Greve Strand Hundige


Stationshistorie:
Greve Strand Hundige
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 146
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Greve Strand Hundige
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Ishøj Strandvej 78
Kranvognsstation
Først i 1950'erne:
Svend J. Hansen
66AFormentlig kørsel udført for ZR i regning

Historie:
I en ZR-telefontavle, der kan dateres til ca. 1952 er anført som station: Greve Strand Hundige 66A. Dette nummer tilhørte Jægerkroens Autoservice v. Svend J. Hansen, som havde en kranvogn i ZR-bemaling. Stationen ses kun opført i denne ene tavle, og det er bemærkelsesværdigt, at man så sent som i 1952 anførte telefonnummer på en kranvognsstation, hvilket man ellers var gået bort fra. Oplysninger fra lokalhistorisk arkiv tyder på, at kranvognen var stationeret omkring 4-5 år.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Greve Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj og Tele Danmark Telefonmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Læs mere om Zone-stationen i Greve Strand i Zone-Nyt nr. 50:

http://www.zone-redningskorpset.dk/hotel/zonen/zoneweb.nsf/aa2d63c6d52d81afc125698b00753221/0a233e648384e815c1256d0b00300fcc/$FILE/7929%20Zonenyt%20nr.%2050.pdf

Mere materiale fra Greve Strand Hundige

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

25 11 1950Hovedvej 2 lige syd for KøgeFuh, ZR-Greves kranvogn tvunget i grøften af lastbil
09 01 1951Greve GadekærNytårsløjer = markredskaber smidt i gadekæretTilbage