagt til at være en kombineret ZR- og brandstation. I materialet fra sammenlægningen kan man læse, at stationen varetog alarmering af Hørsholm Brandvæsen, havde seks mand, og at stationen udførte et meget stort arbejde i forhold til bemanding og materiel, hvilket blev tilskrevet centraliseringen af alarmeringen via Platanvej.

Efter sammenlægningen:
Stationen fortsatte som Falck-Zonen-station med Johannes Dalby-Christensen som stationsleder indtil den nye station kunne tages i brug i 1964, hvorefter Johannes Dalby-Christensen holdt. Ove Dalby-Christensen flyttede til Grenaa, tog katastrofevognen med, og gik ind i det nye redningskorps REKO.

Assistancestatistik:
År196019611962
Antal323746525777

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Volvo 1954501Ford Thames 1951518Katastrofevg. Studebaker 1947905 (E)
Ford Mainline 1954506Bedford 1961816Pumpe Pegson 1959732
Mercedes 1959740 (E)
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Hørsholm Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Hørsholm

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

DATOINDSATSSTED m.vDIVERSE
06 10 1958Sjælsmarkvej ved LundebakkeFuh, mc mod vejtræ
06 10UbberødvejFuh, cyklende dreng påkørt af varebil
07 10TrørødArb, 2 mand i klemme under dampkedel
13 10Bolbrovænge82-årig kvinde snublede = lårbensbrud
14 10TjørnevejKattekilling reddet ned fra træ
14 10Kirkelte – KarleboFuh, mc mod telefonmast, omkom, #
31 10Humlebæk, Humlebæk StrandvejFuh, scooter mod parkeret bil, 1 kvæstet
02 11Hørsholm, Usserød KongevejFuh, mc mod opbremsende bil
17 11Hørsholm, Hørsholm RideklubRytter faldt af hesten
19 11Rungstedvej ca. ud for nr. 23Fuh, cyklist påkørt af bil
25 11Rungsted Strandvej – LangebakkenArb, mand begravet under jordskred
26 11Grønnegade, AgeltegårdArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
29 11SandbjergvejArb, mand faldt ned i udgravning
07 12BrønsholmFuh, bil væltede ned ad skråning, 1 kvæstet
-

02 01 1959Gunderød, DamsholtevejFuh, bil væltede ind på mark, 2 kvæstet
04 01Lønholt ud for LangelandsgårdFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
14 01PennehaveFuh, cyklist påkørt af varebil
31 01Ved BrønsholmFuh, knallert mod bil
05 02Hørsholm-egnenEn del sygetransporter til Usserød Sygehus
05 02Hovedgaden ved nr. 47Fuh, knallert mod varebil
01 03EgevejArb, mand begravet i 3 m dyb udgravning
02 03Sletten, Sletten KroBeruset mand forskar sig på vindue
11 03Brådebæk, Hørsholm MotorvejenFuh, VW-minibus væltede rundt
11 03Rungsted, Fuglevangsvej 1Arb, mand faldt 7 m ned fra træ
26 03HumlebækFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
28 03Tjørnevej ud for nr. 24Arb, mand snublede i udgravning
02 04Gunderød-egnen2-årig reddet fra drukning i vandhul
07 04Nivå, Sølyst TeglværkArb, tipvognsfører kvæstet under kørsel
22 04Hørsholm14-årig pige faldt på fortovet
12 05HovedgadenFuh, knallert mod bildør
17 05Humlebæk, TorpenvejFuh, knallert ud foran bil
17 05SelmersvejArb, mand faldt gennem tag
26 05Humlebæk, TorpenvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
30 05Hovedvej 3 ved BrønsholmFuh, bil mod knallert, 3 ###, + ZR Birkerød
06 06Ved Kokkedal JernbanestationFuh, mand påkørt af lastbil
09 06Høsterkøb, FemsølyngvejFuh, 10-årig cyklende dreng mod traktor
15 06NivåFuh, cyklist væltede
15 06Hørsholm – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
