Amager


Stationshistorie:
Amager
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 119-120
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Amager (Station A.)

Hollænderdybet 3. Nr. 1 er Erik Tage Fabricius Rasmussen, nr. 4 Poul Oszadlik, nr. 5 Hugo Tegne-Hansen. Foto ca. 1934.

Mandskabsopstilling på Ulrik Birchs Allé 47. Fra venstre Kay Rothe Hansen, Jørgen Schmidt, Knud Lyngby Sørensen, Erik Ellis Petersen, Henry Møller, Jørn Bruhn, Thorbjørn Andersen og Elith Hansen. Foto ca. 1952.

Vagtstuen i Hollænderdybet. Ved telefonen Stig Frisholt.
Adresse/artÅrstal/StationslederTelefonØkonomisk ansvarlig
Hollænderdybet 3
Redningsstation
26.1.1934 - 28.2.1935:
Erik Tage Fabricius Rasmussen
1.3.1935 - 1937:
Poul Oszadlik
1937 - primo 1940:
Formentlig ingen stationsleder
Primo 1940 - 5.1942:
Aage Mortensen
Tilkaldt via
Station H.
(Tlf. 7770
var optaget i telefon-
bogen til 1938)
ZR
Ulrik Birchs Allé 47
Redningsstation
5.1942 - ultimo 1944:
Kaj Simonsen
Ulrik Birchs Allé 47
Ambulancestation i dagtimerne
Ultimo 1944 - 14.8.1945:
Kaj Simonsen
Ulrik Birchs Allé 47
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 15.9.1941
15.8.1945 - 31.12.1962:
Kay Rothe Hansen
Historie:
Stationen oprettes 26. januar 1934 med betegnelsen "Station A" i Hollænderdybet 3, ved Sønderbro Teater. Der var indrettet garageplads til fire køretøjer og redningsudstyr, samt vagtlokale med telefon Amager 7770 og mandskabsrum. ZR forstod til fulde at udnytte sin position som "Amagers redningskorps". Telefonnummeret Amager 7770 var kendt, og stod bl.a. på en mærkat i telefonboksene, og den megen udrykningskørsel gav ZR stor PR, som var et godt grundlag for abonnementstegning. Hertil kom, at Erik Tage Fabricius Rasmussen var amarkaner. Blandt det første mandskab var Stig Frisholt, Hugo Eiler Olsen, Kjeld Lyngby Sørensen og Hugo Tegne-Hansen. Der stationeres ambulance, Citroën 1933, og kranvogn, Ford A 1929 samt påhængssprøjte. Der var aftale med Dragør kommune om syge- og ambulancekørsel samt assistance til Dragør Brandvæsen med et pumpekøretøj. Senere anskaffede stationen en personvogn, Ford A 1930, med pumpe 250 l/min. Store abonnenter var bl.a. Dragør kommune, ambulancekørsel i Dragør, private fødeklinikker, brandredning i Dragør og Kastrup kommuner, "Grundejerforeningen i Søvang" på Sydamager m.v. Af skemaet fremgår, at Aage Mortensen var stationsleder til 1942, men vi ved reelt ikke, om han fratrådte, inden der i maj 1942 blev indviet ny station på Ulrik Birchs Allé 47, hvor der bag en eksisterende villa var opført en garagebygning med fem vognpladser. Ambulanceflyveren Kaj Simonsen blev overflyttet fra station Ø på Bernstorffsvej som stationsleder med tjenestebolig i villaen, således at han også var nærmere lufthavnen. Der indførtes 24-timers vagter med Kaj Simonsen, Kaj Børge Røpke, Jørgen Bergh og Bent Bodenhoff, mens Jørn Bruun blev dagvagt. I slutningen af 1944 skete der en affolkning af stationen idet Bent Bodenhoff forlod korpset, Jørgen Bergh gik over til modstandsbevægelsen i Jylland som telegrafist ved det illegale hovedkvarter. Han skulle sende meddelelser til SOE i London. Kaj Børge Røpke blev stationsleder i Nibe. Stationen var reduceret til ambulancestation med en hvid Ford V8 Mercury 1942. Eneste nyansættelse var ambulanceflyver Elmer Klint, der sammen med Kaj Simonsen næsten dagligt måtte køre sygeture for Frederiksberg Hospital, når de ikke var ude at flyve, hvilket Simonsen efter sigende var meget sur over. Ofte blev ZR tilkaldt med ambulance til lufthavnens værksted, men lufthavnen betingede sig, at ZR kun skulle køre, hvis korpset havde en ledig ambulance på Amager, ellers ville man kalde Falck på Amager Strandvej. Vagtmesteren svarede altid bekræftende, også selvom ambulancen skulle køre fra Platanvej, og så var det om at få sømmet i bund. 15. august 1945 blev Kaj Simonsen indkaldt til Hærens Flyvetropper og overassistent Kay Rothe Hansen blev flyttet fra Platanvej til Amager som ny stationsleder. Samtidig blev der dels forflyttet mandskab hertil og dels antaget nyt.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
10. maj 1936 indtraf en eksplosion på Medicinalfabrikken "Medicinalco", hvor en arbejder blev dræbt. Efter redningsaktionen blev ZR-folkene Poul Oszadlik og Richard Nielsen hædret med en pengegave af fabrikkens direktion.

