Birkerød


Stationshistorie:
Birkerød
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 120-121
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Birkerød

Materiel og mandskab i Birkerød ca. 1961. Fra venstre Børge Rasmussen, Børge Toftelund, Poul Flindt, Ejnar Hoffmann, Anders Larsen og Keld Gram Larsen.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

Ford V8 1947 kranvogn.
Adresse/artÅrstal/StationslederTelefonØkonomisk ansvarlig
Kongevejen 73
Kranvognsstation
1930 - 1947:
Hans Hoffmann
125 Hans Hoffmann
Stationsejer
1947 - 18.1.1955:
Ejnar K. L. Hoffmann
Ejnar K. L. Hoffmann
Stationsejer
Kongevejen 73
Redningsstation
19.1.1955 - 31.12.1962:
Ejnar K. L. Hoffmann
Fra 1962
810125 *)
*) I de sidste år tillige tilkaldt via Station H.

Historie:
Stationen i Birkerød blev etableret hos Hans Hoffmann, der havde autoværksted i Birkerød, umiddelbart i forbindelse med ZR's oprettelse i 1930, og den forblev på dette sted og i denne familie helt frem til 31. december 1962. I 1947 overdrog Hans Hoffmann stationen til sin bror Ejnar Hoffmann, der fortsat havde værksted ved siden af Zone-stationen, mens Hans Hoffmann selv blev stationsmekaniker på stationen i København. I 1955 opførtes en egentlig bygning til Zone-aktiviteten bag værkstedet, og omkring 1961 ophørte Ejnar Hoffmann med at drive autoværksted, for herefter kun at hellige sig ZR. Ejendommen var ejet af Hoffmann, og formentlig har alle køretøjer i hele perioden været ejet af Hoffmann; stationen figurerer ikke på nogen af ZR's vognlister. Som følge af beliggenheden tæt ved Farum, Høvelte, Sjælsmark og Sandholm kaserner havde stationen efter ZR's overtagelse af militærkørselen i 1954 selvsagt megen militærkørsel. Stationen blev derfor i 1955 udvidet med ambulance, og der blev opført fem nye garager. Omkring 1960 fik stationen redningsbåd, som i dag er udstillet på museet. Fra Falcks rapport om stationen i forbindelse med sammenlægningen er anført bl.a. at lokaleforholdene var dårlige for både mandskab og materiel, at stationen sammen med Hørsholm udførte et meget stort arbejde i forhold til bemanding og materiel, at Hoffmann under ingen omstændigheder ønskede at fortsætte, og at stationen var en belastning for hans kone.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Den 12. juni 1939 kunne man i Amtstidende læse en stort opsat artikel om, at en 16-årig dreng havde måttet køre Birkerød Brandvæsens sprøjte til brand, fordi der ikke kunne skaffes en chauffør. Man havde forgæves ringet til ZR, som ikke kunne hjælpe. 15. juni 1939 bragte ZR's hovedkontor i København et læserbrev med bl.a. følgende indhold: Der blev ringet til Zone-Redningskorpset i Birkerød (uden at man opgav, hvorfra der blev ringet), og forespurgt, om der var en Chauffør der. Man opfattede Spørgsmaalet saaledes, at der blev spurgt efter en fremmed Chauffør, der eventuelt skulle opholde sig hos Zone-Redningskorpset, og svarede derfor "nej". Havde man sagt, at man søgte en Chauffør, der straks kunde køre Sprøjten til Brand, havde der straks været en Mand med Kørekort klar til at køre Brandsprøjten.

Efter sammenlægningen:
Hoffmann var leder af Falck-Zonen-stationen til han holdt 27. juni 1963, hvor han blev lillebilsvognmand i Hundested. Falck-Zonen overtog de tre ambulancer og Ford V8-kranvognen. Resten af vognene beholdt Hoffmann. Vognene fik nye ZR-vognnumre, de højeste i "ZR": Ford V8-kranvognen 928, V8-ambulancen 929, Volvo-ambulancen 930, Mercedes-ambulancen 931. Ford V8-ambulancen blev hurtigt udrangeret. Korpset flyttede 27. juni 1963 til en ny station på Kongevejen 194 med Frode Olsen fra ZR Aarhus som leder. Birkerød-stationen blev nedlagt i marts 1981 og flyttet til Farum, hvorfra Frode Olsen blev pensioneret den 30. juni 1988.

Effekter på museet fra stationen:
Redningsbåd, taljer og tovværk, autoambulance, iltapparat m.m.

Assistancestatistik: (visse år må antages kun at være clearingkørsel)
År194619471956196019611962
Antal2372262137437048976309


Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Volvo 444 1956EgenFord V8 1947EgenMorris Oxford, personvognEgen
Mercedes 180 1958, tidl. ZR 625EgenHanomag 1957EgenJeep (monteret med kran) Egen
Ford V8 1941, tidl. ZR 148Egen
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Birkerød

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Museum for Zone-Redningskorpset
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
BIRKERØD
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
22 11 1938SandbjergArb, brøndgraver omkom i brønd
01 08 1939RudeskovFuh, mc væltet
19 01 1940Rungsted, BukkeballevejStor vandskade i hus
13 06BlovstrødArbejdsulykke (?)
22 10 1942KajerødArb, arbejder begravet i udgravning, blev reddet

02 06 1944Ravnsholt SkovHest i mose, hesten døde efter redningen
12 10Rude SkovBil kørt tør, 3 mand med pistol undslap
28 07 1945Hørsholm, TjørnevejFuh, løbskkørsel, hest aflivet, ingen kvæstede
08 01 1946Birkerød, ved Langedam2 smådrenge fundet druknet i septictank, # #
05 02Vallerød Banevej, lille sø18-årig dreng faldt gennem isen og druknede, #
19 05Ud for Nobis MølleFuh, bil mod lastbil
03 03 1947Ved LollikhusFuh, bil kørte i grøften
09 04Lamstrup (?)Løbsk vindmølle
03 08Hørsholm KongevejFuh, bil med 6 personer væltet
14 06 1949Usserød KongevejFuh, bil mod lastbil
09 08BlovstrødFuh, håndbremsesvigt = bil trillede i grøften
25 09Vasevej - KongevejenFuh, bil væltede
07 10Bistrup ved NordvanggårdFuh, lastbil mod lastbil
11 11Kongevejen, Tokkekøb HegnFuh, ZR-kranvogn påkørt af bil
22 11Tokkekøb HegnFuh, bil mod lastbil
30 11Høvelte, Hovedvej 5Fuh, lastbil kørte i grøften
02 12Dumpedal, Hovedvej 5Fuh, mc kørte ind i hestevogn
02 12HolteFuh, bil påkørte cyklende kvinde med barn
06 01 1950Birkerød-egnenGlat føre = ca. 10 biler i grøften
10 01Rungsted StrandvejFuh, bil væltede med 3 personer
07 02BistrupvejFuh, bil mod bil
29 06Kagerup - HelsingeFuh, bil mod lastbil, bilen slæbt til Birkerød
23 09Birkerød KongevejFuh, bil kørte ud over skrænt
03 01 1951Birkerød KongevejFuh, taxa påkørte holdende mørklagt lastbil
16 01Høsterkøb, Hovedvej 3Fuh, bil gled i grøften
31 01Høsterkøb, Hovedvej 3Fuh, lastbil med fisk kørte i grøften
24 03DonseFuh, bil væltede ned ad skrænt
19 06Birkerød KongevejFuh, førerløs bil trillede i grøften og ramte et træ
03 09Ravnsholt SkovFuh, bil mod bil, 10 kvæstet, + Falck
05 10Bakkevej, byggepladsBlokvogn med gravko væltede, + ZR København
29 10GrønnegadeFuh, bil mod vejtræ, føreren forsvundet
28 02 1952Birkerød Kongevej - OdinsvejFuh, bil mod bil, + Falck
28 03 Kbh. St. KongensgadeFuh, Birkerød lastbil slæbt til Birkerød efter fuh
01 04BlovstrødFuh, bil i grøften i glat føre
03 04Blovstrød - AllerødFuh, militærbil mod bil ved Ny Allerødgård
10 04HøsterkøbFastkørt blokvogn, + ZR Hillerød
30 06BrønsholmFuh, forulykket bil slæbt til Hørsholm
19 08Rungsted Strandvej ved 85Fuh, bil væltede
28 09HovedgadenFuh, lastbil tabte et baghjul under kørsel
06 10Usserød KongevejFuh, bil kørte delvist ned i udgravning
25 11Ved jernbanestationenFuh, rutebil mod ZR-Birkerød-kranvogn
11 12Hørsholm KongevejFuh, lastbil væltede
16 01 1953Birkevej - RolighedsvejFuh, bil mod rutebil i glat føre
16 01Ravnsvæsvej ved SolgårdFuh, bil mod militærvogn
12 02Kajerød, Hovedvej 5Fuh, lastbil mod lastbil
11 06HørsholmFuh, lastbil mod bil
27 06Tværvej, GammelgårdGården nedbrændt, + ZR Kbh. + Bv
13 11RavnsnæsDyreredning
24 03 1954Birkerød KongevejFuh, bil væltede ved Dumpedal
25 03Hovedvej 5 ved KajerødFuh, mc mod bil
19 06Hørsholm, SlotssøenFuh, førerløs politibil trillede i søen
25 06Kajerød, KajerødgårdArb, traktor væltede 6 m ned ad skænt
16 07Hørsholm, ØrbæksvejFuh, bil væltede ved Usserød Kongevej
19 09Nærum, HegnsvejArb, mand begravet i kloakudgravning
23 12Vasevej ved viaduktenFuh, lastbil mod viadukten
11 01 1955Fredensborg, EndrupAssistance til fastkørt ZR-Hillerød-kranbil
16 01HovedgadenFuh, cyklende kvinde væltede
18 01 Hovedvej 3 ved DumpedalFuh, cyklist væltede ind under kørende lastbil
18 01Kongevejen ved HøvelteFuh, lastbil væltede
23 01Birkerød Kongevej ved 59Fuh, bil kurede mod mc i glat føre
31 01Usserød KongevejFuh, bil mod holdende lastbil ud for sygehuset
05 02Kokkedal, LågegydeIld i bil, + Bv
10 02Kajerød BakkeFuh, droske ned ad 5 m dyb skrænt
16 02Birkerød-egnenFrost: ca. 20 biler med startvanskeligheder
24 02Farum, FiskebækFuh, militærtruck væltede, 2 kvæstet, + ZR Kbh
28 02Rude Skov, Hovedvej 3Fuh, bil skred mod rækværk i glat føre
28 02Rude Skov, Hovedvej 3Fuh, bil skred ned i dyb grøft
28 02Rude Skov, Hovedvej 3Fuh, bil mod holdende biler + en knallert
03 03RavnsnæsvejFuh, lastbil mod lastbil
10 03Rude SkovFuh, bil mod træ på Hørsholm Kongevej
14 03Rude SkovFuh, bil mod bil på Hørsholm Kongevej
14 03Rungsted StrandvejFuh, bil væltede rundt i glat føre
19 03Rungsted, BolbrovejDyreredning, hund reddet op fra 6 m dyb kloak
24 03RavnsnæsvejFuh, bil skred i glat føre ind i have
27 03BistrupvejFuh, kvindelig knallertkører væltede
29 03Rungsted StrandvejFuh, førerløs mc kørte i Øresund ved Mikkelsborg
13 04BirkerødFuh, bil sad fast i større hul i kørebanen
02 05Kongevejen ved HøvelteFuh, knallert væltede
04 05IsterødFuh, lastbil i grøften med beruset fører
09 05Høvelte KaserneArb, Soldat mistede finger i brødmaskine
11 05Trørød, Kohavevej 111½-årig dreng forbrændt
21 05Hovedvej 5 ved BirkerødFuh, bil ud foran bil
01 06Bistrupvej ved Nordvanggd.Fuh, scooter mod bil i skarpt sving
24 06Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, mc påkørte mørklagt parkeret blandemaskine
01 07Sandholmlejren, LivgardenArb, sergent forbrændt af brandbombe
09 07Birkerød-egnen14 udrykninger til folk med hedeslag
11 07Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, mc mod samme parkerede blandemaskine
15 07Biskop Svanes Vej 339-årig pige faldt = et kvæstet ben
20 07Hørsholm - HøsterkøbFuh, norsk bil ned ad 5 m dyb skrænt
20 07SandholmgårdsvejFuh, mc mod mc
27 07Virum, Parcelvej - Fr.dalsvejFuh, mc mod varebil
27 07Jægersborg HegnFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
28 07Virum, FrederiksdalsvejFuh, mc mod varebil ved Parcelvej, 1 kvæstet
28 07Høveltevej - KongevejenFuh, varebil ud foran mc
03 08Slangerup - ØlstykkeFuh, militærlastbil fra Sjælsmark Kaserne i grøften
05 08Bregnerødvej ved nr. 7Fuh, 9-årig cyklende dreng væltede
06 08Birkerød Kongevej ved ZRFuh, bil ud foran mc, 2 kvæstet
21 08Vasevej ved UdsigtsbakkenFuh, 2 drenge løb ud foran mc
27 08Kongevejen ved HøvelteFuh, mc forulykkede ved vejarbejde
05 09Tornevang TeglværkArb, mand læderede hånden i presser
14 09Birkerød KongevejFuh, vejtromle væltede
17 09Rungsted HavnFuh, førerløs bil trillede i havnebassinet
11 10Bregnerød, BregnerødvejFuh, lastbil mod lastbil ved Høveltevej
22 10Rungstedvej - R. StrandvejFuh, bil mod holdende bil, ips
10 11Birkerød KongevejFuh, mc påkørte hund og væltede
12 11Farum KalkværkArb, mand fik tipvogn over sig
17 11Hovedvej 3, Rude SkovFuh, mc væltede og bil i grøften ved 18 km/stenen
08 12BirkerødFuh, mc i grøften
08 12Birkerød KongevejFuh, mc påkørt af bil ved Hovedgaden
09 12Hørsholm, sø ved Tjørnevej2½-årig dreng druknede, #
13 12Kajerød BakkeFuh, militærbil påkørte cyklist, der omkom, #
17 12DumpedalTøvejr = stor oversvømmelse
17 12Birkerød-egnenMange biler med startbesvær
20 12Ved BrønsholmFuh, bil mod bil
20 12Ved BirkerødFuh, bil ned ad 7 m dyb skrænt
30 12BirkerødIld i sommerhus, kvinde forbrændt, + Bv
15 01 1956Flyvestation VedbækArb, mand fik læssebom i hovedet
18 01Hovedvej 5 i BlovstrødFuh, 80-årig mand gik ud foran bil ved kroen
18 01Blovstrød - KajerødFuh, mc mod holdende militærkøretøj
28 01Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, mc mod varebil, 2 soldater kvæstet
31 01Høvelte KaserneSoldat faldt ned fra træ på feltbane
02 02Birkerød-egnenHård frost = ca. 100 biler med startvanskeligheder
07 02Kajerød, Birkerød KongevejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, #
07 02B. Kongevej - KildedalsvejFuh, mand gik ud foran bil
12 03Ny Holte Kro55-årig mand kvalt i kødstykke, #
13 03Birkerød - HillerødFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
25 04Høvelte KaserneArb, soldat forbrændt af fosforbombe
30 04UsserødFodboldkamp = et benbrud
04 05Ved Høvelte KaserneFuh, militær-jeep mod vejtræ
07 05SjælsøKajak kæntrede med 2 drenge, 1 omkom #
07 05Lillerød, Amtsvej 379-årig mand faldt på trappe og omkom, #
08 05Sjælsø16-årig druknet dreng bjærget af ZR
22 05Ganløse, spejderlejrSpejderpige ramte sig i benet med økse
22 05Høvelte - SjælsmarkFuh, soldat faldt af militær-lastbil under kørsel
30 05Høvelte KaserneFuh, mc påkørte jengitter ved hovedvagten
01 06Hovedgaden ved kroenFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
02 06Rungsted Strandvej v. 169Fuh, mand gik ud foran bil
04 06Birkerød StadionHåndboldkamp = kvæstet ben
06 06Ved SandholmlejrenFuh, militærbil i grøften, 7 soldater kvæstet
11 06Strandvejen ved MikkelborgFuh, scooter mod opbremsende bil
11 06Vedbæk, Vedbæk StrandvejFuh, scooter mod bil
17 06BistrupvejFuh, knallert væltede
03 07SjælsøvejFuh, to 15-årige cyklende piger væltede
04 07Hørsholm KongevejFuh, cyklist påkørt af bil i Rude Skov
05 07Usserød KongevejFuh, bil væltede i sving ud for sygehuset
11 07Ved FuresøenZR deltog ved samaritterøvelse
14 07Farum HovedgadeFuh, mc mod svingende lastbil
20 07Høvelte - HørsholmFuh, militærbil i grøften, 4 soldater kvæstet
24 07Søllerød SøKostbar fiskestang tabt i søen, fundet af ZR
09 08Birkerød KongevejFuh, sort kat over vejen = scooter væltede
12 08Hørsholm, RungstedvejFuh, varebil mod parkeret bil
13 08BregnerødFuh, soldat faldt af militærbil under kørsel
18 08Birkerød KongevejFuh, cyklist væltede og påkørt af mc, pgl. omkom, #
24 08Holte, GeelsbakkeZR-Birkerød-ambulance brød sammen
26 08Johan Mantzius VejFuh, knallert mod bil ved Rolighedsvej
28 08Kongevejen v. RudersdalFuh, knallert mod lastbil ud for kroen
28 08Birkerød KongevejFuh, knallert påkørte soldat ved 20 km/stenen
05 09Blovstrød, SandholmgårdsvejFuh, knallert mod taxa
25 09Ud for Nobis MølleFuh, bil påkørte holdende hyrevogn
09 10GasværksvejFuh, 7-årig cyklende dreng mod varebil
20 10Høvelte KaserneArb, soldat klemt under kanon på øvelsesplads
02 11Hovedvej 5 ved BlovstrødFuh, knallert mod mc
03 11Farum, FrederiksborgvejFuh, cyklist væltede
06 11Høvelte - BregnerødFuh, mc mod varebil
10 11Høsterkøb, ÅsebakkeFuh, cyklist væltede
16 11Birkerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
17 11Ravnsnæsvej ved nr. 13Fuh, mc væltede
17 11Sjælsmark KaserneGymnastik = soldat fik benbrud
17 11Ved Gentofte SøFuh, mc væltede, forbikørende ZR-amb assisterede
21 12Ved SandholmlejrenFuh, militær-mc væltede, 1 soldat kvæstet
22 12Bistrup - BirkerødFuh, cyklist påkørte fodgænger
24-26 12Birkerød-egnenSneglat = mange kørselsuheld
15 01 1956Flyvestation VedbækArb, mand fik læssebom i hovedet
18 01Hovedvej 5 i BlovstrødFuh, 80-årig mand gik ud foran bil ved kroen
18 01Blovstrød - KajerødFuh, mc mod holdende militærkøretøj
28 01Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, mc mod varebil, 2 soldater kvæstet
31 01Høvelte KaserneSoldat faldt ned fra træ på feltbane