15 06Rungsted Strandvej ved nr. 169Fuh, cyklist påkørte 15-årig gående pige
15 06Usserød KongevejFuh, cyklist påkørte fodgænger
15 06Rungsted Søbadeanstalt14-årig dreng kvæstet i rutschebane
29 06KnudsvejKvinde faldt ned fra stige
29 06Rungsted HavnMand forskar sig på rude på lystbåd
29 06LågegydeFuh, mc kørte ind på mark, 1 kvæstet
07 07Øresund ved NivåÆldre mand reddet fra drukning
10 07Rungsted, rekreationshjem12-årig dreng fik ovenlysvindue i hovedet
11 07Fredensborg Kongevej - FredtoftevejFuh, knallert påkørt af bil, 1 kvæstet
16 07Nybygning bag Amsterdam KroArbejder blev syg under sit arbejde
20 07Strandvejen ved NivåFuh, pige med cykel gik ud foran cyklist
26 07Isterød ved motorvejstilkørselFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
29 07Øresund ved Rungsted Strand20-årig tysker sprang ud på for lavt vand
29 07Usserød Sygehus – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
31 07Vejkryds ved LaveskovFuh, knallert ud foran bil
10 08Hovedvej 3 ved 29.2 km/stenenFuh, bil mod scooter, 2 omkom, # #
11 08UbberødvejMand sank død om ved høstarbejde, #
19 08Rungsted Strandvej ved nr. 177Kvinde faldt ved udstigning fra rutebil
24 08Mose nord for HørsholmDrukneulykke = falsk alarm
24 08Mikkelborg, Rungsted StrandvejFuh, mc mod parkeret bil
02 09 Rungsted Strandvej - FugmannsvejFuh, bil mod svingende bil, 3 kvæstet
05 09Skodsborg JernbanestationArb, mand fik hammerhoved i ansigtet
06 09Vedbæk, HenriksholmKvinde stukket af bil i munden
06 09Usserød Kongevej – HovedgadenFuh, mc mod varebil
09 09Rungsted, SpejderbakkenArb, mand blev syg på 1. sals stillads
14 09Kettinge4-årig dreng fik mursten i hovedet under leg
21 09Sjælsmarkvej ved kasernenFuh, soldat påkørte gående kvinde, 2 kvæstet
28 09Hørsholm-egnenBil-orienteringsløb, bil med motorskade
29 09Rungsted Strand d. 29 07 1959Den 20-årig tysker er nu død, #
07 10Rungsted StrandvejFuh, brugsstjålet bil forulykkede, 1 kvæstet
08 10Usserød Kongevej – ØrbæksvejFuh, cyklist påkørt af mc
09 10Rungsted StrandvejMand faldt ved udstigning fra bil
01 11Lundevej17-årig dreng bidt af familiehunden
10 11Hovedvej 3 syd for NiverødFuh, scooter mod trækvogn, 1 kvæstet
16 11Markvej ved Hørsholm KongevejFastkørt lastbil og ZR-Hørsholm-kranbil
23 11Bukkeballevej ved EnghaveFuh, cyklende kvinde væltede
28 11StolbergsvejFuh, taxa, varebil og mc i sammenstød
02 12Gutfeldtsvej, alderdomshjem81-årig kvinde med ild i tøjet omkom, #
04 12RungstedFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
05 12Usserød Kongevej – BolbrovejFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
07 12Hørsholm-egnenSnefygning = mange kørselsuheld
08 12Hørsholm-egnenFortsat snekaos = en del kørselsuheld
08 12Høsterkøb, LundegårdTræ truede med at vælte ned over bygning
08 12Usserød Kongevej – BolbrovejFuh, varebil mod varebil, 1 kvæstet
10 12Motorvejen ”Hørsholmvejen”Ild i bil under kørsel, + Bv
23 12GøngehuseFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
23 12Jagt- og SkovbrugsmuseetArb, mand faldt ned fra stige
31 12Humlebæk Strandvej i LaveskovStort træ væltede ned over kørebanen
01 01 1960SvenstrupvejKvinde faldt i entré
05 01Gl. Byvej 1Ældre kvinde faldt i hjemmet = benbrud
14 01Rungsted, Rungsted StatsskoleGlemt pibe = ild i tøj i omklædningsrum,+Bv
14 01Usserød KongevejFuh, mand faldt ved udstigning fra bus
