Gedser


Stationshistorie:
Gedser
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 142
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Gedser

Sprøjten i Gedser 1941 var oprindeligt stationeret i Slemminge.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Strandvejen 11
Brandstation (Bizone til Eskildstrup/Nykøbing F.)
2.5.1940 - 1948:
Otto Dybdal Nielsen
Vides ikkeFormentlig Sydsjællandske og Lolland-Falsterske Zone- Brand-Vagter, fra 1944 ZR

Historie:
Oplysningerne om ZR's aktiviteter i Gedser er meget usikre. Avisen omtaler i forbindelse med en brand 20. november 1933, at den lille sprøjte blev tilkaldt og begyndte at udlægge slanger, indtil den store sprøjte ankom fra Eskildstrup. 30. oktober 1933 bringer avisen omtale af forhandlingerne i sognerådet om at indgå kontrakt med ZR om stationering af en sprøjte i byen - bestående i en gammel Ford med pumpe. Det er usikkert, om dette blev til noget før 2. maj 1940, hvor Slemminge-stationens Ford T blev stationeret i Gedser. I 1948 indgik kommunen en aftale med statsbanerne om lån af en sprøjte, og formentlig er ZR's sprøjte blevet fjernet i denne forbindelse. Det stemmer også med vognlisterne. ZR's vognliste fra 30. juni 1947 oplyser, at Vogn 63, en Ford A, er stationeret i Gedser, mens der intet fremgår om vogne stationeret i Gedser i en vognliste fra 1951. Kommunen havde efter 1948 fortsat aftale med ZR i Nykøbing F. om bistand.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Skelby-Gedesby-Gedser Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lolland Falster

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

Andre avisomtalte hændelser end ildløs, hvor Zonens stationer på Lolland og Falster har ydet assistance. Kilde: Falcks udklipsarkiv
ZR = Zone-Redningskorpset ~ ZR stationer: Esk = Eskilstrup ~ Ged = Gedser ~ Mar = Maribo ~ Nak = Nakskov ~ Nykøbing Falster = Nyk ~ Nys = Nysted ~ Nør = Nørre Alslev ~ Sle = Slemminge ~ Sto = Stokkemarke ~ Stu = Stubbekøbing ~ Søl = Søllested ~~ Bv = Brandvæsen ~~ Cbu = Civilbeskyttelses- udrykningskolonne ~~ Arb
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014

Lolland-Falster bortset fra brand

Lolland-Falster BrandudrykningslisterTilbage