Klemensker


Stationshistorie:
Klemensker
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 170
Zone-Redningskorpset i Danmark 2. udgave side 176
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Klemensker
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nygade 7
Brandstation (Bizone til Rønne)
15.7.1931 - 25.4.1932:
Carl Olsen
42Se ZR Rønne, idet ejerforholdene er identiske for de to stationer
Smedegade 6
Brand- og kranvognsstation (Bizone til Rønne)
26.4.1932 - ca. 22.5.1940:
Carl Marius Dich
16
Brogade 8
Brand- og kranvognsstation
23.5.1940 - 30.6.1946:
Paul Kofoed
27
Historie:
Den anførte dato for brandvagtens start er samme dag, som ZR begyndte på Bornholm, og det er rent gæt, at brandvagten blev oprettet samtidig. Materiellet var en Ellehammerpumpe, som blev drevet ved kraften fra baghjulet på Carl Olsens bil. Carl Olsen handlede med fisk og hans kone var jordemoder. Kontrakten med Carl Marius Dich foreligger. Dich var smedemester. Han havde fået stationeret en kranvogn med anhængerpumpe. Han fik betaling for udførte udrykninger med kr. 2,00 pr. time om dagen, kr. 3,00 om aftenen og kr. 4,00 om natten, hvor han skulle møde med to mand hele døgnet, når der kaldtes på hans telefon Klemens Nordre 16, men han fik ikke noget for beredskabet. Slukningen omfattede formentlig kun Klemensker kommune, og 23. maj 1940 meddelte ZR kommunen, at Dich havde deponeret nummerpladerne på sin bil, og at brandvagten var overgået til Paul Kofoed, der også overtog materiellet. Ophørsdatoen er datoen hvor ZR mistede sin brandslukning på Bornholm. Kofoed kan have fortsat med kranvognskørsel, men der vides intet herom. Stationens historie er mere fyldigt beskrevet i museets bog Zone-Redningskorpset på Bornholm.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Bornholms Museum og Arne Kofoed
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage