Fredericia


Stationshistorie:
Fredericia
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 137 - 138
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Fredericia

Præsentation af radioanlæg februar 1958. Nr. 1 fra venstre er Ivan Jørgensen, nr. 3 Preben Rebsdorf og nr. 4 Otto Rebsdorf.

Udrykning til færdselsuheld kort før sammenlægningen. Ambulancen til højre kunne rumme en sygehusseng og anvendtes til overførsler bl.a. til Odense.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vejlevej 5
Henvendelsested
1932:
Petersen og Madsen
1028
Nat 260/264
Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 1938:
Petersen og Madsen
Tilkaldt via ZR
Egeskovvej 34
Redningsstation
Ca. 1.3.1945 - medio 1945:
Otto Rebsdorf
1600Otto Rebsdorf, stationsejer, a Meta med ZR
Hj. 6. Julivej 37/Egeskovvej 34
Redningsstation
Medio 1945 - 1956:
Otto Rebsdorf
6. Julivej 37
Redningsstation
1956 - 31.12.1962:
Otto Rebsdorf
Historie:
ZR startede som i de fleste jyske byer med en kranvognsaftale i Fredericia, hvilken må antages at være ophørt 1938. ZR var herefter ikke repræsenteret i Fredericia før 1945, hvor korpsets leder fra Vamdrup og senere Kolding Otto Rebsdorf 5. januar 1945 bekendtgjorde, at han ville åbne station i byen. Grundlaget var Otto Rebsdorfs overtagelse af vognmand Rasmus Nielsens kontrakt med Fredericia kommune om sygekørsel tillige med to ambulancer. Rebsdorf gav kr. 19.000 for vognmandsforretningen, fordelt med kr. 11.000 for ambulancerne og kr. 8.000 for kommuneaftalen. (Goodwill). Kranvognen kom muligvis først i 1946, idet ZR i følge sit regnskab for dette år solgte en brugt kran til Rebsdorf for kr. 450. Rebsdorf ejede ejendommen 6. Julivej 37, og lejede sig ind med garager hos mekaniker Boisen på Egeskovvej 34, hvor vognene stod, indtil Boisen fik opført en garagebygning, som grænsede op til 6. Julivej 37, som var stationens officielle adresse og også udrykningsadresse. Senere døde Boisen, og forskellige forhold gjorde, at Rebsdorf valgte at opsige lejemålet og at opføre en garage på selve 6. Julivej dog noget mindre, end den garage man havde haft på Egeskovvej. Stationen var ejet og drevet af Rebsdorf på helt privat basis på samme måde som Tychsen drev stationen i Sønderborg. (Som i øvrigt også havde sygekørsel som sit oprindelige grundlag). Indholdet af Rebsdorfs kontrakt med ZR kendes ikke, men vi ved, at han oppebar 75% af abonnementsindtægten i sit distrikt, dog kun 25% af tegnede flyveabonnementer. Da Falck i forbindelse med sammenslutningen besøgte Rebsdorf 4. juli 1962, kunne Rebsdorf oplyse, at kommunen betalte kr. 6,48 for en sygetur indenfor voldene og kr. 8,42 for en tur udenfor voldene, mens donorkørsel blev betalt med kr. 5,00 pr. tur og anden sygekørsel med 60 øre pr. km. Det hedder i referatet: R (Rebsdorf) er godt klar over, at prisen er for lav, men har ikke syntes at kunne være bekendt at forlange mere....Det blev klarlagt, at han ikke kunne forvente nogen afståelsessum. Rebsdorf var dog ikke indstillet på at acceptere det, og ved separat forhandling mellem Falck og ZR's aktionærer fik Rebsdorf et mindre beløb i afståelse.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
13. april 1945 bragte avisen følgende historie: En lille Pige, Datter af Galvanisør Jensen i Fredericia, slugte forleden en Tinsoldat, der satte sig fast i Luftrøret. Hun blev i Zonens Ambulance i flyvende Fart kørt til Hospitalet, men da Bilen ved Hospitalsindgangen bremsede haardt op, gav det saadan et sæt i Pigebarnet, at Tinsoldaten fløj op i Munden paa hende. Ambulancen kørte hende derpaa hjem igen.
-
Første provinsstation med radioanlæg: A.P. model med hovedstation og radio til tre vogne, taget i brug 24. februar 1958.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Otto Rebsdorf ansat hos Falck-Zonen som assistent og garagemester. Pensioneret 31. marts 1967. Svend Aage Jensen, tidligere ZR Platanvej, stationsleder fra 1. april 1973 til 31. marts 1976, hvor han blev stationsleder i Kolding.

Assistancestatistik:
Da stationen var privatejet, blev der kun indsendt clearingsrapporter til ZR for de ture, ZR skulle betale. For året 1959 foreligger oplysning om, at der i alt blev kørt 4810 ture fordelt på 2862 ambulance-, 1275 donor - og 673 kranture. Kilometertallet var 61.770.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1954EgenBedford 1953EgenDonorvg. Opel RekordEgen
Taunus 1960Egen
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Fredericia Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Fredericia

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
FREDERICIA
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
18 02 1944BrovadFuh, bil kørte i grøften
09 09BanegårdenMand faldt ved togpåstigning
26 05 1945BanegårdsrestaurantenOvertjener faldt om, sygdom
26 05Savværk4-årig dreng faldt ned fra bræddestabel
16 06Odinsvej 27Lille dreng fik klemt en finger
22 06DanmarksportenFuh, cyklist væltet
26 06Fredericia, FælledenGymnastik = kvinde tilskadekommen
27 07Fredericia HavnVådeskudsulykke, mand ramt af pistolskud
31 07Lille Bælt ved SønderskovKvindelig kajakroer kæntret
31 07DanmarksgadeFuh, lille dreng fik benet i cykelhjul
04 08Vester VoldgadeFuh, cyklist væltet
07 08Erritsø StrandMand faldt ned fra gynge
11 08Fredericia Banegård10-årig dreng faldt og forskar sig på glasskår
12 08Fredericia BanegårdArb, ung mand fik knust en fod i drejeskive
29 09Ved FredericiaFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
08 10SyrehavnenArb, mand styrtede ned i skibslastrum
05 12EgeskovvejFuh, To 14-års piger slynget af lastbil
14 12Fredericia KaserneArb, fyrbøder kulilteforgiftet
25 01 1946Fredericia10-årig dreng faldt under skøjteløb
30 01Egeskov - TreldeFuh, bil skred ned ad skrænt
11 02Prangervej12-årig dreng ramt af sten i hovedet
19 03Hannerup, FuglsanggårdArb, brændekløvning = en kvæstet fod
01 04FredericiaArb, kvinde fik armen i vævemaskine
10 04SjællandsgadeÆldre mand faldt om, sygdom
20 04EgumDyreredning
22 04Sct. Michaelis KirkeSygdom
25 04Vestervold, ridebanenKvinde faldt om og døde, #
02 05EgeskovvejFuh, cyklist påkørt af bil
04 056. Julivej 8Arb, mand fik hånden læderet i maskine
07 05Hannerup, KærsgårdFuh, cyklist væltet grundet sygdom
11 05LillebæltLystbåd kæntret, men kom selv i havn
27 05Thorsvej 291½-årig dreng drak petroleum
03 06Tivoli på RidebanenKvinde faldt ned fra luftgynge
06 06Bredstrup, gartneriArb, mand skar sig på stemmejern
06 06Hotel LandsoldatenArb, kvinde faldt på trappe
15 06Bjergegade ved nr. 35Fuh, cyklist væltet
27 06Danmarksstræde 53-årig pige faldt = fik hjernerystelse
29 06Trelde - FredericiaFuh, mand fundet død ved sin cykel, sygdom, #
05 07Kongens PortFeriedreng faldt ned ad voldskråningen
06 07Egumvej 1114-årig dreng faldt og brækkede næsen
03 08Købmagergades SkoleGardist faldt besvimet om under parade
08 08Voldgraven ved IshusstienDyreredning, and fik hovedet i klemme
09 08FredericiaStart af bil = mand ramt af håndsvinget
10 08Fredericia HavnArb, havnearbejder læderede en finger
10 08Fælledvej, villa HavblikNorsk dreng rev sig på et rustent søm
12 08Ryesvej10-årig dreng faldt og kvæstede næsen
12 08Prinsessegade 28Lille barn skar munden på en tallerken
19 08Søndervoldgade 73-årig dreng faldt og forskar ansigtet
23 08StallerupLoft brød sammen = tærskeværk begravet i korn
03 09Bredstrupvej2-årig pige faldt på loftstrappe
05 09Egeskovvej 48Klaver hejst op og ind på 1. sal
06 09Egumvej 111Kvinde mistede en fingerspids i brødmaskine
08 09Falkevej 19Via stige til 2. sal blev syg kvinde hjulpet
09 09Norgesgade - SjællandsgadeFuh, 2 biler stødte sammen
09 09Brøndsted ved møllenFuh, 12-årig dreng faldt af mælkevognen
13 09Hyby Lund Strand3-årig pige faldt på cementtrappe
13 09BrovadFuh, mc fundet bevidstløs på kørebanen
13 09EgumvejFuh, legende dreng vælter cyklende kvinde
03 10Huslodsvej 31Kvinde faldt på trappe
05 10 Vendersgade 383-årig pige forbrændt af iseddike
13 10Kongensstræde 123-årig pige brækkede armen under leg
16 10Hyby LundDreng faldt ned fra træ
17 10Danmarksgade-Prinsessega.Fuh, mc mod lastbil
18 10Fredericia2½-årig pige faldt og brækkede en arm
18 11Danmarksstræde 10Bidsk og vild schæferhund nedskudt
22 11Huslodsvej 8Regnskyl = 1½ m vand i kælder
23 11Vesterdalsvej-VesterbrogadeFuh, mc mod bil
30 11DanmarksgadeFuh, lille dreng faldt ind under mælkevogn
04 12NørreportFuh, påkørt hund aflivet ved skydning
07 12FredericiaArb, fik hånden i klemme ved en smergelsten
07 12Havepladsvej3 løsslupne heste lavede ravage
17 12Kongensgade 52Arb, mand fik materiel i hovedet
24 12Georginvej 6Kvinde faldt i glat føre
25 12DronningensgadeKvinde faldt i glat føre
26 12Sjællandsgade 71Kvinde faldt i hjemmet
27 12Gothersgade 49Fik gåseben galt i halsen
27 12GårslevHest med kolik
08 01 1947Ishusstien (?)Skøjteløb = en brækket ankel
09 01Strandvejen, pakkassefabrikArb, finger i sav
20 01HvidbjergArb, fik hånd i rundsav
25 01Fredericia-egnenFuh, 6 assistancer til uheld i glat føre
25 01FredericiaDreng faldt af kælken = et brækket ben
27 01Norgesgade - StrandvejenFuh, mellem en ZR-vogn og droskebil
27 01DronningensgadeFuh, bil mod bil
31 01GodsbaneterrænetArb, tabte gods ned over hovedet
31 01Egumvej 303-årig dreng fik et ben i kogende vand
05 02Kongensgade, æskefabrikArb, fik hånd i stansemaskine
05 02Luthersvej 19Ældre mand faldt på trappe
05 02HavnenUng mand faldt under skøjteløb
06 02?Soldat brækkede benet under natmanøvre
08 02Forlystelsessted KnudsborgUng mand sparket under swing-dans
19 02Kongensgade 38Ældre kvinde faldt på trappe
27 02VejlevejBlev syg under skolekørsel i bil
04 03Havepladsvej 333-årig dreng faldt på trappe
05 03Prinsensgade 15Ældre kvinde faldt i hjemmet
10 03Volden ved Prinsens Port6-årig kvæstede ansigtet under kælkning
11 03 FredericiaArb, brækkede en finger
12 03Fredericia jernbaneterrænArb, fik benet kørt af under tog
17 03Blichersvej 24Mand faldt på trappe
21 03FredericiaKvinde faldt i glat føre
24 03Prinsensgade 12 C4-årig dreng drak salmiakspiritus
25 03Fredericia-egnenZR havde 25 udrykninger bl.a. til : se nedenfor
25 03Voss' FabrikArb, hånd læderet i fræser
25 03Nymarksvej 582-årig pige spiste sovepiller
27 03Egeskovvej 54Kvinde faldt på trappe
31 03Norgesgade 234-årig dreng faldt ned under træklatring
01 04Glentevej 1Kvinde skar sig i fingeren
05 04JernbanerestaurantenArb, tjener skar sig på en flaske
05 04Købmagergade 56Lille pige slugte et søm
05 04JyllandsgadeFuh, hestevogn væltet
09 04FælledvejLille pige fik finger i klemme i dør
18 04Strandvejen, papkassefabrikArb, fik en hånd i rundsav
18 04Egumvej 286-årig dreng faldt og brækkede en arm
21 04SnoghøjFuh, beruset mand sprang af bil i fart
25 04Kjærsgård Mark (?)Flyvemaskine sikret mod stormvejr
05 05StoustrupArb, kvæstede ryggen under stødoptagning
14 05Fredericia MøbelfabrikArb, fik en finger læderet i båndsav
14 05Prinsessegade 332-årig pige skoldet benet af kaffe
20 05Sjællandsgade 7086-årig kvinde faldt i hjemmet
20 05Falstersgade 22Mand faldt på trappe
21 056. Julivej 8, møbelfabrikArb, fik hånden i båndsav
27 05Kaltoftevej - TreldevejFuh, bil mod droske
28 056. Julivej 8, møbelfabrikArb, fik en finger i båndsav
01 06Kongensgade 40Ældre mand faldt på trappe
02 06Baldersvej3-årig dreng fik fortovsflise over en fod
03 06Egumvej, Codanpladsen2-årig dreng faldt ud fra 1. sal
04 06Treldevej6-årig pige ramt af sten i hovedet under leg
09 06Fredericia StadionFodboldkamp = spiller slår modspiller ned
13 06EgumvejZR vælter fritstående høj skorsten
20 06Fredericia-egnenTørke = ZR vandede mange afgrøder
27 06Worms BageriArb, fik nogle plader ned over sig
27 06Kongensgade 26Lille dreng faldt = hjernerystelse
03 076. Julivej 75Kvinde faldt på trappe
08 07TreldevejFuh, cyklist væltet
08 07Treldevej3-årig pige drak af morfinflaske
09 07FælledvejSygdom
10 07GothersgadeKvinde faldt på trappe
11 07CalvinsvejFuh, pige fik kørt en fod over af mælkevogn
15 07Kommunale BadeanstaltDreng fik stor træsplint i foden på badebroen
17 07Vesterbro, sølvvarefabrikArb, fik jernbjælke ned over foden
28 076. Julivej - EgeskovvejFuh, 12-årig pige faldt ned fra mælkevogn
29 07KFUM - SoldaterhjemKvinde faldt på trappe
29 07Solbakken 14Faldt på trappe
29 07Kobbelvej (?)2½-årig dreng trådt på af kvie
31 07Kjærsgårds Mark (?)Håndboldkamp = en spiller med kvæstet øje
31 07EgumDyreredning
03 08Randal, grusgravBjærgning af fastkørt lastbil
08 08Ingemannsvej 195-årig dreng fik sten i øjet under leg
08 08VasedalKvinde faldt på trappe i hjemmet
09 08Snoghøj, OverballegårdArb, styrtede fra tag ned på gårdsplads
11 08Stranden ved vandværketKvindelig badegæst blev syg
11 08KøbestævnetKvinde fik kraftige mavesmerter
13 08Stenhøjvej, PoppellyArb, hest sparkede kvinde i ansigtet
14 08Danmarksgade 27Arb, osteforhandler skar sig på maskine
30 08Bredstruplund, ved KærsgårdFuh, lastbil påkørte vejtræ
06 09Fredericia jernbanestationArb, fik en skinne over det ene ben
09 09FredericiaSkybrud = et par kældre under vand
11 09Fredericia MotorflyveklubStormvejr = fastsurring af 2 flyvemaskiner
19 09TårupDyreredning
19 09Kobbelvej (?)Dyreredning
30 09Fredericia jernbanestation14-årig dreng faldt i toget og skar sig alvorligt
03 10Danmarksgade-RiddergadeFuh, 2 biler stødte sammen
16 10Dagmar-Asylet (?)4-årig pige faldt på trappe = skinnebensbrud
18 10Købmagergade 6Kvinde faldt på trappe
18 10EltangArb, forgiftet af syredampe
23 10Knudsvej 26Kvinde faldt på trappe
27 10"Hans Nielsens Gård"Kirkestræde-Danmarksgade, ild i bygning + Bv
29 10Tolstrup EngeDyreredning
01 11Egumvejens SkoleFodboldtræning = en brækket ankel
04 11Tolstrup bakkeFuh, kvindelig cyklist væltet
06 11PrinsessegadeFuh, 9-årig dreng skubbet ud i cyklist i kådhed
09 11DanmarksgadeFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af mc
10 11Nymarksvej 3010-årig dreng jog arm gennem rude
10 11Ansgarsvej 8Kvinde faldt på trappe
15 11Snoghøj KulsyrefabrikEntreprenøropgave
20 11Kongensgade 253-årig pige faldt på kældertrappe
11 12Fredericia, togremiseArb, fik en hånd i klemme
17 12Vendersgade 26, købmandMindre ildløs ZR + Bv
22 12GothersgadeKvinde faldt på glat gulv
27 12Kongens PortFuh, mand væltede med cyklen
31 12Prinsensgade 35Kvinde faldt på fortovet
13 01 1948Fredericia HavnStenfiskerfartøj sunket i havnen
02 02Grønlandsvej 22Kvinde faldt på nybonet gulv
18 02FredericiaArb, fik hånden i elektrisk vævemaskine
18 026. Julivej 577-årig dreng faldt ned fra gynge
19 02Købmagergades SkoleGymnastik = en forstuvet fod
24 02JernbanestationenSygdom
27 02Vendersgade 317-årig dreng faldt ned fra plankeværk
27 02Fredericia14-årig dreng faldt på isen og brækkede et ben
03 03JernbanestationenSygdom
03 03StrandvejenFuh, køreskole-mc påkørte bil
03 03Kongensstræde 38Ild i væggen bag kakkelovn, ZR + Bv
04 03VesterbrogadeMand faldt i glat føre
05 03FredericiaArb, mand fik læderet nogle fingre i saks
06 03FredericiaKvinde fik ildebefindende under arbejdet
09 03Fynsgade - PrinsessegadeFuh, mc mod varebil
10 03Egumvej 103Ældre kvinde fundet bevidstløs i hjemmet, #
10 036. Julivej 373-årig dreng bidt i armen af schæferhund
10 03DanmarksgadeFuh, løbskkørsel, hestevogn mod butiksrude
04 04Danmarksgade-Købmagerg.Fuh, ZR-ambulance ramt af lastbil
04 05Gothersgade 14Kvinde faldt i hjemmet
01 06Ingemannsvej 19Fuh, 8-årig dreng væltet med cyklen
02 06VejlevejFuh, 11-årig dreng faldt ind under militærbil
11 06IshusstienFuh, 8-årig cyklende dreng kørte i voldgraven
12 06ButikKvinde faldt i butik = et brækket lårben
13 07Dronningensgade 232-årigt barn faldt ned fra køkkenbordet
20 07DanmarksgadeSygdom
20 07SnoghøjFuh, cyklist påkørt af bil
29 07Resedavej 34-årig dreng drak opium
29 07Landsoldatpladsen8-årig dreng forskar sig på glasskår
