Middelfart


Stationshistorie:
middelfart
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Middelfart (henvendelsessted)
Adresse/artDato/NavnTelefon
Østergade 1
Henvendelsessted
1933:
Kristian Petersen
5
1934 - 1939:
Kristian Petersen
Tilkaldt via ZR

Historie:
Kristian Petersen var oprindeligt cykelfabrikant, men udviklede efterhånden forretningen på mange måder, bl.a. ved Ford-forhandling og kørsel med ambulance fra 1930. I kraft af Ford-forhandlingen havde Kristian Petersen også en kranvogn. Han var med sit telefonnummer opført som henvendelsessted første gang i ZR's telefontavle og KRAKs vejviser 1933, og aftalen med ham må således være fra 1932. ZR havde på denne måde i realiteten en komplet redningsstation i byen. Telefonnummeret udgår efter 1933 af ZR's telefontavle og erstattes af angivelsen "Henvendelsessted", således at udrykning kun er sket via rekvisition fra ZR. 1. maj 1934 kom Falck til Middelfart og overtog Kristian Petersens kontrakt og ambulancechauffør, hvorimod Kristian Petersen beholdt kranvognen. Det er imidlertid sandsynligt, at Falck i denne forbindelse har betinget sig, at Kristian Petersen ophørte med at køre for ZR, jf. samme situation i Bogense. Seneste kendte telefontavle med Middelfart som henvendelsessted er ZR's lommebog for 1939, men ordningen kan reelt være ophørt allerede 30. april 1934.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Middelfart Museum og Falck i Middelfart
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Tilbage