Grenaa


Stationshistorie:
Grenaa
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 145
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Grenaa

Stationens vognpark opstillet i Kannikegade ved siden af garagerne i nr. 5-7.

Bedford 1939 kranvogn. Bemærk den specielle ZR-mærkning.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Kannikegade 20 / Østergade 18
Redningsstation
16.8.1933 - 23.10.1951:
Herluf Trolle Christensen
132Herluf Trolle Christensen, stationsejer, a Meta med ZR
24.10.1951 - 30.9.1954:
Anna Trolle Christensen
Anna Trolle Christensen, stationsejer, a Meta med ZR
Kannikegade 5-7
Redningsstation
Kannikegade 18
Kontor / Vagtstue / Bolig

Ejendom ejet af ZR tinglyst 7.12.1954 - 4.10.1961
1.10.1954 - medio 1955:
Anders Skipper
Medio 1955 - 14.11.1960:
Arne Petersen
15.11.1960 - primo 1961:
Christen Husum
Fra omkring 1960: 20132ZR
Vesterport 3
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Ejendom ejet af ZR tinglyst 20.4.1961
Primo 1961 - 31.12.1962:
Christen Husum
Historie:
18. august 1933 er den officielle indvielsesdato i følge pressen, men udklip viser, at stationen havde været i aktivitet i hvert fald fra 26. juni 1933, hvor avisudklip omtaler udrykning i forbindelse med en ulykke med en hestevogn i Markedsgade. Trolle Christensen var vognmand og drev ved siden af ZR en vistnok ret alsidig vognmandsforretning. Falck kom først til Grenaa i 1954, og ZR var således alene i mange år, og fra stationen udgik ambulancebetjeningen i det, der i dag svarer til Grenaa, Nr. Djurs og Midt Djurs kommuner. Det er sandsynligt, at Trolle Christensen er blevet inspireret af Christian Jensen i Randers til at oprette station, for stationen var ejet af Trolle Christensen på samme måde som Christian Jensen ejede stationen i Randers, og der var tæt samarbejde med ZR Randers, hvor Anders Skipper modtog sit 10-års tegn. 23. oktober 1951 døde Trolle Christensen, og stationen blev drevet videre af hans enke, som dermed blev Danmarks første kvindelige stationsleder med hjælp fra Christian Hansen, der var forvalter hos Trolle Christensen. Villy Rasmussen arbejdede på stationen og har fortalt, at Anna Trolle Christensen om sommeren kaldte mandskabet til udrykning med en fløjte fra altanen. Hun havde to signaler, et for udrykning og et for almindelig kørsel. 1. oktober 1954 overtog ZR stationen og lejede sig ind i garager opført af Anna Trolle Christensen, mens mandskab og vagtstue blev installeret i en ejendom overfor. Til stationsleder blev ansat Anders Skipper, som siden 1938 havde været ansat hos Trolle Christensen. 15. november 1960 blev Christen Husum ansat som stationsleder. Han var abonnementsinspektør og ejendomsmægler og denne beskæftigelse beholdt han efter ansættelsen som stationsleder, i følge Elly Husum fordi direktør Jørgen Pedersen mente, at det gav ham gode kontakter i lokalområdet. Men i øvrigt var det en nyskabelse, at man ansatte en kommercielt indstillet person som stationsleder; at ideen var rigtig ses af assistancetallet. Husum så muligheder i entreprenørarbejde og anskaffede for egen regning en lastvogn med Hiab-kran. Ved flytningen til ny og større station i 1961 var der forhandlinger om en kombineret ZR og kommunal brandstation, men det blev ikke til noget. Ambulanceflyvningen har sine rødder i et brev fra en beboer på Anholt til ZR, og Grenaa spillede selvsagt en central rolle ved overførsel af patienter fra øen, hvor man landede på herregården Stensmarks marker, 1 km vest for Fornæs Fyr.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
6. juli 1948 bringer Grenaa Folkeblad en artikel om en ny ambulance til stationen og skriver bl.a. ...blev den præsenteret for Bestyrelsen for Grenaa Amtssygehus, Lægerne i Grenaa, den Motorsagkyndige, Ingeniør Mouritzen, m.fl....og der var almindelig Beundring over den nye Ambulance, der fremtræder i rødt og sort ....Der er automatisk Signalhorn og Blinklys paa Taget til at advisere Trafikanterne om, at det er en Udrykningsvogn.... Ved Præsentationen takkede Vognmanden Byraad og Sygehusbestyrelse, der havde hjulpet med ved Fremskaffelsen af Ambulancen, som har været bestilt siden 1942, og fra Sygehusbestyrelsen og Lægerne blev der ønsket til Lykke med den nye Bil....

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Christen Husum overassistent ved Falck-Zonen til 1966. Jørn Justesen blev 1. juli 1987 udnævnt til stationsleder, i perioden 1. november 1991 til 31. december 1997 var han tillige områdeleder. Han blev pensioneret 30. oktober 2000.

Assistancestatistik:
År195519561957196019611962
Antal166316891873437048976309

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1948477Bedford 1962879Pumpe Ford Prefect 1954512
Ford Mainline 1955525
Mercedes 1957584Entreprenørafdeling
Chevrolet 1948826
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak til:
Tinglysningsdommeren i Grenaa, Grenaa Egnsarkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Grenaa

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
GRENÅ
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
30 12 1938DjurslandSnekaos = mange køretøjs-assistancer
16 01 1940DjurslandSnekaos = mange assistancer, ZR-kran fastkørt
19 03DjurslandSnekaos = mange assistancer
13 02 1941Grenå Å7-årig dreng druknet
#
21 05Trustrup, TogulykkePersontog mod godstog, 8 kvæstede og 1#
27 01 1942GjerrildLægevogn kørte fast i sneen
03 02Grenå-egnenZR benytter nu kane til lægetransport
21 05Trustrup, mosebrugArb, graveelevator faldt sammen over to, 1#
08 02 1943Kolind, LægensTag blæste af udhus
22 06Trustrup, Bjørnholmgård23 jerseykøer reddet op fra ajlebeholder
29 06Grenå HørskætteriArb, kørt over af jernbanegodsvogn
03 02 1944GodsbanegårdenFuh, løbskkørsel, bil påkørt
11 04Ved BjørnholmFuh, lastbil med 33 personer kørt i grøften
31 05Gjerrild StrandArb, blev ramt af sten i øjet
08 07 1946Ålsrode, TækkersmindeArb, 16-årig tjenestedreng sparket af hest
24 01 1947TrustrupFuh, lastbil knust mod vejtræ
27 05Karlby KlintUng kvinde styrtede 10 m ned ad Klinten
30 06KragelundArb, fik ben i æltemaskine
08 07Gjerrild StenværkArb, jungmand klemt mellem skib og bolværk #
30 12Grenå-egnenSnefygning = flere assistancer til køretøjer
27 02 1948TrustrupFuh, bil kørte ind i hus
09 03ØrumFuh, 76-årig mand væltede med cyklen
16 04Hyllested, moseMosebrand, ZR trak en traktor væk fra ilden, + Bv
28 08Tirstrup FlyvepladsMand faldt om og døde i ambulancen
28 08Tirstrup FlyvepladsHedeslag
25 10ÅlsrodeTaget blæst af ladebygning
25 10Trustrup - TirstrupFuh, vindstød kastede bil mod vejtræ
09 03 1949Grenå HavnFuh, hestevogn med 2 heste kørte i havnen
24 03KattegatHollandsk skib minesprængt, 5 kvæstede
29 03Grenå Lystanlæg2½-årig dreng nær druknet i å
31 05HavnevejFuh, lastbil mod lastbil
13 07Stenvad - GlesborgFuh, mc punkterede og væltede, 2 personer kvæstet
18 07Grenå Strand16-årig pige nær druknet under badning
09 09Ginnerup, GodthåbArb, mand sparket af hest i ansigtet
24 10Grenå-egnenStorm = adskillige stormskader
27 10Grenå-egnenStorm igen = 30-40 stormskade-assistancer
17 12Grenå HavnMotorgaleasen Håbet sprunget læk i rum sø
23 12PederstrupFuh, lastbil kørte i grøften
29 12Grenå DampvæveriArb, kvinde fik håret i maskine
11 01 1950Voldby, snestormSygdom, ambulancen måtte graves fri
23 01Grenå, Gamle Grenå8-årig dreng faldt gennem isen på åen
08 02Nimtofte, KragelundArb, faldt af hestevognen og blev kørt over
17 05KolindsundFuh, mc kørte i vandet
27 05Pindstrup MosebrugArb, ramt af afsporet tipvogn nær Ringdalsgård
31 05Grenå-Hundested FærgenKvinde sank død om på færgen
03 06Gjesing - GrenåFuh, 18-årig cyklende kvinde væltede
24 07RamtenFuh, lastbil i grøften, 14-årig pige kvæstet
24 07Grenå-egnenTordenvejr = nogle vandskader
26 07Nimtofte, BattrupholtArb, mand sparket af hest i hovedet
11 08Gjerrild Strand, spejderlejr17-årig spejder syg under øvelse
18 08MogensgadeFuh, 2-årig pige påkørt af cyklist
22 08Kastbjerg14-årig dreng sparket i hovedet af hest
19 09Hovedvej 16Fuh, bil mod autoværn i Løvenholm Skov
26 09Grenå-egnenSkybrud = mange vandskader
26 09Karlby KlintHest faldt 14 m ned fra klinten og døde
04 10ÅlsrodeDyreredning
10 10Ryomgård - KolindFuh, 79-årig mand gik ud foran mc
16 10Grenå StadionFodboldkamp = en kvæstet fod = krampe i foden
08 11GlesborgFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
11 12Hovedvej 15 ved UgelbølleFuh, 6 biler i sammenstød, + ZR Rønde + Falck
16 12Skiffard ved KatholmFuh, bil væltede i glat føre
05 01 1951Grenå-egnenGlat føre = flere mindre kørselsuheld
08 01Grenå Havn2 fiskere kulilteforgiftet i fiskerkutter
09 01Gjerrild, SostrupFuh, mælkebil kørte mod vejtræ
19 03Hovedvej 15 ved ÅlsøFuh, lastbil mod tre vejtræer
19 03Grenå-egnenSnestorm = trafikken næsten gået i stå
21 03Grenå Hessel Hede80-årig mand indebrændt i sit hus, ZR + Bv
17 04Havnevej ved nr. 34Fuh, 3-årig påkørt og dræbt af lastbil, #
02 05Markstræde - MarkedsgadeFuh, taxa med beruset fører væltede
28 05Markedsgade ved nr. 50Fuh, mc påkørte el-mast, føreren omkom, #
04 06VejlbyArb, mand faldt ned fra hestevogn
15 06Kolind ØstergårdDyreredning
11 07StenvadArb, fik væltende tipvogn ned over sig
23 07Havnevej ved nr. 51Fuh, taxa mod bil, 2 personer kvæstet
23 07Grønland 15Gasulykke = mand fundet død i sit køkken, #
03 08Grenå ved havnenFuh, 13-årig cyklende dreng kom ind under bus
06 08GrenåKvinde faldt ud fra overkøje i sommerhus
08 08Grenå HavnArb, mand faldt ned fra skibsmast
20 08GlesborgArb, 8-årig dreng kvæstede foden ved høstarbejde
03 09Bredgade - NørregadeFuh, bil mod lastbil
20 09GjerrildArb, traktor væltede i grøft på mark
01 10SivestedFuh, kvindelig cyklist væltede
02 10RamtenArb, landmand sparket af hest
03 10Fævejle - FannerupFuh, bro brød sammen under lastbil
18 10RyumgårdArb, mand kørt over af damptromle
15 11RevnDyreredning
03 12Sønder HomåStormstød blæste tag af ejendom
08 12Ved Gl. Estrup, Hovedvej 16Fuh, lastbilanhænger ramte vejtræ
01 03 1952Balle, Rugård Gods3-årig dreng druknet i sø i slotsparken, #
18 03Mejlgård GodsArb, mand forulykkede med traktor på mark
24 03Grenå-egnenSnevejr = mange kørselsuheld
02 04Ramten, Hovedvej 16Fuh, 8-årig pige løb ud foran en jeep
17 04TrustrupFuh, lastbil mod tog i overskæring
10 06Hovedvej 16 øst for AuningFuh, skærsliper gik ind i forbikørende lastbil
10 06Glentevej 10½-år gammel pige fik kogende vand over sig
11 06Grenå JernbanestationArb, arm kom i klemme og knust under rangering
16 07ÅlsøFuh, lastbil mod bil
04 08Hovedvej 16 nær GrenåFuh, 11-årig cyklende dreng ind under lastbil
21 08Glesborg, Mejlgård GodsArb, mand brækkede benet under høstarbejde
02 09LåsbyFuh, lastbil fra Grenå mod lastbil fra Randers
25 09Hovedvej 15 ved BjørnholmFuh, bil mod bil
02 10LillegadeFuh, cyklist dræbt mod lastbil, #
04 11Ved Godset RugårdDyreredning
03 12KarlbyFuh, 11-årig cyklende pige væltede
03 12Grenå-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
07 12Tirstrup, Hovedvej 15Fuh, bil forulykkede i glat føre
07 12Hovedvej 15 i GrenåFuh, bil i grøften i glat føre
12 02 1953Grenå-egnenSnestorm = nogle kørselsuheld
10 03Hovedvej 15 ved BjørnholmFuh, bil mod cementblok på kørebanen
24 03Trustrup, Hovedvej 15Fuh, bil påkørt af tog
07 04Næsby, Kolindsund4-årig dreng druknede i kanal, #
12 04Hovedvej 16 ved LøvenholmFuh, mc mod vejtræ
13 04TirstrupFuh, bil mod lysmast
27 04FladstrupArb, mand sparket af hest i ansigtet
28 04GinnerupFuh, syg mand sprang af rutebil under kørsel
09 05Trustrup, Hovedvej 15Fuh, bil mod vejsten, 1 dræbt, #
30 05KolindDyreredning
10 06Lyngby ved SaldrupgårdLastbil med halmlæs udbrændt, + Bv
13 06Ålsø, Hovedvej 15Fuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af bil
20 06Grenå-egnenVoldsom regn = mange vandskader
17 07Ved VillersøFuh, varebil mod rutebil
20 07DolmerFuh, bil i grøften
22 07Glesborg KærFastkørt hestevogn med hølæs
27 08HøbjergStaldmur, i fare for at vælte, rettet op
31 08Glesborg Kær, Grevegård14-årig dreng sparket i ansigtet af hest
31 08Ramten, Hovedvej 16Fuh, DSB-rutebil i grøften
31 08EnslevDyreredning
15 09Ramten, Langby23-årig syg kvinde døde, #
15 09Grenå, FærgekontoretArb, mand faldt ned fra stige
20 09Ålsø, Damgård6-årig dreng kvæstet af kartoffeloptager under leg
29 09Ryomgård - NimtofteFuh, lastbil mod træ
03 10Grenå, RandersvejFuh, brandbil i grøften ved større brandsted
19 10Hovedvej 15 ved TrustrupFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
11 11TirstrupFastkørt lastbil på markvej
17 12Grenå JernbanestationArb, kvinde kvæstet under rengøring af togvogn
23 12Hovedvej 15 ved ÅlsøFuh, lastbil mod vejtræ
01 01 1954Grenå - EnslevFuh, bil i grøften
02 02Grenå DampvæveriStorbrand, brandmand kvæstet
02 02ØstergadeFuh, bil påkørt af autosprøjte fra Randers Bv
03 02Glatved Strand, kalkværkArb, 3 mand faldt 20 m ned fra skorsten, # # #
11 02Grenå-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
15 02Grenå HavnIldløs på Minestrygeren Asnæs, + Bv
18 02TirstrupFuh, bil mod telefonpæl
25 02KniFuh, bil delvist i grøften
26 02Grenå-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
26 02ÅstrupZR's kranvogn kørte fast i sneen
02 03FjellerupFuh, mc mod rutebil
12 03Grenå-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
07 04HavnevejFuh, cyklist svingede ud foran bil
05 05Homå, RavnholtDyreredning
06 05Hoed4-årig dreng dræbt under vogn på mark, #
10 05Øster Allé, baneoverskæringFuh, bybus påkørt af toget
20 05Mellemstræde - LillegadeFuh, bil påkørte kørerskole-mc
31 05KelstrupArb, traktor væltede på mark
16 06Havnevej - SøgadeFuh, cyklist væltede
16 06Trustrup, LyngbyvejFuh, cyklist påkørt af taxa, omkom, #
18 06ÅstrupvejFuh, knallert væltede
06 07KragsøDyreredning
09 07Enslev, Slemminggård12-årig dreng sparket i ansigtet af hest
10 07Ginnerup, Brokkedal2 x dyreredning
22 07HemmedDyreredning
23 07ØstergadeFuh, taxa påkørte opbremsende bil
24 07Ved Meilgård GodsFuh, bil mod bil, 16-årig dreng omkom, #
28 07Havnevej ved nr. 100Fuh, 4-årig dreng dræbt af bil, #
04 08Hovedvej 15 ved TrustrupFuh, mc påkørte gående ung mand
10 08KoedFuh, knallert væltede
11 08HemmedFuh, traktor påkørt af lastbil, 7-årig dreng død, #
11 08Grenå - HemmedFuh, ZR-Grenå-ambulance mod rutebil
14 08Grenåen ved gasværket5-årig dreng druknede i åen, #
31 08ØstergadeFuh, 14-årig cyklende dreng ind foran hestevogn
03 09Allelev2 brødre forbrændt under bekæmpelse af hvepsebo
03 09Grenå, ÅrhusvejFuh, 11-årig cyklende pige ud foran mc
11 09Grenå HavnMand undgik påkørsel af lastbil = sprang i havnen
31 10Grenå Andels SvineslagteriArb, mand forskar sig på kniv
08 11Voldby - KarlbyFuh, lastbil mod vejtræ
10 11Grenå Andels SvineslagteriArb, kvinde mistede 2 fingre i pølsemaskine
11 11Trustrup, ObdrupgårdFastkørt lastbil på mark
13 11BalleStormstød rev taget af ensilagesilo
20 11Grenå, Brolykke MejeriArb, mand skoldet af udstrømmende damp
24 11Ålsø - VejlbyFuh, mc påkørte holdende knallertkører
28 11Grenå, RørholmArb, traktor nær skredet i kanal
29 11DrammelstrupFuh, Grenå-bil mod vejtræ, bilen slæbt til Grenå
03 12Sønder AlléArb, smed gasforgiftet i nybygning
06 12Trustrup KirkeKirkeklokken nedtaget
09 12Kalkgrund ud for Grenå HavnTysk skib "Ilse" grundstødt, 4 mand + hund reddet
09 12Bønnerup StrandGlat føre = cyklist væltede
10 12Ved GlesborgFuh, bil i grøften
13 12Tirstrup - TrustrupFuh, bil mod tankbil, ips
13 12Korsgade 18Arb, kvinde fik armen i klemme i vaskemaskine
15 12LyngbyFuh, ung cyklende pige væltede
25 12GinnerupFuh, traktor med påhængsvogn væltede i kanal
28 12Grenå MotorfabrikArb, mand skar sig i hånden
28 12LillegadeKvinde faldt på fortovet
29 12Ålsø, Katholm3 fastkørte traktorer
05 01 1955SøndergadeFuh, lastbilanhænger tabte et hjul under kørsel
06 01Grenå-egnenEt par fastkørte traktorer
10 01Kolind - NødagerFuh, bil i grøften
14 01Bønnerup Strand8-årig dreng faldt i glat føre
15 01Drammelstrup, RåmosegårdArb, mand faldt ned fra halmlæs
15 01TøstrupFuh, 2 cyklister væltede i glat føre
17 01Pindstrup BriketfabrikArb, mand fik foden i klemme i kamhjul
17 01Nødager85-årig kvinde faldt i glat føre
18 01VesterportFuh, varebil mod kølevogn
18 01Ved KolindFuh, mælkebil kørte i grøften
19 01Grenå DampvæveriArb, mand fik hånd klemt i valse
22 01Ved TirstrupFuh, sneplov i grøften
23 01TrustrupFuh, sneplov i grøften
24 01ZR GrenåFoderindsamling til dyrevildtet
25 01Homå - VejlbyFuh, bil væltede
27 01HallendrupLedvogter faldt i glat føre
27 01Glesborg Kær13-årig kælkende pige brækkede benet
07 02 Enslev, Kolindsund Kanal9-årig pige redder 5-årig søster fra drukning
07 02TirstrupFuh, 9-årig cyklende pige ind foran bil
08 02GrenåFuh, lastbil tabte et baghjul under kørsel
10 02GlatvedIld i mc under opstart, + Bv
10 02Søgade 2181-årig kvinde faldt i hjemmet
10 02SivestedFuh, bil i grøften
14 02Ramten - StenvadFuh, bil i grøften
21 02Grenå-egnenSnefygning = en enkelt fastkørt bil
23 02RimsøFuh, bil mod lastbil
23 02Ved BønnerupFuh, traktor væltede i grøft i skov
28 02VejlbyFuh, bil væltede, ips
28 02AttrupFuh, mælkebil i grøften
03 03Hammelev - SangstrupFuh, bil mod traktor i tæt tåge, + Falck
04 03Ramten - StenvadFuh, bil mod bil
07 03Ørum, Hovedvej 16Fuh, lastbil mod svingende bil
19 03VoldbyTransport af 30 store kampesten ud til mark
26 03RimsøFuh, bil mod vejtræ
06 04Ørup, LangagergårdArb, mand fik rambuk ned over sig
09 04Grenå, FuglsanggårdenUng pige faldt
09 04Ved GrenåArb, traktor kørte i mergelgrav
13 04UlstrupArb, traktor i ajlebeholder
17 04Grenå, ÅrhusvejFuh, bil mod hus, ips
18 04Hovedvej 16 ved ØrumFuh, mc mod cyklist
23 04StenvadArb, smed kvæstet af tipvogn
26 04BavnehøjvejFuh, cyklist væltet af hund
26 04Grenå - ÅrhusOverflytning af ovennævnte cyklist, der døde, #
30 04Ginnerup ved BrugsenFuh, 3-årig dreng påkørt af mc
02 05Bredgade, Kolind4-årig dreng faldt ud fra 2. sal
13 05KolindHestevogn kørte fast i eng
22 05Tranehuse - StenvadFuh, lastbil mod motortog, 3 kvæstet
25 05VeggerslevFuh, 7-årig cyklende dreng påkørte hest på vejen
26 05Trustrup MarkArb, 87-årig gårdejer væltet omkuld af ko
27 05Gjerrild MarkDyreredning
01 06VeggerslevArb, traktor væltede ned i å
06 06Grenå, Bredstrup13-årig dreng faldt ned fra stige
06 06De Lichtenberg VejFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
07 06Nimtofte - TøstrupFuh, bil mod bil
08 06FannerupVanding af nyanlagt idrætsplads
18 06HomåFuh, vejtromle kørte i grøften
18 06DalsgårdeArb, traktor kørte i kanal
22 06Grenå MotorfabrikArb, mand kvæstede hånden
27 06ÅlsøArb, mand ramt af startsving i hovedet
27 06RevnSvellebro styrtede i kanal
30 06Grenå MotorfabrikArb, mand læderede en finger
07 07KystvejFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
07 07Gjerrild KroArb, mand brækkede benet under havearbejde
11 07Holme, FrederikkesmindeDyreredning
13 07Stensmark GodsArb, murstykke væltede ned over mand
16 07Bredgade 19Arb, mand kvæstede øjet ved mindre eksplosion
18 07GinnerupArb, mand faldt ned fra hølæs
20 07HomåFuh, bil ud foran bil
25 07Ved HesselFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
29 07HavnevejFuh, cyklist med lille dreng væltede
30 07Hovedvej 16 ved RamtenFuh, mc mod vejtræ, 1 kvæstet, 1 død, #
01 08Auning, Hovedvej 16Fuh, knallert ud foran bil ved Pindstrupvej, + Falck
01 08LaenKvinde faldt i have = et brækket ben
01 08LøveIld i halmstak op ad bygning
05 08Grenå ved Baunhøj MølleMand faldt = benbrud
06 08Ginnerup, SundbogårdDyreredning
06 08FladstrupDyreredning
09 08Lyngby - TrustrupFuh, lastbil i grøften
11 08Glesborg, LundenArb, mand faldt ned i høstvogn fra ladeloft
12 08Nødager, SkårupgårdArb, mand kvæstet af fork i underlivet
13 08KoedArb, 10-årig dreng faldt ned fra ladeloft
13 08BugtrupArb, mand faldt ned fra stige
15 08Thorsø ved GrenåZR foretog vanding af græsmark
16 08Ryomgård, SolbakkevejFuh, knallert mod holdende bil ved Vestergade
16 08VejlbyArb, mand faldt ned fra høloft
16 08StenvadMand faldt ned fra kirsebærtræ
17 08Balle, LykkesholmArb, 14-årig dreng faldt ned fra halmlæs
17 08Ørum60-årig kvinde brækkede lårbenet
17 08StenvadZR vandede frugtplantage
18 08DrammelstrupDyreredning
19 08Hallendrup1½-årig pige sparket af hest
22 08RyomgårdFuh, 2½-årig dreng løb ud foran mc
25 08StoregadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran mc
25 08Grenå-egnenTørke = ZR vander græsmarker
30 08SøbyHest dræbt af lyn blev transporteret væk
30 08KniDyreredning
30 08Grenå-Hundested FærgenSoldat blev syg ombord
03 09Hovedvej 16 ved KainsbakkeFuh, lastbil mod ko, der overlevede
06 09Hemmed KærIld i tørvejord, + Bv
06 09GjerrildArb, traktor i grøften på mark
10 09FjellerupArb, kvinde faldt ned fra stol
12 09Havnen, skibet m/s Codan 2 drenge drak kogesprit
15 09Trustrup, AlbøgeFuh, 15-årig cyklende dreng mod bil
16 09Hovedvej 16 ved GrenåFuh, knallert væltede
16 09Enslev63-årig kvinde dræbt af el-strøm, #
17 09Hundested FærgenLastbils kølekasse faldt af under sejlads
19 09HavnevejFuh, cyklist svingede ud foran bil
21 09Hovedvej 16 ved ØrumFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
26 09GrenåZR agerede forspand rundt i byen for defekt brødbil
29 09Grenå - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
03 10Balle - TrustrupFuh, 12-årig dreng faldt af mc ved Rødeled
05 10Grenå - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
05 10KarlbyDyreredning
05 10Villavej 1168-årig kvinde faldt på trappe
08 10Ud for politistationenFuh, knallert påkørt af bil
08 10Bønnerup Strand85-årig mand døde i hjemmet efter fuh d. 06 10
08 10HegedalFuh, knallert væltede på markvej
17 10HesselMand faldt over træstub = en brækket arm
19 10Hovedvej 16 ved RamtenFuh, bil ramte vejtræ
21 10Hovedvej 15 ved Obdrupgd.Fuh, knallert væltede
21 10Bønnerup - HemmedFuh, mc væltede
24 10BavnehøjvejFuh, cyklist væltede ned ad bakke
26 10Havnevej ud for nr. 120Fuh, 74-årig cyklende mand ud foran bil
28 10Nørregade 13Arb, kvinde fik armen i vridemaskine
31 10Fannerup Mark, Sekshøje11-årig dreng brækkede benet under leg
04 11Hovedvej 16, StenbergholtFuh, knallertkører væltede og omkom, #
07 11Grenå MotorfabrikArb, mand læderede en finger
10 11Gravlev - HyllestedFuh, lastbil væltede
10 11GlesborgMotorhavareret bil slæbt væk
15 11Grenå HavnArb, mand faldt ned i Færø-trawlers lastrum
17 11Gjerrild, Benzon (Sostrup)Dyreredning
23 11Grenå HavnSkib pumpet tør for bundvand
23 11Ginnerup, SundbogårdZR fjernede 8 trærødder
26 11AllelevsundFastkørt traktor
26 11FannerupFastkørt traktor
30 11Grenå MotorfabrikArb, mand læderede en finger
30 11Hovedvej 16 ved RamtenFuh, bil mod vejtræ
30 11Katholm - PræstensbroFuh, knallert væltede
01 12Ved godset RugårdFuh, førerløs bil med barn trillede ud over skrænt
08 12BønnerupArb, murer faldt ned fra tag
