Haarslev


Stationshistorie:
Haarslev
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 167- 168
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Haarslev

Original billedmosaik fra åbningen i 1936.

Johannes Edlefsen på ambulancevagt 1939 med løs medhjælper.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Bogensevej 80
Redningsstation
11.3.1936 - 31.12.1939:
Alfred Sørensen
Hindevad 84ZR

Historie:
Zone-Redningskorpset vil spænde et Net af nye Stationer over hele Fyn skrev Fyns Socialdemokrat 11. marts 1936 i forbindelse med at Haarslev-stationen blev indviet som den første station på Fyn udenfor Odense. Johannes Edlefsen var ansat på stationen 1938-1939 og har herom fortalt: Jeg skulle køre en kone fra Hindevad til Middelfart sygehus. Alt forløb planmæssigt til ca. 4 km. før Middelfart, da ville vognen ikke længere. Jeg skulle i sådanne tilfælde kontakte nærmeste station - og det var Odense. Det blev der meget skriveri ud af. Falck havde station i Middelfart...
Ifølge udklip lukkede stationen med udgangen af 1939 fordi Alfred Sørensen opsagde aftalen pga. travlhed med andre opgaver.
10. april 1945 blev der udført sabotageaktion mod Alfred Sørensens værksted, formentlig den største på Nordfyn. Det var ikke folk fra Nordfyn, der udførte sabotagen. Til gengæld havde den lokale gruppe fjernet syv tyske lastbildæk fra en garage i Bogense, der tilhørte Sørensen, ligesom de 19. april 1945 stjal hans Opel Kaptajn. Det anses for sikkert at stationen i denne forbindelse blev nedlagt.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Fyn

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
Tilbage