Viborg


Stationshistorie:
Viborg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 239 - 242
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Viborg

Vesterbrogade 7. Foto ved præsentationen 1932.

Dalbergsgade 2. Oscar Søndergaard og G. Koldbæk præsenterer ny Studebaker 1947 der skal opbygges som kranvogn.

Jernbanegade 11. Foto 27. maj 1960. De to ambulancer til venstre blev overtaget fra Viborg Sygehus.

Chevrolet 1956 ambulance, overtaget fra Viborg Sygehus.

Dodge 1949 katastrofevogn, tidligere ambulance i Holbæk.

Chevrolet 1961 ambulance. Redder Arly Nielsen monterede et sug i bårerummet som virkede via motorens indsugning - så man måtte sætte farten ned, når man skulle bruge suget.

Monosparen præsenteres i Viborg. Fra venstre Kaj Simonsen, Oscar Søndergaard, Knud Søndergaard og Aage Jørgensen. Foto sommeren 1939.

Oprydning efter tyskerne på Karup Flyveplads efter besættelsen.

Oprydning efter tyskerne på Karup Flyveplads efter besættelsen.

Transport af båd fra Svendborg til Hjarbæk 8. maj 1962.

Viborgs dyreambulance i aktion ved en tøjindsamling. Dyreambulancen står i dag på museet.

Redder Erik Thuesen tager frømandsudstyr til brug for demonstrationen, der kostede ham livet den 7. juni 1959.

Færdselsuheld på Herning - Viborg landevejen. Foråret 1962.

ZR hjælper Falck ved færdselsuheld.

Færdselsuheld.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vesterbrogade 7
Kranvognsstation
22.11.1932 - 1937:
Aage Philipsen
532Formentlig ZR
Dalbergsgade 2
Kranvognsstation
1937 - 1953:
Oscar Søndergaard
1470Oscar Søndergaard i ZR-forpagt.
Vesterbrogade 35
Kranvognsstation
1953 - 30.1.1955:
Christian Mortensen
Christian Mortensen i ZR-forpagt.
Vesterbrogade 35
Kranvognsstation
1.2.1955 - 30.11.1956:
Børge Dahl
Vides ikke
Vesterbrogade 35
Kranvognsstation
1.12.1956 - 31.12.1958:
Christian Mortensen
Christian Mortensen i ZR-forpagt.
Jernbanegade 11
Kranvognsstation / Entreprenørafdeling
1.1.1959 - 19.3.1959:
Ejnar Martin Olesen
ZR
Jernbanegade 11
Redningsstation / Entreprenørafdeling
20.3.1959 - 31.12.1962:
Ejnar Martin Olesen
Historie:
Stationen i Viborg var i de første år udelukkende kranvognsstation, idet al sygekørsel blev varetaget af Viborg Sygehus. Arly Nielsen, der var ansat hos Christian Mortensen, har fortalt, at det var på tale at få en ambulance efter at ZR havde fået militærkørselen og dermed kørsel for garnisionen i Viborg, men at det aldrig blev til noget, fordi ordningen med Viborg Sygehus fungerede så godt. I Suhrs besøgsrapport fra 1957 skriver han: Stationen er anlagt på en tankstation. Det løse materiel i god stand. Mandskab: 1 leder - 1 ass. 1. april 1959 overtog ZR sygekørselen i Viborg, og det gik nogenlunde således til: Ejnar Martin Olesen, kendt under navnet "Falck-Volle", var på en eller anden måde raget uklar med Falck og var "blevet gået", og han fungerede i 1958 som taxavognmand. Han nød stor sympati i Viborg, og da der var rumlen om, at sygehusets sygetransport var blevet for dyr, gik Olesen i gang med, sammen med byrådsmedlem Peter Aarestrup, at bringe ZR på bane. Når man læser avisreferatet af byrådsbeslutningen om at vælge ZR, er der næppe tvivl om, at man ved valget af ZR fremfor Falck i høj grad ønskede at signalere sympati for Olesen, som ZR underhånden havde ladet byrådet forstå, ville blive ansat som leder af en ny ZR-station. Borgmester Th. Wellejus afrundede på følgende måde: Jeg tror, vi alle har faaet det indtryk, at alt er gaaet regulært til ved de forhandlinger og undersøgelser, sygehusbestyrelsen har foretaget....... Jeg vil gerne i samme forbindelse understrege, at vi her i Viborg føler os i taknemlighedsgæld til Falcks Redningskorps, der har udført et udmærket arbejde.....Den ordning, som nu skal praktiseres, maa paa ingen maade betragtes som en desavouering af Falck. Mere tydeligt var det vist ikke muligt at udtrykke, og avisen kunne da også kort efter i kryptiske vendinger meddele: Lederen af den nye Zonestation valgt. Valget faldt, som ventet, paa vognmand Ejnar M. Olesen....Den nye stationsleder, der er 53 aar gammel, er født i Viborg, hvor han har boet al sin tid. I sine unge dage blev han udlært som bager, men da faget ikke havde hans store interesse, skiftede han arbejde, og han har, naar han tager fat paa sin nye gerning, 23 aars erfaring indenfor redningsarbejde at bygge paa.... Olesen var en dynamisk mand, der hurtigt fik opbygget en betydelig ZR-station, som bl.a. udførte omfattende entreprenørarbejder med stor reklameværdi. Da Falck og ZR skulle sammenlægges, havde Falck ikke glemt Olesen, og i besøgsreferatet stod: Stationsleder E. Olesen kan ikke påregne at blive leder i Viborg, og spørgsmålet om hans beskæftigelse må nærmere forhandles.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
7. juni 1959 foretog ZR frømandsopvisning i Viborg med frømændene Knud Kolding og Erik Thuesen, hvorunder Thuesen druknede. Thuesen havde ikke frømandscertifikat, viste det sig. Jyllands-Posten skrev bl.a.: Da en baad hastede mod land, troede man, at det var med den dukke, som to frømænd skulle søge at hente op fra søen, ja det blev oven i købet triumferende meddelt i højttaleren af arrangementets speaker. Det var imidlertid en af frømændede, man var paa vej ind med, for at han kunne komme under hurtig lægebehandling.....
-
I Viborg påbegyndtes ved narkoseoverlæge Søren K. Sørensen de første forsøg med udvendig hjertemassage. Et desværre udateret avisudklip, som må være fra omkring 1960, fortæller, at alle jyske ZR-reddere har været på kursus hos overlægen. Kursusmaterialet bestod af et fantom lavet af overlæge Sørensen ved hjælp af hans kones bedste plasticbalje forsynet med kunstige ribben og polstringer, som ved tryk gav fuldstændig samme fornemmelse som en brystkasse.....

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Ejnar Martin Olesen overassistent ved Falck-Zonen til sin pensionering 31. marts 1973.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal658531524958166326

Effekter på museet fra stationen:
Dyreambulance, sav, materielkasse samt en omfattende samling af billed- og scrapbøger fra Oscar Søndergaard og Ejner Martin Olesen.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947344Ford 620 1955631Katastrofevg. Dodge 1949304
Mercedes 1958656Thames Trader 1961796Varevg. Ford Thames 1962808
Mercedes 1959727Pumpe Opel KaptajnVides ikke
Chevrolet 1961843Entreprenørafdeling:Dyreambulance, anhængerIntet
Blokvogn, eget fabrikat 9,5 ton763
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv for Viborg
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Viborg

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014
VIBORG
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
21 03 1939Tjele, KarlslystDyreredning
26 03 1942OverlundFuh, lastbil kørte i grøften
31 07ØbyFuh, hest med rytter faldt i grøft
24 08BjerringDyreredning
15 03 1943BjerringIndfangning af vild kvie
15 12Viborg-egnenTæt tåge + glatføre = mange assistancer
16 04 1945Liseborgvej - HolstebrovejFuh, hestevogn væltet med halmlæs
30 04UngstrupArb, forgiftet under brøndgravning
20 07 SkringstrupDyreredning
10 10VammenDyreredning
12 10Ørslev Kloster, LundDyreredning
19 10AlmindDyreredning
24 11SkalsFuh, bil kørte ud over dyb skrænt
22 12Viborg-egnenGlatte veje = flere biler i grøften
11 07 1946DragonkasernenFodboldkamp = skulder gik af led
24 09Mønsted Kalkgruber6 T tipvognslokomotiv kørte af sporet
16 01 1947Togstationen - SygehusetTransport af 2 store oliebeholdere
11 04Bajlum på SallingFuh, bil kører ind i arbejdende ZR-kranvogn
27 09RavnstrupFuh, lastbil i grøften, ild i førerhuset
02 10BjerringbroFuh, lastbil mod lastbil, den ene slæbt til Viborg
27 04 1948HøgildFuh, lastbil væltet
14 12 1949Viborg - KarupFuh, bil kørte i grøften ved Fallesgårde
22 12Viborg - KøbenhavnPatientoverførsel til København
06 01 1950GothersgadeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
01 02LøvelFuh, lastbil kørte i grøften
02 02Viborg-egnenGlat føre = et par biler skred i grøften
16 08Gjellerup-LundFuh, lastbil væltede ned ad skrænt
30 10Skræ - ImpgårdeFuh, bil påkørte kvie på vejen
17 11Sct. Mathias GadeFuh, bil mod militærlastbil
17 01 1951SkaveFuh, lastbil med grise kørte i grøften
22 01ØrumFuh, postbil kørte i grøften
23 01Simested BroFuh, lastbiltog skred på tværs af vejen
01 03Roslev, BajlumFuh, lastbil med brunkul kørte i grøften
19 03Ved Guldborgland PlantageFuh, lastbil med brunkul kørte i grøften
02 06Løvel MotorbaneMotorløb = mc væltede, føreren kvæstet
30 07Viborg - Tranum StrandTransport af hus varede i to døgn
22 11Ved ViborgFuh, minibus med boksere forulykket
18 06 1952KistrupDyreredning
16 07Demstrup, AunsbjergFuh, lastbil mod træ og i brand, + Bv
16 07Viborg, Stof SøDyreredning, hund jagede får ud i søen
11 08Dollerup, feriekoloni10-årig pige faldt ud fra øverste køje
02 10OverlundFuh, bil mod bil
22 10Roslev, BajlumFuh, bil fra Viborg væltede i grøften
23 10Sparkær, Ny GundelundDyreredning
12 11Nybro ved Fiskbæk ÅFuh, bil væltede
27 11Bjerregrav, Hovedvej 13Fuh, lastbil med 15 T sild i grøften
07 01 1953Hald EgeFuh, bil ud over skrænt
12 01Rindsholm, ÅrhusvejFuh, bil i grøften
12 01OverlundFuh, bil skred mod vejtræ i glat føre
22 01Kjellerup - AnsFuh, lastbil i grøften
26 01Viborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
27 02Hagebro, Hovedvej 16Fuh, jeep påkørte holdende bil
02 05RindsholmFuh, brugsstjålet lastbil væltede i grøften
04 05FinderupArb, mistede en arm i tærskeværk
30 05NørremøllevejFuh, bil mod taxa
03 08HaderupFuh, bil tabte det ene baghjul under kørsel
07 10Mollerup, Hovedvej 16Fuh, bil mod træ, + Falck
20 03 1954Sct. Mathias GadeFuh, renovationsvogn bakkede ind i butiksrude
17 07Hagebro, Hovedvej 16Fuh, bil i grøften
29 07Dollerup, RavnsbjergFuh, bil ned ad 20 m dyb skrænt
30 09MøldrupFuh, militærlastbil i grøften
30 09Ved ThorningFuh, jeep mod bil med Prins Viggo som passager
30 12LøgstrupFuh, bil i grøften
30 12GrønhøjFuh, bil i grøften
30 12Nr. VingeFuh, bil i grøften
22 03 1955Tjele - FoulumFuh, bil kørte ud over skrænt
23 03Mønsted, Hovedvej 16Fuh, bil mod vejtræ
27 04Ved MammenFuh, bil mod telefonpæl og ind på mark
29 04SkalsFuh, fiskebil væltede
06 06Over Hvam, KongemoseArb, traktor væltede bagover i mosen, ips
16 08ViborgSkybrud = flere oversvømmelser
14 10Ans - SkiveFuh, Nykøbing M. lastbil i grøften og slæbt til Skive
18 02 1956RødkærsbroFuh, lastbil i grøften
16 06Øby - VeldsFuh, lastbil og bil i grøften
13 07 1957ØrumDyreredning
20 07RødkærsbroArb, lastbil I fare for at vælte ned ad skrænt
12 08Viskum, moseFastkørt traktor
30 12Hovedvej 13 ved LøvelFuh, bil væltede rundt, ips
03 06 1958Hovedvej 13 ved LøvelBrandhærget lastbil slæbt til Viborg, + Bv
27 06Viborgvej ved VinkelpletFuh, lastbilpåhængsvogn væltede I grøften
18 07Over ViskumFuh, bil mod svingende lastbiltog, ips
18 07Viborg, campingplads2 fastkørte biler
30 08Hovedvej 16, 6 km vest for ViborgFuh, lastbil væltede rundt
17 11Viborg, til destruktionsanstalt12 T dampkedel transporteret gennem Viborg
03 12HøjslevFuh, glat føre = bil skred ud og væltede
05 12VestergadeIldløs I materielforretning, + Bv
15 01 1959ZR ViborgZR flyttede fra Vesterbrogade 35 til Jernbanegade 11
