Præstø


Stationshistorie:
Præstø
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 200
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Præstø
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Adelgade 71
Ambulancestation
1.9.1930 - 1934:
Alfred Andersen
294Formentlig ZR.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Adelgade 71
Kranvognsstation
1.9.1930 - 1934:
Carl Andersen
Tilkaldt via ambulance-
stationen
Formentlig tilhørte vognen Carl Andersen, der udførte kørsel for ZR i regning.

Historie:
I ZR's første telefontavle fra efteråret 1930 var Præstø 294 opført som station både under redningskorps (kranvogn) og ambulance. 5. februar 1930 var Falck i følge avisen blevet tilbudt en gratis grund i Præstø, hvis man ville anlægge station i byen. Falck takkede nej p.g.a. etableringen i Næstved, men fik rent faktisk i 1943 en grund af kommunen, se herom stationssiden for Baarse og kapitlet om ZR's brandvæsen. ZR slog til og stationerede en ambulance hos vognmand Alfred Andersen, og i samme garageanlæg blev også udlagt en redningsstation med Carl Andersen som leder. 7. februar 1931 var Arnold Pilemand på inspektionsbesøg, og hans rapport betegner stationen som god. Vagten blev varetaget af ambulancestationen, der også rykkede ud med kranvognen, hvis Carl Andersen var ude. Værre var det, da Sigurd Jørgensen aflagde inspektionsbesøg formentlig 7. april 1932, hvor Carl Andersen kvitterede for modtagelse af flag, kasketter, overtrækstøj, udrykningshorn, ZR-mærker etc. Sigurd Jørgensen skrev: Stationen mindre god. Lederen manglede Interessen, da han ikke kunde faa noget Svar fra Korpset og ikke var blevet besøgt det sidste 3/4 Aar. Det lykkedes mig at faa højnet Interessen noget, men jeg tror at Korpset maa ofre lidt Tid og Penge for at faa Stationen bragt i brugbar Stand. 31. marts 1934 omtaler avisen, at ambulancen ikke er stabil. Den er nu igen til reparation i Eskildstrup, uden at ZR har stillet en anden i reserve, og sidst den var til reparation, var reservevognen dårligt i stand til at køre med 30 km/t. Kommunen og Røde Kors, der i fællesskab betaler kr. 300 (må være årligt) for stationeringen, har tilbageholdt betalingen. Stationerne må antages at være blevet nedlagt i løbet af 1934, idet Præstø ikke optræder i telefontavlerne fra 1935 og fremefter.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Præstø Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage