Stege


Stationshistorie:
Stege
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 223 - 224
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Stege

Støvvasen 5
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Storegade 5
Kranvognsstation
28.10.1930 - 5.2.1933:
Niels Peter Nielsen
187Kamph & Jensen i ZR-forpagt. ifgl. avisreferat.
6.2.1933 - 12.1939:
Niels Peter Nielsen
321Niels Peter Nielsen i ZR-forpagt. ifgl. avisreferat.
Støvvasen 5
Kranvognsstation
12.1939 - 28.2.1955:
Niels Peter Nielsen
Forpagtningen ophørt før 1951, hvornår vides ikke.
Støvvasen 5
Redningsstation
1.3.1955 - 8.4.1956:
Niels Peter Nielsen
Herefter ZR
9.4.1955 - 31.12.1962:
Holger Nielsen
Historie:
Med ZR's stærke position på Falster og med deraf følgende muligheder for via Eskildstrup at kunne tilbyde effektfuld ekstrahjælp, er det klart, at man gik efter også at få en stærk position på Møn, hvor det kommunale brandvæsen bl.a. i en artikel i lokalpressen 17. januar 1936 blev kritiseret. 12. april 1937 bringer hele Møn-pressen omtale af et besøg i Eskildstrup, der nok siger et og andet om de metoder, man arbejdede med for at få kommunekontrakter i hus. Vi bringer et uddrag fra Møens Dagblad, der havde historien på forsiden - ledsaget af fem fotos: l Lørdags aflagde Repræsentanter for de mønske Kommunalbestyrelser samt Politimester Borberg og Repræsentanter for Mønspressen et Besøg Paa Zone-Redningskorpsets Hovedstation. Hensigten med Besøget var selvfølgelig at faa et Overblik over, hvad "Zonen" har at byde paa, naar Talen er om Oprettelse af et moderne Rednings- og Brandvæsen - med andre ord en Slags Studierejse. Ved Hotellet i Eskildstrup tog Zoneredningskorpsets Direktører, d'Hrr. Hare og Reinholdt Hansen, imod Gæsterne, og snart var hele Selskabet forsamlet Paa Zonens Hovedstation, hvor Dir. Reinholdt Hansen bød velkommen og demonstrerede Materiellet. Uden at gaa i Enkeltheder kan vi slaa fast, at det altsammen saa meget tiltalende ud. Man fik Indtrykket af en Virksomhed, der arbejder med al den Præcision og Fart, som man nu til Dags forlanger af et Brandkorps og Redningsvæsen. Der var Orden i Sagerne fra A til Z, og ikke mindst et Par tip-top moderne Ambulancevogne - begge Ford V 8 - vakte udelt Beundring. Man fik ogsaa forevist alt det forskellige Redningsmateriel, og Dir. Reinholdt Hansen forklarede dets Brug.........Efter en lille Visit i Dir. Reinholdt Hansens Hjem tog Selskabet hen til Zoneredningskorpsets Kontor paa Hovedgaden i Eskildstrup. Det Indtryk af Orden og Punktlighed, man modtog ved Besøget paa Redningsstationen, forstærkedes yderligere her. l de store, lyse Kontorlokaler arbejder daglig 15-16 Damer og Herrer. De tekniske Hjælpemidler, der i vore Dage letter Arbejdet paa et moderne Kontor, er her taget i Brug i fuld Udstrækning. Det er dyrt, men dejlig nemt, og det er nødvendigt for at kunne præstere det, der skal gøres paa dette Sted, hvor alle Traade i den landsomfattende Virksomhed, der hedder Z.-R., samles. Vi studerer det altsammen med lnteresse, og en af de mest interesserede blandt Gæsterne er Politimester Borberg. Han faar pludselig Lyst til at prøve, hvorledes Z.-R. klarer en Brandudrykning. Derfor tager han Telefonen, forlanger "Zonen" og melder, at Byens Jernbanestation brænder ! Der gaar næppe et Minut - saa lyder Motorsprøjtens kendte Signalhornstoner gennem Byen, og Brandsprøjten kører op foran Stationsbygningen. Paa Sekunder er alt klart til, at Sprøjten kan sende sine Vandstraaler mod de - heldigvis indbildte Flammer. Det var en rask Udrykning, og Prøven blev klaret med Glans. Hotellet i Eskildstrup har en hyggelig, jovial Vært, Hr. Jacobsen. Efter at have været præsenteret for hans "kolde Bord" med tilbehør kan vi garantere, at det er noget af det bedste, der kan opdrives. Naar der som i dette Tilfælde hersker en fornøjelig Stemning ved Bordet, forøger det jo Charmen ved det hele. Da Bordets Glæder var nydt saa længe, at de ikke mere havde Tiltrækningskraft, fik man som Afslutning paa Besøget den Oplevelse at se en Katastrofe-Udrykning. Det er virkelig et imponerende Syn, selv om det maaske nok kunde fremkalde en Anelse af Uhyggestemning, skønt det jo kun drejede sig om en Demonstration. 7-8 af Zonens Udrykningsvogne kom susende ned gennem Gaden. De stærkt lysende Projektører, de gule Udrykningsflag, Sirenernes ulykkesvarslende Tuden - altsammen var det, som det vilde forme sig, hvis der en Aften pludselig blev meldt, at nu var der virkelig sket en Katastrofe.....
Forinden havde Falck vist interesse for at etablere sig på Møn og 5. juli 1937 meddelte avisen, at Falck havde afgivet konkret tilbud. 31. august 1937 oplyser Møens Dagblad, at Falck havde fået kontrakt med Stege Kommune om brandslukning, men ikke om sygekørsel, og at de andre kommuner på Møen fandt Falcks pris for høj. 8. december 1937 foretog ZR et nyt korstog, idet man kørte rundt og demonstrerede en ny sprøjte, men alligevel tabte ZR slaget, og 15. juli 1939 kunne Falck indvie komplet brand- og redningsstation i Stege. ZR havde i de første år ikke nogen ambulance i Stege, idet man allerede 4. oktober 1930 indgik aftale med Møns Sygebil om kørsel og gensidig bistand. Denne ordning holdt til Møns Sygebil ophørte 31. marts 1955. I museets arkiv findes rapporterne for udførte sygeture i 1938.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Holger Nielsen ansat ved Falck-Zonen som redningsfører.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal175534829727784

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947349Dodge 1950519Pumpe Opel Olympia 1940321
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Møns Museum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Stege

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
STEGE
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
23 12 1938MønSnekaos = mange assistancer
08 04 1939GrønsundvejUdbrændt bil slæbt væk
12 05SproveGård nedbrændt
15 08Møn3 x dyreredning
15 08Møn2 x assistancer til biler
18 09RøddingeArb, mand faldt i ajlebeholder
18 10KosterMotorhavareret bil slæbt væk
18 10TjørnemarkDyreredning
11 11Stege ved VandværksbakkenFuh, bil mod lastbil
26 01 1942MønMange bilassistancer de seneste dage
20 05Dronning Alexandrines BroArb, tømrer faldt ned fra broen og druknede, Død
03 09 Dronning Alexandrines BroArb, arbejder faldt 20 m ned, overlevede
23 11 1943Maglemosen (?)2 vilde kvier indfanget
01 07 1944TjørnemarkeDyreredning
31 07Klintholm HavnDyreredning
06 10StoregadeButiksrude knust
18 11Stege HavnVoddragning efter mulig druknet ung mand
15 01 1946Lendemarke, StøvvasenOversvømmelse i firmakælder
10 07DamsholteFuh, lastbil kørte i grøften
13 07Møn - de sidste par dageAdskillige dyreredninger
23 08RåbyDyreredning
23 08MarienborgDyreredning
21 09Bogø Færgen "Gudrun"Lastbil væltede på færgen
21 01 1947TjørnemarkFuh, bil mod vejtræ
24 01BogøArb, fik træ over sig ved træfældning #
27 01HjertebjergFuh, bil skred ud og ned i grøft
29 03Sydsjælland (?)Gård stærkt ramt af oversvømmelse
10 11Falcksvej - UlvshalevejFuh, 2 biler stødte sammen
18 05 1948Møns Klint, HunosøgårdEl-pumpen svigtede, ZR stillede pumpe til rådighed
27 05HjertebjergVild kvie indfanget
28 05MønFlere urene brønde oprenset
28 05Damsholte, Mareinborg GodsDyreredning
28 05RåbylilleDyreredning
10 07Borre SømoseTraktor sank dybt ned i mosen
06 09Kostervig, kanalDyreredning
06 09LendemarkHul i vandslange = vand i kælder
25 09MarienborgDyreredning
27 09AskebyFuh, lastbil kørte i roeaffaldskule
30 09KeldbylilleDyreredning
06 10KlinteskovenFuh, lastbil med blokvogn kørt fast
07 10BogøVild kvie indfanget
27 12Ved StegeFuh, bil i grøften
24 01 1949KraneledFuh, bil kørte i grøften
29 01Damsholte ved præstegårdenFuh, bil mod lastbil
07 02TåstrupDyreredning
07 03Ved Møns KlintBil kørte fast i glat føre
25 05Marienborg GodsDyreredning
27 05UlvshaleTuristbus kørte fast i mosejord
20 07Stege SukkerfabrikLastbil kørte fast i kalkgrav
02 08Lendemarke10 T vejtromle sank ned i vejen
06 09HjelmDyreredning
08 09Stege Sukkerfabrik3 x fastkørte lastbiler i fabrikkens kalkgrav
26 09KlinteskovenFuh, bil kørte i grøften
17 10KeldbyFuh, bil kørte i grøften
05 11Stege SukkerfabrikHavareret lastbil slæbt væk
07 12Lille BissingeFuh, bil kørte ind i have
06 05 1950Klintholm HavnGrundvandet trængte op i kælder
08 05KeldbyHavareret bil slæbt væk
08 05StøvvasenLastbils belæsning forskubbede sig
29 07Stege, StoregadeBeruset lastbilfører overgivet til politiet
02 08Katrinedal ved StegeFlere personer angrebet af bisværm
07 08Møns Klint, LangebjergvejFuh, bil i grøften
07 08Grønved SkovFuh, bil i grøften
10 08HegnedeZR skubbede husmur på plads (6 tommer)
15 08KosterHavareret beboelsesvogn slæbt væk
16 08MønDyreredning
17 08Elmelunde, TeglværksgårdArb, traktor kørte i grøft på mark
21 08KeldbyDyreredning
23 08SømarkeDyreredning