09 12Ørum, ØrbækArb, traktor skred ned i bækken fra mark
15 12Grenå-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
18 12Hovedvej 15 ved HomåFuh, lastbil med roer i grøften
18 12Godset MejlgårdArb, mand faldt 2 m ned med 80 kg halmballe
20 12Homå, RavnholtKælder med 1½- m vand pumpet tør
21 12Ud for Grenå MotorfabrikMand faldt i glat føre
01 01 1956GrenåSlagsmål, 1 kvæstet ført til sygehuset
02 01Rønde - GrenåRustvogn med motorhavari, + ZR Rønde
03 01FladstrupFuh, cyklist væltede
03 01RingsøFuh, cyklende kvinde væltede
05 01SivestedFuh, tæt røg over vejen = bil mod bil
06 01TorvetFuh, benzintankvogn mod parkeret ølvogn, ips
08 01Attrup KærFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
10 01Trustrup - LyngbyFuh, cyklist påkørte ældre mand
16 01 Grenå MotorfabrikArb, mand fik sækkevogn over benet
18 01Fannerupgård - KratholmVandfyldt grøft truede med oversvømmelse
20 01Hovedvej 10 ved HasselagerFuh, Grenå-varebil væltede rundt, slæbt til Grenå
21 01HallendrupLastbil sank i brønd
21 01Kolind - RyomgårdFuh, bil væltede rundt på taget
23 01SelkærSneplov havarerede under snerydning
23 01Lund - LykkesholmFuh, sneplov kørte i grøften
23 01Havnevej ved dampvæverietFuh, lastbil kørte i udgravning
27 01GinnerupFuh, bil mod lastbil, + Falck
29 01DolmerFuh, knallert væltede
01 02Grenå-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
09 02LillegadeFuh, baghjul faldt af lastbil under kørsel
09 02Skovridergård ved KatholmKvinde faldt i hjemmet
09 02StenvadFuh, sneplov kørte i grøften
09 02Ved TirstrupFuh, brødbil mod telefonmast
09 02Ginnerup ved Ny AsgårdFuh, traktor med påhængsvogn i grøften
09 02FjellerupFuh, bil i grøften
09 02GjerrildKvinde faldt i glat føre = hoftebrud
10 02Fjellerup ved mejerietKvinde faldt i glat føre = et kvæstet knæ
13 02LillegadeKvinde faldt i glat føre = en brækket fod
13 02NygadeFuh, løbskkørsel, ips
16 02Grenå-egnenFrost = flere biler med startvanskeligheder
20 02LillegadeStore istapper fjernet fra flere ejendomme
21 02Grenå, Grenå SamlestaldArb, arbejder kvæstet af vild ko
25 02Hovedvej 15 ved TrustrupFuh, bil i grøften
27 02EnslevFuh, mc væltede
27 02Vest for GrenåBrandskadet lastbil slæbt til værksted
28 02Østergade 15Tøbrud = ½ m vand på gårdsplads pumpet væk
02 03Vestervej, alderdomshjem87-årig kvinde faldt om, sygdom
05 03AllelevArb, mand sparket af hest = benbrud
05 03Østergade, dyrlægeklinikZR installerede en 3½ T maskine på 1. sal
06 03Balle - TrustrupFuh, varebil i grøften
08 03Trustrup10-årig dreng faldt ned fra ladeloft
16 03SkiffardFuh, lastbil kørte i grøften
16 03Nimtofte, ved SkalhøjgårdFuh, bil mod telefonmast
22 04BattrupholtArb, ung mand kvæstede hånden under arbejde
28 04Grenå10-årig dreng faldt = armbrud
28 04Søndergade64-årig kvinde sank død om på gaden, #
01 05FasanvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil
17 05Hovedvej 15 ved TrustrupFuh, beruset cyklist væltede
20 05PrimulavejKvinde fundet død i sit havehus, #
22 05Grenå Havn, motorfabrikArb, mand fik finger i metalklipper
25 05ÅlsrodeDyreredning
30 05GjerrildTørke = roerne vandes af ZR
30 05HolmeDyreredning
31 05EnslevFuh, cyklist væltede
31 05Dystrup, Dystrup Sø14-årig dreng druknede i sø, # , + ZR Randers
31 05Havnevej, tømmerpladsArb, mand fik benet under træstamme
31 05GravlevDyreredning
04 06GinnerupTørke = ZR vander markafgrøder
07 06Korsgade 186-årig dreng læderede finger i plæneklipper
07 06Ved HesselagerFuh, cyklist mod lastbil i vejsving
10 06Grenå, Hovedvej 15Fuh, knallert ud foran bil
11 06Nimtofte - KoedFuh, mc mod bil ved Skalhøjgård
20 06Østerbrogade, autoforhandlerArb, mand kvæstede hovedet i smøregrav
25 06Thorsø nord for GrenåFuh, bil ud foran mc
25 06Ørum - GinnerupFuh, lille dreng løb ud foran bil
28 06RobstrupFuh, cyklende kvinde mod bil og omkom, #
02 07Grenå Havn13-årig dreng med blodforgiftning sat i land
04 07GjerrildTørke = ZR vander jordbærmark
06 07VestervejFuh, mc mod telefonpæl
06 07Grenå - ÅrhusPatientoverførsel til Århus Kommunehospital
10 07Kolind ved Teknisk SkoleFuh, bil mod bil, + ZR Rønde
12 07Ørum - StenvadFuh, 7-årig cyklende dreng væltede på bakke
14 07Thorsø nord for GrenåFuh, mc mod taxa
17 07Grenå HavnHavnefest = ZR afholder frømandsdemonstration
24 07NimtofteFuh, knallert væltede
25 07Grenå-egnenTørke = ZR vandede markafgrøder
26 07SivestedFuh, mc mod bil, mc'en omkom, #
27 07TorvetFuh, førerløs bil trillede mod anden bil
28 07Rugård, engdragDyreredning, 4 kvier i dyb vandfyldt grøft
30 07Ved pumpestation Ø.MaskineVådeskud : mand skød sig i benet
31 07BalleArb, løbskkørsel på moseareal, endte i mosehul
02 08Hovedvej 16 ved ØrumFuh, lastbil med anhænger mod bil, 4 kvæstet
06 08Lyngby, FrederiksdalArb, mand forskar et ben på en le
06 08Grenå StadionFodboldkamp = et brækket ben
08 08Glesborg KærArb, kvinde faldt og trådt på af ko
08 08EnslevArb, mand fik armen i tærskeværk
09 08StoregadeFuh, lastbil med anhænger havarerede
13 08Hovedvej 16 ved GrenåFuh, scooter forulykkede, 2 kvæstet
15 08VoldbyArb, mand faldt ned fra kornlæs
16 08Tirstrup ud for KildeskovgårdFuh, 74-årig kvinde gik ud foran bil
18 08Grenå-egnen6 x dyreredning
28 08NimtofteFuh, knallert væltede
03 09GinnerupMand faldt på trappe
10 09Marie Magdalene72-årig kvinde faldt ned fra stol og omkom, #
12 09GlatvedDyreredning
15 09TrustrupKvinde faldt på trappe
25 09KristiansmindeArb, mand klemt af ko
25 09Åstrup70-årig mand faldt på gårdsplads
25 09Gjerrild, Benzon (Sostrup)Fuh, mc mod stengærde
25 09Grenå-egnenFlere køer faldt i grøfter
28 09BattrupholtFuh, knallert væltede
29 09Storegade 3Arb, mand faldt ned fra varebils lad
04 10Grenå Havn ved sydmolenArb, mand faldt ned i pram
04 10KolindbroFuh, cyklist påkørte 80-årig kvinde, der omkom, #
08 10Stenvad, Egeballegård5-årig dreng fik fingre i plæneklipper
08 10Ålsrode, KejsegårdDyreredning
19 10Gjerrild, FjeldholmArb, 11-årig dreng kørt over af roevogn på mark
19 10Grenå - RandersPatientoverførsel til Randers
20 10Kolind, SøbyFastkørt traktor
22 10Randers, Øster BjerregravFuh, bil mod træ, slæbt til Hundestedfærgen i Grenå
22 10Hovedvej 16 ved RamtenFuh, 70-årig cyklende mand påkørt af bil
29 10RyomgårdFuh, bil påkørte svingende rutebil
01 11Stranden ved GrenåArb, soldat forskar sig på knust flaske
03 11Tirstrup, Høegholm7-årig dreng kørt over af traktorvogn
07 11ÅrhusvejFuh, mc mod svingende lastbil
08 11Strandgade 34Varmtvandsbeholder sprang læk
08 11Søren Kannes VejFuh, 4-årig dreng påkørt af cyklist
09 11Glesborg KærArb, 16-årig dreng sparket i ansigtet af hest
10 11Hemmed KærDyreredning
10 11PederstrupKvinde faldt ned fra loft
12 11Revn - EnslevFuh, bil kørte mod grusbunke
13 11RyomgårdFuh, cyklende kvinde væltede
13 11SivestedFuh, traktor kørte i grøften
15 11Stenvad - ØrumIld i ledningsnettet på bil under kørsel
24 11GrønningenArb, murer fik spand med kalk i hovedet
26 11HavnevejMand faldt på gaden og døde, #
26 11SivestedFastkørt traktor
27 11Ved GrenåStorm = stor høstak i fare for at vælte
30 11Glatved80-årig kvinde faldt i hjemmet
30 11Ørum75-årig kvinde faldt i hjemmet
03 12Fannerup - SkiffardFuh, mc mod knallert, mc'en omkom, #
03 12Grenå - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
07 12Thorsø ved Grenå5-årig dreng fik 50 kg.s sæk ned over benet
15 12GjerrildArb, 2 mand faldt ned fra hustag
22 12Drammelstrup, Hovedvej 15Fuh, kvinde gik ud foran rutebil og omkom, #
25 12GinnerupKvinde faldt ned fra stol


02 01 1957Fannerup MarkArb, mand i klemme mellem 2 lastbiler
03 01Ålsø ved BrugsenFuh, bil påkørte ZR Grenå-Ambulance
04 01Ved GjerrildFuh, varebil i grøften
