Haderslev


Stationshistorie:
Haderslev
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 1467 - 148
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Haderslev

Aabenraavej 34.

Christiansfeldvej 51. Foto ca. 1959.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Jomfrustien 6
Redningsstation
1.8.1931 - 30.4.1935:
Hans Peter Petersen
775Svend Wæver, formentlig stationsejer
Aabenraavej 16
Redningsstation
1.5.1935 - 1935:
Aage Frank
376Vides ikke
Aabenraavej 34
Redningsstation
1935 - 31.12.1943:
Adolf Heinreich Asmussen
1.1.1944 - 9.2.1945:
Hans Peter Petersen
10.2.1945 - 31.10.1945:
Poul L. Lund
1.11.1945 - 14.7.1946:
Eduard Vonsild
2376 fra 1944
Sønderbro 7
Redningsstation
15.7.1946 - 1948:
Eduard Vonsild
Eduard Vonsild i ZR forpagt. (Dette sker muligvis senere, dog før 1949)
Sønderbro 10
Redningsstation
1948 - 20.8.1954:
Eduard Vonsild
21500 fra 1950
Christiansfeldvej 51
Redningsstation
21.8.1954 - 3.4.1962:
Eduard Vonsild
Christiansfeldtvej 51 købtes af Vonsild 20.12.1953 og solgtes 10.12.1953 til grosserer Larsen i Kolding, som herefter lejede ud til ZR
Louisevej 61
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 23.1.1962
4.4.1962 - 31.12.1962:
Eduard Vonsild
Historie:
Stationen havde en vanskelig start. Den første station blev etableret hos Ford-forhandler Svend Wæver med Hans Peter Petersen som daglig leder. Efter fire år overtog Aage Frank stationen. I januar 1936 omtaler dagspressen problemer i forbindelse med en påtænkt ZR-station i Toftlund, og her refereres til inspektør Frank i Haderslev. Frank har derfor muligvis været abonnementstegner. På bogens side 17 findes en kontrakt tegnet af repræsentant Franch i 1939. Stavemåden er forskellig, og der er tale om to forskellige landsdele, men måske er der alligevel tale om samme person. Under alle omstændigheder ved vi fra omtalen af den planlagte station i Toftlund, at det ikke gik godt med Franks stationsudbygning. I 1944 var Hans Peter Petersen tilbage som leder. Han døde pludseligt af sygdom 47 år gammel. På dette tidspunkt var stationens ældste redder Eduard Vonsild chauffør på de hvide busser, der for Røde Kors kørte fanger hjem fra koncentrationslejrerne i Tyskland. Det blev derfor redder Poul L. Lund, der senere blev ZR's stærke mand i Aabenraa, der overtog posten, indtil Vonsild kom tilbage. 28. januar 1946 omtaler avisen, at karruselejer Winther har stillet sin motorbåd til rådighed for ZR, mod at ZR selv søger Benzinnævnet om tildeling af benzin. Under Vonsild blev der omsider skabt stabile forhold, og stationen fik godt fat i lokalområdet, navnlig med sygekørsel. ZR forhandlede også med Haderslev Kommune om brandvæsen, jf. kapitlet om ZR's brandvæsen. Da Falck i forbindelse med sammenlægningen besøgte stationen, skrev man om Vonsild bl.a.: Han beskrives som energisk og pågående, men omdømmet kunne nok være noget bedre. Et samarbejde med stationsleder J.H.Petersen må anses som umuligt. Abonnementsindtægten i 1961 var kr. 163.000. Der har i de senere år været en forbløffende stor nytegning. Det vil blive vanskeligt at tilbyde Vonsild en stilling der svarer til hans nuværende, og under alle omstændigheder måtte det blive i en anden by... Se også stationssiden for Sønderborg.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
På årsdagen for befrielsen 4. maj 1946 kastede ZR's ambulancefly et dannebrogsflag ned over byen, som blev bragt til rådhuset i Lavgade.
-
Katastrofen på Haderslev Dam 8. juli 1959 er formentlig den største ulykke, stationen har ydet assistance til. 55 omkom, og 40 blev kvæstet og forbrændt. Stationen blev tømt for mandskab og materiel, og opkald blev omstillet til Kolding. Stationerne i Aabenraa og Sønderborg deltog også, sidstnævnte med dykkere. Helga Vonsild havde lavet mad til mandskabet, som de skulle have ved 23-tiden, men ingen kunne spise noget p.g.a. de grusomme oplevelser. At indsatsen ved denne ulykke var meget barsk for redningsmandskabet, bekræftes af tilsvarende beretninger fra Falck-folk, der deltog i redningsarbejdet.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Vonsild fortsatte som overassistent ved Falck-Zonen og det forlyder, at samarbejdet mellem ham og stationsleder Petersen forløb fint, de negative forudsigelser til trods. Vonsild fratrådte efter eget ønske med udgangen af 1966.

Statistik:
BrandDyre-
red.
Storm
/Vand
Amb.Syget.AutoEnt.Div.I altKm
194617531335231114727152336.126
194716945959276116932179638.966
1948191045462349117259191249.392
1949231121169342996716262192849.712
19501211658834571005115160200654.824
19511316625814691327238330266266.114
19521111694854911317253321268868.617
195398035714331256377251251260.572
19541996
1955970245891244206214269.685
1957148660.499
19581175877181237105149238268.520
195989346789116221980239774.564
19612855106.005
19628310877013321432436104.813

Effekter på museet fra stationen:
Koebe ca. 1925 påhængspumpe, vogn 358.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1947271Ford Thames 1951544Katastrofevg. Ford V8 1937415
Mercedes 1957583Thames Trader 1958651Personvg. Folkevogn 1957644
International 1962893Pumpe Ford Junior 1936332
Pumpe Pegson 1961862
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Haderslev Byhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Stationshistorie:
Haderslev
Museum for Zone-Redningskorpset
Skyttensvej 2 - 4300 Holbæk
tlf. 59 43 01 94 - fax 59 44 59 55
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Haderslev
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Jomfrustien 6
Redningsstation
1.8.1931 - 30.4.1935:
Hans Peter Petersen
775Svend Wæver, formentlig stationsejer
Aabenraavej 16
Redningsstation
1.5.1935 - 1935:
Aage Frank
376Vides ikke
Aabenraavej 34
Redningsstation
1935 - 31.12.1943:
Adolf Heinreich Asmussen
1.1.1944 - 9.2.1945:
Hans Peter Petersen
10.2.1945 - 31.10.1945:
Poul L. Lund
1.11.1945 - 14.7.1946:
Eduard Vonsild
2376 fra 1944
Sønderbro 7
Redningsstation
15.7.1946 - 1948:
Eduard Vonsild
Eduard Vonsild i ZR forpagt. (Dette sker muligvis senere, dog før 1949)
Sønderbro 10
Redningsstation
1948 - 20.8.1954:
Eduard Vonsild
21500 fra 1950
Christiansfeldvej 51
Redningsstation
21.8.1954 - 3.4.1962:
Eduard Vonsild
Christiansfeldtvej 51 købtes af Vonsild 20.12.1953 og solgtes 10.12.1953 til grosserer Larsen i Kolding, som herefter lejede ud til ZR
Louisevej 61
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 23.1.1962
4.4.1962 - 31.12.1962:
Eduard Vonsild
Historie:
Henrik Schrader har i 1993 til Aage Christensen fortalt følgende, som måske meget godt beskriver, hvordan stationerne ofte blev betjent af en blanding af fast, løst og frivilligt personale: Han (Schrader) var mekanikerlærling hos fa. E. Groth, som lå bag ZR's station. En lørdag middag efter arbejdstid, stod han og talte med redder Hermandsen, der var alene hjemme. Der kom en ambulancealarm. Hermandsen spurgte, om Schrader kunne bære en båre. Det mente han nok, og afsted gik det til Christiansfeld, hvor en ældre, svær dame var faldet ned fra et høloft og fået et stort hul i hovedet. Hermandsen var meget tilfreds med indsatsen og fortalte stationsleder Vonsild , at Schrader godt kunne bruges som 2. mand. I årene fra 1947 til november 1952 brugte Schrader hele sin fritid og også ofte ferier hos ZR, og fik da også af og til penge for det. I de første år var han kun med som 2. mand, da han endnu ikke havde førerbevis. ZR gav ham samaritteruddannelse......I den daglige arbejdstid var det kun yderst sjældent, højest et par gange om året, ZR gjorde brug af ham. Da Falck i forbindelse med sammenlægningen besøgte stationen, skrev man om Vonsild bl.a.: Han beskrives som energisk og pågående, men omdømmet kunne nok være noget bedre. Et samarbejde med stationsleder J.H.Petersen må anses som umuligt. Abonnementsindtægten i 1961 var kr. 163.000. Der har i de senere år været en forbløffende stor nytegning. Det vil blive vanskeligt at tilbyde Vonsild en stilling der svarer til hans nuværende, og under alle omstændigheder måtte det blive i en anden by... Se også stationssiden for Sønderborg.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
På årsdagen for befrielsen 4. maj 1946 kastede ZR's ambulancefly et dannebrogsflag ned over byen, som blev bragt til rådhuset i Lavgade. Katastrofen på Haderslev Dam 8. juli 1959 er formentlig den største ulykke, stationen har ydet assistance til. 55 omkom, og 40 blev kvæstet og forbrændt. Stationen blev tømt for mandskab og materiel, og opkald blev omstillet til Kolding. Stationerne i Aabenraa og Sønderborg deltog også, sidstnævnte med dykkere. Helga Vonsild havde lavet mad til mandskabet, som de skulle have ved 23-tiden, men ingen kunne spise noget p.g.a. de grusomme oplevelser. At indsatsen ved denne ulykke var meget barsk for redningsmandskabet, bekræftes af tilsvarende beretninger fra Falck-folk, der deltog i redningsarbejdet.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Vonsild fortsatte som overassistent ved Falck-Zonen og det forlyder, at samarbejdet mellem ham og stationsleder Petersen forløb fint, de negative forudsigelser til trods. Vonsild blev pensioneret omkring 1969.

Statistik:
BrandDyre-
red.
Storm
/Vand
Amb.Syget.AutoEnt.Div.I altKm
194617531335231114727152336.126
194716945959276116932179638.966
1948191045462349117259191249.392
1949231121169342996716262192849.712
19501211658834571005115160200654.824
19511316625814691327238330266266.114
19521111694854911317253321268868.617
195398035714331256377251251260.572
19541996
1955970245891244206214269.685
1957148660.499
19581175877181237105149238268.520
195989346789116221980239774.564
19612855106.005
19628310877013321432436104.813

Effekter på museet fra stationen:
Koebe ca. 1925 påhængspumpe, vogn 358.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1947271Ford Thames 1951544Katastrofevg. Ford V8 1937415
Mercedes 1957583Thames Trader 1958651Personvg. Folkevogn 1957644
International 1962893Pumpe Ford Junior 1936332
Pumpe Pegson 1961862
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Haderslev Byhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Haderslev

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Video fra katastrofen på Haderslev Dam 1959

Videoen er hentet fra youtube. Den er blevet lagt op af Anders Brændstrup 9. januar 2015.

Adressen på videoen er:
https://www.youtube.com/watch?v=tTlLa2Z6vo8
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
HADERSLEV
DATOINDSATSSTED m.v. DIVERSE
03 11 1939Nørre VilstrupArb, donkraft ramte ZR-medarbejder
29 06 1941Abkær MoseArb. kvæstede ryggen og et ben
29 06LadegårdFuh, løbskkørsel, hest brækkede halsen
14 07Kelstrup Strand15-årig dreng reddet fra at drukne
27 08Kelstrup StrandKvinde faldt ned ad dyb skrænt
08 10SillerupFuh, lastbil kørte mod vejtræ
25 07 1943Hammelev, SøndergårdLille dreng væltet på cykel
31 12Lille SlagtergadeFuh, ZR-kranvogn ramt af tog
02 01 1944Lille Slagtergade krydsetFuh, ZR-kran påkørte toget til Vojens
21 03Gravene - StoregadeFuh, bil mod lastbil
25 01 1945KalkovnsvejFuh, 5-årig pige kælkede ud foran ZR-kranvogn
05 10Skrydstrup FlyvepladsFuh, militærbil væltet med 12 personer
12 01 1946Naffet 11Kvinde forbrændt af kakkelovn
16 01RovstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
26 02HøkkelbjergSygetransport gennem høje snedriver
26 02Tørning MarkBarselspatienttransport gennem høje snedriver
11 03BodumFuh, UK-militærpolitibil kørte i grøften
11 03Sydhavnsvej 253-årig dreng klemte en finger i en dør
12 05Østergade 127-årig dreng faldt og forskar sig på glasskår
26 05Halk MejeriArb, montør forbrændt af flammer
26 07HaderslevDreng snublede og skar sig på mælkeflaske
31 07Skrydstrup FlyvepladsFuh, mc væltet
27 08Christiansfeld5-årig pige faldt ned fra loft
19 09RingtvedSoldat ramt af øvelsespatron under øvelse
21 09Ved Grarup SøKæmpe hvepse invaderede et loftsrum
21 09Sønderbro 14, møbelfabrikArb, fik læderet en finger i afretteren
23 09BrorsbølFuh, mc påkørte en flok unge mennesker
05 10Kolsnap2 vilde kvier nedskudt
16 10Christiansfeld5-årig dreng slugte en sten
21 10MarstrupGlemt el-motor løb varm
11 11Skovbølling7-årig pige faldt på trappe
15 11Højrup, Skovgård8-årig dreng faldt i kostalden = et brækket lårben
25 11SillerupFuh, lastbil kørte i grøften
29 11StubbomVild kvie nedskudt
03 12JelsHavareret bus med skuespillertrup slæbt til Vejen
06 01 1947Christiansfeld, BøgeskovDyreredning
13 01Skrydstrup - SønderborgTransport af iltapparat
25 01HejlsmindeKvinde faldt i sin stue
27 01Buegade - SønderbroFuh, 3 biler kørte sammen
28 01SkolegadeKælderbrand ZR + BV
04 02Koopmanns SlagteriArb, faldt ned fra stige
06 03HøkkelbjergFuh, 4-årig dreng påkørt af bil
07 03LintrupFlystyrt = Falsk Alarm
13 03Haderslev - DjurslandSygetransport til Djursland
02 04Jegerup, KestrupDyreredning
19 04Skrydstrup FlyvepladsMand overfaldet med slag og spark
03 05ÅstrupAfværgede stormskade på hus
18 05Bjerning, BjerninggårdGården nedbrændt, ZR+Bv: Moltrup, Fjelstrup, Cbu
02 06ØsbyTørke = ZR vandede 1 ha med blomkål
27 06KelstrupvejVild kvie fanget med lasso
02 07PamhuleTørke = ZR vandede afgrøder
04 07Flensbord - ThySygetransport
04 07Nr. Snede (hjemkørsel Thy)Fuh, hest stejlede og faldt over en pige #
11 07Fjordagerring 58Fik rullemaskine over en fod
17 07Christiansfeld, hovedvej 10Fuh, cyklist væltet
21 07HaderslevSkybrud = mange oversvømmelser
25 07Vojens Mark7-årig pige drak petroleum
29 07Kelstrup StrandMand fik solstik og kramper
31 07Kelstrup StrandSprang på hovedet ned i en flok brandmænd
31 07Haderslev havnDyreredning
05 08Haderslev, klosteretLoppeangreb i lejlighed
06 08Kelstrup StrandFuh, cyklist væltet
25 08Moltrup, BramhaleTørke = køerne manglede vand
26 08BrændstrupFuh, bil vælter lastbil, lastbilen slæbt væk af ZR
27 08Haderslev-egnenTørke = mange brønde er tørlagt
03 09ÅstrupbroFuh, kvinde faldt af sky hest
12 09Hejls12-årig pige faldt med flaske og skar sig
25 09ÅstrupbroArb, styrtede ned fra stillads i 1. sals højde
30 09Ørby, ØrbygårdKvinde faldt på trappe
11 10SønderbroFuh, cyklist mod cyklist
20 10Lindevej - ÅbenråvejFuh, kvinde gik ud foran bil
20 10SønderbroFuh, bil kørte ind i forretningsrude
06 11HalkVild kvie angreb 80-årig mand
15 11Grarup SøLystfisker fik krog gennem finger
03 12Haderslev-egnenEt par tomme brønde fyldes med vand
16 12Store AnsletArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
24 01 1948StydingArb, fik benet i klemme under træstamme
09 02Stepping, Tågerup3-årig dreng fik kogende vand over fødderne
16 02HoptrupFuh, bil i grøften
23 02Vojens, Østergade 141½-årig pige skoldet af kogende vand
04 03LavgadeFuh, cyklist væltet
05 03KolstrupFuh, 6-årig pige faldt ned fra hestevogn
11 03Alsgade, Sønderborg -Transport af kiosk til Kelstrup Strand
02 04Torvet - GraveneTorvets Pølsevogn flyttet til Gravene
06 04Hoptrup MarkTag blæste af hønsehus
10 04Pamhule Skov, UstruphusSkorstensild, ZR + Bv
30 04Vojens PræstegårdIldløs? = røg i huset = allikerede i skorsten, ZR+Bv
27 05ArøsundArb, sandskråning skred ned over mand
27 05SønderbroFuh, cyklist påkørte varebil
28 05SønderballeFlagsnor sat i høj flagstang
31 05Hammelev - Over JerstalFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
31 05MarkedspladsenLille dreng forslog hovedet
31 05SkovbøllingFuh, bil mod vejtræ
09 06Haderslev, LadegårdDyreredning
09 06Løgumkloster, LøgumgårdDyreredning
19 06Skrydstrup - FlyvepladsenTransport af 8 T tank
05 07ÅrøsundvejFuh, cyklist væltet
09 07LavgadeFuh, cyklist mod cyklist
20 07Haderslev - OdensePatientoverførsel til Odense
12 08VojensArb, murer faldt ned fra stillads
24 08Haderslev-egnenSkybrud = mange assistancer
30 08Ørby, ØrbygårdDyreredning
07 09Seggelund, hovedvej 10Fuh, mand lå bevidstløs ved sin cykel
13 09Skrydstrup - Kiel2 engelske radar-eksperter kørt til Kiel og retur
17 09Revsø SkovgårdStuehus nedbrændt, + Bv Stepping, Sommersted
14 10Vojens5-årig dreng fik karosseri ned over sig
17 10Tamdrup1½-årig dreng druknet i mergelgrav, #
19 10HøkkelbjergArb, kvinde faldt ned fra tærskeværk
23 10Vojens, VojensgårdKvinde faldt på trappe
31 10Torning3-årig dreng skoldet af kogende vand
05 11SønderbroFuh, cyklist mod cyklist
10 11VojensArb, blikkenslager faldt 4 m ned fra tag
19 11Krauses HotelIld i fyrkælderen, ZR + Bv
22 11Hertug Hans HospitalIldløs i kælder, ZR + Bv
25 11Esbjerg - HaderslevTransport af 11 T tung fiskekutter
29 11Storegade 19Ildløs på loft, ZR + Bv
04 12Haderslev, UlvslystFuh, cyklist væltet
08 12ChristiansfeldKvinde faldt på trappe
10 12Endrupskov, grusgravArb, fik en stor sten ned over foden
18 12LundingFuh, lastbil skred delvist i grøften
18 12Klosteret 3, møbelsnedkeriIld i træspåner, ZR + Bv
23 12Hamborg - HaderslevDræbt mand ført til Haderslev i ambulance
27 12VojensArb, mand sparket i hovedet af hest
27 12Simmersted, JomfruledFuh, 71-årig cyklende kvinde væltede i glat føre
03 01 1949SkrydstrupFuh, træ væltede ned over kørende bil
06 01SeggelundArb, mistede en finger i roerasper
07 01Ved HoptrupFuh, bil mod vejtræ
11 01SteppingKvinde faldt på trappe
17 01ApotekergadeFlytning af en række træer indledes
20 01Hjortebrovej 10Regnvejr = vand i nybygget hus
01 02Vojens, Brd. GramArb, mand mistede en finger i maskine
03 02Lavgade 10, BageriIldløs i bageriet, ZR + Bv + Falck
06 02Sønderbro 8Ildløs i bagbygning, ZR + Bv
07 02Haderslev, hovedvej 10Fuh, tysk ambulance forulykkede i glat føre
07 02SommerstedFuh, lastbil mod hus
07 02MoltrupvejHus uden el = ZR skaffede lys til husfesten
14 02GåskærgadeMinde ildløs, ZR + Bv
15 02ApotekergadeFlytning af træer er nu afsluttet, (se 17 01 1949)
15 02Aarøsundvej 43 ATagbrand, ZR + BV
22 02Haderslev HavnSømand med meningitis
01 03Haderslev-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
02 03KvistrupBliktag blæste ned
05 04Haderslev-egnenStorm = mange stormskader
06 05Brabæk, DyreredningHest i mose, derefter trak hesten kranvognen fri
07 05FjelstrupArb, mand faldt ned fra stige
09 05Sillerup, FuglsangArb, mand overfaldet af ung tyr på mark
14 05Syd for Hoptrup, Hovedvej 10Fuh, eksportlastvognstog kørte i grøften
16 05Marstrup, PamhuleHusmandssted nedbrændt, lynnedslag, ZR + Bv
31 05Haderslev KaserneStorm = flagsnor knækkede på høj flagstang
01 06SydhavnsvejFuh, mc påkørte svingende bil, 2 personer kvæstet
23 06SønderbroFuh, cyklist væltede
01 07Seggelund Kro, Hovedvej 10Fuh, 7-årig pige løb ud foran bil
12 07Jomfrustien - NørregadeFuh, 75-årig cyklende mand ud foran bil
25 07Haderslev HavnMand forskar en fod på et glasskår
25 07VedbølFuh, mc mod stud
28 07Over Jerstal, TorsbjergArb, mand kom i klemme under væltet traktor
31 07LavgadeFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
07 08Hammelev, TørningFuh, cyklist væltede
11 08Møllepladsen ved nr. 5Fuh, cyklist væltet af bildør
14 08ChristiansfeldArb, mand forbrændt ved eksplosion i bil
16 08Badstuegade 4Arb, mand faldt på kældertrappe
29 08Vandling4-årig pige skoldet af kogende vand
29 08SønderbroFuh, cyklist væltede
01 09SønderbroFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
29 08TyrstrupFuh, 9-årig cyklende pige påkørte en bil
16 09Anslet StrandSunket motorbåd trukket på land
04 10Christiansfeld13-årig dreng faldt på marken = et benbrud
07 10ChristiansfeldZR ass. jordemoder med befordring
07 10SkovbøllingKvinde faldt ved hjemmet
14 10Vojens, Brødrene GramArb, fik 2 fingre læderet i maskine
19 10MøllepladsenFuh, 23-årig cyklende kvinde ud foran bil
07 11HaderslevKvinde fik jernstang i øjet
17 11Christiansfeldvej ved nr. 22Fuh, lillebil påkørte holdende lastbil
18 11Vojens, Brødrene GramIld i malerværkstedet, ZR + Falck Haderslev
26 11Aastrupvej 32, 1.Mindre ildløs i lejlighed, ZR + Bv
28 11SkovrupDyreredning
28 11SkinkelsvejLadebygning nedbrændt, ZR + Bv
05 12NaffetZR opstiller byens Juletræ
06 12KnudTraktor væltede på marken
