Aalbæk


Stationshistorie:
Aalbæk
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 251 - 252
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Aalbæk

Skagensvej 2. Foto ca. 1960.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nordre Strandvej 27
Kranvognsstation
1.6.1956 - ultimo 6.1960:
Poul Nielsen
135Formentlig a Meta Jørgen Pedersen / ZR.
Skagensvej 2
Kranvognsstation
11.5.1960 - 31.12.1962:
Poul Nielsen
Historie:
Museet har en kopi af Poul Nielsens overenskomst med ZR, og den lyder således: Mellem Zone-Redningskorpset og herr Poul Nielsen, Nrdr. Strandvej 27, Aalbæk, oprettes herved følgende overenskomst vedrørende pasning og ansvar for det af Zone-Redningskorpset udstationerede materiel og redningsvogn (kran) i Aalbæk. 1) Z.R. sørger for udstationering af det nødvendige materiel og vogn, der stationeres i korpsets egen garage som opstilles på lejet grund på adressen Nrdr. Strandvej 27. 2) Herr Poul Nielsen og dennes hustru har ansvaret for, at den telefon, som Z.R. lader installere, bliver passet alle døgnets 24 timer, samt at mandskab er disponibelt til enhver tid, hvor der måtte forlanges hjælp eller anden service. 3) Selve indretningen af stationen - opstilling af garage - maling - ordning af grund og overkørsel - telefon - natklokke m.v. - sker for Zone-Redningskorpsets regning, og ordnes mellem herr Poul Nielsen og Z.R. således, at herr Poul Nielsen stiller sin arbejdskraft til rådighed. 4) Herr Poul Nielsen er indforstået med, at stationen drives på bedste måde og i samarbejde med korpsets stationer i Sæby og Hjørring. Skulle herr Poul Nielsen ikke selv være disponibel, må reservemanden være af en sådan beskaffenhed, især være en dygtig chauffør, at der ikke på nogen måde gives publikum anledning til klage. 5) Der er mellem Dansk Arbejdsmandsforbund og Zone-Redningskorpset oprettet overenskomst, som skal være gældende for eventuel hjælpemandskab ved station Aalbæk. 6) Herr Poul Nielsen er forpligtet til enhver tid, at følge de af Zone-Redningskorpset givne Instrukser med hensyn til vagt, oplysninger, regnskab rapporter m.v. samt i enhver henseende at arbejde i Zone-Redningskorpsets interesse. 7) Herr Poul Nielsen forpligter sig til ikke under nogen form at oprette lignende overenskomst med nogen anden om udførelse af redningsvirksomhed, ej heller selv direkte eller indirekte at deltage i sådant i overenskomstperioden og to år derefter. 8) Zone-Redningskorpset er indforstået med, at afholde alle udgifter med hensyn til den almindelige drift af stationen, således at herr Poul Nielsen sørger for den daglige pasning og kørsel og modtager herfor: Telefonpasning m.v. månedlig kr. 125,00 / For leje af grund - kontor m.v. kr. 25,00 / Tilskud til ekstramandskab kr. 25,00 / Pr. køretime ifølge rapportopgørelse kr. 4,50 og der betales kun for det kørte antal minutter. Udover nævnte betalinger skal der afregnes herr Poul Nielsen en andel på 10 % af den portefølge som opnås i Aalbæk distriktet (dog ikke af første år). Middeltallet for køretimer kan rettes efter aftale, såfremt der bliver forholdsvis mange nattimer (kl. 20,00-8,00) 9) Aalbæk distriktet omfatter følgende kommuner: a) Råbjerg b) Skagen c) Elling d) Tværsted e) Mosbjerg f) Tolne. 10) Regnskab: Der udskrives rapporter på enhver kørsel. Kørepenge opgøres efter rapporterne 2 gange månedlig. Der udskrives ligeledes almindelig penge-regnskab hver den 1 og 15. i måneden og disse regnskaber tilstilles station Sæby, hvorfra også regnskaberne betales. 11) Denne overenskomst træder i kraft 1. juni 1956 og er gældende i 5 år og kan derefter opsiges fra begge sider med 6 måneders varsel til en første i en måned. Undtagelsesvis kan denne kontrakt fra herr Poul Nielsens side opsiges til 1. januar 1959 med 6 måneders varsel, såfremt herr Poul Nielsens erhverv ophører (på grund af underskud.). Der er fra korpsets side ret til øjeblikkelig ophævelse af overenskomsten i tilfælde af misligholdelse eller grov forsømmelse af denne overenskomst. Kontrakten er underskrevet af Poul og Britta Nielsen, for udlejer af Martha Olsen og for ZR af Jørgen Pedersen og Hare.
I 1960 etablerede Poul Nielsen BP tank hvortil stationen flyttede. En trægarage opført af ZR på Martha Olsens grund kom til ZR Lemvig.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen indgik aftale med Poul Nielsen om fortsættelse af stationen på vilkår, der kunne minde om ZR's ordning, dog uden andel i abonnementsporteføljen, og med uopsigelighed til 1. januar 1970. I 1965 ønskede Nielsen imidlertid at komme ud af aftalen, og mod forventning indgik Falck på at betale ham kr. 25.500 for ophøre før tid. Stationen lukkede 30. september 1965.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal128246323422

Effekter på museet fra stationen:
Facadeskilt.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947275
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Aalbæk

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance.

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
20 02 1961Stranden ved Gammel SkagenFastkørt bil med mulig beruset bilist, ips
11 07Stranden ved KandestederneFastkørt bil fra København
12 11Ålbækvej i Bunken KlitplantageFuh, bil væltede rundt og i grøften, ips
19 02 1962Skagen Klitplantage, Vestre OpsynFuh, bil væltede i rabatten, ips


Tilbage