06 08FredericiaMand faldt om, sygdom
07 09Norgesgade2-årig dreng drak Eau de Cologne
10 09Solvænget 11Mand faldt ned fra pæretræ
09 10Fredericia5-årig pige faldt ned fra voldanlæg
17 10SøndermarksvejFuh, skraldevogn kørte ned ad skrænt
24 10Fredericia-egnenStormvejr = mange assistancer
25 10VejlbyDyreredning
06 11Fredericia BanegårdSygdom
08 11Fredericia MøbelfabrikMand fik ildebefindende under arbejdet
19 11Ved GymnasietFuh, 12-årig cyklende dreng væltet
25 11FredericiaFuh, cyklist påkørt af bil
05 12Havepladsvej 108Mand faldt ud for hjemmet
08 12Danmarksgade - DalegadenFuh, lastbil mod lastbil
12 12NørrebrogadeDreng faldet under leg = et brækket ben
12 12Prinsessegade 213-årig dreng skoldet af kogende vand
14 12Købmagergade 20Kat "strandet" på hustag
30 12AnemonevejFuh, cyklende postbud væltede i glat føre
30 12BanegårdspladsenFuh, bil væltede
30 12StoustrupFuh, lastbil mod vejtræ
30 12Taulov, Hovedvej 1Fuh, bil i grøften ved Rugballegård
30 12StoustrupFuh, personbil mod vejtræ
31 12Friggsvej 7Mand faldt ud for sin bopæl
08 01 1949Vesthavnen, pakkassefabrikArb, finger forskåret i rundsav
12 01Fredericia GymnasiumGymnastik = elev faldt = brækket ben
23 01OldenborggadeDreng faldt på legeplads = en brækket arm
23 01Thorsvej 483-årig dreng faldt i hjemmet
19 02FredericaRasende kat indfanget
04 03Vesthavnen, pakkassefabrikArb, fik en finger i rundsav
05 03Banegårdens togremiseArb, mistede yderste led af finger
19 03VesterbrogadeFuh, hund påkørt af bil
19 03Treldevej, sølvvarefabrikArb, læderede en finger i maskine
23 03Norgesgade ved nr. 11Fuh, 3-årig dreng påkørt af bil
07 04Fasanvej 64-årig dreng faldt i haven = hjernerystelse
12 04Fredericia GymnasiumElev faldt og brækkede en arm
13 04Luthersvej4-årig dreng faldt ned i kælderhals under leg
29 04NørrevoldgadeMand faldt på gaden
30 04LillebæltsbroenFuh, cyklende kvinde påkørt af svensk bus
14 05Fredericia HavnArb, lystbåd væltede ved slæbested, 1 kvæstet
25 05Egeskovvej 1305-årig pige forskar sig på rude under leg
11 06BjergegadeFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
16 06TreldevejFuh, 8-årig cyklende pige væltede
17 06Ud for gymnasietFuh, cyklist væltet
17 06KøbmagergadeFuh, 9-årig cyklende pige væltede
02 07Fredericia, dampvæveriArb, mand læderede finger i valse
05 08Jernbanestationen, remiseArb, mand kvæstede hovedet
08 08PjedstedFuh, tankbil mod bil med campingvogn
29 08Ved LandsoldatenFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
01 09Fredericia, tekstilfabrikArb, fik en arm i klemme i vareelevator
16 09NorgesgadeFuh, bil påkørt af tog
19 09Prangervej Fuh, mc væltede
19 09SolvængetFuh, 16-årig cyklende dreng væltede
01 10KongstedFuh, bil tæt på at køre i grøften
04 10VesterbrogadeFuh, hund påkørt
10 10Falkevej - NørrebrogadeFuh, cyklist væltet
27 10Fredericia-egnenStorm = mange stormskader
05 11GothersgadeArb, kom i klemme ml. bil og husmur
07 11DanmarksgadeFuh, kat kørt over af bil, der fortsatte kørslen
11 11Prangervej ved nr. 58Fuh, cyklist væltede
13 11FredericiaFuh, bil mod bil
14 11VesthavnenTo ni-årige dreng faldt ned fra bræddebunke
16 11Nørrebrogade7-årig dreng faldt med mælkeflaske og skar sig
18 11JernbaneremissenArb, mand skoldede en hånd
01 12Lille-Velling, ved VellinggårdFuh, bil mod vejtræ
03 12LuthersvejMand sank død om på gaden, #
05 12TreldevejFuh, mc kørte i grøften
20 12Bjørnevej3-årig pige drak øjendråber
20 12Sundegade 10Ung mand forbrændt af benzin
22 12Egeskovvej12-årig pige blev syg på vej hjem fra skole
04 01 1950Sct, Josephs HospitalArb, kvinde skar en finger
05 01Fredericia-egnenHård frost = flere biler med startproblemer
12 01FredericiaKvinde faldt i glat føre
12 01VesterbrogadeKvinde faldt i glat føre
21 01Brovad, Hovedvej 18Fuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
01 03FriggsvejArb, 15-årig arbejdsdreng faldt ned fra 2. sal
02 03Falkevej - NørrebrogadeFuh, cyklist væltede
04 03Snoghøj, maskinværkstedArb, fik en finger i stansemaskine
06 03Fredericia9-årig dreng snublede = en brækket arm
31 03Egum, ØstedgårdArb, traktor væltede ned over føreren på mark
22 04Kirkestræde 16, bogtrykkeriArb, fik 3 fingre læderet i maskine
11 05Kongensgade 304-årig dreng kvæstet af geværpatron
05 06Snoghøj, Hovedvej 1Fuh, mc mod vejtræ , 3 personer kvæstet
06 06MælkekondenseringsfabrikArb, Kvinde faldt syg om
11 06SundegadeFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
14 06Ved Hejse KroFuh, flere cykelryttere kørte sammen
03 07VejlevejFuh, 14-årig gående pige påkørt af cyklist
03 07Erritsø4-årig pige spiste guldregn
12 07Anders Billes Vej 4Kvinde faldt på gårdspladsen
14 07Dronningensgade 217-årig dreng faldt på trappe
18 07Huslodsvej 501-årig pige med kramper
20 07Egeskovvej - NørrebrogadeArb, 2 murere faldt ned fra 2. sals højde
23 07Skolevej6-årig pige spiste kininpiller
31 07Erritsø ved vandmøllenFuh, cyklist væltede
04 08Fredericia jernbanestationSyg kvinde forsvundet ved ZR's ankomst
05 08Ved Dortheavej5-årig dreng skambidt af lænkehund
07 086. Julivej - ThorsvejFuh, cyklende dreng påkørte bil
11 08Fredericia Jernbanestation10-årig feriepige syg i toget
21 08SnoghøjForvirret ung mand kørt på sygehuset
23 08FredericiaHvepsesværme nedkæmpet
24 08FredericiaDreng forskar sin fod på stranden
01 09Fredericia-egnen5 bloddonorer (spejdere) kørt til blodtapning
14 09Calvinsvej 114-årig dreng faldt ned fra plankeværk
17 09Havepladsvej 11460-årig mand faldt ned i kælderhals
04 10GothersgadeSlagsmål = ung mand kvæstet
18 10Luthersvej 16Lille pige faldt under leg = dyb flænge i panden
07 11Jyllandsgade - NorgesgadeFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
02 12Fredericia JernbanestationKvinde blev syg i toget
05 12Bjergegade ved nr. 53Mand faldt død om på gaden, #
06 12Hovedvej 18, Pjedsted SpangFuh, bil mod vejtræ, 2 personer kvæstede
04 01 1951BaldersvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
07 02Taulov, moseFastkørt lastbil
12 02EgeskovvejFuh, 14-årig cyklende dreng påkørte holdende bil
22 02GothersgadeFuh, mc mod bil
22 02Fredericia Gymnasium13-årig dreng kvæstet i gymnastiktimen
21 03SjællandsgadeFuh, bil mod bil ved Dronningensgade
05 04SjællandsgadeMand faldt om på gaden, sygdom
15 04Frantz Hansens AlléFuh, 5-årig dreng påkørt af mælkevogn
26 04Ved Roklubbens BådehusMand tabte nøglebundt i vandet
26 04Snoghøj3-årig dreng drak rottegift
30 04Kirstinebjerg SkovArb, træfældning = en kvæstet hånd
02 05NørreportFuh, ældre mand påkørt af knallert
09 05Fynsgade 11Dreng ramt af sten i hovedet under leg
23 05Frantz Hansens Allé4-årig dreng faldt af karrusel
02 06DanmarksgadeFuh, kvindelig cyklist påkørt af bil
06 06Hyby Lund Strand12-årig dreng kvæstede en fod på stranden
12 06Nymarksvej ved nr. 16 BLille pige væltede med sin 3-hjulede cykel
15 06Luthersvej - Fasanvej2½-årig dreng faldt = flænge i panden
16 06Dalegade 65Syg kvinde faldt i hjemmet
18 06Hannerup MotorbaneMotorløb = ZR ambulancevagt under løbet
18 06Hovedvej 1 ved ErritsøFuh, mand gik ud foran en bil
26 06FredericiaFuh, 12-årig cyklende dreng påkørte lastbil
30 06PrinsensgadeFuh, cyklende kvinde væltede
05 07Nymarksvej 18, rullebutikArb, 12-årig dreng fik hånd i klemme i maskine
09 07Hyby LundFuh, lastbil kurede ned ad skrænt
09 07Lillebæltsbroen5 biler med motorhavari
12 07Fredericia-egnenZR bekæmpede fluer i flere stalde
30 07Ved TrekantenFuh, cyklist mod cyklist
30 07Randalsvej3-årig dreng faldt på trappe
30 07Fredericia, alderdomshjemÆldre kvinde faldt i hjemmet
30 07Ingemannsvej 512-årig dreng fik klemt en finger i dør
30 07Fredericia JernbanestationArb, lokofører slog hovedet mod jernstang
31 07Johs. Jensens Allé 43-årig dreng faldt ned fra vippe
04 08Ved lokomotivremisenArb, mand snublede over togskinner
06 08Erritsø, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil
07 08Snoghøj BadehotelArb, kvinde forskar sig på brødmaskine