Om en assistance i Kastrup Lufthavn i midten af 1950'erne har Frode Olsen i 1996 i et foredrag berettet: Også en anden assistance til et luftfartøj husker jeg tydeligt. Et engelsk Vickers Viking rutefly var en aften under landing i Kastrup Lufthavn kørt udenfor startbanen, således at det ene hjulsæt var sunket i den bløde jord og blevet revet af. Maskinen var kuret videre, og havde lagt sig til hvile lige i krydset hvor lufthavnens to startbaner krydser hinanden, således at lufthavnen var fuldstændig blokeret. Der var ikke kommet nogen til skade ved uheldet. Maskinen lå nede på den ene vinge, men var ellers ikke beskadiget mere, end at den kunne repareres, og den skulle derfor behandles med stor forsigtighed under bjærgningen. Tom vejede den 35 tons og der er meget få steder, der kan holde til at løfte på, faktisk er der udover understellet kun et punkt under hver vinge, der kan løftes på. Det voldte os derfor ikke så lidt hovedbrud. Ved hjælp af traverser og andet interimistisk grej lykkedes det at få maskinen løftet så meget, at den beskadigede vinge kunne anbringes på vores blokvogn, og medens den kørte på sit eget hjulsæt i den anden side, lykkedes det at få den kørt ind i den hangar, hvor den skulle repareres, så kl. 8,30 om morgenen åbnede lufthavnen igen. Men jeg kan godt fortælle jer, at en vinternat, hvor regnen uophørligt pisker ind ude fra Øresund, er Kastrup Lufthavn ikke nogen behagelig arbejdsplads.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen station. Kay Rothe Hansen fortsatte som stationsleder indtil stationen med udgangen af 1966 blev nedlagt som redningsstation. 1. januar 1967 blev stationen omdannet til Entreprenørafdeling, og Rothe kom til Falck-Huset med titel af vogninspektør, hvilken stilling han bestred til sin død 3. juni 1972. 1. februar 1970 blev "Falcks Auto Transport" etableret på stationen. 1. april 1978 blev Entreprenørafdelingen nedlagt, og stationen blev igen redningsstation med autohjælp som hovedarbejdsområde. Afhændet af Falck ved tinglysning 22. september 1992.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal881611.65511.92713.344

Effekter på museet fra stationen:
Båre, projektør på stander og slibesten samt Ford F 250 1957 bugservogn, vogn 714. På Falck-Museets udstilling på Egeskov findes isstiger fra stationen.

Vognpark 1962: (Motorpumper ført under København).
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1958680Ford Thames 1956562Personvg. Mercedes 1960747
Ford Fairline 1960809Bedford 1960791Personvg. Ford Taunus 1961838
Bugservg. Ford F 250 1957714
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Dragør Museum, Dragør Lokalarkiv, Dragør Lokalhistoriske Forening og Tele Danmark Telefonmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage