Køge


Stationshistorie:
Køge
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 178 - 180
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Køge

Københavnsvej 68. Foto formentlig kort efter ibrugtagningen.Unimog 1957 bugservogn med fejeblad.

Det var før mobiltelefonens tid. Skulle folk have fat i en bilist, de vidste kørte gennem Køge, kunne de ringe til ZR, der så satte registreringsnummeret op på en tavle. L 165 var en ZR vogn i Nykøbing F.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Søndre Allé 1
Kranvognsstation
8.1930 - 8.7.1936:
Niels Kureer
Tilkaldt via A.P. AndersenKørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Kirkestræde 39
Ambulancestation
8.1930 - 6.1933:
Anders Peter Andersen
540Kørsel udført for ZR i regning
Ivar Huitfeldtsvej/Bygårdsstræde
Ambulancestation
6.1933 - 8.7.1936:
Ole Hansen
540 overtaget af ZR 1933Vides ikke
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Huitfeldtsvej/Byggårdsstræde
Redningsstation
9.7.1936 - 01.1939:
Ole Hansen
540Vides ikke
Nørregade 108
Redningsstation
1.1939 - 14.10.1939:
Ole Hansen
15.10.1939 - 4.1942:
Hans Gustav Møller
4.1942 - ultimo 1942(?):
Knud Petersen
Stormøllevej 69
Redningsstation
Ultimo 1942(?) - 1947:
Knud Petersen
1947 - 31.12.1948:
Knud Robert Hansen
Tangmosevej 45
Redningsstation
1.1.1949 - 31.7.1951:
Knud Robert Hansen
Ejendom ejet af ZR tinglyst 10.01.1949 - 28.04.19541.8.1951 - 5.1953:
Lars Willemoes Klarskov Kristensen
Fra 1. januar 1953 Lars Willemoes Klarskov Kristensen i ZR forpagt.
Københavnsvej 68
Redningsstation
5.1953 - 31.12.1962:
Lars Willemoes Klarskov Kristensen
Historie:
ZR etablerede sig i Køge i august 1930 - straks efter bruddet med Falck. Vognmand Andersen havde kontrakt med Køge Kommune om sygekørsel og ZR allierede sig med ham og tilbød ekstra hjælp, hvilket betød, at et tilbud fra Falck blev afvist. Falck tilbød herefter kørsel gratis i ét år, hvilket vakte vrede på sygehuset og i byrådet, idet man ikke sådan skulle slå en lokal vognmand ud. Andersen beholdt herefter kontrakten. Kranvognsaftale blev indgået med Ford-forhandler Kureer, der udlejede sin garage til Falcks Zone-Brand-Vagt, således at ZR måtte vente med at indrette garagen, til Falck var flyttet. Materiellet bestod i følge en opgørelse af: 1 baksebom, 1 bådshage, 1 bugserstang, 3 dræg, 2 donkrafte, 2 dyreseler med nål, 1 flag, 1 forbindskasse, 1 giftmaske, 2 håndlygter, 2 flagermuslygter, 2 ildslukkere, 1 klemmeklo, 4 koderemme, 2 koste m. skaft, 1 kran (jernbjælke m. talje), 1 muggert, 2 planker, 4 presenninger, 1 projektør, 1 rulle reb 25 meter, 1 redningskrans, 1 kranvogn, 2 skovle, 2 spader, 1 talje uden reb, 1 vanddunk m. krus, 1 sæk værktøj, 1 oprydningsøkse. Andersen døde i maj 1933 og ZR overtog forretningen og indrettede station hos Ole Hansen i sommeren 1933. Stationen blev dog først officielt indviet i 1936, hvilket tyder på, at kranvognkørselen først fra det tidspunkt er blevet varetaget af Ole Hansen. Som det ses af skemaet havde ZR Køge en meget omtumlet tilværelse med skiftende stationsledere, og først fra 1951 kom der kontinuitet i tingene med indsættelsen af Lars Willemoes Klarskov Kristensen som stationsleder.


Særlige opgaver/episoder m.v.:


Ungarn ambulancen.

Klarskov Kristensen i Ungarn
I dagene fra 29. oktober til 3. november 1956 bredte der sig en almindelig frihedsstemning i det ungarske folk om at frigøre sig fra kommunismen og indføre demokratisering af styret. Næste dag satte Sovjetunionen en stor aktion i gang. Tankstyrker af den røde hær rykkede frem mod Ungarn og specielt mod Budapest. Ungarske soldater, studenter, arbejdere og intellektuelle ydede en heltemodig, men håbløs modstand. Fra Danmark afsendes efter anmodning et mobilt feltlazaret under ledelse af professor, dr. med. Erik Husfeldt. CBU-korpset står for transporten og opstillingen af feltlazarettet. I første omgang sendes feltlazarettet til Wien. En af de første dage i november kl. 12.00 modtager Dansk Røde Kors en anmodning fra Ungarn om at få sendt en ambulance med plads til to bårer og tre siddende patienter, der skal medbringe medicinvarer. Anmodningen går videre til ZR, der straks udpeger Klarskov Kristensen til opgaven. Ambulancen bliver en hvid VW-folkevogn fra Hellerup. Hele klargøringen foregår i en forrygende fart og allerede kl. 18:55 ruller Klarskov ombord på færgen i Gedser. Klarskov Kristensen skrev en beretning fra turen, som Arne Vagn Jensen har redigeret. Der er ikke tale om et citat, men om en redigering holdt i Klarskov Kristensens jeg-form: Torsdag den 15. november når vi Wien og melder os til det internationale Røde Kors i St. Sthepans hotellet. Man ved ikke noget om, hvornår feltlazarettet skal afgå. Professor Husfeldt er taget til Budapest med en fødevarekonvoj og han forhandler med den ungarske regering. Næste morgen assisteres Red Barnet med transport og fordeling af børnetøj. Lørdag morgen assisteredes den danske studenterlejr med transport af syge til hospitaler, ligesom man hentede luftmadrasser fra et depot i Wien. Lørdag aften kom konvojen og Husfeldt tilbage fra Budapest. Feltlazarettet måtte ikke komme til Budapest, men kunne opstilles på et ungarsk hospital. Dette kunne Husfeldt ikke tage stilling til, hvorfor han måtte rejse til København for at rådføre sig med statsminister H.C.Hansen. Imens installerede alle fra dansk Røde Kors sig i Fasangartens kaserne. Der var på dette tidspunkt 124.000 ungarske flygtninge i Østrig. Tirsdag formiddag assisterede jeg overlæge Frank fra Livgarden med at indrette en dansk flygtningelejr i en gammel russisk kaserne ved Skt. Pølten. Ved ankomsten er en håndværker i gang med at sætte vinduer i og stille kakkelovne op i nogle træbarakker. I køkkenet opstilles kedler til madlavning. Efter middag ankom CBU-mandskabet og gik i gang med opstilling af senge og infirmeri. En del CBUer og sygeplejersker tilrettelagde bespisningen. Kl. 23.00 ankom de første 300 flygtninge og i løbet af natten var der i alt ankommet 1200. 3 døgn efter var man oppe på 2700. Fredag morgen blev overlæge Weinø og jeg kaldt til centralhotellet i Wien hos den danske kommando. Her fik vi til opgave at være forbindelsesled mellem de fem lejre, hvor danske læger og sygeplejersker arbejdede. Den første lejr vi besøgte var Klitringe st., der var en ren gennemgangslejr med en læge og ti sygeplejersker der havde til huse i Görings gamle salonvogn. Her skulle man bespise tre tog i døgnet med ca. 1200 flygtninge i hvert tog med tørkost og the. Tørkosten var oplagret i kølevogn og theen i kedler på lastvogne. Eisenstadt har ligeledes en gennemgangslejr. Her var fire sygeplejersker, der passede fire kedler med varm the i fri luft, og hvor Østrigs Røde Kors sørgede for tørkost og havde et infirmeri. Hvert døgn kom 6000 flygtninge som efter forplejning skulle fordeles i tog og rutebiler og køres til lejre i Wien eller andre lande. I Wøllersdorf i et gammelt kloster var et infirmeri med lægeværelse som blev passet af en læge og tre sygeplejersker. Et tilsvarende lå i kloster Neun lige nord for Wien. Vores opgave var at sørge for medicin, børnetøj og fødevarer samt udskiftning af personel. Søndag eftermiddag nåede vi Budapest og blev indkvarteret på en sygeplejeskole. Her blev vi hentet af professor Husfeldt og overlæge Thyge Jakobsen for at se hvor feltlazarettet skulle opstilles. Da vi kørte gennem Budapest så vi enkelte vinduer og facader smadret. Da vi nåede broerne over Donau fra Buda til Pest, var de besat med russiske tanks, en på midten og en på hver side af broen. Mandskabet stod på broen bevæbnet med maskinpistoler. I Pest hængte der ligesom i Diør ungarske farver med sørgeflor på facaderne, ligesom det russiske flag hængte der men uden stjernen. Der var store demonstrationer i gaderne, da man ventede et angreb fra frihedskæmpere i bjergene. Ved gadekryds og pladser var folk krøbet op på murbrokkerne og talte til demonstranterne. Dr. Thyge Jakobsen fortalte, at de råbte: Ruski gå hjem! - FN hjælp os! Facaderne gennem Pests centrum var gennemhullet og flere steder var facaderne helt væk. Fortovene flød med murbrokker, lygtepæle var revet op, sporvognsskinner var pløjet op af tanks, biler lå i gaderne. Russisk og ungarsk politi patruljerede i gaderne. Alle hovedgadekryds var besat med tanks og tanks kørte tre og tre i gaderne. Da vi nåede Kiliankasernen, hvor general Pal Maleter havde ledet det ungarske angreb mod russerne, var vagten fire tanks. Lidt længere fremme i gaden lå to sygehuse , hvor facaderne var totalt ødelagt. Lidt tilbagetrukket lå den danske klinik. Indtil fornyligt havde der stået en Stalinstatue. Den var nu revet ned og pladsen kørt op. Den danske klinik havde fået syv fuldtræffere gennem operationsstuerne. Disse skader var ved at blive udbedret og vinduer sat i. Da professoren viste os hospitalet fortalte han os, at i de første novemberdage under kampene mod Kiliankasernen, blev det ungarske Røde Kors revet op. Ungarsk Røde Kors folk og studenter hentede under kugleregnen de sårede på Kiliankasernen, men de fleste blev der ude (dræbte). Det største døgn fik man 300 sårede og mange døde. Narkose og bedøvelsesmidler slap hurtigt op. Der blev hentet 50 frihedskæmpere på klinikken under påskud af, at de havde våben i eller under sengene. Resten af patienterne forlod sygehuset så vidt de overhoved kunne og søgte ly i lejligheder og kældre i byen. Professoren gav dem deres tæpper med. Læger vandrede rundt fra hus til hus uden narkose eller medikamenter, da de overhovedet ikke turde færdes ude med tasker. Professor Erik Husfeldt, Ole Lippmann og Thyge Jakobsen deltog i disse sygebesøg. De fjernede granatsplinter og kugler med lommeknive og sakse som de havde med i deres lommer. Spærretiden var på det tidspunkt kl. 19.00. Da vi forlod klinikken var det mørkt, og da vi kørte gennem Pests gader var mandskabet på de russiske tanks gået op i disse. De turde ikke stå ude når det var mørkt. Mandag morgen skulle alle vogne læsse af på den danske klinik. Vi kørte to og to med ½ times mellemrum. Jeg kom til at køre kl. 8.00 i tredje afdeling. Da vi kørte gennem gaderne, så vi mennesker stå i lange køer ved fødevareforretningerne. Da vi kørte hjem kl. 16.00 stod de der endnu. I de tre dage vi arbejdede på hospitalet traf vi mange mennesker fra både arbejder- og funktionærklassen. Det indtryk vi fik var, at de ikke kunne eksistere under de nuværende forhold. Mange familier, store eller små, havde kun et værelse at bo i. Lønningerne lå fra 600 til 1000 forint. 1 forint svarede til 25 øre. 1 par sko kostede 300 forint, 1 pund kaffe 200. Brændsel var luksus og kunne ikke købes. Flere frihedskæmpere vi talte med sagde: Vi flygter ikke, vi er 100% ungarere, vi fortsætter kampen. Vi forlanger kun at russerne trækker sig tilbage og at vi får frie valg. Flere ungarere fortalte, at selvom der under kampene blev smadret vinduer i forretningerne og varerne flød på gaderne, var der ingen der tog noget. Da vi havde afleveret hospitalet holdt professor Husfeldt en tale. Han sagde bl.a. om den ungarske kamp, at den havde været forgæves. For 150 år siden blev Ungarn besat af Tatarerne og senere af Tyrkerne, derefter af Østrig og Tyskerne og nu af Russerne. Professoren sluttede med: Vi har intet at tabe, men alt at vinde.

Efter sammenlægningen:
Stationen anvendt som ekstra garage af Falck-Zonen til 1964. Lars Willemoes Klarskov Kristensen blev 1. januar 1963 overflyttet som stationsleder i Frederikssund, hvorfra han blev pensioneret 31. december 1977.

Assistancestatistik:
År19451946194719481957196019611962
Antal12833851948274623781094889

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1955524Mercedes 1959743Personvg. Mercedes 1953861
Unimog 1960 m. fejeblad784 (E)Pumpe Ford C 1956465
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Køge Kommune
Desuden tak for hjælp til Køge Lokalhistoriske Arkiv og Køge Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Køge

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
KØGE
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
23 12 1938Køge-egnenSnekaos = mange assistancer
27 12Karlstrup KalkværkIldløs ZR + Roskilde BV
07 01 1939ZR Køge5 ansatte kulilteforgiftet
22 04KøgeArb, håndværker forgiftet
24 04SolrødArb, hånd i fræsermaskine
21 06Køge, imprægneringsanstaltStorbrand ZR + 6 Bv'er