15 08Kongsted, HvandlundGriseso skambidt af 3 hunde, soen aflivet
17 08Fredericia, sølvvarefabrikArb, mand fik læderet en finger i klippemaskine
05 09Erritsø StrandArb, mand ramt af flamme fra fyr
10 09Fredericia, VesthavnenKortslutningsbrand i bil, 1 person forbrændt
21 09Fredericia HavnArb, mand ramt af jernstænger under losning, #
25 09KaltoftevejFuh, mand faldt ned fra kornlæs under kørsel
01 10Bjergegade 11Arb, kvinde forskar en finger i brødmaskine
01 10Solsortevej 1310-årig dreng skoldede en fod i gruekedel
03 10Nørrebrogade 4312-årig pige faldt ned fra gynge
05 10ErritsøArb, gartner faldt ned fra stige
01 11Kirkestræde, bogtrykkeriArb, lærling læderede foden i maskine
02 11Danmarks PortFuh, mc mod lastbil
07 11Egeskovvej - HuslodsvejFuh, varebil mod knallert
03 12Hovedvej 18 ved PjedstedFuh, bil i grøften, 2 kvæstede
02 01 1952Møllers Hotel, fyrkælderenArb, kvæstede hovedet mod renselem
05 02Bjergegade 38, rammefabrikArb, fik fingre i valse
09 02Solbakken 12Kvinde faldt på trappe
07 05Glentevej 19Arb, kvinde fik armen i vridemaskine
20 05Herman Bangs Vej 106-årig dreng faldt på stentrappe
07 06Hyredevej 18C5-årig dreng faldt af karrusel
23 06Huslodsvej 73Mand faldt på kældertrappe
24 06Ud for Fredericia GymnasiumFuh, cyklist væltede
08 07PrinsessegadeArb, murer faldt ned fra stillads
10 07FredericiaFuh, lille dreng fik foden i cykelforhjul under kørsel
22 07Grethevej 18Lille dreng faldt under leg
31 07EgeskovFuh, taxa i grøften og mod træ
11 08Tranevej 2Vand i kælder efter regnvejr
14 08Nordre KobbelvejFuh, cyklist påkørte telefonmast
14 08VesterbrogadeFuh, cyklist væltede
15 08Treldevejens SkoleÆldre mand faldt og døde, #
18 08Købmagerg. - DanmarksgadeFuh, tysk mc væltede
23 08Skærbæk ved FredericiaStørre hvepsesværm nedkæmpet
31 08Egumvej ved NørremarkskoleFuh, mc væltede
09 09EgeskovvejFuh, cyklist med barn påkørt af bil
30 09Tolstrup, TolstrupgårdArb, 2 mand kulilteforgiftet ved traktor
21 11Herman Bangs Vej12-årig dreng fik kogende vand i ansigtet
03 12Odinsvej, skotøjsfabrikKvinde blev syg under arbejdet
13 12AxeltorvKvinde faldt syg om på torvet
03 01 1953Frejasvej 1Kvinde faldt på trappe
06 01Egumvej 33Kvinde faldt i glat føre
06 01Egeskovvej 12Kvinde faldt på trappe
21 01Fredericia, lossepladsArb, mand ramt af håndsving i hovedet
17 02TorpArb, kvinde forskar en finger i kødhakkemaskine
23 02Fredericia-egnenStorm = nogle stormskader
24 02Fredericia-egnenFortsat storm = mange stormskader
10 03FredericiaArb, mand kvæstede hånden i rundsav
09 046. Juli Vej ved gymnasietFuh, cyklist påkørt af bil
24 04Madsby Enge3-årig dreng faldt ned fra skur
27 04Egumvej14-årig dreng ramt af salonriffelhagl i øjet
30 04Ved Storebælt11-årig dreng fik sten i hovedet under leg
01 05Egumvej Fuh, mc mod telefonmast ved Nørremarksskolen
26 05Ægirsvej 512-årig den faldt på trappe og forskar sig på flaske
01 06Kongensgade 14Arb, elektriker faldt ned fra stige
13 06FælledvejFuh, mc mod varebil
07 07Fredericia JernbanestationFeriepige klemte en finger i togdør
08 07Jernbanegade 23,4.Mand låste sig ude fra sin lejlighed
11 07FredericiaMand faldt om med hedeslag og døde, #
10 08GothersgadeFuh, mc mod opbremsende bil
11 08FredericiaFuh, cyklist væltede
26 08VesterbrogadeArb, lærling fik jernsplint i armen
30 08Zonen - FredericiaIld i garage, 1 ambulance beskadiget
03 09Egeskovvej - HusloddenFuh, bil mod mc
03 09Nørrebrogade - FalkevejFuh, fodgænger påkørt af cyklist
24 10Bredstrupvej - VejlevejFuh, cyklist kørte ud foran bil
26 10Prinsensgade 151½-årig dreng skoldet af kogende vand
27 10NørremarkenArb, mand faldt ned fra stige
27 10FredericiaArb, mand fik sidefjæl ned over foden
02 11VesterbrogadeFuh, cyklist mod hyrevogn
13 11Vesterbrogade - Nørrebrog.Fuh, lastbil tabte sin last af jernplader
17 11PjedstedFuh, bil i grøften
06 12NørrebrogadeFuh, cyklist mod bil
20 12Egeskovvej - RandalvejFuh, bil på slæb påkørt af bil
20 12FredericiaFuh, ZR redder sprang af ambulance i fart
29 12Hyrdevej 25-årig dreng slugte en nål
08 01 1954AxeltorvDefekt grundvandspumpe = oversvømmelse i hus
26 02SanddalFuh, bil mod vejtræ
23 03Ved jernbanestationenFuh, beruset mand gik ud foran varebil
17 04Fredericia11-årig dreng beskadigede øjet under leg
17 04PjedstedFuh, bil mod vejsten og i grøften
21 04OldenborggadeFuh, 3-årig pige fik benet i cyklehjul under kørsel
28 04BredstrupvejFuh, cyklende dreng væltede
01 05DSB's remiseArb, mand fik tungt gods over foden
03 05FredericiaFodboldkamp = 1 stk. hjernerystelse
10 05Rahbeksvej ved nr. 46Fuh, lille pige påkørt af mælkevogn
11 05Vesterbrogade - AnsgarsvejFuh, mc mod traktor
28 05Ryes PladsKvinde faldt om med hedeslag
28 05Vester Voldg. - Sjællandsg.Fuh, knallert mod bil
29 05Løve ApoteketKvinde fik ildebefindende
05 06Fredericia, alderdomshjem2-årig dreng fik hånden i klemme i elevator
18 066. JulivejFuh, cyklende kvinde ramt af tønde fra lastbil
20 06FælledvejFuh, cyklist væltede
28 06EgumDyreredning
14 07Danmarksg. - GothersgadeFuh, cyklist påkørt af varebil
19 07ErritsøFuh, bil mod ZR-Fredericia-kranbil
22 07DalegadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran mc
06 08Prangervej - JægervejArb, mand fik ildebefindende i nybygning
09 08Fredericia, Købestævnet9-årig dreng kvæstede hånden i æltemaskine
09 08Vendersgade - JyllandsgadeFuh, mc mod varebil, der væltede
14 08Glentevej 1842-årig mand sank død om i hjemmet, #
20 08Hyrdevej11-årig forbrændt under bålafbrænding
21 08Randalsvej6-årig dreng faldt ned i affaldsskakt
23 08Oldenborgg. - PrinsessegadeFuh, cyklist væltede
23 08DanmarksgadeMand faldt på fortovet
26 08Egeskovvej, N for FredericiaFuh, mc mod vejafspærring
31 08EgumArb, kvinde fik hånden i klemme
06 09EgeskovvejFuh, bil slynget rundt af skypumpe
16 09Dalegade - SjællandsgadeFuh, mc mod cyklist
16 09PjedstedFuh, bil i grøften
27 09Skærbæk, Tivoli11-årig dreng ramt i hovedet af luftgynge
27 09Fredericia - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
28 09Havepladsvej - NørrebrogadeFuh, bil mod lastbil
08 10Kongensgade, SkanseoddeArb, mand fik treben ned over sig i udgravning
12 10NørrebrogadeFuh, cyklist mod bil
20 10FredericiaSoldat på øvelse brækkede benet
26 10Oldenborggade - Købmagerg.Fuh, mc mod varebil
27 10Stovstrup, StovstrupgårdArb, kvinde forskar sig på kniv under slagtning
27 106. Juli VejFuh, cyklist væltede og døde, #
13 11Nymarksvej 1Stormstød rev hul i tag
29 11Egeskov - TreldeFuh, bil væltede rundt
03 12DanmarksgadeFuh, cyklist væltede
09 12TogremiseArb, mand faldt ned fra lokomotiv
11 12BaldersvejFuh, cyklende dreng væltede
19 12Kaltoftevej10-årig dreng faldt i udgravning
23 12FredericiaArb, mand kvæstet ved bilreparation
05 01 1955EgeskovvejFuh, cyklist væltede i glat føre
14 01Kongensgade 96Ildløs i kvistlejlighed, + Bv
17 01Gudsø, Hovedvej 1Sneglat, kølevogne kunne ej forcere lang bakke
17 01VesterbrogadeFuh, soldat påkørt af taxa
20 01ZR FredericiaBrødindsamling til de sultne fugle
24 01Fredericia-egnenSneglat = flere kørselsuheld
09 02StovstrupFuh, lastbil mod vejtræ
14 02Hejse, Hovedvej 18Fuh, bil mod bakkende bil
14 02Pjedsted SpangFuh, bil i grøften
14 02EgeskovvejFuh, bil i grøften
21 02HejseFuh, bil i grøften
04 03Militærets EksercerpladsArb, soldat faldt ned fra stillads under øvelse
11 03EgumFuh, mc væltede
07 04RyttergrøftvejFastkørt lastbil
19 04Frederik 3.'s Vej 16Arb, kvinde faldt ned fra stol under rengøring
01 06Indre Ringvej 673-årig dreng faldt på trappe
01 06Nørre VoldgadeÆldre kvinde fik ildebefindende på gaden
23 06Militærets EksercerpladsArb, soldat kvæstet under fald
23 066. JulivejFuh, knallert væltede
27 06Prangervej"Farende svend" faldt syg om
02 07NørreportRullestol væltede med 88-årig kvinde
04 07Hovedvej 18 - Hovedvej 1Fuh, bil i grøften
13 07FælledenSoldat faldt om med hedeslag
30 07Egeskovvej - 6. JulivejFuh, 6-årig dreng gik ud foran knallert