07 01Århus, ÅbyhøjFuh, Grenå-fragtbil forulykket og slæbt hjem
07 01Grenå – ÅrhusPatientoverførsel til Århus med 4-årig pige
14 01Skovbakkevej72-årig mand sank død om, #
19 01PindstrupMand faldt på gårdsplads, glat føre
21 01Mejlgård - TranehuseFuh, cyklist mod cyklist, 2 kvæstet
21 01Lillegade ud for nr. 11Kvinde sank død om på gaden, #
23 01Grenå, fiskekutteren AmritArb, mand faldt = armbrud
04 02Hyllested – RugårdFuh, bil ud over skrænt, ips
04 02Ved MejlgårdFuh, varebil motorhavarerede på skovvej
19 02Hovedvej 16 ved KirialFuh, lastbil med anhænger i grøften
19 02Sønder HomåFastkørt mælkebil
22 02Gjerrild - HemmedFuh, varebil væltede rundt i glat føre
25 02KristiansmindevejFuh, cyklende kvinde væltede
25 02Ved KolindArb, soldat faldt i vandet under brobygning
01 03Gjerrild2-årig pige faldt i balje med kogende vand
02 03Hessel2-årig dreng brækkede benet i hundekæde
04 03TranehuseArb, mand læderede finger i rundsav
06 03Hovedvej 15 ved HøgholmFuh, DSB-rutebil mod bil, 3 kvæstet
06 03VesterportFuh, cyklist væltede
06 03DolmerArb, mand i klemme under ko under malkning
06 03LyngbyFuh, bil mod bil med kartofler, ips
13 03HavnevejFuh, 15-årig cyklende dreng mod parkeret bil
14 03Trustrup – GrenåFuh, knallert væltede
16 03Grenå88-årig mand sank død om i barbérsalon, #
21 03Hovedvej 15 i TirstrupFuh, mc mod bil
27 03Søren Kannes Vej 56-årig dreng faldt 3 m ned fra trappe
04 04Ålsø, PetersmindeArb, mand væltet omkuld af ko under malkning
11 04GjerrildArb, mand sparket af hest i stald
15 04Fladstrup – LyngbyFuh, bil mod bil, mor + baby kvæstet
20 04Grenå Havn, baneoverskæringFuh, scooter væltede, norsk fører omkom, #
23 04Hovedvej 15 syd for TrustrupFuh, fodgænger og knallert påkørt af mc
24 04Brolykke Mejeri ved GrenåGammel 3 T kedel udtaget fra mejeriet
29 04Hovedvej 16 ved KirialFuh, lastbiltog kørte i grøften
30 04Hovedvej 16 ved KirialFuh, bil ud over skrænt, 2 kvæstede
30 04KarlbyMand faldt ned fra bord på loft
03 05Balle - BirkesigIld i lastbil under kørsel, + Bv
06 05Gammel KolindDyreredning
11 05Ved GrenåFuh, 7-årig cyklende pige væltede
26 05VeggerslevFuh, mc forulykkede
06 06SivestedFuh, 2-årig dreng løb ud foran lastbil
11 06GjerrildDyreredning
20 06Tirstrup Flyveplads – GrenåPatientoverførsel til Grenå
23 06Fasanvej 262-årig dreng faldt ud fra køkkenvindue på 1. sal
24 06Ved RamskovgårdFuh, cyklist væltede
24 06Rugård StrandKvinde faldt = en kvæstet fod
24 06KystvejFuh, knallert mod bil
25 06GjerrildTørke = ZR vander jordbær-arealer
04 07FjellerupFuh, mc mod knallert
10 07StenvadTørke = ZR vandede frugtplantage
10 07Feldballe18-årig cyklende dreng fik et ildebefindende
15 07Grenå Torv, gl. købmandsgårdZR transport af gravsten til nyt museum på torvet
15 07KærbyFuh, knallert mod mc, 1 kvæstet
15 07Grenå HavnKvinde blev syg ombord på Hundested-færgen
18 07TøstrupFuh, mc mod telefonpæl
22 07Hovedvej 16 ved RamtenFuh, bil ramte udragende gods på traktorvogn
22 07EnslevZR oversprøjtede en flok kreaturer med vand
23 07Grenå Havn, skibsbyggeriArb, mand fik hammer i hovedet
24 07BalleFuh, mc mod ZR-personbil, ips
29 07GrenåDynamo i bil brændte sammen
29 07Grenå-egnenMange dyreredninger i varmen i den seneste tid
01 08SøbyArb, traktor + selvbinder ned ad dyb skrænt
02 08StenvadFuh, mc væltede
08 08Mejlgård GodsDyreredning, 19 kvier sad fast i engjord
10 08StenvadFastkørt lastbil i mose
14 08Ålsø – ÅlsrodeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
16 08Grenå-egnenVoldsom regn = mange vandskader
17 08Grenå TorvFuh, scooter væltede under opbremsning
17 08Enslev MarkFuh, knallert væltede
23 08Ryomgård – NimtofteMotorhavareret bil slæbt væk
28 08Hovedvej 16 ved MastrupgårdFuh, knallert ud foran bil, knallertkøreren #
28 08Grenå Vestre SkoleMislykket væltning af stor mur, + ZR Randers
29 08Grenå Vestre SkoleMuren blev nu væltet, + ZR Rønde
02 09StoregadeFuh, mand gik ud foran mc
04 09ØrumFuh, cyklist påkørt af lastbil
09 09Hovedvej 16 – KanalvejFuh, bil mod cyklende ung pige
10 09AlbøgeFuh, bil mod bil
12 09Hovedvej 15 i TrustrupFuh, 78-årig mand gik ud foran mc
16 09GrenåFodboldkamp = benbrud
23 09Marie MagdaleneFuh, mc mod cyklist
03 10Kolind – SivestedFuh, mc mod traktor
07 10Ryomgård – NimtofteFuh, 83-årig mand påkørt af knallert
08 10SøndergadeFuh, fyldt syreballon faldt af lastbil under kørsel
11 10Ålsrode4-årig dreng faldt ned fra vogn
21 10SkindbjergStorm = stormskade på stuehus
27 10Grenå Havn, motorfabrikArb, mand kvæstede finger i maskine
30 10Glesborg KærDyreredning
06 11Hammelev ved BrugsenFuh, førerløs traktor med vogn ned ad skrænt
16 11Tirstrup – RosmusFuh, varebil mod telefonpæl
18 11Balle, asfaltfabrikArb, mand fik læssekran ned over benet
28 11ÅlsrodeArb, kvinde væltet omkuld af ko i stald
03 12KirialArb, traktor væltede på mark, ips
03 12DolmerFuh, lastbil i grøften og ud på mark
04 12Bønnerup, BirkelundArb, mand faldt ned fra skifertag
09 12Lillegade 3Vand i kælder
12 12Fladstrup – LyngbyFuh, bil skred ind på mark
16 12Fannerup, FannerupgårdArb, mand faldt på gårdsplads = hjernerystelse
19 12Hemmed – GlesborgFuh, varebil væltede rundt
24 12HavnevejFuh, bil ud foran mc
30 12Hovedvej 16 v. Mastrup MarkFuh, knallert mod bil, 17-årig dreng kvæstet
-

31 12 1957Hovedvej 15 ved TrustrupFuh, bil mod vejtræ, + Falck
02 01 1958KoedArb, mand kulilteforgiftet i maskinhus
17 01Grenå, Vesters SkibsbyggeriArb, mand skoldet af kogende bejdse
23 01Ved Slemming GårdFuh, 8 biler fastkørt i samme snedrive
24 01HøbjergArb, mand styrtede ned fra staldloft
25 01Grenå, Vesters SkibsbyggeriArb, tømrer kvæstede en finger med økse
25 01RobstrupKvinde faldt i stue
01 02Sivested78-årig kvinde faldt i sit køkken
06 02Ved HyllestedFastkørt sneplov
12 02Grenå-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
15 02StenvadTøbrud = landejendom oversvømmet
15 02Balle, skolenTøbrud = vandfyldt fyrrum
17 02SangstrupTøbrud = flere vandfyldte kældre
06 03Grenå, Grenå MotorfabrikArb, mand læderede finger
08 03SøndergadeKvinde faldt i glat føre
08 03Grenå, Fuglsang4-årig pige skoldet af kogende vand
15 03Grenå Havn4 T lastbil ilandsat fra skib
17 03Balle, HoedgårdZR assisterede ved fældning af højt træ
25 03Voldby – stranden ved Fornæs7 T hus flyttet fra Voldby til Fornæs
28 03Søren Kannes VejFuh, 5-årig pige på rulleskøjter ud foran bil
09 04Ved godset Hessel ved GrenåFuh, 2-årig dreng på legecykel mod toget, #
12 04Attrup2-årig pige fundet bevidstløs i vandhul
23 04HavnevejFuh, varebil mod holdende lastbil, 4 kvæstet
21 05Tøstrup, TøstrupvejFuh, 9-årig cyklende pige væltede
28 05Hemmed Kær og Glesborg Kær5 dyreredninger
02 06Grenå, feriekolonien ”Solhytten”11-årig pige stødte hovedet gennem glasdør
22 06SangstrupFuh, mc væltede
02 07GrenåFuh, 3-årig pige fik foden i cykelforhjul
02 07ØstenfjeldArb, 78-årig kvinde væltet omkuld af kvie
05 07EnslevFuh, bil mod bil
05 07VeggerslevArb, traktor væltede på mark
07 07Voldby – HammelevFuh, bil mod bil, ips
21 07RosmusFuh, cyklende kvinde med barn væltede
21 07Emmedsbo – HemmedFuh, mc mod traktor, 2 kvæstet
09 08Århusvej – FasanvejFuh, mc mod knallert, 2 kvæstet, + Falck
12 08Ved GrenåFuh, mejetærsker kørte i grøften
12 08Ved Revn3 fastkørte mejetærskere
23 08AllelevZR opsatte jernbjælker i gårdbyggeri
28 08RevnArb, mand faldt ned i selvbinder fra traktor
01 09RobstrupFuh, cyklene kvinde væltede
03 09Ginnerup – FannerupFuh, bil i grøften med 5 skolebørn
06 09Hovedvej 16 ved KirialFuh, bil påkørte ZR-Grenå-kranbil, ips
17 09Hallendrup - PederstrupFuh, knallert væltede
24 09Hovedvej 16 ved StenbergholtFuh, bil i grøften
29 09Ved RyomgårdFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
10 10Tirstrup SkoleArb, mand faldt 8 m ned fra tag
13 10StenvadFuh, mc mod bil
16 10Nimtofte – RamtenFuh, tankbil ud over skrænt, + ZR Rønde
16 10SønderbroFuh, lastbil mod rækværk ved å
18 10FannerupFuh, bil kørte ind i høstak
31 10Grenå HavnArb, mand faldt ned i skibslastrum
02 11RyomgårdFuh, cyklist væltede = lårbensbrud
05 11EnslevFuh, bil ind på mark og påkørte traktor
11 11Trustrup, HvidbakkegårdArb, mand kvæstede hånd i tærskeværk
18 11StensmarkvejFuh, bil mod varebil, 400 æg knust
24 11Klostervej 15Arb, kvinde kvæstede arm i vridemaskine
24 11Homå, Damkærvej – Hovedvej 15Fuh, lastbil ud foran bil
25 11Glesborg, ny skolebygningArb, mand faldt ned fra stige
03 12Nimtofte, Nimtofte Skole13-årig dreng kvæstede hovedet under leg
03 12Stenvad HedeArb, mand under væltet tipvognslokomotiv
04 12Ginnerup2 fastkørte traktorer
06 12Trustrup, ObdrupgårdArb, mand faldt og fik kniv i øjet
13 12BønnerupStorm = stråtag blæste af kostald
15 12Allelev, RolighedStorm = tag blæste af ladebygning
19 12Karlby78-årig mand faldt ned fra stige i lade
22 12Grenå – EnslevFuh, cyklist væltede
02 01 1959Hovedvej 16 ved ØrumFuh, kvindelig cyklist væltede
07 01Nimtofte – RyomgårdFuh, lastbil i grøften
15 01Grenå Havn ved færgelejeFuh, lastbil tabte påhængsvogn
20 01Torup Mark – Isgård ved KnebelFuh, tankbil i grøften
20 01Grenå, Grenå MotorfabrikArb, mand mistede finger i drejebænk
29 01Grenå, skibsbyggeriArb, mand kvæstede hånden i høvl
11 02GrenåVild undsluppen ko nedskudt af ZR
11 02Ørum, ØrbækArb, mand læderede 3 fingre i rundsav
24 02FuglsøFuh, mandskabsvogn væltede, ips
25 02NørregadeFuh, cyklende kvinde væltede
02 03Veggerslev Kirke2 kulilteforgiftet under gudstjeneste
09 03Ved KirialArb, 54-årig mand sank syg om
09 03Grenå – ÅrhusPatientoverførsel til Århus, pt. Døde, #
16 03KolindFodboldkamp = et kvæstet ben
16 03Hovedvej 15 nær GrenåFuh, knallert forulykkede
19 03FannerupDyreredning
25 03Grenå, Grenå DampvæveriArb, mand faldt og kvæstede hovedet
17 04Tranehuse – HedegårdFuh, lastbil med mælk i grøften
24 04Katholm ved savværketFuh, lastbil i grøften
29 04Ramten – StenvadFuh, bil forulykkede, ips
04 05Hovedvej 15 ved HøgholmFuh, gående 16-årig pige påkørt af knallert
11 05Skov ved MejlgårdFuh, lastbil med 400 fiskekasser i grøften
11 05SøndergadeFuh, varebil mod husmur, 2 kvæstet

19 05Hammelev11-årig dreng faldt ned fra træ
19 05StenvadFodboldkamp = slagsmål = et benbrud
27 05Kolind, maskinfabrikArb, mand fik maskine over benet
28 05MastrupVanding af tørkeramt bygmark
10 06Nimtofte4-årig pige faldt ned fra bord = benbrud
11 06Grenå ved bakke ved BavnehøjUkendt himmelfænomen obs. fra ZR-amb.
15 06Hovedvej 15 nær godset HesselFuh, mc i grøften
15 06Hedegård - TranehuseFuh, knallert mod bil, k-føreren omkom, #
19 06Emmelev – RimsøFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bil
22 06Grenå, dyrskuepladsen45 personer med solstik/hedeslag
23 06Ved RobstrupFuh, bil mod bil, ips
06 07Havnevej9-mdr pige skoldet af øllebrød
06 07Ved Grenå2 fastkørte biler
20 07Strand ved Grenå2-årig dreng blev syg i varmen
21 07Grenå, Grenå MotorfabrikArb, mand trukket ind i fræser, omkom #
28 07DolmerFuh, ung mand faldt ned fra kornlæs
28 07ØsterballeFuh, mand faldt ned fra kornlæs
31 07FladstrupSkybrud = oversvømmet gård
31 07Thorsø ved GrenåSkybrud = vandfyldt stuehus
05 08Hovedvej 16 nær GrenåFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
10 08Katholm GodsIld i mejetærsker, + Bv
17 08Grenå – VoldbyFuh, lastbil i grøften
19 08Torvet, købmandsforretningHvepsebo uskadeliggjort
24 08Lillegade, møbelforretning m.f.Sprængt vandrør = flere etager vandskadet
25 08De Lichtenbergs Vej 3Lille dreng med kramper til sygehuset
07 09Grenå, andelssvineslagteriArb, mand fik knust brilleglas i øjet
08 09GjerrildVanding af tørkeramt hvidkålsmark
10 09Kolind – RyomgårdFuh, knallert forulykkede
10 09Grenå, Grenå DampvæveriArb, kvinde faldt
17 09AllelevFastkørt traktor
21 09Rugård – HyllestedFuh, traktor væltede i grøften, ips
21 09AttrupDyreredning, 6 kvier i grøft
26 09Grenå, andelssvineslagteriArb, mand fik kogende vand i støvlerne
30 09NimtofteFuh, traktor + vogn påkørte knallert
02 10Søholm ved KærbyFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
10 10Stenvad – TranehuseFuh, punktering = bil væltede, ips
12 10NimtofteDyreredning, 2 kvier druknede i kanal
12 10Grenå5 m af 23 m høj tv-antenne nedtaget af ZR
12 10Albøge76-årig kvinde faldt på kældertrappe
12 10HavnevejFuh, bil ud foran mc, + Falck
12 10FannerupFuh, mand i vejsiden påkørt af bil
14 10Kolind, maskinværkstedArb, ild i lærlings tøj
19 10Bredgade 45Arb, kvinde fik hånden i vridemaskine
28 10Grenå Havn, stormNybygning afdækket med pressenninger
28 10Dolmer, stormFesttelt afdækket med pressenninger
28 10Fævejle, storm16 m høj mølle løb løbsk
04 11Grenå, Grenå MotorfabrikArb, mand fik aksel ned over foden
06 11VeggerslevDyreredning
10 11Ved StensmarkFuh, varebil forulykkede, ips
13 11Grenå, Vestre SkoleZR assisterede ved nedrivning af skolen
16 11Veggerslev – VoldbyFuh, lastbil kørte ned i kabelgrav
17 11FrederikslundFuh, førerløs bil trillede ud i mergelgrav
20 11Ålsrode – BalleFuh, 14-årig cyklende pige væltede
24 11HavnevejFuh, mc mod cyklende kvinde, 2 kvæstet
07 12Grenå-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
08 12Grenå, automobillagerStormstød knuste udstillingsvindue
09 12ÅlsrodeStormstød ødelagde taget over grisehus
10 12Pederstrup45 sølvbryllupsgæster sneede inde
26 12HoedArb, dreng kvæstede foden på traktor
29 12Grenå HavnFrederikshavnkutter sprang læk
08 01 1960TirstrupFuh, sten fra lastbil mod bilrude, 1 kvæstet
12 01Kolind ml. jernbanen og BredgadeFuh, 9-årig dreng under lastbilbaghjul
15 01Søndergade 4Fuh, ZR-Grenå-kranbil mod butiksrude
19 01FladstrupDyreredning, smågrise reddet fra drukning
21 01Grenå HavnArb, mand faldt over en spand
22 01ØstergadeKvinde faldt i glat føre
25 01MastrupSmeltevand trængte ind i lade med kornlager
25 01ZR GrenåZR indsamler foder til de sultne fugle
01 02Grenå HallenHåndbold = et kvæstet knæ
05 02Hovedvej 16 ved Gl. EstrupFuh, flyttebil i grøften
05 02VoldbyDyrlæge foretog kejsersnit på ko
06 02Gjerrild, Sostrup (Benzon) GodsArb, mand faldt ned fra staldloft
06 02Grenå Havn, motorfabrikArb, mand fik hånden i klemme
13 02Lyngbyvej – AllelevvejFuh, bil ud over autoværn i snefygning
13 02Stenvad – TranehuseFuh, sneplov kørte i grøften
15 02VeggerslevFuh, bil mod bil, 2 kvæstet, + Falck
20 02Grenå-egnenSnekaos/fygning = flere kørselsuheld
24 02VoldbyAjle og smeltevand trængte ind i kostald
26 02Kolind, BredgadeMand faldt i glat føre
29 02NødagerKvinde faldt i glat føre
02 03Hovedvej 16 ved MastrupFuh, lastbiltog kørte i grøften
04 03Hyllested ved nye skoleGravemaskine skred ned i udgravning
10 03Ørum ved kirkegårdenStor knækket gren trukket ned på jorden
23 03Tirstrup, godset Søholt31 m højt træ truede med at vælte ned i hus
02 04Ebeltoft HavnArb, lastbil bakkede ud over kajkanten
04 04GjerrildArb, mand fik læsket kalk i øjnene
08 04Grenå, flygtningehjælpindsamlingZR ass, med 4 vogne til indsamlingen
11 04Voldby – GrenåZR flyttede 8 x 3.5 m træhus til Grenå
13 04Vejlby – ÅlsøFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
22 04ÅlsøStormstød ødelagde stråtag på stuehus
30 04Bivej til RingvejenFastkørt lastbil
06 05Kolind ved den gamle skoleFuh, knallert mod cyklende kvinde
09 05GrenåZR deltog i optog gennem byen
11 05DalstrupArb, mand fik murbrokker ned over sig
11 05Kirial, DjursgårdZR installerede luftanlæg i dyb brønd
24 05Grenå, maltfabrikSkorstensdel faldt ned over fabrikstag, ips
27 05Stensmark (landingsplads) – GrenåPatientoverførsel fra ZR-fly til Grenå
03 06Beværtningen ved Grenå havnMand blev syg på beværtning
03 06SlettenTørke = ZR vandede stor kartoffelmark
04 06Fjellerup, SkovgårdeArb, elektriker faldt 6 m ned fra elmast, ips
04 06RyomgårdFuh, 12 T vejtromle kørte i grøften
08 06ÅrhusvejFuh, bil mod bil, ips
17 06Grenå Havn, isværkZR satte ny transportør på plads i isværket
20 06Hovedvej 16 – HedevejFuh, bil ud foran bil, 2 kvæstet
23 06Ramten SøDyreredning
25 06VeggerslevTørke = ZR vandede mark med blomkål
27 06VoldbyFuh, 8-årig dreng ramt af udskridende bil
28 06ØrumDyreredning
29 06RimsøStormstød væltede træ ned over stald
29 06VeggerslevStormstød væltede træ ned over stald
01 07TorvetBeruset mand faldt = hjernerystelse
02 07ØstergadeMand faldt bevidstløs om på gaden
02 07GrenåArb, mand fik finger i fræsemaskine
04 07Mastrup, Hovedvej 16Fuh, bil væltede rundt, ips
04 07Ved Grenå PolitistationFuh, 16-årig dreng på racercykel væltede
06 07Grenå Strand, campingpladsTeltligger blev syg
16 07Grenå HavnStålkutter ”Trevia” af Hirtshals sprang læk
22 07August Kroghs Vej – AhornvejZR flyttede 20 T sommerhus til Ahornvej
23 07August Kroghs VejZR ass, ved nedrivning af hus
28 07VeggerslevFuh, ung cyklende pige væltede
01 08BalleFuh, bil påkørte ung cyklende pige
02 08Emmedsbo12-årig dreng kom i klemme under ko
04 08KolindFodboldkamp = 2 kvæstede spillere
05 08Mastrup, Mastrupvej v. SkærvadFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
11 08Dronning Louise VejZR ass, ved fjernelse af en række træer
11 08Ved GjerrildFuh, lastbil med grøntsager kørte i grøften
11 08Århusvej ved RingvejenFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
11 08DunhammervejArb, murer faldt 5 m ned fra nybygning
20 08Kirial, Hovedvej 16Fuh, scooter mod opbremsende varebil
23 08Steensmark flyveplads – GrenåPatientkørsel til Grenå Sygehus
26 08ØstergadeFuh, 10-årig pige gik ud foran knallert
27 08Ved Ålsø MølleFuh, bil ud over skrænt, 1 kvæstet
27 08BalleFuh, ung kvinde løb ud foran bil
29 08Grenå, stadionFodboldkamp = spiller fik benbrud
01 09TirstrupVarebils styretøj brød sammen
05 09KlostervejDyreredning, kat på 8 m høj el-mast
05 09Plantagevej16-årig dreng overfaldet af hvepse
05 09PlantagevejZR fjernede 2 hvepsebo i huskælder
08 09Grenå HavnSygdom på tysk skib, der dog tog til Århus
09 09GasværksvejFuh, cyklende kvinde påkørt af knallert
09 09Lund, Hovedvej 15Fuh, mobilt korntørreri væltede, ips
17 09GlesborgMand skoldede den ene fod
20 09Grenå, gartneri Chr. PedersenZR ass ved placering af 6000 l olietank
21 09Enslev – GinnerupFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
27 09Hovedvej 15 ved GrenåFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
05 10Grenå Havn, bådeværftArb, mand fik planker ned over hånden
05 10Hovedvej 16 nær GrenåFuh, lastbil mod varebil, 2 kvæstet, + Falck
19 10Kolindsund nær RørholmFuh, lastbil med halmballe i grøften, ips
19 10Hyllested – Hyllested GårdeFuh, lastbilanhænger i grøften
22 10Færgen Grenå – GöteborgZR opsatte presenninger over soldækket
01 11Ringvejen – ÅrhusvejFuh, mc mod rækværk
01 11Glatved40 T ral væltede ned over holdende lastbil
09 11Nimtofte, SjørupArb, mand kom under roevogn
09 11Voldby, ungdomsskoleElev faldt over bænk = en kvæstet ryg
14 11Gjerrild – Tirstrup FlyvepladsPatientoverførsel til ZR-fly i Tirstrup
14 11Grenå – Randers2 patientoverførsler til Randers
16 11Skolebakken 20, Kattegatskolen16-årig dreng kvæstet i gymnastiktime
25 11Nimtofte – Hovedvej 16Fuh, mc mod varebil, 1 kvæstet
08 12Ved HemmedFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af mc
08 12Grenå, TorvetFuh, beruset bilist påkørte mc, 1 kvæstet
10 12ØsterbrogadeFuh, ældre cyklende mand faldt død om, #
10 12Hovedvej 15 ved Obdrup MølleFuh, DSB-rutebil skred i grøften, ips
17 12Rimsø – KastbjergFuh, fragtbil væltede, ips
30 12Høbjerg71-årig mand sank død om på vejen, #
04 01 1961Grenå Havn, inspektionsskibSyg kok befordret til København
06 01Nimtofte – RamtenFuh, bil væltede rundt i glat føre, ips
12 01Ved AttrupFuh, 60-årig cyklende mand væltede
13 01Pederstrup – HallendrupFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
14 01TrustrupFuh, cyklende kvinde væltede
30 01Stensmark – Grenå SygehusPatient fra Anholt kørt til Grenå Sygehus
02 02Glesborg, HøjskovSkorstenspibe nedtaget fra ejendom
13 02EnslevZR ass ved fældning af stort træ op ad bygning
18 02Storegade ved nr. 49Fuh, 4-årig dreng gik ud foran bil
20 02Hovedvej 16 ml. Ørum – RamtenFuh, stående mand ved mc påkørt af bil
27 02GjerrildFuh, bil ud foran lastbil, 1 kvæstet
27 02Grenå HavnTysk sømand overfaldet
07 03Grenå, SøndermølleGammel vindmølle væltet af ZR
08 03Voldby, Nørreherreds Fællesskole12-årig dreng forskar sig på rude i dør
11 03Hovedvej 16 ved RamtenFuh, lastbil ud foran varebil, 2 kvæstet
13 03ZR GrenåSyg indbragt allike kom i pleje hos ZR-mand
13 03SkiffardStormstød væltede ståtækket staldlænge
27 03RimsøStormstød ødelagde stråtag på hus
29 03GravlevStormskade
29 03Hemmed, mølleStormskade
02 04ØsterbrogadeFuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet
04 04Havnevej – N.P. Josiassens VejFuh, cyklist påkørt af mc, 1 kvæstet
10 04Ved RosmusFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
18 04RamtenDyreredning, hest i ajlebeholder
27 04Debild Hede, ThorsølundZR nedrev gammel ladebygning med kranbil
28 04Ørum, skolenybygningZR opsatte 73 stk 18 m lange spær
08 05Grenå, RingridderfestZR oprettede ambulancevagt under festen
16 05HallendrupFuh, knallert væltede
23 05Laen – ØrumFuh, bil mod bil på bakketop, ips
29 05Voldby – VeggerslevFuh, bil mod bil, ips
03 06Kirial, grusgravZR aflæssede ny stor grussorteringsmaskine
05 06Ved Grenå HavnZR ass ved optagning af gammelt skibsvrag
10 06Ørum, kommuneskoleZR lagde spær op på nybygning
17 06Ørum, kommuneskoleZR nedtog og fjernede 12 T bygningskran
03 07Randersvej ved vej til lossepladsFuh, knallert svingede ud foran bil
03 07SivestedFuh, knallert ud foran bil
14 07Hovedvej 16 ved KirialFuh, lastbiltog væltede, ips
10 08Fjellerup StrandArb, mand fik benet i spil i fiskerjolle
18 08Grenå Havn, skibsværftArb, mand forskar hånden på blikplade
19 08Ginnerup2-årig pige fik kalk i øjnene under leg
25 08AllelevFuh, traktor kørte i grøften, 1 kvæstet
27 08Nødager, Skårupgård4-årig dreng kom under traktor, omkom, #
31 08MastrupIld i mejetærsker, + Bv
01 09BønnerupFuh, knallert væltede
08 09Grønnegade – HavnevejFuh, 77-årig cyklende mand ud foran varebil, #
15 09Rimsø – GjerrildFuh, lastbil mod lastbil i vejsving, ips
18 09Kystvej ved nr. 26Fuh, 10-årig cyklende dreng væltede
18 09DalsgårdeDyreredning, ko omkom ved fald i kanal
21 09Grenå, papirfabrikArb, mand fik paprulle ned over sig
22 09Enslev8-årig pige forskar sig på knust rude
23 09Bønnerup – EmmedsboFuh, bil forulykkede, 4 kvæstet
29 09GlesborgDyreredning, ko faldt i å
30 09EnslevZR nedskød vild kvie
02 10Thorsø ved GrenåFuh, bil mod vejtræ, ips
05 10HomåFuh, knallert væltede
05 10BrøndstrupArb, 15-årig dreng kom under væltet traktor
05 10Tirstrup Flyveplads – GrenåPatientoverførsel til Grenå
05 10Balle80-årig kvinde faldt på trappe ved slagterbutik
06 10Ved KatholmFuh, cyklende kvinde væltede
09 10LillegadeFuh, lastbil med 5 T kartofler i udgravning, ips
17 10ÅrhusvejFuh, bil mod parkeret bil (lillebil), ips
19 10Grenå Havn, isværkVandtilførselstop. ZR pumpede vand til værket