07 12Fjelstrup, GammelbygårdTraktor væltede på marken
12 12KvistrupStormstød rev zinktaget løs
16 12Banestationen - GammeltingTransport af 4 m bred eddiketank
20 12SønderbroFuh, bil påkørte cyklist
29 12LavgadeFuh, mand gik ud foran cyklende kvinde med barn
30 12Haderslev DamFuh, bil kørte i Dammen fra Gravene
06 01 1950Haderslev HavnArb, fik foden i klemme under losning af skib
07 01LavgadeFuh, sættevogn gled baglæns i glat føre
21 01HaderslevFuh, cyklende kvinde væltede
10 02Oksevejen - Hovedvej 10Fuh, bil med 4 personer væltede
13 02Lillebælt ud for ØrbyhageEftersøgning af jolle med 2 børn (10 og 14 år)
14 02Aastrupvej - LindedalFuh, 13-årig pige gik ud foran bil
18 02Haderslev HavnUtæt motorskib pumpet tør
22 02Pladsgade, tunnel9-årig dreng faldt under leg ned i tunnelen
22 02Sønderbro - AarøsundvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
23 02ErrestedArb, mand fik foden under gravemaskine
28 02Årøsund HavnMotorskibet "Vivian" af Nakskov sprunget læk
03 03Styding90-årig kvinde faldt på trappe
07 03ChristiansfeldArb, kvæstet af sprængt fælgring
11 03SimmerstedArb, mand kvæstet af kvashuggermaskine
15 03Erlevvej 52Mindre ildlløs, ZR + Bv
15 03LundingArb, læderede fingre i mc-kæde
01 04Hammelev50 rotter aflivet med gas på gård
05 04Nørregade - TorvetFuh, 15-årig cyklende pige påkørt og dræbt, #
13 04SkallebækFuh, bil mod vejafmærkningssten
19 04Bjerndrup - SteppingTransport af 5 T kommende Genforeningssten
19 04SimmerstedTraktor kørte fast i mergelgrav
22 04Kelstrup StrandJordstykke med sommerhus skred ned ad skrænt
24 04Klostervænget 2Sprængt vandrør = vand i kælderen
09 05RovstrupDyreredning
13 05Abkær MoseNaturbrand, ZR + Bv
22 05Christiansfeld, cykelløbFuh, cykelrytter væltede i sving
27 05HaderslevArb, fik hånden i en maskine
28 05Sydhavnsvej - FjordagerringFuh, mc mod bil
30 05Vedsted ved LandbohjemmetFuh, cyklist påkørt af bil
06 06TyrstrupFuh, løbsk hest påkørt af mc
12 06Seggelund, Hovedvej 10Brugsstjålet bil slæbt hjem til Vester Sottrup
12 06VojensUng mand faldt ned fra luftgynge
16 06Kelstrup StrandMand kvæstede hovedet mod sten under udspring
27 06KabdrupSpædekalv forsvandt, fundet af ZR med hunde
28 06AllerFuh, hund væltede cyklende kvinde
29 06Gåskærgade - NørregadeFuh, mc mod bil
01 07SønderbroFuh, cyklist væltede
04 07Haderslev, produkthandelArb, fik et ben læderet
06 07KolsnapDyreredning
10 07Skovbølling, EliselundMand fik ildebefindende på skovtur
10 07ErrestedArb, mand faldt ned fra tag
12 07StydingArb, mand sparket af hest over benet
13 07Ved ChristiansfeldFuh, cyklist ramte mælkevogn
14 07Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, lillebil svingede ud foran lastbil
19 07Haderslev Havn4-årig dreng faldt i havnen og druknede, #
20 07HaderslevCirkus Benneweis's elefanter blev vandet
20 07Sønderbro - ÅrøsundvejFuh, cyklist påkørt af rutebil
20 07Hovedvej 10, GrænsekroenFuh, bil påkørte cyklende kvinde, der blev dræbt, #
21 07VojensArb, mand faldt gennem tag under nedrivning
29 07Kelstrup Strand13-årig pige forskar foden under badning
05 08JomfrustiFuh, mc kørte ind i butiksrude
07 08OksenvadFuh, mc mod bil
10 08Åstrup6-årig dreng sparket i hovedet af hest
12 08Haderslev MøbelfabrikArb, fik hånden i fræsermaskine
12 08LavgadeFuh, ZR-ambulance påkørt af bil
12 08Lindedal ved nr. 384-årig dreng faldt ned ad skrænt
14 08SønderbroFuh, cyklende dreng væltet af hund
14 08HaderslevKatastrofeøvelse
15 08LavgadeFuh, førerløs bil rullede baglæns ind i husmur
15 08Krauses HotelGæst sprang ud fra 1. sal
16 08KnudArb, fik startsving i hovedet
21 08HajstrupFuh, mc mod cyklist
25 08KabdrupArb, traktor kørte i grøften på mark
25 08Åstrup BroIld i mc (forbikørende ZR-kranbil slukkede ilden)
26 08HjerndrupFuh, bil mod traktor og i grøften
29 08SkovbøllingArb, kvinde kvæstede hånden i ko-bidsel
30 08Sillerup, Sillerupgård6-årig dreng faldt ned fra holdende traktor
30 08Knud2-årig pige fik hånden i halmpresser
30 08SimmerstedVild kvie måtte nedskydes
30 08Simmested (samme sted)Vild kvie blev indfanget
01 09Store-Anslet2-årig dreng forbrændt i kalkkule
11 09Kelstrup StrandSommerhus skred ned ad skrænt
14 09Skjoldbjerg ved nr. 4Arb, mand faldt ned fra nybygning
14 09GammeltingMand fik ildebefindende
20 09Haderslev-egnenFlere fastkørte biler på opblødte biveje
26 09AbkærDyreredning
02 10SkrydstrupFuh, cyklist væltede
05 10Vojens ved VojensgårdTog påkørte 4 kvier, der måtte aflives
09 10Erlev12-årig dreng fik pil i øjet under pilekastning
17 10HaderslevZR kørte vogne fra Winthers Tivoli til Haderslev
18 10KastvråLastbil med fejl/mangler slæbt til Haderslev
26 10SkrydstrupArb, faldt ned fra lastbil under læsning af køer
30 10Sillerup - FjelstrupFuh, bil mod parkeret roevogn, + Falck
01 11VojensFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
03 11Over LertIldløs i stuehus, ZR + Bv
06 11Styding, snedkeriIldløs i snedkeriet, ZR + Bv
06 11Hovedvej 10 ved ThomashusFuh,bil mod vejtræ
10 11Vedsted, FemhøjTagetage udbrændt på hus, ZR + Bv
13 11Svanevej 342½-årig dreng faldt i hjemmet
23 11SønderbroFuh, mc mod cyklist
24 11HvinderupArb, traktor væltede på mark
06 12VojenslundFuh, bil kørte i grøften
07 12HaderslevZR ankom til byen med byens juletræ
09 12Vojens Ungdomsskole17-årig dreng brækkede et ben under leg
09 12SønderbroFuh, cyklist væltede
19 12Hajstrup - RådeFuh, bil væltede
19 12NørregadeKvinde sank død om, #
27 12Neder Åstrup12-årig dreng faldt på isen under leg
28 12KokærKvinde faldt i hjemmet
05 01 1951HaderslevAss. til mand der manglede blæk til statusopgørelse
10 01HaderslevFuh, militærbil kørte i grøften
11 01Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, bil kørte mod vejtræ
26 01StursbølUvan tyr angreb mand og 2 biler
05 02SønderbroIsglat = flere kørselsuheld
15 02SønderbroIsglat = flere kørselsuheld
16 02Styding5-årig dreng faldt i hjemmet = et brækket ben
20 02Ved HaderslevMand fundet død på kældertrappe, #
27 03ChristiansfeldFuh, kvinde påkørt af mc
09 04Haderslev, LadegårdFuh, førerløs traktor trillede ned ad skrænt
17 04BjerndrupFuh, 11-årig cyklende dreng påkørte påhængsvogn
11 05Badstuegade 7Ildløs i hus, ZR + Bv
19 05VojensArb, tyr pressede mand mod bil
20 05Badstuegade 7Mand fik bjælkestykke i hovedet fra brændt hus
22 05Gram - KastrupFuh, bilist sank død sammen, bilen i grøften, #
24 05SandersvigArb, 11-årig dreng slæbt 150 m efter løbsk hest
25 05Haderslev7-årig dreng slugte et glasskår
28 05AbkærMosebrand, ZR + Bv
28 05Hovedvej 10 ved HoptrupFuh, bil væltede i grøften
28 05RovstrupArb, brændekløvning = fik øksen i benet
28 05SohlsvejFuh, cyklist væltede
04 06SommerstedFuh, cyklist væltede
04 06SønderbroFuh, beruset mc væltede
11 06Hovedvej 10 - VilstrupvejFuh, mc mod vejtræ, føreren dræbt, #
11 06SønderbroFuh, 6-årig cyklende pige væltede og påkørt af bil
12 06GammeltingFuh, 7-årig dreng løb ud foran lastbil
15 06SønderbroFuh, 2 cyklister påkørte bil
15 06Haderslev DamSejljolle kæntrede med 3 personer
16 06VojensKvinde besvimede på gaden
19 06Skovrup7-årig dreng faldt 6 m ned på betongulv, #
27 06Åbenråvej - ÅrøsundvejFuh, bil mod mc
03 07SønderbroFuh, mc mod bil + bil mod bil
03 07UstrupDyreredning
11 07HaderslevMand faldt om på gaden, sygdom
13 07VojensFuh, løbsk fælgring ramte 6-årig dreng i maven
13 07FavstrupIld i halmstakke tæt ved bygning, ZR + Bv
16 07SønderbroFuh, mc påkørte hund, der blev dræbt
30 07Haderslev Dam16-årig kajakroer druknet, #
03 08SkovbyDyreredning
02 08Haderslev DamLiget af den 16-årige kajakroer fundet
02 08MølbyFuh, bil mod lastbil
04 08VilstrupvejFuh, cyklende kvinde væltede
04 08VedbølDyreredning
09 08Haderslev7-årig pige faldt gennem rist
09 08Ved HaderslevFuh, 10-årig cyklende pige væltede
10 08Aarøsundvej - SohlsvejFuh, lastbil mod mc
12 08Høkkelbjerg, Hovedvej 10Fuh, knallert påkørte holdende varebil
21 08HaderslevFuh, knallertkører væltede
21 08Kelstrup StrandJolle med 4 personer sank 60 m fra land
25 08Skovby - HoptrupFuh, lastbil mod lastbil
08 09Simmersted, SimmerstedholmFuh, lastbil mod mc
10 09HalkFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
12 09Haderslev-egnenKraftig regn = tildækning af kornhobe
15 09Fjelstrup - KnudFuh, knallert påkørte løs hest
19 09HammelevDyreredning
20 09Haderslev HavnPaketbåd tog vand ind under sejlads
25 09Store Anslet2 måneders gammel pige døde, sygdom, #
27 09Christiansfeld - HaderslevFuh, mc væltede
01 10VojensFodboldkamp = en spiller brækkede benet
01 10Lembckesvej 46Arb, mand læderede hånden med stemmejern
10 10ErrestedDyreredning, ko sad fast mellem to træer
15 10SønderbroFuh, cyklist mod mc
18 10Øsby - KvistrupFuh, bil væltede om på taget
19 10Nørre Vilstrup, Grødebøl2 ungkreaturer indfanget
22 10SteppingArb, mand faldt ned fra hestevogn på mark
23 10Sverdrup, SverdrupgårdGårdlænger nedbrændt, ZR + Falck + CF
01 11Styding Skov2 vilde kvier indfanget
02 11Hovedvej 10, N for HaderslevIndfangning af 8 kvier
09 11FjelstrupFastkørt traktor trukket fri
13 11Marstrup, LangkærVild kvie indfanget
19 11Hovedvej 10 N for HaderslevFuh, mc mod roevogn
23 11HejsagerArb, mand mistede en fod i tærskeværk
03 12SønderbroGlat føre = et par hestevogne i vanskeligheder
09 12Vamdrup - Højrup OverskovFuh, lastbil mod mc, mc-en omkom, #
09 12SkinkelsvejStormstød væltede husgavl på nybygning
15 12Haderslev-egnen7 fastkørte traktorer på egnen
18 12KolsnapIndfangning af vild kvie
20 12Over Jerstal, ThorsbjergArb, fik brønddæksel over foden
24 12Skrydstrup8-årig dreng ramte en finger med økse
24 12GrønningenStrømmen forsvandt, ZR assisterede el-montør


03 01 1952ØsbyFuh, lastbil påkørte telefonmast
17 01Haderslev - FredericiaDefekt lastbil slæbt til Fredericia
01 02HaderslevArb, mistede et led på finger i maskine
04 02Vojens, Grams FabrikArb, kvæstede hånden i maskine
05 02VojensMand faldt på glat trappe
11 02Haderslev-egnenStorm = mange skader, CF kaldt til assistance
12 02RingtvedGårdlænger nedbrændt, + Bv + CF
13 02ImmervadbroFuh, lastbil kørte i grøften i glat føre
15 02StydingDyreredning
16 02Jomfrusti 3Loftsbrand i hus, + Bv
19 02ChristiansfeldvejFuh, kølevogn forulykkede i glat føre
03 03Haderslev-egnenGlat føre = flere assistancer til køretøjer
08 03SønderbroFuh, mand gik ud foran knallert
11 03Halk, bageriArb, bagermester faldt ned fra æltemaskine
13 03Vojens SportspladsArb, roterende aksel kvæstede en mand
15 03Sommersted MaskinfabrikArb, mand læderede fingre på smergelsten
17 03SønderbroIld i bil ved benzintankstation, + Bv
22 03Vojens, VestergadeFuh, opbremsende bil påkørt af lastbil
24 03Hoptrup, Hovedvej 10Fuh, Røde-Kors ambulance i grøften i glat føre
05 04SønderbroIld i mc under kørsel ud for ZR
07 04Haderslev, maskinfabrikArb, lærling fik tungt jernstykke over foden
12 04Erlev12-årig pige påkørt af traktor på mark
16 04MaugstrupDyreredning
16 04HoptrupKvinde blev syg i rutebil
19 04SkrydstrupArb, 12-årig dreng kvæstet under markarbejde
23 04NørregadeFuh, 86-årig mand påkørt af lastbil
23 04LavgadeFuh, kvindelig cyklist påkørt af lastbil
24 04Styding SkovArb, mand ramt i hovedet af læssebom
12 05Hellehøj ud for NavtrupgårdFuh, 4 cyklende børn kørte sammen og væltede
12 05Højgade ved TorvetFuh, cyklist påkørte parkeret varebil
12 05BispegadeFuh, kvindelig cyklist væltede ind under lastbil
14 05Ved HaderslevLiggende mand fundet i vejsiden
17 05Vojens, Østergade 13Ild i sprit = 2 børn forbrændt
18 05AllerFuh, cyklist mod cyklist
19 05VojensMand faldt og forskar sig på glasskår
24 05Skinkelsvej 16Kælderbrand, + Bv
27 05RådeDyreredning
07 06HaderslevMand fundet bevidstløs, døde på sygehuset, #
18 06StoregadeFuh, mand påkørt af bil
20 06VamdrupTivoli-direktør faldt død om
28 06ImmervadDyreredning
02 07AnderupArb, kvinde faldt ned fra hølæs
04 07Hammelev, bagerbutikBisværm slog sig ned i butikken
10 07Marstrup, KalmadgårdArb, mand kvæstede foden i skårlægger
10 07Haderslev KaserneBisværm indtog et lokale
18 07Bogense - MiddelfartTransport af gammel jernbanevogn fra Bogense
21 07TeaterstienPerson faldt syg om
21 07VojensLuftgynge ramte ung pige i hovedet
25 07Sønderbro9-årig dreng kvæstede hovedet under leg
29 07Hejsager StrandSommerhus flyttet 200 m
04 08Tønder - SkallebækTransport af 16 T tung gravko
07 08Skrydstrup, RibevejFuh, knallertkører ramte bil ved Uldalgård
19 08Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, belgisk bil mod lastbil
19 08Hovedvej 10 ved HaderslevFuh, bil svingede ud foran mc
28 08Christiansfeld, LindegadeStorm væltede et stort lindetræ over el-ledninger
29 08Gram ved SlottetFuh, holdende bil påkørt af bil
01 09ÅbenråvejFuh, mc mod lastbil
03 09Vojens, VolbrovejFuh, varebil knust af toget, 1 kvæstet, 1 dræbt, #
08 09Høkkelbjerg, Hovedvej 10Fuh, 2-årig dreng løb ud foran bil
09 09AllégadeArb, mand mistede en finger under rørlægning
15 09ErlevHvepsebo tilintetgjort
20 09VojensFuh, lærling påkørt af bil
27 09TorvetFuh, budcykel mod budcykel
06 10Haderslev-egnenRegntid = flere fastkørte traktorer
08 10Neder LertFuh, bil mod traktor
13 10ErrestedDyreredning
13 10VedstedArb, mand faldt ned fra stillads
14 10Christiansfeld, AllervejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
14 10GabølFuh, militær-mc mod lastbil
23 10Ved Haderslev3-årig dreng spiste nervemedicin
30 10HøjrupFuh, gående mand påkørt af lastbil
08 11LavgadeFuh, mand påkørt af cyklist
17 11Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, bil i grøften i isglat føre
24 11Brændstrup - GramFuh, bil mod vejtræ
24 11SønderbroKvinde blev syg i bybus
26 11Hovedvej 10 ved GrødebølFuh, bil i grøften
26 11Ørby HageArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
01 12VonsbækFuh, bil mod mc, 2 kvæstet
03 12SønderbroFuh, varebil mod lillebil
11 12Moltrup, militærøvelseArb, soldat ramt af øvelsespatron i hovedet
12 12Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, dollargrin væltede i grøften
16 12LavgadeGlat føre = lastbil måtte hjælpes op ad Lavgade
19 12VojensFuh, 4 biler i sammenstød
23 12Neder-ÅstrupFuh, mælkebil påkørte vejtræ
27 12SteppingGårdejer faldt på gårdspladsen
03 01 1953Haderslev-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
15 01Haderslev, maskinfabrikArb, mand knuste en finger i stansemaskine
21 01Jomfrusti - NørregadeFuh, cyklist påkørt af taxa
30 01Hoptrup, Hovedvej 10Fuh, lastbil med maskine kørte i grøften
02 02Haderslev, sydlige bydel"undsluppen flyvsk" 100-kr seddel indfanget
02 02Hovedvej 10 - TøndervejFuh, bil mod bil
03 02LavgadeFuh, kvinde påkørt af bil
09 02Vojens, autoværkstedArb, mand kulilteforgiftet
11 02NørregadeKvinde faldt i sneglat føre
14 02Bevtoftmand faldt på kældertrappe
26 02Ved HaderslevStorkerede i fare for at vælte ned
11 03MøllepladsenFuh, cyklist påkørt af bil
13 03MarstrupFuh, bil mod vejtræ
19 03SønderbroFuh, cyklist mod cyklist
19 03Haderslev12-årig dreng ramt af blikdåser i hovedet
27 03VojensDreng faldt ned fra lastbil
15 04Vojens, PræstegårdsvejArb, mand ramt af 100 kg tung cementblok
21 04Sønder Vilstrup80-årig forsvundet mand fundet død på mark, #
22 04Haderslev-egnenFlere dyreredninger
24 04Lansenervej, lagerbygningStorbrand, + Falck + Bv
26 04JegerupIld i halmstak, + Bv
27 04Hovedvej 10 ved GrødebølFuh, bil mod bil, + Falck
04 05ChristiansfeldvejFuh, mc mod lastbil
04 05Avnø VigAstmapatient døde på vej til sygehuset, #
16 05Haderslev-egnenSkypumpe forårsagede mange store skader
23 05Sønder VilstrupFuh, varebil med kemikalier væltede
26 05Høkkelbjerg, Hovedvej 10Fuh, bil mod bil
26 05Seggelund, Hovedvej 10Fuh, bil mod holdende bil og husmur
26 05FrørupFuh, knallert væltede
26 05SommerstedFuh, lastbil mod bil
26 05HovstFuh, 10-årig cyklende pige væltede
30 05Fjordagerring 474-årig dreng faldt på trappe
01 06Sønder VilstrupSamariterøvelse med deltagelse af ZR
06 06SkrydstrupFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
16 06Vojens Skole8-årig pige faldt i skolegården
17 06Vojens Borger- og Realskole8-årig pige faldt i skolegården under leg
17 06Vojens, Kjærs TivoliArb, kvinde ramt af karrusel
17 06AllerFuh, lastbil mod traktor
20 06Vojens JernbanestationKvinde faldt ud fa toget
23 06MøllepladsenFuh, 3-årig pige påkørt af cyklist
30 06Laurids Skaus Gade 377-årig mand fundet død, sygdom, #
30 06HaderslevFlere blev syge under hedebølge
02 07Chr.feld, TorninggårdDyreredning
03 07Vojens, asfaltfabrikArb, mand læderede fingre i stansemaskine
03 07SlotsgadeFuh, mc mod varebil
03 07ÅbenråvejUng mand fik hedeslag
03 07LoddenhøjUng pige faldt på trappe
03 07SimmerstedDyreredning
07 07Haderslev El-værkArb, eksplosion = 1 mand forbrændt
08 07GraveneFuh, bil mod bil
15 07SønderbroFuh, mc mod svingende lastbil
30 07SønderbroFuh, 6-årig pige løb ud foran cyklist, der væltede
31 07NørregadeÆldre mand faldt på fortovet
04 08Fjelstrup, AvnøvejFuh, 10-årig cyklende dreng dræbt mod lastbil, #
08 08Vojens, VojenslundArb, mand faldt ned fra høloft
17 08EjsbølDyreredning
24 08Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, mc mod bil, 4 kvæstet
25 08FrøruprødLyn splintrede hustag, ej ildløs
31 08MojbølSkypumpe væltede rundt med tærskeværk på mark


07 09Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, bil mod bil, + Falck
08 09Sommersted, jernbanelinienArb, mand fik benet under en trolje
09 09VojensFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
17 09SkovbyFuh, bil påkørte ko, der blev dræbt
21 09Åbenråvej - ÅrøsundvejFuh, skubbede bil ud i kørende bil
28 09Anslet StrandFuh, cyklist væltede
28 09StadionFodboldkamp = et kvæstet ansigt
30 09BevtoftArb, kvinde fik hånden i vridemaskine
30 09Flyvestation SkrydstrupFuh, mand gik ud foran lastbil
12 10Skrydstrup, UldallundSvinestald nedbrændt, 72 grise omkom, + Bv
22 10Vojens, VestervangArb, mand fik jernbjælke i hovedet
26 10FredstedFuh, brugsstjålet bil i grøften
26 10Sønderbro, bilforretningIld i oliefyr, + Bv
27 10VojensÆldre kvinde faldt = et brækket ben
14 11Nørregade - GåskærgadeFuh, 3 biler i sammenstød
18 11Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, scooter mod bil
02 12FjelstrupFuh, cyklist væltede
07 12Haderslev TorvFuh, mc mod bil
12 12Haderslev ved gasværketFuh, mc væltede


07 01 1954Smedegade - NørregadeFuh, cyklist mod bil
09 01VojensKvinde faldt på gaden og døde, #
12 01Vojens, Præstegårdsvej83-årig kvinde faldt på trappe
02 02Storegade - GraveneFuh, bil mod lastbil
13 02Hammelev, skovArb, traktor væltede under skovarbejde
19 02Neder-JerstalFuh, bil mod vejtræ
25 02Ved HammelevFuh, bil mod bil
25 02Haderslev-egnenIsglat føre = flere kørselsuheld
27 02Kelstrup - HaderslevFuh, sportsvogn væltede ned i grøft
02 03ÅbenråvejFuh, gående kvinde ramt af skridende bil
09 03KastvråArb, mand fik fingre i rundsav
13 03Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, 3 biler i sammenstød
15 03Hovedvej 10 ved HoptrupFuh, bil ned ad 3 m dyb skrænt
22 03Lidt nord for GrindstedFuh, lastbil mod Vojens-bil, der blev slæbt hjem
22 03JegerupArb, mand læderede finger i traktorkobling
09 04GramFuh, bil i grøften
28 04Arnum, HøjrupFuh, mc mod vejtræ
29 04SkovbyZR placerede storkerede på høj skorsten
07 05Over JerstalArb, mand læderede hånden i fræsemaskine
10 05ChristiansfeldvejFuh, mc påkørte svingende bil
15 05HjerndrupFuh, knallert påkørte hund og væltede
15 05Rangstrup - Neder-JerstalFuh, mc mod ko på vejen, koen omkom
15 05Haderslev-egnen4 x vilde kvier nedskudt i den seneste tid
19 05Åbenråvej ud for nr. 40Fuh, bil væltede flere gang rundt
19 05Over Jerstal - VedstedFuh, 16-årig knallertkører påkørt af bil
31 05Store Anslet, AnsletgårdArb, traktor væltede ned over føreren på mark
31 05KolstrupFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet, 1 dræbt, #
08 06ChristiansfeldvejKvinde i taxa fik et ildebefindende
09 06Haderslev-egnenTørke = kartoffelmarker vandet
12 06SønderbroFuh, kvinde gik ud foran mc
21 06HaderslevFuh, 17-årig dreng kørt over af mælkevogn
24 06SimmerstedArb, mand begravet i udgravning
01 07Gravene - StoregadeFuh, 81-årig kvinde påkørt af knallert
08 07Sønder VilstrupFuh, varebil mod CF-lastbil, 1 dræbt, #
09 07Haderslev, VesterskovMand faldt ned i dyb grøft
12 07Haderslev, maskinfabrikArb, mand fik jernplade over armen
12 07JomfrustiKvinde trådte ned i åben kloak
16 07Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, mc mod militær-lastbil
20 07NørregadeFuh, 81-årig kvinde påkørt af cyklist
20 07Vojens ved BillundgårdFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
24 07Hovedvej 10 ved SeggelundFuh, norsk mc påkørt af bil
24 07Hovedvej 10 - TøndervejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet, 1 død, #
26 07KabdrupFuh, 9-årig cyklende pige væltede
26 07Hovedvej 10 i TyrstrupFuh, bil mod vejtræ
01 08Store Anslet, AnsletgårdVild kvie indfanget med hund
01 09AgerskovFuh, traktor med anhænger påkørt af bil
09 09Thrigesvej 242-årig pige faldt og omkom, #
09 09Ved SkrydstrupHjemmeværnsøvelse med deltagelse af ZR
10 09Flyvestation SkrydstrupArb, soldat kvæstet af traktor
18 09BevtoftFuh, lastbil tabte højre baghjul under kørsel
27 09Haderslev, VesterskovArb, mand faldt ned fra arbejdsvogn
27 09SteppingKvinde faldt på kældertrappe
01 10Vojens, Østergade 1367-årig kvinde alvorligt forbrændt
18 10KnudFuh, mc mod cyklist
18 10Haderslev StadionFodboldkamp = et kvæstet hoved
19 10Gåskærgade ved nr. 19Ild i parkeret bil
26 10Haderslev-egnenFlere vilde kvier måtte nedskydes
20 11SlagtergadeFuh, bil mod husmur
22 11Farvandet ved BarsøAssistance til ZR-dykkere ved Barsø
24 11MarstrupFuh, lastbil i grøften
11 12Flyvestation SkrydstrupFuh, mc væltede
13 12Flyvestation SkrydstrupArb, maler faldt 6 m ned i hangar
18 12Fjelstrup - SillerupFuh, kvinde løb ud foran bil
20 12Hamburg - ÅrhusPatientoverførsel fra Tyskland til Århus
20 12TorvetFuh, knallert mod bil
23 12Haderslev - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
31 12 SeggelundBeruset "farende svend" bragt til udpumpning
06 01 1955Hovedvej 10 ved SeggelundFuh, mc mod holdende ZR-Haderslev-kranbil
08 01Haderslev Dam"Damende-båden" trukket på land
09 01 Over Jerstal, PottervejFuh, 90-årig kvinde påkørt og dræbt af bil, #
11 01SønderbroFuh, bil med anhænger skred mod rækværk
29 01Vojens, BillundvejFuh, knallert påkørte en flok unge mennesker
03 02Tyrstrup ved den tyske skoleFuh, bil mod hestevogn, 2 kvæstet
07 02Grødebøl, Hovedvej 10Fuh, scooter væltede i glat føre
28 02Hovedvej 10 ved SeggelundFuh, bil i grøften
02 03Sønderballe - HoptrupFuh, lillebil kørte i grøften
07 03Hovedvej 10, GrødebølFuh, bil mod vejtræ, 5 kvæstet, + Falck
14 03Banestationen - fabrikTransport af 9 T slibemaskine til fabrik i Haderslev
14 03Hovedvej 10 N for byenFuh, bil mod vejtræ
14 03Haderslev, VesterskovSoldat kvæstet på feltbane
22 03SommerstedFuh, militær-mc væltede
22 03SpandetFuh, lastbil skred mod mælkebil
26 03Skanderborg - HaderslevPatientoverførsel til Haderslev
28 03VojensIldløs i Lille Vojensgård, + Bv
04 04VedstedFuh, cyklist svingede ud foran bil og omkom, #
09 04SteppingFuh, løbskkørsel, 15-årig dreng kvæstet
13 04KolstrupArb, mand kom under væltet traktor på mark
18 04Vojens ved banegårdenFuh, mc påkørte stakit og væltede
28 04Hovedvej 10 i HoptrupFuh, bil væltede rundt
09 05MøllepladsenFuh, 73-årig mand gik ud foran scooter
17 05Haderslev SygehusArb, murer faldt ned
02 06Østerskov ved FjelstrupFuh, militær-jeep væltede, 2 kvæstet
13 06Vojens, Præstegårdsvej 20Kælderbrand, + Bv
24 06Over KestrupArb, mand sparket af hest
30 06DamendeIld i hyrevogn, + Bv
01 07Vojens, grusgravArb, mand ramt af talje
01 07Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, knallert svingede ud foran mc, 3 kvæstet
07 07Ved Haderslev DamSyg soldat ved hjemmeværnsøvelse
09 07NørregadeFuh, mc væltede og ramte en ZR-vogn
09 07StubbomStuehus nedbrændt, + 4 Bv + CF
09 07Marstrup, KærsmindeGårdbrand, + Bv
14 07MarstrupIld i bil op ad stråtækket hus, + Hoptrup Bv
16 07Vojens, Øster AlléFuh, 4-årig pige på "cykelstangen" faldt af
24 07Marstrup, Kalmadgård2 storkeunger bragt tilbage i reden
30 07Haderslev-egnenTørke = ZR vander markafgrøder
30 07Ud for ZR HaderslevFuh, 14-årig pige løb ind i udrykkende ZR-vogn
01 08MarstrupTagbrand i stråtækket hus, + Hoptrup Bv
03 08SommerstedArb, mand fik træstamme ned over benet
09 08Hannover - HoptrupPatientoverførsel fra Tyskland
15 08Gammelting - ÅstrupvejFuh, bil mod 17-årigt cykelbud
22 08Vojens, Brdr. GramArb, mand fik maskindel ned over foden
31 08BramdrupArb, mand kørt over af traktor ved opstart
02 09Flovt, VestergårdIld i halmstak, + Bv
04 09Fjelstrup7-årig dreng ramte øjet med dolk
05 09ChristiansfeldvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
10 09Ringkøbing - StydingHjemtransport af havareret lastbil fra Ringkøbing
10 09Sønderbro9-årig dreng faldt ned fra stillads ved nybygning
17 09Haderslev - VojensFuh, lastbil mod lastbil
19 09KelstrupFuh, cyklist væltede
22 09Højrup ved SteppingFuh, 2-CV varebil mod tankbil, ips
21 10ÅbenråvejFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
24 10HejsagerArb, mand klemt mellem to roevogne
30 10Åbenråvej 18Fuh, bil mod holdende varebil, 2 kvæstet
30 10Storegade 64, utæt gasmåler80-årig kvinde fundet gasforgiftet, #
31 10ÅstrupvejFuh, cyklende skoledreng + pige væltede
01 11SlagtergadeFuh, lille dreng påkørt af varebil
04 11JegerupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
05 11Vojens, ØstergadeFuh, bil ramte hus i glat føre
05 11HaderslevArb, mand fik stålsplint i øjet
05 11Haderslev - ÅrhusPatientoverførsel til Sct. Josefs Hospital i Århus
06 11Ved StormklokkenIld i mc
06 11HumlegårdsbækIld i mc
10 11Ved Ulvslyst KroArb, træfældning = mand faldt ned fra træ
11 11Torvet 2Kvinde faldt på trape
12 11PamhuleFuh, scooter mod kvie på kørebanen
15 11HaderslevFuh, 6-årig pige gik ud foran bil
15 11Rødding StadionFodboldkamp = spiller fik hjernerystelse
04 12Styding, jernbaneoverskæringFuh, bil påkørt af tog, bilisten omkom, #
04 12Tyrstrup, MøllegadeFuh, 81-årig mand gik ud foran bil og omkom, #
12 12Simmersted, KongstedgårdKvinde fladt i glat føre
13 12Christiansfeld, MuseumsgadeIld i værelse, 82-årig mand omkom,#,+ Bv
14 12Koopmanns SlagteriArb, mand faldt
14 12Hovedvej 10 ved ErrestedFuh, tankbil i grøften + flere sammenkørte biler
15 12Simmerstedvej, StokkerhovedFuh, bil mod vejtræ, ips
17 12Flyvestation SkrydstrupArb, mand faldt ned fra lastbillad
30 12Hovedvej 10 ved SeggelundFuh, 2 biler i grøften i glat føre
10 01 1956Haderslev-egnenMilitærøvelse = flere syge soldater
17 01Åstrupvej ud for nr. 63Fuh, mc mod svingende bil
19 01Århus - HamburgPatientoverførsel fra Århus til Tyskland
19 01Haderslev-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
25 01LouisevejKvinde faldt i glat føre = benbrud
27 01Hjerndrup, HjerndrupgårdGårdlænge nedbrændt, + Bv
29 01Haderslev Dam2 mindre børn faldt gennem isen
01 02Hjerndrup SkoleOptøning af vandrør = skolen brandhærget, + Bv

09 02ErlevArb, traktor væltede ned i slugt
14 02Årøsundvej - SydhavnsvejFuh, varebil mod bil, ips
19 02Ryes MøllevejKvinde faldt i glat føre = hoftebrud
25 02SønderballeDyreredning, 2 heste gennem isen i vandhul
02 03Haderslev-egnenStorm + regn = en del storm/vandskader
03 03Stepping KroIld i staldlænge, + Bv + CF
17 03HytkærFuh, bil ned ad 10 m høj skrænt
19 03Ved Hoptrup - OdenseAkut patientoverførsel til Odense
23 03HammelevArb, udgravning skred sammen over mand
03 04Moltrup, Nyhave4-årig dreng fik styrestang i hovedet
04 04TyrstrupFuh, 7-årig cyklende pige ind i lastbilanhænger
11 04Vojens - VojensgårdFuh, bil mod bil i vejkryds, 2 kvæstet
05 06Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, bil mod bil
07 06SkrydstrupKvinde fik faldende murstykke ned over sig
07 06SkrydstrupArb, mand fik tønde ned over sig ved aflæsning
09 06ÅstrupvejFuh, lastbil med beruset fører forulykkede
23 06Hovedvej 10 Fuh, knallert væltede ud for Thomashus Kro
04 07Hammelev - StydingFuh, mc væltede, 2 kvæstet
04 07JomfrustienFuh, cyklist påkørte parkeret bil
10 07Flyvestation SkrydstrupFuh, militær-lastbil væltede, 8 soldater kvæstet
13 07Ødis-BramdrupArb, mand faldt ned fra hølæs
16 07UngskuepladsenArb, kvinde skoldet i restaurationstelt
17 07Hovedvej 10 ved 13 km/stenFuh, cyklist påkørt af bil, (ZR-Åbenrå-amb. ass.)
20 07ChristiansfeldvejFuh, 12-årig dreng påkørt af scooter
22 07Marstrup, KærsmindeDyreredning, badende ko indfanget
23 07Hovedvej 10 ved LangkærFuh, mc mod vejtræ
24 07HejsagerFuh, knallert væltede
25 07Ved Sct. Severin SkoleArb, mand fik lerblok ned over sig i udgravning
27 07HaderslevKvinde kulilteforgiftet i holdende bil
20 08Hovedvej 10 ved UlvslystFuh, bil ud foran mc
21 08UstrupFuh, bil mod bil
24 08Hovedvej 10 ved ErrestedFuh, fransk bil mod hesterive, 2 kvæstet, + Falck
25 08Højrup, Højrup Skovgård6-årig dreng kørt over af traktorvogn
25 08Over Jerstal, PottervejFuh, bil mod svingende bil, ips
28 08VandlingStormstød rev tag af ladebygning
01 09FjelstrupFuh, knallert væltede
06 09Hovedvej 10, N for HaderslevFuh, lastbil mod varebil, saltpetersyre ud på vejen
10 09Fjelstrup ved kroenFuh, mc væltede
11 09VojensFuh, ZR-jeep tabte 2-hjulet stige under bugsering
20 09Fjelstrupvej ved Sillerup BjergFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
25 09Tirslund, Bevtoftvej v. skolenFuh, varebil væltede
27 09Haderslev HavnFuh, lastbil bakkede mod tysk skib
12 10OmkørselsvejenFuh, cyklist påkørte parkeret arbejdsvogn
15 10Kelstrup StrandHvepsebo fjernet
15 10Militær øvelsespladsArb, militær-jeep væltede, 1 soldat kvæstet
22 10HoptrupArb, 10 T gravko skred ned ad skrænt
26 10Rørkær, Maskinfabrik BemaArb, mand fik metalleje i hovedet
27 10Jegerup - Store NustrupFuh, traktor mod vejtræ
05 11Hovedvej 10 ved HoptrupFuh, lastbil væltede
12 11Sillerup, AbildgårdArb, mand faldt ned fra loft
15 11Vojens JernbanestationUng kvinde fik ildebefindende
15 11SteppingFuh, mc væltede
27 11StydingStorm = stråtag ødelagt på fodermesterbolig
27 11JegerupStorm = tag ødelagt på stuehus
27 11MarstrupFuh, lastbil i grøften
28 11Statsseminariets haveArb, mand faldt 7 m ned fra træ i Haderslev
03 12Sillerup BjergFuh, mc mod vejtræ
04 12Naffet 11Kvinde faldt i hjemmet = ankelbrud
13 12BræråDyreredning, and reddet op fra 26 m dyb brønd
17 12SommerstedFuh, mc mod bil, 3 kvæstet

02 01 1957Hoptrup-egnenDyreredning, and faldt i 26 m dyb brønd, reddet
02 01LavgadeGlat føre = lastbil kunne ej forcere bakke
03 01Lundingvej – Årøsund LandevejFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
09 01Nær LundingFuh, bil mod bil
17 01Hovedvej 10 syd for HoptrupFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
18 01KlosteretArb, lærling fik jernplade over hånden
22 01Haderslev LystbådehavnLystbåd var ved at synke
25 01Vojens JernbanestationArb, mand klemt mellem 2 buffer
25 01Abkær – SkovbyLastbil med halmlæs udbrændte, + Bv
29 01Hovedvej 10 – LadegårdvejFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bus
01 02Vojens, Brdr. GramArb, mand mistede en lilletå
05 02Store Anslet – StubbomFuh, knallert påkørt af bil
21 02HoptrupIld i bil = damp fra køleren, + Bv
25 02Hovedvej 10 ved ThomashuskroFuh, VW ”rugbrød” ud over skrænt, 1 kvæstet
18 03Stepping, Højrup14-årig dreng sparket af hest
25 03Hovedvej 10 nord for HoptrupFuh, kvinde gik ud foran rutebil
04 04Jels, GrønnebækDyreredning
09 04Ved Haderslev KaserneVådeskud = 2 soldater ramt af maskinpistolskud
11 04Kortegade 1Tagbrand i stor villa, + Bv
12 04Østergade 28Fuh, bil påkørte butiksrude til barbérsalon
07 05Haderslev – Heide, TysklandPatient kørt til sit hjem i Tyskland
14 05SteveltGårdbrand, + Bv
15 05Ud for ZRIld i lastbilanhænger under kørsel, + Bv
28 05Over Jerstal, PottervejFuh, 7-årig pige løb ud foran varebil
01 06KnudFuh, knallert mod knallert
12 06Grindsted – SkrydstrupPatientoverførsel til Flyvestation Skrydstrup
15 06Vojens, Brd. GramArb, mand kvæstede foden
15 06GraveneFuh, mc mod knallert
17 06Mellemgade – AllégadeFuh, mc mod cyklist
25 06Vilstrupvej – Vilstrup NæsvejFuh, mc mod bil, mc-føreren omkom, #
28 06Hovedvej 10 – Chr.feldvejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
29 06SimmerstedArb, løbskkørsel, hest druknede i mergelgrav
01 07ÅbølFuh, bil i grøften
05 07SteppingDyreredning
15 07Hovedvej 10 v. ThomashuskroFuh, svensk bil i grøften
15 07Ved BranderupFuh, Vojens-bil i grøften
22 07VojensFuh, førerløs bus kørte ned ad skrænt
25 07Vojens16-årig dreng faldt ned fra ladetag
29 07Tørning MarkLille dreng skambidt af hund
30 07Over JerstalFuh, kvinde løb ud foran bil
01 08Sønderbro – ÅbenråvejFuh, knallert mod varebil
02 08JegerupFuh, 7-årig cyklende pige væltede
07 08Vojens, grantykningBrugsstjålet varebil slæbt væk
17 08Årøsundvej – SønderbroFuh, 3 cyklister i sammenstød
19 08Ved HovslundFuh, mc forulykkede
19 08Hovedvej 10 ved TagkærFuh, mc punkterede og væltede
19 08NustrupFuh, mc mod vejtræ
27 08Vestergade – BrøndstrædeFuh, bil svingede ind foran scooter
27 08Ud for ZRFuh, bil mod svingende lastbil
02 09Haderslev-egnenMange biler med motorstop i week-enden
25 09Sønderbro, møbelfabrikArb, snedker fik fingre i maskine
27 09UldalGårdbrand, 2 kvæstet, + Bv
07 10Tøndervej ved HytkærFuh, bil ned ad 12 m dyb skrænt
17 10VojensFuh, mand påkørt af cyklende kvinde
22 10Ud for ZR HaderslevFuh, bil mod tysk bil
23 10Tøndervej ved HytkærFuh, knallert væltede
29 10Hammelev, LodenhøjSygdom, 55-årig kvinde døde i ZR-ambulancen, #
03 11Ud for ZR HaderslevIld i bil = røg fra trukket håndbremse, ej ild
05 11Haderslev-egnen”Regntid” = en del oversvømmelser
09 11Haderslev HavnSyg soldat på minestryger
11 11Øsby, SparlundRegnvand trængte ind i lavtliggende stuehus
28 11Haderslev-egnen14 fastkørte traktorer på én dag
03 12Vojens, JernhytKvinde kulilteforgiftet i beboelsesvogn, #
04 12Hovedvej 1 ved Nr. BjertFuh, bus ned ad 20 m skrænt, +ZR Kolding+Fr.cia
05 12SønderbroFuh, mand påkørt af bil
18 12LavgadeFuh, cyklist påkørte oplukkende bildør
22 12Storegade ved nr, 29Fuh, cyklist mod cyklist
11 01 1958Ved SimmerstedholmFuh, bil væltede i grøften
11 01Stepping, HøjrupFuh, bil i grøften
18 01Haderslev HavnFuh, påhængsvogn kørte i havnen
19 01Gravenshoved, flygtningelejrUngarsk flygtning fik hånden i vridemaskine
01 02Hoptrup – Sønder VilstrupFuh, bil væltede rundt
11 02Skrydstrup – KøbenhavnPatientoverførsel i snestorm til København
17 02Hovedvej 10 ved Ulvslyst KroFuh, bil væltede ned ad skrænt, ips
22 03Fjelstrup ud for alderdomshjemmetÆldre kvinde faldt på vejen = benbrud
26 03HjerndrupArb, mand faldt ned på cementgulv
12 05Haderslev, Fuglsangs MaltfabrikSkorstensild, + Bv
14 05Hovedvej 10 ved ErrestedFuh, mc mod varebil, 1 kvæstet
19 05Hovedvej 10 i TyrstrupFuh, knallert væltede
21 05FavstrupIld i stor mødding, + Bv
27 05MoltrupvejFuh, lille pige løb ud foran bil
31 05Sønderbro – Ny ErlevvejFuh, knallert påkørt af bil
04 06Fjordagerring ved nr. 5Fuh, dreng løb ind i kørende knallert
05 06Christiansfeld, Lindegade 6Tagbrand i 4-familieshus, 2 kvæstet, + Bv
21 06KolstrupRasende tyr indfanget
30 06ChristiansfeldvejFuh, tysk bil påkørte kasernemur
01 07Haderslev DyrskuepladsArb, mand læderede fingre i slåmaskine
01 07Haderslev DyrskuepladsArb, mand trukket omkuld af køer
15 07Ved Hyrup ForsamlingshusFuh, tysk bil væltede i grøften, ips
16 07Over JerstalDreng kvæstede foden under badning i sø
17 07Hovedvej 10 – ChristiansfeldvejFuh, bil mod tysk bil
21 07KeldetArb, mand faldt ned fra stige
23 07Christiansfeldvej ved kasernenFuh, ældre cyklende mand væltede
28 07Hovedvej 10 ved Thomashus KroFuh, bil forulykkede
29 07Vojens togstation, baneterrænetArb, mand faldt = benbrud
27 08Ved StubbumHus nedbrændt, + Bv + CF
27 08GammeltingFuh, knallert mod bil
11 09Flyvestation SkrydstrupFuh, knallert mod vendende bil
13 09Chrisiansfeld, Hovedvej 10Fuh, scooter mod svingende bil
07 10Sti ved Christiansfeldvej nær ZRDøende kvinde fundet på sti, #
10 10SillerupFuh, bil ud foran anden bil
22 10Haderslev HavnArb, mand fik lossekran i hovedet
02 11Sommersted, jernbaneoverskæringFuh, mc påkørte jernbanebom
05 11Bjerning, maskinfabrikStorbrand, + Bv + CF


10 11Bevtoft, DiagonalvejFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
12 11Vejkryds ved VojensFuh, mc forulykkede, føreren omkom, #
12 11Storegade 35Kælderbrand, + Bv
25 11Flyvestation SkrydstrupZR ambulance sendt til stand-by
25 11HaderslevMand fik ildebefindende på gaden
25 11LembckesvejFuh, varebil mo vejtræer og havemur
11 12Hovedvej 10 ved TapsFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
12 12Hovedvej 10 ved UlvsmindeFuh, brugsstjålet taxa forulykkede, 1 kvæstet
16 12Hovedvej 10, Chr.feld – HaderslevFuh, isglat = bil i grøften, 1 kvæstet
31 12Bjerndrupvej ved SommerstedskovFuh, mc væltede, ips
12 01 1959TeaterstienFuh, politibil mod ZR-bil, ips
24 01Haderslev, Bjerning MaskinfabrikArb, mand fik jernstang i hovedet
24 01Vojens, Vestergade 44Arb, mand faldt ned fra stige
27 01Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, bil mod hestevogn, 2 kvæstet
27 02Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, lastbilanhænger i grøften
02 03Haderslev, Haderslev MøbelfabrikArb, mand kvæstede armen ved båndsav
17 03NustrupFuh, lastbil kørte i grøften
26 03Christiansfeld ved rutebilstationenFuh, cyklende 19-årig kvinde ud foran bil
03 04Haderslev HavnZR Frømand undersøgte moleopbygning
08 04VojensZR ass. ved nedlægning af store kloakrør
09 04Haderslev HavnZR Frømand undersøgte igen mole
17 04OmkørselsvejenIld i ledningsnet på bil under kørsel
28 04Øvelsesterræn N. for HaderslevArb, soldat såret af håndgranat
02 05Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, mc mod bil, der væltede
10 05Hovedvej 10 nær ZR HaderslevFuh, knallert væltede
19 05Aller, Alergård87-årig kvinde faldt = lårbensbrud
19 05Hammelev JernbanestationKvinde faldt af toget
19 05Ribe Landevej – StoregadeFuh, bil mod bil, + Falck
27 05Hovedvej 10 ved HøkkelbjergFuh, cyklist påkørt af lastbilanhænger
04 06Kolding Fjord, Løver Odde9-årig dreng faldt ned ad skrænt
07 06Hovedvej 10 ved HoptrupFuh, bil mod bil, ips
10 06Ved ZR HaderselvZR ass. ved omlæsning af lastbiloverlæs
12 06VojensZR deltog i stor samariterøvelse
13 06GåskærgadeIld i kafferistningsmaskine, + Bv
13 06Åbenråvej 1, Esso-BenzintankArb, mand kvæstede hovedet i smøregrav
16 06Tinglev, Hovedgaden – VippelvejFuh, bil mod svingende mc, ips
03 07Årøsundvej – VandlingvejFuh, bil i grøften, 2 kvæstet, + Falck
08 07Haderslev Dam, udflugtsbåd brændt57 omkom, + ZR flere stationer + Falck
12 07Hovedvej 10 i HoptrupFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
14 07Christiansfeldvej ved kasernenFuh, scooter mod mur, 1 kvæstet
17 07KnudArb, mand kvæstet af et kreatur
18 07Frørup – TyrstrupFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
19 07Hovedvej 10 ved Thomashus KroFuh, bil mod opbremsende bil, 1 kvæstet
24 07Hovedvej 10 ved SkovbøllingFuh, cyklist ud foran mc
24 07Store Anslet ved StrandvejgårdFuh, cyklist væltede
31 07KlostervængetÆldre mand faldt om med ildebefindende
02 08Vojens, Vestergade 57Ildløs i snedkerværksted, + Bv
04 08Omkørselsvejen nær ZRFuh, svensk bil mod svensk bil
23 08Tyrstrup ved Mølskovgård grusgravFuh, lastbil påkørte mand
24 08Hovedvej 10 syd for HoptrupFuh, bil punkterede og væltede
01 09Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, bil mod kølevogn, 3 kvæstet
02 09Vojens – HaderslevFuh, bil ud foran mc
02 09StoregadeFuh, svingende bil mod mc
05 09ÅrøsundvejFuh, mand gik ud foran cyklende kvinde
08 09Hovedvej 10 syd for HaderslevFuh, beruset mc påkørte holdende lastbil
12 09Sønderbro 14Ildløs i møbelværksted, + Bv
19 09Gabøl, Ribevej – DiagonalvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, + Falck
22 09Vojens, Brd. Gram, snedkeriArb, mand læderede 3 fingre i fræser
03 10Hjerndrup, HjerndrupvejFuh, 14-årig cyklende pige ud foran bil
03 10Hovedvej 10 ved TapsFuh, bil mod varebil, ips
05 10 HøjrupFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
16 10 Højrup OverskovFuh, 10-årig dreng kom under skolebus
23 10Haderslev HavnZR-frømænd ass. ved bundundersøgelse
28 10Haderslev-egnenStorm = en del mindre stormskader
06 11Hovedvej 10 i ChristiansfeldFuh, knallert væltede under overhaling
18 11SønderbroFuh, mand gik ud foran knallert
20 11Christiansfeldvej ud for ZRFuh, bil mod bil, ips
21 11NørregadeFuh, kvinde gik ud foran cyklist
30 11Omkørselsvejen – MoltrupvejFuh, kvinde påkørt i fodgængerfelt
04 12FjelstrupvejFuh, bil mod mc, + Falck
17 12Flyvestation Skrydstrup – FredericiaPatientoverførsel til Fredericia
27 12VilstrupvejFuh, rutebil påkørte knallert
29 12SønderbroFuh, cyklende dreng mod holdende bil
08 01 1960ChristiansfeldFuh, lille dreng løb ud foran bil
14 01SøndersvigSygetransport i snekaos til Haderslev
19 01ZR HaderslevMand indlogerede sig i baderum hos ZR
19 01Hovedvej 10 ved ThomashusFuh, VW- minibus mod lastbil, 1 kvæstet
22 01Hovedvej 10 syd for HoptrupFuh, tysk lastbil i grøften (isslag)
25 01FredstedFuh, Lloyd-bil forulykkede, ips
29 01Hovedvej 10 ved LangkærFuh, bil væltede rundt i glat føre
29 01SkrydstrupFuh, bil mod bil i glat føre, 1 kvæstet
05 02JelsFuh, hyrevogn kørte i grøften
05 02HjerndrupArb, mand fik træ ned over benet
08 02Hovedvej 10 ved Ulvslyst KroFuh, knallert mod fopdgænger
24 02Ribe Landevej ved SkallebækFuh, minibus ud over skrænt, 2 kvæstet
26 02Ved Stursbøl PlantageFuh, bil mod bil i glat føre
26 02Jels-egnenSneglat = flere kørselsuheld
26 02Hovedvej 10 syd for HaderslevFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
04 03Tyskland, HamburgHavareret DK-bil afhentet i Hamburg
13 03Hovedvej 10 ved ErrestedFuh, bil forulykkede under overhaling
13 03Haderslev Sygehus – FlensborgPatientoverførsel til Tyskland
14 03Hovedvej 10 ved ErrestedBeruset soldat sov på kørebanen
19 03MoltrupArb, kvinde sparket i hovedet af hest
28 03Hovedvej 10 ved TyrstrupFuh, tysk lastbiltog mod holdende bil
19 04Hovedvej 10 ved Tomashus KroFuh, tysk bil forulykkede, 2 kvæstet
27 04Åbenråvej – ZeisesvejFuh, bil ud foran bil, ips
27 04Slesvigske FodregimentArb, soldat kvæstet af øvelsesgranat
28 04Ryes Møllevej – VendekobbelFuh, varebil ud foran bil
29 04Haderslev, Ribe LandevejFuh, flugt-mc påkørte 3 soldater
02 05Vojens, KløverstienArb, kvinde faldt, forskar sig på flaske
02 05Tyrstrup, TyrstrupgårdArb, mand faldt syg om på arbejdspladsen, #
14 05Ved Flyvestation SkrydstrupFuh, gående kvinde påkørt af bil
10 06StydingArb, mand misted finger i afretter
13 06Omkørselsvejen, nordlige endeFuh, bil mod bil, ips
20 06Haderslev Havn, skibet ”Basta”Mand og dreng forbrændt af primusapparat
20 06Holsted Å, Hulkær, dambrugIltsvind: pumpning, + ZR Holsted, Esbjerg
09 07Ved TagkærFuh, kvindelig cyklist kørte mod bom
11 07Sønder VilstrupFuh, cyklnede feriepige væltede
17 07Over AastrupSkypumpe raserede en ejendom
17 07Fjelstrup, alderdomshjemSkybrud = vand i kælder
22 07Hertug Hans Gade – SydhavnsvejFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
02 08SønderbroFuh, cyklende kvinde væltede, + Falck
08 08KabdrupFuh, cyklende pige væltede
08 08OmkørselsvejenFuh, bil mod bil, ips
11 08Vojens, Dybbølgade – SøndergadeFuh, 2-årig dreng påkørt af lastbil
11 08Christiansfeld – AllerStort vejtræ splintret af lyn, ips
22 08Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, svensk kvinde gik ud foran bil
22 08HjerndrupFuh, 6-årig dreng påkørt af cyklist
24 08Ved HejsagerIld i mc under kørsel, + Bv
27 08MarstrupFuh, knallert mod holdende lastbil
31 08Hjort Lorenzens Vej – Chr.feldvejFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
02 09Feldum – SillerupFuh, 73-årig knallertkører styrtede død om, #
05 09NørregadeFuh, knallert mod DSB-bus, 1 kvæstet
07 09Lille AnsletFuh, mand faldt ned fra halmlæs
12 09Skrydstrup – Haderslev SygehusPatientoverførsel fra Skrydstrup Flyveplads
12 09Tyskland, Schlesvig – FrederikssundPatientoverførsel med pige til Frederikssund
13 09Haderslev,Kvinde blev syg i DSB-rutebil
15 09Store AnsletFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
16 09Favstrup, skovArb, mand kvæstet i sprængningsulykke
17 09Vojens, Brd. GramArb, mand fik ildebefindende og døde, #
24 09Vejkryds vest for VojensFuh, militær-mc mod holdende bil
24 09Haderslev-egnen, militærøvelse30 syge soldater kørt til infirmeri
08 10HalkArb, traktor væltede, 1 kvæstet
12 10JelsFuh, lastbil i grøften, ips
21 10Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, bil væltede rundt, ips
22 10ArnitlundFuh, mc mod holdende lastbil, 1 omkom, #
31 10Hovedvej 10 nær Thomashus KroFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
03 11Haderslev-egnenVoldsom regn = en del fastkørte traktorer
10 11ChristiansfeldvejFuh, 15-årig cyklende pige væltede