14 01Hørsholm, Hørsholm MølleArb, mand forbrændt af petroleumsapparat
15 01Hørsholm, DronningedamZR trak vod efter tyvekoster, 2000 cigaretter
16 01Rungstedvej – Østre StationsvejFuh, 77-årig kvinde påkørt i fodgængerfelt
18 01Usserød Kongevej – AhornvejIldløs i bilværksted, + Bv
21 01Rungsted3-årig pige spiste sovepiller
21 01Usserød Sygehus – HillerødAkut patientoverførsel til Hillerød Sygehus
21 01Hørsholm-egnenSnekaos = en del fastkørte køretøjer
24 01Usserød KongevejMand faldt i glat føre
24 01Vallerød – SlettemoseZR flyttede 12 bistader m.m. til Slettemose
28 01Kokkedalsvej, metalvarefabrikArb, mand kom i klemme ved drejebænk
31 01HolmevejArb, mand fik væltet træ ned over sig
01 02Bredelte, BredeltegårdArb, 82-årig mand fik gren ned over sig
22 02Rungsted StrandvejFuh, kabinescooter væltede i isglat føre
01 03Hørsholm Motorvejen v. BrådebækFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
02 03Hørsholm Motorvejen ved IsterødFuh, bil forulykkede i isgalt føre, 1 kvæstet
02 03Hørsholm Motorvejen ved IsterødFuh, ZR-ambulance gled ned i grøft, ips
04 03OverdamArb, mand faldt 3 m ned fra stillads
10 03Banelegemet ved Vallerød BanevejArb, mand faldt ned fra svellevogn
19 03Sandbjerg, HøjnæsgårdArb, mand faldt ned fra loft
20 03TrørødFuh, cyklist væltede
21 03Usserød Kongevej – ØrbæksvejFuh, scooter mod svingende bil
22 03Isterød, Venligheden, byggepladsArb, mand ramt af bakkende lastbil
04 04Rungsted Strandvej ved SmidstrupFuh, cyklist væltede
04 04Sandbjerg, Hyltebo5-årig dreng kvæstede hovedet under leg
14 04Ved Kokkedal JernbanestationFuh, knallert mod mc
23 04Humlebæk, Hovedvej 3Fuh, vindstød væltede lastbil i grøften, ips
28 04Humlebæk StrandvejSyg og beruset mand indbragt til sygehuset
30 04HørsholmFuh, 14-årig cyklende pige mod knallert
03 05Sandbjerg, HøjnæsgårdArb, mand faldt 2 m ned fra stillads
06 05Nivå, Sølyst TeglværkArb, mand faldt ned fra vareelevator
12 05Sletten, købmandsbutikArb, købmand kvæstede benet, stort blodtab
21 05Usserød Kongevej – EgevejFuh, beruset cyklist væltede
23 05Humlebæk, Ny StrandvejFuh, bil svingede ind foran knallert
27 05Rungsted BytorvFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
28 05Hørsholm, klædefabrikArb, mand fik fingre i kartemaskine
31 05Humlebæk, Gl. StrandvejFuh, knallert ind foran lastbil, 1 kvæstet
31 05Rungsted, sommerhus ved golfbaneArb, mand forskar sig på syreballon
04 06Ved Høsterkøb (?)Fuh, ældre mand gik ud foran knallert
04 06Campingplads o.f. Rungsted Kro13-årig dreng skoldet af kogende vand
05 06Høsterkøb, LillesøgårdArb, murer faldt ned fra stige
21 06Sandbjerg, GammelmosevejFuh, 14-årig cyklende dreng ud foran bil
24 06RungstedvejFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
25 06Isterødvej - FrederiksborgvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
09 07Brådebæk, Væverholm2-årig dreng forskar sig på flaske
11 07Sjælsmarksvej - StumpedyssevejFuh, bil mod ZR-Hørsholm-amb, 4 kvæstet
13 07Brønsholm, Hovedvej 3Fuh, bil forulykkede med 120 km/t, 2 kvæstet
14 07Rungsted Strandvej ved havnen73-årig kvinde fladt over kantsten
14 07Usserød Kongevej – MortenstrupvejFuh, knallert mod scooter, 2 kvæstet
16 07Gl. HolteBil fra det svenske kongehus fik motorskade
17 07Usserød Kongevej 108, tømrerArb, mand fik krydsfinérstykke op i foden
18 07Nivå, StrandvejenFuh, cyklende dreng væltede
24 07SjælsmarkvejFuh, 70-årig cyklende mand væltede
24 07Rungstedvej ved nr. 17Fuh, mc væltede, 2 kvæstet
01 08Strandvejen ved MikkelsborgFuh, varebil mod mælkebil, 1 kvæstet
02 08Hørsholmmotorvejen ved BrådebækFuh, bil væltede rundt, + ZR Birkerød
05 08Nivå, Starndvejen ved Lave SkovFuh, mc ud foran mc, 2 kvæstet, 2 døde, # #

11 08Ravnsnæs, Kaj Munks VejFuh, bil mod el-mast, kvinde fastklemt
14 08Hovedvej 5 ved Blovstrød KroFuh, bil mod bil, 7 kvæstet, + ZR Birkerød
19 08Mikkelborg, Rungsted StrandvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, 1 omkom, #
21 08Vallerødgade 676-årig blind kvinde faldt på kældertrappe, #
25 08Usserød Kongevej ved nr. 16Arb, 2 mand gasforgiftet i udgravning
30 08Usserød Kongevej – AhornvejFuh, scooter mod svingende varebil
30 08BukkeballevejFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
01 09Mikkelborg, Rungsted StrandvejFuh, bagerbil mod mælkevogn, 1 kvæstet
03 09Sjælsmarkvej – IsterødvejFuh, scooter mod bil, 2 soldater kvæstet
05 09Nærum, Mariehøj15-årig dreng sparket i maven af hest
12 09Kokkedal, LågegydeIldløs i ny taxa, + Bv
21 09HovedgadenFuh, cyklende kvinde mod bil
28 09Niverød, DamgårdArb, mand kvæstet i mejetærsker
06 10Nivå, StrandvejenFuh, bil kørte i grøften i venstre vejside
12 10IsterødvejenFuh, mc væltede, 1 kvæstet
04 11Usserød Kongevej – ØrbæksvejFuh, 4-årig pige påkørt af bil
04 11Hørsholm KongevejFuh, mc mod autoværn
05 11Sdr. Jagtvej 50Fuh, kvinde klemt af førerløs bil i garage
09 11Hørsholm-egnenEn del fastkørte traktorer på markerne
15 11Hørsholm KongevejFuh, 15-årig cyklende pige ud foran bil
15 11Isterød, RavnsnæsvejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
24 11Brønsholm KongevejFuh, varebil mod bil, 3 lettere kvæstet
25 11Hørsholm, Slotshaven87-årig mand fundet bevidstløs efter fald
28 11Hørsholmmotorvejen v. HørsholmFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstede
02 12Nivå, Gl. Strandvej – StrandvejenFuh, svensk bil mod rutebil, 1 kvæstet
16 12ZR HørsholmZR oprettede brødindsamlingscentral til fugle
18 12Hørsholm Kongevej ved HørsholmFuh, varebil mod cyklende mand, 1 kvæstet
19 12Usserød Kongevej i Breelte SkovFuh, cyklende kvinde faldt af cyklen
04 01 1961Hørsholm KlædefabrikArb, mand i klemme i vareelevator
06 01Brønsholm, Brønsholm KongevejFuh, bil mod vejtræ, 1 omkom, #
09 01Hørsholm Kongevej ved BrådebækFuh, bil mod bil, ips
13 01Isterød ved nyt vandtårnArb, mand ramt af krankrog
13 01RungstedvejFuh, bil mod parkeret lægebil, ips
18 01Bolbrovej ved banestiFuh, 16-årig cyklende pige påkørt af bil
27 01Hørsholm-egnenNattefrost = flere biler med startvanskeligheder
05 02Rungsted StrandvejFuh, bil mod lygtepæl, 3 kvæstet
06 02Rungsted Strandvej ved LågegydeFuh, scooter væltede i glat føre, 1 kvæstet
06 02Rungsted Strandvej ved LågegydeFuh, bil mod udskridende bil i glat føre, ips
11 02Hørsholm, kommuneskole13-årig pige fik et passerben galt i halsen
09 03Venligheden, nyt vandtårnArb, mand fik vibrator i hovedet
13 03Usserød, MøllevejKvinde fik ildebefindende på vejen
15 03Rungsted StrandvejFuh, bil væltede rundt i kraftig vind, 1 kvæstet
16 03Folehavevej ved Hørsholm HotelFuh, bil mod elmast, 2 kvæstet
18 03Hulsøvang – EnghaveFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
20 03Nivå12-årig dreng faldt ind mod telefonboks
21 03Sandbjerg, HørsholmmotorvejenFuh, bil forulykkede i isglat føre, ips
28 03BolbrovejFuh, knallert mod parkeret bil
29 03Sdr. Jagtvej – SkovvængetFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
24 04Hovedgaden ved nr. 10Fuh, cyklende kvinde mod knallert, 1 kvæstet
02 05Fr.borg Kongevej – AvderødvejFuh, svingende knallert ramt af bil, 1 kvæstet
04 05Holte, Parcelvej 16Arb, mand dræbt under væltet traktor, #
13 05Sjælsø, Gentoftes vandværkArb, mand fik bræt i hovedet
20 05HørsholmSoldat overfaldet og slået ned
27 05Hørsholmmotorvejen ved Gl.HolteFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
03 06Hørsholmmotorvejen ved IsterødFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
05 06Hørsholm, HørsholmmotorvejenFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
07 06HørsholmFuh, knallert ud foran udenlandsk bil
14 06Nærum, Skodsborgvej 185Lille dreng faldt på kældertrappe
14 06Vedbæk Strandvej ved nr. 479Fuh, kvinde gik ud foran varebil
16 06Usserød Kongevej – EgevejFuh, 11-årig cyklende pige ud foran bil
17 06Humlebæk, Gl. StrandvejSkoledreng snublede = kvæstet hoved
19 06Humlebæk Strandvej v. HumlegårdFuh, bil væltede, 2 kvæstet
23 06Strandvejen ved NivåFuh, svensk bil påkørt af bil, der væltede, ips
26 06Øresund, Nivå Bugt25-årig civil frømand druknede, #, + ZR Kbh.
28 06Birkerød Kongevej v. DumpedalenFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet, +ZR Birkerød
07 07Rungsted Strandvej – RungstedvejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
14 07GøgevangSkybrud = vejbane sank sammen
14 07Rungsted Havn30 fod fiskekutter sank i havnen
15 07Usserød Kongevej 104Skybrud = vand i kælder
23 07Fredensborg KongevejCyklende mand overfaldet af bisværm, #
24 07HørsholmFuh, mc mod 2 cyklister, 4 kvæstet
27 07Nærum, Dana Stearinlysfabrik15.000 l regnvand i udgravning
29 07Skov ved FolehaveFastkørt automobilsprøjte
31 07Sletten, Gl. Strandvej ved nr. 296Fuh, beruset mc'er kørte mod hæk, 1 kvæstet
01 08Sjælsmark, kaserneArb, soldat i klemme ml. lastbil og kanon
08 08Brådebæk, Hørsholm KongevejFuh, rutebil påkørte knallert, 1 kvæstet
11 08Sletten, Øresundsv. - Gl.StrandvejFuh, 11-årig cyklende pige ud foran mc
12 08Nivå, Sølyst TeglværkArb, mand forskar håndleddet
13 08Rungsted Strandvej 11261-årig kvinde sank død om i hjemmet, #
15 08Rungstedvej ved nr. 41Fuh, bil påkørte holdende bil, 1 kvæstet
19 08BrådebækFuh, mc væltede, 1 kvæstet
21 08Rungsted StrandvejFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
05 09GøngehusvejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
07 09Usserød Kongevej – HækkevejArb, fotograf faldt 5 m ned ved byggeplads
08 09Rungstedvej – KohavenFuh, knallert svingede ud foran bil, 1 kvæstet
20 09Høsterkøb, planteskoleOpbrudt pengeskab fundet i vandhul
26 09Frennevænget 15Lyn slog mand bevidstløs
26 09Usserød, BredeltegårdLynnedslag + brand i 4-længet gård, + Bv
27 09Humlebæk Strandvej – TorpenvejFuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
27 09Rungsted Strandvej ved nr. 93Fuh, 8-årig pige løb ud foran bil
01 10Nivå, Strandbejen – Gl.StrandvejFuh, cyklende mand påkørt af bil
10 10DageløkkeFuh, bil kørte gennem hæk og ind i have, ips
13 10StampevejFuh, varebil mod cyklende kvinde
06 11Trørød, KohavevejFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
14 11Annettevej 21, køkken1-årig barn fik kogende vand ned over sig
14 11Hørsholm-egnenEn del fastkørte landbrugsmaskiner på markerne
23 11Hørsholm-egnenGlat føre = flere kørselsuheld, ips
23 11Ved SandbjergIld i lastbilmotor/førerrum
27 11Folehavevej – HelleholmFuh, 2 piger på én cykel væltede, 1 kvæstet
30 11Usserød Kongevej – EgevejFuh, bil mod varebil, 2 kvæstet
01 12Niverød, Niverød KongevejFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet
01 12FolehavevejIld i bil under kørsel, + Bv
01 12Humlebæk Strandvej ved nr. 49Fuh, scooter mod vendende tankbil, 1 kvæstet
03 12Hasselvej ved nr. 18Fuh, 5-årig pige løb ud foran bil, omkom, #
03 12Rungsted Strandvej ved nr. 159Fuh, 10-årig dreng med mælk løb ud foran bil
03 12Rungsted Strandvej ved nr. 320Fuh, mc væltede, 1 kvæstet
04 12Rungsted Strandvej v. MikkelborgFuh, bil væltede rundt, føreren forsvandt
04 12Motorvejen ved HørsholmFuh, bil forulykkede i glat føre, 2 kvæstet
09 12Hørsholm Kongevej v. IsterødgårdFuh, knallert væltede
16 12Banelinie – Rungsted – VedbækArb, mand kvæstede benet af boremaskine
16 12Hovedgaden – RungstedvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæset
17 12Avderødvej ved LindegårdFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
21 12Holte, Søllerød Sø5-årig dreng faldt gennem isen
21 12RungstedFuh, bil mod el-mast, byen delvist mørkelagt
22 12Smidstrup, ”Christiansgave”Arb, mand faldt ned fra stige
23 12Rungsted, skøjtebane14-årig pige faldt under skøjteløb
26 12Folehavevej ved nr. 23Fuh, bil mod bil i vejsving, 1 kvæstet
28 12Gunnerød ud for militærbatteriFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
28 12Motorvejen ved GøngehuseFuh, 3 biler i sammenstød i glat føre, 1 kvæstet
30 12Hørsholm Kongevej v. HøsterkøbFuh, Taxa mod bil, taxaføreren omkom, #
01 01 1962Grønnegade ved AskehavegårdUdbrændt bil slæbt væk
01 01Hørsholm-egnenSneglat = nogle kørselsuheld
04 01Isterød, FrederiksborgvejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
08 01Hovedgaden, Hørsholm HotelFuh, varebil skred mod hotelbygning, ips
08 01Hesselrød, Fredensborg KongevejFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
11 01Motorvejen ved Agiltevej-broenFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
14 01Brønsholm, Hovedvej 3Fuh, mand gik ud foran bil ved købmand
14 01Rungstedvej ved RidebanenFuh, kvinde gik ud foran bil
22 01Motorvejen ved Agiltevej-broenFuh, 3 biler + mc i sammenstød, 6 kvæstet
29 01Vallerød, Kristiansdal, rævegravDyreredning, gravhund reddet ud fra grav
02 02Brønsholm, Hørsholm MotorvejenFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
02 02Hørsholm Motorvejen v. Fr.borgvejFuh, bil forulykkede, 8 lettere kvæstet
02 02Hørsholm-egnenSnestorm = nogle kørselsuheld
06 02HovedgadenVejskilt ved at falde ned i stormvejr
09 02Niverød, Niverød KongevejFuh, bil væltede ned i grøft, 1 kvæstet
09 02HumlebækStorm = træ væltede ned over tegnestue
13 02Hørsholm, Hørsholm HallenStorm ødelagde taget over hallen
14 02FolehavevejFuh, knallert mod vejtræ
17 02Flyvestation VedbækArb, smed faldt 6 m ned fra bunker
17 02Hørsholm-egnenStorm = en del stormskader
19 02Luftrummet over BirkerødSportsfly muligt i nød, + ZR Birkerød
23 02Hørsholm, Sjælsø, vandværkArb, mand faldt ned i udgravning
05 03Humlebæk, Humlebæk Strandvej 39Fuh, 9-årig pige løb ud foran bil, omkom, #
25 03Motorvejen ved SandbjergFuh, bil i grøften, ips
25 03Motorvejen ved SandbjergFuh, ZR-Hørsholm-Kranbil påkørt af bil, ips
08 04Fredensborg Kongevej v. motorvejenFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
08 04Hørsholm, Hørsholm MølleArb, mand kvæstede en finger
09 04Kohave Allé (nu : Rungstedvej)Fuh, cyklende kvinde væltede
17 04Isterød, FrederiksborgvejFuh, varebil mod bil, 2 kvæstet
21 04Gøngehuse, HørsholmmotorvejenFuh, mc, uden kørekort, mod bil, 1 kvæstet
27 04Sjælsø, vandværkArb, mand kvæstede hånden på kobbersav
30 04Rungsted Strandvej v. SophienbergFuh, knallert væltede foran bil, 1 kvæstet
07 05Stampevej ved StampedammenFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
09 05Annettevej ved nr. 211-årig dreng væltede med sin barnevogn
14 05Høsterkøb, i Vor Frue Klosterhave14-årig dreng fik benbrud under leg
14 05Nivå, Møllevej ved Nivå MølleFuh, lille dreng påkørt af bil
17 05Usserød, ÅdalsvejMand faldt i hjemmet = kæbebensbrud
23 05Kgs. Lyngby, NybrovejDyreredning, lille hund i klemme i kælder
28 05 Nygård ved Breelte SkovArb, mand kvæstede benet i maskine
28 05Øverød, HøjbjerggårdUng pige sparket over benet af hest
28 05Hovedvej 3 ved BrønsholmFuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
10 07Fredensborg KongevejFuh, varebil ned ad skrænt, 1 kvæstet
16 07Ejendommen Brønsholm Have (?)Lynnedslag, 2 kvinder lettere kvæstet
21 07Pennehave, Rungstedvej 5976-årig kvinde fundet gasforgiftet
21 07Holte, ”Rudersdalskrydset”Fuh, bil ud over skrænt, + ZR Birkerød
01 08Rungsted Strandvej ved havnenFuh, cyklende kvinde væltede
02 08Høsterkøb, Høsterkøbgård2-årig pige faldt på trappe
05 08Hørsholm, bryggeriArb, mand kvæstet ved start af bil
09 08Rungsted StrandvejFuh, 10-årig cyklende pige mod knallert
13 08Sandbjergvej – Hørsholm KongevejFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
28 08Rungsted, Bolbro Villavej 3Arb, 55-årig mand faldt ned fra stige, #
06 09Brønsholm, Brønsholm KongevejFuh, bil forulykkede under overhaling
11 09Brønsholm, motorvejsfrakørselFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
02 10HovedgadenSoldat fik ildebefindende
08 10HækkevejFuh, bil kørte i udgravning, ips
11 10Slutterup, SlutterupgårdMand fundet syg på sit værelse
14 10Hørsholm KongevejFuh, varebil forulykkede, 2 kvæstet
14 10Rungsted HavnMand faldt i vandet fra lystbåd, #
18 10Usserød, butikKvindelig kunde faldt på trappe
18 10Hørsholm, blomsterbutikArb, kvinde faldt på trappe
20 10Øresund ved RungstedDyreredning, muligt syg sæl, blind alarm
21 10Rungsted StrandvejFuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
22 10Vallerød, KristiansdalZR deltog i brandøvelse, + Bv
26 10Hørsholm Kongevej ved HørsholmFuh, cyklende mand påkørt af bil
31 10Hørsholm Kongevej ved HørsholmFuh, knallert svingede ud foran bil
05 11Ved BrønsholmFuh, bil mod svingende bil, 1 kvæstet
05 11Rungsted Strandvej – PiniehøjFuh, 12-årig cyklende dreng ud foran bil
13 11Brønsholm, maskinsnedkeriArb, mand mistede 4 fingre i fræser
15 11ZR-HørsholmZR ass ved tøjindsamling til ”Algierhjælpen”
21 11Rungsted Strandvej – Kong GeorgsvejFuh, bil ud foran scooter, 1 kvæstet
03 12Hørsholm, RidebanenZR opsatte afspærring ved byens juletræ
10 12Karlebo ved kirkeFuh, bil mod DSB-rutebil, 1 kvæstet
11 12Hovedgaden 10, cigarbutikMand sank syg om i butikken
12 12Hørsholmmotorvejen ved ToftebjergFuh, lastbil mod bil, 1 lettere kvæstet
Tilbage