04 08Ved Skovbakken 5 C12-årig dreng faldt under leg = et kvæstet ben
04 08EgeskovvejFuh, knallert mod bil
22 08Hovedvej 18 ved PjedstedFuh, lastbil med beruset fører kørte i grøften
27 08StovstrupFuh, mc mod knallert, 3 kvæstet, + Falck
05 09Pjedsted Spang9-årig dreng faldt og forskar sig på glasskår
11 09Vejlevej - HostrupsvejFuh, mc mod knallerist, der døde senere, #
11 09Fredericia - ÅrhusPatientoverførsel til Århus Kommunehospital
01 106. Juli VejFuh, mc påkørte parkeret bil
06 10 Torp10-årig pige kulilteforgiftet af traktor på gård
15 10Gårslev, RyttergrøftvejenFuh, bil påkørte løs hest på vejen
17 10JernbanegadeFuh, cyklist påkørte parkeret bil
25 10FredericiaArb, mand fik jernmast ned over sig
25 10Skt. Michaelis KirkeArb, murer faldt 5 m ned fra stige
09 11Taulov, Hovedvej 1Fuh, bil i grøften
11 11Danmarksgade - KirkestrædeFuh, knallert påkørt af bil
12 11Luthersvej - HøgevejFuh, knallert mod varebil
14 11Fredericia JernbanestationBeruset sømand faldt på perron
14 11Vestlige bydelServitrice fik tabt ølflaske i hovedet
14 11Vestlige bydelUng mand sprang ud gennem rude på 1. sal
14 11Danmarksgade - BjergegadeFuh, mc mod bil
26 11HavepladsvejFuh, 11-årig cyklende pige væltede
30 11Hovedvej 1 - Hovedvej 18Fuh, bil væltede rundt på taget
12 12Hovedvej 1 - Snoghøj LandevFuh, lastbil påkørte udskridende bus
18 12Fredericia - KøbenhavnPatientoverførsel til København
23 12Hovedvej 1 - Snoghøj LandevFuh, lastbil + anhænger i grøften
31 12Hovedvej 18 ved BrovadFuh, lastbil væltede
10 01 1956SpurvevejKvinde faldt i glat føre
23 01SvovlsyrefabrikkenArb, mand faldt 3 m ned fra stillads
23 01YdunsvejArb, mand fik stolpe i ansigtet
10 02BredstrupvejFuh, sneplov kørte i grøften
14 02Egeskovvej 34Ildløs i autoværksted og ZR-stationen
21 02GothersgadeZR fjernede store istapper på en ejendom
02 03Herslev, HerslevgårdDyreredning
02 03TreldeVandfyldt kælder i cykelforretning
02 03Fredericia-egnenStorm = mange stormskader
10 04Fredericia ved ToldbodenFuh, lastbilanhænger med appelsiner væltede
23 04BaldersvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
01 05EgeskovMurer fundet død (sygdom) på arbejdspladsen, #
22 05StrandvejenFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af knallert
26 05Indre Ringvej 763-årig dreng faldt ud fra 1. sals vindue
09 06Fynsgade - GothersgadeFuh, knallert mod bil
15 06Riddergade - DanmarksgadeFuh, 15-årig cyklende pige ind i tysk bil
22 06Pamhule Skov - KasernenZR bragte 23 m lang træstamme til kasernen
01 07Ved "Landsoldaten"Fuh, cyklist væltede
14 07Kongsted, NygårdDreng kvæstet af plæneklipper
18 07Egumvej3-årig pige fik gynge i hovedet
18 07FælledkaserneZR rejste kasernens nye 20 m høje flagstang
19 07Bjergegade - Nørre VoldgadeFuh, mc væltede på grund af hund
04 086. JulivejFuh, scooter væltede
06 08Jyllandsgade - GothersgadeKvinde faldt på kørebanen
06 08FælledvejFuh, knallert væltede
11 08Gammel remiseArb, mand kvæstede benet
14 08JernbanegadeFuh, cyklist væltede
15 08FælledkaserneArb, mekaniker kvæstede hovedet
17 08FælledkaserneArb, soldat kvæstede finger på kanon
20 08Danmarksgade - NorgesgadeFuh, knallert mod cyklist
28 08PrangervejArb, mand faldt ned fra kornloft
03 09Snoghøj, Kalø trillebørsfabrikArb, mand læderede en finger på smergelsten
03 09FredericiaZR deltog i lokal børnehjælsdagsoptog
15 09Strandvejen, svejseanstaltArb, mand læderede finger på slibesten
18 09Hovedvej 1 ved SønderskovHest faldt gennem lastbillad under kørsel
19 09JernbanegadeArb, murer faldt ned fra stillads
24 09Vesterbrogade - AnsgarsvejFuh, bil mod mc
28 09Fredericia SkotøjsfabrikArb, kvinde faldt på trappe
03 10Rands, kiselgurværkTraktor i fare for at vælte ned ad 25 m dyb skrænt
03 10FælledkaserneFuh, soldat gik ud foran mc
07 10Dalegade - SjællandsgadeFuh, cyklist mod holdende bil
09 10Frederik 3.s PladsFuh, knallert mod bybus
13 10Jagtvej 86-årig pige faldt ned fra træ
15 10Ved Øster VoldgadeKvinde faldt på trappe til stranden
20 10Prinsessegade5-årig dreng faldt
22 10EgumArb, mand forskar finger på roeskærer
24 10Odense - FredericiaPatientoverførsel til Fredericia
30 10Egeskovvej - VesterbrogadeFuh, 14-årig cyklende dreng mod lastbil
03 11Odinsvej 4710-årig dreng faldt ned fra brændestabel
07 11GothersgadeKvinde faldt i forretning
19 11Lundingsvej 53-årig dreng faldt på trappe
22 12Stovstrup, HermansmindeFastkørt traktor med anhænger
26 126. JulivejKvinde faldt i glat føre
28 12SjællandsgadeFuh, cyklist påkørte parkeret bil
05 01 1957Frederik III's PladsFuh, knallert mod cyklist
08 01FredericiaBP-tankbil kørte fast i blød jord
28 01KøbmagergadeÆldre mand faldt på gaden
04 02Jyllandsgade 14-årig dreng overfaldet af mand
13 02FælledenSoldat fin benbrud under feltøvelse
26 02Skærbækværket – Nr. SnedePatientoverførsel til Nr. Snede
04 03Vejlevej under jernbanenFuh, 5-årig pige løb ud foran mc
07 03Danmarksg. - Dronningensg.Fuh, cyklist påkørt af mc
14 03Fredericia75-årig kvinde døde i ambulancen, sygdom, #
19 03Ingemannsvej 7Kvinde faldt på trappe
20 03DronningensgadeFuh, knallert mod holdende lastbil
21 03StrandvejenSejlklubhus flyttet
28 03Ved SkærbækFastkørt lastbil
02 04Fredericia BådebyggeriArb, mand fik tjære i ansigtet
02 04Fynsgade 206-årig pige faldt ud fra øverste køje
03 04PrangervejFuh, cyklist væltede
10 04Fælledevej – VibevejFuh, cyklist påkørt af bil
24 04Nørre Voldgade 104Kvinde på stol væltede mod radiator
24 04Fredericia mod MønHavareret Møn-bil bugseret et stykke mod Møn
26 04Ved LyngsoddeFuh, varebil med beruset fører mod el-mast
05 05Stovstrup, HermansmindeDyreredning
07 05Luthersvej 192-årig dreng fik tagvindue i hovedet under leg
09 056.Julivej 69Kvinde faldt på kældertrappe
14 056.Julivej – EgeskovvejFuh, cyklende dreng ud foran lastbil
14 05SkjoldborgvejensskoleLille pige fik synål i hånden
16 05SpurvevejFuh, 2 cyklende drenge påkørte hinanden
20 05KøbestævnetArb, mand faldt på kældertrappe
31 05Fynsgade 15Dreng faldt ned fra træ
01 06Fælleden, feltbaneSoldat faldt = benbrud
14 06Hovedvej 18 ved Hejse KroFuh, turistbus i grøften, + Falck
15 06Kaltoftevej – HyrdevejFuh, knallert mod militær-jeep
17 06Jyllandsgade – NorgesgadeFuh, 59-årig cyklist omkom under lastbil, #
17 06Fredericia JernbanestationLokomotivfører blev syg
17 06Nørrebrogade – Indre RingvejFuh, cyklende dreng mod holdende lastbil
19 06Odinsvej, nordlige endeFuh, 9-årig dreng kørt over af mælkevogn
22 06OdinsvejBeruset mand lå på vejen, kørt til detentionen
01 07Fredericia TeaterKvinde faldt på parketgulv = kvæstet ben
02 07Johannes Jensens Allé 9Arb, mand fik jernskinne over foden
03 07Fredericia – OdensePatientoverførsel til Odense
06 07Hovedvej 1 ved SnoghøjKvinde faldt på vejen = lårbensbrud
07 07FælledenLossepladsbrand, + Bv
07 07Ved ”Ved Landsoldaten”Ung kvinde fik ildebefindende
08 07PrinsessegadeFuh, 5-årig cyklende dreng væltede
08 07BørkopFuh, soldat på knallert væltede
08 07Strevelinsvej10-årig dreng fik hånden i afretter
09 07FælledenSoldat fik gevær i hovedet under øvelse
09 07Kongensgade2-årig dreng faldt = lårbensbrud
12 07FredericiaLille barn drak kighostemedicin
15 07Gårslev, RyttergårsvejenFuh, bil mod vejtræ
29 07VesterbrogadeMand faldt i campingvogn og forskar sig
29 07Heltborgs MøbelfabrikArb, mand kvæstede finger under lufthammer
15 08DanmarksgadeFuh, 1-årig pige faldt gennem cykelkurv
29 08Ved Nørre BjertBP-lastbil knækkede bagakslen
06 09Ydunsvej 492-årig dreng kvæstede hovedet ved cykelstativ
09 09Danmarksg. – KongensstrædeFuh, mc mod cyklist
09 09Fredericia, stadionFodboldkamp = et kvæstet hoved
10 09Ud for ZR-FredericiaBrugsstjålet mc hensmidt på vejen
13 09Vesterbrogade 73-årig dreng drak petroleum
14 09Fredericia Jernbanestation76-årig mand faldt på trappe
16 09HøgevejFuh, cyklist væltede
18 09Skærbækvej ved BørupFuh, scooter punkterede og væltede
