EspergærdeStationshistorie:
Espergærde
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 134
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Espergærde

ZR materiel på parade efter en oversvømmelse ved Marienlyst i oktober 1930. Sigurd Jørgensen står i midten. Personvognen med pumpe til venstre var hans. Helt til højre står Laurits Olsen med sin sprøjte. Kranvognen bagved kom formentlig fra Helsingør.

Det er efter alt at dømme Sigurd Jørgensen der sidder til højre på dette billede, og vi gætter, at det også er ham, der har malet det dramatiske motiv.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Gl. Strandvej 231
Kranvognsstation
1930 - 1932:
Sigurd Jørgensen
222Vides ikke

Historie:
Sigurd Jørgensens rolle i ZR er ikke afklaret. Vi ved, at han fra Villa Gemma drev ZR Espergærde: Dels er han omtalt i forbindelse med en redningsaktion ved Hotel Marienlyst 14. oktober 1930, dels var der i Helsingørtelefonbogen udkommet 1932 indrykket reklame for stationen. Sigurd Jørgensen havde titel af driftsleder, og han inspicerede stationerne på Sjælland, og i museets arkiv findes flere rapporter om hans besøg. Omkring årsskiftet 1932-33 opstod der uoverensstemmelser mellem Sigurd Jørgensen og ZR, og Sigurd Jørgensen langede i pressen ud efter ZR og påstod, at korpset ikke overholdt sine forpligtelser. Sigurd Jørgensen var formentlig en kendt mand i samtiden, og i museets arkiv findes forskellige avisudklip, hvor han udtaler sig om emner af almen interesse som færdselssikkerhed og verdensøkonomien.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage