Nykøbing F.


Stationshistorie:
Nykøbing F.
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 189 - 191
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Nykøbing F. (Hovedkontoret)

Voldgade 9. Foto 1942.

Vestensborg Allé 29. Foto ca. 1950.

Chevrolet 1939 ambulance.

Ford V8 1946 ambulance.

G.M.C. 1944 på entreprenørarbejde. Medryggen til helt til venstre Marnefrid Suhr. Med kittel Villy Henriksen.

Horch 1938 kranvogn.

Horch 1938 kranvogn.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nygade 14
Kranvognsstation
1932 - 1940 (?):
Bernhard Petersen
899: Fra 1933 tilkaldt via ZRKørsel udført for Lolland-Falsters Redningskorps i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Slotsgade 25
Ambulancestation
2.1.1929 - 1933:
Rasmus Hansen
Tilkaldt via ZR Lolland-Falsters Redningskorps
Brogade 5
Ambulancestation
1933 - 12.6.1939:
Niels Juul Blandebjerg
26
Voldgade 9
Ambulancestation
13.6.1939 - 14.12.1945:
Vagn Lohse-Hansen
15.12.1945 - 1946:
John Lolle
Fra 15.7.1944: ZR
Vestensborg Allé 29
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Ejendom ejet af ZR tinglyst 26.11.1946
11.1946 - 31.12.1962:
Marnefrid Suhr
Fra ca. 1956
851807
Adresse/artÅrstalTelefonØkonomisk ansvarlig
Vestensborg Allé 29
Hovedkontor
5.1946 - 31.12.1962:
Johannes Hare
26 / fra ca. 1956:
851744
ZR

Historie:
Om ZR's første tid i Nykøbing F. har Erik Simonsen i 1999 bl.a. oplyst: I 1939 lå stationen hos vulkanisør Niels Juul Blandebjerg i Brogade, og jeg har mange gange kørt på udrykning med ham, idet jeg boede skråt over for hans benzintank og vulkaniseringsanstalt. Jeg var på daværende tidspunkt medlem af Dansk Røde Kors samaritterkolonne, og da han var i konstant bekneb for en hjælper, trådte jeg sommetider til. Hans eneste "assistent" var en arbejdsmand fra vulkaniseringsanstalten, som blev forsynet med en hvid kittel og en kasket, iøvrigt samme antræk, som jeg blev udstyret med. Zonen havde en kranvogn hos automobil-forhandler Bernhard Petersen i Nygade (der formentlig ejede vognen), men den var påmalet Zonens logo på begge sider af kølerhjelmen. Den var naturligvis beregnet til autohjælp og blev betjent af to "sorte" mekanikere, der også rykkede ud til dyreredning midt i byen. Det var overordentligt pinligt at være vidne til. Vi ved ikke præcist hvorfor ZR flyttede både sit hovedkontor og sin station fra Eskildstrup til Nykøbing F. men dels har det nok været upraktisk, at kontor og redningsstation var adskilt, dels var Eskildstrup uhensigtsmæssigt placeret i forhold til de sydfalsterske kommuner, hvoraf ZR allerede havde mistet tre til Falck, fordi Brandudvalget ikke ville godkende den lange kørevej. (Se kapitlet om ZR's brandvæsen).
Arne Vagn Jensen har i januar 1998 besøgt fhv. overassistent Willy Henriksen og bl.a. fået følgende beretning: Ud til alléen og hen over Tingsted å lå vagtbygningen. På grund vagtbygningens placering over åen, var der meget fodkoldt. Her residerede stationens vagtmester Jens Lykke. Han var spastiker, men gjorde god fyldest i den funktion han havde. Oprindelig var han kontorist i Eskildstrup, men da stationen flyttede til Nykøbing, blev han vagtmester. Willy Henriksen fortæller at brandudrykningen foregik med en Buick 1931, en til formålet ombygget personvogn, med en påmonteret Ellehammerpumpe på 1000 l/min. På omtrent samme tidspunkt i 1949 trådte en brandordning i kraft der påbød at der skulle medbringes en påhængssprøjte og mindst 250 meter C-slange og 450 meter B-slange i udrykningen. Afstandene til henholdsvis nord- og syd-Falster var for stor så der måtte derfor oprettes hjælpebrandvagter i Nørre Alslev og i Gedser. Efterhånden som stationens aktiviteter steg, måtte man tage en plads i brug på den anden side af alléen til opstilling af kranvognene.
Omkring 1960 blev der indledt tætte forhandlinger mellem ZR og Nykøbing F. kommune om etablering af fælles brand- og ZR-station på linie med de ordninger, man havde i Nakskov og Maribo. ZR skulle huse brandvæsenets køretøjer og foretage første udrykning, indtil brandmandskabet var mødt. En central del af disse forhandlinger var ZR's hovedkontor, som Nykøbing F. kommune havde en interesse i at bevare i byen. Det blev derfor planlagt at opføre en ny station på en kommunal grund overfor ZR-stationen. Da sammenslutningen mellem Falck og ZR blev en realitet, sagde Falcks stationsleder Knud Vognsvend i sin nytårstale, at hele projektet nu lå hos Falcks arkitekter til omarbejdning. Det blev samtidig oplyst, at ZR's kontorpersonale havde fået tre år i Nykøbing F. Der blev herefter arbejdet videre med et projekt til en fælles brand- og redningsstation på Grønsundssvej (nuværende Kringelborg Allé), der blev indviet i 1968. Under forhandlingerne om flytningen hertil, ønskede brandkommissionen at drøfte yderligere samarbejde, og 1. april 1969 overtog Falck-Zonen det kommunale brandvæsen.

Efter sammenlægningen:
Se ovenfor. Falck-Zonen-station til 20. juni 1968. Grunden og bygningerne blev overtaget af kommunen og vagtbygningen revet ned. Værkstedet og garagehallen lejet ud og 1. salen indrettet som teatersal. Marnefrid Suhr leder til sin død 25. november 1965. Hans søn Arne Reinholdt Suhr ansat 1956 som kontorelev, blev 1. maj 1975 udnævnt til stationsleder i Store Heddinge, og fra 1. oktober 1988 distriktschef for Frederiksborg og Roskilde amter.

Efter sammenlægningen/kontoret:
Ved sammenlægningen var personalet på kontoret oppe på ca. 40 personer, og pladsforholdene var helt håbløse. Efterhånden som administrationen gik over til Falck, blev personalet opsagt. Der var fem ledere på kontoret: Hovedbogholder Bjørn Bredo kom i 1964 til Falck-Zonens brand- og udlandstjeneste i Hellerup, senere til regnskabsafdelingen i Falck-Huset, begge steder som afdelingsleder, hvilket han var til sin død 21. oktober 1983. Akkvisitionschef Sejr Jørgensen fratrådte. Hovedkasserer Erik Rasmussen skulle have fortsat i Falck-Zonen, men fratrådte sommeren 1963, hvor han blev tilbudt en stilling i Nykøbing F. kommune. Leder af abonnementsafdelingen Helge Hansen, der havde sin autograf på alle ZR's abonnementskontrakter fra midten af 1950'erne, fik ansvaret for hulkortsystemet indtil dette omkring 1970 blev flyttet til Odense. Han fortsatte herefter til sin pensionering i 1974 med at ordne abonnementssager for Lolland-Falster. Leder af rapportafdelingen Verner Larsen overtog kassererarbejdet efter Erik Rasmussen, og blev fra 1968 sekretær på distriktskontoret på den nye station, indtil han gik på efterløn 31. maj 1985.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal1081762110.79410.78910.508

Effekter på museet fra stationen:
To benzindunke, to cementrelieffer fra facaden, to adgang-forbudt skilte, to brandslanger og en spritduplikator.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1946252Thames Trader 1959698Katastrofevg. Ford Thames 1952461
Ford 1946264Thames Trader 1959702Sprøjte Ford F600 1956712
Chevrolet 1947347Dodge Power 1954787Varevg. Opel Olympia 1953442
Ford Mainline 1954 *)470Mercedes 1962888Varevg. Morris 1957622
Ford Fairline 1960802Mercedes 1962889Pumpe Chevrolet 1929364
Mercedes 1961855Pumpe Opel Six 1950311
Mercedes 1962883Pumpe Ford V8 1955516
Pumpe Pegson 1958668
PersonvogneEntreprenørafdelingPumpe Pegson 1961863
Mercedes 1957 (Hare)615G.M.C. 1944600Dyreambulance, anhængerintet
Simca 1961832Mercedes 1962864
Volvo 1960 (Sejr Jørgensen)865Blokvogn amerikansk model782
Volvo 1962 (Suhr)884Blokvogn Varig 1961820
*) Udlånt til Falck i Sakskøbing fra sommeren 1962. Det høje antal vogne skyldes, at Nykøbing F. fungerede som udlånsstation for nedbrudte vogne m.v. til andre stationer.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lolland Falster

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

Andre avisomtalte hændelser end ildløs, hvor Zonens stationer på Lolland og Falster har ydet assistance. Kilde: Falcks udklipsarkiv
ZR = Zone-Redningskorpset ~ ZR stationer: Esk = Eskilstrup ~ Ged = Gedser ~ Mar = Maribo ~ Nak = Nakskov ~ Nykøbing Falster = Nyk ~ Nys = Nysted ~ Nør = Nørre Alslev ~ Sle = Slemminge ~ Sto = Stokkemarke ~ Stu = Stubbekøbing ~ Søl = Søllested ~~ Bv = Brandvæsen ~~ Cbu = Civilbeskyttelses- udrykningskolonne ~~ Arb
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014

Lolland-Falster bortset fra brand

Lolland-Falster BrandudrykningslisterTilbage