03 07Køge BugtLystbåd strandet i høj sø
10 07Hovedvej 2Fuh, bil mod lastbil
15 07Køge BugtLystbåd signalerer efter hjælp
24 07Ølby LyngFuh, cyklist væltet
07 08BjerggadeFuh, ZR kranvogn mod bil
12 08HavdrupDyreredning
14 08KøgeFuh, lille pige, cykelpassager, fik fod i baghjulet
27 12Vallø JernbanestationGodsejer overfaldet af 2 voldsmænd
24 02 1941KrageskovbakkenFuh, cyklist mod cyklist
16 08 1942Lellinge8-årig dreng faldt ned fra træ, Død
KØGE
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
24 06 1944KøgeFuh, lastbil mod lastbil
04 08PrambroenFuh, beruset cyklist væltede
11 11 1946Slimminge, Fuh,Holdende Køge-ZR-kranvogn påkørt af bil, 1 død, #
22 12RegnemarkFuh, smal bro = lastbil og bil kørte sammen
31 12 1948Hovedvej 2 ved TurebyIld i motoren på den af ZR slæbte bil
07 02 1949Køge-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
14 02JersieFuh, bil væltede rundt på taget
02 03Assistance til ZR RønnedeVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
03 03JernstøbervængetFuh, bil mod vejtræ
09 04Ved KøgeFuh, lysthus blæste af lastbil og ramte anden lastbil
09 07Køge, Hovedvej 2Skuespiller Poul Bundgaards bil motorhavarerede


07 06 1950Københavnsvej ved nr. 70Fuh, 5-årig dreng påkørt af løbsk påhængsvogn
26 06Solrød Strand20-årig kvinde druknede under badning
11 07HerfølgeFuh, 5-årig dreng dræbt, løb ind i påhængsvogn, #
21 07Ølby Lyng, KøbenhavnsvejFuh, bil mod bil
27 07KøbenhavnsvejIld i halmballe på kørebanen i Cordosa-svinget
07 09Hovedvej 2 i KarlslundeIld i bil under kørsel
21 09Bjæverskov, KeldinghøjgårdDyreredning
27 09Hovedvej 2 ved Køge nordFuh, cyklist væltede
03 11Hovedvej 2 ved SædderFuh, bil i grøften og væltet lastbil
09 11Køge, Hovedvej 2Fuh, lastbil mistede baghjul under kørslen
16 12ÅshøjSlagterbil brændt
28 12Lellinge, RingstedvejFuh, lastbil påkørte toget til Køge
27 01 1951Havdrup - SalløvFuh, bil mod bil
06 02Egøjevej ved viaduktenFuh, mælkevogn mod ZR-Køge-Kranbil
10 02Borup ved mejerietFuh, lastbil mod lastbil
21 02Ejby ved VittenbjergFuh, lastbil kørte i grøften
12 03VordingborgvejFuh, bil mod bil
02 05KøgeLille dreng drak ætsende syre
21 05Karlslunde Strand, H.vej 2Fuh, mælkebil påkørte holdende bus
28 05Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, bil mod bil
13 07Karlslunde StrandFuh, cykel med far og søn brød sammen
19 07HerfølgeDyreredning
04 09Lille LindeDyreredning
05 09Hovedvej 2, Cordoza-svingetFuh, mc påkørte opbemsende bil
17 09Tangmosevej - Hovedvej 2Fuh, bil væltede
08 10HimlingøjeDyreredning
13 10KildebrøndeArb, asfaltmaskine i grøften på byggeplads
15 10Hovedvej 2, Cordoza-svingetFuh, bil svingede ind foran ZR-Maribo-ambulance
31 10Valore13-årig dreng sparket af hest i ansigtet
04 12Hovedvej 2 ved DriftsbroFuh, bil væltede
17 12Endeslev HestehaveAfhentning af selvbinder til jernindsamling
18 12StrøbyFuh, lastbil ramte vejtræ
31 12Niels Juelsgade 11-årig dreng faldt ud fra 1. sal
11 01 1952Slimminge - BjæverskovFuh, bil mod lastbil + Falck
17 01Hovedvej 2 ved DriftsbroFuh, bil mod vejtræ
16 02Dalby, Hovedvej 2Fuh, lastbil i grøften med 100 sække frø
27 03Store TårnbyFuh, lastbil mod lastbil
08 05Køge ved slagterietVild kvie nedskudt
25 07Store TårnbyDyreredning
04 08SolrødDyreredning
11 08Karlstrup StrandvejFuh, cyklist svingede ud foran bil
13 08Hovedvej 2 ved JersieFuh, lastbil i grøften, + Falck
21 08Solrød Strand, PeyronsvejFuh, lille cyklende dreng påkørt af cyklist
12 09Køge Torv9-årig pige faldt på jerntrappe
02 10Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, flyttebil væltede rundt på taget
17 11Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, svensk bil mod bil
05 12AvedøreFuh, anhænger rev sig løs og mod el-mast
16 01 1953Store Tårnby - ValløbyFuh, bil mod vejtræ
02 03EndeslevArb, mand knuste benet under trækævle
09 03Hovedvej 2 syd for KøgeFuh, lastbil med iltflasker i grøften, + ZR Ringsted
21 03Store HeddingeMand blev syg i toget
13 04Køge-egnenMange bugseringer udført
06 05KøbenhavnsvejFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
07 05Gammel HavdrupFuh, 12-årig cyklende pige påkørte bil
08 05JersieArb, mand fik asfaltudlægger over benet
11 05Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, mc mod holdende bil
26 05Ringvejen - KøbenhavnsvejFuh, mc mod mc
26 05Jersie StrandvejFuh, mand løb ud foran bil
08 06Hovedvej 2, CordozasvingetFuh, cykelrytter væltede
19 06EndeslevFuh, fiskebil kørte fast i kloakudgravning
30 06Køge, Junckers SavværkArb, mand faldt ned fra godsvogn
30 06Køge, strandenBadegæst trådte på et glasskår
04 07Himlingøje, ØstervangFeriedreng faldt ned fra høloft
06 07ØlsemagleBrugsstjålet bil fundet i grøft, slæbt til Køge
14 07Karlstrup, BakkegårdUng pige på ridetur faldt af hesten
16 07Ølsemagle Lyng2 drenge forbrændt af eksploderende patroner
21 07Store LadagerFodboldkamp = 11-årig dreng brækkede benet
03 08Jersie Strand14-årig dreng faldt ud fra båd = et kvæstet hoved
25 08Havdrup, VesterlundArb, traktor væltede over mand på mark
31 08Karlstrup Strand, Hovedvej 2Fuh, mc mod bil under overhaling
10 09HimlingøjeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
26 09Greve, Hovedvej 2Fuh, bil mod vejtræ
28 09Ringvejen ved StadionFuh, cyklist svingede ud foran mc
05 10Køge, Hovedvej 2 - NyvejFuh, mc mod scooter
09 11Gl. Havdrup, RoskildevejFuh, cyklist ud foran bil og dræbt, #
03 12Københavnsvej ved nr. 80Fuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
10 12KirkestrædeFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
21 12Køge-egnenSnefald = en del kørselsuheld
02 01 1954Ved KøgeFuh, lastbil med anhænger i grøften
02 01ValoreFuh, bil mod vejtræ
02 01ØlbyFuh, bil i grøften
25 01EjbyArb, 2 mand kulilteforgiftet i garage
11 02Solrød StrandSprængt vandrør = 1½ m vand i kælderen
08 03Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
03 05Hovedvej 2, Jersie StrandFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
07 05TangmosevejFuh, kvindelig cyklist påkørt af brugsstjålet bil
21 05ØlbyArb, mand fik mælkejunge over benet
10 06Hovedvej 2 ved KarlslundeDreng kastede sten mod bils frontrude
16 06Solrød StrandLille dreng faldt gennem glasrude under leg
21 06KildebrøndeFuh, mc forulykkede
23 06Køge, jernbaneoverskæringFuh, tysk bil påkørt af toget fra Ringsted
30 06KøgeFuh, 14-årig dreng påkørt af mælkevogn
06 07Køge, KøbenhavnsvejFuh, scooter væltede
09 08Ølby LyngFuh, knallert væltede
09 08SvansbjergFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
11 08Køge, KøbenhavnsvejFuh, knallert mod varebil
12 08Køge, Hovedvej 2Fuh, dreng kastede sten gennem bils forrude
13 08Køge, KøbenhavnsvejFuh, bil skred ud under overhaling
23 08Ølsemagle Strand,Hovedvej2Fuh, bil mod mc
25 08Solrød Strand, BirkevejFuh, knallert væltede
06 09Strøby ved LønninggårdFuh, mejetærsker kørte i grøften
07 10Københavnsvej - GrønningenFuh, 3 biler stødte sammen, ips
19 10KøbenhavnPumpemateriel sendt til oversvømmelser i Kbh.
08 11KøbenhavnsvejFuh, varebil påkørte lastbilanhænger
15 11SolrødFuh, bil mod lastbil, der kørte i grøften
16 11Hovedvej 2, Cordoza-svingetFuh, bil mod holdende lastbil
24 11Ved EgøjeVild kvie nedskudt
30 11Køge-egnenGlatte/fedtede veje = flere kørselsuheld
09 12Ejby MejeriArb, tømrer faldt ned fra stige
10 12KarlslundeStormstød rev taget af svinestald
15 12HastrupLastbil med 12 T korn kørt fast
16 12KarlslundeFuh, bil i grøften
22 12Jersie Strand, Hovedvej 2Fuh, cyklist mod bil
23 12Solrød StrandBeruset mand fundet liggende på vejen
14 01 1955DruestrupFuh, bil mod bil
17 01SædderFuh, bil væltede rundt, ips
24 01Københavnsvej ved broenFuh, bil mod rækværk
25 01HejnerupFuh, bil skred i grøften
26 01Solrød StrandFuh, bil påkørte hestetrukken mælkevogn
11 02Karlslunde StrandFuh, lastbil kørt fast i blød rabat
20 02Køge-egnenMilitærøvelse = flere syge soldater
21 02Ved TurebySoldat kulilteforgiftet i militærbil
28 02Ringvejen - Clara FrijsvejFuh, bil væltede rundt, ips
01 03Sædder, Tolstrup SavværkArb, mand læderede hånden i sav
22 03KøbenhavnsvejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
28 03ElverhøjFuh, bil væltede ned ad skrænt, ips
13 04SteensvejFuh, cyklist påkørte legende barn
18 04Køge, Hovedvej 2Fuh, knallert væltede
29 04TangmosevejFuh, varebil tabte venstre forhjul under kørsel
02 05HerfølgeJagtpatron eksploderede i hånden på mand
14 05Hovedvej 2 ved SnogbækFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
17 05Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, knallert væltede
20 05Køge-egnenStorm = flere stormskader
02 06Ølby Lyng, Hovedvej 2Fuh, bil mod mc ved Smedevej
11 06SolrødFuh, knallert væltede
13 06Hovedvej 2 ved HerfølgeFuh, mc påkørte cyklist
13 06Lille SkensvedFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
14 06Køge, Hovedvej 2Arb, mand klemt mellem lastbil og anhænger
18 06HøjelseFuh, mc i grøften med beruset fører
20 06Jersie Strand, Hovedvej 2Fuh, 2 cyklende piger kørte sammen
21 06Herfølge, Hovedvej 2Fuh, 62-årig cyklende kvinde ud foran svensk bil
27 06Ved KøgeFuh, mc mod holdende bil
04 07Hovedvej 2 ved KøgeFuh, mc mod varebil
04 07Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, knallert væltede
04 07Køge - EsbønderupPatientoverførsel til Esbønderup Sygehus
06 07Solrød StrandvejFuh, lastbil mod lastbil
07 07Jersie StrandvejFuh, mc ind i siden på DSB-bus
18 07KøbenhavnsvejFuh, lastbil mod knallertkører
18 07Ølsemagle StrandFuh, mand faldt af bus ved udstigning
27 07Tangmosevej - Hovedvej 2Fuh, bil mod cyklist
04 08Store Heddinge, AlgadeFuh, dreng ramt af bil, (ZR-Køge kom tilfældigt forbi)
08 08Hovedvej 2 v. jernbanebroenFuh, bil mod elmast
08 08Hovedvej 2 v. gummifabrikFuh, hund væltede scooter, 1 kvæstet
11 08Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, svensk mc væltede og omkom, #
18 08KløvestedFuh, varebil mod lastbil
22 08Jersie Strand, Staunings Ø40-årig mand genoplivet af ZR efter 1 time
22 08Solrød Strand ved Rylevej19-årig dreng reddet fra drukning
29 08Karlstrup StrandMand reddet fra drukning ud for Trylleskoven
29 08Karlstrup StrandFuh, mc mod mc, 2 kvæstet, 1 omkom, #
29 08Hovedvej ved TrylleskovenFuh, holdende knallert påkørt af mc
01 09Gammel HavdrupFuh, mc væltede ved kirken
05 09Københavnsvej ved ZRFuh, knallert mod knallert
09 09Solrød StrandFuh, mand gik ud foran svensk bil
09 09SolrødFuh, lastbil knust under voldsom opbremsning, ips
14 09KøbenhavnsvejFuh, cyklist ud foran svensk bil
15 09HastrupFuh, lastbilanhænger trillede i udgravning
26 09SolrødFuh, mc mod bil
01 10Hovedvej 2, Jersie StrandFuh, knallert væltede
20 10Ølby Lyng, autoværkstedArb, mand ramt af fælgring i ansigtet
20 10SonnerupFuh, knallert væltede
26 10Grønningen - KøbenhavnsvejFuh, mc forulykkede
07 11Jersie KirkeArb, ringeren blev kulilteforgiftet
06 12Hovedvej 2, Mosede StrandFuh, varebil forulykkede ved vejarbejde
12 12Store TårnbyFuh, lastbil skred mod bil
16 12Hovedvej 2 ved EgedesvejFuh, lastbil mod svingende bybus
21 12Hovedvej 2, Søvilla KroFuh, bil mod vejtræ


05 01 1956Køge - KøbenhavnKvinde fødte en dreng i ZR-amb
21 01Hovedvej 2 ved KøgeFuh, bil påkørte lastbil
25 01Køge-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
07 02Egøjevej ved TangmoseFuh, varebil mod lastbil, ips
10 02ØrslevFuh, sneplov kørte i grøften
27 02GadstrupFuh, bil mod bil, ips
02 03Køge ved gummifabrikkenTøbrud = flere huse med vand i kælderen
15 03Bjæverskov, RingstedvejFuh, 2 drenge på én cykel væltede
16 04Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, knallert væltede
23 04 Ishøj Strand, Mirabellevej 30Sygdom, 51-årig mand døde i ambulancen, #
30 04Lille Skensved - ØlsemagleFuh, mc mod telefonmast
30 04Ølsemagle StrandFuh, 4-årig cyklende pige væltede
01 05Hovedvej 2, Karlstrup StrandFuh, knallert væltede
07 05Hovedvej 2 ved 48 km/stenenFuh, lastbil punkterede og kørte i mergelgrav
07 05Solrød Strand12-årig dreng forskar foden på glasskår
07 05Tåstrupvej ved JersieFuh, scooter mod militærbil, 2 kvæstet
28 05Køge JernbanestationKvinde faldt fra tog ned på perron
28 05Grønningen - KøbenhavnsvejFuh, mc mod svensk bil
16 06Køge HavnArb, mand klemte hånden i plankeværk
18 06Karlslunde StrandMand faldt på stranden = kravebensbrud
25 06Hovedvej 2 - SmedevejFuh, cyklist påkørt af bil
16 07Hovedvej 2, Karlstrup StrandFuh, cyklist påkørt af bil
16 07Jersie Strand11-årig dreng faldt ned fra træ
21 07Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, bil mod holdende DSB-bus
23 07Københavnsvej - GrønningenFuh, knallert væltede
30 07Jersie StrandSlagsmålleg = dreng kvæstede ansigtet
01 08Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, bil mod knallert ved Duevej
10 08Solrød, EjegårdGårdbrand, 1 mand forbrændt, + Bv


18 08Bag HaverneFuh, varebil mod scooter, 1 omkom, #
20 08Hovedvej 2, N for KøgeFuh, beruset knallertkører væltede
20 08Hovedvej 2, N for KøgeFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
22 08Solrød StrandArb, lærling faldt ned fra hus på Svend Gønges Vej
24 08Karlstrup StrandItaliensk vandringsmand sank syg om
05 09Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, knallert ud foran arabisk diplomatbil, #
07 09Ringvejen ved stadionFuh, cyklende dreng påkørt af bil
05 10Skov ved EjbyKvinde brækkede benet under leg med sin hund
08 10Store Tårnby, RødhøjgårdArb, mand stanget af uvan kvie
09 10Hovedvej 2 ved SnogbækFuh, varebil påkørte lastbil
23 10Tåstrupvej ved FirmilegårdFuh, bil punkterede og mod vejtræ
23 10 Hovedvej 2, Mosede StrandFuh, mc kørte mod politiafspærring
24 10Hovedvej 2, HegnetslundFuh, varebil påkørt af bil
10 11Hellested PræstemarkLastbil kørte i ajlebeholder på mark, + ZR Rønnede
14 11Køge - Ungarn/BudapestZR amb. med nødhjælp kørte til Ungarn
19 11KøbenhavnsvejFuh, scooter forulykkede
19 11Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, tysk bil mod lastbil, 2 kvæstet
12 12Køge ved ZRMand fik ildebefindende ud for ZR
12 12Ølby Lyng, Hovedvej 2Fuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
28 12Jersie, ÅsvejFuh, mc mod rutebil
02 01 1957Jersie StrandvejFuh, beruset knallertkører væltede
03 01Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, scooter mod holdende lastbil
06 02Hovedvej 2 ved Kemisk VærkFuh, mc mod lastbil, 1 omkom, #
07 02Hovedvej 2 ved ØlbyFuh, mc væltede
11 02Mågevej – FuglsangsstienFuh, varebil mod mc
13 02ÅshøjeArb, mand fik benet I klemme under kævle
14 02Hovedvej 2 ved HerfølgeFuh, kørende mc væltet af 2 hunde
16 02Køge-egnenVådt vejrlig = flere fastkørte køretøjer
18 02Strandvejen nær BillesborgvejFuh, scooter væltede, føreren omkom, #
25 03Køge Bugt ud for KøgeMuligt skib I havsnød, intet fundet
03 04Hovedvej 2 ved Ølsemagle LngFuh, knallert væltede
03 05KøbenhavnsvejFuh, cyklist ud foan mc
10 05Kemisk VærkFirmafodbold = en kvæstet ryg
15 05Solrød Strand, MosevejFuh, knallert væltede
27 05Ølby LyngFuh, cyklende pige mod cyklende dreng
03 06Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, scooter påkørte blaffer
21 06Solrød Strand, Duevej11-årig pige faldt ned fra vippe
24 06Karlstrup Strand ved TrylleskovenFuh, lille pige påkørt af knallert
29 06Hovedvej 2, Jersie StrandFuh, varebil mod varebil, 1 kvæstet
01 07Hovedvej 2 I HastrupFuh, bil kørte op på midterrabatten, ips
01 07Jersie StrandMand kvæstede armen under badning
02 07FuglsangsstienFuh, bil mod knallert
03 07Hovedvej 2 ved KøgeFuh, knallert væltede
04 07Hovedvej 2, Jersie StrandFuh, mand gik ud foran bil
08 07TangmosevejFuh, knallert mod lygtepæl
12 07KøgeMotorhavareret bil slæbt til Nykøbing F.
13 07Lellinge – KøgeFuh, cykel mod cykel, 1 kvæstet
13 07Hovedvej 2 ved TurebylilleFuh, mc påkørte cyklende kvinde
19 07JersieArb, mand mistede finger I svinghjul på vejtromle
23 07Københavnsvej ved nr. 78Fuh, knallert væltede
05 08SolsortevejDreng faldt ned fra vippe = armbrud
05 08Hovedvej 2 ved Ølsemagle StrandFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
12 08Karlslunde Strand14-årig pige fik harpun gennem armen
15 08ValløbyKvinde faldt ned fra stige
22 08Køge – Tåstrup ved Jersie StrandFuh, knallert væltede
22 08Hovedvej 2, Solrød StrandFuh, Lloyd-varebil væltede
31 08SolrødFuh, mc mod lastbil
31 08EndeslevFuh, cyklist væltede
16 09Hovedvej 2 ved Jersie StrandFuh, bil væltede rundt, ips
19 09Hovedvej 2, Jersie StrandFuh, 5-årig pige gik ud foran bil
23 09Hovedvej 2 – GrønningenFuh, knallert ud foran scooter
30 09Ølsemagle StrandFuh, cyklist påkørt af bil
03 10Hovedvej 2 ved Ølsemagle StrandFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
04 10Hovedvej 2 ved Solrød StrandFuh, knallert væltede på cykelsti
17 10Hovedvej 2 I KøgeFuh, bil væltede rundt, ips
01 11KøbenhavnsvejFuh, cyklist ud foran bil
07 11Ringstedvej I BjæverskovFuh, 6-årig cyklende pige ud foran varebil
25 11Hovedvej 2, Jersie StrandFuh, tysk bil gennem stakit, ips
27 11Hovedvej 2 ved Karlstrup StrandFuh, bil mod holdende lastbil
09 12Ved KøgeMotorhavareret lastbil slæbt til værksted
12 12Blegdammen – RingstedvejFuh, bil mod varebil
21 12Hovedvej 2 ved 47 km/stenenFuh, blokvogn + 50.000 l tank I grøften, + ZR Rønnede
-

