Hurup


Stationshistorie:
Hurup
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Opdateret 4. januar 2007
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark 1. udgave
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 164
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Hurup (henvendelsessted)
Adresse/artDato/NavnTelefon
Hj. af Bredgade/Bryggerivej
Henvendelsessted
1.4.1931:
Jens Kristian Notlevsen
155
1933 - 15.4.1940:
Jens Kristian Notlevsen
Tilkaldt via ZR
16.4.1940 - 1945:
Kirstine Notlevsen
1945 - 1952:
Ukendt
Historie:
Af en kontrakt i museets arkiv fremgår, at Ford-forhandler Jens Kristian Notlevsen fra 1. april 1931 påtog sig at udføre ZR's udrykninger i Hurup mod en betaling af kr. 0,50 pr. kørt km. Ved en aftale af 29. januar 1932 påtog Notlevsen sig at holde tilsyn med ZR's katastrofeposter, og samme dato blev der indgået revideret aftale om betalingen, således at Notlevsen skulle have kr. 1,50 for at stille mandskab til rådighed i dagtimerne og kr. 2.00 i nattimerne.
Notlevsen var med sit telefonnummer opført i ZR's telefontavle og i KRAKs vejviser 1933. Telefonnummeret udgår efter 1933 af ZR's telefontavle og af KRAK, og Hurup fremgår herefter som henvendelsessted i ZR's telefontavler til ca. 1952. I mellemtiden var Notlevsen død og hans kone havde omkring 1945 afhændet forretningen. Fra 1949 foreligger en ny aftale med Hurup Motor Compagni med samme telefonnummer som Notlevsen, men det er ikke muligt at læse navnet.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Sydthy Egnshistoriske Arkiv og Falcks arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Tilbage