23 01Elsborg, Kjellerupvej ved Tange ÅFuh, varebil med grise kørte I åen
24 01Indre Ringvej – HolstebrovejFuh, lastbil undveg varebilog endte 50 m inde på mark
24 01Hovedvej 13 ved LøvelFuh, lastbiltog I grøften
30 01Frederiks, Nørregade – ViborgvejFuh, knallert ud foran bil
30 01Århusvej ved HøjbjergFuh, bil forulykkede, ips
05 02Hovedvej 15 ved EngedalFuh, militær-jeep mod lastbil, 1 kvæstet
07 02NavntofteAb, soldat ramt af træprojektil under øvelse
09 02Viborgvej ved FrederiksFuh, lastbil med kartoffellast væltede rundt, ips
11 02FallesgårdeFuh, militær-mc ned ad skrænt, 1 kvæstet
23 02Ved SparkærFuh, bil væltede rundt, ips
23 02ZR ViborgSyg lastbilchauffør kørt til sygehuset
11 03Karup, Viborgvej ved 21 km/mærketFuh, bil I grøften, 2 kvæstet
11 03Høgild – KarupFuh, knallert væltet af løs hest, 1 kvæstet
12 03Dumpen, automobilværkstedIld I bilmotor på værksted, + Bv
16 03Viborg Kaserne – GarnisonssygehusetNogle syge soldater ført til sygehuset
21 03Sparkær – MønstedFuh, lille bro over å brød sammen under lastbil
21 03Sct. Nicolai Gade 14B17-årig pige faldt ind mod glasdør
23 03Hovedvej 16 I Ørum ved AfholdshotelletFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
24 03Nord for SparkærFuh, varebil mod telefonmast, ips
08 04KompagnistrædeMindre ildløs hos læderhandler, + Bv
09 04SkottenborgFuh, cyklist ud foran ZR-Viborg-ambulance
09 04Ved Viborg, Skovsborggård (?)Ladebygning faldt sammen over tærskeværk m.m.
11 04Randrup Hovedgård, Vinkelvej 141Ildløs I svinestald, børns leg med ild, + Bv
13 04Mjølnersvej 1010-årig dreng faldt på kældertrappe
14 04Frederiks, Nørregade - JernbanegadeFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran lastbil, omkom, #
14 04VejrumbroFuh, gående ung pige påkørt af cyklist
16 04Vammen – ViborgFuh, mc væltede
22 04Træningsbane ved kasernenArb, soldat faldt = en kvæstet ryg
22 04Hvorslev – VellevFuh, militær-jeep I grøften, 1 kvæstet
23 04Vester TostrupArb, mand væltet og trådt på af hest på mark
29 04ViborgMand nær kvalt under spisning
02 05Hjarbæk HavnArb, mand ramt I hovedet under losning af skib
11 05Karup – FrederiksFuh, mc mod knallert, 2 kvæstet
16 05Bjerregrav, plantageMindre skovbrand, + Bv
19 05ÅlborgvejFuh, scooter forulykkede, 2 kvæstet
19 05BorgvoldSkoledreng kvæstede foden I trækvogn
19 05MønstedArb, kvinde faldt af traktor
19 05Hald Sø14-årig dreng forskar foden under badning
21 05Digterparkens byggepladsArb, mand fik ildebefindende
23 05Sct. Mogens Gade 39Mindre kælderbrand, + Bv
01 06Hovedvej 13 syd for ViborgFuh, kvindelig mc væltede
02 06Finderupvej – KoldingvejFuh, cyklist væltede
03 06JyllandsgadeFuh, knallert mod lastbil
05 06Hald EgeFuh, mc mod knallert
08 06Viborg, NørresøZR-frømand omkom under opvisning, #
09 06Viborg7-årig dreng fik finger I klemme I dør
10 06Overlund, RandersvejFuh, 10-årig cyklende pige væltede
12 06Vejrum, Lille TorsagerArb, mand kørt over af førerløs traktor på mark
12 06Hammershøj, HviddingvejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
15 06Vorning, børnedyrskueZR med opvisning af brandslukning, 1. hjælp m.v.
15 06Kongenshus MindeparkArb, soldat røgforgiftet under naturbrand
18 06ÅrhusvejFuh, mc mod opbremsende varebil
18 06Viborg – TapdrupFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
20 06Hjultorvet61-årig mand faldt om og døde på sygehuset, #
22 06Løgstørvej ved NavntofteFuh, mc forulykkede
24 06Nørresø ved NørresøbadetZR frømænd gav opvisning ved Sankt Hans Fest
27 06Sparkær, Lille TårupArb, 17-årig dreng sparket I hovedet af hest
27 06HaldFuh, scooter væltede
29 06Ørum, Ørum MøbelfabrikArb, mand fik hånden I rundsav
29 06Sparregade – DumpenFuh, varebil mod fodgænger
01 07FoulumVoldsom regn = kældre oversvømmet
01 07Kongensbro, ÅrhusvejFuh, tankbil I grøften efter sammenstød, + ZR Thorsø
01 07KølsenKvinde ramt af lynet
01 07KlostervængetArb, mand ramt af mursten på byggeplads
01 07Marsk Stigs VejFuh, cyklende kvinde væltede
08 07Bruunshåb2-årig dreng med kvælningsanfald
13 07Karup, Viborgvej ved 21 km/mærketFuh, bil mod elmast, 2 kvæstet
13 07Viborg, JernbanehotelletArb, kvinde kvæstede armen I rullemaskine
16 07Hald Ege ved jernbaneoverskæringFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
17 07Fallesgårde11-årig dreng faldt ned fra træ
20 07Hovedvej 16 I ØrumFuh, knallert mod holdende lastbil
25 07St. Sct. MikkelsgadeKvinde fik ildebefindende på gaden
28 07GraveneFuh, knallert væltede
28 07KnudbyArb, 15-årig dreng I klemme ml. traktor og vogn
28 07Tjele, Tjele HovedgårdArb, mand I klemme under væltet traktor
28 07Frederiks, præstegårdIld I præstegård, + Bv
28 07Sjællandsgade ved nr. 13Fuh, 5-årig pige løb ud foran knallert
28 07Ved RindsholmFuh, 3 cykelryttere kørte sammen, 1 kvæstet
30 07ÅlborgevjFuh, fik hveps I øjet og væltede med knallert
31 07Ørum, Ørum AndelsmejeriArb, mand fik kogende vand over føderne
01 08HammershøjArb, mand væltet af ko
01 08Rødding – BatumFuh, knallert væltede
01 08Ekserserhuset ved RødevejArb, soldat faldt ned fra ribbe
04 08Hovedvej 16, Kvorning ved idrætspladsFuh, mc mod bil
05 08Mollerup, HulbækArb, mand på kornlæs kvæstede hovedet
06 08Daugbjerg, SejbækGårdbrand, 100 svin døde, + Falck + Bv
06 08Vammen, Fastrup5-årig dreng faldt ned fra hestevogn
14 08Viborg Kaserne – Viborg SygehusPatientoverførsel fra helikopter til sygehus
14 08St. Sct. Hansgade5-årig dreng faldt og forskar sig på mælkeflaske
18 08Sjællandsgade ved nr. 16Fuh, cyklist væltede
19 08Jernbanegade ved nr. 17Fuh, cyklist væltede
25 08Overlund, Tværvej 2Ild I trækkanal fra ovn I bageri, + Bv
25 08Sønder RindIld I varebil I garage, + Bv
26 08Nordlige ende af NørremøllevejFuh, knallert mod parkeret varebil
29 08Viborg KaserneArb, vådeskudsulykke = 19-årig rekrut dræbt, #
02 09Mønsted, KrogsgårdArb, mand faldt ned fra loft over svinestald
02 09DumpenFuh, kvinde gik ud foran cyklist, 2 kvæstet
04 09Indre RingvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran lastbil
05 09Toldbodgade, alderdomshjemKvinde faldt på trappe
05 09Børnehjælpsdagens FestpladsÆldre mand fik ildebefindende
07 09VesterbrogadeFuh, knallert mod holdende varebil
07 09Toldbodgade 4Kvinde faldt på trappe
12 09Overlund, Hovedvej 16Fuh, 6-årig pige løb ud foran bil
12 09Frederiks, Viborgvej – NørregadeFuh, bil mod traktorvogn med kartofler
14 09Fredensgade ved nr. 27Fuh, kvinde gik ud foran cyklist
15 09TingvejFuh, knallert ud foran lastbil
17 09DumpenFuh, ung pige gik ud foran mc
19 09Hovedvej 16 ca. 4 km øst for ViborgFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
21 09SparkærFodboldkamp = et benbrud
25 09Gl. Ålborgvej ved ThorsvejFuh, 2 cykelbude stødte sammen
28 09Viborg, kaserneArb, soldat faldt i ganisonsværksted
28 09FoulumFodboldkamp = et benbrud
28 09Skals, madrasfabrikken SkalmaArb, mand faldt ned fra lastbillad
29 09Møldrup, VestergadeFuh, knallert mod parkeret bil
30 09Rosenstræde – Sct. Nicolaj GadeFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
05 10Viborg, lokomotivremiseArb, mand faldt ned I smøregrav
05 10Viborg – Nørre SnedeBrugsstjålet lastbil slæbt fra Viborg til Nr.Snede
13 10Klintevej 7Arb, kvinde forskar sig på vinduesrude
14 10Koldingvej – LyngvejFuh, cyklende ung pige påkørt af mc, 2 kvæstet
16 10DumpenFuh, overhalende varebil mod knallert
17 10BjerregravVild kvie indfanget med lasso
17 10Viborg, kaserneArb, soldat faldt ned fra forhindring
19 10Karup, Sangild, MajlundgårdGårdbrand, + Bv
22 10VejrumbroFuh, cyklende kvinde væltede
24 10Jernbanegade – Sct. MathiasgadeFuh, cyklende dreng mod udspændt slæbetov
24 10Indre Ringvej ved KirkebækvejFuh, mc mod holdende lastbil, 2 omkom, # #
26 10Ålborgvej ca. Ved 5 km/stenenFuh, knallert ud foran bil
26 10Herningvej ved FallesgårdeFuh, mc påkørte gående mand
27 10VindumStormstød blæste taget af hus
27 10GothersgadeStormstød væltede port og rækværk
29 10Romlund – BollerFuh, militær-mc forulykkede, 1 kvæstet
16 11RavnstrupArb, mand mistede to fingre I jernkæde trukket af hest
17 11GraveneFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
23 11Egeskovvej ved Hald TeglgårdFuh, bil forulykkede I vejsving, 2 kvæstet
28 11Gravene 30Fuh, varebil mod butiksrude
30 11Randersvej – Sct. Ibs GadeFuh, cyklist ud foran bil, 1 kvæstet
30 11Skals ved jernbaneoverskæringFuh, mc væltede, 1 kvæstet
12 12RøddingArb, mand faldt ned fra stige og forskar sig
15 12GraveneFuh, knallert påkørt af varebil
16 12KrunderupFuh, tankbil med 18.000 l olie delvist I grøften, + ZR Holstebro + ZR Lemvig
16 12ZR Viborg d. 24 12 1959ZR kører for gamle, svagelige og ubemidlede denne aften
17 12Årthusvej – KoldingvejFuh, cyklist påkørte varebil
18 12Pølsebod ud for Hotel du NordPølseboden nedbrændte, + Bv
22 12Gravene55-årig mand sank død om på gaden, #
04 01 1960St. Skt. MikkelsgadeMand faldt på gaden
11 01Sct. Mathias Gade - SkolestrædeFuh, kvinde gik ud foran bil
18 01ZR ViborgBrødindsamling til årstidens sultne fugle
25 01GrønhøjSmeltevand oversvømmede gårdbygninger
08 02KarupFuh, lastbil mod bil, 1 kvæstet
08 02Hjarbæk Fjord ved LåstrupBil gennem fjordisen, ips
08 02TjeleArb, mand faldt = hjernerystelse
08 02FoulumFuh, cyklist væltede
08 02Kjellerup – ThorningFuh, bil forulykkede
09 02UlbjergFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
16 02Viborg Kaserne Arb, soldat faldt på feltbane = benbrud
05 03KvorningKranbilsassistance til lastbil
05 03KvorningDreng anmeldte ildløs til ZR-redder, + Bv
14 03Hovedvej 16 nær TapdrupvejFuh, mc mod holdende lastbil, 1 kvæstet
15 03Søvænget 10Sygdom, overlæge Videbech død, #
16 03Hovedvej 13 ved LysgårdFuh, 8-årig dreng påkørt af lastbil
02 04Viborg JernbanestationDreng forskar sig på rude i svingdør
09 04Nørresø ved BorgvoldZR ass, ved opsætning af vandfontæne
13 04Nørresøvej16-årig husassistent kulilteforgiftet
13 04Viborg – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
17 04Herningvej syd for ViborgFuh, lastbil mod lastbil, 1 omkom, #
19 04Ved BorgvoldFuh, cykelrytter mod færdselstavle
20 04Boyesgade – SjællandsgadeFuh, bil mod bil, ips
25 04Klosterheden PlantageZR deltog i sanitetsøvelse, + ZR Lemvig
29 04Skivevej3-årig pige fik kniv op i ganen
02 05Skivevej ved Nybrokro, FiskbækFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
06 05Dollerup, Ravnsbjergvej ved nr. 65Fuh, racercykel med 2 væltede, 2 kvæstet
14 05Grønhøj, fodboldbaneFodboldkamp = et benbrud
17 05Viborg, JernbanehotelletArb, ild i ung piges kjole i vaskehus
19 05Viborg, Statshospital, afd. MArb, mand fil el-stød på stige og faldt ned
21 05Vinkel, frugtplantage11-årig pige i roterende traktoraksel
27 05NavntoftFuh, mc forulykkede under overhaling
27 05St. Sct. Mikkels GadeGaseksplosion i fjernvarmekanal
28 05Hovedvej 16 ved KrogsgårdFuh, bil væltede i vejsving, 3 kvæstet
02 06HøgildBrændt traktor slæbt væk, + Bv
10 06Karup, Herningvej ved Karup ÅFuh, bil mod varebil, 3 kvæstet, 1 omkom, #
10 06Karup fra ovenanførte fuh – ViborgZR-Viborg-amb fik motorhavari
12 06Viborg – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
13 06Vindum ud for skolenFuh, militær-mc væltede
14 06Viborg – Århus KommunehospitalAkut patientoverførsel med 4-årig pige
14 06Stoholm – RavnstrupFuh, 16-årig cyklende pige væltede
16 06Herningvej ved FallesgårdeFuh, militær-jeep mod telefonpæl, 2 kvæstet
17 06Viborg-egnenZR stillede bil til rådighed til ældreudflugt
17 06Sparkær, Langgade syd for skolenFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
18 06HjultorvetFuh, cyklist påkørte fodgænger
21 06Løvel, HavrisvejFuh, mc uden kørekort væltede, 1 kvæstet
22 06Lindum SkovFuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
26 06Gammelstrup Hede, Birkesø19-årig dreng druknede, # , + ZR Randers
06 07Jernbanegade86-årig mand faldt på trappe
06 07Gl. Århusvej – SønæsvejFuh, cyklist ud foran mc, 1 kvæstet
06 07Sjællandsgade 12Mand faldt på bagtrappe
11 07Holstebrovej nær ViborgFuh, ko på kørebanen påkørt af varebil
11 07Løgstrup, HovedgadenFuh, 13-årig cyklende dreng mod jernstang
11 07Viborgvej nord for KarupFuh, bil mod træ og i brand, 1 kvæstet, + Bv
18 07Viborg, NørresøJolle kæntrede, 2 faldt i vandet
18 07Romlund – LøgstrupFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
23 07ToldbodgadeFuh, ung pige gik ud foran bil
25 07Dumpen – Sct. Mathias GadeFuh, kvinde gik ud foran cyklist
25 07SjørringZR gav opvisning ved børnedyrskue
30 07KvolsFuh, mand faldt af traktor under kørsel
05 08DumpenFuh, kvinde gik ud foran cyklist, 1 kvæstet
08 08Sct. Mathias G. - St. Sct. Mikkels G.Fuh, knallert mod mc, 1 kvæstet
08 08Skelhøje, TrehuseFuh, tysk bil mod vejtræ, 1 kvæstet
08 08Gl. Aalborgvej2 småpiger spiste guldregn
08 08SkalsArb, mand fik armen i selvbinder
10 08Sct.Mathias G. - St.Sct.Mikkels G.Fuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
10 08GlentevejIld i bil, + Bv
11 08Skottenborg ved gammelt vandtårnFuh, bil forulykkede, ips
12 08Nørremøllevej ved nr. 8Fuh, cyklist væltede
13 08Hovedvej 16 ved KrogsgårdFuh, udlejningsbil i grøften, ips
16 08SøvsøFuh, cyklende kvinde væltede
18 08Kvorning, Hovedvej 16 - ÅrupgårdeFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
19 08Viborgvej nord for FrederiksFuh, lastbil kørte i grøften, 1 kvæstet
22 08Holstebrovej – FalkevejFuh, bil mod svingende mc, 1 kvæstet
22 08Randersvej (Hovedvej 16)Fuh, cyklist mod knallert
22 08Resen82-årig kvinde faldt = lårbensbrud
23 08Sct. Mathias GadeFuh, 16-årig pige gik ud foran cyklist
30 08KvolsFuh, mand faldt ned fra kørende traktor
05 09Hald Ege, EgeskovvejFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
05 09ZR ViborgStationen udsat for hærværk
07 09Sct. Kjelds Gade – Gl. ÅlborgvejFuh, cyklende kvinde mod wire og væltede
09 09Hammershøj - HviddingFuh, traktor væltede i vejsving, ips
13 09Hald Ege, EgeskovvejFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet
13 09Knudby, BorupFuh, 2-årig pige kom under faderens bil, #
13 09Vinkel, VigstrupgårdArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
13 09SparkærFuh, knallert væltede i vejsving, 1 kvæstet
13 09BatumArb, mand kvæstede hånden i kraftoverføring
24 09VranumZR pumpede tilstoppede vandrør rene
28 09Kvorning NymarkFuh, lastbil mod mast og i grøften, ips
29 09DumpenFuh, cyklende kvinde væltede
04 10FiskbækIld i traktor i maskinhus, + Bv
07 10SparkærFuh, løbskkørsel, 1 kvæstet
07 10Gl. ÅrhusvejFuh, knallert mod parkeret bil
17 10ReberbanenFuh, knallert ud foran mc, 1 kvæstet
20 10Karup, Café CentrumMand fik ilebefindende i kælderrum
20 10HærupFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
21 10Kirkebækvej – Søndre RingvejFuh, cyklist ud foran bil
21 10Holstebrovej (Hovedvej 16)Fuh, 10-årig cyklende pige ud foran bil
21 10ÅrhusvejFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
26 10Overlund, Hovedvej 16 – Tapdrupv.Fuh, bil mod mælkebil og vejtræ, 1 kvæstet
28 10Sparkær – StoholmFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
31 10Århusvej ved gasværkFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
05 11Fredensgade – A.S. Ørsteds VejFuh, scooter mod lastbil, 1 kvæstet
08 11Sct. Mathias Gade90-årig mand faldt på gaden
15 11GraveneFuh, scooter påkørte fodgænger
21 11HammershøjFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
22 11Ved Stoholm12-årig dreng faldt ned fra ladeloft
22 11Grønnegade, badeanstaltKvinde gled på cementtrappe
28 11Løgstrup – HjarbækFuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet
01 12Lille Sct. Hans GadeFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
03 12Indre Ringvej – HolstebrovejFuh, cyklende kvinde mod varebil
05 12Skivevej ved Moesgård SkoleFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
05 12Sct. Jørgens V. - Ll. Sct. Mikkels V.Fuh, bil mod bil, 2 kvæstet
08 12HolstebrovejFuh, benzintankbil kørte i grøften, ips
09 12Viborg VestermarkIld i traktor ved opstart, + Bv
15 12Vestre Ringvej syd for SkivevejFuh, bil mod holdende lastbil, 1 kvæstet, 1 #
28 12Løgstrup ved nybygget skoleArb, mand faldt ned fra stillads
28 12Skivevej ved Moesgård SkoleFuh, bil i grøften ramt af bil, 3 kvæstet
29 12Hovedvej 16 ca. 10 km V for ViborgFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
31 12Løgstørvej ved LåstrupFuh, bil i grøften i glat føre, 3 kvæstet
31 12HviddingArb, førerløs traktor påkørte mand