23 08TjørnemarkeDyreredning
25 08MønVoldsomt regnskyl = mange vandskader
05 09BorreForgiftet brønd pumpet tør for vand
09 09ÅlebækDrænledning tilstoppet
12 09Møns Klint, SommerspiretKlatrer måtte reddes op fra klinten
15 09Røddinge3 børn styrtede ned gennem loftslem
04 11RøddingeFuh, lastbil i fare for at styrte i brønd
08 11KosterFuh, bil kørte i grøften
10 11KostervejFuh, lastbil kørte i grøften
04 12MønGlat føre = assistance til 7 køretøjer
18 12SømarkeFuh, bil væltede i grøften i galt føre
18 12TostenæsFuh, bil væltede ned ad skrænt
23 12ElmelundeFuh, lastbil kørte i brønddæksel
30 12MønFuh, lastbil i grøften
30 12Ved NebleHavareret traktor slæbt væk
10 01 1951Damsholte, MarienborgTraktor kørt fast i blød jord
24 01NebleFuh, bil kørte i grøften
27 01KlinteskovenDyreredning
08 02Fanefjord SkovDyreredning
14 02Nørre Vestud, KildegårdFastkørt traktor
10 03KeldbyHavareret lastbil slæbt væk
15 03RåbylilleFuh, bil i grøften
19 03StegeVand i kælder
19 03BogøVand i kælder
20 03Ved BorreZR-kranvogn sneede inde i Borre
27 03RåbylilleFuh, bil mod bil
09 05BusemarkeBliktag i fare for at falde ned
28 05Koster ved FærgegårdenLillebil udbrændt, ZR + Falck Stege
31 05VindebækDyreredning
11 06RåbylilleDyreredning
13 06UllemarkeDyreredning
16 06Koster, Koster VigDyreredning
20 06Tjørnemarke - Tranemosegd.Fuh, bil mod lysmast, ZR + Falck
30 06SvensmarkeDyreredning
17 07MandemarkeVand trængte 1 m op i kælder
25 07UllemarkeDyreredning
04 08RåbylilleDyreredning
06 08Borre, LangemosegårdForurenet brønd pumpet tør for vand
16 08KeldbyDyreredning
20 08Marienborg - Store LindFuh, bil væltede rundt og ind på mark
23 08ÅlebækBrønd tømt for forurenet vand
23 08RåbylilleDyreredning
30 08UllemarkeDyreredning
01 09Damme KobbelFuh, bil mod lastbil
17 09Koster - TjørnemarkeFuh, mc med sidevogn væltede
27 09Tjørnemarke, HvidebjergArb, traktor skred i grøft under pløjning
02 10KlinteskovenFuh, bil tæt ved at vælte ud over skrænt
08 11Stranden ved NordfeltStrandet fiskerbåd trukket fri fra revle
22 11BusemarkeBrønd med forrådnet vand pumpet tør
13 12Tjørnemarke - StegeFuh, bil i grøften
20 12Bissinge - StegeFuh, roevogn kørte i grøften
05 01 1952PollerupForurenet brønd pumpet tør
12 01Støvvasen ud for ZRFuh, bil mod bil
30 01ElmelundeFuh, bil mod rutebil
31 01Stege, UlvshalevejFuh, bil væltede 30 m ind på en mark
11 02MønSnestorm = mange kørselsuheld
12 02ÆbelnæsBrændt bil i snedrive slæbt væk
28 02Råbymagle, KobbelgårdFastkørt traktor
28 02Hårbølle, MøllebjerggårdForurenet brønd pumpet tør
06 03ØstermarkDyreredning
21 03RåbylilleDyreredning
28 03ÆbelnæsFuh, bil i grøften i glat føre
05 04Lille Bissinge, FrenderupgårdZR assisterede ved træfældning
09 04SproveFastkørt traktor
24 04SpejlsbyForurenet brønd pumpet tør
14 05ØstermarkForurenet brønd pumpet tør
21 05BorreDyreredning
03 06LangebækFuh, bil ramte bil ved overhaling, + ZR Vordingborg
07 06KlintholmDyreredning
11 06VindebækDyreredning
12 06Damsholte, MarienborgDyreredning
23 06MønRegnvejr = flere biler med startvanskeligheder
23 07BorreForurenet brønd pumpet tør
28 07Damsholte, MarienborgDyreredning
12 08KeldbyDyreredning
23 08Bogø, VestergårdDyreredning
29 08Keldby, moseDyreredning
02 09MønDyreredning
11 09TjørnemarkeFuh, traktor med anhænger væltede i grøften
13 09Hjelm, BavnehøjgårdDyreredning
20 09ÅlebækForurenet brønd pumpet tør
02 10ElmelundeDyreredning
17 10Stege - UlvshaleFuh, lastbil skred i grøften
30 10Store DammeVandfyldt kælder pumpet tør
12 11NebleFuh, traktor tabte et hjul under kørsel
17 11TøveldeFuh, lastbil mod lastbil
03 12Stranden ved NordfeltFiskerbåd strandede
03 12RåbyDyreredning
08 12KosterFuh, bil og lastbil i grøften i glat føre
16 12KosterFuh, lastbil kørte baglæns i grøften
16 12HjertebjergFastkørt traktor
18 12AskebyFuh, 12-årig cyklende dreng væltede i glat føre
18 12AskebyFuh, bil mod rækværk i glat føre


03 01 1953Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, bil fra Møn mod træ, slæbt hjem til Møn
03 01KosterFuh, bil skred ud og ramte en bardun
22 01TjørnemarkeFuh, lastbil i grøften
22 01BissingeFuh, bil i grøften
14 02ÆbelnæsBil fastkørt i snedrive
25 02MønTøvejr = flere forurenede brønde
16 03BogøFodboldkamp = spiller kvæstet
18 03Nørreby, KildegårdFastkørt traktor
04 04TjørnemarkeFuh, bil mod bil
13 04TøveldeDyreredning
20 04RåbylilleMergelgrav pumpet tom for vand
02 05Damsholte, GrønsundvejFuh, bil kørte i grøften
22 05MaglebyDyreredning
22 05Rydsbæk, StrandskovUndsluppen kvie søgt med hunde
06 06Råby SøDyreredning
26 06PollerupDyreredning
03 08SproveDyreredning
06 08Koster, KostervigDyreredning
10 08Sønder VestudFragtmandsbil brændte under kørsel, + Falck
19 08Klintholm, Store GeddesøDyreredning
15 09MaglebyDyreredning
07 10ØstermarkForurenet brønd pumpet tør
13 10RåbylilleDyreredning
23 10Keldby, MaglemoseDyreredning
06 11KeldbymagleIld i mc under kørsel, + Falck
20 11Ved Marienborg, moseDyreredning
21 11NordfeltTransport af gravemaskine
22 12KalvehaveFastkørt lastbil
01 01 1954StubberupFuh, bil i grøften
04 01Kysten ved NordfeltHøjvande = 2 fiskerjoller halet væk fra kysten
05 01Nørre FrenderupStorm = tag over udbygning ved at blæse ned
05 01MønHøjvande = 5 vandfyldte kældre pumpet tørre
07 01Damsholte, MarienborgDyreredning
21 01ÆbelnæsDyreredning, bistade blæst i mosehul
27 01Store DammeFuh, bil i grøften
01 02MønFlere autohjælps-assistancer
08 02SvensmarkeFuh, mc mod svingende bil
08 02BissingeLandbetjentens bil kørte fast i snedrive
22 02Damsholte, MarienborgStor vandbeholder pumpet tør
23 02FanefjordMotorhavareret bil slæbt væk
03 03MønGlat føre = 4 biler + 1 traktor i grøften
12 03RåbylilleFuh, bil i grøften
12 03RådhusgadeFuh, bil tabte et forhjul under kørsel
16 03Liseby, StrandskovFastkørt lastbil
26 03BusemarkeZR rekvirerede sporhund = tabt ur blev fundet
09 04ÆbelnæsForurenet brønd pumpet tør
09 04HegnedeHavareret ølvogn slæbt væk
17 04Ved PollerupFuh, bil i grøften
25 04Ud for ZR StegeFuh, cyklist væltede
03 05BorreZR assisterede ved skoning af hest
04 05Store LindForurenet brønd pumpet tør
13 05Møn3 dyreredninger
15 05ÆbelnæsFuh, bil tabte et baghjul under kørsel
21 05BorreDyreredning
24 05ØstermarkDyreredning
28 06BorreDyreredning
01 07RåbylilleFuh, bil mod vejtræ og ind på mark
12 07HjertebjergDyreredning
12 07Ved Klintholm HavnDyreredning
20 07Ved StegeLivredningsdemonstration
20 07Æbelnæs, ÆbelnæsvejFuh, bil i grøften
27 07Keldbymagle, MaglemosenDyreredning
09 08Ved Møns KlintFastkørt og havareret bil
09 08Spejlsby, MaglemoseArb, gravko skred i mosen
13 08Sønder FrenderupFuh, traktor i grøften ved Stærborggård
14 08Ulvshale, skovFastkørt lastbil
16 08StubberupDyreredning
16 08UdbyFuh, bil i grøften
30 08MønHavareret bil slæbt til Nykøbing F.
30 08Stege, GåsetorvetReklameskilt ved at blæse ned
11 09BogøDyreredning
20 09SproveStormstød væltede husgavl
20 09Råbymagle, KobbelgårdDyreredning
27 09Råbymagle, KobbelgårdDyreredning
20 10NebleFastkørt traktor
04 12Sømarke, SortsøFastkørt traktor
13 12RåbylilleFastkørt traktor
14 12Askeby, NylukkevejVandfyldt kælder
18 12StubberupFastkørt traktor
23 12Ved NordfeltEt par småbåde trukket væk fra stranden
28 12NebleFastkørt traktor
31 12MønDyreredning
03 01 1955ÅlebækFuh, lastbil i grøften
05 01ElmelundeFuh, bil kurede ned i mødding
06 01Lendemarke, KostervejFuh, bil i grøften i glat føre
12 01Hårbølle ved BrøndegårdFastkørt lastbil på strandbredden
14 01 MønFlere biler med startvanskeligheder
14 01RåbylilleStormstød ødelagde stråtag på beboelseshus
17 01MønSnestorm = en del kørselsuheld
22 01MønSnefygning = nogle kørselsuheld
26 01Gl. KalvehaveFuh, bil mod telefonpæl
01 02Ved StegeHønsehus oversvømmet af smeltevand
16 03Store LindFuh, ølbil tabte et baghjul under kørsel
18 03Fanefjord Skov2 fastkørte lastbiler
22 03HårbølleDyreredning
28 03LangebækFuh, Møn-bil kørte i grøften
29 03Klintholm HavnFastkørt lastbil
29 03BorreFastkørt kreaturlastbil
29 03Møn - Nykøbing F.Bugsering af lastbil til Nykøbing
01 04EgeløkkeFuh, kævlevogn kørte i grøften
06 04Ved Fanefjord SkovFuh, sættevogn kørte i grøften
12 04Liseby, StrandskovFastkørt lastbil med trækævler
14 04Pollerup, PollerupgårdArb, traktor kørte i grøft på mark
14 04Borre, LangemosegårdBrønd pumpet tør
15 04Pollerup, PollerupgårdArb, traktor i grøft på mark
15 04StubberupArb, traktor i grøft på mark
16 04SproveLastbil kørte fast i brønddæksel og væltede
16 04MønFlere fastkørte traktorer
21 04Råbylille2 traktorer kørte fast
25 04RåbymagleDyreredning
26 04Neble, FrenderupgårdFastkørt traktor
30 04Keldbylille2 fastkørte traktorer
03 05 StrandskovFastkørt lastbil
07 05LangebækDyreredning
07 05HjelmTraktor kørte i ensilagebeholder
10 05UllemarkeFastkørt traktor