02 02Birkerød-egnenHård frost = ca. 100 biler med startvanskeligheder
07 02Kajerød, Birkerød KongevejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, #
07 02B. Kongevej - KildedalsvejFuh, mand gik ud foran bil
12 03Ny Holte Kro55-årig mand kvalt i kødstykke, #
13 03Birkerød - HillerødFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
25 04Høvelte KaserneArb, soldat forbrændt af fosforbombe
30 04UsserødFodboldkamp = et benbrud
04 05Ved Høvelte KaserneFuh, militær-jeep mod vejtræ
07 05SjælsøKajak kæntrede med 2 drenge, 1 omkom #
07 05Lillerød, Amtsvej 379-årig mand faldt på trappe og omkom, #
08 05Sjælsø16-årig druknet dreng bjærget af ZR
22 05Ganløse, spejderlejrSpejderpige ramte sig i benet med økse
22 05Høvelte - SjælsmarkFuh, soldat faldt af militær-lastbil under kørsel
30 05Høvelte KaserneFuh, mc påkørte jengitter ved hovedvagten
01 06Hovedgaden ved kroenFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
02 06Rungsted Strandvej v. 169Fuh, mand gik ud foran bil
04 06Birkerød StadionHåndboldkamp = kvæstet ben
06 06Ved SandholmlejrenFuh, militærbil i grøften, 7 soldater kvæstet
11 06Strandvejen ved MikkelborgFuh, scooter mod opbremsende bil
11 06Vedbæk, Vedbæk StrandvejFuh, scooter mod bil
17 06BistrupvejFuh, knallert væltede
03 07SjælsøvejFuh, to 15-årige cyklende piger væltede
04 07Hørsholm KongevejFuh, cyklist påkørt af bil i Rude Skov
05 07Usserød KongevejFuh, bil væltede i sving ud for sygehuset
11 07Ved FuresøenZR deltog ved samaritterøvelse
14 07Farum HovedgadeFuh, mc mod svingende lastbil
20 07Høvelte - HørsholmFuh, militærbil i grøften, 4 soldater kvæstet
24 07Søllerød SøKostbar fiskestang tabt i søen, fundet af ZR
09 08Birkerød KongevejFuh, sort kat over vejen = scooter væltede
12 08Hørsholm, RungstedvejFuh, varebil mod parkeret bil
13 08BregnerødFuh, soldat faldt af militærbil under kørsel
18 08Birkerød KongevejFuh, cyklist væltede og påkørt af mc, pgl. omkom, #
24 08Holte, GeelsbakkeZR-Birkerød-ambulance brød sammen
26 08Johan Mantzius VejFuh, knallert mod bil ved Rolighedsvej
28 08Kongevejen v. RudersdalFuh, knallert mod lastbil ud for kroen
28 08Birkerød KongevejFuh, knallert påkørte soldat ved 20 km/stenen
05 09Blovstrød, SandholmgårdsvejFuh, knallert mod taxa
25 09Ud for Nobis MølleFuh, bil påkørte holdende hyrevogn
09 10GasværksvejFuh, 7-årig cyklende dreng mod varebil
20 10Høvelte KaserneArb, soldat klemt under kanon på øvelsesplads
02 11Hovedvej 5 ved BlovstrødFuh, knallert mod mc
03 11Farum, FrederiksborgvejFuh, cyklist væltede
06 11Høvelte - BregnerødFuh, mc mod varebil
10 11Høsterkøb, ÅsebakkeFuh, cyklist væltede
16 11Birkerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
17 11Ravnsnæsvej ved nr. 13Fuh, mc væltede
17 11Sjælsmark KaserneGymnastik = soldat fik benbrud
17 11Ved Gentofte SøFuh, mc væltede, forbikørende ZR-amb assisterede
21 12Ved SandholmlejrenFuh, militær-mc væltede, 1 soldat kvæstet
22 12Bistrup - BirkerødFuh, cyklist påkørte fodgænger
24-26 12Birkerød-egnenSneglat = mange kørselsuheld
02 01 1957HovedgadenFuh, budcykelcyklist væltede
03 01 StiholmsvejKvinde faldt på vejen = benbrud
03 01Stationsvej – RolighedsvejFuh, 16-årig cyklende dreng mod bil
11 01Ved Birkerød JernbanestationFuh, knallert påkørte gående soldat
25 01Rolighedsvej ved nr. 8Fuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af mc
26 01Birkerød JernbanestationKvinde faldt syg om på perron
10 02Holte, Grünersv. - KongevejenFuh, 20-årig cyklende pige påkørt af bil
19 02HøsterkøbFuh, cykelrytter væltede
21 02Birkerød KongevejArb, ung mand læderede knæet I rundsav
02 03Biskop Svanes Vej 19Kvinde faldt på kældertrappe
06 03SøndervangenArb, lærling læderede fingre I maskine
12 03BistrupvejFuh, 15-årig cyklende pige mod lygtepæl
15 03Nordsjællandske kasernerInfluenza-epedimi = overførsler til Militærhospitalet
20 03KajerødvejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
06 04RavnsbjergvejFuh, bil kørte I grøften
08 04Usserød KongevejFuh, bil påkørte hund, der forsvandt
20 04Holte ved Rudersdal KroFuh, cyklist væltede
24 04Bistrupvej – VasevejFuh, mc væltede
02 05Nær Sjælsmark KaserneFuh, mc væltede, 2 kvæstet
03 05Birkerød Kongevej 84Arb, skomager forskar sig på kniv
08 06Usserød KongevejFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
12 06Rungsted StrandvejFuh, bil mod vejtræ
17 06Sjælsø8-årig pige drukende, #
20 06Birkerød-egnenCa. 20 personer blev syge I varmen
05 07Plantagevej ved FuresøFuh, bil I grøften
11 07Rungsted StrandvejFuh, varebil mod svensk bil, 3 kvæstet
12 07Ravnsnæsvej ved SjælsøMand sank død om ved stoppested, #
13 07FuglesangsvejFuh, 16-årig pige væltede med invalidecykel
16 07BistrupFuh, cyklist væltede
16 07Birkerød15-årig pige stukket af giftig insekt
27 07Ved Rungsted TelefoncentralZR assisterede ved væltning af stort asketræ
08 08Holte, Dronninggårds AlléFuh, cyklist væltede
08 08ZR Birkerød I den seneste månedstidOmkring 10 herreløse hunde I “pension” hos ZR
10 08Birkerød SocialkontorBeruset mand sank syg om
12 08Lindebakken 12Kvinde fik kælderlem I hovedet
16 08Hovedvej 5 ved DumpedalenFuh, bil mod bil
26 08Birkerød KongevejFuh, cyklist mod henstillet scooter
13 09HøveltevejFuh, cyklist væltede
16 09Usserød ud for sygehusetFuh, brugsstjålet bil væltede, ZR slæbte den væk
17 09Uvelse ved StenbygårdFuh, militær-mc mod militær-jeep, 1 kvæstet
28 09Hovedvej 5 ved HøvelteFuh, mc mod lastbil
30 09Ved NordvanggårdDyreredning, indfangning af kvæstet svane
30 09Birkerød KongevejFuh, cyklist ud foran bil
04 10BirkerødZR kører svagføre børn til filmforevisning
14 10Birkerød Kongevej – RavnsnæsvejFuh, scooter mod bil
19 10RavnsnæsvejFastkørt lastbiltransport med sommerhus
23 10RavnsnæsvejFuh, varebil væltede rundt
27 10Stationsvej – KajerødvejFuh, varebil mod mc
07 11Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, bil påkørte trappen op til gården, ips
08 11Birkerød SøIndfangning af svaner, der blev bragt til Landbohøjskolen
11 11Birkerød Kongevej – BistrupvejFuh, 14-årig pige påkørt af mc
14 11LønholtFuh, BP-tankbil med 12 T olie I grøften, + ZR København
27 11Hovedvej 5 ved HøvelteFuh, scooter påkørte 3 soldater, 4 kvæstet I alt
06 12Birkerød KongevejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
14 12Rungsted StrandvejFuh, bil skred ned på stranden I glat føre
16 12Birkerød9-årig dreng på ski faldt = benbrud
26 12Blovstrød, SandholmgårdsvejFuh, bil væltede
15 01 1956Flyvestation VedbækArb, mand fik læssebom i hovedet
18 01Hovedvej 5 i BlovstrødFuh, 80-årig mand gik ud foran bil ved kroen
18 01Blovstrød - KajerødFuh, mc mod holdende militærkøretøj
28 01Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, mc mod varebil, 2 soldater kvæstet
31 01Høvelte KaserneSoldat faldt ned fra træ på feltbane
02 02Birkerød-egnenHård frost = ca. 100 biler med startvanskeligheder
07 02Kajerød, Birkerød KongevejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, #
07 02B. Kongevej - KildedalsvejFuh, mand gik ud foran bil
12 03Ny Holte Kro55-årig mand kvalt i kødstykke, #
13 03Birkerød - HillerødFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
25 04Høvelte KaserneArb, soldat forbrændt af fosforbombe
30 04UsserødFodboldkamp = et benbrud
04 05Ved Høvelte KaserneFuh, militær-jeep mod vejtræ
07 05SjælsøKajak kæntrede med 2 drenge, 1 omkom #
07 05Lillerød, Amtsvej 379-årig mand faldt på trappe og omkom, #
08 05Sjælsø16-årig druknet dreng bjærget af ZR
22 05Ganløse, spejderlejrSpejderpige ramte sig i benet med økse
22 05Høvelte - SjælsmarkFuh, soldat faldt af militær-lastbil under kørsel