04 01 1961Hovedvej 16 øst for HagebroFuh, bil væltede rundt i glat føre, 1 kvæstet
04 01Gråmose ved KompedalvejFuh, lastbiltog + bil i grøften, ips
06 01Hovedvej 16 vest for ViborgFuh, bil skred ind mod kostald, ips
07 01Kjellerup, VinderslevvejFuh, lastbiltog skred i grøften i glat føre, ips
07 01Kjellerup, VinderslevvejFuh, lastbil mod ZR-Viborg-kranbil, ips
10 01ÅrhusvejFuh, knallert mod scooter, 1 kvæstet, 1 død, #
13 01Karup, Bredgade ved møbelfabrikFuh, 4-årig pige kørt over af lastbil, omkom, #
16 01Sct. Ibs GadeFuh, cyklende mand væltede i glat føre
16 01Brandstrup ud for kirkenFuh, lastbil påkørte fodgænger, 1 kvæstet
16 01Viborg-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
18 01RavnstrupArb, mand fik hånden i klemme i traktor
26 01ViborgSkøjteløb = 12-årig dreng kvæstede hovedet
06 02Skivevej ved ViborgFuh, bil mod parkeret lastbil, 3 kvæstet
09 02Sct. Mathias GadeFuh, bil mod bil, ips
18 02Hovedvej 16 vest for MønstedFuh, mc uden kørekort mod tankbil, 1 kvæstet
18 02Høgild på mark3-årig pige faldt af traktor under kørsel
20 02Hovedvej 16 vest for DaugbjergFuh, varebil mod vejtræ, 1 omkom, #
21 02Savstrup Å – Viborg StiftsmuseumZR kørte gammelt mølletrug til museet
28 02Guldfaxevej, nybygningArb, mand faldt 4 m ned fra stillads
28 02AsmildArb, løbskkørsel på mark, kvinde kvæstet
28 02RønnevejArb, mand fik flygel ned over foden
02 03Marsk Stigs Vej – SøndermarksvejFuh, 6-årig dreng gik ud foran scooter
04 03KoldingvejFuh, 15-årig cyklende pige væltede
04 03NørresøZR flyttede sommerhus tværs over søen
09 03Ved RødkærsbroMand fik ildebefindende og døde, #
11 03Skivevej ( nu : Salvievej )Fuh, cyklende mand ud foran bil
13 03Viborg – Viborg SygehusSygdom, patienten død ved ankomst, #
13 03Slagterivej, oplagspladsArb, mand fik marmorplade over benet
15 03Viborg, arrestenIndsat forsøgte at begå selvmord
21 03Boyesgade – JernbanegadeFuh, cyklist ud foran varebil
21 03Holstebrovej – Vestre RingvejFuh, lastbil mod lastbil, 1 kvæstet
22 03Koldingvej ved ny viaduktFuh, lastbilanhænger rev sig løs, ips
22 03Hovedvej 16 ved 35 km/stenenFuh, cyklende pige påkørt af lastbil
23 03RogenstrupIldløs i møbelfabrik, + Bv
23 03RøddingFuh, knallert væltede i vejsving, 1 kvæstet
25 03MollerupArb, mand kvæstet af gødningspreder
25 03Ålborgvej ved KatedralskolenFuh, pige løb ud foran rutebil
27 03RandersvejFuh, cyklist ind i siden på bil
06 04Overlund, RandersvejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
10 04Ulbjerg, skole2 kvinder gasforgiftet, 1 omkom, #
12 04Hovedvej 13 ved BjerregravSoldat snublede på rabatten = hjernerystelse
14 04Gl.Århusvej – Ll.Sct.Mikkels GadeFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
18 04VeldsArb, mand i klemme under væltet traktor
20 04Viborg, militær feltbaneArb, soldat faldt = benbrud
25 04JernbanegadeFuh, 6-årig pige løb ud foran skolevogn
05 05HammershøjFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
15 05Jegstrupvej - VesterledFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
15 05Viborg, Frilufts- CampingudstillingZR havde en stand på udstillingen
28 05SkalsFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
06 06Ved LøgstrupFuh, knallert væltede, føreren omkom, #
07 06FusagerFuh, bil mod lastbil, 2 lettere kvæstet
19 06Lånum7-årig dreng fik foden i markslåmaskine
24 06Rogenstrup – KølsenFuh, knallert mod svensk bil, 1 kvæstet
16 06Ved Mønsted KalkværkFuh, 10-årig dreng løb ud foran scooter
26 06Hald EgeFuh, dreng påkørt af bil
28 06Kommenvej – SalvievejFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
29 06GrønhøjFuh, lastbil med 100 grise væltede
03 07Nybro, LundgårdsvejFuh, bil gennem autoværn og i grøften, ips
05 07KoldingvejFuh, 3 biler i sammenstød, ips
06 07Hald – Laven ved SilkeborgZR kørte 20 lammede børn til/fra spejderlejr
10 07Viborg – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
19 07Kirkebækvej, fodboldbane16-årig dreng kvæstede foden ved træning
22 07VingeArb, mand faldt af skræmt hest på mark
24 07Kirkebækvej ved nr. 108Fuh, 7-årig dreng påkørt af bil
25 07Broparken 1010-årig dreng stukket af bi i munden
03 08Hammershøj, Årup TeglværkArb, mand fik jernstang i hovedet
08 08BatumArb, mand fik læsket kalk ned over sig
09 08Hovedvej 13 ved ViborgFuh, lastbil med fisk væltede i grøften, ips
10 08Sct. Kjelds Gade ved nr. 8Fuh, sæbekassebil mod bil, dreng kvæstet
16 08Herningvej ved Guldborgland Pl.Fuh, 2 lastbiler + 1 bil i sammenstød
21 08SkalsFodboldkamp = spiller fik benbrud
21 08RøddingFodboldkamp = spiller fik benbrud
22 08H. C. Andersens Vej ved nr. 20Fuh, 11-årig cyklende pige mod parkeret bil
23 08Viborg, Cirkus BenneweizZR arrangerede cirkus for spastiker-børn
28 08Viborgvej ved gården SkaunFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
30 08Mønsted KalkgrubeMand kvæstede foden langt inde i grubegang
30 08Sct. Mathias Gade ved nr. 23Fuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
04 09Viborgvej ved FrederiksFuh, hveps i bil = kvinde faldt ud af bil
09 09Karup MarkArb, mand sparket i hovedet af ko
09 09VammenArtb, kvinde faldt på kældertrappe
11 09Hvidding – HammershøjFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
13 09GraveneFuh, kvinde påkørt i fodgængerfelt af lastbil
14 09VammenArb, mand faldt ned fra stillads ved gård
16 09Mollerup, Hovedvej 16Fuh, 77-årig mand gik ud foran bil, #
21 09Løgstørvej ved NavntoftFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