23 10Hovedvej 16 ved RamtenFuh, bil mod vendende bil, 1 kvæstet
23 10FjellerupFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
25 10SkiffardArb, mand faldt af traktor på mark
28 10Grenå HavnPonton til hyttefade sank i havnen
28 10TøstrupArb, 14-årig dreng kørt over af traktorvogn
01 11LillegadeFuh, 13-T tankbil fastkørt i udgravning, ips
03 11Trustrup – BalleFuh, lastbil med 7 T asfalt skred ud, ips
06 11Katholm – ÅlsrodeFuh, bil væltede rundt, ips
18 11Grenå HavnZR læssede 30 T træstammer på jernbanevogn
20 11Mesballe – Tjerrild MosegårdFuh, bil væltede i vejsving, 2 kvæstet
21 11Hovedvej 16 i Løvenholm SkovFuh, glat føre = bil væltede, ips
07 12DalstrupArb, traktor væltede ned ad skrænt, ips
08 12Hovedvej 15 ved HesselFuh, bil i grøften i glat føre, ips
08 12Hovedvej 15 ved Lund v. TrustrupFuh, bil i grøften i glat føre, ips
14 12ZR GrenåKDAK afholdte lygteeftersyn af folks biler
14 12Hovedvej 16 lidt udenfor GrenåFuh, 43-årig gående kvinde påkørt, omkom, #
20 12KolindbroFuh, bil væltede rundt, ips
23 12 Vejlby – ÅlsøFuh, bil forulykkede, føreren forsvandt
26 12Havnevej ved nr. 32Fuh, bil mod holdende bil, ips
29 12Grenå ved ”Folketidendes” husDyreredning, kattekilling i klemme i dybt hul
06 01 1962VeggerslevMand faldt i glat føre = benbrud
06 01Sivested, PognæsFuh, cyklende kvinde væltede på gårdsplads
10 01Grenå HavnKutter med nylonline i skruen, +ZR Århus
27 01Hovedvej 16 ved MastrupFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
28 01LillegadeKvinde faldt på gaden
29 01Grenå Havn, skibet ”Hilda”Arb, 15-årig dreng fik 250 kg gods over sig
01 02Ved Bjørnholm Gods, TrustrupStorm væltede husgavl på fodermesterhus
02 02Markedsgade – NørregadeMand faldt i glat føre = lårbensbrud
02 02Mesballe88-årig kvinde faldt i stald = lårbensbrud
05 02ÅlsrodeFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af bil
06 02HammelevStorm rev hul i stråtag på stuehus
06 02Hovedvej 15 ved Trustrup, LundFuh, bil ud over skrænt i glat føre, ips
06 02Hovedvej 15 ved Trustrup, LundFuh, varebil mod mast, ips
06 02HammelevStorm ødelagde stråtag på beboelseshus
13 02SjørupStorm = tag blæste af staklade
22 02Hovedvej 16 ved KirialbakkenIld i punkteret lastbilhjul under kørsel
27 02Sundvejen ved BenzonshøjFuh, beruset bilist forulykkede i vejsving, ips
03 03Fannerup, Kanalvej ved nr. 79Fuh, bil væltede i glat føre, ips
03 03Hovedvej 16 ved Ørum ved GrenåFuh, lastbil væltede i glat føre, ips
12 03Hovedvej 16 ved Løvenholm SkovFuh, bil forulykkede i glat føre, 2 kvæstet
13 03Karlby ved Voldby75-årig kvinde sank død om, #
19 03Ved StensmarkFuh, hund væltede 22-årig cyklende pige
19 03Hyllested – TirstrupFuh, bil mod telefonpæl, 2 kvæstet
28 03Grenå, andelssvineslagteriArb, slagter mistede to fingre
04 04Bro over kanal ved FannerupFuh, lastbil sank gennem lille bro
07 04Grenå, Grenå MotorfabrikArb, mand fik motordel ned over en finger
09 04Fasanvej 18-årig dreng faldt = et kvæstet hoved
09 04Grenå, skibsbyggeriArb, mand ramte benet med økse
10 04Grenå, lystanlægDyreredning, lille ensomt lam blev indfanget
13 04RingvejenArb, lastbil væltede under aflæsning af sten
14 04Glesborg, mejeriMejeriet mistede vandforsyningen
18 04SelkærLille dreng læderede finger på såmaskine
19 04Auning – RøndeFuh, olietankbil væltede, ips, + ZR Rønde
24 04Stensmark – GrenåPatientoverførsel til Grenå Sygehus
24 04Ringvejen – KystvejFuh, scooter mod bil, ægtepar kvæstet
26 04Århusvej 114, snedkeriArb, mand fik finger i rundsav
26 04Mindre kanal syd for GrenåDyreredning, kalv faldt i kanalen
04 05Stensmark – GrenåPatientoverførsel til Grenå Sygehus
05 05HemmedDyreredning, ko i ajlebeholder
09 05Tirstrup Flyveplads – GrenåPatientoverførsel til Grenå Sygehus
12 05Ved BalleFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
12 05GravlevMand syg efter fuh tidligere på dagen
14 05Randersvej ved Grenå SygehusFuh, bil påkørte hund, der måtte aflives
15 05Fasanvej - ÅrhusvejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
17 05Kolindsund nær EnslevgårdFuh, bil kørte i kanal, ips
29 05Hovedvej 16 ved RamtenFuh, bil mod svingende knallert, 1 kvæstet
14 06UgelbølleLastbil kørte ned i ajlebeholder, +ZR Rønde
17 06Grenå, Østre Skole2 store olietanke kørt til skolen fra V. Skole
24 06Grenå HavnFuh, 17-årig cyklende dreng væltede
09 07Hovedvej 16 lidt uden for GrenåFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
10 07Hovedvej 16 ved KirialFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
10 07Gjerrild – BønnerupFuh, knallert mod bil, 1 omkom, #
19 07Kolind, savværkArb, mand fik træstykke slynget i ansigtet
19 07Glatved – KatholmFuh, lastbil væltede, ips
20 07Grenå, FuglsangFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
23 07RamtenFuh, mc væltede, 1 kvæstet
23 07Hovedvej 16 i Løvenholm SkovFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
30 07KolindDyreredning, hoppe sad fast i vandhul
03 08Hovedvej 16 ved HolmeboFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
08 08Grenå, (oliefyr ud, fjernvarme ind)ZR ass ved bortkørsel af flere oliefyr
14 08Stranden ved Grenå2 tyskere reddet fra drukning af 2 ZR-folk
20 08GlesborgFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
20 08LyngbyFuh, 16-årig pige på knallert væltede
21 08Nimtofte, Ny KolstrupgårdArb, mand faldt 5 m ned fra nybygning
21 08Enslev, Grenå (Å) ved EnslevgårdFuh, landbrugsvogn i åen, ips
01 09Grenå, Grenå KalkværkArb, mand fik sten i øjet
03 09Ringvejen – KystvejFuh, tysk bil mod bil, ips
04 09Strandstræde – SøgadeFuh, 18-årig cyklende pige ud foran bil
04 09Grenå, Grenå VærkZR ass ved læsning af 2 store vandbeholdere
04 09Grenå, Grenå MotorfabrikArb, mand kvæstede benet på jernbjælke
05 09Lillegade, urmagerforretningSkybrud = vand i kælder
14 09Stenvad, EgeballegårdArb, 14-årig dreng kørt over af traktor
15 09BalleArb, kvinde kvæstede hånden i vridemaskine
17 09EnslevArb, kvinde faldt i lade. En kvæstet arm
20 09Tirstrup, NøruplundArb, soldat sprang ned fra vogn = kvæstet fod
27 09Søby, SøbygårdArb, dreng faldt af høstvogn og kørt over
27 09SkindbjergKo løb mod høstvogn. Blev nødslagtet
29 09Østerbrogade – KorsgadeFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
03 10Grenå Sygehus – Randers SygehusAkut patientoverførsel til Randers
05 10Mårup – KolindFuh, traktor væltede, 15-årig dreng omkom, #
05 10GrenåDyreredning, kat reddet ned fra træ
06 10Ny Balle, jernbaneoverskæringFuh, varebil mod tog, 1 kvæstet
15 10”PUK-lejr” ved GrenåDreng faldt = et kvæstet ansigt
15 10Motorbanen ”Søholm” ved SøholmMc-rytter væltede. Kørt til Grenå Sygehus
22 10Grenå, Grenå PapfabrikArb, mand kvæstede hånden i maskine
22 10Vejkryds på BredstrupvejFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
24 10Tirstrup – GrenåPatientoverførsel til Grenå (fra Anholt)
29 10Carl Svenstrups Vej 458-årig pige faldt ned fra vippe
05 11DolmerFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet, + Falck
15 11Nimtofte – TøstrupFuh, cyklende kvinde væltede
17 11Grenå, Grenå KalkværkArb, mand kvæstet på silotop 20 m oppe
21 11Skærvad, Mastrupvej – Gl. LandevejFuh, lastbil mod lastbil, ips
23 11Revn – NæsgårdFuh, bil skred ud over bro i glat føre, ips
26 11Sønderled 5Mand fik vippeport i hovedet
05 12Egsmark Strand, Vibæk StrandvejFuh, bil ud over skrænt, 1 kvæstet, + Falck
10 12I/ved Kolind ??Arb, mand faldt = benbrud
13 12Grenå HavnArb, mand fik træbjælke i hovedet
27 12Veggerslev – ThorsøFuh, mælkebil forulykkede, ips
29 12BalleFuh, bil skred mod husmur i glat føre, ips
31 12EnslevSnefygning = nogle biler i vanskeligheder


Tilbage