11 11Hovedvej 10 ved SeggelundFuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet
22 11SommerstedFuh, bil mod lastbilbagsmæk
23 11Hovedvej 10 ved ErrestedFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
26 11Styding, savværkArb, mand mistede finger i rundsav
29 11Over JerstalFuh, lastbil mod lastbil, 1 kvæstet
04 12Vedsted, HøgelundArb, mand klemte en finger i halmpresser
08 12Haderslev NæsFastkørt traktor på roemark
14 12ÅbenråvejFuh, bil mod mælkevogn, 1 kvæstet
15 12Hovedvej 10 nord for ChristiansfeldFuh, cyklende mand påkørt af bil
24 12Ved RovstrupFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
25 12Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh bil i grøften i glat føre, et par kvæstede
03 01 1961Ved HammelevFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, + Falck
16 01SommerstedSygdom
23 01Hovedvej 10 ved Ulvslyst KroFuh, bil skred mod lastbil, 3 kvæstet
30 01Kelstrup, skoleStormstød ødelagde skolens cykelskurtag
07 02MarstrupTag blæste af ladebygning
17 02Sønderbro – Sønder OttinggadeFuh, mc forulykkede, passager kvæstet
24 02Styding ved jernbaneoverkørselFuh, traktor mod tog, ips
09 03Diernæs, mejeriArb, mand fik røremaskine ned over sig
09 03MastrupFuh, 5-årig dreng løb ud foran varebil
18 03Hoptrup, Hovedvej 10Fuh, bil mod bil, 1 kvæstet
20 03Hovedvej 10 ved ChristiansfeldvejFuh, opbremsende mc væltede, 2 kvæstet
21 03Vojens, Østergade - NørregadeFuh, knallert mod bil i snevejr, 1 kvæstet
28 03Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, bil mod svingende lastbil, 2 kvæstet
01 04Hovedvej 10 tæt ved ZRFuh, bil mod bil, lille barn kvæstet
04 04Marstrup – Sønder VilstrupMand fundet bevidstløs i grøft = sygdom
13 04Grønningen – ÅbenråvejFuh, bil væltede, ips
24 04Nørregade ved GraveneFuh, cykelrytter styrtede (efter cykelløb)
24 04Brabæk – VejstruprødFuh, rådyr på vejen = bil i grøften, ips
27 04Chr.feldvej – Hiort Lorenzens VejFuh, knallert svingede ud foran bil
04 05Omkørselsvejen – ÅbenråvejFuh, bil mod vejafspærring
05 05Hovedvej 10 ved RørkærFuh, sportsvogn i grøften, ips
05 05GammeltingFuh, knallert mod scooter, 1 kvæstet
05 05Grønningen – VandlingvejFuh, bil mod bil, ips
10 05Hovedvej 10 ved RørkærFuh, knallert ud foran lastbil, 1 omkom, #
20 05Ryes Møllevej 274-årig kvinde forbrændt ved kakkelovn
23 05Ved SkibelundFuh, bil mod bil, 2 kvæstet, + Falck
24 05Hovedvej 10 ved ThomashusFuh, lastbil mod vejtræ, 1 kvæstet
03 06Ved ZR HaderslevBrændende lastbil kørte ind til ZR, blev slukket
17 06Christiansfeld, Hovedvej 10Fuh, 85-årig mand gik ud foran mc
03 07VilstrupvejFuh, knallert påkørt af bilist, der flygtede
04 07HejsagerFuh, varebil forulykkede + Falck
12 07Årø, kirkeZR ass ved installering af restaureret orgel
28 07KokærFuh, lastbil med 6 T mælk væltede, ips
29 07Hovedvej 10 nord for HoptrupFuh, knallert mod vejsten, 1 kvæstet
03 08HoptrupIld i mejetærsker på mark, + Bv
08 08Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, bilulykke, 2 # #, + ZR Åbenrå + Falck
10 08SteveltArb, mand dræbt under mejetærsker, #
21 08VojensZR deltog i samaritterøvelse
22 08JomfrustienFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
24 08Hovedvej 10 ved RørkærFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
28 08Christiansfeld, KongensgadeFuh, mc mod bil og i brand, 1 kvæstet, + Bv
31 08Lunding3-årig dreng fik kælk i hovedet i udhus
02 09Åbenrå, SønderjyllandshallenZR Haderslev deltog på erhversmesse 9.-17./9.
06 09Fjelstrupvej ved Sillerup BjergFuh, cyklende kvinde væltede
07 09Hovedvej 10 syd for Chr.feldFuh, bil mod lastbil, hollandsk ægtepar kvæstet
08 09Højgade, bageriArb, mand faldt på gårdsplads = lårbensbrud
08 09Sønderbro, ”Slotsvandmøllen”Arb, mand fik kornsæk ned over sig
15 09VonsbækZR flyttede 8x5.5 m lade 800 m
23 09Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, mc væltede under overhaling
21 10GammeltingFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
27 10Kolding – Flyvest. SkrydstrupOverførsel med 2 dykkersyge militærfrømænd
31 10Clausensvej – LembckesvejFuh, cyklende dreng påkørt af bil
01 11Chr.feld, Hovedvej 10 – Virkelystv.Fuh, varebil ud foran mc, 1 kvæstet
06 11Hovedvej 10 syd for Chr.feldFuh, bil mod vejtræ, 1 omkom, #
09 11Hovedvej 10 ved Thomashus KroFuh, bil mod vejtræ og i grøften, 1 kvæstet
11 11Ribevej ved KolsnapFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
14 11Tyrstrup, Hovedvej 10 ved kirkeFuh, svensk lastbil påkørte mand på fortov
16 11Hovedvej 10 nord for HaderslevFuh, bil i grøften med ZR-ansat, ips
18 11Hovedvej 10 nord for TyrstrupFuh, knallert væltede
18 11Hus nær Moltrup KirkeUdlænger nedbrændt, børns leg med ild, + Bv
19 11Fjelstrup – ChristiansfeldFuh, bil mod bil, 8-årig dreng kvæstet
19 11Hovedvej 10 nord for TyrstrupFuh, knallert væltede
19 11Vojens, Borger og RealskoleGymnastik = dreng fik armbrud
27 11Hovedvej 10 ved HøkkelbjergFuh, bil påkørte udstigende bilist
30 11Hovedvej 10 ved UlvslystFuh, bil mod vejtræ, 1 omkom, #
05 12Bevtoft – GabølFuh, bil i grøften i glat føre, ips
05 12Hovedvej 10 ved ThomashusTysk bil fastkørt inde på mark
15 12HammelevArb, mand huggede sig i benet med økse
16 12Chr.feld,Bunkenborgs PølsefabrikArb, tysk mand mistede fingre i hakkemaskine
18 12Hovedvej 10 ved SeggelundFuh, bil bag ind i anden bil, 1 kvæstet
19 12BevtoftFuh, lastbil med kreaturer kørte i grøften
10 01 1962OmkørselsvejenIld i scooter under kørsel
25 01VilstrupvejFuh, bil gled ind i have, ips
02 02Haderslev-egnenSnestorm = nogle kørselsuheld
02 02SimmerstedvejFuh, ZR-kranbil i arbejde påkørt af bil, ips
05 02LadegårdvejFuh, scooter i grøften, far+datter kvæstet
06 02Rødding, Rødding TorvetFragtbil sank gennem fortov o. Rødding bæk
14 02Over ÅstrupStorm væltede træ ned over ladebygning
16 02HovslundFuh, bil i grøften, ips
17 02Hovedvej 10 ved ThomashusFuh, tankbil mod vejtræ, 1 kvæstet
21 02Tyrstrup ved kroFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
23 02FavstrupArb 52-årig mand sank død om, #
24 02Tyrstrup, Kongensgade - LindegadeFuh, cyklende kvinde mod bil
01 03Ved FjelstrupFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
01 03Tyrstrup ved kirken78-årig kvinde faldt i glat føre = benbrud
09 03Arnitlund, maskinfabrikArb, 2 mand kvæstet under væltet maskine
22 03Hovedvej 10 ved HøkkelbjergFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
18 04Vojens – JegerupFuh, 14-årig cyklende dreng ud foran varebil
22 04Vejkryds vest for VojensFuh, 13-årig cyklende dreng mod bil
24 04Vojens, VestergadeFuh, 4-årig dreng løb ud foan bil
01 05VojensArb, mand i klemme ml. landbrugsvogne
14 05Kastvrå16-årig dreng kulilteforgiftet i badeværelse
21 05Sønderbro – Ny ErlevvejFuh, varebil mod mc, 1 kvæstet
22 05Tyrstrup, Tyrstrup VestervejFuh, traktor mod knallert, 1 kvæstet
26 05Lindedal7-årig dreng faldt ned fra træ = armbrud
04 06ØsbyArb, mand stanget af tyr
16 06Vojens, ØstergadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
08 07Hovedvej 10 ved HøkkelbjergFuh, tysk mc væltede, 1 lettere kvæstet
14 07Tyskland, Salzgitter, HarzenKvæstet idrætsdreng kørt hjem til Haderslev
15 07Christiansfeld, LindegadeFuh, 4 biler i harmonikasammenstød, ips
16 07Bryggerivej ved godsbaneterrænetMand faldt ned fra rampe = benbrud
26 07Fjelstrup, MengGårdbrand, brandmand kvæstet, + Bv
03 08Marstrup, Marstrup BygadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
11 08LemckesvejFuh, knallert mod holdende bil, 1 kvæstet
13 08Hovedvej 10 nær ZRFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
27 08Hovedvej 10 nord for ChristiansfeldFuh, tysk bil væltede, ips.
17 09Vesterskov, militær-øvelsespladsArb, soldat kvæstet under øvelse
18 09Rafsø (?)Fuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
18 09Ved SteppingArb, mand fik jordklump i hovedet
18 09Frørup – SteppingFuh, tankbil med læs kørte i grøften, ips
22 09GammeltingFuh, ældre cyklende mand væltede
24 09VandlingArb, kvinde kvæstet på mejetærsker
05 10Aller, vejkrydsFuh, mc mod knallert, kvinde omkom, #
10 10StubbumFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
18 10Vojens, Hans Grams GadeArb, mand faldt gennem råddent loft
22 10HalkFuh, 16-årig cyklende pige mod lastbil
29 10Vojens, JernhytFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet
05 11Vojens, Ribevej – BillundvejFuh, bil mod bil, 5-årig dreng kvæstet
17 11Haderslev, kaserne i køkkenArb, kvinde fik krampe i benet
02 12Over Jerstal, ArnitlundFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
07 12Omkørselsvejen ved benzintankArb, gods skred på blokvogn, + ZR Åbenrå
12 12GabølFuh, bil forulykkede ved vejkryds, ips
17 12Haderslev-egnenGlat føre = 3 kørselsuheld


Tilbage