22 09Hovedvej 13 ved LoldrupFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
30 09Hammershøj - VorningFuh, scooter mod mælkelastbil, 2 kvæstet
02 10VejrumbroFodboldkamp = spiller fik benbrud
05 10Viborgvej ved FrederiksFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
11 10Navntoft, LøgstørvejFuh, bil forulykkede i vejsving, ips
17 10Marsk Stigs Vej, beholderfabrikArb, mand fik jernstykke i hovedet
17 10Sct. Mathias Gade 62Kvinde faldt på trappe
17 10ÅrhusvejFuh, knallert svingede ud foran bil, 1 kvæstet
17 10Hovedvej 13 ved LysgårdFuh, bil skred i grøften under opbremsning
18 10MønstedFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
18 10Overlund, alderdomshjemIld i loftsværelse + tagrum, + Bv
18 10ÅrhusvejFuh, cyklende kvinde ud foran taxa
22 10Hovedvej 16 ved SpangsdalgårdFuh, skolevogn kørte i grøften, 2 kvæstet
24 10Overlund, Møllevej, snedkeriIldløs i spånrum, + Bv
31 10Vridsted, Dåsbjergvej v. MøllebroFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
11 11Holstebrovej – Indre RingvejFuh, cyklende kvinde ud foran bil
17 11Sct. Mathias Gade ved konditoriFuh, cyklende mand væltede
17 11Overlund, AsmildhøjenArb, mand faldt ned fra nybygning
24 11Ans, ved Tange SkovgårdFuh, BP-tankbil i grøften i glat føre
27 11Viborg-egnenGlat føre = 20 kørselsuheld
27 11Hald Ege ved Nonbo SkoleFuh, varebil i grøften i glat føre, ips
05 12Ved ViborgFuh, Nykøbing M bil forulykkede, ips
05 12Jegstrupvej – (Vestre) RingvejFuh, militærbil mod varebil, 1 kvæstet
07 12VesterbrogadeFuh, bilist bakkede ud i forbikørende bil, ips
12 12Rødkærsbro, ÅrhusvejFuh, bil skred mod bil, 1 kvæstet
14 12ZR ViborgKDAK afholdte lygteeftersyn af folks biler
16 12Skals71-årig kvinde faldt på trappe i sit hjem
26 12RindsholmFuh, bil skred i grøften, ips
29 12Koldingvej – Marsk Stigs VejFuh, bil mod lastbil i glat føre, 1 kvæstet
29 12JernbanegadeFuh, cyklende mand påkørt af bil
03 01 1962DumpenFuh, bil skred ind i lastbil, 1 kvæstet
04 01Ved SjørupFuh, lastbil mod lastbil, ips
04 01Ukendt uheldsstedFuh, slæbt lastbil + ZR-Viborg-kran i grøften
05 01LøgstrupFuh, bil mod holdende bil, 1 kvæstet
08 01Ll. Sct. Mikkels G. - Gl.ÅrhusvejFuh, cyklende mand ud foran bil
08 01Nørremøllevej ved nr. 15Fuh, knallert mod holdende bil
12 01Jernbanegade – TrekronervejFuh, bil påkørte cyklende mand
15 01Sct. Mathias GadeFuh, bil mod taxa, 2 kvæstet
15 01Randersvej ved landbrugsskoleFuh, bil mod svingende bil, 1 kvæstet
16 01Vesterbrogade ved JyllandsgadeFuh, gående kvinde påkørt af bil
16 01VinkelFuh, bil væltede rundt, ægtepar kvæstet
16 01SparkærFuh, fodgænger ramt af cyklist, der omkom, #
17 01Løvel, HavrisArb, kvinde tabte kniv ned over foden
22 01Sct. Matthias GadeFuh, cyklende kvinde væltede
27 01Hovedvej 16 ved FædalhøjvejFuh, bil ud foran cyklist, 1 kvæstet
29 01Vestre Ringvej – (gamle) SkivevejFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
01 02Reberbanen50 liter saltsyre løb ud på vejen
02 02RødkærsbroArb, soldat ramt af løst skud i låret
04 02Kølvrå, Herningvej – Hessellundv.Fuh, cyklende kvinde ud foran bil
05 02Tapdrup, skov syd for SkovsgårdIld i træhus, 1 forbrændt, + Bv
05 02Hald EgeFuh, lastbil skred i grøften, ips
06 02Rogenstrup, SkivevejFuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
12 02Dannebrogsgade 12Storm blæste tagsten ned over gaden
13 02”Asani” trikotagefabrik, FarvervejZR kørte 49 maskiner til ”Asani”
27 02Løgstørvej i Skrikes PlantageFuh, bil mod lastbil, 3 kvæstet
05 03ViborgZR ass ved stort fastelavnsoptog/fest
08 03Skive, NordbanevejGlat føre : lastbil kunne ej forcere stejl bakke
08 03Viborg, statshospitalZR ass ved bygning af ny festsal
10 03Vestre Ringvej ved Jegstrupvej VestFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
13 03Røddingvej, DambakkeArb, mand fik træ ned over sig u. fældning
13 03Ved KjeldbjergFuh, lastbiltog kørte i grøften, ips
14 03GraveneFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
15 03ZR ViborgKDAK afholdte lygteeftersyn af folks biler
20 03Kokholm, Ingstrup ved Viborg2 ZR-folk hjalp kvinde med fødsel i hjemmet
21 03Løgstørvej ved Skals ÅFuh, lastbil mod varebil, 2 lettere kvæstet
24 03RogenstrupFuh, bil ud foran bil, 1 kvæstet
27 03Vesterbrogade – JernbanegadeFuh, cyklende ung pige påkørt af bil
31 03Mønsted, Krogsgård, Hovedvej 16Fuh, 82-årig mand påkørt af varebil, #
02 04Hald Ege, Egeskovvej v. TeglgårdFuh, bil kørte i grøften, ips.
02 04Hovedvej 16, 4 km øst for ViborgFuh, bil væltede ned ad skrænt, ips
06 04KoldingvejDyreredning, kat reddet ned fra telefonmast
09 04Sparkær, Nybroej ved Fiskbæk ÅFuh, lastbil mod autoværn, ips
13 04Viborg, statshospitalArb, mand fik skillevæg ned over sig
16 04RøddingvejFuh, kapkørsel, 2 knallerter væltede
24 04Smollerup, Flyvbjerg9-årig dreng ramt af riffelskud, omkom, #
24 04Skivevej ved RogenstrupFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet, 1 omkom, #
02 05Vestre Ringvej - (Jegstrupvej)Fuh, bil mod varebil, 4 kvæstet
04 05Tapdrup, SkovsgårdArb, mand fik tromle over sig på mark
07 05Grønnegade – SjællandsgadeFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
08 05Frederiks, Viborgvej v. 19 km/stenenFuh, knallert væltet af lastbil, 1 kvæstet
08 05Svendborg – HjarbækZR kørte lystbåd til Hjarbæk
09 05FrederiksArb, mand fik benet i gødningspreder
12 05Hovedvej 13 syd for Løvel BroFuh, bil mod opbremsende lastbil, 2 kvæstet