04 01 1958Hovedvej 2 ved Karlslunde StrandFuh, tysk bil væltede rundt
22 01Hovedvej 2, nordlige indfartFuh, bil skred ind i slagterbutik
27 01RingvejenFuh, 4 biler i sammenstød i tåge
28 01Hovedvej 2 ved Udby KroHavareret lastbil slæbt til København
18 02RingsbjergTøbrud = oversvømmet landejendom
24 02Hovedvej 2 ved SædderFuh, ZR-amb-Køge skadet under udrykning
25 02ZR Køge – Høvelte kasernePatientoverførsel, kvæstet soldat, til Høvelte
28 02Ivar HuitfeldsvejFuh, bil mod bil
11 03Rødvig HavnFuh, militær-lastbil kørte i havnen
15 03Køge-egnen på bivejeneSnefygning = nogle kørselsuheld
20 03KøbenhavnsvejFuh, cyklist svingede ud foran bil
22 03KøbenhavnsvejFuh, knallert mod cyklist med lang stige
29 03Hovedvej 2 ved Ølsemagle StrandFuh, bil mod mc, 3 kvæstet
08 04Ølbyvejved SkyttehuseFuh, mc kørte mod hegn og husgavl
18 04SolrødFuh, mc mod holdende traktor
01 05Solrød, Solrød Bæk2-årig dreng nær druknet i bækken
01 05Hovedvej 2, 3 km nord for KøgeFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
12 05Beværtning i Køges omegnBeruset ”syg” mand kørt til sygehuset
12 05Hovedvej 2 ved CordozasvingetFuh, bil mod opbremsende bil
17 05Solrød ved mejerietFuh, mc mod lastbil, mc-føreren omkom, #
19 05Hovedvej 2 – GrootsvejFuh, bil svingede ind foran mc
19 05Vordingborg – HerlevHavareret Helsingør-bil slæbt til Herlev
27 05Hovedvej 2 ved DrosselvejFuh, gående kvinde påkørt af cyklist
27 05Hovedvej 2, Jersie StrandBuspassager fik udgangsdør i hovedet
27 05Hovedvej 2 ved Jersie StrandFuh, bil påkørte cyklist og væltede rundt
27 05Hovedvej 2 ved Vestre StrandvejFuh, 77-årig kvinde ud foran bil, omkom, #
27 05Ringvejen ved stadionFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
02 06Kanderød, SkrodsbjergvejFuh, mc mod knallert, + ZR Rønnede
02 06SolrødFuh, kvinde påkørt af bil = benbrud
06 06Luftmeldetårn ved KøgeArb, mand kvæstet i tårnet under øvelse
16 06Hovedvej 2 ved Solrød StrandFuh, mand gik ud foran bil
16 06SolrødKvinde faldt og forskar sig på glassplint
25 06Hovedvej 2 ved Karlslunde StrandFuh, cyklist påkørt af bil
01 07Vedskølle ved JægergårdFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
16 07Ringstedvej ved KulerupFuh, bil mod parkeret lastbil, ips, + ZR Ring.
21 07Hovedvej 2 ved Karlstrup StrandFuh, 80-årig kvinde gik ud foran bil, #
23 07KøbenhavnsvejFuh, kvinde slynget ud af bil under kørsel
29 07Hovedvej 2 ved Karlslunde StrandFuh, Falck-redder på knallert væltede
02 08Hovedvej 2, ved Karlslunde StrandFuh, køreskoleelev væltede med scooter
04 08Tåstrup – KøgeFuh, bil mod bil, 4 kvæstet, 1 omkom, #
15 08Hovedvej 2 ved Ølby LyngFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, 1 omkom, #
18 08Hovedvej 2 ved 34 km/stenenFuh, scooter væltede
25 08Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, tysk bil mod svingende bil
26 08Slagterivej – QuistgaardsvejFuh, 14-årig cyklende dreng mod lastbil
04 09Køge JernbanestationMand faldt på perron
05 09KøbenhavnsvejFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
17 09Clara Frijsvej – RingvejenFuh, knallert mod vejafmærkning
18 09Hårlev - KariseFuh, lastbil med 10 T last i grøften
20 09Hovedvej 2 – TangmosevejFuh, mc forulykkede
27 09Hovedvej 2 – SmedevejFuh, bil ramte holdende ZR-Køge-Kranbil
20 10Hovedvej 2 ved DriftsbroFuh, bil mod brogelænder, ips
21 10Hovedvej 2 ved KøgeFuh, knallert påkørt af svensk bil
22 10KøgeArb, mand kvæstet af ko
27 10Hovedvej 2 – Karlslunde MosevejFuh, mc ud foran tankbil
27 10Solrød ved kirkenFuh, bil væltede i vejsving
07 11Hovedvej 2 ved ”Cordosa-svinget”Fuh, scooter mod bil
10 11Herfølge – EgøjeFuh, bil forulykket i vejsving, ips.
17 11Jersie Strand, Hovedvej 2Fuh, knallert ud foran bil
19 11Hovedvej 2 ud for gummifabrikFuh, kvindelig cyklist ud foran bil
29 11Hovedvej 2 ved baneoverskæringFuh, cyklende kvinde ud foran toget
04 12ØlbyvejFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
11 12Havdrup – Gl. HavdrupFuh, bil mod lastbil
05 01 1959Hovedvej 2 ved Solrød StrandFuh, bil forulykkede, + Falck
05 01Hovedvej 2 ved Solrød StrandFuh, fransk bil forulykkede, ips,
10 01Hovedvej 2 ved TolstrupFuh, bil mod bil, 6 kvæstet, + ZR Rønnede
22 01Københavnsvej i KøgeFuh, cyklist væltede ind i knallert
26 01Køge-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
28 03Hovedvej 2 ved Jersie StrandFuh, bil svingede ind foran knallert
31 03Ølsemagle – Hovedvej 2Fuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet
06 04Hovedvej 2 ved SonnerupFuh, svingende mc ind foran bil
11 04KøgeBeruset vagabond faldt på togskinner
27 04Greve LandsbyFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
04 05HerfølgeMand faldt på trappe = benbrud
15 05Solrød Strand, MosevejFuh, bil væltede, 1 kvæstet
19 05Hovedvej 2 ved TrylleskovenFuh, bil mod opbremsende bil, 1 kvæstet
25 05Hovedvej 2 ved Jersie StrandFuh, scooter mod svingende bil
06 06Hovedvej 2 ved Karlslunde StrandFuh, bil væltede rundt, 3 kvæstet, + Falck
15 06Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
17 06Køge – København2 patientoverførsler til Militærhospitalet
18 06Køgevej ved SnoldelevFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
22 06Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
24 06Hovedvej 2 – Østre StrandvejFuh, 14-årig cyklende pige ud foran bil
29 06ØlsemagleFuh, knallert væltede
29 06Karlstrup Mose AlléFuh, knallert mod pigtrådshegn
29 06TangmosevejFuh, bil mod holdende traktor
29 06KarlslundeBoldspil = et kvæstet ansigt
06 07Jersie StrandArb, mand faldt ned fra stige
07 07Hovedvej 2 syd for KøgeFuh, knallert væltede
13 07Solrød Strand, Strandbovænget2-årig dreng kvæstede hovedet under leg
20 07Jersie – Lille SkensvedFuh, cyklist mod cykelrytter, 2 kvæstet
20 07Tangmosevej – GræsmarksvejFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
20 07Hovedvej 2 syd for HerfølgeFuh, bil væltede rundt, + Falck
27 07Ved ZR KøgeNervesvækket mc kørt til Militærhospitalet
05 08Hovedvej 2 ved Cordoza-svingetFuh, knallert væltede
12 08Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, overhalende bil mod svingende bil
14 08VollerslevFuh, hund væltede mc, 2 kvæstet
24 08Karlstrup Strand ved Trylleskoven9-årig pige druknede i Køge Bugt, #
24 08Køgevej ved Elverhøj ved ValløbyFuh, mc mod holdende bil
27 08Solrød Strand, nybygningArb, murer fik væltet mur ned over sig
05 09Hovedvej 2 ved LyngagervejFuh, scooter forulykkede
07 09Hovedvej 2 i KøgeFuh, knallert mod lysmast
07 09KøbenhavnsvejFuh, knallert mod parkeret bil
09 09KøgeFuh, cyklist mod lysmast
18 09Solsortevej, legepladsLille pige kvæstede benet under leg
21 09Ved LellingeFuh, bil forulykkede, ips
24 09Københavnsvej – FuglsangsstienFuh, knallert mod svingende bil
10 10Hovedvej 2 ved CordozasvingetFuh, mc påkørte lastbil bagfra, 1 kvæstet
12 10Hovedvej 2 ved SøvangFuh, knallert væltede
17 10Solrød ved skolenFuh, knallert væltede
19 10Hovedvej 2 ved HastrupFuh, mc forulykkede
28 10Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, mc mod vejtræ
02 11Ved Vindsebækgård ved ValløbyFuh, bil væltede rundt, ips
21 11Herfølge, Hovedvej 2Fuh, bil påkørte holdende tankbil, 1 kvæstet
23 11Hovedvej 2 ved KøgeFuh, bil mod svingende lastbil, 1 kvæstet
25 11Hovedvej 2 (Ringvejen)Fuh, løsreven anhænger mod jernbanebom
30 11Gørslev, HulegårdsvejFuh, militær-jeep forulykkede, ips
03 12Køge-egnenSamaritterøvelse med deltagelse af ZR
05 12Hovedvej 2 – SøvangFuh, knallert væltede
07 12Hovedvej 2 nord for KøgeBil mod bil, 3 kvæstet
07 12Vråby – Faxe Sygehus6 timers patientoverførsel i snestorm
07 01 1960Solrød, TåstrupvejFuh, knallert væltede
08 01Solrød Strand, Hovedvej 2 – GranvejFuh, 74-årig kvinde løb mod bil, omkom, #
12 01Gadstrup, Legetøjsfabrik DanborgArb, mand fik finger under pressemaskine
13 02Hovedvej 2, Køge nordFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
13 02Slimmingevej ved FløjterupFuh, bil mod lastbil, ips
15 02Sædder ved den gamle skoleArb, mand i klemme ved læsserampe
16 02Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, lastbil skred mod modkørende bil
16 02Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, tankbil skred mod militærbil, 1 kvæstet
22 02MågevejKvinde faldt i glat føre
24 02Jersie – SolrødFuh, knallert mod parkeret bil
25 02KarlstrupFuh, 3 tankbiler skred på tværs af kørebanen
27 02ValoreFastkørt sneplov
19 04Køge, Hovedvej 2 på jernbanebroFuh, varebil mod lysmast
19 04GammerødArb, kvinde fik hånden i såmaskine
20 04Niels Juelsgade 1 v. Norske LøveFuh, bil mod lastbil, ips
29 04Hovedvej 2 ved HastrupFuh, bil mod holdende punkteret bil, ips
03 05Tåstrupvej ml. Karlstrup – SolrødFuh, varebil mod vejtræ, føreren omkom, #
07 05Nørre Boulevard ved RingstedbanenFuh, kvinde påkørt af toget
12 05TangmosevejFuh, scooter mod parkeret bil, 1 kvæstet
16 05Bag HaverneÆldre kvinde faldt på vejen
16 05Hovedvej 2 på nordre baneviaduktFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
19 05Hovedvej 2, Karlslunde StrandFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
20 05Hovedvej 2 i KøgeFuh, cyklende kvinde med barn ramt af lastbil
23 05Hovedvej 2, Ølsemagle StrandFuh, mand gik ud foran bil
30 05Grusvej ved KimmerslevFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
02 06Køge, Hovedvej 2Fuh, cyklist væltede
03 06Hovedvej 2 ved Karslunde StrandFuh, bil mod parkeret lastbil
08 06Vejsving ved TurebyholmFuh, bil mod dyrevildt på vejen
09 06Tangmosevej ved nr. 84Fuh, cyklist væltede
20 06Jersie Strand, Dalvænget17-årig skød sig med salonriffel
01 07Ringvejen – ZoffmannsvejFuh, knallert væltede
05 07Vallø, Elverhøj, rideskole8-årig pige trådt på af hest = kvæstet tæer
06 07RødbylundArb, mand kvæstede hånden i vridemaskine
06 07Køge, Hovedvej 2Fuh, værktøj slynget mod mc's hånd
08 07Hovedvej 2 ca. ved 50 km/stenenFuh, NL-lastbil i grøften, +ZR Ros + Røn
13 07Køge Bugt ud for Solrød StrandZR ass ved bjærgning af forlist fiskekutter
18 07Nørre Boulevard – GræsmarksvejFuh, knallert mod 10-årig cyklende dreng
18 07SædderKvinde faldt på gårdsplads = muligt benbrud
21 07Lellinge, RingstedvejFuh, bil væltede rundt, ips
01 08Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, scooter påkørte opbremsende bil
08 08Hovedvej 2 ved ”Cordozasvinget”Fuh, bil mod mc, 1 kvæstet
08 08Herfølge, Hovedvej 2Fuh, bil mod opbremsende varebil, ips
17 08Hovedvej 2 – EgedevejFuh, svingende mc påkørt af tysk bil
18 08Køge Sygehus – Næstved InfirmeriPatientoverførsel med to soldater til Næstved
26 08Strandvejen ved PurlundFuh, bil skred i grøften, ips
29 08Hovedvej 2 ved stadionFuh, cyklende kvinde ud foran bil
09 09KøbenhavnsvejFuh, scooter væltede under svingning
15 09Hovedvej 2 ved Gammel HastrupvejFuh, mc med sidevogn forulykkede
24 09Karlslunde, cementfabrikArb, mand fik møtrik i øjet
27 09Skoven: Lellinge FrihedFuh, militærbil i grøften, 5 soldater kvæstet
04 10Køge, Hovedvej 2Fuh, knallert væltede
05 10Hovedvej 2 ved SædderFuh, lastbil kørte fast i blød rabat
10 10Hovedvej 2 syd for HerfølgeFuh, bil mod bil og påkørt hund
19 10FuglsangsstienFuh, cykjlende kvinde væltede ind i hæk
31 10Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, knallert svingede ud foran bil, 1 kvæstet
02 11Hovedvej 2 ved Grunderup SkovFuh, lastbiltog væltede, ips, + ZR Rønnede
03 11Hovedvej 2 ved HavstokkenFuh, kvinde løb ud foran bil, omkom, #
07 11Tåstrupvej lidt nord for KøgeFuh, bil mod bil, ips
14 11Hovedvej 2, ”Cordozasvinget”Fuh, knallert mod mc, 1 kvæstet
29 11Tøxensvej – SygehusvejFuh, mc mod lastbil, ips
02 12Hovedvej 2 ved Solrød StrandFuh, kvindelig bilist forulykkede, ips
13 12Vestervang 1, Solrød StrandIldløs i sommerhus, + Bv
21 12Hovedvej 2 (Københavnsvej)Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
29 12Hovedvej 2 – BlegdammenFuh, mc mod mc, 1 kvæstet
31 12Hovedvej 2 – SteensvejFuh, varebil ud foran 2 cyklister, 1 kvæstet
14 01 1961Hovedvej 2 – ØlsemaglevejFuh, beruset bilist påkørte holdende bil
13 02Hovedvej 2 syd for TurebylilleFuh, bil mod varebil,7 kvæstet,+ ZR Rønnede
03 03Egøje, Billesborgvej – EgøjevejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
06 03Bjæverskov, RingstedvejFuh, lasbil med vin i grøften, + ZR Roskilde
09 03Solrød StrandMand faldt på trappe
09 03Ramsølille, EgegårdArb, mand fastklemt under væltet traktor
09 03Solrød Strand, sommerhusgrundDrenge røg tobak = naturbrand, + Bv
16 03Københavnsvej ud for stadionFuh, cyklist ud foran mc, ips
21 03Køge-egnenGlat føre = en del kørselsuheld, ips
08 04Ved SolrødFuh, knallert mod gående mand, 1 kvæstet
13 04Karlslunde – KarlstrupFuh, cyklist mod holdende lastbil
24 04TangmosevejFuh, varebil punkterede og væltede, ips
29 04Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, 19-årig pige gik ud foran varebil, #
01 05Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, 9-årig pige løb ud foran bil
23 05KimmerslevFuh, mc mod lastbil i vejsving, 2 kvæstet
23 05Strandvejen ved StrandskovenFuh, mand påkørt af scooter, 2 kvæstet
31 05Københavnsvej ved KøgeFuh, cyklende kvinde ud foran mc, 1 kvæstet
09 06Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, kloakarbejder påkørt af lastbil
09 06Ringvejen (Hovedvej 2), KøgeFuh, bil mod holdende bil, 2 kvæstet
15 06Hovedvej 2 ved GrønningenFuh, 10-årig cyklende pige mod knallert
19 06Hovedvej 2 nod for KøgeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
28 06Solrød Strand, TåstrupvejFuh, varebil mod elmast, 1 kvæstet
28 06Karlslunde Strand, Hovedvej 2Fuh, bil påkørt af vendende bil, ips
06 07Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, knallert væltede
10 07Tåstrupvej – Solrød ByvejFuh, mc mod svingende norsk bil, 1 kvæstet
10 07Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, 59-årig kvinde gik ud foran bil, #
12 07Københavnsvej ved RingvejenFuh, bil mod lysmast, ips
12 07Hovedvej 2 ved SonnerupFuh, bil påkørte forankørende bil, ips
12 07Ringstedvej øst for LellingeFuh, lastbil med beruset fører ind i to haver
13 07Køge-egnenFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
13 07KøgeArb, mand klemte en finger på læssekran
17 07Ringstedvej ved LellingeFuh, 3 biler i sammenstød, ips
19 07Hovedvej 2 ved gummifabrikFuh, cyklende kvinde ud foran bil
29 07TangmosevejFuh, bil svingede ind foran anden bil, ips
31 07Hovedvej 2 – FuglsangsstienFuh, varebil mod scooter, 2 kvæstet
19 08Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, bil mod holdende varebil, 2 kvæstet
28 08ZoffmannsvejFuh lastbil mod holdende lastbil, ips
04 09Jersie, moseDyreredning, kvie sad fast i mose
04 09Strøby Egede, KystvejenFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
04 09Hovedvej 2 – Søndre ViaduktvejFuh, mc mod mc, 1 kvæstet, + Falck
04 09Solrød, TåstrupvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
20 10Vråby og derefter i EndeslevFuh, lastbil ind i hæk, ips. Lastbilen derefter i grøften under bugseing af ZR, ips
06 11Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, mc årsag til at bil væltede, 2 kvæstet
06 11Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, cykelrytter væltede
09 11Hovedvej 2 i KøgeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
20 11Ølsemagle Strand, Hovedvej 2Fuh, mand gik ud foran varebil
24 11Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh med 3 biler, 2 kvæstet, ###, +ZR Røn.
04 12Tåstrupvej ved KøgeFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
04 12Ølsemagle, EgedesvejFuh, lastbil mod vejtræ og elmast, ips
06 12Tøxensvej – SygehusvejFuh, bil mod bil, ips
30 12Køgevej ved ElverhøjFuh, varebil i grøften, ips
31 12TåstrupvejFuh, bil væltede rundt, ips
02 01 1962Hovedvej 2 – StrandlodsvejFuh, lastbil + 2 biler i sammenstød, ips
05 01Hovedvej 2 ved KøgeFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet
12 01Køge HavnFuh, lastbil delvist ud over bolværk, ips
29 01Hovedvej 2 syd for HerfølgeFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
01 02Hovedvej 2 ved ”Cordozasvinget”Fuh, knallert væltede
05 03Hovedvej 2 – HavstokkenFuh, 6-årig dreng løb ind i kørende bil
17 03LellingeFuh, svingende bil mod bil, ips
20 03Hovedvej 2 nord. for KøgeOlieforurening af å efter fuh med tankbil
24 03Hovedvej 2 – TangmosevejFuh, knallert mod stakit
28 03Ølby Lyng, StevnsbovejFuh, mand på knallert faldt død om, #
02 04Lellinge, RingstedvejFuh, holdende ZR-Køge-kran ramt af bil, ips
13 04ØlbyvejFuh, beruset bilist kørte i grøften, ips
21 04Hovedvej 2 ved StevnsbovejFuh, bil påkørt 2 gange på 10 min. 1 kvæstet
21 04Hovedvej 2 ved Solrød StrandFuh, bil mod opbremsende bil, 1 kvæstet
24 04Jernbanebro ved KøgeFuh, cyklende spejderdreng mod gelænder
26 04Strandvejen – Søndre ViaduktvejFuh, bil på ZR-fejeblad skadet v.opbremsning
04 05Hovedvej 2 ved TurebyFuh, US-bil med US-soldat kørte i grøften
11 05Københavnsvej (Hovedvej 2)Fuh, bil mod svingende lastbil, ips
12 05Vemmetofte – RødvigFuh, lastbil kørte i grøften, + ZR Rønnede
12 06Nørre Boulevard v. SyvmøllergårdFuh, 70-årig cyklende mand ud foran bil
12 06Hovedvej 2 – TangmosevejFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
23 07Gl. Havdrup, Skolevej 63, GranlyArb, brøndborer omkom i brønd, #
27 07Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
03 09Solrød Strand, Hovedvej 2Fuh, opbremsende bil påkørt, 1 kvæstet
06 09ZR KøgeKDAK afholdte eftersyn af folks biler
22 09SøllerupArb, soldat faldt = kvæstet hoved
22 09Hovedvej 2 ved UlseFuh, svensk bil mod kvie, ips
24 09SolrødArb, mand faldt gennem taget på sommerhus
24 09SolrødFuh, militær-mc mod bil, 1 kvæstet
04 10Herfølge, BillesborgvejFuh, lastbil kørte i grøften, ips
12 10Køge, Hovedvej 2 ved stadionFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
19 10ZR KøgeKDAK afholdte eftersyn af folks biler
06 11Hovedvej 2 nord for KøgeFuh, bil mod el-mast, 2 lettere kvæstet
03 12Køge-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
03 12Ringvejen (Hovedvej 2)Fuh, bil mod rækværk i glat føre, ips
04 12Gadstrup, finérfabrikArb, mand skoldede foden i kogende vand
14 12Køge-egnenSneglat = 3 kørselsuheld
15 12Ejby, HarekærvejFuh, lille dreng ud foran bil, omkom, #
26 12Hovedvej 2 ved Karlslunde StrandFuh, kabinescooter mod bil, 1 kvæstet
28 12Hovedvej 2 på bro over banenFuh, bil mod bil, 2-årig dreng kvæstet


Tilbage