Nyborg


Stationshistorie:
Nyborg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Nyborg (henvendelsessted)
Adresse/artDato/NavnTelefon
Taarnvej 8
Henvendelsessted
1932:
Anton Fehr
666 og 667
1933 - 1935:
Anton Fehr
Tilkaldt via ZR
Ukendt adresse
Henvendelsessted
1935 - 1952:
Ukendt
Historie:
Vognmand Hansen i Skippergade havde ambulance og kranvogn og dette materiel overtog Anton Fehr, der drev Autocentralen. Hans nummer optræder i ZR's telefontavle og KRAKs vejviser for 1933. Telefonnummeret udgår efter 1933 af ZR's telefontavle og erstattes af angivelsen "Henvendelsessted", således at udrykning kun er sket via rekvisition fra ZR. Da Falck kom til Nyborg i 1935 overtog korpset ambulancen og kranvognen. Anton Fehr har næppe fortsat for ZR efter dette, da det er sandsynligt, at han forpligtede sig til ikke at udføre redningsvirksomhed ved overdragelse til Falck. Nyborg fortsatte med at være angivet som henvendelsessted i telefontavlen til ca. 1952, men formentlig har der reelt ikke været nogen ordning efter 1935.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Tilbage