12 05VesterbrogadeFuh, knallert mod svingende bil
14 05Krogsgård ved MønstedGårdbrand, ZR nedskød 18 dyr, + Bv
14 05Johannes Ewalds Vej ved nr. 3Fuh, 4-årig pige løb ud foran bil, ips
15 05Kalkværksvej ved MønstedFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
17 05Guldborglund PlantageSkovbrand (muligt påsat), + Bv
21 05Karup, ViborgvejFuh, lastbiltog forulykkede u. opbremsning
23 05Ved Klostervænget 25Fuh, 5-årig pige løb ud foran scooter
26 05Hovedvej 16 ved MønstedFuh, lastbil væltede, 1 kvæstet, 1 omkom, #
28 05Nørresø29-årig mand fundet druknet, #
28 05Hobro Landevej ved VingeFuh, varebil forulykkede, ips
06 06Ved HøjslevFuh, bil mod campingvogn på smal vej, ips
09 06FrederiksFuh, cyklende kvinde ud foran bus, #
12 06Mammen – ViborgFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
19 06Lyngvej 94-årig pige kvæstede øret under leg
23 06Vinkelvej, campingplads2-årig pige reddet ud fra ild i campingvogn
28 06Viborgvej ved Signemindes KroFuh, lastbiltog i grøften, ips
02 07KarupFodboldkamp = spiller fik benbrud
02 07VejrumbroFodboldkamp = spiller fik benbrud
02 07Overlund ved Randersvej 17AFuh, 4-årig dreng løb ud foran varebil
03 07Hovedvej 16 i ViborgFuh, scooter mod varebil, 1 kvæstet
05 07BruunshåbFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
06 07Sjørslev – ElsborgFuh, bager-bil forulykkede, ips
09 07DaugbjergFodboldkamp = en kvæstet skulder
09 07Gl. Århusvej 175 (?)Ildløs i tømmerlager + Falck + Bv
10 07Ved Viborg SygehusFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
18 07KFUK-lejr i ViborgZR asssisterede ved opsætning af lejren
20 07Roum3-årig dreng ramt af le i benet
20 07Tyskland, Rendsburg – ViborgPatientoverførsel til Viborg Sygehus
25 07Løvel, Kirkedal, gårdGårdbrand, + Bv
26 07Nr. Rind, Nørreris9-årig dreng faldt ned på ladegulv
26 07HjultorvetTabt syreballon med akkumulatorvæske
30 07Rødkærsbro, Viborgvej ved SkaunFuh, hveps i bil = bil mod bil, 7 kvæstet
31 07Nauntoft12-årig dreng fik foden i slåmaskine
06 08Daugbjerg – SjørupFuh, mc mod autoværn, 1 kvæstet
06 08Sparkær, Langgade - LundgårdsvejFuh, bil mod bil i vejkryds, 1 kvæstet
06 08Gl. Århusvej ved nr. 294Fuh, 4-årig pige løb ud foran bil
06 08Engelsborg, Skivevej – LøgstørvejFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
08 08Hovedvej 16 vest for ØrumFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
11 08Marsk Stigs Vej, beholderfabrikArb, mand fik donkraft i hovedet
11 08Stadionvej ved kaserneFuh, scooter mod portstolpe, 1 kvæstet
11 08Kvorning2-årig pige kørt over af traktor på mark, ips
18 08Fælledvej ved kaserneFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
25 08Vestre Ringvej syd for SkivevejFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
27 08Viborg – Flyvestation KarupZR kørte 28 T tank til Karup, + ZR Randers
28 08Marsk Stigs Vej, beholderfabrikArb, mand fik forhammer i hovedet
28 08Viborg, kaserneArb, soldat kvæstede benet på feltbane
29 08Sjørslevvej ved Avnsbjerg GodsFuh, lastbil mod skinnebus, ips
05 09Løvskal2-årig dreng drak terpentin
05 09Dumpen – Sct. Jørgens VejFuh, mc mod svingende bil, 2 kvæstet
15 09Vejrumbro15-mdr.s dreng spiste cigaretter
18 09Islandsvej – Indre RingvejFuh, lastbil + 2 biler i sammenstød, ips
19 09Hjultorvet – Sct. Mathias GadeFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
20 09Hovedvej 13 ved BjerregravFuh, taxa kørte i grøften, 1 kvæstet
29 09Viborg – Flyvestation KarupZR kørte 30 T tank til Karup, + ZR Randers
01 10Koldingvej ved nr. 28Fuh, taxa forulykkede, 2 kvæstet
02 10Møldrup – Viborg SygehusKvinde fødte en pige i ZR-Viborg-amb.
03 10Dumpen – Sct. MathiasgadeFuh, 2 unge piger påkørt i fodgængerfelt
08 10Dollerup Mølle – LysgårdFuh, bil kørte i grøften, ips
08 10Stoholm, ØstergadeFuh, flugtbilist mod knallert med 2 drenge
12 10Hjultorvet – Sct. MathiasgadeKvinde kvæstet ved påstigning på bus
13 10Frederiks, vejkrydsFuh, cyklende mand påkørt af bil
15 10Jegstrupvej – Indre RingvejFuh, cyklende mand ud foran bil
15 10Viborgvej syd for FrederiksFuh, mc punkterede, 2 kvæstet
17 10Hovedvej 13 ved LøvelFuh, bil mod bil, 4 lettere kvæstet
17 10Hovedvej 13 ved LøvelFuh, arbejdende ZR-kranbil påkørt af bil, ips
30 10Sct. Mathiasgade ved nr. 39Fuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
14 11Århusvej ved gasværkFuh, cyklende dreng mod knallert, ips
16 11Viborg, KFUMUng mand faldt ned gennem trappeskakt
16 11Viborg, HandelsbankenArb, elektriker faldt ned fra stige
17 11BigumStråtækket stuehus nedbrændt, + Bv
19 11VinkelFuh, bil forulykkede i glat føre, + Falck
19 11TapdrupFuh, bil væltede i glat føre, ips
19 11Viborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
19 11ViborgKvinde sank syg om v. bryllup, pgl døde, #
19 11Viborg Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
21 11Viborg nær domkirken72-årig mand sank død om på vejen, #
28 11VejrumbroDyreredning, kat reddet op fra 40 m brønd
29 11ÅrhusvejMand snublede på fortov
05 12Hovedvej 16, Ørum – MollerupFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
06 12Karup, Årestrupvej 166, Østergård2 gårdlænger nedbrændt, + Bv
17 12Ved KragelundFuh, bil i grøften i glat føre, ips
20 12Viborgvej, Frederiks – KarupFuh, varebil mod telefonpæl, 1 kvæstet
22 12Ll. Sct. Mikkels GadeFuh, mand gik ud foran bil, 1 kvæstet
29 12Karup, Viborgvej 16Ildløs på 1. sal i hus, + Bv
31 12SøndersøDyreredning, fastfrosset svaneunge



Tilbage