26 09VesterbrogadeFuh, knallert mod lastbil
14 10Høed, HvandlundDyreredning
29 10Fredericia ved gymnasietFuh, bil mod cyklist
31 10IdasvejRegnvand i kælderlejlighed
02 11Fælleden KaserneArb, kvinde fik armen i røremaskine
06 11Hovedvej 18 ved PjedstedFuh, lastbil med roer kørte i grøften
13 11Prinsensgade 1987-årig kvinde faldt på gaden = armbrud
23 11Hovedvej 18 ved Hvilested KroFuh, isglat = bil i grøften
23 11Ryes PladsFuh, ZR-ambulance mod mc
26 11Privatvej ved StallerupvejFastkørt lastbil med kreaturer
27 11StovstrupIld i mc under kørsel, + Bv
30 11Dronningensgade 54Arb, slagter skar pulsåren over
02 12Sønder VilstrupFuh, bil mod lastbil
03 12Sct. Knuds Skole14-årig pige faldt på trappe
04 12Hovedvej 1 ved Nr. BjertFuh, bus ned ad skrænt, +ZR Kolding+Haderslev
10 12Prinsensgade – KøbmagergadeFuh, cyklist mod cyklist
15 12Egeskovvej, grusgravFuh, lastbil skred ned i grusgrav
18 12Øster Voldgades KaserneSoldater tog livtag = et brækket ribben
23 12Ved Fredericia togstationFuh, kørende telegrafbud påkørt af postbil
23 12Indre Ringvej 72Kvinde faldt på ødelagt fortov
28 12Vesterbrogade ved nr. 14Fuh, mand gik ud foran taxa
30 12Fredericia-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
-
02 01 1958SjællandsgadeKvinde faldt i glat føre
03 01FredericiaDreng kvæstet ved kælkning
07 01ElmevejKvinde faldt på trappe
07 01Hannerup EngvejFuh, knallert væltede i glat føre
09 01Ved Trelde Næs, militærøvelseArb, soldat forbrændt af benzinlygte
09 01Nymarksvej – 6. JulivejKvinde faldt i glat føre
09 01Bredstrup MarkFuh, sneplov kørte i grøften
10 01NymarksvejKvinde faldt i glat føre
27 01Vest for FredericiaFuh, sneplov kørte i grøften
27 01Rands FjordDyreredning, kvie faldt gennem isen
03 02Danmarks PortFuh, mc væltede i glat føre
08 02BolskovFuh, rutebil mod taxa, 1 kvæstet
11 02VejlevejKvinde faldt i glat føre
14 02Købmagergades SkoleElev faldt i skolegården
15 02HøjrupStormstød rev taget af gårdlænge
23 02Prangervej – JernbanegadeFuh, taxa mod knallert
25 02EgeskovvejFuh, cyklist mod varebil
25 02FredericiaHåndboldkamp = et kvæstet knæ
04 03Bjergegade81-årig kvinde faldt på gaden
06 03Jyllandsgade – KongensgadeFuh, VW-bil mod tankbil, 1 kvæstet
10 03Treldevej – Indre RingvejFuh, bil mod taxa, ips
24 03VesterbrogadeUng pige sank syg om på gaden
08 04Treldevej – HavepladsvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran varebil
01 05Frantz Hansens Allé 4810-årig dreng kvæstede foden under leg
06 05Kongensgade, MælkefabrikkenFuh, løbsk lastbil mod holdende lastbil, ips
08 05Sandal, Fredericia MotorbådsklubArb, mand ramt i ansigtet af håndsving
14 05Skyttevej 19Arb, kvinde faldt ned fra trappestige
16 05BøgeskovFuh, varebil mod snehegn, 1 kvæstet
17 05VesterbrogadeFuh, 10-årig dreng løb ud foran varebil
21 05Hyrdevej 10 DÆldre kvinde faldt over dørtrin
25 05Treldevej – HavepladsvejFuh, varebil mod militær-lastbil
27 05Indre Ringvej 163-årig mand sank død om på gaden, #
28 05Fredericia, FælledkasernenFodboldkamp = brækket kraveben
29 05Fredericia – SnoghøjFuh, bil forulykkede
29 05Fredericia, fiskerihavnenArb, mand faldt ned fra stige
02 06Hovedvej 18 – SkærbækvejFuh, scooter ud foran bil på hovedvejen
02 06SolbakkenFuh, 5-årig dreng løb ud foran cyklist
03 06Hovedvej 1 ved TaulovFuh, mc mod svingende bil
11 06Hannerup, Hannerup PavillonArb, servitrice skoldet af kaffe
23 06Egeskovvej – 6. JulivejFuh, mc mod bil
30 06Fredericia, værtshusSlagsmål = anholdt faldt = benbrud
30 06Ved NørreportFuh, cyklist med lille dreng mod varebil
30 06LillebæltsbroenHavareret bil slæbt væk
30 06HyrdevejDreng rev benet på pigtråd under leg
01 07Vesterbrogade – NørrebrogadeFuh, ældre kvinde påkørt af scooter
07 07KastelletUng pige faldt på festplads
10 07Hovedvej 1 ved GudsøFuh, ZR-ambulance mod svensk bil, ips
19 07Fredericia, teaterArb, kvinde faldt i køkken = benbrud
25 07Bjergegade – SjællandsgadeFuh, bil mod taxa, ips
25 07Egum ud for EndrupgårdCyklende kvinde fik ildebefindende
28 07Hovedvej 1 nær LillebæltsbroenFuh, mc mod opbremsende bil
01 08VaseparkenFuh, 12-årig cyklene dreng væltede
04 08Servicestation ved LillebæltsbroenArb, mand faldt = hjernerystelse
06 08Fredericia-egnenSkybrud = mange vandfyldte kældre
07 08Egeskovvej – Nordre KobbelvejFuh, svensk bil mod bil, 1 kvæstet
11 08Hovedvej 1 ved LillebæltsbroenIld i mc under kørsel, + Bv
12 08Hovedvej 1 ved LillebæltsbroenFuh, knallert væltede
17 08Hovedvej 1 ved Krybily KroFuh, bil mod vejtræ, ips
22 086. Julivej ved nr. 112Fuh, 12-årig cyklende dreng ud foran bil
27 08Drachmannsvej – J.P. Jacobsens VejFuh, knallert mod knallert
17 09Glentevej 304-årig dreng spiste guldregn
19 09Fredericia – OdenseAkut patientoverførsel til Odense
22 09JernbanegadeKvinde forskar benet på glasdør
01 10Danmarks PortFuh, lastbil tabte fyldte mælkejunger
01 10Havepladsvej – LuthersvejFuh, knallert mod lastbil
04 10Kongens PortFuh, 79-årig cyklist væltede
09 10Hovedvej 18 ved Hejse KroFuh, knallert ud foran bil
15 10SnoghøjvejFuh, taxa kørte i grøften
20 10Hovedvej 1 ved LillebæltsbroenFuh, bil mod rækværk, 1 kvæstet
23 10PjedstrupArb, tømrer faldt ned fra hustag
29 10Sct. Josephs HospitalArb, maler faldt ned fra stige
07 11Fynsgade – KongensgadeFuh, knallert mod bil
08 11EgeskovvejFuh, cyklende kvinde væltede
18 11VesterbrogadeFuh, lastbil mod rækværk
03 12Frants Hansens Allé 74-årig dreng faldt gennem kældervindue
10 12Prangervej 836-årig dreng faldt på trappe
11 12Ved SkovbakkenKælkning = lille dreng kvæstede benet
11 12Nørre PortFuh, ZR-ambulance påkørt af bil
12 12Stovstrup SkovArb, soldat kvæstede næsen under øvelse
14 12Egeskovvej – VesterbrogadeFuh, cykelbud påkørt af bil
15 12TjørnevængetKvinde faldt på vejen
19 126. JulivejTysk sømand sank bevidstløs om
08 01 1959Herslev – TaulovFuh, bil mod telefonmast, ips
09 01FredericiaKælkning = lille dreng kvæstede benet
13 01Fredericia-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
13 01Fredericia-egnen, snestormKranbil foran ambulance på sygetransporter
13 01FasanvejFuh, sneglat = cyklist væltede
15 01Rahbeksvej 152-årig dreng fik varmt strygejern over sig
15 01Hannerup SkovSkiløb = dreng faldt = armbrud
20 01Egeskovvej, grusgravArb, gravko faldt ned i grusgrav, ips
24 01Fredericia – SnoghøjFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
26 01Hovedvej 18Fuh, bil i grøften, ips
29 01Fredericia, FælledenDyreredning, militærhest sad fast i ler
02 02Ryes PladsBeruset kvinde faldt på gaden
04 02Trelde, VirkelystArb, mand ramte sit ene ben med økse
06 02Ndr. Kobbelvej, galvaniseringsanstaltArb, mand fik jernplade ned over benet
13 02DalegadeSlagsmål, 1 kvæstet
14 02Patruljefartøjet WillemoesArb, gast fik kraftig næseblod
15 02FredericiaSkøjteløb = 14-årig pige kvæstede knæet
15 02Prinsessegade – FynsgadeFuh, taxa mod lastbil
16 02Fredericia JernbanestationKvinde faldt i tog
16 02Falkevej 480-årig kvinde faldt på trappe
16 02Bjergegade – SjællandsgadeFuh, mand gik ud foran en taxa
16 02Calvinsvej 477-årig dreng løb panden mod en altanmur
23 02Fredericia-egnen, militærmanøvreCa. 25 syge soldater kørt til infirmeri
25 02FredericiaArb, mand kvæstede hånden i båndsav
25 02Fredericia JernbanestationArb, DSB-mand forfejlede spring fra tog
07 03FredericiaFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
16 03Fredericia JernbanestationArb, DSB-mand faldt af tog
17 03Nørre Voldgade ved NørreportHavareret bil slæbt væk
19 03Fredericia JernbanestationMand blev syg i toget
22 03Herslev, Landerupgård2 syge soldater kørt til infirmeri
24 03LuthersvejLille pige fik sten i hovedet under leg
17 04KongstedFastkørt lastbil + anhænger
25 04Frederik 3. PladsFuh, knallert væltede
27 04Havepladsvej 160Lille dreng låste sig inde i pulterkammer
27 04Fredericia, syrerfabrikArb, mand fik armen i syrekar
14 05Sjællandsgade – BjergegadeFuh, knallert mod cyklist
21 05Huslodsvej – EgeskovvejFuh, mc mod varebil, 2 kvæstet
22 05Fredericia – OdensePatientoverførsel til Odense
30 05Fredericia, møbelmesseArb, mand forskar sig på knust glas
31 05Vesterbrogade – NørrebrogadeFuh, mand påkørt af lastbil
06 06Jernbanegade – VesterbrogadeFuh, mc mod knallert
09 06Lille Bælt ved Sanddal12-årig dreng kvæstede benet under badning
10 06Indre Ringvej 17Lille dreng kvæstede hovedet i hjemmet
13 06Lille Bælt ved Sanddal7-årig pige reddede 5-årig bror fra drukning
13 06Vesterbrogade – NørrebrogadeFuh, 2 cykliste mod bil, 1 kvæstet
13 06Nymarksvej, Dansk RørindustriArb, mand fik hånden i klemme
16 06BjergegadeDreng faldt ned fra træ
20 06Dronningensgade – JyllandsgadeFuh, bil mod bil
22 06TreldeArb, traktor + anhænger ned ad skrænt
26 06SanddalUtæt motorbåd sank ved ophalersted
27 06Fredericia, ØsterstrandDreng fik brandmand i ansigtet ved badning
01 07FasanvejKvinde faldt på fortov
08 07Danmarksgade – VendersgadeFuh, cyklende kvinde mod cyklist, 1 kvæstet
09 07Øster Voldgades KaserneSoldat fik hedeslag
09 07Øster Voldgades KaserneFuh, knallert mod militærbil
09 07Frantz Hansens AlléDreng kvæstede knæet under leg
14 07EgeskovDyreredning, orne i mødding
16 07KongstedFuh, taxa mod knallert
21 07Nymarksvej – 6. JulivejFuh, mc mod cyklist
21 07Hovedvej 1 ved RugballegårdFuh, bil mod tysk bil under overhaling
22 07Kirkevænget 14Hvepsebo fjernet
31 07Vendersgade – SjællandsgadeFuh, knallert mod taxa
31 07DanmarksgadeFuh, kvinde påkørt af mc
01 08EgumvejFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
03 08VesterbrogadeFuh, 11-årig cyklende pige mod parkeret mc
04 08Johannes Ewalds Vej 5Arb, kvinde fik hånden i vridemaskine
06 08Vejlevej ve ”Motorkompagniet”Fuh, schæferhund løb ud foran mc
06 08Egeskovvej – 6. JulivejFuh, mc mod lastbil, 2 kvæstet
06 08Fredericia – OdenseAkut patientoverførsel med 2 til Odense
08 08Indre Ringvej – VesterbrogadeFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
10 08Fredericia ved Østerstrand11-årig dreng kvæstede knæet under badning
11 08Prinsessegade 5479-årig kvinde faldt i hjemmet
12 08Danmarksgade – DronningensgadeFuh, militærbil mod hollandsk bil, ips
13 08Sjællandsgade 44Arb, ,amd forskar finger på en le
18 08Vestre RingvejFuh, 10-årig cyklende pige påkørt af cyklist
22 08Vesterbrogade ved RosenlundFuh, cyklende dreng væltede
23 08H. C. Andersens Vej11-årig dreng bidt af gravhund
29 08Kongens PortFuh, knallert mod mc
02 09SundegadeFuh ?, 7-årig dreng fundet med benbrud
02 09Vejlevej ved jernbaneviaduktenFuh, mc mod bil
02 09Fredericia – OdenseAkut patientoverførsel til Odense
08 09Fredericia – Århus – FredericiaAkut afhentning af serum i Århus
10 09Annavej5-årig dreng kvæstede hånden på mælkevogn
28 09Fredericia Sygehus – OdensePatientoverførsel til Odense
03 10Fredericia Sygehus – OdenseAkut patientoverførsel til Odense
05 10Luthersvej 24Ældre mand faldt ned i kælderhals
11 10Fredericia ved Søbjerg7-årig dreng begravet i hule, reddet af bror
12 10Fyn, IndslevUndsluppen abe indfanget, + ZR Gelsted
20 10Ved Huslodsvej 60A13-årig dreng kvæstede hovedet under leg
26 10Vejle Landevej ved BrovadFuh, bil forulykkede og brændte, + Bv
07 11Treldevej – 6. JulivejFuh, pige fik foden i cykelhjul
12 11 StrandvejenFuh, varebil forulykkede, ips
17 11Frederik 3.s Vej71-årig kvinde faldt syg om, døde, #
04 12Fredericia HavnFuh, varebil kørte i havnen, 2 reddet op
08 126. JulivejFuh, knallert påkørt af bil
08 12HvidbjergFuh, cyklende dreng mod holdende lastbil
14 12Honoresvej 512-årig dreng kvæstede hånden under leg
21 12Fredericia – Odense SygehusAkut patientoverførsel til Odense
01 01 1960JyllandsgadeHund væltede 4-årig dreng = benbrud
01 01Danmarksstræde 41½-årig pige fik kogende vand over sig
01 01Egeskovvej – HavepladsvejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
02 01Fredericia-Århus KommunehospitalAkut patientoverførsel til Århus
02 01Hovedvej 18 ved Pjedsted SpangLastbil bugseret til Fredericia Politistation
15 01PrangervejFuh, bybus skred ind på mark
15 01TårupFastkørt bil i snedrive
15 01VendersgadeFuh, cyklist væltede i glat føre
16 01Huslodsvej1½-årig pige skoldet
18 01FredericiaKælkning = pige kvæstede hovedet
19 01Fredericia-egnenSneglat = en del kørselsuheld
26 016. Julivej 59Arb, skorstensfejerlærling faldt ned fra tag
05 02Hovedvej 1 ved LillebæltsbroenFuh, varebil mod holdende politibil, ips
06 02Skovbakken ved nr. 3Mand faldt i glat føre
12 02NørrebrogadeKvinde faldt i glat føre
15 02FollerupFastkørt bus
15 026. Julivej ved nr. 57Fuh, ZR-Fredericia-amb. mod taxa, ips
21 02Nørrebrogade ved nr. 30Kvinde faldt i glat føre
21 02Hovedvej 1 ved LillebæltsbroenFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
24 02FredericiaMand faldt i glat føre = hoftebrud
26 02Pjedsted og BredstrupFuh, 2 x sneplove i grøften
02 03Sønder Vilstrup - HøjrupFuh, lastbil væltede ind på en mark
05 036. Julivej – EgeskovvejFuh, kat over vejen = knallert væltede
07 03VesterbrogadePerson fundet bevidstløs på vej
22 03Johs. Jensens Allé 437-årig dreng faldt ud fra 1. sals vindue
31 03Kaserne, garagepladsArb, soldat i klemme ml. 2 lastbiler
05 04Hovedvej 1 ved Hovedvej 18Fuh, lastbiltog i grøften, + ZR Gelsted
14 04Treldevej – FælledvejFuh, lastbil mod lastbil
16 04Fredericia ArresthusArb, arrestbetjent overfaldet af indsat soldat
03 056. JulivejFuh, cyklist påkørt af lastbil
03 05Hovedvej 18 ved Hejse KroFuh, forladt bil fundet i grøft
09 05DanmarksgadeUng mand kvæstet efter slagsmål
09 05Hovedvej 1 på LillebælsbroenFuh, knallert forulykkede
14 05Calvinsvej12-årig dreng bidt i benene af hund
17 05Skovbakken 9D3-årig pige faldt under leg = flænge i panden
18 05Fredericia, restaurantKvinde faldt på trappe
24 05Vestre Ringvej på StenhøjbroenFuh, knallert væltede
31 05VesterbrogadeFuh, cyklende dreng påkørt af bil
07 06Gårslev – BørkopFuh, mc væltede, 2 kvæstet
15 06Ydunsvej 47Lille dreng kvæstede ansigtet under leg
21 06FredericiaArb, soldat ramt i øjet med løst krudt
21 06Treldevej – FælledvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
02 07Lundingsvej – 6. JulivejFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
04 07Snoghøj, ny campingplads10-årig canadisk pige faldt ned fra træ
04 07PjedstedBil punkterede på 3 hjul. Bad ZR sælge bilen
05 076. Julivej 856-årig dreng fik sten i hovedet under leg
06 07Hyrdevej 4Lille dreng faldt gennem rude
07 07Hovedvej 18 ved KærsgårdFuh, 14-års cyklende norsk dreng ud foran bil
11 07Snoghøj, Snoghøj Badehotel85-årig kvinde faldt på trappe = benbrud
11 07Gl. LillebæltsbroFuh, 10 biler i fuh, ips, + ZR Gelsted
13 07VejlevejFuh, cyklist med lille dreng væltede
14 07Stranden ved Hyby Lund80-årig kvinde sank syg om på stranden
25 07Ved Fredericia JernbanestationFuh, cyklist mod opbremsende bil
30 07PrangervejFuh, cyklist med 3-årig pige væltede
01 08Nørre PortFuh, taxa påkørt bagfra af mc
02 08Snoghøj Landevej – Hovedvej 1Fuh, cyklende kvinde påkørt af tysk bil
10 08Frantz Hansens Allé3-årig pige faldt ned fra gynge
12 08Fredericia, DSB's svejseanstaltArb, mand fik skinne over benet
19 08DanmarksgadeFuh, yngre cyklende kvinde væltede
23 08Fredericia, cellulosefabrikArb, mand fik krog i en finger
26 08Frederica Sygehus – OdensePatientoverførsel til Odense
08 09SmidstrupFuh, militær-jeep mod militær-mc, 1 kvæstet
09 09VesterbrogadeFuh, mand gik ud foran bil
10 09Ved NørreportFuh, mc påkørte fodgænger
12 09Fredericia Sygehus – OdensePatientoverførsel til Odense
15 09Fredericia, FælledkasernenSlagsmål, soldat forskar sig på bajonet
16 09Jyllandsgade – PrinsessegadeFuh, bil mod bil, ips
27 09SnoghøjFuh, varebil bakkede ned i grøft, ips
27 09FredericiaKvinde faldt ved udstigning fra bus
29 09Ved PjedstedFuh, bil forulykkede, ips
05 10Vesterbrogade – Anders Billes VejFuh, mc, uden kørekort, mod svingende bil
11 10Huslodsvej ved nr. 48Fuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
17 10ZR, 6. Julivej 37Ild i gulvbrædder ved oliekamin, + Bv
25 10Havepladsvej – LuthersvejFuh, bil mod taxa, 2 kvæstet
31 10Danmarksstræde 3, produkthandelArb, mand fik jernstykke i hovedet
12 11Hvejsel – JellingFuh, ny Fredericia-bil kørte i grøften, ips
13 11Nørrevoldgade ved NørreportFuh, cyklende kvinde påkørte bil
14 11RyttergrøftvejenFuh, bil mod bil i vejkryds, ips
15 11Hovedvej 18 ved TorpFuh, bil ud foran bil, 2 kvæstede
19 11Fredericia, mælkefabrik3-årig dreng slikkede natronlud
19 11Fredericia – ÅrhusPatientoverførsel til Kommunehospitalet
21 11FuglsangvejFuh, bybus skred i grøften i glat føre, ips
26 11Hovedvej 18 ved Hvilested KroFuh, førerløst lastbiltog kørte i grøften
30 11Vejlby – FredericiaFuh, bil væltede rundt i glat føre, ips
05 12Trelde ved møllenFuh, bil i grøften, ips
05 12Hyby LundFuh, bil kørte ud over skrænt, ips
06 12Hovedvej 18 ved SkærupFuh, lastbilanhænger i grøften
10 12Egeskovvej ved vandtårnFuh, kvinde gik ud foran bil
13 12Middelfart, SkrillingeFuh, lastbil mod bus og i grøften, ips
15 12Egumvejen, skole15-årig dreng kvæstede knæet under leg
24 12Hovedvej 18 ved Pjedsted SpangBil, Austin, årgang 1930, fik motorhavari
29 12Chr. Richardts Vej8-årig dreng forskar sig på knust rude
03 01 1961Nær Fredericia”Tørlagt” bil slæbt til Fredericia
04 01Ved EritsøFuh, brugsstjålet bil kørte i grøfen, ips
12 016. Julivej – FælledvejFuh, cyklist mod bil, 1 kvæstet
23 01Lillebæltsbroen ved JyllandFuh, bil mod bil, ips, + Falck
27 01Fælledvejens KaserneArb, kvinde faldt i kostforplejningen
29 01Ved HerslevFuh, bil i grøften og mod hestestald, ips
03 02Treldevej – 6. JulivejFuh, cyklende kvinde mod militærbil
09 02Indre Ringvej – EgeskovvejFuh, varebil mod knallert og elmast, 1 kvæstet
14 02Hovedvej 18 ved Hvilested KroFuh, brugsstjålet bil i grøften. (Tyven anholdt)
16 02Lillebæltsbroen (Hovedvej 1)Fuh, lastbil tabte flere store jernrør, ips
02 03Hovedvej 18 ved Hejse KroFuh, lastbil ud i siden på bil, ips
13 03TreldevejFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
28 03Østervoldgades KaserneOberst Grüner fik stålmarkise i hovedet
04 04Østervoldgades KaserneArb, jeep væltede ned over soldat
04 04Hovedvej 18 ved Pjedsted VangFuh, 3 biler forulykkede i glat føre, ips
12 04Egeskovvej – 6. Juli VejFuh, mc forulykkede, ips
16 04PrangervejFuh, pige på bagabærer faldt af cykel
19 04Huslodsvej – EgeskovvejFuh, knallert mod tankbil, 1 kvæstet
09 05Ved ”Landsoldaten”Ild i scooter under kørsel, + Bv
10 05Fredericia, garnison58 soldater indlagt på infermeriet på tre dage
13 05FredericiaArb, skorstensfejer kvæstet under svendeprøve
20 05Ryttergrøftsvejen – HvidbjergvejFuh, cyklende mand ud foran varebil
25 05Fredericia, alderdomshjemArb, ung pige fik armen i vridemaskine
30 05PjedstedArb, mand faldt ned fra hølæs på mark
30 05PjedstedFuh, 5-årig dreng påkørt af bil
06 06Fredericia, ØsterstrandMand kvæstet ved udspring på lavt vand
06 06Fredericia – OdenseAkut patientoverførsel til Odense
06 06Fredericia, kasernes badeanstaltMand kvæstet ved udspring
08 06Egumvej, cementstøberi5-årig pige fik cementrør ned over sig
30 06Danmarks PortFuh, cyklist mod sættevogn
03 07LillebæltsbroenBil fik motorstop midt på broen
03 07Dronningensgade – JyllandsgadeFuh, scooter mod knallert, 2 kvæstet, + Falck
24 07Hovedvej 18 ved Hejse KroFuh, 3 biler i sammenstød, 5 lettere kvæstet
25 07Hovedvej 18 ved Hvilested KroFuh, bil mod varebil, 5-årig dreng kvæstet
01 08Voldanlæg ved Østerstrand12-årig cyklende dreng væltede på voldskråning
02 08Frantz Hansens Allé 10Syg kvinde forbrændt i sin seng
07 086. Juli VejFuh, cyklende kvinde væltede
09 08Ved Erritsø Kirke18 T vejtromle kørte fast
10 08Middelfart, StrandvejenFuh, førerløs bil trillede ud over skrænt, ips
12 08Kastelshavnen (Syrehavnen)Arb, gaffeltruck kørte i havnen, 1 kvæstet
14 08KFUM-Parken, Randalsvej 2917-årig dreng flækkede et øjenbryn
20 08Fredericia, militær feltbaneSoldat alvorligt kvæstet under løb
20 08Fredericia SygehusZR hentede akut 40 bloddonorer til sygehuset
22 08Fredericia, kaserneArb, soldat stak sig på sin bajonet
25 08ArmandsvejFuh, dreng faldt gennem glasdør
31 086. JulivejArb, skraldemand forskar sig på glasskår
14 09EgeskovvejFuh, lastbil skred ud og fast i rabatten
14 09Indre Ringvej9-årig dreng faldt ned fra hustag
16 09Trelde, RyttergrøftvejenFuh, bil mod soldaterkolonne, 15 kvæstet, + ZR Vejle + Falck
18 09Fredericia66-årig kvinde sank død om i bybus, #
23 09Fredericia JernbanestationMand stukket af hveps og faldt om
23 09RyttergrøftvejenFuh, lastbil kørte i grøften, ips
25 09Holbergsvej 295-årig pige faldt ned fra blommetræ
30 09Frejasvej 8Arb, kvinde fik kogende vand ned over sig
30 09VesterbrogadeFuh, knallert kørte mod bil, 1 kvæstet
30 09FæstningsalléenFuh, knallert mod vejtræ
30 09Jasminvej7-årig pige faldt under leg = armbrud
09 10Indre Ringvej – EgeskovvejFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
25 10Hovedvej 18 nord for Hejse KroFuh, lastbiltog i grøften med 14 T cement, ips
31 10Fredericia – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
14 11 Jyllandsgade – KongensgadeFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
24 11Hovedvej 18, BredstrupvejFuh, lastbil mod holdende traktor, ips
01 12Fredericia Sygehus – ÅrhusAkut afhentning af donorblod til Fredericia
24-26 12Fredericia til det øvrige landMange lange pt-transporter til/efter juledagene
26 12Hovedvej 1 ved TaulovFuh, bil kørte i grøften, ips
30 12Fredericia, voldgravUng mand faldt på skøjtebane = benbrud
18 01 1962TreldevejFuh, bil mod militærkolonne, 1 kvæstet
01 02Gothersgade, autoforhandlerArb, dreng kulilteforgiftet på værksted
02 02Oldenborggade ved nr. 1276-årig mand sank død om u, snerydning, #
21 02Kongensgade – DanmarksgadeFuh, cyklende kvinde mod taxa
04 03Norgesgade ved ”Brugsen”Fuh, 72-årig kvinde gik ud foran bil
05 03EgeskovvejFuh, bil mod vejtræ i glat føre, 1 kvæstet
15 03Fredericia6-årig deng muligt forgiftet af piller
31 03Egeskovvej 14113-årig dreng kvæstede hovedet
22 04Havepladsvej – NymarksvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
02 05Høgevej – LuthersvejFuh, cyklende kvinde væltede
27 05Kålundsvej – Chr. Winthers VejFastkørt bulldozer
31 05RandalsvejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
04 06Treldevej ved kaserneFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran varebil
12 06Dronningensgade 9243-årig mand fik ildebefindende i hjemmet, #
27 06T-kryds: Strandvejen – forlængelse af
Oldenborggade (nu :krydset nedlagt)
Fuh, 3 cyklende kvinder påkørt af varebil, 1 kvæstet, 2 omkom, # #
29 06EgeskovFuh, taxa mod bil, 1 kvæstet
29 06Fredericia Sygehus – OdenseAkut patientoverførsel til Odense
03 07Købmagergade – DanmarksgadeFuh, knallert mod bil
09 07PrinsessegadeFuh, væltet bil mod cyklende kvinde og barn
19 07Fredericia, ØsterstrandUng mand reddet fra drukning
03 08Fredericia HavnMand fundet bevidstløs, sygdom
03 08Østerstrand, militær-badeanstaltSoldat kvæstet ved udspring
11 08Nørrebrogade – VesterbrogadeFuh, cyklende kvinde ud foran bil
15 08Lillebælt ved FredericiaDrivende tømmerflåde trukket på land
30 08Hovedvej 1 ved Ved StorkeredenFuh, kølelastbil i grøften, ips
04 09VesterbrogadeFuh, kvinde gik ud foran knallert, 1 kvæstet
19 09Kongens PortFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
06 10Fredericia hos Fredericia DagbladZR ass ved installering af ny prægepresse
15 10Falkevej – LuthersvejFuh, 14-årig cyklende dreng mod taxa
25 10Egeskovvej - HuslodsvejFuh, bil ud foran knallert, 1 kvæstet
26 10Købmagergade – JyllandsgadeFuh, cyklende dreng påkørt af bil
20 11Ørnevej – GlentevejFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
23 11Ved GårslevFuh, militær-radiovogn kørte i grøften, ips
06 12FredericiaArb, mand faldt på trappe = kvæstet ryg


Tilbage