30 05Høvelte KaserneFuh, mc påkørte jengitter ved hovedvagten
01 06Hovedgaden ved kroenFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
02 06Rungsted Strandvej v. 169Fuh, mand gik ud foran bil
04 06Birkerød StadionHåndboldkamp = kvæstet ben
06 06Ved SandholmlejrenFuh, militærbil i grøften, 7 soldater kvæstet
11 06Strandvejen ved MikkelborgFuh, scooter mod opbremsende bil
11 06Vedbæk, Vedbæk StrandvejFuh, scooter mod bil
17 06BistrupvejFuh, knallert væltede
03 07SjælsøvejFuh, to 15-årige cyklende piger væltede
04 07Hørsholm KongevejFuh, cyklist påkørt af bil i Rude Skov
05 07Usserød KongevejFuh, bil væltede i sving ud for sygehuset
11 07Ved FuresøenZR deltog ved samaritterøvelse
14 07Farum HovedgadeFuh, mc mod svingende lastbil
20 07Høvelte - HørsholmFuh, militærbil i grøften, 4 soldater kvæstet
24 07Søllerød SøKostbar fiskestang tabt i søen, fundet af ZR
09 08Birkerød KongevejFuh, sort kat over vejen = scooter væltede
12 08Hørsholm, RungstedvejFuh, varebil mod parkeret bil
13 08BregnerødFuh, soldat faldt af militærbil under kørsel
18 08Birkerød KongevejFuh, cyklist væltede og påkørt af mc, pgl. omkom, #
24 08Holte, GeelsbakkeZR-Birkerød-ambulance brød sammen
26 08Johan Mantzius VejFuh, knallert mod bil ved Rolighedsvej
28 08Kongevejen v. RudersdalFuh, knallert mod lastbil ud for kroen
28 08Birkerød KongevejFuh, knallert påkørte soldat ved 20 km/stenen
05 09Blovstrød, SandholmgårdsvejFuh, knallert mod taxa
25 09Ud for Nobis MølleFuh, bil påkørte holdende hyrevogn
09 10GasværksvejFuh, 7-årig cyklende dreng mod varebil
20 10Høvelte KaserneArb, soldat klemt under kanon på øvelsesplads
02 11Hovedvej 5 ved BlovstrødFuh, knallert mod mc
03 11Farum, FrederiksborgvejFuh, cyklist væltede
06 11Høvelte - BregnerødFuh, mc mod varebil
10 11Høsterkøb, ÅsebakkeFuh, cyklist væltede
16 11Birkerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
17 11Ravnsnæsvej ved nr. 13Fuh, mc væltede
17 11Sjælsmark KaserneGymnastik = soldat fik benbrud
17 11Ved Gentofte SøFuh, mc væltede, forbikørende ZR-amb assisterede
21 12Ved SandholmlejrenFuh, militær-mc væltede, 1 soldat kvæstet
22 12Bistrup - BirkerødFuh, cyklist påkørte fodgænger
24-26 12Birkerød-egnenSneglat = mange kørselsuheld
02 01 1957HovedgadenFuh, budcykelcyklist væltede
03 01 StiholmsvejKvinde faldt på vejen = benbrud
03 01Stationsvej – RolighedsvejFuh, 16-årig cyklende dreng mod bil
11 01Ved Birkerød JernbanestationFuh, knallert påkørte gående soldat
25 01Rolighedsvej ved nr. 8Fuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af mc
26 01Birkerød JernbanestationKvinde faldt syg om på perron
10 02Holte, Grünersv. - KongevejenFuh, 20-årig cyklende pige påkørt af bil
19 02HøsterkøbFuh, cykelrytter væltede
21 02Birkerød KongevejArb, ung mand læderede knæet I rundsav
02 03Biskop Svanes Vej 19Kvinde faldt på kældertrappe
06 03SøndervangenArb, lærling læderede fingre I maskine
12 03BistrupvejFuh, 15-årig cyklende pige mod lygtepæl
15 03Nordsjællandske kasernerInfluenza-epedimi = overførsler til Militærhospitalet
20 03KajerødvejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
06 04RavnsbjergvejFuh, bil kørte I grøften
08 04Usserød KongevejFuh, bil påkørte hund, der forsvandt
20 04Holte ved Rudersdal KroFuh, cyklist væltede
24 04Bistrupvej – VasevejFuh, mc væltede
02 05Nær Sjælsmark KaserneFuh, mc væltede, 2 kvæstet
03 05Birkerød Kongevej 84Arb, skomager forskar sig på kniv
08 06Usserød KongevejFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
12 06Rungsted StrandvejFuh, bil mod vejtræ
17 06Sjælsø8-årig pige drukende, #
20 06Birkerød-egnenCa. 20 personer blev syge I varmen
05 07Plantagevej ved FuresøFuh, bil I grøften
11 07Rungsted StrandvejFuh, varebil mod svensk bil, 3 kvæstet
12 07Ravnsnæsvej ved SjælsøMand sank død om ved stoppested, #
13 07FuglesangsvejFuh, 16-årig pige væltede med invalidecykel
16 07BistrupFuh, cyklist væltede
16 07Birkerød15-årig pige stukket af giftig insekt
27 07Ved Rungsted TelefoncentralZR assisterede ved væltning af stort asketræ
08 08Holte, Dronninggårds AlléFuh, cyklist væltede
08 08ZR Birkerød I den seneste månedstidOmkring 10 herreløse hunde I “pension” hos ZR
10 08Birkerød SocialkontorBeruset mand sank syg om
12 08Lindebakken 12Kvinde fik kælderlem I hovedet
16 08Hovedvej 5 ved DumpedalenFuh, bil mod bil
26 08Birkerød KongevejFuh, cyklist mod henstillet scooter
13 09HøveltevejFuh, cyklist væltede
16 09Usserød ud for sygehusetFuh, brugsstjålet bil væltede, ZR slæbte den væk
17 09Uvelse ved StenbygårdFuh, militær-mc mod militær-jeep, 1 kvæstet
28 09Hovedvej 5 ved HøvelteFuh, mc mod lastbil
30 09Ved NordvanggårdDyreredning, indfangning af kvæstet svane
30 09Birkerød KongevejFuh, cyklist ud foran bil
04 10BirkerødZR kører svagføre børn til filmforevisning
14 10Birkerød Kongevej – RavnsnæsvejFuh, scooter mod bil
19 10RavnsnæsvejFastkørt lastbiltransport med sommerhus
23 10RavnsnæsvejFuh, varebil væltede rundt
27 10Stationsvej – KajerødvejFuh, varebil mod mc
07 11Hovedvej 5 ved HøveltegårdFuh, bil påkørte trappen op til gården, ips
08 11Birkerød SøIndfangning af svaner, der blev bragt til Landbohøjskolen
11 11Birkerød Kongevej – BistrupvejFuh, 14-årig pige påkørt af mc
14 11LønholtFuh, BP-tankbil med 12 T olie I grøften, + ZR København
27 11Hovedvej 5 ved HøvelteFuh, scooter påkørte 3 soldater, 4 kvæstet I alt
06 12Birkerød KongevejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
14 12Rungsted StrandvejFuh, bil skred ned på stranden I glat føre
16 12Birkerød9-årig dreng på ski faldt = benbrud
26 12Blovstrød, SandholmgårdsvejFuh, bil væltede
07 01 1958Trørød, KrathusvejFuh, BP-tankbil kørte i grøften
08 01HovedgadenKvinde faldt på gaden
13 01Ved HøvelteFuh, scooter væltede og påkørt af varebil
18 01VasevejFuh, 17-årig pige gik ud foran bil
23 01Hovedgaden – Birkerød KongevejFuh, cyklist væltede
28 01Holte, ToftevejFuh, førerløs BP-tankbil trillede ned i tunnel
30 01Vedbæk, Vedbæk StrandvejFuh, bil mod bil mod cyklist
03 02Hovedvej 5 ved HøvelteFuh, cyklist væltede med racercykel
11 02Birkerød-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
11 02Ud for ZR BirkerødZR-køretøj fastkørt i snemængderne
15 02Thorsvej 21½-årigt barn skoldet af kogende fedt
24 02Rungsted Strandvej ved nr. 88Fuh, bil mod bil, 3 kvæstet
09 04Holte, Skættekæret5-årig dreng druknet i vandtank, #
11 04Hørsholm, KohavedamTo smådrenge faldt gennem isen, # #
14 04Birkerød Kongevej 111Fuh, mc mod lysmast, 1 kvæstet
15 04Birkerød Jernbanestation19-årig kvinde faldt ned på skinnerne
16 04Brådebæk, Hørsholm KongevejFuh, bil mod lysmast, Brådebæk mørkelagt
26 04Birkerød Kongevej ved LollikhusFuh, gående mand påkørt af mc
09 05Rungsted StrandvejFuh, svensk skadet forladt bil slæbt væk
16 05Lille sø ved Præstevangen6-årig pige druknet, # , + ZR Kbh
17 05Lille sø ved Præstevangen13-årig pige også fundet drknet, # , + ZR Kbh
21 05Birkerød Kongevej 43Fuh, bil ud foran mc, 2 kvæstet
23 05BakkevejArb, tagdækker faldt 3 m ned
14 06Ravnsnæsvej – VandtårnsvejFuh, cyklist væltede
28 06BistrupvejArb, mand klemt mellem to traktorer
30 06Ved BirkerødFuh, mc mod holdende taxa
04 07Birkerød Kongevej – RolighedsvejFuh, lastbil mod købmandsbutik
04 07Birkerød ved ”Harmonien”Slagsmål, 1 mand kvæstet
08 07Ved SjælsøLastbil kørte i søen ved søsætning af båd
09 07Farum, Farum HovedgadeFuh, knallert mod butiksrude
10 07Rolighedsvej – Johan Mantzius VejFuh, knallert vælede
15 07Rungsted Kyst, DreyersvejVindstød knækkede stor gren
18 07Vedbæk Strandvej ved nr. 415Træ truede med at vælte ud over vejen
18 07Vedbæk Strandvej ved nr. 415Fuh, mand påkørt af bil
18 07RungstedFuh, taxa mod ZR-Birkerød-kranbil, ips
19 07Birkerød Kongevej ved Fuglsanggd.Fuh, lastbil med 16 T kødvarer væltede
23 07Kajerødvej 2Syg 6-årig svensk dreng døde i amb., #
29 07Birkerød Kongevej - RolighedsvejFuh, scooter mod mc, 2 kvæstet
31 07Birkerød KongevejFuh, scooter punkterede og væltede
31 07Kajerød BakkeRøg fra mc, + Bv
04 08Kattehale, Ekstrabladets FeriekoloniLille pige faldt ned fra tag
08 08Hovedvej 5 ved HøvelteFuh, scooter væltede
11 08Gammel HolteKvinde bidt af hund
11 08KajerødvejFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
11 08Farum KaserneSoldat faldt = en kvæstet ryg
11 08Helsingørmotorvejen ved IsterødFuh, scooter tabte baghjulet, 2 kvæstet
11 08Birkerød-egnenMange biler med motorhavarier
12 08Udsigtsbakken – RønnebakkenFuh, cyklist mod cyklist, 2 kvæstet
21 08Birkerød Kongevej ved KajerødFuh, 52-årig cyklende mand væltede
22 08Vasevej - RønnebærvejFuh, mc væltede
26 08BistrupFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
30 08Høvelte, TelegrafkasernenArb, soldat i klemme mellem to lastbiler
01 09Rolighedsvej – Johan Mantzius VejFuh, bil mod scooter, 2 kvæstet
02 09Sandholm, SandholmlejrenFuh, knallert væltede
03 09Værløse, Ny Vestergårdsvej 17Arb, dreng kvæstede hånden på madrasfabrik
08 09Birkerød, NordbanetogetUng kåd mand forskar benet på rude
13 09Ravnsnæs, Lille Eskemosegård10-årig dreng kvæstede benet under leg
22 09Farum ved Fiskebæk HotelFuh, mc forulykkede
29 09FredensvejFuh, cyklist væltede
30 09Farum, Farum KaserneFuh, militær-lastbil mod træ
30 09Søvej 6Arb, snedker fik hånden i rundsav
04 10Slangerupvej ved Farum KaserneFuh, bil mod bil
09 10Bregnerødvej, fabrikken RefkaArb, mand fik hånden i slibemaskine
13 10Birkerød KongevejFuh, cyklende kvinde væltede
13 10Ved EbberødgårdForladt mc slæbt til politistationen
15 10Birkerød KongevejFuh, varebil mod parkeret bil, føreren undløb
17 10HovedgadenFuh, mc mod lillebil, 2 kvæstet
19 10BregnerødvejFuh, soldat kørte mod vejtræ
20 10RøsevejFuh, kvinde i klemme mellem to biler
20 10Birkerød KongevejFuh, bil mod holdende bil
21 10Birkerød KongevejFuh, bil mod bil, ips.
22 10Tornevangsvej, fabrikArb, mand læderede finger i maskine
27 10BistrupvejBilist fik ildebefindende under kørslen
31 10RavnsnæsvejFuh, beruset cyklist væltede
02 11Dumpedal, SkovrødvejFuh, knallert væltede
05 11BistrupvejArb, mand fik cementblok over hånden
06 11Birkerød Kongevej 194, JacobiArb, lærling fik finger i maskine
11 11Niverød KongevejFuh, svensk bil skred i grøften
27 11BirkerødArb, mand faldt ned fra loft
04 12Birkerød Kongevej – FrejasvejFuh, 9-årig dreng løb ud foran bil
17 12ZR BirkerødHerreløs schæferhund indbragt til ZR
23 12Birkerød Kongevej – HovedgadenFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
31 12Ved Blovstrød KroMand kvæstede øjnene af fyrværkeri
-
03 01 1959Hørsholm kommunes lossepladsBrugsstjålet bil slæbt væk
03 01Allerød, SortemoseBrugsstjålet bil slæbt væk
05 01Ravnsnæs, gartneriIldløs, brandmand kvæstet, + Bv
05 01Birkerød, Birkerød StatsskoleSoldat faldt gennem tagvindue
07 01Birkerød-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
07 01ZR BirkerødPolitiet indleverede hund som hittegods
07 01NærumFuh, 4-årig dreng ud foran bus, omkom, #
08 01Birkerød Kongevej ved nr. 102Fuh, militærbil mod bil, 2 kvæstet
10 01Birkerød Kongevej ved nr. 101Fuh, cyklist væltede
14 01Birkerød-egnenSneglat = mange kørselsuheld
25 01Birkerød Kongevej nord for BirkerødFuh, bil væltede rundt, ips
25 01Bellisbakken 192-årig pige fik kogende vand ned over sig
28 01Ved Birkerød JernbanestationTaxachauffør kulilteforgiftet i bilen
28 01Birkerød, søen LangedamDyreredning: hund gennem isen og druknede
31 01Rude SkovFuh, cyklende kvinde væltede
31 01Kajerødvej, snedkeriArb, mand mistede 2 fingre i rundsav
02 02GasværksvejFuh, knallert væltede
04 02Birkerød Kongevej, fabrikken JacobiArb, mand kvæstede hånden i boremaskine
05 02Ved Kollekolle ved VærløseFuh, bil mod vendende bil, 4 soldater kvæstet
19 02Bistrupvej – VasevejFuh, scooter mod bus, 1 kvæstet
19 02Bistrupvej – Bistrup HegnsvejFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil
23 02Holte, Holte Stationsvej ved nr. 6Fuh, mc mod bil, 1 kvæstet
23 02Høvelte, TelegrafkasernenSoldat faldt syg om
26 02Hovedgaden, Schous VarehusArb, kvinde faldt på kældertrappe
03 03Tornevangsvej – KajerødvejFuh, bil mod bil, ips
03 03Rudersdal, KongevejenFuh, scooter væltede
04 03Birkerød JernbanestationMand faldt på trappe
04 03Høvelte KaserneSoldat faldt på trappe
07 03Holte, Holte Stationsvej62-årig kvinde sank død om på vejen, #
14 03Birkerød KongevejFuh, mand gik bag om bus og ud foran bil
17 03Vassingerød OldArb, soldat kulilteforgiftet under øvelse
17 03Birkerød, Lille Eskemosegård2-årig dreng faldt 4½ m ned fra 1. sal
01 04Birkerød Kongevej ved DumpedalFuh, bil mod lysmast, 1 kvæstet
08 04Bakkevej – Birkerød KongevejFuh, knallert ud foran bil
10 04BistrupvejFuh, mc mod bil
14 04Vasevej ved jernbanebroenFuh, knallert mod varebil
17 04Bregnerød ud for BregnerødgårdFuh, mc væltede, føreren omkom, #
23 04ZR BirkerødPolitiet indbragte herreløs schæferhund
27 04RavnsnæsvejFuh, hund væltede mc, 2 kvæstet + 1 hund
01 05Birkerød Kongevej ved DumpedalFuh, væltet cyklist påkørt af knallert
06 05Birkerød KongevejFuh, bil mod mc
09 05LindehøjvejArb, 2 mand begravet i udgravning, 1 død, #
20 05RavnsnæsvejFuh, knallert mod bil
25 05Bistrup, VasegårdIldløs på gården, + Bv
30 05Hovedvej 3 ved BrønsholmFuh, bil mod knallert, 3 ###, + ZR Hørsholm
06 06HøveltevejFuh, militær-mc mod knallert, 3 kvæstet
08 06PlantagevejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
13 06Høveltevej ved BregnerødgårdFuh, mc væltede, 1 kvæstet
18 06Nærum, Lyngbakkevej 1Arb, mand gasforgiftet ved gasledning
01 07RavnsnæsvejFuh, mc væltede, 1 kvæstet
04 07SandholmgårdsvejFuh, mc væltede, 2 soldater kvæstet
07 07Ved EbberødgårdArb, mand i sammestyrtet udgravning
07 07Birkerød Kongevej – HovedgadenFuh, scooter mod bil
07 07Birkerød, Birkerød DampvaskeriArb, kvinde ramt af håndtag i hovedet
20 07Jakob Knudsens Vej 16Dreng faldt under leg = tandskader
23 07Nymølle, VassingerødvejFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
24 07Lille Værløse jernbanestationMand faldt af toget
27 07Birkerød, Nordsjælands TrælasthandelKunde fik masonitplader ned over benet
28 07Farum, Hotel FiskebækArb, kvinde skoldede begge ben i køkken
01 08Birkerød-egnenSkybrud = flere vandskader
03 08Værløse, Søndergårdsvej 75Kvinde overfaldet af hvepse
05 08Turistvej 164Kirsebærplukning = kvinde faldt ned fra stige
08 08Vasevej – BistrupvejFuh, mc mod bil
09 08Høvelte KaserneSoldat fik glasskår i halsen under spisning
10 08Hovedvej 5 ved HøveltegårdUlovlig parkeret bil fjernet
10 08Farum, Farum Gydevej - PaltholmvejFuh, knallert mod bil, knallertfører omkom, #
10 08Mølleå ved sluse ved FrederiksdalTabt armbåndsur forsøgt fundet
10 08BirkerødFuh, cyklende dreng væltede
11 08Birkerød KongevejFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
15 08Bregnerød, Bregnerød KroFuh, bil kørte mod krobygningen
19 08Farum KaserneArb, soldat forskar armen på rude
21 08Kajerød, idrætspladsFodboldkamp = spiller kvæstet af fodbold
22 08RavnsnæsvejIld i halmstak, + Bv
28 08KajerødgadeCyklende kvinde fik ildebefindende
28 08KildedalsvejKvinde faldt ud fra 1. sal
10 09Vedbæk, idrætspladsFodboldkamp = en kvæstet spiller
15 09Birkerød Kongevej – HovedgadenFuh, scooter mod knallert
16 09Elverdamsvej ved Kirke HyllingeFuh, bil ud foran ZR-Birkerød-amb.