16 05UlvshaleFastkørt bil på campingplads
17 05Elmelunde ved Teglværksgd.Fuh, ny VW-militærbil mod vejtræ
20 05Ved Møns KlintTuristbus punkterede på 2 hjul
21 05Store KlinteskovFuh, lastbil kørte i grøften
21 05RåbylilleFastkørt traktor i mose
24 05BorreFastkørt traktor
24 05Ved Klintholm HavnFastkørt varebil
28 05Stege, GrønsundvejIld i hjul på lastbil
31 05HjertebjergFuh, mc brød sammen under kørsel, ips
31 05Ved sukkerfabrikkenFastkørt bil ved kalkbassinerne
31 05Liselund - HunosøgårdFuh, bil i grøften
01 06RåbylilleVild kvie aflivet
02 06KosterForurenet brønd pumpet tør
13 06Store LIndDyreredning
15 06Busemarke - OrehovedHavareret lastbil slæbt til Orehoved
20 06StensvedDyreredning
22 06Lille Bissinge, FrenderupgårdDyreredning
27 06Store KlinteskovFuh, havareret bil påkørt af scooter, ips
04 07ÆbelnæsFuh, lastbil med køer i grøften
06 07Stege - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
06 07MarienborgOversvømmelse ved ladebygning
07 07Tjørnemarke, Tranemosegd.ZR ass. ved flytning af stor sten
07 07Bissinge, HoltegårdZR ass. ved fældning af stort træ
08 07TostenæsForurenet brønd pumpet tør
09 07MønMange forurenede brønde efter kraftig regn
09 07KeldbymagleFuh, lastbil bakkede ind i bil
11 07MønMange turister = flere biler med motorhavarier
15 07UllemarkeFuh, varebil i grøften
20 07Keldby, MaglemoseDyreredning
23 07Greve Strand ved KøgeFuh, mønsk bil forulykkede og slæbt til Møn
23 07TorpeFuh, bil i grøften
23 07Møn2 svenske biler motorhavarerede
25 07Koster VigDyreredning
27 07Borre, KildegårdFastkørt traktor
08 08Mark ved MarienborgArb, traktor væltede ned i mose
10 08Store LindFastkørt lastbil
11 08UlvshaleFastkørt varebil + fastkørt bil
15 08RåbylilleZR placerede stor brøndring over brønd
15 08Store KlinteskovHavareret scooter slæbt væk
16 08PollerupFuh, militær-jeep mod bil
16 08OddermoseDyreredning
20 08Nørre VestudFastkørt traktor
22 08PollerupFuh, lastbil i grøften
27 08Restaurant SkydevængetHærværk = flere biler punkteret
27 08TjørnemarkeFuh, overlæsset campingvogn brød sammen
07 09Stege SukkerfabrikLastbil kørt fast i kalkslam
09 09TjørnemarkeDyreredning
14 09KlintholmDyreredning
17 09Store DammeFuh, varebil påkørte en rulle pigtråd
23 09UllemarkeDyreredning
23 09ÅlebækDyreredning
28 09Borre SømoseDyreredning
04 10StoregadeTraktor punkterede under kørsel
05 10MønEt par fastkørte traktorer
07 10Klintholm GodsDyreredning
08 10BogøBrønd pumpet tør
10 10Klintholm GodsDyreredning
14 10Ud for Rødkilde HøjskoleFuh, roevogn tabte baghjulene under kørsel
14 10RåbymagleFuh, påhængsredskab kørte i grøften
15 10Støvvasen ud for ZRFuh, bil ud foran bil
17 10Store DammeArb, lastbil skred ned i affaldskule
19 10Lille DammeFastkørt roevogn
20 10MønEt par nødstedte motorkøretøjer
26 10DamsholteFastkørt traktor
26 10Store DammeFastkørt traktor
01 11NebleFuh, traktor i grøften
05 11Lille BissingeFuh, roevogn brød sammen under kørsel
14 11Møn - København2 havarerede biler slæbt til København
18 11StegeSalgschauffør fik ildebefindende
21 11StegeFodboldkamp = spiller kvæstet
25 11Møn - FakseTuberkulosestationsvogn slæbt hjem til Fakse
01 12NylukkeForurenet brønd pumpet tør
01 12NørrebyHavareret lastbil slæbt væk
01 12BogøHavareret olietankbil slæbt til Vordingborg
03 12Klintholm HavnAfløb fra ålebassiner forstoppet
08 12Grønved SkovFuh, varebil i grøften
08 12NylukkeFuh, stationcar kørte i grøften
08 12ÅlebækFastkørt kævlevogn
09 12TjørnemarkeHavareret lastbil slæbt til sukkerfabrikken
12 12TjørnemarkeFuh, bil i grøften
15 12Bogø25 m høj lynafledermast i fare for at vælte
17 12MønFuh x 3 = 3 biler i grøften
22 12Klintevej, Sønder VestudLastbiltog kunne ej forcere lang bakke
23 12RødkildevejFuh, bil i grøften
30 12UlvshaleArb, lastbil væltede under lastning af sten
30 12RåbymagleFastkørt traktor
10 01 1956BusemarkeFuh, bil i grøften
10 01UdbyFuh, bil i grøften
12 01Kostervej ved Hvidebjerggd.Fuh, mc mod parkeret lastbil
13 01UlvshaleFuh, traktor i grøften i skov
13 01UdbyFuh, ølbil kørte i udgravning
19 01MaglebyStormstød væltede ladeport
25 01Busene ved StengårdHavareret jeep nær væltet ned ad skrænt
25 01MønSnefald = flere fastkørte køretøjer
30 01Stege HavnTransport af tunge kabelruller til havnen
03 02Vindebæk og Damsholte2 motorhavarerede lastbiler med sneplove
08 02StubberupFuh, sneplov kørte i grøften
08 02AskebyHavareret sneplov slæbt væk
11 02HjertebjergArb, person beskadigede et øje
20 02MønVoldsom snefald = en del fastkørte biler
29 02RåbylilleFuh, lastbil i grøften
29 02ElmelundeFuh, sneplov kørte i grøften
01 03Kraneled - MandemarkeFuh, bil i grøften
01 03MønFuh, sneplov i grøften
07 03GrønsundvejFuh, varebil i grøften
07 03HjertebjergFuh, bil kørte i branddam
08 03SpejlsbyFuh, bulldozer mod el-ledninger = husgavl ødelagt
08 03HjelmFuh, 2 biler i grøften
08 03UdbyFuh, bil i grøften
14 03Nørre FrenderupFastkørt traktor på mark
16 03Ved LiselundFastkørt bil
20 03BogøVindstød væltede et hønsehus
23 03StoregadeFuh, bil mod svingende rutebil
10 04Strandskov ved RydsbækFuh, kævlevogn væltede
11 04HjelmFastkørt traktor
23 04Store DammeFastkørt traktor
28 04RåbylilleFastkørt lastbil ved lade
30 04BuseneDyreredning
01 05MønEt par dyreredninger
02 05BogøHest måtte aflives
03 05Ulvshalevej ved HegningenFuh, hestevogn kørt fast i rabatten
08 05ØstmønNy brønd pumpet tør
08 05Ulvshale - HvidkildegårdBugsering af en havareret traktor til gården
09 05BogøDyreredning
15 05HegningenFuh, vogn med kævler væltede
17 05Stege, NymarksvejHavareret kævlevogn
26 05UlvshaleFastkørt traktor
23 06Magleby AlderdomshjemBulldozer sank i blød jord ved udgravning
02 07MønAdskillige biler med motorhavarier
03 07UlvshaleFuh, bil i grøften
04 07MønVoldsomt tordenvejr = mange oversvømmelser
12 07Stranden ved HjelmUvan voldsom kvie blev nedskudt
12 07VollerupDyreredning, so faldt i brønd
18 07Landsled HuseFastkørt traktor i grusgrav
25 07Keldbymagle, MaglemosenDyreredning
25 07Pederstrup - LovFuh, mc mod telefonpæl, mc'en omkom, #
17 08Magleby, Klintholm9-årig dreng faldt ned fra træ
31 08RøddingeDyreredning
03 09BusemarkeArb, kvinde faldt ned fra kornlæs på mark
13 09Østersøen ved Busene HaveBil bakkede ud i vandet og sad fast
14 09ØstermarkKvinde faldt på trappe
19 09Hårbølle, MøllebjerggårdFastkørt traktor
22 09StegeProfessor Tribinis datter sad fast i stålring
24 09LilleskovFastkørt bil
29 09ØstermarkLøbsk vindmølle
03 10EgeløkkeFuh, traktor tabte hjul under kørsel
03 10Møn3 motorhavarerede biler slæbt væk
03 10Mern, HøvdingsgårdBrønd pumpet tør
04 10Store Klinteskov2 fastkørte lastbiler
06 10MønBilist kørte tør for brændstof
16 10HjelmFuh, bil væltede rundt, ips
16 10DamsholteFastkørt traktor med anhænger
22 10BuseneDyreredning
30 10Neble, roemarkFastkørt traktor
31 10 UllemarkeOversvømmet svinestald
31 10HovmarkenFastkørt bulldozer
31 10HjertebjergFuh, bil i grøften
08 11Langebæk, LangebækgårdArb, mand fik hånden i roesnitter
10 11Askeby - Nykøbing F.Transport af 6 T fræser til Nykøbing F.
19 11TostenæsFuh, bil forulykkede, + Falck
23 11UllemarkeFuh, traktor kørte i grøften
26 11MønFastkørte: 2 traktorer, 2 biler, 1 gødningspreder
27 11HårbølleFuh, lastbil med 9 T affald væltede
27 11Hegningen, TeglværksgårdArb, kreaturvogn kørte ud over skrænt
29 11Keldbylille - Tåstrup Fuh, cyklende pige væltede ind i ZR-ambulance
05 12MønFastkørt traktor + fastkørt traktorvogn
11 12MønFuh, traktorvogn tabte 2 hjul under kørsel
13 12Busemarke, Søndergård3 traktorer foran påhængsvogn kørte fast
17 12Ved Store LindFastkørt lastbil
18 12Næstved-egnenMange fastkørte køretøjer, ZR Stege assisterede
19 12RåbylilleFastkørt traktor
23 12UlvshalevejFuh, bil i grøften
29 12Ved TjørnemarkeFuh, lastbil mod vejtræ
01 01 1957Kalvehave HavnFiskerkvase sprang læk og sank
01 01Ulvshale – HovedskovFuh, bil mod vejtræ
09 01ElmelundeFastkørt traktor
09 01ÆbelnæsFastkørt traktor
29 01KarensbyFastkørt lastbil med 12 T kævler
08 02VindebækForurenet brønd pumpet tør
08 02BogøForurenet brønd pumpet tør
11 02Grønved SkovFuh, lastbil kørte i grøften
11 02Stranden ved UlvshaleFastkørt bil
11 02BogøDyreredning
11 02UlvshaleFastkørt bil på skovvej
19 02Ulvshale3 fastkørte køretøjer
20 02Busene ved StengårdFuh, militær-jeep mod lastbil
21 02Ved Klintholm HavnTraktor med vogn kørt fast i vandkanten
02 03StøvvasenFuh, knallert væltede
05 03Røddinge2 brønde pumpet tørre
12 03KobbelvængetArb, mand i udgravning fik trillebør i hovedet
16 03SproveFastkørt traktor på mark
25 03MønStorm = 4 stormskader
28 03NylukkeFastkørt lastbil med kævler
29 03Damme KobbelArb, lastbil skred ned i udgravning
06 04KeldbylilleFuh, bil tabte et forhjul under kørsel
12 04NebleFuh, lastbil tabte et forhjul under kørsel
24 04BogøDyreredning
24 04Mern – Stege Møn-bil bugseret til Møn (den kom fra Fredericia)
13 05Ved HunosøgårdFuh, førerløs bil kørte ned i sø
25 05Fanefjord SkovFuh, lastbil i grøften
28 05KoksebyDyreredning
11 06Ulvshale, campingpladsVandmangel = ZR pumpede nyt vand i brønd
13 06Magleby – SømarkeFuh, isbil kørte i grøften
13 06KosterFuh, bil kørte ind i hvedemark
14 06Næstved – Stege DyrskuepladsZR transporterede udstillingsvogn til Stege
19 06LisebjergDyreredning
01 07MaglemoseDyreredning
11 07KosterDyreredning
15 07Bogø By – NybyFuh, lastbil mod mc, ips
19 07ElmelundeZR vandede tørre græsmarker
20 07BogøFodboldkamp = brækket nøgleben
26 07Råbymagle, moseDyreredning
27 07Huno Sø, campingpladsForurenet brønd pumpet tør
02 08Stege, Fagenes FestZR deltog i festlighederne
06 08Huno Sø, campingpladsForurenet brønd pumpet tør
09 08UllemarkeKorn på loftet = sammenstyrtningsfare
10 08UlvshaleZR halede kæntret jolle på land
12 08DamsholteMand blev syg under bilkørsel
26 08VandværksbakkenFuh, bil i grøften
31 08AskebyFuh, bil mod vejtræ og væltede rundt
02 09HjelmFuh, bil mod bil, ips
23 09RydsbækDyreredning
07 10SproveDyreredning
03 12Strandskov ved LisebyFastkørt lastbil
12 12NørrebyFuh, lastbil i grøften
12 12NørrebyArb, gødningsspreder væltede i mødding
16 12Lille DammeFuh, sneplov kørte i grøften
16 12ÆbelnæsFuh, sneplov kørte i grøften


08 01 1958Ved NordfeltHøjvande = ZR trak et par båe på land
08 01MønSneglat = flere kørselsuheld
20 01UdbyStorm = tv-antenne i fare for at falde ned
07 02Klinteskoven ved Store GeddesøZR ass. ved fældning af store bøgetræer
10 02KeldbyVentilationshætte ødelagde staldtag
12 02Ny Borre, LangemosegårdRegnvand truede med oversvømmelse
12 02Hårbølle, MøllebjerggårdPræmiehest blev syg og døde
14 02KosterTøbrud = vandfyldt hvidkåls-kule
15 02Klinteskoven ved Store GeddesøZR ass. igen ved fældning af store træer
18 02Koster Vig og Frenderupgård2 fastkørte traktorer
24 02Ved NybøllegårdFuh, bil væltede rundt, ips
25 02Ved KosterFuh, varebil i grøften i glat føre
28 02Hårbølle og Røddinge2 fastkørte sneplove
02 04HårbølleDyreredning
05 04MønHavareret bil slæbt væk
05 04Store KlinteskovSneglat = nogle kørselsuheld
08 04Stege, StrandvejFuh, bil mod autoværn, ips
28 04RåbymagleFastkørt bil i pløjemark
08 05TjørnemarkeDyreredning
19 05Ny Borre, LangemosegårdDyreredning
31 05StrandskovFuh, bil påkørte træstamme
05 06KosterFuh, bil mod vejtræ, ips
04 07ÅlebækDyreredning
18 07Ved StegeStormstød blæste udhus ud på mødding
19 07UlvshaleStormstød væltede træ ned over sommerhus
28 07Fanefjord SkovFuh, mc væltede i skoven
14 08Råbymagle, KobbelgårdFastkørt traktor
30 08BorreFastkørt lastbil på mark
15 09Keldbymagle, MaglemoseDyreredning
17 09UllemarkeIndfangning af kælvekvie
02 10Bissinge, moseDyreredning
13 10Pollerup – RåbylilleFuh, bil mod vejtræ, ips
20 10Kostervej ved TjørnemosegårdFuh, mc forulykkede
30 10LangebækFuh, bil i grøften, ips
07 11MønFlere assistancer til havarerede roevogne
10 11KorsørFuh, Stege-bil slæbt hjem til Stege
21 11Ved KøgeFuh, Bogø-bil slæbt hjem til Bogø
21 11KeldbylilleArb, traktor væltede på mark
21 11MaglebyFuh, roevogn tabte et hjul under kørsel
06 12HjertebjergArb, traktor væltede ned ad skrænt, ips
08 12Støvvasen, ”Møns Elektroværksted”Gaseksplosion, bygning kollapset, 1 kvæstet
11 12TåstrupDyreredning, hest faldt i grøft
22 12Ved KlintholmFuh, bil og landbrugsvogn i grøften
22 12Ved EgeløkkeFuh, bil i grøften
30 12MønFuh, lastbil med grise i grøften
09 01 1959ÆbelnæsÆldre kvinde faldt på trappe
02 02Ved Store DammeDyreredning
18 02Store KlinteskovArb, traktor væltede under skovarbejde
17 03BorreFuh, bil mod vejtræ
04 04Klintholm Gods2 fastkørte traktorer
09 05Borre, moseDyreredning, kvie druknede i mose
16 05MaglemoseDyreredning
19 05Møn i pinsedagene15 assistancer til biler med motorstop
26 05Borre, moseDyreredning
19 06HegningenFastkørt traktor
25 06PollerupDyreredning
07 07DamsholteFastkørt lastbil
24 07UlvshaleFastkørt bil
24 07ØstmønFastkørt bil
24 07MønDyreredning
30 07Borre SømoseFastkørt traktor
31 07ElmelundeDyreredning
20 08Bogø, VesterskovDyreredning, hest faldt ned ad skrænt
22 08Røddinge SøArb, traktor væltede ud i sø, ips
22 08Borre SømoseFastkørt mejetærsker
27 08Borre SømoseFastkørt mejetærsker
04 09KosterDyreredning
14 09Borre SømoseDyreredning
21 09SpejlsbyDyreredning
26 10Lendemarke, RødkildevejFuh, traktorpåhængsvogn væltede i grøften
06 11Grønsundvej ved NylukkeFuh, bil mod bil, ips
01 02 1960Ved KosterFuh, ølbil fra Faxe skred i grøften
04 02BissingeFuh, sneplov kørte i grøften
15 02MønGlat føre = 6 kørselsuheld
16 04Tjørnemarke, KlostervejFuh, bil væltede rundt, ips
27 05Askeby, mølleArb, møller faldt på trappe i mølle
25 06KeldbyDyreredning
29 06Klintholm GodsDyreredning
01 08Sømarke, LiselundvejFuh, rutebil i grøften, 1 kvæstet
11 08StubberupFuh, traktor kørte i grøften, ips
12 08MønFastkørt selvbinder
22 08MaglebyFastkørt landbrugsmaskine
24 08TostenæsFastkørt lastbil
27 08UllemarkeFastkørt lastbil
27 08LendemarkeFastkørt lastbil
29 08RøddingeDyreredning
29 08MønFlere fastkørte lastbiler
29 08MønVoldsom regn = en del vandskader
29 08KraneledVoldsom regn = vandfyldt kælder
29 08Møn15 fastkørte høstmaskiner og biler
30 08MønVoldsom regn : 2 vandfyldte kældre
30 08MønVoldsom regn : 2 fastkørte traktorer
07 09NyborreFastkørt hestevogn
07 09MønFlere fastkørte høstredskaber
08 09Kanal ved MarienborgFuh, bil kørte i kanal, ips
16 09VandværksbakkenFuh, 4 T lastbil mod vejtræ, + Falck
19 09MønStadig fastkørte mejetærskere
15 10Møn4 fastkørte lastbiler + 2 traktorer
08 11KosterFuh, bil i grøften under bakning, ips
12 12Kostervej ved KosterSnestorm = olietankbil i grøften
17 12MønBrøndvand løb ned i huskælder
17 12MønTøvand løb ind i lade
06 01 1961Klintevej ved NyvangFuh, varebil i grøften i glat føre, ips
12 01MønEn enkelt fastkørt traktor
30 01Stege – TjørnemarkeFuh, bil i grøften, ips
06 02MønFlere fastkørte traktorer
06 02MønFlere biler med motorvanskeligheder
10 02MønFastkørte: 5 traktorer, 2 lastbiler, 3 biler
17 02KeldbylilleFuh, varebil mod bil under overhaling, ips
23 02Møn10 fastkørte traktorer rundt omkring
02 03KeldbyFastkørt lastbil
02 03UlvshaleFastkørt lastbil
20 03Fævejen nær EgeløkkeFuh, bil punkterede og væltede, ips
28 03MønStorm = flere mindre stormskader
31 05KlinteskovenDyreredning, hest faldt ned ad skrænt
13 06ElmelundeFuh, 4-årig dreng faldt ud af bildør u. kørsel
23 06Skibinge ved PræstøFuh, forulykket Stege-bil slæbt hjem, ips
05 07Svensmarke, OddermoseDyreredning, kvie i vandløb
07 08Borre SømoseDyreredning, hest i afvandingskanal
07 08KariseMøn-bil slæbt hjem efter fuh i Karise
28 08BissingeDyreredning, kvie i ensilagebeholder
12 09ElmelundeFastkørt mejetærsker
25 09Møn, militærmanøvreFlere skadede soldater kørt til Stege Sygehus
26 10MønEn del fastkørte landbrugsmaskiner på markerne
15 11Støvvasen ud for ZRFuh, cyklende mand ud foran bil
04 12Støvvasen ud for ZRFuh, knallert mod parkeret Lloyd-bil
23 12Grønsundvej ved Marie Grubbes V.Fuh, bil med juleposten gled i grøften, ips
30 12Møns Klint, marinestationKloakafløb frosset til is fra marinestationen
30 12Hjelm – Hjelm KobbelFuh, bil i grøften, ips
01 01 1962Store Damme ved kroHærværk, bil skubbet i grøften
01 01Grønsundvej nær NybyFuh, bil væltede, ips
06 01TåstrupFuh, bil i grøften i glat føre
06 01NyvangFuh, bil i grøften i glat føre
23 01KalvehaveFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet, + Falck
29 01Hårbølle HavnFastkørt fiskebil
31 01Magleby, Klintholm HavnevejFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
31 01Keldby ved købmandFuh, bil mod bil, ips
31 01Klintevej ved SkovsgårdFuh, bil i grøften, ips
13 02UllemarkeStorm = vindue m.m. blæste ud
15 02Hjertebjerg ved forbundsskoleFastkørt lastbil
15 02ElmelundeFastkørt traktor på mark
17 02TorstenæsStorm ødelagde stråtag over staldbygning
17 02Ny BorreStorm ødelagde tagdækning på gårdbygning
17 02Stege, StoregadeSkorsten blæste omkuld og ned på gaden
17 02Store Damme, RavnemosegårdSkypumpe raserede ejendommen
19 02UlvshalevejOversvømmelse = 2 fastkørte biler
20 03Klintevej ved SkovsgårdFuh, lastbil mod vejtræ, ips
21 04Nørreby, NyborrevejArb, mand mistede finger i rundsav
20 07VollerupDyreredning, ko i vandfyldt grøft
20 07Møns Klint72-årig kvinde faldt = benbrud
13 08Kostervej ved ”De hvide sten”Fuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
03 09SvensmarkeArb, mejetærsker kørte i grøften, ips
03 09BusemarkeMejetærsker sad fast i lille sø
17 09ElmelundeArb, mand faldt ned fra halmlæs
18 09UlvshaleFastkørt mejetærsker
26 09OddermoseDyreredning, kvie i mose
01 10UlfshaleDyreredning, kvie sad fast i grøft


Tilbage