Torup/Hundested


Stationshistorie:
Torup/Hundested
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 232 - 233
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Torup/Hundested

Sprøjten stationeret i Torup hvor billedet formentlig er taget.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Torupvejen 118, Torup
Bizone til Helsinge
?(1927) - medio 1938:
H.E. Thorkild S. Carlsen
Hald 9
(Udeladt)
Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter
Torupvejen 118, Torup
Brandstation
Medio 1938 - 30.6.1942:
H.E. Thorkild S. Carlsen
Fra 15.1.1942 tilkaldt via ZR Helsinge
Ingen station1.7.1942 - 30.8.1942
Nørregade 81
Brandstation
1.9.1942 - 5.1946:
Thomas Hansen
Fra 15.7.1944: ZR
Amtsvejen 64
Brandstation
5.1946 - ultimo 1947:
Christian J. Christiansen
Historie:
Stationerne i Torup og Hundested - for der er reelt tale om to lokaliteter - hører til de mere sørgmuntre kapitler af ZR's historie. Hvornår gårdejer Thorkild Carlsen på Møllekildegaard fik stationeret en pumpe til brandudrykning vides ikke, men det kan meget vel have været allerede fra etableringen i Helsinge og Frederikssund i 1927. Tidligste vidnesbyrd vi har om stationen er en regnskabsbog fra 1934. ZR var således godt etableret i omtrådet, og da Frederiksværk Brandvæsen i 1936 skulle omorganiseres, var det da også naturligt, at der blev indhentet tilbud fra ZR. Et flertal i byrådet forkastede en ordning med ZR til fordel for etablering af eget brandvæsen. ZR opretholdt imidlertid alligevel sit brandvæsen i Torup, og i 1938 blev ordningen udvidet til at omfatte en motorsprøjte, som bestod af en Ford A personvogn med Ellehammerpumpe. 13. og 14. oktober 1939 omtaler aviserne, at Carlsen var tiltalt for overtrædelse af benzinrestriktionen, idet han havde taget sprøjten med til det tærskeværk, hvor han skulle arbejde. Carlsen forklarede, at det var nødvendigt at have sprøjten med, hvis der blev udrykning, men i retten blev han idømt en bøde på kr. 50,00. 6. maj 1942 omtaler avisen skarp kritik af sprøjtens indsats ved en brand på Hundested Havn 23. april, og der klages over, at Hundested ikke har sin egen sprøjte. Sognerådet vedtog at optage forhandlinger med ZR, og 12. juni meddeler avisen, at ZR skulle komme med et forslag til en nyordning. At en nyordning var påkrævet, bekræftede en stort opslået artikel 10. juli 1942 under overskriften: Brandchefen kørte til Biografen i sin Sprøjte. Udover at bruge sprøjten til biografkørsel med samme begrundelse som kørselen til tærskeværk i 1939, havde Carlsen kørt til Frederiksværk for at få lappet slangen, samtidig med, at han havde ordnet private ærinder. Politimesteren meddelte, at han fra 30. juni havde frataget Carlsen yderligere benzintildeling, således at sognet var uden brandvæsen. Efter en kort periode uden sprøjte, blev stationen flyttet til Hundested hos Thomas Hansen, hvor ZR stationerede en Buick Master fra 1927. 14. oktober 1944 blev der afholdt øvelse med sprøjten. Vandtrykket var så svagt, at der ikke kunne komme vand ud af slangen, og 16. november 1944 meddelte Brandudvalget, at stationen ikke kunne anerkendes, idet sprøjten kun kunne yde 250 m/l og kun havde 240 meter slange. Avisen havde ellers i 1942 meddelt, at stationen ville få en ny og kraftigere sprøjte, men sandheden var, at den sprøjte man fik i Hundested, var ældre end den, Carlsen havde haft i Torup. Desuagtet den manglende anerkendelse fortsatte ordningen. I 1945 opsagde Thomas Hansen aftalen med ZR, men formentlig lykkedes det ZR at overtale ham til at fortsætte. Fra 31. Maj 1946 foreligger der korrespondance med Christian J. Christiansen om at han skal overtage sprøjten. Den skulle stå hos en Axel Olsen, på hvis grund ZR skulle opføre en garage. I leje fik Olsen friabonnement på tre lastvogne og en personbil - en typisk ZR aftale. Det gik imidlertid ikke, og i 1947 indgik kommunen aftale med Frederiksværk Brandvæsen. Problemet var for ZR navnlig, at dækningsområdet var alt for lille. I 1946 var der tre udrykninger.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Hundested Kommune
Desuden tak for hjælp til Hundested Kommune, Beredskabsafdelingen
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Torup-Hundested

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.
ZR = Zone-Redningskorpset, Arb = Arbejdsulykke, Bv = Brandvæsen, Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist

AVISOMTALTE BRANDE 1927 - 1947 I SLUKNINGSDISTRIKT FOR BI-ZONE: TORUP/HUNDESTED
De anførte datoer er hændelsesdatoen og ikke datoen, hændelsen blev avisomtalt
Hændelserne er fortrinsvist læst i Frederiksborg Amts Avis
ZR = Zone-Redningskorpset, Frs = ZR Frederikssund, Hel = ZR Helsinge, Tor = ZR Torup, BV = Brandvæsen

DATOINDSATSSTEDDIVERSE OPLYSNINGER
27 10 1927En Ellehammersprøjte stationeres på en nyoprettet bi-zone til Helsinge i Torup på Halsnæs
22 12LynæsIldløs i hus
11 04 1928VinderødGårdbrand
02 06FrederiksværkPrøvealarm til Krudtværket
16 06Hundested havnIldløs i undervandsbåden Flora, (Hel + Tor kaldt ud ?)
11 07LynæsKælderbrand på Pension Djursnæs
11 07LynæsMindre ildløs i køkken
03 04 1929LynæsÆldre beboelseshus nedbrændt
23 04TorupUdhus nedbrændt, børns leg med ild
16 02 1930HundestedJernbanevej, lagerrum til materialebutik brandhærget
03 05Hundested, StorebjergNaturbrand forårsaget af gnister fra tog
03 05Hundested, UllerupNaturbrand forårsaget af gnister fra tog
11 07FrederiksværkI forbindelse med byfest gav ZR Hel + Frs + Tor en sluk- ningsdemonstration
30 05 1931FrederiksværkSprøjtedemonstration 2 steder i byen, Hel + Tor
07 07Liseleje, HyllingebjergIld i bil
12 01 1932HundestedIld i spåndynger i trælastforretning
03 03HundestedVærkstedsbygning nedbrændt
25 03Karsemose EngeNaturbrand, 10 tønder land brændt/afsvedet
30 06ved FrederiksværkNaturbrand ved Bjørnehoved
30 06ved FrederiksværkNaturbrand ved Hanehoved
26 04 1933Melby SkydeterrænNaturbrand forårsaget af militærets skydning
09 01 1934TømmerupEnghavegårds udlænger nedbrændt, Hel+Frs+Hel mødte
08 02Lynæs BakkeSommervilla nedbrændt, påsat
23 07Hundested, NørregadeTelefoncentralen, kælderbrand, Hel+Frs+Tor mødte
14 08 1935Hundested, NørregadeGarage med bil, begge dele udbrændt
26 04 1936Torup, Sturegård3 længer nedbrændt
29 05Hundested, StrandborgHotellets garagebygning nedbrændt, Hel+Frs+Tor mødte
18 08TollerupGård nedbrændt efter lynnedslag
01 05 1938TorupmagleKøkken raseret
21 07 1939Hundested LossepladsTor har i flere dage bekæmpet en affaldsbrand
18 06 1940Hundested, StorebjergNaturbrand
23 07Asserbo, KastanjegårdIld i skorsten og stråtag, mindre skader
20 01 1941LynæsBygning og træskur nedbrændt
09 04Asserbo, NyvejEjendommen Elmelængen nedbrændt
28 05Hundested MotorfabrikFabrikken stærkt brandhærget, Hel + Frs + Tor mødte
06 06SandkroenIld i skorsten og stråtaget, Hel+Frs+Tor+Frederiksværk BV
25 11ToruplilleIld i spåner ved ildsted
03 01 1942AsserboMøbelbutik brandhærget, Hel+Tor+Falck Hillerød mødte
22 04HundestedStorbrand i tømmerhandel, Hel+Frs+Tor mødte, Frederiks- værk BV forulykkede undervejs og mødte derfor ikke
25 04Karsemose, SolstienNaturbrand, ½ tønde land brændt/afsvedet
01 09-Tor-sprøjten flyttet til Nørregade 82, Hundested
21 04 1943Karsemose SandNaturbrand, 4 tønder brændt/afsvedet
13 04 1944Torup, MøllekildegårdIld i høstak
23 08Torup, MøllekildegårdIld i græsmark og en byghob
25 08Hundested, StorebjergNaturbrand, 3 ttønder lyngareal brændt/afsvedet
05 09Hundested, ØstergadeGlemt strygejern = ild i hus med nogen skade til følge
24 11 1946HundestedIld omkring en kakkelovn
25 02Hundested havnSkibsbrand = ild i brunkullasten
24 11HundestedIld omkring kakkelovn i bådebyggeri, + Hel
12 01 1947HundestedSkorstensild på Hotel Strandborg


Tilbage