17 09Lynge – UggeløseFuh, militær-jeep væltede, 3 kvæstet
20 09SjælsøBåd kæntrede med 4 personer, + ZR Kbh.
20 09SjælsøZR´s båd bordfyldtes under ovenanførte
22 09Ved HøvelteFuh, soldat påkørt af bil = 2 benbrud m.m.
25 09Birkerød Kongevej, Kajerød BakkeKørebanen overstrøet med knust glas
26 09RavnsnæsvejFuh, knallert mod vejbom
02 10Birkerød Kongevej, Kajerød BakkeFuh, mand med knallert påkørt af bil
02 10Bakkekrogen 3Kvinde faldt på trappe
09 10StiholmsvejFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
18 10Bistrup, Langkærgårdsvej ved nr. 10Fuh, bil mod mur, 2 kvæstet
22 10Blovstrød ud for kroenFuh, lastbil mod bil, 2 kvæstet
22 10Bakkedraget – BakkevejFuh, cyklende mand påkørt af bil
24 10Sandholm LejrenArb, soldat kvæstede hovedet
04 11Kajerødvej 33Arb, 18-årig dreng gasforgiftet under arbejde
05 11Biskop Svanesvej ved nr. 24Fuh, knallert væltede
05 11Birkerød Kongevej ved DumpedalFuh, scooter væltede
10 11Biskop SvanesvejFuh, knallert væltede
14 11Allerød, filtfabrikArb, mand læderede hånden i maskine
15 11Eskemose SkovFuh, cyklist væltede
16 11Birkerød KongevejFuh, scooter mod mc, 3 kvæstet
17 11Rude SkovTræ væltet ud over vej i skoven
17 11Eskemose Gård, Fabrikken LiftonArb, mand kvæstede hånden
18 11Birkerød Kongevej – GrøndalsvejFuh, bil mod bakkende DSB-rutebil, ips
21 11Rolighedsvej – Johan Mantzius VejFuh, bil ud foran hyrevogn, 5 kvæstet
01 12Allerød, FrederiksborgvejFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
04 12Birkerød Kongevej ved 20 km/stenenUlovlig parkeret bil slæbt væk
08 12BlovstrødStormstød løsnede hustag
17 12KajerødvejBeruset mand faldt = hjernerystelse
28 12HøvelteKvinde faldt ved sit hjem = benbrud
31 12Ved Sjælsmarks KaserneRekrut skød sig og døde, #
04 01 1960Jeppe Aakjærs Vej1½-årig dreng bidt af hund
11 01KajerødvejFuh hyrevogn mod hyrevogn, ips
14 01Birkerød-egnenZR indfangede 2 omstrejfende hunde
23 01Birkerød Kongevej ved nr. 122Fuh, varebil mod holdende rutebil, ips
26 01Ebberødgård, gartneriArb, mand faldt 8 m ned fra træ
29 01Birkerød – HøvelteFuh, militær-mc forulykkede, 2 kvæstet
29 01Lillerød, Frederiksborgvej, Mariehøj10-årig dreng faldt 4 m ned fra halmloft
05 02HovedgadenBlind alarm = ild under bil = optøning af bil
10 02ZR BirkerødZR indsamlede foder til de sultne fugle
11 02Birkerød Kongevej - RolighedsvejKvinde faldt i glat føre
13 02VasevejMand faldt i glat føre ved gartneri
15 02SkræntenKvinde faldt i glat føre
19 02Stavnsholt, ØsterledFuh, bil skred mod mc, 2 kvæstet
27 02BregnerødvejArb, murer gled på byggeplads
07 03Birkerød-egnenTøvej = flere vandfyldte kældre
13 03Vasevej ved nr. 21Fuh, varebil ned ad 3 m dyb skrænt
14 03Birkerød KongevejFuh, cykelrytter væltede
25 03Birkerød KongevejFuh, varebil mod bil, 1 kvæstet
27 03Birkerød Kongevej ved KajerødFuh, scooter mod holdende bil, 2 kvæstet
29 03Birkerød ved JægerhyttenArb, vejtromle væltede i terræn
01 04Kajerødvej ved jernbanebroenFuh, mc mod gelænder, ips
05 04BregnerødvejFuh, 4-årig pige påkørt af mc
12 04Hovedgaden – Birkerød KongevejFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
16 04Rude Skov12-årig spejderpige faldt 4 m ned fra træ
22 04Birkerød JernbanestationMand forfejlede spring op på kørende tog
22 04Birkerød KongevejFuh, mc ind i bil, 2 kvæstet
02 05Hørsholm Kongevej ved AgersøFuh, varebil væltede rundt, ips
04 05HovedgadenFuh, varebil mod holdende bil og fodgænger
07 05Birkerød Kongevej ved nr. 95Fuh, mand løb ud foran bil
07 05Birkerød Kongevej 75ZR ass, ved nedrivning af gammelt hus
05 05Johan Mantzius Vej 221-årig dreng døde i amb. , sygdom, #
14 05Lillerød, Sortemose74-årig eftersøgt mand fundet død, #
15 05Hovedgaden ved TværvejFuh, 7-årig dreng påkørt af lastbil
17 05Ravnsnæsvej, lossepladsIld i fastkørt renovationsvogn, + Bv
20 05BirkerødFuh, 16-årig pige faldt af mælkebil u. kørsel
23 05Bistrupvej, feriekoloni13-årig dreng faldt ned fra gynge
24 05Birkerød Kongevej ved LollikhusFuh, varebil svingede ind foran knallert
28 05Eskemosegård, maskinfabrik LiftonArb, mand fik finger i klemme i maskine
30 05Birkevej 3Kvindelig gæst faldt på trappe
02 06Bakkevej ved nr. 44Fuh, cyklist væltede
04 06Birkerød Kongevej ved LollikhusFuh, cyklist ud foran bil
16 06Blovstrød, Kongevejen ved kroenFuh, 9-årig dreng gik ud foran bil, omkom, #
20 06SjælsøJolle kæntrede med 1 person, der reddede sig
20 06Hovedgaden ved nr. 31Fuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
20 06Blovstrød, SjælsmarkvejFuh, scooter punkterede, 2 kvæstede
24 06Farum – BregnerødFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
26 06Høvelte Kaserne2 mand kvæstet i svømmebassin
29 06Biskop Svanes VejFuh, brugsstjålet bil mod vejtræ, 1 anholdt
30 06Hovedgaden ved nr. 49Fuh, norsk mc væltede, 1 kvæstet
03 07Rudersdal, KongevejenFuh, bil væltede rundt, ips
07 07Kattehale, feriekoloni10-mdr's dreng faldt ned fra bord
17 07Høsterkøb, gartneriSkybrud = 1½ m vand i kælder
20 07Biskob Svanes Vej ved nr. 10Ældre mand faldt om på vejen
21 07Karlebo, Karlebovej ved BoltegårdFuh, mc mod mælkebil, 1 kvæstet
25 07Møllevangen ved nr. 24Fuh, mc mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
28 07Bistrupvej – SøvejFuh, knallert ud foran mc, 3 kvæstet
30 07RavnsnæsvejFuh, varebil mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
31 07Vasevej – Udsigtsbakken62-årig mand sank død om på fortovet, #
31 07Ravnsnæsvej – SjælsøvejFuh, bil ud foran svensk bil, ips
02 08Hørsholmmotorvejen ved BrådebækFuh, bil væltede rundt, + ZR Hørsholm
03 08Ganløse – FarumFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
05 08Rolighedsvej 18 – Hillerød SygehusPatient døde under overførsel til Hillerød, #
08 08Birkerød JernbanestationKvinde fik finger i klemme i togdør
09 08Ravnsnæsvej ved nr. 10Ild i lastbil under kørsel, + Bv
12 08Søllerød, Mothsvej 21Mand faldt ned fra kirsebærtræ
12 08BistrupvejFuh, cyklende dreng væltede
14 08Hovedvej 5 ved Blovstrød KroFuh, bil mod bil, 7 kvæstet, + ZR Hørsholm
17 08Birkerød KongevejFuh, lastbil tabte et baghjul under kørsel
20 08Eskemosegårds Allé 131-årig dreng slugte en gardin-spiral
23 08Birkerød ved præstegårdenÆldre mand faldt på fortov
29 08DamgårdsvejKvinde kvæstet ved påstigning af scooter
07 09BakkevejFuh, knallert mod holdende øl-vogn
12 09Farum, idrætspladsFodboldkamp = spiller kvæstet i brystet
17 09Birkerød, skoleidrætsstævneSkoleidrætsstævne : dreng faldt = benbrud
23 09Kajerødvej – TornevangsvejFuh, scooter mod 13-årig cyklende dreng
02 10Birkerød KongevejBeruset mand faldt på vejen
03 10Ved ØlstykkeBirkerød Bv's nye sprøjte gik i stå
03 10Søndervangen 21Dreng faldt på kældertrappe
12 10StavnsholtFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
13 10Vassingerød – BregnerødFuh, militær-mc mod tipvognstog, 1 kvæstet
14 10HovedgadenFuh, cyklende pige væltet af lastbil
28 10Hovedvej 5 ved Blovstrød KroFuh, mand gik ud foran bil, #, + Falck
30 10Kildedalsvej – Johan Mantzius VejFuh, bil bugseret af ZR-kranbil væltede
01 11HovedgadenFuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil
03 11FarumArb, mand faldt ned i udgravning
09 11Kongevejen ved HøvelteFuh, knallert påkørte soldat
11 11Sjælsmarkvej ved SandholmlejrenFuh, mc mod traktorpåhængsvogn, 2 kvæstet
12 11RavnsnæsvejFuh, brugsstjålet bil væltede, ips
17 11Vasevej - BistrupvejFuh, cyklende kvinde påkørt af taxa,
23 11HovedgadenKvinde fik ildebefindende
29 11Bellisbakken 692-årig pige klemte en finger i dør
03 12Hovedvej 5 ved BirkerødFuh, lastbil væltede, ips
03 12Birkerød Kongevej ved LindehøjvejFuh, lastbil med frugtlast væltede, ips
04 12SøndervangenFuh, bil mod bil, 17-årig pige faldt ud af bil
05 12Nær Eskemosegård3-årig pige faldt ned i kloakbrønd
12 12Birkerød-egnenSnestorm = mange kørselsuheld, ips
13 12Hovedvej 5 nord for BirkerødFuh, mandlig cyklist væltede, omkom, #
20 12Birkerød KongevejFuh, 15-årig cyklende pige besvimede
22 12Ved FarumFuh, påhængsvogn væltede under kørsel, ips
27 12BregnerødvejVandindtrængen i flere nybygninger
28 12Henrik Gerners ejFuh, Carlsberg-lastbil tabte 28 kasser øl
31 12 1960Birkerød Kongevej – KildedalsvejFuh, cyklist ud foran bil
10 01 1961Øverød, Øverødvej - SydskræntenFuh, 12-årig pige gik bagom bus mod bil, #
14 01Bistrupvej ved møntvaskeriFuh, bil mod 2 butiksruder, ips
16 01Farum, Farum Hovedgade ved 46Fuh, scooter mod svingende bil, 1 kvæstet
18 01Biskop Svanes VejFuh, cyklist mod vejbom
21 01Birkerød Kongevej nær ZRFuh, 19-årig pige løb ud foran mc, 1 kvæstet
25 01Bistrupvej – VasevejFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af mc
01 02Birkerød, dampvaskeriArb, mand læderede finger i maskine
06 02Birkerød Jernbanestation74-årig mand sank død om, #
07 02Høsterkøb, ÅsebakkegårdDyreredning, grævling faldt i ensilagebeholder
21 02Blovstrød, KongevejenFuh, mc mod holdende DSB-rutebil, 1 kvæstet
23 02Blovstrød, ”Sandholmlejren”Arrestant ramt af skud i benet
15 03Birkerød Kongevej – BakkevejFuh, knallert væltede
15 03Bistrup, LangkærgårdsvejFuh, 2 cyklende drenge påkørte hinanden
19 03Vandhul ved Tornevang Teglværk1½-årig pige fundet druknet, #
24 03Bistrupvej ved LangkærgårdsvejFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
04 04Birkerød, gasværk40-årig mand sank død om, sygdom, #
16 04Ved Birkerød RådhusFuh, 14-årig cyklende pige væltede
17 04Bistrupvej ud for skoleFuh, 17-årig cykelrytter væltede
25 04Farum, kaserneVagtsoldat skød og ramte soldat
26 04Ravnsnæsvej, KristinehøjArb, mand faldt af traktor og ramt af såmaskine
27 04Hovedgaden – SøndervangenFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
29 04Birkerød, fodboldbaneFodboldkamp = spiller fik benbrud
29 04Nebbegård PlantageSpejderdreng faldt ned fra træ = lårbensbrud
02 05Øverød ved ParadisbakkenMand indebrændt i skur, 1 overlevede, #
04 05Birkerød Kongevej ved KajerødØldeppotbil knækkede bagakslen
24 05Traneholmen 1942-årig mand blev syg, døde i amb., #
24 05Høvelte, Telegraf-kasernenFuh, mand påkørt af bakkende varebil
26 05Slangerupvej ved Farum KaserneFuh, bil mod mælkebil, 2 kvæstet
02 06Farum, Gl.gårdsvej – NordtoftevejKnallert mod bil, 1 kvæstet
02 06Værløse, militæranlæg58-årig mand s ank død om, #
02 06Ravnsnæsvej – ByagervejFuh, bil mod knallert. Bilen væltede, 4 kvæstet
04 06Holte, Rudersdalsvej – ØverødvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil
04 06Blovstrød, KongevejenSoldat blev syg under marchtur
07 06Farum, kaserneArb, mand kvæstet af brandslange = benbrud
12 06Birkerød, vandhul ved Høbjerggård3 børn på kæntret tømmerflåde, dreng omkom #
12 06Skodsborgvej – Skodsborg Strandv.Fuh, bil ud foran mc, der omkom, #
12 06Birkerød Kongevej v. LollikhusFuh, 8-årig cyklende pige påkørt af bil
19 06Birkerød Kongevej v. LollikhusFuh, scooter mod holdende bil, 1 kvæstet
21 06Birkerød Kongevej – KildedalsvejFuh, kvinde gik ud foran mc, 1 kvæstet
24 06Holte, KongevejenFuh, bil mod kabinescooter og mc, 1 kvæstet

26 06Ved Furesøen, Sankt Hans FestZR med opvisning i livredning
27 06Birkerød Kongevej ved nr. 60Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
27 06Vasevej 76, isenkrambutikKnust butiksrude tildækket af ZR
28 06Birkerød Kongevej v. DumpedalenFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet, + ZR Hørsholm
29 06Ravnsnæsvej nær HøsterkøbvejFuh, mc mod åbnet bildør, 1 kvæstet
29 06Furesø ved roklubZR demonstrerede livredning/kunstigt åndedræt
02 07Bistrupvej – VasevejFuh, knallert ud foran lastbil, 1 kvæstet
05 07Bistruplund 19Mand forbrændt af el-varmepude
07 07Ravnsnæs, Jeppe Aakjærs Vej 15Arb, lærling faldt ned fra tag
15 07Sorgenfri, Kongevejen ved nr. 122Fuh, bil mod svingende mc, 1 kvæstet
24 07Farum, FrederiksborgvejFuh, 2 børn ramt af beruset bilist ved Fiskebæk
26 07Gyvelbakken 16Dreng kvæstede finger i plæneklipper
30 07Birkerød Kongevej – BirkevejFuh, lillebil mod knallert. Bilføreren overfaldet
31 07Birkerød Kongevej – BakkevejFuh, cyklende norsk pige ud foran bil
01 08Bistrupvej 122, BP-tankstation2-årig pige faldt 1½ m ned i smøregrav
02 08RavnsnæsvejFuh, bil forulykkede, ips
02 08Birkerød Kongev. – SøndervangenFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
08 08Birkerød Kongevej, DumpedalFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
15 08Bistrup, VasevejAnmodning om ambulance = Falsk alarm
15 08Birkerød Kongevej – BakkevejFuh, knallert ud foran bil, 1 omkom, #
23 08BistruplundIld i dyne i beboelse, + Bv
27 08Birkerød Kongevej – KildedalsvejFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
28 08Birkebakken 307-årig dreng faldt under leg = armbrud
28 08BistrupFuh, cykelrytter væltede
11 09Birkerød, stadionFodboldkamp = spiller kvæstede skulderen
13 09Holte, Vejlesøv. - Dr.gårds AlléFuh, mc påkørt af bil, 1 kvæstet
17 09Ravnsnæsvej – SjælsøvejFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil bagom bus
22 09Birkerød Jernbanestation10-årig pige faldt besvimet om
30 09Holte, ØverødvejFuh, varebil ud over skrænt, 1 kvæstet
01 10Vasevej ved Birkerød KongevejFuh, førerløs hyrebil trillede mod vejtræ, ips
02 10Farum, HøveltevejFuh, scooter mod køreskolebil, 1 kvæstet
07 10LyngborghaveArb, murer kvæstet i vareelevator
14 10Bakkevej ved nr. 23Fuh, cyklende mand påkørt af mc
17 10Hovedvej 5 ved Høvelte KaserneFuh, bil mod svingende scooter, 1 kvæstet
21 10Lillerød, SortemosevejFuh, bil mod militær-jeep, 1 kvæstet
21 10RavnsnæsvejFuh, bil væltede rundt, ips
23 10Bistrupvej – VasevejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
27 10Birkerød Kongevej – HovedgadenFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
31 10LyngborghaveArb, murer fik mursten ned over sig
31 10Birkerød Kongevej – HovedgadenFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
13 11Stavnsholt GydevejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
18 11Kongevejen på Kajerød BakkeFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet
23 11Bistrup, Enghavevej, ØsterledArb, gartner fundet kulilteforgiftet i gartneri
29 11Hovedvej 5 – HøveltevejFuh, bil mod militær-lastbil, 1 lettere kvæstet
06 12VasevejFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
11 12Vasevej – KongevejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
15 12Sjælsmarkvej - KettingevejFuh, knallert ud foran lastbil, kvinde omkom, #
15 12Birkerød Kongevej ved KajerødFuh, varebil mod holdende lastbil, ips.
23 12Bregnerød, HøveltevejFuh, militær-lastbil mod telefonpæl + husmur
23 12StationsvejFuh, taxa skred ind i parkeret bil, ips
28 12Birkerød-egnenCa 100 assistancer på hidtil travleste døgn
28 12Hovedgaden ved biografFuh, 2 kloakarbejdere påkørt af bil
30 12Birkerød Kongevej ved nr. 103Fuh, varebil mod parkeret lastbil, 3 kvæstet
05 01 1962Hovedvej 5 ved BlovstrødFuh, bil væltede rundt i glat føre, ips
06 01Bistrup Byvej 13, Meldahls RenseriArb, kvinde forgiftet af dampe
08 01Furesøen ud for LangkærgårdsvejPerson gennem isen = Blind Alarm
22 01Ved BregnerødFuh, bil mod holdende tankbil, 2 kvæstet
24 01Birkerød Kongevej – HovedgadenFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
26 01Birkerød Kongevej 4, LollikhusArb, mand faldt ved trappe
27 01Kirke Værløse, grusgravArb, mand kvæstede hånden i transportbånd
29 01Kongevejen – VasevejFuh, bil mod holdende bil, 3 kvæstet
02 02Birkerød KongevejFuh, bil ud foran mc i glat føre, 1 kvæstet
02 02Vasevej – BistrupvejFuh, bil ud foran lastbil i glat føre, ips
03 02StavnsholtFuh, mc væltede i glat føre, 2 kvæstet
03 02ØverødFuh, varebil mod varebil, 1 kvæstet
05 02Holte, Holte GymnasiumVæg væltede ned over 2 badende i baderum
06 02Hovedvej 5 ved Høvelte KaserneFuh, bil u. overhaling mod lastbil, 1 kvæstet
13 02BistrupgårdTræ væltede ned over husgavl
18 02Bistrup, skoleStorm rev tagsten løse
19 02Luftrummet over BirkerødSportsfly muligt i nød, + ZR Hørsholm
02 03Birkerød Sø55-årig mand faldt gennem isen
02 03Farum, Farum KaserneArb, soldat kvæstede begge ben under øvelse
24 03Birkerød Kongevej 35, ”Expandet”Arb, mand i klemme under pressemaskine
01 04Ved Høsterkøb KirkeBeruset skrigende kvinde lå ved kørebanen
08 04Bregnerød ved kroFuh, militærbil mod scooter, 1 kvæstet
12 04Øverød, ved Paradishegnet 112-årig dreng druknet i mergelgrav, #
15 04Bistrup, Ny BakkegårdKvinde sparket i ryggen af kåd hest
16 04Øverød, V.Paradisvej – RudersdalsvejFuh, scooter mod varebil, 2 kvæstet
19 04Øverød, Rudersdalsvej ved nr. 54Fuh, 77-årig knallertkører mod bil, #
19 04Sjælsmark, SjælsmarkvejFuh, knallert påkørt af 6 T kanon, 1 kvæstet
21 04Birkerød1-årigt barn fik kogende vand ned over sig
21 04Birkerød Kongevej ved LollikhusFuh, knallert mod lysmast, 1 kvæstet
22 04Holte, Kongev. – Hørsholm Kongev.Fuh, 12-årig cyklende pige mod varebil
14 05Kajerød, Birkerød KongevejFuh, bil mod taxa, 4 kvæstet
19 05Vasevej ved RønnebærvejFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
21 05Bistrupvej ved StationsvejFuh, 70-årig cyklende mand væltede
27 05Høvelte, EllebækvejFuh, scooter mod soldaterdeling, ips
26 05Birkerød, EskemosegårdArb, mand klemte fingre under 300 kg jern
27 05Hovedgaden ved nr. 33ZR fjernede ulovligt parkeret bil
28 05Bistrup, Turistvej 186Kvinde forskar sig på vinduesrude
13 06Birkerød Kongevej ved nr. 60Fuh, 13-årig cyklende dreng væltede
25 06Birkerød JernbanestationMand blev syg i tog,
27 06Ganløse Ore ved KalkgårdenFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet
29 06Ravnsnæsvej ca. ved nr. 95Fuh, knallert væltede, 1 kvæstet
03 07Birkerød – KøbenhavnKvinde fødte pige i ZR-Birkerød-amb.
07 07Hovedgaden ved tidligere kroZR opsatte afspærring ved byggeplads
10 07Birkerød Kongevej 194, fabrikArb, kvinde ramt af transportvogn
14 07Sjælsø, skydebanerArb, mand faldt 4 m ned under reparation
17 07Bregnerødvej, tyggegummifabrikSkybrud = oversvømmet fabrik og omegn
18 07Høveltevej 70, FuglsangArb, mand faldt ned fra svinehustag
20 07Birkerød Kongevej – KildedalsvejFuh, USA-bil mod scooter, 1 kvæstet
21 07Birkerød KongevejFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
21 07Holte, ”Rudersdalskrydset”Fuh, bil ud over skrænt, + ZR Hørsholm
28 07Høvelte, Høveltevej – TingbækvejFuh, bil påkørte cyklist, 1 kvæstet
02 08Birkerød Kongevej v. RavnsnæsvejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
06 08Birkerød KongevejFuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
06 08Holte, Kongevejen – Holte Stationsv.Fuh, tysk scooter mod bil, 2 kvæstet
06 08Holte, Kongevejen – RudersdalsvejFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
08 08Bistrupvej ved gartneri, byggepladsArb, mand trådte søm op i foden
08 08Bistrupvej – DamgårdsvejFuh, 2 biler + lastbil i fuh, 1 kvæstet
08 08Hørsholm, FrederiksborgvejFuh, UK-bil påkørte ZR-Birkerød-amb, ips
11 08Birkerød Kongevej ved 19 km/stenenStor gren faldt ned over vejbanen, ips
12 08Hovedgaden ved lyssignalFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
12 08Birkerød Kongevej ved Lollikhus71-årig kvinde faldt ved udstigning fra bus
18 08Hovedvej 5 i Tokkekøb HegnFuh, varebil punkterede og væltede, ips
26 08Ravnsnæsvej – VandtårnsvejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
26 08Hovedvej 5 ved LollikhusFuh, cyklende mand væltede, 1 kvæstet
29 08Birkerød, LangedamDyreredning, mulig kvæstet svaneunge
03 09Birkerød Kongevej ved nr. 99Fuh, mand gik ud foran bil
11 09Bregnerødvej, tubefabrik TintoArb, kvinde fik klemt hånden i maskine
11 09Eskemosegård, elevatorfabrik LiftonArb, mand faldt på trappe
14 09Ravnsnæsvej – ByagervejFuh, cyklende dreng ud foran bil, 1 kvæstet
27 09Pilehøj Vænge, elektronikfirmaArb, mand faldt ned fra stige til lastbil
27 09Høveltevej ved BregnerødgårdFuh, militær-mc mod to biler, 1 kvæstet
29 09Hovedvej 5 ved LollikhusFuh, bil mod holdende bil, ips
30 09Hovedgaden 35, byggepladsArb, mand faldt ned fra kran
03 10FuresøstienFastkørt sprøjte på vej til sommerhusbrand
16 10BirkerødIld i bil under kørsel, ips, + Bv
26 10Høvelte, militær motorgårdArb, sergent klemt i ulykke og omkom, #
28 10Birkerød Kongevej ved nr. 140Fuh, scooter mod parkeret bil, 1 kvæstet
30 10Ravnsnæsvej 218, ”Soldal”Arb, tømrer faldt 3 m ned fra tag
07 11Birkerød, Birkerød HotelDrabsforsøg + selvmordsforsøg, 2 kvæstet

08 11Farum, Slangerupvej – RegimentsvejFuh, mc påkørte bil, 1 kvæstet
17 11Holte Stationsvej – RønnebærvejFuh, scooter påkørt af bil, 2 kvæstet
22 11HovedgadenFuh, cyklende kvinde mod oplukkende bildør
25 11ZR-BirkerødZR ass ved tøjindsamling til ”Algierhjælpen”
26 11Blovstrød, SjælsmarksvejFuh, mc mod bil, soldat kvæstet
02 12Farum, StavnsholtvejFuh, bil mod opbremsende varebil, 2 kvæstet
04 12Birkerød Kongevej – DambakkenFuh, scooter mod scooter, 2 soldater kvæstet
07 12BistrupvejFuh, varebil mod bakkende lastbil, 1 kvæstet
12 12Farum, Ganløsevej – RyttergårdsvejFuh, varebil mod ZR-Hørsholm-amb
12 12Bregnerød – FarumFuh, militær-lastbil i grøften, ips
13 12HøveltevejFuh, scooter mod bakkende lastbil, 1 kvæstet
17 12Hovedvej 5 ved ”Lollikhus”Fuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
22 12KajerødvejFuh, cyklende mand ud foran lastbil
24 12Birkerød-egnenFlere biler med startvanskeligheder
28 12Ravnsnæsvej ved nr. 105Vagabond fundet stivfrossen på bænk


Tilbage