Gram


Stationshistorie:
Gram
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 144
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Gram
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Østergade 21
Kranvognsstation
1. maj 1936 - 1937:
Marius Petersen Gram
101Kørsel udført for ZR i regning
Slotsvej 5
Kranvognsstation
1937 - 1941:
Viggo Petersen
31ZR

Historie:
I visse år annoncerede ZR hver 1. januar sidste års nye stationer, og det vides derfor med sikkerhed, at stationen blev oprettet 1936. Marius Gram var vognmand og havde selv en kranvogn. Om dagen havde Marius Gram en medhjælper, men om natten passede han selv stationen. Allerede i 1937 fratrådte Gram, formentlig som følge af økonomiske uoverensstemmelser med ZR - han optræder i hvert fald som debitor i regnskabet så sent som i 1944. Stationen blev overtaget af cykelhandler Viggo Petersen. Et regnskab over abonnementsindtægter i Gram-distriktet foreligger for 1946. Indtægterne var det imponerende beløb af kr. 24.412,52 efter provision, hvilket først og fremmest var flyveabonnement.
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Tele Sønderjylland
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Gram

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance i perioden nov. 1938 - 1942,
Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.
ZR = Zone-Redningskorpset, Arb = Arbejdsulykke, Bv = Brandvæsen, Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist, # = Død
GRAM
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
16 07 1939Gram-egnenSkybrud = mange pumpeopgaverTilbage