Lillerød


Stationshistorie:
Lillerød
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 181
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Lillerød

Frederiksborgvej 28.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Frederiksborgvej 28
Kranvognsstation
27.7.1929 - 4.1931:
Holger J. Hansen
Allerød 100Kørsel udført for ZR i regning
Frederiksborgvej 28
Brand- og kranvognsstation
04.1931 - primo 1933:
Holger J. Hansen
Udgår af ZR's telefontavler fra ca. 1934Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter / ZR
Primo 1933 - 1936:
Bøje Hansen
Historie:
Formentlig i januar 1929 etablerede Holger J. Hansen fra Lillerød Auto-Depot sig med autohjælp og 27. juli 1929 ses en annonce med teksten Lillerød Autodepot Station for Zone-Redningskorpset hvilket er første gang navnet Zone-Redningskorpset ses anvendt. Formelt må stationen have hørt under Reinholdt Hansen og Hare i Eskildstrup, som så småt var gået i gang med at udbygge Lolland-Falsters Redningskorps til at være en landsorganisation, og der er ikke tvivl om, at etableringen i Lillerød med anvendelse af navnet Zone-Redningskorpset var med til, at Falck ekskluderede Lolland-Falsters Redningskorps af Falcks organisation. I april 1931 omtaler pressen at Lillerød Kommune har sluttet aftale med Holger J. Hansen om brandslukning, men forinden havde stationen allerede assisteret ved forskellige brande mod betaling i hvert enkelt tilfælde. 7. maj 1932 omtaler avisen, at stationen ikke kunne rykke ud til en bilbrand, fordi Holger J. Hansen var blevet syg, og straks samme dag var der læserbrev, der stemplede ordningen med ZR som uanvendelig. Formentlig i begyndelsen af 1933 må Holger J. Hansen have overdraget sin forretning til Bøje Hansen, der omtales i artikler og annoncer fra det tidspunkt. Holger J. Hansen kom til ZR på Harsdorffsvej, og kom herfra til Hillerød som stationsleder, se Hillerød. Fra 1933-34 udgår stationens telefonummer af ZR's telefontavler, og i januar 1936 omtaler dagspressen, at kommunen havde skiftet til Falck uden at bede om nyt tilbud fra ZR. Formentlig er stationen herefter blevet nedlagt.


Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
FORENINGEN PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lillerød

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark

Samlet af Vilhelm PedersenAvisomtalte udrykninger foretaget af Zonen i Lillerød
Hændelserne er omtalt i Frederiksborg Amts Avis
De anførte datoer er hændelsesdatoen og ikke datoen, hvor hændelsen blev avisomtalt
ZBV = Falcks Zone-Brandvagt, ZR = Zone-Redningskorpset

DATOINDSATSSTEDDIVERSE OPLYSNINGER
21 10 1928-ZBV Lillerød oprettes pr. d. 01 11 1928
02 03 1930GadevangHusbrand, ZR Lillerød kaldt til assistance
03 10GanløseBil kørt i grøften, trukket op efter 5 timers arbejde
01 12 1931Lynge OverdrevDigteren Kai Hoffmann og frues og forfatteren Harald Her- dal og frues hjem nedbrændt, ZR Lillerød + ZR Frederiks-sund mødte
10 09 1933-Kritik af brandordningen
10 09 1934LillerødSprøjteøvelse, Falck Hillerød skal fremover også tilkaldes til brand i Lillerøds slukningsområde
27 10KettingeSkorstensild
16 04 1936Blovstrød OverdrevTagbrand over staldbygning, Falck Hillerød assisterede


Tilbage