Brovst


Stationshistorie:
Brovst
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 124
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Brovst

Annonce fra indvielsen i Brovst. Der var ikke ambulance på stationen sådan som annoncen giver indtryk af.

Vestergade 76.
Adresse/artÅrstal/StationslederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vestergade 76
Kranvognsstation
21.6.1949 - 1958:
Arne Frederiksen
168 ZR / Jørgen Pedersen, a Meta
1958 - 31.12.1962:
Arne Frederiksen
ZR

Historie:
Da stationen åbnede fik den meget rosende omtale i Øster Han Herreds Folkeblad, der i en stor artikel 21. juni 1949 opfordrede til, at man støttede stationen. Formentlig nogle dage senere bragte avisen følgende artikel: En indigneret mand fra Halvrimmen bad os forleden gøre opmærksom på et besynderligt forhold, som han snarest ville have frem til offentlig beskuelse. Som bekendt har Zone-Redningskorpset taget initiativet til oprettelse af en redningsstation i Brovst, og det er sket efter, at der flere gange forgæves er rettet henvendelse til Falck om oprettelse af en station. Falck har hidtil i uhyggelig grad demonstreret sin mangel på interesse for Øster Han Herred og sin uvilje til at gøre andet end at indkassere beløbene hos deres abonnenter. Nu, da Zonen har startet stationen i Brovst, farer Falck land og rige rundt og benytter ufine midler til propaganda for Falck. I Halvrimmen har Falck-folkene - det er vidnefast - endog udtalt, at de nok i løbet af et år skal have slået Zonen i stykker, så de igen kunne blive enerådende på egnen. Da Falck selv åbent og ærligt røber deres mål, må vi andre være på vagt for at forhindre, at dette nåes. Ingen - andre end Falck - er interessereret i, at et så stort landområde som Øster Han Herred ligger hen uden redningskorps. Falcks propaganda er negativ, idet man udtrykkeligt ved, at når eller hvis det lykkes at slå Zonen i stykker, synker landsdelen igen tilbage i glemselens slør. Havde det været Falcks mening at oprette en station i Brovst, forstår man deres ihærdighed. Men det er det ikke. Vi skal bare være med til at holde liv i Falck i Vester Han Herred. Den indignerede mand henstillede til os om, så kraftigt som muligt at opfordre folk i Øster Han Herred til at stå sammen om Zonen, når den nu er kommet. Det nytter ikke at sætte sin lid til Falck.
De hårde ord om Falck til trods, var det Falck der i 1954 overtog sygetransporten for Hjørring Amts Sygehus i Brovst, hvorefter der var skabt grundlag for en Falck-station i byen.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Arne Frederiksen solgte sit værksted i 1963 og blev ansat som redningsfører ved Falck-Zonen til sin pensionering.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal212172238195

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford 1946677Pumpe Ford Y 1939683
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Brovst Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Mere materiale fra Brovst

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkivUDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
Jun-
Aug 1949
Brovst-egnen, 94 assistancerHovedsageligt: dyreredning og havarerede biler
10 12Brovst BrugsforeningIld i væg bag kakkelovn
05 03 1950HalvrimmenFuh, lastbil mod lastbil
02 05BratbjergFuh, turistbus med 23 personer kørte i grøften
12 07HammershøjLandejendom nedbrændt
før 10 12ZR BrovstIldløs hos ZR
30 12Tranum EngeFuh, bil væltede i grøften
21 02 1951VilsbækFuh, vand på vejen = lastbil kørte i grøften
27 07Bulbjerg - Hovedvej 11Fuh, bil fik knust forruden under kørsel
08 03 1952Halvrimmen, Udholm Mose25 Tdr. natur afsvedet, + Falck Fjerritslev
10 10Hovedvej 11 vest for BrovstFuh, bil væltede i grøften
21 02 1953Brovst-egnenStorm = mange tagskader
11 05Fjerritslev - BrovstFuh, bil mod vejsten
19 10Brovst - VilsbækFuh, lastbil i grøften
21 10ØsterildFuh, tungtlastet lastbiltog i grøften, + ZR Nyk. M
27 07 1954TorslevArb, 32 T gravko sank i jorden + ZR Ålborg
08 12Hovedvej 11, Ø for FjerritslevFuh, bil i grøften
02 05 1955KrøldrupFuh, lastbil i grøften
23 11 1956ØstergadeGlat føre = fuh, bil mod telefonmast
25 11 1957Ved TorslevFuh, bil væltede rundt, ips
23 12 1959AttrupFuh, varebil væltede i vejsving, ips
20 09 1960Hjortdal – SlettestrandFuh, bil mod bil, ips
10 07 1961Hovedvej 11 ved TingskovFuh, lastbil væltede ned i grøft, ips
13 07Hovedvej 11 ved ØsterildFuh, lastbil med 400 oste kørte i grøften, ips
14 10Gl. Ålborgvej nord for BjergetTungt lastet lastbiltog trukket op ad stejl bakke


Tilbage