Ruds Vedby


Stationshistorie:
Ruds Vedby
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 208 - 209
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Ruds Vedby

Rudsgade. Foto 1931.

Stor Mercedes personvogn fra omkring 1920 ombygget til kranvogn.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Rudsgade 7
Brandstation (ZBV)
Ultimo 1929 - 30.3.1932:
Julius Petersen
98 (Udeladt til 1930)Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter
Rudsgade 7
Brandstation (ZBV)/ Kranvognsstation
1.4.1932 - 1.1.1933:
Julius Petersen
Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter / ZR i a Meta m.
Rudsgade 7
Brand- og redningsstation
13.2.1934 - 2. kvartal 1935:
Julius Petersen
Julius Petersen

Historie:
Som omtalt andetsteds var Nord- og Nordvestsjællandske Zone-Brand-Vagter et selskab ejet af Wiboltt med 2/3 og Weinreich i Snertinge med 1/3. I selskabets regnskab for 1930/31 fremgår en anlægskonto vedrørende Ruds Vedby. Stationen optræder endvidere på ZR's telefontavle fra efteråret 1930. Stationen blev etableret hos vognmand Julius Petersen. Der er lidt tvivl om, hvornår stationen blev oprettet, men man rykkede ud til brand allerede fra slutningen af 1929. Falck anlagde 1. april 1931 station i Ruds Vedby og inviterede sognerådet til at se stationen i Næstved, hvilket førte til, at Falck fik brandslukningen i Ruds Vedby. Falck havde dermed plantet sig midt i et Zone-område, hvilket førte til, at Nord- og Nordvestsjællandske Zone-Brand-Vagter overvejede at anlægge sag mod Falck for at have anlagt station i et område, som de havde fået eneret til. Kranvognen, en Mercedes personvogn fra 1926, blev købt af Julius Petersen og sendt til ZR's hovedstation i Eskildstrup, hvor den blev ombygget og forsynet med kran og pumpe. I følge en kontrakt dateret 1. april 1932 forpligtede Julius Petersen sig til, såvel dag som nat, straks at rykke ud med kranvognen, når der kaldtes på hans telefon 98. Julius Petersen skulle have kr. 2,00 pr. dagtime og kr. 3,00 pr. nattime for at rykke ud + 30 øre pr. kørt kilometer. Vognen var ejet af Julius Petersen, mens ZR leverede kranen og det øvrige redningsmateriel. Det fremgår herom: Z-R leverer udover sine Mærker, som paamonteres Vognen, det yderligere Redningsmateriel, som Z-R maatte mene nødvendigt, hvilket M (Julius Petersen) i den udstrækning det lader sig gøre paamonterer Vognen, samt gør Plads til dette i den til Udrykningsvognen afspærrede Garage, og hvori males Inskriptioner efter Aftale. M sørger for Flagstang og Plads til Z-R skilt. Flag, Skilt og Kasketter, som benyttes af M´s Folk ved Udrykningen, leveres af Z-R, og vedligeholdes af M . 1. januar 1933 indgik ZR og Julius Petersen en a Meta aftale om stationen, hvorefter de hver skulle have halvdelen af stationens indtægter og udgifter, og det fremgår også, at stationen fik ambulance, hvoraf parterne ejede hver halvdelen. Fra regnskabsbogen ved vi, at ambulancen kom 13. februar 1934, for denne dag blev udbetalingen kr. 400 erlagt. Det fremgår af regnskabsbogen, at Julius Petersen havde underskud på ambulancen. Måske derfor fik han en aftale med ZR om, at han dels ekstraordinært fik 60% første år og 55% andet år, dels at han altid kunne gå tilbage til den gamle ordning. I museets arkiv er en besøgsrapport udfærdiget 1932 af Sigurd Jørgensen i Espergærde, som i en periode førte kontrol med ZR's stationer. Han skriver: Stationen er O.K. 1. Kl. Da Weinreich med udgangen af 1933 brød med ZR, blev Julius Petersen tilbudt hans distrikt i Kalundborg og Snertinge, men alt tyder på, at disse aftaler, der er dateret 29. december 1933, ikke blev til noget. Fra 14. februar 1934 foreligger en aftale om, at Julius Petersen fremover skulle have et månedligt beløb for at passe stationen, ligesom et tilgodehavende, ZR havde opnået hos Julius Petersen på kr. 2.300, blev afskrevet. Alligevel kunne samarbejdet ikke holde. Vi ved ikke hvad der skete, men af regnskaber fremgår, at ZR i 2. kvartal 1935 købte Julius Petersens materiel samt hans halvpart i ambulancen for kr. 5.000. Stationen er derfor antagelig nedlagt i 2. kvartal 1935. Senere i 1935 oprettede ZR en erstatningsstation i Høng.

Effekter på museet fra stationen:
Kontrakter og regnskabsbøger modtaget i depot.

Link:
Flere billeder fra Ruds Vedby
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Tilbage